P. 1
bukutitas

bukutitas

|Views: 3,330|Likes:
Published by uzai83

More info:

Published by: uzai83 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun. baik. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. Secara lebih sempurna. kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi. kesenian. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Bagaimanapun. Selam danpada itu. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. Lebih buruk danpada itu. tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan. Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. Seperti hadarah dan peradaban. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. Kemuncak kewujudan . Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T.

Namun begitu.1. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting. manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra. 1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. Selam daripada itu. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. . Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya. Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu. terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam.

Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah.1.1. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri. Sebagai contoh.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun.1. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu.cin kehidupan bertamadun. Halaman 5 1. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun. tradisi dan . Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. b. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a. Sebagai contoh.

bandar. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan. 1. tamadun Yunani. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. c. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. . e. tamadun Cina. pentadbiran.1. d.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir. Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota. kepolisan atau madinah. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. tamadun Islam dan tain-lain. b.budaya kawasan geografi tertentu. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi. ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. tamadun India. perakaman.

dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. b.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. falsafah. tamadun Mesir di Lembah Nil. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra. g. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse. kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan.nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . kesenian.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik. tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates.Halaman 6 f. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun. 1.

bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. Dalam konteks zaman moden. kerajinan. Toleransi terhadap sumbangan . Halaman 7 c. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. e. d. Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). ketekunan. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. semangat berdisiplin dan sebagainya. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka.budaya. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina. al-Mawardi. Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti.

Kemerosotan sesebuah . tamadun India dan tamadun Cina. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka. Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. pemikiran dan falsafah.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. tetapi selepas mencapai kejayaan. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. tamadun Parsi. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. kesusasteraan. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan. Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. Bagaimanapun. lebih daripada enam kurun. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing.nilai baik.

Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya. Edward de Bono . sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. d. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin. Sebagai contoh. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. Berdasarkan sejarah. ekonomi dan sosial. Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia. Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik. b. Seorang penyair Arab.wenangnya. Sebagai contoh. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang.' c. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin.tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak.hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. Seorang tokoh pemikir masa kini. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap".

termasuklah Karma (Rebirth). sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai.menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- .3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri. Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation). Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif. pemikiran. pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin.kesan negatif. Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. Bagaimanapun. memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. e. Selepas Buddha dan misinya. Sebagai contoh. 1. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial.

malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan.halaman 10 lain. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . Selain bebas mengamalkan agama masing-masing.a. Hak masyarakat Yahudi. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. Dalam konteks hubungan sosial. Kristian dan kelompok. Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif. masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam. Kemboja.w. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam. Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif. hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. sendiri. Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi.

beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Sebagai contoh.meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. Disebabkan hal tersebut. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. Dinasti Sung. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. Yang lebih menarik lagi. budaya dalam berpakaian. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada . Dalam Dinasti Tang. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu). Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. muzik. beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. Pada peringkat awal.

Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Faktor. Bagaimanapun. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Hindu.interaksi antara tamadun. Sebelum kedatangan Islam ke India. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. memberi tafsiran yang sejagat dan . Namun begitu secara keseluruhannya. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. Demikian juga. Buddha. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. penganut-penganut Islam.faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. Sekali lagi. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi. situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. Konfusianisme. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif. Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. b. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh. memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri.

Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. Persoalan-persoalan teologi. Islam. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam.4. Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi. 1. Kristian dan Yahudi. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama.cenderung kepada semangat keinsanan. Hinduisme pula sebaliknya. Manusia pula . tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. Sebagai contoh. Namun begitu. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun. malah dalam sesebuah agama itu sendiri.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan.

Bagi Islam. haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya. bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan. tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar. Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. 1. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu. Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati. Berdasarkan hakikat tersebut. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu.4. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati.2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab. Bagaimanapun. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended. . Sungguhpun terdapat perbezaan ini.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar.

Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. tulisan Moh-Tze. Kung Fu-Tze. Bagaimanapun.1. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. kesetiaan . Kedua.4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. 1.4. Namun demikian. Begitu juga dalam tamadun India. al-Mawardi. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Dalam sejarah ketamadunan manusia. seperti juga al-Farabi.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. komuniti dapat memberi sokongan moral. Di samping itu.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja.4. material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya. Dalam tamadun Cina. Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama. Lao-Tze. Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional.

Hinduisme dan agamaagama yang lain.pertimbangan moral. 1.yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya.4. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan. prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Bagaimanapun. 1. Konsep 'wang'. 'laba'. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. Dengan menyedari perkara tersebut.4. Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya.5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional. 'ganjaran'. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran . Dalam ajaran Islam. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building). Kristian.

jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan.4. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan.ajaran Hindu. konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. ekonomi. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. Kesimpulannya. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. dalam persoalan-persoalan tertentu. Halaman 16 . Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya. Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. Namun begitu. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. Halaman 15 1. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.

Dasar Tamadun Islam. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan. Memelihara Hak dan Kebebasan. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. Chicago. S. him. Vol.Nota 1. him. J. Esposito. Hak-hak Hidup. Ill.1. (Oxford: University Press. . Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". Matlamat Tamadun Islam. September 19-21... The New Encylopaedia Britannica. Memelihara Haifa Benda. Dari sudut bahasa Arab. Konvensyen Masyarakat Madani. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. 1995). Al-Attas. Memelihara Kehormatan dan Keturunan. Ciri-ciri Utama Islam.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. 3. him. Naquib. Hubungan Manusia dengan Manusia. 1998. 1. XVI. L. Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. Sifat-sifat Tamadun Islam. 874.1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2. 2. 2. Vol. M. Memelihara Akal Fikiran. 11. sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. 1996.

Tamadun Islam . Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. dan hadarah. bandar. bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" .Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. kampung atau tanah yang riinsahakan. kota.terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa. dan kota-kota dipanggil mudu. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata. Hadarah ialah suatu daerah. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar. Selain daripada definisi di atas." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al. Ibn Khaldun. keadaan tinggal menetap. Ini bermakna. Selain itu. berkembang subur dan maju. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun. Dari sudut epistemologi. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini.bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah. tamadun. Umran digunakan dalam kajian tentang bandar. Ini menunjukkan. Ibn Khaldun. terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam.

Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. alat-alat pengeluaran dan sebagainya. .).w. organisasi politik dan sebagainya. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab. 2. dan kelima. sistem ilmu pengetahuan. Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan. peralatan senjata. Namun begitu. Kedua. perlindungan (rumah). Parsi.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban. Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian. Ketiga. sistem keluarga.1. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. Keempat. sistem kemasyarakatan. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam. istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan.t. India. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. Turki. Sepanyol. bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan.

iaitu al-Quran dan al-Hadis. Dalam konteks ini.w. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama. khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah .Dalam konteks ini. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan. Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s. maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah. Kategori kedua. kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu.a. terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban. antaranya pengikut aliran Max Weber.. Berdasarkan ketamadunan Islam. kebudayaan berbentuk kebendaan. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. 2.

Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam. kedua. Kedua. . Dan keempat. hubungan manusia dengan alam sejagat. kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya. Di samping itu. dan ketiga. hubungan manusia dengan sesama manusia. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam. Ketiga.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu. pertama. seperti istana. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. masjid dan sebagainya. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan.

Jika bapa-bapa. harta kekayaan yang kamu usahakan. Ini bermakna. Allah s. kaum keluargamu.2. kebendaan dan sebagainya.w. jenis manusia. bahagia dan suci murni.t. Maka itu. kudus. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya.t.w. unggul. hubungan dengan Allah s. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s.t. tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini. Firman Allah s.w. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini.t. seperti hubungan dengan keluarga. anak-anak. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci.w. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu.w. adalah perhubungan yang tertinggi. bermaksud: Katakanlah. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai . Hubungan manusia dengan pencipta-Nya.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain. saudara. Perhubungan dengan Allah s. Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan.saudara. Dalam konteks ini. kaum dan bangsa.t. Hakikatnya.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata.2. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian. isteri-isteri.

. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s. kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s.g manusia dan alam tunduk di bawahnya. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan.t.t dan di bawah tadbiran-Nya. dan tidak dapat terpesong daripada. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'.w. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s.orang fasik. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain.w. Dalam pengiktirafan ini. Umpamanya. (Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu. Pencipta Manusia dan Alam Semesta.w. Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia. manusia di dalam genggaman Allah s. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul.t. . Hubungan antara manusia dengan Allah s.t. Firman Allah s.w.w.w. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah). dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya.t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri. Allah s. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka. bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59).t.Nya. Pertama. hubungan manusia dengan pencipta-Nya.musabab itu.w.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya.t. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya.adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Maka itu. tetapi bukanlah hubungan perhambaan. adalah suatu bentuk hubungan yang unik.

semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya.w. penumpuan hanya kepada Allah s. sebagai makhluk yang dicipta. dan rahmat-Nya. serta mentakdiskan-Nya. Ketiga. Maka itu. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa. kerana nikmat-nikmat Allah s.w. yang lemah dan tidak berdaya.w. Keempat. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. s.t. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s.t. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya. melalui permohonan dan doa.w.w. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya. yang tiada tolok bandingnya itu. Penciptanya memegang teraju kehidupannya.w. Oleh itu permohonan kepada yang lain.t.t. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab.t. pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s. Penganugerahan Allah s. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. Kelima. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya.t.w. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat. penguasa ke atas dirinya dan untung .w. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas.t. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s.t.Kedua. Keenam. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni.

w.t. Firman Allah s. Cinta dan rindukan Allah s.2. di samping berbuat baik kepada hamba.t.w. bermaksud: Wahai manusia. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas . bagi manusia yang dicipta.Dan ketujuh. bertoleransi dan berdisiplin.w.a. Halaman 26 2. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq.w. Rasulullah s. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim).hamba-Nya. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). Bagi masyarakat Islam. cinta dan rindukan Allah s.w. sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. bahasa dan bangsa. yakni tidak bersifat perkauman. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis. iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya. dan sebaliknya. warna kulit. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik.a. lagi. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat.t. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. saling menghormati. lebih berbentuk kesatuan ummah. adalah sebagai matlamat kehidupan. di samping mencari keredaanNya yang sejati. supaya kamu saling berkenal-kenalan. Dalam konteks ini.

a. Atas dasar ini. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi. dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya. OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan. 2.2. lagi. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. di samping terhadap orang Islam sendiri. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia.a. antaranya yang bermaksud. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. Menurut sabda Rasulullah s.w. dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain. Dengan itu. Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya.w.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. Namun begitu. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan . hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh. Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam. Kezaliman.jika satu anggota mendapat sakit. kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam. belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh.

menurut firman Allah s. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia. di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur. Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai.w. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. dan bermacam.tanaman. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka.t.macam buah-buahan. sebagaimana firman Allah s. zaitun. Berbanding makhluk lain di alam ini. kurma. Maka itu. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) . sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur. Firman Allah s. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72).t. yang bermaksud.t. yang bermaksud. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya.w. anggur. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan.w. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan. tanam. Dalam al-Quran. mengenai hubungan manusia dengan binatang. Antaranya. Manfaat hubungan manusia dengan laut. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah. maslahat dan kepentingannya.berbeza antara bahagian-bahagian lain. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama.

t.w.pendengamn. hubungan manusia dengan sesama manusia. hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia. Keduanya. Allah Yang Maha Perkasa. manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan. mereka berfikir. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. .pemanclangan.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. Sebagai kesimpulan. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya.w. Melalui perkataan-perkataan ini.t. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi. 2. yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak.w. al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan.w. air) kebumiyangtandus. dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami.bagi kaum yang berfikiran. termasuk manusia. dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. (Surah An Nahl: Ayat 10-11.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). Sebagaimana firman Allah s. ini. Allah s. sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya.t. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam. mereka mengetahuinya dan sebagainya.t. Berdasarkan ayat-ayat tersebut. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya. Tentang alam sejagat ini. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya.

seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud. memelihara kehormatan dan keturunan.w. Dalam hal ini. dapat disimpulkan pertamanya..w. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32).t. didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup.t. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya. 2.1 Hak-hak Hidup Allah s. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat.t.t. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30). dan kekuasaan-Nya.kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini. Allah s.3. telah menegaskannya dalam firman-Nya. yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim. Tentang kehidupan ini. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini. Firman Allah s. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib . menceroboh masyarakatnya.t. memelihara halaman 29 akal fikiran. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23). Berdasarkan pernyataan di atas.w.w. dan memelihara hak dan kebebasan. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s. Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan. Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan. Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan.w. memelihara harta benda.

Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu. pakaian dan sebagainya.a.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini. tempat atau bangsa. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s.t. yang bermaksud: .seperti memelihara kesihatan.3. maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi. Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa.w. dan terhadap tuhuh kamu. kamu ada mempunyai hak. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain.w.w. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil.a. Ketiga. Oleh itu. yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu. kakamu mempunyai hak. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal. anjing). Halaman 30 2. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut.w. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian. Sabda Rasulullahs. Kedua.t. menghisap dadah). seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s. yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. Dalam Islam. sebagaimana firman Allah s.t.w. yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim). melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup. Dan keempat. (Diriwayatkan oleh Bukhari).

yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s. Allah s. orangpandai danpelajar.t.w.t. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan.. telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat.t. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim). dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama.. melalui firman-Nya. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia. habuan dan sebagainya.t. 2. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al.w. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: .'Ankabuut: Ayat 43).3. asal keturunan. Maka itu. Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan.w.w. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. kedudukan maruah. keraguan dan waswas. khayalan. tetapi tidak difahaminya. ketauhidan kepada Allah s.t. kepalsuan. bahasa dan keadaannya. dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan. Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia.Manusia itu ada dua golongan. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. Maka itu.w.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya.

Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia.3. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap. harta dan kehormatan kamu adalah suci. di Padang Arafah. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim).w. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan. 2. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. Di samping itu. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya.a. seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari). Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda.halaman 31 Ayat 39). Untuk itu. Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s.w. Dalam Islam juga. Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini. seks bebas. manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat.4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini. nyawa.t. Rasulullah s. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan. hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan. .

kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan .w bersabda. sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya. 2. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat.t. Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang.a. Saya telah mendengar Rasulullah s. dan supaya kamu berterima kasih. meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13).3.t.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan.w. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu. Manakala. Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir. yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan. maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari). maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. Allah s. Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas. Firman Allah s. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia.w.

KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang.t.w. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s. Maka itu.w.t. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256).orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5). Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat.w. Firman Allah s. Pencipta Yang Maha Berkuasa. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya.w. pentadbiran pemerintahnya.t. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan . Firman Allah s.w.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s. yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43).t.. dan lambang ketaatan ialah. dan kritikan terhadap masyarakat. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.w. Oleh yang demikian. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia.t. yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang.untuk keselamatan ummah. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas. Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. Firman Allah s.t. Allah s.

serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup. 2. Pertama. keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2. Maka itu. sifat tamadun Islam ialah sejagat. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. Ini bermakna. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain . melaksanakan kebajikan dan kedua.tamadun dunia lain. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum.4. budaya. Dalam konteks ini.halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41). Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum. bangsa ataupun sempadan geografi moden.4 SIFAT. iaitu pertama. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun. Kedua.

2. dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain. Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. Dan kelima. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah .2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. Sebaliknya.Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat. Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat.4. tetapi tetap mempertahankan toleransi. tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Ketiga. Keempat. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali. Allah Pencipta Sekalian Alam. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam.

sebagaimana dalam sejarah. Dengan ciri yang umum ini juga.t.w. Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna). sama ada Islam atau bukan Islam. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai. la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka.w.ketamadunan yang suci. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia. Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. dan hubungan sesama manusia. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai. akhlak. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan. akidah. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual). ilmu pengetahuan dan peribadatan. dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. hubungan dengan Allah s. Dalam bidang kehakiman. terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak.t. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut.

Sistem Kepercayaan dan Agama. Sistem Perekonomian. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. op. Nabi . Muqaddimah. 132. Dewan Bahasa dan Pustaka. op. (al-Manaral-Islamiyah. Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. (Kuala Lumpur. Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah. 1972). 56. Lisan al-Arah.1987). Ibn Khaldun. him: 49.hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s. Ibn Manzur. 1995. him. him. him.t halaman 36 Ibn Manzur. 52. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya.dan Kamus Dwihahasa.w. A. him 201.. Ibn Khaldun. 1991). Ibid. 215. Sistem Politik dan Pentadbiran. Usul al-Dakwah.dt. him.Jahiliah dan Pengertiannya. Syed Muhammad Naquib Al-Attas.dt. him 4-14. 10.S.. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan. (Beirut: Dar Ihya al-Turath.. 196. Hornby. Abd. 1997). Juz. him. him. 3. Karim Zaidan. 1990). Sistem Sosial dan Kebudayaan.

zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2). Kedua. Kementerian danJabatan.t. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam. Ketiga. zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat. Dan keempat. zaman masyarakatnya tidak berakhlak. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama.w. Majlis Syura. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s. Piagam Madinah. Ketua Negara. zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. 3. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah .w. Institusi Kehakiman. Institusi Masjid.t.1. angkuh dan bongkak. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah.

Menurut seorang tokoh orientalis.w.a. Beliau berpendapat. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka. K.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum. Pada zaman itu. tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. Di dalam dunia Islam. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya. Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung. masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. Namun begitu. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. K.pada tahun 610 Masihi. Hitti. . Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan. Dengan sebab itulah. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab. dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. Dalam al-Quran. iaitu P.

w. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15). 3. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah.w. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran. kemaksiatan.Halaman 40 Adakah pernyataan P. Allah s.2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah.t.w.kegiatan keagamaan. K. K. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan. dan dengan itu. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. ekonomi dan sosiobudaya. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan . Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan.t.1. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s.s. Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak. Hitti ini tepat? Pendapat P. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan. Begitu juga kerajaan Himyar.s. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s. Yaman. keangkuhan. Sepanjang zaman Jahiliah. hubungan diplomatik atau kegiatan. Hirah. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran.t.

Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Penganut agama Majusi menetap di Yaman. al-Uzza (Nakhlah). dan baginda . kedua. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif). Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a. kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit.s. Yahudi. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit. Menurut Ibn Kaibi. selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah. Nasrani (Kristian). Pendapat lain pula menyatakan. ketiga. penyembah berhala (agama Wathani). dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. dan kelima.w. Hanif (Samawi). dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. Makkah. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi. misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala.t. Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama. keempat. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Dalam konteks ini. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. Satu lagi pendapat iaitu.kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Oman. dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah. penyembah apt (Majusi). Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah.

Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri. terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.t. Salih. Namun begitu. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a. minum arak. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79). Tayy dan Tha'labah (di tengah). Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas. Baginda seorang hanif dan Muslim. yang diturunkan Allah s. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s. Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya. bukan Yahudi atau Nasrani. pemerintah terakhir kerajaan Himyar.w. Judham.w. Penganut agama ini tidak menyembah berhala. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab.diutuskan membawa kitab suci Taurat.w. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan.w. sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah .s dan dianuti segelintir orang Arab.t. juga dari kalangan bani Israel. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka.t. adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. Lakhm (di timur). berjudi. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi.a. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s. Di kota Makkah sendiri.w. Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a.t. halaman 42 Namun begitu.w.s. melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s.s.

Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan.roh. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari. kepercayaan beragama dan kedua. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami .1. tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar. Dalam waktu ini. Maka itu. dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat.a. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Secara umumnya. Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. kepercayaan animisme. penunggu atau kuasa ghaib. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. 3. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. Selain itu.w.

kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab. Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan. iaitu kaum Badwi.kegagalan. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka. bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan.1. selepas keruntuhan empangan Ma'arib. dan berstatus merdeka. pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan. Ternyata. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu. Ini menunjukkan. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. 3. Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah. Di kawasan selatan. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing. Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah.

Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. Maka itu. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. Dalam urusan perdagangan. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. Melalui dasar perluasan kuasa. . Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy.ekonomi baru. yang membantutkan perkembangan ekonomi. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan.dua kawasan ini. Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. Manakala di kota Makkah sendiri. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah.tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab. Di bahagian utaranya. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah. wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin.

memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. mereka tidak mendapat tempat yang .1.Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat. kuasa.biri. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. bulu dan belulang. Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah.kabilah lain. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi). pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah. semakin kuat pula semangat asabiyahnya. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Unta merupakan binatang yang penting. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan. kambing dan bin. 3. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar.

namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat. Sejak sebelum zaman Jahiliah. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini. dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab. sama . ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial. Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan. selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. 3.

Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput. Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. Alt bin Abi Talib. Menurut al-Baladhuri. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju. tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. Uthman Ibn Affan. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya . tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab.t. Halaman 46 Maka itu. masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s.w. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. Pada zaman Jahiliah. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. membersihkan (jiwa) mereka. Maka secara umumnya. kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa. Namun begitu. jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil.

menerusi pengalaman dan khayalan penults. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s. Namun begitu. karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). Dalam sajak-sajak ini. dan seterusnya menjadi pedoman .w. Akan tetapi. termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah.w. sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair.kata kurang sopan.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian. 'Antarah. bersajak dan berpidato atau berkhutbah. Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja. antaranya Pasar Ukaz. madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata.a.t. ritha' (sajak ratapan).a. Zuhair. terdapat kata. judi dan arak. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini. Labib. dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif. Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s.dalam bidang intelektual.w. Antaranya Imru al-Qais. Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi). termasuklah mengenai perempuan. Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa. Dalam bidang kesusasteraan. Nabi Muhammad s. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak. Tarafah. Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar.

Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. iaitu Surah Al 'Alaq. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. dan antaranya menurut Roger Bacon. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap).dan petunjuk kepada mereka. termasuk membaca dan menulis. Daripada ayat tersebut. Kitab suci al-Quran yang diturunkan. tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran.w. dan bidang akidah dan tauhid.. dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Manakala menurut Stanwood Cobb. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition.a. was the virtual countries. perubatan. jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.w. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan. sains dan teknologi.t. ayat 1-4. sosial. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west). Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. Bacalah. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia.. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam . Dalam al-Quran. was the virtual creator of the Renaissance in Europe.. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. perundangan. impinging culturally upon adjacent Christian countries. ekonomi. Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. dan cabang-cabang pendidikan lain. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. Maka itu. Islam.

dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. Gullick. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method.a. Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. so far as we know.a. Nabi Muhammad s.w. terdidik dengan sifat sabar dan lasak. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur).w. Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya. memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu. di samping kejahilan dari segi .2. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi.a. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari. daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak.w. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s.1 Nabi Muhammad s. Di kalangan masyarakatnya. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan. sebagaimana menurut Robert L.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia. Ketika itu. The andent Arabs. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan. did not. 3.

Dengan penerimaan wahyu Allah s.kepercayaan dan agama. Semasa pengasingan diri di Gua Hira'. Kemuncak penentangan ini.w.w. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Dengan turunnya wahyu pertama.t. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya.t. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri.a. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib.w. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah.w.a.t.. Dakwah yang disampaikan secara terbuka. Muhammad s. Masyarakat Yathrib terutama bangsa .t. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal.w. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s. mendapat perhatian dari orang ramai. melalui perantaraan malaikatJibril.w. maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya.t. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib.. terutama orang Quraisy. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s. orang Islam dan Nabi Muhammad s.Esakan Allah s. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq. kepercayaan tahyul dan khurafat. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal. Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka. apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng. Penentangan. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s.a.w.w. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah.

w. dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya. ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab. empayar Rom dan Parsi. Di Madinah. Akhirnya. membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya. Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab.w. sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan.a.Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis. Dengan penguasaan dan pengislaman ini.a. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam. maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi). Nabi Muhammad s. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab. Rasulullah s. Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. . Dengan kewafatan baginda. Selain bangsa Arab Madinah. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah.

