NAMA

NAMA:YASMIN BINTI AB HALIM SADIKY NO.ID:56166210046 PROGRAM:DMEE NAMA:MOHD FIRDAUS BIN MOHD NOOR NO.

ID:56121108043 PROGRAM:DSC KUMPULAN:L04 TUGASAN:1 TAJUK TUGASAN:REAKSI DAN TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PERLUASAN KUASA BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA NAMA PENSYARAH:HAJI MOHD ARSHAD MAT NOR

SABAH DAN SARAWAK NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU PERJANJIAN PERSEKUTUAN MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU PENGAGIHAN KUASA PUSAT SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA SULTAN AHMAD TAJUDDIN RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT 2 3 3-4 5 5 6.KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA NEGERI-NEGERI SELAT CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI MELAYU.8 8 8 9 10 10 11 11 12 12-13 13-14 14 .7.SABAH DAN SARAWAK RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.

Antara penjajah yang menjajah Malaysia ialah Portugis.pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.perkembangan perusahaan bijih timah. Dalam menjelaskan penjajahan British di negara kita.gerakan campur tangan di negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1874.PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara bekas tanah jajahan.dan pembukaan ladang getah.Inggeris.iaitu sebagai salah sebuah bekas tanah jajahan Inggeris(British).Malaysia dijajah selama lebih kurang 446 tahun (dari tahun 1511 hingga tahun 1957).Belanda.Hanya Inggeris dan Jepun sahaja yang dapat menjajah hampir keseluruhan negara ini.perkaraperkara yang lebih menjadi tumpuan ialah pembukaan Singapura.kemajuan pentadbiran Inggeris.penubuhan dan pemindahan kuasa Negeri-negeri Selat.namun begitu Malaysia juga pernah dijajah oleh penjajah-penjajah yang lain.Peristiwa penjajahan ini mencerminkan bahawa Negara kita dan juga Kepulauan Melayu menjadi idaman negara-negara luar(Barat khususnya).pertambahan bilangan penduduk Cina. .Jepun dan Siam.khususnya dalam kurun ke-19.Walaupun Malaysia tergolong sebagai sebuah negara Komanwel.persetiaan Inggeris-Belanda 1824.

tahun-tahun seterusnya negeri China tidak berminat untuk berdagang dengan Inggeris.Walau bagaimanapun.Selangor.Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris(negeri-negeri ini menjadi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) Johor menerima penasihat Inggeris Pentadbiran Tentera British ditubuhkan(BMA) Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union Negara kita mencapai kemerdekaan PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA Para pedagang Inggeris telah menubuhkan Kompeni Hindia Timur Inggeris ((KHTI) pada tahun 1600 dengan tujuan untuk memperbaiki perdagangan di rantau ini.Siam menyerahkan Kedah.Perlis.khususnya dengan negeri China.Peristiwa-peristiwa ini telah membawa kepada pendudukan Pulau Pinang .KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA TARIKH 1786 1819 1824 1826 1841 1874 1878 1888 1896 1909 1914 1945 1946 1948 1957 PERISTIWA PENJAJAHAN Francis Light membuka Pulau Pinang Stamford Raffles membuka Singapura Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan InggerisBelanda Pulau Pinang.dan kemudian Inggeris mencari kawasan perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu.Melaka dan Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat James Brooke mengambil Sarawak Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung Raja Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris Campur tangan Inggeris di Pahang Perak.Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu Dengan Perjanjian Bangkok.

6 Februari 1819.Di samping itu pihak Belanda tidak berpuas hati dengan pembukaan Singapura oleh Raffles.Dari segi perdagangan pula Belanda dan Inggeris bersetuju untuk bekerjasama.Inggeris juga telah member perlindungan kepada raja Belanda.oleh Francis Light pada 11 0gos.Empayar Johor-Riau telah berakhir-Johor dikuasai oleh Inggeris sementara kepulauan Riau di kuasai oleh Belanda .William of Orange.Persetiaan Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824.Pendudukan Singapura adalah hasil daripada putar-belit Inggeris mempermainkan isu tempatan yang berkaitan dengan pertelagahan di antara Temenggung Abdul Rahman (Pentadbir Singapura) dengan Sultan Abdul Rahman di Riau.Singapura dan seterusnya Melaka.dan melalui perjanjian Letters of Kew.Stamford Raffles telah menduduki Singapura.Di Eropah kerajaan Inggeris mempunyai dasar berbaik-baik dengan Belanda.beberapa syarat telah dipersetujui. Kesan daripada persetiaan ini amat jelas.Inggeris bersetuju menjaga daerah takluk Belanda di sebelah Timur sehingga tamat Perang Napoleon.Kepulauan Melayu telah dibahagi kepada dua-pengaruh Belanda dan pengaruh Inggeris.Sehubungan dengan ini.Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.di bahagian utara pula adalah kawasan jajahan Inggeris. Dalam Persetiaan Inggeris-Belanda 1824.Dengan pendudukan Pulau Pinang. PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA Persetiaan Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan kawasan Kepulauan Melayu kepada dua geo-politik yang berbeza pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Permusuhan ini ditambah dengan pembunuhan oramg-orang British di Ambon (di kawasan Belanda).1786 setelah memberikan janji kepada Sultan Abdullah untuk membantu Kedah daripada ancaman Siam.Belanda telah banyak berhutang dengan Inggeris akibat Perang Napoleon.sementara Inggeris menyerahkan Benkulen (Bangkahulu) kepada Belanda.di samping sama-sama dalam menghapuskan kegiatan lanun.Kawasan-kawasan di selatan pulau Singapura adalah dalam jajahan Belanda.Tambahan pula.maka bermula pengembangan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.Syarat utama adalah yang berkaitan dengan kewilayahan.walaupun sebenarnya Kedah tidak mendapat sokongan yang dijanjikan itu.Matlamat utama perjanjian tersebut ialah untuk menamatkan persaingan di antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan perdagangan.

kegiatan lanun dapat dihapuskan.sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kes di mana Inggeris secara tidak langsung campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu. RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.dan dengan secara langsung Negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris.pertanian niaga seperti lada hitam.gambir.dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu.pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London. Pada bulan September 1873 Lord Kimberley. .kerajaan Inggeris tidak mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.mengambil keputusan untuk mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu.Melaka dan Pulau Pinang.Pemindahan pentadbiran ini memberikan kesan yang agak nyata kepada perkembangan sejarah tanah air.dan Perjanjian Anderson dengan Selangor dan Perak pada 1825.Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.SABAH DAN SARAWAK NEGERI Sarawak (1842) CATATAN PERISTIWA • James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja Muda Hashim untuk menghapuskan pemberontakan.cengkih dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.Sebelum itu Inggeris pernah campur tangan di Sarawak sahaja.buah pala.Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 dan Pulau Pinang menjadi ibu negerinya yang petama.Namun demikian.Ia diketuai oleh seorang Gabenor.NEGERI-NEGERI SELAT Negeri-negeri Selat terdiri daripada Singapura.Antaranya pentadbiran negeri-negeri Selat semakin lebih cekap.Pada 1 April 1867.Perang Naning 1831. CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERINEGERI MELAYU.SABAH DAN SARAWAK Pada peringkat awal sebelum 1873.Di antaranya ialah di dalam pertikaian antara Raja Ali dan Temenggung Ibrahim di Johor di pertengahan abad ke-19.

Davidson dilantik sebagai Residen. Sultan Ahmad menerima Residen British bernama J.I.seorang warganegara Inggeris (berbangsa Cina) di bunuh di Pekan (berhampiran istana Sultan).kapal dagang British diserang lanun. Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kawasannya di Sabah kepada .dan ini menjadi asas British untuk campur tangan.Pickering Berjaya mengalahkan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Cadangan Sultan Ahmad untuk memberikan konsensi perdagangan kepada kuasa Barat membimbangkan Inggeris. Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada Baron Voc Overbeck. Permintaan pembesar-pembesar Ngah Ibrahim (Menteri Larut) dan Raja Abdullah untuk British campur tangan. Berlakunya kekacauan:Perang Larut (perebutan ke atas penguasaan lombong bijih timah) melibatkan Kongsi Gelap Cina Hai San dan Ghee Hin.G.Tatham.W Birch dilantik sebagai Residen yang pertama.Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat rasmi sultan.Raja Mahadi disokong oleh putera-putera Sultan Selangor dan Sayid Masyor.A. British menjadikan pembunuhan tersebut sebagai alasan untuk campur tangan. Dato’ Kelana meminta bantuan Inggeris dan seterusnya diiktiraf sebagai ketua Sungai Ujong. Tentera Inggeris yang diketuai oleh W.Namun perlantikan Dato’ Kelana dan kehadiran Inggeris ini ditentang oleh Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Februari 1888. Perang saudara berlaku untuk jawatan Bendahara antara Wan Mutahir dengan Wan Ahmad. British bimbang kuasa Eropah lain akan campur tangan di negerinegeri Melayu.W. Ogos 1874. Sultan Brunei bersetuju menandatangani Perjanjian 1842 untuk mengesahkan James Brooke sebagai gabenor Sarawak kerana khuatir Brunei diancam oleh Inggeris. 1873. Campur tangan didasari oleh faktor-faktor untuk menjaga kepentingan saudagar-saudagar Inggeris.dan J.P.Rodger. Rebutan kuasa di Sungai Linggi di antara Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman dengan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Perang saudara melibatkan Raja Mahadi dan Raja Abdullah.dan perang saudara (perebutan takhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail). Raja Abdullah disokong oleh Tengku Kudin dan Yap Ah Loy. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris bernama W. Sebahagian Sabah di bawah kesultanan Brunei sejak kurun ke-16.• • Perak (1874) • • • • • • Selangor (1874) • • • • Sungai Ujong (1874) • • • Pahang (1880an) • • • • • Sabah (1946) • • • • James Brooke ditabalkan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1842. J.

Keadaan ini tidak disenangi oleh raja-raja Melayu.sumber-sumber semua negeri ahli dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negaranegara lain dengan kos pentadbiran yang minimum.Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pemerintahan pusat. Kompeni Berpiagam Borneo Utara dibentuk untuk mentadbir Sabah. PERJANJIAN PERSEKUTUAN Di antara syarat-syarat Perjanjian Persekutuan ialah supaya raja-raja Negeri-negeri Melayu Bersekutu brsetuju menerima seorang pegawai British yang digelar Residen-Jeneral yang berperanan sebagai penasihat dalam semua bidang pemerintahan kecuali hal-hal agama Islam dan adat-istiadat Melayu.Melalui sebuah “persekutuan”. 15 Julai 1946.Sementara itu raja-raja hanya berkuasa di negeri masing-masing di mana kewibawaan dan kuasa mereka tidak akan terjejas.untuk tujuan kecekapan pentadbiran dan keseragaman.Untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara raja-raja dengan pegawaipegawai Inggeris.mengawal kuasa residen dan faktor keselamatan.• • Overbeck dan Dent pada tahun 1878.Ini secara langsung telah memperkukuhkan kedudukan Inggeris di negeri-negeri berkenaan. .Negeri-negeri ini dikenali sebagai Negerinegeri Melayu Bersekutu.Penubuhan jabatan-jabatan persekutuan telah menyebabkan pengambilan lebih ramai pegawai-pegawai Inggeris yang mengakibatkan negeri-negeri Melayu mula ditadbir oleh pegawai yang hampir kesemuanya orang Inggeris.Residen-Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham.kuasa pentadbiran telah dipusatkan dalam tangan Residen-Jeneral di Kuala Lumpur dan raja-raja mula kehilangan kuasa di dalam negeri mereka. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Melalui Perjanjian Persekutuan tahun 1896.Sebagai contoh.Persidangan kedua diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur.Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British.Residen-Jeneral mempunyai kuasa ke atas perkara yang berkaitan dengan kewangan.Perak.Antara faktor mendasari penubuhannya ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh Negeri Pahang.Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar.telah diperkenalkan sistem Persidangan Raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar.negeri-negeri Selangor. Akibat daripada Perjanjian Persekutuan.

Perjanjian Bangkok 1909 telah menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggeris di Tanah Melayu.Perjanjian ini merupakan komplot di antara Inggeris dan Siam untuk menindas dan menguasai negeri-negeri di Semenanjung.Namun motif sebenarnya adalah untuk menambahkan kuasa Gabenor Inggeris di Singapura.Sultan hanya sebagai ahli biasa dan tidak mempunyai kuasa pemutus.Di antara penentangan tersebut ialah pada peringkat awal negeri-negeri berkenaan enggan menerima penasihat Inggeris.Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Burney.seorang penasihat Inggeris telah ditempatkan di setiap negeri tersebut.pada tahun 1909 kerajaan British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan.Dengan adanya perjanjian ini kuasa-kuasa Barat lain sukar untuk menembusi negeri-negeri Melayu dan lebih menguntungkan Inggeris.Siam menguasai negerinegeri di utara.Kedah dan Perlis adalah di bawah naungan Siam.dan empat orang ahli tidak rasmi (tiga orang Eropah dan seorang Cina).Kesan daripada penubuhan ini menyebabkan kuasa sultan-sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri menjadi semakin lemah. NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU Sebelum tahun 1909.empat orang Sultan. Dengan demikian.Struktur pemerintahan ini berlanjutan sehingga penjajahan Jepun bermula pada tahun 1941.Pada tahun 1826.MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN Untuk mengukuhkan lagi kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan.Tujuan penubuhannya adalah untuk menambahkan kuasa raja-raja dan residen-residen dari negeri-negeri berkenaan.Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi (Presiden).Ekoran Perjanjian Bangkok1909. Usaha-usaha untuk mengeksploitasi hasil bumi negeri-negeri di utara Semenanjung telah lama dilakukan oleh Inggeris.dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Terengganu.Walau bagaimanapun Perjanjian Bangkok 1909 tidak dipersetujui oleh negeri-negeri yang terlibat.Malahan semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya sultan.khususnya Kedah dan Perlis.mulai tahun 1914.Negeri-negeri Melayu Bersekutu.negeri-negeri di Tanah Melayu berada di bawah tiga unit politik iaitu Negeri-negeri Selat.negeri Kelantan.Residen-Jeneral (ditukar menjadi Setiausaha pada 1910). Sementara itu.Siam bersetuju menyerahkan negeri-negeri berkenaan kepada Inggeris.Inggeris menyatukan pentadbiran negeri-negeri berkenaan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Inggeris menumpukan perhatian kepada negeri-negeri di selatan.empat orang Residen. .

Pada tahun 1920-an.kemelesetan ekonomi dunia1920-an.faktor-faktor yang mendasari pengagihan kuasa pusat ialah tidak puas hati di kalangan raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dari segi kuasa memerintah negeri mereka. SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MNGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA  Sultan Ahmad Tajuddin  Dol Said  Rentap  Sharif Masahor  Dato’ Maharaja Lela  Yamtuan Antah  Dato’ Bahaman  Mat Salleh .pos dan lain-lain yang selama ini dikuasai di peringkat kerajaan pusat diagihkan ke negeri-negeri berkenaan.Namun pengagihan kuasa ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya apabila Jepun menjajah Tanah Melayu bermula pada tahun 1941.Dari segi ekonomi pengagihan berlaku apabila terjadinya kemelesetan ekonomi dunia di mana pengagihan kuasa adalah satu langkah untuk berjimat cermat.Faktor-faktor lain ialah keinginan Inggeris untuk menyatukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.dan pergelutan kuasa antara Residen-Jeneral dan Pesuruhjaya Tinggi.kastam.iaitu Kesatuan Tanah Melayu. Adalah jelas bahawa pengagihan kuasa yang dilakukan oleh Inggeris sebenarnya memperlihatkan bagaimana Inggeris melakukan sesuatu itu berlandaskan kepada motif ekonomi dan politik.perkhidmatan seperti kereta api.tidak seperti raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berkuasa penuh ke atas negerinya.dan dari segi politik pula British ingin menguasai keseluruhan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran.PENGAGIHAN KUASA PUSAT Pengagihan kuasa pusat (desentralisasi kuasa)adalah bermaksud bahawa kuasa-kuasa utama yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan.

Tunku Kudin telah terkorban.Contohnya.Tunku Daei ke Bangkok untuk berunding.Pada tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas di Perak.Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad.Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka.Tentangan hebat rakyat Kedah dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin.Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin.Pada tahun 1842. Antanom  Tok Janggut  Haji Abdul Rahman Limbong SULTAN AHMAD TAJUDDIN FAKTOR PENENTANGAN Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kedah.Perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir.British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap. PERISTIWA PENENTANGAN 1823. KESAN PENENTANGAN Semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah.Sultan Kedah menghantar puteranya.Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar.British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah.Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British.1831.Kemudian British menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah.Baginda dibantu pula oleh Tunku Abdullah. RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN .Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal kerana British membantu Siam.British telah menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah.Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin).

KESAN PENENTANGAN Kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa.1854.James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap.James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap.Beliau dilahirkaan pada tahun 1800.James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban.James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap.Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.Rentap juga digelar ‘Raja Darat’.Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia.1857.Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok.Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban. FAKTOR PENENTANGAN Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun. RUMUSAN .Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan beliau di gelar ‘Raja Ulu’.Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap.Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya kukuh.Semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap. PERISTIWA PENENTANGAN Pada tahun 1853.Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas.Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’untuk menentang pasukan Brooke.Pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh.Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu.LATAR BELAKANG Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak.Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang.Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’.Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas.

2008.getah dan rempah ratus merupakan punca ekonomi untuk membangunkan negara penjajah di Barat.budaya dan politik negara.dan Malayan Union.Faktor-faktor penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu perlulah diteliti dan diambil iktibar.yang sekarang ini dikenali sebagai Indonesia dan Malaysia.Ekoran kegiatan Inggeris telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang penduduknya dapat dibezakan dengan jelas berdasarkan tempat tinggal.Petaling Jaya Selangor:Prentice Hall.bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.Mohd Jali.diikuti dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Malahan penjajahpenjajah Belanda dan Inggeris telah memecahkan Nusantara ini menjadi dua entitipolitik yang berbeza.Agama Islam sebagai agama rasmi.Pengajian Malaysia. .dan sistem beraja adalah kesan peninggalan Kerajaan Melayu Melaka.Kerajaan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi kedudukan sistem social.Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Maarof Redzuan.Sumber-sumber kekayaan negara kita seperti timah.perebutan takhta yang menyebabkan perpecahan sesama sendiri adalah antara faktor campur tangan Inggeris dan seterusnya menjajah kita.Namun penjajah yang pernah menjajah negara kita juga memberikan kesan yang tidak kurang pentingnya.Negara kita telah diperkenalkan pelbagai bentuk pentadbiran Inggeris.Bermula dengan Sistem Residen.budaya dan politik.Mohd Rashid.sosial. Nasaruddin Hj.ekonomi.Ini merupakan usaha-usaha penjajah untuk menjajah negara ini yang kesemuanya bermotifkan ekonomi. RUJUKAN BUKU I.Perang saudara.Asnarulkhaldi Abu Samah &Ismail Hj.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful