P. 1
Kerja berpasukan 2

Kerja berpasukan 2

|Views: 3,796|Likes:
Published by Norin Asanullah

More info:

Published by: Norin Asanullah on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/13/2013

pdf

text

original

Pengenalan Kerja diamalkan di sekolah pada masa kini untuk membantu meningkatkan keupayaan individu dan keberkesanan pengajaran

dan pembelajaran. Pihak pengurusan telah lama mengamalkan kerja berpasukan di sekolah tetapi masih tidak begitu ketara dan terdapat memahami konsepnya. Dekad ke-21 ini menampakkan Kementerian Pelajaran Malaysia (KPM) amat menggalakkan amalan pengurusan yang organisasi di bawahnya. . Antara penekanan yang diberikan adalah kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan dalam semua sektor akan dapat meningkatkan produktiviti, interaksi antara ahli dalam pasukan, memberi kepuasan kerja serta dapat bersama menyelesaikan sesuatu masalah yang kompleks. Definisi Kerja Berpasukan Menurut Yeop Hussin Bidin (2006), kerja berpasukan bermaksud kerjasama antara pengurus ataupun ketua jabatan yang bertanggungjawab merancang, dan kakitangan yang menjalankan tanggungjawab mereka dengan baik. Ini kerana segala masalah dapat diselesaikan dengan tolak ansur dan muafakat. Justeru, pengurus dan ketua jabatan perlu mempunyai pengetahuan dan kemahiran mengurus kerja berpasukan. Mereka perlu didedahkan dengan ciri-ciri kerja berpasukan dan faedah yang bakal diperoleh. Sumbangan besar kerja berpasukan adalah muafakat dalam melaksanakan tugas ataupun projek. Firman Allah S.W.T: berkualiti dalam sebahagian guru masih kurang berpasukan merupakan satu cara kerjasama yang perlu

-1-

Kerja tugas bersama-sama. Menurut Hadyn dan Mc Donnel (1996). Mereka masing-masing adalah gabungan dan dan sebilangan individu yang mempunyai kompetensi yang saling bergantung kemahiran pengetahuan. pasukan yang efektif adalah terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. kerja kumpulan yang melaksanakan pasukan dan berusaha untuk mewujudkan keadaan kerjasama. Merujuk Zainal Ariffin (1998).Dan hendaklah kamu bertolong-tolongan untuk membuat kebajikan dan dan bertakwa serta janganlah kamu bertolong-tolongan pada melakukan dosa dan pencerobohan. Melalui kerja berpasukan dapat menggalakkan penyataan perasaan. Guru-guru tidak boleh bekerja secara individu. Kerja berpasukan ini sangat penting di laksanakan di peringkat sekolah. yang mencabar. Malahan. ( Surah al-Maa’idah 5:2) Menurut Abd. inovasi dan perkembangan fikiran ke arah penciptaan yang lebih kreatif. Merujuk Saari (1991). kerja berpasukan juga merupakan salah satu dimensi yang boleh menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan. Aziz (2003) pula. pasukan kadangkala dikenali sebagai kelompok atau kumpulan yang bekerjasama untuk mencapai matlamat spesifik jabatan atau organisasi. terutamanya bagi menyelesaikan kerja-kerja yang rumit. ia berfungsi sebagai sebuah berpasukan ialah sesuatu mempunyai akauntabiliti komitmen terhadap prestasi pasukan serta bersedia melaksanakan tugas -2- . kepakaran. kerja berpasukan sama ada dari segi keupayaan.

kepuasan akan dapat ditingkatkan melalui kerja berpasukan yang berkesan. kemahiran dan kebolehan yang dilakukan secara sinergi untuk menghasilkan prestasi kerja melebihi input yang dilakukan secara bersendirian. Kerja berpasukan di sekolah terutamanya di kalangan Ketua Bidang dan Ketua Panitia akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti kerja dan kualiti pendidikan di kalangan guru serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. mewujudkan perasaan saling mempercayai. mengukuhkan komunikasi dalam jabatan serta menuju ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. kerana kepuasan kerja dapat pekerja. sekolah untuk mencapai (1998) kejayaan sekolah Contohnya. Kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea di kalangan Guru Kanan dan Ketua Panitia.berpasukan merupakan suatu unit dalam organisasi yang berinteraksi untuk berkongsi maklumat dan keputusan bagi membantu ahli-ahli pasukan menjalankan tugas dalam ruang sempadan tanggungjawab yang ditetapkan. Manusia mengharapkan adanya kerjanya. Menurut Whether dan Davis dalam Safrizal (2004). Kajian-kajian yang berpasukan boleh memberi berasaskan input visi dan kepada misi organisasi sekolah. dan kesihatan -3- . kepuasan hidup. Kerja berpasukan juga akan dapat menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti kerja. pengetahuan. perlakuan koperatif. Ia juga merupakan gabungan usaha. tetapi kualiti seseorang pemimpin tidak kepuasan dalam memberikan kesan yang positif lepas telah membuktikan bahawa kerja kepada produktiviti. Salah satu faktor yang dapat mempengaruhi kepuasan kerja guru adalah kepimpinan yang efektif dalam kerja berpasukan. Melalui kerja berpasukan akan membolehkan organisasi meningkatkan hasil tanpa meningkatkan sumber. kajian Weller membuktikan peranan kerja berpasukan adalah menuju ke arah kejayaan dalam organisasi sekolah.

Panitia serta guru di sekolah akibat pembaharuan-pembaharuan yang dilakukan dalam sistem pendidikan sekolah. Isu-isu pendidikan tidak lagi hanya berkaitan dengan sistem pendidikan dan persekolahan.menjamin memberi kepuasan kerja kepada orang bawahannya kerana ia amat bergantung pada persepsi dan penerimaan gaya kepimpinan daripada orang bawahannya. Bagi membentuk pasukan kerja yang efektif merupakan satu agenda yang menjadi keutamaan pihak pengurusan sekolah. menerima dan menggunakan kekuatan yang ada pada setiap ahli dalam pasukan. Oleh itu. Kepentingan Kerja Berpasukan Maddux (1993). kerja secara berpasukan amat penting diamalkan di sekolah untuk menentukan kejayaan sesebuah sekolah. Oleh yang demikian. pendekatan pengurusan sekolah haruslah bersifat holistik. Selain daripada itu. Keberkesanan kerja berpasukan bergantung kepada ahli pasukan bersemangat untuk bekerjasama. tetapi juga melibatkan pelbagai faktor lain yang mempengaruhi kualiti pendidikan. -4- . membuktikan dalam kajian beliau bahawa peningkatan produktiviti semakin bertambah jika kerja dilakukan secara berpasukan berbanding kerja secara individu. aspek yang perlu diberi perhatian ialah kepuasan kerja yang merupakan kesan daripada keberkesanan kerja berpasukan. dan sentiasa memberikan galakan antara sesama mereka dalam menjalankan tugas masing-masing. Kepentingan kerja berpasukan dalam jabatan adalah jelas dan tidak boleh disangkal lagi dengan meningkatnya tugas dan tanggungjawab Ketua Jabatan. iaitu melibatkan semua pihak dan dibuat secara berterusan. Setiap ahli perlu memberi perhatian yang sepenuhnya kepada matlamat yang telah ditetapkan dan mereka perlu juga mengambil berat dan prihatin terhadap sesama ahli dalam pasukan mereka.

Sudah banyak organisasi-organisasi besar dan pakar-pakar pengurusan menekankan kepentingan kerja berpasukan kerana ia adalah penyumbang terbesar kepada kejayaan gergasi korporat dan prestasi mengagumkan pertubuhan-pertubuhan induk dunia. tentulah ia tidak akan senang duduk. Contohnya. dan sebagainya. seseorang itu dianggap benarbenar cemerlang jika dia boleh mencipta situasi ‘saling kebergantungan’ antara satu sama lain. memotivasikan. Jika ada seseorang ahli tidak menghabiskan kerjanya walaupun masa yang secukupnya sudah diberi. kerana semua ahli dalam jabatan pasti akan melihatnya dengan pandangan yang sinis. Dalam kerja berpasukan. tiba-tiba ada seorang ahli yang marah seorang ahli lain.memberi ganjaran. jika sifat tolong-menolong itu sudah menjadi tradisi dalam jabatan. dalam kerja berpasukan.setiap ahli dalam jabatan atau panitia tidak akan dapat menerima kelakuan ini kerana kemarahan itu tidak disebabkan oleh sesuatu perkara yang munasabah. Kerja berpasukan yang berkesan penting dalam sesebuah organisasi sekolah kerana ia menjadi panduan kepada setiap anggota tentang cara bekerja yang paling baik. Selain itu.Menurut Ahmad Fadzli Yusof (2004). Sebaliknya. membuat kreativiti. keputusan beramai-ramai. Dalam buku beliau juga memperkatakan kemahiran kerja berpasukan yang mana menjadi salah satu jenis ‘kerja dengan orang lain’ yang paling popular dan berkesan. membina kepemimpinan. Merujuk Jean (2002) dalam kajian beliau menghujahkan bahawa kepentingan kerja berpasukan melibatkan sekumpulan manusia yang -5- . setiap anggota tidak akan melambatkan kerjanya. jika amalan tidak pernah dilaksanakan. penilaian. maka setiap ahli tidak akan segan untuk bertanya sesuatu kepada siapa pun apabila ia ada masalah. sudah tentu masingmasing akan bekerja bersendirian. Jika jabatan atau panitia itu sentiasa memberi perhatian kepada keperluan dan perasaan ahli. mengendalikan membuat konflik. Antara kemahiran kerja berpasukan yang perlu di terokai seperti komunikasi dalam pasukan.

Faedah-faedah yang diperolehi ahli pasukan termasuklah perkembangan kefahaman yang lebih baik tentang matlamat organisasi. Semua ahli perlu tahu apa yang hendak dicapainya. penyelesaian masalah yang lebih efektif. Semangat kerja berpasukan ialah unsur yang menyatupadukan seluruh ahli jabatan dalam menjayakan peningkatan kualiti. Banyak pendapat tentang pentingnya kerja berpasukan kepada organisasi sekolah dalam mengendalikan urusannya. galakan untuk menjadi kreatif. Chand et.al (1998) pula. berkemahiran tinggi dan bersetuju kepada matlamat pencapaian yang khusus di mana semua ahli pasukan saling bertanggungjawab dalam suatu organisasi. wawasan dan matlamat yang jelas dan ringkas.mempunyai komitmen tinggi terhadap tujuan umum. kerja berpasukan yang berkesan perlukan visi. motivasi dan moral yang meningkat. 1990). misi. peluang untuk mengenal pasti dan mengembangkan kepimpinan dan komunikasi yang lebih baik (Zaidatol. Matlamat ini mesti diketahui oleh semua ahli pasukan supaya masing-masing faham dan ketahui tanggungjawab mereka. Kerja berpasukan adalah penting kerana ia dapat membina semangat kerja dalam kalangan Ketua Panitia yang akan menentukan keberkesanan jabatan berkenaan dan seterusnya menyumbang ke arah peningkatan kualiti pendidikan dan kualiti pembelajaran di kalangan ahli pasukan serta memberi kepuasan kerja kepada mereka. dalam kajian mengenai kepentingan pasukan kerja dan keberkesananya telah menyatakan bahawa cara yang paling berkesan untuk menyelaraskan usaha dan kepakaran bagi mencapai keputusan yang dihasratkan ialah kerja berpasukan. Maka. Satu pendekatan yang praktis untuk mendapatkan kerjasama tenaga ahli pasukan ialah dengan melibatkan mereka dalam pengendalian urusan-urusan sekolah. Semangat kerja berpasukan ini boleh dipraktikkan melalui kerjasama. komitmen di dalam -6- .

Semangat kerja berpasukan akan memudahkan pertukaran maklumat dan idea dalam kalangan ahli pasukan. Semangat pembangunan kerja berpasukan dapat dapat membendung dengan seseorang itu daripada terbabit dalam salah laku dan gejala negatif kerana segala urusan ekonomi diimbangkan pembangunan kemanusiaan seperti integriti. mengukuhkan komunikasi di dalam jabatan atau panitia ke arah peningkatan kualiti yang berterusan dalam organisasi sekolah. perkhidmatan dan pengurusan kewangan serta menjauhkan individu daripada perlakuan rasuah. akauntabiliti dan ketelusan. memberi yang sesuai diambil bagi tujuan ini ialah menjalankan kempen kesedaran. integriti yang kukuh dalam pasukan berupaya membendung kelemahan dalam pentadbiran. Menurut organisasi. Semangat berpasukan adalah unsur yang menyatupadukan seluruh kakitangan jabatan atau panitia dalam menjayakan peningkatan kualiti. tidak kualiti wujud amat dengan penting dalam sesebuah adalah sendirian. kualiti perubahan budaya yang mengutamakan proses menambahbaik dan prinsipprinsip yang berkualiti akan berkekalan. Menurut beliau. mewujudkan struktur pengiktirafan dan memberi lebih kuasa bertindak (empowerment) kepada pasukan kerja. dan Fields kualiti (1993). Semangat berpasukan di kalangan ahli pasukan boleh diperkukuhkan melalui usaha yang bersungguh-sungguh oleh pihak pengurusan. Kajian-kajian lepas telah membuktikan bahawa kerja berpasukan boleh memberi input kepada mereka dan kejayaan sekolah berasaskan visi dan serta sentiasa bermusyawarah diterapkan di kalangan kakitangan supaya satu pasukan bekerja yang lebih berkesan dapat -7- . mewujudkan perasaan saling mempercayai di kalangan ahli. penyelewengan dan salah guna kuasa.program-program peningkatan kualiti yang diperkenalkan oleh jabatan. Tindakan-tindakan pasukan. bekerjasama dibentuk. mengadakan latihan. Beliau mahu nilai-nilai murni seperti hormat-menghormati.

Pasukan yang efektif adalah yang terdiri daripada dua atau lebih individu yang mempunyai matlamat khusus untuk dicapai dan semua ahli terlibat secara aktif untuk merealisasikan matlamat secara usahasama. berjaya dan pasukan dapat mendisiplinkan ahli-ahlinya iaitu pemikiran negatif seolahwujud di kalangan ahli. perhubungan pasukan merupakan motivasi yang paling kuat. (Hadyn and Keberkesanan Kerja Berpasukan Francis dan Young (1992) menyatakan bahawa. McDonnel. kemahiran pasukan membolehkan ahlinya menyertai pasukan baru dan mencapai gembira. olah tidak kekuatan -8- . ahli pasukan dapat bekerja bersama dengan berkesan. ii. keberkesanan kerja berpasukan mempunyai enam kekuatan iaitu: i. vi. 1996). iv. kelemahan seseorang individu dalam pasukan akan dineutralkan oleh anggota pasukan lain. Kerja berpasukan akan dapat memberi peluang kepada ahli dan ketua bekerja secara bersama dan berkesan demi kebaikan pelanggan.al. v. iii.misi sekolah serta matlamat sekolah. kerja pasukan membina persetujuan dan komitmen kepada matlamat organisasi. (1996). Recardo et. menyatakan bahawa high involvement high performance dan penglibatan serta komitmen akan memberi hasil yang memberangsangkan.

2. 4. Kazemark (1991) telah membangunkan Model Komprehensif dengan menyenaraikan 10 kriteria kerja pasukan yang berkesan iaitu: 1. 4. 3. 6. 7. 7. 5. 8. 8. menghormati perbezaan individu dan menggunakannya sebagai refleksi -9- .keberkesanan berpasukan dengan cepat. matlamat yang difahami dan dipersetujui konflik yang berlaku dapat ditangani dengan baik ahli berkongsi peranan kepimpinan keupayaan ahli digunakan sepenuhnya komunikasi terbuka dan penglibatan di mana ahli tahu apa yang berlaku dalam pasukan ahli menyokong kawalan dan prosedur pasukan penglibatan dalam penyelesaian masalah dan membuat keputusan pengujian dan kreativiti digalakkan menilai fungsi dan proses dengan kerap setiap ahli memahami peranan dan tanggungjawab dan had kuasa masing-masing. 9. 5. 6. Manakala. berkomunikasi secara terbuka dan berkongsi sumber yang sedia ada kepimpinan yang dinamik serta mendapat sokongan daripada organisasi ahli pasukan yang mempunyai wawasan bersama matlamat kerja berpasukan adalah jelas latihan yang mencukupi dan bersesuaian autoriti dan peluang membuat keputusan menghargai nilai konflik yang wujud. diri. Archer (1996) juga telah menyenaraikan ciri-ciri kerja berpasukan yang berkesan iaitu: 1. 2. 3. 10. Sehubungan dengan itu.

Dalam keadaan yang demikian setiap pihak dalam jabatan perlu bertindak secara berpasukan supaya segala kekuatan dan sumber yang ada dalam jabatan dapat digemblengkan sepenuhnya. perkongsian maklumat. kesanggupan menikmati kejayaan dan memikul beban bersama. Konsep Pengurusan Kualiti Menyeluruh atau TQM (Total Quality Management) telah diperkenalkan sejak tahun-tahun 1920an dan terus mendapat sambutan selepas dipelopori semula oleh Edward Demings. Keberkesanan kerja berpasukan akan memperlihatkan sembilan komponen yang disebut sebagai ‘peta’ oleh McGregor. Menurut beliau lagi. Ini kerana masalah-masalah dalam proses kerja adalah bersifat kompleks. melibatkan berbagai bahagian dan sistem. membuat keputusan bersama dan penekanan pada tindakan. Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan menjadi salah satu elemen kualiti menyeluruh yang dapat membantu pihak pengurusan mencapai visi dan misi sekolah dengan cemerlang. 1950an dan tahun 1980an telah bangkit sebagai suatu cara peningkatan kualiti dan kaedah pengurusan yang bersistematik dan berstrategi di seluruh dunia.9 . maklum balas dan kaji semula. inovasi dan bekerja secara komited memberi tranformasi kepada sekolah ke arah sekolah berkualiti. lazimnya penyelesaian masalah tersebut adalah di luar kemampuan individu. Salah satu daripada prinsip-prinsip yang menyokong pengurusan kualiti menyeluruh ialah mengukuhkan semangat berpasukan. tugas yang jelas. Likert dan Blake & Mouton (1964) dalam Tengku Abd. sikap terus terang dan ikhlas.10 - . kepimpinan mengikut keadaan. Oleh itu . bangga dengan pasukan. . Kajian Weller (1998) telah membuktikan peranan TQM dan kerja berpasukan membawa kejayaan di peringkat sekolah dan organisasi sekolah. pekerja dan organisasi yang berkualiti. Peningkatan kualiti bukanlah usaha yang boleh diserahkan kepada seseorang secara individu. idea. Aziz (1999) iaitu nilai yang jelas dan dikongsikan. Sekolah yang berkesan melahirkan murid.

pasukan. pelajar. Begitu juga. jabatan dan sekolah. Bilangan 7 tahun 1991). Terdapat banyak faedah yang boleh diperolehi dari pelaksanaan KMK. manakala TQM atau kualiti menyeluruh pendidikan menurut Fields (1993) merangkumi komitmen semua pihak dalam sistem pendidikan iaitu ibu bapa. . 1998). Dalam sektor pentadbiran semangat berpasukan bermula dengan perkembangan budaya kerja kualiti dalam awal tahun 1990an (Pekeliling Kemajuan Pentadbiran Awam. Dengan melalui penglibatan dan minat terhadap kerja akan memberi dorongan kerja yang tinggi kepada ahli pasukan dan mewujudkan kesedaran tanggungjawab terhadap diri sendiri. dapat mengkaji masalah dan membuat cadangan serta boleh digantikan dengan Kumpulan Meningkat Mutu Kerja (KMK). Kualiti menyeluruh (TQM) adalah di mana semua ahli kerja berpasukan berusaha ke arah meningkatkan hasil atau perkhidmatan kepada pelanggan dalaman dan luaran organisasi (Lussier. Kerja berpasukan dapat mengenal pasti masalah kualiti. memperbaiki sistem dan cara bekerja serta membina semangat kerja berpasukan.dengan dorongan diri untuk bekerja akan memberi bakat keyakinan mengenai kebolehan ahli pasukan.11 - . penyemaian dan penerapan nilai serta etika kerja yang positif. Bila wujud semangat kerja berpasukan. masyarakat. maka jabatan akan mencapai matlamat dalam jangka masa yang singkat dan seterusnya mencapai kualiti.mewujudkan semangat bekerja secara berpasukan. Matlamat KMK adalah untuk memperbaiki dan mempertingkatkan kualiti kerja melalui kebolehan menyelesaikan masalah di kalangan ahli kerja berpasukan. mengasah kepimpinan dan menggalakkan daya kreativiti dalam kalangan ahli pasukan. pemimpin dan kerajaan. guru. Di antaranya ialah mengeratkan perhubungan di antara pekerja dan pengurusan.Kerja berpasukan dalam konteks pendidikan ialah usaha meningkatkan kualiti pendidikan.memupuk kerjasama di kalangan pekerja dan memberi kepuasan bekerja.

akauntabiliti individu dan saling bergantung. atau berpuak-puak yang selalunya merupakan angkara yang tidak sihat dan mewujudkan perasaan seronok bekerja. bilangan ahli yang tidak terlalu ramai. ia dapat mengurangkan tekanan kerja dengan tanggungjawab dikongsi bersama.12 - . Dengan itu. ia akan meningkatkan produktiviti kerja. Selain ini. Pasukan kerja yang berkesan tidak akan wujud secara kebetulan. mempunyai sasaran tarikh. Pasukan kerja yang berjaya akan memiliki ciri-ciri tersendiri dengan hasil yang menguntungkan semua pihak. meningkatkan kualiti kerja dan meningkatkan moral pekerja. 2000). Ciri-ciri am kerja berpasukan adalah sempadan yang jelas. bergantung pada kerjasama. mengeratkan tali persaudaraan dan setia kawan antara pekerja. manfaat daripada kemahiran yang pelbagai. Pasukan berkesan perlu dilahirkan dengan sengaja dan diurus secara sistematik. Mereka juga akan meningkatkan perasaan bangga kepada pasukan dan organisasi. mereka akan merasakan diri dihargai oleh ahli dalam pasukan. aktif dalam penyelesaian masalah. tugasan yang jelas untuk dipersembahan. Maka dalam konteks organisasi sekolah. saling bergantung dan kepimpinan berkongsi (Berk & Lintern.Kelebihan Kerja Berpasukan Menurut Spiegel Cresencio Torres (1994) kerja berpasukan memberikan banyak faedah kepada pasukan mahupun ahli dalam pasukan tersebut. Dari segi faedah individu pula. pasukan . 1999). kerja berpasukan mempunyai kelebihan seperti meningkatkan ransangan. perbincangan secara terbuka. kerja secara kolektif. Dari segi faedah pasukan. kebolehan individu boleh dikongsi bersama dengan ahli pasukan dan pengalaman setiap ahli pasukan boleh dijadikan panduan kejayaan. Pasukan kerja yang efektif dianggap sebagai pemangkin yang terkuat untuk melaksanakan perubahan organisasi (Katzenbeg dan Smith dalam Tengku Abd Aziz. mengurangkan sebarang pergeseran. Ahli pasukan akan sentiasa suka menghasilkan kerja yang paling baik dan mampu mewujudkan suasana yang intim. kejayaan akan dikongsi bersama ahli pasukan.

Aziz. menggunakan budi bicara dengan sempurna dan mengembangkan bakat serta potensi yang ada di dalam diri masing-masing bagi mengerakkan proses peningkatan kualiti. Masalah-masalah yang dikongsi bersama oleh berbagai fungsi dan bahagian boleh diselesaikan dengan cepat dan berkesan kerana cadangan yang dibuat oleh kakitangan secara berpasukan akan lebih mudah untuk dilaksanakan berbanding dengan cadangan yang dibuat oleh individu. Manfaat yang akan diperolehi oleh Jabatan Bahasa ( Panitia ) dengan bertindak sebagai kerja berpasukan ialah berbagai bidang kepakaran. Apabila kakitangan mengamalkan semangat berpasukan. Ahli kerja pasukan akan mempunyai peluang yang luas untuk bertukar pengetahuan. Dengan perasaan ini individu akan merasa bebas dan lebih yakin untuk bertindak dalam menjalankan tanggungjawab masing-masing. Pekerja ini akan meningkatkan kebolehan seseorang ahli dalam pasukan mencetuskan idea-idea baru yang kreatif dan inovatif bagi mempertingkatkan kualiti kerja yang dijalankan. pengalaman. . semangat saling percaya-mempercayai dalam kalangan kakitangan dan komunikasi yang lancar di dalam organisasi. pengetahuan dan kemahiran dapat digunakan untuk menyelesaikan sesuatu masalah.kerja yang diwujudkan adalah bertujuan dan memiliki matlamat yang jelas (Tengku Abd. Dalam suasana kerja berpasukan. ahli pasukan mudah menjalankan perasaaan percayamempercayai sesama mereka. mereka akan secara langsung boleh mengukuhkan tiga aspek yang penting kepada proses peningkatan kualiti iaitu pertukaran maklumat dan idea-idea dan lebih meluas. Dengan itu mereka akan dapat membuat keputusankeputusan dengan cepat. 1999). Ini akan melahirkan penyelesaian yang berkesan. Sebelum ditinjau lagi adalah wajar meninjau teoriteori pengurusan yang membicara kerja berpasukan. maklumat dan idea dengan rakan sekerja melalui kerja berpasukan. Mereka bertindak secara berpasukan boleh membantu meningkatkan moral kakitangan dan kepuasan bekerja kerana mereka sama-sama diberi peluang menyelesaikan masalah-masalah kualiti jabatan.13 - .

Aziz Yusof. Pengurus dan Gelagat Organisasi di Abad ke-21.Perasaan percaya-mempercayai yang ada di kalangan ahli pasukan itu seterusnya akan memudahkan proses komunikasi di dalam jabatan. Ini disebabkan kerja berpasukan yang berkesan mengutamakan kualiti kerja dan produktiviti seterusnya membina kepuasan kerja lalu dapat membina inovasi dan kreatif di kalangan Ketua Panitia dalam jabatan.(2000).14 - . Dengan ini. Penutup Keberkesanan kerja berpasukan dalam jabatan di sesebuah sekolah amat penting. Ini seterusnya memupuk kerjasama dan keadaan saling bergantungan di antara jabatan. Kerja berpasukan yang berkesan juga akan mengurangkan masalah pembaziran tenaga dan meningkatkan semangat dan daya motivasi di kalangan ahli pasukan dalam jabatan. RUJUKAN Abd. di dalam jabatan bebas berhubung antara satu sama lain untuk berkongsi data dan maklumat serta sumber-sumber lain. Kuala Lumpur: . yang mana akhirnya boleh membantu memantapkan prestasi jabatan.

Dari Dimensi Kemanusiaan. Community College Journal of Research & Practise: 22. Berk. Ahmad Fadzli Yusof (2004). PTS Publications & Distributors Sdn. Ab.B. Holm.4. Fields.(1993). B. Maudie. Membina Semangat Berpasukan: Latihan Kepimpinan. Managing Service Quality.C. L.Ingram and McDonnel.(1993). E.15 - . Chand. M. Health Care Financial Managemant. Maddux Robert. Bhd.Bhd. Mengurus Pasukan Kerja Prestasi Tinggi. 363-380. Managing for Result Through Teams. Ab. Kepemimpinan Dalam Mengurus Perubahan. Aziz Yusof (2004). Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn.6(6). Hadyn. Petaling Jaya: Pearson Malaysia Sdn. . Wisconsin: ASQC Quality Press. Bhd. (1991).S. (1998). Mengurus Kerja Berpasukan.J.&Lintern. (1996). Ten Criteria for Effective Team Building. What Is Team Work. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.Prentice Hall. 38-42. Aziz Yusof (2003). Effective Performance ManagemantThe Teamwork Approach Consider. (2000). Sunil. University of South Austrralia: Flexible Learning Centre. Kazemark. Total Quality For Schools: A Suggestion for American Schools.

Weller. and Torres. . Texas: Gulf Publishing Company. Zainal Ariffin Ahmad (1998). International Journal of Education Management. Shah Alam: Fajar Bakti.12/6. A.Recardo R. Manager's Official Guide to Team Working. Perlakuan Organisasi. Unlocking the Culture for Quality Schools:Reengineering. J.(1998). Mention III. Jennifer...16 - . California: Pfeiffer & Co. 250-259. David. Teams Who Needs Houston.Charles. C (1994).L.J.J(1996).D. Spiegel.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->