'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah.Setelah kewafatan Rasulullah s. iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s.a. Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b. Abi Sufyan.. Ketika itu. Dalam sistem khalifah. Abi Sufyan. Saidina Alt b. telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah.w. Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam. dan khalifah terakhir. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana). khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b. dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya. tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya. Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). Khulafa' al-Rasyidin.w. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M). di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat.a. Halaman 50 Khalifah Saidina All b. . Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M).a. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s.w. kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki. dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah. Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam.

maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s. mencuri. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah. Di Yathrib (Madinah kemudiannya).a. Rasulullah s. menerusi wahyu yang diturunkan.3. mengumpat. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini.w. berzina. setelah diperintahkan Allah s. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi.w. membunuh anak.w.a. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan.w. syariah. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah. Rasulullah s.a. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II.w. akhlak dan kesatuan Islam.w.a. Melalui hubungan di Makkah lagi. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s. Rasulullah s. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini. ternyata ia berunsurkan akidah. Ternyata.2. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 .a.t.a. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati.w. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu.

Zaid.w. Hakikatnya. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata. Malik alKhazraji.a. sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan. Abi Talib. Hanthah. Melalui masjid. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam.a.w. Rasulullah s.w.a. Rasulullah s. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama. Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal.w. Rasulullah s.Islam. Ja'far b. iaitu kitab suci al-Quran. hukum dan perundangan. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah). Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s.a. Di peringkat ini. institusi mas)id dan kedua. Masyarakat Madinah . kemasyarakatan.a. dan Hamzah dengan Zaid b. sentiasa tepat. Umar al-Khattab dengan Itban b. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam. dan negara Islam pertama. Abu Bakar dengan Kharija b.w. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut. sendiri bersaudara dengan All b. Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan. pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu.

Madinah. Sebagai ketua negara Islam. Rasulullah s. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah.3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu.a. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah.w. selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin). berperanan sebagai ketua hakim dengan .w. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi. 3. Namun begitu. Rasulullah s.w.a. piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam. Menurut sesetengah pendapat. dan bahagian kedua. Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal.t. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah.2. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua. dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam).w. mengenai orang Islam dan orang Yahudi. al-Quran. Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam.

dengan digariskan peranan. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. Kesatuan ummah dan negara. Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. memiliki harta. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. Di sini. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama.bertindak mentafsirkan. Setiap warganegara bebas untuk bergiat. hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara. Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam.

bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian. Dalam konteks ini. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. ketiga. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini. yang diperintah terhadap yang memerintah. Kesatuan ini meliputipertama. kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. kesatuan dalam sikap dan suara. kelima. perang dan perdamaian. Dalam konteks umum. la dibincangkan. dan keenam.w. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. Berdasarkan konsep kesatuan ini. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini. kedua. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. keempat. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. mementingkan peranan dan tanggungjawab. misalnya terhadap keadilan. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan .a. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. sebagai ketua negara. kesatuan negara. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. tersusun dan bertamadun tinggi. kesatuan matlamat. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah.

iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut. mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam. Rasulullah s. maka betulkan aku. jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah. dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat. Manakala sebagai ketua pentadbiran. Sekiranya aku melakukan kesalahan. dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu.a.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah.2. Dalam konteks ini. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan.. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu. Sebagai ketua urusan biasa agama Islam. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang.tanpa pengecualian. Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku. Patuhilah aku selagi aku mematuhi . 3.w. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah. Di zaman Rasulullah s.w.a.

yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al." Berdasarkan intipati ucapan beliau.Allah dan Rasul-Nya.w. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim). Antara para sahabat Rasulullah s. dan tokoh. Saad b. Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi. Khalifah menerima nasihat. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan. Abi Waqqas dan Abd Rahman b. Auf (ketua suku Bani Zahrah).t. secara tidak rasminya. . ketua-ketua kabilah dan suku-suku.w. nasihat dan pandangan. al-Zubair b. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah.a. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. pendapat.w. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s.a. Talhah b.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar.a. pandangan.t. tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). dan Rasul-Nya.w. Saidina Uthman b. dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. terutama yang terdekat.w. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim). kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s. kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam.w. pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya.Khattab lalah Saidina Alt b. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s. makajangan kamu mematuhiku. Affan (ketua suku Bani Umayyah). dan RasulNya. Awam (ketua suku Bani Asad). Dalam konteks ini.t.

Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam. .a. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. Di peringkat awal Islam ini. khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan..w. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. jurutulis. dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. Rasulullah s. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang. telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas.w. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab. dan di samping sebagai hakim.a. selain terdapat Majlis Syura. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat. penjaga cop mohor dan lain-lain. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah. Rasulullah s. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s.a. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab.w. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. Namun begitu.

Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib. Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah. Dalam urusan kutipan zakat. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah. ketua angkatan tentera. Dengan perluasan negara Islam. ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls.a. setiausaha negara (katib) dan hakim. Bahrayn dan Hadralmaut. pada zaman Rasulullah s. Umman.Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s. (Mesopotamia). di peringkat pusat. ketua cukai (amil). Kufah. Najran. Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya.a. Mesir dan Palestin. Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua). dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah). Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns . Basrah.a.w. panglima tentera. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor.. baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda.w. Syria. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya. ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman. ketua eksekutif pentadbiran.w. gabenor merupakan imam dalam sembahyang.a. Di peringkat wilayah.w. Saidina Umar al-Khattab.w. Rasulullah s. baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan. Sebagaimana tugas Rasulullah s. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran.w.a.a.

dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. misalnya.a. Pada zaman Rasulullah s. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya. Dengan perlantikan ini. Rasulullah s. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam.kepada baginda.w. Manakala di peringkat wilayah. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah. melantik Saidina All b. Tugas tersebut adalah suatu amanah.a.w. Abu Zar.a. Sabda Rasulullah s. Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman.a. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Uthman b.w. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah). adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama. Tujuan Rasulullah s.w. Rasulullah s.a. halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul.w.w. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. Rasulullah s.w. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran.a. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini. Rasulullah s. . tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu.a.

a.a.w. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s.kerajaan asing. hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah.Rasyidin. Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah.w. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam. Di peringkat wilayah. Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin.w. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada . selepas pemerintahan Khulafa' al. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya. Institusi Masjid: Rasulullah s. dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan. Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. Namun begitu.a. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan. Namun begitu.a.Qais b.w. Melalui peranan masjid ini. Rasulullah s. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi.

him.Al-SirahAl-Nahawiyyah.t. Jilid 4.Mm. (Beirut: Maktabah alMaaruf. 1986). Sirah alNabis. him. 'Imaddudin Khalil.t.m. t. him. 76-78. 35. 150-151. t. Abu Hassan All al-Nadawi. him.. t. (Mesir: Dar Nahdah. 531. ai-Sirah al-Nahawiyyah. Mustafa HJ. (Mesir: Maktabah Mesir. MuhammadRasul-Allah.. him. 1985). him. 1075. 1969). Kamu sal-Raid.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah.cit. Fiqh al-Sirah. him. al-Quran.34. 60. Abu Hassan Ah al-Nadawi. Maktabah Muhammad All Sabih. op.cit. 171. him 452. (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst.t.][\[d 1. Muhammad al-Ghazali.a. Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. al-Rahiq al-Makhtum. (Beirut: Lubnan.t). 8-9. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. Ibid. cit.. him. him. him.206. 111. 'Imaduddin Khalil.t). 144-145. (Kaherah: Dar al-Syuruq. him. Muhammad al-Khudn Bak. . Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. Muhammad Qutb. 17-21.\iir. Pengantar Politik Islam. op. (Beirut: Dar al Ma'rifah. 1981). (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. hlm. him. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya.). Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. 10-11.t). al-Rahiq al Makhtum. him.hanya sebagai pusat peribadatan agama. 61. t. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais. 1996). 20. Muhamad al-Khudn Bak. (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. 1979). Maulai Muhammad All.. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin. 149. Ibid. Muhammad Said Ramadhan al-Buti. him. Daud. Dirasahfir al-Sirah. him. (Jeddah: Dar al-Syuruq. 1994). op.

1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran.t. Aziz Mohd. selepas turunnya kitab Taurat. Wahyu. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul. 4.Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab. al-Hadis. Zin Kitab al-Quran al-Kanm.w. Ini selaras dengan firman Allah s.a. 4.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. wahyu daripada Allah s. . RabbuJalil. Hubungan al-Quran dengan alHadis. Melalui kitab ini.1. marilah kita lihat ciri-cirinya. Zabur dan Injil. Kandungan al-Quran. asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain. Mukjizat. alQuran dan kitab Samawi lain. yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9).t. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam.w. al-Quran dan Sams. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam.w. Keistimewaan al-Quran. Mukjizat dalam Perundangan. iaitu Nabi Muhammad s.

H.A. Tuduhan ini sehingga masa kini.Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi. Pencipta Alam Semesta. Wahai manusia. Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan . Maka berdasarkan ini..Quran merupakan kalam daripada Allah s. Seorang orientalis Barat. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain.R. Beliau beranggapan isi kandungan al. bukan kitab suci samawi.t. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al.t. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. baik dari depan maupun dari belakangnya. Namun begitu. Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul. maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam. Islam. iaitu D. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174).w. masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam. al-Quran merupakan ciptaan manusia.w. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192). Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya.t. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s.Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6).w. B. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan.Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42).

a. tuduhan bahawa al. Sekiranya baginda Rasulullah s. kedua. keingman dan sikap sedemikan. mempunyai hasrat. Sebaliknya. bukannya Tuhan. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut.a. dengan tegas Rasulullah s. Rasulullah s.w.Quran itu ciptaan Muhammad. tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak. sudah tentu suatu perancangan telah diatur. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. dan ketiga. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu.w. nescaya tidak aku meninggalnya. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama. Sekiranya.a.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan.a.w. Berdasarkan sejarah. Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. Mengenai tuduhan pertama. sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah. keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi. Rasulullah s. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran.w.a. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. tidak pernah melahirkan hasrat. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan.w. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa. kecuali setelah . Sebaliknya. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s.

merasa sangat cemas. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s.aku berjaya atau aku mati. dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya.a. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s. Waraqah b. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia. Waraqah b.w.w.w. Bahkan. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi. Nawfal.a. sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu. Mengenai Waraqah b. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya. Berikutan peristiwa ini. Di samping itu. baginda sendiri halaman 63 .w. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu.a. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya. sama ada pangkat.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. Nawfal. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah. Waraqah b. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b. Jawapan Rasulullah s. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. Tuduhan kedua.w.t. Siti Khadijah.a. baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu.

tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran. Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan.t. tetapi atas urusan perniagaan.kitab terdahulu. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab.t.a. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam. Nahi Musa.w. Berdasarkan fakta sejarah juga.w. dan melalui perantaraan malaikat Jibril..w. iaitu wahyu dari Allah s. hakikatnya Rasulullah s. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s. . Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad.t. Pertama.t.kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. dan dengan turunnya kitab suci ini. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama.. Dari segi pergerakan.. Nahi Isa . sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian. sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya. dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini.w. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini.a. baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis. baginda Rasulullah s.w. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim. Rasulullah s. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja. Berdasarkan firman Allah s. secara lengkap. Firman Allah s.a.tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.a.w. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri.w.w.. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13).

Kedua. sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al. dan al-Quran moral. Rasulullah s. Ketiga.a.. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s. menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran.w.Quran. kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. Firman Allah s. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi. sama ada dari sudut akidah dan syariat. pendeta atau penyair. akhlak persejarahan. Dan keempat.a. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir.w.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. . tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap.w. rahsia alam dan semesta.a.t. Rasulullah s. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini. ketamadunan.w. keintelektualan.w. mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya. dan sebagainya. sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian. Ternyata. merupakan bahasa. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20.sewaktu terputusnya wahyu seketika. sesuai sepanjang masa dan ruang.t.a. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini. dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu. dan lengkap (syumul).w. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad..

w. 4.t. dan merupakan sebuah mukjizat.w.w.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. khasnya Rasulullah s. . zaman kegemilangan tamadun Islam. dan akan terus terpelihara di masa depan. dan seratus peratus dari Allah s. Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.a.. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia.w.w. Pengakuan Allah s. sehingga masa kini. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia.t. Antaranya ialah Dr.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s. sama ada semasa mula-mula diwahyukan. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia. menerusi firman-firmannya dalam al. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia. Jibril.a.Menerusi kajian dan penelitian.t.w.t.1. yang kemudian menerima. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin.

dan kedua. Zaid b.Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. Kaab. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya.w. Kaab. manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu.Quran tidak ditulis di atas kertas. Muawiyah b. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat.w. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina.. Manakala dalam sebuah hadis. Pada zaman Rasulullah s. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. pelepah-pelepah pokok tamar. akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan. Abi Sufian. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan.a.w. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat. ialah Zatd b. Thabit dan Abu Zaid. al. al-Quran dituliskan sejak mula. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan. generasi seterusnya dan sehingga masa kini.a. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama.w. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. Di peringkat permulaan ini. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya. Muaz b. Jabal. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar.mula diwahyukan. iaitu selepas sahaja ia diturunkan. Ubai b.a. iaitu Ubai b. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin). sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing.a. Jabal. Anas b. . barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. batu-batu yang licin dan sebagainya. Rasulullah s. Berdasarkan fakta sejarah. Thabit. Muaz b.

Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. Salim. Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud. akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat.t. untuk berdakwah.Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. 4..w. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya. Pemikiran manusia . Namun begitu. Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa. Kaab. al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran. Muaz b. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara.3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas.1.w.Menurut al-Qattan.a. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat. mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s. dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal).a. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9). penghafal al. Jabal dan Ubai b. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh.w. sama ada yang tersembunyi atau terbuka.

Dalam konteks ini. Manakala menurut Muhammad Subaih.. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting. Selaras dengan firman Allah s.w.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut. secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah.w.t. perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan.a. Allah s. kedua.. mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan.t.. (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya. mukjizat dalam perundangan. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam. mukjizat pada bahasa. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka.w. menurut beberapa pendapat sejarawan. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya.w. Semasa keputeraan Rasulullah s. Firman Allah s. Menurut Ahmad Shalabi.t. penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah. dan ketiga.w..t.. masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu. Untuk itu. Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s.

Melalui penggunaan bahasa yang sama. pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. susunan ayat-ayat. tumbuh-tumbuhan. dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta). namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi.a. Pada zaman Rasulullah s. Hakikatnya. ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis. Walaupun wujud pendapat. Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia. . tetapi wahyu dan Allah s. terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak..sudut kesusasteraan. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan. ritha (sajak ratapan). boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi. gaya persembahan. arak dan judi. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah.t. Keindahan dari segi bahasa. Dapat disimpulkan.pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia. madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok.w.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar.w. dalam bidang kesusasteraan. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam. yang tidak terbanding.

Antaranya menurut firman Allah s. yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri.binatang. yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya).t. atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61). pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80).t.. Menjelang kurun ke-19 dan ke-20. Dalam konteks ini. Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30). semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40). dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran. Allah s..w. menerusi penelitian. (Surah Yunus: Ayat 10). perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan. air dan udara. langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32). penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran.w. angkasa lepas dan kandungannya. al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini. yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran.t. semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu. bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam. proses kejadian manusia (Surah . Dalam al-Quran. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49). lagi. Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. Melalui penelitian dan pengkajian ini. yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi).w.

dan cabang-cabang kehidupan lain. Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah. sosial dan kebudayaan. manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains. Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran.Al Mu'minuun). ibadat-ibadat khusus. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan . maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia. politik dan pentadbiran. perekonomian. kemasyarakatan dan kekeluargaan. Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak. Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). dan sebagamya. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat. Untuk menyusun kehidupan manusia. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat. Maka itu Islam mementingkan pendidikan. danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia. peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera.

agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak. Untuk mencapai kehidupan sejahtera. Dalam konteks ini. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian.t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami.. Pertama. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual). harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. dan kelima. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup. Maka itu. tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak.w. 4. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini.t. akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa. keempat. henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201).berbentuk menghukum atau mendera. manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya.4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s.w. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular. keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan. Berdasarkan firman Allah s. termasuk tamadun dunia. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini. al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. kedua. di dunia dan di akhirat. ketiga. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini.1. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan .

cekal. keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. amanah. pertolongan dan persamaan perasaan. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. memaafkan. dan berdisiplin dalam kehidupan. Haji untuk menyucikan hati. sabar. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. Dalam keadaan ini. mengajak kepada kebaikan. Zakat untuk membersihkan hati. bekerja dan beramal. Di peringkat sejagat. peribadatan dan pemujaan. mengeratkan hubungan persaudaraan.dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. puasa. bersederhana dalam semua aspek. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. mencaci. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. menghina dan bermusuhan. bertanggungjawab. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. menjaga kebersihan dan kesihatan. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. benar. halaman 70 Dalam konteks ini. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. penjagaan akal fikiran. penyakit dan buruk akhlak. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang. tamak haloba. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan . tidak menuduh. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. supaya faham dan sabar ketika genting. berkenal-kenalan. mematuhi janji. bertolong-tolongan. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. hidup bersaudara.

al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia. Misalannya. kasih sayang. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. Dengan ini. Itulah agama yang lurus. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman. Manakala itu. Fleksibel (Berubah.t. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. tidur. Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia. . Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. kebersihan. penipuan. salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). Firman Allah s. seseorang yang tamak. dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia.w. permusuhan dan perbalahan. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman. bekerjasama dan sebagamya. Misalannya. minum arak dan seks bebas.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. kekotoran.manusia. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.w. mempermudahkan firman merupakan Allah s. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk. dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat.t.

dan berhati-hatilah kamu. Berdasarkan firman Allah s. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain. jika kamu herpaling. Rasulullah s. Segala perintah-Nya. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami. Malah. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah.w. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya.w.Menurut Dr. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.a. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain. mudah menghayatinya bagi orang yang mahu. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . mudah memahaminya.w.t. semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata. al-Quran itu mudah bacaannya. tidak membebankan. Di dalam al-Quran.. Allah s. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian.keadaan tertentu. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). apalagi merasai dipaksa. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya. Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama. dengan terang dan nyata. dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. Yusuf al-Qaradawi. sembahyang dan lain-lain. Dalam konteks ini.t.

haram. Dengan kesyumulan al-Quran ini.w. tersusun dan selaras. Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. harus. makruh. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan. Maka itu. yang bermaksud. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). Kedua. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. al-Quran . sunat. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam.t.t.halaman 72 ada di dunia atau akhirat. Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia. telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s. Allah s. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran. . ianya begitu berbeza dengan kitab. sah dan batal. perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib. dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak. Menurut al-Sayyid al-Wakil.w.. Firman Allah s. Manakala Dr.. al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat.kitab lain.a. beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta.w. Misalannya. dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah).

sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. wujud persoalan.melarang perbuatan zina. maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s. keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk. Berdasarkan ayat ini. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. Sebaliknya.t. Firman Allah s. menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. Peraturan pada alam kosmos. peraturan pada alam haiwan dan lain-lain.w. atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82).t. semuanya seimbang antara satu sama lain. kerana wujudnya keseimbaugan.w. apabila sesuatu larangan itu begitu keras.

kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat. Penyembahan kepada Tuhan. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual. Perwatakan manusia menunjukkan.dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). Dengan ini. manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. Kedua. Dan ketiga. Seorang sarjana Barat. Pada masa kini. malah merupakan makhluk yang lemah. yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. yang bermaksud.t. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan.t. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92). apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s.w. tidak ada . maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. Kedua. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. Untuk menjawab persoalan ini. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular.w. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna. keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. Sebaliknya. yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan.

yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. Secara umumnya. Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia. al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat. tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca. maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19). kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah.5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya. syariah dan akhlak. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung.t.t. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. Allah s. Firman Allah s. 4. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain.t. agar diberikan balasan pahala dan syurga. dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh.w. Maka itu. berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang.1. bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima. yang .w.w. Keempat. diteliti dan dikaji.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7). Ketiga.

perkara ibadat dan ketaatan. bersatupadu. walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. Seorang sarjana Islam. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. kemasyarakatan dan kenegaraan. perekonomian. Secara umumnya. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. dan kedua. akhlak baik dan akhlak buruk. adab-adab kemasyarakatan. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. belas kasihan. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza. jual belt.a. la mengandungi Ibadat Khusus. murah hati dan suka pada kebaikan. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . kemasyarakatan. Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin. pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. politik dan hubungan dalam dan luar. orang kafir dan ahli kitab. Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku.w. kerajaan. Akhlak. perkara-perkara yang disuruh. siapakah orang mukmin. jihad. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. hukum tasyri'. Peraturan. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong. tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). kekeluargaan. adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman. akidah.

Dari sudut konsepnya. dan kedua. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. Timbullah persoalan. dalam kehidupan. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. ketelitian dan teratur. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. Pada ijtihad juga wujud. Namun begitu. Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. 4. Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci. iaitu pertama. Pada masa kini. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. menggalakkannya. dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut.1. iaitu .kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. malah dari orang bukan Islam.a.w.a. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam . Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka. malah diberikan penghormatan. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak. Hakikatnya. Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli.w. Rasulullah s. sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia.. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim.ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia. Pada zaman Rasulullah s. Dalam konteks ini. Kedatangan mereka tidak dihalang. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid). Rasulullah s.a. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam. Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut.w. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya.

Antara hadis Baginda s.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi.w. la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah. Di sampmg itu. Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal). terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). Antaranya firman Allah S.orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah). (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi.w. (Hadis Riwayat al-Baihaqi) . Selam daripada itu. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu. banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu. sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9). ibadat dan akhlak. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling. 5.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu.W.a. Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang.a. Rasulullah s. ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan. Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam.

Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya. masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu. Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. Ini kerana. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga. ulama dan syuhada.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada .3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan. 5. peranan individu. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat.individu muslim tidak dapat dipinggirkan. Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). Justeru. (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5.

la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin. dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s.t. Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak).w. Dalam konteks ini. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan. 5.4.a.t.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu. hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara. Semasa proses pencarian jodoh. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s. Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. Namun. cantik dan beriman (berakhlak).w. Rasulullah s. Justeru. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini. ibu dan anak. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak. kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat.a. ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik.w. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul. berketurunan baik.w. . Di samping itu. Allah s.

serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. memelihara kehormatan diri. mertua dan menantu. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati. wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. mencapai ketenangan hati. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu. . Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin. Kedua. Menurut mazhab Syafie. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. Pertama. hukum nikah terbahagi kepada lima. sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin).t. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. Ketiga. ahli ibadat. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. Kelima. Keempat. harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks.w. Islam menyarankan agar dia berpuasa. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan.

bersikap jujur dan menetapi janji. Mengenai tanggungjawab suami. memperolehi nasihat yang baik daripada suami. isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. digalakkan bersembahyang berjemaah. berbincang tentang kebaikan bersama. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. mentaati suami. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami. . isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami.5.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam.w. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. termasuk zahir dan batin daripada isteri.t. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami.4.duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. harta kedua. dan bertawakal kepada Allah s. mendalami ilmu fardhu am bersama. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran. Dalam konteks ini. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya.

Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s.t. menyediakan makanan. berdoa untuk kedua. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan.t. memberikan nama yang baik kepada anak. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini.w. Hakikatnya. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. menyusukan anak sehingga berusia duatahun. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam. Dalam Islam. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan. . agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah. mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya.w. 5. Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia.setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan.

Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu. gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal. Rasulullah s. Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s. dan para sahabat di Madinah.a.w. .Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Dalam konteks halaman 91 ini. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam.a. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s.w.w. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi. Pada peringkat asasnya. ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. Melalui akhlak. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam. kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah). Selain daripada itu.a.

Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam. Dalam Islam. pegangan agama dan warna kulit. dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. kebebasan untuk memilih agama yang dianuti. malah ia merupakan halaman 92 . Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. Dalam konteks ini.5. perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. maruah dan peribadi. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan).

Bagi masyarakat bukan Islam. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga.satu kewajipan bagi setiap individu. kewajipan terhadap Allah s. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. 5. bahasa.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam.a. halaman 93 NOTA . mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam.t. Justeru. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik). maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik.w. Pertama. Dalam konteks ini. kebudayaan dan agama. Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. bukan tanggungjawab akidah atau agama. ia membentuk masyarakat majmuk. setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat. Kedua.w.

WillDurrant. him. Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. Fiqhal-Sunnah. Zaharah Salleh. 338-346. Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud. Al-Khawarizmi. him. al-Muqaddimah. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1939).1. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. Second Editon. Rahman al-Juzairi. 1012. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. him. Ensiklopedia Sirah: Sunah. Lihat Siham MahdiJabbar. Adillatuh. Dakwah dan Islam. 6515-6519. 1991). 1969). 5. 4. 3. 1990). The Story of Civilization. Lihat Afzalur Rahman. 13. (Kaherah. Abd.. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. him. 2. Al-Biruni. 6. Imani Al-Ghazali.l-Arba'ah. Penjelasan Budaya Ilmu. Ibid. (Beirut. him. (Damsyik. (New Jersey.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam . terj. Wahbah al-Zuhaili. 213-214. terj. 1997). Franz Rosenthal. 1993). 1997). al-Fiqh al-Islami wo. jilid 2. al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. Ibn Khaldun. (Beirut.]ilid3. 1990). 6. him. (New Jersey. Ibn Khaldun. dan Sayyid Sabiq. 12.

Dari segi penggunaan ubat. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. Dalam perkara Tauhid (ketuhanan). dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. China.kebudayaan Eropah. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew). hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan. Menjelang kurun ke-16. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Dalam konteks ini. Pada kurun ke-12 Masihi. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani.

rumah dan keluarga disebutkan. nama jalan. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya.universiti sehingga kurun ke-17. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. Sepanjang riwayat hidupnya. menurut peraturan syariah maka buatlah. Selepas itu. Dengan cara sedemikian. masa antara denyutan.penyakit melalui 'denyutan jantung'. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi. jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit. halaman 96 . Menurut beliau. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti. (terjemahan). Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious).

Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas. Maghribi dan Mesir.6. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Pada tahun 789 H (1387 M). terutamanya dalam bidang politik. sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib. tafsir. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah. Arnold . Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi. falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M).2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. Algeria. Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi). hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik.

1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan. Manakala halaman 97 menurut P. Menurut G. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli. Hitti. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman.Barbar. Bodin dan Vico. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman. Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. K. Lewis. 6. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya.Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. . Menurut B. R.2. R. Sarton.'A rah wa al'Ajam wa al. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia.

2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja. Bab keempat. ilmu pengetahuan. 6. Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Dalam konteks ini. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. diteliti dan difahami. perusahaan. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif.2. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial. ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Dan bab keenam. Bab ketiga. mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. Pendekatannya yang rasional. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. kaedah dan halaman 98 . kebudayaan. agama dan falsafah.Bab kedua. mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. Bab kelima.

akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. Menerusi perkembangan roh. Tetapi jika sebaliknya. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama. Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja. Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. peristiwa yang telah lalu. mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. Pada zahirnya. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas. . Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. Menurut Ibn Khaldun. manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh.

sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul. termasuk al-Mas'udi.t. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu. Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. 6. dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Menurut al-Ghazali. kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula. rahsia-rahsia amal ibadat. padahal perkara itu adalah baik untukmu. sesuai dengan firman Allah s. hawa nafsu dan marah.penulis sejarah am.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib.w. Inilah yang dikatakan penulis.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat. agama dan budi pekerti yang baik. Untuk membentuk peribadi yang baik.

seorang pakar ilmu matematik. maka gelaran ini diberikan kepadanya. halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). 6. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka.Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al.matlamat. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Menurut beliau. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- . keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni. Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath.4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik. bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka.

" Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi. geografi. Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa. sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. Dengan itu. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan .10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. Serdasarkan latar belakangnya. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas. al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). Akhirnya. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. 6. fizik dan astronomi.4. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat. ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah. Ibn Sina. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan.

waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar.usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar. al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. kosmogeni. la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips. beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. Mengenai teori geosentrik." Mengenai kosmogeni. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta. kalendar dan kronologi.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut. al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. Walau bagaimanapun. Dalam teori alam semesta. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti . "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. matahari dan sebagainya. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. Beliau menyatakan bahawa. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Pada masa yang sama. teori geosentrik. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal.

penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim. Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. la membincangkan siang dan malam. Misalnya. Karyanya yang berjudul Tanqihal. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan.248 hari. Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi. bulan dan matahari. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari. Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika). 365.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini.Tawarikh membincangkan tarikh. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu. al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub. Mengenai matahari. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365.2426.2421. bulan dan tahun. Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India.2398 dan 365. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. Al-Biruni . mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. Menurutnya. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas. 365.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar.sains yang kukuh. Mengenai kalendar dan kronologi. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh.

beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. ketumpatan. aritmetik orang India. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik. berat dan ukuran. 54 dalam satu hari. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. 44. geodesi dan stratografi dan sebagainya. cahaya dan bunyi. 5 jam.membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han.4. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari.2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. Perkiraan yang telah dibuat oleh al. 6. Al-Biruni dapat menguasai geometn. 48 minit dan 47 saat. 5 jam. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami. graviti. Ketika menulis Qanun. Al-Biruni. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik. geografi. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera. 49 minit. 0. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 . 5 jam dan 46 minit. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. mekanik. 7.

Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India. menilai. Mengenai graviti. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan. Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Di samping trigonometri sfera ini. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang . Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya. kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. kaedah-kaedah orang India (Rusum al. beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. mengkritik dan memben pengolahan yang balk. Karangan Qanun. Mengenai cahaya dan bunyi. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab.dan keterangan lain yang berkaitan. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden.Hind) dalam pengajaran aritmetik. Mengenai ketumpatan. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek.

Dalam bidang mekanik.67 7. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran.79 11. Melalui alat ini.74 11.Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang. la dinamakan al. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru. dan ke dalam telaga atau sungai. Antaranya ialah beliau telah membezakan .hidrostatik. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan.92 8.59 8.05 13.82 11. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19.26 13.40 Ukuran dengan raksa 19. ketinggian menara dan bukit.74 8. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir.29 Moden 19.59 8.85 8. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik.58 7. mata air dan prinsip.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan. raksa.40 7. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat. Al-Biruni menggunakan emas.26 13.prinsip yang berkaitan. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi.83 8. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi. Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik.

Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). 6. beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi. astronomi dan sejarah.000 batu.Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. Al. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India.Amakin (Penentuan Batas Daerah). Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al. contohnya Hisah al-Jabr .Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. antaranya Tahdidi Nihayatal. Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah. seorang ahli matematik. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. Melalui al. longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya. Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab).antara kuala dan teluk. yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal. Dalam karyanya berjudul India.Biruni. dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11. beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang). Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek. Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25.

isa. iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s.w. al-Goritmi. geometri dan kaedah berangka. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif.5. contohnya al-Karismi. memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan. manusia Muslim itu perlu . Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi. al-Chwarizmi dan sebagainya. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. banyak dan sangat banyak.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing. al-Chowarizmi. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun. Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat. dua.t. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. 6. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah. Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M. trigonometri.

bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa. perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. menganggar umur duma dan sebagainya. darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. log. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. Sebelum angka Islam ini digunakan. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). kosinus dan sebagainya. menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya.tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. zakat (berat / jumlah harta) dan haji. Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim . Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya. tolak. Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M.

Pada abad ke-9 M. dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan). AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi". aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah.simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian.Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang . Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi. Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar. iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik). pembahagian hana dan perniagaan. nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis. Bagi masyarakat umum. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik. Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. seperti masalah perwarisan.

roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur . Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. segi empat selari dan bulatan. permukaan dan pepejal di dalam ruang. Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan. Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. sudut. Dengan itu. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri. sukatan sisi dan sudutnya. bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim. jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. matahari dan planet). Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang. Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. garis. Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas).Islam ketika itu.

Cara kualitatif terbahagi kepada dua. Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. ketinggian gunung serta dalamnya perigi.waktu. penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri. Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting. Kaedah Berangka: Dalam matematik. Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi. lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya.

pengurusan dan lainlain lagi. halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. statistik. Keadilan Undang-Undang. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu. antaranya dalam bidang fizik. Aziz Mohd. ekonomi. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka". Keadilan Sosial. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". Siren Keadilan dalam Islam. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka.komputer sebagai pembantu. Keadilan Sejagat. Zin Norrodzoh Hj. . Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. kejuruteraan. Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens.

sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan.a. Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam. kemungkarandanpermusuhan. masyarakat atau negara.t.7. tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya. Kekuasaan yang berbagai-bagai itu . yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. firman Allah s. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran.1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan. Rasulullah s. Oleh itu." halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25). Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku.w.w. Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan.

kedua. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja. Rasulullah s. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama.. Menurut al-marhum Saad Zaglul.akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama.a. keadilan undang-undang. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s. keadilan sosial. 7. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu.w. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang.w. kita berbeza antara satu sama lain. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan. kalau pun ada kelebihan. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit. keadilan sejagat. Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang. dan ketiga. bangsa dan agama. Berdasarkan kenyataan ini. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada .a.

semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. Usamah telah menemui Rasulullah s. manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. Sabda baginda lagi yang bermaksud.a. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum. maka aku akan potong tangannya. Sabda baginda bermaksud. Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah. katanya. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri. Rasulullah s.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih. Lalu baginda berkata kepadanya. maka dia dibiarkan tanpa dihukum. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq.w.w. Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu .a. katanya.a. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan.pandangan hukum-hukum syarak. Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah. tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya.w. sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna. Demi Allah.

Mendengar jawapan itu. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. maka kata halaman 113 Amir itu. bagaimana boleh berlaku demikian. Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. Beliau lalu berkata kepada Amir itu. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. malah menuntut memukul balas. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi. aku telah mengeluarkan kepada. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. orang ramai hari ini sekian. kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya.dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. ataupun dia memaafkan kamu. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. Maka Saidina Umar berkata. katanya. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari . maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya.

Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan. Maka itu seseorang. mahupun pada hari ini. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya. kerana ia dimiliki oleh orang lain. iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. yang merdeka melakukan kesalahan zina. Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka.agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Sebaliknya. seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam. Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan.

maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu.melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan. jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu. seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya. Sebaliknya. Ungkapan. di samping mendewa. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya.dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. Kebanyakan undang-undang. Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak.ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh. Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara". Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan. maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu. Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina.

Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam. Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam. iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh. mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi. dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. Pertama. Realitinya. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. iaitu Khalifah. tetapi kesannya masih ada.

kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka. manusia adalah seperti unto. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi. pakaian dan tempat tinggal. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan. la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat. 7. punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri. pernah bersabda. orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat.w. perkahwinan dan perceraian mereka. Kesannya. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan.w. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang.a. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya.perbezaan. Rasulullah s. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s. Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin. Keduanya.t. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan. .

Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s.punca tersebut. sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan . agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia.t.t. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan.Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia. tetapi akibat ditimpa bencana.w. tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca. Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama. kekayaannya tidak dapat diselamatkan. umpama segi tiga piramid. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang.w. Kelebihan manusia di sisi Allah s. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan. Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. Berdasarkan perbandingan.

bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau. Sabda Rasulullah s. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar. . bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu. Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. bersabda.ketaatan. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah.a.w. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. dan seluruhnya.a. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya.w. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s. Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam.a.w. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan.t. itu hanya diukur dari segi amalan soleh.w. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah. Rasulullah berkata kepada sahabat itu. Di samping itu Rasulullah s.

Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya. warna kulit.t. Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam.w. merampas. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan. merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat.a. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya).w. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya. Di dalam ibadat sembahyang. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s. dari keturunan yang mulia atau tidak. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas. umpamanya. baik miskin atau kaya. Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar.w.t. seperti pada mula-mula mereka diciptakan.t. kesemuanya menjadi tetamu Allah s. Oleh itu. Rasulullah s. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya. maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya. sesungguhnya Nabi Allah .w. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. halaman 118 Pertama. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri. kaya atau miskin.

w. Pada zaman Rasulullah s. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa .w. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya. Rasulullah s. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri. Kedua. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya. kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan.a. seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal..minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. tetap dihormati dan dimuliakan. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga. Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan.Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki.a. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud.

halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda. Selepas menyempurnakan peringkat kedua. Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti.kemakmuran iaitu pertanian. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. di peringkat kedua. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum). berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. berniaga. membuat perusahaan tangan. membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. kehakiman dan lain-lain. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. kilang-kilang perusahaan. iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang. maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan.

kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam. maka Rasulullah s.w. bersabda. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya.a. sumber harta Baitulmal. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur. bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s. Ketiga. Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan. Rasulullah s.w. maka harta itu adalah untuk waris. sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan. amanah dan adil. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua.warisnya.a. melalui dasar . maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta. Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya.a. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. Kedua. Dan ketiga. Maka.w. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama.bakat yang ada pada mereka.bakat. Maka. dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta.

maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu.w.t. Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. 7.w. Allah s. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil. dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan. berlaku adillah. Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan.'nafkah' terhadap kaum keluarga.t. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu.Baqarah: . kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8). Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9).w. apabila berlaku permusuhan. kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu.t.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang. Sebagaimana firman Allah s. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil. Maka.

Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan.w. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan. Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat. Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. kamu azabyang besar .w. Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. dan kalau Allah mengehendaki. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan. dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan.t. nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja. Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi. malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. iaitu firman Allah s.t.Ayat 194). Firman Allah s. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan". apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.

Sebaliknya. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya.(Surah Al-Nahl. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg.t. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya.w. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan. Dengan sebab itu. tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. Rasulullah s. Kedua.w. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai. kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s. Dan ketiga. Pertama.t. tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya. Berdasarkan ayat al-Quran tadi.a. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. Ayat 91).a. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut.w. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s..w. perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. Perjanjian mengukuhkan perdamaian. Tetapi seandainya . maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s. bersabda kepada mereka.

Prinsip Perkahwinan Poligami. Firman Allah s. Syarat Poligami. Kedudukan Wanita Pra-Islam. maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu. Keadilan dan Tanggungjawab. Sumber Pengetahuan Sent. Bagi Plato (428 -348 S.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. Peranan Wanita.w. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan. Kedudukan Wanita. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan. maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58). Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- .1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. Hikmah Poligami. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika. Seni bina Islam.t. 8.M). Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. Hak wanita dan Jaminan Hak. Seni bina dan Falsafah. Siren Kesenian. Gerakan Pembebasan Wanita.

bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. Cinta akan menggerakkan segala-galanya. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya. Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. Al-Ghazali. Rasulullah s. mental dan jiwa. sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup.indah. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal.a. Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. Oleh itu. Nilai . Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia.w.

intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta. Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. imaginasi.w. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan. Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. kemakrufan.w. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati. Oleh itu. jiwa dan nyawa manusia. Contohnya seni . Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia.dalam estetika Islam itu ialah akhlak. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan.t. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian.t. manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. murni dan diredai Allah s. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik. kesolehan dan budi yang lebih mantap. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat.

1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim.1. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. Ini kerana. Tetapi Islam telah menapis.lukisan dan ukiran. Oleh itu. termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. . Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam. corak kesenian juga turut berubah. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul. apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. 8. Persoalannya. umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim. segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. menyaring dan mengambil yang terbaik. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini. Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik.

seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. garisan. seni dan keindahan seperti seni rupa. la mewakili kepelbagaian bangsa. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. Kedua. ruang dan elemen-elemen lain. corak. kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. tone. warna. Secara umumnya. seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. Contohnya kesenian kesusasteraan. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. budaya. bentuk. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. atau negara. Ciri kedua. iaitu rupa. Cina dan lain-lain. bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama .

Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti . Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan. bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. bidang seni bina. cita-citanya.Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat. 8. Kedudukan rohani setiap bangsa. pandangan hidupnya.sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung. hadis dan kata.1. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang. Allah telah berfirman. dan sebagainya. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan. telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya. Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah. kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al.

Kedua.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya. Baitui Muqaddis (Palestin). seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir. Di peringkat awal. Antaranya pertama. masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata.pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). Pada masa kini. oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu. Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka . Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. Ketiga. natijah dari kesatuan dalam Islam. di seluruh pelosok dunia. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma. Menurut Islam. Palestin. Berdasarkan pernyataan ini. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). Pada peringkat awal ini. melalui konsep tauhid.w. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. masjid secara umumnya mengandungi mimbar. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina.a. Seni bina Islam.

Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan. Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. Ketiga. pertama. Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme. seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan. Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam.w. kedua. Manusia sebagai . manusia merupakan hamba Allah s.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya. Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s. Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu.t. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah.t. dan perjuangan. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib. Berdasarkan ajaran Islam.w. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan.

Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu.w.hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii. 8. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan.t. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri. istilah yang biasa digunakan mtu. yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme). Allah s.w.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim.percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature). Oleh itu.w. sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii. maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang.1.t.t. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan). supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan . la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan.

Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari).akhirat. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden. Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. melalui konsep tauhid. maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah. tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik.tingkap dan dinding-dinding best. Rasulullah s. seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad. Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s.a. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya . bersabda yang bermaksud.w. Berbanding dengan Islam. Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. Berdasarkan sumber syanat Islam ini. dewani. ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian. ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi.t.w.

8.keseimbangan.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain. . Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan.peraturan kekeluargaan yang baik. pertama. kedua. untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan. ukiran (batu pada bangunan). mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. permaidani dan lainlam. tenunan kain. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian. untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan. keharmonian dan kesatuan. dan ketiga. batu jubin. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat. Tetapi bagi kesenian Barat. berperasaan emosi dan bersifat keegoan. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk.

t.t. Islam telah member! mereka keadilan. berperasaan halus dan agak sentimental. ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah. Allah s.w. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya. isteri-isteri darijenis kamu sendiri.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1). lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama.w. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa. halaman 132 Namun begitu. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21).w. (Surah Al-Rum 30: Ayat 8. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia.t. Berdasarkan firman Allah s.. dengannya.2. ini. Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. Oleh itu. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna. wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki. hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri. dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan.. kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s. Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki). hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah .

kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187).w. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang.t. Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah). Firman Allah s. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki.a. yang bermaksud.t. mendirikan sembahyang. Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf. iaitu sebagai hamba dan harta.w. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Rasulullah s. Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki. menunaikan zakat. Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain.w. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s. mencegah dari yang mungkar. Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam. Menurut Islam. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71). Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja. bersabda yang bermaksud. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya.a. dilantik sebagai Nabi dan Rasul. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya.w. Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai. . Ini menunjukkan.

persetujuan akad. dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s.a. menurut tuntutan-tuntutan . mewarisi harta. Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka.w. Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri. mereka akan dibunuh. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. Apabila wanita di dalam keadaan haid. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis. Kedatangan Islam melalui Rasulullah s.. setaraf dengan lelaki. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita.t. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi.w.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik.

Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12). setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. yang bermaksud: Hai sekalian manusia. melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam.suku supaya kamu soling/serial mengenal. tidak wujud perbezaan antara lelaki atau . Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku.t. Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu.a. Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu. Firman Allah s. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. Kedudukan. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). Berdasarkan ayat di atas. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu.w. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya..w. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan.

Nya.t. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri. Menurut undang-undang syariah.w. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Ini membuktikan. mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta. Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna.t. wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya. . berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi. Perbezaan di sisi Allah s. a. Menurut firman Allah s. Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. dan sebagamya. dan dijadikan.w. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki.Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain. Ini bermakna. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan. Firman Allah s.perempuan.t. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki.w. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan. supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya.

a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s. Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan.w.a. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga.w. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan.a. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. Sabda Rasulullah s. Daripada Abu Hurairah r. Rasulullah s. Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Sesudah itu siapa? . Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. membesarkan dan mendidik anak-anaknya. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan.a. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa. bersabda yang bermaksud.w. Wanita dengan sifatnya yang lemah.a. Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya.w. Rasulullah s. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya.b. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya.

Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. ibu Nabi Musa a. Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya. Antara mereka ialah isten kepada Firaun. Maryam. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab. Ayahmu. d.w. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah.s. Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. firman Allah s. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara. dalam al-Quran yang . Mengenai isteri kepada Firaun. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran. dan ibu Nabi Isa a.Baginda menjawab.t. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat..s. Walau bagaimanapun. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat. Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi.

keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. Secara umumnya. Ya Tuhanku. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11). Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual). dan sebagainya. bersembahyang Jumaat. firman Allah s. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan.w.a. mengerjakan sembahyang jenazah. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah.. Namun begitu.w. Semasa berada dalam situasi tersebut. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam. wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Mereka .bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman.s. syariat dan akhlak. Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Mengenai ibu Nabi Isa a. Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. ketika ia berkata.w. perang sabil.t. firman Allah s.t. Mengenai ibu Nabi Musa a. yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7). dan aspek jasmani. mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42).s. wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki.. Rasulullah s.

lelaki mempunyai kelebihan. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah.w. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya. Wanita tetap diberi peranan. Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).w. Wanita pula memiliki sifat keibuan. Namun begitu. Firman Allah s. terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi. Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak.w. Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. Allah s. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu. Rasulullah s.a. Tetapi secara umumnya.kelebihan tetapi bukan secara mutlak. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s.a.w. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228).t. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara.t. . Pada masa kini.

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. bukannya bersifat sepadu. dorongan jiwa dan sebagainya. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). relativisme. melalui sokongan kolonial British. . terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme.12 Di India. evolusionisme dan sebagainya. hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. Di bidang pendidikan. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki.pendidikan Barat. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. Menurut Malik bin Nabi. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam. Malahan sehingga masa kini. Nyata. saintisme. naturalisme. Beliau beranggapan. ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. Mesir. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. ideologi. materialisme.

2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. . halaman 147 9. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya. Keempat. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. Dan keenam.a. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. Pertama. Dengan itu. terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat. Kedua. warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s.Menurut Malik bin Nabi. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. Menjelang akhir kurun ke-20. Ketiga. walaupun dari segi politiknya. Kelima.w. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam.

sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. Galileo dan Newton. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. Beliau menyatakan. Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626). Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama. pendukung utama aliran empirisisme. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan .3 CABARAN UMAT ISLAM 9. Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan. Kepler. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam.3.9. Melalui proses penjajahan.1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia.

Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Pada kurun ke-19. Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). tetapi akibatnya. Pada waktu itu. Dalam konteks ini. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin. Fachte (1762. memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme.kesejahteraan dan kemakmuran. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme. John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689. Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain. Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya.1814). Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). Dalam aspek ekonomi. ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Maka itu. malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. Teori ini menyarankan manusia . terutama teori-teori AdamSMith. Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya. Apa yang penting bukan pada motifnya.1755). Hegel (1770-1831) dan kin-lain. la dianggap mendatangkan kesusahan. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain.

Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan. malah dianggap sebagai suatu khayalan. Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin. Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah. muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah . Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. agama sudah tidak penting. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. dan bukan diciptakan Tuhan. Akhirnya bertukarlah. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup.berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan. Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme. bapa aliran komunisme. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. Justeru itu dalam psikologi moden.

Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. Dari aspek lain. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru.pada ciri-ciri individualismenya. Menurut Maiek Bennabi. sekularisme ilmu dan pandangan hidup. . politik.3. penjajahan bentuk baru. Dalam konteks ini. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. 9. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah. ekonomi.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus. kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya.

M. Di negara kita. MaryamJameelah.J.A. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. A. Namun begitu. menurut Dr. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah. R. terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit.A.w. Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. G. ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek. B. Pickthall. Shellabear.R. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. Dalam konteks ini. T. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s. Irving. J. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad. Malah menurut Malik bin Nabi. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit. A.orientalis merujuk kepada penulis. 0. Wilkinson dan R. Winstedt. Gibb. J. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. H. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam.a.R.penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam. Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 . M.

Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun. Natijahnya. 9. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20. malah bercakap dengan bahasa mereka.4.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. intelektualisme. Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. kemudiannya tersebar ke Afrika. ekonomi.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. dan Asia Tenggara . yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh. tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik. media. Dalam dunia Islam. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat. pendidikan. bukannya produk yang mencipta tamadun.

ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin). kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. Sudan. Justeru itu. Pada masa kini. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada. biarpun ia mempunyai segala potensi. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja. Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama. Menurut Sayyid Qutb. serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel).an sehingga masa kini. Bagi umat Islam aliran Syiah.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan.terutamanya di Tanah Melayu. halaman 152 Namun begitu. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat . ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. Pakistan. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran. kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. Dalam konteks ini. Menurut Malik bin Nabi. Turki. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun. walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya.

mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan .lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya. keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18. kepakaran. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli. Suatu contoh yang nyata. dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. sosial dan lain. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. Menjelang kurun ke-18. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. Di negara Mesir.Islam di mana. Dalam konteks ini. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif. Bagi seseorang umat Islam yang sejati. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. Negara Mesir semakin bertambah sakit.

tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama.akhiratnya. akidah. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. lingkungan dan perjalanan sejarah. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. akar umbi (jati diri). iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. la mesti bertolak dari akidah. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian. bukan sebagai pelakon utama. kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula. Dalam konteks ini. nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. umat dan dunia Islam. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman. beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan. Dalam konteks masa kini. . la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. Ini bererti. nilai dan tasawwur. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. mendalam.

Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. Secara umumnya. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain. TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. keadilan. la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. Dengan ini. syura.teliti. Fiqh al- . barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. masalah. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal. Dengan erti lain.4. Muhammad al-Ghazali. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. Abdul Hamid Abu Sulayman. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). kerjasama. metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. kepakaran dan analisis. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. Yusuf al-Qaradawi. Berdasarkan hakikat ini. 9. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali.

Ternyata. unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. Di samping itu. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan. Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. Menurut seorang sarjana Islam. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat. iman dan keduanya.Awlawiyat. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah. Lebih jauh dari itu. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. pemikiran. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting.

n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup. fatwa yang lemah. Dalam konteks ini. berilmu. Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. berhikmah. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan. memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. Tajdid politik pula meneruska. pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. Dari sudut ekonomi. la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam. Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini. Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam. Hasan al-Turabi. tegas. berani. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata.inteiek. Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri.

institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin. Somalia. Selain di bidang politik. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar. Indonesia atau di mana-mana sahaja.Numairi. Dalam aspek sistem . umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam. Kashmir. Di negara Syria. Dalam konteks ini. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting. Bosnia. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. Kemboja. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi.

Yusuf al-Qaradawi. Ali Syari'ati. Pada waktu yang sama. para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang.). tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi. ilmuan. Menurut Dr. Namun begitu. Ali Syari'ati lagi. t. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. him. 23. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan.kepimpinan. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan. al-Hululal-Mustawradah. sarjana. para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. Dalam konteks ini. Menurut Dr. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa. berwawasan. . tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. hanya para intelektual. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik. (Kaherah: Dar alRisalah. Halaman 158 NOTA 1. kumpulan yang tangkas. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul.t.

2. Ali Syari'ati. (Kaherah. 10. (USA: International Institute of Islamic Thought. Wijhah al. Ibid. Ibid. 151. him. him. 11. Yusuf al-Qaradawi. Abdul Hamid Abu Svlsyman.Alam al-Islami. 1970). tanpa penerbit.A. him. op. him. him. 91-97. Ideologi Kawn Intelektual. 91-97. op.1968). 9. op. 13.. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. op. him.. dipetik daripada. 1970). (Kaherah: Dar al-Fikr.cit.Azmahal'Aqlal-Muslim. All Syari'ati.cit. 1987). 4. him. him. 3. 7. 12. H.cit. 5. him. 1991)... 14. Malik bin Nabi. him. 59-68.R. 151. Ibid. tanpa halaman. Abdul Rahman Hj Abdullah. him. Malik bin Nabi. 1989). (tanpa tempat: Penerbit Mi2an. Ibid.. Muhammad Iqbal. Op. 41-46. 93. Ibid. Muhammad al-Bahi. Gibb.cit. 31. 15. 31. Abdul Rahman Haji Abdullah.. Pemikiran Islam MasaKini. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam.. 34. (Kaherah: tanpa penerbit. 8. al-Fikr al-Islami al-Hadith. 19-25. . 6.cit. Abdul Rahman Haji Abdullah.

hlm. op. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini. Ibid. "Skop.. . (tanpa tempat: tanpa penerbit. 24. 25.cit. 26. 5.t. him. tanpa halaman. 22. 61-68. 2000). halaman 159 21.51.. Malik bin Nabi.. Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql. Abdul Hamid Abu Sulayman. op. 170-173. Disember 1996. dlm. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya.. Hasan al-Banna. 30..). 22.cit. 30. him. him. 18. him. 28. Ibid...jumal Usuluddin.t. 17. him. 1991). Bil. 20.cit. (tanpa tempat: tanpa penerbit.42. him. al-Qadayaal-Kuhra. 23. Mohamad Kamil Ab Majid.. 128-129. Ibid. him. 19.. him. t. Muhammad al-Ghazali. Malik bin Nabi. Ibid.50. Mohamad Kamil Ab Majid. 50-51. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam". t. 22. Abdul Rahman Haji Abdullah. Malik bin Nabi. op. t. (USA: International Institute of Islamic Thought. 41. 27.16.). Majmu'ah al-Rasail. 31.t. 40. 167. Ibid. him. 29. Ibid. him.

cit. 105. him. 34. 33.... him. 35. Ibid. 38. halaman 160 Bab 10 KONSEP. Ibid.. Ibid. him. him. 40.. 37. 39. 32. him. him. 16.31. Yusuf al-Qaradawi.. 16. Ibid. 43. 37.. op.. him. Ibid. 31.. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim . Ibid.42. 42.hlm. 36. him. him. 195. Ibid. 32. 123. op. Ali Syari'ati.cit. Ibid.

Bajau. 10. Alam Melayu. Sunda. Melanau.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Kerajaan Agraria dan Maritim. Animisme. Konsep Lambang. Dinamisme. Teori Kedatangan Islam. Madura. Sulu dan sebagainya. Mitos Epik Roman. Estetik Rasional. Minangkabau. Tanah Jawi dan sebagainya.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu. Murut. Bugis. Aceh. Nusantara. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. . dan kedua. Melanau. Pandangan Semesta. Adat Konsep al-Din. Adat Sebenar. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya. Iban. seperti berikut: halaman 163 10. Tawhid. Sasak. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric.

Di Pulau Jawa. Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). . di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5). Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13).Buddha). empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas. iaitu bentuk kerajaan yang kedua. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara. Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2). pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda. yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya. Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2). Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara.Pertama. Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5). tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. sejak kurun pertama Masihi. Melalui peranan pelabuhan entrepot ini. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim.

Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. di Laren. S. Daripada negeri China. S. Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. Emanuel Godinho de Eredia. Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039.10. Islam telah dibawa ke Alam Melayu. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. M. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Naquib al-Attas. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang . dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. M. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Pendapat ini berdasarkan antaranya. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. Selain itu.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol. Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana.Jawa bertarikh 1082. di Brunei bertarikh 1048. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7.

Moquette. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. muncul Campa di Indo-China. Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam. Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511). Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. rasional dan bijaksana. Para mubaligh. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. Siapakah yang memainkan peranan dan. iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). Patani di Selatan Thailand (1500). Melalui penyebaran ini. Ternate (1490).diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. Secara umumnya. menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. pendakwah. maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507). Brunei (1480). Demak (1450). Marrison. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. E. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. Sambas (1580). Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya. ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. Minangkabau (1500) di Sumatera. Bantan (1572). P. Makassar (1600).

Sultan Iskandar Thani (16361641). Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya.sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. Aceh seterusnya dikuasai oleh raja. Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya.raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu. Mengenai agama Islam itu sendiri.1636). Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604). selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam. seorang utusan dari Sharif Makkah. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf. yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat. Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail. . yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. Seperti yang dinyatakan. bersifat rasional dan logikal. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17.

menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. Luzon. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu. halaman 167 . Di Pulau Borneo. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16.Di Semenanjung Tanah Melayu.

pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur. perkembangan ilmu pengetahuan.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya. Di dalam pelaksanaan pentadbiran. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . Belanda. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan. 10. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu. Sepanyol. ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh. Mengenai sistem pendidikan.

Secara umumnya.w. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah. Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha.t.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM .' 10. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s. mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. Safawiyah Parsi. muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab. Kesannya. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam.

Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. haiwan.5. Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia.10. tumbuh. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'. pawang. serapah. sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. pewayangan. Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. penyembelihan. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat.tumbuhan. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri. 'tuhan' . sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain. perbomohan dan sebagainya. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian. maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang. penyajian. jiwa dan semangat dalam diri manusia. Dalam konteks ini. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi.

Mengenai aspek politik dan pentadbiran. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik. 10. Hanya yang dipentingkan ialah perkara.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. bukan aspek falsafah dan penghujahan . Bhagavad Sita dan Baratayudha. Oleh yang demikian.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'.5. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'. Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata. kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur. upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Melalui konsep ini. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. suci dan kudus.

adat angin menyejukkan'. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial.metafizik yang rasional yang diutamakan. roman. keindahan. sistem politik dan sebagainya. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan. Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu. keromantisan.5. tetapi aspek-aspek kesenian. sistem sosial. halaman 170 Namun begitu. adat api membakar. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah. kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya. mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. iaitu 'peng alam . pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered). bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual). keharuan.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. 10. Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. sistem ekonomi. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). para bangsawan.

maka manusia Melayu .an (pengalaman)'. Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya. Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered). dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered). sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. dan ketauhidan mereka kepada Allah s.w.t. dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi. pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa. Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan. pemujaan. Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. roh dan semangat. Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. ketakwaan.

364. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. 4. Tate. Lihat S. D. BKI. The Making of Modem South-East Asia. 1994). Azyumardi Azra. yang Maha Berkuasa.W. 1995). Lihat D. (Kuala Lumpur: DBP. Ibid. 8. W. him. 1968. Abadke-17dan ke-18. Ibid. 1972. him. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan. 6. Drewes.t. N. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. The Preaching of Islam. 265. Arnold.w. . 1968). "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?". 124. (Kuala Lumpur: Macmillan. dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu.menyedari dan menyakini bahawa Allah s. Ibid 3. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s. J. Maha Mengasihani. M. Al-Attas. (Lahore: Muahmmad Ashraf. halaman 172 NOTA 1. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7.. A History of South-East Asia. 2. 24. 24. 1969).t. 5. him. (Bandung: Penerbit Mizan. G. 1963. him.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia).J. dan T. him. 9. M. Kuala Lumpur: Oxford University Press. Justeru itu.w. 439-440. 1977. Hall. E. Lihat G.

Nilai. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. Kosmologi.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Kawalan Sosial. Genre Lisan dan Tulisan. Epistemologi. Kitaran Hidup. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. Jati Diri. Ontologi. Pendidikan Formal dan Tak Formal. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. Lingua Franca. Kreativiti. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. Sosialisasi. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa .halaman 173 Bab 11 BAHASA. melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang. Bahasa Rasmi. terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. KESENIAN. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini. 11. Rasionaliti. Tulisan Jawi. Pola dan Motif. Seni Estetik. KESUSASTERAAN. Peribadi Melayu.

sendi. cinta. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. penjara. agama. puja. masa. jiwa. tembaga. pentadbiran. sutera. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. derma. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. tentera. sastera. kala. sastera dan bijaksana". ketika. barat PulauJawa. emas. punca. permata. pesaka. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . cita. sentiasa. negeri. dewasa. bidadari. denda. angka. rupa. hulubalang. kapas. panglima. raja. isteri. syurga. menteri. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. dosa. saudara. neraka. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). suka. baginda. mastika. hantu. bangsa. kota. jentera. peti. guru. suami. puji. bonda. satria. kurnia. menurut catatan ahli pelayaran Cina. merdeka. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. nama. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. keris. neraca. pujangga. kuasa. kunci. dewata. pangkat. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. budaya. duka. purnama. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata. pertama. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. kepala. bangsa. kerja. senjata. seni. paduka. dara. budi. bahasa. pancalogam. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. teruna. hari. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang.rasmi.

bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. penemuan batu nisan di Leran. Pada waktu yang sama. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya. Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa . politik dan pentadbiran. kesenian dan kesusasteraan. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai. agama.mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi. Namun begitu. ekonomi dan perdagangan.

iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. 11. romantis. ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu. 11. Dengan kedatangan agama Islam. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu. pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton. Tulisan .Quran dan A lHadis (Sunnah).2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan. tetapi kepada yang lebih rasional. sebagai pusat ilmu pengetahuan. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. Dalam perubahan dan perkembangan ini. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi. pondok atau pesantren. masjid. akali dan intelektual.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah. daya khayalan dan imaginasi. Malagas! (Madagascar).Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. ketakjuban. surau ataupun di rumah-rumah alim ulama. dan Afrika Selatan.

halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China. Riau). yang menghuraikan hakikat. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf. Terengganu. al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. falsafah. Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. persis dan saintifik. dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat. penyampaian. Di samping itu juga. mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. sifat . Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat. terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah. dan teologi yang rasional dan logikal. Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. cekap dan tepat. Johor. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. kecekapan dan kewibawaannya. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. Kelantan.

5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. 11. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. melalui proses berfikir yang bertahap-tahap.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran. dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu. Oleh itu. ekonomi dan juga. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini. menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. dalam . dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya. keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. dan tersusun.dan sumber ilmu (epistemologi). pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. teratur. 11.

pepatah-petitith. menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. mitos. Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara. Melaka sekitar tahun 1400-1511. seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan). dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911. cerita jenaka.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah.lain. diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779. di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432). kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900. Pasai sekitar tahun 1250-1524. cerita binatang. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera. . simpulan bahasa. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. peribahasa. yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. legenda. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu. cerita nasihat. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. cerita asal-usul dan lain.

Pada zaman Melaka ini. cerita nabi-nabi. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. . Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah. Hikayat Nabi Mi'raj. para sahabat. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. Walau bagaimanapun. kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'.Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. Melayu dan Pasai. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab. riwayat hidup Nabi Muhammad. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan. kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. Hikayat Amir Hamzah. Hikayat Bulan Berbelah. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. Hikayat Nabi Wafat. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu.

Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. . ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya. Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. Namun begitu. Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. Selain Syeikh Nuruddin. dan juga kerajaan Islam Aceh. Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al.Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. Walau bagaimanapun. Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900). Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin.Tullab.

kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8. yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga. kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu.Di Palembang. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad. Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah). Di Patani. Pondok. antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il. Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. Riau. Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin. Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Kemas Fakhruddin.pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. Sair al-Salikin dan lain-lain. halaman 181 Seterusnya. Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. Satu .

1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu. la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir.miinya. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme. Berikutan daripada perkembangan tersebut. realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu. usuluddin. nasionalisme. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'. dilihat dari satu sudut pandangan.pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu. Mufti Mesir (1888. telah menghasilkan novel perta. Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini.ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). fikah dan tasawuf diajar.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau). Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. malah menggunakan watak dan latar Mesir. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap . dan kedua. Melalui karya ini. Pada tahun 1885. Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab. Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. Selain daripada Raja All Haji.

pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan. sosial dan politik. Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965). Awam il-Sarkam. Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad. Terdedah (1965). Beliau juga mengkritik tokoh. Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. Novel. iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).N dan Hamzah. lakah Salmah? (1928). sajak dan drama. Srengenge (1974). Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor.an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas. Antaranya ialah PELITA (Terengganu). Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Asraf.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah. Manakala bagi tahun-tahun 1980.penting dalam genre ini. Ranjau SepanjangJalan (1966). Usman Awang. Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. ASASI di Kedah dan sebagainya. Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas. Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu./Maw oleh S. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. Masuri S. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah. Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan. Shit (1999) dan sebagainya. Di peringkat nasional pula muncul persatuan.persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada .tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988).

Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya. sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan. 11.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri. pengenalan dan imaginasi yang rasional . Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal. Rumusannya. budi dan perasaan. halaman 183 Mengenai definisi seni ini. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya. antaranya. sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. kenikmatan atau dorongan kerohanian. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. untuk GAPENA sendiri.

Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan". dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan.atau emosional. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 . Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam.t. hubungan manusia dengan alam semula jadi. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu.6. seperti lagu nasyid. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni. umpamanya dalam penghasilan seni ukir. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan. manusia dengan kepercayaan dan agamanya. daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya. dan Nabi. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara. seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi. 11. dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat.w.

Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. dipahat atas batu. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. iaitu tumbuhan dan haiwan . Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi. tikar. Seni tekat.14 dan 15. lukisan. Pulau Jawa. dari India kain dan benang kapas. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi. berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. ikat dan ceiup warna (tie and dye). dan diukir atas dinding-dinding rumah. Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi. Menjelang kurun ke-15. Borneo. dari Eropah kertas dan dakwat. Menjelang kurun ke-13. dan seni anyaman bakul. dan Kepulauan Filipina. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat. kain sutera. dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. tarian. tenunan. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. ukiran. bercerita dan seni lakon. selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. serta pewarna. dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. anyaman. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan. muzik. kain limar. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. kain batik.

cengkeh. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. serangga. Pola dan motif fauna. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah. daun dan buah. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . lawang. seperti cicak. ikan. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. bintang. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon. ketumbit. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. bulan. iaitu haiwan darat dan laut. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. jambak bunga dan sebagainya. dan dari binatang laut. yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. daun dan buah peria dan sulur keladi. seperti kuda laut. umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. pucuk rebung lawi ayam. awan. burung.dalam dunia Melayu. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan.

Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris.6. silang beratur dan seumpamanya. tangga. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna. bulan dan bintang. tiga segi. dan labu adalah nama. Umpamanya.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. empat segi. parang dan meriam. Sebagai contoh. Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. kegemaran.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid. lembing. dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. tempat persemayaman diraja. tiang. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. 11. bulan sabit. tempayan. dibentuk bulat. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya.iaitu jenis pagar. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. kendi. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu. awan berarak.

Pakaian alas kaki pula seperti capal. Sementara itu tarian dabus. kain selendang.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. kasut. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. tari makyong. bunga malai. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. pemelih. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. pending dan tali pinggang. Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu. dokoh untuk penutup dan penghias dada. Sebagai contoh. cincin. ikat.alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. kuda kepang. kain sampin. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. untuk upacara dan adat istiadat. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. atau untuk hiasan dan warisan. dan tanjak. atau pukulan. . terompah dan seumpamanya. seperti butang baju. Rebab gendang dan gong. dan kain limar. tarian inai. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu. selipar. songkok. kompang. dan seumpamanya. rantai. tari gamelan. silat. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. tiara. terendak. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. tiupan. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. setangan dan seumpamanya untuk lelaki.

Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. . iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. Dalam masyarakat Melayu. tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil. berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. polls dan sebagainya. dan sebagainya. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction).11. beragama. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. cemuhan ataupun denda. dan seterusnya kehidupan bertamadun. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. amalan masyarakat (folk ways). mores. Sekiranya terdapat penyelewengan. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan.undang. maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang".

upacara berkhatan. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya. Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. Pada peringkat ibu mengandung itu juga.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. Omar. marhaban. Sufiah atau anaknya Fatimah. All dan lainlain. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. Ibu yang mengandung malah bapa pun. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. maka kedua. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. Selain itu. Malah. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. Khadijah. Musa. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. Abdul Rahim dan lain-lain. Ini termasuk upacara mencukur rambut. upacara 'membelah mulut'. Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut. Uthman. Beberapa upacara rites de passage. upacara berendoi. membaca ayat-ayat al-Quran. Sebaik sahaja dilahirkan. upacara menjejak tanah. berzanji dan membaca doa . dan upacara berkhatam al-Quran. dan juga namaNabi seperti Muhammad. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. berbagai-bagai pantang larang dhkuti. Ibrahim. Ismail dan lain-lain.

pahala. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. member! nasihat. haram. Dalam perkampungan Melayu. Apabila anak-anak meningkat remaja. alami dan hayati tersebut.selamat. . malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. berpuasa dan lain-lain. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. mengaji muqaddam dan al-Quran. Peribahasa ini digunakan sebagai panduan. halal dan sebagainya. tetapi tidaklah sampai mencederakan. di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan). 11. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik.

Terlajak perahu boleh undur. Sebelum kedatangan kuasa Barat. manusia dipegang katanya.Diam ubi berisi. Jangan bawa rasmi jagung. Mandi diolak-olak. makin berisi makin tegak. . Kedah dan Patani. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. untung batu tenggelam. halaman 189 Untung sabut timbul. Besar pasak dari tiang. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. diam penggali berkarat. 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama. khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. lain lubuk lain ikannya. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. menang jadi arang. ada budi ada balas. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul. Alah jadi abu. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. Hidup kayu berbuah. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok. hidup manusia biar berjasa. seperti di Kelantan. lain negeri lain adatnya. Mereka menjadi contoh teladan. Ada padi ada batas. Lain padang lain belalang. makin berisi makin tunduk. Kerbau dipegang talinya. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan. Bawa rasmi padi. terlajak kata buruk padahnya. cakap di bawah-bawah.

kolej atau universiti. malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri.Dalam masyarakat Melayu tradisi. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. Lazimnya. dalam masyarakat Melayu hingga kini. Namun demikian.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab. Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. peribadi yang . Malah. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. 11.

didakwa. dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia. proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama.baik. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata. bersekedudukan tanpa nikah. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat. Walau bagaimanapun. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas. berjudi. Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam.mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya. tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu.Islam yang sebenarnya. tidak berpuasa. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan. Dengan demikian. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh.

memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap.N Al-Attas. halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik. Legislatif. Mahkamah Sivil. Eksekutif. Raja Berperlembagaan. Parlimen. him. Pemilikan Saham. Berdaulat. 2. Dewan Negara. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. Globalisasi. halaman 192 NOTA 1. 63-68. Keluhuran Perlembagaan. EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. Asas Modenisasi. . S. Hashim Musa.M. Islam and Secularism. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kehakiman. him. (Kuala Lumpur: ABIM. Landskap budaya. Gugusan Kepulauan Melayu. 120. Semangat Kebangsaan. Inteligensia. Dengan itu. Wawasan 2020. 1997). Sistem Ekononii Islam.Jati Din. Dewan Rakyat. 1978). Jus soli. Kanun Perundangan. Jus Sanguinis. 27-57.

serta Sabah dan Sarawak.Johor Riau-Lingga. Selangor. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. Pulau Pinang. Lantaran fakta sejarah tersebut. Yang di- . Pahang. Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja. Kesultanan Melayu Melaka. Terengganu. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang. dan sebagainya. Kelantan.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12. Negeri Sembilan. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu. Alam Melayu atau Nusantara.12.Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal. Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya. Johor. Perak. Temasik (Singapura).1. Perils. Kedah. Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia.

