NAMA:YASMIN BINTI AB HALIM SADIKY NO.ID:56166210046 PROGRAM:DMEE NAMA:MOHD FIRDAUS BIN MOHD NOOR NO.

ID:56121108043 PROGRAM:DSC KUMPULAN:L04 TUGASAN:1 TAJUK TUGASAN:REAKSI DAN TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PERLUASAN KUASA BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA NAMA PENSYARAH:HAJI MOHD ARSHAD MAT NOR

8 8 8 9 10 10 11 11 12 12-13 13-14 14 .KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA NEGERI-NEGERI SELAT CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI MELAYU.SABAH DAN SARAWAK RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.7.SABAH DAN SARAWAK NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU PERJANJIAN PERSEKUTUAN MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU PENGAGIHAN KUASA PUSAT SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA SULTAN AHMAD TAJUDDIN RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT 2 3 3-4 5 5 6.

Inggeris.PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara bekas tanah jajahan.Jepun dan Siam.Antara penjajah yang menjajah Malaysia ialah Portugis.persetiaan Inggeris-Belanda 1824.iaitu sebagai salah sebuah bekas tanah jajahan Inggeris(British).Belanda. .perkaraperkara yang lebih menjadi tumpuan ialah pembukaan Singapura.perkembangan perusahaan bijih timah.Hanya Inggeris dan Jepun sahaja yang dapat menjajah hampir keseluruhan negara ini.kemajuan pentadbiran Inggeris.Malaysia dijajah selama lebih kurang 446 tahun (dari tahun 1511 hingga tahun 1957).gerakan campur tangan di negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1874.Walaupun Malaysia tergolong sebagai sebuah negara Komanwel.namun begitu Malaysia juga pernah dijajah oleh penjajah-penjajah yang lain.Peristiwa penjajahan ini mencerminkan bahawa Negara kita dan juga Kepulauan Melayu menjadi idaman negara-negara luar(Barat khususnya).pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.khususnya dalam kurun ke-19.dan pembukaan ladang getah.penubuhan dan pemindahan kuasa Negeri-negeri Selat.pertambahan bilangan penduduk Cina. Dalam menjelaskan penjajahan British di negara kita.

tahun-tahun seterusnya negeri China tidak berminat untuk berdagang dengan Inggeris.dan kemudian Inggeris mencari kawasan perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu.KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA TARIKH 1786 1819 1824 1826 1841 1874 1878 1888 1896 1909 1914 1945 1946 1948 1957 PERISTIWA PENJAJAHAN Francis Light membuka Pulau Pinang Stamford Raffles membuka Singapura Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan InggerisBelanda Pulau Pinang.Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu Dengan Perjanjian Bangkok.khususnya dengan negeri China.Selangor.Melaka dan Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat James Brooke mengambil Sarawak Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung Raja Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris Campur tangan Inggeris di Pahang Perak.Peristiwa-peristiwa ini telah membawa kepada pendudukan Pulau Pinang .Perlis.Walau bagaimanapun.Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris(negeri-negeri ini menjadi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) Johor menerima penasihat Inggeris Pentadbiran Tentera British ditubuhkan(BMA) Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union Negara kita mencapai kemerdekaan PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA Para pedagang Inggeris telah menubuhkan Kompeni Hindia Timur Inggeris ((KHTI) pada tahun 1600 dengan tujuan untuk memperbaiki perdagangan di rantau ini.Siam menyerahkan Kedah.

Stamford Raffles telah menduduki Singapura.dan melalui perjanjian Letters of Kew.Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.sementara Inggeris menyerahkan Benkulen (Bangkahulu) kepada Belanda. PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA Persetiaan Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan kawasan Kepulauan Melayu kepada dua geo-politik yang berbeza pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Di samping itu pihak Belanda tidak berpuas hati dengan pembukaan Singapura oleh Raffles.Di Eropah kerajaan Inggeris mempunyai dasar berbaik-baik dengan Belanda.oleh Francis Light pada 11 0gos.beberapa syarat telah dipersetujui.Sehubungan dengan ini.Dengan pendudukan Pulau Pinang.di bahagian utara pula adalah kawasan jajahan Inggeris.Pendudukan Singapura adalah hasil daripada putar-belit Inggeris mempermainkan isu tempatan yang berkaitan dengan pertelagahan di antara Temenggung Abdul Rahman (Pentadbir Singapura) dengan Sultan Abdul Rahman di Riau.Kepulauan Melayu telah dibahagi kepada dua-pengaruh Belanda dan pengaruh Inggeris.Syarat utama adalah yang berkaitan dengan kewilayahan.Inggeris juga telah member perlindungan kepada raja Belanda. Kesan daripada persetiaan ini amat jelas.walaupun sebenarnya Kedah tidak mendapat sokongan yang dijanjikan itu.1786 setelah memberikan janji kepada Sultan Abdullah untuk membantu Kedah daripada ancaman Siam.Persetiaan Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824.Inggeris bersetuju menjaga daerah takluk Belanda di sebelah Timur sehingga tamat Perang Napoleon.Dari segi perdagangan pula Belanda dan Inggeris bersetuju untuk bekerjasama.Kawasan-kawasan di selatan pulau Singapura adalah dalam jajahan Belanda.Singapura dan seterusnya Melaka.Belanda telah banyak berhutang dengan Inggeris akibat Perang Napoleon.Permusuhan ini ditambah dengan pembunuhan oramg-orang British di Ambon (di kawasan Belanda).Tambahan pula.Empayar Johor-Riau telah berakhir-Johor dikuasai oleh Inggeris sementara kepulauan Riau di kuasai oleh Belanda . 6 Februari 1819.di samping sama-sama dalam menghapuskan kegiatan lanun.Matlamat utama perjanjian tersebut ialah untuk menamatkan persaingan di antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan perdagangan.William of Orange.maka bermula pengembangan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu. Dalam Persetiaan Inggeris-Belanda 1824.

NEGERI-NEGERI SELAT Negeri-negeri Selat terdiri daripada Singapura.Namun demikian.Pada 1 April 1867.Sebelum itu Inggeris pernah campur tangan di Sarawak sahaja. RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.Ia diketuai oleh seorang Gabenor. CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERINEGERI MELAYU.mengambil keputusan untuk mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu.pertanian niaga seperti lada hitam.gambir.Di antaranya ialah di dalam pertikaian antara Raja Ali dan Temenggung Ibrahim di Johor di pertengahan abad ke-19.kegiatan lanun dapat dihapuskan.Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 dan Pulau Pinang menjadi ibu negerinya yang petama.Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.Melaka dan Pulau Pinang.cengkih dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.SABAH DAN SARAWAK NEGERI Sarawak (1842) CATATAN PERISTIWA • James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja Muda Hashim untuk menghapuskan pemberontakan.Pemindahan pentadbiran ini memberikan kesan yang agak nyata kepada perkembangan sejarah tanah air. .dan Perjanjian Anderson dengan Selangor dan Perak pada 1825.Antaranya pentadbiran negeri-negeri Selat semakin lebih cekap.Perang Naning 1831.sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kes di mana Inggeris secara tidak langsung campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu.dan dengan secara langsung Negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris.kerajaan Inggeris tidak mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.buah pala.pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London.SABAH DAN SARAWAK Pada peringkat awal sebelum 1873.dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu. Pada bulan September 1873 Lord Kimberley.

Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat rasmi sultan.W. Dato’ Kelana meminta bantuan Inggeris dan seterusnya diiktiraf sebagai ketua Sungai Ujong.Raja Mahadi disokong oleh putera-putera Sultan Selangor dan Sayid Masyor. 1873. Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kawasannya di Sabah kepada . Berlakunya kekacauan:Perang Larut (perebutan ke atas penguasaan lombong bijih timah) melibatkan Kongsi Gelap Cina Hai San dan Ghee Hin. Ogos 1874.dan J. Sultan Ahmad menerima Residen British bernama J. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874. J.Tatham.W Birch dilantik sebagai Residen yang pertama.I.dan ini menjadi asas British untuk campur tangan. Raja Abdullah disokong oleh Tengku Kudin dan Yap Ah Loy.Namun perlantikan Dato’ Kelana dan kehadiran Inggeris ini ditentang oleh Dato’ Bandar Kulup Tunggal.seorang warganegara Inggeris (berbangsa Cina) di bunuh di Pekan (berhampiran istana Sultan). Rebutan kuasa di Sungai Linggi di antara Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman dengan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Perang saudara berlaku untuk jawatan Bendahara antara Wan Mutahir dengan Wan Ahmad. British bimbang kuasa Eropah lain akan campur tangan di negerinegeri Melayu.dan perang saudara (perebutan takhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail). British menjadikan pembunuhan tersebut sebagai alasan untuk campur tangan. Perang saudara melibatkan Raja Mahadi dan Raja Abdullah.• • Perak (1874) • • • • • • Selangor (1874) • • • • Sungai Ujong (1874) • • • Pahang (1880an) • • • • • Sabah (1946) • • • • James Brooke ditabalkan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1842. Permintaan pembesar-pembesar Ngah Ibrahim (Menteri Larut) dan Raja Abdullah untuk British campur tangan. Sebahagian Sabah di bawah kesultanan Brunei sejak kurun ke-16. Cadangan Sultan Ahmad untuk memberikan konsensi perdagangan kepada kuasa Barat membimbangkan Inggeris.Pickering Berjaya mengalahkan Dato’ Bandar Kulup Tunggal.P. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris bernama W. Februari 1888. Sultan Brunei bersetuju menandatangani Perjanjian 1842 untuk mengesahkan James Brooke sebagai gabenor Sarawak kerana khuatir Brunei diancam oleh Inggeris.kapal dagang British diserang lanun. Tentera Inggeris yang diketuai oleh W.A.Davidson dilantik sebagai Residen. Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada Baron Voc Overbeck. Campur tangan didasari oleh faktor-faktor untuk menjaga kepentingan saudagar-saudagar Inggeris.Rodger.G.

Kompeni Berpiagam Borneo Utara dibentuk untuk mentadbir Sabah.kuasa pentadbiran telah dipusatkan dalam tangan Residen-Jeneral di Kuala Lumpur dan raja-raja mula kehilangan kuasa di dalam negeri mereka. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Melalui Perjanjian Persekutuan tahun 1896.Melalui sebuah “persekutuan”.untuk tujuan kecekapan pentadbiran dan keseragaman. .negeri-negeri Selangor.Persidangan kedua diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur. PERJANJIAN PERSEKUTUAN Di antara syarat-syarat Perjanjian Persekutuan ialah supaya raja-raja Negeri-negeri Melayu Bersekutu brsetuju menerima seorang pegawai British yang digelar Residen-Jeneral yang berperanan sebagai penasihat dalam semua bidang pemerintahan kecuali hal-hal agama Islam dan adat-istiadat Melayu.Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar.Antara faktor mendasari penubuhannya ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh Negeri Pahang.Untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara raja-raja dengan pegawaipegawai Inggeris.sumber-sumber semua negeri ahli dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negaranegara lain dengan kos pentadbiran yang minimum.Penubuhan jabatan-jabatan persekutuan telah menyebabkan pengambilan lebih ramai pegawai-pegawai Inggeris yang mengakibatkan negeri-negeri Melayu mula ditadbir oleh pegawai yang hampir kesemuanya orang Inggeris.Perak.mengawal kuasa residen dan faktor keselamatan.Sementara itu raja-raja hanya berkuasa di negeri masing-masing di mana kewibawaan dan kuasa mereka tidak akan terjejas.Residen-Jeneral mempunyai kuasa ke atas perkara yang berkaitan dengan kewangan.Negeri-negeri ini dikenali sebagai Negerinegeri Melayu Bersekutu.Keadaan ini tidak disenangi oleh raja-raja Melayu.telah diperkenalkan sistem Persidangan Raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar.Sebagai contoh.Ini secara langsung telah memperkukuhkan kedudukan Inggeris di negeri-negeri berkenaan.• • Overbeck dan Dent pada tahun 1878.Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pemerintahan pusat.Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British. 15 Julai 1946. Akibat daripada Perjanjian Persekutuan.Residen-Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham.

Siam menguasai negerinegeri di utara.Siam bersetuju menyerahkan negeri-negeri berkenaan kepada Inggeris.khususnya Kedah dan Perlis.negeri-negeri di Tanah Melayu berada di bawah tiga unit politik iaitu Negeri-negeri Selat.Inggeris menumpukan perhatian kepada negeri-negeri di selatan.Perjanjian ini merupakan komplot di antara Inggeris dan Siam untuk menindas dan menguasai negeri-negeri di Semenanjung.Pada tahun 1826.empat orang Residen.Struktur pemerintahan ini berlanjutan sehingga penjajahan Jepun bermula pada tahun 1941.dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu. . NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU Sebelum tahun 1909.Walau bagaimanapun Perjanjian Bangkok 1909 tidak dipersetujui oleh negeri-negeri yang terlibat.pada tahun 1909 kerajaan British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan.Namun motif sebenarnya adalah untuk menambahkan kuasa Gabenor Inggeris di Singapura.Kedah dan Perlis adalah di bawah naungan Siam.Sultan hanya sebagai ahli biasa dan tidak mempunyai kuasa pemutus.Perjanjian Bangkok 1909 telah menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggeris di Tanah Melayu.dan empat orang ahli tidak rasmi (tiga orang Eropah dan seorang Cina).MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN Untuk mengukuhkan lagi kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan.Malahan semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya sultan. Dengan demikian.Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi (Presiden).Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Burney.Inggeris menyatukan pentadbiran negeri-negeri berkenaan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Tujuan penubuhannya adalah untuk menambahkan kuasa raja-raja dan residen-residen dari negeri-negeri berkenaan.Dengan adanya perjanjian ini kuasa-kuasa Barat lain sukar untuk menembusi negeri-negeri Melayu dan lebih menguntungkan Inggeris.empat orang Sultan.Residen-Jeneral (ditukar menjadi Setiausaha pada 1910). Usaha-usaha untuk mengeksploitasi hasil bumi negeri-negeri di utara Semenanjung telah lama dilakukan oleh Inggeris.Terengganu.Kesan daripada penubuhan ini menyebabkan kuasa sultan-sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri menjadi semakin lemah.Di antara penentangan tersebut ialah pada peringkat awal negeri-negeri berkenaan enggan menerima penasihat Inggeris.seorang penasihat Inggeris telah ditempatkan di setiap negeri tersebut.mulai tahun 1914.negeri Kelantan. Sementara itu.Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Ekoran Perjanjian Bangkok1909.

dan pergelutan kuasa antara Residen-Jeneral dan Pesuruhjaya Tinggi.pos dan lain-lain yang selama ini dikuasai di peringkat kerajaan pusat diagihkan ke negeri-negeri berkenaan.dan dari segi politik pula British ingin menguasai keseluruhan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran.PENGAGIHAN KUASA PUSAT Pengagihan kuasa pusat (desentralisasi kuasa)adalah bermaksud bahawa kuasa-kuasa utama yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan.tidak seperti raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berkuasa penuh ke atas negerinya.Dari segi ekonomi pengagihan berlaku apabila terjadinya kemelesetan ekonomi dunia di mana pengagihan kuasa adalah satu langkah untuk berjimat cermat. Pada tahun 1920-an. Adalah jelas bahawa pengagihan kuasa yang dilakukan oleh Inggeris sebenarnya memperlihatkan bagaimana Inggeris melakukan sesuatu itu berlandaskan kepada motif ekonomi dan politik.Namun pengagihan kuasa ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya apabila Jepun menjajah Tanah Melayu bermula pada tahun 1941.kemelesetan ekonomi dunia1920-an.Faktor-faktor lain ialah keinginan Inggeris untuk menyatukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.perkhidmatan seperti kereta api.kastam. SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MNGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA  Sultan Ahmad Tajuddin  Dol Said  Rentap  Sharif Masahor  Dato’ Maharaja Lela  Yamtuan Antah  Dato’ Bahaman  Mat Salleh .iaitu Kesatuan Tanah Melayu.faktor-faktor yang mendasari pengagihan kuasa pusat ialah tidak puas hati di kalangan raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dari segi kuasa memerintah negeri mereka.

Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad.Sultan Kedah menghantar puteranya.Tentangan hebat rakyat Kedah dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin.Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin).Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar.Tunku Kudin telah terkorban.Pada tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas di Perak.Perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir.1831. KESAN PENENTANGAN Semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah.Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin.Baginda dibantu pula oleh Tunku Abdullah.Kemudian British menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah.Tunku Daei ke Bangkok untuk berunding.Pada tahun 1842.Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal kerana British membantu Siam. RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN .British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah. Antanom  Tok Janggut  Haji Abdul Rahman Limbong SULTAN AHMAD TAJUDDIN FAKTOR PENENTANGAN Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kedah.Contohnya. PERISTIWA PENENTANGAN 1823.Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka.British telah menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah.Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British.British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap.

Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.LATAR BELAKANG Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak.1854.Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’untuk menentang pasukan Brooke.Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang.Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban.Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas. RUMUSAN .James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap.Semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap.James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap. FAKTOR PENENTANGAN Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun.James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban.James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap.Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya kukuh.Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia.Rentap juga digelar ‘Raja Darat’.Beliau dilahirkaan pada tahun 1800. PERISTIWA PENENTANGAN Pada tahun 1853.Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu.Pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh. KESAN PENENTANGAN Kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa.Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan beliau di gelar ‘Raja Ulu’.Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’.1857.Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas.Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok.Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap.

Nasaruddin Hj.budaya dan politik negara.Asnarulkhaldi Abu Samah &Ismail Hj.bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi. .Agama Islam sebagai agama rasmi.sosial. RUJUKAN BUKU I.Faktor-faktor penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu perlulah diteliti dan diambil iktibar.Negara kita telah diperkenalkan pelbagai bentuk pentadbiran Inggeris.Ekoran kegiatan Inggeris telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang penduduknya dapat dibezakan dengan jelas berdasarkan tempat tinggal.Malahan penjajahpenjajah Belanda dan Inggeris telah memecahkan Nusantara ini menjadi dua entitipolitik yang berbeza.budaya dan politik.Bermula dengan Sistem Residen.Kerajaan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi kedudukan sistem social.Namun penjajah yang pernah menjajah negara kita juga memberikan kesan yang tidak kurang pentingnya.Petaling Jaya Selangor:Prentice Hall.Maarof Redzuan.ekonomi.Mohd Rashid.yang sekarang ini dikenali sebagai Indonesia dan Malaysia.Ini merupakan usaha-usaha penjajah untuk menjajah negara ini yang kesemuanya bermotifkan ekonomi.Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.dan Malayan Union.getah dan rempah ratus merupakan punca ekonomi untuk membangunkan negara penjajah di Barat.Sumber-sumber kekayaan negara kita seperti timah.Mohd Jali.dan sistem beraja adalah kesan peninggalan Kerajaan Melayu Melaka.Pengajian Malaysia.Perang saudara.perebutan takhta yang menyebabkan perpecahan sesama sendiri adalah antara faktor campur tangan Inggeris dan seterusnya menjajah kita.2008.diikuti dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful