NAMA:YASMIN BINTI AB HALIM SADIKY NO.ID:56166210046 PROGRAM:DMEE NAMA:MOHD FIRDAUS BIN MOHD NOOR NO.

ID:56121108043 PROGRAM:DSC KUMPULAN:L04 TUGASAN:1 TAJUK TUGASAN:REAKSI DAN TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PERLUASAN KUASA BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA NAMA PENSYARAH:HAJI MOHD ARSHAD MAT NOR

SABAH DAN SARAWAK RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.7.SABAH DAN SARAWAK NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU PERJANJIAN PERSEKUTUAN MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU PENGAGIHAN KUASA PUSAT SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA SULTAN AHMAD TAJUDDIN RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT 2 3 3-4 5 5 6.KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA NEGERI-NEGERI SELAT CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI MELAYU.8 8 8 9 10 10 11 11 12 12-13 13-14 14 .

Walaupun Malaysia tergolong sebagai sebuah negara Komanwel.Antara penjajah yang menjajah Malaysia ialah Portugis.penubuhan dan pemindahan kuasa Negeri-negeri Selat.kemajuan pentadbiran Inggeris. .gerakan campur tangan di negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1874.namun begitu Malaysia juga pernah dijajah oleh penjajah-penjajah yang lain.dan pembukaan ladang getah.Hanya Inggeris dan Jepun sahaja yang dapat menjajah hampir keseluruhan negara ini.perkembangan perusahaan bijih timah.pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.Malaysia dijajah selama lebih kurang 446 tahun (dari tahun 1511 hingga tahun 1957).PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara bekas tanah jajahan. Dalam menjelaskan penjajahan British di negara kita.perkaraperkara yang lebih menjadi tumpuan ialah pembukaan Singapura.Belanda.iaitu sebagai salah sebuah bekas tanah jajahan Inggeris(British).pertambahan bilangan penduduk Cina.Inggeris.khususnya dalam kurun ke-19.persetiaan Inggeris-Belanda 1824.Jepun dan Siam.Peristiwa penjajahan ini mencerminkan bahawa Negara kita dan juga Kepulauan Melayu menjadi idaman negara-negara luar(Barat khususnya).

dan kemudian Inggeris mencari kawasan perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu.KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA TARIKH 1786 1819 1824 1826 1841 1874 1878 1888 1896 1909 1914 1945 1946 1948 1957 PERISTIWA PENJAJAHAN Francis Light membuka Pulau Pinang Stamford Raffles membuka Singapura Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan InggerisBelanda Pulau Pinang.Peristiwa-peristiwa ini telah membawa kepada pendudukan Pulau Pinang .Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu Dengan Perjanjian Bangkok.tahun-tahun seterusnya negeri China tidak berminat untuk berdagang dengan Inggeris.Perlis.Walau bagaimanapun.khususnya dengan negeri China.Siam menyerahkan Kedah.Melaka dan Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat James Brooke mengambil Sarawak Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung Raja Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris Campur tangan Inggeris di Pahang Perak.Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris(negeri-negeri ini menjadi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) Johor menerima penasihat Inggeris Pentadbiran Tentera British ditubuhkan(BMA) Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union Negara kita mencapai kemerdekaan PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA Para pedagang Inggeris telah menubuhkan Kompeni Hindia Timur Inggeris ((KHTI) pada tahun 1600 dengan tujuan untuk memperbaiki perdagangan di rantau ini.Selangor.

Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.walaupun sebenarnya Kedah tidak mendapat sokongan yang dijanjikan itu.Di Eropah kerajaan Inggeris mempunyai dasar berbaik-baik dengan Belanda.Empayar Johor-Riau telah berakhir-Johor dikuasai oleh Inggeris sementara kepulauan Riau di kuasai oleh Belanda . Dalam Persetiaan Inggeris-Belanda 1824.Kepulauan Melayu telah dibahagi kepada dua-pengaruh Belanda dan pengaruh Inggeris.Inggeris juga telah member perlindungan kepada raja Belanda.Belanda telah banyak berhutang dengan Inggeris akibat Perang Napoleon.Di samping itu pihak Belanda tidak berpuas hati dengan pembukaan Singapura oleh Raffles.Matlamat utama perjanjian tersebut ialah untuk menamatkan persaingan di antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan perdagangan.Permusuhan ini ditambah dengan pembunuhan oramg-orang British di Ambon (di kawasan Belanda).di samping sama-sama dalam menghapuskan kegiatan lanun.sementara Inggeris menyerahkan Benkulen (Bangkahulu) kepada Belanda.1786 setelah memberikan janji kepada Sultan Abdullah untuk membantu Kedah daripada ancaman Siam.Sehubungan dengan ini.Stamford Raffles telah menduduki Singapura.Persetiaan Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824.Kawasan-kawasan di selatan pulau Singapura adalah dalam jajahan Belanda.oleh Francis Light pada 11 0gos.Tambahan pula.Inggeris bersetuju menjaga daerah takluk Belanda di sebelah Timur sehingga tamat Perang Napoleon.Syarat utama adalah yang berkaitan dengan kewilayahan.di bahagian utara pula adalah kawasan jajahan Inggeris.Pendudukan Singapura adalah hasil daripada putar-belit Inggeris mempermainkan isu tempatan yang berkaitan dengan pertelagahan di antara Temenggung Abdul Rahman (Pentadbir Singapura) dengan Sultan Abdul Rahman di Riau.Singapura dan seterusnya Melaka. PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA Persetiaan Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan kawasan Kepulauan Melayu kepada dua geo-politik yang berbeza pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Dengan pendudukan Pulau Pinang.maka bermula pengembangan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.William of Orange. 6 Februari 1819.dan melalui perjanjian Letters of Kew.Dari segi perdagangan pula Belanda dan Inggeris bersetuju untuk bekerjasama.beberapa syarat telah dipersetujui. Kesan daripada persetiaan ini amat jelas.

SABAH DAN SARAWAK Pada peringkat awal sebelum 1873. Pada bulan September 1873 Lord Kimberley.Sebelum itu Inggeris pernah campur tangan di Sarawak sahaja.cengkih dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.kerajaan Inggeris tidak mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.kegiatan lanun dapat dihapuskan.buah pala.pertanian niaga seperti lada hitam.dan dengan secara langsung Negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris.Namun demikian.dan Perjanjian Anderson dengan Selangor dan Perak pada 1825.mengambil keputusan untuk mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu.sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kes di mana Inggeris secara tidak langsung campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu.dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu.Pada 1 April 1867.NEGERI-NEGERI SELAT Negeri-negeri Selat terdiri daripada Singapura.Ia diketuai oleh seorang Gabenor. RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.Antaranya pentadbiran negeri-negeri Selat semakin lebih cekap.Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 dan Pulau Pinang menjadi ibu negerinya yang petama. .Pemindahan pentadbiran ini memberikan kesan yang agak nyata kepada perkembangan sejarah tanah air. CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERINEGERI MELAYU.pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London.gambir.Melaka dan Pulau Pinang.Perang Naning 1831.SABAH DAN SARAWAK NEGERI Sarawak (1842) CATATAN PERISTIWA • James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja Muda Hashim untuk menghapuskan pemberontakan.Di antaranya ialah di dalam pertikaian antara Raja Ali dan Temenggung Ibrahim di Johor di pertengahan abad ke-19.

W. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris bernama W.dan J. Perang saudara melibatkan Raja Mahadi dan Raja Abdullah.A.Tatham. Berlakunya kekacauan:Perang Larut (perebutan ke atas penguasaan lombong bijih timah) melibatkan Kongsi Gelap Cina Hai San dan Ghee Hin. Februari 1888.G. 1873. Ogos 1874.dan ini menjadi asas British untuk campur tangan. Raja Abdullah disokong oleh Tengku Kudin dan Yap Ah Loy. Cadangan Sultan Ahmad untuk memberikan konsensi perdagangan kepada kuasa Barat membimbangkan Inggeris. Sultan Ahmad menerima Residen British bernama J.P. Perang saudara berlaku untuk jawatan Bendahara antara Wan Mutahir dengan Wan Ahmad. Sultan Brunei bersetuju menandatangani Perjanjian 1842 untuk mengesahkan James Brooke sebagai gabenor Sarawak kerana khuatir Brunei diancam oleh Inggeris.W Birch dilantik sebagai Residen yang pertama. J.kapal dagang British diserang lanun. Tentera Inggeris yang diketuai oleh W. British menjadikan pembunuhan tersebut sebagai alasan untuk campur tangan.Pickering Berjaya mengalahkan Dato’ Bandar Kulup Tunggal.Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat rasmi sultan. Dato’ Kelana meminta bantuan Inggeris dan seterusnya diiktiraf sebagai ketua Sungai Ujong. Rebutan kuasa di Sungai Linggi di antara Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman dengan Dato’ Bandar Kulup Tunggal.I.Davidson dilantik sebagai Residen.Raja Mahadi disokong oleh putera-putera Sultan Selangor dan Sayid Masyor.Namun perlantikan Dato’ Kelana dan kehadiran Inggeris ini ditentang oleh Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kawasannya di Sabah kepada .seorang warganegara Inggeris (berbangsa Cina) di bunuh di Pekan (berhampiran istana Sultan). Sebahagian Sabah di bawah kesultanan Brunei sejak kurun ke-16.Rodger. Campur tangan didasari oleh faktor-faktor untuk menjaga kepentingan saudagar-saudagar Inggeris.• • Perak (1874) • • • • • • Selangor (1874) • • • • Sungai Ujong (1874) • • • Pahang (1880an) • • • • • Sabah (1946) • • • • James Brooke ditabalkan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1842. Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada Baron Voc Overbeck. British bimbang kuasa Eropah lain akan campur tangan di negerinegeri Melayu.dan perang saudara (perebutan takhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail). Permintaan pembesar-pembesar Ngah Ibrahim (Menteri Larut) dan Raja Abdullah untuk British campur tangan. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874.

Kompeni Berpiagam Borneo Utara dibentuk untuk mentadbir Sabah.Sebagai contoh.Negeri-negeri ini dikenali sebagai Negerinegeri Melayu Bersekutu.Untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara raja-raja dengan pegawaipegawai Inggeris.kuasa pentadbiran telah dipusatkan dalam tangan Residen-Jeneral di Kuala Lumpur dan raja-raja mula kehilangan kuasa di dalam negeri mereka.Melalui sebuah “persekutuan”.Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British.Penubuhan jabatan-jabatan persekutuan telah menyebabkan pengambilan lebih ramai pegawai-pegawai Inggeris yang mengakibatkan negeri-negeri Melayu mula ditadbir oleh pegawai yang hampir kesemuanya orang Inggeris.Perak. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Melalui Perjanjian Persekutuan tahun 1896.Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pemerintahan pusat.Antara faktor mendasari penubuhannya ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh Negeri Pahang.Sementara itu raja-raja hanya berkuasa di negeri masing-masing di mana kewibawaan dan kuasa mereka tidak akan terjejas.Residen-Jeneral mempunyai kuasa ke atas perkara yang berkaitan dengan kewangan. PERJANJIAN PERSEKUTUAN Di antara syarat-syarat Perjanjian Persekutuan ialah supaya raja-raja Negeri-negeri Melayu Bersekutu brsetuju menerima seorang pegawai British yang digelar Residen-Jeneral yang berperanan sebagai penasihat dalam semua bidang pemerintahan kecuali hal-hal agama Islam dan adat-istiadat Melayu.sumber-sumber semua negeri ahli dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negaranegara lain dengan kos pentadbiran yang minimum.negeri-negeri Selangor.Keadaan ini tidak disenangi oleh raja-raja Melayu.Persidangan kedua diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur.untuk tujuan kecekapan pentadbiran dan keseragaman.Ini secara langsung telah memperkukuhkan kedudukan Inggeris di negeri-negeri berkenaan. .Residen-Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham. Akibat daripada Perjanjian Persekutuan.mengawal kuasa residen dan faktor keselamatan. 15 Julai 1946.• • Overbeck dan Dent pada tahun 1878.telah diperkenalkan sistem Persidangan Raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar.Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar.

Namun motif sebenarnya adalah untuk menambahkan kuasa Gabenor Inggeris di Singapura.Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Terengganu.dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. Sementara itu.Siam bersetuju menyerahkan negeri-negeri berkenaan kepada Inggeris.negeri-negeri di Tanah Melayu berada di bawah tiga unit politik iaitu Negeri-negeri Selat.pada tahun 1909 kerajaan British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan.Walau bagaimanapun Perjanjian Bangkok 1909 tidak dipersetujui oleh negeri-negeri yang terlibat.Inggeris menumpukan perhatian kepada negeri-negeri di selatan. .Inggeris menyatukan pentadbiran negeri-negeri berkenaan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Siam menguasai negerinegeri di utara.empat orang Residen.Pada tahun 1826.Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi (Presiden).dan empat orang ahli tidak rasmi (tiga orang Eropah dan seorang Cina).seorang penasihat Inggeris telah ditempatkan di setiap negeri tersebut.Perjanjian Bangkok 1909 telah menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggeris di Tanah Melayu.Kedah dan Perlis adalah di bawah naungan Siam.Di antara penentangan tersebut ialah pada peringkat awal negeri-negeri berkenaan enggan menerima penasihat Inggeris.empat orang Sultan.Struktur pemerintahan ini berlanjutan sehingga penjajahan Jepun bermula pada tahun 1941.khususnya Kedah dan Perlis.Kesan daripada penubuhan ini menyebabkan kuasa sultan-sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri menjadi semakin lemah.Tujuan penubuhannya adalah untuk menambahkan kuasa raja-raja dan residen-residen dari negeri-negeri berkenaan.Sultan hanya sebagai ahli biasa dan tidak mempunyai kuasa pemutus.Malahan semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya sultan.Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Burney.Perjanjian ini merupakan komplot di antara Inggeris dan Siam untuk menindas dan menguasai negeri-negeri di Semenanjung.negeri Kelantan.Dengan adanya perjanjian ini kuasa-kuasa Barat lain sukar untuk menembusi negeri-negeri Melayu dan lebih menguntungkan Inggeris.Residen-Jeneral (ditukar menjadi Setiausaha pada 1910).MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN Untuk mengukuhkan lagi kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan. Usaha-usaha untuk mengeksploitasi hasil bumi negeri-negeri di utara Semenanjung telah lama dilakukan oleh Inggeris. Dengan demikian.Ekoran Perjanjian Bangkok1909.mulai tahun 1914. NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU Sebelum tahun 1909.

Faktor-faktor lain ialah keinginan Inggeris untuk menyatukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.kastam.iaitu Kesatuan Tanah Melayu.Namun pengagihan kuasa ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya apabila Jepun menjajah Tanah Melayu bermula pada tahun 1941. Adalah jelas bahawa pengagihan kuasa yang dilakukan oleh Inggeris sebenarnya memperlihatkan bagaimana Inggeris melakukan sesuatu itu berlandaskan kepada motif ekonomi dan politik.perkhidmatan seperti kereta api.PENGAGIHAN KUASA PUSAT Pengagihan kuasa pusat (desentralisasi kuasa)adalah bermaksud bahawa kuasa-kuasa utama yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan.kemelesetan ekonomi dunia1920-an.tidak seperti raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berkuasa penuh ke atas negerinya. SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MNGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA  Sultan Ahmad Tajuddin  Dol Said  Rentap  Sharif Masahor  Dato’ Maharaja Lela  Yamtuan Antah  Dato’ Bahaman  Mat Salleh .dan dari segi politik pula British ingin menguasai keseluruhan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran.pos dan lain-lain yang selama ini dikuasai di peringkat kerajaan pusat diagihkan ke negeri-negeri berkenaan. Pada tahun 1920-an.dan pergelutan kuasa antara Residen-Jeneral dan Pesuruhjaya Tinggi.Dari segi ekonomi pengagihan berlaku apabila terjadinya kemelesetan ekonomi dunia di mana pengagihan kuasa adalah satu langkah untuk berjimat cermat.faktor-faktor yang mendasari pengagihan kuasa pusat ialah tidak puas hati di kalangan raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dari segi kuasa memerintah negeri mereka.

 Antanom  Tok Janggut  Haji Abdul Rahman Limbong SULTAN AHMAD TAJUDDIN FAKTOR PENENTANGAN Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kedah.Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal kerana British membantu Siam.Kemudian British menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah.Baginda dibantu pula oleh Tunku Abdullah.Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka. PERISTIWA PENENTANGAN 1823.Pada tahun 1842. KESAN PENENTANGAN Semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah.Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin.British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah.Pada tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas di Perak.British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap.Perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir.1831.Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin).Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British.Tentangan hebat rakyat Kedah dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin.Tunku Daei ke Bangkok untuk berunding.British telah menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah.Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar.Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad. RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN .Sultan Kedah menghantar puteranya.Tunku Kudin telah terkorban.Contohnya.

Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang.Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’untuk menentang pasukan Brooke.James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. RUMUSAN .James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban.Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas.Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok.Semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap.LATAR BELAKANG Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak.Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu.Beliau dilahirkaan pada tahun 1800.Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap.1854.Rentap juga digelar ‘Raja Darat’.Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban. PERISTIWA PENENTANGAN Pada tahun 1853.James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap. FAKTOR PENENTANGAN Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun.Pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh.Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’.Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia.Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas.Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan beliau di gelar ‘Raja Ulu’.Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya kukuh.Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. KESAN PENENTANGAN Kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa.James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap.1857.

Petaling Jaya Selangor:Prentice Hall.Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Agama Islam sebagai agama rasmi.bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. .Pengajian Malaysia.Mohd Jali.Namun penjajah yang pernah menjajah negara kita juga memberikan kesan yang tidak kurang pentingnya.Malahan penjajahpenjajah Belanda dan Inggeris telah memecahkan Nusantara ini menjadi dua entitipolitik yang berbeza.Sumber-sumber kekayaan negara kita seperti timah.Perang saudara.Kerajaan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi kedudukan sistem social.Maarof Redzuan.yang sekarang ini dikenali sebagai Indonesia dan Malaysia.Bermula dengan Sistem Residen.dan Malayan Union.getah dan rempah ratus merupakan punca ekonomi untuk membangunkan negara penjajah di Barat.Ini merupakan usaha-usaha penjajah untuk menjajah negara ini yang kesemuanya bermotifkan ekonomi.2008.Negara kita telah diperkenalkan pelbagai bentuk pentadbiran Inggeris.sosial.Asnarulkhaldi Abu Samah &Ismail Hj. Nasaruddin Hj.dan sistem beraja adalah kesan peninggalan Kerajaan Melayu Melaka.budaya dan politik.Faktor-faktor penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu perlulah diteliti dan diambil iktibar.perebutan takhta yang menyebabkan perpecahan sesama sendiri adalah antara faktor campur tangan Inggeris dan seterusnya menjajah kita.budaya dan politik negara.ekonomi.Ekoran kegiatan Inggeris telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang penduduknya dapat dibezakan dengan jelas berdasarkan tempat tinggal.diikuti dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. RUJUKAN BUKU I.Mohd Rashid.