Menurut perlembagaan. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. Pulau Pinang. dan kehakiman. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. halaman 196 . Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. Melaka. sebelum diwartakan dan menjadi undang. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda. Namun kini. sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara. Sabah dan Sarawak. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Sebelum ini. pemerintahan (eksekutif). Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera.undang yang sah. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. Sebagai ketua negara utama.

1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang. Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri.1. tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Islam dan adat Melayu.12. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak.2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu. di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam. di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. Di negara kita. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya. Rembau. Johol danJelebu. Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita. 12. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . Undang-undang Tubuh Negeri Johor.Undang Laut Melaka (undangundang lautan). Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. 1911 (Itqan al-Mulk). secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia. Berdasarkan sejarahnya. politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang.1. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya.

Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. Menurut perlembagaan. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu. maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia.1. Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang. 12. Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia.Melayu. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam.

6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. kemasukan .pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam.1. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak. Di bidang pendidikan kini. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. 12. Berdasarkan sejarah. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. di peringkat sekolah rendah. namun dari segi pelaksanaannya undang.Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu. taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang. Selain itu.undang bertulis telah lama diamalkan. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia. 12.1. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara.

telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. Penentangan terhadap Malayan Union. bangsa dan tanah air. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. menuntut kemerdekaan.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris. Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya. dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). reformis. Melayu. . Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang. Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. dan pada 16 September 1963. Di bawah pengaruh British. Singapura. menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946. islah.

seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967). Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran.Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum.1. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar . faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara. satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. Namun selepas tragedi 13 Mei 1969. 12. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia.

Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia. sama ada nilai sosial. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971). dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara. Akta Bahasa Rebangsaan (1967). telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat. Rukun Negara. Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar.negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan.8 Akta Pendidikan. 12. Rekuatan sistem nilai Islam. iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat . Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. yang berpaksikan ketauhidan. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean. dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira. Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan.1.

Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah. khususnya dan segi kemudahan mtrast. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12. keluhuran dan perlembagaan.:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit. Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan. Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. malah ada yang tidak .1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi.2. undang dan kesopanan kesusilaan". Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat.k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi. dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu. Melaka.-ukrur. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d. 12. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. Aceh. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar.

12.bertanah. DEB direncanakan. yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum.2. rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur.2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. Melalui agensi kerajaan ini. kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum. Usaha. Dunlop. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA). yang ditubuhkan pada tahun 1956. Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British. Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum. Sime Darby. Jurang yang meluas . yang menghasilkan pengeluaran yang kecil.

Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan. Melalui dasar ini. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi.2. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. 12. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta. dan kedua. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956. Perniagaan.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia. Secara umumnya.3 Pembinaan Golongan Profesional. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . menyatakan pertamanya. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera.

Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991). berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian. sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. perdagangan. Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan. perdagangan dan perindustrian bumiputera. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera. dan perindustrian bumiputera. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. Struktur komposisi pekerjaan. 12.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan. mereka juga berubah.(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990). juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka.2. Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak.

Dalam konteks ini. Marghribi.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Isfahan dan Agra. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. dan pajak gadai Islam (Ar. orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat. perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya.Rahn). Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia. Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . 12. tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan. Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020). Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). Mesir. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia. insuran Islam (Takaful). perpaduan antara kaum. Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional. Istanbul.

membina masyarakat berjiwa bebas. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21.2. tenteram dan dan berkeyakinan. salah laku juvana dan sebagainya. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. masyarakat liberal dan demokratik yang matang. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. sosial. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya. ekonomi dan politik moden Barat. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. bertoleransi. membina masyarakat yang maju dan saintifik. ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. di dalam 'acuan' sendiri. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. . menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. Sembilan cabaran itu ialah. halaman 204 12. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri.ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. dan memupuk dan membina masyarakat makmur.6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu.

humanisme.). ateisme. khusuk dan tunduk . dari segi budaya dan nilai (hedonisme. Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu.). tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat.). dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja. yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. individualisme. rasionalisme. Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme. prinsip pertengahan. Mukmin (menghayati semua rukun iman). menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan). rasuah dan lain-lain.). Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya. penerokaan dalam bioteknologi. perniagaan arak. dll.penyalahgunaan kuasa. dll. Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti. kesederhaan. dll. menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya. dll. liberalisme. dan Muhsin (menyemai keikhlasan. robotik. pasaran bebas. dari segi ekonomi (kapitalisme. aeroangkasa. pengorbanan diri. dan sebagainya. perjudian. kemegahan dan juga kebendaan". perniagaan wang. materialisme. mikroelektronik. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya.

Pemimpin Pendapat. Semang-Ngerito. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. Orang Asli dan Natif. Hoabinhian. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. mukmin dan muhsin. TeoiiMongoloidStock. pendidikan. Omen. kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. Konsep Kempunan. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. . Bobohizan. politik. pentadbiran. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. Neolistik. perhubungan. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. Senoi dan Proto-Melayu. pemerintahan. pengangkutan. Rumah Panjang. Ketua Kelompok. ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim. Namun. perundangan. etika. Tulah. pertahanan dan lain-lain.kepada Tuhan sepenuhnya). Semangat dan Tuhan. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. saintifik.

dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. matematik. Di peringkat kelompok pula. sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. pengairan. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik. mengamalkan sikap bekerjasama. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. sistem tulisan. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. Secara keseluruhannya.13. gotong-royong. tembikar dan sebagainya. Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. keagamaan. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). mencintai . wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. Umpamanya. perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya.

Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. sama ada di semenanjung atau Borneo. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan.2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. reduced them to a non-dominant or colonial situation. who today live more in conformity with their particular social. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. "Walaupun bergerak. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap. telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. seperti balai.alam sekitar dan seumpamanya. 13. settlement or other means. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now . sangkak dan seumpamanya. overcame them and. by conquest. unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini. Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world.

masyarakat peribumi mendiami kawasan. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum. Mengikut ahli linguistik. 13. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli.kawasan pinggir. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer. halaman 211 . Dalam kebanyakan wilayah atau negara. Indian. Chao Khao (Orang Bukit). Senoi dan Proto-Melayu. Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga. under a state structure which incorporates mainly the national. Suku Terasing. Aboriginal. masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia). Ainu. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito. pedalaman dan pergunungan.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. Di negara-negara yang ditubuhkan ini. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. Tribal Filipino. Natif.halaman 210 form a part. Walau bagaimanapun. Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia. dan sebagainya.

Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8. Iban.000SM. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian.000 Sebelum Masihi (SM). Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. Melayu dan Melanau. Pada kira-kira 1. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. Solheim. kayu gaharu. pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama. pedagang. iaitu Bidayuh. iaitu pada penghujung zaman air batu. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. Menurut Band Penduduk 1980. tidar pandan. madu. Sementara itu.pedagang dari China. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. Dalam alaf pertama Masihi. tanduk. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia. sarang burung dan lain-lain (seperti emas). Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. halaman 212 13. dikategorikan sebagai peribumi. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya.Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik. Pada alaf keduaSM. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. semua penduduk Sabah. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand.

Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu. Pada alaf kedua Masihi. Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan). Menurut teori MongoloidStock. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. . di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk. Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina. menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan. Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong.000 tahun yang lalu. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu. atau selewat-lewatnya 15.000 tahun yang lalu. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40. Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah. Dari segi bentuk muka bumi. Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan. Borneo dan kepulauan Indonesia. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid.pusat pertukaran barang-barang. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30.Austronesia mula sampai di semenanjung. Pada zaman tersebut.000 tahun yang lalu. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. Filipina.

Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. Selepas zaman air batu. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. pergunungan Thailand.Kepulauan Indonesia dan Borneo. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. amalan sosial. 13. adat sebagai cara hidup. Murut. Pertama. Kelabit. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai. Kenyah. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. adat sebagai hukum alam dan kedua. Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. yang memisahkan Kepulauan Filipina. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. Suluk dari Jolo. Apabila zaman air batu berakhir. Illanun dari Lanao (Mindanao). Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. . Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia. adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Umpamanya. adat membawa dua pengertian umum. Persamaan-persamaan dari segi perawakan. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini.

sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. dan begitulah seterusnya. khususnya hak tanah.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. Umpamanya. seperti kepimpinan (politik). Menurut prinsip ini. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup. Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. Sekiranya ayam betina berkokok. sosial dan kepercayaan (agama). Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998. Selain itu. Oleh yang demikian. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. . tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam. Pada hari ini. keseluruhan aspek kehidupan mereka. ekonomi. pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan. adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan). adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan.

halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi.1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik. Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan. 13. Adet sebagai sistem moral dan keagamaan. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). ekonomi. setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi. sama dataran atau lembah sungai.' (di kalangan orang Semai). keagamaan. batin (di . Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan.5. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa. Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. politik dan agama. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. Di kalangan Orang Asli. tuaa' (di kalangan orang Temiar). Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep. nilai dan norma. Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam.

Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto. Tok Sang Leia Nuangga.kalangan orang Temuan) dan sebagainya. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. Di samping itu. Tok Batin Leia Perkasa. Pahang dan Trengganu.wilayah pedalaman. Melaka. Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Johor. ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. Pada hari ini. Selain penghulu atau batin. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai.Melayu: Selangor. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah. Tok Pawang Setia Di Raja. Dalam organisasi sosial tradisional. Tok Singa Merjan dan sebagainya. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini. Di kalangan orang . Negeri Sembilan. Kedah dan Kelantan. perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin. Dari kedudukan ini. Di WilayahJelai (Pahang). Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje. Tok Antan Bedui. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa.

Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. Sesebuah keluarga bilek .upacara yang berkaitan dengan tanah. Kayan dan Kenyah. pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas. Secara umumnya.ny a. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama. pengambilan anak angkat. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. pawang berperanan mengendalikan upacara. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi.Semai. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. antara orang Iban. Sementara itu. Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban. umpamanya. Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari. bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak. Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. Ada ketika. Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). hala'.

anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. sama ada yang muda ataupun tua. Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. daripada sebarang ancaman. Dalam perantauan ini. Sekiranya perantauan ini berjaya. kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. Dalam struktur kepimpinan tradisional. Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk). Selain itu. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut. Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. Namun. Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk. lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak.biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). menangani perbalahan serta . terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak.

Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. . Di samping itu. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi.jenayah-jenayah kecil. Di penngkat lokal (atau rumah panjang). gawai. peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. Lemambang dan Manang. Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban. Dalam kes seperti ini. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung. Bagi kes-kes yang besar. Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama. Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban.

Di Sabah. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air".5. halaman 219 13. masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa. Orang Semang-Negrito secara tradisinya . Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga. dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan. umpamanya. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti. Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. Secara keseluruhannya. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin. Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai. dan Pangazau—pahlawanpahlawan. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang.Akhir sekali. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. Di kalangan masyarakat Kadazan. Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini.

Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. ikan. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran. serangga. pusaka). Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar.kumpulan kecil. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. reptilia dan sebagainya. pengetahuan dan idea-idea keagamaan. haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. jeram. atau buah itu selamat dimakan oleh burung. Justeru itu. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. batu-batan. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini. atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. Dari segi pengetahuan. yang dianggap sebagai dunia mereka. haiwan. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. air. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). alur dan sungai. Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan . Dari hutan mereka memperoleh makanan. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia. Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan.

. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. Secara umumnya. lembah-lembah sungai dan pedalaman. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. menjalani kehidupan berpindahrandah. Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau. Kayan dan Kenyah di Sarawak. kayu. kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. Sementara menunggu padi masak. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. damar. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. Suluk. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. pertanian dan perdagangan.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. Selain itu. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. Sementara itu. mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan. antaranya orang Penan. Sementara itu. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. Iranun dan Melayu di Sabah. buluh. buah-buahan dan sebagainya. seperti orang Melayu. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. seperti orang Buket (Uket). mereka menjalankan kegiatan perikanan.

ribuan makhluk yang lain. Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud.tumbuhan. haiwan.Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat. merumput dan menuai. yang di dalamnya mengandungi tumbuh. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang. Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia. Dalam kegiatan pertanian pindah. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri.upacara keagamaan yang khusus. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang. membakar. umpamanya. sungai dan jeram. Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi. batu-batan. Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika. Dalam menjalankan kehidupan harian. menanam. . setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia. 13. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman. serangga. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma.5. kepercayaan dan pantang larang.

Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu.Secara umumnya. di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang. Secara umumnya. naga (atau ular besar). Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat. mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh . Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung. Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. serangga atau tumbuhtumbuhan. yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan. keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). Sebaliknya. Moyang (Temuan). Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. Selain itu. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. Sementara itu. Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). karei (Temiar dan Chewong). semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen.

ganang. Dalam praktisnya. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. gua dan bahagian bawah bumi. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan. yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. sungai. Suminundu. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. Dari segi kewajipan pula. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen. Untuk mendapatkan nasib yang baik. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. gunung. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. ekonomi dan politikal mereka. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'. peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung. Selain itu. hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan.

Salampandai mencipta manusia dari tanah liat. Tuhan.tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam. Orang Iban. Dewa pemujaan padi. Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun. dipercayai menjadi penjaga bumi . Dalam rangka memahami tuhan petara. petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai.petara kehonglangit (tuhan syurga). Selain itu. umpamanya. terdapat tuhan.utama dalam upacara penyembuhan. terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia). Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain. Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep. Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi. dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa. nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai. memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan. Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. palang gana.tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin). kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan. Justeru itu.

(tanah). Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk. antu bung kamba dan antu kelansat. Dalam pengembaraan tersebut. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. Ketiga. haiwan. Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya. orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- . semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. Seterusnya. bertukar-tukar maklumat tentang alam. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. iaitu semangat. penyakit. serangga. Sekiranya padi diserang penyakit. Menurut mitos masyarakat ini. Justeru peranannya yang sedemikian rupa. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. Sebagai tuhan perang. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut.tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring). kilat. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia.gerakan memburu kepala. tumbuh-tumbuhan. batu-batan dan sebagainya. masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. reptilia.

Kelabit. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. Gangguan kepada semangat padi. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan.kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. Kegagalan menyediakan kelengkapan. Agama tradisional Kenyah. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil. Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. Kayan. Berdasarkan kepercayaan ini. Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. . umpamanya. Antara upacara utama dinamakan gawai. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan. Lun Bawang dan sebagainya. misalnya.

khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. seperti ikan dengan daging. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu. semangat. menyebabkan berlaku ketegangan di . masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama. tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk. manusia. Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. Misalnya. dalam satu masa. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain. dalam mana tuhan-tuhan. sejahtera dari segi zahir dan batin. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat). Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. Selain keagamaan. Selain itu. Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang.menawarkan satu kosmologi yang kompleks. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. Oleh itu. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia.

seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya. larangan ini dinamakan lawac. halaman 226 Selain itu. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai. ia boleh membawa maut. Di kalangan orang Batek Negrito pula. kebanyakan masyarakat peribumi. Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . Temiar. Jika dibiarkan. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. seperti orang Semai. dikenali sebagai gobar. Dari perspektif kosmologi Semai pula. manakala orang Semai menamakannya terlaij. Mengikut kepercayaan ini. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. ribut petir dan banjir besar. Lun Bawang dan lain-lain. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar. binatang dan serangga. Kenyah. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). Di kalangan orang Batek-Negrito. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat.antara semangat-semangat tersebut. Di samping itu. terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. yang dinamakan penaliik. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru.

Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain). Dalam hubungan sesama manusia. Selain itu. karey atau karei). ayam. Selain itu. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua. masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat). lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua. katak. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang. pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. ribut petir dan banjir besar. Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. di antaranya dinamakan tulah. Temiar dan Batek. Orang-orang Semai. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). Kemarahan lambang kuasa ini. Menurut orang Semai. masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang.pesalah) atau luar biasa. beruang dan lain-lain. terutama . seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'.

Di kalangan orang Semai pula. 13.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk.pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai. menghormati warga tua merupakan nilai yang . orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini. Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Umpamanya. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. Sementara itu. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah. Umpamanya.5.sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga). Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim. antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini. penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus. Melalui hukuman pelahai.

warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. Di kalangan orang Semai. warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti. tanggungjawab dan seumpamanya.utama. umpamanya. Selain nilai ini. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini. warga muda juga dibendung pelbagai norma. orang tua. Selain itu. kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan. Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah. Falsafah. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. Antaranya. Justeru itu.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. orang sakit dan orang cacat. Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). warga muda tidak wujud". Selain dikawal oleh larangan tulah. Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. terus hidup tanpa diancam kelaparan. "Orang tua lebih dahulu makan garam". hasil-hasil hutan. Di . khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat. seperti kanak-kanak. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). Sewaktu meludah. binatang buruan.

anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut.kalangan masyarakat Temiar. Mengikut amalan ini. Dalam kegiatan ngeruyud. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. Di kalangan orang Kenyah. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. yang wajib diamalkan oleh semua pihak. kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. seperti Orang Asli. Contohnya. membina rumah. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. Di kalangan orang Lun Bawang. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong. Di kalangan masyarakat kecil. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular. Oleh itu. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. Di kalangan masyarakat Semai. kegiatan ini dinamakan senguyun.

khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat. ditimpa penyakit yang serius. misalnya. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. Oleh itu. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. Selain itu. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Sewaktu pulang ke rumah.selesai. Di Sabah dan Sarawak. Di kalangan orang Negrito. Dalam proses pembelajaran ini. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan. kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. Di kalangan orang Semai. mendapat kemalangan. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. Kenyah. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. Orang yang tidak jujur. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. kebanyakan . anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. kanak. Di negeri-negeri ini. Kayan.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. dan seumpamanya.

norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. Di Sabah. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini. yang dikenali sebagai adat. (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. Dalam mengharungi pembangunan hari ini.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. Di Sabah dan Sarawak. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal. Dalam pencapaian ini. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung.sistem nilai. yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal. pemimpin negen. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara. adat . Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan. pegawai. keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup.pegawai tinggi kerajaan. 13. atau adat. 13. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law). kurang pendedahan. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. masyarakat Peribumi telah jauh berubah. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan.

diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. Bell-wood. mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. Australian National University. 1995. "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak.K. 3." PhD Thesis. Honolulu: University of Hawai'i Press. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. him.Bellwood. 1998. One Struggle. "The Indigenous People of Sabah. Rinehart & Winston. "Temiar Social Groupings. 2." dim.. Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. 4. Ibid. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini. him. TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. LasimbangJannie. 1968. 5. yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). Dentan. Benjamin. (revised edition). Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Juli Edo. New York: Holt. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat. Federation Museums Journal. Lihat juga G. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples. 1997. 161. Lihat Tuie Meechang. halaman 231 NOTA 1.xii. 1-25. Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan. dan R. Malaysia." dim. Vol. 1996). menunaikan kewajipan dan tanggungjawab. 1966. 177-195. Lihat P. .

11. 1-43. 9. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka.cit. Freeman. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. him." dim." dim.NorazitSelat(ed). Report on thelhan. op. 10. XL. 13. Federation Museums Journal (New Series). No. "Headmanship and Leadership in Temiar Society.1968. 12.op. him. Endicott. 1968." Malaysia. Cit. 7. 8. 1988. Rajakrishnan . Lihat D. G. Howell. 303. 13. Lihat Jacob Dungau Sagan. "The Kenyah of Sarawak. Lihat Juli Edo. The Sarawak Museum Journal. 1970). 1984. Juli Edo. Kedit Peter. Rajantheran R. Lihat Dentan. Benjamin. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH. halaman 232 dlm. dan M. Vol. (London: Athline Press. Pahang: Dahulu dan Sekarang. Freeman. Lihat M. Sivapalan M. 61 (New Series).Cit. Kredit Peter.. Modernization among thelhan of Sarawak. 1996. Lihat D. 1989. 1980). Juli.6. 1979. Op.

unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. penternakan. Samiti. Lord Warren Hastings. Kamshka. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini. Variyam. Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian. menghiasi badan. Samudragupta. Lord Mountbatten. Maurya. Akbar. Devaraja. Pallava.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3.000SM di . 14. Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap. Sabha. Mughal. Dalam konteks ini. Di Zaman Batu Baru (Neolitik). tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3. Kaveripattmam.000SM. Kalabhra. pertanian.Lembah Sungai Indus. Indo Arya.0001. Indian National Congress. Chandragupta. Asoka. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. Gupta. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Mahatma Gandhi. Vijayanagar. Chola.500SM) di Lembah Sungai Indus. Zaman Vedik. Pada zaman berikutnya. Sangam. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. 14. Arya Samaj. Harsha.

dijumpai barang-barang buatan Harappa (2. tamadun Mesir dan tamadun Cina. Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. Sind. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab. Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria). Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana. Di Mesopotamia. Mohenjo. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan.300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Mengenai perancangan bandar.Lembah Sungai Indus. Perancangan bandar yang rapi.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota. Melalui kaedah arkeologi. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery. Ini juga terlihat pada tiang. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. Mengenai penduduknya. Lothal.daro. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi. pertukangan dan organisasi. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri.400-2. Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah.

(si mbol rakaman cahaya agung). begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat. 14. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf). beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo. Hanya menerusi penemuan patung-patung. menandakan ikan atau bintang dan sebagainya. Penemuan.atau interaksi antara pelbagai bangsa. Contohnya seperti menandakan sikat. ikan dan sebagainya merupakan bahan. mohor-mohor. kambing. Di kawasan Gujarat. ikan dan sebagainya. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat.bahan makanan.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat. Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus. perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan. . menandakan daun. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. Broach dan Nagara. Gandum. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. manusia.

500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. barat dan selatan. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara.000SM. 14. sosial. Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja). Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India.3.200SM dan 1. Dari Vedaveda ini. terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1. ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati.1 Zaman Vedik (1. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat . beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina.500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India. Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik). dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana).

2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. halaman 238 . Selain itu. pembuat Bharukachcha bakul. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting.ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. penjual daging. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun.ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. Dari sudut percukaian. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti. dan pembuattembikar. Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. perindustrian dan perdagangan. penggunting rambut. 14.3. Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya.peminjamwangdanpedagang. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava. Champa. tukang dobi.

Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM. Dalam konteks ini. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas.Rajagriha. mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali. Ayodhya. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). Namun begitu. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama. Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Baginda mewarisi kerajaan Magadha. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. membina jalan raya. Pemerintah Magadha. Bimbisara kemudiannya. Ujjain. menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. mengenakan cukai tanah yang tinggi. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. . perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM. raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja). melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. membina saluran air dan sebagainya.

Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa. Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah). Pengasas empayar Maurya. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India.3. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. Pada tahun 330SM. berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum.Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja.3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III. Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. Chandragupta Maurya telah menggantikan . kemudian mara ke wilayah-wilayah di India. khususnya Punjab. latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan. 14. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya. Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia. Pada tahun 519SM di bawah Darius.

Macedonia (Antigonus Gonatus. Di bawah pemerintahan Asoka.utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM). sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. 276. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). Disebutkan juga tentang duta Seleucus. Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek). Bindusara. Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan . Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus. Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya.Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya.239SM). Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya. 285-247SM). Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman). Pada tahun 297SM. perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Ganges dan barat laut India. Asoka telah menghantar utusan.

Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria.di India. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama. Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka. Raja Demetrius mara ke arah tenggara. menakluki Arachosia dan Gedrosia. panduan Arthasastra. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan. Dalam masa seratus tahun. Putera Asoka. Satiyaputra dan Keralaputra.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Pandya. 14. . empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. Pada tahun 200SM.3.

Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila. Di India Tengah. Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya.Antara pemerintah. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat. Hippostratos. Mithridates. iaitu di kawasan Deccan. . Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India.pemerintah'. Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah. Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara.pemerintah Indo-Greek ialah Strato. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme.

suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap. Fa Hsien.14. Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman . seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan. Rudrasena II. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang. Baginda mengekalkan kerajaan Hindu. dan belajar di biara-biara India. Puteranya. Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. tinggalan empayar Maurya. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti. memulihkan konsep devaraja dan asamedha. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. dan manuskrip-manuskrip Buddhisme.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India.3.

India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari. Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Selepas kemerosotan empayar Gupta. barat dan selatan.567). tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha.dan damai. Maukhari di Uttar Pradesh barat. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8. Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme. Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal . Kashmir. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Gupta di Magadha.Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. Puteranya. Rekod-rekod Sung.

Chola mengendalikan perdagangan Lautan India. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. Kerajaan-kerajaan Chera di barat.3. Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain. dermaga.kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya.sylling emas Augustus. Tiberius dan Nero di Arikamedu. 14. Pada tahun 200SM. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia. menara api. Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan. rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik.kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini. Afghanistan dan Asia Tengah. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling. membina kapal.7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur . di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. halaman 243 14. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta.6 Zaman Sangam Di India Selatan. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa). Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal.3.

Selepas pemerintahan Accuta. Zaman Pallava Pertengahan. Zaman Pallava Awal. halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. merasmikan upacara-upacara asvamedha. Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. iaitu Pallava Awal (250-340). Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan. vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. dipenuhi dengan peperangan menentang . Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. Antara ketiga-tiga kerajaan ini. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. Namun begitu. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra. iaitu Chalukya dari Badami.

Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar. Raja Narasimhavarman. Raja Mahendravarman. Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa .8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. Vakataka.Gupta. Chalukya dan Chola.3. Terdapat raja. Dalam rekodnya. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu. Kadamba. halaman 245 14. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642.raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata. dan agama Jainisme juga diamalkan. Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini.

Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. India Selatan. Oleh yang . daerah dan kampung. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan. Secara bandingannya. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini. sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. reklamasi tanah. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa. dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. menyelenggara sekolah dan hospital. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. menggalakkan kerja-kerja talian air. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava. Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun.terpenting di kawasar. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara. bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa.

kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. sastera dan seni rakyat ke rantau ini. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. Melalui kaedah arkeologi. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. emas dan lain-lainnya. bahasa. carigali di Arikamedu di India Selatan.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. Dalam sistem politik Asia Tenggara. ketatanegaraan.3. Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama. bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain.9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. Oc-eo di Indo China. damar. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah . Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. 14. Selain itu. kayu-kayuan.

Hikayat Seri Rama. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. halaman 247 kekeluargaan. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. Dalam bidang bahasa. Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis. pengetahuan. Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. Manakala. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan. perdagangan. pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. seni ukir. (lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. keagamaan. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit. dalam seni lukis. Pali dan Tamil. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. seni tarian dan seni muzik.digelar sebagai devaraja. fenomena semula jadi dan sebagainya. Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. Hikayat Sang Boma. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. Cerita-cerita Ramayana.

Scythia. Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar. Kumpulan-kumpulan orang Greek. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. Sebaliknya. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan. akhirnya mereka telah diasimilasikan. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. sehingga tahun 1000SM. mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. Kedua. . Di India. Kanauj dan Mathura dimusnahkan. dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526). 14. Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320).agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India. dinasti Tughluq (1320-1412). Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar.1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi.kesultanan mereka.4. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. Pada tahun 1206. Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India.

Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar.Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal. ShahJahan (1628. Kayastha. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan. Guru Arjun. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha. Melalui tindakan ini. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal.-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Kemenangan kuasa British dengan menakluki . Sikh dan Rajput. Peshwa.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. Iran. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Ramayana dan Mahabharata. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. Turki. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh. Turani. Uzbek. memulihkan tempattempat suci Hindu.

Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai. yang berkhidmat dengan British. sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. Di Delhi. Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta. Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. Borneo dan Kepulauan Maluku. Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera.kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India.pedagang dan ahli perniagaan. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya . ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri). Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol.

Iran dan Jain. kesusasteraan. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 . dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini. dan seni halus seperti muzik. perubatan. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia.komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran.4. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung. astronomi. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar. 14. Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan. tarian. Hoysala. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13. Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab. dan dalam seni bina Turki. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia.kacir. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. dan serangan orang. seni bina dan lukisan.

Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur).5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510).pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan. kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664. 14. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan. Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara. sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya. Tetapi kemudiannya. pendidikan dan kesenian. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran. pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India. perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama.

Dalam arena politik. dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini. Pada permulaan kurun ke-19. Dasar politik. Akhirnya. dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. Kesannya. orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan. Antara Gabenor. memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris.undang yang mengurangkan kebebasan orang India. . ekonomi. Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang. Kesan pergolakan politik ini. Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian.memudahkan pentadbiran. Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran). barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing. Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden).

Dalam hal ini. peranan Brahma Samaj. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India. Rajakrishnan . halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Sivapalan M. Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama. Dalam konteks ini. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. Rrajantheran R.

Grhastya. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. dharma. Sangam. Yajna. Aham. halaman 253 15. Brahmacarya. Aryabhata. Sankhya.Bhagavadgita. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa. Bharatanaryam. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India. Tirukkural. Yoga. Vedanta. Purushortha. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Jau. Dari segi demografi. 15. Jainisme. Vanaprastya. Nirwana. iaitu pertama. Brahman. Sanatana Dharma. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Puram. Tolkappiyar. Mahabharata. Veda. Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Raga. Saivisme.Asramadharma. Ahimsa. Jyotisa. Ramayana. orang Dravidia. Upanishad Buddhisme. Moksha. Sannyasa. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Nyaya. Samsara. Keluarga bersama dibentuk oleh . orang Indo Arya dan kedua. Atman. Vaisnavisme. Dalam masyarakat India. Bhakti. Vaisesika. Karma.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Varma. Astadhyayi. Natya Sastra. Sakuntala. Sanskrit Tamil.

kecacatan anggota dan sebagainya. Kewujudan sistem undang. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. 15. juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat. pendidikan barat. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama. Dalam perkahwinan ini. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. Namun begitu. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan. Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad. menghidap penyakit.undang moden. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. Secara amnya. institusi-institusi moden. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua.1 Ashrama Dharma Tahap pertama. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga.2.

vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma.ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun. Tahap ketiga. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal). Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk . dan ini merupakan zaman bujang. Dalam konteks perkahwinan ini. Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. Pada tahap ini. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. halaman 254 Tahap kedua. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Dalam lingkungan usia sebegini. Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. Tahap keempat.

Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar.2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. saudara mara. anak. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian. Objektif pertama mulia. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Objektif keempat mulia.menyebarkan ajaran-ajaran agama. 15. Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini. orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. Ini dapat . Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal. contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Bagi mencapai tujuan tersebut. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal. Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. Objektif kedua mulia. Objektif ketiga mulia. Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. Porul/artha iaitu kekayaan.2. Namun begitu. Isteri. wargatua.

pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. 15. Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu.bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India. Sebagai kesimpulannya. dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara. Terdapat bukti. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. pergerakan- . Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha.upacara keagamaan. Namun begitu. Sembahyang. dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis. Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata. Dari segi pendidikan.3. 15.

kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam. Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. Akhirnya. peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin. Prarthana Samaj dan sebagainya. Di samping itu. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. Dalam konteks ini. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj. disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati.kurun ke-3 TM). 15. kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20.2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin. .3.

Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya. halaman 257 15. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. . Vaishya iaitu kelas perekonomian. Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial. tidak boleh dicampuradukkan. ketiga. Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. keempat. golongan terpelajar dan lainlain. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama. pedanda. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta.1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua. Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara.4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal).4.duanya. Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. Bermakna. kedua. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah. bawahan dan sebaliknya. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna. fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan). pengendali upacara di kuil.15. dan kelima.

berkulit gelap. berambut kerinting. Interaksi. . Ini termasuklah varna. kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. orang Arya. Namun begitu. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan. Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. Di samping itu. Shudra. Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. Orang tempatan merupakan masyarakat tani. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna. Brahmin.1000SM). orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat. Dengan ini. budaya kebendaan mereka masih tidak maju.

4. Sistem jati memiliki sistem pentadbiran. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM). Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain. sistem jati tidak bersifat hierarki. perkahwinan. Pengasingan sosial (makan-minum. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing. Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme). Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan. Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. .halaman 258 15. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari.

15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. Bengali (8%). sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian.uDalit. Islam. Gujarati (5%). Kannada (4%).Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu. Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing. terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur. Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%). Malayalam (4%).5. Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. Punjabi (3%). perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) .1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India. Tamil (7%). Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida. dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). Urdu (5%). Marathi (8%). Telugu (9%). bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit. Oriya (1%). Assam (2%). Mengenai bahasa Indo-Arya. Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan.

Gujarati . loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing. Magadhi dan lain-lain.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit.loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Pada zaman Buddha (500SM). Marathi. Sanskrit. Rajastam dan Sindhi. Urdu. Oriya. Brahui (Baluchistan). Shauraseni. Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota. Hindi. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara. Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). Prakrit. Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Kashmiri. dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Mengenai bahasa Dravida.masing. Pali. Sanskrit. Punjabi. bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda. Malayalam. Pada tahun 800SM.) yang menggunakan skrip Kharosthi. Hindi. Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman. Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf. Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil.M. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang. Gujarati. Oriya. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India. Kannada. Bengali.

Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. 15.SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun. isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah. bahasa-bahasa Indo. kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India. ertinya melihat dan mengetahui. Dari segi perbandingan. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan.Arya dan Dravida.dan Bengali menggunakan skrip ini. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa . dan kedua.5. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya.

ke semasa. Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. ketiga. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. dan keennm. Sama Veda dan Atharva Veda. Antaranya. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa. Yajur Veda. Nirukta-et[mo\ogi. halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan. terutama melalui cerita lisan. tafsiran istilah-istilah tertentu. Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. dan kelima. Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. keempat. Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua. Oleh itu cerita. Vyakarana iaitu nahu. kedua. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. . bukan sahaja di India malah seluruh dunia. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. ChancU-prosodi/pola. Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. ilmu falak. yang menekankan sebutan yang tepat. Siksa-tonetik.tatacara pengendalian upacara pengorbanan. Kalpa . Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda. fyotisa iaitu astronomi. irama puisi. Dalam konteks ini. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia.

perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). falsafah. etika. nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. memberi ajaran-ajaran agama dan moral. kamasastra (yang membincangkan percintaan).Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi). Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan). Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama. Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. akhyana (yang mengandungi lagenda. iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma. Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan.lagenda dan mitos). masyarakat dan kesusasteraan. dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma). Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava.

rakan yang . tanpa egoisme). di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. ideal pengorbanan diri. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma. Dalam epik ini. karma-yoga (jalan tmdakan). Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. abang yang dihormati. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna. Dengan ini. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. tidak gentar. Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki. suami yang bertanggungjawab.jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci.jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini.

la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma. Drama Dalam arena drama. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater.drama. Epik Ramayana.setia. penegak keadilan dan sebagainya. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava).L. ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. Menurut Profesor A. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan. persembahan dan artis-artis. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama). Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala. 10 gerakan untuk badan dan lain-lain. selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. Basham. muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama. ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan. 36 gerakan untuk mata. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 . konvensi-konvensi pentas. Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan). Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. teknik-teknik produksi.

(ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida. Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra.tamadun. Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod. Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi. dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. menjadi Tolkappiyar. Telugu. Karya ini mendukung lebih kurang 4.000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. ia kekal sebagai sastera sekular. terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. bahagian kesusasteraan Dravida.

Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. Dalam konteks puisi zaman Sangam. Penyair. Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. keadilan. umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya.fonologi. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. . tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama. murah hati dan sebagainya. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan. cinta terhadap anak gadis sunti. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi). Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. karpu merupakan cinta selepas perkahwinan.penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. cinta yang tidak berbalas dan sebagainya. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. Puram bererti bahagian luaran. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya. berani.

kekayaan. negara. iaitu pertemuan. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. nilai-nilai masa dan alam. kumpulan-kumpulan pekerja. Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. raja. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda. kecurangan suami/isteri merajuk.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. kemiskinan. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup. Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). keperwiraan serta nilai. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain. Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya . Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal.nilai sosial yang lain. penantian. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya. Oleh itu ia meliputi masyarakat.

iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi. Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua . Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini. lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. Dalam Tirukkural.

Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun.kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis.1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10. Karya-karya Bahasa Tatabahasa. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk . Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu). Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi. 15. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal).6.

Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Indra. Henoteisme. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme.unsur alam semulajadi seperti api. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda. Vayu dan sebagainya. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. Rudra. Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal. pokok. sungai dan sebagainya. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India.tujuan kerohanian. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. angin. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya. Monoteisme dan Monisme. Usas.

mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya. Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini. pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme.sifat-sifat penciptaan. dan pemusnahan. Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. dan dianggap sebagai Tuhan. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya. seperti untuk mendapatkan faedah duniawi. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu. pemeliharaan. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan. Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum.

Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan. asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya. karma. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman. samsara dan moksha. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman.seperti ini. Atman. (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). Akhir sekali. Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman. moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. iaitu Brahman. Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. Karma merupakan perbuatan. Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk.

maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). halaman 269 15. Sebaliknya. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia . Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. Shiva.ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. tidak berbayang atau gelap. Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India. (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha. Tetapi ajaran.termasuklah sifat. Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma). tidak pendek.6. Vishnu dan sebagainya.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan. metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna.sifat seperti maha penyayang. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang.

iaitu pertama. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana. tujuan atau cita-cita yang betui. kepercayaan yang betui (benar). Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. perbuatan yang betui. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. ketiga. la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. hidup yang betui. fikiran yang betui. marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. keenam. berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. Akhirnya. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru. dan kelapan. atau sebab membawa penderitaan). ketujuh. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. kedua. kedua. walaupun untuk mengisi perut. cinta. Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi.iaitu Dukka (penderitaan). Nirodha dan Marga. dan ketiga. Apt keinginan. keempat. (ii) Jainisme . renungan yang baik. usaha yang benar. gembira dan ketenangan yang berkekalan. Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. kelima. nafsu. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian. yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). pertuturan yang baik. Samudaya (punca.

hasil perbuatan baik). Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. nirjara (penghapusan karma). ketiga. keenam. 15. punya karma (pahala.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. Vaisheshika. Oleh yang demikian. samvara (menahan pengaliran karma). kelima. Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). iaitu pertumn. Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda. ketujuh.6. aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana. dan kesembilan. Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh. Yoga. Mimamsa dan Vedanta. disiplin mental dan moral. keempat. asmva (daya penarik). jiva (roh terdapat dalam semua benda. Perbuatan baik. bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. Sankhya. kedua. kelapan. yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira).3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. hasil perbuatan yang jahat). . Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini. Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva. meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. papa karma (dosa.

Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda). Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan. Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). api dan udara. Sebaliknya. Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan. akasha (eter). Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa. Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan. air. Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). menjalankan fungsi penciptaan. Objek pengetahuan (prameya).atom kepunyaan bumi. bukan rekaan ataupun imaginasi minda. manas (minda) dan atma . Inferens (anumana). pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga. Dunia ialah sesuatu entiti benar. Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom. kala (masa).Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha). Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi.

Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. Dalam konteks ini. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan . prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi. pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India. Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Oleh itu. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha.(jiwa). Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM. purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. dan kedua.

Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. dikatakan pokok wujud dalam benih. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. ketelitian. Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. kekasaran. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. gerakan dan keghairahan. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. dan ketiga. ketidakseimbangan. Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat.purusha. Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian. Misalnya. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. ianya sudah wujud. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. Triguna mengandungi tiga sifat. kedua. kemalasan dan ketidakaktifan. kesucian dan keterangan. meja wujud dalam kayu dan sebagainya. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. kemahiran. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan . Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk.

tetapi lebih bercorak praktikal. inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. Vedanta . Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. Dalam amalan. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. minda. ciptaanJaimini. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. pancaindera. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. Aliran ini tidak bersifat spekulatif. minda yang kompleks serta deria inteiek. Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM.kurun masihi. Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

Pandangan semesta organik ini. telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena.kekerasan bukan secara sukarela. Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan.unsur majmuk. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan . Tamadun pandangan India. Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. Unsur. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan. Walaupun perbezaan. Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan. corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi.

kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda. Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. Pendek kata. kekayaan. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. seimbang dan berpadu. panjang umur. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. Lama. Sikap menerima kepelbagaian. kemasyhuran dan kejayaan dan . Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan. Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur.

. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi. orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. Amalan penyembahan patung. Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi. unsur dan amalan Hindu. Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian. Magti dan Lachi. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini. Kali dan Dharmaraj. kepercayaan dan amalan masing-masing. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. Misalnya prasangka-prasangka kasta. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya. Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. ketidakbenaran perkahwinan semula balu. orang Muslim Bengal menyembah Sitata. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan.

Yoga. Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . advaita (tanpa dualisme). Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Nyaya. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. Vaisesika. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. Mimamsa dan Vedanta. Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi. biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung.

Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. amalan hipergami. diskriminasi dan layanan yang berbeza.balu muda. pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil. Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme. kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya. Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan.Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal. didiskriminasikan dan dieksploitasi. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan). Perkahwinan awal. Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Bahawa terdapat tugas . Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan.

Pada zaman pemerintahan Aurangzeb. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Islam dijadikan agama rasmi negara. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India. dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan. Mereka mulai menyedari beberapa . Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan. Alauddin Hussein Shah. Asoka Harsha. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. mengganggu hak dan kebebasan rakyat. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. Kita dapat melihat dalam sejarah India. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan. Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. pandangan. 16.2.

Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka. Oleh yang demikian sikap. supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi. rasionaliti. keadilan. Pandangan semesta baru mula muncul dalam . sekarang dipersoalkan dan ditentang. kebenaran dan kesedaran batin. dan yang telah diterima. Ini bermakna. Peranan mubaligh. termasuk tuntutan untuk memisahkan negara. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. kesetiaan.kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. persamaan. persetujuan dan keharmonian. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan. perspektif. usaha untuk menentang pihak British.

Misalnya. Malabari. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India. Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan. Ambedkar dan Naicker. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. perkahwman semula balu. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . tetap dan tekun. kasta. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi.minda orang India. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. pendidikan wanita. M. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal.

Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. Gujarat (bahasa Gujerati). bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. Karnataka (bahasa Kannada). Orissa (bahasa Oriya). atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri.negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. Tamil Nadu (bahasa Tamil). konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan.cengkaman kuasa imperialis. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. Dalam kehidupan sosial dan budaya. . segala kontradiksi. konflik. Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta. Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. kaum. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing. Punjab (bahasa Punjabi). Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. Bihar (bahasa Bihari). dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan.

perladangan (estet) dan bandar. masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu.16. kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. Cina dan India memegang pandangan semesta organik. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi. dengan budaya. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. bahasa. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia. Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. sebagai kaum teras di negara ini. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat . Pemikiran rasional. menyaksikan kemunculan (komitmen). persaudaraan.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. Dari segi demografi.2. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. Sehingga akhir 1960-an.

DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. . Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan. Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum. Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian.tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini. Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu.

Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. kepercayaan kepada Tuhan. perpaduan. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif. masyarakat dan nasional seperti persamaan. Ahimsa. 16. kumpulan. dan Perpaduan.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku). agama atau status sosial yang lain. Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum. pencapaian. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai .2. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. kerjasamapersetujuan. Satya. integrasi dan kesetiaan. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma. 16. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. Karma. Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa. memupuk semangat persaudaraan.2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu.

Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. ikhlas dan tidak .kuasa politik atau ekonomi. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat.jatidharma (bagi jan). kesabaran. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. Misalnya. kawalan deria. seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan. pengetahuan. tidak melakukan kekejaman. Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya. kebersihan. mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. pengajaran. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. Misalnya. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. kawalan minda. memaafkan. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan. tidak mencuri. Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama). Dalam susunan seperti ini fungsi agama. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna.

Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). . memelihara dan akhirnya memusnahkannya.marah. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. dharma yang dikaitkan dengan tugas. Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat. Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu. Dialah yang mencipta. Brahman adalah pemerintah alam semesta. Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik.2. daripadanya segala. Brahman adalah ketua bagi semua. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan. 16. yang perlu ada bagi semua manusia. Dalam aspek saguna.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Dialah yang menyebabkan semua. Maka itu. mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman.

Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya. Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. besi dan gunting. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. bunga api dan apt. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman. tanah liat dan periuk belanga. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. Kewujudannya mutlak. bangsa dan agama. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- . Atman. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). tidak terbayang atau gelap. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini.

Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. pemikiran yang baik. renungan yang baik. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini .3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. Membantu orang lain. Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. halaman 292 16.anak kekal abadi. Sebaliknya. pengetahuan yang baik. menderma kepada golongan miskin. Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik.2. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. ucapan.

Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman. merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks. Oleh yang halaman 293 demikian. beransur.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya.merangkumi prinsip karma.2. . seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba. 16. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. Buddhisme dan Jainisme. Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan.

kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial. Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. jasa dan pengorbanan diri. tindakan yang benar. simpati. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama. 16. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia. betas kasihan. keadilan. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan. berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. Sebenarnya.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya.2. Tuhan merupakan ucapan. Sifat. Pada hakikatnya. murah hati. mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan. ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam . beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa. tidak berubah. Menurut Mahatma Gandhi.Bagi Mahatma Gandhi.kuasa jahat.

6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama.siri tindakan. tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan. Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar. Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan. Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya. dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. 16. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim. Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. Kerajaan-kerajaan Muslim di India. pada zaman pemerintahan Turko- . Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya.2. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik.

kasta atau agama. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu. Pemerintah Kashmir. sivil dan ketenteraan. dibuka untuk Hindu dan Muslim. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama. Maka itu. Semua perkhidmatan kerajaan. Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. . Atas arahan baginda. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat.Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal.

Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. pertanian. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. Dara Shikoh. geometri.Melaluinya juga. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. matematik. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. logik. fizik. astrologi. ekonomi. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. Buat kali pertamanya di India. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat. Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. sejarah. sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. Tindakan juga diambil terhadap sati. Misalnya. baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. etika. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. perubatan. karya klasik matematik. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. senipolitik. ke dalam bahasa Persia. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan.

Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain.unsur Muslim dan Hindu. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. sosial. Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian. Hindu dan Buddha. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan. ekonomi. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . lalu menghancurkan struktur harmoni. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. Sebagai suatu kesimpulan. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. Dalam konteks ini. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim. sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. Dalam bidang sent bina.menterjemahkan Upanishad. tarian. terutama Islam. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia.

orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka. inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. Anak Tegh Bahadur. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu. Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni. petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. Orang. Sejak Mohamad Ghazni. Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. Dalam bidang pentadbiran. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. kita dapat . Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya. pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal.1668. Tegh Bahadur.

Orientasi Sistem Nilai.unsur Asas Tamadun Cina. Maka itu. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan. budaya. Unsur. Pandangan Semesta. Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. . perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik).lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum. dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. Sistem Pertanian Purba (Tradisional). halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Manakala pemerintahan Aurangzeb. Kebudayaan Longshan. Keluarga dan Masyarakat Cina. Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Falsafah dan Agama. Pembentukan Bangsa Tionghoa. Zaman Gangsa. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang. agama dan bahasa. Bahasa dan Sistem Tulisan Cina.

selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur.1. Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian. Tapak.17. dan tamadun Yunani (Eropah). Namun. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya. lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian. Xi'an di provinsi Shaanxi. tamadun India (Lembah Sungai Indus). Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates). Bagaimanapun. didapati bahawa orang Yangshao . tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan. jauh daripada terserap oleh tamadun lain.perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo. Berdasarkan tinggalan arkeologi.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil). halaman 301 17. berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). Di kawasan ini. yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi.1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM).

1. Ciri-ciri peradaban pertanian . memelihara babi. Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini. di provinsi Sichuan. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya. di provinsi Shandung. kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China. 17. Selama lebih kurang 5. Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao.

Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. Dalam Zaman Gangsa pula. namun terdapat bukti. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi. hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM).bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit. tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang. penggunaan sistem tulisan. kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut. gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. Namun begitu. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil. Namun begitu. yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks. .

Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut. Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. menggalakkan penanaman bijirin. bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China.2. di selatan Teluk Hangzhou.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi). yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas.faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan. Faktor. 17. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun.17. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi. dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China. provinsi Zhejiang.2.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17.

Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik. bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . Bagaimanapun. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad.000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali.dinasti Cina yang lepas.000 hingga 5. Mengenai peranan dan kepentingan sungai. sikap terikat dengan tanah. Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. kebudayaan dan ketenteraan. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. di bahagian timurnya menghadap ke lautan. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum. peramah serta cintakan pendamaian. ekonomi. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM). di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. Namun. pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. Berdasarkan lokasi geografi negara China. di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. Seiring dengan pola pergerakan ini. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan.

tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain.tanah air. Mengenai sistem tulisan. dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam. Selain bangsa Cina.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa. Vietnam dan Korea. huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar). Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing). Selain sebutan bunyi dan maksud. zh'shi (lambang petunjuk). Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. 17. hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini.2. . iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character).

Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas. 17. China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama. dan berintegrasi. Seterusnya. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan.17. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum. bersengketa dan berperang. kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa. Menurut sejarahnya. berkahwin campur. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China.2. kedua. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. Menurut para sarjana China.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif. Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya.2. iaitu .

Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM). Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. Menerusi perubahan Taiji. sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way). Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. Menurut kitab ini.animisme iaitu pemujaan binatang. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. Di samping konsep Dao. tanaman. terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang. Namun. Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). Dalam kitab ini juga. tempat asal-usul semua makhluk. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. matahari. bintang.

Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya. namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina.6 Falsafah dan Agama Cina . Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya. 17. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum. nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu.ciri keyakinan diri. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut.2. dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. seimbang dan bersesuaian. Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana. seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han.Tian. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity). Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung. Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM). Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat.

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi . Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan. Bagi seorang sarjana tradisional. di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian. halaman 316 18. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. Bahasa percakapan. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM). Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika. prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. Bagaimanapun. Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu.Qin yang indah sekali. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'. tetapi juga novel dan drama hari kemudian. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. Pada dinasti Yuan (1279-1368). prosa Cina seperti puisi purba. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. khasnya sarjana Konfusian. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. Berlainan dengan prosa di Barat. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika.3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat. dan kawasan utara China.3. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa.

yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). Selain chuanqi. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. Menjelang lewat kurun ke-18. . drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. Dari sini. Sebagai contoh. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini. kunqu Juga amat menarik. Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Seperti yang dibincangkan di atas. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan). prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. Secara keseluruhannya. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian.pentas di Beijing. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. Chuanqi yang berkembang semasa zaju.

18. sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2. Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi .4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368). Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. Ternyata. dan percakapan sia-sia. dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911).3.Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. Walau bagaimanapun. pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang. Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya. yang jahat akan menerima hukuman. kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik.

1 Muzik Klasik . Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas.Loteng Merah). Selain daripada cara penyampaian. karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka.4 KESENIAN CINA 18. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia. dan menyokong perubahan misalnya. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum). Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha.4. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina. 18.

Mengenai asal-usul muzik Cina. Konfusius memberi pendapat yang sama. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. genderang. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. kulit. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. tanah liat. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. batu. labu dan buluh. Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam. sutera. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. kayu.Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. Namun begitu. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. . Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia.

Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Pada pendapat beliau. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal. Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. Selain itu. melalui pemaparan enam jenis emosi. iaitu kesedihan. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8. . Manakala di Vietnam. Muzik. corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. kegembiraan. muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. kepuasan. kemarahan.

gerbang kehormat. Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. kedua. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. papan tanda. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi. Berus diperbuat daripada bulu kambing. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. Dalam sistem pendidikan lama. kuil-kuil. tiang bangunan dan di rumah-rumah. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). berus. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas.2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. dan kadang-kadang sutera. tulisannya lebih . Berbanding dengan sent lukisan. kertas. termasuklah pertama. untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa.4. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini.18.

Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. iaitu alam semula jadi. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. ketiga.berbentuk segi empat. dengan impuls. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. . Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa. dan keempat. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu. poise sejenak. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur. momentum. Dari segi teknikal.

4. Dalam lukisan Cina. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. batu. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). Qi Baishi. bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi. sungai. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang . kaligrafi. tidak melukis udang. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. kaligrafi dan lukisan'. Apabila melukis landskap. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. serangga. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri.halaman 321 18. tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. Berdasarkan cara penyampaian.

kadang-kadang sepanjang lima belas meter. Bagi seorang pelukis pujangga. biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan. Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya. tandatangan pelukis.ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan. dan dianggap tidak ada konsep seni. Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan. sedikit bayangan adalah mencukupi. Bagi seseorang peminat lukisan Cina. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. halaman 322 Bagaimanapun. Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. tulisan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. . Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album.

kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 . Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. perasaan dan jiwa seseorang pelukis. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. Dalam konteks ini. kawasan bandar. Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. kematian. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. Bagi orang Cina. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina.Berbanding tema dalam lukisan Barat. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. kekerasan. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah. Oleh itu. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid. Subjek seperti peperangan.

tumbuhan. Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. bunga. Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Mengenai pengaruh dari tamadun lain. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. burung. Dalam lukisan. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. terutamanya lukisan landskap. ikan dan sebagainya. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. juga mempunyai fungsi sosial dan moral. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. . Sehingga masa kini. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya.

tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China). Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Dalam seni bina Cina. Di peringkat kampung dan desa. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari . iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy). harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Sejak dari awal lagi.18. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta.4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan.4. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat.

Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. Taman. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame).taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. yang dipengaruhl oleh agama Buddha. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. istana dan rumah-rumah kediaman. Ciri lain termasuklah pagoda. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru. Bumbung binaan Cina adalah menonjol. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 .kuil-kuil. adalah ciri lain binaan Cina.

dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Bagaimanapun. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. Dan kehma. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. sifat harmoni diutamakan. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. agama atau pengkebumian.4. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. Kedua. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . dan kesenian dalam tamadun Cina. sent logam. Dilihat dari segi pembinaan. Sebaliknya. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. Keempat. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta. Secara umumnya. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. seni lakuer. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. Ketiga. seni ukir. 18. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. perabot dan tekstil. Pertama.

Teknologi yang lain misalnya. Kesannya. Bagaimanapun. Namun begitu. kompas. 18.1292. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. wujud pertemuan sekali. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi.Buddhisme. Ilmu mengenai sutera. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. pengeluaran halaman 326 porselin. unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat. berikutan perkembangan sejarah. Selain itu. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China. Di peringkat awal permulaannya.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi. dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. pembuatan kertas dan loyang.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). Bagaimanapun.

orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna.2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini.5.1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM). Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue.000 tahun. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal. 18. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?).5. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM). Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik . Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. halaman 327 18. sistem pecahan dan sistem perpuluhan.5.teknologi moden. Mengikut legenda. 18.

tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan. Berdasarkan teori jing dan luo. organ dalaman. Misalnya. kesakitan berlaku. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. Dalam rawatan moxibustion.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. Mengikut teori ini. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. Apabilaywg atau luo tersekat. jantung. . Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. limpa. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa).

5.5. Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave. Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4. Mereka juga memahami prinsip fokus. dan kapur barus (champor). Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit.5 Bidang Alkimia . Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. 18.Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba).lens). Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina.000 jenis. binatang dan sumber galian. 18.hole camera).000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan. merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional.4 Bidang Optik Dalam bidang optik. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks. besi (untuk anemia). yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM). Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini.

termasuk bahan beracun. pertanian.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life). Seawal lebih kurang tahun 200SM. orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna. Dalam bidang perubatan moden. 18. astronomi.5. sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness).6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. Dari China. Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. cara membuat kalendar dan penulisan. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. . plumbum dan arsenik. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri. penggunaan bahan beracun adalah biasa. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan.

18. Mengenai teknik membuat kertas. Pada tahun 1045. ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Menjelang kurun ke-7. bahan letupan dan kompas. Semasa dinasti Han (206SM . Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing). Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15. pencetakan. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum.220SM) sifat-sifat . Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906). Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas.

Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik. yang pada mulanya untuk digunakan di kapal.magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. analisis dan logik. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas. 18.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. Akan tetapi. orang Cina telah menghasilkan kompas. Ketiga. perubatan Cina tradisional dan sebagainya. Pemikiran . orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). Akan tetapi. Kedua. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6. abacus. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. cara pengairan. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan.

khususnya sains semulajadi (natural science). 18. walaupun perkembangannya tidak sebegitu . kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina. masyarakat. Sehubungan ini. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. Akibatnya. pendekatan holistik terhadap kehidupan. kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Seperti komponen budaya Cina yang lain. dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga. Dan kelima.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. negara dan dunia. para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains. Di bidang sains dan teknologi. Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. Keempat.

bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. China-India. Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). Proses Penyesuaian Diri. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. Ini . sains dan teknologi dalam tamadun Cina. China-Dunia Arab. Bulatan budaya Cina: Korea. Globalisasi Zaman Informasi. 19.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Akulturasi. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. iaitu Huanghe dan Yangzi. Jepun. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. Buddhisme di China. Islam di China. Dampak Barat. Dialog Peradaban. nama seperti Hua. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. Jalan Sutera. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Amalgamasi. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. kesenian. percetakan. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. Vietnam. Asimilasi.

yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. Sistem politik yang berwibawa. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik. kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya. dinasti Qin (221SM-206SM). Bagi kebudayaan Cina. Tanah Arab dan Parsi (Islam). Jepun dan Vietnam. sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. dan Eropah. Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. . Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut. Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. Di peringkat luar bulatan budaya. India.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. Mengikut ahli-ahli antropologi. interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM). Melalui proses interaksi antara budaya ini. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina).

pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. Imigrasi orang Cina. dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19. Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman.2. orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). . Walau bagaimanapun. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea. Antara kurun pertama dengan ke-6. kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria.19. muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo. Selain kegiatan perdagangan.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong. Pada tahun 108SM. China. wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak.besaran oleh setiap negeri sukuan ini.

kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. peperiksaan. Bagaimanapun. Pada tahun 392. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. mengkaji. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea. dan mempelajari proses perkembangan ini. . Melalui Konfusianisme. sistem birokrasi. undang-undang dan institusi sosial. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul. Akibat daripada interaksi ini. Untuk mengukuhkan kedudukan ini. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme. seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. Sebagaimana Konfusianisme. Sebagaimana di negara China. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami. telah tersebar dan berkembang ke Korea.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China.

seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. Akibatnya. terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. kerana China dan Korea amat berdekatan. perubatan dan lain-lain lagi. penggubalan kalendar. 19. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China. Apabila Buddhisme memasuki Korea. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea). pemeliharaan ulat sutera dan . gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. dan lain-lain). Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian. sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina. bidang kesenian. Melalui interaksi ini juga. Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). halaman 335 Sejak zaman purba. Kesenian Korea termasuk seni tembikar.Selain faktor geografi. sent area dan sent lukis. pertukangan.2. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. perubatan. Melalui kajibanding.

iaitu sistem tulisan Cina.pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. Pada kurun ke-9. sejarah. Selain melalui diplomat dan pelajar. maka tata etika. Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun. Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867). Beberapa kurun kemudiannya. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). format dan susunan. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. Kana. Dalam bidang persejarahan pula. akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. sistem politik dan sebagainya. dicipta berdasarkan Kanji. bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. teori politik. pendekatan. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. falsafah. Pada zaman Qin (221SM-206SM). agama. dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. iaitu sistem tulisan Jepun. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. Pada tahap ini. pemikiran . lalu telah memajukan masyarakat Jepun. Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. ahli seni. kesenian. Bahkan.

kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528). Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao. pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual. dan ketiga.dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba). kedua. Dalam jangka waktu ini. Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme. dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati. mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik.hukum alam semula jadi. la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah. Dalam sistem pendidikan. yang mementingkan klasik Konfusian . seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Pada kurun ke-7. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). Mengikut Dao. kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. sama ada keturunan Cina atau Jepun. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama. semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum. Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun.

sent lukis. penggunaan penyepit). kertas. 19. porselin dan tembikar.ciri Jepun. Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. permainan (wau. sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19. kicap. Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. perkebunan.618) dan dinasti Tang (618-907). kain sutera. kesusasteraan dan muzik. kaligrafi. mahjong). agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono).2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara. Oleh itu. Antara unsur-unsur tersebut.yang asli. Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581. Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri. pesta dan perayaan. upacara dan ritus (penyembahan). Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. unsur Cina yang . makanan (tauhu. teh dan seni teh. Pada hal. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun. iaitu yang telah dicinakan.

Sebagaimana Korea dan Jepun. INDIA. Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. DUNIA . makanan. Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis. kesusasteraan. seni bina dan kaligrafi Cina. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam. perundangan. peralatan muzik. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik. Melalui bahasa Cina. Selain Konfusianisme. perubatan dan bidang-bidang ilmiah.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. 19. pemikiran. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik. perayaan (Tahun Baru Cina). Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam. permainan. Pendek kata. Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). pendidikan. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. ekonomi. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. seni ukir. antaranya pakaian. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. persejarahan. ritus dan upacara. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. Dalam sejarah Vietnam. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat.

usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu. Seterusnya. Asia Barat Tengah dan Barat.3. negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera.ISLAM DAN BARAT 19. India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap. Untuk mengatasi ancaman ini. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain. Namun begitu. kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom.kawasan di sebelah barat wilayahnya. Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM). Pada tahun 119SM. Namun demikian. Asia Tengah dan Mesir. Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur. dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah .000 km. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara. Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an). berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang. China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7.

barang yang diperbuat daripada porselin. tauhu. kicap dan sayur-sayuran. penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM).2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China.3. Bersama. bahan letupan. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik. kertas. dan ada yang merupakan hiasan. kain. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru. muzik. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. kain. perlombongan. tenun. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. 19. pembinaan. dan sebagainya). kasut. . lakuer atau logam. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. samsu. China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas. makanan. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur.sama ini. lilin. perniagaan dan perdagangan. Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644). dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. pertukangan. Justeru itu. dan sebagainya. rumah. tembikar. Tetapi. dan makanan seperti taugeh. Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China. peperangan dan ketenteraan.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini.

sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. Akibatnya. menjelang pertengahan kurun ke-19. Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan.kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan. apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil. ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara. kuasa. Pada akhir dinasti Tang (618-907). dinasti Song (9601279). bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka . Melalui ekspedisi ketenteraan ini. kemahiran dan teknologi Cina. Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13.pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi. beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. Daripada rantau Asia Tenggara pula. Selain itu. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292. Pada awal kurun ke-14. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644).

masakan dan perkakas dapur. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. Di halaman 341 Myanmar. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini. integrasi keluarga. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. upacara pengkebumian. proses akulturasi (pembudayaan). banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat. pakaian. manakala di Malaysia dan Indonesia. . adat resam perkahwinan. penghormatan terhadap ibu bapa. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. Oleh itu. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. selain daripada makanan. dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. Selain amalgamasi. Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada. Sungguhpun demikian. Di Filipina misalnya. Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. pengucapan dan tingkah laku. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan.

Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan.3 Interaksi Budaya Cina dengan India . Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara. 19. Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara.3. Melalui Filipina pula. bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan. Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433). Dalam satu jangka masa panjang. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme. Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. India. semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia. China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. Oleh itu.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433).

Asia Tenggara dan Asia Timur. diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah. tetapi prinsip. Dalam proses yang panjang ini. Ciptaan kesusasteraan. Pada kurun ke-6SM. Pada kurun ke-2. Mengikut rekod sejarah China. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme. seni muzik dan tarian. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya. Pertukaran pemikiran. Oleh itu. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. banyak unsur-unsur kebudayaan India. . terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur). Namun begitu.prinsip asas dan identiti tidak terjejas. sains dan teknologi. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. Selain itu. Bersama-sama dengan ajaran Buddha. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. perubatan. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam.

menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit. Xuan Zang dan sami Cina lain. Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina. Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian. Dalam proses berinteraksi ini.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China.673 teks dalam 15. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3. Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. Selain itu. Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907). . 682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini. menetap di situ.

Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom. Pada zaman dinasti Tang (618-907). Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. terutama di Xinjiang dan Gansu. dan di kalangan tentera. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. Semasa sami Cina. Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727. Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun. pembuatan kertas. teknologi pencetakan dan penggunaan kompas. golongan kelas atasan atau bangsawan. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Menurut rekod sejarah China. Di kawasan bahagian barat dan utara China. melawat . Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. Salah seorang ahli astronomi India terpenting. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. Di samping itu. Dalam bidang ilmu perubatan. tembikar dan bahan letupan. Yi Jing.

Corak Bianwen. Oleh itu. falsafah Buddha adalah yang . dan antara falsafah India. Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. tema.000. ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). Mengikut rekod sejarah. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan.India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. Mengikut Sejarah Dinasti Sui. iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi. pediatriks dan ginakologi. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India. gaya atau genre. istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang. Mengikut satu pendapat. Namun begitu. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha.

4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya. 19. bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha. Mereka tidak sahaja mempunyai . agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China. Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan.3. melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874). Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658). Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina. Selepas itu. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. Ma Zhu (kk 1640-1711). Pada kurun-kurun berikutnya. Namun begitu. dan keduanya. Pada kurun ke-10. Dapat dirumuskan.paling berpengaruh di China. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. Di peringkat awal. melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun).

kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama. Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. Mengikut rekod sejarah. Misalnya. Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah. Semenjak itu. shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. zhong (kesetiaan). khasnya klasik Konfusianisme. Antara mereka. Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. agama Islam ditenma dengan baik di negara China. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. Pada masa itu dan sehmgga kirn.

Jamal al-Din. Selain itu. Selain itu. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308. manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). Dalam bidang astronomi. Li Xun (kk 855-930). Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. Tiga ciptaan Cina yang penting. . tukang emas dan pelukis. teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. seorang ahli astronomi Parsi. bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman). dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. Selain itu.Eropah. telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. Misalnya. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. Dari dunia Arab pula. ke Mesir dan Maaghreb.

Di waktu itu. dan keduanya. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun. 19. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13.Secara umumnya. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. Beliau .3. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini. Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. Marco Polo (1275-1292) misalnya. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. Walau bagaimanapun. Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain. Melalui interaksi awal dengan Barat. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582.

Misalnya. yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. Xu Guangqi (1562-1633). Pada kurun ke-18. seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina. dan Gottfried W. Li Madou. minat orang Barat terhadap China. Leibniz (1646-1716). sedangkan falsafah Cina halaman 348 . Gottfried W. astronomi. matematik. mengangkat nama Cina. pertanian. Akibatnya. Oleh itu. memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. menterjemahkan buku. Misalnya. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. perubatan. Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang. Misalnya. geografi dan astronomi. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. beliau menghasilkan peta dunia baru.buku mengenai agama. ketenteraan dan perubatan. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan.mempelajari bahasa dan sejarah Cina. Di negara China pula. mencipta beberapa peralatan astronomi. Francois Voltaire (1694-1778). sains pemikiran dan logik. matematik dan sains. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina. astronomi.

1723-173 5). Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19. Dalam jangka masa setengah kurun tersebut. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian. kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. Perang Anglo-China (1856-1860). membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan. secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. Walau bagaimanapun. serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. menyerahkan hak milik kawasan tertentu. Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). Oleh yang demikian. Setiap kali ditewaskan.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya.

Sementara itu. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik.hara yang sedang berlaku di negara China. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar. yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas. Pada akhir kurun ke-19. Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. Namun begitu. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898. Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). dan keadaan negara terus kacau-bilau.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan. ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . Dr. Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. Namun begitu.

Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China. Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat.rakyat kerana negara China masih terus mundur. diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama.karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. Untuk mencapai matlamat ini. Selain perubahan sistem politik. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi". Selain itu. Pada tahun 1905. negara Eropah atau Amerika Syarikat. Berikutan interaksi dengan Barat ini. jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. Oleh itu. PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial. dan keduanya. Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. karya. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden. .

Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19. sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Oleh itu. negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi. integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. Dalam hubungan ini. Dalam hubungan ini. negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi.19. Akibatnya kini. kedua. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu.4. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). satu set ideal. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat. Pada ketika ini. dikupas dan diberi pengertian baru .1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. Di peringkat global. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam. dan ketiga. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian.

Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal.dalam konteks semasa.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. Kedua. sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. sifat mementingkan nafsu. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi. sifat tamak haloba. Antaranya. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: . Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden. Ketiga. Justeru itu. akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran. Dan keempat. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. Dalam proses globalisasi ini. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian.

kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. Antaranya. 3. pendidikan negara harus . Selain itu. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software). Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. khususnya perindustrian dan perdagangan. dan bukan pada kerajaan atau negara. Pada tahun-tahun 1990-an. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap. Masyarakat yang matang. bermuafakat dan berorientasikan komuniti. liberal dan bertoleransi. Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. Masyarakat yang demokratik. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan. Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. 4. 2. Oleh itu.1.

ekonomi. dan pemeliharaan alam sekitar. . Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia.4. Sejak Julai 1997. Justeru itu. Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan. Sehubungan ini. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. 19. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21. ideal. Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. Walau bagaimanapun. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum. Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk.dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. psikologi. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah. pendidikar. sosial. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC.

dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). keamanan dan keharmonian.Dalam bidang politik. keadilan. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). kelompok. nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). bersifat terbuka dan toleransi. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. berkebudayaan penyayang. Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. tabah hati mengejar kualiti. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. Oleh itu. Dalam bidang sosial. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh. rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. bersifat saintifik dan progresif. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. pemupukan kendiri . Dalam bidang psikologi. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. kemuafakatan. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. alam). Selain itu. kesederhanaan. Selain itu. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. keadilan dan dedikasi terhadap negara. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan.

tingkah laku organisasi. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. Dalam bidang ekonomi. kesopanan. Selain itu. . berjimat-cermat. kepatuhan kepada norma dan peraturan. Dalam konteks ini. Selain itu. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. Misalnya. terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. disiplin din. Nyatalah bentuk. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. kedua.wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. negara dan dunia. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. kesetiaan. kerajinan. Dalam bidang pendidikan.bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. tanggungjawab (komitmen). Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting. nilai etika seperti keharmonian. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga.

tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam.pendidikan sentiasa diutamakan. Secara asasnya. kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. ketiga. isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. dan kelima. ideal dan nilai. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. Walau apapun. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina. dan sudut kesesuaian. Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik. Pertama. manusia berkedudukan setaraf dengan alam. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. Sehubungan ini. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia". personalisme. halaman 355 . Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. 19. keempat.4.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina.

500 tahun dahulu. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini. pemeliharaan alam sekitar.tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama. sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. Dalam hal ini. dari sudut skop yang komprchensif. tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. Tambahan lagi. pengurusan perniagaan. intelektualisme dan rasionalisme. adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. . perubatan dan kesihatan. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2. Kedua. konsepsinya mengenai perhubungan sosial.Khususnya.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. Dalam Konfusianisme. iaitu Lima Perhubungan (wulun). nilai. berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan. ketenteraan. humanitarianisme. kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme. pada keseluruhannya. pendidikan. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan. Dan ketiganya. ekonomi. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan. Pada tahun. Namun. Tegasnya. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global. seperti tamadun.

Pandangan Semesta. Kemasukan Tamadun Barat. Pemildran Masyarakat Jepun. halaman 359 . Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun. Kesyogunan Tokugawa. Zaman SengokuJidai. Zaman Heian.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato. Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua.1.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20. 20. Hubungan dengan Kuasa Barat.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun. Kemasukan Agama Kristian. Peranan Korea. Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. Falsafah. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun. Kesyogunan Ashikaga. Zaman Nara. Pembaharuan Taika dan Taiho. Pemantapan TamadunJepun. Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Zaman Kamakura. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Zaman Meiji.

Dataran. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu. Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. Dari segi ekonomi. aluminium. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise. luruh dan sejuk. Di peringkat awal. Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya. Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12.dataran ini berpenduduk padat. Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Kyushu. Selain arang batu dan sulfur. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian. kromium. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad.Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar. Kyushu dan Shikoku. negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. sumber kekayaan dan kekuasaan. Shikoku dan Hokkaido. kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. panas. magnesium dan uranium. Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). zink. Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif.461 meter.

Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu. Burma dan lain-lain.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya. Shikoku dan Hokkaido. Dari segi sejarahnya. perindustrian dan perikanan. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung. Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata.1. Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini. Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid. Mereka merupakan .tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal.000 tahun dahulu. Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun. pertanian.ganang. Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina. Thailand. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik). Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun. iaitu lebih kurang 5. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid). Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja. 20. antaranya dengan orang Ainu. Vietnam.

masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . Melalui kaedah arkeologi auu cangali. Dari segi kegiatan ekonomi. Dari segi kepercayaan. mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian.t kayu sebagai pakaian. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon. tulang. Menjelang tahun 200SM. Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam). Dan segi sosial. Dari segi kebudayaan. tulang ikan dan tanah liat. dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon.belulang dan kayu. Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM. mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir.

Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun.corak Ibi yang mudah dan kemas. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji. menarik. tenggala untuk membajak dan pengairan. Menjelang kurun ke-4. Di peringkat ini. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. Corak lebih cantik. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan). Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat. kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. Pembukaan tanah-tanah. Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas. berwarna-warni. Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian.ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM).

100 tahun. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea. Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama).1. ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun. Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. Selama 1. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. Di peringkat ini. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Pemerintah ketika itu. Menurut sejarahnya. 20. kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut. Pada tahun 552 M.

Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. beliau telah membina kuil-kuil yang indah. Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi. konsep politik dan etika Konfucius. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan.2 PEMBINAAN. Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun. seni pahat. Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya. Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan.sebuah kuil. DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. PERKEMBANGAN. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina. 20. Dalam bidang seni bina. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya. Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M. termasuk kuil Horyuji (Nara).

Pada tahun 702 M. kebudayaan dan pelajaran. negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat. Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. Berdasarkan sistem baru ini. Menurut kod ini. Pada kurun ke-8. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara. Menjelang kurun ke-8. Selain melalui saluran diplomatik.2. mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara. Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika. Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula. Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. Pegawai.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan. Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan). terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah.20. Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea.

Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. ia berhubungkait dengan aspek politik.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian. Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji. seni tulis dan kesusasteraan. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. . Di bidang politik. Kelas aristokrat ini kemudiannya.2. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. kesenian. Nara merupakan pusat pentadbiran. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting.kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal. 20. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia.

keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang . Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M. Di Nara. Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku). Berdasarkan kepada penulisan sejarah. 20. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain.2. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M. dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha. Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China. Selepas pemindahan ibu negara ini.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara. orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina.100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji. Dalam Zaman Heian.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M.Dalam konteks ini. agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme.

prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. perubahan. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. Pada Zaman Heian. Manakala dalam bidang keagamaan. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. Pada waktu ini. pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. ekonomi atau kebudayaan. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. Pada tahun 960 M. Dalam bidang kebudayaan. Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. Dalam bidang politik. seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. Dalam bidang ekonomi.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik. ukiran.

Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. Dalam bidang politik. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah). 20. muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja. pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun. berlaku beberapa perubahan. Pada tahun 1192. Dalam peperangan tersebut. beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini. Menjelang akhir kurun ke-11. diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. Dalam bidang ekonomi. keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. seolah-olah dibayangi oleh unsur. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini. ke.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura.2. Pada Zaman Kamakura.unsur tamadun Cina. Sebaliknya.

Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. dan peningkatan kegiatan perniagaan.patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds). berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira.1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal. Di Kyoto. Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233. Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. Di samping itu. Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat. Keduanya. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat. diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. dan karya-karya Saigyo (118. Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura). Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. Peningkatan dalam bidang ekonomi. Dalam bidang keagamaan. Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. Manakala di kalangan orang kebanyakan. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . Dalam bidang kebudayaan. Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai.

Di kalangan golongan aristokrat. mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. Dalam bidang ekonomi. dan agama. perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian. Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. Berbanding Kesyogunan Kamakura. Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336). kebudayaan dan sosial. Pada tahun 1333.agama Buddha.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya. 20. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). Dalam bidang pertanian. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan. pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753.

sent lukis. perubahan. kesusasteraan dan sebagainya. muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu. Dalam bidang agama. Dalam bidang kebudayaan. Secara umumnya. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini.biara (terakoya) berkembang dengan pesat. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan. Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan). muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara. Mengenai kesusasteraan. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri.selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina. muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. Dalam bidang ekonomi. Dalam bidang perindustrian. . pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. perak dan tembaga semakin meningkat. Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. Mengenai seni lukis. Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa.

Dan segi politik. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas.6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun.2. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. pengaruh dan keunggulan. la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi.dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. Dalam bidang kebudayaan. halaman 369 Dalam zaman ini. Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582). Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. Kedua. Dalam bidang ekonomi. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal . perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini.20. zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah.

mazhab ini. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun). iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun). terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150. Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao]. Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. Tokugawa leyasu (1542-1616). butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun. beliau bertoleransi dengan mazhab. seluar panjang.000 penganut Kristian. kerusi. topi. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis.mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga. halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. jihan dan botan). Namun begitu. Dalam bidang agama. seluar dalam [gibao].dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo. Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. Menjelang tahun 1582. pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. Franciscan. dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya. cermin mata. . Berbeza dengan Hideyoshi. jam.

Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata. Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). dan saudagar (Chonin). Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. Dalam sistem sosial Bakufu. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. kaum tani (Nomin). daimyo dan Hatamoto. Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai).20. perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Secara umumnya. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun.2. sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian. . Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge). Apabila dasar pemencilan dilakukan. Dalam bidang pendidikan. dan mengamalkan sistem feudalisme. pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. petukang {Shonin). Dalam bidang ekonomi.

kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. Dalam bidang kesusasteraan. muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). menulis dan mengira merupakan sukatan utama.000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo. dan terdapat hampir 60. 20. Di peringkat ini. Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun. kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme. lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun. Di samping itu. puisi. sastera. Seni lukis terutamanya ukiyo-e. Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing).masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran. Akhirnya. Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai.

sistem kerahan tentera moden. Sistem undang-undang . Dalam bidang perundangan. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden. Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat. suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas. Bagi menghadapi ancaman ini.undang moden.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). Untuk mencapai matlamat tersebut. Dalam bidang ketenteraan. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja. pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari. Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat.cho. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal).kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa.

sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri.Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri). Pada tahun 1886. Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya. hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan. Dalam bidang perhubungan. Menjelang tahun 1881. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme). Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden. pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). Pada tahun 1873. pusat pendidikan dan pusat penyelidikan. Dalam bidang pengangkutan. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam. Ini . Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880. ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah.

Shakespeare. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. Dalam bidang kebudayaan.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. Rousseau dan lain-lain. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji. masyarakat Jepun . berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. penggunaan sarikata. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. teknik sinaran tiruan. Seiring dengan perkembangan Kabuki. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. Dalam bidang kesusasteraan. 'prop' dan sebagainya. Voltaire. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. Melalui karya-karya terjemahan ini. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik. Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki. Mengenai seni drama. seni drama dan lain-lain. ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. seni muzik. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi. struktur panggung dan teknik penggunaan lampu.

Idea-idea pemikiran dan teori. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui. Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel. berlaku perkembangan persuratkhabaran.terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. Menjelang tahun 1875. Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat. Suyehiro Tetcho. terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. dan lainlain. Kawashima Chunosuke. Di negara Jepun juga. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. pendidikan dan sebagainya. Kanagaki Robun.teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. Sudo Nansui. melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News). kebudayaan dan sosial. pemikiran politik. Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . ilmu pengetahuan dan sains.

Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. Namun begitu kemudiannya. dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian.Maharaja Jepun yang dianggap suci. membawa kepada kesedaran moral. Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an. Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung.pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. pemimpin. Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman). Sebelum diperkenalkan Shinto Negara. Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. . Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). Berbanding dengan agama Buddha. ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi.pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto). Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto). pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh.

dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden. Dalam konteks ini. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. 20. Manakala agama Kristian. Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun. Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing.Secara umumnya. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. kehidupan tradisi. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima.000 tahun dahulu. Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun. Natijahnya. pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari . terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2.

dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Amida dewa-dewa Shintoisme. adalah lebih sukar untuk dijelaskan. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun. Dalam konteks ini. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao . Konsep kedua. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan.3. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil. manusia menerima restu daripada tuhan. hlaman 376 20. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. menjaga dan mengasihi. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami.dua konsep ini. alam semula jadi. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. Neo-Konfusianisme Li. kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. Konsep pertama. yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran.

halaman 377 20.3. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu. masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat. Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha. Dalam erti kata lain.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun. Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin.. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya. Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea. tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali. dan tidak mempunyai kitab suci. ryoshin) sama seperti Li. Kemasukan Buddhisme. Sebaliknya. ini termasuklah agama. Menurut . Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun.

tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. Kami tidak mempunyai bentuk. Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. Ketika itu. Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd). Dalam bentuk asalnya. Di dalam peperangan. Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami. Pada zaman purba. Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya. Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia.legenda purba Jepun. Kedua. Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. sehingga tahun 550 M. tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi. golongan yang memenangi peperangan. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan.

Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral. Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika. dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. Keempat. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas. Begitu juga sebaliknya. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. perlindungan dari kebakaran. Ketiga. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan. Dan akhirnya. kekotoran dan kematian. wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari). kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. penyakit dan sebagainya.manusia terhadap mereka. Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah. Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. . pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. memulihkan daripada penyakit. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi.

Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. Menurutnya. sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan. maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia. Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat.3. Pertamanya. Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran.3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan. Pertamanya. Di dalam ajaran Buddhisme. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. Kedua.20. sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. sumbangan dalam urusan kematian. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung . mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik. kebijaksanaan. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian.

ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis.6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara. Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke.

Dengan ini. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. egalitarian dan nilai-nilai meritokratik. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan. budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi. dan peraturan-peraturan politik birokratik. ia telah memberikan sedikit kelonggaran.3. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. 20. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji. Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19. Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19. Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata. nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya .4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral.kehidupan selepas mati. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan.

berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo.bidang moral politik. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . Pada masa yang sama di negara China. SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika. serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. teks dan idea. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. halaman 381 Konfusianisme. pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi. Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika.

Walau bagaimanapun. antaranya Aum Shinrikyo. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden). Dalam bidang politik. etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei.3. agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . Dalam bidang sosial. sistem maharaja.menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). 20.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial. keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri. Namun begitu. telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk. Dalam konteks ini. bersifat kerohanian. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. politik dan ekonomi. Pada zaman kontemporari ini. Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme.

not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. Dalam konteks ini. dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. Dalam bidang ekonomi. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido. Seorang sarjana Jepun. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. Mengenai kuasa ketenteraan. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa. ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan. pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun). dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. Dalam perlembagaan ini. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. perundangan dan eksekutif. dan faktor kedua. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. Pemyataan ini menunjukkan. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama. came to be popularized by Confucian moral ideas. Sememangnya. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan. sehingga masa kini. tentera merupakan barisan hadapan negara. di dalam Artikel 17 dinyatakan. Dari sudut keagamaan. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif.

Melihat dari perspektif sejarah. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. yang berkesinambungan dan berharmoni. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina. Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. termasuk idea-idea baru. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya. . dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun. Untuk tujuan ini. politik dan ekonomi. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. Agama halaman 383 asli orang Jepun. Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun. 20. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17. negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza.

wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi.600 Masehi terdapat sejumlah 300. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan. dan kedua. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. Tujuh tahun kemudian.paderi Sepanyol (Filipina).1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. Dalam konteks ini. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu. Pada tahun 1. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini. Berdasarkan kepada perkembangan ini. apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha. Di samping itu.20. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi. ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan). leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan . seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557.000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa. dan juga membawa masuk agama Kristian. Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka. Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara.4. Sir Francis Xavier.

kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring. Korea dan Belanda. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh. perubatan. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam. Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan. muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa. orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi. sains dan teknologi. Dalam tempoh masa ini.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu. Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853. Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. 20. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian. Pada tahun 1638. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah.4. halaman 385 Selain Rusia. Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi). Menjelang kurun ke-19.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. Dalam masa sama. Pada 3 Julai 1853. Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan.

membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. Dan ketiga.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. Akhirnya. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda. hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. Akhirnya. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. . Kedua. melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854. Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi. puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing. mendapat bekalan makanan dan arang batu. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama. iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna. Akhirnya.

natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat.dampak berbentuk positifdan negatif. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik. kepercayaan dan agama. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib.4. Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing. kepada negara Jepun. sosiobudaya. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat. atau ekonomi. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji.daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868..3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak. Kesyogunan Tokugawa. penerbitan surat khabar. Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung . Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara. jika ianya melibatkan asing. Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial. secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. Dalam bidang politik.20.

Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. Untuk itu. perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. Dalam bidang sosiobudaya. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan. idea industri berat daii cebagainya. kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah. Menjelang pertengahan kurun ke-19.lembut. teknologi. Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji.dalam bidang perniagaan. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. bersopan-santun dan penyabar. Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal. Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan. Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. menyebabkan orang .

Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China. Dalam Perjanjian Harris. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895. Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. Pada tahun 1894. sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. alat telegraf. Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata. Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China. Pada tahun 1902. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan. alat telegraf . Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km.bahagian Asia yang lain. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. Dalam bidang komunikasi. Pada tahun 1882. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. Dengan adanya perjanjian ini. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. Selain itu. Pada masa kini. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945.

tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun. Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. Dalam bidang ekonomi. Sebelum ini. Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa . halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat. interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. Kesannya. Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara. Di peringkat awal. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi. Akhirnya.

ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat. harga barang . Selain dari itu. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. Kini. halaman 389 20. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. Pada awal tahun 1990. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut. Melalui pertembungan ini.5.1% pada penghujung tahunl990.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat. Secara umumnya. dan hanya meningkat sebanyak 2. Menariknya.5 JEPUN MASA KINI 20. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan. terutama pergantungan dari sudut ekonomi. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman. Dalam konteks kontemporari. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini.

20. iaitu 34. Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia. sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. pakaian dan alat-alat kelengkapan. Selepas Perang Dunia Kedua. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian.Oleh itu. penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. Oleh itu. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1. perikanan. .5.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar. pembalakan. terdapat 2 jenis industri: 1. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji. wujud banyak sektor-sektor swasta. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun. sistem senioriti. Antaranya ialah jarang berlaku mogok.

Jepun mula mengeluarkan kereta. Untuk menghasilkan tekstil. Selepas itu. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum. komputer dan sebagainya. tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. Sebelum ini. soda kaustik dan sebatian karbon. peti sejuk. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. Industri automobil juga penting di Jepun. Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Filipina dan Malaysia. Pada 1950-an. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. mesin basuh. Kebelakangan ini. automobil. Jepun tidak hanya mengimport besi. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. kimia dan besi-keluli. Best yang diperlukan diimport dari negara luar. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India. Jepun juga . Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. radio. Sehingga 1953. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. simen dan ammonium sulfat. Jepun hanya mengeluarkan lori. Industri tekstil penting di Jepun.halaman 390 2. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. Pada masa ini. alat-alat elektronik dantekstil. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. eksport utama Jepun ialah automobil.

terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai. pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara.5. Di situ.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. aluminium dan titanum.ada menghasilkan perak. Walau bagaimanapun.4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun. Oleh itu.5. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. 20. 20. Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin. Ini termasuklah penggunaan baja kimia. biji benih bermutu tinggi dan mesin. berbukit. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian. . ikan hering dan ikan mackerel.

kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan. 20. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. salmon.6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam. la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar. Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang). Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. 20. Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna. ketam dan ikan paus. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain.5. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais. neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama. Oleh itu. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 .5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. Oleh itu. kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan. maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut.5.Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun. Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain.teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan.

Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam . Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar. bukan membahayakan manusia. di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. Sejak 1955. Melalui sistem tersebut. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik. 20. Oleh itu. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia.yang banyak.6. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947. banyak pembaharuan dilakukan. perubatan dan pengawetan makanan. Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956. 20. pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20. para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian.5.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal. Oleh itu.

Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara. Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1.6. 20. 2. memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar. Jika perkara ini terjadi. Selain dari itu. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court). Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet.perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. . Sebenarnya. la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). 3.kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat. Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'.

Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat.5 Parti-parti politik .6. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa. tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik. sistem kehakiman Jepun diubahsuai. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan. Jika hakim melakukan kesalahan.6. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan. 20.6. Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional.4 Kehakiman Selepas perang.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet. Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. Sementara itu. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain. semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak.20. Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa. halaman 394 20. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.

Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis. • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. 3. Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. Soviet Rusia dan Republik China. Paiti Komun. . • Parti Sosialis. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah. sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. Tujuar. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif. penubuhannya ialah: 1. ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. la dilakukan melalui revolusi yang aman. Selain daripada parti-parti tersebut. Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun. terdapat juga parti Komeikai. Mengenai dasar luar Jepun. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat.Di Jepun.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. 2.

6.6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. Terdapat tiga agama utama di Jepun iaitu Shinto. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all. bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. Ketiga-tiga agama ini saling melengkapi antara satu sama lain. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. Shinto sering dikaitkan dengan pusingan dalam pertanian dan mengajartentang kebiasaan (rutin) dalam kehidupan seharian. Ini dapat dilihat dalam perlembagaan yang digubal pada 1947. Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama. Konfusianisme membekalkan masyarakat Jepun dengan nilai-nilai etika. Sistem politik Jepun yang bersifat tradisional tetapi telah berjaya mencipta sebuah negara moden yang berjaya merupakan satu perkara yang menank. No . nor exercise any political authority. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. 20. No religious organization shall receive any privileges from the State. Selain dari tiga agama tersebut.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH Masyarakat Jepun kini tidak menganggap agama sebagai satu kepercayaan tetapi sekadar satu rekreasi. Parti Demokratik Liberal mempunyai 5 kumpulan terbesar. Sementara itu.20. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. Ketua-ketua bagi setiap kumpulan tersebut memberi wang kepada halaman 395 pengikut-pengikutnya semasa pilihan raya dan membantu ahli-ahli yang setia untuk mendapatkan kedudukan penting dalam parti dan kabinet. Buddhisme dan Konfusianisme. Setiap kuumpulan dibentuk berdasarkan persamaan kepentingan peribadi.

Antaranya ialah Yasukuni shnne di Tokvo. Manusia perlu patuh kepada Kami. Menurut Shinto. iaitu kuasa suci yang terjelma dalam pelbagai bentuk seperti matahari. Agama ini tidak mempunyai kitabkitab atau nabi-nabi dan tidak perlu disebarkan seperti agama-agama lain kerana Shinto telah sebati dalam diri masyarakat Jepun. Penganut Shinto diajar supaya menyukai alam dan menghormati roh nenek moyang. masyarakat Jepun menyembah Kami. celebration. Dewa yang penting ialah Amaterasu iaitu Dewi Matahari. upacara Shinto termasuklah pesta menuai. rites or practice. State Shinto telah membina beribu-ribu shrines untuk menghormati pahlawan. 2. Shinto terbahagi kepada dua: halaman 396 1. Upacara Shinto berkait rapat dengan pertanian terutamanya padi. Shinto menjadi agama rasmi Jepun pada kurun ke-6. manusia adalah baik dan tidak berdosa. Semua maharaja Jepun dipercayai sebagai Tuhan. shamanisme dan penyembahan alam. apabila maharaja ingin menguatkan kekuasaan dan kedudukannya.person shall he compelled to take part in any religious act. pokok. Shinto ialah kepercayaan ash masyarakat Jepun yang berunsur animisme. Sect. angin dan batu. Shinto telah membentuk falsafah masyarakat Jepun. gunung. Oleh itu. Pada pertengahan kurun ke-19.pahlawan Jepun. State Shinto iaitu agama menyembah maharaja dengan tujuan untuk menguatkan semangat kebangsaan masyarakat Jepun. kerana mereka berasal dari Dewi Matahari. Dalam agama Shinto. menanam dan menjaga tanaman dari gangguan binatang . yang melambangkan semangat pahlawan-pahlawan muda yang gugur kerana mempenahankan negara. Pelbagai upacara dijalankan sebagai penghormatan kepada Kami agar beroleh kesejahteraan dalam hidup (seperti mendapat hasil tuaian yang banyak) dan mengelak dari bencana (seperti kebakaran dan penyakit). The State and its organ shall refrain/win religious education or any otherreligious activity.Shinto iaitu agama yang tulen.

Masyarakat Jepun menggunakan agama Shinto dalam upacara perkahwinan. Secara umumnya. terdapat tiga alam iaitu takama no hara(syurga). Agama ini dianuti oleh 83 juta orang daripada 123 juta orang rakyat Jepun. Shinto dan Buddhisme saling melengkapi antara satu sama lain. Tetapi. Kemudian. agama Buddha digunakan. Penentangan ganas antara penganut agama Buddha dengan Diktator Oda Nobunaga pada kurun ke-16 telah menukar agama Buddha menjadi satu gerakan politik yang berjuang menentangtentera Jepun. Doktrin-doktrin Konfusianisme telah lama diperkenalkan ke Jepun sebagai elemen penting dalam tamadun dan pendidikan Cina. Sebaliknya. ketua mazhab agama Buddha akan