BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK

Juga bertindak sebagai bahasa pengantar dalam bidang perhubungan dalam kebudayaan. Bahasa ini digunakan sebagai alat dalam seluruh sistem pendidikan. Merupakan bahasa pengatar asing dalam bentuk tulisan.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Bahasa Latin merupakan bahasa yang terpenting pada zaman ini. bahasa gereja dan bahasa ilmiah. Bahasa ini perlu dikuasai oleh semua pelajar yang didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. .

epistimologi dan metafizik.ƒ ƒ ƒ ƒ Ahli pengkaji pada zaman ini telah menghasilkan tanggapan yang bersifat falsafat. Sarjana Latin membuat kajian terhadap tatabahasa yang dianggap sebagai tatabahasa tradisional. Zaman ini juga memperlihatkan bahasa vernakular tetapi bahasa itu sebenarnya dipengaruhi oleh bahasa Latin. Mereka mengkaji dari segi makna dan kategori tatabahasa dari segi lojika. .

. Bahasa Katin diakui sebagai faktor penting dalam perkembangan tatabahasa semua bahasa di dunia.ƒ ƒ ƒ Mereka beranggapan bahawa bahasa pada zaman ini adalah unik dan benar terhadap sifat bahasa tersebut. Bahasa Latin adalah sempurna dan mengetepikan bahasa vernakular.

Al. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad (Iraq) yang merupakan pusat pengajian tinggi zaman Islam.Masri . . Eropah mengalami sejarah gelap.Al.ƒ ƒ Selepas keruntuhan zaman Rom. terhad (penumpuan terhadap perkataan oleh paderi) dan ilmu linguistik berkembang melalui ahli falsafah Islam.Khalil di Basrah .

(bahasa Arab dipengaruhi bahasa Syria) Bahasa Hebrew juga dipengaruhi oleh buku ini. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Tharax. Techne (Yunani-Latin) diterjemahkan dalam bahasa Armenia (kurun ke-5). Kemudian ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempengaruhi bahasa Arab selepas itu.ƒ ƒ ƒ ƒ Perkembangan penting : tradisi Yunani dan Rom mempengaruhi penghuraian bahasa Eropah. .

.ƒ ƒ ƒ Pada masa ini. Penghuraian bahasa menggunakan dasar paradigma dan tidak memerlukan penggolongan kata kerana hanya tertumpu kepada paradigma sahaja. ilmu linguistik berkembang di Arab melalui kajian yang terperinci merangkumi fonetik bertujuan untuk mengekalkan pengucapan Al-Quran. Kajian yang lebih meluas dalam bidang perbendaharaan kata dan leksikografi akhirnya menghasilkan kamus lengkap dalam bahasa Arab.

Semoga terhibur dan dapat mempelajarinya« .