BMM 3107 PENGANTAR LINGUISTIK

Juga bertindak sebagai bahasa pengantar dalam bidang perhubungan dalam kebudayaan.ƒ ƒ ƒ ƒ ƒ Bahasa Latin merupakan bahasa yang terpenting pada zaman ini. . Bahasa ini digunakan sebagai alat dalam seluruh sistem pendidikan. Bahasa ini perlu dikuasai oleh semua pelajar yang didasarkan kepada tatabahasa Priscian dan Donatus. Merupakan bahasa pengatar asing dalam bentuk tulisan. bahasa gereja dan bahasa ilmiah.

Zaman ini juga memperlihatkan bahasa vernakular tetapi bahasa itu sebenarnya dipengaruhi oleh bahasa Latin. Sarjana Latin membuat kajian terhadap tatabahasa yang dianggap sebagai tatabahasa tradisional. Mereka mengkaji dari segi makna dan kategori tatabahasa dari segi lojika.ƒ ƒ ƒ ƒ Ahli pengkaji pada zaman ini telah menghasilkan tanggapan yang bersifat falsafat. . epistimologi dan metafizik.

.ƒ ƒ ƒ Mereka beranggapan bahawa bahasa pada zaman ini adalah unik dan benar terhadap sifat bahasa tersebut. Bahasa Katin diakui sebagai faktor penting dalam perkembangan tatabahasa semua bahasa di dunia. Bahasa Latin adalah sempurna dan mengetepikan bahasa vernakular.

. perkembangan ilmu linguistik berpindah ke Baghdad (Iraq) yang merupakan pusat pengajian tinggi zaman Islam. Eropah mengalami sejarah gelap.ƒ ƒ Selepas keruntuhan zaman Rom.Khalil di Basrah .Al. terhad (penumpuan terhadap perkataan oleh paderi) dan ilmu linguistik berkembang melalui ahli falsafah Islam.Al.Masri .

Techne (Yunani-Latin) diterjemahkan dalam bahasa Armenia (kurun ke-5).ƒ ƒ ƒ ƒ Perkembangan penting : tradisi Yunani dan Rom mempengaruhi penghuraian bahasa Eropah. (bahasa Arab dipengaruhi bahasa Syria) Bahasa Hebrew juga dipengaruhi oleh buku ini. . Kemudian ke dalam bahasa Syria yang dikatakan mempengaruhi bahasa Arab selepas itu. Buku tatabahasa yang ditulis oleh Tharax.

. Kajian yang lebih meluas dalam bidang perbendaharaan kata dan leksikografi akhirnya menghasilkan kamus lengkap dalam bahasa Arab.ƒ ƒ ƒ Pada masa ini. Penghuraian bahasa menggunakan dasar paradigma dan tidak memerlukan penggolongan kata kerana hanya tertumpu kepada paradigma sahaja. ilmu linguistik berkembang di Arab melalui kajian yang terperinci merangkumi fonetik bertujuan untuk mengekalkan pengucapan Al-Quran.

Semoga terhibur dan dapat mempelajarinya« .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful