NAMA:YASMIN BINTI AB HALIM SADIKY NO.ID:56166210046 PROGRAM:DMEE NAMA:MOHD FIRDAUS BIN MOHD NOOR NO.

ID:56121108043 PROGRAM:DSC KUMPULAN:L04 TUGASAN:1 TAJUK TUGASAN:REAKSI DAN TINDAKBALAS MASYARAKAT TEMPATAN TERHADAP PERLUASAN KUASA BRITISH DI TANAH MELAYU SEBELUM PERANG DUNIA KEDUA NAMA PENSYARAH:HAJI MOHD ARSHAD MAT NOR

SABAH DAN SARAWAK NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU PERJANJIAN PERSEKUTUAN MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU PENGAGIHAN KUASA PUSAT SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MENGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA SULTAN AHMAD TAJUDDIN RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN RUMUSAN RUJUKAN MUKA SURAT 2 3 3-4 5 5 6.KANDUNGAN PERKARA PENGENALAN KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA NEGERI-NEGERI SELAT CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERI-NEGERI MELAYU.SABAH DAN SARAWAK RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.8 8 8 9 10 10 11 11 12 12-13 13-14 14 .7.

pembentukan Negeri-negeri Melayu Bersekutu pada tahun 1896.pertambahan bilangan penduduk Cina.Belanda.Hanya Inggeris dan Jepun sahaja yang dapat menjajah hampir keseluruhan negara ini.Malaysia dijajah selama lebih kurang 446 tahun (dari tahun 1511 hingga tahun 1957).Antara penjajah yang menjajah Malaysia ialah Portugis. .Peristiwa penjajahan ini mencerminkan bahawa Negara kita dan juga Kepulauan Melayu menjadi idaman negara-negara luar(Barat khususnya).namun begitu Malaysia juga pernah dijajah oleh penjajah-penjajah yang lain.dan pembukaan ladang getah.Walaupun Malaysia tergolong sebagai sebuah negara Komanwel.gerakan campur tangan di negeri-negeri Melayu yang bermula pada tahun 1874.Inggeris.penubuhan dan pemindahan kuasa Negeri-negeri Selat.PENGENALAN Malaysia merupakan sebuah negara bekas tanah jajahan.persetiaan Inggeris-Belanda 1824.perkembangan perusahaan bijih timah.iaitu sebagai salah sebuah bekas tanah jajahan Inggeris(British).khususnya dalam kurun ke-19.perkaraperkara yang lebih menjadi tumpuan ialah pembukaan Singapura.kemajuan pentadbiran Inggeris.Jepun dan Siam. Dalam menjelaskan penjajahan British di negara kita.

Selangor.tahun-tahun seterusnya negeri China tidak berminat untuk berdagang dengan Inggeris.khususnya dengan negeri China.Melaka dan Singapura disatukan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Selat James Brooke mengambil Sarawak Campur tangan Inggeris di Sungai Ujung Raja Brunei menyerahkan kawasannya di Sabah kepada Inggeris Campur tangan Inggeris di Pahang Perak.Peristiwa-peristiwa ini telah membawa kepada pendudukan Pulau Pinang .Walau bagaimanapun.KRONOLOGI PENJAJAHAN INGGERIS DI NEGARA KITA TARIKH 1786 1819 1824 1826 1841 1874 1878 1888 1896 1909 1914 1945 1946 1948 1957 PERISTIWA PENJAJAHAN Francis Light membuka Pulau Pinang Stamford Raffles membuka Singapura Inggeris menerima Melaka daripada Belanda akibat daripada Persetiaan InggerisBelanda Pulau Pinang.Perlis.Kelantan dan Terengganu kepada Inggeris(negeri-negeri ini menjadi Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu) Johor menerima penasihat Inggeris Pentadbiran Tentera British ditubuhkan(BMA) Malayan Union ditubuhkan di Tanah Melayu Persekutuan Tanah Melayu ditubuhkan menggantikan Malayan Union Negara kita mencapai kemerdekaan PEMBUKAAN PULAU PINANG DAN SINGAPURA Para pedagang Inggeris telah menubuhkan Kompeni Hindia Timur Inggeris ((KHTI) pada tahun 1600 dengan tujuan untuk memperbaiki perdagangan di rantau ini.Siam menyerahkan Kedah.Negeri Sembilan dan Pahang disatukan dalam satu pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Bersekutu Dengan Perjanjian Bangkok.dan kemudian Inggeris mencari kawasan perdagangan di Gugusan Kepulauan Melayu.

