NAMA:YASMIN BINTI AB HALIM SADIKY NO.ID:56166210046 PROGRAM:DMEE NAMA:MOHD FIRDAUS BIN MOHD NOOR NO.

ID:56121108043 PROGRAM:DSC KUMPULAN:L04 TUGASAN:1 TAJUK TUGASAN:REAKSI DAN TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PERLUASAN KUASA BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA NAMA PENSYARAH:HAJI MOHD ARSHAD MAT NOR

SABAH DAN SARAWAK RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.7.8 8 8 9 10 10 11 11 12 12-13 13-14 14 .SABAH DAN SARAWAK NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU PERJANJIAN PERSEKUTUAN MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU PENGAGIHAN KUASA PUSAT SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA SULTAN AHMAD TAJUDDIN RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT 2 3 3-4 5 5 6.KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA NEGERI-NEGERI SELAT CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI MELAYU.

Jepun dan Siam.kemajuan pentadbiran Inggeris. .perkembangan perusahaan bijih timah.dan pembukaan ladang getah.iaitu sebagai salah sebuah bekas tanah jajahan Inggeris(British).Inggeris.Peristiwa penjajahan ini mencerminkan bahawa Negara kita dan juga Kepulauan Melayu menjadi idaman negara-negara luar(Barat khususnya).persetiaan Inggeris-Belanda 1824.PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara bekas tanah jajahan.Walaupun Malaysia tergolong sebagai sebuah negara Komanwel.khususnya dalam kurun ke-19.Malaysia dijajah selama lebih kurang 446 tahun (dari tahun 1511 hingga tahun 1957). Dalam menjelaskan penjajahan British di negara kita.pertambahan bilangan penduduk Cina.pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.Belanda.namun begitu Malaysia juga pernah dijajah oleh penjajah-penjajah yang lain.perkaraperkara yang lebih menjadi tumpuan ialah pembukaan Singapura.gerakan campur tangan di negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1874.penubuhan dan pemindahan kuasa Negeri-negeri Selat.Antara penjajah yang menjajah Malaysia ialah Portugis.Hanya Inggeris dan Jepun sahaja yang dapat menjajah hampir keseluruhan negara ini.

Perlis.Siam menyerahkan Kedah.Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu Dengan Perjanjian Bangkok.KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA TARIKH 1786 1819 1824 1826 1841 1874 1878 1888 1896 1909 1914 1945 1946 1948 1957 PERISTIWA PENJAJAHAN Francis Light membuka Pulau Pinang Stamford Raffles membuka Singapura Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan InggerisBelanda Pulau Pinang.dan kemudian Inggeris mencari kawasan perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu.Melaka dan Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat James Brooke mengambil Sarawak Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung Raja Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris Campur tangan Inggeris di Pahang Perak.Peristiwa-peristiwa ini telah membawa kepada pendudukan Pulau Pinang .Selangor.tahun-tahun seterusnya negeri China tidak berminat untuk berdagang dengan Inggeris.khususnya dengan negeri China.Walau bagaimanapun.Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris(negeri-negeri ini menjadi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) Johor menerima penasihat Inggeris Pentadbiran Tentera British ditubuhkan(BMA) Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union Negara kita mencapai kemerdekaan PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA Para pedagang Inggeris telah menubuhkan Kompeni Hindia Timur Inggeris ((KHTI) pada tahun 1600 dengan tujuan untuk memperbaiki perdagangan di rantau ini.

Di Eropah kerajaan Inggeris mempunyai dasar berbaik-baik dengan Belanda. Dalam Persetiaan Inggeris-Belanda 1824.William of Orange.maka bermula pengembangan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.Sehubungan dengan ini.Pendudukan Singapura adalah hasil daripada putar-belit Inggeris mempermainkan isu tempatan yang berkaitan dengan pertelagahan di antara Temenggung Abdul Rahman (Pentadbir Singapura) dengan Sultan Abdul Rahman di Riau.beberapa syarat telah dipersetujui.di samping sama-sama dalam menghapuskan kegiatan lanun.walaupun sebenarnya Kedah tidak mendapat sokongan yang dijanjikan itu.oleh Francis Light pada 11 0gos.Kepulauan Melayu telah dibahagi kepada dua-pengaruh Belanda dan pengaruh Inggeris.Di samping itu pihak Belanda tidak berpuas hati dengan pembukaan Singapura oleh Raffles.Belanda telah banyak berhutang dengan Inggeris akibat Perang Napoleon. PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA Persetiaan Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan kawasan Kepulauan Melayu kepada dua geo-politik yang berbeza pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Tambahan pula.Permusuhan ini ditambah dengan pembunuhan oramg-orang British di Ambon (di kawasan Belanda).Kawasan-kawasan di selatan pulau Singapura adalah dalam jajahan Belanda. Kesan daripada persetiaan ini amat jelas.di bahagian utara pula adalah kawasan jajahan Inggeris.Empayar Johor-Riau telah berakhir-Johor dikuasai oleh Inggeris sementara kepulauan Riau di kuasai oleh Belanda .dan melalui perjanjian Letters of Kew.Syarat utama adalah yang berkaitan dengan kewilayahan. 6 Februari 1819.Inggeris juga telah member perlindungan kepada raja Belanda.Matlamat utama perjanjian tersebut ialah untuk menamatkan persaingan di antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan perdagangan.Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.sementara Inggeris menyerahkan Benkulen (Bangkahulu) kepada Belanda.Inggeris bersetuju menjaga daerah takluk Belanda di sebelah Timur sehingga tamat Perang Napoleon.Persetiaan Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824.Singapura dan seterusnya Melaka.Dari segi perdagangan pula Belanda dan Inggeris bersetuju untuk bekerjasama.1786 setelah memberikan janji kepada Sultan Abdullah untuk membantu Kedah daripada ancaman Siam.Dengan pendudukan Pulau Pinang.Stamford Raffles telah menduduki Singapura.

Di antaranya ialah di dalam pertikaian antara Raja Ali dan Temenggung Ibrahim di Johor di pertengahan abad ke-19.pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London.dan dengan secara langsung Negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris.dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu.Pemindahan pentadbiran ini memberikan kesan yang agak nyata kepada perkembangan sejarah tanah air.Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.dan Perjanjian Anderson dengan Selangor dan Perak pada 1825.Melaka dan Pulau Pinang.SABAH DAN SARAWAK Pada peringkat awal sebelum 1873.pertanian niaga seperti lada hitam. RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.kegiatan lanun dapat dihapuskan.Ia diketuai oleh seorang Gabenor.Perang Naning 1831.Sebelum itu Inggeris pernah campur tangan di Sarawak sahaja.Pada 1 April 1867.cengkih dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.Namun demikian.buah pala.Antaranya pentadbiran negeri-negeri Selat semakin lebih cekap. CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERINEGERI MELAYU.sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kes di mana Inggeris secara tidak langsung campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu.kerajaan Inggeris tidak mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu. .SABAH DAN SARAWAK NEGERI Sarawak (1842) CATATAN PERISTIWA • James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja Muda Hashim untuk menghapuskan pemberontakan. Pada bulan September 1873 Lord Kimberley.mengambil keputusan untuk mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu.gambir.NEGERI-NEGERI SELAT Negeri-negeri Selat terdiri daripada Singapura.Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 dan Pulau Pinang menjadi ibu negerinya yang petama.

Perang saudara melibatkan Raja Mahadi dan Raja Abdullah.• • Perak (1874) • • • • • • Selangor (1874) • • • • Sungai Ujong (1874) • • • Pahang (1880an) • • • • • Sabah (1946) • • • • James Brooke ditabalkan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1842. Campur tangan didasari oleh faktor-faktor untuk menjaga kepentingan saudagar-saudagar Inggeris. Dato’ Kelana meminta bantuan Inggeris dan seterusnya diiktiraf sebagai ketua Sungai Ujong.Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat rasmi sultan.Davidson dilantik sebagai Residen.I.dan perang saudara (perebutan takhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail). J.W. Permintaan pembesar-pembesar Ngah Ibrahim (Menteri Larut) dan Raja Abdullah untuk British campur tangan.Rodger. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris bernama W.Pickering Berjaya mengalahkan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. 1873. Ogos 1874. Februari 1888. Rebutan kuasa di Sungai Linggi di antara Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman dengan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Sultan Brunei bersetuju menandatangani Perjanjian 1842 untuk mengesahkan James Brooke sebagai gabenor Sarawak kerana khuatir Brunei diancam oleh Inggeris. British bimbang kuasa Eropah lain akan campur tangan di negerinegeri Melayu.kapal dagang British diserang lanun.dan ini menjadi asas British untuk campur tangan.Raja Mahadi disokong oleh putera-putera Sultan Selangor dan Sayid Masyor.Tatham. Raja Abdullah disokong oleh Tengku Kudin dan Yap Ah Loy.G. Cadangan Sultan Ahmad untuk memberikan konsensi perdagangan kepada kuasa Barat membimbangkan Inggeris. Berlakunya kekacauan:Perang Larut (perebutan ke atas penguasaan lombong bijih timah) melibatkan Kongsi Gelap Cina Hai San dan Ghee Hin.seorang warganegara Inggeris (berbangsa Cina) di bunuh di Pekan (berhampiran istana Sultan).W Birch dilantik sebagai Residen yang pertama. Sultan Ahmad menerima Residen British bernama J. Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kawasannya di Sabah kepada . Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada Baron Voc Overbeck.A. Sebahagian Sabah di bawah kesultanan Brunei sejak kurun ke-16.dan J. Perang saudara berlaku untuk jawatan Bendahara antara Wan Mutahir dengan Wan Ahmad. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874.P. Tentera Inggeris yang diketuai oleh W. British menjadikan pembunuhan tersebut sebagai alasan untuk campur tangan.Namun perlantikan Dato’ Kelana dan kehadiran Inggeris ini ditentang oleh Dato’ Bandar Kulup Tunggal.

untuk tujuan kecekapan pentadbiran dan keseragaman.Residen-Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham.• • Overbeck dan Dent pada tahun 1878.Keadaan ini tidak disenangi oleh raja-raja Melayu.Melalui sebuah “persekutuan”.Persidangan kedua diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur.Sebagai contoh.negeri-negeri Selangor. Kompeni Berpiagam Borneo Utara dibentuk untuk mentadbir Sabah.Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pemerintahan pusat. PERJANJIAN PERSEKUTUAN Di antara syarat-syarat Perjanjian Persekutuan ialah supaya raja-raja Negeri-negeri Melayu Bersekutu brsetuju menerima seorang pegawai British yang digelar Residen-Jeneral yang berperanan sebagai penasihat dalam semua bidang pemerintahan kecuali hal-hal agama Islam dan adat-istiadat Melayu.kuasa pentadbiran telah dipusatkan dalam tangan Residen-Jeneral di Kuala Lumpur dan raja-raja mula kehilangan kuasa di dalam negeri mereka.Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar.Negeri-negeri ini dikenali sebagai Negerinegeri Melayu Bersekutu.Untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara raja-raja dengan pegawaipegawai Inggeris. Akibat daripada Perjanjian Persekutuan.Residen-Jeneral mempunyai kuasa ke atas perkara yang berkaitan dengan kewangan.Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British.sumber-sumber semua negeri ahli dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negaranegara lain dengan kos pentadbiran yang minimum.Perak. 15 Julai 1946.Sementara itu raja-raja hanya berkuasa di negeri masing-masing di mana kewibawaan dan kuasa mereka tidak akan terjejas.Penubuhan jabatan-jabatan persekutuan telah menyebabkan pengambilan lebih ramai pegawai-pegawai Inggeris yang mengakibatkan negeri-negeri Melayu mula ditadbir oleh pegawai yang hampir kesemuanya orang Inggeris.telah diperkenalkan sistem Persidangan Raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar.Antara faktor mendasari penubuhannya ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh Negeri Pahang.Ini secara langsung telah memperkukuhkan kedudukan Inggeris di negeri-negeri berkenaan. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Melalui Perjanjian Persekutuan tahun 1896.mengawal kuasa residen dan faktor keselamatan. .

Malahan semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya sultan. .negeri-negeri di Tanah Melayu berada di bawah tiga unit politik iaitu Negeri-negeri Selat. Dengan demikian.Struktur pemerintahan ini berlanjutan sehingga penjajahan Jepun bermula pada tahun 1941. Sementara itu.khususnya Kedah dan Perlis.Terengganu.dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi (Presiden).Pada tahun 1826.Di antara penentangan tersebut ialah pada peringkat awal negeri-negeri berkenaan enggan menerima penasihat Inggeris.seorang penasihat Inggeris telah ditempatkan di setiap negeri tersebut.Residen-Jeneral (ditukar menjadi Setiausaha pada 1910).Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Burney.MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN Untuk mengukuhkan lagi kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan.Perjanjian Bangkok 1909 telah menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggeris di Tanah Melayu.Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Kesan daripada penubuhan ini menyebabkan kuasa sultan-sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri menjadi semakin lemah.Ekoran Perjanjian Bangkok1909.mulai tahun 1914.Inggeris menyatukan pentadbiran negeri-negeri berkenaan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.empat orang Sultan.pada tahun 1909 kerajaan British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan.Sultan hanya sebagai ahli biasa dan tidak mempunyai kuasa pemutus.dan empat orang ahli tidak rasmi (tiga orang Eropah dan seorang Cina).Namun motif sebenarnya adalah untuk menambahkan kuasa Gabenor Inggeris di Singapura.Tujuan penubuhannya adalah untuk menambahkan kuasa raja-raja dan residen-residen dari negeri-negeri berkenaan.Siam bersetuju menyerahkan negeri-negeri berkenaan kepada Inggeris. Usaha-usaha untuk mengeksploitasi hasil bumi negeri-negeri di utara Semenanjung telah lama dilakukan oleh Inggeris.Dengan adanya perjanjian ini kuasa-kuasa Barat lain sukar untuk menembusi negeri-negeri Melayu dan lebih menguntungkan Inggeris.negeri Kelantan.Siam menguasai negerinegeri di utara. NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU Sebelum tahun 1909.Perjanjian ini merupakan komplot di antara Inggeris dan Siam untuk menindas dan menguasai negeri-negeri di Semenanjung.Inggeris menumpukan perhatian kepada negeri-negeri di selatan.Kedah dan Perlis adalah di bawah naungan Siam.Walau bagaimanapun Perjanjian Bangkok 1909 tidak dipersetujui oleh negeri-negeri yang terlibat.empat orang Residen.

PENGAGIHAN KUASA PUSAT Pengagihan kuasa pusat (desentralisasi kuasa)adalah bermaksud bahawa kuasa-kuasa utama yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan. Pada tahun 1920-an.kemelesetan ekonomi dunia1920-an.iaitu Kesatuan Tanah Melayu.dan pergelutan kuasa antara Residen-Jeneral dan Pesuruhjaya Tinggi.Namun pengagihan kuasa ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya apabila Jepun menjajah Tanah Melayu bermula pada tahun 1941. SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MNGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA  Sultan Ahmad Tajuddin  Dol Said  Rentap  Sharif Masahor  Dato’ Maharaja Lela  Yamtuan Antah  Dato’ Bahaman  Mat Salleh .Faktor-faktor lain ialah keinginan Inggeris untuk menyatukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.pos dan lain-lain yang selama ini dikuasai di peringkat kerajaan pusat diagihkan ke negeri-negeri berkenaan.perkhidmatan seperti kereta api.Dari segi ekonomi pengagihan berlaku apabila terjadinya kemelesetan ekonomi dunia di mana pengagihan kuasa adalah satu langkah untuk berjimat cermat.faktor-faktor yang mendasari pengagihan kuasa pusat ialah tidak puas hati di kalangan raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dari segi kuasa memerintah negeri mereka.tidak seperti raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berkuasa penuh ke atas negerinya.kastam. Adalah jelas bahawa pengagihan kuasa yang dilakukan oleh Inggeris sebenarnya memperlihatkan bagaimana Inggeris melakukan sesuatu itu berlandaskan kepada motif ekonomi dan politik.dan dari segi politik pula British ingin menguasai keseluruhan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran.

RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN .Tentangan hebat rakyat Kedah dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin. Antanom  Tok Janggut  Haji Abdul Rahman Limbong SULTAN AHMAD TAJUDDIN FAKTOR PENENTANGAN Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kedah.Kemudian British menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah.Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad.Baginda dibantu pula oleh Tunku Abdullah. KESAN PENENTANGAN Semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah.Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin.Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British.Pada tahun 1842. PERISTIWA PENENTANGAN 1823.Contohnya.British telah menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah.Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka.British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah.Sultan Kedah menghantar puteranya.Perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir.British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap.Tunku Kudin telah terkorban.Tunku Daei ke Bangkok untuk berunding.Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar.Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal kerana British membantu Siam.Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin).Pada tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas di Perak.1831.

Semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap.James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap.Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan beliau di gelar ‘Raja Ulu’.Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas.1854.Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu.Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’untuk menentang pasukan Brooke. FAKTOR PENENTANGAN Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun.LATAR BELAKANG Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak.Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang.James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban. RUMUSAN .Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok.Beliau dilahirkaan pada tahun 1800.Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya kukuh.Rentap juga digelar ‘Raja Darat’.Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia.Pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh. KESAN PENENTANGAN Kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa.1857.James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap.Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’.Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap. PERISTIWA PENENTANGAN Pada tahun 1853.Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban.James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap.Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas.James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.

bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.Asnarulkhaldi Abu Samah &Ismail Hj.diikuti dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Petaling Jaya Selangor:Prentice Hall.dan Malayan Union.Mohd Jali.Kerajaan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi kedudukan sistem social.2008.Malahan penjajahpenjajah Belanda dan Inggeris telah memecahkan Nusantara ini menjadi dua entitipolitik yang berbeza.budaya dan politik negara. .Mohd Rashid.Namun penjajah yang pernah menjajah negara kita juga memberikan kesan yang tidak kurang pentingnya.Sumber-sumber kekayaan negara kita seperti timah.Ini merupakan usaha-usaha penjajah untuk menjajah negara ini yang kesemuanya bermotifkan ekonomi.Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Agama Islam sebagai agama rasmi. RUJUKAN BUKU I.yang sekarang ini dikenali sebagai Indonesia dan Malaysia.Ekoran kegiatan Inggeris telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang penduduknya dapat dibezakan dengan jelas berdasarkan tempat tinggal.Negara kita telah diperkenalkan pelbagai bentuk pentadbiran Inggeris.ekonomi.Pengajian Malaysia.Maarof Redzuan.budaya dan politik.Perang saudara.perebutan takhta yang menyebabkan perpecahan sesama sendiri adalah antara faktor campur tangan Inggeris dan seterusnya menjajah kita. Nasaruddin Hj.sosial.dan sistem beraja adalah kesan peninggalan Kerajaan Melayu Melaka.getah dan rempah ratus merupakan punca ekonomi untuk membangunkan negara penjajah di Barat.Faktor-faktor penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu perlulah diteliti dan diambil iktibar.Bermula dengan Sistem Residen.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful