BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK

Merupakan bahasa pengatar asing dalam bentuk tulisan. Bahasa ini perlu dikuasai oleh semua pelajar yang didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. Juga bertindak sebagai bahasa pengantar dalam bidang perhubungan dalam kebudayaan. Bahasa ini digunakan sebagai alat dalam seluruh sistem pendidikan. bahasa gereja dan bahasa ilmiah.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Bahasa Latin merupakan bahasa yang terpenting pada zaman ini. .

Sarjana Latin membuat kajian terhadap tatabahasa yang dianggap sebagai tatabahasa tradisional. Zaman ini juga memperlihatkan bahasa vernakular tetapi bahasa itu sebenarnya dipengaruhi oleh bahasa Latin. .ƒ ƒ ƒ ƒ Ahli pengkaji pada zaman ini telah menghasilkan tanggapan yang bersifat falsafat. Mereka mengkaji dari segi makna dan kategori tatabahasa dari segi lojika. epistimologi dan metafizik.

ƒ ƒ ƒ Mereka beranggapan bahawa bahasa pada zaman ini adalah unik dan benar terhadap sifat bahasa tersebut. Bahasa Latin adalah sempurna dan mengetepikan bahasa vernakular. . Bahasa Katin diakui sebagai faktor penting dalam perkembangan tatabahasa semua bahasa di dunia.

ƒ ƒ Selepas keruntuhan zaman Rom. terhad (penumpuan terhadap perkataan oleh paderi) dan ilmu linguistik berkembang melalui ahli falsafah Islam.Masri . .Al.Khalil di Basrah . perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad (Iraq) yang merupakan pusat pengajian tinggi zaman Islam. Eropah mengalami sejarah gelap.Al.

ƒ ƒ ƒ ƒ Perkembangan penting : tradisi Yunani dan Rom mempengaruhi penghuraian bahasa Eropah. (bahasa Arab dipengaruhi bahasa Syria) Bahasa Hebrew juga dipengaruhi oleh buku ini. Kemudian ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempengaruhi bahasa Arab selepas itu. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Tharax. Techne (Yunani-Latin) diterjemahkan dalam bahasa Armenia (kurun ke-5). .

ilmu linguistik berkembang di Arab melalui kajian yang terperinci merangkumi fonetik bertujuan untuk mengekalkan pengucapan Al-Quran. Kajian yang lebih meluas dalam bidang perbendaharaan kata dan leksikografi akhirnya menghasilkan kamus lengkap dalam bahasa Arab.ƒ ƒ ƒ Pada masa ini. . Penghuraian bahasa menggunakan dasar paradigma dan tidak memerlukan penggolongan kata kerana hanya tertumpu kepada paradigma sahaja.

Semoga terhibur dan dapat mempelajarinya« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful