P. 1
Kerja berpasukan 2

Kerja berpasukan 2

|Views: 3,904|Likes:
Published by Norin Asanullah

More info:

Published by: Norin Asanullah on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Pengenalan Kerja diamalkan di sekolah pada masa kini untuk membantu meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran. Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat memahami konsepnya. Dekad ke-21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang organisasi di bawahnya. . Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti, interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Definisi Kerja Berpasukan Menurut Yeop Hussin Bidin (2006), kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus ataupun ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang, dan kakitangan yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ini kerana segala masalah dapat diselesaikan dengan tolak ansur dan muafakat. Justeru, pengurus dan ketua jabatan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kerja berpasukan. Mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri kerja berpasukan dan faedah yang bakal diperoleh. Sumbangan besar kerja berpasukan adalah muafakat dalam melaksanakan tugas ataupun projek. Firman Allah S.W.T: berkualiti dalam sebahagian guru masih kurang berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu

-1-

kerja kumpulan yang melaksanakan pasukan dan berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama. pasukan kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai matlamat spesifik jabatan atau organisasi. kepakaran. Merujuk Saari (1991). Kerja tugas bersama-sama.Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan dan bertakwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. kerja berpasukan sama ada dari segi keupayaan. Merujuk Zainal Ariffin (1998). pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. yang mencabar. Menurut Hadyn dan Mc Donnel (1996). Malahan. terutamanya bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. ( Surah al-Maa’idah 5:2) Menurut Abd. kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. ia berfungsi sebagai sebuah berpasukan ialah sesuatu mempunyai akauntabiliti komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugas -2- . Aziz (2003) pula. Mereka masing-masing adalah gabungan dan dan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung kemahiran pengetahuan. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan di peringkat sekolah.

kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak kepuasan dalam memberikan kesan yang positif lepas telah membuktikan bahawa kerja kepada produktiviti. Kajian-kajian yang berpasukan boleh memberi berasaskan input visi dan kepada misi organisasi sekolah. mewujudkan perasaan saling mempercayai. kepuasan hidup. perlakuan koperatif. kerana kepuasan kerja dapat pekerja. pengetahuan.berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. Manusia mengharapkan adanya kerjanya. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. kajian Weller membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia. Ia juga merupakan gabungan usaha. sekolah untuk mencapai (1998) kejayaan sekolah Contohnya. dan kesihatan -3- . Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004).

Isu-isu pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan sistem pendidikan dan persekolahan. Oleh yang demikian. Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat dan prihatin terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka. menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam pasukan. pendekatan pengurusan sekolah haruslah bersifat holistik. Kepentingan Kerja Berpasukan Maddux (1993). Oleh itu. Bagi membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Selain daripada itu. membuktikan dalam kajian beliau bahawa peningkatan produktiviti semakin bertambah jika kerja dilakukan secara berpasukan berbanding kerja secara individu.menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan. Panitia serta guru di sekolah akibat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam sistem pendidikan sekolah. kerja secara berpasukan amat penting diamalkan di sekolah untuk menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Kepentingan kerja berpasukan dalam jabatan adalah jelas dan tidak boleh disangkal lagi dengan meningkatnya tugas dan tanggungjawab Ketua Jabatan. iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan. Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk bekerjasama. -4- . tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain yang mempengaruhi kualiti pendidikan.

membina kepemimpinan. seseorang itu dianggap benarbenar cemerlang jika dia boleh mencipta situasi ‘saling kebergantungan’ antara satu sama lain. Jika ada seseorang ahli tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi. penilaian. Merujuk Jean (2002) dalam kajian beliau menghujahkan bahawa kepentingan kerja berpasukan melibatkan sekumpulan manusia yang -5- . jika sifat tolong-menolong itu sudah menjadi tradisi dalam jabatan.setiap ahli dalam jabatan atau panitia tidak akan dapat menerima kelakuan ini kerana kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang munasabah. jika amalan tidak pernah dilaksanakan. Jika jabatan atau panitia itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan dan perasaan ahli. Contohnya. tiba-tiba ada seorang ahli yang marah seorang ahli lain. dalam kerja berpasukan. mengendalikan membuat konflik. Sudah banyak organisasi-organisasi besar dan pakar-pakar pengurusan menekankan kepentingan kerja berpasukan kerana ia adalah penyumbang terbesar kepada kejayaan gergasi korporat dan prestasi mengagumkan pertubuhan-pertubuhan induk dunia. Dalam kerja berpasukan. kerana semua ahli dalam jabatan pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis. sudah tentu masingmasing akan bekerja bersendirian. keputusan beramai-ramai. Dalam buku beliau juga memperkatakan kemahiran kerja berpasukan yang mana menjadi salah satu jenis ‘kerja dengan orang lain’ yang paling popular dan berkesan. Selain itu. memotivasikan. Kerja berpasukan yang berkesan penting dalam sesebuah organisasi sekolah kerana ia menjadi panduan kepada setiap anggota tentang cara bekerja yang paling baik.memberi ganjaran. dan sebagainya. setiap anggota tidak akan melambatkan kerjanya. maka setiap ahli tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada siapa pun apabila ia ada masalah. tentulah ia tidak akan senang duduk.Menurut Ahmad Fadzli Yusof (2004). Sebaliknya. Antara kemahiran kerja berpasukan yang perlu di terokai seperti komunikasi dalam pasukan. membuat kreativiti.

berkemahiran tinggi dan bersetuju kepada matlamat pencapaian yang khusus di mana semua ahli pasukan saling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. Maka. Semua ahli perlu tahu apa yang hendak dicapainya. komitmen di dalam -6- . kerja berpasukan yang berkesan perlukan visi. dalam kajian mengenai kepentingan pasukan kerja dan keberkesananya telah menyatakan bahawa cara yang paling berkesan untuk menyelaraskan usaha dan kepakaran bagi mencapai keputusan yang dihasratkan ialah kerja berpasukan. misi. peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik (Zaidatol. Matlamat ini mesti diketahui oleh semua ahli pasukan supaya masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas. Semangat kerja berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh ahli jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. 1990). Faedah-faedah yang diperolehi ahli pasukan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi. Chand et. Semangat kerja berpasukan ini boleh dipraktikkan melalui kerjasama. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan kerjasama tenaga ahli pasukan ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian urusan-urusan sekolah. penyelesaian masalah yang lebih efektif. galakan untuk menjadi kreatif. Kerja berpasukan adalah penting kerana ia dapat membina semangat kerja dalam kalangan Ketua Panitia yang akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan dan kualiti pembelajaran di kalangan ahli pasukan serta memberi kepuasan kerja kepada mereka.al (1998) pula. motivasi dan moral yang meningkat.mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan umum. Banyak pendapat tentang pentingnya kerja berpasukan kepada organisasi sekolah dalam mengendalikan urusannya.

mengadakan latihan. akauntabiliti dan ketelusan. Semangat pembangunan kerja berpasukan dapat dapat membendung dengan seseorang itu daripada terbabit dalam salah laku dan gejala negatif kerana segala urusan ekonomi diimbangkan pembangunan kemanusiaan seperti integriti. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada mereka dan kejayaan sekolah berasaskan visi dan serta sentiasa bermusyawarah diterapkan di kalangan kakitangan supaya satu pasukan bekerja yang lebih berkesan dapat -7- . Semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. mewujudkan struktur pengiktirafan dan memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. Menurut organisasi. perkhidmatan dan pengurusan kewangan serta menjauhkan individu daripada perlakuan rasuah. integriti yang kukuh dalam pasukan berupaya membendung kelemahan dalam pentadbiran. Semangat kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea dalam kalangan ahli pasukan. mewujudkan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli. Menurut beliau. Tindakan-tindakan pasukan. Beliau mahu nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati. penyelewengan dan salah guna kuasa. dan Fields kualiti (1993).program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. kualiti perubahan budaya yang mengutamakan proses menambahbaik dan prinsipprinsip yang berkualiti akan berkekalan. tidak kualiti wujud amat dengan penting dalam sesebuah adalah sendirian. mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan atau panitia ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. memberi yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah menjalankan kempen kesedaran. Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti. bekerjasama dibentuk.

ii. (Hadyn and Keberkesanan Kerja Berpasukan Francis dan Young (1992) menyatakan bahawa.misi sekolah serta matlamat sekolah. 1996). Pasukan yang efektif adalah yang terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. berjaya dan pasukan dapat mendisiplinkan ahli-ahlinya iaitu pemikiran negatif seolahwujud di kalangan ahli.al. vi. kerja pasukan membina persetujuan dan komitmen kepada matlamat organisasi. iv. (1996). v. Kerja berpasukan akan dapat memberi peluang kepada ahli dan ketua bekerja secara bersama dan berkesan demi kebaikan pelanggan. iii. Recardo et. perhubungan pasukan merupakan motivasi yang paling kuat. ahli pasukan dapat bekerja bersama dengan berkesan. kelemahan seseorang individu dalam pasukan akan dineutralkan oleh anggota pasukan lain. McDonnel. keberkesanan kerja berpasukan mempunyai enam kekuatan iaitu: i. kemahiran pasukan membolehkan ahlinya menyertai pasukan baru dan mencapai gembira. olah tidak kekuatan -8- . menyatakan bahawa high involvement high performance dan penglibatan serta komitmen akan memberi hasil yang memberangsangkan.

10.keberkesanan berpasukan dengan cepat. Manakala. 5. 7. 8. 8. 6. 3. 7. 4. Archer (1996) juga telah menyenaraikan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan iaitu: 1. matlamat yang difahami dan dipersetujui konflik yang berlaku dapat ditangani dengan baik ahli berkongsi peranan kepimpinan keupayaan ahli digunakan sepenuhnya komunikasi terbuka dan penglibatan di mana ahli tahu apa yang berlaku dalam pasukan ahli menyokong kawalan dan prosedur pasukan penglibatan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan pengujian dan kreativiti digalakkan menilai fungsi dan proses dengan kerap setiap ahli memahami peranan dan tanggungjawab dan had kuasa masing-masing. 4. 9. 3. Kazemark (1991) telah membangunkan Model Komprehensif dengan menyenaraikan 10 kriteria kerja pasukan yang berkesan iaitu: 1. Sehubungan dengan itu. menghormati perbezaan individu dan menggunakannya sebagai refleksi -9- . diri. 2. 6. berkomunikasi secara terbuka dan berkongsi sumber yang sedia ada kepimpinan yang dinamik serta mendapat sokongan daripada organisasi ahli pasukan yang mempunyai wawasan bersama matlamat kerja berpasukan adalah jelas latihan yang mencukupi dan bersesuaian autoriti dan peluang membuat keputusan menghargai nilai konflik yang wujud. 2. 5.

maklum balas dan kaji semula. pekerja dan organisasi yang berkualiti.10 - . Aziz (1999) iaitu nilai yang jelas dan dikongsikan. idea. Sekolah yang berkesan melahirkan murid. kepimpinan mengikut keadaan. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM (Total Quality Management) telah diperkenalkan sejak tahun-tahun 1920an dan terus mendapat sambutan selepas dipelopori semula oleh Edward Demings. Keberkesanan kerja berpasukan akan memperlihatkan sembilan komponen yang disebut sebagai ‘peta’ oleh McGregor. Kajian Weller (1998) telah membuktikan peranan TQM dan kerja berpasukan membawa kejayaan di peringkat sekolah dan organisasi sekolah. 1950an dan tahun 1980an telah bangkit sebagai suatu cara peningkatan kualiti dan kaedah pengurusan yang bersistematik dan berstrategi di seluruh dunia. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. bangga dengan pasukan. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat kompleks. . membuat keputusan bersama dan penekanan pada tindakan.9 . inovasi dan bekerja secara komited memberi tranformasi kepada sekolah ke arah sekolah berkualiti. Menurut beliau lagi. sikap terus terang dan ikhlas. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada seseorang secara individu. perkongsian maklumat. Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya. Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan menjadi salah satu elemen kualiti menyeluruh yang dapat membantu pihak pengurusan mencapai visi dan misi sekolah dengan cemerlang. Oleh itu . tugas yang jelas. Salah satu daripada prinsip-prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh ialah mengukuhkan semangat berpasukan. kesanggupan menikmati kejayaan dan memikul beban bersama. Likert dan Blake & Mouton (1964) dalam Tengku Abd. lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu.

11 - .mewujudkan semangat bekerja secara berpasukan.memupuk kerjasama di kalangan pekerja dan memberi kepuasan bekerja. dapat mengkaji masalah dan membuat cadangan serta boleh digantikan dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK).dengan dorongan diri untuk bekerja akan memberi bakat keyakinan mengenai kebolehan ahli pasukan. memperbaiki sistem dan cara bekerja serta membina semangat kerja berpasukan. 1998). pemimpin dan kerajaan. pasukan. Begitu juga. Bila wujud semangat kerja berpasukan. Kualiti menyeluruh (TQM) adalah di mana semua ahli kerja berpasukan berusaha ke arah meningkatkan hasil atau perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran organisasi (Lussier. Kerja berpasukan dapat mengenal pasti masalah kualiti. Di antaranya ialah mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan. guru. masyarakat. Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan ahli kerja berpasukan. Dengan melalui penglibatan dan minat terhadap kerja akan memberi dorongan kerja yang tinggi kepada ahli pasukan dan mewujudkan kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. jabatan dan sekolah. mengasah kepimpinan dan menggalakkan daya kreativiti dalam kalangan ahli pasukan. Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi dari pelaksanaan KMK. maka jabatan akan mencapai matlamat dalam jangka masa yang singkat dan seterusnya mencapai kualiti.Kerja berpasukan dalam konteks pendidikan ialah usaha meningkatkan kualiti pendidikan. pelajar. manakala TQM atau kualiti menyeluruh pendidikan menurut Fields (1993) merangkumi komitmen semua pihak dalam sistem pendidikan iaitu ibu bapa. penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. Bilangan 7 tahun 1991). . Dalam sektor pentadbiran semangat berpasukan bermula dengan perkembangan budaya kerja kualiti dalam awal tahun 1990an (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam.

kebolehan individu boleh dikongsi bersama dengan ahli pasukan dan pengalaman setiap ahli pasukan boleh dijadikan panduan kejayaan. mengurangkan sebarang pergeseran.Kelebihan Kerja Berpasukan Menurut Spiegel Cresencio Torres (1994) kerja berpasukan memberikan banyak faedah kepada pasukan mahupun ahli dalam pasukan tersebut. Pasukan berkesan perlu dilahirkan dengan sengaja dan diurus secara sistematik. Dari segi faedah individu pula. Ciri-ciri am kerja berpasukan adalah sempadan yang jelas. meningkatkan kualiti kerja dan meningkatkan moral pekerja. bilangan ahli yang tidak terlalu ramai. kerja berpasukan mempunyai kelebihan seperti meningkatkan ransangan. manfaat daripada kemahiran yang pelbagai. 2000). ia akan meningkatkan produktiviti kerja. pasukan . Pasukan kerja yang efektif dianggap sebagai pemangkin yang terkuat untuk melaksanakan perubahan organisasi (Katzenbeg dan Smith dalam Tengku Abd Aziz.12 - . saling bergantung dan kepimpinan berkongsi (Berk & Lintern. kejayaan akan dikongsi bersama ahli pasukan. Pasukan kerja yang berkesan tidak akan wujud secara kebetulan. atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat dan mewujudkan perasaan seronok bekerja. bergantung pada kerjasama. Selain ini. perbincangan secara terbuka. Pasukan kerja yang berjaya akan memiliki ciri-ciri tersendiri dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. Mereka juga akan meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi. ia dapat mengurangkan tekanan kerja dengan tanggungjawab dikongsi bersama. tugasan yang jelas untuk dipersembahan. akauntabiliti individu dan saling bergantung. mereka akan merasakan diri dihargai oleh ahli dalam pasukan. kerja secara kolektif. mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja. aktif dalam penyelesaian masalah. Maka dalam konteks organisasi sekolah. mempunyai sasaran tarikh. Dengan itu. Ahli pasukan akan sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik dan mampu mewujudkan suasana yang intim. Dari segi faedah pasukan. 1999).

Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan.13 - . Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang ahli dalam pasukan mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. Ahli kerja pasukan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan.kerja yang diwujudkan adalah bertujuan dan memiliki matlamat yang jelas (Tengku Abd. pengalaman. ahli pasukan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Dalam suasana kerja berpasukan. mereka akan secara langsung boleh mengukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti iaitu pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. . Aziz. semangat saling percaya-mempercayai dalam kalangan kakitangan dan komunikasi yang lancar di dalam organisasi. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi mengerakkan proses peningkatan kualiti. Manfaat yang akan diperolehi oleh Jabatan Bahasa ( Panitia ) dengan bertindak sebagai kerja berpasukan ialah berbagai bidang kepakaran. Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusankeputusan dengan cepat. 1999). Sebelum ditinjau lagi adalah wajar meninjau teoriteori pengurusan yang membicara kerja berpasukan. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan kerana cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan cadangan yang dibuat oleh individu. Mereka bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan. maklumat dan idea dengan rakan sekerja melalui kerja berpasukan.

yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan.(2000). RUJUKAN Abd. Aziz Yusof. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di antara jabatan. Ini disebabkan kerja berpasukan yang berkesan mengutamakan kualiti kerja dan produktiviti seterusnya membina kepuasan kerja lalu dapat membina inovasi dan kreatif di kalangan Ketua Panitia dalam jabatan. Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam jabatan.14 - . Pengurus dan Gelagat Organisasi di Abad ke-21. Penutup Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan di sesebuah sekolah amat penting.Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan ahli pasukan itu seterusnya akan memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan. Kuala Lumpur: . di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumber-sumber lain. Dengan ini.

Effective Performance ManagemantThe Teamwork Approach Consider. Membina Semangat Berpasukan: Latihan Kepimpinan. Maudie. (1996). University of South Austrralia: Flexible Learning Centre. Holm. (2000). Ahmad Fadzli Yusof (2004). PTS Publications & Distributors Sdn.(1993). Bhd. (1991). Managing Service Quality. Wisconsin: ASQC Quality Press. B. Health Care Financial Managemant. Kazemark. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.(1993). Aziz Yusof (2003). Managing for Result Through Teams.B. 38-42. Ab.J. Aziz Yusof (2004). E. M. (1998). 363-380. Mengurus Kerja Berpasukan. Maddux Robert. Chand. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.C.15 - . Dari Dimensi Kemanusiaan. Hadyn.&Lintern. Ab.6(6).4. Fields.Prentice Hall. . Community College Journal of Research & Practise: 22. What Is Team Work.Bhd. L. Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan.S. Ten Criteria for Effective Team Building. Sunil.Ingram and McDonnel. Berk. Bhd. Mengurus Pasukan Kerja Prestasi Tinggi. Total Quality For Schools: A Suggestion for American Schools.

. Unlocking the Culture for Quality Schools:Reengineering. Jennifer. Zainal Ariffin Ahmad (1998). Spiegel. Weller. California: Pfeiffer & Co. 250-259.12/6.. Perlakuan Organisasi. Teams Who Needs Houston.Charles.16 - ..Recardo R. Manager's Official Guide to Team Working.J. A. and Torres. International Journal of Education Management.L. J.J(1996). Texas: Gulf Publishing Company.D. C (1994). Mention III. David.(1998). Shah Alam: Fajar Bakti.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->