PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
(TAHAP 3)
KANDUNGAN
BIL PERKARA MUKA SURAT

SOALAN TINGKATAN 4 1. 2. 3. 4. PERALATAN PERHUBUNGAN ELEKTRONIK SUMBER- SUMBER TENAGA PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN 1 4 8 11

SOALAN TINGKATAN 5 5. 6. 7. 8. 9. 10. PROSES- PROSES PEMBUATAN PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT ELEKTRONIK KAWALAN PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN PENGURUSAN SUMBER PEMBINAAN STRUKTUR 23 26 30 53 58 59 63 75

SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 4 SKEMA JAWAPAN TINGKATAN 5

ii

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

BAB 3 : PERALATAN
1.

TINGKATAN 4

Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada templat dalam kerja menggegas. Susunkan langkah-langkah menghasilkan lubang benam dengan menulis nombor 1, 2 dan 3. ∅12 ∅8

Gerudi lubang ∅10 mm Gerudi lubang benam Tandakan pusat lubang

[3 markah] 2. Nyatakan empat proses kerja mengikut urutan untuk menghasilkan lubang Z pada rajah di bawah. (i) ............................................................................ (ii) ............................................................................ (iii) ............................................................................ (iv) ............................................................................ 3. Rajah di bawah menunjukkan komponen yang dihasilkan melalui kerja gegas. Z [4 markah]

Rajah

Senaraikan lima alat tangan yang digunakan untuk menghasilkan konponen itu. (i) (ii) (iii) (iv) (v) ..................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ...................................................................................................... ......................................................................................................

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

[5 markah]

M8 x 1.25 Lubang 40mm x 60 mm

Lubang Ø6mm dibenam sehingga Ø10

Rajah 4. Rajah di atas menunjukkan plat pencontoh yang dibuat daripada sekeping keluli lembut berukuran 100 mm x 70 mm x 10 mm. Dengan bantuan lakaran, senaraikan langkah-langkah dan nyatakan alatan yang digunakan untuk menghasilkan bahagian-bahagian berikut: (a) Lubang segiempat 40 mm x 60 mm.

(b) Lubang benam ∅ 6 mm dibenam sehingga ∅ 10 mm. (c) Ulir dalam M8 x 1.25. [20 markah]

1

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di bawah menunjukkan dua komponen keluli lembut bagi satu produk yang terdiri daripada bahagian A dan bahagian B.

Part A

M12 X Part B Bahagian B 5

20

20 20

40 80 Rajah (a)

40

60

90

Terangkan langkah kerja gegas untuk menghasilkan bahagian B, yang berukuran 110mm x 80mm x 5mm. Lakar gambarajah untuk membantu jawapan anda. [14 marks]

(b)

Senaraikan peralatan tangan yang digunakan untuk menghasilkan komponen di atas. [6 markah]

2 3

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 6 : PERHUBUNGAN ELEKTRONIK
1. Rajah di bawah menunjukkan fungsi transistor sebagai penguat voltan.

(a) Apakah fungsi C3 dalam litar itu .. (b) Lakarkan simbol transistor NPN pada kotak Q1 (c) Lakarkan isyarat keluaran jika isyarat masukan adalah seperti ditunjukkan di bawah.

[4 markah]

4

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2. Rajah di bawah menunjukkan sebuah transistor.

Nyatakan dua syarat untuk transistor perlu dipincangkan agar ia boleh berfungsi. (i) . . (ii) . .. [2 markah] 3. Rajah di bawah menunjukkan litar elektronik yang ringkas. VCC

RB INPUT MASUKAN C1

RC

C3 OUTPUT KELUARAN

RC

C2

(a) Apakah fungsi litar di atas? [1 Markah] (a) Lakarkan gelombang keluaran berpandukan gelombang masukan yang diberi. INPUT MASUKAN MASUKAN KELUARAN

[2 markah]

5

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

R Transistor T V2 V1

4. Rajah di atas menunjukkan sebuah litar skematik yang melibatkan transistor. (a) (b) Nyatakan dua jenis transistor. [2 markah] Dengan merujuk kepada rajah di atas, terangkan prinsip kendalian transistor T. [12 markah] Lakarkan satu litar bagi menunjukkan fungsi transistor sebagai suis. [6 markah]

(c)

6

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

(a)

(b) 5. Rajah di atas menunjukkan gambarajah skematik litar bekalan kuasa arus terus yang salah. Bentuk gelombang keluarannya adalah seperti rajah di atas. (a) Nyatakan kegunaan litar bekalan kuasa arus terus. (b) Berdasarkan rajah di atas: i. Nyatakan nama dan fungsi komponen X dan Y. ii. Nyatakan mengapa bentuk voltan keluaran hanya mempunyai separuh kitar sahaja. (c) Ubahsuai litar itu dengan ciri-ciri berikut : (i). Voltan keluaran gelombang penuh (ii). Penapis (iii).Penstabil voltan (iv).Lampu pandu keluaran (v). Suis (d) Lakarkan bentuk gelombang keluaran litar yang telah diubahsuai itu. [2 markah] [4 markah] [2 markah]

[10 markah] [2 markah]

7

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 9: SUMBER- SUMBER TENAGA
1.

Nyatakan tiga perbezaan utama di antara enjin petrol empat lejang dengan enjin diesel empat lejang. Enjin Petrol Enjin Diesel

[ 6 markah ] 2. Jadual di bawah menunjukkan situasi kendalian enjin empat lejang. Lengkapkan jawapan mengikut situasi yang sesuai pada petak ruang yang disediakan. Lejang Injap Masukan Injap Ekzos Tertutup Campuran bahan api dimampatkan Tertutup Proses

Mampat

Tertutup

Tertutup

Ekzos

Tertutup [ 8 markah ]

3.

Berikut adalah penyataan yang menunjukkan langkah-langkah penuangan pasir. Tuliskan urutan 1,2,3,4 atau 5 mengikut susunan yang betul dalam proses bagi menghasilkan produk tuangan. Cantumkan bahagian acuan dan ketatkan pengapit. Tuangkan bahan lebur ke dalam spru, tuang sehingga bahan lebur keluar dari penaik. Bina corak di kedua-dua belah acuan pasir. Biarkan bahan mengeras dan keluarkan dari acuan. Tanggalkan corak dan sediakan dua lubang. [5 markah]

8

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan tiga sambungan litar skematik bagi motor elektrik a.t.

(a)

Tentukan litar mana yang sesuai untuk mengawal kelajuan motor pada mesin larik. [2 markah] Huraikan alasan anda memilih dan menolak setiap litar yang diberikan. [12markah] Nyatakan dua kaedah untuk menukar arah putaran motor M1 tanpa mengubah punca bekalan. [4 markah]

(b)

(c)

9

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Litar A

Litar B

5. Rajah diatas menunjukkan dua jenis sambungan motor arus terus. (a) (i ) Namakan jenis sambungan kedua-dua motor [ 2 markah ] (ii) Terangkan fungsi komponen yang berlabel N dalam litar tersebut. [ 2 markah ] (b) (i ) Dengan bantuan lakaran, terangkan kaedah untuk menukar arah putaran kedua- dua jenis motor tanpa mengubah punca bekalan [ 4 markah ] (ii) Huraikan tiga faktor yang boleh mempengaruhi kelajuan sesebuah motor A.T. [ 6 markah ]

(c) (i) Namakan jenis sambungan motor A.U. dalam rajah di atas. [ 2 markah] (ii) Huraikan prinsip kendalian motor itu. [ 4 markah]

10

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 4

BAB 11 : PERSEDIAAN UNTUK PROJEK BINAAN

1

Rajah Rajah di atas menunjukan profil satu kawasan ukur aras yang telah di lakar oleh seorang pelajar sebelum kumpulan mereka menjalankan praktikal ukur aras. Bacaan staf ukur aras ditandakan pada setiap stesen ketika menjalankan kerja praktikal. a) Dengan menggunakan Lampiran 1a, i) lengkapkan borang pembukuan ukur aras. ii) kira nilai semakan aritmetik dan masukkan nilat ralat [12 markah] b) Plotkan profil keratan tanah dengan mengggunakan Lampiran 1b. [8 markah]

11

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 1a Pandangan Belakang 1.860 0.195 1.040 0.880 0.005 0.685 0.535 76.395 0.850 0.345 Pandangan Antara Pandangan Hadapan Naik Turun Aras LAras 76.230 76.425 0 20 40 60 80 100 120 Rantaian (m) Catatan BA1, AL = 76.230 A B C D E F BA2, AL = 76.390 Ralat

Lampiran 1b Skala Tegak 1:100

80.000 75.000 70.000

Reduced level 70.000

Aras Laras

Rantaian

0.00

76.425

12

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah di bawah menunjukkan keratan membujur satu kawasan ukur aras.

Rajah

Gunakan Lampiran 2A untuk menjawab soalan ini Lengkapkan yang berikut: (a) Lajur Pandangan Belakang, lajur Pandangan Antara, lajur Pandangan Hadapan, lajur Naik, lajur Turun dan lajur Aras Laras [12 markah] (b) Semakan aritmetik [6 markah] (c) Ralat Aras Laras [2 markah] Lampiran 2a

Pandangan Belakang

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras 85.220

Rantaian (m)

Catatan BA1, AL1 = 85.220 Titik A Titik B Titik C Titik D Titik E Titik F Titik G BA2, AL2 = 84.610

0.880

0.440

84.780

0 20 40 60 80

2.440

1.400

100 120 140

13

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Pandangan Belakang 2.140

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras

Rantaian (m) 0

Catatan BA1 AL = 17.355 Titik A Titik B Titik Pindah 1 Titik C Titik D Titik E BA2 AL = 15.872

1.674 2.742 1.965 2.761 2.946 2.842 2.145 Jadual 3.440

20 40 60 80 100 120 140

3. Jadual di atas menunjukkan data kerja luar ukur aras bagi satu garisan lurus jarak 140m. (a) Gunakan Lampiran 3a, lengkapkan lajur naik, lajur turun dan lajur aras laras [ 12 Markah ] (b) Berdasarkan bacaan pada Lampiran 3a, plotkan keratan memanjang pada Lampiran 3b. [ 8 Markah ]

14

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 3a

Pandangan Belakang

Pandangan Antara

Pandangan Hadapan

Naik

Turun

Aras Laras

Rantaian (m)

Catatan

2.140

0

BA1 AL = 17.355

1.674

20

Titik A

2.742

40

Titik B

1.965

3.440

60

Titik Pindah 1

2.761

80

Titik C

2.946

100

Titik D

2.842

120

Titik E

2.145

140

BA2 AL= 15.872

15

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 3b

Skala Tegak 1:25

Skala mengufuk 1:1000

Datum Andaian 15.000m Aras Laras 100.00 120.00 140.00 20.00 40.00 60.00 80.00

Rantaian (m)

0.00

16

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.. (a)

Gunakan Lampiran 4a untuk menjawab soalan ini. Lengkapkan Jadual Data Analisis Ayakan Tanah itu, jika berat sample tanah ialah 190 g. [12 markah] Gunakan Lampiran 4b untuk menjawab soalan ini. Berdasarkan jawapan 4(a), plot graf taburan saiz kumin pada Lampiran 4b. [8 markah] Lampiran 4a Data Analisis Ayakan Tanah Jisim ayak (g) 447.78 415.37 385.68 329.74 319.78 309.75 307.29 287.52 291.38 274.05 190.00 0.0 Jisim ayak + Tanah (g) 466.78 Jisim tanah yang tertinggal (g) 19.0 Jisim tanah yang melepasi (g) 171.0 153.9 114.0 95.0 91.2 85.5 79.8 66.5 57 Peratus melepasi (%) 90

(b)

Saiz ayak (mm)

3.35 2.36 1.18 0.425 0.300 0.212 0.150 0.075 0.063 Melepasi 0.063 Jumlah Jisim Kehilangan Jisim

17

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 4b

18

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5. (a)

Gunakan Lampiran 5a untuk menjawab soalan ini. Lengkapkan Jadual Data Analisis Ayakan Tanah itu, jika berat sampel tanah ialah 200 g. [10 markah]

(b)

Gunakan Lampiran 5b untuk menjawab soalan ini. Berdasarkan nilai dari Lampiran 5a plot graf taburan saiz kumin pada Lampiran 5b. [8 markah]

(c )

Berdasarkan bentuk lengkung dan kedudukannya pada graf yang dilukis pada Lampiran 5b, nyatakan jenis dan sifat tanah tersebut. [2 markah] Lampiran 5a Data Analisis Ayakan Tanah Jisim ayak (g) 530.23 500.35 490.55 460.00 432.45 418.23 417.30 415.75 407.25 399.54 Jisim ayak + Tanah (g) 532.24 539.40 521.65 498.44 472.21 447.25 426.50 420.10 410.66 401.32 Jisim tanah yang tertinggal (g) Jisim tanah yang melepasi (g) Peratus melepasi (%)

Saiz ayak (mm) 3.35 2.36 1.18 0.425 0.300 0.212 0.150 0.075 0.063 Melepasi 0.063 Jumlah Jisim Kehilangan Jisim

19

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 5b

20

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6. Gunakan Lampiran 6a untuk menjawab soalan ini. (a) Lengkapkan Jadual Data Analisis Ayakan Tanah itu, jika berat sampel tanah ialah 200 g. [10 markah] Senaraikan prosedur kerja untuk analisis ayakan selengkapnya. [5 markah]

(b)

Gunakan Lampiran 6b untuk menjawab soalan ini. (c) Berdasarkan nilai dari Lampiran 6a, plot graf taburan saiz kumin pada Lampiran 6b. [5 markah] Lampiran 6a Data Analisis Ayakan Tanah Saiz ayak (mm) Jisim ayak (g) 530.23 500.35 490.55 460.00 432.45 418.23 417.30 415.75 407.25 399.54 Jisim ayak + Tanah (g) 532.24 538.40 521.65 499.44 473.21 446.25 426.50 420.10 410.66 401.32 Jisim tanah yang tertinggal (g) Jisim tanah yang melepasi (g) Peratus melepasi (%)

3.35 2.36 1.18 0.425 0.300 0.212 0.150 0.075 0.063 Melepasi 0.063 Jumlah Jisim Kehilangan Jisim

21

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 6b

22

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 1: PROSES-PROSES PEMBUATAN
1. Berikut adalah jenis-jenis proses pengacuan dan pembentukan plastik. A. Pengacuan tekanan B. Pengacuan suntikan C. Pengacuan tiup D. Pengacuan vakum

Padankan proses tersebut berdasarkan pernyataan yang diberi dengan menulis A, B, C dan D pada ruang yang disediakan. (i.) Digunakan secara meluas untuk menghasilkan barangan daripada plastik haba. Kepingan plastik diletakkan di atas acuan dan dipanaskan sehingga lembut, kemudian disedut dari bawah acuan sehingga menjadi bentuk acuan yang dikehendaki.. Sesuai untuk menghasilkan barangan plastik thermoset dengan cara memanaskan plastik di dalam acuan dan diikuti dengan proses menekan plastik tersebut dengan penekan. Proses pembentukan plastik untuk menghasilkan bekas plastik yang berongga. [ 4 markah ] 2. Rajah di bawah menunjukkan jenis-jenis proses mesin larik. Namakan proses- proses tersebut di dalam ruang kosong yang disediakan.

(ii.)

(iii.)

(iv.)

[6 markah]

23

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Berikut merupakan langkah-langkah dalam proses meloyang yang tidak mengikut turutan. Susun semula langkah-langkah tersebut dengan menulis 1,2, 3, 4 dan 5 pada kotak yang disediakan.

Bersihkan permukaan plat logam.

Panaskan logam yang hendak disambung, pastikan ia tidak melebur.

Sapukan fluks ke atas permukaan.

Letakkan logam pengisi pada permukaan yang hendak disambung dan panaskan logam pengisi sehingga lebur.

Tunggu sehingga sambungan menyejuk.

[ 5 Markah ] 4. Rajah di bawah menunjukan contoh produk daripada proses pengacuan pindah.

a) Terangkan proses pengacuan pindah menggunakan lakaran yang sesuai. [16 markah] b) Apakah teknik lain yang menyerupai teknik pengacuan pindah ? [2 markah] c) Namakan dua produk yang ditunjukkan dalam rajah di atas. [2 markah]

24

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Kimpalan arka merupakan salah satu teknik penyambungan kekal yang digunakan dalam kerja pembuatan.

(a)

Nyatakan: i) dua kelebihan dan dua kelemahan kimpalan arka. [ 4 markah ] ii) dua langkah keselamatan yang harus diambil semasa mengimpal arka [ 2 markah ]

(b)

Dengan bantuan lakaran, huraikan langkah-langkah kerja kimpalan arka. [14 markah ]

25

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 3: PENGHANTAR DAN PENERIMA ISYARAT
1. Rajah menunjukkan litar penyahmodulatan FM

Y D T C R C Output Z

X

Transistor

Lukiskan bentuk gelombang pada titik X, Y dan Z di ruang yang disediakan

X

Y

Z [ 3 markah]

2. Isyarat frekuensi pertengahan bagi siaran radio AM iailah 470 kHz dihasilkan oleh pengayun tempatan setiap kali penalaan dibuat. Berapakah nilai frekuensi yang dihasilkan oleh pengayun tempatan ( IOSC ) sekiranya frekuensi isyarat siaran radio yang diterima ialah 1000 kHz [ 3 markah]

26

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di atas menunjukkan sistem komunikasi satelit (a) Nyatakan dua bahagian utama dalam sistem komunikasi satelit (i) (ii) [ 2 markah ] (b) Terangkan maksud transponder ..

..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... ..................................................................................................................................... [ 3 markah ]

27

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

A

PENCAMPUR

B

PENGEHAD

C

PENGUAT FREKUENSI AUDIO DAN PENGUAT KUASA

PENGAYUN TEMPATAN

Rajah di atas menunjukkan Sistem Penerima Radio FM. (a) (i) (ii) Nyatakan bahagian yang berlabel A, B dan C. Huraikan fungsi bahagian yang berlabel A, B dan C. [ 6 markah ] (b) ( c) (d) Terangkan maksud transponder dalam perhubungan satelit. [ 2 markah ] Nyatakan nilai frekuensi pertengahan bagi Sistem Penerima Radio FM. [ 2 markah ] Terangkan Sistem Penerima Radio FM di atas dengan lengkap. [ 10 markah ]

28

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5. Sistem telefon merupakan suatu sistem perhubungan yang sangat meluas penggunaannya di seluruh dunia pada hari ini. Ianya membolehkan penghantaran suara atau data secara dua hala. Satu set telefon terdiri daripada bahagian penghantar dan penerimanya sendiri.Rajah di bawah menunjukkan litar asas bagi satu set telefon.

a)

Namakan dua bahagian utama di dalam set telefon yang berlabel 1 dan 2. Nyatakan fungsi bagi bahagian tersebut.

a)

Namakan dua bahagian utama di dalam set telefon yang berlabel 1 dan 2. Nyatakan fungsi bagi bahagian tersebut. [4 markah ] Talian 2 dawai Telefon A Ibu sawat tempatan Rajah 6 Talian 2 dawai Telefon B

b)

Berdasarkan rajah di atas, terangkan proses panggilan tempatan daripada telefon A kepada telefon B. [10 markah] Sistem panggilan telefon jarak jauh menggunakan sambungan talian 4 dawai dan kaedah pemultipleksan isyarat. Nyatakan fungsi penggunaan talian 4 dawai tersebut. Seterusnya terangkan dengan ringkas maksud kaedah pemultipleksan isyarat. [4 markah] Namakan satu jenis kabel yang dapat menggantikan penggunaan kabel sepusat dan kabel berkembar terpiuh. [2 markah]

c)

d)

29

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 5: KAWALAN
TOPIK 5.1: KAWALAN HIDRAULIK

1. Rajah di bawah menunjukkan satu litar sistem hidraulik yangdireka bentuk untuk menolak beban A dan mengangkat beban B. Sistem gagal beroperasi.

(a) Terangkan mengapa sistem gagal beroperasi. [ 6 markah ] (b) (i) Lakar pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada litar itu supaya sistem ini dapat beroperasi.

(ii) Terangkan bagaimana kendalian litar yang telah diubahsuai di (b) (i). [14 markah]

30

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah di atas menunjukkan litar skematik sistem hidraulik yang tidak lengkap bertujuan untuk mengangkat beban Y. Keratan rentas omboh ialah 0.25 m2 dan sesaran pergerakannya, X ialah 20 mm. a) i) ii). Kira beban Y dalan unit kilogram (kg) jika bacaan komponen P ialah 2.0 KPa. [6 markah] Jika masa yang diambil oleh rod omboh naik didalam silinder T ialah 5 saat, hitungkan kuasa yang digunakan. [6 markah] [2 markah]

b). Nyatakan dua faktor yang mempengaruhi aliran bendalir didalam paip.

c)

Lengkapkan litar skematik itu dan simbol komponen hidraulik Q, R, S.

[6 markah]

31

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di atas menunjukkan sistem hidraulik yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu pagar. Kriteria berikut ialah reka bentuk kawalan yang dikehendaki. • • • • Pintu pagar boleh dibuka sehingga maksima Y-Y Pintu pagar boleh ditutup sehingga maksima X-X Gerakan pintu pagar boleh dihentikan di mana-mana. Kawalan yang digunakan ialah secara insani.

(a) (b) (c)

Lukis litar hidraulik yang sesuai untuk dipasang pada sistem tersebut. Terangkan kendalian litar yang anda lukis pada jawapan 3(a) Nyatakan tiga kelebihan sistem hidraulik

[9 markah] [8 markah] [3 markah]

32

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan dua bahagian lengan sebuah jengkaut yang menggunakan sIstem hidraulik.

(a) Berdasarkan rajah di atas, lakarkan gambar rajah skematik sistem hidraulik itu untuk menolak Rod 1 dan menarik Rod 2. Pergerakkan lengan dan pengaut adalah berdasarkan ciri-ciri berikut : • Kelajuan dapat dikawal • Dapat berhenti di mana-mana kedudukan • Rod 1 dan Rod 2 dikawal secara berasingan [14 markah] (b) Nyatakan tiga sebab mengapa system hidraulik digunakan pada jengkaut. [6 markah]

33

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di bawah menunjukkan dua litar kawalan hidraulik yang digunakan untuk mengangkat beban. Beban Beban

M

M

M

(a)

(b)

(a) Kaji dan tentukan samada anda memilih atau menolak setiap litar itu berdasarkan kepada ciri-ciri berikut: • Omboh bergerak ke atas dengan perlahan. • Omboh bergerak ke bawah dengan cepat • Injap kawalan arah dikendalikan menggunakan tenaga elektrik Berikan tiga alasan anda bagi setiap litar itu. [12 markah] (b) Lukis semula dan labelkan litar yang anda pilih pada (a) di atas dengan menambahkan fungsinya seperti berikut: • Tekanan bendalir boleh dikawal. • Omboh boleh berhenti di mana-mana. • Bendalir boleh ditapis. [8 markah]

34

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 5.2: KAWALAN PNEUMATIK 1.

Rajah di atas menunjukkan satu kaedah mengecop kertas menggunakan sistem pneumatik. Kriteria-kriteria gerakan silinder adalah seperti berikut: • Omboh menekan blok mengecap apabila pengguna menekan punat tekan. • Omboh kembali ke kedudukan asal apabila punat tekan dilepaskan.

(a) Nyatakan jenis silinder dan injap kawalan arah yang sesuai untuk sistem pneumatik itu. [ 2 markah ] (b) Nyatakan dan lakarkan komponen yang perlu ditambah supaya kelajuan omboh boleh dikawal. [ 2 markah ] (c) Lakarkan litar skematik dan terangkan kendalian litar tersebut. [ 16 markah ]

35

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah 2 menunjukkan tiga litar skematik kawalan pneumatik asas.

Rajah 2 (a) Tentukan litar yang manakah sesuai untuk menjalankan kerja menolak dan menarik objek secara menegak. Nyatakan alasan anda bagi setiap litar itu. [ 14 markah ]

(b) Ubah suai Litar A supaya pergerakan omboh dapat dikawal. Lakar litar itu dan labelkan simbol komponen. [ 6 markah ]

36

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah 3 menunjukkan satu litar kawalan pneumatik yang digunakan untuk membuka dan menutup pintu sebuah transit aliran ringan ( LRT). (a) Namakan komponen A dan nyatakan fungsinya. [4 markah]

(b) Dengan menggunakan Lampiran A. i. Lengkapkan simbol komponen A supaya litar tersebut berfungsi dengan betul. ii. Lakarkan pengubahsuaian yang perlu supaya kelajuan pintu boleh dikawal. [4 markah]

(c) Terangkan kendalian litar kawalan yang telah anda lengkapkan di 3(b). [12 markah]

37

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

LAMPIRAN A Appendix A

38

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di atas menunjukkan litar kawalan pneumatik sebuah alat penebuk papan litar PCB. Semasa dikendalikan, rod omboh akan turun dari kedudukan A ke kedudukan B untuk kerja pencetakan pada bendakerja. (a) Setelah diuji, litar itu didapati mempunyai beberapa kelemahan. Nyatakan tiga kelemahan yang terdapat pada litar itu [3 markah] (b) Lakarkan pengubahsuaian yang perlu dilakukan pada litar itu supaya dapat mengatasi kelemahan pada litar itu tanpa mengubah injap kawalan arah 4/2. [7 markah] (c) Terangkan kendalian litar yang telah diubahsuai [10 markah]

39

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di atas menunjukkan pandangan hadapan pintu pagar kendalian insani. (a) Lakarkan satu litar sistem pneumatik bagi membuka dan menutup pintu pagar itu yang dikendalikan secara berasingan. [8 markah] (b) Terangkan kendalian sistem pneumatik itu. [9 markah] (c) Senaraikan komponen yang diperlukan bagi sistem pneumatik itu. [3 markah]

40

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 5.3: 1

KAWALAN ELEKTRIK

Rajah di bawah menunjukkan litar kawalan motor elektrik. Label 1, 2 dan 3 adalah beberapa komponen litar.

(a)

Tuliskan nombor komponen 1,2 atau 3 yang menjalankan fungsi berikut pada kotak yang disediakan.

(i) Membenarkan arus mengalir pada penyentuh P1 apabila punat tekan PM1 dilepaskan. (ii) Memutuskan litar kawalan apabila arus melebihi kadar yang ditetapkan. (iii) Mengelakkan gegelung penyentuh P2 dihidupkan semasa P1 dikendalikan. [ 3 markah ] 2 Rajah di bawah menunjukkan satu litar kawalan elektrik.

(a) Nyatakan jenis litar kawalan pada rajah di atas.

(b) Nyatakan motor mana yang beroperasi dahulu dan berikan alasan anda.

(c) Lakarkan lampu pandu hijau pada rajah di atas untuk menunjukkan motor M1 beroperasi. (d) Nyatakan dua kaedah untuk menghentikan Motor M1 daripada beroperasi. (i) (ii) [ 6 markah ] 41

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3

Rajah di bawah menunjukkan dua sambungan litar kawalan motor.

(a) (b)

Tentukan litar manakah yang sesuai untuk beroperasi secara kawalan jujukan. Nyatakan alasan anda bagi setiap litar itu. [14 markah] Lukis semula dan labelkan litar yang anda pilih pada (a) dengan menambahkan fungsi seperti berikut : (i) (ii) Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor M1 dan motor M2 dihidupkan. Lampu pandu merah akan menyala untuk menunjukkan motor M1 tidak beroperasi apabila motor M2 dihidupkan. [6 markah]

42

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan sistem pemercik air yang digunakan oleh petani. Air dipam ke dalam tangki simpanan dan disalurkan ke pemercik.

(a)

Gunakan Lampiran 1 untuk menjawab soalan ini. (i) Lengkap litar kawalan itu supaya beroperasi seperti berikut : • • • • Motor M1 dan M2 beroperasi serentak bila PM ditekan. Motor M1 berhenti beroperasi apabila tangki penuh. Motor M2 berhenti beroperasi mengikut masa yang ditentukan. Lampu pandu merah menyala bila motor M2 beroperasi. [ 10 markah ]

(ii)

Lakarkan simbol komponen pemutus litar dan geganti beban lampau di kedudukan yang betul pada litar kawalan itu. [ 2 markah ]

(b)

Nyatakan empat komponen yang bertindak secara automatik untuk menghentikan operasi motor. [ 4 markah ] Nyatakan empat jenis litar kawalan elektrik. [ 4 markah ]

(c)

43

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

44

Digunakan untuk menjawab soalan 4 (a)

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5. Rajah di bawah menunjukkan sambungan paip air menggunakan motor untuk mengepam

air dari telaga dan menyalurkannya ke dalam tangki air. Rajah di bawah juga menunjukkan satu litar skematik kawalan elektrik yang tidak lengkap.

Tangki air
Telaga

Motor

PL PH P

PM

P
G

GBL M Litar utama (a) Nyatakan fungsi komponen-komponen yang berikut. (i) (ii) (iii) (iv) (b) PM PH PL GBL

R

Litar kawalan Litar kawalan

[4 Markah] Dengan menggunakan Lampiran 2, lengkapkan litar kawalan itu supaya berfungsi seperti yang dinyatakan di bawah: • Motor akan beroperasi apabila PM ditekan dan berhenti operasi apabila paras air di dalam tangki mencapai takat maksima. • Motor terus beroperasi walaupun PM dilepaskan . • Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor beroperasi. • Lampu pandu merah akan menyala apabila motor tidak beroperasi. [12 Markah] Senaraikan empat komponen yang perlu di tambah dalam rajah litar kawalan Lampiran 2 ditambah ke dalam litar itu. [ 4 Markah ]

(c)

45

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 1

L

N

PM PH C

G

R

Control Circuit Litar kawalan

Digunakan untuk menjawab soalan 5(b)

6. 46

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

6. Rajah di bawah menunjukkan proses pengeringan padi disebuah kilang. Terdapat dua buah motor berasingan, iaitu motor M1 untuk mengawal eskalator dan motor M2 untuk mengawal penghantar.

Sistem kendalian proses tersebut adalah seperti berikut : • • • Motor M2 tidak boleh dihidupkan sebelum motor M1. Jika M1 diberhentikan, M2 akan berhenti secara serentak. Apabila berlaku beban lampau pada mana-mana motor akan menyebabkan kedua-dua motor berhenti.

(a) Pada Lampiran 3, terdapat tiga sambungan litar kawalan elektrik. (i) Pilih litar yang sesuai dengan sistem kendalian tersebut. [ 2 markah ] (ii) Terangkankendalian litar yang telah anda pilih dengan jelas. [ 12 markah ] (b) Lengkapkan litar yang anda pilih bagi memenuhi ciri-ciri berikut : (i) (ii) (iii) Lampu pandu merah akan menyala untuk menunjukkan ada bekalan elektrik dan akan padam apabila motor M1 dihidupkan. Lampu pandu kuning akan menyala untuk menunjukkan motor M1 beroperasi dan akan padam apabila motor M2 dihidupkan. Lampu pandu hijau akan menyala apabila motor M1 dan M2 dihidupkan. [ 6 markah ]

47

PA_BPTV_KPM PA_BPTV_KPM M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran 2

Litar A

Litar B

Litar C

Digunakan untuk menjawab soalan 6(a)

48

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

TOPIK 5.4: KAWALAN ELEKTRONIK 1. Rajah dibawah menunjukkan litar yang digunakan untuk motor arus ulang alik.

Terangkan dengan selengkapnya kendalian litar tersebut.

[10 markah]

2.

Rajah dibawah menunjukkan litar kawalan kuasa menggunakan triak.

Terangkan dengan selengkapnya kendalian litar tersebut.

[11 markah]

49

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di bawah menunjukkan litar skematik kawalan elektronik.

S

PM Punat Tekan R

Punca AT
SCR

(a)

Nyatakan fungsi komponen berikut: (i) PM (ii) SCR (iii) R Terangkan mengapa litar itu tidak dapat berfungsi.

[3 markah] [2 markah]

(b) (c)

(i) Lakar pengubahsuaian pada litar itu supaya ia dapat berfungsi. [3 markah] (ii) Terangkan kendalian yang telah diubahsuai di 3(c)(i). [10 markah]

(d)

Nyatakan nilai voltan minimum yang dapat memicukan get SCR. [2 markah]

50

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan empat simbol komponen elektronik yang digunakan untuk mengawal motor arus terus 12 volt sebuah kereta mainan.

(a) Lengkapkan litar di bawah dengan menggunakan simbol yang diberi supaya motor itu dapat berfungsi. [6 markah] (b) Huraikan kendalian litar yang telah anda lengkapkan. (c) (i) Nyatakan dua cara untuk menghentikan kendalian SCR. [10 markah] [4 markah]

51

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

5.

Rajah di bawah menunjukkan litar kawalan elektronik yang digunakan untuk mengawal kelajuan sebuah motor arus terus.

(a) Terangkan mengapa litar itu tidak berfungsi. [5 markah] (b) (i) Lakar pengubahsuaian pada litar itu supaya ia dapat berfungsi. [3 markah] (ii)Terangkan kendalian litar yang telah diubahsuai di 5(b)(i) [10 markah] (c) Nyatakan fungsi komponen berikut: (i) T (ii) Triak [ 2 markah]

52

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 8 : PENGURUSAN AKTIVITI PEMBINAAN
1. 1250mm

9000mm

Bahagian berdinding

4000mm

Anjung

850mm Rajah di atas menunjukkan pelan sebuah rumah satu tingkat, di mana tinggi tiang ialah 3.5m. (a) Jika kadar kos bahagian rumah berdinding itu ialah RM 550.00/m3 dan kadar kos bahagian anjung ialah RM310.00/m², hitung kos keseluruhan rumah itu. [12 markah] (b) Hitungkan kos konkrit untuk semua tiang itu sekiranya setiap satunya bersaiz 150mm X 200mm dan kadar kos konkrit ialah RM 130.00/m³. [8 markah]

53

4000mm

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah di atas menunjukan satu tapak binaan sebuah banglo satu tingkat. A,B,C,D,E,F,G,H,I,J dan K adalah asas tapak bagi projek tersebut. (a) Namakan tiga kaedah membuat anggaran kos. [3 markah] (b) Berdasarkan rajah di atas, hitungkan :i. kos korekan bagi lubang asas tapak ialah RM250.00 ii. kos konkrit lantai jika kadarnya ialah RM 120.00/m² [11 markah]

c. Rajah di atas menunjukkan sebatang tiang yang dibina di setiap lubang asas tapak A,B,C,D,E,F,G.H,I,J dan K. i. terangkah langkah-langkah proses meletakkan konkrit. [6 markah]

54

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Tiang

Asas Rakit

Rajah di atas menunjukkan asas rakit untuk bangunan kecil berukuran 5000mm x 3000mm. Berikut adalah maklumat-maklumat berkenaan struktur itu: Ketebalan asas rakit ialah 350 mm. Panjang keseluruhan tetulang keluli ialah 50 m. Saiz tiang-tiang ialah 200mm x 200mm dan ketinggiannya 3500 mm. a. Hitung: i. Kos pembinaan asas rakit jika kadarnya ialah RM350/m3. ii. Kos penggunaan tetulang dalam asas itu jika kadarnya ialah,RM150/m. [12 markah] b. Hitung kos bagi tiang-tiang bangunan itu, jika kadarnya ialah RM180.00/m3. [8 markah]

55

PA_BPTV_KPM 4.

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Rajah di atas menunjukkan 2 tiang pintu pagar yang dibina dari konkrit. Butiran kerja binaan dan kadarnya adalah seperti berikut: Butiran Kerja Binaan Asas pad Tiang Korekan lubang asas tidak melebihi 1.5m dalam Kadar RM 210.00 /m3 RM 195.00 /m3 RM 50.00 /m3

Berdasarkan maklumat dalam jadual di atas, lengkapkan borang dimensi dan borang senarai Kuantiti pada Lampiran A [20 markah]

56

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

Lampiran A Borang Dimensi

Dimensi

Keterangan

.

2

1.90m 0.40m 0.40m

Membina tiang pintu pagar konkrit.

Borang Senarai Kuantiti Bil. 1 2 3 Membina tiang pintu pagar konkrit. Jumlah Besar Butiran Kerja Unit m3 m3 m3 Kuantiti Kadar Jumlah

57

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 9 : PENGURUSAN SUMBER
1.

Rajah di atas menunjukkan keputusan dari ujian penurunan konkrit yang dijalankan. a. Nyatakan dua objektif bagi ujian penurunan konkrit. [2 markah] b. Namakan jenis penurunan yang ditunjukkan pada rajah di atas. Nyatakan dua alasan yang mengakibatkan situasi di atas. [3 markah] c. Senaraikan empat peralatan yang digunakan dalam ujian penurunan konkrit. [4 markah] d. Dengan bantuan lakaran, terangkan langkah-langkah bagi menjalankan ujian penurunan konkrit. [11 markah]

58

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN
TINGKATAN 5

BAB 10 : PEMBINAAN STRUKTUR
1.

Rajah di bawah menunjukkan struktur asas dan tiang untuk sebuah rumah yang telah retak dan mempunyai lompang.

(a) (b) (c)

Senaraikan empat jenis asas [4 markah] Nyatakan empat faktor pemilihan jenis-jenis asas [4 markah] Dengan bantuan lakaran, huraikan langkah-langkah untuk membina asas pad [8 markah] Huraikan faktor-faktor yang menyebabkan berlakunya keretakan dan lompang pada tiang [4markah]

(d)

59

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

2.

Rajah di bawah menunjukkan sebahagian daripada struktur bumbung kayu. C D

A

B

5.5m Berdasarkan rajah di atas, (a) (b) (c) Namakan jenis struktur bumbung kayu itu Namakan bahagian yang berlabel A, B, C dan D [5 markah] Terangkan kaedah pembinaan bumbung kayu itu menggunakan atap genting berkait panca. Lakarkan gambarajah berlabel untuk membantu jawapan anda. [15markah]

60

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

3.

Rajah di bawah menunjukkan satu pemidang tingkap kayu yang telah dipasang pada dinding bata sebuah bangunan.

Dalam tempoh tertentu, didapati beberapa masalah telah timbul, antaranya : Pemidang tingkap terkeluar dari permukaan dinding Pemidang tingkap reput Daun tingkap susah dibuka dan ditutup Ambang atas melendut ke bawah Berdasarkan masalah tersebut, (a) (b) Berikan alasan mengapa masalah tersebut berlaku. [8 markah] Dengan bantuan lakaran, terangkan bagaimana masalah tersebut dapat diatasi. [12 markah]

61

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN

4.

Rajah di bawah menunjukkan pandangan hadapan sebuah rumah. Pemidang tingkap dan pintu diperbuat daripada kayu. Pemidang pintu dipasang semasa proses pembinaan dinding bata.

Lokasi Cadangan Tingkap Pemasangan

Dinding bata

Berdasarkan gambarajah tersebut, a) i) ii) Nyatakan kaedah ikatan dinding bata itu. [2 markah] Terangkan kaedah pemasangan pemidang pintu itu. Lakar gambarajah berlabel untuk menyokong jawapan anda. [10 markah]

iii) Senaraikan empat alat tangan yang digunakan semasa kerja pemasangan pemidang pintu [2 markah] b) Nyatakan dua aspek penting harus diambilkira semasa pembinaan dinding dan pemasangan pemidang pintu itu. [4 markah]

62

PA_BPTV_KPM

M-TEK_TEKNOLOGI KEJURUTERAAN