Stamford Raffles telah menduduki Singapura.Matlamat utama perjanjian tersebut ialah untuk menamatkan persaingan di antara Inggeris dan Belanda yang berkaitan dengan perdagangan. 6 Februari 1819. Kesan daripada persetiaan ini amat jelas.Di samping itu pihak Belanda tidak berpuas hati dengan pembukaan Singapura oleh Raffles.Dengan pendudukan Pulau Pinang.Dari segi perdagangan pula Belanda dan Inggeris bersetuju untuk bekerjasama. PERSETIAAN INGGERIS-BELANDA Persetiaan Inggeris-Belanda 1824 telah membahagikan kawasan Kepulauan Melayu kepada dua geo-politik yang berbeza pada kurun ke-19 dan awal kurun ke-20.Sehubungan dengan ini.Tambahan pula.William of Orange.di samping sama-sama dalam menghapuskan kegiatan lanun.Kawasan-kawasan di selatan pulau Singapura adalah dalam jajahan Belanda.walaupun sebenarnya Kedah tidak mendapat sokongan yang dijanjikan itu.Singapura dan seterusnya Melaka.Empayar Johor-Riau telah berakhir-Johor dikuasai oleh Inggeris sementara kepulauan Riau di kuasai oleh Belanda .1786 setelah memberikan janji kepada Sultan Abdullah untuk membantu Kedah daripada ancaman Siam.maka bermula pengembangan penjajahan Inggeris di Tanah Melayu.Permusuhan ini ditambah dengan pembunuhan oramg-orang British di Ambon (di kawasan Belanda). Dalam Persetiaan Inggeris-Belanda 1824.oleh Francis Light pada 11 0gos.Kepulauan Melayu telah dibahagi kepada dua-pengaruh Belanda dan pengaruh Inggeris.sementara Inggeris menyerahkan Benkulen (Bangkahulu) kepada Belanda.dan melalui perjanjian Letters of Kew.Syarat utama adalah yang berkaitan dengan kewilayahan.Belanda menyerahkan Melaka kepada Inggeris.Belanda telah banyak berhutang dengan Inggeris akibat Perang Napoleon.Pendudukan Singapura adalah hasil daripada putar-belit Inggeris mempermainkan isu tempatan yang berkaitan dengan pertelagahan di antara Temenggung Abdul Rahman (Pentadbir Singapura) dengan Sultan Abdul Rahman di Riau.Inggeris bersetuju menjaga daerah takluk Belanda di sebelah Timur sehingga tamat Perang Napoleon.Di Eropah kerajaan Inggeris mempunyai dasar berbaik-baik dengan Belanda.Persetiaan Inggeris-Belanda telah ditandatangani pada 17 Mac 1824.di bahagian utara pula adalah kawasan jajahan Inggeris.Inggeris juga telah member perlindungan kepada raja Belanda.beberapa syarat telah dipersetujui.

pertanian niaga seperti lada hitam.dan Perjanjian Anderson dengan Selangor dan Perak pada 1825.mengambil keputusan untuk mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu. RINGKASAN CAMPUR TANGAN BRITISH DI NEGERI-NEGERI MELAYU.Pemindahan pentadbiran ini memberikan kesan yang agak nyata kepada perkembangan sejarah tanah air.Pada 1 April 1867.kerajaan Inggeris tidak mempunyai dasar campur tangan dalam hal-ehwal negeri-negeri Melayu di Semenanjung Tanah Melayu.Antaranya pentadbiran negeri-negeri Selat semakin lebih cekap.Melaka dan Pulau Pinang.Perang Naning 1831.buah pala. CAMPUR TANGAN INGGERIS DI NEGERINEGERI MELAYU.dan dengan secara langsung Negeri-negeri Selat telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan Inggeris.Sebelum itu Inggeris pernah campur tangan di Sarawak sahaja.gambir. .NEGERI-NEGERI SELAT Negeri-negeri Selat terdiri daripada Singapura. Pada bulan September 1873 Lord Kimberley.Namun demikian.Setiausaha Pejabat Tanah Jajahan.pentadbiran Negeri-negeri Selat dipindahkan dari Calcutta di India ke Pejabat Tanah Jajahan di London.Ia diketuai oleh seorang Gabenor.cengkih dan tebu di kawasan ini semakin berkembang pesat.SABAH DAN SARAWAK Pada peringkat awal sebelum 1873.dan British mula menunjukkan minat ke atas negeri-negeri Melayu.kegiatan lanun dapat dihapuskan.Negeri-negeri ini disatukan pada tahun 1826 dan Pulau Pinang menjadi ibu negerinya yang petama.SABAH DAN SARAWAK NEGERI Sarawak (1842) CATATAN PERISTIWA • James Brooke menduduki Sarawak setelah menunaikan janji kepada Raja Muda Hashim untuk menghapuskan pemberontakan.Di antaranya ialah di dalam pertikaian antara Raja Ali dan Temenggung Ibrahim di Johor di pertengahan abad ke-19.sebelum tahun tersebut terdapat beberapa kes di mana Inggeris secara tidak langsung campur tangan dalam urusan negeri-negeri Melayu.

W Birch dilantik sebagai Residen yang pertama.Tatham.Pickering Berjaya mengalahkan Dato’ Bandar Kulup Tunggal.Davidson dilantik sebagai Residen. Sultan Brunei bersetuju menandatangani Perjanjian 1842 untuk mengesahkan James Brooke sebagai gabenor Sarawak kerana khuatir Brunei diancam oleh Inggeris.seorang warganegara Inggeris (berbangsa Cina) di bunuh di Pekan (berhampiran istana Sultan).kapal dagang British diserang lanun.P. Tentera Inggeris yang diketuai oleh W.Rodger. Permintaan pembesar-pembesar Ngah Ibrahim (Menteri Larut) dan Raja Abdullah untuk British campur tangan.W. Rebutan kuasa di Sungai Linggi di antara Dato’ Kelana Sayid Abdul Rahman dengan Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Perang saudara melibatkan Raja Mahadi dan Raja Abdullah. Raja Abdullah disokong oleh Tengku Kudin dan Yap Ah Loy. Campur tangan didasari oleh faktor-faktor untuk menjaga kepentingan saudagar-saudagar Inggeris. Dato’ Kelana meminta bantuan Inggeris dan seterusnya diiktiraf sebagai ketua Sungai Ujong. Berlakunya kekacauan:Perang Larut (perebutan ke atas penguasaan lombong bijih timah) melibatkan Kongsi Gelap Cina Hai San dan Ghee Hin.dan perang saudara (perebutan takhta di antara Raja Abdullah dengan Raja Ismail). Februari 1888.A.Raja Mahadi disokong oleh putera-putera Sultan Selangor dan Sayid Masyor. Perang saudara berlaku untuk jawatan Bendahara antara Wan Mutahir dengan Wan Ahmad.G. Dipajakkan kepada Charles Lee Moses pada 1865 yang seterusnya dijual kepada Baron Voc Overbeck. Ogos 1874.dan ini menjadi asas British untuk campur tangan.Namun perlantikan Dato’ Kelana dan kehadiran Inggeris ini ditentang oleh Dato’ Bandar Kulup Tunggal. Sebahagian Sabah di bawah kesultanan Brunei sejak kurun ke-16. British bimbang kuasa Eropah lain akan campur tangan di negerinegeri Melayu. Perjanjian Pangkor ditandatangani pada 20 Januari 1874. Sultan Ahmad menerima Residen British bernama J.dan J.I. J. Cadangan Sultan Ahmad untuk memberikan konsensi perdagangan kepada kuasa Barat membimbangkan Inggeris. British menjadikan pembunuhan tersebut sebagai alasan untuk campur tangan.Frank Swettenham dilantik sebagai penasihat rasmi sultan.• • Perak (1874) • • • • • • Selangor (1874) • • • • Sungai Ujong (1874) • • • Pahang (1880an) • • • • • Sabah (1946) • • • • James Brooke ditabalkan menjadi Raja Sarawak pada tahun 1842. 1873. Sungai Ujong menerima penasihat Inggeris bernama W. Kesultanan Sulu bersetuju menyerahkan kawasannya di Sabah kepada .

15 Julai 1946.Ini secara langsung telah memperkukuhkan kedudukan Inggeris di negeri-negeri berkenaan. Kompeni Berpiagam Borneo Utara dibentuk untuk mentadbir Sabah.Persidangan kedua diadakan pada tahun 1903 di Kuala Lumpur.• • Overbeck dan Dent pada tahun 1878.kuasa pentadbiran telah dipusatkan dalam tangan Residen-Jeneral di Kuala Lumpur dan raja-raja mula kehilangan kuasa di dalam negeri mereka.negeri-negeri Selangor.Perak.Penubuhan jabatan-jabatan persekutuan telah menyebabkan pengambilan lebih ramai pegawai-pegawai Inggeris yang mengakibatkan negeri-negeri Melayu mula ditadbir oleh pegawai yang hampir kesemuanya orang Inggeris. PERJANJIAN PERSEKUTUAN Di antara syarat-syarat Perjanjian Persekutuan ialah supaya raja-raja Negeri-negeri Melayu Bersekutu brsetuju menerima seorang pegawai British yang digelar Residen-Jeneral yang berperanan sebagai penasihat dalam semua bidang pemerintahan kecuali hal-hal agama Islam dan adat-istiadat Melayu.Melalui sebuah “persekutuan”.Pahang dan Negeri Sembilan disatukan di bawah satu pemerintahan pusat.Untuk mewujudkan hubungan yang lebih baik antara raja-raja dengan pegawaipegawai Inggeris.Residen-Jeneral mempunyai kuasa ke atas perkara yang berkaitan dengan kewangan.Sebagai contoh.Sabah diisytiharkan sebagai tanah jajahan British.Residen-Jeneral yang pertama ialah Frank Swettenham.Negeri-negeri ini dikenali sebagai Negerinegeri Melayu Bersekutu.Persidangan pertama telah diadakan pada tahun 1897 di Kuala Kangsar.Keadaan ini tidak disenangi oleh raja-raja Melayu.sumber-sumber semua negeri ahli dapat dikumpulkan dan digunakan bagi faedah bersama dan membangunkan negaranegara lain dengan kos pentadbiran yang minimum.mengawal kuasa residen dan faktor keselamatan. NEGERI-NEGERI MELAYU BERSEKUTU Melalui Perjanjian Persekutuan tahun 1896.telah diperkenalkan sistem Persidangan Raja-raja Melayu yang dikenali sebagai Durbar.Sementara itu raja-raja hanya berkuasa di negeri masing-masing di mana kewibawaan dan kuasa mereka tidak akan terjejas. . Akibat daripada Perjanjian Persekutuan.untuk tujuan kecekapan pentadbiran dan keseragaman.Antara faktor mendasari penubuhannya ialah masalah kewangan yang dihadapi oleh Negeri Pahang.

Perjanjian ini merupakan komplot di antara Inggeris dan Siam untuk menindas dan menguasai negeri-negeri di Semenanjung.Siam menguasai negerinegeri di utara.Inggeris menyatukan pentadbiran negeri-negeri berkenaan dalam satu unit pentadbiran yang dikenali sebagai Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Kedah dan Perlis adalah di bawah naungan Siam.empat orang Sultan.MAJLIS MESYUARAT PERSEKUTUAN Untuk mengukuhkan lagi kawalan ke atas negeri-negeri berkenaan.Terengganu.khususnya Kedah dan Perlis.Residen-Jeneral (ditukar menjadi Setiausaha pada 1910).Negeri-negeri Melayu Bersekutu.Pada tahun 1826.mulai tahun 1914.dan empat orang ahli tidak rasmi (tiga orang Eropah dan seorang Cina).Dengan adanya perjanjian ini kuasa-kuasa Barat lain sukar untuk menembusi negeri-negeri Melayu dan lebih menguntungkan Inggeris.Tujuan penubuhannya adalah untuk menambahkan kuasa raja-raja dan residen-residen dari negeri-negeri berkenaan. Usaha-usaha untuk mengeksploitasi hasil bumi negeri-negeri di utara Semenanjung telah lama dilakukan oleh Inggeris.Inggeris menumpukan perhatian kepada negeri-negeri di selatan.Namun motif sebenarnya adalah untuk menambahkan kuasa Gabenor Inggeris di Singapura.negeri-negeri di Tanah Melayu berada di bawah tiga unit politik iaitu Negeri-negeri Selat.Majlis Mesyuarat Persekutuan dianggotai oleh Pesuruhjaya Tinggi (Presiden).Sultan hanya sebagai ahli biasa dan tidak mempunyai kuasa pemutus.Walau bagaimanapun Perjanjian Bangkok 1909 tidak dipersetujui oleh negeri-negeri yang terlibat. Sementara itu. .Kesan daripada penubuhan ini menyebabkan kuasa sultan-sultan dan Majlis Mesyuarat Negeri menjadi semakin lemah.seorang penasihat Inggeris telah ditempatkan di setiap negeri tersebut.Malahan semua perundangan yang diluluskan ditandatangani oleh Pesuruhjaya Tinggi dan bukannya sultan. Dengan demikian.Struktur pemerintahan ini berlanjutan sehingga penjajahan Jepun bermula pada tahun 1941.Perjanjian Bangkok 1909 telah menyekat perluasan kuasa Siam di negeri-negeri Melayu dan melindungi kepentingan Inggeris di Tanah Melayu.empat orang Residen.Siam bersetuju menyerahkan negeri-negeri berkenaan kepada Inggeris. NEGERI-NEGERI MELAYU TIDAK BERSEKUTU Sebelum tahun 1909.Di antara penentangan tersebut ialah pada peringkat awal negeri-negeri berkenaan enggan menerima penasihat Inggeris.negeri Kelantan.Inggeris telah membuat perjanjian dengan Siam yang dikenali sebagai Perjanjian Burney.Ekoran Perjanjian Bangkok1909.dan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.pada tahun 1909 kerajaan British telah menubuhkan Majlis Mesyuarat Persekutuan.

perkhidmatan seperti kereta api.Dari segi ekonomi pengagihan berlaku apabila terjadinya kemelesetan ekonomi dunia di mana pengagihan kuasa adalah satu langkah untuk berjimat cermat.Namun pengagihan kuasa ini tidak dapat dijalankan sepenuhnya apabila Jepun menjajah Tanah Melayu bermula pada tahun 1941.Faktor-faktor lain ialah keinginan Inggeris untuk menyatukan Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu. Pada tahun 1920-an.kastam.tidak seperti raja-raja di Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu yang berkuasa penuh ke atas negerinya.dan pergelutan kuasa antara Residen-Jeneral dan Pesuruhjaya Tinggi. SENARAI PEJUANG TANAH AIR DALAM MNGEMBALIKAN KEDAULATAN BANGSA  Sultan Ahmad Tajuddin  Dol Said  Rentap  Sharif Masahor  Dato’ Maharaja Lela  Yamtuan Antah  Dato’ Bahaman  Mat Salleh .pos dan lain-lain yang selama ini dikuasai di peringkat kerajaan pusat diagihkan ke negeri-negeri berkenaan.faktor-faktor yang mendasari pengagihan kuasa pusat ialah tidak puas hati di kalangan raja-raja Melayu di Negeri-negeri Melayu Bersekutu dari segi kuasa memerintah negeri mereka. Adalah jelas bahawa pengagihan kuasa yang dilakukan oleh Inggeris sebenarnya memperlihatkan bagaimana Inggeris melakukan sesuatu itu berlandaskan kepada motif ekonomi dan politik.kemelesetan ekonomi dunia1920-an.iaitu Kesatuan Tanah Melayu.PENGAGIHAN KUASA PUSAT Pengagihan kuasa pusat (desentralisasi kuasa)adalah bermaksud bahawa kuasa-kuasa utama yang berkaitan dengan pentadbiran kewangan.dan dari segi politik pula British ingin menguasai keseluruhan Tanah Melayu di bawah satu pentadbiran.

Pada tahun 1842.British telah menghantar kapal perang untuk membantu Siam mengepung Kedah.British berjaya mengesan gerakan ini dan Sultan Ahmad Tajuddin ditangkap.Sultan Kedah menghantar puteranya.Siam mengembalikan takhta Kedah kepada Sultan Ahmad Tajuddin.Tunku Long dan Tunku Muhammad Saad.Perjuangan ini disokong oleh pemimpin rakyat seperti Tok Mo Ris dan pemimpin agama seperti Syeikh Abdul Kadir.Tunku Kudin telah terkorban.Tunku Abdullah memimpin 3000 orang tentera untuk membebaskan Kedah daripada Siam melalui Seberang Perai tetapi gagal kerana British membantu Siam. Antanom  Tok Janggut  Haji Abdul Rahman Limbong SULTAN AHMAD TAJUDDIN FAKTOR PENENTANGAN Penjajahan Siam yang kejam menyebabkan rakyat Kedah bangkit dan bersatu dengan Sultan untuk mengembalikan kedaulatan Kedah.Tunku Kudin berjaya menawan semula Kuala Kedah dari Melaka.Contohnya.Pada tahun 1836 Sultan Ahmad Tajuddin merancang menyerang Siam melalui Bruas di Perak.Tunku Daei ke Bangkok untuk berunding.1831. PERISTIWA PENENTANGAN 1823.British telah bersubahat dengan Siam untuk melumpuhkan perjuangan rakyat Kedah.Tentangan hebat rakyat Kedah dipimpin oleh Sultan Ahmad Tajuddin.Tindakan British itu menyebabkan Kedah terputus bekalan makanan dan bantuan tentera dari luar. KESAN PENENTANGAN Semangat juang rakyat Kedah menyebabkan Siam berdamai dengan Kedah.Kemudian British menghantar 5 buah kapal perang untuk mengepung perairan Kedah.Tunku Kudin (Syed Zainal Abidin).Baginda dibantu pula oleh Tunku Abdullah. RENTAP WIRA SARAWAK:AGI IDUP AGI NGELABAN .Perjuangan orang Melayu Kedah menentang Siam telah dikhianati oleh British.

1857.Kejayaan ini mengharumkan nama Rentap di kalangan orang Iban.Beliau merupakan pemimpin orang Iban di Sungai Skrang dan Sungai Saribas.James Brooke menghantar Tuan Muda Charles Brooke untuk menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok. RUMUSAN .Beliau dilahirkaan pada tahun 1800.James Brooke menawan kubu Rentap di Sungai Lang dan membakar perkampungan Rentap.Rentap pula menggunakan sejenis meriam besi ‘Bujang Timbang’untuk menentang pasukan Brooke.Rentap menyerang kubu James Brooke di Nanga Skrang. FAKTOR PENENTANGAN Rentap menentang pemerintahan keluarga Brooke kerana menganggap orang Iban di Sungai Skrang sebagai lanun.1854.James Brooke menggunakan meriam ‘Bujang Sadok’ untuk menentang Rentap.Pasukan Rentap berjaya dan seorang pegawai British iaitu Allan Lee terbunuh. PERISTIWA PENENTANGAN Pada tahun 1853.Perjuangan Rentap mendapat sokongan padu penduduk Iban dan beliau di gelar ‘Raja Ulu’.Tahun 1863 James Brooke mengetuai sendiri pasukan menyerang Rentap di Bukit Sadok.Nama asal Rentap ialah Libau yang bermaksud ‘penggoncang dunia’.Pengikut Rentap berundur ke Bukit Sadok dan membina kubu.Rentap juga digelar ‘Raja Darat’.Rentap berundur ke Entabai untuk menyusun strategi baru tetapi Rentap meninggal dunia.LATAR BELAKANG Rentap ialah pahlawan Iban yang menentang British di Sarawak.Tindakan James Brooke menghapuskan penempatan orang Iban di Sungai Skrang mencetuskan kebangkitan Rentap.Pertempuran berlaku selama sebulan dan Rentap tewas.James Brooke membakar kubu dan rumah pengikut Rentap.Semangat juang Rentap diabadikan di Batu Peringatan Rentap.James Brooke mendirikan kubu di Sungai Skrang untuk mengawasi pergerakan orang Iban.Charles Brooke gagal menewaskan Rentap kerana kubu pertahanannya kukuh. KESAN PENENTANGAN Kebangkitan Rentap dan pengikutnya untuk membuktikan bahawa mereka bukannya lanun tetapi pejuang bangsa.Charles Brooke berjaya mempengaruhi 3000 orang Iban dan 500 orang Melayu supaya menyerang kubu Rentap di Bukit Sadok.

Petaling Jaya Selangor:Prentice Hall.bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi.Asnarulkhaldi Abu Samah &Ismail Hj.dan sistem beraja adalah kesan peninggalan Kerajaan Melayu Melaka.budaya dan politik. .Malahan penjajahpenjajah Belanda dan Inggeris telah memecahkan Nusantara ini menjadi dua entitipolitik yang berbeza.yang sekarang ini dikenali sebagai Indonesia dan Malaysia.ekonomi.Mohd Rashid.perebutan takhta yang menyebabkan perpecahan sesama sendiri adalah antara faktor campur tangan Inggeris dan seterusnya menjajah kita.Maarof Redzuan.Sumber-sumber kekayaan negara kita seperti timah.getah dan rempah ratus merupakan punca ekonomi untuk membangunkan negara penjajah di Barat.Faktor-faktor penjajahan Inggeris ke atas negeri-negeri di Tanah Melayu perlulah diteliti dan diambil iktibar.Perang saudara. Nasaruddin Hj. RUJUKAN BUKU I.Ini merupakan usaha-usaha penjajah untuk menjajah negara ini yang kesemuanya bermotifkan ekonomi.budaya dan politik negara.diikuti dengan Negeri-negeri Melayu Bersekutu.dan Malayan Union.Mohd Jali.Kerajaan Melayu Melaka telah banyak mempengaruhi kedudukan sistem social.Negeri-negeri Melayu Tidak Bersekutu.Pengajian Malaysia.Bermula dengan Sistem Residen.2008.sosial.Ekoran kegiatan Inggeris telah menyebabkan wujudnya masyarakat majmuk yang penduduknya dapat dibezakan dengan jelas berdasarkan tempat tinggal.Namun penjajah yang pernah menjajah negara kita juga memberikan kesan yang tidak kurang pentingnya.Negara kita telah diperkenalkan pelbagai bentuk pentadbiran Inggeris.Agama Islam sebagai agama rasmi.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful