P. 1
bukutitas

bukutitas

|Views: 3,218|Likes:
Published by uzai83

More info:

Published by: uzai83 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

02/15/2013

pdf

text

original

TITAS 1 .............................................................................................................................. 11 BAB 1 ................................................................................................................

.................. 11 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN ................................................................. 11 1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA .................................... 11 1.1.1 Hubungan Tamadun dengan Agama ..................................................................... 13 1.1.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya .................................................................... 14 1.1.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa ..................................................................... 14 1.1.4 Ciri-ciri Asas Tamadun ........................................................................................... 15 1.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN ...................................... 16 1.3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN...................................................................... 20 1.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN ................................. 24 1.4.1 Alam sekitar............................................................................................................ 24 1.4.2 Keluarga ................................................................................................................... 25 1.4.3 Komuniti ................................................................................................................... 26 1.4.4 Kerajaan .................................................................................................................. 26 1.4.5 Kegiatan Ekonomi ................................................................................................... 27 1.4.6 Pendidikan ............................................................................................................... 27 1.4.7 Kesihatan.................................................................................................................. 28 Bab 2.................................................................................................................................... 29 PENGENALAN TAMADUN ISLAM........................................................................... 29 2.1 KONSEP TAMADUN ISLAM ................................................................................ 29 2.1.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam ........................................................... 29 2.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan ............................................................ 31 2.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM ........................................................................ 32 2.2.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam .............................................. 34 2.2.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia ................................................................... 37 2.2.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat ........................................................... 38 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM................................................................................... 40 2.3.1 Hak-hak Hidup ......................................................................................................... 41 2.3.2 Memelihara Akal Fikiran ........................................................................................ 42 2.3.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan ............................................................. 43 2.3.4 Memelihara Harta Benda ........................................................................................ 44 2.3.5 Memelihara Hak dan Kebebasan ........................................................................... 45 2.4 SIFAT.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM .......... 47 2.4.1 Sifat-sifat Tamadun Islam ..................................................................................... 47 2.4.2 Ciri-ciri Utama Islam............................................................................................... 48

Bab 3.................................................................................................................................... 50 3.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH.................................................... 51 3.1.1 Jahiliah dan Pengertiannya ................................................................................... 51 3.1.2 Sistem Kepercayaan dan Agama ........................................................................... 53 3.1.3 Sistem Politik dan Pentadbiran ............................................................................. 56 3.1.4 Sistem Perekonomian .............................................................................................. 57 3.1.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan ............................................................................. 59 3.1.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan ............................................................... 60 3.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA ........ 64 3.2.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah ......................................... 68 3.2.3 Piagam Madinah ...................................................................................................... 70 3.2.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin ...................... 73 Bab 4.................................................................................................................................... 80 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM................................................................... 80 4.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM ........................................................................... 80 4.1.1 Wahyu daripada Tuhan ......................................................................................... 80 4.1.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman ............................................................... 86 4.1.3 Kitab Mukjizat ....................................................................................................... 88 4.1.4 Keistimewaan Al-Quran ........................................................................................ 93 4.1.5 Kandungan al-Quran ............................................................................................. 100 4.1.6 Hubungan al-Quran dengan Sains ....................................................................... 102 4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain............................................... 104 4.2 AL-HADIS ................................................................................................................. 106 4.2.1 Pengenalan Hadis ................................................................................................... 106 4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis .................................................................. 107 Bab 5.................................................................................................................................. 112 ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM .............. 112 5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU ................................................................. 112 5.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM .......................................... 115 5.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM .. 116 5.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM ...................................................... 116 5.4.1 Perkahwinan .......................................................................................................... 117 5.4.2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga .......................................... 119 5.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM .......................................................... 120 5.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT .................. 122 5.7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA ................................ 123

Bab 6.................................................................................................................................. 124 6.1 IBN SINA.................................................................................................................. 124 6.2 IBN KHALDUN ....................................................................................................... 127 6.2.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah................................................ 128 6.2.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi ............................................. 129 6.3 IMAMAL-GHA2ALI ............................................................................................... 131 6.4.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi..................................................................... 133 6.4.2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains ............................................................................... 136 6.5.1 Sumbangan Al-Khawarizmi ................................................................................. 140 Bab 7.................................................................................................................................. 145 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM .............................................................. 145 7.1 KEADILAN DALAM ISLAM ............................................................................... 146 7.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG ...................................................................... 147 7.3 KEADILAN SOSIAL .............................................................................................. 153 7.4 KEADILAN SEJAGAT ........................................................................................... 160 Bab 8.................................................................................................................................. 163 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA ................................................................................ 163 8.1 SENI DALAM ISLAM ............................................................................................ 163 8.1.1 Sumber Pengetahuan Seni ................................................................................... 166 8.1.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam ........................................................................ 168 8.1.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat............................................... 171 8.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM ....................................................... 173 8.2.1 Kedudukan Wanita dalam Islam .......................................................................... 174 8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya...................................................... 183 8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita.............................................. 184 Bab 9.................................................................................................................................. 188 PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT
............................................................................................................................................ 188

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT ............................................. 188 9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan ................................................................... 189 9.1.2 Akhbar dan Media Massa ..................................................................................... 192 9.1.3 Serangan Sosial ..................................................................................................... 193 9.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM ......................................... 195 9.3 CABARAN UMAT ISLAM ................................................................................... 196 9.3.1 Cabaran Sekularisme ............................................................................................. 196 9.3.2 Cabaran Orientalisme ............................................................................................ 199

9.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM .......................... 201 9.4.1 Tajdid Tamadun ..................................................................................................... 201 9.4.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini .................................................... 205 Bab 10 ............................................................................................................................... 212 10.1 KONSEP TAMADUN MELAYU ....................................................................... 213 10.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU .............. 219 10.5.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha ........................................... 221 10.5.2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha ............. 222 10.5.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam ............................. 223 Bab 11 ............................................................................................................................... 226 11.2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM ............................. 229 11.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR ........................... 229 11.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU .................................................................... 238 11.6.1 Seni dan Kehidupan ........................................................................................... 239 11.6.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu ................................................................................ 242 11.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN .......................................... 244 11.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI ................................................... 246 11.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL....................... 247 11.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL .................................................................. 248 Bab 12 ............................................................................................................................... 250 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 250 12.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA ......... 251 12.1.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan.......................................................... 251 12.1.2 Sistem Perundangan Tradisional ....................................................................... 253 12.1.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu ........................................................... 253 12.1.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam ................................................................. 254 12.1.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang- Undang Adat ................................................................................................................................... 255 12.1.6 Semangat Kebangsaan ...................................................................................... 255 12.1.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan ................................................. 257 12.1.8 Akta Pendidikan, Rukun Negara, dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan .... 258 12.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA ..................................................................................................................... 259 12.2.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia.................................................. 259 12.2.2 Dasar Ekonomi Baru ........................................................................................... 260

12.2.3 Pembinaan Golongan Profesional, Perniagaan, dan Industri......................... 261 12.2.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam ................................................. 262 12.2.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 ......................................................................... 263 12.2.6 Cabaran-cabaran Kontemporari ......................................................................... 264 TITAS 2 ............................................................................................................................ 266 Bab 13 ............................................................................................................................... 266 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA........................................................................ 266 13.1 PENDAHULUAN .................................................................................................. 267 13.2 KONSEP PERIBUMI ............................................................................................ 268 13.3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA .......................................................... 269 13.4 PRASEJARAHDANSEJARAH ........................................................................... 270 13.5 ADAT ....................................................................................................................... 272 13.5.1 Organisasi Sosial.................................................................................................. 274 13.5.2 Ekonomi Tradisional ........................................................................................... 279 13.5.3 Agama dan Pantang Larang ............................................................................... 282 13.5.4 Nilai dan Norma................................................................................................... 291 13.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI ....................................... 295 13.7 KESIMPULAN ....................................................................................................... 295 Bab 14 ............................................................................................................................... 297 TAMADUN INDIA: SEJARAH, KERAJAAN DAN PENTADBIRAN ............... 297 14.1 ZAMAN PRASEJARAH ...................................................................................... 298 14.2 ZAMAN PROTOSEJARAH................................................................................. 298 14.3 ZAMAN SEJARAH AWAL ................................................................................. 300 14.3.1 Zaman Vedik (1,500-500SM) ............................................................................ 301 14.3.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) ....................................................... 302 14.3.3 Empayar Maurya (321-185SM) ......................................................................... 304 14.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) ....................................................... 306 14.3.5 Zaman Gupta (300-600 TM) .............................................................................. 308 14.3.6 Zaman Sangam..................................................................................................... 310 14.3.7 Zaman Pallava (600-900) ................................................................................... 310 14.3.8 Zaman Chola (850-1200).................................................................................... 312 14.3.9 Hubungan India dengan Dunia Luar ................................................................. 314 14.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) ....................................... 316 14.4.1 Zaman Muslim ..................................................................................................... 316 14.4.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) ................................................................... 319 14.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) ........................................................................... 320

Bab 15 ............................................................................................................................... 322 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA ......................................... 322 15.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA ...................................................................... 323 15.2 SISTEM KELUARGA........................................................................................... 323 15.2.1 Ashrama Dharma ................................................................................................. 324 15.2.2 Purusartha ............................................................................................................. 326 15.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. ..................................................................... 327 15.3.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya............................................................................ 327 15.3.2 Dalam Masyarakat Dravida ................................................................................ 328 15.4 SISTEMKASTA ..................................................................................................... 329 15.4.1 Sistem Varna ........................................................................................................ 329 15.4.2 Sistem Jati ............................................................................................................. 331 15.5 BAHASADANKESUSASTERAAN ................................................................... 332 15.5.1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa ................................................................ 332 15.5.2 Kesusasteraan ....................................................................................................... 334 15.6 AGAMA DAN FALSAFAH................................................................................. 343 15.6.1 Hinduisme ............................................................................................................. 343 15.6.2 Agama-agama Heterodoks ................................................................................. 347 15.6.3 Sistem Falsafah India .......................................................................................... 349 15.7 SENI HALUS .......................................................................................................... 355 15.7.1 Seni Muzik ............................................................................................................ 355 15.7.2 Seni Tarian ............................................................................................................ 356 15.7.3 Seni Drama ........................................................................................................... 357 15.7.5 Seni Lukis ............................................................................................................. 358 15.8 BIDANG SAINS..................................................................................................... 359 15.8.1 Ilmu Matematik .................................................................................................... 359 15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar ........................................................................... 360 15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia .......................................................................................... 361 15.3.4 Bidang Logam ...................................................................................................... 362 15.8.5 Bidang Perubatan ................................................................................................. 362 Bab 16 ............................................................................................................................... 363 IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI
............................................................................................................................................ 363

16.2 PANDANGAN SEMESTA................................................................................... 364 16.2.1 Sifat Penerimaan .................................................................................................. 364 16.2.2 Sifat Toleransi ...................................................................................................... 370

16.2.3 Relevansi kepada Malaysia ................................................................................ 374 16.2 NILAI-NILAI .......................................................................................................... 376 16.2.1 Dharma .................................................................................................................. 376 16.2.2 Kepercayaan kepada Tuhan ............................................................................... 378 16.2.3 Karma .................................................................................................................... 380 16.2.4 Ahimsa .................................................................................................................. 381 16.2.5 Satya ...................................................................................................................... 382 16.2.6 Perpaduan.............................................................................................................. 383 Bab 17 ............................................................................................................................... 388 TAMADUN CINA: ASAL-USUL, UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI ............................................................................................................... 388 17.1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG ........................ 389 17.1.1 Kebudayaan Yangshao........................................................................................ 389 17.1.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa ..................................................... 390 17.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA ..................................................... 392 17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina ........................................... 392 17.2.2 Sistem Pertanian Purba ....................................................................................... 392 17.2.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina ....................................................................... 394 17.2.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa ........................................................................ 395 17.2.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina ...................................................... 395 17.2.6 Falsafah dan Agama Cina ................................................................................... 397 17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan........................................................ 400 17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina .......................................................................... 401 17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina .................................................. 402 Bab 18 ............................................................................................................................... 404 TAMADUN CINA: KESUSASTERAAN, KESENIAN, SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ....................................................................................................... 404 18.1 PENGENALAN ...................................................................................................... 405 18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK .................................... 405 18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK................................. 406 18.3.1 Puisi ....................................................................................................................... 406 18.3.2 Prosa ...................................................................................................................... 408 18.3.3 Drama .................................................................................................................... 409 18.3.4 Fiksyen .................................................................................................................. 411 18.4 KESENIAN CINA.................................................................................................. 412 18.4.1 Muzik Klasik ........................................................................................................ 412

18.4.2 Kaligrafi ................................................................................................................ 415 18.4.3 Seni Lukis ............................................................................................................. 417 18.4.4 Seni Pembinaan .................................................................................................... 421 18.4.5 Seni Cina yang Lain ............................................................................................ 423 18.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA ...................................................................... 424 18.5.1 Bidang Astronomi................................................................................................ 425 18.5.2 Bidang Matematik ............................................................................................... 425 18.5.3 Bidang Perubatan ................................................................................................. 425 18.5.4 Bidang Optik ........................................................................................................ 427 18.5.5 Bidang Alkimia .................................................................................................... 427 18.5.6 Teknologi Cina..................................................................................................... 428 18.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG ....................................................................... 429 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA .......................................... 430 18.8 PENUTUP................................................................................................................ 431 Bab 19 ............................................................................................................................... 432 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA ................................................... 432 19.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN .................................. 432 19.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA ......................................................................................................................... 434 19.2.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea ............................................................... 434 19.2.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun ................................................................ 436 19.2.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam ........................................................... 439 19.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA, INDIA, DUNIA ISLAM DAN BARAT .................................................................................................... 440 19.3.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun ............................................. 441 19.3.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara................................................. 442 19.3.3 Interaksi Budaya Cina dengan India ................................................................. 445 19.3.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam..................................................... 450 19.3.5 Dampak Barat dan Respons China .................................................................... 453 19.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA ................................................................................................................... 458 19.4.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran ..................................................... 458 19.4.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia.................................... 461 Bab20................................................................................................................................. 466

TAMADUN JEPUN ....................................................................................................... 466 20.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN
............................................................................................................................................ 466

20.1.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi ................................................................ 466 20.1.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun ................................. 468 20.1.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina ........................................................................... 471 20.2 PEMBINAAN, PERKEMBANGAN, DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912.............................................................................................. 472 20.2.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho .................................................................. 473 20.2.2 Zaman Nara (710-784 M) ................................................................................... 474 20.2.3 Zaman Heian (794-1185 M)............................................................................... 475 20.2.4 Zaman Kamakura (1185-1331 M)..................................................................... 477 20.2.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M)............................................................. 479 20.2.6 Zaman Sengoku Jidai .......................................................................................... 481 20.2.7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) ........................................................... 483 20.2.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) ............................................................................. 484 20.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN .......................................... 490 20.3.1 Pandangan Semesta ............................................................................................. 491 20.3.2 Agama Shinto ....................................................................................................... 492 20.3.3 Pengaruh Agama Buddha ................................................................................... 495 20.3.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme ..................................................... 497 20.3.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun ................................. 499 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT ............ 501 20.4.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian................ 502 20.4.2 Komodor Perry dan Peranannya ........................................................................ 503 20.4.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat ............................................................... 505 20.5 JEPUN MASA KINI .............................................................................................. 509 20.5.1 Aspek Ekonomi Jepun ........................................................................................ 509 20.5.2 Perindustrian......................................................................................................... 510 20.5.3 Pertanian ............................................................................................................... 512 20.5.4 Perikanan .............................................................................................................. 512 20.5.5 Pembalakan........................................................................................................... 513 20.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik ................................................................................... 513 20.5.7 Tenaga Nuklear .................................................................................................... 514

20.6 ASPEK POLITIKJEPUN ...................................................................................... 514 20.6.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan .................................................................. 514 20.6.2 Diet ........................................................................................................................ 515 20.6.3 Kabinet .................................................................................................................. 516 20.6.4 Kehakiman ............................................................................................................ 516 20.6.5 Parti-parti politik .................................................................................................. 516 20.7 ASPEK AGAMA DAN FALSAFAH.................................................................. 518 20.8 SISTEM PENDIDIKAN DI JEPUN .................................................................... 523 20.9 WANITA JEPUN MODEN .................................................................................. 525 20.10 ASPEK KESUSASTERAAN JEPUN ............................................................... 528 20.10.1 Aspek Seni Lukis, Seni bina dan Kraftangan ................................................ 530 20.10.2 Pakaian Tradisional Jepun: Kimono ............................................................... 533 20.10.3 Sistem Tulisan .................................................................................................... 534 20.10.4 Perayaan-perayaan Orang Jepun ..................................................................... 535 20.10.5 Kegemaran Masa Lapang Masyarakat Jepun ................................................ 537 20.10.6 Teater................................................................................................................... 538 20.10.7 Upacara Minum Teh ......................................................................................... 539 20.10.8 Ikebana ................................................................................................................ 539 20.10.9 Seni Mempertahankan Din dan Sumo ............................................................ 540 20.11 KESIMPULAN ..................................................................................................... 540 bab 21 ................................................................................................................................ 542 TAMADUN ISLAM DAN TAMADUN ASIA: CABARAN KONTEMPORARI DAN MASA DEPAN ..................................................................................................... 542 21.1 PENILAIAN TERHADAP TAMADUN ............................................................ 542 21.2 INTERAKSI ASAS TAMADUN ISLAM, TAMADUN ASIA DAN BARAT
............................................................................................................................................ 544

21.3 DAMPAK BARAT ................................................................................................ 545 21.3.1 Dominasi Terhadap Politik................................................................................. 547 21.3.2 Dominasi Terhadap Ekonomi ............................................................................ 548 21.3.3 Dominasi Terhadap Media ................................................................................. 549 21.3.4 Dominasi Terhadap Budaya ............................................................................... 549 21.4 CABARAN PERADABAN ABAD KE-21 ........................................................ 553 21.4.1 Kepentingan Dialog Peradaban ......................................................................... 554 21.4.2 Ke Arah Memperkembangkan Dialog Peradaban........................................... 555 BIBLIOGRAFI ................................................................................................................ 558

TITAS 1 BAB 1 PENGENALAN ILMU KETAMADUNAN

Chandra Muzaffar Che WanJasimah Wan Mohd Radzi Hashim Hj. Musa Mohd. Zuhdi Marsuki Takrif Tamadun, Ciri-ciri Tarnadun, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Budaya, Hubungan Tamadun dengan Agama, Hubungan Tamadun dengan Bangsa, Ciri-ciri Asas Tamadun, Kelahiran dan Perkembangan Tamadun, Interaksi antara Tamadun, Persamaan dan Perbezaan antara Tamadun, Alam Sekitar, Keluarga, Komuniti, Kerajaan, Kegiatan Ekonomi, Pendidikan, Kesihatan.

1.1 TAKRIF TAMADUN DAN CIRI-CIRI PENTINGNYA Perkataan 'tamadun' sering digunakan untuk menggambarkan kemajuan kebendaan (material) sesebuah masyarakat. Dari perspektif semasa pula, perkataan 'tamadun' selalunya merujuk kepada pencapaian yang tinggi dalam sains dan teknologi (S&T) selari dengan penonjolannya dalam tamadun Barat pada zaman ini. Sebenarnya perkataan 'tamadun' dari sudut etimologi berasal daripada perkataan maddarm dalam bahasa Arab. Maddana yang merupakan kata kerja yang meruJuk kepada perbuatan membuka bandar atau kota serta perbuatan memperhalus budi pekerti. Daripada perkataan maddana ini diterbitkan perkataan madani yang merupakan sifat nama. Madani merujuk kepada sifat sesuatu yang berkaitan dengan pembangunan perbandaran serta kehalusan budi pekerti yang terpuji. Kedua-dua perkataan maddana dan madani sendiri sebenarnya berasal daripada deen yang bermaksud agama, iaitu menggambarkan kehidupan beragama. Pengertian tamadun berdasarkan etimologi seperti yang dikemukakan, secara tidak langsung menekankan

Bagaimanapun. konsep ketamadunan yang sering difahami oleh masyarakat manusia hari ini lebih menjurus kepada perkara yang berkaitan dengan kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna semata-mata. Selam danpada itu. kesenian. Tamadun )uga senng disamakan pengertiannya dengan peradaban yang membawa maksud keadaan dan tingkat kemajuan pada kehidupan jasmani dan rohani dalam sesebuah bangsa dan masyarakat. Kemuncak kewujudan . Seperti hadarah dan peradaban. konsep ketamadunan sepatutnya dilihat dari perspektif yang meliputi pencapaian tatasusila dan moral yang tinggi serta kemajuan penempatan dan kemudahan yang sempurna. Lebih buruk danpada itu. Berdasarkan pengertian-pengertian yang dikemukakan. civilization juga membawa maksud yang menekankan penggabungan antara ketinggian budaya dan kemajuan kebendaan. tasawur terhadap kemajuan penempatan dan kemudahan disempitkan lagi kepada persoalan kebendaan yang menjadi simbol kemewahan. Perkataan bahasa Arab lain yang turut digunakan untuk mentakrifkan tamadun lalah hadarah yang berasal danpada perkataan hadara yang merujuk kepada perbuatan duduk di bandar dan penlaku kehidupan yang tinggi. Secara lebih sempurna. pemikiran dan kemajuan (seperti S&T. perkataan yang senng digunakan dalam bahasa Inggeris untuk memberi maksud tamadun ialah civilization. Perkataan ini berasal daripada perkataan civitas dalam bahasa Latin yang bermaksud bandar atau kou. baik. halus dan sopan ke arah pembentukan peribadi dan komuniti yang memiliki personaliti. Pentakrifan tamadun yang lengkap harus menggabungkan kedua-dua perkara tersebut yang berkaitan dengan kehalusan budi pekerti dan pembangunan perbandaran atau penempatan. tamadun boleh ditakrifkan sebagai sejumlah pencapaian dan pembangunan dalam segala perlakuan. kesusasteraan dan lain-lain) yang tinggi. tatasusila dan budi pekerti yang terpuji untuk membentuk sebuah masyarakat atau negara bangsa.dua perkara yang penting dalam memberi takrifan Halaman 3 yang lengkap terhadap tamadun.

Halaman 4 kemuculan tamadun-tamadun silam sebelum ini merupakan manifestasi kepada kehidupan beragama yang berperanan membentuk pandangan semesta dan nilai kehidupan yang terpuji dalam masyarakat ketika itu. manakala kepercayaan seseorang pula merujuk kepada kehidupannya sebagai manusia beragama.1 Hubungan Tamadun dengan Agama Seperti yang telah diterangkan sebelum ini kehidupan yang berbudi pekerti mulia dan bermoral tinggi merupakan satu perkara yang penting dalam kehidupan bertamadun. apabila tidak semua yang bernaung di bawah tamadun itu terdiri dari kalangan masyarakat Islam. Pembinaan sifat yang seperti ini pada diri seseorang begitu berkait rapat dengan kepercayaan yang diterima.n yang digunakan oleh Ibn Khaldun. Perkara ini dapat dilihat sendiri kepada peninggalan bangunan dan barangan tamadun-tamadun silam yang dapat menggambarkan penghayatan yang tinggi terhadap kehidupan beragama. . Di sini dapat diperlihatkan bagaimana agama mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan tamadun sebagaimana yang digambarkan oleh tamadun-tamadun silam. Selam daripada itu. terdapat beberapa tamadun yang turut mengumpulkan pelbagai agama yang berbeza sebagai pegangan masyarakat. Fenomena ini dapat dilihat dalam zaman tamadun Islam yang lalu. Namun begitu. Peranan agama dalam membentuk pandangan semesta seseorang dan sesebuah masyarakat serta penlaku tindakan mereka dalam kehidupan sememangnya begitu penting. bukan semua tamadun dipengaruhi dengan kuat oleh agama sebagaimana tamadun Barat kontemporari yang lebih cenderung memencilkan nilai-nilai keagamaan dalam kehidupan masyarakatnya.sesebuah tamadun bukanlah digambarkan oleh limpahan kemewahan tetapi suasana kemakmuran sebagaimana ungkapan umra.1. 1.

Halaman 5 1. tradisi dan . budaya masyarakat Islam di rantau Melayu berpakaian berbeza daripada masyarakat Islam di Semenanjung Arab sungguhpun mereka berada di bawah naungan ketamadunan Islam. Pengaruh dari natijah tamadun berkekalan lebih lama berbanding dengan pengaruh dari natijah budaya. Tamadun melampaui batas-batas kenegaraan dan wilayah sedangkan budaya selalunya dikaitkan dengan negara atau wilayah tertentu. Tamadun Islam misalnya mengandungi beberapa budaya mengikut negara atau wilayah yang berbeza. Bagaimanapun tamadun berbeza daripada budaya sekiranya dilihat dari dua keadaan berikut: a. Lazimnya sesebuah bangsa mempunyai pertalian yang rapat dengan sejarah. kesetiaan kepada maharaja merupakan satu natijah tamadun dalam masyarakat Jepun meskipun sistem politik mereka telah jauh berbeza daripada keadaan silam.3 Hubungan Tamadun dengan Bangsa Hubungan antara tamadun dengan bangsa tidaklah begitu ketara sekalipun terdapat beberapa tamadun yang sering dikaitkan dengan sesebuah bangsa seperti tamadun Cina dan tamadun India. Masyarakat yang berbudaya tinggi sudah pasti mempunyai kehalusan budi dan kesempurnaan moral yang juga merupakan ciri. Budaya kehidupan sesebuah mesyarakat merujuk kepada tatacara mereka bertindak ke atas persekitaran mereka (termasuk persekitaran sosial) dalam menguruskan kehidupan secara kolektif. Sebagai contoh. Manakala cara mereka berpakaian dan pemilihan jenis makanan pula merupakan natijah budaya kerana telah mengalami banyak perubahan dalam tempoh seratus tahun ini.1. Dengan pengertian lain sesuatu natijah budaya yang kekal lama dalam sesebuah masyarakat merupakan natijah tamadun.2 Hubungan Tamadun dengan Budaya Tamadun dan budaya mempunyai perhubungan yang rapat kerana budaya masyarakat yang tinggi dan terpuji menandakan kehidupan yang bertamadun. b.1.1.cin kehidupan bertamadun. Sebagai contoh.

tamadun Cina. . Kewujudan penempatan masyarakat manusia di sesebuah kawasan atau beberapa kawasan yang disatukan membentuk kota.budaya kawasan geografi tertentu. Kewujudan sistem organisasi dan institusi sosial dalam bidang politik. pentadbiran. Setiap tamadun dilihat mempunyai penonjolan yang tersendiri seperti tamadun Yunani yang masyhur dengan falsafah dan keseniannya. tamadun Yunani. tamadun India. Tamadun dan bangsa sebenarnya tidaklah mempunyai kaitan yang jelas kerana selalunya tamadun melampaui batasan kebangsaan.1. tamadun Islam dan tain-lain. b. d. penyampaian dan pewansan khazanah tamadun dalam pelbagai bidang ilmu. 1. Meskipun terdapat keistimewaan tertentu pada tamaduntamadun yang berbeza. manakala tamadun Islam pula masyhur dengan perspektif kehidupan yang menyeluruh di samping perkembangan sains dan teknologi. c. ekonomi dan pendidikan yang sempurna dan teratur. Kewu)udan sistem perundangan yang teratur dan sistem nilai serta moral yang berwibawa yang dikuatkuasakan untuk mengatur perlakuan dan tindak tanduk masyarakatnya dalam segala kegiatan kehidupan. bandar. e. perakaman. kepolisan atau madinah.4 Ciri-ciri Asas Tamadun Sepanjang sejarah telah muncul tamadun-tamadun yang besar dan masyhur seperti tamadun Mesir. Terdapat beberapa tamadun yang mengandungi lebih daripada satu bangsa seperti tamadun Barat yang mengandungi beberapa bangsa Eropah dan Amerika Utara. kesemua tamadun yang telah muncul mempunyai cin-cin dasar yang sejagat seperti benkut: a. Peningkatan kualiti kehidupan yang lebih sempurna berbanding sebelumnya seterusnya terhasil peningkatan jangka hayat penghidupan yang lebih stabil dan panjang. Sebaliknya sifat tamadun melintasi sempadan geografi yang secara langsung melampaui batasan kebangsaan. Kemunculan satu bahasa atau beberapa bahasa yang serumpun dengan satu sistem tulisan yang tersendiri bagi menjadi perantaraan komunikasi.

tamadun Mesopotamia di Lembah Tigris dan Euphrates. Tidak dapat dinafikan bahawa bukan mudah untuk menggambarkan secara lengkap bagaimana boleh berlakunya perubahan pada sesebuah masyarakat daripada kehidupan mereka yang tidak bertamadun kepada kehidupan bertamadun.nilai kehidupan yang tulus dan suci yang mendorong kepada kehidupan bertamadun. tamadun India di Lembah Ganges dan Brahmaputra.Halaman 6 f. Kelahiran sesebuah tamadun banyak didorong oleh kedudukannya yang strategik yang memungkinkan penempatan masyarakat memperoleh sumber-sumber semula jadi untuk kelangsungan kehidupan. Sesebuah masyarakat yang menghayati kehidupan beragama akan berusaha untuk membangunkan kehidupan mereka menuju kepada kesempurnaan kemanusiaan dan seterusnya melahirkan ketinggian . kesusasteraan dan nilai estetika yang tersendiri. 1. g. dan juga tamadun Melaka di pinggiran Selat Melaka. Kelahiran dan peningkatan daya reka cipta dalam penciptaan teknologi Kelahiran dan perkembangan daya kreativiti dalam menghayati dan pembinaan bagi menyempurnakan lagi keselesaan kehidupan. b. tamadun Mesir di Lembah Nil. Perubahan tersebut boleh jadi berlaku secara beransur-ansur atau secara drastik. Setiap tamadun yang muncul kadangkala didorong oleh faktor-faktor yang tertentu baginya. Faktor lokasi seperti ini yang merujuk kepada kesesuaian faktor-faktor geografi telah dilihat menggalakkan kemunculan tamadun Cina di lembah Huang-He dan Yong Tse. falsafah. Ajaran agama dan amalan rohani sebenarnya mendorong manusia supaya menghayati nilai.2 KELAHIRAN DAN PERKEMBANGAN TAMADUN Sorotan terhadap kemunculan tamadun-tamadun di dunia sebelum ini sememangnya begitu menarik. kesenian.tamadun dunia sebelum ini adalah seperti berikut: a. Bagaimanapun secara lebih menyeluruh faktor-faktor yang dilihat mendorong kepada kemunculan tamadun. Kemunculan sesebuah tamadun juga boleh dikaitkan dengan rangsangan keagamaan dan kerohanian.

Kemunculan sesebuah tamadun dikaitkan juga dengan kesengsaraan untuk bekerjasama menggemblengkan tenaga untuk hidup. Nilai-nilai murni yang wujud pada pemimpin sudah pasti menggalakkan kepimpinan yang berhemat. d. bertanggungjawab dan jujur yang seterusnya mendorong rakyatnya barganding bahu untuk membangunkan negara. Toleransi terhadap sumbangan . Hakikat ini bersesuaian dengan pepatah Inggeris yang menyatakan 'keperluan kehidupan merupakan ibu segala reka cipta' (necessity is mother of invention). Kemunculan tamadun Islam misalnya begitu dipengaruhi oleh rangsangan nilai daripada penghayatan cara hidup Islam yang kamil berserta dorongan langsung daripada risalah wahyu. kemunculan negara Jepun seringkali dikaitkan dengan penderitaan masyarakatnya selepas kekalahan mereka dalam Perang Dunia Kedua. Kautilya dan Samkara dalam tamadun India serta al-Farabi. Penghayatan nilai-nilai murni telah dilihat wujud pada hampir kesemua tokoh tamadun silam seperti Plato dan Aristotle dalam tamadun Yunani.budaya. semangat berdisiplin dan sebagainya. ketekunan. Daripada pembangunan kehidupan seperti ini bermulalah bibit-bibit kehidupan bertamadun. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh penghayatan yang tinggi terhadap moral dan nilai yang terpuji. Halaman 7 c. kerajinan. Kelahiran sesebuah tamadun turut didorong oleh toleransi yang tinggi terhadap sumbangan tamadun-tamadun yang lain. al-Mawardi. Nilai-nilai murni yang wujud pada masyarakat sudah pasti menggalakkan kecintaan kepada ilmu dan nilai-nilai murni yang lain seperti kreativiti. e. Dalam konteks zaman moden. Kesengsaraan dan pendentaan menjadikan sesebuah masyarakat itu lebih berdisiplin dan kreatif dalam membangunkan kehidupan mereka. alGhazah dan Ibn Khaldun dalam tamadun Islam. Situasi kehidupan yang sengsara dan menderita boleh mendorong masyarakat membebaskan diri mereka daripada belenggu tersebut. Semangat untuk mewujudkan interaksi antara tamadun merupakan satu rangsangan kepada pemupukan kehidupan bertamadun. Lao Tze dan Kung Fu-Tze dalam tamadun Cina.

Begitu juga dengan tamadun Islam Uthmaniyyah dari tahun masehi 1299 sehingga 1922. nilai-nilai tersebut merosot kerana limpahan kemewahan dan penyelewengan. Hakikat ini menerangkan bahawa kegemilangan dan kecemerlangan bukanlah monopoli sesebuah tamadun tertentu. tamadun Parsi.nilai baik. Bagaimanapun. Tamadun Islam contohnya merupakan tamadun yang telah bersikap terbuka untuk menerima sumbersumber ilmu daripada tamadun Yunani. Seterusnya natijah kemunculan sesebuah tamadun dapat digambarkan oleh perilaku dan budaya masyarakat yang tinggi dalam kegiatan kehidupan mereka. Benarkah kemerosotan sesebuah tamadun itu disebabkan hukum sejarah yang pasti berputar setiap masa? Menurut Ibn Khaldun kemerosotan sesebuah tamadun itu adalah putaran sejarah. Tidak dapat dinafikan bahawa dalam sejarah terdapat beberapa tamadun berlangsung untuk satu tempoh masa yang begitu panjang. tamadun India dan tamadun Cina. pemikiran dan falsafah. Sebaliknya para sarjana yang lain berpendapat sesebuah tamadun itu merosot bukanlah disebabkan hukum sejarah. Kegemilangan sesebuah tamadun juga dapat dilihat dari segi penciptaan teknologi yang seterusnya berkembang dalam tamadun-tamadun selepas itu. tetapi selepas mencapai kejayaan. Tatacara yang tersusun dalam pentadbiran dan perekonomian memakmurkan kehidupan masyarakat yang seterusnya mendorong ke kemuncak kegemilangan. Pada zaman kegemilangan sesebuah tamadun dapat diperhatikan pencapaian-pencapaian yang halaman 8 luar biasa dalam pelbagai bidang termasuklah kesenian. setiap tamadun dalam sejarah mengalami zaman kemerosotan masing-masing. Sebagai contoh tamadun Romawi berlangsung dari zaman Augustas sehingga ke zaman Aurelius (30SM -180 M). lebih daripada enam kurun. Pada penngkat permulaan la berjaya kerana nilai. Sikap tokoh-tokoh penting dalam tamadun-tamadun sebelum ini jelas menampakkan toleransi dan saling hubungan antara tamadun. kesusasteraan.tamadun-tamadun yang lain menggambarkan sikap terbuka untuk menerima sumber-sumber yang baik daripada tamadun-tamadun tersebut dan seterusnya membantu kemunculan tamadun baru. Kemerosotan sesebuah .

Wujud sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan terutamanya dari segi perubahan teknologi atau perubahan dalam struktur politik. ekonomi dan sosial. Berdasarkan sejarah kemerosotan tamadun Yunani. Sekiranya moral mereka hilang maka umat tersebut akan lenyap". Sebagai contoh. wilayah-wilayah kolonial yang merupakan sebahagian daripada tamadun Barat telah tumbang disebabkan penindasan dan kezaliman yang dilakukan. Seorang penyair Arab. b. tamadun Romawi dan tamadun Islam boleh dikaitkan dengan keruntuhan moral dan nilai terutama di kalangan pemimpin.' c. Sebagai contoh. Ahmad Shauqi Bek pernah menukilkan: "Sesungguhnya tertegaknya sesebuah umat itu halaman 9 adalah disebabkan ketinggian moralnya. d. Berlakunya ketidakadilan dengan wujudnya jurang perbezaan yang begitu ketara antara golongan kaya dengan miskin. Sikap tertutup seperti ini sudah tentu merencatkan daya kreativiti dan inovasi sesebuah masyarakat yang seterusnya menyebabkan mereka berada dalam keadaan yang beku atau jumud berpanjangan. situasi seperti ini dapat diperhatikan di penghujung tamadun Romawi pada kurun ketiga dan keempat Masehi. Berleluasanya penindasan dan kezaliman sehingga persoalan hak. Berdasarkan sejarah. Seorang tokoh pemikir masa kini.tamadun itu boleh dielakkan sekiranya mereka belajar dari sejarah dengan mengekalkan nilai-nilai yang baik. Kehidupan bertamadun sudah tidak bermakna lagi apabila sistem ketatanegaraan dan perundangan tidak dihormati malah dicabuli dengan sewenang.hak kemanusiaan diketepikan sama sekali. sesebuah tamadun itu boleh merosot kerana faktor-faktor berikut: a. Edward de Bono . Berlakunya keruntuhan moral dan nilai dalam masyarakat terutama di kalangan pemimpin yang menandakan musnahnya penghayatan terhadap budi pekerti yang murni dan mulia.wenangnya.

Saling hubungan seperti ini dilihat telah melahirkan kesan-kesan positif meskipun terdapat juga kesan.kesan negatif. interaksi antara tamadun Hinduisme dan tamadun Buddhisme pada zaman silam pada keseluruhannya membuahkan kesan positif. memiliki ciri-ciri tertentu dari falsafah Hinduisme. Keterbukaan seperti ini memungkinkan berlakunya percambahan pemikiran dan budaya lalu mengelakkan kebekuan atau kejumudan yang boleh menyebabkan kemerosotan sesebuah tamadun. 1. Dhamma (Righteousness) dunMokhsa (Liberation).3 INTERAKSI ANTARA TAMADUN Walaupun setiap tamadun mempunyai keistimewaaan tersendiri.menyatakan bahawa sikap tertutup merupakan halangan yang paling besar terhadap penganjakan paradigma (paradigm shift). faktor ini di luar kawalan manusia untuk menghalangnya daripada berlaku. reformasi Hinduisme dipengaruhi pula oleh pemikiranpemikiran tertentu dari Buddhisme termasuklah kritikannya terhadap sistem kasta. Sebagai contoh. e. termasuklah Karma (Rebirth). Bagaimanapun. Buddhisme sebagai sebuah agama yang lahir dalam masyarakat Hindu. Kewujudan interaksi antara tamadun lahir disebabkan oleh semangat toleransi yang tinggi serta sikap saling menghormati antara sesebuah tamadun dengan sesebuah tamadun yang lain. Berlakunya malapetaka atau bencana alam yang menyebabkan kerosakan secara besar-besaran. Selepas Buddha dan misinya. mstitusi dan keinsanan yang berlaku sepanjang sejarah. penafian hakhak tertentu kaum wanita dan lain- . pemikiran. Faktor seperti ini juga merupakan salah satu penyebab kemerosotan sesebuah tamadun. Sesungguhnya wujud saling hubungan atau interaksi antara tamadun sama ada di peringkat perkongsian nilai. pemusatan kuasa rohaniah dengan golongan Brahmin. Dalam sejarah dapat dilihat bagaimana tamadun Islam Uthmaniyyah mengalami keruntuhan dari dalam disebabkan sikap tertutup yang tidak mahu menerima perubahan teknologi dan sosial. sifat sebenar sesebuah tamadun tidak tertutup.

halaman 10 lain. Indonesia (Jawa) dan Malaysia sebelum zaman kolonial lagi. Kewujudan kuil-kuil seperti Borobudur di PulauJawa yang majoriti penduduknya penganut-penganut Islam merupakan lambang kepada sikap toleransi seperti ini. sendiri. Dalam konteks hubungan sosial. Situasi seperti ini menunjukkan kedua-dua pihak memperoleh manfaat daripada kewujudan interaksi antara tamadun. terutamanya di bumi Andalusia (Sepanyol). Kristian dan kelompok. Hak masyarakat Yahudi. Saling hubungan masyarakat Muslim dan Hindu di India sebelum zaman kolonial juga memberi manfaat kepada kedua-dua pihak . Demikian juga interaksi antara Islam dengan Yahudi dan Islam dengan Kristian pada saat kelahiran Islam di Semenanjung Arab turut memperlihatkan beberapa kesan yangpositif. Kemboja. hak-hak masyarakat Buddha untuk mengamalkan agama mereka begitu dihormati di negaranegara yang kebanyakan penduduknya terdiri daripada penganut-penganut Islam. masyarakat Yahudi dan Kristian hidup harmoni dan damai di tengah-tengah masyarakat Muslim yang merupakan majoriti. malah penganut agama Yahudi dan Kristian bebas mengamalkan agama mereka tanpa sebarang ketakutan. Selain bebas mengamalkan agama masing-masing. Pengiktirafan hak agama-agama bukan Islam untuk mengamalkan agama mereka selagi mereka tidak mengganggu atau menceroboh Islam atau masyarakat Muslim merupakan salah satu prinsip yang penting dalam sistem keadilan Islam.w. beberapa individu Yahudi dan Kristian diberi kepercayaan menduduki tempat-tempat tinggi dalam pentadbiran kerajaan Islam. Tempat-tempat peribadatan kedua-dua kaum ini diberi perlindungan. masyarakat Muslim bermteraksi dengan masyarakat Buddha di Thailand.a. Meskipun agama mereka begitu berbeza dari segi metafizik dan teologi. Sepanjang sejarah ketamadunan Islam dari zaman pemerintahan Umayyah sehingga zaman pemerintahan Uthmaniyyah. Penulis dan sarjana dan kalangan masyarakat Yahudi dan Kristian terus memberi sumbangan kepada perkembangan tamadun Islam. Interaksi antara masyarakat Muslim dan Buddhisme di Asia Tenggara juga bersifat positif.kelompok kaum yang lain diberi jaminan perlindungan dalam Piagam Madinah yang digubal oleh Nabi Muhammad s.

Manakala masyarakat Muslim di India pula menerima unsur-unsur tertentu termasuk sent bina. Lahirnya bahasa Urdu merupakan hasil daripada interaksi bahasa Parsi (Islam) dan bahasa Hindi (Hindu).meskipun hubungan ini tidak bebas daripada cabaran-cabaran tenentu. pemakanan dan gaya hidup masyarakat India. beberapa sarjana Islam berbangsa Cina mempelajari Konfusianisme Konfusianisme menunjukkan seperti minat juga yang terdapat sama sarjana-sarjana terhadap Islam. Beberapa tokoh Islam yang lain turut memberi sumbangan kepada pemikiran Konfusianisme seperti Liu Zhi dan Ma Zhu di samping sumbangan kepada bidang astronomi. Dinasti Yuan dan Dinasti Ming. Terdapat di kalangan mereka yang dipertanggungjawabkan menjadi gabenor wilayah dan terdapat pula di kalangan mereka yang ditugaskan menjadi panglima tentera laut seperti Zheng He. Disebabkan hal tersebut. terdapat banyak kesejajaran antara pengajaran Islam dan pengajaran Konfusianisme. budaya dalam berpakaian. Yang lebih menarik lagi. iaitu antara saudagar-saudagar Arab dan Parsi dengan halaman 11 saudagar-saudagar Cina. Dalam Dinasti Tang. Kelahiran bahasa Urdu ini merupakan contoh yang paling bermakna berhubung dengan interaksi antara dua tamadun ini. Saling hubungan dan interaksi antara Islam dan Konfusianisme pula bermula dan kurun Masehi ketujuh lagi. beberapa tokoh-tokoh Islam muncul memberikan sumbangan yang penting kepada perkembangan tamadun Cina. Kesemuanya ini dapat menggambarkan kesan yang positif daripada . sent bina dan juga penghasilan peralatan ketenteraan. Terdapat saudagar-saudagar Arab dan Pars! yang bermastautin di China. mereka menjadi sebahagian daripada masyarakat tempatan. Sebagai contoh. pemakanan dan sent bina masyarakat di India Utara mengalami beberapa perubahan positif akibat daripada pertemuan dengan tamadun Islam. dan melalui proses interaksi termasuklah perkahwinan. sarjana-sarjana Cina yang beragama Islam mendapati bahawa dalam bidang etika. Pada peringkat awal. interaksi ini berlaku dalam bentuk perdagangan. muzik. Dinasti Sung.

faktor yang dilihat dapat membawa kesan yang positif hasil pertembungan antara tamadun lalah: halaman 12 a. tidaklah tepat sekiranya kita memberi gambaran bahawa pertembungan antara tamadun semuanya membawa kesan positif. Berlaku di Eropah antara kurun Masehi kesembilan dan kelapan belas. Faktor. beberapa pembunuhan Yahudi secara beramai-ramai. seperti juga golongan Hindu melakukan tindakan yang sama menghancurkan kuil-kuil Buddha. Bagaimanapun. Taoisme dan termasuklah penganut Kristian sendiri berjaya hidup harmoni dan damai. Sifat pemerintah dan pemimpin yang bertoleransi. memerintah negara dengan penuh keadilan dan kesaksamaan. memberi tafsiran yang sejagat dan . Namun begitu secara keseluruhannya. Demikian juga. faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. b. terdapat kejadian golongan Buddha memusnahkan kuil-kuil Hindu. Sekali lagi. Sikap golongan beragama seperti sami dan paderi yang sentiasa cuba mewujudkan suasana harmoni. Dalam sejarah terdapat beberapa kes di India. Buddha. ekonomi dan sosial bertanggungjawab terhadap keadaan seperti ini. Faktor-faktor yang berkaitan dengan teologi. Hindu. ekonomi dan sosial bertanggungjawab selain daripada faktor politik. penganut-penganut Islam. Sebelum kedatangan Islam ke India. situasi di benua Asia sebelum zaman penjajahan Barat tanpa mengambil kira hubungan Kristian dan Yahudi. terdapat putera-putera Kristian Eropah di zaman pertengahan melancarkan beberapa sin Perang Salib (Crusades) terhadap masyarakat Islam Timur Tengah sehingga begitu ramai orang Islam dan Yahudi dibunuh.interaksi antara tamadun. Hubungan antara Kristian dan Yahudi kurang memuaskan sejak dari permulaan lagi. Keadaan yang sama turut berlaku apabila raja-raja Hindu bertindak membunuh rakyatnya yang beragama Islam. Konfusianisme. Kesemua ini merupakan contoh-contoh kesan negatifyang timbul hasil daripada pertembungan tamadun. panglima dan tentera Islam bertindak menghancurkan kuil-kuil Hindu sungguhpun perkara sebegini dilarang oleh hukum Islam sendiri.

1. Percanggahan pendapat yang dimaksudkan tidak semestinya berlaku antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain. sering dilihat menimbulkan percanggahan pendapat. tetapi kepercayaan monoteisme mereka berbeza antara satu sama lain. Hakikat ini dapat menjelaskan bahawa dialog tamadun atau peradaban boleh berlangsung dalam keharmonian sekiranya fokus lebih ditumpukan kepada persoalan etika. menerima konsep Tuhan walaupun mamfestasi monoteismenya berbeza daripada Islam. Manusia pula . Ciri-ciri perbezaan dan persamaan antara tamadun boleh dilihat terutamanya dalam konteks teologi dan etika. malah dalam sesebuah agama itu sendiri. Islam. tujuh persoalan etika berikut dikemukakan: 1. tidak dapat dinafikan terdapat juga banyak persamaan yang dikongsi antara beberapa tamadun tersebut. Sekiranya dibandingkan dengan persoalan teologi.1 Alam sekitar Hidup secara harmoni dengan alam sekitar merupakan satu prinsip yang diterima oleh kesemua agama. Persoalan-persoalan teologi. Dalam konteks melihat perbezaan dan persamaan antara tamadun. Sebagai contoh. Namun begitu. tetapi boleh juga berlaku dalam sesebuah tamadun. persoalan teologi berhubung dengan konsep monoteisme Islam begitu berbeza daripada metafizik Buddhisme yang tidak menerima konsep Tuhan Pencipta (Creator God). alam sekitar dilihat sebagai anugerah Tuhan. Berdasarkan pengajaran sesetengah agama. Kristian dan Yahudi dilihat secara umum merupakan agama-agama monoteistik. Hinduisme pula sebaliknya. Kristian dan Yahudi. maka terdapat begitu banyak perbezaan antara satu tamadun dengan satu tamadun yang lain.cenderung kepada semangat keinsanan.4 PERSAMAANDANPERBEZAANANTARATAMADUN Disebabkan tamadun-tamadun yang pernah lahir di dunia mempunyai latar belakang yang tersendiri.4. persoalan etika sebenarnya kurang menimbulkan kontroversi.

2 Keluarga Prinsip yang meletakkan keluarga sebagai asas pembentukan masyarakat begitu dihayati oleh tamadun-tamadun tradisional. memelihara alam sekitar diben pentafsiran pasif sehingga alam sekitar itu disembah dan dilihat sebagai Divine Power. . Konsep kekeluargaan dalam pengajaran Islam pula begitu mementingkan kasih sayang dan hormat-menghormati. Dalam sesebuah keluarga wujud hierarki kuasa yang menentukan kedudukan kaum lelaki dan kedudukan kaum perempuan. Bagi Islam. Pengamalan seperti ini telah menjadi warisan turun-temurun dalam sesebuah keluarga tradisional. Buddhisme dan beberapa aliran Kristian memelihara alam sekitar bermakna menggunakan anugerah Tuhan secara bertanggungjawab.dipertanggungjawabkan sebagai khalifah (Custodian atau Steward) yang berperanan sebagai penjaga alam sekitar. Tetapi dalam beberapa tamadun tertentu. Bagaimanapun. Keluarga yang dimaksudkan pada lazimnya adalah keluarga extended. haruslah disedari bahawa penciptaan teknologi dan penggunaannya sangat dipengaruhi oleh pandangan semesta sesuatu tamadun atau pengamalan budaya. Menurut konfusianisme kesetiaan dan pertalian yang erat merupakan konsep kekeluargaan yang paling penting. Sesetengah pihak mempunyai tanggapan bahawa keadaan ini mungkin disebabkan tahap teknologi yang masih rendah pada zaman itu. Pengabaian terhadap konsep kekeluargaan seperti ini merupakan penafian hak seseorang dan bertentangan dengan keadilan.4. bukanlah persoalan kedudukan kaum lelaki dan kaum perempuan dalam sesebuah keluarga itu yang menjadi persoalan utama. tetapi setlap mereka harus menunaikan tanggungjawab masingmasing dalam lingkungan kasih sayang dan hormat-menghormati. 1. Sungguhpun terdapat perbezaan ini. tamadun-tamadun tradisional secara umumnya tidak halaman 13 memusnahkan alam sekitar. Berdasarkan hakikat tersebut.

Kesetiaan kepada raja dan perlindungan yang diberikan oleh raja kepada rakyat merupakan dimensi penting kerajaan dalam tamadun-tamadun tradisional. Kautilya membincangkan ciri-ciri kepimpinan yang saksama dan adil. Kedua. material dan psikologikal kepada anggotaanggotanya.4.1. fenomena seperti ini bukanlah bermakna seseorang itu tidak mempunyai identiti tersendiri dalam komuniti tradisional. dapat diperhatikan bagaimana identiti seseorang dan kemantapan komuniti mencapai keseimbangan dalam beberapa tradisi tertentu seperti Islam dan Buddhisme. Tidak boleh dinafikan bahawa komuniti sangat berpengaruh dalam menentukan personaliti dan identiti seseorang manusia. Namun demikian. komuniti dapat memberi sokongan moral. Kung Fu-Tze.4 Kerajaan Falsafah tamadun-tamadun tradisional begitu menekankan persoalan moral atau akhlak sebagai dasar sesebuah kerajaan. Dalam sejarah ketamadunan manusia. Komuniti juga dapat memastikan bahawa nilai-nilai dan norma-norma murni dalam masyarakat sentiasa dihormati. kesetiaan . al-Mawardi. Dikotomi perseorangan (individu) dan komuniti jarang wujud dalam masyarakat tradisional. Lao-Tze.3 Komuniti Komuniti merupakan satu persoalan yang begitu penting dalam setiap tamadun tradisional. tulisan Moh-Tze.4. seperti juga al-Farabi. Sifat-sifat raja halaman 14 yang saksama dan adil merupakan tema utama tamadun-tamadun silam. Peranan dan tanggungjawab kerajaan dijelaskan melalui peranan dan tanggungjawab seseorang raja. Meng Tze dan beberapa tokoh-tokoh yang lain sangat menekankan perkara ini. Di samping itu. Bagaimanapun. Begitu juga dalam tamadun India. Dalam tamadun Cina.dua pihak berpegang pada nilai-nilai moral tertentu yang lazimnya bersumberkan agama atau kuasa transenden. 1. al-Ghazali dan Ibn Khaldun dalam lamadun Islam yang turut menumpukan perhatian kepada persoalan yang sama.

Dengan menyedari perkara tersebut. 1. Dalam ajaran Islam persoalan tauhid memainkan peranan penting dalam transformasi manusia. 'pasaran' dan sebagainya sangat dipengaruhi oleh pertimbangan. kenyataan ini bukanlah bermakna tidak terdapat penipuan. Hakikat ini menjelaskan bahawa wujud kegiatan ekonomi yang boleh mempertingkatkan tahap moral manusia sebagaimana juga wujud kegiatan ekonomi yang boleh merosakkan moral manusia. rasuah atau bentuk-bentuk penyelewengan yang lain seperti yang berlaku dalam kegiatan ekonomi moden. 'laba'. prinsip yang berkaitan dengan halal dan haram mempunyai hubungan yang rapat dengan persoalan akhlak. Hinduisme dan agamaagama yang lain. Perkara yang membezakan ekonomi tamadun tradisional dan ekonomi zaman moden adalah kayu pengukumya. Dengan sebab itu wujud konsep hak-hak kehidupan dalam ajaran Buddhisme sebagaimana yang termaktub dalam salah satu daripada eight fold path.pertimbangan moral.6 Pendidikan Matlamat paling utama pendidikan dalam tamadun-tamadun tradisional adalah pembmaan sifat-sifat seseorang (character-building).5 Kegiatan Ekonomi Dalam tamadun-tamadun tradisional. maka ketika itu rakyat boleh menyanggah dengan tujuan untuk membetulkannya. Cuma cara transformasi ini berlaku berbeza dari satu tradisi ke tradisi yang lain. Proses pengajaran ilmu mempunyai kaitan yang begitu rapat dengan matlamat murni ini. Bagaimanapun. Konsep 'wang'.4. 'ganjaran'. tetapi dalam ajaran Buddha dan beberapa aliran .yang diberikan oleh rakyat tetap berpandukan nilai-nilai moral. Kristian.4. Dalam ajaran Islam. 1. Sekiranya seseorang raja melanggar lunas-lunas keadilan. kegiatan ekonomi berlaku dalam konteks 'Moral Semesta' (Moral Universe). Manusia tidak digalakkan menguasai persekitaran luaran melalui pengetahuannya tentang alam tanpa perubahan dalaman yang dapat dilakukan melalui pengetahuan tentang dirinya sendiri. dimensi Inner-Being begitu penting dalam konsep pendidikan Islam.

Mengubati penyakit bermakna memulihkan keseimbangan seseorang dan melalui proses ini dapat dipulihkan keharmonian dalam tubuh badan pesakit dan seterusnya keseimbangan dalam kehidupannya. Berdasarkan pemerhatian terhadap kehidupan bertamadun. terutamanya yang berkaitan dengan teologi wujud beberapa perbezaan yang harus kita fahami. Holistik di sini bermakna suatu pandangan yang mengakui bahawa kesihatan seseorang dipengaruhi oleh alam sekitarnya yang lebih luas dan lebih menyeluruh. Namun begitu. Halaman 16 . konsep kesihatan dalam tamadun-tamadun tradisional tidak boleh dipisahkan daripada pandangan semesta sesebuah agama. transformasi sifat dapat dicapai melalui proses mencari diri sendiri. ekonomi. Halaman 15 1. Memahami persamaan dan perbezaan antara satu tamadun dengan tamadun yang lain seharusnya mendorong kita untuk lebih bersikap toleransi ke arah mewujudkan keharmonian sejagat. Kesimpulannya. Konsep holistik berdasarkan idea bahawa segala-galanya yang -wujud adalah saling berhubungan. jelas bahawa teras kepada konsep-konsep kehidupan dan pencapaian matlamat hidup dalam tamadun-tamadun tradisional mempunyai beberapa ciri persamaan. Kesan besar daripada konsep holistik bagi rawatan penyakit begitu mendalam. pemerintahan kerajaan dan bidangbidang masyarakat yang lain. Sifat penting konsep kesihatan tamadun-tamadun tradisional ialah pandangan dan pendekatan holistiknya.4. dalam persoalan-persoalan tertentu.ajaran Hindu.7 Kesihatan Seperti bidang pendidikan. mengetahui persoalan-persoalan dasar berkaitan dengan ilmu ketamadunan membuka ruang kepada seluruh manusia untuk berinteraksi secara positif ke arah kehidupan yang lebih saksama.

1998. Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam. L. 1996. sudut epistemologi bahasa Inggeris dan Latin. Ill. September 19-21. 11. 2. Al-Attas. Esposito. Halaman 17 Bab 2 PENGENALAN TAMADUN ISLAM Ishak Suliaman Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam. J. . 874. The New Encylopaedia Britannica. Memelihara Akal Fikiran. Matlamat Tamadun Islam. 2. "Masyarakat Madani Malaysia: Satu Gagasan". him. Memelihara Kehormatan dan Keturunan. Dasar Tamadun Islam. (Oxford: University Press. Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat. Ciri-ciri Utama Islam.Nota 1..1. Konvensyen Masyarakat Madani. Memelihara Haifa Benda. Sifat-sifat Tamadun Islam. 3. XVI. S.1 Pengertian Tamadun dan Tamadun Islam Secara umumnya pengertian tamadun dan tamadun Islam mempunyai perkaitan daripada aspek bahasa dan istilah. Vol. 1995). Dari sudut bahasa Arab. Hak-hak Hidup.1 KONSEP TAMADUN ISLAM 2. Naquib. him.. Vol. Hubungan Manusia dengan Manusia. 1. The Oxford Encylopaedia of The Modem Islamic World. Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan. Pengertian tamadun atau peradaban secara keseluruhannya dapat dilihat melalui sudut bahasa Arab. him. Chicago. Bangi: Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM). Memelihara Hak dan Kebebasan. M.

Ini bermakna. berkembang subur dan maju. Antara istilah-istilah tersebut ialah madaniah. sebelum ini menghuraikan maksud tamadun Islam atau peradaban sebagai "pencapaian manusia yang sudah melebihi keperluan asasi kehidupan sehingga dapat membuka jalan ke arah pemikiran dan penghasilan daya cipta yang lebih halus dan mempunyai nilai-nilai sent. terdapat di kalangan sarjana Islam yang memberikan definisi berhubung dengan tamadun Islam.terdapat beberapa istilah yang dirujuk dalam konteks tamadun. Dalam penggunaan bahasa Arab moden masa kini. dan hadarah. Hadarah ialah suatu daerah. budaya atau bersifat kebangsaan semata-mata.Sunnah) dan tamadun ini didirikan oleh masyarakat yang digelar dan menggelarkan diri mereka sebagai Muslim. tamadun. Selain daripada definisi di atas. dan kota-kota dipanggil mudu. Ibn Khaldun. Dari sudut epistemologi. Di antara sarjana tersebut ialah Syed Muhammad Naquib Al-Attas. kampung atau tanah yang riinsahakan. Ibn Khaldun. seorang sarjana Islam yang unggul dalam bidang ilmu kemasyarakatan Islam dalam karyanya Muqaddimmah telah menggunakan istilah urnran. Ini menunjukkan. bahawa istilah civilization yang dimaksudkan sebagai tamadun manusiawi lebih merujuk kepada kemajuan jati diri manusia di dalam membangunkan kehidupan dalam pelbagai peringkat terutamanya di peringkat negara. Umran digunakan dalam kajian tentang bandar.bandar atau ibu kota yang memiliki kawasan tanah yang didiami dan penempatan." Tamadun Islam bersumberkan wahyu iaitu alQuran dan al-Hadis (al. keadaan tinggal menetap. istilah civilization dalam bahasa Inggeris berhubung kait dengan kemajuan dalam kehidupan manusia yang membentuk peradaban dan tamadun.n yang memiliki ciri-ciri tamadun. Ibn Khaldun juga menggunakan istilah hadarah sebagai berlawanan dengan istilah badi atau halaman 21 badiah. perkataan tamadun bererti memiliki ciri-ciri hidup bandar. Beliau telah memberikan takrif tamadun Islam sebagai "keadaan kehidupan insan bermasyarakat yang telah mencapai taraf kehalusan tatasusila dan kebudayaan yang luhur bagi seluruh masyarakatnya" . kota. bandar. Tamadun Islam . tamadun Islam tidak didirikan atas peranan atau kepentingan sesuatu bangsa. Selain itu.

Antara unsur-unsur bersifat sejagat ini ialah pertama. Unsurhalaman 22 unsur kebudayaan yang berkekalan hayatnya akan dianggap sebagai unsur-unsur tamadun. Manakala golongan minoriti bukan beragama Islam yang bernaung di bawah pemenntahan Islam dianggap sebagai penyumbang kepada pencapaian tamadun Islam. dan kelima. sistem perekonomian dan mata pencarian kehidupan.didirikan dan didukung sama ada oleh bangsa Arab. .w. 2. Namun begitu. bahasa sebagai alat komumkasi sama ada bahasa secara lisan ataupun melalui sistem tulisan. Sepanyol. sistem kemasyarakatan. Ketiga. Antara sumbangan golongan minoriti bukan Islam ialah menterjemahkan bukubuku daripada tamadun-tamadun sebelum Islam ke dalam bahasa Arab dan sumbangan dalam bidang pengkhususan tertentu yang dianggap tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip Islam.). alat-alat pengeluaran dan sebagainya. Melayu dan sebagainya yang dianggap saling melengkapi atau dikenali sebagai kesatuan ummah dan berpegang kepada unsur penyatuan iaitu konsep tauhid (meng-Esakan Allah s. Keempat. Kebudayaan mengandungi beberapa unsur yang bersifat sejagat atau universal. sistem keluarga.t.1.2 Hubungan Tamadun dengan Kebudayaan Selain beberapa istilah yang telah digunakan untuk merujuk kepada tamadun atau peradaban. antara tamadun dengan budaya wujud jurang pengertian yang berbeza terutamanya dari segi jangka hayat. perlindungan (rumah). Parsi. istilah tamadun dapat dihubungkan dengan istilah kebudayaan. iaitu yang terkandung dalam semua kebudayaan di dunia ini. Kedua. peralatan senjata. sistem ilmu pengetahuan. Turki. India. organisasi politik dan sebagainya. iaitu tamadun mempunyai jangka hayat yang panjang dan berkekalan manakala budaya mempunyai jangka hayat yang pendek dan sentiasa mengalami perubahan dan pembaharuan. peralatan dan kelengkapan keperluan kehidupan manusia termasuklah pakaian.

Matlamat tamadun Islam secara umumnya juga akan memaparkan keadilan sistem pemerintahan Islam yang pernah ditegakkan pada zaman Nabi Muhammad s. 2. maka ia dianggap sebagai kebudayaan bukan Islam. Pembentukan kebudayaan atau kebudayaan Islam ini tunduk kepada peraturan yang telah ditentukan melalui sumber-sumber asas perundangan Islam.Dalam konteks ini.. Memandangkan Islam mempunyai satu cara hidup yang lengkap kepada manusia.w. Secara umumnya matlamat utama tamadun Islam ialah untuk mengangkat Islam sebagai al-Deen iaitu satu cara hidup yang lengkap dan komprehensif. Dalam konteks ini. kebudayaan berbentuk kerohaman dan kedua. terdapat sekumpulan sarjana sains kemasyarakatan. kebudayaan berbentuk kebendaan.a. kebudayaan tertakluk kepada prinsip dan merupakan lanjutan dari agama dan membentuk integrasi yang lengkap dengan agama. antaranya pengikut aliran Max Weber. yang membahagikan kebudayaan kepada dua kategon iaitu pertama. Berdasarkan ketamadunan Islam. khulafa' al-Rashidin dan pada zaman pemerintahan Islam yang seterusnya. cara berfikir dan cara berasa ketakwaan dalam seluruh bidang kehidupan sekelompok manusia yang membentuk kesatuan sosial dalam satu ruang dan waktu. kebudayaan berbentuk kebendaan inilah yang dinamakan civilization yang bermakna tamadun atau peradaban. Sekiranya berlaku sebarang pertentangan antara kebudayaan dengan Islam. iaitu al-Quran dan al-Hadis. kebudayaan Islam diertikan sebagai suatu cara kehidupan. Keadilan sistem pemerintahan Islam pada zaman awal kebangkitan Islam dapat dibuktikan melalui fakta-fakta sejarah yang telah . maka melalui ilmu tamadun Islam ini kesemua sistem hidup tersebut akan dihuraikan secara ilmiah.2 MATLAMAT TAMADUN ISLAM Tamadun Islam dipelajari dan diperkenalkan secara sistematik kepada semua pengkaji dan pelajar kerana mempunyai dua matlamat yang utama iaitu matlamat umum dan khusus. Kategori kedua.

masjid dan sebagainya. hubungan manusia dengan sesama manusia. Tulisan merupakan salah satu ciri penting tamadun Islam kerana ia berperanan mempercepat proses penyebaran kebudayaan Islam dan seterusnya meningkatkan perkembangan ilmu yang member! kesan penting terhadap perubahan dan pembaharuan dalam semua aspek kehidupan umat Islam. . hubungan manusia dengan alam sejagat. tamadun Islam juga mempunyai matlamat khusus untuk mewujudkan hubungan manusia dengan sesama manusia serta mewujudkan hubungan manusia dengan alam sejagat. Dalam usaha untuk mencapai matlamat tamadun Islam. Ketiga. kewujudan bangunan-bangunan atau monumen bersejarah yang menjadi lambang keagungan dan kebanggaan generasi kemudiannya. pertama. wujudnya ketidakseragaman jenis bangsa yang memeluk Islam dan membentuk suatu masyarakat Islam yang mengandungi pelbagai bangsa dengan pelbagai peranan. Ciri-ciri yang bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan akan dapat melahirkan matlamat tamadun Islam dalam aspek-aspek berikut iaitu. Dan keempat. kedua. Matlamat khusus tamadun Islam adalah untuk menjalinkan hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. Ciri-ciri ketamadunan Islam yang telah dipaparkan melalui sistem pemerintahan Islam daripada pelbagai zaman sewajarnya difahami dan dihayati oleh semua generasi umat Islam dan bukan Islam. Kedua.halaman 23 disepakati oleh sejarawan. hubungan manusia dengan Allah Pencipta Alam. kemunculan kota dan bandar yang berkemampuan untuk menampung peningkatan jumlah penduduk yang sedia ada di samping yang datang berhijrah atau bermigrasi. dan ketiga. Di samping itu. seperti istana. Perbezaan peranan ini pula melahirkan pembahagian pengkhususan kerja dan seterusnya terbentuklah suatu ekonomi bandar. terdapat beberapa ciri yang dianggap sebagai bersifat alat bantu yang diperlukan dan dilaksanakan seperti pengenalan dan penggunaan sistem tulisan.

2. kebendaan dan sebagainya. bahagia dan suci murni. unggul. hubungan mulia manusia dengan manusia dan alam lainnya akan kembali kepada perhubungan yang kudus dengan Pencipta Alam itu sendiri.w. Inilah halaman 24 hubungan yang paling tinggi berbanding dengan hubungan-hubungan lain.w. isteri-isteri. Maka itu. Allah s. kaum dan bangsa. seperti hubungan dengan keluarga.t.w. harta kekayaan yang kamu usahakan. saudara.w. bermaksud: Katakanlah.2. Dalam konteks ini.t. hubungan dengan Allah s. kaum keluargamu.saudara. Pencipta Alam inilah yang memerintah dan menguasainya tanpa membatalkannya. yang melahirkan suatu kenikmatan tidak terhingga kepada jiwa yang bersih dan suci. Jika bapa-bapa. Perhubungan dengan Allah s. dan rumah-rumah kediaman yang kamu sukai . adalah perhubungan yang tertinggi.1 Hubungan Manusia dengan Allah Pencipta Alam Islam tidak menentukan bahawa pemikiran manusia hanya terhad sekadar untuk memikirkan tentang alam ini semata-mata. kudus. perniagaan yang kamu khuatiri kerugian. merupakan matlamat yang terpenting dan terakhir untuk dituju dalam kehidupan. adalah setinggi-tinggi martabat perhubungan. Islam menyeru penganutnya agar menghidupkan rasa perhubungan dengan pencipta-Nya kerana Dialah (Allah s.w. Ini bermakna. Hubungan-hubungan lain ini merupakan makhluk Allah yang lain daripada perhubungan manusia dengan-Nya.t. dengan menumpukan pemikiran kepada Allah Pencipta Alam ini dan segala yang terkandung dalam alam ini. Hubungan manusia dengan pencipta-Nya. Hakikatnya. Firman Allah s. anak-anak.t. jenis manusia.) yang memudahkan dan mengurniakan kepada ahli-ahli fikir untuk mencipta pelbagai ciptaan dari semasa ke semasa untuk memenuhi keperluan dan manfaat manusia sejagat.t. tumpuan tidak hanya sekadar pada bidang pembangunan dengan menggunakan atau mengeksploitasi sepenuhnya segala sumber dalam alam ini. la menyuruh manusia berfikir lebih jauh daripada itu.

orang fasik. di samping mencintai sifat-sifat peribadi mereka yang begitu unggul.t. adalah suatu bentuk hubungan yang unik. berkekalan dan mutlak serta tidak menyamai atau dapat dibandmgkan dengan sebarang bentuk hubungan lain.t dan di bawah tadbiran-Nya. Segala kejadian yang berlaku mendorong timbulnya perasaan manusia.musabab itu. Bentuk hubungan lain tidaklah sebegitu serta tidak dapat menyamai atau dibuat perbandingan. hubungan manusia dengan pencipta-Nya.Nya dan daripada berjihad di jalan-Nya. kerana para rasul itu sendiri ialah hamba-hamba Allah s. (Surah At-Taubah: Ayat 24) Oleh sebab itu.w. . Pencipta Manusia dan Alam Semesta.g manusia dan alam tunduk di bawahnya. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap Penciptanya.. Dan Allah tidak member! petunjuk kepada orang.w.Nya. serta mematuhi ajaran yang dianjurkan oleh mereka.t.t telah melahirkan beberapa implikasi dan tanggapan yang tersendiri.t. maka tunggulah sampal Allah mendatangkan keputusan-Nya.w.w. yang dikenali dengan nama 'undanghalaman 25 undang sebab-musabab'. Pencipta ke atas segala-galanya termasuk undang-undang dan peraturanperaturan yar.adalah lebih kamu cintai daripada Allah dan Rasul. Firman Allah s. hubungan dengan para rasul merupakan hubungan untuk mengambil petunjuk dan teladan daripada tingkah laku dan aktiviti mereka (sunnah).t. bahawa ia adalah suatu makhluk yang dimiliki Allah s. Maka itu. terbentuklah pergantungan hati terhadap Penciptanya dan permohonan pertolongan adalah semata-mata kepada Allah s. dan daripadanya terbit perasaan bertawakal ketika ia melaksanakan undang-undang sebab.w. Umpamanya. Allah s. Pertama.w.t. dan tidak dapat terpesong daripada. bermaksud: Isa itu tidak lain hanyalah seoranghamha yangKami kumiakan kepadanya nikmat (kenabian)dan Kamijadikan dia sebagai taw/a bukti (kekuasaan Allah) untuk Bani Israel (Surah Az Zukhruf: Ayat 59). Hubungan antara manusia dengan Allah s. Dalam pengiktirafan ini.w. manusia di dalam genggaman Allah s. tetapi bukanlah hubungan perhambaan.

t. reda dan menyerah diri kepada segala hukuman-Nya. kepada manusia tidak ternilai dan tidak terhingga. Ketiga. Maka itu.t.t. Pengiktirafan termasuklah sikap mengagungkan dan membesarkan Allah s. Oleh itu permohonan kepada yang lain.Kedua.t.w. melalui permohonan dan doa. manusia yang dicipta sentiasa menyedari dan mengharapkan rahmat dari Penciptanya.t. s. Keempat. Keenam.w. setelah manusia itu sendiri menghabiskan daya usahanya dalam setiap kegiatan wajib yang berhubung dengan duniawi dan akhirat. penguasa ke atas dirinya dan untung . pengiktirafan dan manusia yang dicipta terhadap keagungan ini pemerintahan-Nya kebesaran kekuasaan-Nya.w. penumpuan hanya kepada Allah s. yang lemah dan tidak berdaya. Kelima. dan ini merupakan suatu kepercayaan yang menyeleweng dan sesat. sebagai makhluk yang dicipta. pengiktirafan manusia yang dicipta terhadap nikmat-nikmat Allah s. yang tiada tolok bandingnya itu. di samping tunduk dan khusyuk kepada-Nya.w.w.w. hendaklah sebagai wujud perasaan yang bertanggungjawab nasibnya. dan rahmat-Nya.w. Permohonan dan permintaan hanyalah kepada Penciptanya sahaja kerana selain-Nya. Pengiktirafan ini merupakan suatu kewajipan manusia yang berbudi tinggi dan mengenang jasa. kerana nikmat-nikmat Allah s.t. serta patuh kepada suruhan dan larangan-Nya. adalah merendahkan ketinggian dan kemurahan Allah s. manusia membalasnya dengan mengucap kata puji-pujian dan kesyukuran yang layak bagi sifat-sifat ketinggian-Nya dengan membuktikan melalui amal yang ikhlas. semuanya adalah makhluk yangjuga dicipta-Nya. adalah meliputi dirinya dengan apa yang diusahakan melalui jalan-jalan yang mendampingkan dirinya dengan Allah s. Penganugerahan Allah s.t. Melalui satu hubungan kepada yang Allah murni. serta mentakdiskan-Nya.t. Penciptanya memegang teraju kehidupannya. manusia yang dicipta mempunyai perasaan bertanggungjawab.w. lahir dari batin semata-mata untuk-Nya.

a.w. lalu Kamijadikan kamu berbangsa-bangsa dan bersuku-suku. hanya terdapat satu ukuran untuk mendapat tempat utama di sisi Khaliq. lagi. lebih berbentuk kesatuan ummah. malah tidak juga memandang keyakinan dan kepercayaan individu tetapi sebaliknya mementingkan hubungan baik. sesungguhnya Kami telah menciptakan kamu daripada seorang lelaki dan semang iwanita. sebagai sumber bagi segala yang maivjud (wujud) dan sumber bagi segala kenikmatan dan rahmat umum di alam ini. iaitu ketakwaan dan ketaatan kepada-Nya. Sesungguhnyayangpaling mulia di sisiAllah ialahyangpaling takwa di antara kamu (Surah Al-Hujuraat: Ayat 13). Cinta dan rindukan Allah s. Dalam konteks ini. di samping mencari keredaanNya yang sejati. warna kulit.2 Hubungan Manusia Sesama Manusia Masyarakat Islam merupakan suatu masyarakat yang berbentuk sejagat. tidak bersifat kebangsaan dan tidak terbatas dalam lingkungan sempadan geografi dan politik. Bagi masyarakat Islam.w. bagi manusia yang dicipta.t. adalah sebagai matlamat kehidupan. bertoleransi dan berdisiplin.w.2. saling menghormati.w.t. Hubungan dengan masyarakat bukan Islam tidak dibataskan sama ada kerana perbezaan jenis.t. Halaman 26 2. membuka pintunya kepada seluruh umat manusia di atas . dan sebaliknya. Ini menunjukkan bahawa idea diskriminasi ras atau perkauman sudah dihapuskan dalam masyarakat Islam sejak zaman Rasulullah s. kecuali kerana takwanya (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). bahasa dan bangsa.hamba-Nya. dalam sebuah hadis Baginda yang bermaksud: Tidak ada kelebihan seorangArah dengan seorang 'Ajam.Dan ketujuh. cinta dan rindukan Allah s. Firman Allah s. di samping berbuat baik kepada hamba. yakni tidak bersifat perkauman. juga telah memberikan penegasan tentang umat dan berkait pula dengan masyarakat Islam. supaya kamu saling berkenal-kenalan.a. bermaksud: Wahai manusia.w. Rasulullah s. agar dapat menikmati kebahagian di dunia dan akhirat.

belas kasihan mereka dan timbang rasa mereka adalah laksana sebatang tuhuh.2. tetapi berada di kedudukan yang istimewa dan . OrangMukmin itu dengan mukminyanglainadalahlaksariasatu bangunan. Kepentingan hubungan antara manusia dengan sesama manusia ditonjolkan dalam ajaran Islam.w. merupakan satu bentuk keharmonian dan disiplin yang tinggi. yang bermaksud: Bandingan orang-orangmukmin mengenai kasih sayang mereka.a. bahawa manusia itu merupakan sebahagian daripada alam sejagat. Ini termasuklah sebagaimana dinyatakan dalam beberapa hadis Rasulullah s. Kezaliman. Ini merupakan gambaran yang jelas bahawa tamadun Islam begitu mementingkan hubungan sesama manusia. dalam Islam wujud peranan dan tanggungjawab yang berbeza antara orang Islam (Muslim) dengan orang Islam yang lain. Namun begitu.jika satu anggota mendapat sakit. maka seluruh anggota yang lain turut merasai sakit tanpa tidurdan merasa demam (panas) (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). kekerasan dan penganiayaan sesama manusia tanpa mengira orang Islam atau bukan Islam ditolak dengan keras menurut ajaran Islam. Dengan itu. antaranya yang bermaksud.3 Hubungan Manusia dengan Alam Sejagat Tidak dapat diragukan lagi. di samping terhadap orang Islam sendiri. hubungan yang begitu erat dan kasih sayang yang kukuh. lagi. dan antara orang Islam dengan bukan Islam di dalam sesuatu masyarakat. Menurut sabda Rasulullah s. bahaffanyangsatu mengwttkan bahagian yang lain (diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim). Islam mewajibkan kepada pemerintah-pemerintah Islam supaya menjaga kepentingan bukan Islam dengan seadil-adilnya.a. Halaman 27 Berdasarkan hubungan manusia sesama manusia.w. 2. dan di atas landasan perikemanusiaan yang murni. Atas dasar ini.muka bumi ini atas dasar persamaan yang sempurna. maka semua manusia berhak untuk berhimpun dalam pangkuan Islam dan di bawah perlindungan sistem sosialnya.

kurma. maslahat dan kepentingannya. ternyata banyak ayat yang menyentuh mengenai kemanfaatan yang diperolehi manusia. sebahagiannya menjadi minuman dan halaman 28 sebahagiannya menyuburkan tumbuhan yang pada (tempat tumbuhnya) kamu menggembala ternak.w. anggur. dan supaya kamu mencari keuntungan dari kurniaNya dan supaya kamu bersyukur.macam buah-buahan. Manfaat hubungan manusia dengan laut. Dan Dialah Allah yang memudahkan lautan (untukmu) agar kamu dapat memakan daripadanya daging yang segar (ikan) dan kamu mengeluarkan dari lautan itu perhiasan yang kamu pakai. di sampmg akal fikiran yang dapat mengumpulkan segala hasil yang dicapai oleh pancaindera sambil menyelaraskan hasil yang dicapai oleh pancaindera itu hmgga dapat menjelaskan tentang hakikat alam itu sendiri. (Surah An Nahl: Ayat 14) Manfaat hubungan manusia dengan air dan tumbuh-tumbuhan.t. hubungan manusia dengan alam sebagaimana yang dibentangkan dalam al-Quran ialah pertama. Firman Allah s. dan kamu melihat bahtera belayar di dalamnya. yang bermaksud. yang bermaksud. dan bermacam.w.t. Antaranya. menurut firman Allah s.berbeza antara bahagian-bahagian lain. bermaksud: Dan Kami tundukkan binatang-hinatang itu untuk mereka. hubungan dalam bidang pengambilan kepentingan dan penundukan segala yang terdapat padanya untuk faedah.w. Dia menumbuhkan bagi kamu dengan air hujan. zaitun. sesungguhnya padahal demikian itu tanda (kekuasaan Allah) . Berbanding makhluk lain di alam ini. Dalam al-Quran. sebagaimana firman Allah s.t. maka seixihagiannya menjadi tunggangan mereka dan sebahagiannya mereka makan (Surah Yaa Slin: Ayat 72).tanaman. mengenai hubungan manusia dengan binatang. Dialah yang telah menurunkan air hujan dari langit untuk kamu. Maka itu. tanam. Manusia dikurniai roh yang mempunyai keupayaan untuk subur dan membesar serta meningkat ke arah ketinggian. manusia dikurnia atau dianugerahkan dengan pancaindera yang berkembang dan subur.

dan hubungan manusia dengan alam sejagat akan melahirkan kekukuhan iman di dalam jiwa serta ketakwaan yang padu daripada aspek rohani dan jasmani. termasuk manusia.pendengamn. memerhatikan dan mendalami renungan terhadapnya dengan menggunakan akal yang sempurna. mereka berfikir. manusia mengambil daya usaha untuk memanfaatkan segala ciptaan. dan akhirnya akan tunduk dan patuh hanya kepada Penciptanya. Allah Yang Maha Perkasa. Maka itu hubungan manusia dengan Penciptanya. Keduanya. selain yang menunjukkan pemikiran iaitu mereka memahami. manusia hendaklah membuka mata terhadap alam sekitarnya. . ini. Sebagai kesimpulan.t. dalam hubungan manusia dengan alam sejagat ini. 2.3 DASAR TAMADUN ISLAM Dasar utama tamadun Islam ialah untuk memelihara dan memulihkan serta menghormati hak asasi manusia yang telah dianugerahkan Allah s. hubungan manusia dengan sesama manusia. sebagai Pencipta manusia dan alam ini memerintahkan hamba-Nya. alam sejagat merupakan pentas yang dijadikan renungan dan kajian serta mendalamkan pemikiran terhadapnya termasuk isi kandungannya. Pemanfaatan terhadap ciptaan Allah s. Berdasarkan ayat-ayat tersebut. manusia dengan fitrah dan tabii yang semula jadi akan tunduk akur kepada Allah Yang Maha Bijaksana sebagai Pencipta Sekalian Alam.bagi kaum yang berfikiran.w.pemanclangan. Allah s. hendaklah dipergunakan dengan sepenuh tanggungjawab untuk kemaslahatan dan kepentingan manusia.w. Sebagaimana firman Allah s.t. (Surah An Nahl: Ayat 10-11. Tentang alam sejagat ini.lalu Kami tumbuhkan dengan air hujan itu tanam-tanaman (Surah As-Sajdah: Ayat 27). yang bermaksud: Dan apakah mereka tidak. Melalui perkataan-perkataan ini. air) kebumiyangtandus.t.w. al-Quran telah mengulang-ulangkan beberapaperkataan mengenai pmglihatan.t. mereka mengetahuinya dan sebagainya. memerhatikan bahawasanya Kami menghalau (awan yang mengandungi.w.

memelihara kehormatan dan keturunan.3. yang bermaksud: Siapa yang melakukan yang demikian secara ceroboh dan zaiim. Dalam hal ini. memelihara halaman 29 akal fikiran.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kamilahyangmenghidupkandan mematikan. Oleh kerana kehidupan adalah hak masyarakat.1 Hak-hak Hidup Allah s.w.t.kepada hamba-hamba-Nya di dunia ini. yang Siapayangmembunuh orangtanpakesalahanatau berbuatkerosakan di bumi. Tentang kehidupan ini. dan kekuasaan-Nya. dapat disimpulkan pertamanya. Allah s. tanpa kebenaran-Nya tidak ada sesiapa berhak untuk mencabar hak ini. memelihara harta benda. telah menegaskannya dalam firman-Nya.w.t. Firman Allah s. Pencipta Yang Maha Berkuasa terhadap sekalian alam telah mengurniakan kepada setiap makhluk termasuk manusia tentang kehidupan..t.w. Manakala seseorang yang membunuh dirinya atau orang lain dianggap melakukan jenayah sosial yang besar iaitu melawan qadak Allah s. dan memelihara hak dan kebebasan.t. dan Kamillah yangmenjadi 'waris (Surah Al-Hijr: Ayat 23). 2. termasuk lain-lain makhluk ciptaanNya. setiap perkara yang berhubung dengan kehidupan dan kawalannya adalah wajib .w. didorong dan didukung oleh beberapa aspek penting iaitu memelihara jiwa atau nyawa atau hakhak hidup. Berdasarkan pernyataan di atas. maka seolah-olah ia membunuh manusia semuanya (Surah Al-Maaidah: Ayat 32).w. maka Kami akan membakamya dengan api (Surah An-Nisaa': Ayat 30). Dasar utama tamadun Islam ini ditentukan. menceroboh masyarakatnya. seseorang yang menceroboh kehidupan seseorang yang lain bermakna bermaksud. Maka itu ia berhak untuk menerima azab di akhirat sebagaimana firman Allah s.

w. seperti yang ditegaskan dalam hadis Rasulullah s. pakaian dan sebagainya. Ini ditegaskan oleh sebuah hadis Rasulullah s. tetapijangan melampaui batas (Surah Al-A'raaf: Ayat 31). anjing). yang bermaksud: Makan dan minumlah kamu. Halaman 30 2. kiranya dengan perbuatan itu dapat menghindarkan diri daripada kematian. sebagaimana firman Allah s. (Diriwayatkan oleh Bukhari).a. Oleh itu. Pemeliharaan akal fikiran wajib ke atas manusia kerana membawa kesempurnaan akal. Bersesuaian dengan kewajipan menuntut ilmu.w.seperti memelihara kesihatan. Ketiga. Islam telah menggariskan beberapa panduan agar akal fikiran manusia berfikiran baik dan terkawal.w.w. menghisap dadah). Sabda Rasulullahs. diwajibkan ke atas setiap penganutnya supaya menuntut ilmu pengetahuan sebanyak mungkin tanpa dibatasi oleh had masa. melawan penyakit dan melawan wabak untuk mengawal hidup.w.a. tidak terdapat tempat dalam Islam kepada orang-orang yang jahil. yang bermaksud: Tuntutlah ilmu dari dalam buaian hingga ke liang lahad (Diriwayatkan oleh Muslim). kakamu mempunyai hak. setiap perkara yang boleh memudaratkan atau merosakkantubuh badan manusia atau mengancam nyawa kehidupan atau melemahkannya adalah haram seperti mabuk (meminum minuman keras. yang bermaksud: . maka wajiblah ia minum atau makan yang asalnya dilarang atau diharamkan (babi.t. yang bermaksud: Sesungguhnya terhadap dirikamu. dan terhadap tuhuh kamu. Dalam Islam. memakan benda yang mendatangkan bahaya kepada kesihatan tubuh badan dan yang membawa kepada lemah anggota untuk melakukan ibadat kepada Allah s. Kedua. Islam sangat mengambil berat tentang pemeliharaan akal fikiran. tempat atau bangsa.t. setiap perkara yang bermatlamat untuk kehidupan seperti makan dan minum. setiap perkara yang boleh mengelakkan daripada kematian adalah wajib dilakukan seperti seseorang yang terlampau lapar atau dahaga yang dikhuatiri akan membawa maut. dan ini menunjukkan kesempurnaan makhluk manusia daripada makhluk-makhluk lain.t.2 Memelihara Akal Fikiran Dalam konteks ini. kamu ada mempunyai hak.3. Dan keempat.

keraguan dan waswas. dan kehormatannya telah tetap dengan sifat insan Bani Adam tanpa diambil kira agama. tetapi tidak difahaminya..t. diturunkan segala peraturan dan hukum yang menyentuh semua manusia tanpa pengecualiannya.3. Islam melarang umatnya meminum minuman yang memabukkan. orangpandai danpelajar. 2.Manusia itu ada dua golongan.w. asal keturunan.w. habuan dan sebagainya. Pencipta Yang Maha Berkuasa telah mencipta manusia sebaikbaik makhluk-Nya di dunia. yang bermaksud: Perumpamaan-perumpamaan itu Kami adakan untuk manusia. dilarang penganutnya untuk minum dan makan makanan yang dilarang atau member! kesan negatif. bahasa dan keadaannya.t.w. telah menjelaskan dengan terang fungsi manusia itu dalam firman-Nya yang bermaksud: Dan sesungguhnya manusia itu tidak akan dapat.w. Sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Allah s. Kehormatan bagi setiap manusia itu menentukan tiap-tiap seseorang mendapat hak yang sama terhadap kehormatan diri.3 Memelihara Kehormatan dan Keturunan Allah s.t. Maka itu.t. khayalan. Mereka sama-sama dihukum dan samasama diberi pengajaran. kedudukan maruah. Mengenai pemeliharaan akal fikiran manusia. Maka itu. melalui firman-Nya. Allah s.'Ankabuut: Ayat 43). kepalsuan. dan kemabukan boleh menghilangkan sifat-sifat kemanusiaan serta melahirkan sifat-sifat kebinatangan. Ini akan mempengaruhi kesiuman atau tahap kesedaran seseorang manusia sebagai lambang manusia untuk bertakwa dan berbakti kepada Allah s. fikiran yang terbuka dan lapang serta bersih daripada segala unsur keburukan.t. tidak ada kebajikan selain daripada kedua-duanya (Diriwayatkan oleh Muslim). ketauhidan kepada Allah s. Fikiranfikiran negatif ini memungkinkan pelaksanaan tingkah laku negatif dalam kehidupan manusia yang tidak selaras dengan ajaran Islam.. keamli orang-orangyangpandai (Surah Al.w. Islam menggalakkan pemikiran yang berbentuk takwa. melainkan menumt apa yang telah diusahakannya (Surah An-Najm: .

juga menerangkan bahawa seluruh umat manusia adalah berasal daripada satu bapa dan satu ibu. Islam telah menetapkan dan memberikan garis panduan mengenai hak untuk memiliki harta benda dan kewajipan untuk mempertahankan haknya. seks bebas. Sabda baginda bermaksud: Sesungguhnya. . hubungan di luar tabii (liwat) dan sebagainya adalah untuk memelihara kehormatan dan kemuliaan keturunan manusia daripada sifat-sifat kebinatangan. ditekankan tentang pemeliharaan keturunan.t. 2.w. terdapat undang-undang dan peraturan-peraturan dalam urusan nikah perkahwinan dengan lengkap.3.halaman 31 Ayat 39). Jaminan tegas mempertahankan kehormatan ini jelas terkandung di dalam pidato terakhir Rasulullah s. Rasulullah s.4 Memelihara Harta Benda Dalam konteks ini.w. seperti kesuciannya hari haji ini (Diriwayatkan oleh Bukhari). Dengan undang-undang dan peraturan-peraturan ini. manusia dapat menjalinkan roh kerjasama di antara seluruh anggota masyarakat. Islam melalui kaedah ilmufaraid telah menggariskan cara untuk menafkahkan harta tersebut secara halal mengikul fitrah manusia sendiri. Segala larangan terhadap perkara-perkara negatif seperti perzinaan. Dalam Islam juga. di Padang Arafah. Di samping itu. Dalam usaha memenuhi kehidupan dari aspek pemilikan harta benda. semata-mata untuk menjamin keturunan manusia yang sejati dan benar.a. sesungguhnya Tuhan kamu satu (tunggal)dan kamu sekalian berasal daripada Adam dan Adam berasal daripada tanah (DiriwayatkanolehBukharidan Muslim). Sabda baginda yang bermaksud: Wahai manusia. Untuk itu. Setiap orang mempunyai kewajipan masing-masing untuk membina masyarakat dan mempunyai kehormatan sebagai manusia tanpa pengecualian. harta dan kehormatan kamu adalah suci. nyawa.

Kata-kata Saidina Umar al-Khattab berbunyi. kecuali ketika seperti mempertahankan diri (kemerdekaan) dan .t. dan supaya kamu berterima kasih. supaya kamu holeh berjalanpadanya dengan kapal-kapal dengan izin-Nya. Firman Allah s. Allah s. sedangkan ia diperanakkan dengan bebas. Siapa yang terbnnuh kerana mempertahankan hartanya. Saya telah mendengar Rasulullah s.w. Hak dan kebebasan manusia tidak boleh dilucutkan dalam keadaan tertentu. dan supaya kamu holeh mencan daripada kekayaannya. sesiapa yang bertujuan untuk melucutkan harta tanpa kebenaran seperti pencun. 2. penyamun dan penipu akan dikenakan seksaan yang berat. malah tiap-tiap orang hendaklah berusaha menurut tenaga kemampuan dan kebolehan masing-masing. Bagaimanakah kamu memperhambakan manusia.semua orang dituntut mencan haluan hidup dan pencanan rezeki kehidupan adalah terbuka kepada semua orang. Halaman 32 Islam mengurniakan pahala yang besar di akhirat kepada pemilik harta untuk mempertahankan hartanya walaupun ke titisan darah terakhir.a. Manakala.3.w bersabda. Kekayaan di dunia ini tidak ditentukan kepada sesuatu golongan sahaja.w.t. maka ia mati syahid (Diriwayatkan oleh Bukhari). yang bermaksud: A llah yang telah memudahkan bagi kamu akan lautan. Ini jelas danpada sebuah hadis Rsulullah saw yang bermaksud: Abdullah bin Omar berkata. dan la telah memudahkan kamu apaapa yang di langit dan apa-apa yang di humi semuanya (Surah AlJaatsiyah: Ayat 12-13). meluaskan bidang memiliki harta benda seluas-luasnya kepada makhluk-Nya di dunia tanpa sekatan yang di luar tabii manusia. maka kekayaan itu tidak harus dilucutkan daripadanya dengan paksa atau dirampas.5 Memelihara Hak dan Kebebasan Islam telah menetapkan hak dan kebebasan seseorang individu sejak ia dilahirkan. Apabila seseorang dikurniakan kekayaan melalui titik peluhnya.

Mengenai pandangan kebebasan dan setiap penduduk untuk memberi pendapat. Mengenai kebebasan seseorang individu dalam tanah airnya. KepadaMulah kami sembah dan kepada Mulah kami memohon pertolongan (Surah Al-Faatihah) yang diulang.t. yang bermaksud: Tiadapaksaan dalam beragama (Surah Al-Baqarah: Ayat 256). Maka itu. Firman Allah s. Kekalahan umat Islam bermakna musuhmusuh telah melucutkan hak kebebasan manusia. yang bermaksud: Dan Kami hendak memberi kumia kepada orang-orangyang tertindas di bumi (Mesir) itu dan hendak menjadikan mereka pemimpin dan menjadikan mereka orang.w. yang bermaksud: Mereka yang sekiranya Kami berikkan kedudukan yang baik di bumi nescaya mereka mendirikan sembahyang dan mengeluarkan .untuk keselamatan ummah. Firman Allah s. Teras bagi segala kebebasan ialah kebebasan fikiran yang tiangnya kemerdekaan beragama.t. Allah s. dan kritikan terhadap masyarakat.t. Sejahat-jahat pengabdian manusia ialah perhambaan kepada hawa nafsu yang ganas. dan lambang ketaatan ialah. pentadbiran pemerintahnya. Maksud kebebasan manusia ialah tiada pengabdian seseorang ke atas seseorang atau sesuatu benda di dunia ini melainkan kepada Allah s.t.w. Islam telah membuka ruang ini kepada mereka yang berkemampuan berbuat demikian. dengan tegas mengingatkan mereka yang berbuat demikian melalui firman-Nya.t. syiar Islam iaitu tiada Tuhan yang disembah melainkan Allah s. Islam telah menjelaskan kedudukan tersebut sebagai waris. Pencipta Yang Maha Berkuasa.t.w. setiap orang Islam hendaklah bebas daripada segala unsur kezaliman yang merupakan kongkongan kebendaan dan nafsu yangjahat. Oleh yang demikian.w. yang bermaksud: Tidakkah engkaufikirkan (bagaimana peliknya) orangyang menjadikan hawa nafsunya sebagai tuhannya (Surah Al-Furqaan: Ayat 43).w.orangyang mewarisi (humi) (Surah Al-Qashash: Ayat 5).w.ulang sekurang-kurangnya 17 kali sehari semalam di dalam solat lima waktu.. Firman Allah s.

Dalam konteks ini. Maka itu.tamadun dunia lain. budaya. Ini bermakna. Kesejagatan tamadun Islam bermakna ia tidak terikat kepada bangsa tertentu atau disandarkan kepada tempat tertentu. Tamadun Islam terbuka kepada semua tamadun yang tidak bercanggah dengan syariat Islam terutamanya dalam dialog antara tamadun atau interaksi antara tamadun.4. Kedua. Panduan dan bimbingan ini juga ditujukan kepada pemerintah agar mereka dapat memenuhi dua aspek penting. melarang kemungkaran demi kestabilan masyarakat dan negara. sifat tamadun Islam itu ialah terbuka dan tidak bersifat tertutup.4 SIFAT. Segala kebebasan ini terikat kepada hak-hak tabii manusia dan maslahat umum. sifat tamadun Islam ialah sejagat. sebaliknya seluruh umat manusia yang berpegang kepada al-Din. Tamadun Islam dapat dilihat di mana-mana kawasan di seluruh dunia ini tanpa dibatasi sama ada oleh batasan politik. keterbukaan ini menunjukkan wujudnya sifat toleransi iaitu unsur-unsur tamadun selain . serta mereka sentiasa mendapat sokongan dari rakyat. bangsa ataupun sempadan geografi moden. dalam proses kelahiran dan perkembangannya mengandungi beberapa bahagian atau sifat-sifat yang dianggap unik berbanding tamadun.halaman 33 zakatdan menyuruh mamisia herbuat kebaikan dan melarang mereka daripada melakukan mungkar (Surah Al-Hajj: Ayat 41). iaitu pertama. keterbukaan bermakna tamadun Islam yang dilahirkan dan dicipta itu tidak dibatasi oleh had-had tertentu tetapi ia masih diletakkan di atas garis panduan syariat Islam yang tetap dan berkembang selaras dengan perubahan masa.SIFAT TAMADUN ISLAM DAN CIRI-CIRI UTAMA ISLAM 2.1 Sifat-sifat Tamadun Islam Tamadun Islam. melaksanakan kebajikan dan kedua. Islam telah meletakkan kebebasan di bawah kepentingan umum. Pertama. 2.

Perkembangannya bermula dengan turunnya wahyu pertama. Keempat. Ketiga. Masyarakat bukan Islam yang berada di bawah pentadbiran dan perkembangan tamadun Islam tidak dilarang untuk mengamalkan agama dan kepercayaan mereka. Tamadun Islam pernah halaman 34 berkembang dalam dunia yang tidak dikenali. 2. maka amat wajar untuk kita mengetahui pula ciri-ciri utama Islam yang mendasari kehidupan umat Islam dalam membina sebuah . dan dalam pelbagai bidang semuanya di bawah kesatuan akidah Islam yang menjurus ke arah meng-Esakan Tuhan. tamadun Islam mempunyai ciri kesatuan dalam kepelbagaian. tetapi tetap mempertahankan toleransi. Sebarang bentuk kemajuan dan pencapaian dalam tamadun Islam. Allah Pencipta Sekalian Alam. tamadun Islam juga bersifat sepanjang zaman iaitu berkesinambungan dan mengalami proses kesinambungan sehingga masa kini.Islam boleh diamalkan dan dikembangkan selagi tidak melanggar garis panduan syariat.4.2 Ciri-ciri Utama Islam Setelah mengetahui sifat-sifat tamadun Islam secara menyeluruh di dalam topik di atas. sebagai usaha untuk mengekalkan hubungan balk dalam masyarakat dan kepentingan kestabilan. Sebaliknya. Dan kelima. Surah Al-'Alaq dan tidak pernah berhenti. Penemuan dan hasil ciptaan baru yang dicapai dalam tamadun manusia semuanya dikembalikan kepada kebesaran dan keagungan Tuhan Pencipta Seluruh Alam. Islam membenarkan dan menggalakkan penerusan sesuatu unsur tamadun yang membawa kebaikan selagi tidak menjejaskan hak orang lain dalam tamadun tersebut. kerana ia tidak dibatasi oleh ruang sempadan atau ruang waktu sehingga hari kiamat. sifat tamadun Islam ialah toleransi terhadap sistem agama atau kepercayaan atau kebudayaan yang lain.

akidah. dan hubungan sesama manusia.t. tetapi anjal dari sudut cara dan teknik pelaksanaannya. terbukalah ruang kepada manusia untuk membina tamadun yang sejagat. Ciri-ciri utama Islam ini juga disebut oleh Dr. kawan atau lawan dan sama ada mempunyai hubungan keluarga atau sebaliknya. ilmu pengetahuan dan peribadatan. bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian (spiritual).w. Ciri utama Islam yang berikutnya adalah ideal dan realistik. sebagaimana dalam sejarah. Agama Islam juga mempunyai ciri yang bersifat tetap dan anjal. la realistik dan segi mengambil kira realiti alam sejagat atas dasar bahawa alam sejagat merupakan suatu . akhlak. Karim Zaidan dalam bukunya Usul al-Dakwah sebagai ciri-ciri khusus Islam. sama ada Islam atau bukan Islam. dengan mengawasi seluruh kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah s. Dengan ciri yang umum ini juga. hubungan dengan Allah s. Setiap manusia di seluruh pelosok dunia dapat menyesuaikan dirinya dengan ciri tersebut. tamadun Islam telah terbukti dapat mengembalikan hak kepada yang berhak. Ini bermakna Islam merupakan suatu yang tetap dan tidak berubah dari segi tujuan dan matlamat pembinaan tamadun manusia. Ciri utama yang kedua bagi agama Islam ialah umum. Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah). Di antara ciri-ciri utama Islam ialah menyeluruh (sempurna). Tunjangnya lalah kesederhanaan dan kesempurnaan.ketamadunan yang suci.t.w. la juga menekankan dan menyeru keadilan untuk semua insan. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan yang halaman 35 paling tinggi dan dapat dicapai. Dalam bidang kehakiman. la juga meliputi sudut kenegaraan yang meliputi hubungan di peringkat antarabangsa. Tamadun Islam bersesuaian dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya dari sudut untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai.

Ibn Manzur. him. (Beirut: Dar Ihya al-Turath.dt. him. Dewan Bahasa dan Pustaka.hakikat yang berlaku di dunia nyata yang menunjukkan kewujudan Allah s.t halaman 36 Ibn Manzur. Juz. 1997).. Syed Muhammad Naquib Al-Attas. Karim Zaidan. 196. (Kuala Lumpur. A. Preliminary Statement on A General Theory ofthelslamization of the Malay—Indonesian Archipelago. Nabi .w. 3. Ibn Khaldun. 56. Ibn Khaldun. Abd.1987). Lisan al-Arah. Kelahiran Masyarakat Islam dan Keistimewaannya. Usul al-Dakwah. (al-Manaral-Islamiyah. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. him. Sistem Kepercayaan dan Agama. him. him 201. 1972). Sistem Politik dan Pentadbiran. Muqaddimah. op.dan Kamus Dwihahasa..S. him: 49. op. him.Jahiliah dan Pengertiannya. Halaman 37 Bab 3 KELAHIRAN TAMADUN ISLAM DAN PERKEMBANGANNYA PADA PERINGKAT AWAL Roslan Mohamed Manusia dan MasyarakatJahiliah. 10. (Beirut: Dar Ihya al-Turath. Hornby. 215. Ibid. 52. Sistem Sosial dan Kebudayaan. him. him 4-14. 1990). 1991).dt. 1995.. Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan. Sistem Perekonomian. 132.

Melalui penelitian terhadap ayat-ayat dalam al-Quran.1 Jahiliah dan Pengertiannya Jahiliah berasal daripada akar kata jahala dan kata terbitan jahalun atau jahalatun yang bererti bodoh dan sesat.Muhammad dan Khulafa al-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam.w. Majlis Syura.t. Kementerian danJabatan. Kedua. Pentadbiran Kawasan dan Wilayah. angkuh dan bongkak. Institusi Kehakiman. zaman yang tidak mempunyai nabi dan kitab suci sebagai petunjuk kehidupan. Pengertian ini selaras dengan firman Allah s. membersihkan mereka dan mengajarkan kepada mereka Kitab halaman 39 dan Hikmah. Sesuatu masyarakat atau zaman itu boleh dianggap sebagai Jahiliah .1. Dan keempat. Dan sesungguhnya mereka sebelumnya benar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Al-Jumu'ah: Ayat 2). Ciri-ciri masyarakat Jahiliah ini sememangnya terdapat dalam masyarakat Arab sebelum turunnya kitab suci al-Quran al-Kanm atau sebelum zaman praIslam. Institusi Masjid.1 MANUSIA DAN MASYARAKAT JAHILIAH 3.w. 3. ciri-ciri masyarakat Jahiliah meliputi antaranya pertama. zaman yang masyarakatnya jahil kerana tidak boieh membaca dan menulis. yang membacakan ayat-ayatNya kepada mereka. Ketiga.t. yang bermaksud: Dialah yang mengutus kepada kamu yang buta huruf '(Arab Jahiliah) seorang rasul antara mereka. zaman yang tidak mempunyai tamadun atau peradaban. Ketua Negara. zaman masyarakatnya tidak berakhlak. Piagam Madinah. yang bermaksud: Apakah hukum jahiliah yang mereka kehendaki dan hukum siapakah yang lehih baik daripada (hukum) Allah hagi orang yang yakin (Surah Ali Imran: Ayat 154) dan firman Allah s. Dasar Utama Pentadbiran Rasulullah dan Khulafa al-Rasyidin. Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah.

K.sekiranya memiliki salah satu daripada ciri-ciri tersebut. Dalam konteks Semenanjung Tanah Arab.a. dan seterusnya berlaku krisis akhlak atau moral sehinggalah diturunkan kitab suci al-Quran al-Karim. pada zaman masyarakat Jahiliah tersebut tidak terdapat nabi atau kitab sebagai sumber petunjuk. dan kadangkala mereka sebenarnya terperangkap dengan puji-pujian dan sanjungan ini. tiada nabi diutuskan dan tidak ada kitab suci diturunkan sebagai petunjuk kepada masyarakat. Beliau berpendapat. orang Arab di kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab tidak boleh dianggap jahil atau bodoh kerana mereka telah pun mempunyai tamadun yang tinggi. K. Dengan harapan agar sejarah bangsa Arab zaman Jahiliah dapat membayangi sejarah mereka selepas Islam dan inilah usaha yang hendak dilaksanakan oleh golongan orientalis termasuk P. Hitti beliau menyatakan Jahiliah bukan membawa pengertian jahil dari segi ilmu pengetahuan. terutamanya di kalangan penulis berbangsa Arab antaranya Ahmad Syalabi dan Hasan Ibrahim Hasan. Dalam al-Quran. iaitu P. . Bermula selepas keruntuhan kerajaan Saba' di penngkat ketiga atau di penngkat akhir kerajaan Himyar (Tubba) sekitar tahun 300SM sehmgga turun al-Quran dan kerasulan Nabi Muhammad s. begitu juga dengan kamus-kamus Arab yang hanya menyatakan Jahiliah itu zaman sebelum Islam. orang Arab dan bangsa-bangsa tertentu sememangnya suka dipuji dan disanjung.pada tahun 610 Masihi. Dengan sebab itulah. masyarakat Arab sebelum Islam dianggap sebagai masyarakat Jahiliah. Hitti. Menurut seorang tokoh orientalis. Pendapat beliau berhubung dengan makna Jahiliah ini hampir-hampir diterima oleh penulispenulis moden. tetapi sebenarnya jahil dalam aspek keagamaan sahaja. tempoh masa Jahiliah ialah berlangsung selama kira-kira tiga kurun. zaman Jahiliah tidak dibataskan menurut masa dan dinyatakan secara umum. Masyarakat ketika itu kehilangan pedoman kerana dilanda kejahilan iaitu tidak mewarisi ilmu pengetahuan sebelumnya. Pada zaman itu. Di dalam dunia Islam. Dalam rangka gerakan golongan orientalisme pihak orientalis sentiasa berusaha memperkukuh semangat nasionalisme di kalangan orang Islam dan cara paling mudah dengan membangkitkan zaman tradisi mereka.w. Ciriciri pembangunan dan ketamadunan hampir lenyap benkutan runtuhnya empangan Ma'arib. Namun begitu.

w.Halaman 40 Adakah pernyataan P. Pengaruh asing merupakan faktor penting yang membawa tersebarnya pelbagai agama di Semenanjung Tanah Arab. Hirah. Begitu juga kerajaan Himyar. bahawa kawasan selatan Semenanjung Tanah Arab terutamanya pada zaman kegemilangan kerajaan Saba' telah mencapai kemajuan. tetapi pada waktu itu telah terdapat seorang nabi iaitu Nabi Sulaiman a. Selain mengalami keruntuhan dan segi nilai agama dan akhlak. mereka juga mengalami keruntuhan dari aspek politik dan pemerintahan. hubungan diplomatik atau kegiatan. masyarakat Arab berada dalam keadaan kekufuran. Hitti tidak tepat jika dilihat dari segi kronologi sejarah. kesesatan dalam sistem kepercayaan dan agama memiliki pertalian dengan ciri-ciri zaman tersebut dan masyarakat Arab ketika itu sedang menempuhi zaman kegelapan. maka diturunkan bala dan sejak itu tamadun Arab yang dibina di kawasan selatan Semenan)ung Tanah Arab mengalami keruntuhan.s. mengurniakan kerajaan tersebut sebagaimana firman-Nya yang bermaksud: Negeri yang makmur dan mendapatpengampunan Tuhan (Surah Saba': Ayat 15). K. dan kebodohan dalam ilmu pengetahuan sebagaimana ditegaskan dalam al-Quran.t. dan dengan itu.w. Semenanjung Tanah Arab sentiasa terdedah atau menjalinkan hubungan luar terutama dalam urusan perdagangan. Allah s. kemaksiatan. Setelah kedua-dua kerajaan ini ingkar terhadap Allah s. Sepanjang zaman Jahiliah. 3.s.w. keangkuhan. Yaman.1. Oman dan Bahrain telah memainkan peranan penting dalam penyebaran pelbagai agama kerana merupakan pusat tumpuan perdagangan dan .kegiatan keagamaan.t.2 Sistem Kepercayaan dan Agama Pada zaman Jahiliah. Hitti ini tepat? Pendapat P. Kerajaan Saba' telah menerima ajaran Nabi Sulaiman a. Tidak dapat dinafikan dari segi sejarah. ekonomi dan sosiobudaya.t. Kawasan di persisiran pantai dan bandar-bandar strategik iaitu Makkah. di peringkat awal menerima nikmat dan pengampunan dari Allah s. K.

s. Dalam konteks ini. penyembah apt (Majusi). Agama menyembah berhala mepJpakan agama paling penting dan berpengaruh di kalangan orang Arab. Antara berhala-berhala yang masyhur disebut dalam al-Quran ialah berhala al-Lat (Taif). Hanif (Samawi). dan kelima. Kaum Majusi tidak mempunyai kitab suci dan tidak mengakui nabi yang diutuskan oleh Allah s. kepercayaan sesetengah orang Arab terhadap Hajar as-Aswad yang berada di Kaabah halaman 41 dikatakan berpunca dari langit. selepas mengerjakan haji mereka mengutip batu-batu di Kaabah dan sekitarnya. Oman. maka disembah sebagaimana mereka menyembah bintang-bintang di langit. Makkah. Pendapat lain pula menyatakan. Nasrani (Kristian). Menurut Ibn Kaibi. Satu lagi pendapat iaitu. Zarwaniyah dan Zaradushtiyah. dan ketika itu beliau melihat kaum Balqa' menyembah berhala. Agama menyembah api atau Majusi berasal dari Parsi. al-Manar (antara Makkah dengan Madinah) dan Hubal (kota Makkah). kedua. ketiga. misalnya merupakan pusat kegiatan agama dan penyembahan berhala. Penganut agama Majusi menetap di Yaman. tetapi mereka mengikut nabi-nabi palsu. Agama Yahudi ialah agama yang dibawa oleh Nabi Musa a. dianggarkan terdapat sejumlah 360 buah berhala yang disembah. al-Uzza (Nakhlah). Beliau membawa agama ini kembali ke Makkah. Berhala-berhala yang disembah diperbuat daripada emas atau perak yang berbentuk asli atau replika. Yahudi.w. Agama ini terbahagi kepada tiga aliran iaitu Kayumarthiah. penyembah berhala (agama Wathani). golongan beragama di Semenanjung Tanah Arab dikategorikan kepada lima iaitu pertama. keempat. dan baginda .t. dan Bahrain kerana semua kawasan ini terletak di bawah pengaruh Parsi. Makkah merupakan pusat agama berhala dan di sekeliling kaabah. agama menyembah berhala bermula bila Umar bin Luai yang melawat ke Syam (Syria) untuk mendapatkan ubatan. dibawa ke tempat masing-masing untuk disembah sebagai mengagungkan Kaabah.kebudayaan di peringkat tempatan dan antarabangsa.

w.t. berjudi. Agama Nasrani berkembang ke utara Semenanjung Tanah Arab menerusi peranan penduduk Ghassan dan Hirah dan di sebelah selatan melalui peranan penduduk Habsyah pada kurun ke-6 Masihi.s. dalam firman-Nya yang bermaksud: Maka kecelakaan yang besarlah bagi orang-orang yang menulis Al-Kitab dengan tangan mereka sendiri. terdapat beberapa orang tokoh yang menganut agama ini antaranya Waraqah bin Naufal.s. Lakhm (di timur). Di kota Makkah sendiri.s dan dianuti segelintir orang Arab. Al-Quran menyatakan bahawa Nabi Ibrahim a. Mereka juga mengingkari ayat-ayat Allah s. Nasrani merupakan agama yang dibawa oleh Nabi Isa a. dengan mengubahsuai kitab injil menurut keperluan dan kepentingan mereka. dan Zaid Ibn Amru bin Naufal.a. pemerintah terakhir kerajaan Himyar.w. bukan Yahudi atau Nasrani. halaman 42 Namun begitu.t. golongan agama bani Israel telah mengubahsuai kandungan kitab suci Taurat dan ini dilaknat oleh Allah s. kawasan barat daya Semenanjung Tanah Arab.w. Tayy dan Tha'labah (di tengah). Pusat agama Nasrani yang terkenal ialah di Najran. Antara yang menganut agama Yahudi ini ialah YusufDhu Nawas. Antara yang menganut agama ini ialah Nabi Muhammad s.diutuskan membawa kitab suci Taurat. juga dari kalangan bani Israel.w.t. yang diturunkan Allah s. Judham. Agama Hanif atau digelar Hunafa' dibawa oleh Nabi Ibrahim a. melakukan maksiat dan tidak melakukan perbuatan keji dan dikutuk oleh Allah s. Salih. lain dikatakannya: 'Ini dari Allah'. Penganut asal agama ini ialah dari kalangan bani Israel di utara Semenanjung Tanah Arab. sebahagian masyarakat Arab tidak beragama dan sebahagian pula mengamalkan kepercayaan animisme seperti menyembah . adalah hanifQamak: hunafa'} yang mentauhidkan Allah s. minum arak. Namun begitu.w. Terdapat beberapa suku Arab yang menerima agama ini iaitu suku Ghassan. (dengan maksud) untuk memperoleh keuntungan yang sedikit dengan perbuatan itu (Surah Al Baqarah: Ayat 79). Penganut agama ini tidak menyembah berhala.w.t kepadanya bersama-sama kitab suci Injil dan penganut asalnya.t. Baginda seorang hanif dan Muslim.

Dalam waktu ini. tidak terdapat sebuah kerajaan yang mempunyai struktur pemerintahan yang teratur dan berkuasa penuh kerana negaranegara tersebut telah tergugat akibat penjajahan. Makkah menerima kesan buruk berikutan pendudukan tentera Habsyah-Rom di Yaman yang secara tidak langsung telah menggugat ketenteraman dan keamanan. Selain itu. sementara bulan dipuja oleh masyarakat Ma'in. kepercayaan animisme. Mereka juga mempercayai kekuasaan ahli sihir dan kuasa azimat. kedatangan Islam pada tahun 610 Masihi menerusi Nabi Muhammad s. telah mengubah masyarakat Arab khasnya dan dunia amnya. kepercayaan beragama dan kedua. Kepercayaan dan agama masyarakat Arab im dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. Kawasan tengah iaitu Makkah tidak dijajah tetapi menerima kesan buruk daripada penjajahan asing ini.1.a.w. Antara yang diamalkan ialah menilik nasib bagi melihat masa depan mereka sama ada baik atau buruk. tidak setakat pada akidah tetapi juga aspekaspek ketamadunan manusia. dan corak penyembahan dan pemujaan yang dilakukan bergantung kepada suasana tempat tinggal dan pekerjaan mereka. Antaranya masyarakat Petra dan Palmyra menyembah matahari.roh. sejumlah besar masyarakat Arab Jahiliah berada dalam kehidupan yang penuh dengan kesesatan dan terpesong dari akidah yang sebenar.3 Sistem Politik dan Pentadbiran Pada zaman Jahiliah. 3. Sejumlah besar kawasan penting di Semenanjung Tanah Arab diletakkan di bawah kuasa-kuasa penjajah asing terutama empayar Rom (Barat dan Utara) dan Parsi (Timur). Empayar Rom (Kristian) dan Parsi (Majusi) menguasai sebelah utara manakala di selatan dikuasai oleh Habsyah-Rom (Kristian) dan Parsi. Makkah pernah diserang oleh tentera Yaman pada tahun Gajah tetapi ia mengalami . Maka itu. Secara umumnya. Matahari dan bulan disembah kerana kedua-duanya dianggap menghidupkantanaman mereka. masyarakat Arab juga mempunyai kepercayaan terhadap adat (sunnah) yang dianggap sebagai unsur-unsur karut dan tahyul. penunggu atau kuasa ghaib.

pengeluaran pertanian mengalami kemerosotan teruk kerana tiada sistem pengairan yang baik dan ini mendorong sejumlah masyarakatnya berpindah ke kawasan utara untuk mencari sumber-sumber . Di kawasan selatan. Hirah dan Yaman yang serba mengalami kesusahan dan kepayahan.kegagalan. Ternyata. Di kawasan yang ditakluki kuasa-kuasa asing. dan berstatus merdeka. Ini menunjukkan ketidakstabilan politik menjejaskan sistem perekonomian dan sebaliknya. bentuk politik yang terdapat dalam masyarakat Arab Jahiliah jauh bertentangan atau berbeza dengan keadaan politik pada zaman Islam yang bebas daripada cengkaman penjajahan. iaitu kaum Badwi. suasana dan keadaan adalah lebih teruk seperti Ghassan. Ini menunjukkan. selepas keruntuhan empangan Ma'arib. Makkah dan di beberapa kawasan di utara agak mewah. Keadaan ini tidak jauh berbeza dengan masyarakat di luar bandar. terutama dalam bidang perdagangan dan pertanian. kestabilan politik Makkah tergugat dengan kehadiran kuasa-kuasa penjajah asing di Semenanjung Tanah Arab. sering berperang sesama mereka untuk mendapatkan pengiktirafan dan perlindungan daripada kerajaan-kerajaan yang memerintah atau yang menjajah kawasan itu.4 Sistem Perekonomian Kehidupan masyarakat Arab di beberapa kawasan di Semenanjung Tanah Arab antaranya di Yaman. Kesan penjajahan menyebabkan mereka hidup secara berpuak-puak atau berkabilah. 3. Kemewahan ini tidak berkekalan apabila ekonomi mengalami kemerosotan berikutan keruntuhan empangan Ma'arib dan kejatuhan beberapa kawasan yang kaya ekonominya di tangan penjajahan kuasa-kuasa asing terutama Rom dan Parsi. Halaman 43 Walaupun kawasan-kawasan tersebut telah memiliki pemerintahan atau pentadbiran tersendiri tetapi masih tidak boleh dianggap sebagai pemerintahan yang maju atau bertamadun kerana masing-masing dijajah dan tidak merdeka.1.

Manakala hubungan perdagangan Yaman dengan Hirah juga terjejas kerana Yaman dikuasai kerajaan Habsyah yang bernaung di bawah pemerintahan Rom sedangkan Hirah di bawah kekuasaan Parsi. kawasan ini hanya sesuai untuk kegiatan perdagangan kerana dilitupi oleh kawasan padang pasir. Manakala di kota Makkah sendiri. Hirah dan Ghassan namun perdagangan tidak menguntungkan kerana terdapat beberapa halangan. Himyar berjaya mengumpulkan sejumlah harta yang banyak tetapi kemudiannya kerajaan ini terus mengalami kemelesetan ekonomi yang semakin teruk sehingga membawa kejatuhannya pada tahun 534 di tangan tentera Habsyah. Apabila Yaman jatuh ke tangan Parsi. dan sebagai tindak balas kaum Badwi melancarkan rompakan terhadap kafilah-kafilah dagang Quraisy. Dalam urusan perdagangan. Melalui dasar perluasan kuasa. wujud persaingan kuasa dan ekonomi antara plongan yang kaya dengan golongan miskin. Tekanan dan desakan ini menyebabkan orang Quraisy Makkah mengeksploitasi perdagangan satu hala halaman 44 dengan kaum Badwi di kawasan padang pasir. Berikutan pecahnya empangan Ma'arib. dan ini menjejaskan lagi kegiatan ekonomi masyarakatJahiliah. sehingga menyekat perkembangan perdagangannya. yang membantutkan perkembangan ekonomi.tengah jalan perdagangan tersepit di antara kedua-dua kuasa besar ini. Antaranya ialah kesan penjajahan kuasa asing dan berlakunya pertelagahan sesama kabilah Arab. hubungannya dengan Syam menjadi runcing kerana Syam dikuasai oleh Rom.dua kawasan ini. Ramai pedagang dan selatan berdagang di kota Makkah. Di bahagian utaranya. Sejak itu pertumbuhan ekonomi bangsa Arab semakin lemah kerana ketidakstabilan politik di Semenanjung Tanah Arab. Maka itu. .ekonomi baru. percubaan tentera Habsyah di Yaman untuk menakluki kota Makkah telah menjejaskan hubungan perdagangan antara kedua. kerajaan Himyar yang mengalami keadaan ekonomi merosot telah mencari sumber kekayaan ekonomi lain iaitu melaksanakan dasar perluasan kuasa. kedudukan kota Makkah yang terletak di tengah.

Penyatuan ini diperkukuh dengan jalinan kekeluargaan di peringkat yang lebih kecil kepada peringkat lebih besar.5 Sistem Sosial dan Kebudayaan Pada zamanJahiliah. memandang mulia kabilahnya dan memandang hina kabilah. 3.Manakala masyarakat Arab di kawasan padang pasir iaitu kaum Badwi nidup secara nomad dengan menternak binatang seperti unta. Seandainya sesuatu kabilah itu kalah dalam peperangan. kambing dan bin. bulu dan belulang.biri. Corak ekonomi mereka melambangkan kehidupan yang primitif berbanding dengan masyarakat Quraisy iaitu masyarakat bandar yang hidup dalam keadaan yang lebih selesa. Mereka tertakluk kepada sistem kabilah kerana kabilah merupakan satu unit sosial yang mengawal sistem pentadbiran masyarakat. Kaum Badwi menetap di khemahkhemah yang diperbuat daripada kulit kambing dan unta. mereka mempunyai nama dan kemegahan masing-masing. Mereka hidup berpindah-randah mencari kawasan air dan bekalan rumput untuk keperluan mereka dan binatang ternakan.kabilah lain. Semangat asabiyah dan perasaan setiakawan setiap golongan terjalin rapat dan ini menyebabkan sering berlaku persengketaan dan semakin kecil kelompok keluarga itu. Mengenai kedudukan wanita pada zamanJahiliah. pengaruh dan harta benda sebagai lambang kemegahan kabilah mereka walaupun punca kepada persengketaan itu amat kecil. kuasa. tidak banyak terdapat perbezaan struktur masyarakat Arab sama ada yang tinggal di bandar (Arab Hadari) atau di padang pasir (Arab Badwi). semakin kuat pula semangat asabiyahnya. maka dia akan dijadikan hamba abdi sekiranya tidak ada sesiapayang ingm menebus atau mehndungi mereka. Unta merupakan binatang yang penting.1. Suasana kejahilan ini digambarkan melalui peperangan sesama mereka dengan tujuan untuk mendapat nama. mereka tidak mendapat tempat yang . Penyatuan masyarakat berkabilah adalah berlandaskan pertalian darah dan keturunan yang berdasarkan semangat asabiyah. iaitu selain sebagai pengangkutan ia juga membekalkan susu.

Tradisi ini dilakukan halaman 45 oleh kabilah Bani Tamin dan Asad. Wanita tidak dianggap sebagai maruah keluarga yang tertinggi dan kerana itu mereka dibawa bersama-sama berperang untuk member! perangsang kepada kaum lelaki. dan mereka juga melangsungkan perkahwinan tanpa had dan batasan. Walaupun mereka mempunyai pengetahuan dalam bidang perniagaan. 3. Masyarakat Arab Jahiliah bukanlah masyarakat bertamadun dan mempunyai ilmu pengetahuan yang tinggi.6 Ilmu Pengetahuan dan Keintelektualan Dari segi ilmu pengetahuan dan keintelektualan.sewajarnya sama ada di dalam keluarga atau masyarakat. selalunya melakukan perkara-perkara di luar batas perikemanusiaan terhadap hamba-hambanya itu. dan kesannya terdapat di kalangan mereka yang sanggup menanam hidup-hidup anak perempuan dan lebih suka mempunyai ramai anak lelaki. Keadaan keruntuhan masyarakat serta sosialnya yang kucar-kacir berlaku kerana akhlaknya telah runtuh dan sering melakukan kemaksiatan. Terdapat kepercayaan tradisi dan tanggapan bahawa anak perempuan akan menimbulkan masalah sosial dan ekonomi termasuk nasib sial.1. Sejak sebelum zaman Jahiliah. dan kehidupan mereka mengamalkan unsur-unsur yang ternyata bertentangan dengan kehidupan manusia bertamadun. sama . namun kepandaian dan kebolehan yang dimiliki itu tidak mencukupi untuk meletakkan mereka sebagai bangsa bertamadun. orang Arab zaman sebelum Islam mempunyai sedikit ilmu pengetahuan dalam bidang seperti politik dan ekonomi. ilmu pengetahuan telah tersebar meluas di kawasan-kawasan pinggir. Pemilik-pemilik atau tuan-tuan hamba ini. Mereka dipandang hina dan rendah serta diberikan tugasan yang berat. Golongan hamba merupakan kedudukan yang paling rendah dalam struktur sosial masyarakat Arab.

yang bermaksud: Sungguh Allah telah memberi kumia kepada orang-orangyang beriman ketikaA llah mengutus di antara mereka seorang rasul dari golongan mereka sendiri. maka kedua-duanya bukan dihasilkan pada zaman Jahiliah. Namun begitu. Alt bin Abi Talib. Dalam masyarakat yang buta huruf ini. jumlah mereka yang celik huruf ini adalah sangat kecil. yang membacakan kepada mereka ay'at-ayat Allah. Kegagalan untuk mewarisi ilmu pengetahuan menyebabkan mereka gagal untuk membina semula empangan Ma'arib dan ditambah dengan masalah politik yang semakin runcing. Terdapat hanya dua inskripsi Arab tertua yang diternui di pinggir barat laut Semenanjung Tanah Arab. tidak terjumpa inskripsi atau bahan-bahan yang bertulis pada zaman tersebut. kaum Quraisy yang dikatakan paling maju. Abu 'Ubaidah bin al-Jarrah dan lain-lain. Itu pun jika berdasarkan tarikh-tarikh tersebut. Menurut al-Baladhuri. Tradisi ilmu pengetahuan hampir tiada kerana kebanyakan orang Arab buta huruf. Maka itu adalah sukar untuk menyatakan masyarakat Arab berjaya .w. Dan sesungguhnya sebelum (kedatangan Nabi) itu. Uthman Ibn Affan. Mereka ini antaranya Umar al-Khattab. kerana hubungan antara masyarakat tempatan dengan antarabangsa.ada di bahagian selatan atau barat laut Semenanjung Tanah Arab. membersihkan (jiwa) mereka. Maka secara umumnya. dan mengajarkan kepada mereka Al Kitab dan AlHikmah. Pada zaman Jahiliah. Berbanding dengan jumlah penduduk Semenanjung Tanah Arab.t. perkembangan ilmu hanyalah dalam bentuk lisan (ingatan dan hafalan) dan ini membolehkan ilmu itu luput. pertama bertarikh tahun 56 Masihi dan kedua bertarikh tahun 328 Masihi. tradisi menuntut ilmu hampir dilupakan. Halaman 46 Maka itu. hanya terdapat 17 orang sahaja yang boleh membaca dan menulis. penyebaran ilmu pengetahuan agak terbatas kerana para pedagang lebih berminat dalam ilmu pelayaran berbanding ilmu pengetahuan. mereka adalah henar-benar dalam kesesatan yang nyata (Surah Ali 'Imran: Ayat 164). masyarakat ini merupakan masyarakat buta huruf selaras dengan firman Allah s.

termasuk kegagalan untuk membina semula empangan Ma'anb dan mengekalkan ketamadunan sebelum ini. dan karya yang dihasilkan berbentuk kreatif.a.dalam bidang intelektual. menerusi pengalaman dan khayalan penults. Kesemua karya ini lahir daripada kreativiti dan bakat semula jadi yang dimiliki oleh seseorang penyair atau penyajak. Nabi Muhammad s. terdapat kata. Kekufuran dan kejahilan dalam bidang ilmu pengetahuan di kalangan masyarakat Arab pada zaman Jahiliah berakhir apabila Allah s. bersajak dan berpidato atau berkhutbah. Keadaan politik yang tidak stabil menyebabkan ilmu pengetahuan sukar untuk berkembang. madh (sajak pu)ian) atau haja' (sajak sindir-cerca) hanyalah bertupan untuk berhibur dan berseronok semata-mata. dan seterusnya menjadi pedoman .w.w. diutuskan ke atas muka bumi ini sebagai seorang rasul (utusan) untuk menyampaikan ajaran Islam kepada bangsa Arab dan sekalian manusia di atas muka bumi ini. Mereka dikatakan menghasilkan karya-karya bermutu yang disebut al-Mu'allaqatalSab' yang pernah digantung di Kaabah dan syair-syair ini diperdengarkan dalam temasya tahunan seperti di pasar-pasar. Dalam bidang kesusasteraan.a. Akan tetapi. termasuklah mengenai perempuan. Namun begitu. kajian serupa ini jarang dilakukan oleh sasterawan-sasterawan zaman Jahiliah. judi dan arak. 'Antarah.masa lampau yang terkandung dalam cerita-cerita seharian. Dalam sajak-sajak ini. antaranya Pasar Ukaz. Karya-karya yang berbentuk kreatif biasanya dihasilkan secara bersahaja. Tarafah. Zuhair. Syair dan pidato yang dihasilkan oleh pujanggapujangga Arab juga dianggap tidak berkualiti dan lemah. Mereka ini hanyalah menghafaz atau mencipta syair dan sajak yang didasarkan kepada pengalaman pada masa. Antaranya Imru al-Qais. Labib. ritha' (sajak ratapan). sebilangan masyarakat Arab tahu bersyair.t.w.kata kurang sopan. Amr bin Kulthum dan Harith bin Hilliza. menurunkan kitab suci al-Quran al-Karim kepada Nabi Muhammad s. karya-karya Jahiliah ini sama ada bentuk ghazal (sajak cinta). Sementara karya berbentuk ilmiah adalah berdasarkan kajian yang mendalam tentang sesuatu perkara sehingga berupaya menghasilkan satu karya yang kritis yang diistilahkan sebagai kritikan sastera (al-Naqd al-Adabi).

Islam. Beberapa sar)ana Barat telah mengakui kemajuan umat Islam. until afrer the time of Mohamet when Advicenna and Averros and the rest brought back A ristotle's philosophy into the light of comprehensive exposition. Dalam al-Quran.a. termasuk membaca dan menulis. impinging culturally upon adjacent Christian countries. Perkembangan ilmu pengetahuan dan tamadun umat Islam khasnya dan tamadun dunia umumnya. Dialah yang mengajar manusia apa yang tidak diketahuinya. merupakan kesan dan pengaruh pendidikan Islam yang disampaikan oleh Rasulullah s.w. The greater part of Aristotle's philosophy failed to have any effect (in the west).t. perundangan. sosial. perubatan. dan tidak boleh dipisahkan daripada kehidupan manusia. sains dan teknologi. yang bermaksud: Bacalah dengan menyebut nama Tuhanmu yang mendptakan. Ayat-ayat yang diturunkan mempunyai sebabsebab tertentu (ashab al-nuzu!) dan diturunkan sesuai dengan masyarakat Jahiliah yang hidup dalam kekufuran dan kejahilan. iaitu Surah Al 'Alaq. jelas bahawa bidang akidah dan ilmu pengetahuan amat penting.w. Kitab suci al-Quran yang diturunkan. sekiranya dibuat perbandingan antara sumbangan tamadun Islam . dan bidang akidah dan tauhid..dan petunjuk kepada mereka. ekonomi. sesungguhnya bukan hanya mengandungi ajaran mengenai bentuk akidah dan akhlak semata-mata. Dia yang telah mendptakan manusia daripada segumpaldarah. dan antaranya menurut Roger Bacon. Daripada ayat tersebut.. dan Tuhan mulah yang paling pemurah yang mengajarkan kepada manusia dengan pena. Maka itu. Pembacaan dan penulisan merupakan faktor untuk membina kemajuan dan tamadun serta mengenali dan mengingati Allah s. ayat pertama yang diturunkan berhubung kait dengan bidang pengajaran dan pembelajaran. tetapi juga menyentuh mengenai bidang-bidang berkaitan kehidupan duniawi antaranya politik dan pentadbiran. Kitab suci al-Quran merupakan halaman 47 sumber tamadun Islam yang syumul (lengkap). ayat 1-4. Bacalah. was the virtual countries.. dan cabang-cabang pendidikan lain. was the virtual creator of the Renaissance in Europe. Manakala menurut Stanwood Cobb.

memberikan dengan masyarakat bermakna Arab Jahiliah dianggap tidak ilmu sumbangan kepada perkembangan pengetahuan ketika itu.w. diputerakan pada 12 Rabi'l al-Awwal tahun Gajah bersamaan 20 April 571 Masihi. masyarakatnya digelar Jahiliah kerana kerosakan akhlak. Baginda merupakan seorang yatim sejak kecil lagi dan setelah ayahanda dan bondanya meninggal dunia. Bersesuaian dengan latar belakang kehidupannya. Ketika itu.a.a.w. terdidik dengan sifat sabar dan lasak. sesuai dengan perjuangan hidupnya di penngkat dewasa yang penuh dengan perjuangan dan nntangan. daripada keturunan Quraisy yang merupakan suku Arab yang paling mulia ketika itu. did not.2. Begitulah tanggapan Barat mengenai ilmu pengetahuan.2 KELAHIRAN MASYARAKAT ISLAM DAN KEISTIMEWAANNYA 3. ternyata wujud jurang perbezaan yang luas. 3. dipelihara halaman 48 oleh datuk dan bapa saudaranya. di samping kejahilan dari segi .w. Masyarakat Arab Jahiliah tidak membenkan sumbangan dan aspek ilmu pengetahuan. Setelah meningkat dewasa baginda selalu mengasingkan din (berkhalwat) dari masyarakat yang dikasihinya. The andent Arabs. baginda sejak kecil lagi telah hidup secara berdikari.1 Nabi Muhammad s. contribute anything of significance to the body of scientific knowledge to scientific method.dengan masyarakat Jahiliah dari aspek ilmu pengetahuan ke atas tamadun dunia.a. so far as we know. during the many centuries preceding the appearance of Muhammad. Gullick. Di kalangan masyarakatnya. dan Khulafa Ar-Rasyidin: Pembentukan Tamadun Islam Nabi Muhammad s. sebagaimana menurut Robert L. sangat dihormati sehingga digelarkan sebngai al-Amin (yang jujur). Nabi Muhammad s.

apabila turun wahyu yang kedua baginda dilantik sebagai rasul oleh Allah s. dan menentang sebarang perbuatan syirik iaitu menyekutukan Allah s. Ini membangkitkan penentangan yang hebat daripada kaumnya sendiri. menyebarkan syiar Islam secara rahsia (bersembunyi-sembunyi) terutama di kalangan kaum keluarganya dan para sahabat handainya di kota Makkah.w. dan asas utama dalam kelahiran dan perkembangan tamadun Islam.w. Penentangan. mendapat perhatian dari orang ramai. Peristiwa Hijrah ini berlaku pada tahun 622 Masihi yang disertai beratus-ratus orang Islam dari kota Makkah ke Yathrib. terutama orang Quraisy.t.t.a.w.. Dengan turunnya wahyu pertama. Dalam proses perkembangan dakwah Islam di peringkat awal.w. maka dakwah disampaikan secara terang-terangan di kalangan kaum kerabatnya. masyarakat Makkah dan kabilah-kabilah Arab yang datang menunaikan Haji di Makkah. Inilah yang menyebabkan akidah masyarakat ketika itu bersifat Jahiliah. Dengan penerimaan wahyu Allah s. Dakwah yang disampaikan secara terbuka.w. Detik dakwah secara terbuka ini yang kemudian menyerlahkan segala nntangan dan halangan terutama dan kaum keluarganya sendiri dalam perjuangan baginda untuk menegakkan syiar Islam di kota Makkah.a. berlakulah peristiwa turunnya wahyu pertama dari Allah s. melalui perantaraan malaikatJibril. Muhammad s.w. selama kirakira tiga tahun Rasulullah s.a. kepercayaan tahyul dan khurafat.w.t. iaitu setelah 13 tahun berdakwah di kota Makkah. Semasa pengasingan diri di Gua Hira'. Dakwah yang disampaikan di kota Makkah lebih bertemakan atau ditumpukan kepada Tauhid iaitu meng.kepercayaan dan agama. Kemuncak penentangan ini. penindasan dan halangan dilakukan terhadap orang Islam sama ada melalui tindakan berbentuk tekanan kejiwaan atau berbentuk fizikal.t. orang Islam dan Nabi Muhammad s. Masyarakat Yathrib terutama bangsa . yang memenntahkan baginda berdakwah secara terbuka. kepada baginda iaitu Surah Al 'Alaq.Esakan Allah s. telah diperintahkan berhijrah ke kota Yathrib. dilantik sebagai Nabi dan kemudiannya. Maka itu tauhid dalam Islam merupakan satu perkara utama. Peristiwa ini berlaku pada 17 Ramadhan (6 Ogos 610 M) dan merupakan tarikh kelahiran tamadun Islam dan tamatnya zaman Jahiliah di Semenanjung Tanah Arab..w.t.

membentuk sebuah masyarakat dan negara Islam dan keduanya.w. Madinah merupakan bandar pertapakan kegiatan syiar dan syariat Islam yang tunggal di Semenanjung Tanah Arab. Dengan kewafatan baginda. sebagai insan yang kamil telah wafat pada tahun 11 Hijrah bersamaan tahun 632 Masihi. untuk memelihara dan mempertahankan masyarakat dan negara Islam ini. Nabi Muhammad s.a. dan seterusnya merupakan pusat kegiatan peribadatan Islam terpenting terutama haji dan umrah. terutama di kalangan kabilahkabilah Arab.Arab suku Aus dan Khazraj menyambut baik kedatangan orang Islam malahan sesetengah daripada mereka telah pun halaman 49 menganut agama Islam. empayar Rom dan Parsi.w. bandar ini juga dihuni oleh sejumlah besar orang Yahudi. sebagaimana insan biasayang mempunyai hayat kehidupan. Akhirnya. Melalui peristiwa penguasaan terhadap kota Makkah ini.a. yang lengkap dan serba sempurna bersumberkan kitab suci al-Quran dan al-Hadis. ia merupakan detik yang membawa pengislaman secara beramai-rarnai di Semenanjung Tanah Arab. Madinah merupakan negara Islam pertama dan merupakan pusat tamadun Islam. Dengan penguasaan dan pengislaman ini. jaminan diberi kepada orang Islam untuk berhijrah ke Yathrib dan kemudiannya bandar ini dikenali sebagai Madinat al-Nahiy (Bandar Nabi). kota Makkah muncul sebagai salah satu pusat tamadun Islam yang terpenting selain Madinah. Selain bangsa Arab Madinah. . melaksanakan beberapa langkah yang bermatlamat pertamanya. Rasulullah s. Kegagalan masyarakat musyrikin Makkah mematuhi Perjanjian Hudaibiyah yang dimeterai dengan negara Islam Madinah telah membuka ruang kepada orang Islam untuk memasuki kota Makkah pada tahun 630 Masihi bersamaan tahun 8 Hijrah. maka tiada lagilah nabi atau rasul selepasnya dan agama Islam merupakan addin. Di Madinah. sehingga kemunculannya memberikan saingan kepada negara-negara kota di Semenanjung Tanah Arab terutama kota Makkah dan kuasa-kuasa penjajah. yang merupakan sumber kepada tamadun Islam. Menerusi perjanjian Aqabah I dan Aqabah II yang dimeterai secara rahsia.

Saidina Alt b. Mengapakah berlaku sedemikian? Ini kerana Mu'awiyyah b. Khulafa' al-Rasyidin. Abi Sufyan. dan dengan pelantikan ini maka berakhirnya sistem khalifah. 'Affan antara tahun 23H-35H (644-655M). untuk mentadbir dan memastikan perlaksanaan syiar dan syariat Islam. . khalifah ketiga ialah Saidina Uthman b. Zaman Rhalifah Umar al-Khattab merupakan zaman kegemilangan tamadun Islam kerana pencapaian dan kemajuan penting terutama dalam bidang pemerintahan dan pentadbiran. Walaupun gelaran Khalifah dikekalkan penggunaannya. empat khalifah yang mentadbir negara Islam selepas Rasulullah s. Dalam sistem khalifah.a. kerajaan Bani Abbasiyah dan akhirnya tamat dengan kejatuhan empayar Uthmaniyyah pada tahun 1924 yang berpusat di Turki. di Turki dan negara-negara orang Islam fahaman sekular begitu cepat berkembang terutama di kalangan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat. Halaman 50 Khalifah Saidina All b.w.a. Khalifah pertama yang dilantik ialah Saidina Abu Bakar alSiddiq pada tahun 11H (632M) yang memerintah antara tahun 11H-13H (632-634M).Setelah kewafatan Rasulullah s.a. iaitu jawatan bagi menggantikan Rasulullah s.. Ini adalah natijah daripada kolonialisme Barat. Abi Sufyan. Fahaman sekular ini merupakan salah satu cabaran terhadap keutuhan pendukung tamadun Islam. khalifah kedua ialah Saidina Umar al-Khattab antara tahun 13H-23H (634-644M).w. negara Islam dan masyarakat Islam dipimpin oleh Khalifah. dikenali sebagai Khulafa' al-Rasyidin (Yang Bijaksana).w. Abi Talib akhirnya digantikan dengan pelantikan Mu'awiyyah b. tetapi sistem monarki merupakan institusi yang dikekalkan antaranya oleh kerajaan-kerajaan terkemudiannya. dan dasar penyebaran syiar dan syariat Islam di seluruh Semenanjung Tanah Arab selain dapat menyaingi kuasa Rom dan Parsi. telah memperkenalkan dan menghidupkan semula sistem monarki melalui pelantikan anaknya sebagai putera mahkota untuk menggantikan beliau serta membentuk kerajaan Bani Umaiyyah. dan khalifah terakhir. Abi Talib antara tahun 35H-40H (655-661M). Ketika itu.

mencuri. ini merupakan langkah awal serta persiapan untuk menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Islam yang akan dibentuk. syariah. sebagai mewakili orang Islam Makkah dan orang Islam Madinah berikrar untuk bersatu sehidup semati.3. telah mula menyusun sebuah masyarakat Islam dan negara Halaman 51 . Kedua-dua perjanjian ini begitu penting kepada perjuangan untuk menyebarkan syiar dan syariat Islam. Melalui hubungan di Makkah lagi. setelah diperintahkan Allah s.2 Penyusunan Masyarakat dan Negara Islam Madinah Rasulullah s. memfitnah dan menolak perbuatan yang baik. Antaranya orang Arab Madinah dari suku Aus dan suku Khazraj. Dalam Perjanjian Aqabah I pada tahun 621 Masihi.a.w. akhirnya berhijrah ke Madinah secara rahsia dan perjalanan yang penuh dengan cabaran dan dugaan. membunuh anak. Kegagalan untuk menjadikan Ta'if sebagai pusat pertapakan Islam ternyata tidak melemahkan semangat perjuangan baginda. maka termeterai dua perjanjian antara Rasulullah s.2. Dengan meneliti isi kandungan perjanjian ini.w. Rasulullah s. Ini menunjukkan asas-asas kepada pembentukan sebuah masyarakat Islam dan sebuah pusat pertapakan Islam (negara Islam) telah bermula sejak baginda berdakwah di Makkah lagi. Rasulullah s.w. mengumpat. akhlak dan kesatuan Islam.a. dan tumbuhnya pusat tamadun Islam di Semenanjung Tanah Arab ketika itu.w.a. Di Yathrib (Madinah kemudiannya). Di antara golongan yang datang mengeqakan Haji ini.t. dengan orang Madinah iaitu Perjanjian Aqabah I dan Perjanjian Aqabah II. ternyata ia berunsurkan akidah.a. Rasulullah s.w.w. telah mengambil peluang untuk berdakwah dan menyampaikan Islam secara terbuka kepada mereka yang datang mengerjakan Haji di Makkah.a. Ternyata.a. orang Madinah telah berikrar untuk tidak mensyirikkan Allah. sesetengah danpadanya menunjukkan minat dan tertarik dengan dakwah Rasulullah s.w. berzina. menerusi wahyu yang diturunkan. Dalam Perjanjian Aqabah II pada tahun 622 Masihi.

Di peringkat ini.w. Madinah merupakan pusat tamadun Islam yang dapat dibentuk oleh Rasulullah s. pertahanan dan seumpamanya yang sesuai ketika itu. Abu Bakar dengan Kharija b. walaupun baginda sebenarnya seorang yang buta huruf sebelum menjadi rasul dan tidak pernah mempelajari mana-mana aspek tersebut. telah memperkenalkan beberapa perubahan dan pembaharuan. hukum dan perundangan.w. dan negara Islam pertama.a. sebagaimana difahami oleh orang Islam berfahaman sekular masa kini. Hanthah.w. kemasyarakatan.a. dan tidak sekadar berfungsi sebagai tempat peribadatan yang biasa semata-mata.Islam. Masyarakat Madinah .a. Persaudaraan ini dihukumkan sebagai persaudaraan kandung dan imlah merupakan titik penting di peringkat keluarga kepada pembentukan perpaduan ummah. Dengan itu segala langkah dan tindakan yang dilaksanakan Rasulullah s. Zaid. Melalui masjid. Malik alKhazraji. iaitu kitab suci al-Quran. sentiasa tepat. Umar al-Khattab dengan Itban b. Ja'far b. Hakikatnya. penyusunan masyarakat Islam dan pembentukan negara Islam di Madinah sebagai pusat tamadun Islam dibentuk dan dipimpin melalui sumber wahyu.a. wahyu-wahyu yang diturunkan lebih menekankan kepada aspek-aspek kenegaraan. Rasulullah s. telah bertindak mempersaudarakan antara golongan Muhajinn dengan golongan Ansar termasuk melalui perkahwinan. Abi Talib dengan Mu'az bin Jabal. sendiri bersaudara dengan All b. Masjid merupakan institusi terpenting terutama kepada masyarakat dan sebagai pusat ummah Islam. Di peringkat awal penyusunan masyarakat Islam dan ke arah pembentukan negara Islam. Abi Talib. Langkah terawal baginda apabila memasuki Yathnb lalah dengan membina Masjid Nabi. dan Hamzah dengan Zaid b.a. Rasulullah s. Terdapat dua langkah terpentmg dalam memperkenalkan perubahan dan pembaharuan ini iaitu pertama. institusi mas)id dan kedua.w. Rasulullah s. baginda mengatur strategi dan langkahlangkah ke arah penyusunan masyarakat dan negara Islam.w. Perpaduan ummah merupakan asas penting sebagai pendukung kepada kebangkitan dan keutuhan tamadun Islam. mempersaudarakan golongan Muhajirin (penghijrah dari Makkah) dan golongan Ansar (masyarakat tempatan Islam Madinah).

Sebagai ketua negara Islam. Rasulullah s.a. tidak ditentukan oleh kedudukan atau keturunan dan konsep tauhid sebagai unsur penyatuan ummah iaitu mengEsakan Allah s. berperanan sebagai ketua hakim dengan .t.a.w. dan di kalangan mereka ini mengamalkan sistem suku dan kabilah.3 Piagam Madinah Berasaskan kepada sumber wahyu. telah menggubal dan membentuk Piagam Madinah (Sahifah al-Madinah) sebagai asas pembentukan negara Islam pertama.2. Perbezaan suku dan bangsa membawa kepada jurang pemisah perpaduan terutamanya fahaman asabiyah begitu kukuh mencengkam. Perpaduan ummah dan sumber kekuataan dalaman imlah yang membawa kepada kebangkitan tamadun halaman 52 Islam dan menyumbang kepada proses perkembangan peradaban duma berbentuk universal. dan bahagian kedua. Bersesuaian dengan masyarakat Madinah. Antara mtipati piagam ini lalah bahawa sumber perundangan negara Islam lalah al-Quran dan al-Hadis. piagam ini mengandungi 47 Fasal iaitu 23 Fasal dalam bahagian pertama dan 24 Fasal dalam bahagian kedua. piagam ini dibahagikan kepada dua bahagian penting iaitu bahagian pertama mengenai umat Islam. Namun begitu. al-Quran. Madinah.terbahagi kepada dua iaitu bangsa Arab dan bukan bangsa Arab terutama orang Yahudi.t telah menggantikan sistem suku dan kabilah. selain dari golongan penghijrah dari Makkah (Muhajirin).w. mengenai orang Islam dan orang Yahudi.w. Konsep takwa iaitu kedudukan seseorang di sisi Allah s.w. Menurut sesetengah pendapat. terutama golongan Muhajirin dan golongan Ansar. Rasulullah s. 3. Piagam Madinah sebagai sebuah perlembagaan telah menggariskan peranan dan tanggungjawab pemerintah terhadap yang diperintah. dengan penerimaan Islam masyarakat Madinah dapat dipersaudarakan dan disatukan. dan tanggungjawab yang diperintah sebagai warganegara kepada pemerintah (negara Islam).

Wujudnya kebebasan untuk bergerak dan menetap di Madinah. Di sini. Ancaman musuh atau negara asing hendaklah ditangani secara bersama oleh warganegara beragama Islam atau tidak. Hak dan tanggungjawab dalam pertahanan negara juga ditegaskan. Undang-undang untuk keselamatan warganegara dan ummah dilaksanakan seperti Halaman 53 hukuman qisas ke atas pembunuh. Setiap golongan yang melakukan kesalahan akan menerima hukuman dan masyarakat hendaklah memupuk nilai-mlai murni yang balk bagi mencegah berlakunya kemungkaran ini. memiliki harta.bertindak mentafsirkan. selain tiada gangguan atau paksaan kepada orang lain untuk menganut agama mereka. Kesatuan ummah dan negara. tetapi kedua-duanya lengkapmelengkapi dengan mempertahankan kedaulatan negara. Mereka mesti bantu-membantu dan tidak dibenarkan bersekutu dengan musuh. Setiap warganegara bebas untuk bergiat. memperlihatkan bagaimana orang Yahudi dianggap sebagai 'ummah' bersama dengan masyarakat Islam. Tanggungjawab menegakkan keadilan sosial merupakan peranan pemerintah dan yang diperintah. Kebebasan beragama menunjukkan warganegara Islam atau bukan Islam berhak untuk mengamalkan ajaran agama. Terdapat tanggungjawab negara terhadap warganegara bukan Islam. menunjukkan dan melaksanakan syariat Islam. menuntut ilmu dan lain-lain selagi tidak mengancam kepentingan negara dan mereka diberikan kebebasan untuk menetap di mana-mana kawasan. Manakala setiap orang yang dizalimi berhak untuk mendapat pembelaan dan penzalim boleh dibicarakan dan dihukum tanpa mengira kedudukan dalam struktur sosial masyarakat. iaitu orang kafir zimmi wajib dilayan oleh . Hubungan kebajikan di antara warganegara dengan setiap anggota masyarakat berasaskan semangat bantu-membantu antara satu sama lain terutama jiran. perbezaan agama tidak bermakna menolak kewarganegaraan seseorang dan sama ada warganegara beragama Islam atau tidak. kerjasama dibentuk untuk kebajikan. Kos pertahanan adalah dikongsi bersama. dengan digariskan peranan. hak dan tanggungjawab kepada negara iaitu menerima sistem Islam dan tidak menggugat kedaulatan negara.

Dalam konteks umum. Semua pihak berkewajipan untuk melaksanakan perdamaian.a. kerana sebelum ini masyarakat Arab terikat dengan sistem kabilah yang mementingkan semangat asabiyah dan kesukuan. kesatuan dalam sikap dan suara. bersatu dan teguh tanpa mengira anutan agama. Perdamaian yang dipupuk akan melahirkan sikap toleransi dalam masyarakat dan memelihara keamanan dan kestabilan negara. keempat. ketiga. maka ia menandakan kewujudan sesebuah kerajaan yang berkesan. tersusun dan bertamadun tinggi. dan keenam. dan nilai-nilai murni dalam perpaduan ummah dalam proses perkembangan tamadun Islam. yang diperintah terhadap yang memerintah. iaitu Madinah yang mengandungi masyarakat Islam dan bukan Islam yang dianggap sebagai ummah. dan sentiasa bermusuhan terutama dengan orang Yahudi. kelima. perang dan perdamaian. Dalam konteks ini. iaitu masyarakat yang toleransi dan berharmoni. Kesatuan ini meliputipertama. kedua. kerana kepentingannya kepada perkembangan negara Islam dan tamadun Islam. dan ditunjukkan melalui al-Hadith (al-Sunnah) dalam bentuk perlaksanaan. kesatuan kepimpinan iaitu Rasulullah s. Mereka menjadi tanggungjawab pemerintah selagi patuh kepada negara. Sekiranya pihak musuh meminta perdamaian. la dibincangkan. dibahaskan dan dimuzakarahkan sehingga masa kini. Berdasarkan kepada intipati Piagam Madinah. hak dan tanggungjawab sama ada pemerintah terhadap yang diperintah atau sebaliknya. misalnya terhadap keadilan. kesatuan matlamat. kesatuan negara. Berdasarkan konsep kesatuan ini. sebagai ketua negara. Piagam Madinah merupakan model sebuah perlembagaan negara Islam. negara Islam ketika itu telah memperlihatkan sikap toleransi. kesatuan perlembagaan atau undang-undang yang dilandaskan kepada sumber asas Islam iaitu al-Quran. piagam ini menunjukkan konsep kesatuan atau persekutuan yang diperkenalkan dan diamalkan di waktu itu. mementingkan peranan dan tanggungjawab. sistem zimmah (golongan bukan Islam) dalam pemerintahan negara Islam lalah memberikan keadilan dan hak sama rata. ia merupakan sesuatu yang tidak boleh ditolak dan hendaklah bersama-sama menyertai perdamaian ini. dan akan dikenakan hukuman selaras dengan kesalahan yang dilakukan .w.pemerintah Islam selagi mereka menunjukkan taat setia kepada negara Islam ini.

Sebagai ketua urusan biasa agama Islam. baginda sendiri merupakan ketua negara dan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. dan aku bukanlah orang yang terbaik di antara kamu. Orang yang lemah di antara kamu adalah kuat di sisiku sehingga aku memberikan hak kepadanya dengan izin Allah (dengan cara yang diizinkan Allah). 3. mereka menunjukkan teladan di peringkat paling asas iaitu menjadi imam dalam sembahyang.a. Manakala sebagai ketua pentadbiran. Di zaman Rasulullah s.2. Kebenaran adalah suatu amanah dan pendustaan adalah pengkhianatan. Sekiranya aku melakukan kesalahan. Dalam konteks ini. Ucapan beliau yang cukup menarik mengenai kepimpinan dalam Islam ialah: "Aku telah dilantik sebagai pemerintah kamu.a.tanpa pengecualian. Rasulullah s. mereka melaksanakan urusan kenegaraan berlandaskan tuntutan syariat Islam. dan untuk memastikan syariat Islam dilaksanakan tanpa halangan di kalangan rakyat. maka betulkan aku. dan Khulafa' al-Rasyidin memainkan dua peranan penting iaitu sebagai ketua hal-hal biasa agama Islam dan ketua pentadbiran dalam negara Islam.4 Dasar Utama Pentadbiran Rasullulah dan Khulafa Ar-Rasyidin Ketua Negara: Ketua negara merupakan jawatan tertinggi dalam negara Islam Madinah. iaitu Khalifah Saidina Abu Bakar al-Siddiq menank perhatian umat Islam terutama melalui ucapan sulungnya apabila memegang jawatan tersebut..w. jawatan ini disandang dengan gelaran halaman 54 Khalifah. Pelantikan khalifah pertama dalam negara Islam. Orang yang terkuat antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dengan izin Allah. Peranan dan tanggungjawab hakiki ketua negara ialah untuk melaksanakan tuntutan agama Islam (keagamaan) dan mentadbir berlandaskan syariat Islam (kenegaraan). Sekiranya aku melakukan kebaikan maka bantulah aku.w. Patuhilah aku selagi aku mematuhi .

Khattab lalah Saidina Alt b. Abi Talib (ketua suku Bani Hashim). Talhah b. Maka pemimpin yang mentaati perintah Allah s. dan Rasul-Nya. Halaman 55 Pada zaman Rasulullah s.a. pandangan. Awam (ketua suku Bani Asad). yang dilantik menganggotai Majlis Syura pada zaman Khalifah Umar al. makajangan kamu mematuhiku.w. Affan (ketua suku Bani Umayyah). Pemimpin dan yang dipimpin merupakan bahagian masyarakat yang saling lengkap-melengkapi. . nasihat dan pandangan.tokoh penring daripada pelbagai kota dan bandar. Saad b.a." Berdasarkan intipati ucapan beliau. dan RasulNya. secara tidak rasminya. baginda telah membentuk majlis ini yang dianggotai oleh kalangan para sahabat. memutuskan sesuatu dasar dan membuat keputusan dalam sesuatu mesyuarat atau muzakarah.w. Majlis Syura dianggotai oleh para sahabat Rasulullah s. kepimpinan merupakan suatu amanah yang dilaksanakan berlandaskan syariat agama Islam.w.w. ketua-ketua kabilah dan suku-suku. Antara para sahabat Rasulullah s. Dasar pemerintahan dan pentadbiran berbentuk permesyuaratan ini seterusnya dilaksanakan pada zaman Khulafa' al-Rasyidin. pemimpin berhak untuk diberikan teguran. Abi Waqqas dan Abd Rahman b. Ubaidillah (ketua suku Bani Tamim).w. Saidina Uthman b. dan tokoh. al-Zubair b.Allah dan Rasul-Nya. Auf (ketua suku Bani Zahrah). Khalifah menerima nasihat. tetapi lebih berbentuk rasmi apabila ditubuhkan Majlis Syura (Dewan Senat). pendapat.t.w.a. dan Rasul-Nya wajib ditaati dan tidak wajib dipatuhi apabila pemimpin tersebut ingkar terhadap perintah Allah s. kerana kepimpinan yang berteraskan kepada syariat Islam merupakan pemimpin yang taat kepada perintah Allah s. Majlis Syura: Ketua negara memiliki badan penasihat yang berperanan dan bertanggungjawab untuk memberikan pandangan.t. terutama yang terdekat. sekiranya aku menderhakai Allah dan Rasul-Nya. Dalam konteks ini.t. pendapat atau memutuskan sesuatu dasar berasaskan peranan Majlis Syura ini.

a. dengan merujuk kepada pemerintahan zaman Rasulullah s. dan membuat bayaran gaji serta elaun kepada tentera dan orang di bawah tanggungan mereka. .w. penjaga cop mohor dan lain-lain.w.a. menguruskan kemasukan dan pengeluaran wang dan sebagamya. Rasulullah s. Di peringkat awal Islam ini..a. beberapa jabatan penting dibentuk untuk memenuhi keperluan dan perubahan masa. Manakala Jabatan Ketenteraan menguruskan ketenteraan termasuk dari segi pakaian dan pengangkutan. walaupun belum terdapat kementerian dan jabatan secara rasmi. jurutulis. selain terdapat Majlis Syura. Pembentukan pentadbiran di peringkat Jabatan (Diwan) secara rasminya dilaksanakan oleh Khalifah Saidina Umar al-Khattab. Dengan perkembangan halaman 56 tamadun Islam. Semasa Saidina Abu Bakar al-Siddiq memerintah negara Islam. Rasulullah s. Namun begitu. Beliau membentuk Jabatan Cukai (DiwanJibayah) dan Jabatan Ketenteraan. dibantu oleh para sahabat dalam bidang pentadbiran dan antara sahabat yang paling banyak memberi bantuan ialah Saidina Abu Bakar al-Siddiq. selain gelaran yang diberikan Saidina Umar al-Khattab. Jabatan Cukai merupakan perbendaharaan negara yang bertanggungjawab terhadap pengurusan harta negara termasuk mencetak wang. sehingga beliau digelar 'menteri nabi'. dan di samping sebagai hakim. Saidina Umar Al-Khattab merupakan 'menteri' kepada kerajaan dan berperanan sebagai pembahagi zakat. telah membentuk pembahagian tugas dengan melantik pengurus zakat.Kementerian dan Jabatan: Secara rasminya. Semasa pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. jawatan wazir (menteri) dan sistem wi-zarah (kementerian) belum wujud dalam kerajaan-kerajaan Islam sebelum zaman Abbasiyah.w. telah dibentuk apa yang dmamakan pembahagian tugas. khalifah mempunyai pembantupembantu terutama dan kalangan para sahabat yang terdekat. Saidina All Abi Talib (setiausaha-jurutulis) dan Uthman Affan (penasihat mengenai kabilah) merupakan menteri kepada Saidina Umar al-Khattab.

Kufah.w.a.Pentadbiran Kawasan dan Wilayah: Pada zaman Rasulullah s. ketua suku di Madinah dan kegagalan menyelesaikan pertikaian ini hendaklah dirujuk kepada Rasulullah s.w. Basrah.a.w.w.w. telah melantik amil-amil untuk membantu gabenor. Walaupun kota Makkah muncul sebagai sebuah pusat perdagangan dan pusat keagamaan Islam tetapi peranan ibu negara sebagai pusat pentadbiran tetap dikekalkan di kota Madinah. Mesir dan Palestin. Saidina Umar al-Khattab. Syria. Dalam urusan kutipan zakat. ianya dibahagikan kepada beberapa buah wilayah iaitu Yaman. Bahrayn dan Hadralmaut. yang merupakan jawatan tertinggi di peringkat wilayah. setiausaha negara (katib) dan hakim. Manakala perselisihan antara suku akan dirujuk terns . di peringkat pusat.. (Mesopotamia). Sesetengah gabenor dilantik menjadi hakim dan kadang-kadang diberikan kebenaran untuk melantik hakim-hakim di wilayahnya.a. Sebagaimana tugas Rasulullah s.a. Di peringkat wilayah. Najran. dibantu beberapa Arif (timbalan ketua) dan memiliki pusat pertemuan atau balai (saqifah). Umman.a. ketua cukai (amil). baginda telah rnenjadikan Madinah sebagai pusat pentadbiran seluruh negara Islam dan dibahagikan kepada dua puluh jajahan.a. Pada kepada zaman lapan pemenntahan wilayah iaitu Khalifah Madinah. ketua angkatan tentera. Dengan perluasan negara Islam. Setiap jajahan ini diketuai Naqib (ketua). baginda merupakan hakim tertinggi negara Islam Madinah dan tidak semua perkara yang berlaku perlu diselesaikan oleh baginda. ketua eksekutif pentadbiran. gabenor merupakan imam dalam sembahyang. Perselisihan di peringkat suku akan diselesaikan oleh Naqib. panglima tentera. dan sebagainya di wilayah pentadbirannya.w. Jazirah perkembangan kawasan negara Islam telah menyebabkan ia dibahagikan Makkah. Naqib berperanan dan bertanggungjawab terhadap keamanan dan ketenteraman dalam jajahannya dan beliaulah yang akan menyelesaikan perselisihan di kalangan kumpulannya sebelum dirujuk kepada Rasulullah s. Institusi Kehakiman: Mengenai institusi kehakiman. dilantik seorang Gabenor (Wall) sebagai wakil ketua negara dan mengetuai urusan pentadbiran. Ketua pentadbir wilayah iaitu Gabenor dibantu oleh ketua polls. pada zaman Rasulullah s. Rasulullah s.

w. Pada hari Qiamat kelak ia mempakanpenghinaan dan penyesalan kecuali mereka yang menjawatnya dengan benar dan menunaikan tanggungawah yang ada padanya. dan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq.a.a. Langkah sedemikian dilaksanakan kerana beban tugas seseorang gabenor semakin berat berikutan perkembangan atau perluasan daerah-daerah atau wilayahwilayah yang menerima agama Islam. Pada zaman Rasulullah s. halaman 57 kerana itu lebih menolong engkau mendapatkan hukuman yang hetul.w.w.a. Tugas tersebut adalah suatu amanah.w.w. Sabda Rasulullah s. tidak akan melantik seseorang yang menuntut jawatan itu.w. Pada zaman pemerintahan Khalifah Saidina Umar al-Khattab.w. Rasulullah s. Abu Zar. Penolakan pelantikan seperti ini pernah berlaku ke atas seorang yang menuntut jawatan ini.a. seseorang pesalah akan ditahan di masjid dengan dikawal oleh orang yang mendakwanya atau wakilnya. Rasulullah s. beliau telah memisahkan jawatan pentadbiran dengan kehakiman. Rasulullah s. . melantik Saidina All b.a. misalnya. lebih-lebih lagi sekiranya seseorang itu lemah dan tidak berkemampuan untuk menegakkan kebenaran. Manakala di peringkat wilayah. Uthman b.a. telah berpesan menurut sabdanya yang bermaksud: Sekiranya dua orangyang bermusuhan berada di hadapan rnu maka janganlah kamu putuskan sesuatu hukuman melainkan setelah kamu mendengar dan orang yang kedua seperti kamu dengar dari orang pertama. Semuanya ini bersesuaian dengan kedudukannya sebagai nabi dan rasul yang ditugaskan untuk menunjukkan bagaimana perlaksanaan undang-undang Islam. Mengenai pelantikau seseorang untuk memegang jawatan Hakim. Tujuan Rasulullah s.kepada baginda. akan melantik salah seorang sahabatnya untuk menggantikan baginda terutama dalam menyelesaikan sesuatu perselisihan. kepada Abu Zar yang bermaksud: Wahai Ahu Zar! Engkau seorang yang lemah.a. Dengan perlantikan ini. Rasulullah s. Abi Talib sebagai Hakim di Yaman. adalah untuk menghalang pesalah daripada bercampur dengan orang lain. Beliau melantik beberapa orang hakim di daerah-daerah tertentu antaranya Syuraih (Rufah).

w. selepas pemerintahan Khulafa' al. menulis surat dan melantik pendakwah untuk dikirim ke kerajaan-kerajaan asing. Saidina Umar alKhattab sering memberikan arahan dan peringatan kepada hakim-hakim dengan menggariskan kepentingan pengadilan dan keadilan dalam Islam. Beliau juga mengarahkan supaya tidak menangguhkan hukuman sebagai mengikut jejak Rasulullah s.w. menyambut wakilwakil ketua kabilah dan kerajaan. institusi masjid kekal memainkan peranan penting dalam semua aspek pemerintahan negara Islam di peringkat pusat dan wilayah. di samping peranan hakikinya sebagai pusat hal-hal biasa keagamaan. Namun begitu.Rasyidin. bermula semasa pemerintahan Bani Umaiyyah.a. hakim mempunyai kuasa autonomi sendiri iaitu bebas untuk membuat dan menjatuhkan keputusan pengadilan tanpa campur tangan dari khalifah. Beliau juga memperkenalkan tempat tahanan khas atau penjara terhadap pesalah-pesalah. institusi masjid telah dipersempitkan peranan dan tanggungjawab kepada . Masjid Nabi berperanan sebagai ibu pejabat pemerintahan dan pusat pentadbiran negara Islam Madinah. Pada zaman pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin.a. Melalui peranan masjid ini. mengeluarkan arahan kepada gabenor dan pegawai-pegawai kerajaan. Rasulullah s.w. Institusi Masjid: Rasulullah s.w. masjid merupakan institusi penting terhadap perkembangan tamadun Islam. Namun begitu. Di peringkat wilayah. telah membina masjid pertama di Madinah yang dikenali sebagai Masjid Nabi.a. Al-As (Mesir) dan Abu Musa al-Ashari (Basrah). Ini menunjukkan di zaman baginda Rasulullah s. masjid memainkan peranan serupa sebagaimanadi peringkat halaman 58 pusat.Qais b. Dengan berakhirnya pemerintahan Khulafa' al-Rasyidin. dan mereka begitu dihormati kerana keadilan dan kebijaksanaannya. menerima pengaduan daripada rakyat dan mengadakan perbicaraan.kerajaan asing. seseorang hakim atau kadi tidak lagi bebas sepenuhnya sebaliknya wujud campur tangan menurut kepentingan politik tertentu.a. dan tempat berkumpul para sahabat untuk mentadbir negara.

Pengantar Politik Islam. 1986). 76-78. 1994). him.. Sirah alNabis. Maulai Muhammad All. (Kuala Lumpur: Dewn Bahasa danPustaka. Ibid. him.Mm. 1996). Muhammad al-Khudn Bak. al-Rahiq al Makhtum. 20. 111. him. 144-145.. ai-Sirah al-Nahawiyyah. 149. 10-11. him 452. op. t.34. him. 17-21. 61. 35. 1979). (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah. t. Daud. him. him.t).m. (Beirut: Lubnan. him.t. him. Muhammad Qutb. t.a.\iir. (Muassah al-Risalah/ Dar al-Nafais. him. Maktabah Muhammad All Sabih. cit.][\[d 1. op. dan digantikan melalui peranan istana-istana raja dan pembesarnya. Muhammad Said Ramadhan al-Buti.t. 171. (Mesir: Dar Nahdah. him. hlm. him.cit. ..cit. (Kaherah: Dar al-Syuruq. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. Halaman 59 Nota Jubrab Mas'ud. Dirasahfir al-Sirah. (Mesir: Maktabah Mesir. him. 'Imaduddin Khalil. 1981).t). 1075. Kamu sal-Raid.). 8-9. (Jeddah: Dar al-Syuruq.fahilliyahal-Quran al-'Ishyrin. 1969). Abu Muhammad Abd' al-Malik ibn Hisyam ibn Abu al-Humairi. Muhadharat Tarikh al-Imam al-Islamiah. Abu Hassan All al-Nadawi. him. MuhammadRasul-Allah.t. him. (Beirut: Dar al Ma'rifah. 150-151.206. Mustafa HJ. Jilid 4. Abi al-fida' Ismail Ibn Khst. t. Ibid. 'Imaddudin Khalil. 1985).. al-Wafa' Lialtaba'ah wa al-nasyr. him.Al-SirahAl-Nahawiyyah. Abu Hassan Ah al-Nadawi. Fiqh al-Sirah. al-Quran. (Beirut: Maktabah alMaaruf. (Mesir: alMaktabah al-Tijaruyyah al-Kubra. al-Rahiq al-Makhtum. Safiyy' al-Rahman al-Mabarkafuri. Muhammad al-Ghazali. Muhamad al-Khudn Bak. 531. op.t).hanya sebagai pusat peribadatan agama. Nural-Yakinfi Sirah Sayyidal-Mursalin. 60.

asal-usul dan perbandingan dengan kitab-kitab samawi yang lain. dan ajaran yang disampaikan ini dikenah sebagai Islam. wahyu daripada Allah s. marilah kita lihat ciri-cirinya. diturunkan dan disampaikan kepada umat Islam dengan matlamat untuk menjadi garis panduan dan membentuk umat manusia dengan suatu cara kehidupan yang diredai oleh Pencipta Semesta Alam. Keistimewaan al-Quran. al-Quran dan Sams. Kitab suci samawi ini diturunkan kepada penyudah segala rasul. 4.w.1 Wahyu daripada Tuhan Kitab suci al-Quran al-Karim merupakan kitab suci samawi (langit) terakhir bagi umat manusia. RabbuJalil. Mukjizat dalam Perundangan. 4. yang bermaksud: Sesungguhnya al-Quran jalan yang amat betul (agama Islam) dan memberi khabar gembira kepada orang mukmin. Hubungan al-Quran dengan alHadis.w.w.Halaman 60 Bab 4 SUMBER-SUMBER TAMADUN ISLAM Ab.t. Melalui kitab ini. Zabur dan Injil. Zin Kitab al-Quran al-Kanm.1.t. alQuran dan kitab Samawi lain. Wahyu.a. selepas turunnya kitab Taurat. Ini selaras dengan firman Allah s. al-Hadis. Kandungan al-Quran.1 KITAB AL-QURAN AL-KARIM Apakah al-Quran? Untuk mengenali al-Quran. . iaitu Nabi Muhammad s. yang mengerjakan amalan baik bahawa mereka disediakan pembalasan yang baik (Surah Al-Israa: Ayat 9). Aziz Mohd. Mukjizat.

t. al-Quran merupakan ciptaan manusia.w. dan Yang tidak datang kepadanya (alQuran) kebatilan. al-Quran menyatakan dengan terang dan jelas bahawa ia merupakan wahyu dan terlalu banyak ayatnya yang menerangkan bahawa ia datang dari Allah s.Quran sebenarnya telah dibawa oleh agama Nasrani dan Yahudi.R. Oleh kerana agama memainkan peranan penting dalam perkembangan ekonomi Makkah. Beliau beranggapan isi kandungan al. Gibb mengemukakan pendapat bahawa Muhammad ingin menguasai kepimpman Makkah.Dan sesungguhnya kamu benar-benardiberi al-Quran dari sisi A llah •yang Maha Bijaksana lagi Maha Mengetahui (Surah Al-NamI: Ayat 6). Islam. Mac Donald yang menuduh bahawa al-Quran merupakan ciptaan . B. terdapat beberapa sarjana Barat (orientalisme) yang menolak dan sebaliknya. Namun begitu. Pencipta Alam Semesta. mengemukakan tuduhan bahawa al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. yang bermaksud: Dan sesungguhnya al-Quran ini benar-benar diturunnkan oleh Tuhan semesta alam (Surah Asy Syu'araa': Ayat 192). Sesungguhnya Kami telah menurunkan (al-Quran) inipada malam Lailatul. Antara ayatayat suci yang menerangkan maksud tersebut ialah firman Allah s. iaitu Muhammad dengan agama ciptaannya. Maka berdasarkan ini.A. Seorang orientalis Barat. masih tersebar dengan matlamat untuk menimbulkan keraguan dan kekeliruan kepada umat Islam.w. iaitu D. H. maka Muhammad cuba untuk mempergunakan pengaruh agama atau revolusi bercorak agama untuk tujuan tersebut dengan mencipta sebuah agama yang dmamakan Islam. bukan kitab suci samawi. Wahai manusia.Qadar (Surah Al-Qadr: Ayat \}.t. Pendapat ini disokong oleh seorang orientalis Barat lain. Ayat-ayat suci ini memben perkhabaran yang sama iaitu al. Tuduhan ini sehingga masa kini.Halaman 61 Berbanding dengan kitab-kitab suci samawi lain. yang diturunkan dari Tuhan yang Maha Bijaksana lagi Maha Terpuji (Surah Fussilat: Ayat 42).Quran merupakan kalam daripada Allah s. baik dari depan maupun dari belakangnya.w. sesungguhnya telah datang kepada kamu semua bukti kebenaran dari Tuhan kamu (Muhammad dengan mukji'zatnya)dan telah Kami tumnkan kepada kamu cahaya yang terang benderang al-Quran) (Surah An-Nisaa': Ayat 174).t..

dengan tegas Rasulullah s. berdasarkan fakta-fakta persejarahan dapat memperjelas kebenaran ini. kedua. Untuk menghadapi dan menolak tuduhan-tuduhan tersebut. keingman dan sikap sedemikan. tuduhan bahawa al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci terdahulu. tidak pernah melahirkan hasrat. dan ketiga. tuduhan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama. mempunyai hasrat. tidaklah diperlukan kepada kajian mendalam. Mengenai tuduhan pertama. Sekiranya. Keadaan tersebut diperjelas melalui suatu peristiwa. Tuduhan-tuduhan tersebut dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. paling tidak bersama ahli keluarga dan para sahabat-sahabat yang terdekat. nescaya tidak aku meninggalnya. baginda menggembala kambing dan semasa mudanya halaman 62 menceburkan diri dalam bidang perniagaan dan perdagangan.w. yang menyatakan bahawa Muhammad inginkan kepimpinan Makkah melalui agama ternyata sangat bertentangan dengan fakta sejarah. Sebaliknya. kecuali setelah . Sekiranya baginda Rasulullah s.a.a.w. supaya meninggalkan dakwahnya mengenai Islam dan sebagai ganjaran. menolak tawaran ini melalui bapa saudaranya yang menjadi wakil orang Quraisy dengan sabdanya. keinginan dan sikap yang menjurus ke arah perancangan itu sebaliknya sejak kanak-kanak lagi. Sebaliknya.Quran itu ciptaan Muhammad. tuduhan bahawa al.w.a. ingin mencapai matlamat sebagaimana tuduhan tersebut.a.Muhammad dan bukannya daripada Tuhan.a. sudah tentu ia akan diterima kerana ini merupakan jalan mudah dan pintas untuk mendapatkan kekuasaan kepimpinan Makkah. bukannya Tuhan. iaitu tawaran orang Quraisy Makkah kepada Rasulullah s. baginda akan dianugerahi apa sahaja yang dikehendaki sama ada pangkat yang lebih tinggi dan harta kekayaan yang paling banyak. yang bermaksud: Kalaulah orang-orang Quraisy menawarkan matahari dan bulan sekalipun supaya dengan itu aku meninggalkan dakivah ini. Berdasarkan sejarah. Rasulullah s. Rasulullah s.w. sudah tentu suatu perancangan telah diatur.w.

baginda sendiri halaman 63 . sepupunya untuk mengetahui dengan jelas rahsia di sebalik peristiwa yang berlaku terhadap suaminya. ketakutan dan balik berjumpa dengan isterinya. baginda setelah menerima wahyu pertama ketika mengasingkan diri dan beribadat di Gua Hira'. sama ada pangkat. Waraqah b. malah baginda juga tidak mempelajari atau mendengar isu-isu yang terkandung dalam kitab orang Nasrani dan Yahudi. Waraqah b. merasa sangat cemas. Bahkan. Nawfal. Siti Khadijah. Waraqah b.'' Peristiwa tersebut di luar dugaan Nabi Muhammad s. Sejarah membuktikan dengan jelas bahawa Rasulullah s.a. Nawfal merupakan seorang pendeta yang mempunyai maklumat dan mengetahui tentang kitab-kitab suci samawi terdahulu. Berikutan peristiwa ini. baginda hanya dipertemukan melalui Siti Khadijah di peringkat pertama menerima wahyu. Mengenai Waraqah b.w. Siti Khadijah terus berjumpa dengan Waraqah b.a.a. yang menunjukkan baginda tiada maklumat atau mengetahui tentang itu. Nawfal. tidak pernah menuntut dengan mana-mana tokoh pemikir atau pendeta pada masa itu. dan pendeta ini berjanji akan membantu baginda sekiranya dipanjangkan usia.w. Di samping itu. Nawfal tidak berkesempatan untuk melaksanakan janjinya kerana ditakdirkan menmggal dunia. kekayaan dan sebagainya tetapi adalah untuk melaksanakan tanggungjawab yang ditentukan oleh Allah s.w. yang jelas dan tegas ini menunjukkan dakwah yang dilaksanakan bukan untuk mendapat kepentingan dunia.aku berjaya atau aku mati. Jawapan Rasulullah s.w. Beliau menjelaskan kepada Siti Khadijah dan baginda bahawa itulah malaikatJibnl yang pernah menyampaikan wahyu kepada nabi-nabi dan rasul-rasul sebelumnya.t. Tuduhan kedua.a. Nawfal berjanji akan membenkan pertolongan bersungguh-sungguh jika beliau masih hidup kepada baginda Nabi Muhammad s.w. Ini merupakan satu tuduhan liar dan dapat dipertikaikan kerana ia ternyata di luar dari kebenaran fakta sejarah. ialah al-Quran mendapat ilham dari kitab-kitab suci samawi yang terdahulu dalam penulisan isi kandungannya.

t. sememangnya wujud persamaan dengan kitab-kitab suci samawi yang lebih dahulu pada sesetengah bahagian. Antaranya perjalanan baginda dua kali ke Syam iaitu semasa kanak-kanak dan keduanya remaja. sekiranya kita meneliti kepada beberapa bukti mengenainya.kitab terdahulu. maka termansuhlah kitab-kitab suci samawi sebelum ini.kitab samawi dari sumber yang sama dan ini membuktikan wujudnya beberapa persamaan dalam syariat masing-masing. tiada mempunyai idea atau maklumat atau rancangan untuk menyampaikan kandungan dan al-Quran. Nahi Musa. . baginda sendiri tidak boleh membaca dan menulis. Nahi Isa . dan tiada orang di sebaliknya yang memberitahu mengenai semua ini. keraguan dan ketidak yakinan terhadap Islam terutama kalangan umat Islam.a. Tuduhan-tuduhan tidak berasas ini dapat diketepikan.w. Mengapakah dapat dikatakan sedemikian? Ini kerana berdasarkan fakta sejarahnya dan menurut al-Quran sendiri.. Pertama. Kitab suci al-Quran merupakan rangkuman danpada seluruh wahyu yang diturunkan oleh Allah s. Berdasarkan firman Allah s. secara lengkap.... baginda Rasulullah s. Berdasarkan fakta sejarah juga.t.a. dan dengan turunnya kitab suci ini. Firman Allah s. iaitu wahyu dari Allah s. Rasulullah s. tidak pernah menuntut ilmu atau mendengar dari manamana mengenai idea-idea kandungan atau kitab. Ini kerana kitab al-Quran merupakan kesinambungan dari kitab-kitab terdahulu yang berasal dan sumber yang sama.t. Tuduhan ketiga ialah mereka menyatakan al-Quran merupakan ciptaan manusia iaitu Muhammad. dan ini merupakan tuduhan yang sengaja direkareka dengan matlamat untuk menimbulkan syak. (Surah Asy Syu'araa': Ayat 13).a.a. yang bermaksud: Dia telah mensyarakkan hagi kamu tentangagama apa yang telah diwasiatkan-Nya kepada Nahi Nuh dan apa yang telah Kami wahyukan kepadamu dan apa yang Kami telah wasiatkan kepada Nahi Ihrahim. Dari segi pergerakan.w.w. hakikatnya Rasulullah s.w. dan melalui perantaraan malaikat Jibril.w.t.tidak boleh membaca untuk mendapatkan bahan maklumat melalui tulisan.w. tidak merahsiakan atau bukan merupakan suatu rahsia.w.w. maka nabinabi dan rasul-rasul terdahulu diutuskan melalui Suhufdun kitab. Dari segi kandungan pengajaran yang disampaikan oleh Rasulullah s. tetapi atas urusan perniagaan.

menerusi al-Quran sejak awalnya telah mencabar sesiapa sahaja untuk mengemukakan walau sebans ayat seperti al-Quran. sama ada dari sudut akidah dan syariat. merupakan bahasa. dalam semua bidang kehidupan ketamadunan manusia termasuk ilmu sains dan teknologi. tiada tokoh semasa ketika itu sama ada ahli pemikir.a. Firman Allah s. . Kedua. Sesuai dengan tahap pemikiran manusia dan ketamadunan dari sudut kajian dan penemuan rahsia alam sangat rendah di zaman Rasulullah s. Dan keempat.w. ketamadunan. tidak mungkin dapat mencipta kitab suci al-Quran alKarim kerana ia merupakan sebuah kitab yang lengkap. Ketiga.a.w.w. kitab suci samawi pemikiran yang dan mengandungi nilai mukjizat yang tinggi.. Rasulullah s. sesuai sepanjang masa dan ruang.sewaktu terputusnya wahyu seketika. Ternyata. sesuai dengan fitrah manusia dan seimbang antara semua bahagian. dan lengkap (syumul). mungkinkah baginda atau mungkin orang lain berkemampuan untuk mencipta sebuah kitab seperti yang ada sekarang ini? Hakikatnya. pendeta atau penyair. sekiranya mereka meraguinya dan sekiranya benar kitab ini dicipta oleh Muhammad. berdasarkan latar belakang dan keadaan ini. Kajian-kajian dan penemuan-penemuan ini. maka rahsia-rahsia (mukjizat) tersebut hanya dapat ditemui oleh manusia sebahagian besarnya semasa pencapaian ketamadunan Islam yang tinggi dan pada kurun ke-20.t. merasa begitu risau dan dukacita sehingga akhirnya turunlah Surah Adh Dhuhaa.t. keintelektualan.Quran.a.w.a. akhlak persejarahan.penyair yang terkenal masyarakat jahiliah yang boleh menghasilkannya walaupun pada bahagian yang kecil sahaja. tentulah mereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': halaman 64 Ayat 82). sama ada dilakukan oleh pengkaji Islam atau bukan Islam selaras dengan kandungan al.w. dan keadaan masyarakat jahiliah di Makkah ketika itu. dan al-Quran moral..w. dan sebagainya. rahsia alam dan semesta. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. dengan merujuk kepada latar belakang Rasulullah s. Rasulullah s. fakta sejarah membuktikan bagaimana Allah s.

w. sebagaimana yang berlaku ke atas perundangan ciptaan manusia. Yusuf alQaradawi yang menjelaskan bahawa al-Quran adalah Kalam Allah yang tulen. sehingga masa kini. Antaranya ialah Dr. dan akan terus terpelihara di masa depan. yang kemudian menerima. menjaga dan menyampaikan kandungan ajarannya kepada umat manusia melalui perantaraan malaikat.w.1. sama ada semasa mula-mula diwahyukan. 4.w. Manakala Abd al-Qadir 'Audah pula menjelaskan bahawa syariat Islam sebagaimana terkandung dalam al-Quran bukanlah ciptaan manusia.a. .t. zaman kegemilangan tamadun Islam. dapat disimpulkan bahawa alQuran itu merupakan suatu mukjizat dan tidak mungkin dicipta oleh manusia.t.Quran membenkan pengukuhan kepada pemikiran manusia bahawa ia adalah wahyu dari Allah s. Syariat merupakan ciptaan Pencipta Alam Semesta ini yang bermatlamat untuk menyusun masyarakat supaya menjadi contoh dan baik dalam semua aspek ketamadunan manusia. menerusi firman-firmannya dalam al.t. dan seratus peratus dari Allah s. dan bukan juga sebagai kesan daripada perkembangan manusia. Jibril. termasuk dari fakta-fakta sejarah dan kandungan al-Quran itu sendin.w.w.w. dan merupakan sebuah mukjizat.a.t. tidak dicampur dengan pemikiran dan hawa nafsu manusia yang penuh dengan unsur-unsur penyelewengan. terdapat sarjana-sarjana Islam kontemporari yang memperkatakan mengenai al-Quran sebagai sumber wahyu dan Allah s.. Berdasarkan bukti-bukti dan hujah-hujah ini. khasnya Rasulullah s.Menerusi kajian dan penelitian. Wahyu diturunkan kepada Rasulullah s. Pengakuan Allah s.2 Sifat Asli dan Kekal Sepanjang Zaman Berdasarkan hakikat al-Quran itu merupakan mukjizat maka keistimewaan Kalam Allah ini antaranya ialah masih asli atau tulen iaitu tiada perubahan pada Halaman 65 ayat-ayatnya.

akan menyuruh mereka (penults wahyu) menulisnya dengan suatu catatan yang jelas. iaitu selepas sahaja ia diturunkan. Penults wahyu yang utama pada masa Rasulullah s.a. ia juga dihafal oleh para sahabat sejak diwahyukan. sebaliknya di atas bahan-bahan yang digunakan ketika itu untuk mencatatkan segala maklumat. Ubai b. Thabit. Muaz b.a.Quran tidak ditulis di atas kertas. Jabal. Jabal. Muaz b. al. Menurut Sheikh Muhammad Alt Ash Shabuni. oleh empat orang yang kesemuanya dari golongan Ansar. ayat-ayat al-Quran dituliskan pada peringkat permulaan.a. manakala kertas belum diperkenalkan ketika itu.w.Mengapakah al-Quran dapat dipelihara. Kaab. selain beberapa sahabat yang menulis tanpa disuruh olehnya.ayat al-Quran ini sejak dari peringkat permulaan.w. Thabit dan Abu Zaid. dan khalifah-khalifah yang empat (Khulafa' al-Rasyidin). Pada zaman Rasulullah s.. pelepah-pelepah pokok tamar. Dengan menggunakan penulisan (catatan dan rekod) terus pada ayat. Anas b. Manakala dalam sebuah hadis. dikekalkan dan terjamin keaslian atau ketulenan bersesuaian dengan semua masa dan ruang (tempat)? Ini dilihat melalui dua faktor terpenting iaitu pertama. barulah teknologi membuat kertas diperkenalkan. maka tidak mungkin ia berubah dan terseleweng daripada yang apa yang telah diwahyukan di peringkat awal atau aslinya.mula diwahyukan. iaitu Ubai b. batu-batu yang licin dan sebagainya. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. Rasulullah s. Malik memberitahu bahawa al-Quran dikumpul pada masa Rasulullah s. Kaab. baginda mempunyai beberapa orang penulis wahyu terutama dari kalangan para sahabat. ialah Zatd b. Bahan-bahan yang digunakan antaranya ialah kulit binatang terutama kulit kambing. apabila turunnya mana-mana ayat al-Quran. Zaid b. Berdasarkan fakta sejarah. Selain dari al-Quran itu direkod melalui tulisan. . al-Quran dituliskan sejak mula. Di peringkat permulaan ini.a. Abi Sufian.w. dan kedua.w. Muawiyah b. generasi seterusnya dan sehingga masa kini. al-Quran dihafal sejak mula-mula diwahyukan oleh kalangan para sahabat. Selepas tamadun Islam berinteraksi dengan tamadun Cina.

w. Berdasarkan kepada al-Quran itu dituliskan sejak diwahyukan dan alQuran ku dihafal sejak diwahyukan maka keaslian al-Quran itu tetap terpelihara sehingga bila-bila masa. Namun begitu.a.. Kaab. Salim. Di situ halaman 66 berlaku pembunuhan mubaligh Islam yang dihantar oleh Nabi Muhammad s. Manakala dalam peperangan al-Yammamah seramai 70 orang penghafal al-Quran turut syahid.Menurut al-Qattan.w. sama ada yang tersembunyi atau terbuka. akan terus dihafal oleh sesetengah para sahabat. Bi'r Ma'unah ialah nama suatu tempat di luar Kota Madinah. cuma mereka kurang diketahui umum sebagai penghafal al-Quran. Jabal dan Ubai b. Ini dibuktikan menerusi sesetengah riwayat.3 Kitab Mukjizat Berdasarkan perbincangan di atas.w.1. yang bermaksud: Sesungguhnya Kamilah yang menurunkan alQuran. al-Quran juga memaparkan beberapa pengetahuan asas tentang rahsia tabiat semula jadi yang ada pada alam ini.Quran ketika itu bilangannya lebih ramai daripada empat tokoh yang disebutkan dalam hadis tersebut. terpelihara dan berbeza berbanding dengan kitab-kitab suci lain. penghafal al. yang menyebutkan dalam peristiwa pembunuhan Bi'r Ma'unah seramai 70 orang penghafal al-Quran terbunuh. Rasulullah sendiri pernah berpesan supaya mengambil al-Quran dari empat orang iaitu Abdullah ibn Mas'ud. Muaz b. Ini selaras dengan janji Allah dalam firman-Nya.a. al-Quran merupakan kitab mukjizat yang diturunkan (wahyu) dari Allah s. mana-mana ayat al-Quran yang diturunkan kepada Rasulullah s. Selain menerangkan suatu model kehidupan manusia bertamadun. Pemikiran manusia .t. memperkuatkan lagi bahawa kitab ini tidak syak lagi datangnya daripada Pencipta Yang Maha Agung atas sifat-Nya yang mengetahui seluruh perkara. 4. dan Kam ilah yang memelihara dan menjaganya (Surah Al Hijr: Ayat 9). dan orang Arab sememangnya terkenal sebagai golongan yang kuat ingatan (hafal). untuk berdakwah.

mengetahui kelemahan manusia untuk menyahut cabaran ini dan membenkan penngatan. sekiranya mereka merasa syak al-Quran itu merupakan ciptaan manusia. Untuk itu.pada ketika al-Quran diturunkan tidak mungkin mengetahui ilmu dan maklumat dalam bidang tersebut.w. Ketinggian dan keindahan bahasa tidak akan difahami dan dinikmati oleh orang yang bukan pakar di dalam bidangnya. muk}izat yang menyentuh rahsia tabiat semula jadi alam.w. mukjizat al-Quran dapat dilihat dalam beberapa aspek penting.a.w. Dalam konteks ini. Selaras dengan firman Allah s. secara umumnya dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama. kedua. Apabila lahir penyair yang baik di kalangan sesuatu kabilah.t. (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Allah s. mukjizat pada bahasa.. Firman Allah s.t. maka datanglah rombongan dari kabilah-kabilah lain untuk mengucapkan tahniah. mukjizat dalam perundangan.w. Al-Quran Sebagai Mukjizat Pada Bahasa: Sukar bagi mereka yang tidak mendalami bahasa Arab terutamanya orang bukan Arab untuk melihat mukjizat al-Quran dan aspek bahasa.. Semasa keputeraan Rasulullah s.. sekiranya melihat pemikiran orang Arab jahiliah dari . Manusia tidak dapat menyahut cabaran dari Allah s.. yang disediakan bagi orang-orangkafir (Surah Al-Baqarah: Ayat 24). Menurut Ahmad Shalabi. penyair-penyair mendapat tempat dan kedudukan yang tinggi di kalangan masyarakat Arab halaman 67 jahiliah. bermaksud: Peliharalah din kamu dari api neraka yang bahan bakamya manusia dan batu.t. menurut beberapa pendapat sejarawan.. perbincangan tentang mukjizat dalam bahasa tidak perlu dipanjangkan. yang bermaksud: Makajika kamu tidak dapat membuat (menyahut cabaran)danpasti kamu tidak dapat membuatnya.w. masyarakat ketika itu telah mencapai satu tahap yang tinggi dalam bidang kesusasteraan khususnya mengenai syair dan ia merupakan sesuatu yang istimewa bagi masyarakat Jahiliah. malah setinggi-tinggi tempat di hati mereka.t. Manakala menurut Muhammad Subaih. dan ketiga.

bahawa kelemahan manusia termasuklah pakar. terkemudian dan sehingga masa kini untuk meniru dan mencipta dan sudut bahasa merupakan suatu mukjizat al-Quran yang menunjukkan la bukan hasil ciptaan manusia. sama ada masa itu atau sampai bila-bila masa pun. la jelas menunjukkan bahawa mereka telah sampai ke satu peringkat pemikiran yang matang. melintasi perbatasan Badwi (masyarakat luar bandar) dan telah sampai ke peringkat ketamadunan yang tinggi.kata kurang sopan termasuklah mengenai wanita. Al-Quran Sebagai Mukjizat yang Menyentuh Rahsia Tabiat Semula jadi Alam. dan kelahiran karyakarya seperti ini sebenarnya dicorakkan atau berlatarkan dan berlandaskan kepada latar belakang penyair dan masyarakatnya yang hidup dalam zaman jahiliah. ritha (sajak ratapan). Maklumat mengenai rahsia tabiat semula jadi alam mengenai proses kejadian manusia. susunan ayat-ayat. karya-karya jahiliah sama ada berbentuk ghazal (sajak cinta). terutama dari segi pegangan akidah dan akhlak. namun sekiranya dibandingkan dengan apa yang dibawa oleh al-Quran ternyata terlampau berbeza dan tidak terbanding. dalam bidang kesusasteraan.pakar bahasa Arab sama ada di zaman jahiliah. yang tidak terbanding. tetapi wahyu dan Allah s. pencapaian begitu tinggi masyarakat Arab jahiliah dalam bidang kesusasteraan. Walaupun wujud pendapat.t.a. Pada zaman Rasulullah s. madh (sajak pujian) atau haja' (sajak sindircerca) hanyalah bertujuan untuk berhibur dan berseronok. ketepatan kaedah dan kekuatan hujah menampakkan mutu al-Quran terlalu tinggi berbanding dengan bahasa biasa yang ditulis.w. Melalui penggunaan bahasa yang sama. tumbuh-tumbuhan. arak dan judi.sudut kesusasteraan. Dapat disimpulkan. Hakikatnya. dengan huruf yang sama dan kaedah yang sama. Sajak-sajak yang dihasilkan oleh penyair-penyair ini banyak mengandungi kata. .. walaupun oleh pakar-pakar bahasa Arab. Keindahan dari segi bahasa.w. jahiliah Inilah pendapat mereka mengenai pencapaian masyarakat Arab dalam bidang kesusasteraan. al-Quran dibentuk dan disampaikan dalam keadaan yang tidak dapat dihasilkan oleh manusia. gaya persembahan. boleh dikatakan masih belum terdapat kajian-kajian mengenai rahsia tabiat semula jadi alam atau disebut kajian sains tabii dan sains astronomi.

semakin tinggi semakin sukar bernafas (Surah Al An'aam: Ayat 125). Antaranya menurut firman Allah s.w. terlalu banyak ayat yang memerintahkan manusia supaya meneliti dan mengkaji apa yang ada pada din mereka dan sekelilingnya halaman 68 (alam semujadi)..t. yang bermaksud: Dan juga pada din kamu sendiri. (Surah Yunus: Ayat 10). menerusi penelitian.w. ayat-ayat al-Quran memberikan panduan untuk cuba menyingkap pintu rahsia semula jadi alam. atom benda paling kecil (Surah Yunus: Ayat 61). penemuan-penemuan ahli sains terhadap segala macam rahsia alam semula jadi adalah selaras dengan maklumat asas yang diberikan oleh al-Quran. Mengapa kamu tidak mahu melihatserta memikirkan (dalil-dalil dan bukti itu)? (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 51) dan menurut firman Allah s. dan mengakui keagungan Pencipta Alam Semesta. Antara contoh-contoh rahsia semula jadi alam (ilmu sains) yang ditemui dan terdapat dalam al-Quran ialah langit dan bumi asalnya adalah satu (Surah Al Anbiyaa': Ayat 30). Melalui penelitian dan pengkajian ini. semua cakerawala bergerak terapung-apung (Surah Yaa Siin: Ayat 40). yang membuktikan keesaan Allah dan kekuasaan-Nya). pokok menghasilkan bahan bakar atau api (Surah Yaa Siin: Ayat 80).t. Dalam konteks ini. proses kejadian manusia (Surah .. semua makhluk berpasangan (Surah Adz-Dzaariyaat: Ayat 49). dan sebagainya belum diketahui dengan baik oleh manusia pada ketika itu.t.w. langit yangterkawal (Surah Al Anbiyaa': Ayat 32). manusia akan dapat mengetahui rahsia pada diri mereka dan alam semulajadi dalam mencan kebenaran. lagi. bumi dalam keadaan bergerak (Surah An Nami: Ayat 88). al-Quran memerintahkan manusia supaya mengkaji rahsia semula jadi alam dengan matlamat hakiki iaitu untuk menernui kebenaran. angkasa lepas dan kandungannya. perhatikanlah dan fikirkanlah apa yang ada di langit dan di bumi dan segala kejadian yang menajakjubkan. Berpandukan ayat-ayat al-Quran ini.binatang. yang bermaksud: Katakanlah (wahai Muhammad). Dalam al-Quran. yang memerlukan pemikiran tentang asal usul al-Quran. air dan udara. Menjelang kurun ke-19 dan ke-20. Allah s.

Islam telah menetapkan suatu bentuk undang-undang jenayah yang mantap termasuk bentuk-bentuk hukuman dan bersifat adil. Untuk menyusun kehidupan manusia. Hukuman dijatuhkan setelah meneliti aspek-aspek tertentu dan bukan . Mukjizat dalam Perundangan: Islam mengandungi ajaran yang mementingkan susunan kehidupan manusia yang bertamadun supaya tidak sahaja mencapai kejayaan dan kebahagiaan di dunia (duniawi) sematamata tetapi juga akhirat (ukhrawi). Islam datang membawa peraturan dan perundangan dan ini telah diperakui oleh umat Islam menerusi Kalimah Syahadah. danjambatan ke akhirat ialah kehidupan di dunia. Peraturan dan perundangan Islam yang dibawa oleh al-Quran merupakan suatu yang lengkap (syumul) mengandungi perkara-perkara berhubung dengan akidah dan akhlak. Islam tidak melihat keperluan perundangan semata-mata untuk menyusun kehidupan yang sejahtera. ibadat-ibadat khusus. manusia belum mengetahui tentang maklumat-maklumat berhubung dengan ilmu sains. peringkat-peringkat kehidupan manusia (Surah Ar Ruum: Ayat 54). sosial dan kebudayaan. perekonomian. politik dan pentadbiran. untuk kekuatan akidah di peringkat keluarga atau masyarakat. dan ia perlu disertakan terlebih dahulu dengan akidah termasuk keyakinan dan kesedaran.Al Mu'minuun). Maka itu Islam mementingkan pendidikan. kemasyarakatan dan kekeluargaan. dan sebagamya. al-Quran dan fitrah hidup manusia (Surah Ali'lmran: Ayat 14). dan cabang-cabang kehidupan lain. Oleh sebab pada masa turunnya al-Quran. Akidah Islam adalah asas halaman 69 kepada pembinaan hukum syarak dan sesuatu pembinaan hukum syarak tidak akan sempurna sekiranya tidak dilandaskan atas asas yang kukuh. maka ia menjadi bukti yang jelas bahawa al-Quran bukan dicipta oleh manusia." Dalam konteks mementingkan keamanan dan kesejahteraan hidup bermasyarakat.

akal iaitu kawalan terhadap akal supaya tidak rosak. Antara sebab mengapa berlakunya kemerosotan dalam tamadun manusia masa kini. keturunan iaitu kawalan terhadap keturunan supaya dapat dipertanggungjawabkan. dua kepentingan perlu dipenuhi iaitu kepentingan tubuh badan (fizikal) dan kepentingan kerohanian (spiritual). tetapi sebagai satu pengajaran dan pemulihan.w.t yang bermaksud: Wahai Tuhan kami. termasuk orang Islam ialah kerana tidak mementingkan nilai-nilai keagamaan atau kerohanian. termasuk tamadun dunia.. di dunia dan di akhirat. Segala peraturan dan perundangan sesuai terhadap manusia pada semua masa dan semua ruang kehidupan. Kepentingan atau keperluan tubuh badan hendaklah sentiasa dijaga dan . henlah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan peliharalah kami dari azab neraka (Surah AlBaqarah: Ayat 201). kedua. akan menerima hukuman sesuai dengan hukum syarak.1. al-Quran telah meletakkan asasasas yang kukuh dalam pembinaan masyarakat dan tamadun Islam. keempat. Untuk mencapai kehidupan sejahtera. Maka itu. Berdasarkan firman Allah s. 4.berbentuk menghukum atau mendera. harta iaitu kawalan terhadap harta supaya terjamin dan tidak tergugat pemilikannya. masyarakat terdahulu iaitu di zaman kegemilangan tamadun Islam mereka membentuk umat Islam yang bertamadun tinggi dan natijahnya dapat dirasai sehingga masa kini. kerana kejadian manusia berdasarkan bahagian-bahagian ini. dan kelima. dan mementingkan keduniaan semata-mata atau berfaham sekular. agama iaitu kawalan terhadap agama supaya tidak rosak. Dalam konteks ini. manusia sememangnya disuruh berbuat demikian iaitu memohon permintaan untuk kesejahteraan hidup. ketiga. diri iaitu kawalan terhadap diri supaya tidak binasa.w. Untuk melahirkan dan menikmati kehidupan yang baik dan sejahtera sebagaimana yang dipohon. Pertama.t. manusia hendaklah mengamalkan lima perkara asas dan jika melanggarnya.4 Keistimewaan Al-Quran Mementingkan Kesejahteraan Hidup: Menurut firman Allah s.

mengajak kepada kebaikan. Kepentingan atau keperluan kerohanian hendaklah dengan kawalan melalui kefahaman yang betui. hidup bersaudara. Zakat untuk membersihkan hati. zakat dan haji yang wajib dilaksanakan tetapi berdasarkan syarat-syarat tertentu yang telah digariskan dalam Islam. dan berlumba-lumba ke arah membuat kebaikan dan kebajikan. Dalam keadaan ini. tidak mendedahkan diri kepada kerosakan dan kebinasaan dan lain-lam aspek negatif. bertolong-tolongan. Antara nilai-nilai peraturan ini ialah berbuat baik antara satu sama lain. bertanggungjawab. Ibadat sembahyang untuk mengelakkan keburukan dan kemungkaran. membiasakan dengan perjalanan dan kesukaran hidup. halaman 70 Dalam konteks ini. Berdasarkan kepada peraturan-peraturan yang digariskan dalam Islam. puasa. peribadatan dan pemujaan. Puasa untuk mencegah sikap tamak dan keras hati. bekerja dan beramal. penjagaan akal fikiran. Antara suruhan dalam ibadat ialah sembahyang. mencaci. amanah. cekal. menghina dan bermusuhan. mengeratkan hubungan persaudaraan. pertolongan berdasarkan kebaikan dan melawan keburukan. mematuhi janji. tidak menuduh.dikawal dari segi keperluan memakan makanan yang baik. Di peringkat sejagat. menjaga kebersihan dan kesihatan. memaafkan. penyakit dan buruk akhlak. keyakinan dan kesedaran dan lain-lain aspek positif. Islam menekankan peri pentingnya mematuhi peraturan dan perundangan yang dibahagikan kepada suruhan dan larangan. bersederhana dalam semua aspek. ianya bermatlamat untuk menjamin keselamatan dan kesejahteraan . pertolongan dan persamaan perasaan. supaya faham dan sabar ketika genting. jaminan kesejahteraan dapat dilihat dalam beberapa peraturan yang telah ditentukan oleh al-Quran yang menyentuh umat Islam khususnya dan seluruh manusia umumnya. sabar. tamak haloba. dengan kerosakan terhadap seseorang individu atau keluarganya atau masyarakatnya akan menjejaskan kesejahteraan umat. benar. Islam begitu mementingkan kesejahteraan umat. dan berdisiplin dalam kehidupan. Haji untuk menyucikan hati. berkenal-kenalan.

Tetaplah atas fitrah Allah yang telah menciptakan manusiamenurut fitrah itu.t. bekerjasama dan sebagamya. al-Quran melarang manusia berbuat demikian iaitu kezaliman.t. penipuan. Misalannya. . Firman Allah s. bermaksud: Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Allah. Kesejahteraan ini tidak hanya meliputi terhadap umat Islam semata-mata tetapi kepada kesejahteraan di peringkat sejagat atau seluruh manusia. Melayan Tabiat Semulajadi Manusia: Dalam konteks ini. mempermudahkan firman merupakan Allah s.manusia. Dengan ini. Misalannya. al-Quran melayan segala keingman dan kebencian semulajadi manusia. rendah akhlaknya dan mementingkan diri tidak bersetuju dengan larangan al-Quran terhadap riba dan berjudi. al-Quran menyuruh manusia berbuat demikian iaitu manusia memerlukan makanan dan minuman. Dengan itu wujudlah keselarasan antara agama dengan manusia. Bersesuaian): Kandungan al-Quran itu selalunya fleksibel iaitu boleh berubah mengikut keadaan-keadaan tertentu. kasih sayang. minum arak dan seks bebas. Tidak ada perubahan pada fitrah Allah.w. kekotoran. dan bermakna sesuai sepanjang masa dan di setiap ruang atau tempat. permusuhan dan perbalahan. tidur.w. dan sebagainya kerana ianya tidak disukai oleh manusia. halaman 71 Kegagalan untuk mematuhi suruhan dan larangan tersebut dianggap telah melanggar atau menyelewengkan fitrah manusia. Fleksibel (Berubah. Suruhan dan larangan ini menunjukkan bahawa agama itu diasaskan di atas fitrah manusia.Tetapi kehanyakan manusia tidak mengetahui (Surah Ar-Ruum: Ayat 30). seseorang yang tamak. Manakala itu. kebersihan. iaitu menyuruh manusia berbuat baik dan melarang atau menegah manusia berbuat buruk. dan mengetepikan zakat dengan membiarkan orang lain susah tanpa dibantu. salah yang satu ciri al-Quran Tuhan dan mahu sebagaimana bermaksud: mempermudahkan dan tidak memayahkan (Surah Al-Baqarah: Ayat 185). Itulah agama yang lurus.

Rasulullah s. Allah s. masih di dalam keupayaan manusia untuk mengikutmya.t. Segala perintah-Nya. dengan terang dan nyata.a. jika kamu herpaling.w. al-Quran itu mudah bacaannya. Yusuf al-Qaradawi. mudah memahaminya. maka ketahuilah bahawa sesungguhnya kewajipan Rasul Kamihanyalah menyampaikan agama Allah dengan terangnyata (Surah Al-Maa'idah:Ayat 92). semua ajaran terutama di peringkat asas diterangkan dengan jelas dan nyata. Maka itu terpulanglah kepada setiap individu untuk mematuhinya atau mengingkarinya dengan kesanggupan untuk menerima risikonya. telah membawa ajaran yang menerangkan mengenai perkara-perkara yang ditegah dan dilarang. Praktikal dalam ajaran al-Quran juga dapat dilihat dalam imbangan ajarannya antara satu bahagian dengan bahagian yang lain.w. Dalam konteks ini. Praktikal: Dari sudut akidah dan syariah.keadaan tertentu. perintah-perintah biasa akan diubah mengikut keadaan. jelas dan selaras dengan akal yang fitrah. dan berhati-hatilah kamu. sembahyang dan lain-lain. tidak membebankan. mudah menghayatinya bagi orang yang mahu. menjelaskan menerusi firman-Nya yang bermaksud: Dan taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya.. apalagi merasai dipaksa. menurut syarat-syarat yang digariskan dalam syariat Islam.w. memudahkan untuk difahami dan tidak membawa kepada kekeliruan atau silap pengertian. Berdasarkan firman Allah s. dan dapat dilaksanakan oleh seseorang yang faham dengan baik. misalannya diharuskan sembahyang qasar dan jamak dalam keadaan musafir atau dibenarkan untuk menqadak ibadat puasa. Ini menunjukkan kandungan al-Quran yang fleksibel sesuai untuk seluruh umat manusia yang dicorakkan melalui latar belakang yang berbeza dan berlainan di antara satu sama lain. sesiapa yang melaksanakan perintah dan suruhan dengan sempuma akan mendapat kesejahteraan dan kebahagiaan sama . Ajaran al-Quran dilihat mempunyai dua kepentingan iaitu pertama.t.Menurut Dr. Malah. Di dalam al-Quran. Islam merupakan satu agama yang praktikal kerana ia merupakan agama yang senang difahami.

al-Quran merupakan kitab yang praktikal bagi setiap masa dan tempat. kerana kandungan kitab-kitab terdahulu tidak begitu lengkap berbanding al-Quran yang memberikan dengan begitu mendalam kandungannya. perbuatan seseorang dan urusannya dengan orang lain tidak terkeluar dari lingkungan hukum agama sama ada wajib.kitab lain. untuk menjelaskan tentang semua aspek dalam ajaran Islam. Firman Allah s. sunat. Dengan kesyumulan al-Quran ini. Menurut al-Sayyid al-Wakil. Zaydan menyatakan bahawa Islam merupakan suatu peraturan yang menyeluruh dalam semua urusan kehidupan dan pekerti manusia.w. telah menurunkan kitab ini kepada Rasulullah s. di samping memerangi tingkatan kelas dan permusuhan...t. Berdasarkan kepada ayat al-Quran ini. Syumul: Kesyumulan al-Quran bermakna bahawa apa sahaja perkara yang membawa kebaikan dan kesejahteraan umat sejagat di dunia dan di akhirat dijelaskan asas-asasnya dalam al-Quran.halaman 72 ada di dunia atau akhirat.w. beliau menyatakan Islam merupakan satu agama yang menyusun hubungan manusia dengan Pencipta. . Misalannya. Kedua. haram. tersusun dan selaras. Allah s. dan mengatur hal-ehwal berkaitan dengan ekonomi dan politik yang berdasarkan kemuliaan akhlak. al-Quran . harus.t.a. sah dan batal. menyusun hubungan manusia sesama manusia untuk melahirkan sebuah masyarakat yang dibina di atas dasar kasih sayang dan keadilan. Dan Kami tumnkan kepadamu al-Quran 'menjelaskan tiaptiap sesuatu dan menjadi petunjuk serta rahmat dan khabargembira bagi orang-orangyang berserah din (Surah An-Nahl: Ayat 89). Maka itu.w. ianya begitu berbeza dengan kitab. Manakala Dr. dan penjelasan ini secara langsung atau tidak langsung ditafsirkan Rasul-Nya menerusi hadis (sunnah). makruh. Seimbang: Kandungan al-Quran adalah seimbang antara semua bahagian dan antara satu sama lain. yang bermaksud.

w. atau terdapatnya pilihan lain yang selaras dengan tuntutan Islam. peraturan pada alam haiwan dan lain-lain.melarang perbuatan zina. yang bermaksud: Maka apakah mereka tidak memperhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan darisisiAllah. peraturan pada alam tumbuh-tumbuhan. keselarasan dan tiada perselisihan dalam kandungannya. kerana wujudnya keseimbaugan.w. Berdasarkan ayat ini. Keseimbangan al-Quran tidak tertentu kepada menyusun kehidupan manusia semata-mata. sebaliknya terdapat juga keseimbangan antara peraturan manusia dengan peraturan lain yang menyusun seluruh alam ini. wujud persoalan. apabila sesuatu larangan itu begitu keras.t. Dengan adanya keseimbangan dan keselarasan ini. Sebaliknya. maka segala dorongan ke arah itu dilarang termasuk dilarang menghampirinya. maka balasan kepada yang melanggarnya adalah lebih keras berbanding dengan larangan yang kurang keras.t. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian terhadap keistimewaankeistimewaan al-Quran. adakah al-Quran masih diperlukan oleh manusia masa kini? Sedangkan diketahui bahawa alQuran. Dalam menentukan ganjaran baik dan pembalasan buruk. Peraturan pada alam kosmos. al-Quran memberikan keseimbangan iaitu apabila sesuatu suruhan itu penting. dari segi kandungan dan ajarannya bersesuaian atau fleksibel . Firman Allah s. ianya merupakan halaman 73 suatu bukti bahawa al-Quran itu datangnya dari Allah s. maka ganjarannya lebih besar berbanding dengan yang kurang penting. tentulah inereka mendapat pertentangan yang banyak di dalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). Ini mendorong kepada pembentukan institusi perkahwinan sebagai jalan keluar daripada zina. menunjukkan bahawa al-Quran datang dari Pencipta Yang Maha Agung. semuanya seimbang antara satu sama lain.

maka hendaklah kamu menyembah Aku (Surah Al-Anbiyaa": Ayat 92). keperluan manusia pada masa kini sama dengan keperluan manusia ketika 14 kurun yang lalu. maka beberapa aspek perlu diteliti iaitu pertama.t. Dan sesungguhnya Hari Kiamat itupastilah datang. sebenarnya merupakan keperluan utama manusia untuk membina kerohanian. manusia mendakwa mereka telah mencapal tahap ketamadunan yang tinggi. Kedua. natijah daripada tindakan mengetepikan peranan agama (rohani) melalui fahaman sekular. manusia memerlukan perkara-perkara bersifat fizikal dan spiritual. Kedua.w. Perwatakan manusia menunjukkan. apakah yang akan berlaku terhadap manusia dan masa depan? Firman Allah s.dengan sepanjang masa atau zaman dan bersesuaian dalam semua ruang (tempat). Untuk menjawab persoalan ini. terutama dari sudut sains dan teknologi tetapi mereka terlalu rendah dari segi nilai kemanusiaan. al-Quran diperlukan kerana manusia bukanlah makhluk yang sempurna.t. Dengan ini. Ini merupakan petanda-petanda permulaan kejatuhan setiap peradaban dan tamadun manusia. Roger Graudy melalui penelitian dan kajian terhadap tamadun Barat. malah merupakan makhluk yang lemah. keadaan manusia pada masa kini dan perbezaannya dengan masa dahulu. kerana kandungannya merupakan bimbingan untuk menyelamatkan mereka daripada kehancuran dan kebinasaan di dunia dan akhirat. Perubahan hanya berlaku dari segi teknik dan cara untuk memenuhi perwatakan dan keperluan manusia. yang mempunyai beberapa sifat dan perasaan. bermakna masyarakar sekarang memerlukan al-Quran sebagaimana masyarakat terdahulu. tidak ada . Dan ketiga. Pada masa kini. ia merosakkan sistem nilai kemanusiaan itu sendiri kerana krisis moral yang berlaku di Barat. Sebaliknya. Pada asasnya tiada perubahan terhadap perwatakan dan keperluan manusia. Seorang sarjana Barat. Siapakah Tuhan yang sebenar untuk diberikan perhambaan diri dan taat setia? Firman Allah s. yang bermaksud: Inilah agama kamu yang satu dan Aku Tuhan kamu. mendapati tamadun ini tidak berjaya untuk membawa manusia ke jalan kesempurnaan dan kebaikan.w. Manusia tidak mengetahui beberapa perkara antaranya pertama. Penyembahan kepada Tuhan. al-Quran diperlukan oleh manusia di sepanjang masa dan ruang. yang bermaksud.

tidak akan dapat menatap sebuah kitab yang boleh dibaca. yang bermaksud: Adapun orang-orangyang beriman dan mengerjakan amal-amal soleh. malah wujud keselarasan dan jalinan sesamanya yang tetap terjamin.1. Ketiga. maka bagi mereka syurga-syurga tempat kediaman sebagai pahala terhadap apa yang telah mereka kerjakan (Surah As-Sajdah: Ayat 19).w. agar diberikan balasan pahala dan syurga. bagaimanakah cara menyusun kehidupan yang sempurna di dunia dan bagaimanakah cara mengongkong nafsu jahat dan sifat negatif yang terdapat pada manusia? Dan kelima. Firman Allah s. namun ia tidak menunjukkan percanggahan atau bertentangan antara satu sama lain.halaman 74 Keraguan padanya dan sesungguhnya Allah akan membangkitkan semua orang di dalam kubur (Surah Al-Hajj: Ayat 7). Secara umumnya.t. Manusia hidup di dalam dunia berpenghujung. hari Kiamat berlaku dan manusia akan dibangkitkan dari alam kubur. berdasarkan huraian di atas dapat disimpulkan iaitu alQuran sebuah kitab suci samawi yang mempunyai keistimewaan yang tinggi dan manusia memerlukannya sepanjang zaman dan ruang. kitab suci al-Quran al-Karim mengandungi tiga perkara asas iaitu akidah.t. 4. Walaupun al-Quran mengandungi semua asas-asas kehidupan manusia yang terdapat pada tempat-tempat yang bertaburan di dalamnya.w. Maka itu. dan dibuat panduan dalam pembentukan masyarakat manusia bertamadun. bagaimanakah cara untuk manusia mendapat kesenangan di hari akhirat nanti? Firman Allah s. menunjukkan cara-cara unruk mencapai kesenangan iaitu dengan beriman dan mengerjakan amalan-amalan saleh. Keempat.w. yang .5 Kandungan al-Quran Berdasarkan kandungan. diteliti dan dikaji. syariah dan akhlak. al-Quran merupakan kitab yang sesuai untuk dijadikan petunjuk kepada umat Islam dan seluruh manusia sejagat. Tiga perkara asas ini kemudiannya bercabang-cabang dan beranting-ranting dengan asas-asas dalam semua kehidupan manusia.t. Allah s.

Asas dalam peraturan ini ialah seperti peraturan nikah kahwin.bermaksud: Maka apakah mereka tidak memerhatikan al-Quran? Kalau kiranya al-Quran itu bukan dari sisi Allah. iaitu untuk membebaskan pemikiran manusia dari kongkongan kebiasaan dan pemujaan sesama makhluk ke arah pemikiran yang bebas luas dan pemujaan kepada Yang Maha Agung. iaitu prasyarat kepada kesejahteraan dan kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Secara umumnya. Asas akidah ini terdapat pada Rukun Iman.perkara ibadat dan ketaatan. Al-Quran ternyata berbeza dengan kitab-kitab agama lain . Kandungan al-Quran dapat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu pertama. hukum tasyri'. adalah untuk memastikan kemuslihatan hidup dan menjamin keadilan sesama makhluk. kekeluargaan. iaitu untuk peningkatan kerohanian yang akan membawa kepada kemantapan hidup. politik dan hubungan dalam dan luar. jihad.w. perkara-perkara yang dilarang kerana boleh menjejaskan kesejahteraan dan kebahagian. kerajaan. murah hati dan suka pada kebaikan. la mengandungi Ibadat Khusus. adab-adab kemasyarakatan. belas kasihan. Percanggahan dan pertentangan antara satu sama lain tidak berlaku. Asas akhlak ini ialah seperti sikap tolong menolong. akidah. menurut beliau lagi kandungan Islam yang dibawa oleh al-Quran dan al-hadis merangkumi perkara. jual belt. Seorang sarjana Islam. akhlak baik dan akhlak buruk. dan mengenali kelompok-kelompok manusia. dan kedua. kemasyarakatan. perekonomian. bersatupadu. orang kafir dan ahli kitab. Asas dalam ibadat khusus ini terdapat pada Rukun Islam. tentulah mereka mendapat pertentangan yang bariyak didalamnya (Surah An-Nisaa': Ayat 82). pula adalah untuk membangunkan keperibadian yang membawa kepada halaman 75 keharmonian hidup sejagat. Akhlak. walaupun diketahui bahawa Rasulullah s. Peraturan. kemasyarakatan dan kenegaraan. perkara-perkara yang disuruh. siapakah orang mukmin. menerima wahyu selama 23 tahun dan di tempat-tempat yang berbeza.a. 'Izzudin Baliq telah menggariskan bahawa Islam yang dibawa oleh al-Quran itu secara kasarnya mengandungi Akidah.

kerana kandungannya yang menyeluruh dan menjangkau keseluruhan asas kehidupan manusia. Pada ijtihad juga wujud. Pada masa kini. Namun begitu. apakah pula pandangan alQuran terhadapnya? Apakah al-Quran akan menerimanya. bacaan-bacaan dan sejarah-sejarah lampau. dengan kesedaran bahawa itulah usaha yang paling maksimum untuk tujuan tersebut. penemuan dan ciptaan hasil kajian sains memainkan peranan yang besar dalam kehidupan manusia. Manakala halaman 76 bahagian kedua jelas wujud pada ilmu sains. dalam kehidupan. iaitu . Dari sudut konsepnya. ataupun menolaknya atau tanpa sebarang pendapat mengenainya? Untuk menjawab persoalan tersebut hendaklah diketahui terlebih dahulu apakah yang dimaksudkan dengan sains? Sains dari perkataan bahasa Inggeris. iaitu pertama. Pengertian tersebut tidak jauh bezanya dengan pengertian ijtihad dalam Islam. ketelitian dan teratur. science iaitu ilmu pengetahuan yang teratur (sistematik) yang boleh diuji (dibuktikan) kebenarannya. sedangkan kitab-kitab agama lain lebih menumpukan aspek cara-cara pemujaan. terdapat dua persamaan antara ilmu sains dan ilmu ijtihad. terdapat penemuan ini yang disalahgunakan sehingga membawa kepada kerosakan dan penderitaan terhadap manusia dan alam semula jadi.1. kesungguhan dalam penumpuan usaha tenaga. Timbullah persoalan. 4. kalaulah peranan penemuan dan ciptaan sains sangat mempengaruhi kehidupan manusia hari ini. menggalakkannya. Bahagian pertama adalah jelas wujud pada kedua-dua perkara di atas. dan kedua.6 Hubungan al-Quran dengan Sains Kajian-kajian sains telah banyak menghasilkan penemuan (sains dan teknologi) rahsia semula jadi alam yang membawa kemudahan dan kesenangan kepada manusia. Ijtihad mengikut penggunaan istilah ialah penumpuan usaha dan tenaga oleh ahli fikah untuk menyelesaikan masalah hukum syarak amali berasaskan dalil-dalil syarak yang terperinci.

dengan adanya banyak syarat yang mesti diikuti oleh mujtahid. Dengan demikian, seorang mujtahid berijtihad melakukan ijtihadnya dengan teliti dan teratur. Bagi memastikan lebih jelas tentang apakah hubungan antara al-Quran dengan sains, telitikan kedudukan ilmu dalam Islam. Dilihat dari sudut tersebut dapat ditegaskan bahawa al-Quran sangat mementingkan ilmu pengetahuan dan ayat yang mula-mula tumn, Surah al 'Alaq membawa pengertian suruhan terhadap membaca, yang membuktikan dengan jelas betapa kuatnya penekanan al-Quran terhadap ilmu. Apakah pula ilmu yang diperintahkan oleh al-Quran supaya dipelajari oleh orang Islam? Iaitu semua ilmu yang berfaedah dan memberikan manfaat kepada manusia di dunia dan di akhirat. Maka itu, pembahagian ilmu dalam Islam itu terdiri daripada dua bahagian iaitu pertama, bahagian ilmu fardu ain. la merangkumi pelbagai asas ilmu yang menjadi syarat ke arah pembinaan individu muslim, seperti ilmu asas dalam akidah Islam dan ilmu asas untuk melakukan ibadah khusus. Kedua, bahagian ilmu fardu kifayah. la merangkumi berbagai-bagai ilmu yang membawa faedah kepada kehidupan manusia, seperti ilmu sains tabii, teknologi dan sebagainya. Al-Quran menyuruh manusia memerhati dan meneliti kejadian alam ini, kerana di sebalik setiap kejadian alam ini ada rahsia yang tersembunyi. Ini membuktikan, al-Quran mementingkan penelitian dan kajian, dalam mencari ilmu pengetahuan. Semasa manusia masih diselubungi kejahilan dalam bidang sains, al-Quran telah menyingkap beberapa isu berhubung dengan sunnah alam, kemudian menyuruh manusia melakukan penelitian dan kajian selanjutnya. Sebagai kesimpulannya, al-Quran merupakan sumber ilmu pengetahuan dan berhubung rapat dengan bidang sains, dan oleh sebab itu Islam menekankan peri pentingnya ilmu pengetahuan sebagai asas pembentukan tamadun manusia. Terdapat beberapa sebab mengapa hubungan keduadua, al-Quran dan ilmu pengetahuan (sains) dianggap rapat iaitu Islam mementingkan ilmu pengetahuan dan menggalakkan umatnya untuk melakukan penelitian dan kajian terhadap alam semula jadi ini; Islam mementingkan kesejahteraan umat manusia sejagat yang boleh

disumbangkan melalui penemuan-penemuan sains; wahyu dan sunnah alam ditentukan oleh Allah s.w.t. Dengan itu wahyu merupakan asas kepada Islam dan sunnah alam yang merupakan asas kepada ilmu sains datang dari sumber yang sama.

4.1.7 Hubungan al-Quran dengan Kitab Samawi Lain

Hubungan kitab al-Quran dengan kitab samawi lain dikaitkan dengan tugas dan peranan rasul. Rasul dilantik untuk menyampaikan ajaran agama Allah s.w.t. kepada manusia dengan menerangkan jalan menuju keselamatan dan menolak jalan yang membawa kepada kebinasaan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan sesungguhnya Kami telah mengutuskan rasul pada tiap-tiap umat. untuk menyerukan masyarakat mereka supaya menyembah Allahdan menjauhi taghut... (Surah An-Nahl: halaman 77 Ayat 36). Ayat di atas menjelaskan mengenai tujuan dan peranan Allah s.w.t. melantik rasul-rasul-Nya di kalangan masyarakat ialah untuk menyembah Allah s.w.t. dan mengelakkan dari memperhambakan diri kepada taghut, kerana ia akan membawa kebinasaan. Rasul dilantik sebagai rantaian perutusan Allah s.w.t. kepada umat manusia sepanjang zaman dan seramai 313 rasul utusan dilantik, dan pengakhir kepada rasul-rasul ini ialah Rasulullah s.a.w. Di dalam al-Quran, disebutkan 25 orang rasul dan lima daripadanya digelar ulu al-‘azm iaitu Nabi Nuh a.s., Nabi Ibrahim a.s., Nabi Musa a.s. (kitab Taurat), Nabi Isa a.s. (kitab Injil), dan Nabi Muhammad s.a.w. (kitab al-Quran). Ketiga-tiga kitab suci samawi iaitu Taurat, Injil dan al-Quran bersumberkan Allah s.w.t., maka ia saling berkait rapat dan saling membenarkan antara satu sama lain. Firman Allah s.w.t. bermaksud: Dan (ingatlah) ketika itu Isa Putra Maryam berkata; "Hai Bani Israel, sesungguhnya aku adalah utusan Allah kepadamu, membenarkan kitab (yang diturun) sebelumku, iaitu Taurat dan memberi khabar gembira

dengan (datangnya) seorang rasul yang akan datang sesudahku, yang namanya Ahmad (Muhammad)". Maka tatkala rasul itu datang kepada mereka dengan membawa bukti-bukti yang nyata, mereka berkata: "Ini ialah sihir yang nyata". (Surah Ash-Shaff: Ayat 6) Ayat di atas menjelaskan hubungan rapat antara tiga orang rasul terakhir ini, iaitu Nabi Musa a.s., Nabi Isa a.s., dan Nabi Muhammad s.a.w., yang saling benar-membenar antara satu sama lain. Apabila diutuskan seseorang rasul, maka rasul yang terkini mesti diterima pakai ajaran yang disampaikannya. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud, Katakanlah wahai orang-orang mukmin; Kami beriman kepada Allah dan apa yang diturunkan kepada kami, dan apa yang diturunkan kepada Ibrahim, Ismail, Ishak, Yaakub dan anak cucunya, dan apa yang diturunkan kepada Musa dan Isa serta apa yang diturunkan kepada nabi-nabi dari Tuhannya. Kami tidak membeza- bezakan seseorang pun di antara mereka dan kami hanya tunduk dan patuh kepada-Nya. (Surah Al-Baqarah: Ayat 136) halaman 78 Berdasarkan ayat di atas, setiap umat Islam wajib mempercayai kepada semua nabi dan rasul yang diutuskan Allah s.w.t., tanpa membeza-bezakan antara mereka. Setiap rasul menyampaikan asas-asas dakwah yang sama laitu mempercayai Allah s.w.t. dengan segala yang ada pada-Nya; mempercayai semua rasul dan utusan Allah kepada manusia; mempercayai wujudnya hari akhirat dan apa yang berlaku padanya; dan kelakuan dalam kehidupan yang berasaskan keimanan dan kepercayaan. Kitab suci al-Quran, kitab Taurat dan kitab Injil merupakan kitab yang membawa petunjuk, hidayah dan cahaya dari Allah s.w.t. kepada seluruh umat Islam dan umat manusia. Firman Allah mengenai kitab suci al-Quran yang bermaksud: Dengan (al-Quran) itu Allah menunjukkan jalan-jalan keselamatan dan kesejahteraan kepada. sesiapa yang mengikut keredhaan-Nya, dan (dengannya) Tuhan keluarkan mereka dan gelap gelita (kufur) kepada cahaya (iman)yang terang benderang, dengan izin-Nya dan

(dengannyajuga) Tnhan menunjukkan mereka kejalan 'yang lurus (Surah Al-Maa'idah:Ayat 16). Firman Allah s.w.t. mengenai kitab suci Taurat yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah menurunkan Kitah Taurat, yang mengandungi petunjuk dan cahaya yang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 44). Firman Allah mengenai kitab suci Injil yang bermaksud:... Dan Kami telah berikan kepadanya Kitab Injil, yang mengandungi petunjuk (hidayah) dan cahayayang menerangi... (Surah Al-Maa'idah: Ayat 46). Berdasarkan kepada sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t., maka wujud persamaan-persamaan yang ada pada kitab-kitab samawi dan ini menolaktuduhan bahawa al-Quran meniru dari kitab-kitab suci samawi terdahulu. Sebaliknya, ini merupakan kesepaduan kitab-kitab suci samawi yang datang dari sumber yang sama, Allah s.w.t.

4.2 AL-HADIS

4.2.1 Pengenalan Hadis

Al-Hadis (al-Sunnah) ialah segala yang disandarkan kepada Rasulullah s.a.w. sama ada perkataan, perbuatan dan pengakuan serta sifat kejadian, akhlak dan riwayat hidup baginda, sebelum dan sesudah baginda dilantik menjadi Rasul. Al-Hadis diriwayatkan daripada Rasulullah s.a.w. oleh para Sahabat, Tabiin dan seterusnya, sehingga dikumpulkan dan ditulis oleh ulama-ulama hadis. Dalam konteks ini, umat Islam telah bersepakat (ijmak) bahawa al-Hadis merupakan sumber hukum syariah (perundangan Islam). Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Apa yang diberikan Rasul kepadamu maka terimalah ia, dan apa yang ditegahnya maka tinggalkan ia (Surah AlHasy: Ayat 7). Sebagai sumber hukum syariah, al-Hadis melengkapi alQuran dengan melalui tiga cara iaitu pertama, ia menegaskan hukum yang terdapat dalam al-Quran; kedua, menjelaskan apa yang tidak diperincikan oleh kitab al-Quran; dan ketiga, ia menetapkan sesuatu hukum yang tidak terdapat dalam al-Quran tetapi hukum ini bertepatan dengan prinsip umum dalam al-Quran. halaman 79

Namun begitu terdapat sebahagian daripada al-Hadis yang bukan menjadi hukum kepada umat Islam iaitu terdapat perkara-perkara yang dilakukan oleh Rasulullah s.a.w. sebagai seorang insan seperti bangun, duduk, tidur, dan makan; kecuali baginda memerintahkannya. Perkara-perkara duniawi yang diperolehi dari pengalaman baginda sendiri, dari segi pertanian, perniagaan, peperangan, dan sebagainya. Perkara-perkara yang khusus bagi baginda sahaja seperti puasa tanpa buka, wajib bertahajud dan lainlain.

4.2.2 Hubungan al-Quran dengan al-Hadis

Mengenai hubungan kitab suci al-Quran al-Karim dengan al-Hadis, keduaduanya meniiliki hubungan rapat kerana berasaskan sumber yang sama iaitu wahyu Allah s.w.t. Walaupun hadis itu dari Rasulullah s.a.w., namun dari sudut ajarannya tetap berpandukan wahyu. Rasulullah s.a.w., sebagai pesuruh Allah akan menerima ajaran dan arahan untuk disampaikan kepada umat manusia, mesti diikuti dan ditaati oleh umatnya berdasarkan wahyu. Rasulullah s.a.w. juga melakukan ijtihad, tetapi bukanlah bererti terlepas dari panduan wahyu, kerana ijtihad itu lebih banyak bertujuan untuk memberi pengajaran kepada umatnya. Hubungan al-Quran dengan hadis dirapatkan lagi dengan pergantungan antara satu sama lain. Al-Quran memerlukan hadis, kerana banyak perkara umum ditafsirkan dan diberi secara terperinci oleh hadis. Seandainya, tiada tafsiran dari hadis banyak perkara dalam al-Quran tidak dapat difahami dan dilakukan. Begitu juga hadis memerlukan al-Quran, kerana al-Quran merupakan induk kepada hadis dan tanpa al-Quran agama Islam tiada. Menurut al-Sayyid Nawfal, al-Quran diturunkan untuk menerangkan urusan Islam kesemuanya. Manakala peranan al-Hadis atau al-Sunnah ialah menerangkan dan mentafsirkan al-Quran. Dengan itu, hadis diperlukan untuk memahami al-Quran. Dari sudut ini, ada beberapa persamaan dengan peranan mahkamah (hakim) yang mentafsirkan undang-undang, termasuk undang-undang perlembagaan negara. Dr. Mustafa al-Siba'i

menerangkan bahawa banyak ayat al-Quran diturunkan dalam bentuk umum, dengan tidak diperincikan. Maka itu banyak hukum tidak dapat dilaksanakan jika tidak dirujuk kepada Rasulullah s.a.w. untuk mengetahui kedudukan yang jelas. Penjelasan hukumnya adalah Rasulullah s.a.w. yang bertindak sebagai jurucakap dan penjelasan dari Tuhan. Namun begitu, wujud satu fahaman yang berpendapat bahawa hadis tidak diperlukan kerana al-Quran merupakan kitab yang sempurna dan terdapat di dalamnya segala yang diperlukan. Antara hujah fahaman ini ialah kerana terdapat ayat yang menyebut, firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Dan tidaklah binatan-binatang yang ada di bumi dan burung-burung yang terbang dengan kedua-dua sayapnya melainkan umat seperti kamu juga. Tidaklah kami alpakan sesuatupun di dalam al-Kitab, kemudian kepada Tuhanlah mereka dihimpunkan (Surah Al-An'aam: Ayat 38). Ayat di atas, jelas menyatakan bahawa setiap sesuatu terdapat di dalam al-Kitab, namun yang dimaksudkan dengan al-Kitab di sini ialah Luh halaman 80 Mahfuz. Kebanyakan ahli tafsir berpendapat demikian, misalannya alQurtubi dan al-Maraghi yang lebih bersetuju kepada Luh Mahfuz. Berdasarkan hubungan ayat di atas dengan bahagian sebelum dan selepasnya, ia menunjukkan hubungannya dengan ilmu Allah s.w.t.. Maka ia lebih bersesuaian dengan maksud Luh Mahfuz. Walaupun begitu, ulama tafsir yang berpendapat bahawa maksud al- Kitab itu ialah al-Quran, tidaklah bererti bahawa mereka bersetuju terdapat semua perkara di dalam al-Quran. Ini kerana, maksudnya ialah al-Quran mengandungi semua perkara (lengkap) secara umum. Maksud tersebut adalah jelas, iaitu perkara-perkara yang berhubung dengan sams dan teknologi tidak disebut di dalam al-Quran, dan kalau disebut ia adalah secara sepintas lalu sahaja. Dalam perkara-perkara tertentu jelas bahawa al-Quran memerlukan tafsiran hadis, kerana hadis lebih memperincikan. Misalannya, seseorang yang mempelajari Islam melalui al-Quran sahaja, maka bagaimanakah dia dapat

melakukan

ibadat

sembahyang,

haji

dan

sebagainya?

Ini

kerana

keterangan melakukan ibadat-ibadat tersebut dengan terperincinya tidak disebut di dalam al-Quran. Hubungan, saling bergantungan dan gandingan antara al-Quran dan hadis dapat dilihat dalam beberapa ayat al-Quran. Antaranya firman Allah s.w.t. yang bermaksud:... Apa yang diberikan Rasul kepada kamu maka terimalah ia dan apa yang dilarangnya ke atas kamu maka tinggalkanlah dan bertakwalah kepada A llah, kerana sesungguhnya Allah sangat keras hukuman-Nya (Surah Al-Hasyr: Ayat 7). Ayat ini dengan jelas menyebut mengenai kewajipan setiap orang untuk mematuhi semua perintah Rasulullah s.a.w. dan mengikuti perintahnya. Kewajipan tersebut ditujukan kepada umat terdahlulu dan umat kini, dan tidak terhad kepada para sahabat atau yang sezaman dengan Rasulullah s.a.w. sahaja dan berterusan. Dalam hubungan ini Allah s.w.t. berfirman yang maksudnya: Dan taatlah kamu kepada Allah dan Rasul-Nya, supaya kamu diberi rahmat (Surah All' Imran: Ayat 132). Firman Allah s.w.t. lagi, yang bermaksud: Katakanlah, Taatlah kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika kamu berpaling, maka sesungguhnya Allah tidak menyukai orang-orang kafir (Surah Ali' Imran: Ayat 32) dan, Wahai orang-orang yang beriman, taatlah kepada Allah dan taatlah Rasul-Nya dan ulilamridi antara kamu. Kemudian, jika kamu berlainan pendapat tentang sesuatu, maka kembalikan ia kepada Allah (alQuran) dan Rasul (sunnah), jika kamu benar-benar beriman kepada Allah dan hari kemudian. Demikian itu lebih utama dan lebik baik akibatnya (Surah An-Nisaa': Ayat 59). Ketiga-tiga ayat tersebut menyentuh tentang orang Islam diperintahkan supaya taat kepada Rasul, pesuruh Allah s.w.t. Ayat-ayat tersebut tidak boleh digunakan pada masa kini, sekiranya ketaatan kepada Rasulullah itu berlaku hanya pada zaman kehidupan baginda. Ini sudah tentu bercanggah dengan dasar ayat-ayat tersebut, kerana ia tiada nas yang menunjukkan demikian. Perintah supaya kembali kepada Allah s.w.t. dan Rasul-Nya jika berlaku kelainan pendapat ialah kembali kepada al-Quran dan sunnah Rasul selepas wafatnya. halaman 81

Maksud tersebut jelas kerana taat akan Allah membawa erti mengikut kitabNya, al-Quran; taat akan Rasul bererti mengamalkan sunnah dan taat akan ulul amri ialah mengikuti perintah-perintah yang tidak bercanggah dengan kehendak Allah s.w.

halaman 82 Muhammad al-Bahi, a-Fikral-Islami al-Hadis iaa Silatuhu hi al-Isti'maralGharh, (Kaherah: Wahbah, 1975), him. 206. Ibid., him. 207-208. 'Abd. Al-HalimMahmod, al-Ghazwal-FikriwaAtharuhufial-Mujtama'al- Islami al-Ma-asir, (Dar al-Buhuth, 1979), him. 36-37. Abi Hassan All al-Hasani Al-Nadawi, al-Sirah al-Nabawuyah, (Jeddah: Dar al-Syuruq, 1997), him. 96-97. Ibid, him. 90. Abu Muhammad 'And al-Malik Ibn Hisham, al-Sirah al-Nahawiyah li Ibn Hisham, Bahagian I, (Beirut: Muasasah Ashwar, t.t), him. 238. Muhammad 'Abd al-Azim Al-Zarqani, Manahilal-'Irfanfi 'Ulum al-Quran, muj.2, (Beirut: Ihya' al-Turath al-'Arabi, t.t.), him. 317. Ahmad Mustafa al-Maraghi, Tafsir al-Maraghi, (Mesir: Dar al-Fikr, t.t.), him. 182. Yusuf al-Qardawi, Thaqafah al-Da'iyah, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1978), him. 11. Abd. Al-Qadir 'Audah, al-Tasyri al-Jina'i al-Islami, Jilid I, (Beirut: Dar alKitab al-Arabi, t.t), him. 22. Muhammad All al-Sabum,al-Tibyanfi 'Ulum al-Quran, 1980), him. 48. Ab. Aziz Mohd. Zin, al-Quran Dan Mesej Kesejahteraan Sejagat, (Kuala Lumpur: BAHEIS, 1997), him. 8. Mana' al-Qattan, Mabahithfl 'Ulum al-Quran, (Beirut: Muasasah al-Risalah, 1976), him. 119. Ahmad ibn All ibn Hajar, Fathal-Bari, (Riyadh: al-Riyadh al-Hadis, t.t.), him. 46. Ibid., him. 52. Muhammad Subaih, BathJadid 'an al-Quran al-Karim, (Kaherah/Beirut: al-

Syuruq, 1983), him. 130. Mana' al-Qattan, Op.cit. him. 266. Karim Zaydan, Usul al-Da'wah, (al-Manar al-Islamiyah, 1976), him. 49. Ahmad Ghdush, al-Da'wah al-Islamiyah Usuluhawa Wasailuha, (Kaherah: Dar al-Kitab al-Misri, t.t.), him. 34. halaman 83 Ibid., 119. Ibid., 119-120. Muhammad Fathi 'Uthman, lal-Din lil-Waqi', (Kuwait: Dar Kuwait, t.t.), him. 22-3. Ahmad Ghalush, op.cit., him. 201. Yusuf al-Qaradawi, op.cit., him. 13. Muhammad Fathi 'Uthman, op-cit. him. 57. Sayyid Qutb, Fi Zilal al-Quran, (Beirut: Dar al-Syuruq,1977), him. 976, Ahmad Mustafa al-Maraghi, op.cit., him. 127-128. Muhammad al-Sayyid al-Wakil, Taqnin al-Da 'wah, (Jeddah: Dar alMujtama', 1994), him. 22. KarimZaydan,op.C!t. him. 49.. Dipetik oleh Shahnum Hanif dan Abdullah Shuhaimi, "Mengekang Keruntuhan Moral Melalui Agama", Berita Harian, 17 Disember 1993, him. 10. 'Izuddin Baliq, Minhajal-Salhin, Beirut, 1978, him. 76. Ibid., him. 1014-1023. Kamus DBP, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1985), him. 1111. Badran Abu al-'Ainnain, t.t. him. 471, Al-Sabuni, op.cit., him. 12,14-15. Hasan Isa Abd al Zahir, Fusul fi-al-Da'wah al-Thaqafahal-Islami'yah, (Kuwait: Daral-Qalam, 1981), him. 151. Abu al-Majd al-Sayyid Nawfal, al-Da'wah ila Allah Ta'ala Khasaisuha Muqawwimatuha Manahijuha, (t.p, 1977), him. 137. Mustafa al-Siba'i, al-Sunnah wa Makanatuhafial-Tashri'al-Islamu, (Beirut: alMaktab al-Islami, 1978), him. 49. Al-Qurtubi, Abu Abdullah Muhammad ibn Ahmad ibn Abi Bakr ibn Farah alAnsari al Khazarji al-Andalusi, al-fami' Al Ahkam al-Quran, Beirut, 1965.

him. 420 Al-Maraghi, op.cit., him. 118-119. Karim Zaydan, op.cit., him. 32-33). Al-Qurtubi, op-cit, him. 216. Al-Sabuni, op. cit. him. 408. halaman 84

Bab 5

ILMU DAN PEMBANGUNAN MASYARAKAT MENURUT ISLAM Aizan All @ Mat Zin Pengertian dan Konsep Ilmu, Kedudukan cendekiawan di sisi Islam, Peranan Ilmu dalam Pembangunan Masyarakat, Pembentukan Masyarakat Islam, Perkahwinan, Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga, Konsep Kemasyarakatan Islam, Hak dan Tanggungjawab anggota Masyarakat, Islam dan Masyarakat Berbilang Kaum.

5.1 PENGERTIAN DAN KONSEP ILMU

Menurut Abd al-Jabbar, ilmu ditakrifkan sebagai kepercayaan yang memuaskan jiwa bahawa objek yang dipercayai itu adalah menepati perkara yang sebenarnya menurut realiti yang berlaku. Ini bermakna, ketepatan maklumat selaras dengan realiti itulah yang dikatakan ilmu. Profesor Abdullah Hassan, seorang tokoh akademik memberikan definisi ilmu sebagai apa saja yang bererti, bernilai dan berguna. Manakala Kamus Dewan pula mendefinisikan ilmu sebagai pengetahuan, kepandaian (dalam perkara dunia, akhirat, zahir, batin dan lain-lain). Ilmu merupakan pelengkap kepada kebijaksanaan manusia dalam melakukan tindakan. Ilmu akan mengangkat darjat (martabat) kebijaksanaan seseorang di peringkat individu, masyarakat, negara dan

seterusnya memberikan dampak kepada proses pembentukan sesuatu tamadun manusia. Oleh yang demikian, konsep ilmu Islam amat ketara perbezaannya dengan konsep ilmu- ilmu lain. Ilmu Islam mempunyai ciri-ciri yang tersendiri iaitu ketuhanan (RabbamaV), terbuka dan global. halaman 85 Konsep ilmu menurut ciri ketuhanan (rabbaniah): Ketuhanan dari segi sumber, penggunaan dan matlamat ilmu. Ketuhanan dari segi sumber bererti segala ilmu yang manusia perolehi berasal daripada Tuhan Yang Maha Mengetahui sama ada secara terus iaitu wahyu (Zabur, Taurat, Injil dan al-Quran) atau secara tidak langsung iaitu melalui penelitian dan kajian terhadap alam semesta. Ini selaras dengan wahyu pertama yang diturunkan kepada baginda Rasulullah s.a.w. dan ia termaktub di dalam surah al-'Alaq: Ayat 1 yang memenntahkan manusia supaya mencari ilmu (membaca) dengan nama Tuhan yang menciptakan. Ini membuktikan bahawa semua ilmu dikaitkan dengan Allah s.w.t. Ketuhanan dari segi penggunaan pula bererti ilmu yang diperolehi hendaklah dilaksanakan selaras dengan syariat Islam tanpa sebarang penyelewengan. Manakala ketuhanan dari segi matlamat ilmu bermaksud tujuan dan objektif pencapaian ilmu adalah untuk memenuhi keperluan kehidupan manusia dan alam semesta secara keseluruhannya selaras dengan syariat Islam. Ilmu menurut Islam bukan bersifat monopoli atau digunakan untuk kepentingan individu semata-mata bagi menjadikan dirinya seorang manusia yang agung, berkuasa dan terkenal. Ini amat bertentangan dengan ciri ketuhanan tersebut. Konsep ilmu Islam menurut ciri terbuka: Terbuka dalam dalam dua aspek iaitu memperolehi ilmu dan menggunakan ilmu. la tidak membataskan sumber perolehan daripada kitab al-Quran atau al-Hadis sahaja. Malah ilmu Islam tidak hanya terbatas untuk kegiatan keagamaan semata-mata bahkan untuk kegiatan keduniaan. Dr. Yusuf al-Qaradawi membahagikan ilmu kepada dua bahagian. Pertama, ilmu yang berkaitan dengan syariat (akidah, ibadah dan akhlak). Kedua,

Sekiranya ilmu Islam tidak bersifat terbuka. maka di mana sahaja dia menjumpainya maka dia berhak mendapatkannya. Hakikatnya. Pada zaman Rasulullah s. Kedatangan mereka tidak dihalang. Manakala terbuka dalam penggunaan ilmu ialah ilmu yang diperoleh hendaklah dikongsi sama ada di kalangan muslim atau bukan muslim.a.w.a. malah dari orang bukan Islam. Bahkan ilmu Islam tidak bersifat monopoli.w. Orang-orang Eropah datang ke sana untuk mempelajari dan meneliti ilmu pengetahuan terutama daripada sarjana-sarjana Islam. Rasulullah s. Konsep ilmu Islam menurut ciri global: Keseluruhan ilmu yang memberikan manfaat kepada manusia sama ada ilmu syariat atau ilmu pengurusan tamadun manusia.a. malah diberikan penghormatan. tidak wujud pemisahan antara ilmu Islam . Rasulullah s. baginda menerima cadangan yang dikemukakan oleh Salman alFarisi untuk menggunakan ilmu peperangan yang diperolehmya daripada orang-orang Parsi. Ilmu yang berkaitan dengan syariat hanya bergurukan orang Islam yang dipercayai keilmuannya (mursyid). Dalam konteks ini. Sejarah membuktikan sirat keterbukaan halaman 86 dalam penggunaan ilmu dipraktikkan di Cordova dan Sicily iaitu pada zaman Kerajaan Islam Andalusia. Manakala ilmu berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia boleh dituntut atau diperolehi daripada guru bukan Islam.. sendiri telah membuktikan bahawa sumber ilmu untuk memajukan tamadun manusia ini tidak terbatas kepada orang Islam sahaja.ilmu yang berkaitan dengan pengurusan pembangunan tamadun manusia.w. juga telah memberitahu bahawa segala ilmu yang berguna itu berhak dimiliki oleh umat Islam sebagaimana sabdanya yang bermaksud: Hikmah (ilmu yang berguna) adalah barang mukmin yang hilang. sudah semestinya mereka ini akan disekat dan dihalang untuk mendapatkan ilmu pengetahuan tersebut. Ilmu peperangan tersebut ialah menggali parit untuk membentengi kota Madinah ketika peperangan Khandak.

W. 5. Ilmu naqliyyah merangkumi ilmu syariat yang telah diwahyukan seperti akidah.T yang bermaksud: Allah meninggikan kedudukan orangorangyang berimon di kalangan kamu dan orang-orangyang berilmu beberapa darjat (Surah Al-Mujadalah: Ayat 11). Antara hadis Baginda s. Rasulullah s. Antaranya firman Allah S. Selam daripada itu.orang yang bertakwa kepada Allah: Sesungguhnya orangyang taqwa (orangwang menaruh bimbingdan takut melanggar perintah Allah). (Hadis Riwayat al-Baihaqi) . terdiri daripada orang-orang yang berilmu Surah Al-Fathir:Ayat 28). sesunggsuhnya orang-orang yang dapat mengambil pelajaran hanyalah orang-orang yang berakal (Surah Al-Zumar: Ayat 9). la termaktub dalam al-Quran apabila Allah menyatakan kedudukan orang yang berilmu di tahap yang tinggi dalam beberapa surah.a. ialah: Menuntut ilmu adalah wajib ke atas setiap lelaki dan perempuan.2 KEDUDUKAN CENDEKIAWAN DI SISI ISLAM Islam meletakkan para cendekiawan dan sarjana di tahap yang tinggi. Islam juga mengaitkan cendekiawan dengan orang. Di sampmg itu.w.dan ilmu sekular kerana keseluruhan ilmu yang bermanfaat telah terangkum ke dalam ilmu Islam. Ibn Khaldun telah membahagikan ilmu Islam kepada dua kategori: Ilmu naqliyyah dan ilmu 'aqliyyah. Allah turut mengakui bahawa orang yang berilmu tidak sama dengan orang yang tidak berilmu: Adakah sama orangyang berilmu dengan orang yang tidak berilmu. Manakala ilmu 'aqliyyah pula meliputi ilmu yang terhasil daripada proses pemikiran (kajian akal).w. banyak menyebut tentang kelebihan orang yang berilmu.a. ibadat dan akhlak. Malah setlap individu muslim wajib menuntut ilmu. (Hadis Riwayat Ibn Majah dan Baihaqi) halaman 87 Ulama [cendekiawan] adalah pewaris para Nabi. pemerhatian dan penelitian tentang alam sekeliling.

individu muslim tidak dapat dipinggirkan.3 PERANAN ILMU DALAM PEMBANGUNAN MASYARAKAT ISLAM Ilmu merupakan elemen terpenting yang memangkinkan pergerakan manusia untuk melakukan penelitian. Ini kerana. Perhatian yang khusus telah diberikan oleh Islam terhadap pembentukan keluarga bagi mengekalkan generasi manusia (baka). Imam al-Ghazali di dalam bukunya Ihya 'Ulum al-Din. menegaskan bahawa Islam tidak menggalakkan umatnya memencilkan diri untuk beribadat dan meninggalkan tuntutan mencari ilmu sama ada bagi kegunaan diri sendiri iaitu fardu ain ataupun kegunaan masyarakat laitu fardu kifayah. Justeru. Pencapaian-pencapaian ini merupakan puncak keupayaan akal dan kejayaan manusia untuk membentuk sesuatu ketamadunan bagi memenuhi keperluan kehidupan manusia dan makhlukmakhluk sekitarnya. Ini kerana pembentukan sesuatu masyarakat adalah berasaskan institusi keluarga. Individuindividu yang berilmu akan membentuk masyarakat yang cemerlang manakala individu yang jahil akan menggagalkan proses pembangunan masyarakat.Orang yang berpeluang memberi syafaat pada hari kiamat adatiga golongan: Nabi.4 PEMBENTUKAN MASYARAKAT ISLAM Apabila isu pembentukan masyarakat Islam dibincangkan. pengkajian dan menghasilkan penemuan baru atau teknologi. Kualiti ilmu yang dimiliki oleh individu-individu yang membentuk keluarga dan seterusnya masyarakat adalah faktor penentu kepada kualiti sesebuah masyarakat. pengabaian pembentukan institusi keluarga akan membawa kepada . 5. ulama dan syuhada. masyarakat yang gemilang merupakan representasi individu yang berilmu. Manakala institusi keluarga pula bermula dengan perkahwinan di antara dua individu yang berlainan jantina. peranan individu. (Hadis Riwayat Ibn Majah) 5.

ia mempunyai peranan yang amat Denting dalam pembentukan peribadi individu kerana peribadi yang balk akan membentuk keluarga yang baik. Undang-undang keluarga Islam juga turut memberikan garis panduan mengenai pasangan yang boleh dikahwini dan golongan yang haram dikahwini. Hukum haram abadi ada tiga kategori iaitu mereka yang adapertalian darah seperti ayah. 5.w. berketurunan baik. tata susila dan kemuliaan manusia halaman 88 melalui ikatan perkahwinan.keruntuhan dan kehancuran sesebuah masyarakat. telah menurunkan undang-undang keluarga Islam sebagai panduan kepada seluruh institusi keluarga.a. Dalam konteks ini. Rasulullah s. Segala ilmu ini perlu dipelajari oleh setiap individu muslim sebelum mendirikan sebuah rumah tangga. menyarankan agar umatnya memberi keutamaan kepada faktor yang keempat iaitu beriman (berakhlak). hanya keimanan dapat menjamin keharmonian institusi keluarga dalam mencapai kebahagiaan di dunia dan di akhirat. Semasa proses pencarian jodoh.t. lelaki dan wanita melalui akad nikah dan ijab kabul.1 Perkahwinan Perkahwinan merupakan ikatan antara dua individu. Di samping itu.w. Namun.a.w.w. Golongan yang haram dikahwini hukumnya terbahagi kepada dua iaitu haram abadi dan haram sementara. Institusi keluarga dapat memelihara akhlak. keutamaan diberikan kepada calon yang beriman kerana menurut Baginda Rasulullah s. cantik dan beriman (berakhlak). . Justeru. kebiasaannya seseorang akan memilih pasangannya berdasarkan kepada empat ciri iaitu berharta.t. Allah s. la diklasifikasikan oleh fukaha di dalam kitab-kitab fikah sebagai Munakahat yang bermaksud nikah-kahwin.4. ibu dan anak. dari keluarga yang baik akan melahirkan masyarakat yang baik dan seterusnya tertegak sebuah negara yang cemerlang di bawah keredaan Allah s.

harus: bagi seseorang yang ingin melakukan seks. Manakala hukum haram sementara pula ialah ipar iaitu apabila pasangan meninggal maka perkahwinan antara suami dengan ipar atau isteri dengan ipar dibolehkan. sunat berkahwin: sekiranya dia ingin menjaga kesuciannya. la merupakan jalan penyelesaian kepada naluri tabii atau fitrah semula jadi manusia iaitu hubungan seks antara lelaki dan wanita yang dijadikan Allah s. hukum nikah terbahagi kepada lima.pertalian kekeluargaan seperti anak tiri. mertua dan menantu. haram berkahwin: orang yang tidak mencukupi syarat. orang yang bend kepada perkahwinan dan seumpamanya. memelihara kehormatan diri. serta nafsu syahwatnya begitu tinggi hingga boleh mendorong kepada perzinaan. Keempat. wajib nikah: bagi yang berkemampuan dari segi zahir dan batin. Ketiga. cukup syarat dan berkemampuan (zahir dan batin). Menurut mazhab Syafie. Islam menyarankan agar dia berpuasa. dan perempuan dalam idah (idah ialah tempoh menunggu bagi wanita yang bercerai dengan suaminya sama ada hidup atau mati. pertalian penyusuan seperti ibu susu dan saudara sesusu. Kedua. ketenangan jiwa dan sebagai cara untuk menyalurkan naluri cinta dan kasih sayang. makruh nikah: orang yang tidak berhajat kepada seks. tidak berkemampuan zahir dan batin serta tidak bertanggungjawab kerana dibimbangi akan merosakkan rumah tangga serta masa halaman 89 depan isteri dan anak. Pertama. Bagi yang tidak berkemampuan dari segi perbelanjaan perkahwinan. Perkahwinan bertujuan untuk memperolehi zuriat dan mengekalkan baka. mencapai ketenangan hati. perempuan bukan Islam apabila dia memeluk Islam perkahwinan dibolehkan. . sebelum ia dibolehkan berkahwin lain selama 4 bulan 10 hari) apabila tamat tempohnya maka dibolehkan berkahwin. Kelima. ahli ibadat.w. Fukaha menetapkan hukum berkahwin ini berdasarkan kepada keadaan individu.t. Terdapat beberapa kategori dalam hukum berkahwin.

2 Hak dan Tanggungjawab dalam Institusi Keluarga Hak dan Tanggungjawab Suami Isteri: Dalam institusi keluarga Islam.duanya boleh diwarisi oleh salah seorang daripada keduanya apabila berlaku kematian. isteri memiliki hak untuk memperolehi nafkah zahir dan batin daripada suami. isteri menjaga maruah dan akhlak sama ada berada di hadapan ataupun di belakang suami.t. suami dan isteri bersama-sama bertanggungjawab mengeratkan hubungan silaturrahim dengan keluarga kedua-dua belah pihak. dan suami wajar mengasihi keluarga isteri. memperolehi jaminan keselamatan dan kebajikan daripada suami. suami dan isteri memiliki hak ke atas satu sama lain lantaran tanggungjawab yang dipikul sama ada bagi pihak suami. Hak dan tanggungjawab bersama suami isteri ialah suami dan isteri samasama berhak untuk menikmati kemanisan. suami bertanggungjawab melindungi rahsia kecacatan atau kekurangan isteri kepada orang lain. mendalami ilmu fardhu am bersama. dan meminta keizinan suami sebelum keluar rumah. memperolehi pakaian dan tempat tinggal yang sesuai daripada suami. memperolehi nasihat yang baik daripada suami. . digalakkan bersembahyang berjemaah. dan bertawakal kepada Allah s. termasuk zahir dan batin daripada isteri.4. isteri bertanggungjawab merahsiakan kecacatan atau kekurangan suami kepada orang lain dan menjaga kehormatan dan harta suami ketika ketiadaannya. saling memaafkan jika berlaku kesilapan dan saling menasihati. harta kedua. berbincang tentang kebaikan bersama. bantu membantu dalam hal kebajikan dan meninggalkan kemungkaran.5. Dalam konteks ini. ketaatan dan kesetiaan isteri kepada suami selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. bersikap jujur dan menetapi janji. Hak ini hanya dimiliki oleh isteri setelah tanggungjawab sebagai seorang isteri dilaksanakan dengan baik seperti melayani keperluan batin suami. Apabila dia melaksanakan tanggungjawab sebagai seorang suami. kemkmatan dan kebahagiaan hidup berumah tangga. mentaati suami.w. dia merupakan pemimpin dan ketua dalam institusi keluarga. isteri atau tanggungjawab bersama: suami dan isteri. dia berhak menerima layanan yang munasabah dan kasih sayang. Mengenai tanggungjawab suami.

setelah berusaha untuk mencapai kebahagiaan hidup. pakaian dan tempat tinggal yang sesuai dengan kehidupan. mengazankan anak lelaki dan mengqamatkan anak perempuan sebaik sahaja dilahirkan. memberi kasih sayang secukupnya dan bersikap adil terhadap anak-anak. dan menguruskan perkahwinan mereka apabila sampai masa untuk berkahwin. Tanggungjawab ibu bapa terhadap anak merangkumi berdoa kepada hadrat Allah s. 5.w. . mendidik anak supaya menjadi orang soleh dan beriman serta memberi pendidikan yang sewajarnya. Dalam Islam. menyahut seruan dan panggilan mereka dan segera hadir apabila diperlukan. Tanggungjawab anak terhadap ibu bapa merangkumi mentaati ibu bapa dalam semua perkara selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Hakikatnya. jangan meninggikan suara apabila bercakap dengan keduaduanya. memberikan nama yang baik kepada anak. halaman 90 Hak dan Tanggungjawab Keibubapaan: Dalam konteks ini.t.5 KONSEP KEMASYARAKATAN ISLAM Masyarakat Islam ialah kelompok manusia yang beragama Islam dan mengamalkan ajaran Islam iaitu melaksanakan suruhan dan meninggalkan larangan Allah s. dan menyebut segala kebaikan ibu bapa dan melupakan segala kesilapan dan kekurangan. agar dikurniakan anak yang soleh sebaik sahaja bernikah. mendirikan sesuatu masyarakat yang melaksanakan nilai-nilai keislaman merupakan suatu kewajipan yang terletak di atas bahu semua orang Islam. menyusukan anak sehingga berusia duatahun.duanya sama ada ketika hidup mahupun sesudah meninggal dunia. berdoa untuk kedua. Islam melihat tanggungjawab dua hala iaitu ibu bapa terhadap anak dan tanggungjawab anak terhadap ibu bapa. masyarakat Islam ialah orang Islam yang hidup bersama-sama dengan masyarakat bukan Islam dalam sesuatu kelompok masyarakat dan masyarakat ini melaksanakan kehidupan berlandaskan nilainilai Islam.t. menyediakan makanan.w.

dan para sahabat di Madinah. Selain daripada itu. Rasulullah s.w. pembentukan peribadi mulia Muslim merupakan tunggak masyarakat yang cemerlang dan ia akan menentukan kestabilan serta keharmonian sesebuah masyarakat. Melalui akhlak.Berdasarkan kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Dalam konteks halaman 91 ini. Setiap daripada asas-asas yang dibincangkan itu. syariah (undang-undang Islam) merupakan garis panduan terpenting. menjadi contoh dan model bagi masyarakat selepasnya sehingga masa kmi.a. akhlak perlulah ditanam dan disuburkan dalam pembinaan sesuatu masyarakat dan kegagalan untuk menitikberatkan akhlak akan mengkucarkacirkan sesuatu masyarakat. . ibadah juga merupakan asas kepada pembentukan sesuatu masyarakat dan pembinaan tempat peribadatan juga diberi penekanan. kemudiannya membentuk sebuah negara Islam pertama melalui penggubalan Piagam Madinah (Sahifah Madinah).a.a. Umat Islam di bawah kepimpinan Rasulullah s.w. Dalam proses pembentukan sesuatu masyarakat Islam. pada ketika itu telah melaksanakan tugas mendirikan masyarakat yang berlandaskan nilai-nilai Islam dengan cekal. sebaik sahaja baginda berhijrah dari Makkah pada tahun 622 Masihi. ia didasarkan kepada ilmu tentang asas-asas ajaran Islam. Persaudaraan merupakan suatu ikatan antara seseorang individu dengan individu yang lain termasuk bantu-membantu dan bekerjasama dalam semua perkara. saling berhubung kait dan lengkap-melengkapi antara satu sama lain dalam proses pembentukan peribadi Muslim dan seterusnya menentukan pembentukan sesuatu masyarakat Islam. gigih dan jujur sehingga berjaya membentuk sebuah masyarakat yang ideal. masyarakat Islam yang penama terbentuk ialah masyarakat yang didirikan oleh Rasulullah s.w. Pada peringkat asasnya.

dan melahirkan pendapat juga merupakan hak anggota masyarakat. tanpa melanggar batas-batas ajaran Islam. kebebasan untuk memilih agama yang dianuti. pegangan agama dan warna kulit. tidak wujud perbezaan dan pengecualian dalam pelaksanaan undang-undang dan tertuduh berhak untuk membela dinnya. Setiap individu dalam masyarakatnya bebas untuk bergerak dan melakukan sebarang aktiviti yang bermanfaat tanpa dibatasi oleh warna kulit atau pegangan agama. Dalam Islam. Dalam bidang politik dan pentadbiran (pemerintahan). Kebebasan berfikir untuk mencari kebenaran dengan bebas untuk menolak dan menentang kezaliman. perlindungan politik mestilah diberikan kepada sesiapa sahaja yang dianiayai tanpa mengira bangsa. Anggota masyarakat mempunyai hak untuk melantik pemimpm secara bebas dalam memilih pemerintah yang dianggap layak untuk mentadbir sesuatu masyarakat atau negara. Setiap individu dilahirkan dalam keadaan bebas dan kebebasan ini tidak boleh dicerobohi oleh sesiapa pun dengan sewenang-wenangnya. Menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran atau kebatilan merupakah hak bagi setiap anggota masyarakat. seseorang individu berhak untuk hidup dengan aman dan tenteram menurut peruntukan undangundang. Individu diberi hak untuk menuntut ilmu. Setiap individu berhak untuk bekerja dan mengusahakan sesuatu kegiatan untuk mencari rezeki dan kekayaan secara halal. dalam menentukan hak keadilan dan kehakiman. konsep pemisahan kawasan berdasarkan warna kulit dan pegangan agama tidak wujud dan bertentangan dengan ajaran Islam. maruah dan peribadi.6 HAK DAN TANGGUNGJAWAB ANGGOTA MASYARAKAT Dalam kehidupan sesuatu masyarakat Islam. nilai diri dan nama baik setiap anggota masyarakat tidak boleh dicela dan dihina dengan sesuka hati. malah ia merupakan halaman 92 .5. Oleh itu hendaklah ada segolongan daripada masyarakat melaksanakan tugas menegakkan kebaikan dan menentang kemungkaran. Dalam konteks ini.

Pertama. mereka yang tinggal dengan aman di bawah pemerintahan menurut sistem Islam dan menurut undang-undang Islam. iaitu apabila ia mengiktiraf Islam sebagai agamanya (tanggungjawab akidah atau agama) melalui pengucapan dua kalimah syahadah.satu kewajipan bagi setiap individu. Negara Islam Madinah merupakan sebuah negara yang mengandungi komponen masyarakat Islam dan masyarakat bukan Islam.w. dan selagi tidak bertentangan dengan ajaran Islam. Dalam konteks ini.w. Ini menunjukkan bahawa semua masyarakat Islam mesti tunduk kepada undang-undang Islam secara menyeluruh tanpa mengira aliran mazhab dan tidak terdapat kebebasan untuk memilih hukum selain daripada hukum Islam. kewajipan terhadap Allah s. kebudayaan dan agama. Justeru.a. 5. maka ia bertanggungjawab untuk tunduk kepada undang-undang Islam kerana ia tertakluk kepada tanggungjawab politik. ia membentuk masyarakat majmuk. setiap anggota masyarakat melaksanakan dengan cara yang bermaruah kerana keluarga menjadi institusi terpenting dalam masyarakat. halaman 93 NOTA . Bagi masyarakat bukan Islam. Islam mempunyai pendekatan tersendiri dalam mengendalikan masyarakat majmuk dan ini telah dilaksanakan dan dibuktikan di Madinah oleh Rasulullah s. Begitu juga dalam hal membentuk dan memperkukuh institusi keluarga. Kedua. masyarakat majmuk ditakrifkan sebagai masyarakat yang berlainan bangsa. Masyarakat Islam wajib tunduk kepada semua peruntukan dalam sistem perundangan Islam dan kewajipan ini ditentukan oleh dua faktor terpenting.t. bahasa. bukan tanggungjawab akidah atau agama. tanggungjawab individu kepada pemenntah atau pemimpm yang mengambil dan melaksanakan sistem perundangan Islam sebagai dasar pemerintahan negara (tanggungjawab politik).7 ISLAM DAN MASYARAKAT BERBILANG BANGSA Menurut ahli sains sosial.

Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah. 6515-6519. (New Jersey.1. him. Fiqhal-Sunnah. terj. 6. (Beirut. (Beirut. 1991). 1993). 1012. (Kaherah.1 IBN SINA Ibn Sina atau dikenali sebagai Avicenna di kalangan masyarakat Barat merupakan ahli falsafah dan doktor perubatan yang berpengaruh dalam . 1997). Al-Khawarizmi. Lihat Afzalur Rahman. 338-346.. 3. Ibid. him. Lihat juga Wahbah al-Zulaihi. halaman 94 Bab 6 TOKOH-TOKOH ISLAM DAN SUMBANGANNYA DALAM PEMBINAAN TAMADUN MANUSIA Ali Mohamad Ibn Sina. The Story of Civilization. dan Sayyid Sabiq. Ensiklopedia Sirah: Sunah. Abd. Lihat Siham MahdiJabbar. al-Muqaddimah. 5. him. 12. 1997). him. Adillatuh. terj. 1969). Lihat juga Wan Mohd Nor Wan Daud.l-Arba'ah. 213-214.]ilid3. him. 2. 1990). Ibn Khaldun. Ibn Khaldun. (Damsyik. 6. 1990). (New Jersey. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. jilid 2. Kitabal-Fiqh 'ala al-Ma'zahib a. Zaharah Salleh. Wahbah al-Zuhaili. 1939). Penjelasan Budaya Ilmu. Second Editon. Franz Rosenthal. him. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 4. Al-Biruni. al-Tiflfial-Syari'ahal-Islamiyah waManhajal-Tarbiyah al-Nabawiyah. Dakwah dan Islam. WillDurrant. Imani Al-Ghazali. 13. al-Fiqh al-Islami wo. Rahman al-Juzairi.

Sumbangan umat Islam yang halaman 95 ketara dalam ilmu perubatan adalah dari segi pengalaman dan kebolehan mereka untuk mengubat. Ibn Sina telah memperkembangkan ilmu psikologi dalam perubatan dan membuat beberapa penemuan dalam ilmu yang dikenali hari ini sebagai ilmu perubatan psikosomatiks (psychosomatic medicine). Dari segi penggunaan ubat. Dalam perkara Tauhid (ketuhanan). Pada kurun ke-12 Masihi.kebudayaan Eropah. Ibn Sina telah terpengaruh dengan falsafah Plato dan Aristotle. Gerard Cremona yang berpindah ke Toledo (Sepanyol) telah menterjemahkan hasil karya Ibn Sina ini ke dalam bahasa Latin. China. Karyanya ini telah disalin (dicetak) 16 kali. Diagnosis melalui denyut jantung ini masih dipraktikkan oleh para hakim (doktor-doktor muslim) di Pakistan. Menjelang kurun ke-16. Afghanistan dan Parsi yang menggunakan ilmu perubatan Yunani. Beliau memperkembangkan ilmu diagnosis melalui denyutan jantung (pulse diagnosis') untuk mengenal pasti (dalam masa beberapa detik sahaja) ketidakseimbangan yang berkenaan. Seorang doktor tabii dari Amerika Syarikat (1981) melaporkan bahawa para hakim di Afghanistan. Penulis-penulis Barat menganggap Ibn Sina sebagai "Bapa Doktor" kerana beliau telah menyatupadukan teori perubatan Yunani Hippocrates dan Galen. sebagaimana dihuraikan oleh Imam al-Ghazali dalam karyanya berjudul Tahafut al-Falasifah (Ketidaksinambungan Dalam Pemikiran Falasauf). Hasil karya Ibn Sina ini menjadi rujukan utama dalam bidang perubatan di universiti-universiti Eropah sehingga kurun ke-17. dan pengalaman daripada ahliahli perubatan dari India dan Parsi serta pengalaman beliau sendiri. diagnosis dan pembedahan dalam ilmu perubatan moden banyak diambil danpada Ibn Sina. hasil karya ini dicetak sebanyak 21 kali. Hasil karya beliau berjudul al-Qanunfial-Tibb (Peraturan Perubatan) merupakan suatu himpunan perbendaharaan mengenai ilmu perubatan yang mengandungi 14 jilid. India dan Parsi sangat berkebolehan dalam penentuan . Dalam konteks ini. iaitu 15 edisi dalam bahasa Latin dan sebuah edisi dalam bahasa Yahudi (Hebrew).

halaman 96 . Ibn Sina juga menyedari pentingnya emosi dalam pemulihan seseorang pesakit. Dengan cara sedemikian. Dari ukuran-ukuran denyutan jantung seseorang hakim mungkin mengetahui dengan tepat penyakit yang dihadapi di dalam tubuh si pesakit. Kaedahnya bukan sahaja mengira berapa denyut jantung di tempat yang dirasai tetapi mutunya yang pelbagai merangkumi sama ada kuat atau tidak denyutan. Sepanjang riwayat hidupnya. maka beliau boleh mendapatkan nama dan alamat kekasihnya itu. Banyak karyanya yang ditulis dalam bahasa Arab dan juga beberapa karya dalam bahasa Parsi. Caranya adalah untuk menyebut banyak nama-nama dan mengulangnya dan semasa itu jarinya diletakkan atas denyutan nodi (pulse) apahila denyutan itu terjadi tidak teratur atau hampirhampir terhenti. Ibn Sina adalah doktor perubatan yang pertama mencatatkan bahawa penyakit paru-paru (pulmonary tuberculosis) adalah suatu penyakit yang boleh berjangkit (contagious). Karya beliau ini mempunyai pengaruh asas dalam ilmu perubatan di Eropah pada zaman Renaissance dan merupakan buku rujukan yang utama di universiti. Ibn Sina telah menghasilkan 250 buah karya yang kekal sehingga masa kini termasuk 116 buah karyanya dalam bidang ilmu perubatan. Menurut beliau. Beliau memberikan dengan tepat tanda-tanda penyakit kencing manis dan kesan atau masalah yang timbul daripadanya. Apabila seseorang pesakit mengalami sakit jiwa kerana dipisahkan dengan kekasihnya. Beliau sangat bermmat dalam bidang berkenaan kesan minda atas jasad dan telah banyak menulis berkenaan gangguan psikologi. seseorang itu hendaklah mengulang proses tersebut. (terjemahan).penyakit melalui 'denyutan jantung'.universiti sehingga kurun ke-17. kandungan kelembapan di paras kulit dekat denyutan itu dan sebagainya. Karya beliau iaitu al-Qanunfi al-Tibh merupakan karya terkenal di Eropah dan dicetak berulang kali pada zaman Renaissance. rumah dan keluarga disebutkan. nama jalan. masa antara denyutan. menurut peraturan syariah maka buatlah. Selepas itu. jika anda tidak dapat mengubat penyakitnya melainkan dengan menemukan si pesakit dengan kekasihnya.

Algeria. hajib (menyamai taraf PerdanaMenteri) di Bougie. Pada tahun 789 H (1387 M). falsafah dan matematik serta ilmu bahasa Arab daripada beberapa sarjana yang terkenal ketika itu. Maghribi dan Mesir. Gabungan ilmu dengan pengalaman ini menyebabkan beliau peka dengan makna dan pengertian sejarah.2 IBN KHALDUN Nama lengkap Ibn Khaldun ialah Abdurrahman Abu Zaid Waliuddin Bin Khaldun. selain sebagai tokoh agama dan politik yang terkenal pada kurun ke-8 Hijrah (kurun 14 Masihi).6. hadis dan ilmu-ilmu berbentuk akii seperti ilmu logik. Sewaktu di Mesir beliau telah dilantik memegang jawatan Hakim Mahkamah Raja. terutamanya dalam bidang politik. Ibn Khaldun merupakan seorang sarjana Islam yang terkenal dalam bidang sejarah dan sosiologi. bertugas menjadi seorang kadi dan khatib. Ketika itu umat Islam sedang menempuhi zaman kemerosotan kuasa politik dan peradaban Islam semakin tergugat benkutan ancaman dari kemunculan dunia Barat. Arnold . Ini membangkitkan semangat beliau untuk memberi kesedaran kepada masyarakat Islam tentang erti dan maksud tamadun yang sebenar berdasarkan perubahan. Minat beliau terhadap penulisan adalah cetusan daripada pembelajaran dan pengalaman yang kaya dalam disiplin ilmu-ilmu tradisional dan ilmu pengetahuan semasa. Ketokohan Ibn Khaldun turut diperakui oleh ramai sarjana Barat yang menyifatkannya sebagai tokoh dan ahli fikir yang tidak ada taranya. Beliau dilahirkan di Tunis pada tahun 732H (1331M) dan meninggal dunia pada tahun 808H (1406 M). Antaranya beliau pernah dilantik menjadi Ahli Persuratan di Istana Fas. Keluarganya berasal dari Hadramaut yang kemudiannya berpindah ke Seville (Sepanyol) dan akhirnya ke Tunis tempat beliau dilahirkan. sekembalinya dari menunaikan ibadat haji beliau menumpukan pula perhatian kepada bidang penulisan. Beliau kemudiannya mengajar dan memegangjawatan-jawatan penting di Tunis.perubahan yang berlaku dalam sejarah ketamadunan manusia. Ibn Khaldun telah menuntut ilmu-ilmu agama dalam bidang fikah. tafsir.

Toynbee berpendapat bahawa falsafah sejarah yang dihasilkan oleh Ibn Khaldun merupakan sumbangan yang terbesar pernah dilahirkan oleh manusia di atas muka bumi ini. mengenai risalah umum tentang masyarakat manusia. dan rakan-rakan senegara dengannya hanya berasa takjub tetapi tidak mengikuti jejaknya. Muqadimah telah membincangkan secara terperinci mengenai sejarah dan persejarahan. Manakala halaman 97 menurut P. K. . Nicholson berpendapat bahawa tidak ada seorang Muslim yang cuba mengesan secara mendalam akan sebab-sebab peristiwa yang berlaku bagi mendedahkan kuasa-kuasa moral dan spiritual yang mendasari permukaannya. Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam. Ibn Khaldun merupakan ahli sejarah dan falsafah agung bukan sahaja pada kurun-kurun pertengahan malah sepanjang zaman. Sarton. R. satu-satunya karya teragung beliau dalam bidang persejarahan ialah Muqadimah iaitu pendahuluan kepada karyanya yang kedua al. 6. Kebolehan Ibn Khaldun telah melewati usianya. Menurut B.'Ibar wa Diwan al-Mubtada' wo al-Khabarfi Ayyam al. Menurut G.1 Ibn Khaldun dan Karya Agungnya Muqadimah Dalam bidang penulisan.'A rah wa al'Ajam wa al. Flint pula berpendapat bahawa Ibn Khaldun merupakan ahli falsafah Islam yang tiada bandingannya. Ibn Khaldun membahagikan karyanya ini kepada enam bab iaitu bab pertama. bermula dari zaman ahh-ahli sejarah klasik sehinggalah ke zaman Machiavelli. Hitti. R. Muqadimah karya Ibn Khaldun merupakan sebuah ensiklopedia sintesis metodologi sains kebudayaan yang sangat penting dan boleh membantu ahli sejarah untuk menghasilkan kajian-kajian yang tepat dan ilmiah.2. Lewis.Barbar. sejarawan Islam yang agung dan seorang daripada sarjana teragung sepanjang zaman. Bodin dan Vico. atau untuk mentakdiskan (menyucikan) undang-undang mengenai jatuh bangunnya sesuatu bangsa kecuali Ibn Khaldun.

Pendekatannya yang rasional. mengenai pekerjaan dan kehidupan manusia seharian serta hal-hal yang berkaitan dengan ekonomi secara umum. Bahagian yang tidak asasi pula merangkumi pelbagai aspek termasuk geografi. Kandungan Muqadimah terbahagi kepada dua bahagian iaitu yang asasi dan tidak asasi. diteliti dan difahami.2 Ibn Khaldun Sebagai Ahli Sejarah dan Sosiologi Berdasarkan latarbelakang dan karyanya Muqadimah ini. peradaban dan lain-lain yang berkaitan dengan politik. agama dan falsafah.2. Dan bab keenam. mengenai ilmu pengetahuan dan pendidikan. Setiap bab dalam karya ini didahului dengan bahagian pendahuluan dan diikuti oleh tajuk-tajuk kecil yang dipanggil fasal. Bahagian kedua yang tidak asasi ini hanya merupakan gagasan-gagasan umum. mengenai pemerintahan khalifah-khalifah dan raja-raja. Dalam karyanya ini dijelaskan bagaimana sesuatu peristiwa sejarah itu harus dikaji. ketokohan dan kesarjanaan Ibn Khaldun hendaklah dilihat dari kedua-dua aspek ini. Bab ketiga. Akan tetapi yang lebih penting dalam Muqadimah ialah mengenai ilmu sejarah dan sosiologi. ketokohan dan kesarjanaannya dilihat dari aspek ilmu sejarah dan sosiologi. Dalam konteks ini. perusahaan.Bab kedua. Bab kelima. nukilan atau ringkasan daripada berbagai-bagai sumber yang diambil oleh Ibn Khaldun bagi menyuarakan pandangan dan pendapatnya mengenai perkara-perkara yang berkenaan. 6. mengenai masyarakat Badwi atau masyarakat yang dianggap primitif. kebudayaan. Bab keempat. ilmu pengetahuan. mengenai masyarakat bandar atau masyarakat yang dianggap sudah maju. kaedah dan halaman 98 . Muqadimah dianggap sebagai suatu sumbangan agung dalam bidang ilmu sejarah atau persejarahan kerana ia merupakan percubaan terawal yang pernah dilakukan oleh ahli sejarah bagi memahami pola perubahan yang berlaku pada organisasi politik dan sosial manusia. Bahagian yang asasi ialah mengenai disiplin sejarah atau falsafah sejarah dan disiplin sosiologi atau falsafah sains sosial.

la telah mengambil pendiriannya sendiri dengan mengetepikan persejarahan tradisional dan sikap konservatif golongan ahli-ahli sejarah tradisi. Beliau menekankan dua aspek penting iaitu pertama.perbahasan yang analitikal serta terperinci menyebabkan karya ini menjadi suatu bahan kajian penting lagi menarik. sejarah itu tidak lebih daripada benta-benta perang. Menerusi perkembangan roh. manusia ialah makhluk sosial yang mempunyai roh. maka itu Ibn Khaldun sangat menekankan aspek dalaman sesuatu peristiwa. peristiwa yang telah lalu. la berusaha mencari suatu penyelesaian yang baru dan dengan itu mewujudkan suatu falsafah sejarah yang baru. Menurut Ibn Khaldun. akal dan tubuh badan manusia inilah yang akan melahirkan peradaban dan peradaban ini jugalah yang melahirkan sejarah sains. maju atau mundurnya sesuatu masyarakat. mengenai sifat-sifat semula jadi dan kedua. Tetapi jika sebaliknya. mengenai sebab-sebab peristiwa sejarah berlaku. Tetapi pada batinnya ialah tinjauan dan penyelidikan serta keterangan-keterangan yang nyata mengenai kehidupan manusia dan pengetahuan yang mendalam mengenai sesuatu peristiwa dan sebabsebabnya. Pada zahirnya. Kaedah penyelidikan yang digunakan oleh Ibn Khaldun lebih mirip kaedah sosiologi. . Sejarah mempunyai hubungan sangat rapat dengan latar belakang sesuatu masyarakat. Sejarah khas mempunyai dua kualiti iaitu zahir dan batin. Kesemua unsur ini seharusnya bekerjasama untuk memenuhl kebahagian dan kepuasan kehidupan. Persoalan penting di sini ialah sejauh manakah seorang ahli sejarah itu dapat memahami kedua-dua aspek tersebut? Jika dia hanya mengkaji sesuatu peristiwa yang berlaku tanpa memahami sifat-sifat semula Jadi atau latar belakang bagi sesuatu peristiwa itu maka sejarah yang ditulisnya itu hanya boleh dianggap sebagai sejarah yang umum sahaja. akal dan tubuh badan serta masing-masing mempunyai tugas dan keperluannya. dia mengkaji dan memahami secara mendalam akan sifat-sifat semula jadi dan tindak-tanduk masyarakat yang melakukan sesuatu peristiwa tersebut maka sejarah yang ditulisnya boleh dianggap sebagai sejarah khas.

6. sifat semula jadi atau sebab-sebab sesuatu peristiwa itu berlaku. Beliau berketurunan Parsi dan hidup di sekitar berlakunya Perang Salib. rahsia-rahsia amal ibadat. yang bermaksud: Boleh jadi kamu membenci sesuatu. Dalam bidang pendidikan kanak-kanak pula. Mereka ini hanya menulis berdasarkan maklumatmaklumat yang disalurkan kepada mereka tanpa mengkaji asal usul. padahal perkara itu tidak baik untukmu (Surah Al-Baqarah: Ayat 216). Inilah yang dikatakan penulis.w. Ini berbeza daripada apa yang berlaku di dunia Barat kerana yang menjadi ukuran ialah pendapat umum.t.penulis sejarah am. begitu juga boleh jadi kamu mencintai sesuatu. agama dan budi pekerti yang baik. dasar budi pekerti manusia dibahagikan kepada tiga sebab asas iaitu akal. al-Ghazali memberikan peringatan bahawa hendaklah membentuk kanak-kanak ke arah suatu . Menurut al-Ghazali. Maka itu pelbagai nama yang digunakan untuk akhlak antaranya sifat-sifat hati. padahal perkara itu adalah baik untukmu.Ahli sejarah Islam sebelum Ibn Khaldun dianggap kurang mengetahui sosiologi masyarakat.3 IMAMAL-GHA2ALI Al-Ghazali dilahirkan di Thos pada tahun 450 Hijrah. hawa nafsu dan marah. Pengertian akhlak bagi al-Ghazali bersesuaian dengan yang ditetapkan oleh halaman 99 syariat Islam. termasuk al-Mas'udi. Memperbaiki budi pekerti ialah dengan cara memperseimbangkan ketiga-tiga sifat dasar itu. sesuai dengan firman Allah s. Ukuran untuk menilai sesuatu itu sama ada baik atau buruk adalah berpandukan syariat sebagai ukuran yang tetap dan tidak berubah-ubah. Untuk membentuk peribadi yang baik. Beliau sangat terkenal dalam pelbagai bidang ilmu pengetahuan terutamanya dalam falsafah akhlak. kadangkala terpaksa mengorbankan perkara yang baik pada pandangan manusia.

halaman 100 Al-Biruni banyak mendapat ilmu pengetahuan daripada seorang putera Raja Parsi iaitu Abu Nasr Mansur bin AliJilani. keluarga Abu Nasr begitu mengambil berat mengenai al-Biruni. 6. Walaupun terdapat kecenderungan pendapat daripada ahli-ahli pendidik sekarang bahawa mereka lebih suka membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. Oleh itu ada kemungkinan apabila Khawarizm menjadi ibu kota Ma'muniyah. Beberapa sarjana lain pula menyatakan al-Biruni bukan dilahirkan di Khawarizm tetapi di Birun iaitu sebuah bandar di luar Kath. Maka atas alasan inilah yang menyebabkan Abu Rayhan dikenali sebagai al-Biruni kerana beliau merupakan orang asing bagi penduduk Khawarizm.Buldan yang ditulis oleh Yaqut al-Hamawi. Menurut beliau. bukan membiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang disukainya. Dengan sebab itu beliau menekankan bimbingan ke arah pemilihan itu sangat penting lantaran kanak-kanak sangat terhad pemikiran mereka. Oleh kerana Abu Rayhan orang yang lebih terkenal di kalangan mereka. Bandar Khawarizm terletak kira-kira 20 farsakh (60 km) dari Kath yang menjadi ibu kota kerajaan pemerintahan putera-putera Ma'muniyah. sekiranya dibiarkan kanak-kanak memilih sendiri bidang yang hendak diceburinya. maka penduduk Kath yang berhijrah ke bandar itu digelar Biruni.4 AL-BIRUNI Nama penuh al-Biruni ialah Abu Rayhan Muhammad bin Ahmad al-Biruni daripada keluarga Tajik. Al-Biruni merupakan sarjana agung pada akhir kurun ke-4 Hijrah (kurun ke- . maka gelaran ini diberikan kepadanya. Beliau dilahirkan pada 3 Zulhijah tahun 362 H (4 September 973M) di negeri Parsi. penduduk Khawarizm memanggil orang asing sebagai Biruni (dalam bahasa Parsi). Beliau turut digelar 'Khawarizmi' kerana nama kawasan itu juga dipanggil Khawarizm. berkemungkinan berlakunya pemilihan yang tidak tepat dan membawa kepada perkara yang negatif. seorang pakar ilmu matematik.matlamat. Bagaimanakah timbulnya gelaran alBiruni ini? Menurut kitab al-Ansab yang ditulis oleh Sam'ani dan kitab Mu'jam al.

namun beliau masih sempat menyiapkan sebuah karyanya berjudul Kitahal-Saydanah." Al-Biruni mengemukakan contoh tentang kegunaan harian pengetahuan matematik dan astronomi. Sepanjang hayat kehidupannya ditumpukan kepada bidang penyelidikan dan penulisan. dengan menulis kanun (undang-undang) Sina'at al-Tanjim (seni astronomi). Dengan itu. Beliau juga berhubung rapat dengan para saudagar Kristian Syria yang bertujuan untuk mempelajari nama-nama orang Yunani serta sebutan dan ejaan istilah perubatan yang betul. Akhirnya. Bidang pengajiannya yang utama ialah astronomi berdasarkan pengakuannya sendiri iaitu "Oleh kerana bidang saya ialah bidang astronomi. Antara karya beliau yang dianggap teragung ialah Rasa 'il al-Biruni. Ibn Sina. Serdasarkan latar belakangnya. fizik dan astronomi. Contoh ini menunjukkan pengaruh matahari dan . sebagai seorang yang dahagakan ilmu pengetahuan beliau tidak suka membuang masa. sebuah ensiklopedia astronomi dan matematik. geografi. Salah seorang daripadanya ialah ahli fizik Kristian iaitu Abu Sahl. minat dan aktiviti al-Biruni merangkumi skop yang luas.1 Al-Biruni Sebagai Ahli Astronomi Bidang kajian. sejarah dan bahasa serta hidup sezarnan dengan sarjana Islam.4. 6. Meskipun beliau uzur kerana usianya yang lanjut. dan sejak awal wujud di dunia ini lagi saya terkenal kerana ilmu itu dan saya tidak berniat untuk keluar dari disiplin ilmu itu. beliau dapat menguasai dua buah tamadun besar pada ketika itu iaitu tamadun Arab dan tamadun Yunani.10 Masihi) dan merupakan pakar dalam bidang astronomi. Beliau mempunyai hubungan erat dengan para sarjana Islam dan Kristian. al-Biruni meninggal dunia pada tahun 440 Hijrah (11 September 1048M). ketika pemerintahan Mawdud iaitu selepas beliau hidup pada zaman Dinasti Yamini selama 31 tahun. Ini termasuklah teori-teori abstrak tentang falsafah sehingga kepada sains praktis matematik. maka saya mahu berkhidmat kepada perbendaharaan baginda (Mas'ud) yang dikenali sebagai nikmat.

Beliau menyatakan bahawa. kosmogeni.usul alam semesta tetapi al-Biruni membincangkannya secara terperinci dalam bukunya al-Tahdid. Teori-teori astronominya yang penting antaranya ialah teori alam semesta. Beliau menolak pandangan yang menyatakan bahawa dunia ini kekal. al-Biruni dan cendekiawan sezaman dengannya sering memikirkan tentang kontroversi geosentrik dan heliosentrik. waktu solat dan kedudukan garisan lintang atau bujur sesuatu bandar. walaupun Qanunal-Mas'udi tidak membincangkan asal. sebaliknya jasad itu mengelilingi jasad lain dalam gerakan bulatan yang menggambarkan gerakan mengelilingi satu titik tetap seperti pusat bumi ketika jasad lain itu tegar. la juga sangat berguna ketika menentukan arah kiblat." Mengenai kosmogeni. beliau tidak bersetuju dengan konsep graviti alam semesta sebagai kuasa sebenar yang terlibat seperti yang dilihat daripada pengalaman. Beliau mengumpul pelbagai arus pertukaran bumi di zamannya dan melengkapkan karya Abdul al-Malik alTayyib al-Bustri yang mempunyai muka surat. Beliau menyatakan bahawa sebarang teori baru tidak dapat diterima tanpa bukti . teori geosentrik. Pada masa yang sama. al-Biruni beranggapan bahawa alam semesta terletak di luar permukaan sfera yang terhad. Dalam teori alam semesta. Ilmu pengetahuan tentang bmtang-bintang dan kedudukannya sangat penting bagi menentukan arah pengembaraan dan perjalanan. Mengenai teori geosentrik. matahari dan sebagainya. Walau bagaimanapun. "Apabila sesuatu bahagian anggota jisim tegar bergerak secara garis lurus dari bahagian ke satu bahagian yang lain. kalendar dan kronologi. halaman 101 Maka beliau telah menunjukkan bahawa astronomi sangat berguna dan sesuai menurut Islam. kawasan persekitaran matahari menyebabkan planet bergerak dalam bentuk elips.bulan ketika menentukan musim dan pasang surut air laut.

samajuga seperti nyalaan yang muncul di sekeliling jasad yang membakar. al-Biruni memerhatikan perubahan dan perbezaan pendapat mengenai zaman lepas. matahari ialah jasad yang panas bagi letusan solar yang boleh diperhatikan apabila gerhana penuh.Shafiq fiJihat al-Gharb wa al-Sharq pula membincangkan terbitnya fajar. Semasa mengkaji panjang tahun solar (tropika). Beliau telah mencipta sejenis alat untuk mengukur masa dan waktu di siang hari serta menulis buku mengenainya yang berjudul Ta'hiral-Mizanwa Ta'bir al-Azman. mengubah takwim Sakkala kepada takwim Hijrah dan sebagainya. bulan dan matahari. Mengenai kalendar dan kronologi. Manakala buku TasawwurAmral-Fajr wa al. Mengenai matahari. al-Biruni membuat kajian tentangnya dan perkaraperkara yang berkaitan. maklumat halaman 102 tambahan mengenai kalendar orang India.Tawarikh membincangkan tarikh. Al-Biruni menulis mengenai pergerakan matahari dalam sebuah karyanya yang berjudul Kitab al. 365.Tatbiqfi Tahqiq Harakat al-Syams yang berkaitan dengan teori ini. Al-Biruni . penerangan terperinci mengenai perbezaan takwim. AlBiruni cekap dalam pengajian ilmu fizik dan kadangkala memberikan sumbangan asli. Selagi sesuatu teori alternatifyang sebenar belum ditemui maka wajarlah seseorang itu mempercayai serta menerima teori dan penerangan yang terdahulu.sains yang kukuh. Al-Biruni mempercayai teori geosentrik dan menganggap matahari bergerak mengelilmgi bumi. Misalnya. Beliau melaporkan terdapat empat rumusan yang berbeza iaitu 365. la membincangkan siang dan malam.2421.2398 dan 365.248 hari. bulan dan tahun. Qanun al-Mas'udi merupakan karya terakhirnya yang membincangkan perkara di atas dengan lebih terperinci. 365. Antaranya ialah mengenai sifat fizikal matahari. Karyanya yang berjudul Tanqihal.2426. beliau membuat kajian mengenai sifat fizikal waktu matahari. Menurutnya. Beliau berfikir bahawa gerakan matahari yang perlahan dan cepat menggambarkan sesuatu orbit. al-Biruni telah menulis satu risalah kecil yang menerangkan tentang siang dan malam yang juga dapat membuktikan panjang siang dalam setahun di kutub.

aritmetik orang India. Al-Biruni menghasilkan sebuah karya berjudul Maqalid 7lm al-Haiahfi Basit al-Kurah sebagai satu karya yang setanding dengan buku astronomi berjudul al-Tafhim kerana penguasaan bahasa dan subjeknya yang balk serta mudah difahami. 0. Al-Biruni patut diberi penghargaan kerana beliau menganggap trigonometri sebagai bidang yang terpisah dengan astronomi serta mengembangkannya dengan cara yang sistematik. beberapa karya beliau dilengkapkan lagi. Kiraan al-Biruni ini tidak jauh perbezaannya dengan kiraan moden iaitu 365 hari. cahaya dan bunyi.4. 48 minit dan 47 saat. Beliau tidak membataskan dirinya setakat huraian yang ringkas tetapi membandingkannya dengan bahan halaman 103 .2 Al-Biruni Sebagai Ahli Sains Walaupun al-Biruni lebih melibatkan dinnya dalam bidang astronomi namun beliau juga berkemahiran dalam ilmu matematik. Ketika menulis Qanun. Perkiraan yang telah dibuat oleh al. Beliau Juga berminat dalam bidang fizik namun tidak meminati bidang muzik. ketumpatan. 54 dalam satu hari. 49 minit. antmetik dan menggunakan algebra dengan mahir. Al-Biruni dapat menguasai geometn. beliau mengira titik yang tertmggi di antara matahari dengan bumi bergerak satu darjah dalam masa 1/3 tahun dan 0. Ketika ahli sains ini berusia 60 tahun. 5 jam dan 46 minit. 5 jam. graviti. geodesi dan stratografi dan sebagainya. mekanik. geografi.2 setlap tahun dan satu darjah dalam masa 72 tahun. 7. Kalendar Jalali juga mendapat 365 hari.Biruni ini hampir sama dengan angka moden iaitu 52. 5 jam. 44. sebagai seorang sarjana dalam bidang sains telah menghasilkan beberapa aspek mengenainya antaranya trigonometri sfera. Salah satu daripadanya diberi judul Jami’al al Tarq al Sa’irah fi Ma’rafah Awtar al Da’irah yang membincangkan kaedah-kaedah dalam penemuan ukur lilit bulatan. 6. berat dan ukuran.membuat pengiraan bahawa terdapat 365 han. Al-Biruni.

Dalam bab seterusnya membincangkan cara untuk mendapatkan pelbagai garis rentak lentuk. Beliau juga mendapati bahawa senjakala bermula atau berakhir apabila matahari berada di bawah kaki langit. Mengenai graviti. Beliau menolak idea bahawa tempat asal bagi air ialah di atas muka bumi kerana tidak ada tempat asal bagi sesuatu objek. Di samping trigonometri sfera ini. Teori ini beliau gunakan ketika menentukan sinus bagi sudut-sudut yang berganda.sisi daripada pelbagai gambar rajah seperti segi tiga sisi dan segi empat sama hingga segi sepuluh jejari sesuatu bulatan. kaedah-kaedah orang India (Rusum al. beliau membenkan sumbangan yang pentmg dalam aspek ini. Beliau telah menghasilkan beberapa buah karya berhubung dengan subjek itu antaranya ialah Rashikat al-Hind Zodiak di India. menilai.Hind) dalam pengajaran aritmetik. al-Biruni mempercayai bahawa cahaya lebih laju daripada bunyi. Karangan Qanun. Beliau turut memberikan sumbangan yang tulen dalam bidang . Mengenai cahaya dan bunyi. kaedah aritmetik yang berbeza dalam Brahma Siddhant. mengkritik dan memben pengolahan yang balk.dan keterangan lain yang berkaitan. Al-Biruni menggunakan suatu alat yang berfungsi sebagai dosimeter untuk menyukat ketumpatan. Beliau dapat menyukat air dengan begitu tepat sehinggakan hasil percubaannya itu selaras dengan nilai moden. Mengenai ketumpatan. al-Biruni turut menguasai aritmetik orang India. al-Biruni dapat menyukat dengan betui ketumpatan bahan-bahan. dan Mansuhat al-Darah yang menerangkan tentang kaedah mendarab yang berbeza. Beliau menolak pendapat Aristotle yang menganggap langit tidak mempunyai kuasa graviti. Bab pertama menerangkan cara-cara mendapatkan sisi. al-Mas'udi yang berkaitan dengan trigonometri mengandungi 10 bab. Menurutnya jika air mengalir ia akan sampai ke pusatnya. Menurut beliau sinaran membawa haba dari matahari dan ia dapat menembusi air serta udara. Penemuan al-Biruni ini sama dengan penemuan dalam penyelidikan moden.

Al-Biruni menggunakan emas. Al-Biruni juga memberikan sumbangan yang banyak dalam bidang mekanik dan beliau mahir dalam bidang pengetahuan tentang peralatan. dan ke dalam telaga atau sungai.Ustawani yang digunakan untuk mengukur bmtang-bintang.58 7. Antaranya ialah beliau telah membezakan . Beliau telah mencipta dua alat yang istimewa dan salah satu daripadanya ialah pengimbang hidrostatik. Minatnya yang mendalam dalam matematik menyebabkan al-Biruni mempelajari berat dan ukuran. mata air dan prinsip. Satu lagi alat ialah sejenis balai cerap yang baru. Beberapa keputusan dicatatkan seperti berikut: Bahan Emas Raksa Tembaga Loyang Besi Plumbum Ukuran dengan emas 19.35 halaman 104 Jadual di atas merupakan penemuan al-Biruni yang kiraannya hampir sama dengan kiraan moden. raksa.59 8.74 11. la dinamakan al. zamrud dan kuartza untuk menentukan ketumpatan. beliau telah mengukur ketumpatan relatif beberapa logam dan bahan bukan logam dengan kejituan yang tinggi. Beliau menerangkan fenomena tentang banjir. Sumbangan beliau dalam menyukat ketumpatan sangat bermanfaat kerana beliau berjaya membuat ukuran tepat.85 8. Dalam bidang mekanik.prinsip yang berkaitan.59 8.92 8.29 Moden 19.74 8.26 13.40 Ukuran dengan raksa 19.83 8. beliau dapat mencari ketumpatan 18 bahan. Melalui alat ini. Ketumpatan sebenar 18 bahan yang diukur oleh beliau menunjukkan kepakarannya dalam menyediakan berat dan ukuran yang paling tepat.79 11.05 13. ketinggian menara dan bukit.67 7.82 11.hidrostatik.26 13.40 7. Ini berkait rapat dengan bidang kajian astronomi dan fizik. Al-Biruni juga telah memberikan sumbangan yang sangat penting dalam bidang geografi.

beliau membincangkan peranan kawasan pergunungan dalam menyumbang hu)an lebat dan melindungi bahagian daerah Kashmir. Selain daripada mengumpul serta menterjemahkan kerja-kerja Sarjana Greek. Pada halaman 105 tahun 830M Al-Ma'mun telah membina sebuah Marsod (bilik memerhati bintang) berhubungan dengan Khizanatul-hik'mahnya (perbendaharaan hikmah atau perpustakaan). Beliau telah membuat ukuran bagi mentafsirkan lilitan bumi dan mendapat anggarannya 25. dikenali juga dengan panggilan Abu Abdullah. longitud (darjah bujur) dan membuat pengukuran sendiri untuk menetapkan antupoda dan kebulatan bumi juga ketinggian dan sifat-sifat geografi bandar-bandar.Biruni telah mengarang beberapa karya geografi. Beliau telah dilantik oleh Khalifah Al.5 AL-KHAWARIZMI Mohammad bin Musa Al-Khawarizmi.Biruni.antara kuala dan teluk. Pengetahuan al-Biruni mengenai Asia sangat luas dan beliau dapat mempenhalkan dengan terperinci negara Turki. astronomi dan sejarah. antaranya Tahdidi Nihayatal. 6.Ma'mun sebagai penasihat astronomi dan pengawas Khalifah di Baghdad. contohnya Hisah al-Jabr . Al.Amakin (Penentuan Batas Daerah). Beliau menganggap semua kelompok Eurasia dan Afrika sebagai satu benua yang didapati terletak di Barat dan Timur.000 batu. Ada di antaranya yang telah diterjemahkan kepada bahasa Latin. Beliau dilahirkan pada 780 M di daerah Hawarizmi yang sekarang ini dikenali dengan nama Khiwa (satu daerah ke selatan Laut Arab). Dalam karyanya berjudul India. Melalui al. dapat diketahui saudagar-saudagar Muslim telah sampai ke pulau-pulau Lautan India berhampiran dengan Pulau Jawa pada kurun ke11. Ahli geografi agung ini tahu tentang banjaran gunung di India yang dikenali sebagai Himalaya. beliau sendiri telah menulis beberapa buah buku. Namun sumbangan utama beliau ialah tentang India dan memberikan maklumat tentang kawasan barat laut India. seorang ahli matematik. Beliau telah menghasilkan kaedah baru untuk mengukur latitud (darjah lintang). yang berkaitan dengan Sungai Augarer dan kawasan Tasik Baikal.

5. Hasil kerja Al-Khawarizmi juga terdapat di dalam bidang astronomi.t. Ini dengan jelas menunjukkan bahawa satu sistem nombor yang baik adalah suatu perkara yang penting bagi perkembangan sesuatu tamadun. al-Goritmi. contohnya al-Karismi. Beliau telah meninggal dunia pada tahun 850 M. Dengan sistem angka yang salah satu daripadanya adalah sifar (angka kosong) telah membuka jalan bagi kefahaman kepada konsep nombor positif dan negatif. geometri dan kaedah berangka. al-Chwarizmi dan sebagainya. Hanya apabila sistem ini telah digunakan di Barat barulah mereka dapat mengembangkan ilmu matematik dengan pesatnya. banyak dan sangat banyak. al-Chowarizmi.1 Sumbangan Al-Khawarizmi Nombor: Setlap tamadun yang terdahulu mempunyai sistem nombor atau angka masing-masing. memudahkan wakilan bagi nombor-nombor besar serta memudahkan perhitungan dilakukan ke atas nombor-nombor tersebut. Oleh sebab sumbangannya yang begitu besar kepada matematik dan selalu disebut oleh penulispenulis Barat. Setiap Muslim itu perlu tahu apakah yang dimaksudkan dengan satu. iaitu supaya manusia ini mengesakan Allah s. Untuk menyempurnakan amalan-amalan agama. dua. al-Muqabalah buku yang memperkenalkan al-jabar dan menjadi buku teks matematik yang utama di universiti-universiti Eropah semenjak diterjemahkan pada abad ke-12 M hingga abadke-16M.isa. sehingga namanya ditulis dengan beberapa variasi ejaan. manusia Muslim itu perlu . Al-Khawarizmi juga bertanggungjawab memperkenalkan sistem angka kita sekarang ini kepada kebudayaan Barat.w. dan jangan menduakan-Nya dengan yang lain. seseorang itu mampu memahami apa yang diserukan oleh setiap Rasul yang diutuskan ke dunia ini. 6. trigonometri. sekurang-kurangnya dalam bahasa masingmasing kerana dengan adanya konsep bilangan inilah.

tetapi apabila orang Barat mula menerimanya perubahan yang pesat berlaku dalam bidang tersebut. malah matematik sendiri mungkin masih di dalam buaiannya. Sedangkan buku pertama di India yang menggunakan sistem angka ini diterbitkan dua tahun kemudiannya. tolak. Bukan sahaja nombor paling diperlukan bahkan juga nombor pecahan. Kenyataan ini tidak boleh diragui lagi kerana didapti buku pertama di Arab yang menggunakan angka Islam ini ditulis pada tahun 873 M. darab dan bahagi dapat dilaksanakan dengan mudah. menganggar umur duma dan sebagainya. menentukan planet-planet atau komet-komet yang baru. Sebelum diperkenalkan sistem angka Islam ini. Orang yang memperkenalkan sistem ini ialah sarjana matematik Muslim .tahu tentang bilangan waktu sembahyang dan rakaatnya. yang seseorang itu perlu tahu membilangnya. bahkan dalam berpuluh-puluh operasi yang lain contohnya kuasa. Dengan sistem ini manusia telah dilengkapi dengan kuasa yang menakjubkan seperti meramal gerhana. supaya pembahagian zakat dapat dikeluarkan dengan lebih tepat. Penulis-penulis sejarah matematik termasuk penults Barat mengakui bahawa tanpa sistem angka Islam ini. Dengan sistem angka Islam ini bukan sahaja operasi tambah. Sebelum angka Islam ini digunakan. log. zakat (berat / jumlah harta) dan haji. Begitu juga dengan amalan puasa (hari). menghantar roket menjelajah ruang angkas berjuta batu jauhnya. perkembangan ilmu sains dan teknologi agak lembab sedikit. Sistem angka yang dipakai sekarang ini adalah lebih layak dipanggil sistem angka Islam dan bukan sistem angka Hindu. operasi-operasi aritmetik ke atas nombor-nombor adalah begitu terhad sekali. kebanyakan daripada kesenian yang ada sekarang tidak mungkin diimpikan. kosinus dan sebagainya. apatah lagi sistem angka halaman 106 Inggeris kerana yang memperkenalkan sistem ini ialah orang-orang Islam.

setelah mengkaji sistem angka Hindu yang telah menank perhatiannya sebelum itu. iaitu suatu penjurusan kepada aritmetik. Pada abad ke-9 M.yang Latin teragung sahaja "Al-Khawanzmi". nilai atau pembolehubah atau nngkasnya ilmu persamaan. Aljabar: Kemajuan aritmetik membawa kemajuan kepada aljabar.Jabr wa al-Muqabalah yang bertujuan khusus untuk mencari penyelesaian kepada masalah praktikal di dalam kehidupan orang-orang . Ketika bertugas mengawasi astronomi di Baghdad dan Istanbul. dan "alMuqabalah" bermaksud memudahkan atau menngkaskan ungkapan yang terhasil (dengan menghapuskan sebutan yang sama di kedua-dua belah persamaan).simbol dengan hukum-hukum atau petua-petua tertentu. seperti masalah perwarisan. kerapkali juga masalah-masalah yang timbul memerlukan perhatian yang lebih teliti. iaitu satu bidang matematik yang menggunakan tanda-tanda dan huruf-hurf untuk mewakili nombor. Walaupun kebanyakan masalah tersebut mudah diselesaikan halaman 107 mengikut ketetapan al-Quran dan al-Hadis. dijumpai—De Dialah yang telah menerangkan berkaitan penggunaan sistem angka ini dalam salah sebuah bukunya (hanya naskhah yang Numero Indorum—iaitu aritmetik). Bagi masyarakat umum. Di sini "al-Jabar" bermaksud mengubahkan satu kuantiti dari sebelah persamaan ke sebelah yang satu lagi. Beliau juga telah menerangkan angka sifar di dalam bukunya itu. Al-Rhawarizmi telah menulis tentang aljabar bertajuk Alfahar wa al-Muqabalah. Al-Khawanzmi orang yang pertama sekali mengajar aljabar dalam bentuk yang mudah dan menyelesaikan banyak masalah yang dihadapi oleh masyarakat Islam di dalam kehidupan harian. AlKhawarizmi telah menulis sebuah lagi bukunya al-Kitabal-Mukhtasarfi Hisahal. aljabar membicarakan kaedah memanipulasikan simbol. pembahagian hana dan perniagaan.

Dengan itu. Kerjanya dalam geometri tidak mempunyai pengaruh Euklid (sarjana geometri Greek yang terkenal) kerana tidak kedapatan unsur Euklid dm segi kandungan atau istilah-istilah yang digunakan. Bab itu bertajuk "Bab al-Misaha" (bab sukatan luas). Tigonometri (dan Astronomi): Trigonometri merupakan satu bidang matematik mengenai segi tiga. matahari dan planet). Ilmu yang berkaitan dengan aljabar ini pada asalnya (ketika tamadun Greek) hanya dilihat sebagai perkembangan daripada geometri. garis. roots (punca) daripada perkataan Latin radix yang diterjemahkan oleh Al-Khawarizmi. sukatan sisi dan sudutnya. bukan sahaja trigonometri bergantung kepada aljabar bahkan juga dengan alat-alat pelayaran seperti Kuadran (alat untuk menyukat sudut dan altitud) dan Astrolab (satu alat untuk menentukan altitud bintang. Perkembangan trigonometri berikutnya (pada abad ke-12 M) didorong oleh keperluan penyelesaian berangka berhubung dengan astronomi yang dipelopori oleh sarjana-sarjana Muslim. Maka bolehlah dikatakan bahawa trigonometri adalah sebagai suatu ilmu yang memenuhi keperluan praktikal bagi keduadua bidang astronomi dan geometri. Al-Khawarizmi juga telah memberi satu teorem tentang segi tiga sudut tegak sama kaki serta menghitung luas segi tiga. AlKhawarizmi menumpukan perhatiannya khusus kepada geometri sahaja.Islam ketika itu. Ilmu ini adalah berkenaan dengan masalah magnitud dan ciri-ciri ruang. Dalam hal ini beliau telah dikenali sebagai bapa aljabar. Geometri: Geometri merupaka satu bidang matematik tentang ciri dan hubungan antara titik. Astrolab juga boleh digunakan untuk mengukur . jelas kelihatan daripada perkataan yang digunakan dalam bidang ini seperti algebra daripada namanya iaitu Al-Kawarizmi. sudut. Peranan Al-Khawarizmi sebagai ahli matematik agung yang memperkenalkan aljabar kepada tamadun dunia. segi empat selari dan bulatan. permukaan dan pepejal di dalam ruang. Di dalam satu bab daripada buku aljabarnya tentang sukatan.

waktu. Kaedah Berangka: Dalam matematik. Cara kualitatif baru menampakkan kesannya pada abad ke-10 M ini dengan kejayaan yang besar dalam sesetengah bidang matematik. yang kemudiannya diterjemahkan kepada bahasa Inggeris oleh Adelard. Satu lagi ialah yang disebut sebagai kaedah berangka yang boleh menghasilkan penyelesaian dalam bentuk angka walaupun mungkin tidak tepat tetapi untuk praktikalnya mencukupi kerana penyelesaian itu memenuhi kejituan yang ditetapkan. Al-Khawarizmi merupakan salah seorang yang pertama menghitung jadual astronomi dan sifar trigonometri. Dengan kemajuan teknologi komputer sekarang ini. Al-Biruni salah seorang halaman 108 sarjana matematik pada abad ke-11 M telah menulis sebuah buku berkenaan dengan jadual astronomi yang dihasilkan oleh sarjana Muslim Al-Khawanzmi. bidang kaedah berangka ini telah mencapai kemajuan yang mengagumkan. lebih-lebih lagi apabila karyanya diterjemahkan dan diperkatakan oleh ahli-ahli matematik kemudiannya. sumbangan Al-Khawarizmi sebagai seorang yangterawal mengkaji dan menulis dalam bidang ini tidak boleh diperkecilkan. Walaupun trigonometri dan astronomi mula berkembang pesat pada penghujung abad ke-9M dengan Al-Battani memainkan peranan terpenting. Satu melibatkan analisis umum yang memberi penyelesaian tepat tetapi tidak menggunakan angka. penyelesaian kepada masalahmasalah boleh dilakukan secara kualitatif atau kuantitatif. ketinggian gunung serta dalamnya perigi. Ini tidaklah menghairankan kalau dilihat kepada peranan yang dimainkan oleh . Antara kandungan kerja Al-Khawarizmi di dalam bidang trigonometri ialah 100 sifir sinus dan kotangen. Cara kualitatif terbahagi kepada dua.

Siren Keadilan dalam Islam. Ini Jelas kehhatan apabila istilah tersebut diterjemahkan sebagai "algontma" dalam bahasa Malaysia yang tidak langsung menggambarkan pengaruh Arab atau perkataan asalnya sendiri "AlKhawarizmi". Keadilan Sosial. pengurusan dan lainlain lagi. halaman 109 Bab 7 KEADILAN DALAM TAMADUN ISLAM Ab. . kejuruteraan. Aziz Mohd. malah boleh dikatakan sebagai pendorong para penyelidik dalam bidang ini. Keadilan Undang-Undang. ekonomi. Sebagai sarjana terawal dalam bidang ini dan pemikirannya yang begitu jauh ke hadapan. Zin Norrodzoh Hj. Ini secara tidak langsung diakui apabila namanya tertera pada setiap penulisan tentang kaedah atau analisis berangka dalam bahasa Inggens. Kesan daripada kemajuan dalam kaedah berangka ini adalah menyeluruh dalam kehidupan masyarakat sama ada disedari ataupun tidak. antaranya dalam bidang fizik. atau nama "algorithm" yang bermaksud suatu susunan langkah-langkah aturcara bagi menyelesaikan sesuatu masalah secara berangka. statistik. Keadaan ini jelas apabila kaedah-kaedah ini digunakan dalam pelbagai ilmu. memang sudah sewajarnya Al-Khawarizmi digelar "Bapa Kaedah Berangka".komputer sebagai pembantu. Keadilan Sejagat. Malangnya asal-usul istilah ini tidak diketahui oleh kebanyakan ahli matematik sendin.

" halaman 111 Keadilan merupakan syiar bagi seluruh agama Ilahi yang dibawa oleh para Anbia.w. Islam melihat keadilan secara menyeluruh kerana keadilan mutlak adalah syiar bagi peraturan Islam dan menjadi lambang kesucian agama Islam. Rasulullah s. Oleh itu. sebarang tindakan dan perlakuan yang apabila dilakukan menimbulkan tindak balas yangpositifkerana kepuasan maka keadilan sedang berlangsung. dan telah Kami turunkan bersama-sama mereka al-Kitab dan neraca keadilan supaya manusia dapat melaksanakan keadilan (Surah Al-Hadiid:Ayat 25). Kekuasaan yang berbagai-bagai itu .1 KEADILAN DALAM ISLAM Keadilan berasal daripada perkataan adil yang bermaksud pertimbangan yang wajar atau berpatutan. Tetapi apabila hasil daripada sesuatu tindakan atau perlakuan telah menimbulkan kekecohan. bersabda yang bermaksud: "Sesungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan berbuat kebajikan. yang bermaksud: Sesungguhnya Kami telah mengutus rasul-rasul Kami dengan membawa bukti-bukti yang nyata. pemberontakan dan kemarahan orang lain maka ketidakadilan sedang berlaku. masyarakat atau negara.w.a.7. tidak memihak kepada mana-mana dan tidak dilakukan secara sewenang-sewenangnya.t. la merupakan pembahagian kekuasaan manusia di alam wujud ini supaya tiap-tiap kekuasaan itu menuju ke arah yang dirancangkan serta mengikut dasarnya. memberi kepada kaum kerabat apa yang mereka perlukan dan melanang dari perbuatan keji. kemungkarandanpermusuhan. Dia memberi pengajaran kepadamu agar kamu dapat mengambil pengajaran. Keadilan merujuk kepada perbuatan dan tindakan yang wajar dan boleh diterima oleh orang lain. Keadilan merupakan asas bagi setiap penyusunan perseorangan. firman Allah s.

maka itu adalah dari kebaikan perseorangan yang dilakukan oleh seseorang manusia. Rasulullah s.a. keadilan terbahagi kepada tiga bahagian iaitu pertama. kalau pun ada kelebihan. Berdasarkan kenyataan ini. Setiap bahagian ini merupakan komponen yang lengkapmelengkapi dalam pembentukan keadilan dalam Islam.a. bangsa dan agama. umpamanya lebih mulia dari seorang Arab dusun dari segi budi pekerti dan agama. Menurut al-marhum Saad Zaglul. keadilan sejagat. kedua. kita berbeza antara satu sama lain. telah menekankan tentang persamaan yang mutlak pada .w. juga tanpa sebarang perbezaan di antara orang yang jahil dengan orang yang terpelajar dan sebagainya.2 KEADILAN UNDANG-UNDANG Keadilan undang-undang ialah bahawa undang-undang itu dikenakan atau dikuatkuasakan ke atas semua orang secara sama rata tanpa dibezakan di antara yang kaya dengan yang miskin dan tanpa sebarang perbezaan berdasarkan warna kulit. tetapi beliau di hadapan undang-undang adalah sama sahaja dengan orang Arab dusun itu.w. 7. keadilan undang-undang. Melalui keadilan pembahagian kemanusiaan ini.. keadilan sosial. Kata-kata ini merupakan kesimpulan yang paling baik mengenai pandangan Islam tentang keadilan undang-undang. manusia dapat menyempurnakan tugasnya sebagai khalifah Allah dengan cara yang sempurna atau hampir kepada yang sempurna ke arah kebaikan dan mengatasi unsur-unsur keburukan yang merosakkan. Saidina Abu Bakar al-Siddiq yang menjadi khalifah kepada Rasulullah s. tidak ada unsur lebih melebihi di dalam melaksanakan undang-undang itu di kalangan manusia. Ini menunjukkan kesemua mereka adalah sama sahaja di hadapan undang-undang.akan bertemu akhirnya pada pusat kekuasaan sesuatu bangsa atau dalam kekuasaan kemanusiaan seluruhnya. dan ketiga. tetapi di hadapan undang-undang kita adalah sama sahaja.

sesungguhnya orang yang terdahulu daripada kamu binasa disebabkan mereka apabila seseorang bangsawan di antara mereka mencari.a. Para sahabat di zaman pemerintahan Khalifah Saidina Abu Bakar alSiddiq. Saidina Umar al-Khattab pernah menekankan kepada para sahabat. tidak ada kelebihan bagi orang Arab ke atas yang bukan Arab kecuali dengan sifat takwa (Riwayat Bukhari dan Muslim). Beliau telah melaksanakan kata-katanya itu . semua kamu adalah dari ketumnan Adam dan A dam Hawa itu dari tanah. maka aku akan potong tangannya. Rasulullah s. apakah kamu meminta syufaat terhadap suatu kesalahan yang dilakukan terhadap Allah? Kemudian baginda berdiri di hadapan orang ramai sambil memberi ucapan.a. manusia semua adalah sama seperti halaman 112 gigi sikat. maka dia dibiarkan tanpa dihukum. untuk meminta Syufaat' terhndap wanita itu. kiranya Fatimah binti Muhammad mencuri. Demi Allah. Pernah diriwayatkan bahawa seorang wanita dari keturunan Quraisy telah mencuri selepas pembukaan Makkah.pandangan hukum-hukum syarak. Apa halnya dengan snatu kumpulan yang memohon syufaat terhadap kesalahan yangdilakukan terhadap Allah. Lalu baginda berkata kepadanya. Sabda baginda bermaksud. tetapi apabila orang yang lemah melakukannya. Usamah telah menemui Rasulullah s.w. Saidina Umar al-Khattab dan Saidina Uthman ibn Affan melaksanakan keadilan seperti ini secara yang paling sempurna. maka ia dikenakan hukuman keatasnya. Orang Quraisy sangat khuatir sekiranya Rasulullah s. yang kuat di antara kamu adalah lemah di sisiku sehingga aku mengambil hak daripadanya dan yang lemah di antara kamu adalah kuat sehingga aku pulangkan hak kepadanya.a. akan memotong tangannya dan ini sudah tentu akan mencemarkan sekali nama baik suku ini di kalangan bangsa Arab.w. katanya. mengambil sikap tegas di dalam melaksanakan hukum.w. katanya. Orang Quraisy telah mengutus Usamah bin Zaid seorang yang dikasihinya dan anak kepada bekas hambanya yang dimerdekakan. Sabda baginda lagi yang bermaksud.hukum syarak dan baginda melarang sama sekali sikap pilih kasih.

dengan sepenuhnya kerana merasa khuatir sekiranya keluarganya melebihlebihkan diri mereka ke atas orang ramai disebabkan hubungan dengannya. hendaklah kamu samaratakan di antara yang menuduh dan yang dituduh di dalam majlis engkau dan juga di dalam masa kamu menerima keduaduanya. Maka Saidina Umar berkata. Antaranya diceritakan bahawa salah seorang amir dari keturunan Ghassan semasa melakukan tawafdi Baitullah. Oleh sebab Amir itu yakin bahawa Saidina Umar akan membiarkan pemuda itu bertindak balas terhadapnya. orang ramai hari ini sekian. sesungguhnya agama Islam telah menyamaratakan antara kamu berdua. maka beliau memanggil anak-anaknya sambil berkata kepada mereka. Beliau lalu berkata kepada Amir itu. Peristiwa tersebut tidak sedikit pun menyedihkan Saidina Umar kerana adalah lebih baik bagi agama Islam sekiranya ada beberapa ribu orang yang tidak tebal imannya keluar dari . maka kata halaman 113 Amir itu. maka salah seorang pemuda dari suku Fazzarah telah terpijak jubah yang dipakai oleh amir itu. Pernah diriwayatkan tentang sikap Saidina Umar di dalam melayani orang ramai secara sama rata di hadapan undang-undang. Amir itu telah bertindak memukul pemuda itu sehingga berdarah hidungnya lalu pemuda itu mengadu kepada Saidina Umar dan Amir itu juga mengadu hal yang sama kepadanya. Apabila beliau mengeluarkan sesuatu arahan atau membuat sesuatu larangan. bagaimana boleh berlaku demikian. aku telah mengeluarkan kepada. katanya. maka si Amir tadi cuba memujuk pemuda itu tetapi ia enggan mengampunkannya. Mendengar jawapan itu. pemuda itu berhak bertindak balas ke atas kamu. ataupun dia memaafkan kamu. kamu tidak melebihinya melainkan dengan sifat takwa sahaja. maka amir itu pun melarikan dirinya ke negeri Rom dan seterusnya keluar dari agama Islam. Beliau juga pernah berkata kepada Abu Musa al-Ashaari sewaktu melantiknya sebagai seorang Kadi. maka aku akan lipat gandakan hukuman ke atas sesiapa di antara kamu yang melakukannya. malah menuntut memukul balas. demi Allah kalau aku dapati kamu melakukan sesuatu yang bertentangan dengan arahan itu. saya seorang bangsawan sedangkan dia adalah seorang biasa.

yang merdeka melakukan kesalahan zina.agama Islam daripada ia mengakui di atas sesuatu kezaliman atau memandang ringan terhadap sesuatu kezaliman yang dilakukan. kerana ia dimiliki oleh orang lain. Seorang hamba yang melakukan kesalahan zina dijatuhkan hukuman mati tetapi seorang anggota majlis senat yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan denda dengan wang sahaja. Undang-undang Roman tersebut adalah undangundang zaiim yang tidak terdapat unsur-unsur keadilan di dalamnya. undang-undang Roman (Romawi) berbeza sekali dengan apa yang dilaksanakan menurut agama Islam. seorang merdeka yang meminum arak dikenakan sebat sebanyak 80 rotan. Kezaliman akan menjauhkan orang yang benar. sebaliknya keadilan pula akan mendekatkan mereka yang mempunyai jiwa yang suci yang sentiasa menuju ke arah kebenaran. Seorang hamba hanya dikenakan separuh sahaja dari hukuman yang dikenakan ke atas seorang yang merdeka. Perkara ini jelas sekali daripada hukuman yang dikenakan ke atas seseorang hamba dengan hukuman yang dikenakan ke atas seseorang yang merdeka. maka dengan itu hukuman hendaklah dijatuhkan setimpal dengan kedudukan orang yang melakukan kesalahan itu. Mereka ini biar betapa kecil pun bilangan mereka adalah lebih baik dan lebih member! kesan. manakala hukuman Islam pula mencermmkan keadilan yang sebenar. mahupun pada hari ini. manakala seorang hamba hanya dikenakan sebanyak 40 rotan sahaja. hukumannya hanya separuh sahaja dari yang dikenakan ke atas wanita yang merdeka. Agama Islam tidak sahaja menyamaratakan antara yang kuat dengan yang lemah di dalam menghadapi hukuman. Ini kerana kesalahan itu sendiri merupakan penghinaan ke atas diri orang yang melakukannya. malah ia mengambil suatu sikap yang tidak pernah dilakukan oleh mana-mana peraturan pun. Sebaliknya. Seorang hamba sememangnya seorang yang sudah hina. jadi sudah tentu seorang yang hina mudah . Begitu juga kedudukannya di antara seorang amah (jariah) dengan seorang wanita yang merdeka. Maka itu seseorang. Hukuman dijatuhkan selaras dengan kesalahan. iaitu ia mengukur besar kecilnya sesuatu kesalahan itu mengikut orang yang melakukannya. ia disebat sebanyak 100 rotan dan seorang hamba yang melakukan kesalahan yang sama hanya dikenakan sebanyak 50 rotan.

Demikianlah dapat kita lihat keagungan penyusunan undang-undang Islam yang tidak dapat ditandingi oleh mana-manapun undang-undang sekarang ini. Kebanyakan undang-undang yang berjalan sekarang ini tidak menjatuhkan hukuman ke atas kesalahan yang dilakukan oleh "ketua negara". Ini kerana ketua negara itu tidak sepatutnya akan melakukan kesalahan. di samping mendewa. Sebaliknya. Manakala kesalahan yang dilakukan oleh orang biasa tidak akan mendorong orang lain untuk melakukannya.dewakannya sehingga seolah-olah mereka itu dari golongan yang suci. maka perbuatan itu akan menggalakkan orang yang lebih rendah kedudukannya melakukan kesalahan itu. walaupun berjalan di atas dasar persamaaan yang tidak melebih-lebihkan mana-mana pihak. Maka dengan sebab itulah agama Islam membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh orang yang mempunyai kedudukan yang tinggi dan berikutnya hukuman yang dikenakan ke atasnya adalah lebih besar selaras dengan kedudukannya itu. Tidak syak lagi kalau seseorang yang mempunyai kedudukan melakukan kesalahan zina. Jadi kesalahannya itu lebih besar bahaya dan kesannya lebih menimbulkan keburukan di dalam jiwa individu serta masyarakat. Ungkapan. Undangundang ciptaan manusia sehingga kini menganggap peribadi ketua negara sebagai peribadi yang terlindung dan tidak boleh disentuh. tetapi dalam pelaksanaannya akan bertindak untuk meringankan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang mempunyai kedudukan dan sebaliknya membesarkan kesalahan yang dilakukan oleh golongan yang tidak mempunyai kedudukan dalam masyarakat. jadi dengan melakukan sesuatu kesalahan.melakukan sesuatu yang hina dan orang yang rendah halaman 114 kedudukannya selalu menuju ke arah melakukan kesalahan-kesalahan. Kebanyakan undang-undang. maka orang itu telah mencemar serta merendahkan kedudukannya mengikut kesalahan yang dilakukan itu.ungkapan yang dilahirkan oleh sesetengah para hakim dan penolong pendakwa raya membayangkan bahawa ketua-ketua . seseorang yang tinggi kedudukannya tidak terdapat kehinaan pada dirinya.

mereka mempunyai hak dan tanggungjawab yang sama dengan hak dan tanggungjawab orang Islam. Ini kerana terdapatduaperkara yang membentukperhubungan antara mereka dengan orang Islam. Jawatan dan kedudukan yang disandangnya itu tidak boleh mengecualikan atau halaman 115 memberikan keistimewaan kepadanya terhadap perbicaraan dan kesalahan yang dilakukan. dengan orang ramai di dalam menghadapi perbicaraan dan hukuman kalau ia melakukan sesuatu kesalahan. Pertama. Agama Islam tidak mengenal semua ini dan para ulama fikah bersependapat bahawa gabenor-gabenor dan juga pemerintah tertinggi (imam) akan menghadapi perbicaraan dan hukuman terhadap kesalahankesalahan yang dilakukannya seperti yang dikenakan ke atas orang lain tanpa sebarang pengecualian. iaitu Khalifah. Sekiranya ia melakukan kesalahan membunuh maka ia boleh dihukum bunuh balas dan kadi berhak memerintahkan supaya harta itu dirampas daripadanya. Ini menunjukkan tidak wujud sebarang perbezaan di antara pemerintah yang tertinggi. kerana peribadi ketua negara masih lagi disalut oleh pandangan tadi. Ini menyebabkan mereka berhak dikenakan hukuman di dalam soal-soal kira bicara dan keadilan seperti yang dikenakan ke atas orang Islam tanpa sebarang . Ini merupakan pandangan mengenai keadilan undang-undang dan hukuman-hukuman di dalam Islam. walaupun corak pemerintahan beraja mulai terhapus. Realitinya. hukuman adalah dijatuhkan berdasarkan kepada peraturan agama yang dianuti mereka.negara itu sebagai peribadi yang suci dan tidak boleh disentuh. tetapi kesannya masih ada. Orang bukan Islam yang hidup dalam masyarakat Islam juga dikenakan hukumanhukuman yang dijalankan ke atas orang-orang Islam tanpa sebarang perbezaan antara mereka dalam apa bentuk sekalipun kecuali dalam perkara-perkara yang berhubung dengan hal ehwal perseorangan mereka seperti perkahwinan dan perceraian. iaitu keadilan yang tidak mengenai sebarang perbezaan di antara penganut berbagai-bagai agama.

pakaian dan tempat tinggal. Jadi untuk memelihara kebebasan beragama. mengikiskan rasa iri hati dan dengki terhadap golongan kaya serta memberi peluang kepada mereka untuk mendapat makanan. Kemiskinan sukar untuk dihapuskan sepenuhnya. Kemiskinan tidak mungkin dapat dibanteras melainkan setelah semua kekuatan dapat disatukan. perkahwinan dan perceraian mereka. Sebaliknya keadilan sosial hanya bertujuan untuk meringankan sedikit kesengsaraan yang dihadapi oleh golongan miskin.perbezaan. tenaga yang ada boleh dipergunakan dan boleh membawa kebaikan untuk masyarakat serta dapat menghindarkan keburukan ke atas diri mereka dan juga ke atas masyarakat sendiri.w. punca-punca rezeki dan gejala-gejala kebendaan serta pemikiran dapat disatukan. seratus daripadanya tidak mempunyai penunggang.3 KEADILAN SOSIAL Keadilan sosial bertujuan supaya setiap orang dapat hidup di dalam masyarakatnya secara yang mulia tanpa sebarang penindasan. manusia adalah seperti unto. Rasulullah s. Kesannya.t. Ini kerana manusia adalah berbeza sesama mereka halaman 116 dalam segi kekuatan. Manusia akan berbeza dari segi kemiskinan dan kekayaan mereka sehinggalah bumi ini dan makhluk-makhluk diambil semua oleh Allah s.a. kerana peraturan-peraturan ini adalah dipetik dari agama mereka. pernah bersabda. . Keduanya. 7. orang Islam diperintahkan supaya membiarkan orang bukan Islam dengan agama mereka dan tidak harus bagi orang Islam menyentuh soal-soal ibadat. maka mereka hendaklah dibiarkan menjalankan sendiri soal-soal yang berhubung dengan hal-hal tadi. la memberi kesempatan kepada masyarakat untuk mempergunakan kebolehan yang dimilikinya untuk kemanfaatan diri dan masyarakat.w.

atau dapat menyelamatkan tanamannya sebelum dilanda banjir. Orang yang berada tidak ramai di kemuncaknya.Manusia dilihat dari segi kekuatan pemikiran dan kekuatan fizikal. Di dalam Islam tidak terdapat sebarang peraturan kasta seperti yang dapat kita saksikan di dalam pelaksanaannya terhadap keadilan undang-undang. sedangkan yang lain pula tidak menghadapi bencana tersebut. Jadi sudah tentu orang ini akan mendapat pendapatan yang berlebihan. Hakikat ini telah diakui oleh al-Quran di dalam firman Allah s. umpamanya peladang yang tanahnya berhampiran dengan sungai dilanda banjir. menggunakan baja yang sama serta samasama melindungi tanaman mereka dari ancaman musuh. yang bermaksud: Kami telah menentukan antara mereka penghidupan mereka dalam kehidupan dunia.w. manfaatmanfaat yang didapati oleh para pengusaha dari pekerjaan mereka bolehlah dibandingkan dengan peladang-peladang. sedangkan peladang yang tanamannya dilanda banjir mendapat hasil yang kurang.punca tersebut.t. Walaupun mereka ini menanam tanaman yang sama.w. tetapi kadangkadang berlaku ke atas salah seorang daripada mereka perkara-perkara yang di luar dugaan.t. hanya berdasarkan sifat ketakwaan dan . Berdasarkan kemiskinan dan kekayaan. Ini kerana seseorang itu mungkin mempunyai sumber yang tidak dimiliki oleh orang lain atau pengeluaran belum dapat dipastikan sekiranya mereka menggunakan punca. tetapi punca kekayaannya tidak dapat disatukan. Berdasarkan perbandingan. Walau bagaimanapun ini tidak bererti bahawa agama Islam mengakui wujudnya kasta atau kelas berdasarkan kemiskinan atau pemilikan kekayaan. Walaupun daya pengeluaran dapat disatukan di kalangan individu dalam sesuatu masyarakat. umpama segi tiga piramid. Kelebihan manusia di sisi Allah s. tetapi akibat ditimpa bencana. kekayaannya tidak dapat diselamatkan. manakala bilangan bertambah apabila kedudukan semakin ke peringkat bawahan. agama Islam menganggap ia suatu hakikat yang tetap dan menganggap gejala-gejala ini sebagai suatu perkara semula jadi bagi kehidupan manusia. sedangkan peladang yang tanahnya agak berjauhan sedikit terselamat dari bencana tersebut. Agama Islam juga memastikan bahawa orang kaya tidak akan bersikap tinggi diri terhadap golongan miskin berdasarkan kekayaan.

Sabda Rasulullah s. . bukan dan kami orang yang menyeru kearah sikapfanatik.w.w.ketaatan.a. maka penjaga pintu bilik masuk memberitahu beliau. katakan bahawa Bilal dan Abu Sufian ada menunggu di luar.t. Beliau berkata kepada penjaga pintu itu. Kesemuanya ini adalah bertujuan untuk menyatukan masyarakat Islam. itu hanya diukur dari segi amalan soleh. dalam kehidupannya memperlihatkan sikap untuk menghapuskan kasta di kalangan manusia.w. Para pemerintah Islam telah melebihkan golongan yang lemah dan mulia iaitu dengan mendekatkan golongan ini kepada mereka supaya perasaan asabiyah dan kasta dapat dihapuskan. bersabda. dan seluruhnya. Mendengar itu Saidina Umar merasa marah kerana penjaga pintu itu mendahulukan nama Abu Sufian dari nama Bilal. Saidina Umar juga telah mengeluarkan arahan melarang pembesar-pembesar Quraisy berpindah ke daerah-daerah pembukaan Islam. Segala perbuatan yang ditunjukkan oleh Rasulullah s.a.w. Apakah kamu menggiatnya kerana ibunya? Sesungguhnya terdapatpada engkau unsur-unsur jahiliyah. serta kedudukan yang tinggi di sisi Allah s. Ada diriwayatkan bahawa pada suatu ketika Bilal. Diriwayatkan bahawa seorang sahabat telah "menggiat" seorang sahabat yang lain kerana ibunya. Saidina Umar kemudiannya membenarkan Bilal menemuinya dan enggan menemui Abu Sufian. Ini kerana dibimbangi mereka akan dijadikan golongan bangsawan yang menguasai orang ramai atas nama pemerintah. Abu Sufian dan Bilal ada menunggu di luar pintu. Di samping itu Rasulullah s. tetapi ia melihatpada hati dan pekerjaan kamu. Rasulullah berkata kepada sahabat itu. bahawa A llah tidak melihat kepada rupa bentuk kamu.a. Baginda pernah melarang sikap bermegah-megah dengan keturunan yang menjadi tradisi pegangan masyarakat Arab kerana melahirkan semangat halaman 117 asabiyah berdasarkan sistem suku atau kabilah. Abu Sufian dan beberapa orang lagi pembesar Quraisy meminta kebenaran untuk menemui Saidina Umar al-Khattab.

maka ia boleh melakukan sebarang pekerjaan dengan menggunakan tenaga tangannya. kesemuanya menjadi tetamu Allah s. merompak dan mungkin juga membawa kepada mengubah peraturan sesuatu masyarakat. sesungguhnya Nabi Allah . Sekiranya tidak berpeluang untuk melakukannya. malah semuanya adalah sama di hadapan Allah s.t.w. merampas. dan sama-sama mengucapkan kata-kata Allah Maha Besar. pernah memberi galakan agar seseorang itu bekerja dengan tangannya (usahanya). Di dalam ibadat haji pula segala perbezaan sosial terhapus sama sekali baik dari segi bangsa. baik miskin atau kaya. di Baitullah al-Haram dan kesemuanya memakai pakaian yang sama diperbuat daripada kapas. kaya atau miskin.w. Islam mengakui hakikat realiti yang berlaku iaitu bahawa di kalangan manusia itu terdapat golongan yang miskin dan yang kaya. umpamanya. Oleh itu. seperti pada mula-mula mereka diciptakan.t. seorang miskin berdiri dalam satu baris dengan orang kaya.t. halaman 118 Pertama. Agama Islam telah berusaha untuk mengatasi kemiskinan dan cuba menghalang agar kemiskinan ini tidak merendahkan atau menghinakan umat Islam. Sabda baginda bermaksud: Tidak ada makanan yang lebih baik yang dimakan oleh anak Adam dari usaha tangannya sendiri. Di dalam ibadat sembahyang. kesemuanya mendidik hati manusia menuju ke atas persamaan tanpa sebarang perbezaan dan tanpa memandang kedudukannya. beberapa pendekatan dilakukan untuk mengelakkan timbulnya suatu golongan yang mengancam masyarakat serta mencetuskan perasaan iri hati di kalangan orang miskin yang kelak akan memberontak terhadap peraturan-peraturan masyarakat sehingga sanggup melakukan kegiatan mencuri. memberi peluang kepada setiap orang untuk berusaha dengan menyediakan peluang pekerjaan. dari keturunan yang mulia atau tidak. warna kulit.w.a. Rasulullah s.w. Begitulah keadaannya dengan peribadatan-peribadatan Islam yang lain. masing-masing dengan perasaan tunduk dan khusyuk kepada Allah s.Agama Islam telah berusaha untuk menghapuskan sistem kasta ini dan mengikisnya dari jiwa manusia melalui penbadatan-peribadatannya.

walaupun baginda boleh mengambil sebahagian dari kekayaan itu secara yang benar untuk diri dan keluarganya. kerana usaha-usaha mereka ini sangat diperlukan untuk proses pembangunan. Hadis ini menyebut mengenai Nabi Allah Daud.w.w.. Baginda memuliakan pekerjaan seperti ini supaya orang tidak memandang rendah terhadapnya dan juga bertujuan untuk meningkatkan bilangan pekerja-pekerja dan tukang-tukang yang membuat perkakas-perkakas dengan tangan mereka. maka kekuasaan serta kekayaan terletak di bawah tangannya. seorang pemimpin yang agung dan seorang raja yang berkuasa. untuk mengatasi kemiskinan ini ialah dengan menyediakan peluang-peluang supaya mereka yang mempunyai kemampuan dapat mengambil faedah dari keupayaan dan kebolehan yang mereka miliki. tetap dihormati dan dimuliakan. Pada zaman Rasulullah s. Selain daripada itu pandangan tinggi yang disarankan oleh hadis tadi dapat mengelakkan orang ramai dari memandang rendah terhadap sebahagian dari mereka. Baginda lebih suka makan dari hasil usaha tangannya sendiri untuk mendapatkan rezeki yang halal dan itulah rezeki yang sebaikbaiknya. seandainya seseorang itu mencari kayu api dengan menggunakan kapaknya.a. Baginda mendapati lelaki itu masih kuat dan bertenaga. maka itu adalah lebih baik baginya dari meminta. seorang lelaki telah datang menemui baginda untuk meminta sedekah dari harta Baitulmal. Kedua.minta kepada orang yang mungkin akan memberikan sesuatu kepadanya atau tidak memberikannya. Dengan itu terhindarlah sesuatu masyarakat yang memandang rendah golongan pekerja sedangkan golongan yang tidak melakukan sebarang pekerjaan. maka tidak diberikan wang sebaliknya dibelikan sebilah kapak untuknya mencari kayu api dan dengan itu dia dapat mencari rezeki dari hasil tangannya sendiri. Rasulullah s.Daud makan dari pekerjaan tangannya sendiri. Ulama fikah menegaskan bahawa setiap usaha yang membawa .a. menggalakkan orang yang bertenaga untuk bekerja dan sabda baginda. Sekiranya pekerjaan seperti ini dipandang rendah maka sudah tentulah kemakmuran tidak dapat dicapai dan perusahaan tidak dapat dipertingkatkan.

Usaha-usaha pembangunan memerlukan kepada orang yang mahir di dalam bidang perangkaan dan juga dalam bidang perusahaan untuk menyelia kilang-kilang perusahaan dan lain-lain bidang yang memadai dengan kelulusan setakat peringkat ini. dan melakukan jihad untuk menegakkan agama Allah adalah wajib ke atas umat Islam. iaitu peringkat seseorang itu akan membuat pengkhususan dalam sesuatu bidang.kemakmuran iaitu pertanian. Namun begitu ada di antara mereka yang boleh berusaha dengan tenaga tangan sendiri dengan bertani. la adalah wajib secara khusus ke atas setiap orang yang mampu dalam salah satu usaha-usaha tadi dan wajib secara umum ke atas umat Islam. Seandainya sistem ini lengkap dan diikuti. maka sudah tentu ada di antara mereka yang mempunyai kelayakan untuk meneruskan pengajian mereka ke peringkat akhir. maka ia akan dapat menyediakan peluang bagi semua orang di samping dapat mencungkil . di peringkat kedua. membuat perusahaan tangan. kehakiman dan lain-lain. Selepas menyempurnakan peringkat kedua. Mereka yang tidak mempunyai kelayakan untuk meningkat dari peringkat ini akan disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan oleh masyarakat. Setiap dari usaha-usaha ini hendaklah dikekalkan. Pendidikan dalam peringkat pertama adalah untuk setiap orang (umum). membuka perusahaan-perusahan sendiri atau lain-lain bidang yang tidak memerlukan tahap kemahiran dan teknologi tinggi. Ahli fikah juga menekankan bahawa cara untuk menyediakan peluang yang seluas-luasnya kepada semua orang ialah dengan menyediakan pendidikan. halaman 119 dikembangkan dan dipertingkatkan kepentingan di kalangan umat Islam terutama golongan muda. maka mereka ini disalurkan kepada bidang-bidang yang diperlukan untuk pembangunan. kilang-kilang perusahaan. Pengkhususan merangkumi pelbagai bidang ilmu pengetahuan antaranya bidang ketenteraan. berdasarkan kelayakan untuk meningkatkan kemahiran. berniaga.

Jadi mereka hendaklah diberi peruntukan dari harta zakat. golongan wanita dan anak-anak yatim yang sudah tentu kehilangan tempat bergantung hidup. sumber harta Baitulmal. Agama Islam telah mengemukakan tiga sumber untuk memenuhi keperluan golongan kurang berdaya ini iaitu pertama. selain kemudahan yang disediakan untuk para pekerja dan juga bagi mereka yang memiliki bakat untuk mencungkil kebolehan mereka. melalui dasar .w. sumber zakat iaitu pengeluaran dari sumber ini hendaklah didahulukan kepada fakir miskin dan mereka yang terputus perbelanjaan semasa dalam perjalanan. Setiap pungutan atau kemasukan ke dalam Baitulmal adalah untuk orang miskin kerana ia merupakan hak mereka dan wajib dikeluarkan kepada mereka secara teratur. Ketiga.bakat. Maka. Ini bermakna tanggungjawab terhadap anak-anak yatim ini memberikan perlindungan. Hadis ini jelas menunjukkan bahawa sesiapa yang mati dan meninggalkan harta. sesuatu tugas tidak akan diletakkan ke atas seseorang yang tidak mempunyai kelayakan untuknya. bersabda. wajar bagi agama Islam untuk menyediakan kemudahan hidup bagi golongan ini dan tidak mengabaikannya. kerana pembiayaan mereka adalah dijalankan mengikut syariat Islam. Golongan yang tidak berdaya antaranya orang-orang tua.a. Rasulullah s. menegaskan bahawa mereka itu adalah terpulang kepadanya dan pembiayaan mereka adalah menjadi tanggungjawabnya. maka ia adalah untuk waris-warisnya dan siapa yang ditinggalkan tanpa sebarang harta. untuk mengatasi kemiskinan ialah dengan menyediakan kemudahan hidup bagi golongan yang tidak berdaya untuk bekerja. maka harta itu adalah untuk waris. maka ia terpulang kepada aku dan menjadi tanggung jawabku (diriwayatkan Imam Bukhari dan Muslim). bimbingan dan pemeliharaan terhadap mereka sehingga halaman 120 membolehkan mereka menjadi seorang insan yang berguna di masa hadapan. maksudnya: sesiapa yang meninggalkan harta. Tugas ini terletak ke atas Rasulullah s.a. Dan ketiga.a.bakat yang ada pada mereka. dan sesiapa yang mati meninggalkan tanggungan tanpa sebarang harta. Maka.w.warisnya.w. maka Rasulullah s. amanah dan adil. Kedua.

Apabila berlaku permusuhan dan meletus peperangan. maka "keadilan" adalah menjadi kata pemutus dalam keadaan ini. maka mereka itulah orang yang zalim (Surah Al-Mumtahanah: Ayat 8 dan 9). Keadilan merupakan hak suci yang ditentukan dan samasama dinikmati bahkan oleh pihak musuh. Sesungguhnya Allah menyukai orang yang berlaku adil.t. yang bermaksud: Allah tiada melarang kamu untuk berbuat baik dan berlaku adil terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu kerana agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu. 7. Sebagaimana firman Allah s. kerana agama Islam mewajibkan keluarga yang kaya memberi nafkah kepada keluarga yang miskin dan tidak mampu.w. telah berfirman yang bermaksud: Danjanganlah sekali-kali kebencianmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk tidak berlaku adil.t. Perasaan kasih sayang merupakan asas perhubungan kemanusiaan. berlaku adillah. Orang Islam mesti melaksanakan keadilan biar betapa kuat sekalipun permusuhan itu. kerana adil itu lebih hampir kepada takwa (Surah AlMaa'idah: Ayat 8).Baqarah: . dan barangsiapa yang menjadikan mereka itu sebagai kawan. yang bermaksud: barangsiapa yang menyerang kamu.w.w. undang-undang keadilan mengehendaki supaya ditentang permusuhan tersebut selaras dengan firman Allah s. bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahawa Allah berserta orang-orang yang bertakwa (Surah Al. Allah s.'nafkah' terhadap kaum keluarga. Maka. maka serangilah ia selaras dengan serangannya terhadap kamu. Allah hanya melarang kamu menjadikan sebarang kawan kamu dari orang yang memerangi kamu kerana agama dan mengusirkamu dari negeri kamu dan membantu untuk mengusirkamu. Ini menunjukkan sifat kebencian yang melulu akan mendorong berlaku sikap tidak adil.4 KEADILAN SEJAGAT Hubungan antara orang Islam dengan bukan Islam telah ditegakkan sejak dari mulanya di atas dasar kasih sayang.t. apabila berlaku permusuhan.

Danjanganlah kamu seperti seorang perempuan yang menguraikan benangnya yang sudah dipintal dengan kuat menjadi cerai berai kernbali dengan menjadikan sumpahmu sebagai alat menipu di antara kamu disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. yang bermaksud: hendaklah kamupenuhi janji kerana sesungguhnya janji itupasti diminta pertanggungjawabnya.w. dan kalau Allah mengehendaki. apabila kamu berjanji danjanganlah kamu membatalkan sumpahmu itu sesudah mengukuhkannya. maka orang Islam tidak berhak untuk menyerang mereka kecuali sekiranya diyakini mereka membuat persediaan untuk melakukan permusuhan. sesungguhnya Allah hanya menguji kamu dengan hal itu dan sesungguhnya di hari Kiamat akan dijelaskannya kepada kamu apa dahulunya kamu perselisihkan itu. Islam menekankan bahawa menunaikan janji itu merupakan suatu "kekuatan". Danjanganlah kamujadikan sumpahmu sebagai alatpenipu di antara kamu yang menyebabkan tergelincir kaki kamu sesudah kukuh tegaknya dan kamu rasakan kemelaratan di dunia kerana kamu menghalangi manusia darijalan Allah dan bagi. kamu azabyang besar . Orang Islam tidak seharusnya menunggu sehingga mereka melancarkan serangan. tetapi Allah menyesatkan siapa yang dikehendaki-Nya dan sesungguhnya kamu akan ditanya tentang apa yang telah kamu kerjakan dahulu. malah harus halaman 121 menyerang terlebih dahulu sebelum diserang.Ayat 194). Ini kerana sebaik-baik pertahanan ialah melakukan serangan apabila terdapat tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan melancarkan serangan terhadap orang Islam.t. yang bermaksud: Dan tepatilah perjanjian dengan Allah. Di dalam al-Quran terdapat suatu ayat yang tegas menekankan supaya janji hendaklah ditunaikan. sedangkamu telah menjadikan Allah sebagai saksimu.t.w. Sekiranya mereka tidak melahirkan permusuhan. Firman Allah s. iaitu firman Allah s. nescaya ia menjadikan kamu satu umat sahaja. Agama Islam juga mewajibkan umatnya sentiasa "menepati janji" apabila membuat ikatan perjanjian dengan pihak musuh. dan Islam menekankan supaya janji itu ditepati dan ditunaikan. sesungguhnya Allah mengetahui apa yang kamu buat.

Ayat 91). Pertama. perjanjian itu sendiri merupakan "kekuatan" dan menunaikannya adalah merupakan suatu "kekuatan" pula. Pernah diriwayatkan bahawa orang-orang Islam telah mengadu kepada Rasulullah s. dapat dijelaskan tiga perkara pokok terpentmg. Dengan sebab itu. janji yang paling diutamakan ialah janji terhadap Allah s. Sebaliknya. dibandingkan orang yang mengkhianati janji itu seumpama seorang perempuan yang menghuraikan benang yang sudah dipintal kemas kemudian terburai.w. Jadi menunaikan janji itu adalah melaksanakan keadilan yang terkandung di dalamnya. dan sesiapa yang mencabulnya maka ia mencabul janji Allah s. dan di dalam perdamaian itu terdapat kekuatan dan pengukuhan. Perjanjian mengukuhkan perdamaian.t. bahawa orang-orang Musyrikin Makkah membuat persediaan perang selepas Perjanjian Hudaibiyah. maka ketika itu baru boleh dikhianati janji dengan mereka. Berdasarkan ayat al-Quran tadi. Dan ketiga. Persediaan yang dilakukan oleh pihak musuh itu sendiri tidak boleh dijadikan sebab untuk mengkhianati janji kecuali jika terbayang niat dan tanda-tanda yang jelas bahawa mereka akan mengkhianati janji tersebut. tidak sepatutnya masyarakat yang ramai dan pemerintah yang banyak dijadikan sebab untuk mengkhianati janji. Dengan sebab itu diterangkan di antara sebab-sebab mengkhianati janji yang tidak benar ialah "disebabkan adanya satu golongan yang lebih banyak jumlahnya dari golongan yang lain. tunailah janji terhadap mereka dan mintalah pertolongan dan Allah terhadap mereka. iaitu yang diistilahkan oleh ahli-ahli undang-undang dengan "perundangan ikatan". Mengkhianati janji akan menggelincirkan kaki seseorang sesudah kukuh tegaknya.w.t." Penegasan untuk menunaikan janji itu sendiri merupakan "keadilan". bersabda kepada mereka. Rasulullah s.(Surah Al-Nahl.. kerana di dalam "janji" terdapat hak-hak dan pembahagiannya. Kedua.a.w. halaman 122 Janji ini tidak boleh dikhianati hanya didasarkan kepada sangkaan bahawa pihak lain akan mengkhianatinya.w.a. mengkhianatinya akan menghapuskan pengukuhan tersebut. Tetapi seandainya .

Hak wanita dan Jaminan Hak. bentuk-bentuk atau objek-objek yang indah dikesan melalui kuasa deria tetapi pemahaman tentang keindahan hanya wujud di alam akiiah sahaja. Peranan Wanita.w. Sumber Pengetahuan Sent. maka kembalikanlah perjanjian itu kepada mereka dengan cara yang jujur (Surah Al-Anfal: Ayat 58). Islam pula merupakan agama yang merangkumi segala aspek kehidupan manusia termasuklah menggalakkan seni dan penciptaan yang indah- . Perbezaan antara seni Islam dengan seni Barat. Gerakan Pembebasan Wanita. Firman Allah s. Siren Kesenian. Seni bina Islam. maka hendaklah dikembalikan perjanjian itu dan mereka hendaklah diberitahu tentang itu. Kedudukan Wanita.t. Keadilan dan Tanggungjawab.1 SENI DALAM ISLAM Seni disebut dalam perkataan Inggeris sebagai art. 8. Estetika atau aisthesis dalam bahasa Yunani membawa makna kepekaan iaitu tertumpu kepada penciptaan yang berkaitan dengan keindahan.terdapat tanda-tanda pengkhianatan dari mereka. la meliputi kecekapan dan kebolehan dalam segala usaha penciptaan bentuk-bentuk atau karya yang member! kesenangan estetika. Kedudukan Wanita Pra-Islam. yang bermaksud: dan jika kamu mengetahui pengkhianatan dari satu golongan. Bagi Plato (428 -348 S.M). Prinsip Perkahwinan Poligami. Hikmah Poligami. yang berasal daripada bahasa Yunani yang bermaksud kecekapan dan kebolehan. halaman 123 Bab 8 ISLAM DAN ISU-ISU SEMASA Norrodzoh Hj. Seni bina dan Falsafah. Syarat Poligami.

indah. Cinta juga yang menjadi bukti akan hakikat hubungan kasih sayang antara makhluk terhadap Penciptanya. la ibarat pengaduan rasa dan ucap syukur akan keindahan yang diciptakan-Nya kepada diri manusia. bersabda yang bermaksud: Allah itu indah dan sukapada keindahan. Malah kegemaran manusia menikmati keindahan akan dapat melupakan manusia terhadap segala resah dan risau dan mampu memulihkan kemantapan fizikal. Penciptaan bentuk-bentuk kesenian tersebut mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai estetika Islam. Beliau juga memperkatakan keindahan sesuatu seni itu hanya akan dinikmati apabila terdapat rasa cinta terhadap apa yang dihadapinya. Baginda juga menerangkan: keindahan itu menenangkan segala hati dan ubat untuk luka. Keinginan manusia terhadap seni dan keindahan merupakan satu fitrah kejadian manusia itu sendiri. sesungguhnya keindahan merupakan perhiasan halaman 125 dan kebahagiaan hidup. Rasulullah s.a. Oleh itu.w. Cinta akan menggerakkan segala-galanya. Nilai . Sidi Gazalba pula mentakrifkan sent sebagai sebahagian daripada kebudayaan yang dicetuskan oleh sesuatu kelompok manusia kerana fitrah manusia yang cinta kepada sesuatu yang menyenangkan had melalui pancaindera yang lima. mengungkapkan bahawa setiap yang indah merupakan sesuatu yang sempurna dan manusia akan terdorong untuk memilikinya sebagai penyokong kepada kewujudan manusia itu. Al-Ghazali. mental dan jiwa. kesenian merupakan satu penghasilan dari jiwa yang jujur dan tercipta bagi menyatakan suara jiwa terhadap al-Khalik. Seni sebagai pengungkap keindahan itu mempunyai makna tersendiri yang merupakan perjalanan hidup manusia mencari keredaan Allah. Kemurnian cinta terhadap kesenian akan mampu memunggahkan kerinduan kepada sesuatu yang dicari.

manakala yang pasti membawa mudarat dan kerosakan diharamkan. kesolehan dan budi yang lebih mantap. Seni yang dihasilkan oleh manusia mempunyai dua matlamat penting iaitu sebagai suatu alat (instrumen) untuk mencapai matlamat lebih tinggi dan bermakna iaitu untuk mencapai kebahagiaan dunia dan akhirat dan sebagai suatu penawar halaman 126 hati.t. Kesenian yang tidak membawa mudarat atau kerosakan diharuskan oleh Islam. la bukan untuk mencantikkan dan memperbaiki perkara-perkara sampingan kehidupan manusia atau sebagai aksesori kehidupan. jiwa dan nyawa manusia. Contohnya seni . Islam melihat seni begitu murni untuk tujuan mencantikkan dan meninggikan martabat. penghibur bagi seseorang yang mengembara di dunia untuk menuju alam akhirat.w. Tetapi seni yang mungkin boleh membawa kemudaratan dan kerosakan adalah dimakruhkan. Ini kerana manusia diberi akal dengan kelebihan daya cipta. Manusia adalah pendukung utama kepada kemunculan kesenian.w. Kesenian merupakan antara aspek terpenting dalam kehidupan manusia yang bertamadun selagi kesenian tersebut berada di atas landasan syariah Allah s. kemakrufan. intuisi dan lisan untuk menghasilkan penciptaannya sendiri sebagai anugerah Allah yang menjadi amanah dan penggunaannya perlu dipertanggungjawabkan.t. Penghasilan sent bertujuan untuk meninggikan apresiasi manusia tentang semua nilai baik. Oleh itu. murni dan diredai Allah s. imaginasi.dalam estetika Islam itu ialah akhlak. Malah seni bukan sesuatu yang diberi keutamaan berbanding dengan nyawa manusia. Kesemuanya ke arah mendorong manusia mencapai tingkat ketakwaan. kesenian yang diutamakan dalam Islam ialah kesenian yang mampu meningkatkan kehalusan dan keindahan budi manusia dalam membentuk hubungan antara manusia dengan al-Khalik dan antara manusia dengan manusia.

Oleh itu. Berdasarkan kesinambungan latar belakang pra-Islam.lukisan dan ukiran.1 Sumber Pengetahuan Seni Kesenian telah lahir sejak zaman Jahiliah lagi. 8. corak kesenian juga turut berubah. termasuk peraturan dalam menunaikan keinginan kesenian itu sendiri. Bentuk-bentuk haiwan dan manusia lengkap dan sempurna adalah haram hukumnya walaupun tidak bernyawa kerana mempunyai hubungan dengan penyembahan berhala sama ada pada zaman pra-Islam atau masa kini. Tetapi Islam telah menapis. Apabila masyarakat Islam terbentuk dengan pembentukan negara Islam yang membawa tamadun Islam yang unggul. Ini menunjukkan bahawa orang Islam atau muslim itu merupakan pendukung utama kepada seni Islam dan seni Muslim. menyaring dan mengambil yang terbaik. Perbezaan ini wujud kerana seseorang Muslim itu tidak mendalami ilmu yang berkaitan dengan Islam atau tidak mahu mengamalkan ilmunya dengan baik. . apakah perbezaan di antara kesenian Islam dengan kesenian Muslim? Seni Islam ialah seni yang bersumberkan kepada ajaran Islam iaitu kitab suci al-Quran dan al-Hadis. Persoalannya. umat Islam telah mempelajari seni tradisi purba dari segala bangsa dan tamadun.1. Ini kerana. Manakala seni Muslim ialah pendukung seni itu mengaku sebagai orang Islam atau muslim tetapi karyanya belum tentu berasaskan prinsip-prinsip Islam. Pengamalan terhadap prinsip-prinsip Islam dalam kehidupan atau dalam kesenian itu berbeza antara seseorang Muslim dengan seseorang Muslim. bersesuaian serta meninggalkan kesenian yang tidak mendatangkan manfaat. kesenian dalam Islam adalah kesenian yang mengikuti batasbatas seni yang ditetapkan. segala peraturan hidup yang selaras dengan tuntutan Islam akan membawa kebahagiaan dunia dan akhirat. Ulama dan para cerdik pandai Islam bersepakat mengatakan bahawa seni yang melahirkan lukisan dan ukiran yang dibenarkan perlu menurut had-had tertentu selaras dengan tuntutan syariah Islam.

seni dan keindahan seperti seni rupa. Secara umumnya. la mempunyai keagungan yang tersendiri sebagaimana seni rupa dalam tamadun Barat. ruang dan elemen-elemen lain. seni khat dan seni suara (pembacaan al-Quran). bentuk. seni bina atau sent kraftangan merupakan penghasilan proses fikiran dan perasaan manusia yang disampaikan dalam bentuk zahir. garisan. Ciri kedua.unsur kesenian kebudayaan di kawasan Asia Barat terutama di Semenanjung Arab dan Parsi. Contohnya kesenian kesusasteraan. bersumberkan dan berlandaskan syariah Islam. Seni merupakan instrumen perantara yang menghubungkan suatu jiwa (pencipta) dengan suatu jiwa yang lain (pengamat) melalui fikiran dan pancaindera. warna. umat Islam mencipta seni yang asli dan tulen. Seni dalam Islam mempunyai beberapa ciri penting iaitu pertama.Pemilihan terhadap kesenian oleh umat Islam dilakukan secara hikmah (bijaksana) iaitu pertama. Cina dan lain-lain. tone. atau negara. Kedua. budaya dan negara yang mempunyai kepercayaan akidah yang sama . la mewakili kepelbagaian bangsa. mempunyai asas hubungan dengan kesenian Arab yang dipengaruhi oleh unsur. corak. umat Islam menggunakan daya kreativiti dan inovasi untuk mengubahsuai seni yang ada dan mengharmonikannya selaras dengan tuntutan Islam terhadap alam semesta. budaya. iaitu rupa. Keindahan rupa dan bentuk merupakan penghasilan berbentuk zahir (fizikal) yang dihasilkan atau dicorakkan dari nilai-nilai kebatinan. kebudayaan Islam telah mewujudkan suatu bentuk seni rupa yang mempunyai nilai-nilai dan sifat-sifat yang tersendiri. halaman 127 Al-Ghazali mengatakan. seni dan keindahan melahirkan persoalanpersoalan mengenai nilai-nilai kebatinan (dalaman) yang wujud di sebalik rupa dan bentuk sesuatu. Ciri ketiga ialah seni rupa Islam bukanlah seni rupa yang mewakili sesebuah bangsa.

Allah telah berfirman. Oleh itu kesenian Islam sebagai media dakwah perlu dipersembahkan dengan niat yang ikhlas kerana Allah semata-mata. telah dilahirkan pada bangunan-bangunan yang didirikannya. 8. Walau apapun tujuan kesenian itu berlangsung. pandangan hidupnya. cita-citanya. dan sebagainya. Islam melihat kesenian bukan sahaja pada perkara yang bercanggah bahkan turut menitikberatkan tujuan kesenian itu dipersembahkan. (Surah Al-Zariyat: Ayar 56) halaman 128 Pengabdian diri seseorang pencipta dan penikmat kesenian akan membawa mereka mematuhi perintah-Nya dan mampu meninggalkan segala larangan-Nya. kesenian Islam berkembang bersumberkan ajaran Islam. bidang seni bina.kata hikmah yang diukirkan dan dipahat. Antara kesenian yang diberi perhatian dalan Islam meliputi bidang kesusasteraan iaitu natijah dari pengaruh kitab suci al. Tiap bangsayang mendorong ke arah kemajnan pasti . bidang kaligrafi (tulisan indah) dari ayat-ayat al-Quran. hadis dan kata. bidang seni sulam untuk keperluan alas sembahyang. Kedudukan rohani setiap bangsa. Aku tidak jadikan manusia danjin melainkan untuk mereka dapat menyembah dan beribadat kepada-Ku. Malah penyebaran seni tersebut melambangkan syiar Islam yang tersebar luas di muka bumi ini. bidang retorika yang berkembang untuk kepentingan dakwah dan syiar Islam.sebagai unsur penyatuan dan kesatuan ummah melalui konsep tauhid. bidang seni suara natijah dari pembacaan al-Quran dan azan dengan suara yang indah.1.Quran yang mengandungi nilai-nilai kesusasteraan yang tinggi dan berwibawa.2 Seni Bersumberkan Ajaran Islam Seiring dengan sejarah awal kelahiran dan perkembangan tamadun Islam. Seni bina Islam dan Ciri-ciri: Ibn Khaldun dalam kitabnya berjudul alMuqadimah menyatakan. Islam mengutamakan pengabdian diri kepada Allah.

seni bina merupakan suatu bukti mengenai ketinggian tamadun dari sudut fizikal dan nilai-nilai kebatinan. Pembinaan kubah masjid dikatakan bermula apabila ia dibina berdekatan dengan masjid yang didirikan oleh Khalifah Umar al-Khattab pada tahun 636 Masihi berhampiran dengan Masjid al-Aqsa di Jerusalem. Pada peringkat awal ini. masjid secara umumnya mengandungi mimbar. Seni bina Islam bermula melalui pembinaan masjid (Masjid Nabi) di Madinah yang diasaskan oleh Rasulullah s. oleh sebab Islam itu merupakan suatu cara hidup (ad-Din) yang menyeluruh dan sempurna. Ketiga. Berdasarkan pernyataan ini. ciri-ciri kesatuan dalam seni bina Islam ialah pengaruh dari pusat.pusat ketamadunan Islam seperti Madinah dan Makkah (Semenanjung Arab). Pada masa kini. seni bina Islam mengandungi beberapa ciri-ciri utama. Menurut Islam. melalui konsep tauhid. maka ia menyerap dan berkembang secara menyeluruh ke dalam kehidupan manusia serta tidak disempitkan atas dasar ibadat semata-mata. Di peringkat awal. Kedua. Baitui Muqaddis (Palestin). Seni bina dan Falsafahnya: Terdapat dua falsafah yang terkemuka .a. yang secara tidak langsung menggambarkan identiti Islam dari sudut nilai-nilai kebatinan. masjid tidak mempunyai menara mihrab atau kubah. di seluruh pelosok dunia.mempunyai kepintaran ilmu bangunan sebagai pembuktian betapa tingginya tamadun dan cita-cita kebatinannya. Antaranya pertama. Baghdad (Iraq) dan Damsyik (Syria). menara mihrab atau kubah untuk melambangkan identiti institusi masjid di peringkat zahir. Palestin. Hanya terdapat satu alat di dalam masjid iaitu satu mimbar yang diperbuat daripada batang palma. di peringkat negara Islam dan seluruh pelosok dunia terdapat kesatuan dalam seni bina. Seni bina Islam. natijah dari kesatuan dalam Islam.w. dibentuk berlandaskan kepada nilai-nilai kebatinan yang selari dengan tuntutan dan ajaran Islam. seni bina Islam muncul dan berkembang secara berperingkat seiring dengan perkembangan seni pembinaan kota dan tradisi ilmu.

seni bina menggambarkan kekuatan kekuasaan manusia dalam ruang untuk berjuang dalam arena fizikal Tuhan. Seni bina Islam dan falsafah tauhidullah. Ketiga. ternyata melahirkan ciri-ciri yang bertentangan dengan ciri-ciri seni bina naturalisme.w.dihubungkaitkan dengan seni bina iaitu Naturalisme dan Tauhidullah (keEsaan A llah). Naturalisme beranggapan bahawa manusia merupakan suatu penghasilan yang teragung oleh kuasa tabii dalam alam dunia. Falsafah naturalisme merujuk kepada penghasilan seni bina terutama halaman 129 dalam tamadun Barat dan tauhidullah merujuk kepada penghasilan seni bina tamadun Islam. manusia merupakan hamba Allah s. Sempadan sesuatu bangunan adalah sisi tegaknya dan yang terlihat pada kaki langit. Seni bina Islam berlandaskan mentauhidkan atau meng-Esakan Allah s. Struktur tanah dipilih dari yang tinggi atau membuang segala struktur berhampiran supaya menonjolkan autonomi bangunan dalam ruang berkenaan. Berdasarkan ajaran Islam. Kematian merupakan suatu proses tabii dan norma. kedua. dan perjuangan.w. Manusia sebagai .t. pertama. Pengaruh naturalisme ini telah meresap masuk ke dalam sent bina tamadun Barat pada zaman Renaissance (Pemulihan Budaya) di Eropah.t. Falsafah sedemikan telah melahirkan ciri-ciri seni bina naturalisme yang berikut iaitu. Naturalisme (tabii sebagai pencipta) merupakan suatu fahaman dalam tamadun Yunani yang beranggapan bahawa tuhan dan tabii adalah satu laitu tabii dan Tuhan mempunyai hakikat dalam konsep 'kesatuan dalam kejadian' (unity in being). bahagian ruang yang dibina menpunyai sempadan-sempadannya. Oleh itu tragedi merupakan suatu intipati dalam kehidupan yang berasaskan kepada pertarungan dan pertentangan. Manusia tidak tertakluk kepada sebarang kuasa sebaliknya ditentukan oleh nasib.

percubaan-percubaan sains untuk menundukkan tabii (scientific afford to conquer nature).1. maka ahli sains perlu memahami rahsia-rahsianya dan bekerja berharmoni dengannya.w. sekiranya dirujuk kepada Islam maka diubahsuai kepada percubaan-percubaan sains untuk memahami rahsia-rahsia tabii.w. dan bukannya dengan sikap pertentangan atau pertarungan dengan tabii. yang lebih menientingkan manusia sebagai objek penentu dan agama adalah bersifat ritual (ibadat) semata-mata (sekularisme). la dicipta bukan untuk melahirkan watak individu tertentu atau melahirkan perasan jiwa individu atau melahirkan sifat keegoan. merupakan Pemilik kepada segala ciptaan dan ruang. Sekiranya manusia berkeinginan untuk membuat tempat kediaman atau petempatan maka mestilah dilangsungkan dengan sikap rendah diri. Oleh kerana tabii tidak dapat ditundukkan.hamba tidak akan menentang ketentuan Allah s.3 Perbezaan antara Seni Islam dengan Seni Barat Seni rupa Islam dihasilkan untuk mencerminkan nilai-nilai yang merangkumi seluruh aspek kehidupan manusia Muslim.t. Manusia merupakan pendukung utama dan sumber inspirasi kepada kesenian Barat yang ternyata memisahkan aspek duniawi dengan . 8. supaya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan manusia. bahkan reda kepada ke-Esaan Allah s.w. Seni barat juga dapat dihubungkaitkan dengan kelahiran fahaman humanisme (kemanusiaan).t. Sifat ini merupakan faktor penting dalam seni barat terutamanya sejak zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Berbanding dengan seni Barat yang berakar-umbi kepada tradisi halaman 130 seni Eropah yang sifatnya untuk melahirkan watak individu dan pernyataan perasaan jiwa individu. Allah s. istilah yang biasa digunakan mtu.t. Oleh itu.

Hiasan geometri juga digunakan dalam pertukangan kayu bertatah dan hiasan pada kitab suci al-Quran. ataupun melukis reka bentuk geometri yang menunjukkan wujudnya . Rasulullah s.t. melalui konsep tauhid.akhirat.a. Aspek kesenian dilihat oleh orang Islam berlandaskan tumpuan fikiran kepada ilmu matematik. ditulis dengan pelbagai cara dan kaedah (naskh.tingkap dan dinding-dinding best. maka penggunaan lukisan haiwan dan manusia adalah kurang sekali berbanding penggunaan reka bentuk abstrak geometri terutama di tingkap. seni Islam tetiap bersumberkan kepada prinsip-prinsip Islam yang memperlihatkan unsur kesatuan dalam kepelbagaian. seimbang dan dimajukan dengan susunan imbangan yang harmoni. Terdapat banyak perbezaan antara seni menurut Islam dengan seni Barat sama ada yang berbentuk abstrak atau natural. Susunan abstrak geometri diatur dan diadun menjadi susunan aneka kemungkinan dan sambungan yang tidak terhad. Islam tidak memisahkan antara Islam sebagai ad-din dan cara kehidupan manusia seharian. dewani. Berbanding dengan Islam. Meneliti kesenian Islam udak sekadar menilai dan melihatnya dari ruang atau kebendaan semata-mata retapi di peringkat konsep (nilai kerohanian). ruq'ah dan lain-lain) untuk tujuan mengagungkan ayat-ayat al-Quran. Berbanding dengan kesenian Barat pada zaman moden.w. Seni lukis Islam tidak menggambarkan drama atau potret-potret yang beremosi sebaliknya menggambarkan atau meliputi ke-Esaan Allah s. Bentuk-bentuk geometri dibahagi-bahagikan kepada variasi yang sama. Seni rupa Islam menekankan logik tampak lebih dari pernyataan emosi. tidak berlandaskan kepada sumber-sumber keagamaan dan kerohanian.w. Berdasarkan sumber syanat Islam ini. Malaikat tidak akan masuk rumah yang terdapat gambar atau anjing (diriwayatkan oleh al-Bukhari). bersabda yang bermaksud. seni rupa abstrak diterima sebagai bentuk seni yang menghasilkan daya gambaran yang tidak menyekat imagmasi dan tidak tenkat kepada cara kehidupan manusia seharian. Kebanyakan lukisan ditumpukan kepada tulisan khat yang indah.

untuk memelihara supaya insan ini tidak musnah dan menjadi pupus dengan adanya keturunan dan peranakan.keseimbangan. untuk memelihara keselamatan zuriat atau keturunan. 8. Wanita berperanan dalam pembentukan sesebuah keluarga dan keluarga merupakan asas kepada pembentukan masyarakat. . berperasaan emosi dan bersifat keegoan. Institusi keluarga meliputi beberapa matlamat antaranya. untuk memelihara lelaki dan isterinya daripada melakukan perbuatan yang dilarang. Motif tumbuhan merupakan elemen-elemen yang memben sifat persendirian dalam seni rupa Islam. tenunan kain. ukiran (batu pada bangunan). Islam begitu menitikberatkan persoalan wanita dan keluarga di dalam al-Quran bahawa satu pertiga dari hukum-hakamnya berkaitan dengan institusi keluarga dan peraturan. batu jubin. keharmonian dan kesatuan. Motif-motif digunakan mengikut susunan geometri untuk mewujudkan keadaan yang tenteram dan harmoni melalui kesenian. Bentuk pohon-pohon yang biasa digunakan ialah pohon anggur dengan tangkainya yang melengkuklengkuk. mereka menjadikan manusia sebagai halaman 131 objek potret bagi melahirkan sifat watak individu tertentu. Ketiadaan potret manusia mewujudkan suasana tenang atau tidak beremosi yang menghasilkan perwujudan yang tidak berbelah bagi untuk bermeditasi. Tetapi bagi kesenian Barat. permaidani dan lainlam. pertama. kedua.peraturan kekeluargaan yang baik. Motif tumbuhan sering digunakan untuk membuat sent tembikar. dan ketiga.2 KEDUDUKAN WANITA DALAM ISLAM Persoalan mengenai wanita dan institusi keluarga merupakan unsur yang amat penting dalam perkembangan sesebuah tamadun sama ada Tamadun Islam atau Tamadun yang lain.

. ini. (Surah Al-Rum 30: Ayat 8. dan daripadanya Allah mendptakan isterinya dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakkan laki-laki danperempuan (Surah Al-Nisa': Ayat 1). berperasaan halus dan agak sentimental. Lelaki yang bertubuh kuat perkasa.t.Wujudnya institusi keluarga merupakan suatu kurniaan dan masyarakat menjadi lebih sempurna. hak dan kewajipan yang sesuai dengan keadaan jasmani dan peribadi mereka..w. wanita telah diberikan hak asasi yang sama dengan lelaki.t. Oleh itu. lelaki atau wanita mempunyai kedudukan yang sama. dengannya. supaya kamu hersenang hati dan hidup mesra 21). Institusi keluarga akan membentuk konsep bantumembantu. kasih-mengasihi dan bergotong-royong (bekerjasama) bagi memenuhi keperluan dan kepentingan bersama.2. Allah menegaskan melalui hrmannya yang bermaksud: Kaum lelaki itu adalah . ditugaskan untuk memimpm dan melmdungi wanita yang bertubuh lemah. Islam telah member! mereka keadilan. Lelaki dan wanita dicipta sebagai makhluk yang berlainan sifatnya.w. Allah s. hak dan tanggungjawab serta kedudukan mereka dalam masyarakat mempunyai kaitan yang rapat dengan perbezaan tabii mereka. halaman 132 Namun begitu.1 Kedudukan Wanita dalam Islam Lelaki dan Wanita: Keadilan dan Tanggungjawab: Bersesuaian dengan fitrah semula jadi manusia sama ada lelaki atau wanita. Firman Allah yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda yang membuktikan kekuasaan-Nya dan rahmat-Nya bahawa la menciptakan untuk kamu (wahai kaurn lelaki). kerana berpegang kepada ke-Esaan Allah s.t. bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah mendptakan kamu dari seorangdiri. Berdasarkan firman Allah s. Kedua-dua lelaki dan wanita ini telah diberi oleh Tuhan. isteri-isteri darijenis kamu sendiri.w. dan dijadikan-Nya di antara kamu (suami isteri)perasaankasihsayangdan helas kasihan. berfirman yang bermaksud: Hai sekelian manusia.

Firman Allah s. Menurut Islam. tetapi dnkat oleh ikatan kasih sayang. Mencan ilmu itu wajib bagi semua orang Islam lelaki dan perempuan (Riwayat Ibn Majah). Di Semenanjung Tanah Arab pra-Islam.w.pemimpin bagi kaum wanita disebabkan Allah telah melebihkan sebahagian mereka atas sebahagian yang lain. semua aktiviti kehidupan sama ada lelaki atau wanita merupakan suatu ibadah. Islam juga tidak mengabaikan peluang pendidikan kepada wanita. Dan orangyang beriman lelaki danperempuan sebaliagian mereka (adalah) menjadi penolong bagi bahagian yang lain. iaitu selepas keruntuhan empangan Ma'arib sehinggalah Nabi Muhammad s. dan kerana lelaki telah menafkahkan harta mereka (Surah Al-Nisa':Ayat 34). Islam tidak membezakan lelaki atau wanita dari segi mencari ilmu pengetahuan sebagai suatu bentuk tanggungjawab kepada umat Islam.t. Allah berfirman yang bermaksud: Mereka pakaian kamu dan kamupun pakaian mereka (Surah Al-Baqarah: Ayat 187). menunaikan zakat. tetapi tidak timbul sama sekali tentang siapa yang berkuasa dan siapa yang dikuasai.t. iaitu sebagai hamba dan harta. Ini kerana hubungan antara lelaki dan wanita bukan hanya dnkat dengan ikatan harta benda dan pengajaran sahaja.a.w. Maka itu tanggungjawab seseorang lelaki atau wanita adalah sama terhadap Allah s. Wanita dianggap oleh masyarakat Jahiliah sebagai pemuas hawa nafsu lelaki. Mereka itu akan diben rahmat oleh Allah. Masyarakat Jahiliah meletakkan wanita dalam kedudukan terendah dari segi peranan dan moralnya. dan mereka taatkepada Allah dan Rasul-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana (Surah Al-Taubah: Ayat 71). dilantik sebagai Nabi dan Rasul. dikenali sebagai zaman masyarakat jahiliah.w. yang bermaksud.w. Kedudukan Wanita Pra-Islam: Pada zaman pra-Islam. bersabda yang bermaksud. kedudukan wanita secara umumnya dapat ditemui dalam beberapa agama dan tamaduntamadun dunia. . Walaupun tugas memimpin dan memben nafkah itu merupakan kelebihan lelaki. Rasulullah s. mencegah dari yang mungkar.a. mendirikan sembahyang. Mereka menyumh (mengerjakan) yang makmf. Ini menunjukkan.

persetujuan akad. Mereka menjadi sasaran segala kejahatan tanpa proses pengadilan. dan membawa kitab suci sebagai petunjuk daripada Allah s. Pada zaman pemerintahan Parsi dan Byzantium.w.a. menjadi saksi dan sebarang hak dalam undang-undang. Leiaki mengahwini wanita untuk kepentingan dirinya sendiri. Tamadun Romawi menganggap wanita hanya sebagai hamba. Malah jika wanita melahirkan anak yang hodoh.sehingga terdapat tradisi di kalangan kabilah-kabilah halaman 133 tertentu yang menanam anak perempuan mereka hidup-hidup kerana dianggap membawa sial. Mereka menganggap wanita hanya sekadar barang perhiasan yang boleh dijual beli dan hanya layak melahirkan anak sahaja. Layanan terhadap wanita tersebut juga dikatakan menjadi punca kejatuhan kerajaan Parsi yang dianggap hebat. menurut tuntutan-tuntutan . Kaum lelaki boleh melakukan apa sahaja terhadap wanita sebagaimana barang kepunyaan mereka. mereka akan dibunuh. Masyarakat Tamadun Greek juga turut memandang rendah kepada kaum wanita. mewarisi harta. Apabila wanita di dalam keadaan haid.t. Wanita tidak mempunyai sebarang hak ke atas dirinya sendiri sama ada hak memegang jawatan. Keadaan wanita yang hanya dijadikan pelepas nafsu atau kehidupan seks bebas menyebabkan punca utama kejatuhan pemerintahan Romawi dan ketamadunannya. merupakan suatu sinar baru untuk mentamadunkan bangsa Arab dan meletakkan martabat wanita pada kedudukan yang tinggi. mereka akan diasingkan ke luar kota khas kerana dianggap bernajis. kaum wanita dihina oleh ahli agama fanatik.w.. setaraf dengan lelaki. Wanita juga akan dieksploitasi oleh saudara maranya dan dilayan sebagai hamba untuk bekerja keras mengikut kehendak mereka. Kedatangan Islam melalui Rasulullah s.

setaraf dengan lelaki dalam segala aspek kehidupan yang bersesuaian. Kedatangan Islam menjadikan wanita sebagai penggerak dalam menuju keagungan Islam.a. Dan apabila roh-roh dipertemukan dengan tubuhnya.w.w.t. melainkan mereka menunaikan kewajipan-kewajipan yang ditentukan dalam rumah tangga sebagai ibu. Kemuliaan wanita Islam terserlah apabila dikurniakan darjat yang amat mulia iaitu seperti sabda Rasulullah s. Mereka mengisi hidup mereka dengan amal bakti yang ikhlas dan menjauhkan segala rupa kemaksiatan.. sesungguhnya Kami menciptakan kamu dari seorang laki-laki dan seorang perempuan dan menjadikan kamu berbangsa-hangsa dan hersuku. membentuk manusia-manusia gagah untuk mempertahankan kebenaran dan membasmi kemungkaran. Al-Quran telah mengeluarkan kaum Jahiliah dari kehinaan dengan sentiasa mengingatkan mereka terhadap peristiwa wanita di masa lalu. Sesungguhnya Allah maha mengetahui lagi maha mengenal (Surah AlHujurat: Ayat 12). Firman Allah s. Kedudukan. sesungguhnya orang yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah orang yang paling takwa di antara kamu.suku supaya kamu soling/serial mengenal. Tetapi kemuliaan tersebut tidak akan mendatangkan sebarang pengertian. kedudukan dan hak wanita telah diletakkan di halaman 134 tempat yang sewajarnya dan diberikan tanggungjawab yang sama. Hak Wanita Islam danJaminan Hak: Sejak kedatangan Islam kira-kira 1400 tahun yang lalu. Syurga itu di hawah telapak kaki ibu. Dan apabila anak perempuan yang dikuburkan hidup-hidup ditanya. yang bermaksud: Hai sekalian manusia. kerana dosa apakah dia dibunuh (Surah Al-Takwir: Ayat 7-9). tidak wujud perbezaan antara lelaki atau . Berdasarkan ayat di atas.Islam selaras dengan proses pembentukan tamadun Islam.

w. dan digalakkan menjalin hubungan serta kenalmengenal menurut tuntutan dan batasan kehidupan manusia Islam. dalam termasuk melaksanakan hak dan tanggungjawab tertentu. berhak berpisah dari suammya dan hakim atau kadi.w. Islam tidak mengabaikan melengkapi perbezaan-perbezaan dalam perkahwinan dan antara kedua-duanya keluarga. wanita diberikan hak untuk memilih jodohnya.Nya di antaramu rasa kasih dan sayang (Surah Al-Ruum: Ayat 21). Wanita sebagai anak Islam memberi hak kepada anak perempuan untuk mewarisi harta peningggalan iaitu setengah dari anak lelaki. adalah sifat takwa iaitu mentaati perintah-Nya dan menjauhi segala larangan. yang bermaksud: Dan di antara tanda-tanda kekuasaanNya ialah Dia menciptakan untukmu isteri-isteri darijenismu sendiri.t. wanita mempunyai hak dan tanggungjawab yang seimbang dengan lelaki. Ini bermakna. dan sebagamya.t. Firman Allah s.perempuan. Walaupun terdapat persamaan antara lelaki dan perempuan.w.Nya. a. mempunyai hak untuk memiliki dan menerima harta. . Perbezaan di sisi Allah s. menggunakan nama sendiri yang diberikan oleh ibu bapanya. supaya kamu cenderungdan merasa tenteram kepadanya. lagi yang bermaksud: Dan para 'wanita mempunyai hak yang seimbang dengan kewajipannya menurut cara yang makruf (Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Kekurangan dengan anak lelaki ini berlaku kerana lelaki secara umumnya mempunyai keluarga yang perlu ditanggung dan perlu membayar mas kahwm. Menurut firman Allah s. atau satu bangsa dengan bangsa yang lain sama ada berkulit putih atau berkulit warna. Ini membuktikan. Menurut undang-undang syariah. dan dijadikan. Lelaki dan wanita saling institusi menegakkan rumah tangga dengan saling membantu dan berkasih-sayang. Islam telah memperkenalkan konsep persamaan antara lelaki dan perempuan dengan menyatakan bahawa setiap jantina ini sebenarnya adalah saling melengkapi atau saling menyempurnakan antara satu sama lain.t.

Wanita lebih berhak ke atas ketaatan anakanak terhadapnya kerana kesusahan dan kepayahan ibu melahirkan. Anak-anak pula mesti melayani dan mentaati ibunya selagi tidak melanggar syariat Islam serta bertanggungjawab memberikan keselesaan hidup kepada kedua orang tuanya. Rasulullah s. Ibumu! Orang itu bertanya lagi. Rasulullah s.w. bersabda yang bermaksud. Sabda Rasulullah s. Wanita sebagai teman hidup lelaki yang memberi rahmat sebagai halaman 135 sumber ketenangan dan hiburan kepada lelaki di kala kesusahan.a.a.w. c Wanita sebagai Ibu Kedudukan wanita sebagai ibu amat mulia dan tinggi berbandmg dengan kedudukan lelaki sebagai bapa. Sesudah itu siapa? . membesarkan dan mendidik anak-anaknya.a. lalu bertanya: Ya Rasulullah! Siapakah yang lebih berhak aku taati? Baginda menja'wab. Manakala isteri diberi tanggungjawab mentaati suami dan memelihara diri serta harta suaminya. Seorang isteri adalah pemimpin rumah tangga suaminya dan dia akan diminta bertanggungjawab tentang soalkeluarganya. Sebaik-baik perhiasan ialah 'wanita (isteri) yang solehah. mengiktiraf kemuliaan dan kekuasaan wanita sebagai pemimpin dalam rumah tangga.w.b.a dia berkata: Datang seorang lelaki kepada Rasulullah s.a. yang bermaksud: Dunia umumnya adalah perhiasan.w. Wanita dengan sifatnya yang lemah. Wanita juga dicipta khas sebagai pasangan bagi kaum lelaki hasil dari perkahwinan yang sah dan mengembangbiakkan umat di muka bumi ini. Wanita sehagai isteri Islam memandang wanita sebagai antara perhiasan yang diciptakan oleh Allah untuk manusia. Wanita juga turut menjadi pemimpm dalam urusan rumah tangganya. Daripada Abu Hurairah r. Oleh itu suami berkewajipan membenkan kasih sayang dan nafkah berdasarkan keperluan isterinya. sensitif dan penyayang memerlukan belaian dan kasih sayang serta pertolongan daripada suaminya.

Islam tidak membenarkan wanita menjadi Ketua Negara. Kewajipan Agama dan Ciri-ciri Penting Wanita: Berdasarkan kitab suci al-Quran. tetapi termasuk ketua keadilan (hakim). Ibumu! Orang itu bertanya lagi.s. dalam al-Quran yang . Ini kerana keadaan kekuatan halaman 136 fizikal wanita yang tidak setanding dengan lelaki dan keadaan psikologi wanita sendin yang bersifat emosional. Hadis ini menunjukkan bahawa ibu bapa mesti dihormati dan ditaati terutama ibu yang bersusah payah membesarkan anak-anaknya. Ayahmu. Sesudah itu siapa lagi? Bagmda menja'wab.. ibu Nabi Musa a. Islam membenarkan wanita mencari harta kekayaan terutama jika tiada yang menanggung kehidupannya. Menurut Said Abdullah Seif al-Hatimy. dinyatakan mengenai beberapa wanita yang menjadi teladan dalam sejarah terutama dalam bidang kerohanian.w. Ibumu! Lalu dia bertanya lagi. Antara mereka ialah isten kepada Firaun. tetapi membenarkan sebagai ketua di peringkat bawah. dan ibu Nabi Isa a. ketua negara bukan sahaja sebagai ketua yang memerintah negara. ketua sembahyang (imam) terutama sembahyang Jumaat. Walau bagaimanapun. Sesudah itu siapa lagi? Baginda menjawab.t. Wanita juga boleh terlibat dalam politik mengikut batas yang tertentu. Mengenai isteri kepada Firaun. dan ketua dalam peperangan menentang musuh. Wanita sebagai Anggota Masyarakat Islam memberi kebebasan kepada wanita untuk menentukan hidupnya dalam masyarakat. firman Allah s.Baginda menjawab. Maryam.s. Islam mengutamakan pekerjaan yang sesuai dengan kewanitaan dan menjauhkan segala bentuk penghinaan dan kesusahan serta mengelakkan diri dari berlaku fitnah dalam masyarakat. d. Wanita Teladan dalam Bidang Rohani.

firman Allah s. ketika ia berkata.. menjelaskan bahawa kaum wanita mengalami keuzuran pada sebahagian besar dan kehidupannya antaranya keuzuran bulanan.a.bermaksud: Dan A llah memiwat isteri Firaun misalan (perempuan) bagi orang yang beriman.s. Rasulullah s. perang sabil. sesungguhnya Allah telah memilih kamu. Namun begitu. Ya Tuhanku.w. mensucikan kamu dan melebihkan kamu atas segala wanita di dunia (Surah All Imran: Ayat 42). Semasa berada dalam situasi tersebut. penyayang dan berkecenderungan untuk menerima pimpinan daripada lelaki. Secara umumnya.w. firman Allah s. dalam beberapa perkara tertentu terutamanya peribadatan. dan aspek jasmani. Wanita mempunyai ciri-ciri yang penting yang membezakannnya dengan lelaki. dan sebagainya. wanita merupakan insan yang mudah tersinggung dan fikirannya mudah terganggu untuk seketika.w. keuzuran ketika mengandung dan sesudah bersalin. bersembahyang Jumaat.t. mengerjakan sembahyang jenazah.s. bangunkanlah untukku sebuah rumah di sisimu dalam syurga dan selamatkan aku dari Firaun dan perbuatannya dan selamatkanlah aku dari kaum yang zalim (Surah AlTahrnm: Ayat 11). wanita diberikan kekecualian menurut fitrahnya berbanding dengan lelaki dalam hukum fardu ain dan fardu kifayah. Mengenai ibu Nabi Musa a. Kelebihan Lelaki dan Wanita: Lelaki dan wanita merupakan insan manusia yang saling melengkapi terutama dalam institusi keluarga. yang bermaksud: Dan Kami ilhamkan kepada ibu Musa (Surah Al-Qashash: Ayat 7).. Ciri-ciri wanita dilihat dari dua aspek iaitu sifat jasmani (fizikal) dan sifat rohani (spiritual). Wanita diberikan kedudukan seimbang dengan lelaki dalam semua aspek akidah. Antaranya wanita dikecualikan daripada melakukan ibadat sembahyang dan berpuasa semasa didatangi haid dan nifas. syariat dan akhlak. Aspek rohani pula melihat perasaan wanita lebih halus dan lembut berbanding lelaki. yang bermaksud: Dan (ingatlah) ketika Malaikat (fibril) berkata:Hai Maryam. Mereka .t. Mengenai ibu Nabi Isa a.

Oleh sebab tanggungjawab ibu adalah berat maka dalam Islam. Namun begitu.w. Wanita pula memiliki sifat keibuan. Kelebihan-kelebihan lelaki berdasarkan fitrah dan tabii manusia yang bersesuaian dengan peranan. Tetapi secara umumnya. Rasulullah s. Al-Quran menyatakan suami diwajibkan untuk memberi nafkah kepada keluarganya.a.mempunyai kelebihan atau kekurangan di antara satu dengan yang lain dalam aspek-aspek tertentu dalam kehidupan. dibenkan penghormatan tinggi dalam keluarga sebagaimana sabda Rasulullah s. terdapat wanita yang memilih untuk memiliki kerjaya dan pekerjaan.a. Firman Allah s. tidak mewajibkannya untuk mencari nafkah keluarganya.t. .t. hak dan halaman 137 tanggungjawabnya sebagaimana digariskan oleh Islam. terdapat larangan terhadap wanita untuk menduduki jawatan sebagai ketua negara dan terdapat beberapa mazhab yang melarangnya untuk menjadi hakim atau kadi. yang bermaksud: Syurga itu terletak di bawah telapak kaki ibu.w. Manakala isteri dipertanggungjawabkan untuk mentadbir hal ehwal rumahtangganya termasuk anak-anak. yang bermaksud: Akan tetapi para suami mempunyai satu tingkatan kelebihan daripada istennya {Surah Al-Baqarah: Ayat 228). Wanita tetap diberi peranan.w. (Diriwayatkan oleh al-Bukhari).w. bersabda yang bermaksud: Kamu semua (lelaki dan wanita) adalah ketua (pengembala) dan kamu semua ada bertanggungjawab atas mereka yang di baivah jagaan kamu.kelebihan tetapi bukan secara mutlak. Sesetengah daripada mereka bekerja untuk membantu suaminya dalam memenuhi keperluan rumah tangga. Pada masa kini. tetapi bukan dalam hak insaniah atau sifat-sifatnya. hak dan tanggungjawab dalam bidang kerjaya dan pekerjaan sesuai menurut fitrah manusia dan tiada halangan untuk menjawat kedudukan tinggi. Allah s. Keadaan seperti ini tidak dilarang oleh Islam dengan syarat kehormatan dan kejujuran dipelihara. Kelebihan lelaki ke atas wanita hanya dalam bidang keluarga dan bidang siasah. lelaki mempunyai kelebihan.

8.2.2 Peranan Wanita dan Lapangan Kegiatannya

Secara umumnya, peranan wanita lalah sebagai isteri, dan merupakan suri rumah tangga atau wazir kepada suaminya dalam institusi keluarga. Sebagai ibu, wanita merupakan pengasuh dan pendidik kepada anakanaknya. Kegagalan wanita untuk memenuhi tanggungjawab yang diamanahkan ini akan mengakibatkan institusi keluarga menjadi goyah dan kucar-kacir. Fitnah akan berlaku apabila berlaku pengabaian peranan, hak dan tanggungjawab dan akhirnya, anak-anak terbiar tanpa asuhan dan didikan, serta kasih sayang yang sempurna. Pengabaian tanggungjawab dan peranan akan melahirkan masyarakat yang rosak akhlaknya terutamanya anak-anak yang tidak lagi menghormati ibu bapa (menderhaka) dan terpengaruh dengan gejala-gejala sosial yang tidak sihat. Institusi keluarga yang goyah dan kucar-kacir akan memberikan kesan kepada institusi masyarakat dan akhirnya, institusi negara. Bagi wanita yang beriman, rumahnya merupakan sambungan kepada masjid, dan sebagaimana institusi masjid wajib diimarahkan, begitu juga institusi rumah tangga (rumah). Wanita yang mengimarahkan rumah dengan perkara- perkara berlandaskan tuntutan Islam akan menjadi tempat untuk mendapat halaman 138 ketenangan, tempat turunnya sakinah, tempat perlindungan dari fitnah, dan tempat untuk mengumpul kekuatan rohani dan jasmani untuk keluarganya. Rasulullah s.a.w. bersabda yang bermaksud: Bahawa apabila seseorang wanita mencari keredaan suaminya dan menguruskan kerja-kerja rumahnya dengan puas hati suaminya, maka la mendapat ganjaran yang sama dengan lelaki dalam amal-amalnya kerana Allah itu. Berdasarkan kenyataan ini, tidak bermakna peranan, hak dan tanggungjawab wanita hanya terhadap institusi keluarga sahaja. Sebaliknya, dengan keizinan suaminya ia tidak dilarang untuk berkhidmat kepada institusi masyarakatnya setelah memenuhi kewajiban institusi keluarga, dengan

syarat menjaga kehormatan dan menjaga pergaulan. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Katakanlah kepada wanita yang beriman, hendaklah mereka menahan pandangannya, dan memelihara kemaluannya dan janganlah mereka menampakkan perhiasannya, kecuali yang (biasa) nampak dan padanya (Surah Al-Nur: Ayat 31). Berdasarkan ayat tersebut, Allah s.w.t. memerintahkan supaya wanita Islam memelihara penglihatannya daripada perkara yang menaikkan keinginan nafsu dan menutup aurat menurut tuntutan syariat Islam. Sesungguhnya, memelihara penglihatan, memelihara keinginan nafsu dan menutup aurat merupakan sebahagian daripada tujuan untuk memelihara akhlak dan kehormatan wanita dan mengelakkan berlakunya Islam gejala-gejala bukan tidak bermoral. Peraturan tersebut membuktikan sahaja memberikan

kebebasan yang cukup sempurna kepada wanita tetapi menurut batasanbatasan tertentu. Batasan-batasan kebebasan ini demi untuk memelihara keturunan manusia atau zunat yang mulia dan bermaruah.

8.2.3 Poligami Member! Perlindungan kepada Wanita

Prinsip Perkahwinan Poligami: Islam merupakan ad-Din al-fitrah iaitu ia tidak menentang fitrah manusia tetapi mengawal dan menyusunnya dengan baik. Islam memberikan sistem dan aturan kepada semua keperluan kehendak manusia untuk kepentingan dan kebahagian manusia itu sendiri, sama ada di dunia atau akhirat. Sehubungan dengan itu, Islam telah mengiktirafprinsip perkahwinan poligami sebagai sebahagian institusi keluarga kerana tujuan kemaslahatan kemasyarakatan. Menurut sesetengah alim ulama, poligami merupakan sesuatu pengecualian, bukan suatu yang biasa kerana dalam aspek-aspek tertentu poligami diperlukan. Islam mengharuskan poligami untuk melindungi wanita dan sebagai Jalan keluar dan kesulitan. Allah s.w.t. berfirman yang bermaksud: Maka kahwimlah oleh kamu wanitawanita yang kamu sukai, dua, tiga atau empat, Kemudian jika kamu takut tidak dapat berlaku adil, maka kahwinilah seorang sahaja (Surah al-Nisa': Ayat 3). Walaupun pada permulaan ayat tersebut menyuruh berpoligami

tetapi

dinyatakan

juga

ugutan

dan

peringatan

supaya

tidak

menyalahgunakan poligami di tempat yang tidak wajar. Di Barat, undangundangnya tidak membenarkan poligami sebaliknya membenarkan hidup bersekedudukan terutama dengan wanita halaman 139 simpanan. Antara kesannya ialah wanita menjadi permainan lelaki, menggalakkan perzinaan (seks bebas) yang boleh membawa penyakit AIDS atau penyakit kelamin yang lain dan kelahiran anak luar nikah (haram). Kesannya anak-anak yang dilahirkan tidak akan mendapat pendidikan sempurna dan akan mengakibatkan masyarakat yang rosak zuriat dan keturunannya. Hikmah Poligami: Kehidupan berpoligami membawa banyak hikmah yang tersembunyi dalam sesuatu institusi keluarga dan masyarakat. Antaranya ialah pertama, seseorang isteri itu mungkin mengalami penyakit jasmani (sakit anggota badan), atau mandul atau sakit jiwa. Poligami dibenarkan untuk menghindari keburukan-keburukan yang diakibatkan oleh penyakitpenyakit tersebut dan akan melenyapkan sebab-sebab atau mengurangkan penceraian. Kedua, penyelidikan-penyelidikan di penngkat antarabangsa menunjukkan bilangan wanita melebihi lelaki dalam masa aman damai. Poligami akan mengurangkan ketidakseimbangan ini dengan membentuk institusi keluarga yang lebih besar. Ketiga, dalam suasana kini, bilangan wanita akan mengatasi bilangan lelaki. Peningkatan sejumlah besar wanita akan melahirkan masalah moral yang sekiranya tidak diselesaikan akan menyebabkan merebaknya kegiatan pelacuran. Kegiatan pelacuran berlaku tidak hanya disebabkan keruntuhan moral sahaja, tetapi untuk memenuhl keperluan kehidupan berkeluarga kesan daripada kehilangan atau ketiadaan lelaki sebagai ketua keluarga. Poligami secara tidak langsung akan dapat mengurangkan masalah pelacuran ini, melalui perkongsian kehidupan. Dan keempat, poligami boleh membentuk perkahwinan yang sihat termasuk melenyapkan jumlah gadis-gadis yang diserang penyakit perempuan yang begitu berleluasa sama ada di dunia Timur atau Barat.

Dalam sejarah sebelum Islam, iaitu masyarakat Arab turut menggalakkan poligami dan sesetengahnya memiliki seramai sepuluh orang isteri. Manakala di negara China, menurut Encyclopedia Britannica, seseorang lelaki berkahwin dengan isteri utama tetapi isteri sampingan dibenarkan. Agama Hindu, menurut Manu's Dharma Shastra, digalakkan berpoligami. Di India pada tahun 1961, menerusi suatu bancian kebangsaan, penganut Hindu yang berpoligami adalah lebih tinggi berbanding dengan penganut Islam yang berpoligami. Ajaran Yahudi pula mengatakan berkahwin lebih dari satu merupakan suatu amalan biasa. Dalam agama Kristian, dalam kitab Bible hah 2 Samuel 3, ayat 2-5, dinyatakan bahawa Nabi Daud (David) mempunyai lebih dari satu isteri dan ini menggambarkan, baginda mengamalkan kehidupan berpoligami. Pada tahun 1650, di Nurenberg (Eropah) berlaku perjumpaan yang mengambil keputusan untuk membenarkan rakyat berkahwin lebih dari satu isteri bagi mengatasi masalah kekurangan bilangan rakyat akibat daripada peperangan. halaman 140 Syarat Poligami Islam: Amalan dalam kehidupan berpoligami Islam tidak memberikan kebebasan mutlak kepada lelaki semata-mata untuk mencari keseronokan sahaja. Sebaliknya, poligami diharuskan dengan bersyarat kepada lelaki iaitu hendaklah berlaku adil kepada isteri-isterinya. Keadilan kepada isteri- isterinya meliputi keadilan dalam pemberian nafkah zahir dan batin seperti pergaulan suami isteri, pemberian nafkah zahir dari segi harta benda dan terpenting ialah memberikan layanan baik, sama rata dan menunaikan kewajiban suami isten. Poligami juga diharuskan jika aman daripada kezaliman. Firman Allah s.w.t. yang bermaksud: Kemudian jika kamu takut tidak akan dapat berlaku adil, maka (kahwinilah) seorang sahaja! (Surah Al-Nisa': Ayat 3). Berdasarkan ayat di atas, poligami bukanlah suatu perkara yang dibenarkan secara sewenangwenangnya tanpa mengambil kira kesannya terutama kezaliman. Kezaliman dianggap merupakan kegagalan suami untuk memenuhi tanggungjawab berpoligami dengan menzalimi tidak hanya dirinya, malah isteri-isteri, keluarganya dan seterusnya menggugat institusi

masyarakat. Menyedari hakikat ini, poligami adalah dilarang sekiranya tidak dapat berlaku adil dan zalim. halaman 141 NOTA 1. Hamidah Abdulhamid, PengantarEstetik, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1995), him. 3. 2. Sidi Gazalba, Pandangan Islam TentangKesenian, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1977), him. 10. 3. Mohd. Kamal Hassan, "Konsep Keindahan dalam Islam dan Hubungannya dengan Sen! dan Sastera: Suatu Pandangan Umum", Dr. Farid M. Onn (ed.), Stilistik Simposium Keindahan Bahasa, (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka, 1982), him. 11. 4. Hamidah Abdulhamid, op.cit. him. 28. 5. Mustafa Sibaie, al-Mar'ah bain al-Faqh wa al-Quran, (Damsyik: Matba'ah Jami'ah, 1962), him. 22. 6. N.M Shaik, Women In Society, NusratAU NasriforKitahBharan, (India: New Delhi, 1991), him. 3. 7. Muhammad b. Abdullah Sulaiman Arafah, Hak dan

PerananAktifWanita Muslimah, KathurSuharji (terjem.), (PasarJogIa: Hazanahllmu, 1994), him. 34. 8. Islamic Concepts (3), The Muslim Family, Foundation, 1988), him. 7. 9. Ali Abd. Halim Mahmud (Dr), (t.t), Al-Mar'ah alMuslimah 'wa Fiqh alDakwah ila Allah, Al-Mansurah, him. 37. (Iran: al-Balagh

10. Khamsiah Ahmad, Wanita Islam, (Singapura: Pustaka Nasional, 1981), him. 9. 11. Al-Hafiz Abi Abd. Al-Rahman bin Syuaib al-Nasa'1,1964, al- Mujtabi, him. 57. 12. Muhammad Mahyuddin Abdul Hamid, Sunan A hi Dawud, Juz ke-3. (Dar Ihya al-Sunnah al-Nabawiyah, t.t), him. 130. 13. Kamal Buyuni al-Abyiani, Mukhtasar Sahih al-Bukhari, (Riyard: Maktabah al-Muayyad al Mamlakah al-Arabiyah as-Sa'udiyah, 1992), him. 519. 14. Said Abdullah, Seifal-Hatimy, Woman In Islam: A Comparative Study, Pakistan, (Lahore: Islamic Publication Ltd), him. 48 - 49. halaman 142 Bab 9

PERTEMBUNGAN TAMADUN ISLAM DENGAN KOLONIALISME BARAT

Mohamad Kamil Abdul Majid Cabaran-cabaran Penjajahan Barat, Sistem Pengajaran dan Pendidikan, Akhbar dan Media Massa, Medium Serangan Sosial, Gerakan Pemesongan Pemikiran Islam, Cabaran Umat Islam dari Fahaman Sekularisme dan Orientalisme, Cabaran Sekularisme, Cabaran Orientalisme, Kesan-kesan Penjajahan Fizikal dan Fikiran Barat ke atas Umat Islam, Tajdid Tamadun, Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa Kini.

9.1 CABARAN-CABARAN PENJAJAHAN BARAT

Sejak kurun ke-18 dan ke-19, masyarakat dan dunia Islam telah dilanda kebekuan (sifat jumud) terutama dari aspek pemikiran dan memiliki ciri-ciri

kejahilan. Islam sebagai suatu cara kehidupan, syiar dan syariat hanya tinggal pada nama dan lambangnya, ini membuka ruang dan peluang yang luas serta terdedah kepada serangan pemikiran dan fizikal termasuk budaya, politik dan ketenteraan. Serangan berbentuk pemikiran dan fizikal ini merupakan sebagai suatu tindak balas dunia Barat terhadap kekalahan dan keaiban mereka di dalam beberapa siri Perang Salib, di samping untuk menguasai sumber kekayaan ekonomi negara- negara Islam. Dari segi psikologi, ia berjaya menyogok falsafah penguasaan 'orang putih' dan kemenangan materialisme (kebendaan) ke atas konsep ketuhanan dan iman. Seorang sarjana Islam kontemporari iaitu Dr. Yusufal-Qaradawi telah merumuskan tiga medium (alat) utama ke arah penguasaan kolonial Barat ke halaman 143 atas umat Islam. Pertamanya, melalui medium sistem pengajaran dan pendidikan; kedua, melalui medium media massa; dan ketiga, melalui medium serangan sosial.

9.1.1 Sistem Pengajaran dan Pendidikan

Dalam proses penjajahan ini, pihak kolonial Barat menggunakan sistem pengajaran dan pendidikan sebagai salah satu medium atau saluran utama umat Islam. Natijahnya, berlaku perubahan terhadap moral umat Islam sehingga menjadikan mereka lemah, lupa dan jahil mengenai kekuatan diri dan keupayaan sendiri, serta merasa rendah diri sehingga menjadi mundur dan ketertinggalan. Umat Islam telah kehilangan personaliti dan kedinamisan serta menjadi murid (pengikut) yang sentiasa patuh kepada tamadun Barat dan merasa rendah diri terhadap tamadunnya, tamadun Islam. Dalam sistem pengajaran dan pendidikan ini, sekolah-sekolah dan institusiinstitusi pendidikan Barat ditubuhkan di negara-negara umat Islam dengan

matlamat mengambil kanak-kanak muslim yang masih lembut ubun- ubun untuk dibentuk. Ini menjadikan mereka semakin jauh dari ajaran Islam malah lebih dekat kepada kebudayaan Barat. Lahirnya golongan muslim yang semakin mengkagumi tamadun Barat dan merasa rendah diri serta kurang selesa dengan tamadun Islam dan nilai-nilai ketimuran. Sistem pendidikan Barat diperkukuh melalui sekolah-sekolah moden Barat dan misionari selaras dengan buku teks, kurikulum, guru-guru yang lebih cenderung kepada pemikiran Barat termasuk faham sekular. Menurut seorang sarjana Islam, Malik bin Nabi, ia (kolonial Barat) telah memperkenalkan unsur budaya baru kepada dunia Islam. Malahan Muhammad Iqbal sendiri telah mengakui begitu cepatnya perkembangan rohani umat Islam bergerak ke Barat. Dr. Alt Syari'ati mengakui bahawa kejayaan Barat yang mahukan semua orang di dunia hidup serupa, berfikiran serupa dan tidak dibezakan lagi oleh keperibadian dan jiwa seperti juga agama, sejarah, kebudayaan, peradaban lampau, pendidikan dan tradisi. Bentuk kehidupan manusia sejagat ciptaan dan cita-cita dunia Barat ini, pada hari ini secara umumnya dikenali sebagai glohalisasi (keseyagatan). Dalam konteks ini juga, atas dasar untuk pemodenan dan pembaratan beberapa negara umat Islam seperti Turki dan Mesir telah menghantar pelajar- pelajar untuk menimba ilmu pengetahuan Barat ke dunia Barat terutama Eropah. Di peringkat ini, tumpuan terutamanya dalam bidang pengajian sains sosial dan kesusasteraan sehingga akhirnya membentuk golongan manusia yang berfikiran Barat, nilai, neraca, cita rasa, aliran dan tingkah laku kebaratan. Akhirnya golongan muslim ini sekembalinya ke tanah air kecuali mereka yang dipelihara Allah s.w.t. dikenali sebagai manusia celupan Barat, faham sekular dan tidak beragama. Golongan ini secara rasminya tidak menukar nama atau agama tetapi pemikiran mereka telah mengalami perubahan yang berlandaskan kepada pengaruh dalam tamadun Barat. Nilai dan pandangan hidup mereka terhadap halaman 144 agama, kehidupan manusia, masa lampau dan pada masa kini ternyata berbeza. Malah pandangan mereka terhadap sistem perundangan, budi

pekerti dan budaya yang menjadi ruang lingkup peraturan kehidupan sudah berubah. Ini dapat dilihat melalui tingkah laku, akhlak serta pemikiranpemikiran mereka melalui tulisan-tulisan yang dihasilkan. Golongan ini berfahaman sekular iaitu memisahkan agama atau sesuatu yang berunsur transenden dengan kehidupan dunia manusia. Sebagai contohnya di Turki, seorang tokoh nasionalis iaitu Ziya Gokalp (1875-1924) yang kemudian dikenali sebagai Bapa Nasionalisme Turki merupakan seorang pemuja tamadun Barat. Berlandaskan pemikiran sekular, beliau menganggap agama hanya merupakan suatu kepercayaan atau ritual. Dengan itu ilmu pengetahuan psikologi, sosiologi, biologi, fizik, matematik itu tidak ada hubungan dengan agama. Seorang lagi tokoh nasionalis Turki yang berjaya dibaratkan ialah Mustafa Kamal Ataturk (1881-1934) sehingga digelar sebagai Bapa Sekular Turki. Beliau berjaya melaksanakan penghapusan institusi keagamaan dan apa sahaja yang berkaitan dengan agama Islam disingkirkan. Malah selepas memegang tampuk kuasa pada tahun 1923, beliau memusnahkan agama Islam sebagai suatu cara kehidupan dengan menggantikan sistem pemerintahan berasaskan sekulansme dan nasionalisme. Mustafa Kamal Ataturk dalam proses pembaratan ini, betulbetui merupakan pengikut setia berkiblatkan Barat dalam semua aspek serta memutuskan Turki dari tradisi Islam. Di kemuncak sekularismenya, masjid-masjid ditutup, pakaian Barat diwajibkan malah memakai tarbus atau songkok merupakan suatu kesalahan jenayah. Pada tahun 1926, diluluskan Turkish Civil Codeuntuk menggantikan undang-undang syariah. Sehingga kini, Turki merupakan sebuah negara umat Islam yang berfikiran sekularisme dan mempertahankan nilai-nilai Barat dalam semua aspek kehidupan. Ini selaras dengan kesetiaannya kepada Bapa Sekular Turki, Mustafa Kamal Ataturk dan pengaruh Barat, di samping untuk membentuk identitinya sebagai sebahagian dan benua Eropah (Barat), tidak beridentitikan Islam atau Asia. Manakala di Mesir pula ia bermula dengan kejatuhan negara ini ke tangan Napoleon Bonarparte (kolonial Perancis) pada tahun 1798. Namun begitu proses pembaratan Mesir secara meluas bermula di zaman pemerintahan Muhammad All (1795-1845) apabila dikirim para pelajar Mesir ke England, Perancis, Itali dan Austria. Selepas itu, berkembanglah aliran pemikiran tamadun Barat ke negara Mesir melalui kemunculan al-Tahtawi (1801-

1873) kemudian diikuti oleh Qasim Amin, Alt 'Abd al-Raziq, Taha Husin dan lain-lain. Menerusi golongan yang menerima pendidikan Barat seperti inilah, menurut Dr. All Syari'ati, orang- orang Asia, Afrika diajar bagaimana cara berfikir, berpakaian, berkeinginan, malah bagaimana harus bersedih dan bergembira. Mereka diajar bagaimana membina hubungan sosial dan berbelanja. Ini bererti, suatu kebudayaan baru diperkenalkan dan diwujudkan secara tidak langsung melalui golongan masyarakat tempatan yang menerima pendidikan Barat. Menurut Dr. Alt Syari'ati halaman 145 lagi, modenisasi merupakan kaedah yang paling berkesan menyesatkan dunia bukan Eropah (Barat) dari segi susunan dan bentuk pemikiran serta keperibadian (jati diri) Secara umumnya, sistem pengajaran dan pendidikan Barat telah melahirkan segolongan masyarakat tempatan yang menerima sistem pendidikan Barat sebagai perantara, dalam proses kemasukan dan perkembangan pengaruh Barat, sama ada di negara-negara umat Islam atau di negara-negara bukan Barat. Memetik pendapat Macauly mengenai pengaruh Barat ke atas benua India, iaitu India dalam bentuk warna kulit dan darah, tetapi Inggerispada cita rasa pemikiran, bahasa dan idea.

9.1.2 Akhbar dan Media Massa

Pengenalan sistem pendidikan Barat di peringkat rendah, menengah dan tinggi turut diperkukuhkan lagi di peringkat awam melalui saluran media massa terutama persuratkhabaran. Ini merupakan saluran kepada massa yang memungkinkan berlakunyaperubahan cara berfikir, nilai, neraca malah pendapat umum. la dilakukan dalam bentuk berita, rencana, kesusasteraan yang kreatif malah menggunakan gambar-gambar, di samping ruangan penyelidikan wartawan dan temu ramah. Penguasaan, cengkaman dan arah aliran maklumat oleh akhbar dan media massa semakin memperkukuh cengkaman serta pengaruh kolonial Barat.

Dengan melihat di negara Mesir, akhbar-akhbar digunakan oleh para misionari bagi mengungkapkan pandangan Kristian lebih daripada apa yang dilakukan di negara Islam lainnya. H. A. R. Gibb dalam bukunya yang berjudul, Modern Trends in Islam menyatakan bahawa institusi sekolah dan kolej sahaja belum cukup. la hanya merupakan langkah pertama kerana ia mampu memimpin aliran politik dan pentadbiran. Untuk sampai ke situ mestilah diberikan perhatian kepada pembentukan 'pendapat umum 'yang dapat dibentuk melalui peranan media massa terutama akhbar. Menurut beliau lagi, akhbar merupakan alat atau saluran paling berkesan dan berpengaruh di dunia Islam.

9.1.3 Serangan Sosial

Selain sistem pendidikan dan media massa, diperkukuh pula medium serangan sosial terutama dalam aspek kebudayaan. Serangan sosial berlaku dalam proses sama ada berbentuk evolusi atau revolusi meliputi asimilasi adat, tradisi dan cita rasa nilai-nilai Barat ke dalam institusi keluarga dan masyarakat Islam. Institusi keluarga dan masyarakat Islam semakin longgar kesepaduannya, sehingga akhirnya tunduk kepada arus kemasukan pengaruh Barat. Berdasarkan kepada penelitian dan kajian, ternyata strategi serampang tiga mata ini tidak mampu untuk dihadapi oleh umat Islam yang sedang mengalami kejumudan terutama pemikiran. Taklid menjadikan umat Islam tidak mampu halaman 146 bangkit untuk memberi jawapan yang tepat dan sepadan, malahan mereka menyedari peranan musuh yang sudah menyisihkan mereka dan semua kekuatan tenaga, keyakinan diri dan tindakan berkesan. Natijah daripada pertembungan antara Barat dengan bukan Barat, ialah kemasukan pelbagai fahaman atau isme- isme yang dianggap moden terutamanya sekularisme dan modenisme. Ini telah melahirkan segolongan masyarakat Islam tempatan yang mengagumi dan menganuti aliran ini, menerima jiwa serta

beliau telah menubuhkan Muhammadan Anglo-Oriental College (Aligarh) menurut model Universiti Cambridge yang bercorak pendidikan sekular dan liberal.12 Di India. Antara pendapat serta tindakan beliau ialah menolak mukjizat di dalam Islam. bukannya bersifat sepadu. Selain kelahiran golongan berfahaman Barat di kalangan masyarakat tempatan. evolusionisme dan sebagainya. malah menjadikan ia semakin jauh jaraknya dengan tamadun Islam. Mesir. Nyata. hukuman syariat Islam seperti ini hanya sesuai untuk masyarakat primitif dan tidak sesuai di zaman moden. India atau negara-negara Islam lain bukan sahaja gagal untuk memperbaiki keadaan kelemahan umat Islam secara keseluruhannya. saintisme. muncul Syed Ahmad Khan (1817-1898) yang berusaha untuk mentafsirkan al-Quran berasaskan semangat modenisme Barat iaitu berasaskan nilai-nilai rasionalisme. ini juga disebabkan umat Islam gagal untuk menggembleng nilai-nilai akidah. Ini menunjukkan modenisme menurut pandangan atau acuan Barat sama ada di negara Turki. aliran pengkagum Barat yang disebut modenis ini merupakan peniru tanpa keaslian. naturalisme. ini menambahkan lagi kemunduran yang semakin tenat dan berpecah-belah. ideologi. Beliau beranggapan. .pendidikan Barat. Di bidang pendidikan. Malahan sehingga masa kini. Abu'l Hasan All al-Nadwi menyatakan sistem ini mempunyai dua kelemahan iaitu bersifat sekular dan dualisme. Malahan mereka ini mengambil nilai-nilai Barat yang terlalu asing bagi diri mereka untuk menjadi dasar hidup mereka sehingga akhirnya mereka ini kehilangan jati diri (identiti). terdapat golongan yang menerima pendidikan Barat di negara-negara Islam. melalui sokongan kolonial British. Menurut penilaian seorang sarjana kontemporari Islam. yang masih meneruskan dan mengagumi Barat. dorongan jiwa dan sebagainya. materialisme. la menerima tentangan daripada ulama kerana tunduk kepada nilai tamadun Barat kerana sistem seumpama ini akan mempengaruhi akidah dan akhlak masyarakat Islam. Menurut Malik bin Nabi. menolak hukum Islam yang dianggap tidak sesuai lagi dengan zaman moden seperti hukum potong tangan bagi kesalahan mencuri atau hukuman rejam atau sebatan bagi kesalahan berzina. relativisme.

Dan keenam. walaupun dari segi politiknya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap warisan Islam supaya tidak memahami dengan sebenar tentang Islam. Lebih dari itu kebangkitan semula negara-negara Islam tidak mencerminkan evolusi sosial umat Islam. Keempat. Gerakan pemesongan pemikiran ini dilaksanakan dalam aspek-aspek atau tempat-tempat tertentu. memesongkan pemikiran terhadap al-Hadis supaya orang Islam tidak memahami hadis dengan yang sebenarnya.2 GERAKAN PEMESONGAN PEMIKIRAN ISLAM Gerakan pemesongan pemikiran umat Islam digerakkan melalui tiga medium tersebut. Malah mereka menjadi umat yang waham dan berbicara dengan lidah yang kelu. Dengan itu. warisan rohani dan aspek teknikal yang hanya sudah menjadi catatan sejarah. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap peraturan hidup dalam Islam. . terdapat tanda-tanda bahawa orang Islam mula bangkit dengan kembali kepada ajaran Islam sebenar untuk membentuk suatu umat yang kuat. memesongkan pemikiran terhadap keperibadian mulia Rasulullah s.w. Menjelang akhir kurun ke-20. masyarakat Islam telah bercerai dari budayanya. Kelima. Pertama. Gerakan pemesongan pemikiran terhadap Islam ini dilaksanakan di zaman penjajahan atau kolonialisme Barat malahan berkesinambungan di masa kini. Ketiga.Menurut Malik bin Nabi. memesongkan fikiran terhadap kefahaman al-Quran supaya tidak difahami oleh orang Islam dengan kefahaman yang sebenarnya. memesongkan pemikiran umat Islam terhadap sirah dan sejarah Islam. halaman 147 9. golongan yang memimpin ke arah kebangkitan ini mula berusaha untuk memahami kehendak Islam (landasan syariah) sebagaimana agama ini diturunkan untuk memberi panduan kepada manusia bagi membina kesejahteraan sejagat manusia. banyak negara-negara Islam telah mencapai kemerdekaan. dengan matlamat untuk menjatuhkan keperibadiannya. Kedua.a.

Antara yang paling berpengaruh ialah Sir Francis Bacon (1561-1626).3 CABARAN UMAT ISLAM 9. tidak memiliki hubungan atau menentukan atau dijadikan landasan kehidupan manusia. yang diperkenalkan Barat ke dunia Islam iaitu pergaulan bebas.1 Cabaran Sekularisme Golongan sekular. Kepler.9. Baginya sumber ilmu pengetahuan yang lebih dipercayai hanya melalui ujian dan pengalaman. Kajian mereka inilah pada masa berlakunya revolusi sains (1500-1700) di Barat tidak langsung menggugat sendi-sendi dasar agama. sekularisme diterap masuk dalam semua aspek terutama sistem pentadbiran dan ia kemudiannya berkesinambungan sehingga masa kini di negara-negara Islam. Gerakan golongan sekular ini menganut fahaman sekular iaitu yang memisahkan sistem agama atau kepercayaan berbentuk transenden dengan aspek kehidupan manusia duniawi. Beliau menyatakan. Sistem agama atau kepercayaan merupakan suatu berbentuk ritual dan peribadi. pendukung utama aliran empirisisme. Aspek yang tidak kurang bahayanya ialah ajaran yang memisahkan secara keseluruhan antara ilmu pengetahuan dengan agama yang diperkenalkan di Barat oleh Copernicus. Pengenalan budaya ini tidaklah sukar untuk diterima pada masa umat Islam tidak lagi memahami kandungan alQuran malahan halaman 148 al-Quran sekadar digunakan untuk mencari keberkatan. sains akhirnya akan menggantikan agama dengan memberikan kepada manusia kuasa mutlak atas alam tabii. malah akan mewujudkan di atas muka bumi ini syurga dengan . Melalui proses penjajahan.3. Galileo dan Newton. Antara aspek yang menjadi tumpuan ialah mengenai hal-ehwal keluarga atau hubungan di antara lelaki dan perempuan. walaupun sudah mencapai kemerdekaan. sama ada dari kalangan masyarakat Barat atau golongan tempatan (umat Islam) yang menerima sistem pendidikan moden Barat merupakan cabaran utama kepada umat Islam.

memperolehi ilmu pengetahuan dan kebenaran hanya dapat dilakukan melalui kaedah saintifik sahaja menurut aliran sainstisme. Masyarakat berhak untuk menyekat individu sekiranya ia melibatkan orang lain.1814). Di sinilah berkembangnya teon evolusi Charles Darwin yang selepas itu menjadi dasar kepada pemikiran dan pandangan hidup. Pengaruh pemikiran beliau dapat dilihat dalam politik Perancis dan Amerika Syankat. malah mempelopori aliran liberalisme dalam bidang politik dan ekonomi. Maka muncullah nama-nama seperti Immanuel Kant (1772-1804). Teori-teori ahli falsafah meletakkan mereka mengatasi golongan agama sebagai tempat rujukan dalam menyelesaikan masalah kehidupan. Selepas itu muncul perbahasan epistemologi antara aliran rasionalisme. Kurun ke-19 pernah diungkap sebagai idea perkembangan {idea of development) yang mencapai bentuk yang sempurna di tangan Charles Darwin. kemajuan sains telah mencapai kemuncaknya sebagai The Golden Age of Sciences. Fachte (1762. Dalam konteks ini. John Stuart Mill berpendapat bahawa segala tindakan masyarakat tidak berhak untuk disekat selagi ia tidak merosakkan orang lain. Apa yang penting bukan pada motifnya. Pada kurun ke-19. Pada waktu itu. Kemudiannya muncul Bentham (17481832) dan John Stuart Mill (1806-1873) ukuran baik buruk sesuatu dikira dan segi akibatnya. empirisme sehingga munculnya aliran idealisme. Hegel (1770-1831) dan kin-lain. Voltaire (1692-1778) dan Rousseau (1712-1778). tetapi akibatnya. la dianggap mendatangkan kesusahan. falsafah hidup ini membawa faham mdividualistik atau bersifat mementingkan diri sendiri. Perkembangan selanjutnya mengenai aliran liberalisme. Perkembangan di benua Eropah terutama kesan daripada Zaman Renaissance membawa kemunculan tokoh-tokoh seperti Montesquiens (1689. ia merupakan kemuncak penolakan orang Barat terhadap agama iaitu Kristian atau apa sahaja yang berhubung dengan agama.kesejahteraan dan kemakmuran. John Lock (1632-1704) bukan sahaja salah seorang tokoh aliran empirisisme. Dalam aspek ekonomi. Teori ini menyarankan manusia . pemikirannya sangat mendalam kesannya kepada sistem ekonomi bebas atau laissez-faire. terutama teori-teori AdamSMith. mengambil bentuk utilitarianisme iaitu satu aliran falsafah moral yang mengutamakan faedah (utility) sebagai ukuran nilainya.1755). Maka itu.

Beliau menolak agama Kristian dan menjadi penganut ateisme. Dialectical Idealisme kepada Dialectical Materialisme. la sebagai tindak balas terhadap masyarakat moden serta kehilangan arah . Pengaruh pemikirannya dalam bidang psikologi khususnya meletakkan asas-asas materialisme dan atheisme di dalamnya. Salah seorang tokoh yang berpengaruh pada kurun ini iaitu Sigmund Freud (1856-1939). Teori komunismenya banyak dipengaruhi oleh dialektik Hegel dan teori Darwin. Semua haiwan pula berasal daripada nenek-moyang yang sama iaitu suatu sel purba. Aliran ini semakin kukuh melalui peranan William James (1842-1910) dan John Dewey (1859-1952) yang menerapkannya melalui bidang pendidikan. Dari teorinya ini timbul pula teori historical materialisme iaitu suatu bentuk teori yang menekankan faktor kebendaan untuk memahami sejarah. Teori pragmatisme merupakan suatu doktrin tentang perubahan dan perkembangan. dan bukan diciptakan Tuhan. suatu aliran relativisme dalam pandangan hidup. Teori ini sama sekali menolak Adam sebagai manusia pertama malah ia menjadikan orang percaya bahawa segala sesuatu itu terjadi dengan sendirinya. muncul pula aliran pemikiran yang amat berpengaruh di Amerika Syarikat iaitu pragmatisme. agama sudah tidak penting. Justeru itu dalam psikologi moden. bapa aliran komunisme. Albert Camus (1913-1960) dan Jaspers (1883-1969) yang menghebahkan aliran eksistensialisme iaitu seseorang itu tidak dapat memahami sesuatu dengan baik tanpa mengenali latar belakang suasana yang melahirkannya. Kurun ke-19 juga menyaksikan kelahiran Karl Marx (1818-1883). Akhirnya bertukarlah.berasal dari haiwan iaitu mawashalaman 149 manusia. John Dewey menyarankan pendidikan yang bersifat problem solving iaitu dapat menyelesaikan masalah atau menyesuaikan diri dengan dunia yang sentiasa berubah-ubah. Kemudian muncul beberapa nama seperti Jean-Paul Sarte (1905-1980). Pada akhir kurun ke-19 dan awal kurun ke-20. Suatu idea itu dikira benar jika ia dapat dilaksanakan. malah dianggap sebagai suatu khayalan.

Dari aspek lain. pengalaman Barat pada hari ini mencabar umat Islam sebagai pendukung tamadun Islam terutama kelahiran golongan intelektual yang menerima pendidikan Barat sama ada di institusi-institusi pendidikan moden atau di dunia Barat. 9. Jean-Paul Sarte khususnya menggambarkan manusia sebagai pencipta dirinya serta bertanggungjawab ke atas dirinya. penjajahan bentuk baru.3. ekonomi. sekularisme ilmu dan pandangan hidup. Manakala Simone de Beavoir (1940-1986) pula merupakan seorang yang mempelopori gerakan emansipasi wanita. kerana bagi mereka perkahwinan adalah obscene bourgeois institution. politik. . Demikianlah secara umumnya mengenai falsafah Barat yang dianggap dapat dihubungkaitkan dengan sekularisme sehingga merupakan suatu tema cabaran kepada tamadun Islam dan tamadun bukan Barat lain. Dalam konteks ini. Cabaran orientalisme merupakan sebahagian dari cabarancabaran terhadap umat Islam kontemporari dan kurun pada masa depan selain cabaran kolonialisme atau masa kini.2 Cabaran Orientalisme Peranan golongan orientalis atau golongan yang mendukung aliran orientalisme merupakan antara cabaran penting terhadap umat Islam dan tamadun Islam. Golongan tradisional masih berlawan dengan aliran Jabariyya. Menurut Maiek Bennabi. Qadanyah dan Muktazilah yang semakin pupus. Manusia tidak memerlukan Tuhan untuk meringankan bebannya. Ini menunjukkan ramai alim ulama termasuk intelektual Islam dan umatnya berjuang di medan yang tidak ada musuh sebaliknya gagal untuk menghadapi musuh di depan mata dalam bentuk baru. Beliau cukup mempertahankan konsep kebebasan malah selama 51 tahun beliau bersekedudukan dengan Simone de Beavoir tanpa nikah.pada ciri-ciri individualismenya. golongan yang dianggap tradisional halaman 150 (intelektual Islam) pula kebanyakannya kurang memahami perkembangan ini.

Perkara atau penyakit seperti ini dihidapi oleh umat Islam kerana mereka memiliki suatu sifat pasif halaman 151 . Mustafa alSiba'i mereka ini sama ada untuk mengacau atau memutarbelitkan agama Islam melalui penyemaian bibit-bibit keraguan terhadap Islam seperti memalsukan sejarahnya. sebelum mencapai kemerdekaan (pentadbiran British) golongan orientalis ini terdiri dari kalanganpentadbir kolonial British dan mubaligh-mubaligh Kristian antaranya W. Beberapa orang dari golongan orientalis ini akhirnya secara jujur menyatakan mereka telah bertemu dengan kebenaran apabila mengkaji mengenai Islam antaranya Muhammad Asad. T.penulis Barat yang menulis mengenai pemikiran Islam dan peradaban Islam.R.w. H. Dalam konteks ini. Irving. Gibb pernah menganggap al-Quran merupakan suatu yang sulit. terdapat beberapa hasil penuhsan golongan ini bersifat ilmiah dan keilmuan tetapi jumlahnya sangat sedikit. J. B. Mengenai tujuan dan matlamat golongan orientalis. M. golongan yang memuji Islam pun dari suatu segi memberi hiburan secara terpesona dan mengasingkan fikiran dan perasaan yang tidak membawa apa-apa faedah. MaryamJameelah. Shellabear. Arberry dan Arnold Toynbee tetapi di kalangan mereka ini pun tidak terlepas dari melakukan kesalahan dan penyelewengan terhadap Islam. Malah menurut Malik bin Nabi. M. Di kalangan golongan ini juga terdapat yang bersikap objektif seperti H.R.A.a. Gibb. Kadangkala tulisan mereka ini cuba mengingkari al-Quran sebagai kitab wahyu atau mendatangkan keraguan terhadap hadis Rasulullah s. Ini disamakan sebagaimana menceritakan kekayaan kepada orang yang kebuluran. Di negara kita. A. Winstedt. ia tidak dapat disangkal untuk melemahkan keyakinan umat Islam di samping melaksanakan penjajahan dalam semua aspek. A. menurut Dr. menjemukan malah bercampur aduk dan tidak teratur. R. J. Abdul Ahad Daud dan lain-lain lagi. Pickthall. Arberry pula meremehkan hadis atau sunnah.orientalis merujuk kepada penulis. 0. Namun begitu. Wilkinson dan R.J. dan lebih tepat lagi mereka menulis tentang hal-ehwal ketimuran termasuk hal keislaman dan penganutnya. G.A.

jihad dan ijtihad baru yang bersepadu sepadan dengan cabaran semasa iaitu suatu tajdid tamadun.iaitu inferiority (rasa rendah diri) apabila berhadapan dengan tamadun Barat. intelektualisme. malah bercakap dengan bahasa mereka. kemudiannya tersebar ke Afrika. umat Islam masih juga tidak maju seperti orang Barat. la tidak lebih dari longgokan maklumat yang tidak membawa faedah malah lebih banyak mengkhayalkan dan menghiburkan sahaja. apabila orang Islam menyarungkan pakaian Eropah (Barat) ke badan mereka kira-kira setengah kurun yang lalu di kebanyakan negara umat Islam. Dalam dunia Islam. iaitu kebendaan dan akhlak berikutan daripada reformasi sosial berasaskan moral yang membolehkan mereka berkemampuan untuk menangani segala cabaran itu. Natijahnya. Mereka ini berkemampuan untuk menyediakan alat untuk menjadi negara maju. Maka itu menurut Maiek Bin Nabi. Keadaan ini berbeza dengan orang Jepun yang sejak 50 tahun dahulu berpindah dari zaman pertengahan ke zaman moden. pendidikan. ekonomi. yang dianggap lebih gagah dan berpengaruh. media. bukannya produk yang mencipta tamadun.1 Tajdid Tamadun Dari perspektif masa kini. jelas ia menunjukkan bahawa kegemilangan Dalam konteks ini. 9. bibit-bibit yang telah ditanam oleh mujaddid dakwah dan juru islah klasik telah memberikan sumber inspirasi kepada generasi Islam pada kurun ke-20. Tamadun adalah penciptaan terhadap penghasilan. dan Asia Tenggara . tajdid merupakan suatu kebangkitan yang merangkumi kesedaran politik.4 KESAN-KESAN PENJAJAHAN KE ATAS UMAT ISLAM 9.4. muncullah gerakan tajdid di Asia Barat dan benua India. hanya seperti Islam digambarkan menurut Cerita Serihu SatuMalam (Hikayat 1001 Malam) untuk kemudiannya terjaga betapa jauhnya realiti masa kini dengan idealisme masa lampau.

serta melaksanakan metodologi Islam secara menyeluruh. Pakistan.an sehingga masa kini. Sudan. Indonesia dan tidak terkecuali di Malaysia. Pada masa kini. peri pentingnya tajdid masa kini lalah dengan menemukan metodologi yang sesuai dan menggabungkan seluruh potensi yang ada. walaupun kebangkitan Islam sehingga masa kini sudah menghampiri satu kurun lamanya. dalam tempoh masa lima puluh tahun yang lampau. ia masih jauh untuk sampal kepada matlamatnya iaitu menerajui kepimpinan tamadun kemanusiaan. Iran sebelum ini dianggap sebagai sekutu Barat paling berpengaruh di Asia Barat ketika di bawah pimpinan Maharaja Shah Reza Pahlawi malahan memiliki hubungan serta perjanjian rahsia dengan rejim Yahudi (Israel). Bagi umat Islam aliran Syiah. Jepun berjaya mencapai kejayaan sedangkan negara-negara umat Islam gagal melepaskan diri dari cengkaman kemunduran.' Muhammad al-Ghazali bersetuju dengan pandangan Malik bin Nabi yang meletakkan kesalahan umat Islam atas kejahilan mereka dengan ilmu kehidupan. Tajdid yang berlaku di negara Iran ini ternyata memberikan kesan ke atas gerakan Islam di seluruh dunia selepas tahun 1980. Dalam konteks ini. Sesetengah umat Islam ini begitu mementingkan atau terlampau memberikan perhatian hanya kepada sebahagian ilmu sahaja. Inilah yang cuba diperbaharui oleh Hasan al-Banna melalui dasar lOPerkara (Usul al-Isyrin). Menurut Malik bin Nabi. halaman 152 Namun begitu. ia hanya akan berjaya apabila dilaksanakan oleh jam'ah (golongan) yang penuh dengan keimanan dan istiqamah. kejayaan Ayatullah Khomeini merubah wajah Iran kepada kepimpinan Islam telah meletakkan ia menjadi suatu kuasa Islam yang dihormati. Menurut Sayyid Qutb. biarpun ia mempunyai segala potensi. Justeru itu. Antara misalannya merujuk kepada mentafsirkan sembahyang dan wuduk mengambil masa berbulan-bulan malah bertahuntahun. kebangkitan Islam telah bertapak dan sedang berkembang di beberapa buah negara umat Islam terutamanya di Mesir. Tajdid dan islah era baru ini lebih dikenali dengan kebangkitan semula Islam (al-Ba'th al-Islami) untuk memperbaharui kefahaman dan amalan Islam. Malik bin Nabi meletakkan fikrah (idea) suatu sumber yang paling utama.terutamanya di Tanah Melayu. bukan sahaja idea tetapi idea praktikal umat . Turki.

kepakaran. Suatu contoh yang nyata. Menjelang kurun ke-18. yang memungkinkan mereka menikmati kesenangan hidup halaman 153 di dunia tetapi akan menerima azab yang dahsyat di akhirat nanti. hancur dan mundur kerana semuanya ini berpunca dari peniruan yang membuta tuli. Persoalannya di sini ialah ia bukan sekadar idea sematamata tetapi mengenai keberkesanannya.mana sahaja amat kaya dengan ucapan dan karya tetapi kurang keberkesanannya seperti khutbah mingguan di seluruh dunia Islam yang begitu banyak. teknik malah ketenteraan yang bukan sahaja tidak memperkuatkan mereka malah melemahkan. sistem perbankan Barat tidak mampu membantu kemajuan ekonomi umat Islam kerana ia meletakkan umat Islam dalam keadaan serba salah di antara dua keadaan iaitu mencapai kemajuan ekonomi dan menjadi kaya tetapi mengamalkan riba. Dalam konteks ini. Di negara Mesir. keadaan yang sama berlaku sebagaimana di Turki semasa di bawah kepimpinan Muhammad All pada kurun ke-18. Ataupun mereka tetap papa dan miskin di dunia kerana menolak riba tetapi tetap iltizam (kukuh pendirian) dengan nilai-nilai Islam dan syariat.Islam di mana. sosial dan lain.lain tetapi kesemuanya berakhir dengan kegagalan sebaliknya tamadun Islam menerima ancaman dari kalangan pendukungnya sendiri. Ini dikaitkan dengan persoalan budaya iaitu kebudayaan lebih dipengaruhi oleh persekitaran berbanding dengan ilmu. wujud persoalan sejauh manakah kesan sistem perbankan Barat yang dieksport ke dunia Islam? Sedangkan mereka (umat Islam) memiliki akidah dan nilai yang berbeza—jawapannya negatif. mereka akan sentiasa berusaha untuk mencapai pembangunan ketamadunan di dunia tetapi tidak mengabaikan . Bagi seseorang umat Islam yang sejati. Ini termasuklah mengirim para pelajar dan intelektual ke Barat dan kembali semula untuk mengadakan reformasi pemikiran. dibandingkan pula dengan praktikalnya atau perlaksanaannya. Negara Mesir semakin bertambah sakit. secara umumnya umat Islam yang berpaksikan kepimpinannya kepada Empayar Uthmaniyyah di Turki telah menjadi 'pengikut' kepada dunia Barat (Eropah) dari segi pemindahan ilmu.

aliran pemikiran Islam semasa (tajdid) yang mula dicanangkan olehJamaluddin al-Afghani mampu memberikan penyelesaian bagi menghadapi masalah tamadun semasa iaitu tamadun berasaskan kepada Islam dari segi tujuan. nilai dan kecenderungan Islam dengan kefahaman terhadap realiti umat serta mengambil kira dimensi zaman dan lingkungan dalam memahami turath (warisan) dan tajrihah (pengalaman) zaman awal Islam. beliau menggambarkan sikap umat Islam menghadapi metodologi penyelesaian secara import (Barat) bagaikan penonton yang tidak memiliki peranan kecuali bersikap negatif dengan menjerit dan bertepuk tangan. nasionalisme dan liberalisme yang beratus-ratus tahun terus menyumbang kepada kemunduran dan kegagalan. . tajdid dilangsungkan melalui peranan institusiinstitusi dan gerakan-gerakan (harakah) Islam untuk mengajak kepimpinan umat supaya kembali semula kepada agama. nilai dan tasawwur. Menurut Abdul Hamid Abu Sulayman. mendalam. umat dan dunia Islam. sejarah dan dorongan Islam bagi menghadapi cabaran masa kini. Mereka ini terapung-apung antara sekularisme dan marxisme. la mesti bertolak dari akidah. Aliran klasik yang diwarisi ini merupakan zaman kekalahan pemikiran dan mereka lebih senang mengikut apa sahaja amalan lampau dengan mengajak kembali kepada gambaran-gambaran lampau. Dalam konteks masa kini. Golongan ini dianggap sebagai menentang proses tajdid apabila cuba mengembalikan umat Islam kini kepada kehidupan zaman lalu dalam erti tidak mampu membuat tafsiran baru. Dalam konteks ini. Aliran ini lebih mengambil sikap uzlah dan intiwa. akidah. bukan sebagai pelakon utama. Kegagalan juga akan dialami umat Islam sekiranya mereka terus mengamalkan metodologi klasik Islam yang tidak mengambil kira dimensi zaman. iaitu ertinya meletakkan fikah lama sebagai syariat. lingkungan dan perjalanan sejarah. kita berperanan untuk memastikan ketulenan prinsip dengan pendekatan semasa. la juga harus mengambil kira perubahan kualiti dan kuantiti dalam kehidupan umat secara menyeluruh. akar umbi (jati diri). Ini bererti. Sekiranya usahausaha ke arah tajdid ini tidak digerakkan maka sejarah kegagalan umat Islam akan berulang semula. Inilah yang dinamakan kegagalan kepimpinan dunia Islam dalam memahami dimensi pemikiran dan budaya kerana metodologi asing diguna sebagai jalan penyelesaian.akhiratnya.

Untuk menghadapi dan mengatasi perkara ini. metodologi Islam semasa menuntut kemampuan. Keadaan seperti ini antara lain ditandai oleh sikap membesar-besarkan perkara yang remeh-temeh atau meremehkan perkara yang serius. Muhammad al-Ghazali. Yusuf al-Qaradawi.4. 9. Yusuf al-Qaradawi menyarankan institusi Islam memahami ilmu fikah baru iaitu Fiqh al-Sunan. Secara umumnya. Fiqh al- . TahaJabir dan lainlain sebagai membelenggu tajdid termasuk kelemahan memahami realiti masa kini.2 Krisis Pemikiran Halangan Tajdid Masa kini Krisis pemikiran umat Islam diakui oleh Malik bin Nabi. Apa yang lebih penting dan utama ialah ia harus ditunjangi oleh tujuan syariah {Maqasidal-Syari'ah). Dengan ini. la biasa berlaku di kalangan orang awam tetapi yang lebih malang sebenarnya apabila ia juga berlaku di kalangan pemimpin politik. pengalaman teknikal dan ketepatan serta pendekatan yang memerlukan pula kepada penyelidikan dan analisis. Tujuan syariah dengan segala nilai dan prinsip asasi dijadikan asas pemikiran sosial Islam pada masa kini yang berdin pada tunggak asal. Berdasarkan hakikat ini. syura. kerjasama. kemampuan dengan kesyumulan teori dan amali. Kesemuanya ini bertolak dari kaedah saintifik Islam memastikan ilmu terhadap halaman 154 fitrah dan tabiat di samping kaedah pengalaman terhadap realiti. keadilan. Dengan erti lain.teliti. barulah dapat berlakunya pemindahan pemikiran dan tamadun daripada masyarakat biasa kepada tamadun yang lebih kompleks masa kini. Abdul Hamid Abu Sulayman. persaudaraan malah seluruh nilai Islam lain. intelektual atau pendukung institusi-institusi atau gerakan-gerakan Islam. kepakaran dan analisis. umat manusia sememangnya bersifat jahil dengan apa yang ada pada orang lain tetapi lebih memburukkan keadaan ialah mereka sendiri jahil mengenai kekuatan dan kelemahan diri sendiri. masalah. ia berbeza dengan metodologi klasik dan metodologi import.

dikembalikan semula institusi sistem dan peraturan politik sosial yang bersifat lengkap-melengkapi (takamul) dan berurutan (tasalsul) yang tepat dalam gerakan sosial ke arah mengembalikan pembinaan semula berasaskan nilai Islam. Abdul Hamid Abu Sulayman pula mencadangkan kesepaduan pembelajaran aspek roh dan nilai dengan aspek teknikal dan amali dalam semua peringkat. mengatasi diplomasi kekuatan tentera musuh pada Perang Khandak mahupun mengatasi musuh dalam Perjanjian Hudaibiyah malah ketika pembukaan Kota Makkah. Institusi Islam selain berfungsi yang tersebut di atas memerlukan calon-calon pemimpin Islam yang berwibawa . Malahan tajdid sepanjang sejarah manusia mempersaksikan akidah Islam yang murni lagi membina dan ketinggian pemikiran yang berkesan telah menjayakannya sehingga dapat memutuskan saluran perdagangan Quraisy. pengajaran dan penyebaran ilmu pengetahuan yang akhimya telah melahirkan sarjana-sarjana dan tokoh-tokoh Islam penting. halaman 155 kaedah dan peraturan Islam. unsur ini jugalah yang menjayakan peperangan apabila berhadapan dengan Empayar Rom dan Parsi malah menjalankan siasah. Institusi masjid didirikan menjadi pusat pendidikan. pemikiran. mengembalikan semula Siyaghah metodologi dan pemikiran yang dikira cukup dalam pendidikan Islam yang sebenar. Lebih jauh dari itu. sejarah berdasarkan kepada hadis yang diriwayatkan Abu Hurairah memperlihatkan bahawa pada setiap zaman tajdid berlaku apabila munculnya tokoh-tokoh yang mengetuai usaha ini. iman dan keduanya. Di samping itu. Di sinilah tercapainya tajdid Islam dan kepimpinan tamadun manusia masa kini dengan dua tunggak yang kukuh iaitu pertama. Ternyata. al-Maududi menyatakan pemimpin itu sebagai kepala kereta api yang bagaimana panjang pun gerabaknya tidak akan bergerak ke hadapan tanpa ditarik oleh enjin yang berkuasa tinggi. Falsafah Islam semestinya menjadi teras dalam bidang pengetahuan khususunya sains sosial dan sains kemanusiaan. Menurut seorang sarjana Islam. Bukan itu sahaja malahan diseru supaya dikembalikan urusan hierarki ilmu. Fiqh al-Ikhtilafdun Fiqh al-Muwazanat.Awlawiyat.

Sebaliknya hendaklah melaksanakan secara praktikal dengan turun ke lapangan untuk merawati penyakit sosial. lemah-lembut malah berperwatakan kepimpinan. malah mampu mewujudkan fikah baru yang berasaskan realiti semasa. la juga bergantung kepada kejayaan untuk menggerakkan seluruh potensi dengan mengurangkan perbezaan pendapat atau mengurangkan karenah remeh temeh di antara pendukung Islam. menghapuskan kejahilan dan kemiskinan hidup. pembaharuan yang diperkenalkan haruslah membebaskan umat dari belenggu sistem riba dan eksploitasi pemodal (kapitalis). Beberapa peristiwa menjadi contoh antaranya al-Maududi telah dikecam hebat kerana menyokong Fatimah Jinnah yang berhadapan dengan pemerintah pimpinan rejim Ayub Khan. Dari sudut ekonomi. Malah mampu menghadapi aktiviti-aktiviti kumpulan atau pertubuhan yang bergerak atas landasan nama kemanusiaan dan kebajikan tetapi tujuannya untuk mengubah identiti umat dan akidah mereka. Hasan al-Turabi. Tajdid amali masa kini tentunya tidak semudah fikrah semata-mata. Tajdid dakwah menyebarkan fikrah yang tepat dengan segala Syumuliyyah dan Wasatiyyah tanpa mengetepikan wasilah termoden dan teknik tercanggih sehinggakan tasawwur Islam benar-benar jelas dari segi idea dan praktis di kalangan orang Islam dan difahami oleh bukan Islam.n jihad Siyasi untuk membebaskan umat Islam dari cengkaman kuasa kufar. Tajdid politik pula meneruska. maka umat Islam mestilah memahami kaedah-kaedah syariat. Meninjau tajdid sepanjang sejarah dan perspektif umat Islam masa kini. Dalam konteks ini. di negara Sudan mendapat kecaman keras apabila menyertai parti sosialis pimpinan Jaafar . berhikmah. tajdid atau kebangkitan Islam tidak akan mencapai kejayaan hanya dengan retorika kosong yang menyedapkan telinga mendengarnya. berilmu. Turut juga diperjelaskan kefahaman yang salah.inteiek. fatwa yang lemah. mengetepikan sikap ego diri yang menuding kelemahan diri orang lain dengan tidak meneliti (bermuhasabah diri) diri sendiri. memahami realiti semasa dan bagaimana mengaplikasikan nas dan ijtihad kepada suasana semasa. berani. tegas.

gerakan Islam telah mengambil keputusan untuk membentuk kerjasama dengan golongan bukan Islam bagi halaman 156 menghadapi sistem politik yang lebih zaiim. Malahan sesetengah umat Islam lebih selesa menunggu kehadiran alMahdi al-Muntazar dari Mujadid Muntazar meskipun sebelum ini kemunculan al-Mahdi palsu lebih banyak membawa kepada perpecahan malahan pertumpahan darah. Dalam aspek sistem . institusi dan gerakan Islam hendaklah terlebih dahulu mesti berada di kedudukan realiti masa kini dan tidak berdiri di awangawangan.Numairi. Somalia. Beberapa seminar ekonomi Islam antarabangsa yang mengumpulkan ulama fikah dan pakar ekonomi telah mengambil beberapa keputusan penting. Ditambah pula terdapat kalangan orang Islam yang lebih menekankan perkara remeh temeh dari soal dasar. Maka itu sebelum benar-benar terlaksana. Antaranya mengharuskan terlibat dalam institusi dan syarikat yang ditubuhkan di negara Islam dan menawarkan saham kepada awam. Kemboja. umat Islam memerlukan bank maklumat iaitu maklumat tentang orang lain dan diri sendiri. Manakala di pihak yang lain lebih suka menjawab 'tidak' atau 'haram' atas segala perkara yang memerlukan pemikiran mendalam dan ijtihad. menekankan isu-isu kecil yang bersifat umum. Di negara Syria. malah lebih suka berselisih dari berbaik sangka. asalkan asas urusannya 'hams' meskipun mungkin sedikit sebanyak bercampur urusan riba. Dalam konteks ini. Ramai orang Islam yang berkemampuan dari segi ekonomi berlumba-lumba untuk mengerjakan ibadat haji dan umrah berulang-ulang kali tetapi keberatan untuk menghulurkan derma kepada umat Islam yang tertindas di Palestin. apa lagi setelah menerima jawatan rasmi. keadaan ini juga berlaku di bidang ekonomi. Di sinilah peranan institusi-institusi pengajian tinggi Islam berperanan dalam alam realiti bukannya dalam keadaan berkabus dan kebekuan. Kashmir. Harapan dan cita-cita tanpa infrastruktur yang cukup hanyalah tidak lebih dari sekadar membina istana di atas air. Bosnia. Selain di bidang politik. Indonesia atau di mana-mana sahaja.

para pemikir dan ilmuan kurun ini melepaskan diri mereka dari ideal-ideal dan hanya menyediakan diri mereka menjadi 'hamba' kekuasaan dan wang. sarjana. bukan Islam yang ortodoks dan fanatik. him.). ilmuan. serius dan beriltizam merancang secara rapi dan tersusun serta mampu melaksanakan secara berterusan. 23. Ali Syari'ati. Tajdid akan muncul dari kalangan mereka yang dapat menyedarkan fikiran yang tumpul. para pemimpin institusi Islam tidak harus muncul sebagai kelas yang gilakan kekuasaan dan pencinta wang. mahasiswa dan golongan terpelajar yang mengabdikan diri kepada tujuan-tujuan ideologi akan mampu memimpin pergerakan yang progresif dalam sejarah dan halaman 157 menyedarkan umat terhadap kenyataan kehidupan.t. Ali Syari'ati lagi. malah menggerakkan agama yang sudah menjadi tradisi kepada agama yang mempunyai jiwa. Peranan golongan terpelajar boleh menjadi titik awal yang paling berkesan. tetapi orang awam yang dapat mewujudkannya dalam bentuk tindakan. Dengan meletakkan ilmu menjadi natural. Menurut Dr. Namun begitu. Dalam konteks ini. (Kaherah: Dar alRisalah. kumpulan yang tangkas. membangkitkan semangat yang lemah dan tidak berkeyakinan. Halaman 158 NOTA 1. Pada waktu yang sama. berwawasan. Yusuf al-Qaradawi. . hanya para intelektual. fikiran yang segar hams dibebaskan dari kerangka agama tradisional yang kaku sehingga pemikiran tersebut dapat menerima Islam melalui bentuknya yang paling sublim iaitu dalam bentuknya sebagai satu ideologi. tajdid bukan bererti bermula dari menara gading tetapi dari tengah-tengah rakyat jelata dari suatu gerakan ideologis. sikap inilah yang membina fikiran ilmuan yang membuat asumsi umum bahawa ilmu bersifat natural dan tidak natural dari tidak memihak serta berhubungan dengan keperluan kemanusiaan yang lebih tinggi. t. Menurut Dr.kepimpinan. al-Hululal-Mustawradah.

. 15. al-Fikr al-Islami al-Hadith. 31. All Syari'ati. 93. 7. Ibid. Ideologi Kawn Intelektual.2. 151. tanpa halaman. Tajdid al-Tafkir al-Dinifial-Islam. 5. Abdul Rahman Haji Abdullah. (Kaherah. him. him. 1991). 8.A.Azmahal'Aqlal-Muslim. 1970). him. (Kaherah: tanpa penerbit.cit. H.1968). him. tanpa penerbit.. op..cit. him. 4. him.cit. 1970). 1989). dipetik daripada. (USA: International Institute of Islamic Thought. 11. him.. 14. Ibid. 31. Malik bin Nabi. him. op.. Wijhah al. Abdul Rahman Haji Abdullah. him. 13. Muhammad Iqbal. Ibid.cit. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 1987).cit. Ibid. 59-68. (tanpa tempat: Penerbit Mi2an. Gibb.Alam al-Islami. Ali Syari'ati. op. Malik bin Nabi.. 3. Ibid. 19-25. . op. 9..R. Pemikiran Islam MasaKini. (Kaherah: Dar al-Fikr. 10. him. Abdul Hamid Abu Svlsyman. Muhammad al-Bahi. 34. 12. Op. 41-46. Yusuf al-Qaradawi. him. 91-97. 91-97. 151. 6. Abdul Rahman Hj Abdullah.

him. op. Abdul Rahman Haji Abdullah. t. (Kuala Lumpur: Penerbit Universiri Malaya.. t. 20. him.jumal Usuluddin. 2000). Ibid. 1991). Mohamad Kamil Ab Majid. 170-173. op. him.. Ibid. Ibid. TajdidPerspektifSejarah dan Masa Kini. Malik bin Nabi. (tanpa tempat: tanpa penerbit. Muhammad al-Ghazali. 50-51. 22. 31.. him. Turathuna olFiknfiMazan al-Shar'wa-Al-oql. 167. 128-129. him. 5. 40.hlm. 61-68.. op. 27. him. halaman 159 21. 30. Ibid.. dlm.50. 22. 19.t.. 23. Ibid. Hasan al-Banna..42. t.cit. "Skop..t. 30.cit. 26.t. 41.). 22. Bil. (USA: International Institute of Islamic Thought. 25. Sejarah dan Aliran Pemikiran Islam". 29. al-Qadayaal-Kuhra. him. tanpa halaman.). (tanpa tempat: tanpa penerbit. him. Malik bin Nabi. him. Disember 1996. .. him.51. Malik bin Nabi. 17. Ibid. 18. Majmu'ah al-Rasail. Abdul Hamid Abu Sulayman.cit.16. 28. 24. Mohamad Kamil Ab Majid.

Ibid.. Ibid.hlm.. him. 195.. op. 43.. him. Ibid. op. Ibid. him. Ibid.. Yusuf al-Qaradawi. 38. Ibid. 42. LATAR BELAKANG DAN PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT MELAYU Hashim Musa Zainal Abidin Borhan Othman Mohd Yatim . him.31. Ali Syari'ati. 33.cit. 40. Ibid. 32. 36. halaman 160 Bab 10 KONSEP. him. him. him.. 37. him.42. 37. 16. him. 105. 123. 16... 35. 39. Ibid. 34. 31.cit.. 32.

Bajau. Kerajaan Agraria dan Maritim. Melanau. Mitos Epik Roman. Alam Melayu.Konsep dan Pusat Tamadun Melayu. 10. Sulu dan sebagainya. Sasak. Adat Sebenar. Murut. Madura. Estetik Rasional.1 KONSEP TAMADUN MELAYU Tamadun Melayu ialah sebuah tamadun yang dibentuk oleh sekelompok manusia yang digolongkan secara luas sebagai kumpulan orang-orang Melayu dan bertempat di suatu wilayah di Asia Tenggara yang dikenali dengan pelbagai nama seperti Gugusan Kepulauan Melayu (Malay Archipelago) atau Gugusan Kepulauan Melayu-Indonesia. Pandangan Semesta.2 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT KERAJAAN DAN TAMADUN MELAYU Kerajaan-kerajaan pra-Islam di Alam Melayu terbahagi kepada dua bentuk. Adat Konsep al-Din. . Islam juga disampaikan dengan perantaraan bahasa Melayu dengan kitab-kitabnya tertulis di dalam tulisan Jawi. Iban. Tawhid. Nusantara. Minangkabau. Animisme. dan kedua. seperti berikut: halaman 163 10. Tanah Jawi dan sebagainya. agama Islam yang dianuti oleh majoriti penduduknya. Aceh. Bugis. Konsep Lambang. bahasa Melayu yang menajdi lingua franca atau bahasa perhubungan luas di seluruh kawasan ini. Teori Kedatangan Islam. Cabang Melayu-Indonesia terangkum pula di dalam Rumpun Bahasa Austronesia daripada keluarga bahasa sumbernya iaitu Keluarga Bahasa Austric. Istilah Melayu boleh juga ditakrifkan berdasarkan rumpun bangsa dan bahasanya iaitu Melayu tergolong di dalam cabang Melayu-Indonesia yang mengelompokkan bersama-samanya suku Jawa. Melanau. Dua elemen yang menjadi faktor utama yang mewarnai wilayah ini sebagai Melayu ialah pertama. Sunda. Dinamisme.

Melalui peranan pelabuhan entrepot ini.Buddha). Semenanjung Tanah Melayu dan Jawa Barat dan juga perairan Selat Malaka dan Selat Sunda. tetapi melalui dasar peluasan kuasa dan perdagangan ia bertukar menjadi kerajaan maritim halaman 164 terpenting dari kurun ke-13 hingga ke-15/16. . Di Pulau Jawa. Seterusnya Funan telah berkembang menjadi kerajaan berbentuk maritim. di Sumatra Kan-t'o-li (kurun ke-5). Surabaya dan Tuban di Jawa Timur (pada zaman Airlangga kurun ke-11 dan kerajaan Majapahit kurun ke-13). Srivijaya dari kurun ke-7 hingga ke-11 merupakan kerajaan maritim Melayu yang terpenting yang mendominasi seluruh pesisir laut di utara dan barat Sumatara. Kuala Selinsing di Perak (kurun ke-5). Antaranya ialah empayar Funan dan kerajaan Angkor di Tanah Besar Asia Tenggara dan Majapahit di Jawa. pusat-pusat demikian menjadi pintu masuk pengaruh asing yang melahirkan interaksi antara tamadun. Kemunculan dan pembinaan negara-negara kota dan kerajaan pada zaman ini telah menjadi pusat-pusat kepada pembinaan dan pembentukan tamadun Melayu seterusnya. Kerajaan demikian memiliki sebuah atau beberapa buah pelabuhan entrepot. sejak kurun pertama Masihi. empayar Majapahit di peringkat awal merupakan kerajaan berbentuk agraria di lembah Sungai Berantas.Pertama. Lembah Bujang di Kedah (kurun ke-4). Jambi/Melayu (kurun ke6/7) yang dicantumkan dengan Srivijaya di Palembang (kurun ke-7). yang menjadikan kegiatan perdagangan laut sebagai latarbelakang ekonomi negara. Pelabuhan entrepot memainkan peranan penting sebagai pusat persinggahan pedagangpedagang dan pengumpulan dan penyebaran barangan dari Barat ke Timur dan sebaliknya. Antara pelabuhan-pelabuhan entrepot dan kerajaannya ialah Oc Eo di Funan (kurun ke-2). iaitu bentuk kerajaan yang kedua. berbentuk agraria yang menjadikan kegiatan pertanian sebagai latarbelakang ekonomi negara. Kerjaan Funan merupakan negeri pertama yang menerima pengaruh kebudayaan India (Hindu. Ligor dan Singora di Langkasuka (kurun ke-2).

Teori kedua menyatakan Islam dibawa daripada China melalui Canton dan Hainan pada kurun ke-9. di Laren.10. terdapat tiga teori mengenainya yang telah dikemukakan oleh beberapa orang sarjana. Kesemua bukti sejarah ini mencatatkan adanya masyarakat Islam dan menunjukkan arah kedatangan Islam ke rantau ini melalui negara China. Teori ketiga punca kedatangan Islam adalah daripada India melalui Gujerat. Pendapat ini berdasarkan antaranya. Teori ini dipelopori oleh seorang penults Sepanyol. Selain itu. Naquib al-Attas menegaskan hakikat bahawa kandungan persuratan Melayu Islam dengan konsep dan istilah dan sistem tulisan Jawi yang digunakan menunjukkan sumber Arab atau Timur Tengah sebagai puncanya. Ini diperkukuhkan dengan hujah bahawa wujudnya hubungan perdagangan di antara Tanah Arab dengan negara China yang membawa kepada kemasukan agama Islam ke negeri China. Teori ini dikemukakan oleh John Crawford dan juga oleh Niemann dan de Hollander yang seterusnya mendapat sokongan "Seminar Masuknya Islam ke Indonesia" dan juga Prof. Islam telah dibawa ke Alam Melayu.3 KEMUNCULAN PUSAT-PUSAT TAMADUN MELAYU PADA ZAMAN ISLAM Dalam konteks kemasukan atau kedatangan agama Islam ke rantau ini. Naquib al-Attas. Emanuel Godinho de Eredia.Jawa bertarikh 1082. S. Daripada negeri China. dan juga kawasan manakah yang menerima agama Islam. kegiatan hubungan perdagangan orang Arab dengan Alam Melayu sejak zaman sebelum munculnya Islam di Semenanjung Tanah Arab. Teori ini telah dikemukakan oleh seorang sarjana Belanda Pijnappel yang . Antara bukti dan hujah rasional yang dikemukakan ialah penemuan batu bersurat di Campa bertarikh 1039. Teori pertama menyatakan bahawa Islam dibawa terus dari Semenanjung Tanah Arab pada kurun ke-7. M. S. Teori-teori ini menunjukkan perbezaan pendapat mengenai tarikh dan punca kedatangannya. dan batu bersurat di Terengganu bertarikh 1303. Ini diperkukuh dengan laporan yang menyatakan hakikat bahawa telah terdapat beberapa buah perkampungan atau koloni orang Islam berketurunan Arab di kawasan pantai timur dan barat Sumatera seperti tercatat dalam dokumen kerajaan China. M. di Brunei bertarikh 1048.

bagaimanakah agama Islam dapat tersebar di Alam Melayu? Peranan menyebarkan agama Islam telah dijalankan oleh beberapa golongan. Makassar (1600). Teori ini didasarkan pada bukti bahawa wujudnya persamaan batu nisan yang ditemui di Pasai iaitu batu nisan Sultan Malik al-Saleh bertarikh tahun 1297 dan batu nisan Maulana Malik Ibrahim di GrisekJawa dengan yang di Gujerat India namun ini ditentang hebat oleh G. E. Kerajaan Johor-RiauLingga (1673). Manakala di Tanah Besar Asia Tenggara. Demak (1450). Juga golongan bangsawan tempatan yang terawal memeluk agama Islam. Melalui penyebaran ini. Brunei (1480). P. Siapakah yang memainkan peranan dan. Para mubaligh. menyebarkannya kepada rakyat/pengikutnya. Kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini memainkan peranan penting . Ternate (1490). muncul Campa di Indo-China. Sunda Kelapa (1527) dan Mataram (1586) di Pulau Jawa. pedagang-pedagang India yang telah memeluk agama Islam. Marrison. ulama dan ahli sufi juga berperanan menyebarkan Islam secara hikmah dengan akhlak yang mulia. Secara umumnya. Sulu (1450) dan Magindanao (1490) di Indoesia timur. Kemunculan kerajaan-kerajaan Melayu Islam ini menunjukkan juga peranan yang dimainkan oleh raja dan golongan pemerintah melalui istana dengan memberikan naungan kepada Islam. Bantan (1572). iaitu para pedagang yang juga pendakwah (ada yang berkahwin dengan wanita tempatan dan melahirkan zuriat penyebar Islam seterusnya). rasional dan bijaksana. pendakwah. Apabila agama Islam bertapak kukuh di India. Patani di Selatan Thailand (1500). Kesultanan Melayu Melaka (1400-1511).diperkukuh oleh Snouck Hurgronje dan J. ketiga-tiga teori ini telah membuktikan secara mutlak bahawa agama Islam telah dibawa masuk ke rantau Asia Tenggara dan ini telah membuahkan interaksi antara tamadun. Minangkabau (1500) di Sumatera. Sambas (1580). Pendapat ini diperkukuh dengan halaman 165 wujudnya hubungan perdagangan di antara India dengan rantau ini sejak zaman pra-Islam lagi. Moquette. maka muncullah kerajaankerajaan Melayu Islam seperti Perlak-Samudera-Pasai (840) dan kemudiannya kerajaan Islam Aceh (1507). datang berdagang ke Asia Tenggara dengan membawa Islam bersama-sama mereka dan menyebarkannya.

raja perempuan apabila Sultanah Safiatuddin (1641-1675) ditabalkan sebagai pemerintah Aceh. bersifat rasional dan logikal. Sultan Iskandar Muda Mahkota Alam (1606. Sultan Syed Maulana Abdul Aziz Syah. Pada zaman pemerintahan Sultan al-Mukammil seorang ulama bernama Abdullah Ariff telah sampai dengan membawa kitab BahrLahut (Lautan Ketuhanan) yang membicarakan ilmu tasawuf.1636). Ciri-ciri istimewa ini antaranya agama Islam merupakan agama yang mudah difahami. Aceh berkembang selepas kejatuhan Melaka dan mengambil alih peranan penting sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam terutama di kawasan barat Alam Melayu sekitar kurun ke-17. kerajaan Perlak dan Samudera-Pasai merupakan pusat tamadun Melayu Islam terawal. Samudera-Pasai pula telah muncul sekitar tahun 1042 sehingga tahun 1450 dengan raja pertamanya.sebagai pusat penyebaran dan penegakan tamadun Melayu di Alam Melayu. Peranan Aceh sebagai pusat penyebaran dan kegiatan agama Islam telah menyebabkan ianya digelar Serambi Makkah. Di Sumatera Utara ini kemudiannya muncul kerajaan Islam Aceh. Mengenai agama Islam itu sendiri. yang mengutamakan akhlak dan kehalusan budi bahasa yang dianggap serasi dengan budaya orang Melayu. Perlak merupakan kerajaan Melayu Islam pertama yang ditubuhkan pada tahun 840 dengan raja pertamanya. seorang utusan dari Sharif Makkah. Aceh seterusnya dikuasai oleh raja. Sultan Iskandar Thani (16361641). . Antara raja Aceh yang penting dan terkenal ialah Sultan Allaudin Ri'ayat Shah (1588-1604). Raja Pasai bernama Meurah Silau telah diislamkan dan diberi nama Sultan halaman 166 Malik al-Saleh oleh Syeikh Ismail. yang menekankan kesamarataan antara lapisan masyarakat. Seperti yang dinyatakan. Meurah Giri yang menggunakan gelaran Maharaja Mahmud Syah. terdapat beberapa ciri istimewa yang menyebabkan ia dapat diterima dengan meluas oleh masyarakat Melayu di Alam Melayu. selain peranannya sebagai pusat perdagangan dan kuasa politik orang Melayu Islam.

muncul sebuah pusat tamadun Melayu Islam terulung iaitu Kesultanan Melayu Brunei sebagaimana kemunculan kerajaan Islam Aceh dan Kerajaan Johor-Riau-Lingga. Ini didorong oleh tindakan pedagangpedagang dan penyebar (mubaligh) agama Islam yang telah mencari pelabuhan alternatif selain Melaka yang terletak di bawah penguasaan kuasa Portugis yang beragama Kristian. setengah pengkaji mengatakan pada 1480) Namun penemuan batu nisan bertarikh tahun 1048. halaman 167 .Di Semenanjung Tanah Melayu. Melaka telah dibuka sekitar tahun 1400 oleh Parameswara. dan di bahagian utara Pulau Borneo pula iaitu pantai barat Sabah dan Sarawak dikuasai oleh pihak Inggeris. menunjukkan wujudnya penempatan orang Islam lebih awal lagi di kawasan ini. Brunei dikatakan menerima Islam apabila rajanya bernama Awang Alak Betatar memeluk Islam dengan menggunakan gelaran Sultan Muhammad (1363-1402. juga sebagai pusat penyebaran dan pengajaran agama Islam. Melaka muncul sebagai sebuah pusat tamadun Melayu Islam yang menguasai persisiran Selat Melaka sekitar kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. dan melalui dasar peluasan kuasa (imperialisme) telah berjaya menguasai wilayah-wilayah di pesisiran Semenanjung dan juga bahagian timur Sumatera di persisiran Selat Melaka sehinggalah kejatuhan ibu kotanya di tangan kuasa Portugis pada tahun 1511. Mula-mula baginda ke Temasik kemudian membuka Melaka yang seterusnya menerima Islam di tangan Makhdum Syed Abdul Aziz. Luzon. Melaka mencapai zaman kegemilangannya pada pertengahan kurun ke-15. seorang keturunan Raja Srivijaya yang telah berundur dari Palembang apabila ianya diserang oleh kerajaan Jawa. menjadi pelabuhan perdagangan berbentuk entrepot antara dunia timur dan barat yang sibuk. Di Pulau Borneo. Mindanao) sehinggalah wilayah-wilayah ini jatuh ke tangan kuasa Sepanyol. seorang mubaligh dari Makkah sekitar 1414. Brunei juga menjadi lebih teguh dan berkembang menjelang kurun ke-16 terutama selepas kejatuhan Melaka. Sebagaimana Aceh yang mengambil alih peranan Melaka. Kekuasaan dan pengaruh Brunei telah berkembang sampai ke Kepulauan Filipina (Sulu.

Belanda. perkembangan ilmu pengetahuan. Institusi-institusi pendidikan sama ada secara rasmi atau tidak rasmi . sultan dijadikan 'Khalifah Allah di bumi' dibantu oleh golongan penasihat yang terdiri daripada alim ulama dan mufti. dan pandangan semesta ternyata agama Islam telah membawa beberapa perubahan dan pembaharuan kepada peradaban Melayu. 10. Oleh sebab agama Islam menerima naungan daripada istana raja-raja Melayu. walaupun kemunculannya tidak dapat menyaingi Melaka kecuali kerajaan Islam Aceh. dan kemudiannya Inggeris untuk menakluki dan mendominasi pusat-pusat tamadun Melayu telah memunculkan dan meningkatkan semangat jihad di kalangan masyarakat Islam untuk menentang kuasa-kuasa Eropah yang beragama Kristian ini. ternyata kejatuhan Melaka telah mendorong kemunculan puat-pusat itu secara bertaburan hampir di setiap pelosok kawasan di rantau ini.4 KESAN-KESAN KEDATANGAN ISLAM KE ALAM MELAYU Kedatangan dan penerimaan agama Islam telah membuahkan beberapa ciri utama dalam tamadun Melayu sebagai dan telah kesan atau natijah sistem dengan terpentingnya. Undang-undang yang berdasarkan hukum syariah telah diperkenalkan walaupun ia tidak secara menyeluruh.Berdasarkan kemunculan dan peranan kerajaan-kerajaan Melayu Islam atau pusat-pusat tamadun Melayu Islam itu. Sepanyol. Kedatangan kuasa-kuasa Eropah iaitu kuasa Portugis. Mengenai sistem pendidikan. sebagaimana yang ditunjukkan di dalam Hukum Kanun Melaka di zaman Melaka dan Batu Bersurat Terengganu 1303. diperkenalkan Uthmaniyah meletakkan 'sultan' sebagai ketua negara dan ketua agama Islam. pemerintahan Mengenai empayar sistem politik pentadbiran. Pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini mengambil alih peranan Melaka. Persaingan dan pertembungan antara pusat tamadun Melayu Islam dengan kuasa Eropah Kristian menggambarkan penerusan siri Perang Salib tetapi berlangsung di kawasan dunia timur. Di dalam pelaksanaan pentadbiran. maka istana telah dijadikan pusat kegiatan dan penyebaran ilmu pengetahuan.

Mengenai kehidupan masyarakat Melayu di pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini.w. Antaranya institusi kesultanan dan sultan sebagai 'Khailfah Allah di bumi' atau Khalifatullahfi l-Ardhi bagi menggantikan sistem beraja berteraskan pengaruh halaman 168 kosmologi Hindu-Buddha. Sultan menerima nasihat dan panduan daripada golongan alim ulama dan mufti termasuk dalam melaksanakan undangundang syariah terhadap masyarakat tersebut. mereka juga menerima kesan daripada pancaran tamadun Islam ini. tamadun Melayu dari sudut kebudayaan temyata terus berkembang subur dan bersifat dinamik dengan menyerap unsur-unsur tempatan selagi ia tidak bercanggah dengan akidah dan syariah Islam yang berteraskan konsep Tauhid atau 'mengesakan Allah s. Ini menunjukkan semua golongan tanpa mengira kedudukan sosial berpeluang untuk mendapat dan mempelajari ilmu pengetahuan terutama ajaran Islam. Mughal India dan kerajaan-kerajaan Islam di Timur Tengah dan Afrika. Walaupun terletak di dalam lingkungan jaringan tamadun Islam global.' 10.antaranya ialah pendidikan di peringkat madrasah.5 PANDANGAN SEMESTA MELAYU PRA-ISLAM DAN PADA ZAMAN ISLAM . Kesannya. muncullah golongan intelektual terutama alim ulama di beberapa pusat tamadun Melayu Islam dengan karya-karya utama mereka terutama karyakarya berbentuk keagamaan yang disampaikan dalam bentuk persuratan yang dinamakan sastera kitab.t. pondok atau pesantren atau di masjid-masjid dan surau-surau telah wujud. Safawiyah Parsi. pusat-pusat tamadun Melayu Islam ini menjadikan agama Islam sebagai agama rasmi dan ini secara langsung meletakkan tamadun Melayu di dalam jaringan tamadun Islam global yang berhubungan dengan kerajaan Uthmaniah Turki. Secara umumnya.

5. roh dan semangat yang mempunyai perwatakan sendiri.upacara tertentu berbentuk pemujaan atau penyembahan iaitu jampi. penyajian. perbomohan dan sebagainya. tumbuh. Dalam masyarakat Melayu tradisional ini. Sistem kepercayaan animisme bermakna kepercayaan bahawa setiap benda (objek) ada jiwa. ada pendapat yang mengatakan bahawa telah wujud agama tauhid iaitu kepercayaan kepada Tuhan yang Maha Esa di Alam Melayu. Sistem kepercayaan dinamisme ialah kepercayaan kepada tenaga yang ada dalam roh. Roh nenek moyang ini dipercayai masih berada di kalangan mereka dan mempunyai tenaga yang kuat yang boleh mempengaruhi kehidupan mereka. Oleh itu roh nenek moyang itu perlu ditenangkan melalui upacara pemujaan dan penyajian. 'tuhan' . benda-benda yang boleh mendatangkan kesan baik dan buruk kepada manusia. Kepercayaan ini pula telah melahirkan peraturan atau pantang larang tertentu dalam sesuatu masyarakat. haiwan. bomoh dan dalang merupakan peribadi-peribadi perantara yang boleh menghubungi hyang itu melalui upacara. sistem kepercayaan masyarakat peribumi berasaskan 'animisme' dan 'dinamisme'. pawang. Bahawa perkataan 'Tuhan' itu sendiri berasal daripada perkataan 'tuha-an' iaitu gandingan perkataan 'tuha' yang bermaksud 'tua' danakhiran'an'. penyembelihan.tumbuhan. sehingga tenaga ghaib itu dapat dipergunakan untuk keuntungan sendiri atau untuk kerugian kepada orang lain.10.1 Masyarkat Melayu Praagama Hindu dan Buddha Menurut persejarahan awal di rantau Alam Melayu ini. pewayangan. halaman 169 Namun begitu dalam sistem kepercayaan pra-Hindu-Buddha ini. Kepercayaan dinamisme ini melahirkan magis iaitu penguasaan terhadap tenaga ghaib dengan perbuatan atau upacara tertentu yang dilakukan oleh bomoh dan pawang. Hyang itu juga ada yang dianggap sebagai jelmaan Tuhan yang perlu dipuja dan disembah. jiwa dan semangat dalam diri manusia. juga wujud kepercayaan kepada roh nenek moyang yang dinamakan hyang yang seerti dengan poyang atau moyang. serapah. maka timbullah istilah semhahyang iaitu menyembah roh jelmaan luhan. Dalam konteks ini.

2 Pandangan Semesta Melayu Pengaruh Agama Hindu dan Buddha Dengan kedatangan agama Hindu-Buddha di rantau Alam Melayu ini. Melalui konsep ini. Mengenai aspek politik dan pentadbiran. Hanya yang dipentingkan ialah perkara. bukan aspek falsafah dan penghujahan . Bhagavad Sita dan Baratayudha.perkara yang membesarkan dewa-dewa supaya dapat dikaitkan dengan kedudukan dan status raja sebagai penjelmaan dewa-dewa seperti yang telah diungkapkan oleh konsep 'dewaraja'. pengaruh ini tidak benar-benar melibatkan keseluruhan doktrin atau ajaran murni yang terdapat dalam falsafah Hindu-Buddha asli yang luhur itu. yang merupakan peninggalan daripada agama Tauhid yang dari permulaan (primordial) dibawa oleh para Nabi. suci dan kudus.5. pengaj aran daripada kitab-kitab suci agama Hindu seperti Mahabarata. kedudukan raja-raja dari aspek spiritual dan peranan fizikal diperkukuhkan melalui upacara keagamaan untuk menjadikan raja-raja sebagai peribadi yang luhur. ternyata ajaran agama Hindu dan Buddha yang lebih diutamakan bukan aspek rasional dan intelektual yang bersendikan akal budi dan pengetahuan akiiah.membawa maksud 'yang paling tua' dan yang tidak berpermulaan'. Ajaran agama Hindu-Buddha juga telah mengalami proses sinkritisme atau penyerapan dengan kepercayaan tempatan yang asli untuk membentuk satu kepercayaan baru yang saling melengkapi. Oleh yang demikian. Namun begitu terdapat pandangan yang menyatakan kesan pengaruh Hindu-Buddha ini hanya berlaku pada lapisan atas masyarakat Melayu iaitu golongan pemerintah dan bangsawan sahaja tetapi tidak menyerap ke segenap lapisan masyarakat Melayu terutama di lapisan bawahan iaitu golongan rakyat jelata yang masih mengamalkan kepercayaan animisme dan dmamisme. 10. upacara dan penyembahan keagamaan menjadi lebih tersusun dan berbentuk rasmi. Maka timbulah konsep Sang Hyang Tunggal yang bermaksud Tuhan yang Maha Esa'. Mengenai aspek kesusasteraan dan aestetik.

Hikayat maharajaRawana (daripada Ramay ana). kesan daripada aspek-aspek ajaran Hindu ini seperti sistem penglapisan masyarakat (sistem kasta) yang memisahkan golongan raja. halaman 170 Namun begitu. sistem politik dan sebagainya. keromantisan. para bangsawan. adat angin menyejukkan'. iaitu 'peng alam .5. Manusia Melayu juga di dalam alam ini terdapat makhluk lain dan ada manusia lain yang wujud di samping mereka. Konsepsi 'adat yang sebenar adat' (iaitu hukum alam) merupakan contoh terbaik pandangan semesta manusia Melayu sebagaimana digambarkan di dalam pepatahnya iaitu 'adat air membasah. Juga unsur-unsur kesusasteraan Hindu dari segi epik. dan mengenai kehidupan mereka sama ada dari segi sosial dan bukan sosial.3 Pandangan Semesta Melayu dan Pengaruh Agama Islam Bagi masyarakat Melayu. Keseluruhan kedinamikan hubungan sosial sesama manusia melahirkan sistem budaya. keindahan. roman. sistem ekonomi. Hikayat Pendawa (daripada Mahabharata) dan lain-lain. pandangan semesta Melayu' berpusat kepada manusia (man-centered). 10. tetapi aspek-aspek kesenian. Maka muncullah epik Hikayat Sri Rama (daripada Ramayana). keharuan. adat api membakar. Begitu juga apabila manusia Melayu berinteraksi dengan alam maka ini akan melahirkan satu konsep yang cukup pentinguntuk mendasari kehidupan mereka. sistem sosial. bertitik-tolak kepada tanggapan mereka terhadap alam sama ada alam nyata (fizikal) atau alam ghaib (spiritual). mitos dan sastera keperwiraan yang ditekankan menjadi amat popular di kalangan golongan bangsawan di istana dan kraton di rantau Alam Melayu. golongan agama dan rakyat jelata sedikit sebanyak telah menular ke dalam sistem sosial kelompok Melayu.metafizik yang rasional yang diutamakan. keagungan dan ketakjuban yang lebih ditekankan.

sebagai sebahagian daripada pandangan semesta Melayu. Pemilik dan Pentadbir yang tunggal bagi alam ini. Konsep tauhid mengandungi Tauhid Rahuhiyah iaitu mempercayai Tuhan yang esa sebagai Rabb Pencipta. pemujaan. Demikian juga segala amalan yang jahat akan halaman 171 mendatangkan keburukan kepada pelakunya baik di dunia ini lebih-lebih lagi di akhirat nanti sebagai balasan muktamadnya.an (pengalaman)'. Interaksi dengan alam juga membolehkan manusia Melayu memahami persoalan kosmologi mereka sama ada yang berbentuk makrokosmik yang luas dan tinggi (alamjagat raya) atau berbentuk mikrokosmik iaiatu alam kecil (diri manusia). Amalan yang baik di dunia bukan sahaja memanfaatkan kehidupan di dunia tetapi lebih-lebih lagi kehidupan di akhirat sebagai natijah atau hasil yang muktamad. tetapi juga untuk mengukuhkan keyakinan. dan ketauhidan mereka kepada Allah s. pengharapan dan permohonan hanya kepada Tuhan yang satu bukan kepada dewa-dewa. Kedatangan agama Islam ke Alam Melayu sebenarnya telah memantapkan keseluruhan pandangan semesta Melayu dan berlakunya proses pentakrifan semula tentangnya. dan menyedari bahawa seluruh hidup mereka juga berfokus dan terarah kepada Tuhan (god-centered). maka manusia Melayu . Juga agama Islam memasukkan kepercayaan kepada alam akhirat sebagai natijah atau hasil daripada kehidupan manusia di alam dunia ini. Ayat-ayat di dalam kitab suci Al-Quran bukan sahaja ditafsirkan untuk mengetahui segala rahsia tersembunyi dalam kewujudan Tuhan. Lantaran pandangan semesta Melayu berpusat kepada manusia Melayu {man-centered).t.w. Juga dikaitkan dengan konsep tauhid tentang kejadian manusia sebagai hamba Tuhan atau 'Abdullah. dan sebagai wakil Tuhan di alam dunia ini atau Khalifatullahfi l-Ardhi. ketakwaan. roh dan semangat. Juga terangkum dalam konsep tauhid ialah prinsip tentang kejadian alam semesta sebagai ciptaan Tuhan untuk memanfaatkan manusia di dunia ini dan untuk menjadi satu tanda atau bukti bagi wujudnya Rabbul'alamin Tuhan Semesta Alam. dan juga Tauhid 'Uludiyah iaitu penyembahan.

him. . Ibid. The Making of Modem South-East Asia. 439-440. 24. W. 5. him. BKI. Lihat D. Preliminary Statement on A General Theory of the IslamizationoftheMalay-IndonesianArchipelago. 1994). halaman 172 NOTA 1. 8. Drewes. (Kuala Lumpur: Macmillan. pandangan semesta Melayu juga turut dibentuk berasaskan kepada 'hablumminallah' (hubungan manusia dengan Allah s. Abadke-17dan ke-18. 9. Ibid. Justeru itu. 1972.t.W. Jaringan Ulama: Timur Tengah dan Kepulauan Nusantara 7. dan T. Kuala Lumpur: Penerbit Universiti Kebangsaan. Azyumardi Azra. him. Risalah SeminarSejarah Masuknya Islam ke Indonesia. "New Light on the Coming of Islam to Indonesia?". 24.w. Al-Attas.) dan 'hablumminannas' (hubungan manusia dengan manusia). Kuala Lumpur: Oxford University Press.t. 1968. 364. 1968). (Lahore: Muahmmad Ashraf. 6. The Preaching of Islam. A History of South-East Asia. 1969). dan Islam dalam Sejarah dan Kebudayaan Melayu. 1995). M. 124. M. Lihat G. 265. yang Maha Berkuasa. Tate. Lihat S. Hall.menyedari dan menyakini bahawa Allah s. 2. (Bandung: Penerbit Mizan. D. Maha Mengasihani. E.J. 4. J. N. (Kuala Lumpur: DBP. him.w. G. Ibid 3. 1963. Arnold. 1977. him..

melalui kaedah arkeologi telah ditemui batu-batu bersurat atau prasasti di sekitar Palembang. Epistemologi. Nilai. Seni Estetik. Peribadi Melayu. PROSES SOSIAUSASI DAN FEMBUDAYAAN MASYARAKATMELAYU Abu Hassan Sham Hashim Ismail Hashim Musa Rahmah Bujang Yaacob Harun Prasasti Batu Bersurat. Batu Bersurat Kota Kapur bertarikh 686 Masihi di Pulau Bangka dan Batu Bersurat Karang Berahi bertarikh 692 Masihi di Jambi. Bahasa Rasmi. Antaranya ialah Batu Bersurat Kedukan Bukit bertarikh 683 Masihi dan Batu Bersurat Talang Tuwo bertarikh 684 Masihi di Palembang. KESUSASTERAAN.halaman 173 Bab 11 BAHASA. Sosialisasi.kerajaan awal di rantau Alam Melayu. Dalam konteks penggunaan bahasa Melayu di zaman empayar Srivijaya. Tulisan Jawi. Genre Lisan dan Tulisan. 11. Pola dan Motif. Kosmologi. yang dipercayai berperanan sebagai ibu kota (pusat) empayar agung Melayu ini. Lingua Franca. Kitaran Hidup. Kawalan Sosial. Kreativiti. Rasionaliti. Ontologi. terdapat tinggalan sejarah yang menyatakan penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi bagi kerajaan. KESENIAN.1 BAHASA MELAYU SEBAGAI WAHANA KEPADA PERTUMBUHAN TAMADUN MELAYU Dalam sejarah pertumbuhan tamadun Melayu. dan juga di beberapa tempat yang berdekatan. Pendidikan Formal dan Tak Formal. Kandungan inskripsi pada batu-batu bersurat ini membuktikan dengan jelas penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa . Jati Diri.

guru. kawasan Segenting Kra dan Semenanjung Tanah Melayu. sastera dan bijaksana". kapas. kuasa. teruna. rupa. Kerajaan ini wujud kira-kira selama enam ratus tahun iaitu sekitar kurun ke7 sehingga kurun ke-14. suami. bahasa pemerintahan dan secara umumnya merupakan bahasa wahana (saluran. puji. tentera. hantu. dosa. merdeka. penjara. perdagangan dan lain-lain kegiatan yang dikaitkan dengan urusan rasmi bagi sesebuah empayar yang besar. neraca. syurga. budi. bonda. kota. Bahasa Melayu sebagai bahasa pemerintahan Srivijaya telah berkembang dari segi kosa kata. panglima. kerja. angka. hulubalang. bangsa.rasmi. Antara contoh kata pinjaman daripada bahasa Sanskrit ialah "anggota. kurnia. purnama. jiwa. tembaga. Srivijaya melaksanakan dasar peluasan kuasa (imperialisme) dengan menguasai keseluruhan Kepulauan Sumatera. senjata. menteri. bidadari. raja. dewata. punca. pertama. perantaraan) pembentukan sebuah tamadun Melayu. menurut catatan ahli pelayaran Cina. dara. Isi kandungan pada batu-batu bersurat (yang terserap dengan pinjaman perkataan halaman 175 Sanskrit sebanyak kira-kira 30 peratus) menunjukkan dengan jelas kewujudan sebuah kerajaan yang agak besar yang bernama Srivijaya (daripada bahasa Sanskrit bermakna "kejayaan yang gilang-gemilang'). pancalogam. peti. suka. kala. mastika. denda. duka. cita. isteri. bangsa. negeri. Pada mulanya bahasa Melayu hanya merupakan satu bahasa kumpulan etnik Melayu dan kerajaan Melayu kecil (kerajaan Malayu-Jambi) yang terletak di kawasan daerahJambi sekarang. sastera. sutera. agama. dan malahan sehingga sampai ke Sri Lanka. hari. saudara. ketika. Namun setelah kerajaan Srivijaya menakluki kerajaan Melayu itu dan . kunci. bahasa. barat PulauJawa. nama. pentadbiran. dewasa. puja. derma. keris. cinta. pujangga. pangkat. sentiasa. satria. kepala. paduka. sendi. neraka. istilah dan daya pengungkapannya dengan penyerapan daripada bahasa Sanskrit sehingga menjadi bahasa agama. masa. jentera. pesaka. emas. seni. budaya. permata. baginda.

Walaupun pendukung utama bahasa Melayu iaitu Srivijaya mengalami kemerosotan dan akhirnya runtuh. bahasa Melayu halaman 176 seterusnya telah mendapat satu tenaga baru atau menerima sunrikan baru dalam proses perkembangannya iaitu kedatangan agama Islam. Raja Pasai yang dikatakan bertarikh 696 Hijrah bersamaan 1297 Masihi dijumpai di Pasai.mengambil bahasa Melayu sebagai bahasa rasmi kerana kecekapan bahasa itu. Mengenai kedatangan agama Islam ke Alam Melayu ini. sehingga kuasanya melangkau ke Pulau Sumatera dan Semenanjung Tanah Melayu. ekonomi dan perdagangan. maka bahasa Melayu telah berkembang dan meningkat maju selaras dengan tahap perkembangan kerajaan itu. penemuan batu nisan di Leran. Surabaya di Jawa Timur yang dikatakan bertarikh 481 Hijrah atau bersamaan 1082 Masihi. bukti pertama yang menunjukkan penggunaan bahasa . aspek-aspek kemanusiaan dan kemasyarakatan yang lain. politik dan pentadbiran. Namun begitu. agama. Palembang diletakkan di bawah penguasaan Majapahit. dan batu nisan Sultan Malik al-Saleh. antara tanda yang terawal ialah penemuan batu nisan di Brunei yang dikatakan bertarikh 447 Hijrah atau bersamaan tahun 1048 Masihi. Inilah zaman kegemilangan pertama bahasa Melayu yang telah menjadi wahana dan pengantar kepada sebuah kerajaan dan tamadun Melayu yang pertama yang merentasi beberapa wilayah di Alam Melayu. Tulisan Pallawa dari India telah digunakan dan ratusan istilah daripada bahasa Sanskrit dalam pelbagai bidang kehidupan telah diserap ke dalam bahasa Melayu terutamanya dalam bidang ilmu pengetahuan. Pada waktu yang sama. maka kerajaan ini menjalankan dasar peluasan kuasa (imperialisme) melalui penaklukan ke atas seluruh PulauJawa dan kawasan berdekatan. kesenian dan kesusasteraan. kerajaan Srivijaya sedang mengalami zaman kemerosotan sehinggalah ibu kotanya. Apabila kerajaan Majapahit yang ditubuhkan oleh Raden Wijaya pada tahun 1293 semakin berkembang.

2 PENGARUH AGAMA HINDU-BUDDHA DAN ISLAM Dalam bidang ilmu pengetahuan.Melayu untuk mengungkapkan ajaran agama Islam ialah Batu Bersurat Terengganu yang bertarikh 702 Hijrah bersamaan 1303 Masihi. Tulisan . dan Afrika Selatan. Malagas! (Madagascar). Kandungan batu bersurat ini menunjukkan dengan jelas kedudukan agama Islam sebagai agama rasmi bagi sesebuah kerajaan Melayu. pondok atau pesantren. ilmu pengetahuan tidak lagi dikongkong atau dibataskan kepada golongan. pada zaman pengaruhan agama HinduBuddha la terkongkong di kawasan istana dan kraton. akali dan intelektual. daya khayalan dan imaginasi. dan pelaksanaan hukum Islam (syariah) dalam sistem pemerintahan dan pentadbiran. romantis. Dengan kedatangan agama Islam. surau ataupun di rumah-rumah alim ulama. tetapi kepada yang lebih rasional. iaitu di kalangan bangsawan dan pemermtah. sebagai pusat ilmu pengetahuan. Dalam perubahan dan perkembangan ini. masjid. tumpuan terhadap ilmu pengetahuan dan persuratan bukan lagi menekankan aspek estetik. Kitab-kitab Melayu yang tertulis dalam tulisanJawi telah tersebar meluas ke merata pelosok kawasan di Alam Melayu termasuk tempat-tempat penghijrahan yang baru seperti Sri Lanka. ketakjuban. Sumber tamadun Islam ini memberikan penekanan kepada aspek kerasionalan berdasarkan akal budi dan ilmu yang sahih dan nyata. Gugusan Kepulauan Melayu atau TanahJawi kerana agama Islam yang tersebar dan dianuti berkembang melalui penggunaan bahasa Melayu dan kitab-kitab Melayu Jawi.3 BAHASA MELAYU SEBAGAI BAHASA PENGANTAR Kawasan dunia atau rantau ini diberikan nama rantau Alam Melayu.Quran dan A lHadis (Sunnah). 11. 11.golongan tertentu sebaliknya turut disebarkan dan diajarkan di kalangan rakyat jelata sama ada melalui pendidikan dan pengajaran secara rasmi (formal) atau tidak rasmi seperti di madrasah. yang terhasil dari cetusan dan dorongan secara langsung danpada sumber tamadun Islam iaitu A I.

Antara faktor yang menjadikan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar penyebaran. kecekapan dan kewibawaannya. Juga bahasa Melayu telah mencapai taraf lingua franca atau bahasa perantaraan di kalangan penduduk wilayah ini pada zaman empayar Srivijaya. Al-Jawah bermaksud 'tanah hujung' merujuk kepada hujung utara Sumatera. Riau). penyampaian. terdapat peranan yang telah dimainkan oleh daerahdaerah atau wilayah. Istilah-istilah yang baru dan cara penghujahan dan pernyataan yang baru demi mengungkapkan penegasan dan penghujahan yang lebih rumit dan kompleks tetapi lebih tepat.halaman 177 Jawi telah digunakan sejak permulaan kedatangan Islam. Di samping itu juga. dan di Semenanjung Tanah Melayu (Melaka.wilayah Melayu di Sumatera (Aceh. Terengganu. cekap dan tepat. Kelantan. sifat . dan persuratan Islam di Alam Melayu adalah kerana sifat dalaman bahasa Melayu yang sederhana. Karya-karya yang demikian telah muncul dengan subumya dalam kurun ke-16 dan ke-17 yang memperkatakan tentang metafizik. persis dan saintifik. Jawi ialah adjektif al-Ja'wah dan tulisan ini telah mengambil alih peranan tulisan Pallawa dan Kawi dari tamadun India untuk mengeja bahasa Melayu. dan teologi yang rasional dan logikal. mubaligh-mubaligh Kristian yang datang ke Alam Melayu juga telah menggunakan bahasa Melayu dan tulisan Jawi untuk menyebarkan ajaran agama itu. Karya terawal yang dijumpai setakat ini ialah terjemahan kitab Aqa'idal-Nasafi daripada bahasa Arab. kosa katanya tanpa banyak perlambangan dan tafsiran yang berlapis-lapis. Istilah 'Jawi' besar kemungkinan berpunca daripada istilah Arab. Patani) dalam penyebaran agama Islam ke seluruh Alam Melayu dan sebahagian daripada Indo-China. al-Jaivah iaitu namauntuk merujuk kepada utara Pulau Sumatera (Perlak-SamuderaPasai-Aceh) yang mula-mula menerima agama Islam. Johor. Penggunaan bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar agama Islam telah meningkatkan taraf. falsafah. Terjemahan kitab Injil ke dalam bahasa Melayu tertulis dalam tulisan Jawi. Dengan kedatangan kuasa dan pengaruh Barat. yang menghuraikan hakikat.

Oleh itu. iaitu unsur yang telah pun disemai oleh Islam halaman 178 sebelum ini. dan tersusun. Ciri-ciri keintelektualan itu dapat dilihat pada proses berfikir secara kreatifdan juga pada kerasionalan idea dan hujah yang dapat pula dipertanggungjawabkan alasannya. hakikat kewujudan (ontologi) dan hakikat alam semesta (kosmologi) yang sebenarnya menjadi tunjang dan asas akidah Islam. telah meningkatkan lagi kecekapan dan kewibawaan bahasa Melayu sehingga menjadi bahasa pengantar ilmu pengetahuan yang tinggi pada masa ini. dan penggunaan bahasa Melayu sebagai pengantar pendidikan sepenuhnya.dan sumber ilmu (epistemologi). 11. ekonomi dan juga. 11.4 KEDATANGAN BARAT DAN PENGARUH KE ATAS BAHASA MELAYU Kedatangan kuasa Barat telah membantutkan perkembangan tamadun Melayu dari aspek politik dan pentadbiran. pendedahan ilmu pengetahuan yang lebih saintifik dan rasional dalam sistem pendidikan orang Melayu di Malaysia dan juga di Indonesia. teratur. menurut Syed Muhammad Naquib al-Attas. keintelektualan membawa makna keadaan atau sifat penggunaan fikiran yang mendalam dalam mencari sesuatu jawapan atau penyelesaian yang menuju ke arah kesempurnaan. Namun dari segi yang lain Barat juga membawa semangat dan elemen rasionaliti dalam ilmu pengetahuan dan pendidikan. melalui proses berfikir yang bertahap-tahap.5 TRADISI KEINTELEKTUALAN DAN KESUSASTERAAN DI ALAM MELAYU Secara umumnya. dalam . dalam aspek pemikiran orang Melayu Islam iaitu kemasukan fahaman sekular yang menjejaskan pemikiran dan pegangan orang Melayu Islam sehingga menimbulkan satu keadaan kecelaruan ilmu.

cerita binatang. Sejarah keagungan perkembangan pusat-pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu yang bertulis bermula dengan kemunculan empayar Srivijaya sekitar tahun 650-1200. Melaka sekitar tahun 1400-1511. dan di Riau sekitar tahun 1673 sehingga tahun 1911. mitos. Tradisi keintelektualan Melayu boleh dilihat pada hasil-hasil kesusasteraan yang terdiri daripada bentuk lisan dan tulisan. Bentuk lisan dan tulisan berkembang secara terus-menerus selaras dengan perkembangan tamadun Melayu. kesusasteraan di Patani sekitar tahun 1500-1900. Sastera lisan misalnya yang diperturunkan daripada satu generasi ke satu generasi melalui proses sosialisasi anggota masyarakat merupakan satu unsur local genius kebijaksanaan tempatan. Pasai sekitar tahun 1250-1524. dan proses berkehendak (to will) melalui keinginan nafsu. di Brunei bermula dengan pemerintahan sultan ketiganya iaitu Sultan Sharif All (1425-1432). kesusasteraan zaman Palembang sekitar tahun 1650-1824. . Istana-istana raja Melayu merupakan pusat kegiatan keintelektualan dalam tamadun Melayu Islam. cerita jenaka. secara langsung telah mencetuskan perkembangan hasil-hasil kesusasteraan Melayu mengikut tahap perkembangan kerajaan dan kemampuan pengarang-pengarangnya di halaman 179 istana-istana raja Melayu. cerita nasihat. peribahasa. legenda. pepatah-petitith. Bentukbentuk ucapan lisan yang lain seperti pantun. simpulan bahasa.mencari sesuatu jawapan atau menyelesaikan sesuatu masalah. Bentuk-bentuk sastera lisan itu misalnya cerita penglipur lara. Keagungan kerajaan-kerajaan Melayu tradisional tersebut. Keintelektualan dibezakan daripada proses merasa {to feel) dengan pancaindera. yang memperlihatkan kekreatifan dan kebijaksanaan berfikir anggota masyarakatnya yang bermula pada zaman praliterasi. diikuti kesusasteraan zaman Johor 1528-1779. cerita asal-usul dan lain. seloka dan seumpamanya (yang kemudiannya dirakam dalam bentuk tulisan).lain. menampakkan ciri-ciri akal budi dan kebijaksanaan orang Melayu menangam segala gelagat penghidupan yang terhasil daripada proses pengintelektualan orang Melayu sepanjang zaman.

riwayat hidup Nabi Muhammad. para sahabat. Di sini muncul bahasa Melayu persuratan yang bertindak sebagai wahana atau alat untuk penyebaran agama dan kesusasteraan Islam. Hikayat Nabi Wafat. Pada zaman Pasai kegiatan kesusasteraan pula lebih banyak dikaitkan dengan kegiatan kerajaan ini sebagai kerajaan Melayu yang pertama menerima dan memeluk agama Islam di Alam Melayu. Kegiatan berpindah keintelektualan ke Melaka. Antara karya yang terhasil pada zaman ialah Hikayat Nur Muhamammad. hasil kesusasteraan yang bertulis di atas bahan-bahan yang lain tidak kedapatan atau ditemui. dan Hikayat Muhammad Hanafiyah. kisah mengenai nabi-nabi dan pahlawan Islam telah 'dimelayukan'. Melayu dan Pasai. Namun sastera lisan dan hasil karya pada zaman pengaruh Hindu masih dikekalkan. Walaupun karya-karya kesusasteraan zaman ini umumnya ditulis dalam bahasa Sanskrit. namun terdapat juga bentuk penulisan dalam bahasa Melayu kuno seperti yang tercatat di atas batubatu bersurat. Hasil-hasil kesusasteraan dipenuhi dengan ciri kesusasteraan agama khususnya sastera kitab. Hikayat Bulan Berbelah. pahlawan dan sejarah seperti Hikayat Raja-Raja Pasai. . kesusasteraan Kegiatan Melayu kemudiannya lanjutan agama dari Islam Perkembangannya merupakan penyebaran kesusasteraan diteruskan di Melaka dan pada zaman inilah. cerita nabi-nabi. Walau bagaimanapun. Hikayat Amir Hamzah.Srivijaya merupakan pusat kebudayaan Melayu tertua yang memainkan peranan penting dalam perkembangan keintelektualan dan kesusasteraan Melayu tradisional. dan juga cerita rekaan berkenaan Nabi-nabi seperti Hikayat Nabi Yusuf dan lain-lain. dan tulisanJawi merupakan tulisan yang digunakan dalam kesusasteraan Melayu. Pada zaman Melaka ini. Hikayat Nabi Mi'raj. sastera undang-undang iaitu Hukum Kanun Melaka (Undang-undang Melaka) dan Undang-undang Laut Melaka menjadi panduan kepada peraturan mentadbir negeri dan dalam menegakkan keadilan masyarakat umum. Manakala cerita-cerita berkenaan ketokohan pahlawan Islam turut tersebar di Pasai contohnya Hikayat Muhammad Hanafiyah.

Walau bagaimanapun. Kesusasteraan zaman Aceh mencapai zaman kemuncaknya pada kurun ke-17 dengan kemunculan nama-nama seperti Hamzah Fansuri dan Syamsuddin alSumatra'l yang membawa fahaman wahdatui al-wujud. Aceh berkembang pesat dengan penulisan kesusasteraan agama dan penulisan sejarah.Kejatuhan Melaka pada tahun 1511 di tangan kuasa Portugis menyebabkan pusat keintelektualan dan kesusasteraan Melayu telah berpindah ke kerajaan Johor yang telah diasaskan sebagai kesinambungan tradisi Melaka. Sya'ir Burung Pinggai dan Syarab al-Asyikin. dan Abdul Rauf al-Singkeli dengan karyanya berjudul Mir'at al. Alim ulama lebih menumpukan kegiatan perkembangan agama Islam di Aceh berbanding di Johor. Syamsuddin al-Sumatra'l dengan karyanya berjudul Mir'atal-Mu'min.Tullab. Adat Raja-raja Melayu dan Sejarah Melayu atau Sulalat al-Salatin. ketika ini Johor tidak dapat bersaing dengan Aceh yang merupakan kuasa politik dan ketenteraan dan pusat perdagangan dan kebudayaan Melayu terpenting di persisiran Selat Melaka. Fahaman ini ditentang oleh Syeikh Nuruddin al-Raniri yang berasal dari Gujerat tetapi telah menyerap dalam kebudayaan Melayu. Selain Syeikh Nuruddin. Mengenai kerajaan Islam Aceh (1500-1900). Keempat-empat orang tokoh ini banyak menghasilkan karya agama iaitu Hamzah Fansuri dengan karya seperti Sya'ir Perahu. ada juga tokoh yang mengambil jalan tengah dalam perselisihan ini iaitu Abdul Rauf al-Singkeli. Manakala kesusasteraan undang-undang seperti Umlang-undangJohor diadaptasi dari Hukum Kanun Melaka. ia merupakan salah satu pusat keagungan tamadun Melayu tradisional untuk selama empat kurun lamanya. Syeikh Nuruddin al-Raniri dengan karyanya berjudul Hujjah al-Siddiq li dafa 'al-'Zindiq dan Tihyanfi Ma 'rifat al-Adyan. Namun begitu. . Dikatakan Aceh mengambil alih peranan yang sebelum im dikembangkan oleh Pasai dan Melaka. kesusasteraan zaman ini paling dominan ditandai dengan penulisan hikayat klasik Melayu seperti Hikayat Hang halaman 180 Tuah. dan juga kerajaan Islam Aceh.

Sair al-Salikin dan lain-lain. Pondok. Di samping itu muncul tokoh-tokoh seperti Syihabuddin bin Abdullah Muhammad.Di Palembang. Muhammad Muhyidin bin Syihabuddin dan Kemas Muhammad bin Ahmad. kebangkitan Riau sebagai pusat keintelektualan dan keilmuan Melayu telah bertambah kukuh apabila golongan pembesarnya sendiri termasuklah Yang Dipertuan Mudanya menjadi pendukung dan penggerak utama kegiatan itu. mulai meningkat sebagai pusat kebudayaan. Karyanya yang berjumlah tidak kurang daripada 57 buah yang mencakupi hampir semua bidang pengajian Islam. Riau. kemudian ke Universiti al-Azhar di Kaherah sebagai anak Melayu yang pertama belajar di universiti itu. halaman 181 Seterusnya. Islam menjadi agama rasmi sesudah rajanya memeluk Islam pada awal kurun ke-16 dan dengan itu bermulalah kegiatan keislaman yang kuat melalui sistem pendidikan Islam secara sistem pondok yang telah melahirkan masyarakat Islam dan para ulama Islam yang kukuh dan berpengaruh. Beliau juga telah menjadi penyelia bahagian penerbitan Melayu bagi Percetakan Kerajaan Turki di Makkah pada tahun 1884. keintelektualan dan kesusasteraan Melayu pada masa pemerintahan Yang dipertuan Muda Ke-4 iaitu Raja Haji Syahid fi Sabilillah (1778-1784). Sumatera dalam bidang karya agama muncullah Syeikh Abdul Samad al-Palembani dengan karyanya berjudul Hidayat al-Salikin. Ulama lain yang termasyhur ialah Syeikh Ahmad bin Muhammad Zain al-Fatani (1856-1906) yang telah belajar di Patani kemudian ke Haramain dan juga pernah ke Baitui Muqaddis (untuk belajar ilmu perubatan). Satu . yang merupakan sebahagian daripada kerajaanJohorRiau-Lingga.pondok di Patani pada kurun ke-18 dan ke-19 mempunyai status yang tinggi kerana sumbangannya melahirkan barisan ulama yang diiktirafdi seluruh Alam Melayu. Pada masa Raja All bin RajaJaafar (1845-1857) menjadi Yang Dipertuan Muda Ke-8. Antara ulama Patani yang paling terkenal ialah Syeikh Daud bin Abdullah al-Fatani (1740-1847) yang mula-mula belajar di Patani kemudian ke Aceh dan seterusnya ke Haramain (Makkah dan Madinah). antaranya ialah Furu 'al-Masa 'il. Kemas Fakhruddin. Di Patani.

Tokoh karyawan yang paling menonjol di Riau pada kurun ke-19 ini ialah Raja All Haji (1808/9-1872) melalui karya-karyanya yang pelbagai jenis berjumlah tidak kurang daripada 12 buah antaranya ialah Tuhfat al-Nafis. Melalui karya ini. dilihat dari satu sudut pandangan. pengaruh kebangkitan semula Islam yang dipelopori oleh Syeikh Muhammad Abduh (1849-1905). Syeikh Abdul Ghani dan Syeikh Ismail Abdul Mutalib (Aceh) dan Syed Syeikh al-Hadi yang pernah mengunjungi Mesir dan tersepuh dengan gerakan pembaharuan ini. Ciri-ciri keintelektualan dan kesusasteraan Melayu kurun ke-20 sehingga kini. nasionalisme. Ini diikuti oleh tokoh yang dianggap . dan kedua. usuluddin. Pada tahun 1885. dan pengajian tentang nahu dan morfologi bahasa Arab.miinya. realisme dan humanisme dalam kaedah berfikir dan pengungkapan orang-orang Melayu. Cetusan daripada pemikiran demikian telah melahirkan sebarisan orang-orang Melayu Islam yang dikenali sebagai 'kaum muda' dengan idea pembaharuan menentang amalan dan pemikiran Islam yang didukung oleh ulama-ulama tradisional Islam dan badan-badan Islam kerajaan yang dinamakan sebagai 'kaum tua'. kedatangan Barat yang membawa pengaruh sekularisme. para bangsawan Riau yang lain juga telah menghasilkan karya-karya mereka melalui satu pertubuhan persuratan yang dinamakan 'Persekutuan Rusydiah (Rusydiah Kelab/ yang ditubuhkan sekitar tahun 1892. dicetuskan oleh dua elemen yang utama iaitu pertama. malah menggunakan watak dan latar Mesir. telah menghasilkan novel perta. Syed Syeikh al-Hadi yang banyak dipengaruhi keintelektualan Mesir. Mufti Mesir (1888.1889) yang bersama-sama dengan Jamaluddin alAfghani (1838-1897) telah mempelopori gerakan Islam yang terkenal dengan nama Gerakan Salafiah dan menerbitkan majalah-majalah yang menganjurkan fahaman itu. fikah dan tasawuf diajar. la terpengaruh dengan sifat-sifat romantis yang terdapat dalam novel-novel Mesir.ber'judul Hikayat Fariclah Hanum (1925-1926). Syeikh Muhammad Abduh telah berpecah dengan Jamaluddin al-Afghani. Selain daripada Raja All Haji.tokoh yang pernah belajar di Universiti Al-Azhar seperti Syeikh TahirJalaludin (Minangkabau). Gerakan kebangkitan semula Islam tiba ke rantau Alam Melayu melalui tokoh. Berikutan daripada perkembangan tersebut.pusat keilmuan dan pengajian iaitu Bait al-Talahah di dalam kawasan istana dan masjid di Pulau Penyengat telah menjadi pusat kegiatan itu.

Di peringkat nasional pula muncul persatuan. 12 Kali halaman 182 Sengsara (1929) dan Siapa Jahat (1929-1930) yang membawa watak dan latar Tanah Melayu sendiri dan tidak lagi berlatarkan Timur Tengah. Antara sasterawan yang terkenal ialah Shahnon Ahmad.an diwakili oleh novel Saudagar BesarDari Kuala Lumpur oleh Keris Mas.N dan Hamzah. sosial dan politik. Tema-tema novel beliau ialah pendedahan kepincangan ekonomi. Beliau juga mengkritik tokoh. Terdedah (1965). Usman Awang. Mereka bergiat bukan sahaja dalam bidang penulisan novel tetapi juga dalam bidang penulisan cerpen. pelbagai persatuan penults muncul di seluruh tanah air. sajak dan drama.novel tahun 1990-an pula diwakili oleh Sidang Serangga (1980) oleh Ishak Haji Muhammad (Pak Sako). Iman (1995) oleh Abdullah Hussein dan sebagainya. Perkembangan ini seterusnya disambung oleh penulis-penulis dalam Angkatan Sasterawan 50 (ASAS 50) seperti Keris Mas. Novel. Othman Kelantan dunHari-hari Terakhir Seorang Seniman (1979) oleh Anwar Ridzuan. Asraf. Masuri S. Srengenge (1974). Ini terlihat dalam karyanya berjudul Rentong (1965).penting dalam genre ini. iaitu Ahmad Rashid Talu dengan novel-novelnya berjudul Kawan Benar (1927).persatuan penulis seperti Gabungan Penulisan Nasional (GAPENA/ Kesemuanya memainkan peranan penting kepada . Shit (1999) dan sebagainya. lakah Salmah? (1928). Antaranya ialah PELITA (Terengganu). Sekitar tahun-tahun 1960-an hingga 1990-an pula menyaksikan penghasilan novel-novel yang lebih mengarah kepada pengutaraan nilainilai falsafah atau pandangan hidup tertentu. misalnya Senja Belum Berakhir (1971) oleh Azizi Haji Abdullah. Dalam meningkatkan kegiatan kesusasteraan.tokoh agama seperti terlihat dalam no\e\ny3iAl-SyaqaqI(\WS) dan Tok Guru (1988). Manakala bagi tahun-tahun 1980. Awam il-Sarkam. Persatuan Penults Kelantan (PKK) dt Kelantan. ASASI di Kedah dan sebagainya. Ranjau SepanjangJalan (1966)./Maw oleh S. Persatuan Penults Johor (PPJ-diJohor.

halaman 183 Mengenai definisi seni ini. sebagai sebuah pertubuhan di peringkat nasional sastera menggalakkan pertumbuhan sastera tanah air. budi dan perasaan. Rumusannya. pengenalan dan imaginasi yang rasional . Herbert Read pula mengaitkan keindahan kepada kesatuan hubungan bentuk-bentuk. seni ialah buatan manusia yang berkemampuan untuk menimbulkan kesan atau efek psikologis ke atas manusia lain yang melihat dan menikmatinya. beberapa takrifan telah dikemukakan antaranya menurut ahli falsafah Yunani misalnya Aristotle yang menyatakan bahawa seni sebagai peniruan bentuk alam di mana penciptanya turut menyertakan ideanya dalam peniruan tentang alam itu. Everyman Encyclopedia mentakrifkan seni sebagai sesuatu yang dilakukan orang yang bukan merupakan keperluan asas melainkan dilakukan kerana kemewahan. bahawa seni itu merupakan buatan manusia yang dihasilkan bertolak dari fitrah akal. untuk GAPENA sendiri. Kemuncaknya ialah seni itu merupakan kegiatan bangsa yang maju iaitu menunjukkan wujudnya tamadun atau peradaban. Seni itu merupakan kegiatan manusia yang mempunyai waktu senggang (lapang) dan hasil seni itu menimbulkan perasaan menyenangkan penciptanya dan penatapnya. Monroe Breadsky menghubungkan seni dan keindahan kepada suatu benda yang memiliki kesan yang menyenangkan. Seni itu mengekspresikan alam sekitar dan budaya manusianya sebagai pencetus atau pendorong penciptaannya.6 SENI DAN TAMADUN MELAYU Konsep sent boleh difahamkan dengan meneliti beberapa penegasan mengenainya. Efek psikologis yang dimaksudkan mencakupi segala tanggapan melalui pengamatan. antaranya. 11.pembentukan aliran kesusasteraan sentiasa mengadakan sayembara dan keintelektualan dan seminar itu sendiri. kenikmatan atau dorongan kerohanian. sebagai hasil ekspresi yang mengutamakan dua proses aktiviti iaitu proses fizikal dan proses psikologikal.

manusia dengan kepercayaan dan agamanya. dan Nabi. Perkembangan yang dimaksudkan ialah bagaimana hasil seni menunjukkan hubungan manusia Melayu dengan manusia lain. dan penentuan pekerjaan mereka seperti seorang petani atau nelayan. menggubah lagu untuk nyanyian puji-pujian terhadap Allah s. Semua ini akan mempengaruhi dan mengawal manusia ketika mereka mengisi daya kreatif mereka melalui penghasilan seni. daya usaha seseorang seniman Islam diberi erti pula melalui hubungannya dengan alam sekitar dan nilai agamanya. seperti lagu nasyid. Tukang dan seniman Melayu turut menyalurkan kreativiti seni dengan matlamat "demi Tuhan". hubungan manusia dengan alam semula jadi.1 Seni dan Kehidupan Hubungan seni bagi orang Melayu terungkap dalam kawalan kehidupan yang boleh dinyatakan seperti dalam ungkapan benkut: Kehidupan kawalannya agama dan tatacara. Tatacara isiannya membentukkan wajah seni. umpamanya dalam penghasilan seni ukir.atau emosional.w. Penegasan ini sangat cocok dengan perkembangan yang telah dilalui oleh manusia yang mengisi dan member! erti kepada tamadun Melayu.6. 11. Dalam konteks penghasilan seni dengan ketamadunan. bahkan juga ditentukan oleh perhubungan melalui perdagangan dan pembuatan seperti menggunakan teknik dan teknologi.t. dengan penentuan tindak-tanduk dan kelakuannya ditentukan pula oleh sistem kepimpinan seperti raja atau pemerintah dan rakyat. seperti usaha menyalin semula Al-Quran dengan bertulis tangan. Daya inspirasi dan usaha mereka juga didorong oleh kepuasan dimana hasil itu sebagai ekspresi rohani jiwa Islam. apabila ayat-ayat Al-Quran halaman 184 .

dunia Melayu (Alam Melayu) telah mempunyai beberapa buah kesultanan Melayu Islam iaitu di Pulau Sumatera. Umpamanya dari negara China dibawa masuk kain dan benang sutera. kelarai juga sebagai hasil kraf Melayu. muzik. Pulau Jawa. tenunan. dan seni anyaman bakul. dari Eropah kertas dan dakwat. tikar. Borneo. Melalui hubungan ini juga terhasil bentuk-bentuk seni khat yang diupayakan sebagai kerajinan tangan hingga menghasilkan manuskrip dan kitab bertulis tangan. Menjelang kurun ke-15. dari India kain dan benang kapas. Menjelang kurun ke-13. kain sutera. kain limar. Seni tekat. Istana raja-raja Melayu Islam sebagai pusat kebudayaan telah berperanan menjadi penaung kepada kegiatan seni sebagai salah satu ciri dalam tamadun Melayu.14 dan 15. walaupun terdapat juga hasil kain yang memang asali tempatan antaranya kain pua dan kain tenun. dan dari Timur Tengah kain bertekat dan bertenun benang emas. iaitu tumbuhan dan haiwan . Kerajaan-kerajaan ini telah menaungi pelbagai kegiatan keseniaan seperti kegiatan hasil seni rupa dalam bentuk kaligrafi. Ini kerana dunia Melayu dari segi geografi. Barang dagangan tersebut membuka peluang baru dalam berkarya dengan daya kreativiti manusia Melayu. ukiran. bercerita dan seni lakon. anyaman. serta pewarna. lukisan. Perdagangan merupakan faktor yang turut membawa pengaruh dalam pembentukan seni budaya Melayu. berkedudukan strategik terletak di pertengahan jalan laut (Jalan Sutera Maritime antara kedua kawasan utama ini. Alam semulajadi ialah sumber utama kreativiti seni orang Melayu. dan diukir atas dinding-dinding rumah. Dari hubungan ini terhasil bentuk-bentuk seni tekstil seperti kain songket. Sulawesi dan Kepulauan Maluku. Oleh itu peniruan alam mencakupi unsurflora dun fauna. ikat dan ceiup warna (tie and dye). selatan Thailand dan Semenanjung Tanah Melayu. dipahat atas batu. tarian. kain batik. dan Kepulauan Filipina. dan seni persembahan antaranya dalam bentuk pengucapan. dunia Melayu sudah menjadi laluan utama budaya dan perdagangan dari luar sama ada dari negara-negara di bahagian dunia timur atau barat.diukir pada kayu bagi menghasilkan sen! kaligrafi.

burung. umpamanya pola batang atau dahan yang menjalar. seperti kuda laut. Pola dan motif fauna. bukit dan seumpamanya yang kemudian direka cipta dalam bentuk motif dan pola geometri seperti yang terdapat pada hasil seni bina Melayu . serangga.dalam dunia Melayu. juga digemari sebagai pola dan motif penghias bahan ukiran kayu. pada kenderaan seperti perahu dan pada perabot rumah. bunga dan kuntumnya sangat disukai oleh pereka seni Melayu hingga dijadikan sumber kreativiti seni oleh mereka. Ada juga bentuk pola bungabunga renik yang disusun dalam pola rangkaian empat persegi atau berantai. dengan pengisian motif seperti daun dan bunga kangkong. jambak bunga dan sebagainya. daun dan buah peria dan sulur keladi. dan dari binatang laut. pucuk rebung lawi ayam. iaitu haiwan darat dan laut. Contoh motif dan pola flora seperti pola bunga tabur yang terisi dalam pilihan motif bunga-bunga kecil seperti bunga cempaka. Contoh pilihan fauna sebagai penghias dalam bentuk pola dan motif dalam seni hias Melayu pada rumah dan peralatan rumah ialah binatang darat. Kreasi yang berpolakan flora dan fauna dihias pula dengan motif dari sumber yang sama. awan. Terdapat juga peniruan dari alam semula jadi seperti langit. terutama pada bahagian tinggi seperti pada bumbung rumah. Peniruan unsur alam sumber flora Melayu dari batang pokok dan dahan. Terdapat juga motif dan pola dari daun dan pohon. ikan. yang semuanya dibentuk secara tiruan yang berusaha mematuhi bentuk asalnya atau diabstrakkan dengan hanya mengambil bentuk kasarnya. bintang. cengkeh. ketumbit. Pola pucuk rebung halaman 185 itu turut pula dihias bahagian dalam atau luar lakarannya dengan motif seperti bunga-bunga kecil. bulan. daun dan buah. Terdapat juga pola dari jenis pucuk seperti pola dari pucuk rebung yang disusun dalam sesuatu pola barisan lalu digelar dengan nama seperti pucuk rabung tunjuk langit. lawang. pucuk rebung berjuang dan seumpamanya mengikut lakaran hiasan wajah bentuk pucuk rebungnya. seperti cicak.

11. Istana golongan raja-raja perlu pula diseri dengan balairong penghadapan. kegemaran. Contoh lain umpamanya dalam pembentukan rupa senjata yang juga merujuk kepada fauna atau bahagian-bahagiannya yang kelihatan pada hulu atau mata peralatan senjata tradisional seperti pisau (lawi ayam) keris. Antara bentuk pola yang popular ialah pola bentuk potong wajik. bulan sabit. Umpamanya masjid yang terisi dengan mimbar. bulan dan bintang. dibentuk bulat.nama untuk bekas pengisi air yang meniru bentuk buah-buahan dan sayuran tempatan. seperti kendi bentuk buah asam gelugur atau jenis-jenis labu. empat segi.2 Ciri-ciri Hasil Seni Melayu Sesuatu hasil seni bahkan mampu menampilkan kemahiran. balai istiadat dan halaman 186 seumpamanya. parang dan meriam. tempayan. Sesuatu hasil seni itu mampu menyatakan 'alamnya'. tangga. Sebagai contoh. Kuih-muih Melayu juga dihias pemotongan atau pembentukannya dengan cara dipotong bentuk -wajik.6. Umpamanya. terutama jika hasil itu menjadi keperluan yang disenangi dan berguna. dinding dan atap yang berunsurkan tebukan dan ukiran kaligrafi. Seni bina Melayu dalam menghasilkan bangunan bukan sahaja menjadi tempat pelindungan bagi orang Melayu tetapi menampilkan wajahnya yang sesuai dengan fungsinya. dan kemajuan kreasi dan pengkaryanya melalui proses dan hasil seni itu. bujur dan seumpamanya supaya nampak seni. tempat persemayaman diraja. Batu nisan di perkuburan turut diolah dengan atur letak dan . telaga atau pancur air untuk tempat berwuduk dan bumbung yang khusus bentuknya memberikannya ciri seni bina masjid.iaitu jenis pagar. awan berarak. tiang. tiga segi. lembing. yang dipolakan dalam bentuk susunan dan gandingan. silang beratur dan seumpamanya. baik alam luaran (rupa) dan alam dalaman (jiwa). kendi. kerajinan tangan orang Melayu telah menghasilkan seni tampak yang khusus. dan labu adalah nama.

tiara. songkok. pemelih. tarian inai. dokoh untuk penutup dan penghias dada. ikat. biarpun masing-masing menggunakan prinsip bunyi yang sama. pending dan tali pinggang. tarian inang dan tarian lilin menampilkan kelembutan dan kesopanan. untuk upacara dan adat istiadat. dan sebaliknya ketampanan dan ketangkasan lelaki Melayu. dan tanjak.alat muzik dari jenis yang sama dari budaya lain. . Pakaian alas kaki pula seperti capal. seperti butang baju. Seni dalam tamadun Melayu Islam mempamerkan kerajinan. selipar. dan seumpamanya. Gubahan gerak dan bentuk tari Melayu seperti tari menghadap rebab. Rebab gendang dan gong. tari dan lakon menyatakan jugajiwa dan rupa Melayu. terompah dan seumpamanya. iaitu sama ada dengan penggunaan tali. Seni persembahan orang Melayu menampilkan kelembutan dan kesopanan wanita Melayu. atau pukulan. tiupan. seni tekstil kerajinan tenun orang Melayu melahirkan bentuk-bentuk antaranya seperti kain pua. barongan dan zapin umpamanya mengutamakan ketangkasan dan kelincahan pada geraknya. Terdapat juga penghasilan batik dan songket yang khusus pembuatan dan penampilan motif dan polanya. terendak. kompang.nukilan yang mencerminkan rupa dan jiwa manusia Melayu. atau untuk hiasan dan warisan. tari makyong. Alat muzik yang merupakan seni persembahan muzik untuk mengiringi seni nyanyi. Daripada keperluan berbusana terhasil pula kerajinan tangan untuk alat hiasan berbusana. Seni tekstil dan busana Melayu turut menjadi suatu keunikan yang tersendiri dalam penampilan rupanya. Sebagai contoh. Terdapat juga hiasan-hiasan badan seperti gelang tangan dan kaki. kain selendang. kasut. tari gamelan. silat. Sementara itu tarian dabus. rantai. Terdapat juga wangi-wangian seperti bunga rampai. mahkota untuk hiasan di kepala bagi wanita. kreativiti dan pemikiran orang Melayu dengan menentukan pengisian hasil seni itu sama ada untuk kegunaan harian. serunai dan sending adalah bentuk-bentuk alat muzik orang Melayu yang ada kelainannya jika dibandingkan dengan alat. dan kain limar. kuda kepang. bunga malai. setangan dan seumpamanya untuk lelaki. kain sampin. cincin.

dan sebagainya. Proses sosialisasi dan pembudayaan ini bertujuan mengekalkan kesinambungan budaya dan identiti masyarakat. mores. Pembudayaan (enculturation) pula ialah proses penerapan unsur-unsur budaya (culture traits) bagi memastikan seseorang itu bertindak dalam lingkungan peraturan. tetapi yang terpenting adalah pada masa seseorang itu masih kecil.7 PROSES SOSIALISASI DAN PEMBUDAYAAN Proses sosialisasi (socialization process) ialah proses mempelajari perkaraperkara yang diamalkan oleh masyarakat bagi membolehkan seseorang berfungsi di dalam masyarakat tersebut. dan seterusnya kehidupan bertamadun. Kedua-dua proses ini dijalankan pada semua tahap dalam kitaran hidup (life halaman 187 cycles) seseorang individu. Kawalan sosial sama ada berbentuk primer (primary social control) seperti adat resam. atau berbentuk sekunder (secondary social control) seperti undang. . berakhlak dan berbudi menjadi keutamaan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. pembentukan jati diri dan peribadi Melayu yang baik. cemuhan ataupun denda.11. Keluarga sebagai agen sosialisasi utama dalam masyarakat menjalankan tanggungjawab ini dan turut dibantu oleh komuniti yang melaksanakan kawalan serta tekanan sosial. iaitu dari tahap kelahiran hingga ke tahap remaja. polls dan sebagainya.undang. norma dan nilai (budaya) masyarakat yang dianggotainya. tindakan badan-badan formal seperti mahkamah. Tujuannya adalah untuk memastikan agar anggota masyarakat akur kepada segala peraturan dan bertindak dalam lingkungan yang dibenarkan oleh masyarakat dan budayanya. Tujuan utamanya ialah mendidik dan mengajar supaya seseorang anak itu akan menjadi anggota masyarakat yang fungsional atau menjadi "orang". amalan masyarakat (folk ways). beragama. Sekiranya terdapat penyelewengan. Proses sosialisasi dilengkapi dengan kawalan sosial (social control) dan tekanan sosial (social sanction). maka akan dikenakan tekanan (sanction) oleh masyarakat dalam bentuk cacian. Dalam masyarakat Melayu.

dan upacara berkhatam al-Quran. Malah. Dalam upacara mencukur rambut lazimnya pemberian nama kepada bayi juga dilakukan iaitu bagi lelaki berdasarkan nama Tuhan dengan tambahan halaman 188 'Abdul' di hadapannya misalnya Abdullah. Uthman. Sufiah atau anaknya Fatimah. iaitu gabungan unsur agama dan adat diadakan pada hampir setiap tahap dalam kitaran hidup. Ini termasuk upacara mencukur rambut. Ismail dan lain-lain. upacara berkhatan. Musa.dua aspek ini menjadi asas utama dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. upacara 'membelah mulut'. All dan lainlain. Beberapa upacara rites de passage. beberapa upacara lain diamalkan oleh masyarakat Melayu (tradisi) dari peringkat kelahiran sehingga seseorang itu meningkat remaja. berbagai-bagai pantang larang dhkuti. sebelum seseorang itu dilahirkan lagi. bapa ataupun datuk akan 'mengazankan' jika bayi itu lelaki. mengadakan kenduri nasi (pulut) kuning. marhaban. Abdul Rahim dan lain-lain. upacara berendoi. jika tidak dipercayai anak yang bakal dilahirkan itu sedikit sebanyak akan mewarisi perangai buruk kedua-dua ibu bapanya (yang dilakukan semasa ibunya mengandung). Ibrahim. dan juga namaNabi seperti Muhammad. Khadijah. Sebaik sahaja dilahirkan. atau nama sahabat Nabi seperti Abu Bakar. dikehendaki supaya tidak melakukan perbuatan yang buruk dan keji termasuklah tidak mendera binatang. atau 'mengqamatkan' jika ia bayi perempuan. Ibu yang mengandung malah bapa pun. berzanji dan membaca doa . Tujuannya ialah untuk memperdengarkan buat pertama kalinya kepada bayi itu seruan azan yang mengandungi kalimah syahadah dan meniupkan roh dan semangat Islam' kepada bayi tersebut. upacara menjejak tanah.Oleh sebab budaya Melayu berteraskan Islam dan adat. Omar. maka kedua. Pada peringkat ibu mengandung itu juga. Hampir semua upacara yang disebutkan ini disertai dengan amalan yang memperlihatkan gabungan unsur-unsur adat dan Islam. manakala untuk perempuan nama-nama isteri Nabi misalnya Aisyah. Selain itu. membaca ayat-ayat al-Quran. ibu bapa dikehendaki melakukan perkara yang baik-baik. termasuk mematuhi suruhan agama dan tidak meninggalkannya.

tetapi tidaklah sampai mencederakan. Setelah meningkat umur lima tahun ke atas kanak-kanak juga diajar bersembahyang. Ibu bapa juga melatih anak mereka berpuasa. Orang Melayu mempunyai daya kreativiti intelektual yang tinggi dari segi memerhati dan menghayati faktor-faktor alam secara rasional dan saintifik dan kemudiannya menggubah peribahasa dan pelbagai kata perbilangan yang lain sebagai analog! kepada perkara-perkara yang mereka perhatikan. alami dan hayati tersebut. Proses sosialisasi pada tahap kanak-kanak juga memperlihatkan penerapan unsur-unsur Islam yang berterusan. haram. kaedah teguran dan nasihat lebih digunakan dan bagi orang Melayu teguran ini dilakukan sepanjang masa sehingga pada peringkat anak sudah dewasa. halal dan sebagainya. teladan dan sempadan dalam menjalani kehidupan bermasyarakat termasuk Contohnya: digunakan dalam proses sosialisasi dan pembudayaan. 11. pahala.8 KAEDAH DALAM PROSES SOSIALISASI Dalam konteks mengajar seseorang anak ke arah pembentukan peribadi yang baik. berpuasa dan lain-lain. sama ada separuh hari atau beberapa hari penuh berselang-seli di sepanjang bulan Ramadan. . member! nasihat.selamat. mengaji muqaddam dan al-Quran. malah selepas mereka mendirikan rumah tangga. menakut-nakutkan anak atau dengan merotan. lazim kelihatan ibu bapa membawa anak mereka ke masjid atau ke surau terutama pada hariJumaat dan pada sepanjang bulan puasa (Ramadan). Peribahasa ini digunakan sebagai panduan. Kaedah teguran dan nasihat dilakukan dengan secara berhemah dan bijaksana. Seseorang kanak-kanak sejak kecil lagi diajar konsep-konsep dosa. Apabila anak-anak meningkat remaja. di samping membetulkan kesalahan yang dilakukan oleh anak tersebut ibu bapa Melayu menggunakan beberapa kaedah termasuk menegur. Dalam perkampungan Melayu.

Alah jadi abu.9 PENDIDIKAN AGAMA DAN KEMAHIRAN PRAKTIKAL Pendidikan agama. Mereka menjadi contoh teladan. Lulusan sekolah pondok boleh menyambung pendidikan hingga ke Timur Tengah sama ada ke Haramain (Makkah dan Madinah) atau Universiti Al-Azhar di Mesir. Mandi diolak-olak. Bawa rasmi padi. Putih-putih hampas kelapa dibuang juga. Jika tidak berupaya mengajar sendiri. untung batu tenggelam. menang jadi arang. makin berisi makin tunduk. . Status mereka yang mendapat pendidikan agama yang bergelar 'lebai pondok'adalah tinggi dalam masyarakat Melayu. hidup manusia biar berjasa. manusia dipegang katanya. Sedikit-sedikit lama-lama jadi bukit. lain lubuk lain ikannya. Hitam-hitam tahi minyak dimakan juga. atau menjadi role model yang baik dan menggambarkan contoh peribadi MelayuIslam yang unggul. Jangan bawa rasmi jagung. khususnya mengaji al-Quran sangat dipentingkan oleh orang Melayu. Lain padang lain belalang. Besar pasak dari tiang. diam penggali berkarat. cakap di bawah-bawah. seperti di Kelantan. Hidup kayu berbuah. anak-anak dihantar untuk mengaji dengan guru agama yang tinggal berdekatan. makin berisi makin tegak. ada budi ada balas. ramai ibu bapa menghantar anak mereka mengaji agama ke peringkat yang lebih tinggi melalui sistem pendidikan pondok. terlajak kata buruk padahnya.Diam ubi berisi. Sebelum kedatangan kuasa Barat. Ada padi ada batas. 11. Kerbau dipegang talinya. lain negeri lain adatnya. Terlajak perahu boleh undur. Kedah dan Patani. halaman 189 Untung sabut timbul. Lulusan agama ini selalunya menjadi pemimpin masyarakat terutama mengenai aspek-aspek keagamaan di peringkat lokal atau tempatan.

dalam masyarakat Melayu hingga kini. Malah. bagi sebahagian daripada orang Melayu yang berpegang kuat kepada kepercayaan agama selain menghantar anak mereka ke institusi pendidikan sekular. menjadi isteri dan seterusnya bergelar ibu.Dalam masyarakat Melayu tradisi. Ibu pula berperanan melatih anak perempuan dengan tugas-tugas domestik (keperluan rumah tangga) sebagai halaman 190 persediaan apabila anak perempuannya itu berkahwin. Kecenderungan gabungan pendidikan sekular dan agama ini menjadi bertambah popular di kalangan orang Melayu kerana pada masa ini mereka sedar bahawa tuntutan Islam adalah seimbang dari segi duniawi dan ukhrawi. Namun demikian. malah berlanjutan hingga ke hari ini seseorang anak itu dibekalkan dengan kemahiran praktikal yang perlu bagi mengambil alih peranan ibu bapa apabila dewasa. kolej atau universiti. mereka juga menghantar anak mereka belajar agama secara formal di sekolah agama rakyat atau sekolah agama yang dikendalikan oleh pentadbiran kerajaan negeri. Di kawasan luar bandar bapaakan melatih anak lelakinya dengan tugas dan tanggungjawab serta kerja-kerja berat yang biasanya dilakukan oleh kaum lelaki. tetapi juga membekalkan mereka dengan ilmu agama yang dapat membentuk peribadi dan jati diri Melayu-Islam. kemahiran praktikal ini dihubungkan dengan gender atau jantina. Lazimnya. Terdapat juga ibu bapa yang menghantar anak mereka ke sekolah agama sehingga terus ke peringkat universiti. Tujuannya ialah bukan semata-mata membekalkan anak mereka dengan pengetahuan duniawi. 11. peribadi yang . Pendidikan formal ini bertujuan untuk melengkapkan seseorang itu dengan kemahiran atau latihan yang diperlukan dalam bidang pekerjaan.10 PROSES SOSIALISASI FORMAL Proses Sosialisasi secara formal pada masa ini dijalankan oleh agen-agen sosialisasi formal atau institusi-institusi pendidikan rasmi seperti di peringkat sekolah dan di peringkat institut pengajian tinggi iaitu maktab.

dan seterusnya didenda atau dihukum mengikut ketetapan undang-undang enakmen pentadbiran syariah yang ditadbirkan oleh pihak berkuasa agama negeri dalam Persekutuan Malaysia.mata malah yang lebih utama ialah kemajuan kerohanian selaras dengan tuntutan agama dan budaya. Walau bagaimanapun. seseorang itu tidak mempunyai benteng dalaman atau internal sanction yang cukup kuat untuk mengelakkan diri dari terpengaruh hingga melakukan sesuatu di luar batasan agama dan adat. tidak berpuasa.baik. Gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat Melayu hari ini berpunca sebahagian besarnya daripada kelunturan proses sosialisasi dari segi penerapan ciri-ciri budaya berlandaskan ajaran Islam. Kawalan sosial sekunder dari segi penguatkuasaan undang-undang Islam ke atas kesalahan tingkah laku individu Melayu-Islam seperti berkhalwat. bersekedudukan tanpa nikah. setidak-tidaknya ajaran atau amalan yang paling asas. Mengenai kes-kes penyelewengan pesalah akan diambil tmdakan. Manusia Melayu yang tidak mengamalkan ajaran agama. berjudi. Proses sosialisasi yang berkesan hasil gemblengan tenaga halaman 191 dari semua pihak dapat mengawal sesuatu masyarakat dan tamadun dan menjadi lemah dan runtuh. tidak dianggap mempunyai peribadi atau identiti Melayu. didakwa. Ketamadunan bukan sahaja diukur dari segi kemajuan material semata. berkelakuan atau terlibat dalam perbuatan lucah dan sebagainya adalah bertujuan untuk menjaga serta mengawal kesucian ajaran Islam supaya tidak tercemar. Orang Melayu yang mengakui dirinya sebagai orang Islam dikehendaki patuh dengan ajaran Islam. Perubahan masyarakat yang pesat dalam zaman teknologi maklumat kini bukan saja membawa implikasi positif dari segi peningkatan ilmu pengetahuan dan kemajuan ekonomi. proses kebangkitan Islam yang berterusan kini . Dengan demikian.Islam yang sebenarnya. tetapi juga membawa pelbagai implikasi negatif. luhur dan sebagainya atau sebaliknya diukur dari segi agama.

N Al-Attas.M. Kanun Perundangan. Gugusan Kepulauan Melayu. Wawasan 2020. Landskap budaya. S. Asas Modenisasi. (Kuala Lumpur: ABIM. Legislatif. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Jus soli. Inteligensia.Jati Din. Keluhuran Perlembagaan. 63-68. EpigrafiMelayu: Sejarah Sistem Tulisan dalam Bahasa Melayu. 2.memben semangat baru ke arah pembentukan penbadi Melayu-Islam yang lebih mantap. Dewan Negara. halaman 193 Bab 12 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS DAN KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA Zainal Abidin Borhan Politik. 1997). him. him. kesinambungan tamadun Melayu Islam bukan sahaja terjamm tetapi akan terus berkembang yang sekaligus memartabatkan bangsa Melayu itu sendiri serta meletakkannya pada mercu yang tinggi setandmg dengan bangsa-bangsa lain di dalam dunia yang sedang mengalami gejala globalisasi atau kesejagatan yang pesat kini. Pemilikan Saham. Eksekutif. Raja Berperlembagaan. Hashim Musa. Islam and Secularism. Dewan Rakyat. Globalisasi. 1978). 27-57. Semangat Kebangsaan. halaman 192 NOTA 1. . Jus Sanguinis. 120. Kehakiman. Mahkamah Sivil. Berdaulat. Dengan itu. Sistem Ekononii Islam. Parlimen.

Negeri Sembilan. Sistem pemerintahan beraja (sekarang sistem pemerintahan raja berperlembagaan) adalah antara sumbangan utama tamadun Melayu kepada tamadun Malaysia. Perils. Temasik (Singapura). Politi-politi Melayu ini juga merupakan kesinambungan dari beberapa buah kerajaan atau pusat tamadun Melayu yang pernah wujud sebelum ini seperti Srivijaya. Keseluruhan politi ini terangkum dalam satu wilayah budaya yang dikenali sebagai Gugusan Kepulauan Melayu. Johor.1. Pahang. Yang di- . Dari segi sejarah terbukti bahawa wilayah politik atau negara-bangsa yang dikenali sebagai Malaysia merupakan lanjutan dari kemunculan politi-politi atau kerajaan-kerajaan Melayu lebih awal.1 Sejarah dan Asas Sistem Pemerintahan Tamadun Malaysia yang sedang mengalami proses pemantapan sekarang wujud hasil dari satu proses sejarah yang berkesinambungan yang dapat dibuktikan melalui pelbagai sumber sejarah dan kaedah arkeologi. Kesultanan Melayu Melaka. Terengganu. Pulau Pinang. Perlembagaan Malaysia memaktubkan dua institusi beraja iaitu Yang diPertuan Agong dan Majlis Raja. dan sebagainya.Raja Melayu sebagai komponen penting dalam sistem pemerintahan demokrasi berparlimen di negara kita. Kini Malaysia merupakan sebuah negara-bangsa halaman 195 berbentuk persekutuan yang mengandungi komponen beberapa buah negeri Melayu iaitu Melaka. maka paksi atau landasan utama yang menyumbang kepada pembinaan dan pemantapan tamadun Malaysia ialah tamadun Melayu. Lantaran fakta sejarah tersebut. dan di wilayah-wilayah inilah tamadun Melayu wujud dan berkembang.12. Selangor. serta Sabah dan Sarawak. Gugusan Kepulauan MelayuIndonesia. Kedah. Perak. Alam Melayu atau Nusantara.Johor Riau-Lingga. Setiap politi Melayu yang disebutkan di atas diperintah oleh raja atau sultan atau Yang di-Pertua. Kelantan.1 TAMADUN MELAYU SEBAGAI ASAS TAMADUN MALAYSIA 12.

halaman 196 . maka menurut peruntukan undang-undang selepas tempoh 30 hari undang-undang tersebut akan diwartakan dan dianggap sah. Yang di-Pertuan Agong tidak terlibat di dalam politik dan pemerintahan negara. Yang di-Pertuan Agong sekiranya tidak memperkenankan atau menandatangani undang-undang yang telah diluluskan oleh Parlimen. iaitu Dewan Rakyat dan Dewan Negara di peringkat persekutuan. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk mengampunkan setiap kesalahan sama ada di mahkamah sivil yang dilakukan di Wilayah Persekutuan atau di mahkamah tentera. Yang di-Pertuan Agong merupakan Pemerintah Tertinggi Angkatan Tentera Malaysia dan dalam bidang keagamaan bertindak sebagai ketua agama Islam di negeri-negeri yang tidak beraja iaitu Wilayah Persekutuan. Sebagai ketua utama negara dalam badan pemerintahan. Yang di-Pertuan Agong akan menerima nasihat daripada Perdana Menteri dan Jemaah Menteri.Pertuan Agong merupakan ketua utama negara yang mengetuai tiga badan di dalam kerajaan iaitu badan perundangan (legaslatif). Baginda merupakan payung dan paksi kepada perjalanan sistem pemerintahan negara. dan baginda berdasarkan bidang kuasanya boleh mewakilkan tugasnya kepada sesiapa atau suruhanjaya yang dilantik atas perkenan baginda. Duta-duta dan Pesuruhjaya Tinggi Malaysia ke luar negara. dan kehakiman. Sebagai ketua negara utama dalam badan kehakiman yang menjadi sumber keadilan negara.undang yang sah. sebagai ketua utama negara dalam badan perundangan. Ketua Hakim Negara dan Hakim-hakim. Sebelum ini. Sabah dan Sarawak. Pulau Pinang. seperti yang termaktub dalam peruntukan Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Menurut perlembagaan. Imlah hakikat sistem raja berperlembagaan kerana baginda tidak berkuasa mutlak. Yang di-Pertuan Agong 'bertindak' atas nasihat Perdana Menteri atau Jemaah Menteri. Namun kini. Yang di-Pertuan Agong mempunyai kuasa untuk memperkenankan undangundang yang telah diluluskan oleh Parlimen. sebelum diwartakan dan menjadi undang. Yang di-Pertuan Agong melantik Perdana Menteri danJemaah Kabinet (Menteri-Menteri). Sebagai ketua negara utama. pemerintahan (eksekutif). Melaka.

politipoliti atau negeri-negeri Melayu memiliki kanun perundangan yang berasaskan adat Melayu dan hukum syariah (undang-undang Islam). Di negara kita.1. 1911 (Itqan al-Mulk). takrifan ini telah diletakkan ke dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia untuk merujuk takrifan Melayu dari sudut undang-undang. secara khususnya telah menjadi salah satu struktur terpentmg kemelayuan dalam tamadun Malaysia.Undang Laut Melaka (undangundang lautan).2 Sistem Perundangan Tradisional Sebagai satu entiti politik. berbahasa Melayu dan beragama Islam. Johol danJelebu. Islam menjadi identiti sosial dan budaya orang . Tradisi pemerintahan berdasarkan perundangan dan perlembagaan ini telah dilanjutkan pula kepada entiti politik Malaysia dalam perlembagaan Malaysia dan perlembagaan negeri. Negeri-negeri Melayu seperti Melaka memilik Hukum Kanun Melaka (undang-undang daratan) dan Undang.12. dan di Negeri Sembilan diamalkan hukum adat dan undang-undang adat yang terdapat di empat buah negeri (daerah) iaitu di Sungai Ujong. tamadun Melayu telah dimantapkan oleh agama Islam. Islam dan adat Melayu merupakan struktur yang saling melengkapi dan berintegrasi ke dalam wadah kemelayuan. Islam terus menjadi faktor definitif Melayu iaitu Melayu sebagai yang mengamalkan adat istiadat Melayu. Rembau.1. Islam dan adat Melayu. di Perak dengan Undang-Undang 99 Perak dan Undang-undang Keturunan Daripada Turun Negeri Perak. Berdasarkan sejarahnya.3 Agama Islam dan Adat-Istiadat Melayu Berdasarkan proses sejarahnya. 12. 1895: di Pahang dengan Undangundang Pahang. di Kedah dengan Undang-Undang Kedah. Malaysia merupakan sebuah negara merdeka yang berdiri di atas tunggak Rukun Negara. di Terengganu dengan Perlembagaan Negeri Terengganu. di Johor dengan Undang-undang Johor dan kemudiannya. Undang-undang Tubuh Negeri Johor. tetapi secara meluas di rantau Alam Melayu. Takrifan ini secara umumnya bukan sahaja berlaku di negara kita.

Menurut perlembagaan. juga dimaktubkan di dalam perlembagaan Malaysia bahawa Islam adalah agama bagi persekutuan Malaysia. dan peruntukan ini membolehkan kerajaan pusat melaluiJabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM) dan kerajaan negeri melalui pihak berkuasa agama negeri melaksanakan pembangunan Islam dalam pelbagai bidang.1. Para mubaligh atau pendakwah menggunakan bahasa Melayu sebagai media komunikasi mereka.Melayu. 12. malahan menjadi bahasa pengantar komunikasi utama perkembangan Islam di Alam Melayu. Islam bukan sahaja menjadi faktor yang mentakrif Melayu. Peruntukan ini termaktub di dalam Perkara 3(1) Perlembagaan Persekutuan Malaysia. termasuk melaksanakan pentadbiran hukum syariah Islam tetapi dengan bidang kuasa yang tertentu.4 Peranan Bahasa Melayu dan Islam Penyebaran dan perkembangan agama Islam di Alam Melayu tidak boleh dipisahkan dari peranan yang dimainkan oleh bahasa Melayu. maka dimaktubkan juga di dalam Perkara 152 Perlembagaan Persekutuan Malaysia bahawa bahasa Melayu . Bahasa Melayu menjadi lingua franca di kalangan para pedagang yang telah berdagang di kawasan ini dan bahasa Melayu ialah bahasa persatuan dan kesatuan Melayu di Alam Melayu. wujud kebebasan beragama tetapi bagi penganut agama Islam. kerajaan boleh halaman 197 menggubal undang-undang untuk mengawal atau menyekat aliran atau fahaman kepercayaan yang dianggap menyeleweng. Bahasa Melayu melalui tulisan Jawi bukan sahaja menjadi bahasa tulisan untuk sejumlah besar kitab-kitab agama dan kesusasteraan Melayu. Berdasarkan pernyataan sejarah tersebut. Dengan termaktubnya agama Islam sebagai agama bagi persekutuan Malaysia. tidak bermakna agama-agama lain tidak boleh dianuti atau diamalkan oleh orang-orang bukan Melayu atau bukan Islam. dan setiap raja atau sultan adalah ketua agama bagi setiap negeri di dalam Persekutuan Malaysia.

Undangundang adat yang sudah lama berkembang iaitu semenjak sebelum adanya undang. 12.sebagai bahasa kebangsaan Malaysia. 12. namun dari segi pelaksanaannya undang. di peringkat sekolah rendah. Berdasarkan sejarah. Dengan pembentukan gagasan Persekutuan Malaysia pada 16 September 1963. Perlembagaan Persekutuan juga mengiktiraf peranan undangundang adat yang dapat dilaksanakan di kalangan orang Melayu dan juga masyarakat bumiputera atau penbumi di Sabah dan Sarawak. Selain itu.1.1. sehinggalah ke peringkat pengajian tinggi. kemasukan . taraf kedudukan istimewa telah diperluas kepada kaum bumiputera di Sabah dan Sarawak.undang tersebut tidak boleh mengatasi atau bertentangan dengan peruntukan dalam Perlembagaan Persekutuan Malaysia. Kedudukan istimewa orang Melayu dan bumiputera dimaktubkan menurut Perkara 153 Perlembagaan Persekutuan Malaysia.pemimpin Melayu telah membolehkan pemimpin-pemimpin bukan Melayu mengakui kedudukan istimewa orang Melayu dan orang Islam.undang bertulis telah lama diamalkan. Di bidang pendidikan kini.6 Semangat Kebangsaan Tamadun Melayu sebenarnya telah banyak memainkan peranan sebagai asas ke arah pemantapan tamadun Malaysia masa kini.Undang Adat Pembentukan Perlembagaan Persekutuan merupakan hasil tolak ansur antara pelbagai kaum di negara ini semasa penubuhan Persekutuan Tanah Melayu.5 Kedudukan Istimewa Orang Melayu dan Bumiputera dan Undang. Persetujuan melonggarkan syarat-syarat kewarganegaraan oleh pemimpin. Akta Pendidikan (1961) juga telah menetapkan bahawa bahasa Melayu sebagai bahasa pengantar utama dalam sistem pendidikan negara.

menentang gagasan Kesatuan Malaya atau Malayan Union (MU) yang cuba diperkenalkan oleh British Military Adminstration (BMA) pada tahun 1946.halaman 198 pengaruh British ke negeri-negeri Melayu telah banyak mengubah landskap budaya dan ketamadunan masyarakat Melayu. telah menyatukan semua orang Melayu dari pelbagai negeri Melayu dan lapisan masyarakat untuk menunjukkan penentangan terhadap penjajahan dan kemudiannya. Golongan berpendidikan agama ini atau dikenali juga sebagai golongan modenisme. semangat kebangsaan Melayu mula berkembang pada awal tahun 1900 dengan dipelopori oleh segolongan inteligensia (cerdik-pandai) Melayu yang menenma pendidikan Islam terutama dari Universiti al-Azhar di Mesir dan di Haramain (Makkah dan Madinah). Kemuncaknya ialah pada 31 Ogos 1957 dengan rasminya. Usaha sedemikian kemudiannya dilanjutkan pula oleh inteligensia Melayu yang menerima pendidikan Melayu. Di bawah pengaruh British. Syed Sheikh al-Hadi dan lain-lain. yang cuba menghapuskan kedaulatan dan kedudukan raja-raja Melayu dan member! kerakyatan kepada orang asing atau pendatang. menuntut kemerdekaan. khususnya dari Maktab Perguruan Sultan Idris (MPSI) atau Sultan Idris Training College (SITC) melalui tulisantulisan mereka di akhbar-akhbar berpendidikan dan majalah. Persekutuan Tanah Melayu atau Malaya telah diberikan kemerdekaan. dan 'kaum muda' yang cuba membangkitkan kesedaran terhadap agama. bangsa dan tanah air. Antara tokoh penting ialah Sheikh Mohd Tahir Jalaluddin. dan pada 16 September 1963. Singapura. Neracha (1911-1915) dan majalah al-Ikhwan (1926-1931) di Pulau Pinang. reformis. islah. . wilayah Sabah dan Sarawak kecuali Brunei bersetuju untuk menjadi sebahagian dari gagasan Persekutuan Malaysia yang ditubuhkan itu. Penentangan terhadap Malayan Union. Melayu. Mereka menerbitkan beberapa buah akhbar untuk menyalurkan pendapat dan pandangan antaranya melalui akhbar Al-Imam (1906) di Singapura. Pentadbiran British telah membawa masuk atau membenarkan kemasukan orang-orang Cina dan India ke negeri-negeri Melayu kerana kepentingan ekonorni. dan ini membentuk sebuah masyarakat majmuk di Semenanjung Tanah Melayu. mereka yang Bersama telah berusaha dengan bersatu membangkitkan inteligensia kesedaran kebangsaan Melayu Inggeris.

Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) dan Rukun Negara (1971) juga merupakan di antara wahana untuk mencapai perpaduan kaum dan negara. Inilah sumbangan terbesar tamadun Melayu dalam pembentukan negara dan bangsa Malaysia yang harus difahami oleh semua rakyat Malaysia dan juga dunia luar. satu dasar ekonomi diperkenalkan iaitu Dasar Ekonomi Baru (DEB) (1971) untuk digunakan sebagai instrumen atau wahana perpaduan kaum dan negara. isu kewarganegaraan merupakan isu yang dianggap sensitif dan mencabar terutama dalam proses halaman 199 pembinaan negara bangsa dan pemantapan tamadun Malaysia. Kematangan politik melalui musyawarah dan perundingan telah dapat menyelesaikan pelbagai isu di dalam negara Malaysia yang berdaulat. seperti yang termaktub di dalam Akta Pendidikan (1961) dan Akta Bahasa (1967). mstrumen ini juga berjaya melemahkan atau dapat menghapuskan ideologi komunis dari negara ini.7 Kewarganegaraan dan Jati Diri Kebangsaan Sebagai sebuah negara yang merdeka dan berdaulat. Namun selepas tragedi 13 Mei 1969. Perlembagaan mengiktiraf taktor jus sanguinis (hy hirth) atau menjadi warganegara kerana faktor kelahiran. Asas-asas kebangsaan tersebut telah sedia ada.Semangat kebangsaan Melayu yang berasaskan Islam telah berjaya menyatupadukan orang Melayu dan merupakan mstrumen terpenting untuk mencapai kemerdekaan negara bersama-sama orang bukan Melayu. 12.1. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971) sudah diterima sebagai dasar . faktor jus soli atau pengiktirafan warganegara secara undang-undang {by act of law) juga dapat diterima. tetapi dengan kematangan polkik pemimpin negara. Selepas mencapai kemerdekaan Malaysia berusaha mewujudkan satu jati diri kebangsaan bagi warganegaranya atau masyarakatnyayang mengandungi beberapa komponen pelbagai kaum.

Rekuatan sistem nilai Islam. Dasar ini menyatakan bahawa kebudayaan kebangsaan negara hendaklah berasaskan kebudayaan masyarakat asal rantau ini. Islam sebagai agama yang universal ialah teras kebudayaan kebangsaan. Dasar Rebudayaan Rebangsaan (1971). politik dan budaya yang berasaskan prinsip 'pertengahan' selaras dengan konsep Konfucius 'Chun Yung' dan konsep etika Aristotle The Golden Mean. dan Rukun Negara (1971) merupakan akta dan dasar yang tidak dapat dipisahkan dari keseluruhan roh dan falsafah yang termaktub di dalam perlembagaan negara.1. Rekuatan inilah yang mengukuhkan tamadun Melayu sebagai asas tamadun Malaysia. dan nilai-mlai yang baik dan budaya lain akan diambil kira.negara untuk mewujudkan jati diri tersebut. sama ada nilai sosial. Islam terus memainkan peranan penting di dalam pembinaan tamadun Malaysia dan dikemukakan sebagai alternatif kepada sistem sekular Barat. telah terbukti dari segi sejarah mengukuhkan dan memantapkan jati diri serta identiti Melayu dan kemelayuan. Rukun Negara. dan Dasar Kebudayaan Kebangsaan Akta Pendidikan (1961) yang kemudiannya mendasari Dasar Pendidikan Kebangsaan. Reseluruhan dasar-dasar tersebut merupakan instrumen yang menyumbang kepada pembinaan bangsa Malaysia dan tamadun Malaysia khususnya dari segi sosiobudaya dan sosiopolitik. Akta Bahasa Rebangsaan (1967).8 Akta Pendidikan. iaitu citra yang sudah sebati dengan wilayah budaya rantau ini selama ribuan tahun. Dasar ini tidak pula melarang budaya-budaya lain untuk berkembang atau dipertontonkan kepada orang luar. Reseluruhan dasar-dasar tersebut dimantapkan pula dengan proses penerapan nilai-nilai Islam' yang selari dengan nilai-nilai unviersal di dalam pentadbiran negara. yang berpaksikan ketauhidan. 12. halaman 200 Rukun Negara (1971) telah dirangka sebagai ideologi negara agar rakyat . Dasar ini telah mengambil kira bahawa imej atau citra kebangsaan mestilah citra kemelayuan.

Prinsip-prinsip tersebut ialah "kepercayaan kepada Tuhan. Disebabkan kepintaran kuasaBarat menyekat dan menguasai perairan perdagangan di Alam Melayu. Masvarakat Malaysia terdiri dari pelbagai kaum dan agama. orang Melayu )uga menghadapi masalah kemiskinan. Pada zaman pengaruh pentadbiran British. Di sebalik sistem ekonomi sedemikian. Sistem ekonomi seperti ini juga disebut sebagai ekonomi pertanian yang terdapat di kawasan luar bandar. Lanraran itu senap kepeibagaian perlu diikat dengan prinsip yang dapat d.-ukrur. dan kepeibagaian rersebut adalah merupakan suatu kekuatan bukannya suatu kelemahan. 12. khususnya dan segi kemudahan mtrast. ekonomi orang Melayu vans pada suatu masa dahulu berasaskan ekonomi mantim atau kelautan seperti di zaman empayar Srivijaya. Melaka. Aceh. Kelangsungan tamadun Melayu di dalam tamadun Malaysia berrit. disebabkan saiz pemilikan tanah yang kecil.2. kesetiaan kedaulatan kepada undangraja dan negara.1 Asas Modenisasi dalam Tamadun Malaysia Tamadun Malaysia kmi dibma dan dimamapkan di atas asas modenisasi.:enma oleh semua pihak untuk menyatupadukan mereka. ekonomi orang Melayu tel-ika: kepada sistem ekonomi dualisme iaitu di satu segi mereka terus hidup secara sara din dan terlibat dengan ekonomi sara din dan terpaksa pula masuk ke dalam sistem ekonomi wang atau sistem ekonomi moden dengan menghasilkan tanaman-ranaman berasaskan ekonomi wang (komersil) seperti tanaman getah.2 TAMADUN MELAYU DALAM KELANGSUNGAN TAMADUN MALAYSIA 12. keluhuran dan perlembagaan. malah ada yang tidak . undang dan kesopanan kesusilaan". dan Majapahit telah berubah Kepada ekonomi pertanian berbanding masyarakat pendatang atau bukan Melavu.Malaysia memiliki sistem nilai yang berasaskan prinsip-prinsip yang dipersetujui secara bersama. Prinsip-prinsip tersebut dilihat bersifat universal tetapi memiliki unsur-unsur serempat.k-:oiak kepada usaha-usaha untuk memodenkan orang Melayu khususnva di bidang ekonomi.

yang menghasilkan pengeluaran yang kecil. DEB direncanakan. Sime Darby. yang menyebabkan kadar simpanan yang rendah atau tiada langsung. Usaha. Melalui agensi kerajaan ini.2 Dasar Ekonomi Baru Setelah berlaku tragedi 13 Mei 1969. Untuk mengatasi masalah tanah dan pemilikan tanah.usaha ini dilaksanakan untuk mengimbangi rancangan pembukaan dan pemberian tanah kepada syarikat-syarikat atau firma-firma besar seperti Guthrie. rancangan pembangunan tanah meliputi pembukaan petempatan baru dan tanah-tanah baru merupakan tumpuan utama kerajaan untuk berusaha memodenkan orang Melayu halaman 201 di kawasan luar bandar dengan menyediakan kemudahan infrastruktur. Orang Melayu terperangkap di dalam 'lingkaran ganas kemiskinan'.2. pihak kerajaan telah memberikan tanah kepada mereka melalui penubuhan Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (LKTP) atau Federal Land Development Authority (FELDA). Tragedi 13 Mei 1969 menjadi iktibar kepada keperluan perpaduan antara kaum melalui kesamarataan dan pengurangan jurang antara kaum.bertanah. Dunlop. Jurang yang meluas . Socfin dan sebagainya yang dimiliki oleh pelabur-pemodal Barat terutama British dan golongan pendatang lain terutamanya orang Cina pada zaman pemerintahan kolonial British. 12. yang ditubuhkan pada tahun 1956. yang memberi kesan kepada hubungan dan perpaduan antara kaum. Wujud juga keadaan ketidakseimbangan yang serius di dalam sektor pekerjaan dan pemilikan saham antara orang Melayu dengan bukan Melayu. Dasar Ekonomi Baru (DEB) telah dirangka pada tahun 1970 dan menjadi kerangka serta matlamat utama Rancangan Malaysia Kedua (1970-1975) dan rancangan pembangunan lima tahun seterusnya dalam tempoh Rancangan JangkaPanjangPembangunan (RJPP 1) (1970-1990). kerana terdapatnya data statistik pada tahun 1970 yang menunjukkan terdapatnya jurang pendapatan antara kaum.

Tindakan ini perlu untuk memodenkan kehidupan masyarakat di luar bandar. menyatakan pertamanya. Perniagaan. Matlamat DEB yang tercatat di dalam Rancangan Malaysia Kedua (19701975) seperti yang dibentangkan di Parlimen. Matlamat tersebut merupakan antara usaha untuk mewujudkan dan memperkukuh perpaduan kaum melalui tindakan sosiopolitik yang bercorak ekonomi.2. diharapkan orang Melayu dan bumiputera lain akan dapat memiliki dan menguasai sekurang-kurangnya 30 peratus keseluruhan aktiviti perdagangan industri dan pegangan ekuiti dan pemilikan saham permodalan. Ramai dari kalangan mereka menerima pendidikan di peringkat tinggi sehingga dapat halaman 202 memenuhi keperluan bidang pekerjaan profesional dan pengurusan sama ada di sektor awam (kerajaan) atau sektor swasta. Melalui dasar ini. dan Industri Proses modenisasi ini juga meningkatkan peluang pendidikan dari pelbagai jurusan dan sektor yang diwujudkan untuk orang Melayu dan Bumiputera. DEB juga merupakan kerangka atau rujukan kepada dasar pembangunan negara kita Malaysia.di antara kaum boleh menggugat perpaduan di Malaysia dan ini merupakan salah satu cabaran penting dalam pembinaan dan pemantapantamadun Malaysia. Secara umumnya. untuk menghapuskan kemiskinan tanpa mengira kaum. RIDA kemudiannyaditukarkan namamenjadi Majlis Amanah Rakyat . dan kedua. Kerajaan kemudiannya telah menubuhkan Bank Bumiputera Malaysia Berhad (BBMB) dan sebelum itu ditubuhkan Rural IndustrialDevelopment Authority (RIDA) padatahun 1956.3 Pembinaan Golongan Profesional. untuk menyusun semula masyarakat agar pengenalan kaum melalui fungsi-fungsi ekonomi akan berkurangan. 12. pertumbuhan yang seimbang dalam aktiviti perbandaran dan pembentukan masyarakat perniagaan dan perindustrian bumiputera.

Pemerintahan kolonial British telah melahirkan kesan-kesan penting ke atas masyarakat tempatan. Sebagai sebuah negara yang berdaulat dan merdeka. berlaku perubahanperubahan struktural iaitu orang Melayu tidak lagi terlibat dalam ekonomi pertanian semata-mata sebaliknya berubah kepada perniagaan dan perindustrian. Sistem ekonomi Islam sebagai alternatif kepada sistem ekonomi konvensional yang berasaskan kepada ekonomi sekular Barat telah . dan perindustrian bumiputera. Malaysia sedar bahawa matlamat utamanya ialah perpaduan kaum dan menjaga kepentingan orang Melayu serta bumiputera sebagai kelompok majoriti di negara ini. mereka juga berubah. PNB memainkan peranan penting melabur di sektor-sektor ekonomi untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera. Struktur komposisi pekerjaan. Antara kesan terpenting ialah ekonomi orang Melayu telah dipinggirkan daripada arus pembangunan dan perkembangan ekonomi moden. orang Melayu dan peribumi lain terutama di Sabah dan Sarawak. sesuai dengan kedudukan dan hak istimewa orang Melayu dan bumiputera lain sepertimana termaktub di dalam perlembagaan Malaysia. Dalam tempoh 20 tahun (1970-1990).(MARA) untuk melaksanakan matlamat mewujudkan masyarakat perniagaan. juga sebagai usaha mencapai matlamat pembentukan masyarakat perniagaan. 12.4 Pemilikan Saham dan Sistem Ekonomi Islam Usaha juga dibuat untuk mempertingkat pegangan ekuiti dan pemilikan saham orang Melayu dan bumiputera dalam pelbagai sektor ekonomi terutama perusahaan dan perdagangan. Institut Teknologi Mara (kini Universiti Teknologi Mara UiTM) ditubuhkan untuk memberi latihan ikhtisas kepada pelajar-pelajar Melayu dan bumiputera.2. perdagangan. perdagangan dan perindustrian bumiputera. Permodalan Nasional Berhad (PNB) (1981) ditubuhkan untuk menggalakkan tabungan serta simpanan orang Melayu melalui pelaburan dalam tabung-tabung berbentuk amanah antaranya Amanah Saham Nasional (ASN) dan Amanah Saham Bumiputera (ASB) (1991).

dan pajak gadai Islam (Ar. Para petani Melayu terutamanya penanam getah juga secara langsung turut terseret ke dalam penentuan harga oleh pasaran dunia. Mesir. Dalam zaman keagungan Islam di Alam Melayu (abad kel3 hingga 16). Dalam konteks ini. 12.diperkenalkan di kalangan masyarakat di negara kita. Istanbul. perpaduan nasional atau integrasi nasional (hubungan penduduk di Semenanjung Malaysia dan Sabah dan Sarawak) terus dipertingkat dalam semangat yang baru iaitu usaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia pada kurun ke21. insuran Islam (Takaful). Semasa kuasa Barat berusaha memperluas empayarnya.5 Globalisasi dan Wawasan 2020 Usaha pemodenan melalui pembangunan ekonomi tidak terhenti setakat Rancangan Jangka Panjang Pembangunan I (RJPP I) 1970-1990 bahkan rancangan tersebut kemudiannya dilanjutkan melalui pembentukan RJPP 11 (1990-2020). Namun kini proses globalisasi lebih meluas sifatnya kerana . orang Melayu telah mengalami proses globalisasi melalui jaringan pan-Islamisme sejagat. Arus pembangunan negara tidak dapat dipisahkan daripada suasana global atau sejagat kerana negara kita merupakan sebahagian daripada masyarakat dunia.2. Antaranya melalui penubuhan Bank Islam dan kaunter-kaunter Sistem Perbankan Tanpa Faedah (SPTF) di institusi kewangan konvensional. Melaka dan kemudian Aceh telah dihubungkan dengan pusat-pusat tamadun Islam di Andalusia. Marghribi. Isfahan dan Agra. Ditubuhkan juga Lembaga Urusan Tabung Haji (LUTH) sebagai agensi simpanan untuk menunaikan fardu haji dan menyempurnakan rukun Islam halaman 203 kelima. perpaduan antara kaum. Proses globalisasi bukanlah perkara yang baru kepada orang Melayu. Tanah Melayu juga turut terserap ke dalam proses peluasan kuasa ini. tetapi kini agensi ini juga berperanan sebagai agensi pelaburan dan perdagangan.Rahn).

ideologi dan nilai budaya) ke atas negara-negara sedang membangun dan negara mundur. orang Melayu juga turut menghadapi pelbagai cabaran dari dalam dan luar. Sembilan cabaran itu ialah. yang mengandungi sembilan cabaran untuk diatasi dan dipenuhi bagi mencapai matlamat pembentukan negara maju menjelang tahun 2020. ekonomi dan politik moden Barat. di dalam 'acuan' sendiri. Orang Melayu dan tamadun Malaysia turut tidak terlepas daripada asakan pengaruh budaya. menjamin sebuah masyarakat yang adil dan saksama ekonominya. bertoleransi. membina masyarakat yang maju dan saintifik. membina masyarakat berjiwa bebas. halaman 204 12. Malaysia juga berusaha untuk mewujudkan satu bangsa Malaysia yang bersatu pada kurun ke-21.ia melibatkan teknologi maklumat dan sistem komunikasi yang membentuk 'dunia tanpa sempadan'. tenteram dan dan berkeyakinan. Cabaran dari dalam ialah cabaran sosiobudaya kesan daripada kemajuan dan perubahan yang dicapai dan dialami. dan memupuk dan membina masyarakat makmur. Cabaran dalaman yang lain ialah pengaruh dan tekanan kebendaan dan kemewahan hidup yang membawa kepada pelbagai jenayah kewangan. sosial. membina bangsa Malaysia yang bersatu padu. Remaja Melayu menghadapi pelbagai masalah sosial seperti penyalahgunaan dadah. mewujudkan masyarakat penyayang dan berbudaya penyayang. Justeru itu Wawasan 2020 telah dikemukakan sebagai asas utama Rancangan Jangka Panjang Pembangunan II (RJPP 11) 1990-2020. Dalam usaha untuk memajukan negara sebagai sebuah negara industri.2. mewujudkan sebuah masyarakat yang bermoral beretika. .6 Cabaran-cabaran Kontemporari Dalam kelangsungan tamadun Melayu. mewujudkan memupuk masyarakat dan yang membina matang. Globalisasi secara tidak langsung adalah usaha untuk menebarkan kembali dominasi Barat (kini dalam bentuk ekonomi. salah laku juvana dan sebagainya. masyarakat liberal dan demokratik yang matang.

Mukmin (menghayati semua rukun iman). perniagaan wang. menular ke dalam amalan-amalan bertentangan dengan nilai Islam terutama sekali di dalam bisnes (riba. dll. humanisme. dari segi ekonomi (kapitalisme. prinsip pertengahan. aeroangkasa. mikroelektronik. Strategi ini adalah untuk menuju ke arah pemantapan dalaman bagi orang Melayu iaitu hati budinya yang membawa kepada pembentukan peribadi Muslim (mengamalkan semua rukun Islam). kemegahan dan juga kebendaan". Pengaruh Barat dari segi ideologi (sekularisme. ketakwaan (sentiasa sedar akan pengawasan Tuhan).penyalahgunaan kuasa.). robotik.). individualisme. materialisme. Cabaran-cabaran dalaman dan luaran demikian seperti yang dibuktikan oleh sejarah tamadun Melayu hanya dapat diatasi melalui kekuatan pembersihan dalaman berdasarkan Islam yang menekankan penghisaban atau akauntabiliti. dll. menjadi cabaran kepada orang Melayu dan masyarakatnya. hiburan haram) berlaku juga di kalangan orang Melayu. rasionalisme. dan sebagainya.). pasaran bebas. rasuah dan lain-lain. khusuk dan tunduk . dari segi budaya dan nilai (hedonisme. liberalisme. kesederhaan. perniagaan arak. Nilai dan pegangan hidup kini banyak juga dipengaruhi oleh sikap "cinta kepada keduniaan. dari segi politik (demokrasi liberal ala-Barat) dan sebagainya. Oleh itu hendak dicapai itu yang menjustifikasikan sebarang tmdakan ke arahnya'. Cabaran daripada luar ialah kemasukan pengaruh asing terutama sekali unsur-unsur tamadun Barat iaitu tamadun yang paling kuat dan terpengaruh kini yang menjejaskan kekuatan asasi orang Melayu terutama sekali dari segi nilai dan amalan agamanya. adat resamnya dan juga proses sosialisasi dan pembudayaannya.). penerokaan dalam bioteknologi. yang menyerap terutama sekali melalui media massa dan jaringan internet yang tidak dapat dikawal dan ditapis lagi. ateisme. tidak benar-benar yakin tentang pembalasan akhirat) dan juga pragmatisme yang melampau yang menegaskan bahawa 'sesuatu matlamat yang sesetengah lapisan masyarakat. pengorbanan diri. perjudian. dan Muhsin (menyemai keikhlasan. dll. dari segi penerokaan sains dan teknologi (teknologi maklumat dan komunikasi. dll. Fahaman sekularisme (segala manfaat dan keutamaan ialah untuk masa di dunia saja.

Neolistik. Senoi dan Proto-Melayu. . Tulah. Konsep Kempunan. pertahanan dan lain-lain. mukmin dan muhsin. pentadbiran. Namun. moral dan akhlak mulia harus juga dilaksanakan. pendidikan. Semang-Ngerito. perhubungan. ialah untuk mencapai pembentukan peribadi muslim. TeoiiMongoloidStock. saintifik. kerana pada hakikatnya itulah kejayaannya yang sebenar bagi manusia. Rumah Panjang. pengangkutan. Di samping itu Strategi pemantapan budaya ilmu. Pemimpin Pendapat. matlamat terakhir bagi segala strategi dan operasi membangun dan memajukan orang Melayu dan tamadunnya. halaman 206 TITAS 2 Bab 13 TAMADUN PERIBUMI MALAYSIA Juli Edo Peribumi. sains dan teknologi di kalangan orang Melayu yang berasaskan nilai rasional. Ketua Kelompok. Omen. Orang Asli dan Natif. harus diolah dan dilaksanakan demi kecekapan dan kecemerlangan bidang-bidang itu. etika. Bobohizan. Hoabinhian.kepada Tuhan sepenuhnya). Semangat dan Tuhan. pemerintahan. politik. Juga Strategi pemantapan asas halaman 205 organisasi dan operasi bagi segala bentuk institusinya dalam bidang-bidang ekonomi. perundangan.

pengairan. dalam tradisi memburu kepala (dalam Iban. perdagangan dan komunikasi dan perkembangan teknologiteknologi yang lain seperti teknik pertanian. matematik. la bukannya bersifat eksploitatif serta tidak boleh dilakukan dengan sewenang-wenangnya. sistem tulisan. Walaupun mengamalkan cara hidup yang berpindah-randah. peribumi Malaysia kurang mengamalkan kehidupan yang liar berbanding dengan orang-orang barbarian yang digambarkan dalam sejarah Eropah. Ciriciri kehidupan seperti ini wujud di rantau ini tetapi tidak jelas diamalkan. Perbincangannya berkisar dalam persoalan-persoalan mengenai perkembangan kota atau bandar dan kepada artifak-artifak yang wujud sebagai ciri-ciri utama sesebuah kota seperti monumen. wujud nilai peradaban yang tinggi seperti hormatmenghormati. sebaliknya kegiatan ini didasari oleh nilai serta falsafah sosial dan keagamaan yang tinggi dan mendalam. keagamaan. stratifikasi atau kelas sosial (buruh dan perhambaan). Umpamanya. ngayau}ynng diamalkan di kepulauan Borneo tetapi halaman 209 masyarakat di sini menganggap amalan tersebut sebagai rites de passage atau sesuatu kewajiban yang mesti ditunaikan. tembikar dan sebagainya. mereka mampu hidup dalam suasana yang aman dan damai kerana mereka sentiasa memelihara keharmonian sosial dan keseimbangan alam. Di peringkat kelompok pula. Kegiatan memburu (dan memenggal) kepala hanya dilakukan kepada musuh atau pihak-pihak luar yang mengancam keselamatan dan kesejahteraan sesuatu kelompok. Orang-orang barbarian di benua tersebut menjadikan eksploitasi sebagai nilai kehidupan iaitu orang yang kuat akan berkuasa menguasai orang-orang yang lemah. mengamalkan sikap bekerjasama. Ciri-ciri seperti ini tidak wujud di rantau ini kerana peribumi Malaysia pada asasnya merupakan masyarakat yang berpindah-randah (tribal) atau separa nomadik. mencintai . gotong-royong.1 PENDAHULUAN Pengajian tamadun bertumpu pada perkembangan bandar atau kota purba. Secara keseluruhannya.13.

alam sekitar dan seumpamanya. Unsur-unsur ini ditonjolkan melalui sistem budaya yang kompleks dan. Yang kekal hanyalah unsur-unsur peradaban yang telah sebati dalam jiwa setiap ahli masyarakat peribumi. reduced them to a non-dominant or colonial situation. Kewujudan nilai-nilai peradapan yang tinggi ini telah meletakkan masyarakat peribumi seperti kota-kota yang bergerak: kota-kota ini tidak wujud setempat tetapi sentiasa bergerak dari satu tempat ke satu tempat yang lain. dalam kebanyakan masyarakat peribumi. Monumen-monumen yang diwujudkan dalam upacara-upacara tertentu. hanyalah bersifat sementara kerana ia diperbuat daripada bahan-bahan tropika tetapi cepat reput. Menurut Bangsa-bangsa Bersatu: Indigenous peoples are composed of the peoples who inhabited the present territory of a country wholly or partially at the time when persons of a different cuture or ethnic origin arrived there from other parts of the world. sama ada di semenanjung atau Borneo. peribumi atau indigenous merupakan istilah rujukan bagi kumpulan-kumpulan etnik yang menjadi penduduk asal sesebuah wilayah atau negara. who today live more in conformity with their particular social. Kumpulan-kumpulan etnik ini telah wujud di wilayah atau negara tersebut sebelum sesebuah kerajaan ditubuhkan di situ. economic and cultural customs and traditions than with the institutions of the country of which they now .2 KONSEP PERIBUMI Secara umumnya. telah wujud ribuan monumen seperti ini tetapi lenyap mengikut hukum alam. unsur-unsur ini dikonsepsikan sebagai adat. 13. sistem nilai yang murni dan peraturan-peraturan yang adil. seperti balai. overcame them and. by conquest. mereka sentiasa mempunyai sistem keagamaan yang mantap. Kesemuanya ini tidak diterjemahkan dalam bentuk monumen-monumen yang konkrit tetapi sentiasa tersemat di dalam diri setlap ahli masyarakat dan dipelihara sebagai sesuatu wansan yang suci. settlement or other means. sangkak dan seumpamanya. "Walaupun bergerak. Di kawasan-kawasan hutan yang pernah atau sedang menjadi 'dunia' masyarakat peribumi di negara ini.

3 KLASIFIKASI PERIBUMI MALAYSIA Di Malaysia. Senoi dan Proto-Melayu. Tribal Filipino. Dalam kebanyakan wilayah atau negara. Suku Terasing.kawasan pinggir. Ainu. Setiap sebuah rumpun bangsa ini mengandungi enam suku kaum. Bahasa ini dipertuturkan di seluruh Kepulauan Melayu dan di beberapa bahagian Kepulauan Pasifik (Malayo-Polynesia). Manakala orang Proto-Melayu pula bertutur dalam bahasa dari rumpun Austronesia. Natif. dan sebagainya. 13. social and cultural characteristics of other sagments of the populations which are predominant. bahagian ini hanya membincangkan masyarakat Orang Asli dan Natif di Sabah dan Sarawak. Orangorang Semang-Negrito dan Senoi bertutur dalam bahasa dari rumpun Austroasiatik. Mengikut ahli linguistik. Masyarakat Orang Asli terdiri daripada tiga buah rumpun bangsa utama: Semang-Ngerito. masyarakat Orang Asli bertutur dalam 12 buah bahasa (dan diaiek) yang lahir dari dua buah rumpun bahasa yang utama: Austroasiatik dan Austronesia. Di negara-negara yang ditubuhkan ini.halaman 210 form a part. masyarakat penbumi im dikenali dengan pelbagai istilah rujukan seperti Orang Ash. pedalaman dan pergunungan. Melayu dan natif di Sabah dan Sarawak. masyarakat peribumi mendiami kawasan. Bahasa mereka ada persamaan dengan bahasa Mon-Khmer. halaman 211 . Aboriginal. under a state structure which incorporates mainly the national. Indian. masyarakat peribumi terdin danpada Orang Asli. Walau bagaimanapun. menjadikan keseluruhannya 18 suku kaum. Chao Khao (Orang Bukit). Mereka mengamalkan cara hidup yang berbeza dan bertutur dalam bahasa dan diaiek yang berbeza juga.

pedagang.000SM. Peter Bellwood dan Adi Haji Taha. tradisi Hoabinhian telah mula digantikan oleh Neolitik. Pada alaf keduaSM. semua penduduk Sabah.000 Sebelum Masihi (SM). India dan tamadun Mon (yang berkembang di Selatan Thailand) mula sampai ke semenanjung. Solheim. Pendatang Neolitik telah berkahwin dengan penduduk Hoabinhian dan mengembangkan budaya bertani di kalangan masyarakat asal. Melayu dan Melanau.pedagang dari China. Mereka dikenali sebagai pemburu dan peramu hasil-hasil hutan. Menurut Band Penduduk 1980. Pada kira-kira 1. Iban. Dalam zaman ini masyarakat di pedalaman telah menjadi pembekal utama hasilhasil hutan seperti damar. Tradisi Neolitik ini diperkenalkan oleh orang-orang yang bertutur dalam bahasa Mon-Khmer. tanduk. dan 10 lagi di bawah kategpri lain-lam. tidar pandan. dikategorikan sebagai peribumi. Manusia Hoabinhian mula mendiami negara ini pada kira-kira 8. Keseluruhan masyarakat peribumi Sabah dan Sarawak bertutur dalam bahasa-bahasa dari rumpun Austronesia.Peribumi di Sabah dan Sarawak juga terdiri daripada berbagai kumpulan etnik. iaitu pada penghujung zaman air batu. salah satu cabang budaya Ban Kao yang berkembang di bahagian barat negara Thailand. iaitu Bidayuh. pelayar-pelayar yang bertutur dalam bahasa . Mereka telah menggunakan peralatan-peralatan yang diperbuat daripada batu dan menjalankan kegiatan pertanian. yang terdiri daripada 39 buah kelompok etnik kesemuanya. Sementara itu. Dalam alaf pertama Masihi. halaman 212 13. kayu gaharu. Orang Asli dari kumpulan Semang-Negrito dan Senoi berasal dari keturunan manusia purba pertama yang mendiami Semenanjung Malaysia yang dikenali sebagai Hoabinhian.4 PRASEJARAHDANSEJARAH Menurut ahli-ahli arkeologi seperti Wilhelm G. sarang burung dan lain-lain (seperti emas). penduduk peribumi Sarawak terdiri daripada empat kumpulan etnik utama. madu.

Penduduk yang awal sekali dipercayai nenekmoyang kepada orang Murut (dan Lun Bawang) hari ini. penduduk awal Borneo telah berhijrah ke kepulauan tersebut dari Mongolia. Mereka merupakan nenek moyang orangorang Melayu.Proto (Orang Asli) dan Melayu-Deutro (Melayu). beberapa buah kerajaan Melayu tradisional terbentuk.000 tahun yang lalu. Pada zaman tersebut. Filipina.000 tahun yang lalu. terdapat sebuah permatang laut (yang memanjang ke selatan) mengelilingi Teluk Siam (dan Laut China Selatan). Keadaan air yang cetek di sepanjang permatang laut ini membolehkan penduduk tanah besar berhijrah ke selatan melalui Taiwan terus ke Kepulauan Filipina. . Anggaran ini dibuat berdasarkan penemuan-penemuan di gua batu kapur Madai dan Baturong. Prasejarah di Borneo juga bergantung kepada penemuan-penemuan arkeologi dan disokong oleh kajian sosioantropologik dan sejarah. yang kemudiannya berkembang menjadi pusat. Perhijrahan mereka berlaku pada zaman air batu.pusat pertukaran barang-barang. atau selewat-lewatnya 15. menghubungkan tanah besar Asia dengan Taiwan. Dari segi bentuk muka bumi. Orang Melayu kemudiannya halaman 213 membina penempatan di persisir.Austronesia mula sampai di semenanjung. di mana gua-gua ini dipercayai menjadi tempat persinggahan utama masyarakat purba semasa mereka memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Manakala bahagian utara Borneo (Sabah) mula didiami oleh nenek-moyang orang Kadazan-Dusun sejak 30. Pada alaf kedua Masihi.000 tahun yang lalu. Penduduk-penduduk awal Pulau Borneo dipercayai berasal dan stok Mongoloid. mendiami muara-muara sungai dan kawasan persisir pantai. Penemuan arkeologi di Gua Niah dan Gunung Subis menunjukkan bahagian tengah Borneo (Sarawak) rnula didiami sejak 40. Menurut teori MongoloidStock. Borneo dan kepulauan Indonesia. paras air laut di Teluk Siam dan Laut Jawa berada pada paras 200 meter lebih cetek dari paras hari ini. Kepastian mengenai tankh sebenar kepulauan ini diduduki masih lagi menjadi perdebatan.

amalan sosial. Penan dan Punan-mendiami kawasa tanah tinggi. Pertama. Teori ini telah disokong oleh kajian sosio-antropologikal yang menunjukkan pelbagai persamaan antara penduduk pulau ini (Borneo) dengan penduduk-penduduk di tanah besar seperti di Burma. penduduk-penduduk dari kepulauan berhampiran mula berhijrah ke Borneo. Orang Melayu dan Melanau mendiami kawasan halaman 214 persisir pantai. Murut. Kedatangan masyarakat ini telah menolak orang KadazanDusun dan Murut (Lun Bawang) ke kawasan pedalaman. orang Melayu dan kelompok-kelompok etnik yang yang telah berhijrah dari Kepulauan Indonesia dan Kalimantan. . yang memisahkan Kepulauan Filipina.Kepulauan Indonesia dan Borneo. Antara penduduk yang awal berhijrah ke Borneo Utara (Sabah) ialah Banggi dari Pulau Pahlawan. Persamaan-persamaan dari segi perawakan. Umpamanya. Kepulauan Indonesia dan Borneo daripada tanah besar Asia.5 ADAT Di kalangan masyarakat peribumi. Pergerakan bumi dan hakisan ini telah membentuk kawasan Asia Tenggara seperti kaadaannya hari ini. Di bahagian pantai barat pula (Sarawak). bahagian tengah Taiwan dan juga wilayah pergunungan Filipina. adalah menjadi adat bagi ayam jantan untuk berkokok. Kelabit. adat membawa dua pengertian umum. Suluk dari Jolo. Iban dan Bidayuh mendiami kawasan tanah rendah di pedalaman manakala kelompok-kelompok etnik yang lain-Kayan. Bugis dari Sulawesi dan Bajau pantai timur dari selatan Filipina. amalan pemakanan dan bahasa telah memperkuatkan lagi teori ini. 13. Apabila zaman air batu berakhir. Selepas zaman air batu. adat sebagai cara hidup. Illanun dari Lanao (Mindanao). Kenyah. paras laut mula naik menyebabkan berlaku pergerakan bumi yang besar serta hakisan-hakisan. Adat sebagai hukum alam merujuk kepada perkara-perkara yang berlaku mengikut aturan semula jadi makhluk-makhluk yang wujud di dunia ini. pergunungan Thailand. adat sebagai hukum alam dan kedua.

Pada hari ini. 'kejadian' tersebut dianggap sebagai bertentangan dengan hukum alam. adat ini sentiasa menjadi panduan bagi masyarakat peribumi dalam mengatur kehidupan seharian mereka. prinsip yang sama turut diterapkan dalam usaha masyarakat ini mempertahankan hak-hak mereka. keseluruhan aspek kehidupan mereka. Sesuatu kegiatan ekonomi tidak boleh dijalankan tanpa disokong oleh upacara-upacara keagamaan. Oleh yang demikian. berkaitan rapat di antara satu dengan yang lain. Menurut prinsip ini. sosial dan kepercayaan (agama). Apabila manusia cuma mengetepikan adat ini. seperti kepimpinan (politik). khususnya hak tanah. adalah menjadi adat bagi pokok untuk tumbuh di atas tanah. . Peraturan-peraturan perkahwinan diperkukuh dengan idealisme keagamaan dan ekonomi. Kejadian atau perbuatan yang bertentang dengan hukum ini dipercayai mengganggu kestabilan alam dan mengancam kehidupan manusia dan makhluk-makhluk alam yang lain.Berkokok adalah aturan semula jadi bagi ayam jantan dan tidak pada ayam betina. Di kalangan Orang Asli (seperti orang Semai). Dalam menjaga kesejahteraan manusia dan kestabilan alam. tuntutan yang dibuat ke atas pokok-pokok atau tanaman akan merangkumi tuntutan ke atas tanah (kawasan) dengan pokok-pokok atau tanaman tersebut tumbuh kerana mengikut hukum alam. adat juga membawa maksud keseluruhan cara hidup. sistem keagamaan pula sentiasa dipelihara oleh kesepaduan sosial yang kukuh. sistem kepimpinan sentiasa disokong oleh aspek keagamaan. adalah menjadi adat bagi lembu untuk memakan rumput (dan tumbuh-tumbuhan). Sekiranya ayam betina berkokok. Selain itu. Umpamanya. dan begitulah seterusnya. Mereka sentiasa mematuhi dan memelihara hukum-hukum alam dengan mengabadikannya sebagai satu cara hidup. tindakan tersebut seolah-olah mengundang kecelakaan dan kemusnahan. pokok tidak boleh tumbuh di awang-awangan. Sekiranya manusia cuba bertindak berlawanan dengan adat ini. seperti yang pernah dilakukan masyarakat Eropah yang cuba menukarkan makanan lembu daripada rumput kepada makanan yang diproses dari bahan-bahan bukan tumbuh-tumbuhan. ekonomi. tindakan tersebut telah menimbulkan pelbagai bencana seperti penyakit mad cow dan krisis pencemaran dioksin ke atas hasil-hasil tenusu yang berlaku pada 1998.

Setiap wilayah ini diketuai oleh sekumpulan pemimpin pendapat (opinion leader) yang terdiri daripada ahli masyarakat yang berumur dan matang. Pemimpin-pemimpin pendapat ini pula memilih salah seorang daripada mereka. nilai dan norma. sama dataran atau lembah sungai. biasanya ahli yang paling tua serta mempunyai ilmu kebatinan yang tinggi.1 Organisasi Sosial Setiap masyarakat peribumi di negara ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. sebagaimana penghormatan mereka terhadap hukum alam. Pembentukan organisasi-organisasi sosial masyarakat ini banyak dipengaruhi oleh keadaan persekitaran. interaksi dengan dunia luar dan peredaran masa. keagamaan. sebagai ketua kelompok (group leader) dan dikenali dengan panggilan panggilan seperti rakwun. ekonomi. Di kalangan Orang Asli.' (di kalangan orang Semai). Adet sebagai sistem moral dan keagamaan.halaman 215 Kedudukan sistem kehidupan yang saling berkaitan dan melengkapi ini telah mendorong orang Semai untuk mendaulatkannya sebagai satu adat. politik dan agama. Setiap gu terdiri daripada keluarga-keluarga (biasanya antara 10-25 buah keluarga) yang mempunyai pertalian darah dan menduduki sebuah wilayah. hukum dan sekatan yang diterima seluruh komuniti dan dipraktikkan dalam semua bidang kehidupan— sosial dan politik.5. Adet orang Kenyan melibatkan peraturan-peraturan. organisasi sosial yang paling asas ialah kelompok kekeluargaandwisisi (ramage). Orang Semai (dan Temiar) mengistilahkannya sebagai gu. 13. la membentuk mekanisme yang bersepadu dalam menyusurgalurkan keseluruhan interaksi sosial. Pengertian ini turut diperakukan oleh orang-orang Kenyan di Sarawak. yang melihat adat (adet) sebagai satu falsafah hidup yang merangkumi aspek-aspek ekonomi. Wilayah-wilayah ini dikenali sebagai lengrii'ntsa kampuk. batin (di . setiap suku kaum mempunyai istilah mereka yang tersendiri. Kedua-duanya sistem tidak boleh dipisahkan: sistem moral telah menyediakan kualiti keagamaan dan agama mengetengahkan amalan tentang kod moral dan perlakuan. tuaa' (di kalangan orang Temiar). Kelompok ini dikenali dengan berbagai-bagai konsep.

Melaka. Di WilayahJelai (Pahang). Mereka telah dianugerahi kuasa-kuasa tertentu di samping gelaran-gelaranyangtersendiri. Perakuan ini ditunjukkan melalui pelantikan ketua-ketua Orang Asli ini sebagai pembesar di wilayah. kelompok-kelompok budaya (atau komuniti) Proto-Melayu diketuai oleh seseorang yang memiliki ilmu kebatinan yang tinggi. Di samping itu. Tok Antan Bedui. pengamal-pengamal perubatan tradisional (hala' dan pawang) dan bidan juga mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli. manakala di Sungai Siput (Perak) dikenali sebagai Tok Pangku. Tok Sang Leia Nuangga. Negeri Sembilan. Manakala gelaran batin pula digunakan di negeri-negeri yang kebanyakannya didiami oleh orang Proto.Melayu: Selangor. pemimpinnya dikenali dengan gelaran TokRaje. Dari kedudukan ini. Ketua-ketua ini kemudiannya diperakukan oleh raja-raja Melayu (selepas Merdeka. kerajaan Melayu lama Perak juga menganugerahkan gelaran-gelaran lain kepada pemimpin-pemimpin wilayah orang Semai di negeri itu seperti Tok Leia Dewa Angsa.kalangan orang Temuan) dan sebagainya. Tok Pawang Setia Di Raja. konsep penghulu boleh ditafsirkan sebagai ketua masyarakat di kawasan hulu. halaman 216 Selaras dengan kriteria ini. Kerajaan-kerajaan Melayu lama telah memperakui kewujudan masyarakat Orang Asli sebagai sebahagian daripada rakyat mereka. perakuan ini diberikan oleh Kerajaan) sebagai ketua kelompok dan digelar penghulu atau batin. Pada hari ini. Pahang dan Trengganu. Dalam organisasi sosial tradisional. Tok Singa Merjan dan sebagainya. Perkataan penghulu diperkenalkan oleh kerajaan Melayu lama sebagai merujuk kepada ketua-ketua masyarakat ini. Konsep batin ini berakar-umbi dari struktur sosial masyarakat Proto-Melayu itu sendiri. Johor. gelaran penghulu digunakan di negeri-negeri yang didiami orang Senoi dan Semang-Negrito: Perak. di Nenggiri (Kelantan) dikenali sebagai TokMikong. yang kebanyakannya tinggal di kawasan pedalaman dan hulu sungai. Tok Batin Leia Perkasa. Selain penghulu atau batin.wilayah pedalaman. Kedah dan Kelantan. ketua-ketua mereka dikenali sebagai batin. Di kalangan orang .

Dalam sesebuah rumah panjang orang Iban. Ada ketika. halaman 217 penggabungan keluarga dan perkahwinan. pawang akan mengadakan upacara meminta kebenaran menggunakan tempat (kawasan) tersebut daripada penunggu-penunggu supaya penduduk tidak ditimpa bencana dan bebas dari sebarang gangguan kuasa ghaib dan penyakit. pawang dan bidan mempunyai kedudukan yang penting dalam struktur kepimpinan masyarakat Orang Asli tradisional. hala'.Semai. rumah panjang merupakan organisasi sosial yang utama. Masyarakat peribumi Sarawak juga berasal dari latar belakang budaya yang pelbagai. umpamanya. Kayan dan Kenyah. bidan pula bertanggungjawab menjaga dan mendapatkan perlindungan supernatural bagi ibu-ibu mengandung dan kanak-kanak.upacara yang berkaitan dengan tanah. Mereka bertindak sebagai penasihat kepada penghulu atau batin serta berperanan mendapatkan perlindungan supernatural bagi penduduk secara keseluruhannya. pawang berperanan mengendalikan upacara. Sebelum sesebuah ladang atau kawasan penempatan dibuka. pawang terpaksa memujuk atau memindahkan penunggu-penunggu sesuatu kawasan ke tempat lain. Secara umumnya. Keahlian sesebuah bilek ditentukan melalui kelahiran. Wa'merupakan tokoh penting dalam upacara mengubat penyakit dan menghalau hantu (nyaniik). Selain mengubat penyakit dan menghalau hantu. pengambilan anak angkat. Pawang pula mempunyai tanggungjawab yang lebih luas. unit sosial yang paling asas dikenali sebagai bilek. Bilek secara umumnya merujuk kepada unit-unit rumah atau apartment yang terdapat dalam sesebuah rumah panjang. Setiap kelompok budaya ini mempunyai organisasi sosial yang tersendiri. khususnya apabila mendapat pedoman dari mimpi atau tilikan bahawa penunggu-penunggu tersebut bersikap 'bengis' atau ganas.ny a. Di kalangan kebanyakan masyarakat peribumi. antara orang Iban. Sesebuah keluarga bilek . Kanak-kanak biasanya berada di bawah penjagaan bidan semenjak dan dalam kandungan ibu lagi sehinggalah mereka lahir dan boleh berlari. Sementara itu.

Dalam struktur kepimpinan tradisional. Ada antaranya hanya mempunyai 20 hingga 30 buah bilek dan ada juga yang mencapai ratusan unit. Tuai Bilek biasanya terdiri daripada suami-suami 'muda' yang berpengalaman. anak-anak dan ibu bapa kepada suami atau isteri. daripada sebarang ancaman. lelaki tersebut menghadapi berbagai cabaran termasuklah risiko berhadapan dengan kegiatan ngayau yang dijalankan oleh pihak musuhnya. Setiap rumah panjang biasanya mempunyai bilangan bilek yang agak banyak. Masyarakat Iban tradisional melihat kegiatan ngayau sebagai prasyarat untuk membolehkan seseorang lelaki menukarkan statusnya daripada remaja kepada dewasa (dan seterusnya membolehkannya berkahwin) dan daripada 'orang kebanyakan' kepada pemimpin. Di kalangan masyarakat Iban tradisional. kemampuan untuk memberikan perlindungan ini diukur melalui kemampuan lelaki tersebut memenggal kepala musuh (ngayau). bertenaga dan berkemampuan untuk melindungi ahli bileknya. Dalam sesebuah kawasan penempatan tradisional masyarakat Iban biasanya hanya mengandungi sebuah rumah panjang (tetapi kini ada yang mengandungi beberapa buah atau blok rumah panjang kerana peningkatan jumlah penduduk). Kombinasi tiga generasi im dianggap ideal bagi sesebuah bilek. terdapat juga bilek yang hanya mengandungi dua generasi iaitu ibu bapa dan anak-anak. sama ada yang muda ataupun tua. Namun. Sekiranya perantauan ini berjaya. lelaki tersebut biasanya menggunakan sebahagian daripada 'kekayaannya' untuk membeli gong (tawak) dan dibawa pulang sebagai lambang keberanian dan kemampuannya mempertahankan diri. mendamaikan penduduk-penduduk yang berselisih faham. Dalam perantauan ini. bergantung kepada jumlah keluarga yang mendiami penempatan tersebut. menangani perbalahan serta .biasanya mengandungi sepasang suami isteri (sebagai pasangan utama). setiap rumah panjang Iban diketuai oleh Tuai Rumah. menasihatkan mereka dalam pelbagai perkara. kemampuan seseorang lelaki juga diukur melalui amalan merantau (bejalai). Tujuan utama bejalai adalah untuk mencari kekayaan. Bilek diketuai oleh suami daripada pasangan utama (dan bukannya lelaki tertua dalam bilek tersebut) dan dikenali sebagai Tuai Bilek. Selain itu. Tuai Rumah berperanan mentadbirkan (mengawal dan melaksanakan) undang-undang sosial di kalangan penghuni rumah panjang seperti menyelesaikan sebarang masalah yang timbul di kalangan penduduk.

Bagi kes-kes yang besar. Tuai Burung menjadi orang yang berperanan besar. Lemambang berperanan membaca mantera (pengap) semasa mengendalikan upacara. Ramalannya yang tepat membolehkan penduduk memperolehi hasil tuaian yang lumayan. Lemambang dan Manang. Lemambang pula dianggap sebagai 'pendeta' dalam sistem keagamaan Iban. Tuai Burung berperanan sebagai tukang ramal yang mempunyai hubungan dengan dunia ghaib. Peranan Tuai Burung sangat penting dalam kegiatan pertanian padi. Orang-orang yang ingin menjadi LemamhangpeAu menuntut ilmu serta kemahiran dalam bidang ini dalam satu jangka masa panjang. terdapat beberapa lagi jawatan pemimpin atau ketua dalam struktur kepimpinan tradisional masyarakat Iban.jenayah-jenayah kecil. Tuai Rumah bertanggungjawab menyampaikannya kepada pihak berkuasa negeri supaya diadili oleh mahkamah daerah. Di samping itu. iaitu salah satu upacara keagamaan yang disertakan dengan sambutan perayaan. Bagi amalan di mana kedudukan Tuai Burung dan Tuai Rumah diterajui oleh orang yang sama. ketua-ketua ini dikenali sebagai Tuai Burung. Tuai Burung merupakan satu kedudukan sosial yang penting dalam masyarakat ini. Dalam kes seperti ini. gawai. . peranan Tuai Rumah menjadi lebih luas dan run-lit kerana selain bertanggungjawab memelihara kesejahteraan sosial. Di penngkat lokal (atau rumah panjang). beliau juga turut bertanggungjawab memelihara hubungan antara penduduk rumah panjang dengan mahkluk-mahkluk ghaib yang berkaitan dengan kehidupan halaman 218 spiritual masyarakat ini supaya hubungan antara kedua-dua dimensi ini sentiasa seimbang (dalam kaadaan yang aman). khususnya jenayahjenayah berat yang gagal diselesaikan di peringkat rumah panjang. Dalam struktur kepimpinan tradisional Iban juga. bukan sahaja sebagai jurucakap rumah panjang tetapi juga sebagai pemimpin masyarakat yang memikul tanggungjawab untuk memelihara kesejahteraan sosial dan spiritual para penghuni rumah panjang. Beliau biasanya mendapat alamat atau pedoman melalui mimpi. Tuai Rumah biasanya turut dilantik sebagai Tuai Burung.

bergantung kepada kedudukan penempatan dan interaksi mereka dengan masyarakat luar. wujud sistem pentadbiran yang mengandungi empat institusi penting: Huguan Pogun —ketua kampung atau ketua "tanah air". dan Pangazau—pahlawanpahlawan. Adat (ahli-ahlinya dipilih atas kemahiran serta penguasaan adat Kadazan). Di kalangan masyarakat Kadazan. Proses in dapat mengekalkan keharmonian dalam sistem dan seterusnya dalam komuniti. Di Sabah. Struktur-struktur ini sating berkaitan dan melengkapi antara satu sama lain. Secara keseluruhannya. Tampuk kuasa biasanya dipegang oleh sekumpulan ahli masyarakat yang telah berumur dan matang. Bobohizan—pengamal ilmu perbomohan. Sinompu 'uvan do mohoingon tangaba'a kouhasanan—Lembaga. Manang secara khususnya berperanan mengendalikan upacara-upacara penyembuhan penyakit.2 Ekonomi Tradisional Masyarakat peribumi tradisional mengamalkan kegiatan ekonomi yang pelbagai.5. halaman 219 13. umpamanya. dengan Huguan Siou atau ketua ulung yang menduduki kedudukan tertinggi dan terpenting dalam sistem pertahanan dan perlindungan masyarakat Kadazan. Mereka mengambil tanggungjawab bersama dalam mentadbirkan masyarakat serta menangani setiap masalah yang timbul dalam komuniti mereka. Orang Semang-Negrito secara tradisinya . Manang merujuk kepada pengamalan perubatan tradisional (perbomohan) masyarakat ini. Setiap 'jawatan' dalam struktur kepimpinan (atau individu-individu yang memegang 'jawatan' tersebut) haruslah salmg merujuk dan bekerjasama sesama sendiri dalam merancang sesuatu atau sebelum mengambil sesuatu keputusan. setiap kelompok peribumi tradisional mempunyai sistem pentadbiran dan pemenntahan yang tersendin.Akhir sekali. masyarakat peribumi mengamalkan perkongsian kuasa.

atau buah itu selamat dimakan oleh burung. ikan.kumpulan kecil.masing yang diwarisi turuntemurun dan dikenali sebagai saka' (berasal dari perkataan Melayu. Selain itu mereka juga bergantung rapat kepada haiwan-haiwan yang terdapat dalam 'dunia' tersebut sebagai sumber makanan dan pengetahuan. Wilayah-wilayah ini biasanya ditentukan mengikut lembah sungai atau dataran. mereka sentiasa menghormati haiwan-haiwan (dan tumbuhtumbuhan) dan menganggapnya sebagai 'sahabat'. maka bahan-bahan tersebut boleh dimakan oleh manusia. batu-batan. Begitulah gambaran pergantungan mereka kepada makhluk-makhluk ini. reptilia dan sebagainya. Dari hutan mereka memperoleh makanan. haiwan. Masyarakat ini terbahagi kepada kumpulan. Masyarakat ini mentafsirkan hutan sebagai merangkumi segala makhluk yang terdapat di dalam kawasan hutan tersebut: tumbuh-tumbuhan. Kumpulan-kumpulan ini sering berpindah-randah tetapi kegiatan tersebut terbatas di dalam kawasan-kawasan yang terletak di dalam wilayah masing-masing. jeram. Kegiatan memburu dan meramu hasilhasil hutan dianggap bersifat 'mesra alam' kerana kedua-duanya tidak merosakkan alam sekitar. Kumpulankumpulan ini mempunyai wilayah masing. atau pucuk kayu itu selamat dimakan oleh rusa. yang dianggap sebagai dunia mereka. pusaka). haiwan-haiwan ini menjadi penunjuk utama dalam mengenali sumber-sumber makanan yang baru ditemui: sekiranya mereka baru menemui sejenis ubi dan mendapati ubi itu selamat dimakan oleh babi. Kehidupan tradisional orang Semang-Negrito banyak bergantung kepada hutan. alur dan sungai. Hutan dianggap sebagai sumber kehidupan utama. Justeru itu. atau menebang pokok apabila diperlukan untuk bahan binaan. Orang-orang Senoi pula terkenal sebagai petani pindah atau peladang padi huma. Mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah sebagai kegiatan . pengetahuan dan idea-idea keagamaan. Dari segi pengetahuan. barulah mereka berpindah ke kawasan baru. Mereka tinggal di sesebuah kawasan sehingga sumber makanan di kawasan tersebut hampir habis. Setiap kumpulan dianggotai oleh ahli-ahli yang mempunyai pertalian darah (sekeluarga). serangga.merupakan pemburu dan pemungut hasil-hasil hutan. Mereka hanya akan membunuh apabila haiwan-haiwan ini diperlukan sebagai makanan. air.

Selain itu. Hasil-hasil hutan ini lazimnya digunakan untuk memenuhi keperluan domestik. kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak dibahagikan mengikut kawasan penempatan. antaranya orang Penan. buah-buahan dan sebagainya. menangkap ikan merupakan kegiatan utama di samping kegiatan-kegiatan bercucuktaman dan berniaga secara kecil-kecilan. kayu. lembah-lembah sungai dan pedalaman. mereka menjalankan kegiatan perikanan. Orang Senoi juga terbahagi kepada kumpulankumpulan yang mempunyai pertalian darah dan mewarisi wilayah saka'. Sementara itu. kawasan penempatan mereka terbahagi kepada tiga iaitu kawasan persisiran pantai. buluh. seperti orang Buket (Uket). kelompok-kelompok peribumi yang tinggal di pedalaman. ahli-ahli kumpulan ini menjalankan kegiatan memburu dan menangkap ikan. Kayan dan Kenyah di Sarawak. Sekiranya ada lebihan atau permintaan dari luar. memburu dan memungut hasil-hasil hutan. Masyarakat Melayu-Proto menjalankan kegiatan yang berasaskan maritim. Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat ini juga dianggap sebagai mesra alam kerana tidak merosakkan alam sekitar. damar. sebahagian daripada hasil-hasil hutan ini dipasarkan. Sementara itu. mereka juga terlibat dalam kegiatan halaman 222 memungut hasil-hasil hutan seperti rotan. mereka menjalankan kegiatan pertanian pindah. Mereka mengerjakan sesuatu kawasan untuk satu musim dan berpindah ke kawasan yang baru pada musim berikutnya. Iranun dan Melayu di Sabah. pertanian dan perdagangan. Secara umumnya. Sementara menunggu padi masak. Bagi kelompok masyarakat yang tinggal di kawasan persisiran. Setiap kumpulan membuka ladang padi huma di wilayah masing-masing. Manakala bagi kelompok yang tinggal di lembah-lembah sungai pula. . Di kalangan masyarakat yang tinggal di kawasan persisir ini. menjalani kehidupan berpindahrandah. Melanau dan Iban di Sarawak dan orang Bajau.utama manakala memburu dan memungut hasil-hasil hutan sebagai kegiatan sampingan. Suluk. seperti orang Melayu. memburu dan memungut hasil-hasil hutan.

Semangat kerjasama seperti yang diamalkan dalam proses pengerjaan ladang merupakan nilai yang dijunjung oleh masyarakat peribumi. 13. yang di dalamnya mengandungi tumbuh. menanam. serangga. ribuan makhluk yang lain. membakar.tumbuhan. kepercayaan dan pantang larang. Masyarakat peribumi memelihara keseimbangan ini melalui sistem nilai dan norma. sungai dan jeram. sama ada yang nyata dan ghaib: Corak kehidupan yang begini didorong oleh kepercayaan bahawa semua makhluk yang wujud di alam ini mempunyai roh atau semangat yang tersendiri. Semangat yang sama turut diamalkan dalam kerja-kerja fizikal ladang seperti menebas dan menebang. dunia nyata dan dunia ghaib—berada dalam keadaan yang seimbang. Mereka berkongsi seluruh kandungan hutan ini dengan organisme bukan-manusia. yang akhirnya membolehkan mereka wujud sebagai sebuah masyarakat sehingga kini. Dalam kegiatan pertanian pindah. merumput dan menuai. Kehidupan mereka menekankan proses perseimbangan antara semua makhluk halaman 221 yang wujud. Dalam menjalankan kehidupan harian. haiwan. setiap tahap pengerjaan ladang akan dimulakan dengan upacara.Kegiatan ekonomi tradisional masyarakat peribumi melibatkan pelbagai upacara keagamaan dan hampir semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh ahli masyarakat.3 Agama dan Pantang Larang Masyarakat peribumi Malaysia hidup dalam dunia yang disusungalurkan oleh sistem ekologi hutan hujan tropika.upacara keagamaan yang khusus. batu-batan. . Semua upacara ini memerlukan kerjasama dan penyertaan menyeluruh setiap ahli masyarakat.5. Kehidupan yang sejahtera hanya boleh dicapai apabila kesemua penghuni alam ini—manusia dan bukan manusia. umpamanya. masyarakat peribumi melihat dan mentafsirkan alam mereka melalui pengalaman-pengalaman.

Namun lambang kuasa agung ini tidak mempengaruhi kehidupan masyarakat ini secara langsung.Secara umumnya. Orang Asli mengamalkan agama nusantara tradisional. serangga atau tumbuhtumbuhan. Sebaliknya. keramat dan semangat-semangat bebas yang lain. Agama tradisional ini turut menganjurkan kepercayaan kepada satu kuasa yang agung. masyarakat peribumi tradisional di Sabah mempercayai semua objek mempunyai semangat. Terdapat duajenis omen: satu di antaranya boleh . mereka juga mempercayai lambang-lambang kuasa lain seperti naga dan keramat yang berperanan mengawal kegiatan manusia di atas permukaan bumi. Moyang (Temuan). Selain itu. Sekiranya ahli masyarakat ini melanggar laranganlarangan tertentu. Tbhan (Che' Wong) dan sebagainya. semangat-semangat binatang dan makhluk-makhluk hidup yang lain (selain semangat manusia) yang 'berminat' mendekati manusia dikenali sebagai omen. Petir dipercayai duduk dalam awan dan memerhatikan tingkah-laku manusia di bawahnya (bumi). petir akan marah dan menurun bencana banjir dan ribut petir. Secara umumnya. karei (Temiar dan Chewong). mereka mempercayai terdapat kuasa-kuasa lain yang wujud di sekeliling mereka dan mempunyai pengaruh yang besar ke atas kehidupan manusia. yang dianggap oleh sesetengah ahli antropologi sebagai agama pra-Aryan. gohar (Batek) dan sebagainya—ialah lambang kuasa yang agak dominan dalam kepercayaan Orang Asli. Kesan 'kemarahan' ini bukan sahaja dihadapi oleh pesalah tersebut tetapi oleh keseluruhan komunitinya. Sementara itu. Upacara-upacara diadakan untuk 'meredakan' kemarahan semangat atau memujuk makhluk-makhluk ini supaya memberikan perlindungan dan menjauhkan semangat jahat (rogon) danpada membawa bencana dan wabak penyakit kepada ahli komuniti. Antara kuasa-kuasa ini ialah petir. Kuasa ini dikenali dengan berbagai istilah berdasarkan sukukaum: Nyenang atau Jenang (Semai). Petir—makhluk yang menyerupai ungka dan dikenali dengan berbagai panggilan seperti ngkuu' (Semai). Masyarakat tradisional di Sabah dan Sarawak turut mempunyai sistem kepercayaan yang hampir sama dengan peribumi di Semenanjung. naga (atau ular besar). di antaranya mentertawakan atau mempersendakan makhluk-makhluk yang lemah seperti binatang. Kepercayaan terhadap kekuasaan makhluk ghaib ini telah mendorong ahli masyarakat mengawal perlakuan mereka sendiri.

Selain itu. Semangat-semangat ini dipercayai mendiami segenap pelosok alam semesta seperti hutan. Kegagalan manusia menjaga keseimbangan dalam hubungan antara dua dimensi alam ini akan mengancam kestabilan alam dan seterusnya menyebabkan berlaku bencana atau malapetaka di alam nyata. gunung. sifat semangat si mati akan berubah daripada manusia kepada binatang. manusia hendaklah memberikan perhatian kepada omen.ganang. hobolihizan berperanan mengendalikan upacara penyembuhan dan perbidanan. Pengabaian halaman 222 omen boleh mendatangkan bencana atau gangguan kepada manusia. Dalam praktisnya. yang ditunjukkan melalui upacara-upacara keagamaan tertentu. Ciri-ciri seperti ini membolehkan mereka mendekati makhluk-makhluk halus. masyarakat peribumi Sabah juga mempercayai akan kewujudan dimensai kehidupan di alam akhirat. Kepercayaan terhadap kuasa ghaib. Ahli masyarakat dikehendaki menghormati semangat-semangat ini untuk menjaga keseimbangan dalam perhubungan antara manusia dengan kuasa-kuasa ghaib yang dipercayai wujud di sekeliling mereka. Bohohizan biasanya terdiri daripada wanita kerana mereka dikatakan mempunyai jiwa yang halus dan hati yang dingin. Ada juga upacara-upacara dijalankan di tempat-tempat suci. gua dan bahagian bawah bumi. hobohizan menggunakan ubat-ubat herba dan tumbuh-tumbuhan sebagai bahan . khususnya dalam mengatur disiplin diri dan hubungan sosial. Semangat boleh ditemui melalui mimpi dan biasanya dilakukan oleh pakar pengamal perubatan (perbomohan) tradisional yang dikenali sebagai babalian atau bohohizan. Untuk mendapatkan nasib yang baik. Suminundu. yang boleh mendatangkan kebaikan dan keburukan. peribumi Sabah juga mempercayai kewujudan lambang kuasa agung. jelas mempengaruhi kehidupan masyarakat peribumi Sabah. Kematian merupakan tahap perubahan yang terpaksa dilalui semua manusia dan pada tahap ini. Dari segi kewajipan pula. Di samping kuasa-kuasa luar biasa ini. dikenali sebagai Kinoringan dan isterinya. ekonomi dan politikal mereka.membawa nasib baik manakala satu lagi membawa nasib buruk. Manusia boleh berhubung dengan semangat-semangat ini melalui beberapa cara seperti persembahan di mana semangat dijemput untuk 'berkenduri'. sungai.

Ilham mengenai herba dan tumbuhtumbuhan yang sesuai untuk mengubati sesuatu penyakit biasanya diperoleh melalui mimpi. jampi halaman 223 dan mantera kerana dipercayai. umpamanya. terdapat tuhan. kecuali berbeza dari segi terminologi unsur-unsur keagamaan dan tafsiran konsep. dengan 'kehadiran' lambang-lambang kuasa. Orang Iban. Justeru itu. Dewa pemujaan padi. nama tuhan-tuhan ini sering diseru dan 'dilibatkan' dalam upacara-upacara gawai. Dalam rangka memahami tuhan petara. palang gana. mereka (komuniti rumah panjang) akan dilimpahkan dengan perlindungan luar biasa (supernatural) dan seterusnya dapat mewujudkan kesejahteraan di segenap penjuru alam. Kepercayaan masyarakat peribumi tradisional di Sarawak juga mempunyai banyak persamaan dengan kepercayaan peribumi Malaysia yang lain. kesihatan yang baik dan terlepas daripada sebarang ancaman atau dugaan.tuhan lain yang mempunyai kuasa yang sama dan berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini seperti bunsu rihut (tuhan angin).tuhan dipercayai menjaga segenap tempat dan penjuru alam. pulanggana (tuhan utama dalam pemujaan padi) dan singalang hurung (tuhan perang). Tuhan ini dipercayai turun ke alam nyata (dunia) dengan menjelmakan dirinya seperti seekor katak atau belalang (yang aktif pada waktu malam). dipercayai menjadi penjaga bumi .petara kehonglangit (tuhan syurga). Salampandai mencipta manusia dari tanah liat. Tuhan. mempercayai akan kewujudan berbagai semangat (antu) dan tuhan-tuhan (petara). petara pucuk kaiyu (tuhan pucuk kayu) dan petara tengah tanah (tuhan bumi). terdapat tiga lagi tuhan yang berpengaruh ke atas kehidupan masyarakat ini: salampandai (pencipta manusia). Upacara-upacara keagamaan dan penyembuhan dijalankan mengikut keperluan kecuali upacara kesyukuran yang wajib diadakan setiap tahun.utama dalam upacara penyembuhan. Upacara-upacara keagamaan seperti gawai diadakan bertujuan untuk memujuk. Selain itu. memperbaharui permohonan perlindungan dan menunjukkan tanda kesyukuran kepada tuhan-tuhan ini kerana perlindungan yang telah diberikan di setiap penjuru alam tersebut telah membolehkan ahli masyarakat mendapat hasil tuaian yang lumayan.

Justeru peranannya yang sedemikian rupa. antu bung kamba dan antu kelansat. batu-batan dan sebagainya. masyarakat ini akan mengadakan upacara korban (piring). Menurut mitos masyarakat ini. masyarakat Iban mengadakan upacara pemujaan tuhan ini pada setiap tahap pengerjaan ladang huma. kilat. penyakit. Semangatsemangat ini boleh keluar dari tubuh dan bergerak dengan agak bebas. Seterusnya. serangga. Singalang burung merupakan tuhan terpenting kerana peranannya sebagai dewa perang dan melindungi kebajikan manusia. reptilia. iaitu semangat. orang Iban juga mempercayai akan dualisme tubuh dan semangat pada setiap makhluk.(tanah). Sebagai tuhan perang. Selain daripada konsepsi terhadap tuhan-tuhan dan semangat. bertukar-tukar maklumat tentang alam. Upacara korban juga diadakan semasa membina rumah baru atau sebelum upacara pengkebumian berlangsung. tumbuh-tumbuhan. Tiga antu yang utama dinamakan gerasipapa. haiwan. bertujuan memberitahu tuhan ini tentang tujuan penggunaan-penggunaan tanah tersebut. orang Iban menyeru nama singalang hurung dalam upacara-upacara perayaan yang ada hubungannya dengan amalan ngayau (penggal kepala) kerana dipercayai tuhan ini sentiasa melindungi keselamatan dan membantu mereka dalam gerakan. Ketiga. penyembuhan dan halaman 224 sebagainya. Dualisme ini menganjurkan kepercayaan bahawa setiap makhluk alam yang wujud secara nyata {tubuh} mempunyai pasangan ghaibnya. Makhluk-makhluk ini termasuklah manusia. singalang hurung telah memperkenalkan rahsia bercucuk tanam serta menjaga semangat tanaman ini kepada orang Iban. memujuk palang gana supaya mengembalikan kesuburan padi. orang-orang Iban juga mempercayai konsep semangat (antu) sebagai lambang kuasa yang sentiasa wujud di sekeliling mereka. Dalam pengembaraan tersebut.tiga antu ini dianggap 'jahat' kerana hanya menimbulkan perkaraperkara yang negatifyang mengganggu kehidupan manusia. Sekiranya padi diserang penyakit.gerakan memburu kepala. Pengembaraan semangat manusia dijelmakan melalui mimpi- . semangat-semangat ini berjumpa antara satu sama lain.

Kayan. Agama tradisional Kenyah. Kegagalan menyediakan kelengkapan. Pelbagai upacara dan pantang larang diadakan dan dipatuhi sebagai pendekatan mengekalkan hubungan baik ini.mimpi yang menjadi punca ilham utama bag! manang dalam usahanya menghalau antu jahat atau mengubat penyakit. . Kaadaan ini akan mengancam kehidupan manusia akibat kekurangan bekalan makanan. Gawai diadakan dengan berbagai-bagai skop dan tujuan. misalnya. Semangat manusia yang telah meninggal dunia akan tinggal di tempat bernama sebayan. umpamanya. Lun Bawang dan sebagainya.kelengkapan tersebut mungkin menyebabkan antu marah (kerana tidak dapat menjalankan kehidupan hanannya dengan sempurna) dan menunjukkan kemarahan dalam bentuk gangguan-gangguan kepada kehidupan manusia ataupun kepada semangat-semangat lain. Kepercayaan ini merupakan contoh hubungan antara dunia nyata dan ghaib yang perlu dipelihara demi keseimbangan kedua-dua dimensi ini. akan menyebabkan kesuburan padi terganggu dan seterusnya gagal mengeluarkan hasil. Memandangkan semua makhluk mempunyai semangat. Gangguan kepada semangat padi. berkaitan dengan pencarian harta dan kekayaan. dan berhubungan dengan ngayau dan martabat. Berdasarkan kepercayaan ini. orang Iban berkewajipan membekalkan antu saudara-mara mereka dengan peralatan-peralatan seperti parang dan makanan serta barang-barang kelengkapan yang lain untuk membolehkannya menjalankan kehidupan harian dengan sempurna di sebayan. Kaadaan serta kehidupan di sehayan dipercayai mempunyai persamaan dengan dunia nyata kecuali kewujudannya dalam dimensi yang ghaib. upacara yang berkaitan dengan kesihatan dan kelangsungan hidup. Kesemua upacara gawai diadakan bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan dalam hubungan di antara manusia dengan petara ataupun antu. orang Iban sentiasa menjaga hubungan baik dengan semangat-semangat ini. Kelabit. Perspektif keagamaan yang hampir sama diamalkan oleh kelompokkelompok peribumi yang lain seperti orang Kenyah. Antara upacara utama dinamakan gawai. yang kesemuanya boleh diklasifikasikan kepada empat: upacara yang berkaitan dengan penanaman padi.

manusia. Pantang-larang ini amat berkesan mengawal sikap dan perlakuan ahli masyarakat peribumi membolehkan mereka sentiasa wujud dalam kaadaan yang bersepadu. haiwan dan makhluk-makhluk alam yang lain saling bergantungan dan melengkapi di antara satu sama lain. Oleh itu. tuhan Bungan Malan merupakan lambang kuasa utama dan mempunyai pengaruh yang agak meluas ke atas kehidupan masyarakat ini. Sebahagian daripadanya berkaitan dengan sistem keagamaan dengan bentuk.menawarkan satu kosmologi yang kompleks. masyarakat peribumi juga mempunyai pelbagai bentuk kawalan sosial. semangat. Selain itu. seperti ikan dengan daging. Perbincangan di atas secara umumnya menunjukkan bahawa sistem keagamaan peribumi negara ini menganjurkan satu pandangan mengenai alam halaman 225 semesta di mana dunia nyata haruslah wujud dalam keadaan yang seimbang dengan dunia luar biasa atau ghaib (yang diwakili oleh tuhan dan semangat). Dalam agama tradisional yang dinamakan Bungan. masyarakat peribumi juga dikawal oleh berbagaibagai pantang larang. dalam satu masa. Selain keagamaan. Salah satu larangan yangjelas mempengaruhi kehidupan masyarakat ini adalah peraturanperaturan yang berhubung dengan aspek makanan dan pemakanan. menyebabkan berlaku ketegangan di . Sebagai pelengkap kepada kawalan ini. masyarakat ini juga melarang sisa-sisa makanan yang berlainan kategori ini dibuang di tempat yang sama. Larangan ini dikenakan kerana bimbang semangat-semangat makanan dari kategori yang berlainan ini tidak serasi antara satu sama lain. Misalnya. khususnya dalam mewujudkan kestabilan diri dan kesepaduan sosial. orang Semai melarang ahli-ahlinya daripada memakan makanan dari kategori yang berbeza. dalam mana tuhan-tuhan. upacara-upacara diadakan untuk untuk tuhan ini bertujuan untuk mendapatkan hasil tuaian yang lumayan dan perlindungan keselamatan (kesihatan). sejahtera dari segi zahir dan batin. Kepercayaan ini telah menjadi panduan dan pegangan hidup yangjitu. Bungan Malan dipercayai mengawal kesuburan padi dan kesihatan manusia.bentuk kawalan yang ditawarkan adalah bersifat kawalan supernatural.

Sekiranya nasi bertaburan di atas lantai.antara semangat-semangat tersebut. ribut petir dan banjir besar. Di kalangan orang Batek-Negrito. pertembungan semangat makanan ini dipercayai akan 'melahirkan' satu semangat jahat (nyaniik) yang baru. Di kalangan orang Batek Negrito pula. dipercayai semangat padi akan merajuk dan lari meninggalkan keluarga itu. halaman 226 Selain itu. yang dinamakan penaliik. Dari perspektif kosmologi Semai pula. Mangsa penyakit ini akan menghidap sakit kuning dan keguguran rambut. manakala orang Semai menamakannya terlaij. Makanan yang zatnya tercemar ini dipercayai menjadi racun dan memudaratkan kesihatan sesiapa yang memakannya. juga melarang anggotanya membazirkan makanan (nasi). tuhan harimau akan marah dan membalas dendam dengan memakan atau membunuh orang yang melakukan kesalahan tersebut secara biasa (membaham . terdapat juga larangan mempersendakan makhluk-makhluk alarn yang lain seperti tumbuh-tumbuhan. seperti memotong kayu tanpa niat untuk menggunakannya atau membunuh binatang tanpa niat untuk memakannya. Temiar. Di samping itu. Larangan yang melibatkan kawalan supernatural seperti ini menyediakan pengajaran moral yang tinggi kepada ahli masyarakat ini. Kemarahan gohar terserlah ke alam nyata dalam bentuk bencana alam khususnya hujan. Lun Bawang dan lain-lain. ia boleh membawa maut. perbuatan menyatukan berbagai jenis makanan ini menimbulkan kemarahan kuasa yang menjaganya. Penalik merupakan nyaniik yang menimbulkan penyakit yang dinamakan salah caknak (salah makan). Mengikut kepercayaan ini. Mereka diwajibkan mendisiplinkan diri supaya berjimat cermat dalam pengurusan dan penggunaan sumber (makanan) serta mengelakkan pembaziran: lauk mestilah dimakan sedikit demi sedikit (sejenis sekali makan) dan nasi mestilah dimakan dengan cermat. Jika dibiarkan. haiwan atau serangga tersebut dijaga oleh tuhan petir dan harimau. Sekiranya manusia melanggar larangan ini. kebanyakan masyarakat peribumi. dikenali sebagai gobar. Kenyah. Kehilangan semangat padi akan menyebabkan hasil tuaian pada musim berikutnyajatuh. binatang dan serangga. seperti orang Semai. larangan ini dinamakan lawac. "Pergaduhan" semangat-semangat ini boleh menyebabkan 'zat' makanan-makanan tersebut tercemar.

masyarakat ini juga mematuhi larangan-larangan lain seperti mentertawakan atau mempersendakan ahli-ahli yang kurang bernasib baik (seperti orang cacat). Temiar dan Batek. Masyarakat peribumi juga melarang keras perlakuan seks bebas. Larangan tulah mendidik ahli masyarakat yang muda menghormati warga tua. air bah atau ribut taufan melanda rumah panjang pesalah. Kepercayaan terhadap bencana tulah turut menjadi pegangan masyarakat peribumi di Sabah dan Sarawak (seperti orang Bisayah). masyarakat ini turut dikawal oleh pelbagai pantang larang. ayam. Mereka melarang mentertawakan makhluk-makhluk rendah seperti kucing. Larangan yang sama menjadi pegangan orang Lun Bawang di Sarawak. dan mengekalkan sistem ekologi dalam kaadaan yang seimbang. Selain itu. karey atau karei). pesalah juga mungkin mendapat pembalasan yang lebih teruk kerana beliau bersama-sama dengan rumah panjangnya akan bertukar menjadi batu. lembab berfikir dan akhirnya menghilangkan keupayaan fizikalnya. ribut petir dan banjir besar. Menurut teori penyakit orang Semai (dan kebanyakan suku-kaum Orang Ash yang lain).pesalah) atau luar biasa. khususnya makhluk-makhluk yang kecil dan lemah. Pembunuhan secara luar biasa dilakukan dengan memakan semangat (ruwai) pesalah. terutama . Dalam hubungan sesama manusia. Tulah dikatakan bersifat seperti kekotoran (daki) yang melekat pada setiap bahagian tubuh badan menyebabkan pesalah tersebut berat untuk bergerak. Pantang larang ini mengajar masyarakat peribumi menghormati alam sekitar. seseorang itu akan mati sekiranya ruiaai atau semangatnya rerbunuh. Kemarahan lambang kuasa ini. katak. binatang dan serangga (umpamanya rama-rama). yang dikenali sebagai terlaij atau lawac. dimanifestasikan dalam bentuk hujan. Menurut orang Semai. di antaranya dinamakan tulah. tulah berlaku apabila orang yang lebih muda mempersenda atau membantah percakapan atau melawan orang tua. Perbuatan ini boleh mengundang malapetaka (asah) yang berbentuk hujan batu. beruang dan lain-lain. Sifat-sifat seperti ini diistilahkan oleh orang Semai sebagai la-es. Selain itu. Temiar dan Batek menganggap pelanggaran larangan ini seperti mengundang kemusnahan kerana perbuatan ini akan memmbulkan kemarahan tuhan petir (ngkuu'. Orang-orang Semai.

Orang Murut tradisional turut mengenakan hukuman mati ke atas pesalah sumbang muhrim. Hukuman ini dilaksanakan secara memenggal kepada pesalah.4 Nilai dan Norma Kehidupan harian masyarakat peribumi banyak berpandukan sistem nilai dan norma. Hukuman-hukuman yang berat seperti ini menyangkal mitos yang dicipta masyarakat Barat yang mendakwa masyarakat peribumi di rantau itu mengamalkan seks bebas. Sementara itu. Umpamanya. orang Kenyah mengenakan hukuman yang halaman 227 dinamakan pelabai. pesalah wanita pula akan ditelanjangkan dan diikat pada tiang sen rumah panjang. pasangan yang melakukan sumbang muhrim dihukum bunuh dengan memasukkan kedua-kedua pesalah tersebut ke dalam bubu raya dan mencampakkannya ke dalam lubuk. Di kalangan orang Semai pula. Melalui hukuman pelahai. terdapat banyak lagi pantang larang yang berperanan menyusungalurkan kehidupan masyarakat ini. Selain daripada larangan-larangan yang dibincangkan di atas. 13. penduduk akan merejamkan kemaluan pesalah lelaki dengan pokok tepus. menghormati warga tua merupakan nilai yang .sumbang muhrim (perlakuan seks di kalangan ahli keluarga).pesalah dan mencampakkan (menghanyutkan) mayat mereka ke dalam sungai.5. antara manusia dengan alamnya dan seterusnya memelihara keseimbangan dimensi-dimensi alam. Orang ramai yang lalu-lalang akan meludah ke atas badan pesalah tersebut sambil menderanya dengan kata-kata yang kesat. Aturan-aturan sosial dan supernatural yang diamalkan melalui konsep pantang larang ini dapat melatih ahli masyarakat peribumi menghargai setiap makhluk yang wujud di persekitaran mereka. Umpamanya. Hampir setiap masyarakat mengenakan hukuman berat ke atas ahli-ahli masyarakat yang melanggar larangan ini. Disiplin seperti ini dapat mewujud sikap hormat-menghormati ahli-ahli komuniti.

Masyarakat ini juga berkongsi kuasa (khususnya tanggungjawab memimpm masyarakat). warga muda dilarang meludah ke arah warga tua walaupun tanpa niat untuk menghina atau memarahinya. Selain nilai ini. seperti kanak-kanak. binatang buruan. terus hidup tanpa diancam kelaparan. Falsafah. kewajipan sosial (seperti membantu ahli masyarakat yang malang) dan sebagainya. secara saksama di kalangan ahli masyarakat atau komuniti. tanggungjawab keagamaan (khususnya dalam menyempurnakan upacara-upacara). Selain dikawal oleh larangan tulah. khususnya dalam menjaga hubungan baik antara ahli masyarakat. Nada suara yang rendah melambangkan tanda hormat warga muda tersebut kepada warga tua. tanggungjawab dan seumpamanya.utama. warga muda dilarang berkelakuan biadap di hadapan warga tua. "Orang tua lebih dahulu makan garam". umpamanya. warga muda tidak wujud". Satu lagi nilai yang dianggap mulia oleh kebanyakan masyarakat peribumi ialah amalan perkongsian. di samping mengingatkan warga muda bahawa warga tua lebih dahulu mengharungi pengalaman-pengalaman hidup. sikap menghormati warga tua dianggap sebagai satu kewajipan yang mesti ditunaikan oleh setiap warga muda. warga muda juga dibendung pelbagai norma. Kewajipan ini ditunjangi oleh pelbagai falsafah. Di . di antaranya: "Kalau tidak ada warga tua. warga muda dikehendaki melakukannya dengan sopan iaitu menundukkan badan ke arah lain sambil meludahkan air liur perlahan-lahan.falsafah seperti ini mengajar ahli masyarakat mengenali asal usul kehidupan. Amalan perkongsian sumber yang diamalkan dalam kehidupan ekonomi membolehkan ahli masyarakat yang lemah. Justeru itu. Di kalangan orang Semai. Sewaktu meludah. orang tua. hasil-hasil hutan. Masyarakat Orang Asli tradisional berkongsi semua sumber kehidupan seperti tanah. Selain itu. Antaranya. warga muda juga hendaklah bertutur dalam nada suara yang rendah semasa bercakap dengan warga halaman 228 tua. orang sakit dan orang cacat. masyarakat ini menganjurkan agar warga muda belajar mengenai liku-liku kehidupan daripada warga tua kerana pada suatu masa nanti mereka (warga muda) juga akan menduduki status ini.

kehilangan ahli masyarakat memberi kesan yang mendalam kepada anggota komuniti yang lain. Di kalangan masyarakat Semai. Nilai ini merupakan sebahagian daripada perkongsian tanggungjawab sosial yang utama. Puhnan ialah gejala atau kemalangan yang berlaku apabila seseorang itu gagal memenuhi hasratnya untuk menikmati sesuatu jenis makanan. konsep perkongsian mereka meliputi aspek emosi. yang wajib diamalkan oleh semua pihak. kegiatan ini dinamakan senguyun. Masyarakat peribumi juga mengutamakan sikap bekerjasama dan bergotong-royong. mereka sentiasa mengutamakan perkongsian sumber (makanan) sebagai langkah mengelakkan kejadian puhnan kerana bimbang akan kehilangan anggota masyarakat. amalan perkongsian dari segi ekonomi dikawal oleh konsep kempunan (punan ataupuhnan). dibaham binatang buas atau jatuh dari atas pokok) dan kadang-kadang boleh membawa maut. ladang-ladang ahli yang menyertai kumpulan senguyun akan dikerjakan satu persatu sehingga halaman 229 . Dalam kegiatan ngeruyud. Di kalangan orang Kenyah. membina rumah. Mangsa puhnan akan ditimpa kemalangan (seperti dipatuk ular.kalangan masyarakat Temiar. kegiatan seperti ini dinamakan ngeruyud. mereka menyelesaikan atau menyempurnakan sesuatu pekerjaan (seperti membuka ladang. Mengikut amalan ini. Mereka berkongsi kesedihan dan emosi khususnya apabila berlaku kemalangan atau kehilangan anggota masyarakat. Amalan ini memerlukan anggota masyarakat mengumpul tenaga dan kemudiannya menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. Contohnya. Amalan kerjasama juga dilaksanakan melalui konsep berderau iaitu menyiapkan sesuatu pekerjaan secara bergilir-gilir. sekiranya ada keluarga yang kurang bernasib baik kerana rumah mereka runtuh dipukul ribut. membersihkan kawasan perkuburan dan sebagainya) secara bersamasama. anggota-anggota masyarakat yang lain akan menggabungkan tenaga dan membina rumah keluarga malang itu bersama-sama. Di kalangan masyarakat kecil. seperti Orang Asli. Di kalangan orang Lun Bawang. Oleh itu. Kumpulan senguyun biasanya dibentuk dalam proses mengerjakan ladang.

dan seumpamanya. Semua ibu bapa bertanggungjawab mendidik dan memasyarakatkan anak-anak mereka sejak dari umur yang paling muda. Dalam proses pembelajaran ini. misalnya. akan mendapat pembalasan tenghaak seperti mengalami kerugian besar. Kayan. Di kalangan orang Semai. khususnya untuk mensosialisasikan anak-anak mereka.kanak tidak disuruh bekerja tetapi dibiarkan meniru kegiatan yang dijalankan oleh ibu-bapa mereka: anak lelaki meniru pekerjaan bapa manakala kanak-kanak perempuan meniru pekerjaan ibu. Orang yang tidak jujur. tuan punya ladang tersebut berkewajipan menyediakan makanan dan minuman untuk para peserta senguyun. kebanyakan masyarakat peribuminya (seperti orang Iban. ketika orang yang tidak jujur itu masih hidup. kejujuran seseorang itu dikawal oleh konsep tenghaak. Oleh itu. setiap kanakkanak Negrito akan meniru (dan mempraktikkan) kegiatan-kegiatan ibubapa mereka dalam permainan-permainan di kalangan rakan sebaya.selesai. Tenghaak merupakan satu bentuk pembalasan menyerupai konsep dosa tetapi pembalasan tenghaak biasanya berlaku di dunia. seperti menipu atau memperdayakan orang lain. kebanyakan . mendapat kemalangan. Di negeri-negeri ini. Fenomena ini merupakan sesuatu yang diterima umum oleh masyarakat ini kerana ia satu proses pembelajaran tidak formal. kanak. Sewaktu pulang ke rumah. Mempelajari kehidupan masyarakat melalui proses sosialisasi merupakan norma utama yang dipegang oleh setiap ahli masyarakat. Kenyah. sikap jujur (dan telus) merupakan nilai yang dipandang tinggi dan amat dititik beratkan oleh semua anggota masyarakat ini. anak-anak diajak bekerja sejak dari kecil lagi. Di kalangan orang Negrito. Di Sabah dan Sarawak. Selain itu. Rungus) meletakkan penilaian yang tinggi ke atas sifat keberanian yang ditunjukkan oleh ahli-ahlinya. ditimpa penyakit yang serius. khususnya dalam melindungi komuniti rumah panjang. Kegiatan mereka tidak pernah dihalang oleh ibu bapa kerana ia dianggap sebagai norma pembelajaran yang wajar diikuti setiap kanak-kanak. Pada masa sesebuah ladang dikerjakan. sikap jujur dan berbudi bahasa juga dipandang tinggi oleh masyarakat.

yang dikenali sebagai adat. undang-undang adat ini dinamakan dinamakan "Undang-undang "Undang-undang adat sebagai Anak Adat Negeri" Natif" manakala formal di Sarawak Law).pegawai tinggi kerajaan. Mereka sudah pun 'meninggalkan' corak kehidupan tradisional tetapi belum lagi sampai ke puncak kemajuan. 13. yang bercirikan nilai-nilai peradaban yang tinggi. adat . (Native Customary Pengangkatan undang-undang menunjukkan pengiktirafan kerajaan Sabah dan Sarawak ke atas nilai-nilai peradaban peribumi mereka. Namun bagi Peribumi (atau Orang Asli) di Semenanjung. telah diinstitusikan sebagai sebahagian daripada undang-undang formal. atau adat. ahli-ahli perniagaan yang berjaya dan seumpamanya.6 KEDUDUKAN MASYARAKAT PERIBUMI KINI Pada hari ini. yang menyebabkan mereka lambat untuk mencapai pembangunan yang ideal. Peribumi di Sabah dan Sarawak jauh lebih maju (dan membangun) berbanding halaman 230 Peribumi di Semenanjung. masyarakat Peribumi telah jauh berubah. mereka masih perlu belajar dan berusaha lebih gigih untuk mencapai kedudukan seperti ini. Dalam mengharungi pembangunan hari ini. pemimpin negen. Orang Asli masih dibelenggu pelbagai masalah seperti kemiskinan.sistem nilai. pegawai. Dalam pencapaian ini. Di Sabah. kurang pendedahan. Memandangkan masyarakat-masyarakat perbumi ini tidak mempunyai sistem tulisan. norma peraturan-peraturan (cara) hidup masyarakat peribumi. 13. keterbatasan peluangpeluang dan seumpamanya. Di Sabah dan Sarawak.7 KESIMPULAN Masyarakat peribumi Malaysia secara umumnya mempunyai cara hidup. sudah ada ahli masyarakat Peribumi yang menjadi pemimpin tertinggi negara.

1995. Australian National University. Honolulu: University of Hawai'i Press. 2. Ciri-ciri peradaban yang tinggi ini menjadi landasan utama bagi setiap kelompok peribumi untuk meneruskan kewujudan mereka sebagai sebuah masyarakat atau komuniti dan seterusnya mengekalkan identiti mereka sehingga kini. TheSemai:A Nonviolent People of Malaya. dan R. 161. 177-195. Juli Edo.Bellwood. LasimbangJannie.." PhD Thesis. 4. (revised edition). mematuhi setiap peraturan dan larangan serta menghormati makhluk-makluk yang wujud di sekeliling mereka. Prehistory oftheIndo-Malaysian A rchipelsgo. Malaysia. (Bangkok: Asia Indigenous People Pact. Ketiadaan sistem tulisan juga telah 'memaksa' mereka menghafal serta menghayati setiap unsur adat. Vol. 1968. Bell-wood. him. Lihat Tuie Meechang. 1998. 3. Dentan. Masyarakat Lun Bawang Sarawak: Satu Pengenalan." dim. Indigenous Peoples of Asia: Many Peoples. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. him. 1-25. 1996). Benjamin. Rinehart & Winston.xii." dim. One Struggle. yang akhirnya meletakkan sistem pemikiran mereka seolah-olah seperti sebuah kitab atau teks undang-undang (adat). Kesebatian serta penghayatan ini membolehkan setiap ahli masyarakat mengawal diri. 5. Lihat juga G. 1997. halaman 231 NOTA 1. Federation Museums Journal.diperturunkan secara lisan dan terpaksa dipelihara dalam ingatan setiap ahli masyarakat. Lihat P. New York: Holt. "The Indigenous People of Sabah. 1966. . "Claiming Our Ancestors' Land: An Ethnohistorical Study of Seng-oi Land Rights in Perak. "Temiar Social Groupings. Ibid.K. menunaikan kewajipan dan tanggungjawab.

1970). 7. Sivapalan M. halaman 232 dlm. Kedit Peter. (Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. The Sarawak Museum Journal.. Juli Edo.Cit. 1968. 12. Rajakrishnan . Lihat Dentan. 1984. Benjamin. 303.op. 9. 13. 1988." dim. 1-43. Lihat Juli Edo. Lihat D. Kredit Peter. Lihat Jacob Dungau Sagan. Kuala Lumpur: Persatuan Muzium Bab 14 TAMADUN INDIA: SEJARAH. Lihat D. G. 1979. Lihat M. 1996. Pahang: Dahulu dan Sekarang. dan M. "Upacara Serah: Singkapan Hubungan Orang Semai DenganKerajaanMelayuLamaPahang. Freeman. him. XL. "The Kenyah of Sarawak. No. 11." Malaysia. 61 (New Series). 1989.NorazitSelat(ed). 10.cit. him. 8. Op. op. Modernization among thelhan of Sarawak. 1980). Juli.1968. Cit.6. (London: Athline Press. 13. KERAJAAN DAN PENTADBIRAN G. Federation Museums Journal (New Series). Report on thelhan. "Headmanship and Leadership in Temiar Society. Howell. Vol." dim. Freeman. Rajantheran R. Endicott.

Indian National Congress. Pada zaman berikutnya. Gupta. Bukti-bukti menunjukkan wujudnya konsep kehidupan selepas kematian. Devaraja. Arya Samaj. Maurya. Tinggalantinggalan zaman ini terdapat hampir di seluruh kawasan halaman 235 benua kecil India dan mereka telah mengetahui kaedah menghasilkan benang dan kain. unsur-unsur zaman batu ini selaras dengan unsur-unsur zaman batu di beberapa kawasan lain di dunia. Mughal. tetapi ketidakwujudan atau kekurangan lain-lain bukti telah menghadkan pengetahuan tentang kehidupan zaman ini.0001. Harsha. Lord Warren Hastings. Akbar. Zaman Vedik. Pallava. pertanian. Berdasarkan penemuan jenisjenis peralatan batu dapat disimpulkan bahawa aktiviti pemburuan dan mengumpul bahan-bahan makanan berlaku di tebing sungai. Bentuk budaya yang muncul di India menunjukkan alat-alat batu yang digilap. tradisi Zaman Batu Baru dianggap sebagai pendahuluan kepada kemunculan tamadun Harrapa (3. Mahatma Gandhi. Kalabhra. Asoka. Vijayanagar. tembikar dan penggunaan kayu dalam pembinaan. Variyam. Kamshka. Chola. menggunakan binatang kecil dan penggunaan biji-bijian. Chandragupta. Kaveripattmam. 14.000SM. Di Zaman Batu Baru (Neolitik).500SM) di Lembah Sungai Indus. Sangam. iaitu Zaman Batu Pertengahan (Mesolitik) penduduk India telah menjalankan aktiviti pertanian dan penternakan. Lord Mountbatten. menghiasi badan. Samiti.Lembah Sungai Indus. penternakan. Sabha.000SM di . Indo Arya.1 ZAMAN PRASEJARAH Zaman Batu Awal (Paleolitik) dapat dibuktikan melalui penemuanpenemuan arkeologi yang membawa kita sehingga ke tahun 400. Samudragupta.2 ZAMAN PROTOSEJARAH Zaman proto-sejarah di India bermula lebih kurang pada tahun 3. Dalam konteks ini. 14.

Di Mesopotamia. Mengenai perancangan bandar. kota-kota itu mempunyai jalan yang lebar (9-34 kaki) dan lurus serta panjangnya setengah batu untuk digunakan bagi trafik beroda dan orang jalan kaki. Budaya Lembah Sungai Indus meliputi kawasan Punjab.400-2. Punjab) yang bermula pada tahun 1872 dan di Mohenjo-daro (di daerah Larkana. Sind) pada tahun 1921 menunjukkan masyarakat Lembah Sungai Indus telah mencapai suatu tahap tamadun yang tinggi termasuk dalam bidang pertanian. Perancangan bandar yang rapi. Penemuan-penemuan arkeologi di Harappa.Lembah Sungai Indus.tiang lampu di jalan raya dan sampah sarap seperti tembikar yang pecah dijumpai dalam lubang jauh dari kota. Mohenjo. pekedai dan rumah-rumah orang kaya boleh diasingkan dari runtuhan itu. dijumpai barang-barang buatan Harappa (2. pertukangan dan organisasi. tamadun Mesir dan tamadun Cina. Rumah-rumah dibina dengan batu bata yang dibakar dan asas bangunan dibina di bawah tanah. Penemuan-penemuan seni ukir juga menunjukkan pergaulan . Kota mempunyai sistem saluran yang sungguh tersusun. Jalan-jalan ini pula mengandungi lorong-lorong yang penuh sesak dengan rumah-rumah.daro. bekalan air yang mencukupi dan sistem saluran yang baik memungkinkan kita membuat andaian bahawa wujudnya kewibawaan sivik yang tinggi. Mengenai penduduknya. Melalui kaedah arkeologi. carigali-carigali menunjukkan bahawa penduduk Lembah Sungai Indus memiliki kemahiran dalam perancangan bandar dan peraturan kesihatan. ujian-ujian terhadap penemuan tengkorak manusia membuktikan wujudnya empat jenis ras di Mohenjo-daro dan dapat disimpulkan penduduknya merupakan masyarakat kosmopolitan. Setiap lorong mempunyai kolam awam dan kebanyakan rumah mempunyai kolam dan tempat mandinya tersendiri. Bangunan-bangunan perusahaan dan perdagangan serta rumah-rumah tukang. Penemuan-penemuan tinggalan arkeologi di kawasan Harappa (di daerah Montgomery. utara Rajasthan dan kawasan Kathiawar di barat India. Kalibangan dan Dholavira di Lembah Sungai Indus menunjukkan bahawa India (tamadun Indus) juga merupakan perintis dalam pembentukan peradaban-peradaban dunia seiring dengan kemunculan tamadun Mesopotamia (Sumeria).300SM) dan ini membuktikan serta menyakinkan kita tentang perdagangan antarabangsa yang telah berlangsung ketika itu antara dua kawasan peradaban. Lothal. Sind. Ini juga terlihat pada tiang.

menandakan daun.penemuan dari galian di Ankamedu dan Adichanallur di India Selatan juga menunjukkan unsur-unsur yang sama dengan tamadun Indus. Mereka menggunakan beberapa simbol untuk menandakan burung. ikan dan sebagainya merupakan bahan. ikan dan sebagainya.500SM tetapi unsur-unsur budaya tetap diteruskan di kawasan-kawasan lain terutama di Gujarat. Mohor-mohor juga menggambarkan tulisan-tulisan Indus yang disifatkan sebagai logosillabik piktograf). kambing. Broach dan Nagara. .bahan makanan. (si mbol rakaman cahaya agung). menandakan ikan atau bintang dan sebagainya. Dari mohor-mohor terdapat tanda-tanda kapal tanpa tiang kapal dengan kelasi yang menunjukkan penduduk Mohenjo-daro biasa mengenali kapalkapal dan benda-benda yang sama dijumpai di Mesopotamia yang memungkinkan kita membuat kesimpulan tentang hubungan rapat dengan luar negeri. halaman 236 Penemuan alatan membajak yang banyak menunjukkan aktiviti pertanian 2iusahakan secara besar-besaran. Gandum.3 ZAMAN SEJARAH AWAL Walaupun tamadun Indus telah lenyap lebih kurang pada tahun 1. Hanya menerusi penemuan patung-patung. begitu juga bentuk periuk dan benda-benda logam. Ini merupakan rantaian dan kesinambungan kepada perdagangan Gujarat. 14.atau interaksi antara pelbagai bangsa. Penemuan. tangkal dan dari objek-objek kecil dapat kita menemui unsurunsur budaya lmbah Sungai Indus. Di kawasan Gujarat. Contohnya seperti menandakan sikat. beras dan barii dijumpai dari runtuhan dan daging lembu. Beberapa patung yang ditemui di Lembah Sungai Indus menggambarkan konsep Dewi Ibu dan Dewa Shiva diamalkan. manusia. mohor-mohor. Tembikar merah seperti yang ditemui dalam tamadun Indus digunakan di Gujarat. perdagangan laut memainkan peranan penting terutama di bandar-bandar iaitu Prabhaspatan. Dewa Shiva nisembah bukan sahaja dalam bentuk patung tetapi juga dalam bentuk lingo.

000SM.Budaya Indus mulai mengalami kemerosotan dan akhirnya kedatangan orang-orang Arya pada tahun 1. Kedatangan mereka tidak berlaku serentak tetapi berselang-seli dan dalam masa inilah berlaku pertembungan budaya dengan penduduk tempatan. terutama Rig Veda yang disusun antaratahun 1.500-500SM) Asal-usul orang-orang Indo Arya dapat dikesan di kawasan-kawasan antara Poland dan Asia Tengah. Kedudukan raja begitu dihormati dan baginda dinasihati oleh mantriparishad (ahli-ahli adalah negarawan yang dipilih oleh raja).200SM dan 1. Kuasanya dikawal oleh pandangan umum dan undang-undang dan rakyat . Orang-orang Indo Arya telah mencipta teks-teks agama atau Veda-Veda yang mengandungi mazmur-mazmur agama. Sebahagian dari kumpulan yang datang ke kawasan Iran dan Iraq meneruskan migrasi sampai ke benua kecil India. beberapa kampung adalah bahagian visya (bandar) yang diketuai oleh visyapati. barat dan selatan. 14.3. Kekurangan kawasan rumput-rampai bagi ternakan mereka telah mendorong kaum ini untuk bermigrasi ke kawasan utara. beberapa keluarga tinggal dalam sebuah kampung (grama) yang diketuai olehgramina.1 Zaman Vedik (1. Dari Vedaveda ini. dan beberapa visya adalah sebahagian danjana yang diketuai oleh raja (rajana). ekonomi dan agama masyarakat Indo Arya. kita dapat menyusun dan mengetahui mengenai semua unsur kehidupan politik. Walaupun kumpulan Arya halaman 237 dapat mengekalkan beberapa unsur-unsur budaya yang dibawa bersama mereka tetapi pertembungan ini menyebabkan kemunculan satu budaya komposit di kawasan utara India yang dikenali sebagai Budaya Indo Arya (Budaya Vedik). sosial. Asas organisasi politik dan sosial masyarakat Indo Arya ialah kula (keluarga) yang diketuai oleh grihaspati.500SM telah membawa kemunculan satu peradaban baru di barat laut India.

Pertanian merupakan aktiviti utama orang-orang Indo Arya terutamanya tanaman bijirin iaitu barii dan gandum. cukai ke atas tanah merupakan cukai asas. tukang dobi.ketua keluarga untuk membincangkan perkara-perkara penting. perindustrian dan perdagangan. Republik-republik terdiri dari satu puak seperti Shakya. penubuhan republik dan negeri-negeri beraja di kawasan utara India telah membawa sejarah tamadun India ke satu tahap yang penting. Kekuatan republik terletak dalam aspek korporat kerajaan iaitu pertemuan wakil-wakil puak atau ketua.2 Zaman Vedik Terkemudian (600-320SM) Lebih kurang pada tahun 600SM. 14. pembuat Bharukachcha bakul. Terdapat juga orangorang Indo Arya yang menjadi nelayan.3. Bandar-bandar perindustrian dan perdagangan pada zaman ini antaranya Shravasti.ketua dan orang-orang kaya raya) dan samriti (perhimpunan rakyat) berperanan dan bertanggungjawab mengawal kuasa raja. penggunting rambut.mempunyai kuasa untuk menggantikan seorang raja yang menyeleweng dalam tugasnya. dan pembuattembikar. Sumber pendapatan sesebuah republik adalah dari cukai tanah. penjual daging. Dua badan iaitu sahha (anggota-anggotanya terdiri dari ketua. kegiatan penternakan binatang juga penting dan orang-orang Indo Arya menggunakan lembu dalam bidang pertanian dan sebagai sumber susu. Repubik-republik terletak di kawasan kaki Gunung Himalaya dan di barat laut Punjab manakala negeri-negeri beraja terletak di kawasan Sungai Ganges. Champa.peminjamwangdanpedagang. halaman 238 . Selain itu. Salah seorang wakil mempengerusikan pertemuan itu dan beliau diberi gelaran "raja" dan pangkat ini bukan berbentuk turun-temurun. Tamralipti menjadi kota-kota penting dalam perdagangan luar. Dari sudut percukaian. Koliya dan Malla atau gabungan puak-puak seperti Vriji dan Yadava.

Dalam konteks ini. Pemerintah Magadha. Ayodhya. Namun begitu. Taxila dan Bharukachcha di barat mengadakan hubungan ekonomi yang lebih luas. membina saluran air dan sebagainya. Peperangan berlaku selama seratus tahun dan akhirnya Magadha dapat mengekalkan kuasanya di India Utara. menakluki kawasan-kawasan di barat dan utara. membina jalan raya. Negeri-negeri atau kerajaan-kerajaan yang mengamalkan sistem pemerintahan beraja berbentuk turun-temurun dan mementingkan sistem dewamja dengan mengadakan upacara-upacara rajasuya (pentahbisan raja). raja-raja dan golongan sami-sami bekerjasama dalam menekankan konsep dewaraja. Peperangan untuk menentukan keagungan politik dan kekuasaan berlaku antara kerajaan beraja Kashi. . Lima puluh tahun kemudian Mahapadma Nanda mendirikan kerajaan dan dinasti bukan Kshatriya yang pertama.Rajagriha. mendirikan dan menyusun pentadbiran cekap. Di republik ini tidak ada sekatan atau tentangan terhadap pandangan individu yang berbeza dan ini menyebabkan kemunculan pemimpin dan pemikir yang membawa pandangan bukan ortodoks seperti Siddharta Gautama (Buddha) dari puak Shakya dan Vardhamana (Mahavira) dari puakJnatrika. perkembangan ini tersekat kerana Chandragupta Maurya dapat mengalahkan Nanda dan menerajui kerajaan pada tahun 321SM. Bimbisara kemudiannya. Baginda berkahwin dengan puteri Kosala dan Vaishali. melantik pegawai untuk mengukur tanah dan menilai tanaman dan menggalakkan pembangunan di bidang pertanian. Baginda mewarisi kerajaan Magadha. diganti oleh puteranya Ajatashatru pada tahun 493SM dan meneruskan dasar menakluki Kosala. Kaushambi dan Kashi yang penting bagi ekonomi kawasan Ganges manakala Vaishali. mengenakan cukai tanah yang tinggi. Ujjain. Kosala dan Magadha dan republik Vriji. Kashi dan Vriji di utara dan Anga di timur yang menghubungkan perdagangan dalam dan perdagangan luar. vajapeya (menjadikan raja muda semula) dan asva medha (pengorbanan kuda). Bimbisara memerintah pada pertengahan kedua kurun ke-6SM dan merupakan seorang raja yang gigih serta berwawasan politik. Ajatashatru meninggal dunia pada tahun 461SM dan baginda digantikan oleh dinasti Shishunagapada tahun 413SM.

Pengaruh Persia terdapat pada syiling-syiling India dan skrip India. Alexander akhirnya terpaksa membatalkan rancangannya untuk menakluki seluruh India. Pada tahun 519SM di bawah Darius. Chandragupta Maurya telah menggantikan . Gambaran politik India juga semakin jelas kerana empayar Maurya merupakan sebuah kuasa besar yang menguasai sejumlah besar kawasan di India dan sistem politik mencapai tahap keseragaman. menakluki puak-puak halaman 239 tempatan dan melantik gabenor-gabenor untuk mentadbir wilayah-wilayah ini. Kharoshti mempunyai unsur-unsur skrip Aramaic yang digunakan di Persia. kemudian mara ke wilayah-wilayah di India. Gandhara dan kawasan Indus membayar ufti kepadanya. Maharaja Alexander dari Macedonia (Greece) telah menewaskan Darius III. khususnya Punjab. Dasar perluasan kuasa dan serangan Maharaja Alexander telah menyebabkan terbentuknya beberapa petempatan orang Greek di Punjab. Pada tahun 330SM.3 Empayar Maurya (321-185SM) Dengan kemunculan empayar Maurya. Hindush dianggap wilayah kedua puluh empayar Persia dan terdapat askar-askar India yang bertugas dalam tentera Persia. Oleh sebab tenteranya tidak ingin meneruskan dasar perluasan kuasa. 14. Pengasas empayar Maurya. Pergerakan tentera Greek ini telah merintis dan membuka beberapa jalan perdagangan antara barat laut India melalui Afghanistan dan Persia ke Laut Mediterranean (selatan Eropah).Kawasan-kawasan yang terletak di barat laut India berada di bawah pengaruh Cyrus Yang Mahsyur dari Persia (558-520SM) dan puak-puak dari Kamboja. latar belakang sejarah menjadi semakin jelas kerana terdapat banyak bukti dari beberapa sumber persejarahan.3. Jeneral tentera Greek yang terakhir meninggalkan India pada tahun 317SM. berperang dengan Raja Poros (Puru) iaitu raja kawasan Jhelum.

Pada tahun 297SM. Asoka Piyadassi kemudiannya menakluki Kalinga di timur. Bindusara. Mesir halaman 240 (Ptolemy III Philadelphus. 276. Kautalya atau Chanakya (seorang Brahmin) telah membantu Chandragupta menjalankan dasar perluasan kuasa dengan menakluki kawasan-kawasan Indus. Majlis ini juga memutuskan supaya dihantar pengembang-pengembang agama Buddha ke kawasan lain di India dan ke luar India. Penaklukan Kalinga penting dalam sejarah Maurya kerana kemusnahan yang berlaku di dalam peperangan ini menimbulkan kesedihan kepada Asoka sehingga baginda memeluk agama Buddha yang menekankan ahisma (tidak melakukan kekejaman). Disebutkan juga tentang duta Seleucus.utusan diplomatik dan agama ke Syria (Antiochus II Theos 260246SM). perjanjian yang dibuat antara mereka dan perkahwinan puteri Seleucus dengan Chandragupta. Bindusara telah meluaskan empayar sehingga ke Mysore di selatan India dan penggantinya.Nanda pada tahun 321SM ketika baginda berusia 25 tahun dan berasal dari puak Moriya. Ganges dan barat laut India.239SM). 285-247SM). Chandragupta telah memeluk agamaJainisme dan menyerahkan takhta kepada puteranya. Cyrene (Magas) dan Epirus (Alexander). Hubungan dengan dunia luar berkembang sehingga kerajaan dan masyarakat Greek mempunyai pengetahuan yang luas tentang kehidupan . Di bawah pemerintahan Asoka. Megasthenes yang menetap di Pataliputra dan kewujudan jawatankuasa khas bertujuan untuk menjaga kebajikan orang asing. sistem Buddhisme disusun semula semasa Majlis Buddhis Ketiga bersidang di Pataliputra pada tahun 250SM. Asoka telah menghantar utusan. Sumber-sumber bertulis Greek menyebutkan tentang peperangan antara Sandracottos (Chandragupta) dengan Seleucus Nikator (pemerintah Greek). kemenangan ke atas kawasan-kawasan Seleucid di Indus pada tahun 303SM. Panduan dan strategi yang diberikan oleh penasihatnya. Macedonia (Antigonus Gonatus.

Empayar Maurya diganti oleh kemunculan dinasti Shunga (keluarga Brahmin) yang diketuai oleh Pushyamitra pada tahun 180SM. Kerajaan ini sering berperang dengan kerajaan di selatan. panduan Arthasastra.3.4 Kemerosotan Empayar (200SM-300 TM) Peristiwa-peristiwa politik selepas zaman Maurya menjadi semakin kabur dan utara India lebih dipengaruhi oleh keadaan di Asia Tengah. . Hubungan erat diadakan dengan kerajaan Seleucid di barat laut dan ini dibuktikan melalui ciri-ciri Persia yang terdapat pada Tiang-tiang Asoka (Asokan Pillars) yang mungkin diukir oleh pengukir dari kawasan barat laut. Antara kerajaan yang terpenting muncul ialah Bactria. Pada tahun 200SM. menakluki Arachosia dan Gedrosia.di India. Mahindra telah melawat Ceylon sebagai pengembang agama Buddhis. Pemerintahan raja-raja Maurya yang pertama. Putera Asoka. Inskripsi-inskripsi Asoka terdapat di kawasan India Selatan dan baginda mengadakan hubungan persahabatan dengan kerajaan Chola. Demetrius II menakluki Punjab dan Lembah Indus dan mengekalkan kuasa Indo-Greek di barat laut India. Selepas keruntuhan pemerintahan Achaemenid di Persia dan kematian Maharaja Sikandar beberapa pemerintah Greek dan Persia cuba mewujudkan empayar mereka. 14. Idea inskripsi batu mungkin berasal dari Persia. dengan Greek di barat laut dan Kalinga di tenggara. kedua dan ketiga penting bukan oleh kerana Kautalya penaklukan (penasihat tetapi sistem kerajaan yang yang didirikan. Satiyaputra dan Keralaputra. Dalam masa seratus tahun. Raja Demetrius mara ke arah tenggara. empayar Maurya menjadi semakin kecil dan kawasan Magadha yang diperintah oleh Shunga dikuasai oleh dinasti Kanva yang meneruskan pemerintahan sehingga tahun 28SM. merupakan teks tentang kerajaan dan ekonomi yang disusun Chandragupta) memberi kepadapemerintah-pemerintah India. Pandya. Dinasti Kanva mencapai zaman kegemilangan di bawah pemerintahan Raja Kharavela dengan kawasan yang dikuasai terbentang sehingga India Selatan.

iaitu di kawasan Deccan. Di India Tengah. Azes mengalahkan raja Indo Greek terakhir. Pemerintah Shaka halaman 241 menggunakan gelaran 'pemerintah agung' dan 'pemerintah bagi pemerintah.pemerintah'. Kerajaan Indo-Greek ditewaskan oleh kumpulan Shaka atau Scythia dari kawasan Laut Aral di Asia Tengah. menakluki Sanchi dan lembah Sungai Godavari di Selatan. dan raja-raja Kushana akhirnya terpaksa membayar ufti. dan Majlis Buddhis Keempat diadakan dan pengembang agama Buddha dihantar ke negara China dan Asia Tengah. Mereka ditewaskan oleh puak Yueh-chi di bawah Kujula Khadphises dan mendirikan dinasti Kushana. Buddhisme mendapat sokongan Kanishka.pemerintah Indo-Greek ialah Strato. dinasti Satavahana (dinasti Andhra) telah menjadi masyhur pada kurun pertama sebelum Masihi. . Putera Vima Khadphises memperkenalkan penggunaan wang syiling emas yang mempunyai unsur-unsur India. Heliodorus dan Appolodotus tetapi yang termashyur ialah Menander (Milinda) yang memeluk agama Buddhisme. Baginda telah meluaskan pengaruhnya ke kawasan sehingga Lembah Ganges. Mithridates.Antara pemerintah. Raja pertama dinasti Shaka ialah Maues atau Moga (80SM) yang mengekalkan kuasa di Gandhara tetapi penggantinya. Pengganti-pengganti Kanishka memerintah selama seratus lima puluh tahun sehingga kuasa Sassania di bawah Ardashir menakluki Peshawar dan Taxila. Hippostratos. Sungai Krisna dan utara Madras di tenggara. Vima digantikan oleh Kanishka yang dapat meluaskan kawasan taklukannya sehingga ke Sanchi di selatan dan Banaras di timur. Vasishthiputra dan kawasan diperluaskan sehingga Kathiawan di barat. Dalam sistem pentadbiran kuasa dibahagikan kepada wilayah-wilayah di bawah gabenor sivil (amalya)dsn gabenor militeri (mahasenapati). Dinasti ini menjadi lebih kuat pada pertengahan pertama kurun ke2 Masihi di bawah Gautami Putra dan puteranya. Di bawah pemimpin Satakarni mereka meluaskan kawasan sehingga Sungai Narmada di utara.

Chandra Gupta II yang menerajui kepimpinan pada tahun 380 telah menewaskan kerajaan Shaka dan merampas kawasan barat India tetapi kawasan Deccan di bawah dinasti Vakataka tidak dapat ditakluki. Rudrasena II. suatu puak ternama dan mengambil gelaran Maharajadhiraja. Puteranya. dan manuskrip-manuskrip Buddhisme. RajaMeghavarnadari Ceylon (352-379) telah meminta kebenaran untuk membina biara dan rumah rehat di Bodh Gaya bagi orang. meneruskan hubungan luar dan mendirikan pentadbiran yang cekap. melalui catatannya telah menggambarkan India sebagai satu negara aman .14. tinggalan empayar Maurya. dan belajar di biara-biara India. Rudrasena II meninggal dunia lima tahun kemudian dan balunya (anak perempuan Chandra Gupta) memangku takhta kerajaan dari tahun 390-410. Samudra Gupta yang menaiki takhta pada tahun 335 telah meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga raja-raja di timur dan selatan tunduk serta membayar ufti.5 Zaman Gupta (300-600 TM) Zaman Gupta digelar sebagai Zaman Klasik atau Zaman Keemasan kerana kebudayaan Hindu semakin kukuh di kawasan utara India. Puteri Chandra Gupta II dikahwinkan dengan raja Vakataka. memulihkan konsep devaraja dan asamedha. Dinasti Gupta menjadi semakin penting selepas Chandra Gupta II berkahwin dengan seorang puteri Lichchavi. Kerajaan Vakataka menjadi sebahagian empayar Gupta. seorang Buddhis China yang melawat India dari tahun 400 hingga 411 bertujuan untuk mengutip teksteks.orang Ceylon yang berziarah ke tempat suci ini. Fa Hsien. Asal-usul Gupta tidak begitu jelas dan dipercayai suatu keluarga tuan tanah beransur-ansur menguasai arena politik kawasan Magadha. Chandra halaman 242 Gupta II menggunakan gelaran Vikmmaditya (matahari kegagahan) tetapi pemerintahannya lebih diingati kerana naungannya terhadap bidang kesusasteraan dan kesenian. Baginda mengekalkan kerajaan Hindu.3. dan hubungan persahabatan terus dikekalkan.

barat dan selatan. Manakala kerajaan Maitraka kekal sehingga pertengahan kurun ke-8. India Utara dibahagikan kepada empat buah kerajaan iaitu. Kashmir. Nepal dan Valabhi di barat laut dan utara. pemerintah Pushyabhuti iaitu Harsha telah menggabungkan kedua-dua kerajaan ini. Perjuangan untuk menakluki kawasan-kawasan Deccan gagal .567).Yun (duta China ke kerajaan Hun) member! gambaran keganasan dan kezaliman kerajaan pimpinan Mihirakula. Kerajaan Maukhari menewaskan Gupta dan mengadakan hubungan kekeluargaan dengan Pushyabhuti. Pushyabhuti di Thanesar (di utara Delhi) dan Maitraka (asal-usul Persia) di Gujarat. Sebahagian dari puak Hun yang pernah berperang dengan puak Yueh. Walaupun pengasas kerajaan Pushyabhuti ialah Prabhakara-vardhana tetapi pemerintah yang termashyur ialah Harsha-vardhana atau Harsha. tetapi kemudian menghadapi serangan dari orangorang Arab. Gupta di Magadha. Kedatangan puak Hun menyebabkan pergerakan pendudukpenduduk yang mempunyai latar belakang etnik yang berlainan yang mula mendiami kawasan India Utara. Kumpulan Hun yang datang ke India dikenali sebagai Huna dan Raja Huna pertama yang memerintah India Utara sehingga Eran di India Tengah ialah Toramana. Kuasa Hun di India mula merosot pada akhir kurun ke-6 bukan kerana tentangan raja-raja India tetapi kerana orang-orang Turki dan Persia menyerang Bactria yang berada di bawah kawalan Hun (563. Pemerintahan Kumara Gupta (415-454) dan Skanda Gupta (454-467) telah menghadapi cabaran dan serangan dari puak Hun (dari Asia Tengah di sempadan China) yang telah menguasai kawasan-kawasan dari Persia hingga ke Khotan.dan damai. Harsha memulakan pemerintahan pada tahun 606. meluaskan kawasan pengaruhnya sehingga Punjab.chi telah bermigrasi ke barat dan disebutkan dalam catatan sejarah Rom dan Greek sebagai Hun Putih. Puteranya. Keluarga Pushyabhuti menjadi kuasa penting dan selepas kemangkatan raja Maukhari. Rekod-rekod Sung. Maukhari di Uttar Pradesh barat. Mihirakula tidak begitu popular dan membenci agama Buddhisme. Selepas kemerosotan empayar Gupta.

kerana ditewaskan oleh Pulikeshin II dari kerajaan Chalukya. 14. kerajaan Chola telah menakluki dan memerintah Ceylon Utara sehingga dihalau oleh Raja Sinhala Duttagamini.kapal besar dan kecil yang digunakan dalam pelayaran ke rantau Asia Tenggara. dermaga. Afghanistan dan Asia Tengah. Tiberius dan Nero di Arikamedu. di samping menjalinkan hubungan perdagangan dengan negara-negara barat seperti Romawi dan Greek. pejabat kastam dan bangunan membuktikan terdapatnya perdagangan luar (antarabangsa). Chola di timur dan Pandya di selatan sering berperang antara satu sama lain.6 Zaman Sangam Di India Selatan. Petempatan Romawi bertarikh kurun pertama sebelum Masihi dibuktikan dengan penemuan syiling.3. Pada tahun 200SM. halaman 243 14. Harsha menubuhkan sebuah kerajaan yang cekap dan mengadakan hubungan luar dengan negara China sehingga Maharaja Tang Tai Tsung menghantar dua duta. Kepentingan Arikamedu dan Kaveripattinam dalam perdagangan lautan boleh dibandingkan dengan kepentingan Bharukachcha dan Taxila di barat laut India yang mengendalikan perdagangan luar dari Persia.sylling emas Augustus. Kerajaan-kerajaan Chera di barat. Kapal-kapal Yavana (dari Asia Barat dan Laut Mediterranean) berlayar ke Kaveripattinam untuk berdagang atau bertukar barang (barter) mereka dengan barangan dari Asia Tenggara dan China. menara api. Kewujudan pelabuhan atau pangkalan kapal. rekod-rekod kesusasteraan Sangam memberi gambaran jelas tentang peristiwa-peristiwa politik. Chola mengendalikan perdagangan Lautan India. membina kapal.7 Zaman Pallava (600-900) Selepas zaman Sangam (300SM-200 TM) sejarah India selatan amat kabur . Masyarakat India Selatan mengadakan hubungan dengan kawasan India utara melalui kawasan Deccan.3.

iaitu Pallava Awal (250-340). Tirukkural dan Palamoli disusun pada zaman ini. iaitu Chalukya dari Badami. terdapat satu golongan yang dikenali sebagai Kalabhra telah menguasai India Selatan. Cara pemerintah Kalabhra mengembangkan agama Buddha telah membangkitkan kemarahan orang-orang Tamil yang menyifatkan mereka sebagai raja-raja yang zaiim (kali amsar). Dari keterangan-keterangan kitab-kitab Buddhisme kita dapat mengetahui bahawa raja Accutavikkanta telah menggalakkan kegiatan-kegiatan agama Buddha dan penyair-penyair Buddha telah mendapat layanan yang baik. Raja Pandya Kandungon menewaskan Kalabhra pada tahun 575 dan menamatkan pemerintahan golongan ini yang telah berkuasa selama tiga ratus tahun di India Selatan. Zaman Pallava Pertengahan. Antara ketiga-tiga kerajaan ini. Zaman Pallava Awal.sehingga dirujuk sebagai zaman gelap. halaman 244 Zaman berikutnya iaitu dari pertengahan kurun ke-6 sehingga kurun ke-9 dalam sejarah India Selatan memperlihatkan peperangan di antara tiga buah kerajaan yang cuba meluaskan wilayah masing-masing. kadavarkon dipercayai mereka yang meneroka hutan serta menubuhkan bandar dan kampung. Kepingan pinggan tembaga dan inskripsi-inskripsi batu menggunakan bahasa-bahasa ini. Selepas pemerintahan Accuta. dipenuhi dengan peperangan menentang . Namun begitu. Selain daripada Perhimpunan Penyairpenyair Jain (Sangam Jain) yang diadakan pada 470. Dinasti Pallava telah dapat menguasai negeri Tamil. Walaupun zaman Kalabhra digelar zaman gelap terdapat beberapa sumbangan penting (istimewa) yang berlaku. kita dapat mengetahui bahawa Raja Sivaskandavarman yang merupakan pemerintah terkemuka memerintah dari Kanchi. Oleh kerana raja-raja Pallava menggunakan gelaran seperti kadavar. Pallava Pertengahan (340-595) dan Pallava Akhir (575900). vajapaya dan agnishtoma dan mementingkan bahasa Prakrit dan Sanskrit. dipercayai karyakarya etika Tamil yang disanjung tinggi oleh masyarakat Tamil seperti Naladiyar. Pallava dari Kanchi dan Pandya dari Madurai. memperkenalkan Buddhisme sebagai agama rasmi dan mementingkan bahasa Sanskrit. merasmikan upacara-upacara asvamedha. Dinasti Pallava telah melalui tiga zaman. kerajaan Pallava dan Pandya berkembang serta mengusir golongan Kalabhra.

raja Pallava yang telah memeluk agama-agama ini. kerajaan Pallava telah menjadi kuasa . Dalam rekodnya. Raja Mahendravarman. dan lapan puluh kuil Saivisme dan Vaisnavisme. Pemulihan agama Hindu telah dilakukan oleh pergerakan bhakti iaitu mazhab Saivisme dan Vaisnavisme diberikan keutamaan sehingga dapat menggantikan Buddhisme dan Jainisme sebagai agama rasmi. Pembinaan kuil-kuil berlaku secara besar-besaran dan seorang pengembara Cina. Terdapat tiga jenis kuil Hindu yang dibina iaitu kuil-kuil gua. Terdapat raja.8 Zaman Chola (850-1200) Selepas pemerintahan Kalabhra. Raja Rajasimhan dan Raja Nandivarman III adalah antara pemerintah-pemerintah terkemuka zaman Pallava yang memperbanyakkan pembinaan kuil-kuil Hindu dan meluaskan perdagangan luar. memberikan keutamaan kepada bahasa Tamil dan terlibat dalam pembinaan kuil-kuil Hindu.3. Tsuan Tsang telah melawat Kanchi pada tahun 642. Zaman Pallava Akhir pula merupakan zaman kegemilangan dinasti Pallava bukan sahaja kerana penguasaan kawasan India Selatan tetapi juga kerana beberapa perkembangan signifikan yang berlaku. dan agama Jainisme juga diamalkan. dan agama Buddhisme dan Jainisme diberikan keutamaan pada zaman ini. Vakataka. Raja Narasimhavarman. Kebanyakan golongan nayanmar (wali-wali mazhab Saivisme) dan alvar (wali-wali mazhab Vaisnavisme) telah hidup pada zaman ini dan menyumbangkan kepada penyebaran mazhab-mazhab ini. halaman 245 14. Chalukya dan Chola. Raja Vishnugopan adalah salah seorang pemerintah yang menentang serangan Gupta dari utara.Gupta. Kewujudan sebuah kolam Avani Naranan dan tempat berhala di negeri Thai yang dibina oleh pedagang-pedagang zaman Pallava menunjukkan kepentingan perdagangan luar. beliau menyatakan Kanchi mempunyai seratus buah vihara Buddhis serta sepuluh ribu orang rahib Buddhis. Kadamba. kuil-kuil batu best dan kuil-kuil biasa yang dibuat dari pasir dan batu-bata.

Manakala kerajaan Chola tidak dapat menebus atau memulihkan semula zaman kegemilangan mereka dan dikatakan bertapak di tepi Sungai Kaveri. Ada juga jawatankuasa (variyam) yang ditubuhkan untuk tugas tertentu dan ahli-ahli jawatankuasa dipilih dari wakil bahagian-bahagian kampung. Chola merupakan sebuah kerajaan yang tidak begitu penting dan memermtah kawasan yang dikenali sebagai Rayalaseema. Oleh yang . sudah terbentuk hubungan erat dengan empayar itu yang menunjukkan dasar luar kerajaan China. Pemerintah-pemerintah Chola begitu giat terlibat dalam pembinaan kuilkuil. Cukai tanah merupakan sumber kewangan kerajaan yang paling besar. Kanchi menjadi ibu negeri yang kedua pentingnya dalam empayar Chola. Penawanan Tanjore oleh Vijayalaya dan pembinaan sebuah kuil untuk Dewi Durga (Nishumbhasudini) pada 850 merupakan langkah pertama ke arah kebangkitan semula kerajaan Chola. Mereka juga menjalinkan hubungan perdagangan luar dengan Gugusan Kepulauan Melayu dan negeri-negeri lain di rantau Asia Tenggara. Kerajaan Chola melalui dasar perluasan kuasa. Kerajaan Chola muncul semula dari kemerosotan dan berkembang menjadi satu kuasa imperialis selama tiga ratus lima puluh tahun. bentuk pemerintahan Chola adalah lebih kurang sama dengan kerajaan Pallava iaitu empayar dibahagikan kepada beberapa wilayah. dan pemerintah-pemerintahnya menggunakan gelaran Chakravarthigal. Secara bandingannya. membuktikan kegiatan persatuan pedagang iaitu Manigaman bergiat dalam perdagangan di negeri Siam (Thailand). Walaupun Tanjore dipilih sebagai ibu negeri utama tetapi selepas penaklukan kerajaan Pallava. daerah dan kampung. India Selatan. Penemuan inskripsi Tamil di Takuapa. menggalakkan kerja-kerja talian air. Ekspedisi ketenteraan dan serangan Rajendra Chola I pada tahun 1025 terhadap empayar Srivijaya membuktikan sebelum ini. menyelenggara sekolah dan hospital. Pentadbiran kampung dikendalikan oleh jawatankuasa eksekutif yang dilantik oleh majlis besar. meluaskan wilayahnya sehingga meliputi seluruh kawasan India Selatan.terpenting di kawasar. reklamasi tanah. Raja-raja yang termasyhur dalam dinasti Chola adalah Raja Rajendra I dan Kulotangga.

Dalam sistem politik Asia Tenggara.demikian segala peraturan mengenai hak milik serta cukai hasil tanah dikendalikan secara terperinci. bantuan juga diberikan kepada kuil-kuil Buddhis dan Jain.9 Hubungan India dengan Dunia Luar Dalam persejarahan India sehingga zaman pertengahan berlakunya hubungan atau interaksi antara orang India dengan dunia luar terutama di kawasan rantau Asia. Hubungan awal telah bermula sejak zaman sebelum Masihi di mana pedagang-pedagang India belayar ke lautan Asia Tenggara mencari kekayaan termasuk rempah-rempah. Inskripsi-inskripsi Tamil yang dijumpai di Takuapa (di selatan Thai) dan Labu Tuwa (Sumatera) menunjukkan peranan gabungan syankat peniaga-peniaga India di Asia Tenggara. 14. unsur-unsur agama Hindu dan Buddha menjadi asas kerohanian bagi institusi kerajaan sehingga pihak pemenntah . kawasan India Selatan dan Empayar Greco-Roman pada permulaan tarikh masihi. ketatanegaraan. Banyak kuil-kuil dan matha (dewan awam) dibina serta melatih penyanyi-penyanyi untuk menyanyikan Timpadiyam di kuil-kuil. Selain itu.3. Kuala Selinsing di Perak menunjukkan kesan-kesan pusat perniagaan antarabangsa yang meliputi rantau Asia Tenggara. Oc-eo di Indo China. bahasa. Raja-raja Chola yang menganuti agama Hindu memainkan peranan penting dalam perkembangan mazhab Saivisme dan Vaisnavisme. emas dan lain-lainnya. kayu-kayuan. Melalui kaedah arkeologi. damar. Dalam hal ini agama dapat dilihat melalui sifat tolak ansur raja-raja Chola yang membenarkan unsur-unsur Vaisnavisme dan halaman 246 Buddhisme pada hiasan kuil Saivisme. sastera dan seni rakyat ke rantau ini. Semua kawasan yang dikenakan membayar cukai akan diukur dan ditentukan cukai berdasarkan kesuburan tanah itu serta jenis tanaman yang dihasilkan. carigali di Arikamedu di India Selatan. Unsur-unsur budaya dan tradisi India yang dibawa oleh pedagangpedagang ke Asia Selatan telah mempengaruhi kehidupan beragama.

(lambang aspek kedewaan Siva) manakala pemerintah yang menganuti Vaisnavisme dianggap sebagai inkamasi Dewa Vishnu. Cerita-cerita Ramayana dan Mahabharata telah memperkayakan lagi seni pertunjukan pentas seperti wayangkulit. ianya dijalankan oleh pendita-pendita Brahmin atau sami-sami Buddha melalui nyanyian-nyanyian suci berbahasa Sanskrit dan Tamil di istana-istana raja. Nyanyian-nyanyian suci dari Tevaram dan Tiruvacakam masih diamalkan sehingga kini di Thailand semasa upacara pertabalan raja. Pengaruh ajaran Saivisme terlihat pada candi yang mempunyai patung lingo. Hikayat Pendawa Lima di Malaysia dan Ramakien di Siam menunjukkan kepentingan cerita Sri Rama di kalangan penduduk Asia Tenggara. pengetahuan. perbendaharaan bahasa-bahasa di Asia Tenggara diperkayakan melalui proses pinjam meminjam dari banyak perkataan dari bahasa Sanskrit. Untuk memperkukuhkan dan mengesahkan konsep mengenai pemujaan devaraja. Hikayat Seri Rama. halaman 247 kekeluargaan. dalam seni lukis. Dalam bidang bahasa. dalam seni bina seperti di Anuradhapura dan Polonnaruva. pengaruh India dapat dilihat pada masa agama Buddha disebarkan pada zaman Asoka dan kemudiannya menjadi agama rasmi. keagamaan. Dalam bidang kesusasteraan Asia Tenggara. pengaruh agama Buddha dapat dilihat pada candi BorobudurdiPulauJawa dan candi Angkor Thorn di Kampuchea. Manakala. Begitu juga dengan Sri Lanka (Ceylon). Mahabharata danJataka menyediakan bahan-bahan penting untuk perkembangan tradisi kesusasteraan yang bercorak lisan dan bertulis. seni ukir. fenomena semula jadi dan sebagainya. seni tarian dan seni muzik. Cerita-cerita Ramayana. pengaruh karya-karya epik Hindu dan cerita-cerita agama Buddha amat penting. perdagangan.digelar sebagai devaraja. la melibatkan dalam bidang ketatanegaraan. Hikayat Sang Boma. Manakala negara China tidak terkecuali dari pengaruh India terutama . Pali dan Tamil.

Pada tahun 1206. Kumpulan-kumpulan orang Greek. sehingga tahun 1000SM. dinasti Tughluq (1320-1412).4. penyebaran agama Islam dilakukan melalui dua cara iaitu pertama. hubungan pedagang-pedagang Arab dengan penduduk-penduduk India dari kawasan-kawasan pantai di India Selatan sehingga menyebabkan mereka memeluk agama Islam. . Ini bermula dengan serangan-serangan Mahmud Ghaznih dari tahun 1008 hingga 1026 yang menyebabkan beberapa bandar berkuil seperti Thanesar. seorang pengikut (hamba) Ghuri yang kemudiannya membentuk Kesultanan Delhi. Di India. Hsuan Tsang dan I Tsing yang melawat India untuk belajar.kesultanan mereka. Kedua. Pemerintah-pemerintah dinasti Hamba (1206-1290) digantikan oleh dinasti Khiiji (1290 -1320). mengkaji dan mengumpul kitab-kitab Buddhis. kedatangan kumpulankumpulan Muslim (orang Islam) adalah berbeza kerana mereka dapat mengekalkan agama mereka di India. Scythia. pemelukan selepas penaklukan mula berlaku selepas kumpulan-kumpulan Muslim berketurunan Turki. Ini diikuti pula oleh serangan Muhammad Ghuri pada tahun 1191 dan pembukaan petempatan-petempatan di India Utara. 14. Ghuri telah dibunuh oleh Qutb-ud-din Aibak. akhirnya mereka telah diasimilasikan. Sebaliknya.4 SEJARAH ZAMAN PERTENGAHAN (1000-1756) 14. Afghan dan Mongol menguasai kawasan-kawasan di India dan menubuhkan kesultanan. Parthia dan Hun yang datang sebagai orang asing untuk memerintah India.1 Zaman Muslim India Utara tidak bebas daripada ancaman dan serangan luar sejak sebelum tahun Masihi. Kanauj dan Mathura dimusnahkan. Pengaruh politik mereka begitu kuat sehinggakan pedagang kuda dan peniaga Arab di Korkai dilantik sebagai menteri dalam kerajaan Pandya. dinasti Sayyid (14121450) dan dinasti Lodi (1451-1526).agama Buddha yang telah menggalakkan pengembara Buddhis Cina seperti Fa Hsien.

Kemenangan kuasa British dengan menakluki . Baginda juga menggalakkan penterjemahan Veda-veda. Baginda mengamalkan sikap toleransi terutama terhadap penganut Hindu dengan membatalkan cukai jizayah. Ramayana dan Mahabharata. ShahJahan (1628. Aurangzeb (1658-1707) yang memperkenalkan semula -izayah. Kerajaan Mughal menjadi termasyhur di bawah pemerintahan Akhbar. memulihkan tempattempat suci Hindu. Iran. Untuk mengelakkan tentangan rakyat keturunan Afghan. Guru Arjun. Pada peringkat akhir pemerintahan Mughal. Dasar-dasar ini menyebabkan kerajaan Mughal terpaksa menghadapi tentangan dari kumpulan-kumpulan Maratha.1658) yang tidak membenarkan pembinaan kuil Hindu dan menghalang mereka yang keluar dari Islam. Turki. dan membenarkan orang Hindu membina kuil dan mengadakan upacara umum. Turani. Dasar toleransi tidak lagi diutamakan oleh pemerintah-pemerintah selepas Akbar seperti Jahangir (1605-1627) yang menunjukkan penentangan rerhadap ajaranJain dan membunuh ketua Sikh. Melalui tindakan ini. ianya dapat meyakinkan semua kumpulan etnik bahawa baginda adalah ketua mereka. Uzbek. mempengerusikan sidang diskusi antara agama-agama dan cuba memperkenalkan agama Din -I.Pemerintah Ibrahim Lodi diserang oleh Babur. Peshwa.-lahi bertujuan untuk menyatupadukan penganut Hindu dengan penganut Muslim. dari keturunan Mongol Genghis Khan pada tahun 1526 yang mengasaskan kerajaan dan dinasti baru iaitu dinasti Mughal. Sikh dan Rajput. memusnahkan kuil-kuil Hindu dan menggantikan pegawai-pegawai Hindu dengan pegawai-pegawai Muslim. membenarkan isteri-isteri orang Hindu bersembahyang di istana-istana mereka. Sebelum tahun 1599 kawasan kekuasaan Mughal terbentang dari Kashmir di utara India sehingga Deccan di selatan. apabila kuasa British (Inggeris) menyerang kerajaan Muslim maka orang-orang Hindu ridak lagi memberikan sokongan. Akhbar halaman 248 telah menjalinkan hubungan baik dengan rakyat beragama Hindu melalui cara perkahwinan dengan melantik pegawai-pegawai Hindu memegang jawatan dalam kerajaan. Rajput dan Brahmin dilantik memegang jawatan dalam pentadbiran. Kayastha.

Bengal meneruskan hubungan perdagangan dengan rantau Asia Tenggara dan kapal-kapal India yang membawa rempah. Wazir menjaga hal pentadbiran kerajaan pusat di samping bersama dengan tiga menteri lain iaitu ketua jabatan tentera. akaun dan perbelanjaan selain daripada menasihati sultan. akauntan (patwari) dan pendaftar (chauduri).pedagang dan ahli perniagaan. seorang pengembara Arab menggambarkan Delhi sebagai bandar tercantik dalam dunia Muslim. Di Delhi.kawasan demi kawasan di India terutama di bawah pemerintahan Mughal kerana peranan tentera sepoi-sepoi India. ketua hubungan luar negeri dan ketua menjaga hubungan dalam negeri. Pentadbiran sivil diketuai oleh wazir (menteri perdana) yang mengendalikan kutipan cukai. Dalam hal pentadbiran rerdapat kawalan atas kuasanya iaitu undang-undang Syariah. Setiap bandar mempunyai halaman 249 pasar-pasar yang menjadi pusat pertemuan dan perniagaan di antara pedagang. Golongan bangsawan menggalakkan pertukaran barang-barang India dengan barang-barang di pasar-pasar Asia Tengah. Kedatangan Islam ke India telah menyebabkan kemunculan satu budaya . sultan dianggap sebagai wakil Khalifah walaupun ia bebas dengan berautoriti sendiri. tekstil dan lain-lain berdagang di Melaka dengan barang-barang yang dibawa dari Pulau Jawa. yang berkhidmat dengan British. wujud pasar-pasar yang menerima barangan dari dalam dan luar India menjadikan ianya termasyhur sehingga Ibn Batutta. Serangan orang-orang Turki dan Afghan telah membuka India Utara kepada perdagangan dengan Asia Tengah yang kemudian diperkuatkan oleh kedatangan kumpulan Mongol. termasuklah tekstil Gujarat dan Bengal diekspot. Dalam hal kerajaan dan pentadbiran. Pentadbiran di peringkat wilayah diketuai oleh gabenor dengan beberapa jabatan pentadbiran manakala pentadbiran kampung dikendalikan oleh ketua kampung. Borneo dan Kepulauan Maluku.

Apa yang harus diperhatikan di sini ialah kedatangan Islam ke India menyebabkan kemunculan budaya unik yang mengintegrasikan unsur-unsur Islam dengan unsur-unsur Hindu. dan serangan orang. Empayar ini telah mempertahankan kemaraan serta menyekat halaman 250 . dan seni halus seperti muzik.2 Kerajaan Vijayanagar (1336-1565) Selepas empayar Chola lenyap pada awal kurun ke-13.komposit natijah dari interaksi antara tamadun di mana unsur-unsur Islam dan Hindu telah diterima pakai oleh orang Muslim di India. Misalnya bahasa Urdu mempunyai nahu Prakrit dengan katakata Persia. dalam bidang muzik iaitu alat muzik sitar adalah gabungan vinai India Selatan dan tanbura Persia. perkembangan dan perluasan kuasa oleh kerajaan Vijayanagar pada pertengahan kedua kurun ke-14. perubatan. Hoysala. Ajaran sufi dengan doktrin mistik yang menekankan penyatuan dengan Tuhan melalui kasihkan Tuhan juga telah mempengaruhi orang-orang Hindu.orang Muslim yang bermula pada hujung kurun ke-13 telah memporak. Kerajaan Vijayanagar telah berkembang menjadi satu empayar yang besar dan agung. 14. Kakatiya dan Yadavatetapi permusuhan di antara kerajaankerajaan ini. seni bina dan lukisan.perandakan keempat-empat kerajaan itu sehingga keadaannya menjadi kucar. persajakan mahupun dalam agama dapat dilihat unsur-unsur campuran. Afghan dan Mughal dapat dikesani unsurunsur Hindu. ajaran Kabir (1440-1518) dan Nanak (1469-1533) semuanya mengambil ciri-ciri Hinduisme dan Islam dengan tujuan mewujudkan agama universal yang dapat menjalinkan hubungan persahabatan atau perpaduan antara komuniti Muslim dan Hindu. dan dalam seni bina Turki. Agama Din-i-llahi yang diperkenalkan oleh Akbar. sejarah India merupakan sejarah empat buah kerajaan yang muncul dari keruntuhan empayar-empayar sebelumnya. dalam tarian kathak terdapat pakaian Persia dengan tema Hindu. Arab dan Turki dan ditulis dengan skrip Arab.4. Iran dan Jain. tarian.kacir. Dalam semua aspek kehidupan sama ada dalam aspek bahasa. astronomi. Keadaan kucar-kacir ini berubah dengan kemunculan. Kerajaan-kerajaan tersebut ialah Pandya. kesusasteraan.

pendidikan dan kesenian. 14. Selepas kemangkatan Krishnadeva Raya. Penaklukan ini dilakukan dengan bantuan orang-orang dan askar-askar (sepoi-sepoi) India. kuasa Belanda (1602) dan diikuti oleh kuasa Perancis pada tahun 1664.pemusnahan tradisi Hindu dari golongan Muslim dan mempelopori tradisi peradaban dan kebudayaan Hindu di India Selatan selama lebih kurang dua ratus tahun (1336-1570). Layanan yang diberi kepada rombongan-rombongan luar negara. Dengan ini mereka dapat memelihara tradisi yang diwarisi dari segi ketatanegaraan. perwatakannya sendiri serta cintanya kepada kesusasteraan dan agama. sahaja tetapi ia dianggap kerana merupakan seorang pahlawan dalam perang yang dapat meluaskan kawasan empayar tetapi juga kerana ianya pakar dalam ketatanegaraan dan pentadbiran di samping menjadi penaung seni dan sastera. Sejarah Vijayanagar merupakan zaman kegemilangan yang akhir di negeri Hindu di India Selatan. Bagaimanapun kawasan seluas dua pertiga India tidak tertakluk kepada pemerintahan British dan kekal sebagai negerinegeri beraja sehingga kemerdekaan India. Walaupun Harihara I menjadi pengasas empayar Vijayanagar yang menyumbangkan Krishnadeva Raya kepada penyusunan termahsyur sistem bukan pentadbiran.5 ZAMAN MODEN (1750-1947) Kedatangan kuasa-kuasa Barat di India bermula dengan kedatangan dan penaklukan kuasa Portugis ke atas Goa (1510). pemerintah-pemerintah Vijayanagar yang berikutnya tidak dapat menahan kuasa-kuasa Muslim untuk menakluki kawasan-kawasan India Selatan. Bombay (barat) dan Madras (selatan) untuk . kedatangan British pada tahun 1612 dan penaklukan kawasan-kawasan di India yang bermula sejak tahun 1750 merupakan permulaan zaman baru di negara ini. Tetapi kemudiannya. dan pembinaan kuil-kuil Hindu menjadikannya seorang pemerintah yang popular. Pihak pemerintahan British telah membahagikan India kepada tiga presidensi iaitu Bengal (timur).

Kesan pergolakan politik ini. Antara Gabenor. menyebabkan berlaku proses pembentukan semula di mana pihak British memperkuatkan kuasa tentera dan memperkenalkan undang. orang-orang India merasa tidak puas hati dengan tindakan British menakluki kawasan demi kawasan dengan tidak menghormati tradisi pemerintahan tempatan. memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris. dan Lord Mountbatten (bertanggungjawab membahagikan India dan memberi kemerdekaan) adalah pentadbir-pentadbir yang terkenal. kerajaan British begitu mementingkan dasar perdagangan yang menguntungkan England termasuk dorong kerana Revolusi Perindustrian. dibentuk satu dasar yang merupakan satu gabungan pelbagai pendirian iaitu British menghormati budaya dan agama dengan memberi jaminan tidak akan campurtangan dalam hal-ehwal ini. ekonomi. Lord Curzon (dasar luar negara dan kecekapan pentadbiran). Akhirnya.Jeneral British yang memerintah India ialah Warren Hastings (mengekalkan kuasa British dan memperkenalkan pentadbiran moden). Di kalangan pemimpin ada yang mengizinkan perubahan yang perlahan (evolusi) dengan menghormati tradisi-tradisi tempatan dan ada yang ingin mengEropahkan India. Lord Dalhosie (dasar halaman 251 memperluaskan kawasan India-British). dan memperkenalkan dan membentuk pentadbiran moden. Semua ini menyebabkan berlakunya pergolakan sosial pada tahun 1857 dan pihak British menggunakan tindakan kekerasan untuk mengalahkan pemberontak-pemberontak. sosial dan budaya yang diperkenal dan dibentuk banyak dipengaruhi oleh pemimpin-pemimpin British di India dan England. Dasar politik. Pada permulaan kurun ke-19. William Bentinck (memperkenalkan dasar pendidikan). Kesannya. Dalam arena politik. Presidensi diketuai oleh gabenor dan seorang Gabenor-Jeneral dilantik sebagai ketua pentadbiran India. .undang yang mengurangkan kebebasan orang India.memudahkan pentadbiran. barang-barang perkilangan buatan mesin dari England yang dieksport ke India secara besar-besaran menyebabkan barangan buatan India yang serupa mengalami kerugian besar kerana kegagalan untuk bersaing.

Rrajantheran R. Pertengahan kedua kurun ke-19 memperlihatkan kebangkitan kesedaran kebangsaan di kalangan orang-orang India. Penubuhan pertubuhanpertubuhan untuk memulihkan agama Hindu seperti Arya Samaj dan Ramakrishna Mission. British telah memberikan kemerdekaan tetapi dengan membahagikan tanah India kepada dua bahagian. Amalan-amalan dan adat-adat yang difikirkan tidak bersesuaian ditentang dan usaha-usaha dilakukan untuk memperbaiki kedudukan kaum wanita. Walaupun pihak British berusaha membahagikan orang-orang Hindu dan Muslim. India untuk orang-orang Hindu dan mewujudkan negara Pakistan bagi memenuhi kehendak Liga Muslim yang mewakili orang-orang Muslim di India. Prarthana Samaj dan lainlain pertubuhan membangkitkan kesedaran sosial tentang beberapa amalan dalam masyarakat. Sivapalan M. Brahma Samaj memainkan peranan penting dan Raja Ram Mohan Roy dianggap pula dianggap sebagai perintis dalam reformasi sosial dan agama. Rajakrishnan . tuntutan untuk kemerdekaan terus dibuat sehingga England terpaksa berundur dari tanah India pada tahun 1947. Dalam hal ini. peranan mubaligh Kristian dan pembaharu-pembaharu India telah menyakinkan orang India tentang reformasi sosial dan agama. Usaha-usaha dilakukan untuk meneruskan perjuangan kebangsaan melalui Indian National Congress (1885) yang dipimpin oleh Mahatma Gandhi dan usaha-usaha ini mula mengancam kedudukan British di India. peranan Brahma Samaj. halaman 252 Bab 15 TAMADUN INDIA: MASYARAKAT DAN BUDAYA G. Dalam konteks ini.Dasar memperkenalkan sistem pendidikan Inggeris.

Vanaprastya. Yajna. Samsara. Vaisesika. Nyaya. 15. Dari segi demografi. Raga. Moksha. iaitu pertama. Yoga. Karma.Asramadharma. Vedanta. Natya Sastra. Mahabharata. Dalam masyarakat India. Grhastya. Keluarga bersama dibentuk oleh . Bhakti. Atman. Jau.2 SISTEM KELUARGA Keluarga merupakan unit asas dan terkecil dalam struktur masyarakat India. Ramayana. Bharatanaryam. Tolkappiyar. Orang Indo Arya dan orang Dravidia memiliki tradisi kebudayaan masingmasing. Jyotisa. Nirwana. orang Indo Arya menetap di kawasan utara India manakala orang Dravidia menetap di kawasan selatan India. halaman 253 15. Vaisnavisme. Jainisme. Veda. Sanskrit Tamil. orang Dravidia. Pertembungan antara kedua-dua golongan budaya yang berbeza sejak beberapa kurun sebelum masihi lagi telah melahirkan suatu budaya yang dikongsi bersama. Aryabhata. Purushortha. masyarakat India boleh dibahagikan kepada dua golongan besar berdasarkan kepada keluarga bahasa. Puram. dan budaya serta tamadun itulah dianggap sebagai tamadun India. Sanatana Dharma.1 MASYARAKAT DAN BUDAYA Pada amnya. Brahmacarya. Varma. Astadhyayi. Upanishad Buddhisme. Sannyasa. Sangam. Saivisme. Sakuntala.Bhagavadgita. orang Indo Arya dan kedua. Aham. Tujuan mendirikan keluarga adalah untuk mendapatkan teman sokongan dari segi fizikal dan rohani serta untuk mendapatkan atau melahirkan anak sebagai penyambung zuriat (keturunan). Ahimsa. Sankhya. Tirukkural. sistem keluarga yang biasa diamalkan ialah keluarga bersama (joint-family). Brahman. dharma.

kecacatan anggota dan sebagainya. 15. Kepercayaan serta budaya keluarga dipelihara dan diturunkan kepada generasi muda kerana hubungan datuk nenek dengan cucu mereka adalah erat. purusartha iaitu tentang empat objektif mulia hidup yang utama. pendidikan barat. juga jodoh bagi anggota keluarga dipilih oleh mereka. Perpaduan keluarga dipelihara dengan nilai kasih sayang yang murni dan kepentingan setiap anggota keluarga dijaga. Dengan ini nilai keprihatinan dapat disemaikan dalam sesuatu keluarga bersama. Sistem keluarga bersama juga turut mengalami kemerosotan kerana tidak dapat bertahan dengan cabaran-cabaran permodenan.1 Ashrama Dharma Tahap pertama.keanggotaan semua anggota lelaki yang seketurunan. Dalam perkahwinan ini.2. ashrama dharma yang menjelaskan tentang empat tahap yang harus dilalui oleh setiap manusia dan kedua. Kewujudan sistem undang. Sistem keluarga dipelihara oleh dua aspek hidup iaitu pertama. masih terdapat perkahwinan berdasarkan percintaan yang direstui oleh keluarga. Sistem keluarga ini disokong oleh semangat kepentingan bersama dan harta benda keluarga merupakan milik bersama. Brahmacharya iaitu seseorang dikatakan masuk ke tahap . Namun begitu. Anak perempuan yang sudah berkahwin akan menjadi anggota keluarga suaminya dan bilangan anggota keluarga bersama adalah tidak terhad. khidmat nasihat daripada orang tua dapat dimanfaatkan terutama sekiranya berlaku perselisihan faham antara ahli keluarga.undang moden. Ini termasuklah anggota keluarga yang tidak berkeupayaan untuk bekerja kerana usia tua. Secara amnya. menghidap penyakit. sesuatu perkahwinan diatur oleh ibu bapa. isteri-isteri serta anak-anak mercka yang masih belum berkahwin. institusi-institusi moden. sistem pemerintahan baru dan sebagainya menonjolkan konsep individu dan sekali gus membawa kemerosotan kepada sistem keluarga bersama.

Sannyasa iaitu seseorang akan memasuki tahap ini apabila berusia kira-kira 72 tahun. Dalam lingkungan usia sebegini. Vanapmstya iaitu golongan berumah tangga yang berusia antara 48 hingga 72 tahun. Dua belas tahun pertama menandakan tahap pembelajaran yang biasa (informal) dan dua belas tahun kedua menandakan tahap pembelajaran yang serius (formal).ini secara formal pada usia 12 tahun dan berterusan sehingga usia 24 tahun. Mereka yang berumahtangga berhak untuk menikmati nikmat perkelaminan dan ia dilarang sama sekali untuk mencari keseronokan di luar rumah. Dalam konteks perkahwinan ini. dan ini merupakan zaman bujang. Grihasta iaitu apabila tamatnya tahap pembelajaran. seseorang itu akan memulakan kehidupan berumah tangga. kerana golongan inilah yang akan bertanggungjawab melindungi serta menyara golongan manusia yang lain seperti hrahmachariya. Memelihara keharmonian keluarga merupakan tanggungjawab utama dalam tahap ini. seseorang itu hendaklah menyelesaikan tanggungjawabnya terhadap keluarga dan menggiatkan usaha-usaha untuk mendalami ajaranajaran agama serta menolak perkara-perkara duniawi. Golongan warga tua yang penuh dengan ilmu ini dan golongan alim disyaratkan menjalankan kerja-kerja amal terutamanya dalam usaha untuk . Pada tahap ini seseorang hendaklah sama sekali dapat mengatasi nafsu dan keinginan terutama perkaraperkara duniawi. seseorang itu telah mencapai kearifan dan berkeupayaan untuk menasihati orang lain. Pada tahap ini. vanaprastha golongan wargatua) dan sonny asa (golongan alim) yang tersebut dalam sistem ashrama dharma. tamadun India mengesyorkan usia 21 hingga 30 tahun sebagai usia perkahwinan bagi kaum leVaki manakala usia 18 hingga 25 ta\iun sebagai usia perkahwinan kaum wanita. Seseorang itu diharapkan dapat menghasilkan ataupun mencari kekayaan yang secukupnya sebelum mendirikan rumah tangga. Tahap ketiga. halaman 254 Tahap kedua. Tahap keempat. Orang berumahtangga dianggap sebagai teras masyarakat.

saudara mara. Vidu/moksha bermaksud pencapaian kebebasan kerohanian. Objektif pertama mulia. Inbam/kama iaitu orang yang mengumpulkan kekayaan secara halal berhak untuk menikmati kekayaan tersebut dan halaman 255 berlandaskan lunas-lunas dharma. Objektif kedua mulia. 15. Objektif ketiga mulia. orang alim dan sebagainya hendak dipelihara dengan kekayaan yang dimiliki. Kegembiraan kerohanian dianggap sesuatu yang berkekalan lagi maha besar. Seseorang yang sudah memperolehi ilmu atau kemahiran yang mencukupi hendaklah mencari pekerjaan dan mengumpulkan harta. wargatua. Dharma merupakan suatu peraturan moral dan etika yang bersifat kerohanian. Aram hendak ditanam pada hati seseorang sejak tahap brahmacharya. Isteri. Objektif keempat mulia. Perbelanjaan yang melebihi pendapatan pula dianggap sebagai perbuatan yang melanggar dharma. contohnya melanggar etika kerja dianggap sebagai pelanggaran atau ingkar. Aram/dharma iaitu diperoleh melalui pendidikan yang bersifat kerohanian. iaitu mencapai kesempurnaan kesedaran kerohanian dan terlepas daripada lingkaran kelahiran serta kematian. golongan ini selalu mengembara dari suatu tempat ke tempat yang lain. Ini dapat .2. Bagi mencapai tujuan tersebut. Namun begitu. objektif pertama mulia iaitu aram yang sudah ada pada diri hendaklah menjadi asas dalam pengumpulan kekayaan dan hendaklah diperolehi melalui cara yang halal.menyebarkan ajaran-ajaran agama. anak. Sebahagian daripada kekayaan yang dikumpul hendaklah digunakan untuk menjalankan atau pun menyokong kerja-kerja amal.2 Purusartha Purusartha bermaksud empat objektif mulia yang harus diamalkan oleh umat manusia. Menyedari serta memiliki sifatsifat dharma merupakan objektif pertama kehidupan ini. Porul/artha iaitu kekayaan.

Sebagai kesimpulannya. Moksha merupakan pencapaian yang amat dicita-citakan oleh orang beragama Hindu. ashrama dharma dan pumshrtha menjadi teras keluarga dalam masyarakat India.3 KEDUDUKAN KAUM WANITA. Malah mereka tidak lagi dibenarkan untuk membaca kitab-kitab suci ataupun menjalankan upacara. Namun begitu. dapat porul/artha dan inban/kama moksha/vidu dicapai. Mereka juga diberikan peluang untuk mendapat pendidikan yang sama. pergerakan- .bukti yang menunjukkan kaum wanita menjadi orang pertapa dan mereka dapat membawa mazmur-mazmur suci serta kitab-kitab suci. Terdapat bukti. Sembahyang. dirasakan pendidikan asas memadai untuk kaum wanita dan ini kemudiannya seolah-olah menjadi undang-undang tidak bertulis.3. kaum wanita dihormati dan diberikan kebebasan serta kesaksamaan seperti kaum lelaki. pada Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM) dan selepasnya didapati kedudukan kaum wanita merosot dan banyak sekatan dikenakan ke atas mereka. Selepas kehadiran dan pengukuhan kuasa British di India. 15. Pertapakan yang diseitai dengan ilmu yang suci iaitu ilmu kerohanian juga dapat membawa moksha.upacara keagamaan. Sekiranya seseorang itu melaksanakan tanggungjawabnya menurut ashrama dharma maka serta mengecapi akan aram/dharma. Pelaksanaan tanggungjawab tanpa mementingkan diri akan membawa kepada moksha. khidmat bakti serta keimanan yang kuat akan turut membawa moksha. Peranan dan tanggungjawab mereka dihadkan dalam lingkungan urusan rumah tangga semata-mata.1 Dalam Masyarakat Indo-Arya Pada zaman Veda Awal (1500SM-1000SM). 15.dicapai pada tahap sannyasa mahupun sebelum itu. Dari segi pendidikan.

Masalah kemerosotan ini dapat diatasi atau dipulihkan semula selepas kedatangan dan pertapakan kuasa penjajah khasnya kuasa British di India. kedudukan kaum wanita dapat dipulihkan pada kurun ke-19 dan kurun ke20. Di India Selatan juga pergerakan-pergerakan reformasi menjadi asas kepada pihak British untuk meluluskan undang-undang bagi melindungi serta menegakkan hak kaum wanita.kurun ke-3 TM).3. Di samping itu.pergerakan reformasi Hinduisme telah membawa mengenai masalah kedudukan wanita kepada pihak British supaya ianya dapat dihalang atau diketepikan dengan meluluskan undang-undang. Dengan kerjasama pergerakan-pergerakan halaman 256 reformasi seperti Brahmo Samaj. Dalam konteks ini. Akhirnya. 15. Pujanggapujangga wanita ini didapati berupaya membuktikan kebolehan mereka dengan mencipta puisi-puisi yang dianggap setanding malah adakalanya lebih baik berbanding dengan kaum lelaki. Sifat keibuan yang ada pada mereka dihormati. Antara pujangga-pujangga Tamil yang terkemuka pada zaman Sangam termasuklah beberapa pujangga wanita. Anak perempuan yang kecil dipanggil sebagai 'amma' bererti emak kerana anak perempuan itu bakal menjadi ibu apabila berkahwin. .2 Dalam Masyarakat Dravida Pada Zaman Sangam (kurun ke-3SM. Prarthana Samaj dan sebagainya. kaum wanita telah diberikan kedudukan yang tinggi dalam masyarakat India Selatan. disanjung dan dianggap sebagai suatu nilai yang mulia. terdapat juga kaum wanita yang pernah menjadi pertapa-pertapa yang disegani lagi dihormati dalam masyarakat tersebut. kedudukan kaum wanita mulai mengalami kemerosotan selepas Zaman Sangam. peranan kaum ibu amat penting dan mereka mempunyai segala kebebasan termasuk untuk mendapatkan pendidikan yang setinggi mungkin.

15. Golongan kasta atasan seperti Brahmin menyatakan bahawa orang yang banyak dosanya dilahirkan dalam jati/kasta. Vaishya iaitu kelas perekonomian. Konsep karma merupakan salah satu ajaran agama Hindu yang menyatakan bahawa segala perbuatan (fizikal). . dan kelima. Brahmin iaitu golongan guru-guru agama. Peristiwa-peristiwa yang dapat menyokong pandangan ini diselitkan dalam beberapa karya yang bersifat agama kemudiannya.4 SISTEMKASTA Sistem kasta merupakan satu institusi sosial yang unik bagi masyarakat India dan ia juga dikenali sebagai sistem jati. pedanda. halaman 257 15. Kelas sosial dibahagikan kepada lima kategori iaitu pertama. tidak boleh dicampuradukkan. Bermakna. Shudra yang berkhidmat kepada tiga-tiga golongan di atas. Panchama/Chandala iaitu golongan murtad dan dibuang varna. Konsep seumpama ini mudah disalah tafsir demi untuk kepentingan golongan-golongan tertentu. golongan terpelajar dan lainlain. fikiran (minda) dan percakapan (kata-kata) tetap membawa kepada tindak balas (pembalasan). kedua. keempat. yang baik membawa kepada tindak balas yang baik dan begitu sebaliknya. bawahan dan sebaliknya.4. ketiga. Kshatriya iaitu kelas pemerintah dan pasukan keselamatan negara. pengendali upacara di kuil. Selalunya sistem jati dianggap sebagai salah satu aspek dalam ajaran agama Hindu tetapi tafsiran seperti ini adalah salah dan usaha untuk menghubungkaitkan konsep karma dengan sistem jati merupakan interpretasi yang salah.1 Sistem Varna Terdapat perbezaan yang nyata antara sistem vama dengan sistem jati dan kedua. Sistem varna merupakan pembahagian kelas sosial yang tetap hierarkinya dan tidak boleh diubah iaitu sistem ini mengehadkan mobiliti sosial.duanya.

Amalan sistem ini didapati sudah wujud sekurang-kurangnya sejak Zaman Veda Awal (1500SM. . orang Arya. kejahilan orang Arya mengenai bidang pertanian menyebabkan mereka memandang hina kegiatan ini. Orang tempatan merupakan masyarakat tani. Orang Arya telah meletakkan dan menyusun kedudukan mereka dalam tiga varna. berkulit cerah dan hidup secara berpindah-randah. tidak mengenah ajaranajaran Veda dan bahasa serta budaya orang Arya. Ini termasuklah varna. pertembungan dan pertentangan budaya ini telah menjadi asas bagi permusuhan antara penduduk tempatan dan kumpulan pendatang. Brahmin. orang tempatan dimasukkan ke dalam sistem vama dengan diletakkan sebagai varna keempat. terutamanya di India Utara telah mencetuskan pertembungan dan pertentangan dengan kebudayaan tempatan.Sistem varna yang tersebut di atas hanya diamalkan di India Utara dengan begitu berkesan serta sistem ini dipelihara oleh pemerintah. sifat orang Arya membolehkan mereka dapat mengatasi orang tempatan dan mereka beranggapan kaum mereka lebih bermartabat berbanding orang tempatan. berambut kerinting. Dengan ini. Shudra. Orang Arya merupakan masyarakat yang sentiasa berperang yang tidak mengenali sistem pertanian setempat. Di samping itu. berkulit gelap. Tetapi selepas beberapa lama kemudian orang Arya mula menyedari akan kepentingan bidang pertanian dan mulai menunjukkan rasa hormat terhadap bidang tersebut kerana mereka sudah mula mempelajari cara-cara pertanian daripada orang tempatan. budaya kebendaan mereka masih tidak maju.1000SM). konsep Caturvama iaitu empat varna diterima oleh masyarakat Arya. Pada awalnya kegiatan pertanian turut dianggap sebagai sektor pekerjaan yang tidak bermartabat kerana ianya diceburi oleh orang tempatan. Pertentangan budaya yang berlaku menyebabkan orang tempatan tidak dimasukkan dalam sistem varna di peringkat awal. Maka itu orang tempatan dipanggil sebagai dasha ataupun dasyu bererti hamba abdi. Namun begitu. Apabila mereka sampai ke kawasan barat laut India dan membuka petempatan. Kehadiran kumpulan orang Arya ke benua kecil India. Interaksi. Kshatriya dan Vaisya yang dikenali sebagai Trivama dan kemudiannya.

halaman 258 15. Selepas beberapa kurun kemudiannya muncul pula pemeringkatan taraf dalam sistem jati dan ianya begitu dititikberatkan. peraturan-peraturan serta sistem keadilan yang tersendiri. Pemerintahan pusat tidak dipedulikan oleh ahli-ahli jati kerana segala isu mereka dikendalikan oleh jati mereka. Sistem ini bermula di India Utara dan kemudiannya tersebar meluas ke seluruh benua kecil India. sistem jati tidak bersifat hierarki. Bezanya keahlian dalam jati ditentukan menurut kelahiran dan pada peringkat awalnya. perkahwinan. Semangat jatisme semakin bertambah kuat sehinggakan dapat mengatasi semangat kebangsaan (nasionalisme). dan tiada sesiapa pun yang terkecuali dalam sistem ini. Sistem jati memiliki sistem pentadbiran. Dengan ini sistem varna menjadi lumpuh dan ini merintis jalan bagi kewujudan unit-unit kecil yang dikenali sebagai jati yang pada asasnya adalah bersifat kesatuan pekerja. Jati merupakan kumpulan yang berfungsi berdasarkan pekerjaan yang mempunyai identiti sosial dan kepentingan ekonomi. rakyat terpaksa menjaga kebajikan masing-masing.2 Sistem Jati Pada akhir Zaman Veda Kemudian (1000SM-500SM).4. Sistem keadilan bagi jati dikendalikan oleh jawatankuasa lima orang iaitu Panchayat. Desakan dan tekanan ini menyebabkan orang Indo-Arya meletakkan dan menyusun masyarakat mereka kepada unit-unit pentadbiran kecil berasaskan pengkhususan pekerjaan. Perkahwinan endogami amat dipentingkan supaya martabat jati tidak dicemari. dan sebagainya) digunakan sebagai alat yang berkesan untuk menjaga identiti jati masing-masing. dan ini bermaknajati berperanan sebagai unit politik terkecil. Pemerintahan pusat yang lemah tidak lagi dapat menjamin keselamatan rakyat dan kesannya. Wakil jati akan memastikan kebajikan masing-masing dipelihara. terdapat pelbagai suku kaum yang berperang antara satu sama lain. . Pengasingan sosial (makan-minum.

Bahasa-bahasa di India dibahagikan kepada dua rumpun keluarga bahasa iaitu bahasa-bahasa Indo Arya dan bahasa-bahasa Dravida. Bahai dan sebagainya di India yang turut mengamalkan jati masing-masing.uDalit. Gujarati (5%). Tamil (7%). Apabila orang-orang Indo-Arya meluaskan kawasan sehingga ke Lembah Ganges dan ke timur. Oriya (1%). sebaliknya terdapat juga di kalangan penganut agama-agama lain sepeiti Kristian. Kashmiri (1%) dan lain-lain (13%).Sistem jati bukan sahaja wujud di kalangan orang beragama Hindu. Telugu (9%). Bengali (8%).5 BAHASADANKESUSASTERAAN 15. Lebih kurang 87 peratus halaman 259 daripada rakyat India menggunakan 14 bahasa utama ini. bentuk asli bahasa ini terdapat dalam bahasa Sanskrit. Assam (2%). dan mereka ini juga tidak dibenarkan masuk ke kawasan kediaman jati-jati atasan tanpa urusan kerja. Marathi (8%). Malayalam (4%).1 Kumpulan Bahasa dan Skrip Bahasa Di negara India.5. Kannada (4%). Punjabi (3%). Pengasingan sosial yang diamalkan kemudiannya menjadi sebegitu kejam sehinggakan terdapat jati-jati yang dianggap 'tidak boleh disentuh' (untouchables) iaitu Harijan. 15. Mengenai bahasa Indo-Arya. Bahasa-bahasa tersebut dan peratus penggunaannya ialah bahasa Hindi (30%). terdapat lebih kurang 325 bahasa dan 750 loghat tetapi hanya 14 bahasa utama diperakui menurut perlembagaan. Manusia dalam golongan jati seumpama ini sekarang dikenali sebagai 'Harijan' (anak-anak Tuhan) ata. perbezaan loghat tempatan (bersifat daerah) . Islam. Urdu (5%).

Shauraseni. Prakrit. Contoh kumpulan bahasa Tibet-Burma ialah Ladakhi di Kashmir dan Garo. Bengali. loghat-loghat ini dianggap sebagai bahasa-bahasa tempatan yang dihubungkan dengan kawasan geografi masing. Mengenai bahasa Dravida. Dokumen bertulis yang tertua sekali ialah inskrispsi-inskripsi Zaman Asoka (kurun ke-3 S. Hindi. Oriya. Gujarati . Hindi. Oriya. Gujarati. Sanskrit. Pada tahun 800SM.loghat baru zaman pertengahan seperti Prakrit. Selain daripada kumpulan bahasa Indo-Arya dan bahasa Dravida terdapat juga kumpulan bahasa Munda yang digunakan terutama di kawasan pergunungan di Bengal dan Bihar (Kherwari). Telegu dan juga Gondi (Madhya Pradesh). Kaudh atau Kui (Orissa) dan di kalangan puak-puak Toda dan Kota. Marathi. Skrip Parsi-Arab yang diperkenalkan oleh orang-orang Muslim dari Arab dan Parsi masih digunakan dalam bahasa Urdu moden. Kashmiri. Malayalam. Urdu. Bahasa-bahasa ini menjadi awalan (precursors) kepada bahasa-bahasa tempatan yang digunakan sekarang. Tripura Naga dan Kuku Chin di Assam. Pali. Punjabi. Bahasa-bahasa dalam kumpulan ini termasuklah Assamese. Selain daripada bentuk lama Brahmi terdapat juga skrip India Utara. dan kemudiannya tidak digunakan selepas kurun ke-3. Brahui (Baluchistan).) yang menggunakan skrip Kharosthi. bahasa Sanskrit mengalami perubahan fonologi dan morfologi sehingga wujudnya loghat. Magadhi dan lain-lain. Tetapi kebanyakan skrip-skrip India mempunyai asal-usul dalam skrip Brahmi kerana adaptasinya kepada pelbagai bunyi bahasa-bahasa India.membawa perubahan dalam bahasa Sanskrit. Orissa Quang) dan Madhya Pradesh (Kurku). Bahasa-bahasa yang belum diklasifikasikan termasuklah Burushaski di Kashmir Utara dan Andamanese di kepulauan Andaman. iaitu skrip Devanagari yang menggunakan garis di atas perkataan untuk menyambung huruf-huruf.masing. Bentuk arah tulisannya ialah dari kanan ke kiri dan ia menggunakan beberapa vokal sahaja. Rajastam dan Sindhi. Sanskrit. Kannada.M. Bahasa-bahasa Dravida termasuklah Tamil. Skrip ini juga digunakan di Parsi dan di barat laut India. Marathi dan variasi-variasi tempatan seperti Punjabi. Pada zaman Buddha (500SM). bahasa Dravida kuno digunakan oleh beberapa puak seperti Toda.

dan kedua. 15. ertinya melihat dan mengetahui.dan Bengali menggunakan skrip ini. Perkataan Veda berasal dari kata dasar Vid. kesusasteraan India turut dibahagikan kepada dua bahagian iaitu kesusasteraan Indo-Arya dan kesusasteraan Dravida. Kesusasteraan Vedik Kesusasteraan Vedik berlangsung antara tahun 1500SM sehingga 500SM. Shruti merupakan ajaran-ajaran yang diwahyukan ataupun ajaran-ajaran yang didengarkan oleh Tuhan kepada para maharesi (sages) dari semasa ke semasa menurut kehendak zaman. Dari segi perbandingan. Oleh itu tumpuan diberikan kepada kesusasteraan Sanskrit. manakalaSMriti boleh diubahsuai dari semasa . bahasa-bahasa Indo. Skrip yang digunakan di India Selatan mengambil bentuk yang berlainan. Orang-orang Tamil mengembangkan huruf-huruf mereka tersendiri. isi kandungan Shruti tidak pernah diubah ataupun tidak boleh diubah.Arya dan Dravida. Kitab-kitab suci zaman Veda boleh digolongkan kepada dua bahagian iaitu pertama. Hasil-hasil kesusasteraan yang dicipta dan dihasilkan dalam bahasa Sanskrit menjadi karya sastera yang paling berjaya lagi menonjol pada zaman klasik. iaitu hurufhalaman 260 hurufnya mempunyai perhiasan bulat.5.SMriti merupakan ulasan-ulasan dan tafsiran-tafsiran yang diturunkan oleh generasi manusia kepada generasi manusia secara turuntemurun.2 Kesusasteraan Bersesuaian dengan dua kumpulan keluarga besar India. Lebih-lebih lagi bahasa Sanskrit merupakan bahasa utama dalam kumpulan bahasa-bahasa Indo-Arya. (i) Kesusasteraan Indo-Arya Kesusasteraan Indo-Arya lebih menonjol sebagai kesusasteraan yang tertua dan terkemuka di India.

Oleh itu wujud karya-karya kesusasteraan bersifat epik yang menyampaikan ajaran-ajaran dharma yang serius lag! tegas dalam bentuk cerita dengan memuatkan watak-watak yang cukup mantap. Zamannya berlangsung antara tahun 600SM sehingga 200SM. . dan kelima. bukan sahaja di India malah seluruh dunia. Cerita epik ini mudah difahami dan diingati oleh rakyat biasa. Vedanga bererti anggota kitab-kitab Veda dan terdapat enam bidang pengajian. keempat. Vyakarana iaitu nahu. Rig Veda merupakan kitab suci yang tertua. ketiga. dan keennm.cerita seperti ini digunakan untuk menyebarkan ajaran-ajaran dharma. Epik Mahabharata Epik Mahabharata dicipta dan dihasilkan oleh Vyasa antara tahun 400SM dan 400 Masihi. Kalpa . Oleh itu cerita. ilmu falak. Tiga kitab suci yang pertama dianggap tercipta sebelum tahun 1000SM. Yajur Veda. Karya ini mengandungi lebih kurang 100 000 seloka (puisi) dan merupakan karya puisi yang terbesar di dunia. yang menekankan sebutan yang tepat. halaman 261 Kesusasteraan Epik Kebanyakan teks-teks dharma (ajaran-ajaran mengenai keadilan dan kebaikan yang patut menjadi amalan setiap insan) adalah bersifat arahanarahan langsung tanpa ulasan tambahan. Antaranya. Sama Veda dan Atharva Veda.tatacara pengendalian upacara pengorbanan. dan bukan semua lapisan masyarakat dapat memahami. ChancU-prosodi/pola. Siksa-tonetik. tafsiran istilah-istilah tertentu. irama puisi. Empat kitab suci veda tersebut ialah Rig Veda.ke semasa. Sebaliknya merupakan enam bidang yang dipelajari supaya dapat membantu dalam memahami kitab-kitab Veda dengan tepat. Enam bidang pengajian tersebut ialah pertama. Karya-karya Vedanga bukan bersifat tafsiran ajaran-ajaran Veda. terutama melalui cerita lisan. kedua. Nirukta-et[mo\ogi. fyotisa iaitu astronomi. Dalam konteks ini.

nitisastra (yang menekankan idea-idea etika). Sebelum tercetusnya peperangan antara Pandawa dengan Kaurava.lagenda dan mitos). kamasastra (yang membincangkan percintaan). Sekiranya dilihat dari segi etika peperangan ia mewakili konflik prinsip dharma dan adharma. purana (cerita-cerita tentang dewa-dewi). masyarakat dan kesusasteraan.Epik ini berkisar kepada kisah pemerintahan kerajaan Kurukshetra di India Utara. Mahabharata mengandungi pelbagai perkara yang menarik perhatian sarjana-sarjana dalam pelbagai bidang seperti agama. Dari sudut pandangan biasa Mahabharata merupakan peristiwa benar tentang satu peperangan antara dua pihak yang menuntut takhta kerajaan. memberi ajaran-ajaran agama dan moral. dharmasastra (yang mengajar tentang pelbagai jenis dharma). Arjuna (kumpulan Pandava) menghadapi konflik halaman 262 . akhyana (yang mengandungi lagenda. perbincangan mengenai falsafah yang terkandung dalam Bhagavadgita menduduki tempat yang penting dalam koleksi pemikiran falsafah India. dan moksasastra (membincangkan cara-cara membebaskan diri daripada kelahiran semula). Sebab itulah Mahabharata dianggap sebagai itihasa (yang membincangkan sembilan jenis emosi dan matlamat kehidupan). arthasastra (karya-karya yang menyentuh perkara-perkara kerajaan dan pemerintahan). iaitu antara kebaikan dengan kejahatan ataupun keadilan dengan ketidakadilan tetapi pada akhirnya kejayaan adalah kepada pihak yang mendukung dharma. etika. rajyavinasa (kehilangan negara) dsmjaya (kekayaan). Tema utama Mahabharata adalah berkaitan dengan peperangan besar di antara Pandava dengan Kaurava tetapi epik ini sengaja diperluaskan dengan pelbagai jenis cerita sisipan. Cerita-cerita sisipan ini berperanan sebagai didaktik. Bhagavadgita (BG) Antara ajaran agama yang terdapat dalam Mahabharata. Secara ringkas Mahabharata boleh dianggap sebagai sejarah bheda (konflik). falsafah.

di samping mengesyorkan rajayoga (disiplin badan dan minda). manusia yang penuh dengan kasih sayang serta pelindung kepada sesiapa sahaja yang cinta akan dharma. abang yang dihormati. Sri Krishna yang berperanan sebagai penasihat Arjuna memahami perasaan tersebut lalu mengajar intipati kebenaran suci untuk mencapal tarafhidup yang kekal abadi. tidak gentar. suami yang bertanggungjawab. Duryodhana (kumpulan Kaurava) merupakan kuasa jahat yang ada dalam badan kita. Krishna mengajar kepada Arjuna agar melawan kuasa-kuasa jahat ini. kewajipan tidak seharusnya dilaksanakan sebagai suatu dosa. rakan yang . Krishna menggalakkan beliau supaya bertindak tanpa mengharapkan apa-apa balasan dan menyerahkan diri sepenuhnya kepada Tuhan. Apa sahaja yang dilaksanakan hendaklah disertakan dengan kebaktian dan ianya harus ditujukan kepada Tuhan. seorang pertapa di antara tahun 200SM hingga tahun 200 Masihi. Arjuna merupakan kuasa mulia (diwakili oleh hati suci. Valmiki mencipta epik Ramayana ini bertujuan untuk menggambarkan kehidupan seorang manusia yang sempurna. Dalam epik ini. iaitu ibu negeri kerajaan Kosala yang terletak di timur Kuruksetra. Epik ini mengandungi 24 000 seloka (puisi) dan ceritanya berpusat di Ayodhya. Walau apa pun jalan yang ditempuhi. Dengan ini. dan Krishna merupakan jiwa yang bersemayam dalam hati setiap manusia. Rama digambarkan sebagai anak yang setia. iaitu gambaran perwatakan yang ideal. tanpa egoisme).jiwa kerana beliau terpaksa membunuh sanak saudara dan ahli-ahli keluarganya. Bhagavadgita mengajar manusia tentang svadharma atau kewajipan hidup seseorang untuk mencapai kebenaran. Rama merupakan pendukung watak yang harus diteladani oleh setiap manusia kerana beliau merupakan pendukung kewajipan. ideal pengorbanan diri. karma-yoga (jalan tmdakan).jnanayoga (melalui pengetahuan benar) dan hhakti yoga (melalui kebaktian kepada Tuhan) sebagai jalan untuk mengenali jiwa atau Tuhan. dan menjelaskan bahawa medan peperangan merupakan badan manusia di mana segala peristiwa berlangsung. Epik Ramayana Epik Ramayana dicipta dan dihasilkan oleh Valmiki.

L. ia juga merupakan dharmasastra atau teks suci yang mengajar perihal keadilan. Mudraraksasa (menggambarkan heroisme) dan Mrcchakatika (menggambarkan kama). la menerangkan prinsip-prinsip abadi (sanatoria dharma) dan menjelaskan sifat-sifat ideal yang merupakan asas kepada dharma. teknik-teknik produksi. Buku ini membincangkan mengenai seni bina teater. 36 gerakan untuk mata. Oleh kerana terdapat bahan-bahan falsafah hari. Natya Sastra menyatakan terdapat 13 gerakan untuk kepala.drama. penegak keadilan dan sebagainya. Menurut Profesor A. muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan drama. persembahan dan artis-artis. Basham. Epik Ramayana. konvensi-konvensi pentas. selain sebagai karya teks seni sastera dan sejarah. ketepatan prinsipprinsip linguistik yang terdapat dalam karya ini tidak pernah dicapai oleh dan dramatik yang dimasukkan. Karya Linguistik Karya linguistik [mtuAstadhyayi ciptaan Panini telah disusun pada kurun ke4SM. Misalnya teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai halaman 263 pergerakan fizikal. sesuatu drama yang dipersembahkan kadangkala akan mengambil masa selama tiga hmgga 15 . 10 gerakan untuk badan dan lain-lain.setia. Karya nahu ini menandakan pencapaian terkemuka dan terulung dalam bidang linguistik. Drama Dalam arena drama. Drama Sanskrit dicipta untuk menghiburkan para hadirin (finanda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (sthayihhava). ciptaan berjudul Natya Sastra dijadikan sebagai buku teks drama. Contoh dramadrama sebegini ialah seperti drama Sakuntala (yang menggambarkan cinta dan belas kasihan).

Maklumat mengenai pencipta karya ini tidak diketahui. Bahasa Tamil dikatakan sebagai bahasa teras bagi keluarga bahasa Dravida dan oleh sebab itu. Bahasa Tamil memiliki sejarah kesusasteraan terawal dalam keluarga bahasa Dravida. bahagian kesusasteraan Dravida. Sastera Cerita Permulaan sastera cerita terdapat dalam kesusasteraan Vedik dan kemudian dalam cerita-cerita dongengJataka. Antara sastera cerita yang penting ialah cerita dongeng seperti Pancatantra. Sastera cerita sebenarnya tidak mengambil bentuk ajaran agama. dan novel klasik seperti Dasakumaracarita oleh Dandin dan Kadambari oleh Bana. Malayalam dan Kannada yang memiliki tradisi kesusasteraan yang kaya. Cerita-ceritaJataka yang bersifat pendidikan moral dimasukkan ke dalam ajaran Buddhisme pada kurun pertama sebelum masihi. kesusasteraan Tamil diberikan tumpuan penting. Telugu. kecuali nama beliau diterbitkan daripada karyanya. Karya ini mengandungi tiga bahagian iaitu halaman 264 . terdapat empat bahasa utama iaitu bahasa Tamil. Tolkappiyam Karya nahu berjudul Tolkappiyam yang bertarikh tahun 300SM merupakan bahan bertulis yang tertua ditemui dalam bahasa Tamil. ia kekal sebagai sastera sekular. Karya ini mendukung lebih kurang 4. cerita Brhatkatha yang mempunyai satu rangka cerita dengan banyak episod.tamadun lain di seluruh dunia sehingga kurun ke-19 Masihi. menjadi Tolkappiyar.tamadun.000 peraturan tatabahasa yang teliti dan saintifik. (ii) Kesusflsteraan Dravida Dalam keluarga bahasa Dravida.

Dalam konteks puisi zaman Sangam. cinta yang tidak berbalas dan sebagainya. Penyair. umur yang bersesuaian (lelaki sepatutnya lebih tua daripada perempuan) dan sebagainya. Kesusasteraan Sangam Perkataan Sangam merujuk kepada akademi penyair-penyair agung. murah hati dan sebagainya. Cinta yang sepadan bermaksud dua orang bercinta antara satu sama lain dan mereka mempunyai beberapa persamaan dari segi pendidikan. Puram bererti bahagian luaran. morfologi dan sintaksis dan konvensi-konvensi puisi. keadilan. berani. . Misalnya perempuan yang lebih tua bercinta dengan lelaki yang jauh lebih muda usianya.fonologi. Terdapat rujukan mengenai karya-karya yang lebih awal seperti Aindiram dan Agattiyam. Puram dalam konteks puisi-puisi Sangam menandakan sifat-sifat mulia seperti semangat keperwiraan. kalavu merupakan cinta sebelum perkahwinan dan kedua. Buku ini masih menjadi rujukan penting dalam bidang nahu serta konvensi Tamil. Puisi-puisi Sangam disusun kepada dua koleksi iaitu Pattuppattu (sepuluh puisi iaitu setiap puisi merupakan gambaran ringkas tentang sesuatu perkara) dan Ettuttokai (lapan antologi puisi).penyair ini menghasilkan karya berbentuk puisi Zaman Sangam yang meliputi tempoh masa dari kurun ke-3SM sehingga kurun ke-2 Masihi. Aham berertibahagiandalamanataupunperasaan dalam hati. Puisi Aham Cinta dalam puisi aham dibahagikan kepada dua jenis iaitu cinta yang sepadan dan cinta yang tidak sepadan. Cinta yang sepadan akan melalui dua tahap masa iaitu pertama. Manakala cinta yang tidak sepadan dianggap berdasarkan nafsu sahaja. cinta terhadap anak gadis sunti. Tema puisi-puisi Sangam boleh dibahagikan kepada dua jenis iaitu aham danpuram. tetapi hanya beberapa puisi daripada karya-karya tersebut dapat diperoleh sebagai rujukan dalam karya-karya lain. cinta yang terkandung dalam hati dikenali sebagai aham. karpu merupakan cinta selepas perkahwinan.

Sifat istimewa puisi-puisi ini terlihat pada kebolehan penyair-penyair menggunakan unsur-unsur alam semula jadi untuk menandakan dan menggambarkan perasaan dalaman. Tirukkural merupakan satusatunya karya etika yang disanjung tinggi kerana kewibawaan ajarannya . Oleh itu ia meliputi masyarakat. Tirukkural Terdapat 18 buah karya etika dalam bahasa Tamil yang dikenali sebagai Patienenkiilkanakku ataupun Niitinuulkal. Ini kerana masyarakat memberikan keutamaan kepada sifat keperwiraan. halaman 265 pendidikan dan berbagai-bagai cita-cita yang ideal (sempurna) yang berkaitan dengan kehidupan. nilai-nilai masa dan alam. Puisi Puram Puram merangkumi segala-galanya kecuali aham (cinta). kecurangan suami/isteri merajuk. peperangan kerana peperangan merupakan sesuatu yang dapat walaupun menguji keperwiraan seseorang raja serta serta kemuliaannya. iaitu pertemuan.Bagi aham terdapat lima uripporul (tema khusus). negara.nilai sosial yang lain. Bahagian puram mengandungi sebilangan besar sajak-sajak berkenaan. penantian. kumpulan-kumpulan pekerja. keperwiraan serta nilai. Perasaan yang diluahkan atau digambarkan dalam puisi-puisi puram adalah perasaan diri sendiri atau individu bukan sepeiti aham yang melibatkan hubungan dengan orang lain. penantian cemas dan perpisahan bagi sementara waktu. kemiskinan. Fikiran dan perasaan yang digambarkan itu adalah berdasarkan kenyataan hidup. raja. Kelima-lima tema ini dikenali sebagai disiplin aintinai. kekayaan. peperangan membawa kemusnahan pengorbanan nyawa dan harta benda. Aintinai bererti lima jenis bentuk muka bumi.

Ini menjadikan Tirukkural sebagai satu karya agung ciptaan seorang pertapa yang merupakan pemberian peraturan hidup kepada orang-orang Tamil. Lagu-lagu suci yang dapat dinyanyikan dengan iringan muzik dicipta oleh mereka ini.yang bersifat universal di kalangan masyarakat Tamil. Nayanmar dan alvar menggunakan bahasa Tamil yang mudah untuk menyebarkan ajaran mazhab-mazhab mereka. Nilai-nilai yang diperkatakan dalam karya ini bersifat sejagat (universal) dan karya berbahasa Tamil ini dicipta oleh Tiruvalluvar (Valluvar). Keadaan ini berterusan sehinggalah kemunculan angkatan Bhakti yang memulihkan semula agama Hindu dengan menamatkan pengaruh agama Buddha dan Jaina. Koleksi lagu-lagu suci ciptaan mereka turut dibahagikan kepada dua . dan kedua-dua agama ini hampir mengetepikan atau menyingkirkan agama Hindu. Setiap sajak mempunyai dua bentuk maksud. lanya mengandungi tiga bahagian utama dengan 1330 kuplat dalam 133 bab iaitu Aram (etika/kebenaran) yang mengandungi 38 bab. Dalam Tirukkural. dan alvar yang menyumbangkan kepada perkembangan aliran mazhab Vaisnavisme. iaitu jika diasingkan dari struktur ia kehilangan maksud di dalam strukturnya dan Rural hanya merupakan satu kata-kata hikmat. setiap sajak merupakan unit yang berasingan dan berfungsi. Angkatan Bhakti disertai oleh wali-wali Hindu yang dikategorikan kepada dua iaitu pertama nayanmar yang mempelopori aliran mazhab Saivisme. Menerusi lagulagu halaman 266 suci yang agak mudah bentuknya mereka berjaya mengembalikan penduduk India Selatan kepada agama asal mereka iaitu agama Hindu. Porul (kebendaan/politik) yang mengandungi 70 bab dan Inbam (cinta) yang dibincangkan dalam 25 bab. Kesusasteraan Bhakti Menjelang kurun ke-2 Masihi. pengaruh agama Buddha dan Jaina mulai dirasai di kawasan India Selatan. Kandungan Kural adalah tersusun rapi dan setiap sajak adalah sangat penting dalam struktur keseluruhannya.

kategori iaitu Tirumurai bagi mazhab Saivisme dan Nalayirat Tivya Pirapantam bagi mazhab Vaishnavisme. Nama asal agama Hindu ialah Sanata Dharma bererti prinsip ataupun peraturan kerohanian yang kekal abadi seperti juga sifat Tuhan yang kekal abadi. seorang pertapa Jaina pada akhir kurun ke -10. Kepercayaan dan ajaran Hindu diwarisi secara turun-temurun.6 AGAMA DAN FALSAFAH 15.1 Hinduisme Sejarah awal kemunculan agama Hindu sukar untuk ditentukan kerana agama ini dianggap bersifat agama semulajadi. Yapparungalam dan Yapparungalakkaarigai merupakan karya-karya tentang Prosodi yang disusun oleh Amitasagara. sebuah mohor (yang menandakan penyembahan Dewa Shiva yang awal). Penemuan bukti-bukti arkeologi di Lembah Sungai Indus seperti patung-patung (yang menandakan konsep Dewi ibu). Bukti terawal mengenai agama Hindu ditemui dalam tamadun Lembah Sungai Indus yang berusia lebih kurang 4 000 tahun. objek-objek yang berbentuk seolaholah seperti Shiva-Linga dan kolam permandian yang digunakan untuk . Karya-karya Bahasa Tatabahasa. Perkembangan yang besar dalam bidang ini berlaku pada zaman Chola. 15. gaya bahasa {rhetoric) dan perkamusan (lexicography) sentiasa diberi perhatian oleh para pengarang India sejak bermulanya kesusasteraan bertulis.6. Hinduisme tidak mempunyai pengasas dan tidak memiliki institusi agama yang bersifat pusat untuk mengetuai segala pengikut agama ini di seluruh dunia. Virasoliyam pula ialah sebuah karya yang amat berguna untuk mengetahui sejarah teori tatabahasa dalam bahasa Tamil. Koleksi lagu-lagu suci ini bertarikh antara kurun ke-6 Masihi sehingga kurun ke-11 Masihi.

tujuan kerohanian. (i) Tahap-tahap Perkembangan Kerohanian Dalam perkembangan pemikiran orang-orang Indo-Arya terdapat empat peringkat yang nyata iaitu Politeisme. Ini membuktikan pandangan bahawa agama Hindu merupakan agama tertua di dunia yang masih ada dalam amalan kebanyakan orang di India dan di luar benua kecil India. Proses mempersonifikasikan unsur-unsur alam ini berlaku dan kuasa-kuasa ini dianggap sebagai dewa atau dewi serta memiliki nama-nama seperti Agni. Indra. Konsep ini mulai muncul dalam pemikiran agama orang Indo-Arya dan kuasa ini diberi . Monoteisme dan Monisme. sungai dan sebagainya. Peringkat Politeisme memperlihatkan orang Indo-Arya memuja unsur. Mereka berfikiran bahawa semua kuasa ini patut digembirakan. semua ini merupakan beberapa aspek kepada satu kuasa yang tunggal.unsur alam semulajadi seperti api. Ini menjadi sumber (dasar) bagi orang Indo-Arya untuk memperkenalkan dewa Visvakarman (dewa pencipta) dan Prajapati atau dewa yang menjadi ketua bagi semua makhluk di dunia. Peringkat Henoteisme memperlihatkan kepercayaan politeisme semula jadi mengalami proses perubahan dan wujudlah fikiran bahawa pelbagai dewadewi memiliki beberapa sifat yang sama. Peringkat Monoteisme merupakan kepercayaan bahawa terdapat satu kuasa agung yang bertanggungjawab menggerakkan duniawi. Kepercayaan seperti ini disifatkan sebagai henoteisme. Vayu dan sebagainya. Mereka mengetahui bahawa walaupun terdapat beberapa dewadewi yang dipuja dan disembah. Biasanya upacara-upacara ini diiringi dengan pembacaan mazmur-mazmur daripada kitab-kitab suci Veda. pokok. Usas. angin. Apabila seseorang memuja sesuatu dewa-dewi lain dianggap sebagai manifestasi dewa atau dewi yang sedang dipuja olehnya. Rudra. lalu dipuja dengan halaman 267 pengorbanan dan penyembahan. Henoteisme.

Grhya karmani dijalankan oleh ketua keluarga (grhapati) dengan bantuan isterinya. (ii) Upacara Pengorbanan Upacara pengorbanan sebagai amalan agama mempunyai kedudukan utama dalam kultus Indo-Arya. dan dianggap sebagai Tuhan. Peringkat Monisme merupakan pemikiran agama orang India tidak terhenti di peringkat monoteisme. pumsavana (pada bulan ketiga kehamilan. Biasanya pengorbanan ditujukan kepada dewa-dewi ataupun pada anasir-anasir jahat seperti asura atau raksasa dengan tujuan yang tertentu. bagi mendapat anak lelaki) dan sebagainya. Yajamana memerlukan perkhidmatan beberapa ratus orang pedanda untuk menjalankan upacara . seperti untuk mendapatkan faedah duniawi. Manakala pengorbanan umum atau mahakratu dijalankan pada waktuwaktu tertentu olehyajamana raja-raja seperti orang-orang kaya dan ketuaketua yang menanggung segalaperbelanjaan. dewa Vishnu (Dewa Pelindung/Pemelihara) dan dewa Shiva (Dewa Pemusnah). dan pemusnahan. Monisme menyatakan bahawa segala sesuatu di dunia ini berasal dari satu sumber yang kewujudannya boleh dirasai di mana-mana sahaja. Ada dua jenis pengorbanan yang diamalkan oleh orang-orang Indo-Arya iaitu grhya karmani bermakna upacara pengorbanan di rumah dan mahakratu dan srauta bermakna upacara pengorbanan umum. Pemikiran monoteisme ini menjadi semakin penting dalam kepercayaan agama orang Indo-Arya.sifat-sifat penciptaan. Sumber itu tidak bersifat pusat sebaliknya tersebar ke seluruh dunia. mereka mencipta dewa Brahma (Dewa Pencipta). Mereka maju selangkah lagi dengan memperkenalkan monisme. Pengorbanan atau yajna dianggap sebagai amalan agama yang terbaik kerana manusia dapat menggembirakan dewa-dewi. pemeliharaan. Upacara ini menandakan setiap peringkat dalam kehidupan atau samskara seperti garbhadana halaman 268 (apabila seseorang wanita hamil). Untuk mewakili ketiga-tiga sifat Tuhan ini.

rajasuya (untuk menerima sifat-sifat kedewaan). Terdapat duajenis karma inhupunya karma (perbuatan baik) danpava karma (yang tidak baik). pemikiran dan pertuturan yang dilakukan oleh individu dalam sesuatu kehidupan dan akibat yang akan dialami dalam kehidupan akan datang. dan dari segi pembalasannya perbuatan baik dibalas pahala dan perbuatan buruk dibalas dengan dosa. samsara dan moksha. Samsara ialah lingkaran kelahiran dan kematian yang dilalui oleh Atman. Jadi tujuan setiap Atman adalah untuk membebaskan diri daripada karma dan mencapai moksha. iaitu saguna (personal) dan nirguna (impersonal). karma. Akhir sekali. Segala dosa dan pahala hendaklah diselesaikan oleh roh untuk bersatu dengan Tuhan. asvamedha (pengorbanan kuda untuk mengagungkan kuasa seseorang raja) dan sebagainya. Pada asasnya Brahman dan Atman adalah sama seperti yang dilihat dari namsiParatman bagi Brahman danfivatman bagi roh individu. moksha ialah pelepasan daripada kehidupan duniawi dan penyatuan dengan Brahman. Jenis upacara-upacara pengorbanan yang dianggap sebagai mahakratu termasuklah vajapeya (bertujuan untuk kembali muda). Saguna Brahman bererti Tuhan yang dikenali manusia dengan pelbagai sifatnya dan ini . Tetapi karma menjauhkan Atman dari Brahman. iaitu Brahman. Menurut karya Upanishad Brahman dalam Upanishad mempunyai dua aspek. Brahman menandakan Tuhan yang dibincangkan sebagai satu prinsip yang menyelubungi segala-galanya (roh duniawi). Karma merupakan perbuatan. jadi Atman mestilah menghapuskan semua karma untuk mendekati Brahman.seperti ini. Keinginan dan nafsu manusia melahirkan tindakan sama ada tindakan ini boleh jadi baik atau buruk. (iii) Falsafah Agama Vedik Falsafah Vedik mementingkan lima konsep yang saling berkaitan antara satu sama lain. Atman ialah roh individu dalam badan manusia yang bertujuan untuk diserap ke dalam roh duniawP/ Brahman. Lazimnya upacara pengorbanan seperti ini diadakan untuk kepentingan diri sendiri dan bukannya untuk kebaikan negara walaupun raja yang menjalankannya. Atman.

Ajaran-ajaran metafizika dalam Buddhisme adalah tambahan (Ahhidhamma) kemudian kepada ajaran asal Buddha (Dhamma).6. Ajaran Agama Buddha Buddha tidak mengajar mengenai hal-hal ketuhanan. Buddha pula menandakan seseorang manusia itu telah mencapai taraf kesedaran kerohanian yang sempurna. Vishnu dan sebagainya. maha adil serta pelbagai nama seperti Brahma. Nirguna Brahman bererti konsep Tuhan yang abstrak tiada sifat (attributes) dan diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang. Siddhartha ialah nama yang berikan oleh ibu bapanya manakala Gautama pula ialah nama keluarga (gotra). ajaran Buddha merupakan ajaran-ajaran psikologi dan etika yang berhubung kait dengan kehidupan. tidak pendek. Shiva.2 Agama-agama Heterodoks Agama-agama seperti Buddha dan Jaina disebut sebab tidak menerima kewibawaan kitab Veda dan tidak mengakui kewujudan Tuhan. (i) Buddhisme Pengasas doktrin Buddhisme ini ialah Siddhartha Gautama Buddha.ajaran agama tadi menunjukkan terdapat banyak persamaan dengan idea-idea yang terkandung dalam karya-karya Upanishad. tidak berbayang atau gelap. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. metafizika atau suatu falsafah kerana beliau sendiri tidak menggalakkan falsafah. Keduadua agama ini muncul pada akhir Zaman Vedik di India. Ajaran Buddha Tentang Dhamma Intisari ajaran Dhamma dirangkumkan dalam Empat Kebenaran YangMulia .termasuklah sifat. Tetapi ajaran.sifat seperti maha penyayang. halaman 269 15. Sebaliknya.

yakin pada Buddha Dhamma bagi mencapai nirwana). renungan yang baik. tujuan atau cita-cita yang betui. Istilah nirwana (nibbana dalam bahasa Pali) boleh dikatakan sebagai suatu keadaan apabila sesuatu makhluk itu melepaskan segala ikatan duniawi. berkelakuan seperti yang ditentukan oleh Sangha. mengetahui kebenaran serta memperolehi kesedaran secara keseluruhan. usaha yang benar. iaitu pertama. marga iaitu jalan ataupun cara untuk memadamkan api keinginan. nafsu. melakukan renungan yang baik menurut Dhamma bagi mencapai nirwana. ketiga. fikiran yang betui. ketujuh. Boleh dikatakan konsep ini merupakan sumbangan Buddha kepada dunia kerohanian. kedua. (ii) Jainisme . dan ketiga. kedua. seorang itu tidak boleh membunuh binatang. Ini menjadi suatu halaman 270 konsep yang penting dalam ajaran agama Buddha. Orang yang mencapai keadaan nirwana dikatakan akan berada dalam keadaan bahagia. dan kelapan. Akhirnya. Konsep Ahimsa Ahimsa bererti menolak penyeksaan (himsa) serta pembunuhan. Kelapan-lapan jalan hidup ini boleh dirangkumkan dalam tiga prinsip utama. atau sebab membawa penderitaan). kelima. la merupakan keadaan apabila apt keinginan dipadamkan sama sekali. gembira dan ketenangan yang berkekalan. pertuturan yang baik. Nirodha dan Marga. keempat. hidup yang betui. walaupun untuk mengisi perut. cinta. Ajaran Buddha mengesyorkan lapan cara atau jalan iaitu pertama. kepercayaan yang betui (benar). Samudaya (punca. keenam. gila kekayaan dan sebagainya merupakan Samudaya yang membawa kepada penderitaan.iaitu Dukka (penderitaan). Apt keinginan. perbuatan yang betui. kepercayaan (pada Buddha sebagai guru.

Ajiva (benda-benda yang tidak bernyawa). Papa karma dan punya karma akan menentukan kelahiran semula roh. Seseorang yang dapat samvara dan mencapai siddhi dianggap sebagai wira yang menang dalam perjuangannya dan manusia ini disebutjina (perwira). kedua. disiplin mental dan moral. kelima. yang bergerak dan bernyawa termasuk tumbuhan dan ia adalah kekal abadi). iaitu pertumn. Agama ini mementingkan undang-undang sebab dan akibat yang dipercayai menentukan kelahiran semula roh-roh individu. Nyaya Ciri-ciri sekolah falsafah ini dikesan dalam kitab-kitab Veda dan Upanishad. . keenam. Oleh yang demikian. keempat. Yoga. hasil perbuatan baik). kelapan. ketujuh. Mimamsa dan Vedanta. aliran-aliran falsafah ini juga dikenali sebagai astika darshana.3 Sistem Falsafah India Sistem falsafah India boleh dibahagikan kepada enam aliran (sekolah) falsafah iaitu Nyaya. samvara (menahan pengaliran karma). Sankhya. papa karma (dosa. punya karma (pahala. 15. asmva (daya penarik). Sekolah-sekolah falsafah ini menerima bulat-bulat ajaran daripada kitabkitab Veda.Agama Jaina diperkenalkan oleh Mahavira (Vardhamana) yang mempunyai banyak persamaan dengan ajaran-ajaran Upanishad dan Buddhisme. hasil perbuatan yang jahat). ketiga. siddhi (pelepasan dari kelahiran semula). nirjara (penghapusan karma). jiva (roh terdapat dalam semua benda. Perbuatan baik. Ajaran Mahavira ini mengandungi sembilan prinsip atau nava-tattva. dan kesembilan. Vaisheshika.6. bandha (ikatan roh dengan keinginan dan kejahilan). meditasi dan kelakuan baik membantu manusia mencapai samvara. Ini menunjukkan konsep karma dan samsara yangterdapat dalam Upanishad amat penting kepada agama Jaina. Pendukung falsafah Nyaya ialah Gautama dan karya beliau berjudul Nyaya Sutra yang bertarikh kurun ke-2SM menjadi teks asas aliran falsafah ini.

Vaisheshika dan Nyaya merupakan dua sistem falsafah yang saling berkaitan dan keduaduanya berkongsi pandangan bahawa kejahilan merupakan sumber bagi segala penderitaan. Dunia ialah sesuatu entiti benar. Sebaliknya. Pengasas sistem falsafah ini ialah Kanada (kurun ke-3SM) dan karyanya berjudul Vaisheshika Sutra menjadi sumber asas falsafah ini. Nyaya menekankan empat faktor halaman 271 dalam mendapatkan ilmu pengetahuan iaitu Subjek yang diketahui (pramata). menjalankan fungsi penciptaan. Tuhan dikatakan sebagai bersifat tunggal dan mutlak serta kekal abadi. api dan udara. manas (minda) dan atma . air. akasha (eter). Semua benda dikatakan diperbuat daripada empat jenis paramanu (atom) iaitu atom. Cara memperolehi pengetahuan yang sah (pramana) dan Pengetahuan yang sah (prama). kala (masa). terdapat lima unsur yang terlibat dalam pembentukan dunia iaitu dik (ruang). Vaisheshika lebih menonjolkan minat dalam bidang kosmologi. Objek pengetahuan (prameya).atom kepunyaan bumi. Hidup ini pula bertujuan untuk membawa pengetahuan/kesedaran kepada jiwa.dua sistem falsafah ini turut menekankan pentingnya pembebasan dalam seseorang individu. Vaisheshika Sekolah falsafah ini dikenali sebagai Vaisheshika darshana. Inferens (anumana). analogi/perbandingan (upamana) dan testimoni/pembuktian (shabda). Gabungan empat jenis atom tadi dalam ukuran yang berbeza membentuk pelbagai benda dan bahan. pemeliharaan dan pembinasaan disertai penjanaan semula tenaga.Nyaya bermaksud pertimbangan logik dan menurut falsafah ini terdapat empat sumber ilmu pengetahuan iaitu Persepsi (pratyaksha). Kebebasan hanya dapat dicapai menerusi pengetahuan yang betui terhadap kebenaran dan kedua. bukan rekaan ataupun imaginasi minda. Oleh itu falsafah Nyaya mengutamakan doktrin teori pengetahuan serta menerima akan kewujudan Tuhan.

Pengaruh falsafah ini dapat dikesan dalam kebanyakan sekolah halaman 272 falsafah di India. Oleh itu falsafah Vaisheshika walaupun bukan ateis {atheistic) tetapi menampakkan perbezaan dengan konsep kepercayaan yang ternyata berlainan dengan aliran sekolah-sekolah falsafah Hinduisme tradisional. Sankhya bererti bilangan iaitu falsafah ini menghuraikan mengenai realiti dalam bilangan yang terhad dan Sankhya juga bererti pengetahuan yang sempurna. Dalam konteks ini. apa yang penting ialah Tuhan tidak menjadi sebahagian dari sembilan unsur yang diperjelaskan di atas. pengetahuan sempurna tentang realiti diutamakan dalam sistem ini. Oleh itu. dan kedua. prakriti iaitu jirim yang sedia wujud sejak dari awal lagi.(jiwa). purusha iaitu jiwa yang bilangannya tidak terkira. Prakriti dikatakan bahan asas bagi perkembangan dunia dan perkembangan ini menjadi kerana adanya purusha. Sankhya Sankhya dipercayai merupakan sistem falsafah terawal dalam tamadun India. Falsafah ini didukung dan dipelopori oleh Kapila dan beliau dipercayai hidup pada kurun ke-7SM. Sejarah kelahirannya melampaui zaman Buddha. Sankhya-Karika ciptaan Isvarakrisna merupakan sebuah lagi teks berwibawa bagi sistem falsafah Sankhya. Kapila menghasilkan karya yang merupakan teks asas sekolah falsafah ini iaitu Sankhya Sutra. Falsafah ini menyatakan tentang dua realiti mutlak dalam alam semesta iaitu pertama. Oleh itu sejarah permulaan falsafah Sankhya turut digariskan sejak kurun ke-7SM. Tuhan membentuk serta menyusun dunia ini. Vaisheshika mengakui konsep ketuhanan dan Tuhan dikatakan mencipta dunia daripada sembilan unsur yang tersebut di atas dan kesemuanya wujud sebelum dunia diciptalagi. Oleh itu sejarah dunia merupakan sejarah perkembangan yang diakibatkan oleh prakriti dan .

Tamas pula membawa segala halangan dan keghairahan. Triguna mengandungi tiga sifat. kesucian dan keterangan. tetapi sistem Yoga memperjelaskan realiti Tuhan. kemahiran. Sistem Sankhya tidak membicarakan mengenai hal-ehwal konsep Tuhan. kerana tiada apa boleh wujud dalam kekosongan. meja wujud dalam kayu dan sebagainya. dan ketiga. gerakan dan keghairahan. Untuk ini inteiek (buddhi) diperlukan dan kebebasan kerohanian pula dicapai menerusi pengetahuan. Maka sesuatu yang sedia wujud itu terlebih dahulu dalam penyebab (material) apabila efek (kesan) dihasilkan sebagai penyebab material. kekasaran. kedua. kecuali sistem Yoga memperkenalkan konsep Tuhan mutlak dalam sistem falsafahnya. Rajas pula mengakibatkan segala macam aktiviti. Jamas iaitu kegelapan merupakan sesuatu yang membawa kejahilan. dikatakan pokok wujud dalam benih. pertama Sattva iaitu kecerdasan merupakan sesuatu yang membawa kepada keharmonian. Falsafah Sankhya percaya akan konsep sebab dan akibat.purusha. kemalasan dan ketidakaktifan. Misalnya. ianya sudah wujud. Sistem Yoga dikatakan memiliki sejarah yang panjang tetapi pembentukan sistem ini sebagai satu aliran falsafah hanya dapat dilihat pada permulaan . Kitaran kematian dan kelahiran akan terhapus jika pengetahuan mengenai perbezaan antara prakriti dan purusha dicapai. ketidakseimbangan. Ketiga-tiga sifat tersebut memainkan peranan tertentu dan berlainan dalam perkembangan prakriti. Rajas iaitu tenaga merupakan sesuatu yang mengakibatkan aktiviti. Yoga Sistem Yoga mempunyai idea falsafah yang sama dengan sistem Sankhya dalam teori pengetahuan dan metafizika. Maksudnya sebelum sesuatu benda itu mendapat bentuk. Satu lagi sumbangan penting sistem falsafah Sankhya ialah konsep triguna (tiga sifat) alam semesta. ketelitian. Sattva pada awalnya bertanggungjawab bagi manifestasi prakriti serta memelihara perkembangannya.

Aliran ini tidak bersifat spekulatif. inteiek dan ego tanpa menghilangkan kesedaran diri iaitu pengalaman jiwa. pancaindera. disiplin sistem Yoga mengandungi latihan minda dan badan fizikal. Sebaliknya sistem ini percaya bahawa disiplin minda dan badan fizikal dapat membantu dalam proses pencapaian moksha. Vedanta . tetapi lebih bercorak praktikal. Mimamsa Mimamsa bererti siasatan dan objektif utama sistem ini ialah menegakkan kewibawaan kitab-kitab Veda serta aspek ritualnya. Sistem Yoga menolak dakwaan bahawa moksha (kesempurnaan kerohanian) hanya dapat dicapai melalui pengetahuan. minda. Pencapaian ini akan membuktikan bahawajiwa adalah lebih unggul daripada anggota badan. Dalam amalan. Ini membawa kepada pencsipaimprajna iaitu pengetahuan bahawa jiwa itu berbeza daripada minda dan badan fizikal. minda yang kompleks serta deria inteiek.kurun masihi. Penyatuan roh individu dengan roh duniawi (cosmic soul) menjadi usaha atau pun tujuan kehidupan ini. iaitu bermula sejak Zaman Veda Awal. Pendukung ataupun eksponen terawal bagi sistem ini ialah Patanjali halaman 273 yang mencipta teks Yoga Sutra (Kurun ke-2SM). Ini termasuklah latihan mengawal serta mematikan fungsi anggota badan. Kepentingan sistem falsafah ini terletak pada sistem tafsiran kitab-kitab Veda. Sejarah falsafah ini berusia sejak tahun 1500SM. Oleh itu sistem ini mencadangkan meditasi (renungan mendalam) sebagai salah satu praktikal untuk menyucikan minda dan mencapai moksha. Tetapi teks yang mendukung falsafah Mimamsa secara sistematik hanya dicipta pada tahun 400SM berjudul Purva-mimamsa Sutra. Teks ini merupakan sebuah karya agung yang berwibawa dalam aliran falsafah Yoga. ciptaanJaimini.

Sistem

falsafah

Vedanta

merupakan

aliran

falsafah

yang

paling

berpengaruh dan pengaruhnya masih berterusan dalam kehidupan dan amalan orang Hindu. la turut dikenali sebagai Uttara Mimamsa kerana falsafahnya dibentuk berteraskan karya-karya Upanishad. Doktrin Brahman (Tuhan) menjadi pokok persoalan utama dalam sistem falsafah ini. Pelopor falsafah ini ialah Badarayana yang mencipta karya berjudul Brahma Sutra (tahun 400SM) dan teks ini turut dikenali sebagai Vedanta Sutra. Selain karya-karya Upanishad dan Brahma Sutra, karya Bhagavad Gita turut menjadi teks asas sistem falsafah ini. Pendukung falsafah Vedanta yang terkenal ialah Sankara (kurun ke-8 Masihi), orang India Selatan. Terdapat dua aliran utama dalam sistem Vedanta iaitu, Advaita (non-dualistic) dan dvaita (dualistic). Sankara mendukung aliran advaita, yang menyatakan atman (jiwa) dan Brahman (Tuhan) bukanlah dua entiti yang berbeza. Sankara menyatakan bahawa dunia ini bukanlah ilusi semata-mata, sebaliknya ialah manifestasi Brahman itu sendiri. Hanya mereka halaman 274 yang bijaksana dapat melihat kebenaran ini dan sebaliknya, Brahman tidak bergantung kepada rupa dunia luaran. Jiwa ataupun roh (atman) peribadi merupakan manifestasi Brahman dan Avidya (kejahilan) membawa perasaan ego pada jiwa. Akhiran bagi atman ialah kebebasan dan penyatuan dengan roh duniawi (Brahman). la hanya dapat dicapai melalui kesedaran kerohanian. Kesedaran bahawa atman dan Brahman adalah sama dan satu akan membawa moksha (kebebasan kerohanian). Ahli-ahli falsafah Vedanta kemudian seperti Ramanuja (tahun 1017-113) dan Madhva (tahun 1199-1278) pula membawa tafsiran yang berbeza dengan Sankara dalam hal Brahman dan Atman. Ramanuja menyatakan bahawa dunia, Atman dan Brahman adalah berlainan tetapi tidak terpisah. Jiwa dan dunia adalah umpama badan Tuhan (Brahman). Maka itu, segala-

galanya terdapat pada Brahman, tetapi jiwa individu adalah berbeza daripada Brahman. Aliran Ramanuja pula disebut Visistadvaita-Vedanta. Madhva percaya akan Dvaita (dualisme), Brahman dan Atman, dan beliau sebenarnya turut menerima kewujudan dunia. Brahman/Tuhan (Vishnu) adalah kuasa tertinggi dan sempurna. Terdapat jiwa individu yang tidak terkira dan jiwa bergantung pada Brahman. Tuhan hanya dapat disedari melalui kitab-kitab Veda. Persepsi, inferens dan testimoni lisan adalah tiga cara untuk mengetahui kebenaran. Aliran Madhva pula dikenali sebagai Dvaita- Vedanta.

15.7 SENI HALUS

Kehidupan orang India lebih terikat pada alam semula jadi dan kesenian. Dalam bidang seni halus, India telah mencapai kecemerlangan pada awal tahun-tahun masihilagi. Bidang muzik,tarian dan drama berkembangmaju. Asimilasi budaya Hindu dan Muslim memberikan sumbangan yang tidak ternilai dalam bidang sent bina, seni ukir dan lukisan di benua kecil India.

15.7.1 Seni Muzik

Dalam seni muzik India, tala atau corak, metrik menjadi asas teori irama. Raga atau corak melodi pula menjadi asas teori melodi. Pemain dram biasanya menjelaskan rangka tala dengan menggunakan pelbagai paluan dengan tangan dan jari di bahagian-bahagian gendang untuk memperbaiki irama yang kompleks. Dalam muzik India, walaupun teori harmoni tidak begitu meluas, mereka mempunyai raga yang lebih kompleks daripada corak melodi Barat. Pada zaman pertengahan, raga telah mempunyai skala komplementari yang disebut ragini. Raga dan ragini digunakan untuk menggambarkan waktu (kala) atau sesuatu musim, perayaan dan emosi. Alat-alat muzik India terbahagi kepada empat kategori iaitu pertama, tata (tali); kedua, avanaddha (dram); ketiga, ghana (solid atau ideophone); dan halaman 275

keempat, susira (angin). Alat muzik India Utara adalah berbeza dengan alat muzik India Selatan. Di India Utara, sitar, sahnai, dan tabala merupakan alat muzik utama. Vinai, natasvaram dan mrdanga, menjadi alat muzik yang penting di India Selatan. Muzik India Utara (Hindustani) dan muzik India Selatan (Karnataka) mempunyai asal-usul dalam teks asas Natya-Sastra dan Sangita Ratnakara.

15.7.2 Seni Tarian

Tradisi kesenian India juga menunjukkan bahawa seni tarian dan sent muzik mempunyai hubungan yang erat. Misalnya tarian Kathak dan muzik Hindustani (India Utara), dan Bharata Natyam dan muzik Karnataka (India Selatan). Manakala taridra pula biasanya dimainkan berdasarkan tradisitradisi sastera, misalnya taridra Katakkali yang berdasarkan bahan-bahan epik Purana dan taridra Manipuri pula berdasarkan tema-tema dari Bhagavata Purana dan Gita Govinda. Natya Sastra merupakan teks tarian India dan dicipta oleh Bharata antara kurun kedua dan keenam Masihi. lanya membincangkan secara keseluruhan tentang drama, cara dan teknik mengatur pentas, bahasa persajakan, emosi dramatik (dari mana munculnya aliran-aliran estetik seperti ala.mka.ra dan rasa). Sanggita Ratnakara, karya ciptaan Sangadeva pada kurun ke-13, walaupun mementingkan muzik, mempunyai satu bab tentang tarian. Jenis-jenis tarian yang menjadi popular di sesuatu kawasan akhirnya telah diakui oleh keseluruhan masyarakat India dan menjadi warisan bersama. Antara tarian-tarian utama ialah seperti Manipuri iaitu dipersembahkan oleh artis-artis wanita sebagai taridra. Berasal dari Manipur di sempadan IndiaBurma pada akhir kurun ke-18 dan disebarkan ke seluruh India oleh Rabindranath Tagore padatahun-tahun 1920-an. Bharata Natyam iaitu satu jenis tarian tulen disifatkan sebagai penuh dengan gerakan kompleks, gaya tangan, pernyataan perasaan pada muka, gerakan kaki dan tangan. Bentuk yang terdapat sekarang berasal dari kurun ke-17. lanya dipersembahkan

oleh penari-penari istana (rajasadasi) dan penari-penari di kuil (deva dasi). Katakkali iaitu dipersembahkan oleh artis- artis lelaki berasal dari Kerala pada kurun ke-16 dan taridra ini dilambangkan dengan pakaian berwarnawarni. Kathak yang dipersembahkan oleh artis lelaki atau wanita secara solo dan kadang-kadang dipersembahkan oleh dua atau tiga orang penari. la berasal dari India Utara pada kurun ke-14. Tarian-tarian lain seperti Orissi, Mokiniyattam, Bhagavata Mela Nataka, Kutiyattam dan Yaksagana dianggap sebagai tarian-tarian minor.

15.7.3 Seni Drama

Dalam arena drama, ciptaan karya berjudul Natya Sastra merupakan teks drama, muzik dan tarian yang menyumbangkan kepada perkembangan bidang drama. Ciri awal seni drama India berbentuk taridra. Teks ini membincangkan seni halaman 276 bina teater, konvensi-konvensi pentas, teknik-teknik produksi, persembahan dan artis-artis. Misalnya, teknik koreografi dan pergerakan pentas dapat dilihat dalam sistem-sistem pelbagai pergerakan fizikal dan menyebutkan 13 gerakan untuk kepala, 36 untuk mata, 10 untuk badan dan lain-lain. Tujuan drama Sanskrit adalah untuk menghiburkan para hadirin (ananda) dengan menyampaikan rasa melalui lapan emosi (Sthay ibhava). Contoh drama- drama seperti ini ialah drama Sakuntala (menggambarkan cinta dan belas kasihan), dan Mudraraksasa (menggambarkan kama). Unsur-unsur falsafah dan dramatik yang dimuatkan menyebabkan sesuatu drama yang dipersembahkan itu mengambil masa tiga hingga lapan belas hari. Misalnya Mattavilasa, drama babak solo kurun ke-7 Masihi dipersembahkan selama lapan belas hari. 15.7.4 Seni Bina dan Seni Ukir Pada zaman Maurya, bidang seni bina dan seni ukir India berkembang

maju. Tiang Asoka merupakan contoh terbaik kemegahan seni bina dan seni ukir India. Pada zaman Gupta, senibina dan seni ukir mencapai kegemilangannya. Di India Utara, Stupa Sanchi, imej Buddha dan Bodhisattva adalah antara lambang kemegahan seni bina India. Ukiran Gua Ajanta dan Ellora serta duit syiling India zaman Gupta membuktikan seni ukir India yang tinggi nilainya. Di India Selatan, kuil batu Mamallapuram yang dibina oleh raja Pallava menunjukkan corak seni bina dan seni ukir kompleks yang mengagumkan. Pada zaman Chola, kuil Brigathiswarar yang dibina di Thanjavur menunjukkan keunikan corak seni bina bangunan kuil ini, dan masih menjadi misteri dalam seni bina India. Dalam bidang seni ukir, India maju dalam seni ukir logam. Pada zaman Muslim (Islam) di India, kombinasi gaya Parsi (Islam) dan Hindu berkembang dalam bidang seni bina dan seni ukir. Pembinaan dasar menampakkan sepenuhnya ciri-ciri seni bina Islam tetapi kerja-kerja pengindahan sesuatu bangunan banyak melibatkan ciri-ciri Hindu. Bangunan kuil dewa Govinda; istana Fathpur (dibina pada zaman Akhbar); Taj Mahal danJami Masjid (1644- 58) yang dibina semasa ShahJahan merupakan contoh terbaik yang menunjukkan gaya seni bina dan seni ukir Indo-Parsi.

15.7.5 Seni Lukis

Kesusasteraan India awal menunjukkan bahawa bidang seni lukis India mencapai kemajuan pada zaman tersebut. Dinding Istana dan ruang dalaman rumah golongan berada dihiasi dengan lukisan-lukisan yang menarik. Kebanyakan kuil gua (cave temples) India dihiasi dengan lukisan bersifat agama. Para pelukis mendapat ilham daripada epik klasik India seperti Ramayana dan Mahabharata. Gua Ellora, Badami dan Bagh adalah di antara contoh bagi lukisan bersifat agama. Walaupun tujuan utama lukisan Gua Ajanta adalah agama tetapi ianya turut memuatkan unsurunsur lukisan bersifat sekular. halaman 277

Dalam zaman Islam pemulihan seni lukisan berlaku di India dan asimilasi seni lukisan menghasilkan gaya lukisan Indo-Sino-Parsi. Akbar telah menubuhkan institusi lukisan untuk menggabungkan gaya lukisan Islam dengan Hindu.

15.8 BIDANG SAINS

Kematangan dan kesempurnaan yang dicapai dalam bidang kerohanian telah merintis jalan bagi orang India memiliki beberapa keistimewaan lain. Ini dapat dilihat dari penemuan-penemuan awal yang telah dilakukan dalam bidang sains. Pengetahuan orang India dalam bidang matematik, astronomi, fizik, kimia, perubatan dan bidang logam merupakan sumbangan yang tidak ternilai kepada perkembangan tamadun dunia.

15.8.1 Ilmu Matematik

Dalam bidang ilmu matematik, pengetahuan mengenai konsep geometri telah berkembang sejak zaman sebelum masihi lagi. Sejak zaman Gupta (319 TM), India telah maju dalam bidang ilmu matematik. Kemajuan ini dapat dicapai oleh orang India hasil pengetahuan yang dimiliki oleh mereka dalam konsep nombor abstrak. Mereka berupaya membezakan nombor abstrak dan nombor kuantiti objek-objek ataupun keluasan ruang. Berbandmg dengan matematik Greek (Yunani) yang lebih bersifat mengukur panjang, lebar dan geometri, India sudah melepasi tahap ini lebih awal lagi. Orang India menggunakan nombor- nombor asas dengan simbol 0 hingga 9 untuk mencipta cara kiraan Algebra asas dan ini membolehkan tamadun India menceburi bidang ilmu matematik yang lebih rumit. Dalam batu-batu bersurat/inskripsi awal India, tarikhnya tidak ditulis dengan menggunakan simbol-simbol Yunani-Romawi dan Hebrew tetapi telah digunakan sembilan notasi (notation) bagi 9 angka pertama diikuti dengan angka '0' dan '0' menjadi asas bagi menulis 10, 100 dan sebagainya. Inskripsi seumpama ini bertarikh 595 Masihi telah ditemui di Gujarat, India. Pada kurun ke-6, konsep ini sudah pun sampai ke Syria dan juga telah

tersebar sehingga ke Indo-China. Terdapat beberapa karya matematik awal India yang turut menggunakan nombor dalam cara 10 angka. A.ntursLnya.ManuskripBakshali bertarikh kurun ke-4 dan tidak diketahui siapa pengarangnya. Seterusnya karya berjudul Aryabhatiya, ciptaan Aryabhata yang bertarikh tahun 449 Masihi ialah karya matematik yang kedua yang pernah dicipta di India. Ada sarjana yang beranggapan bahawa sistem perpuluhan yang digunakan dalam matematik adalah ciptaan awal orang Arab. Tetapi anggapan ini salah kerana orang Arab menamakan bidang matematik sebagai Hindisat, ertinya seni halaman 278 India dan ini membuktikan bahawa sistem perpuluhan adalah ciptaan orang India. Sebenarnya orang Arab telah mempelajari seni matematik dari orang India. Ini berkemungkinan besar berlaku menerusi hubungan perdagangan yang kukuh di antara India dan Timur Tengah sejak kurun sebelum masihi lagi. Terdapat juga kemungkinan orang Arab mempelajarinya setelah mereka menakluk Sind, India pada tahun 712 Masihi. Beberapa penemuan baru yang dilakukan pada zaman pertengahan oleh pakar-pakar matematik seperti Brahmagupta (kurun ke-7), Mahavira (kurun ke-9) dan Bhaskara (kurun ke-12) tidak pernah diketahui di Eropah sehinggakan berlakunya zaman Renaissance (Pemulihan Budaya). Orang India telah mengenali nombor-nombor positif dan negatif, kubus serta kuasa 3. Mereka juga dapat menyelesaikan persamaan kuadratik dan beberapa persamaan. Orang India juga telah memahami trigonometri, geometn bulatan, kalkulus dan sebagainya. Angka 0 (sunya) dan infiniti telah diketahui lebih awal di India berbanding dengan tamadun-tamadun lain.

15.8.2 Ilmu Astronomi dan Kalendar

Jyotisa adalah salah satu bahagian utama Veda. la merupakan perkiraan

astronomi yang digunakan pada zaman awal untuk menentukan tarikh dan masa bagi upacara pengorbanan. Berdasarkan perkiraan astronomi muncul kalendar matahari. Pada zaman awal, orang India berjaya menemui 7 planet tanpabantuanteknologiperalatan. Planet-planet tersebut ialah Matahari, Bulan, Marikh, Utarid, Musytari, Zuhrah, Zuhal dan kemudian dua lagi planet ditambah, iaitu Rahu dan Kethu (pusat tenaga) yang berada pada arah bertentangan 180 . 27bintang (nakshatra) turut dikenali dan mempercayai 27 bintang dan 9 planet ini mempengaruhi kehidupan manusia. Kepercayaan inilah yang menjadi asas bagi kemunculan ilmu menilik (astrologi). Bermula pada zaman Gupta, ilmu astrologi berkembang, diterima dan akhirnya, dipercayai oleh semua orang India. Para sarjana mengatakan terdapat pengaruh seni astronomi orang Mesapotamia (Sumeria) dalam astronomi India. Bagaimanapun, tidak terdapat bukti dan penjelasan yang konkrit untuk memperkukuhkan kenyataan ini. Pakar astronomi Syria, Severus Sebokht (kurun ke-7) telah mengetahui keunggulan astronomi dan matematik India. Beliau berpendapat perkiraan astronomi India adalah sesuai untuk tujuan praktikal dan lebih tepat daripada astronomi Greek- Romawi.

15.8.3 Ilmu Fizik dan Kimia

Pengetahuan mengenai ilmu fizik dan kimia orang India adalah berkaitan dengan agama dan teologi. Konsep jirim muncul berdasarkan intuisi dan logika, dan bukannya eksperimen. Dipercayai bahawa alam semesta terdiri dari gabungan halaman 279 lima elemen iaitu tanah, angin, api, air dan angkasa. Pengikut Buddha dan Ajivika menolak angkasa. Hampirsemuaaliranagamadi India percaya bahawa unsur-unadr alam kecuali angkasa adalah bercirikan atom. Ilmu atom India adalah lebih tulen dan berdikari dengan sumbangan pakar atom seperti Pakudha Katyayana (sezaman dengan Buddha).

Menurut Jaina, corak percantuman atom yang berbeza menghasilkan elemen-elemen dengan pelbagai sifat. Orang Buddha melihat atom sebagai "occupying minutest space in the minutest time". Mengikut falsafah Vaisesika pula atom-atom membuat satu percantuman diacldsin triad yang primari sebelum bercantum untuk membentuk sesuatu objek bahan. Orang India percaya bahawa elemen-elemen tanah dan air adalah jenis jatuh, api jenis menaik, padu [solid) dan bendalir jenis mengembang dalam panas. Tetapi usaha eksperimen yang sebenar dan saintifik tidak dilakukan dalam bidang ini. Konsep bunyi ditentukan berdasarkan eksperimen. Latihan bagi

meningkatkan kebolehan mendengar dibuat untuk memahami intonasi sebutan mazmur-mazmur Veda dengan lebih tepat. Sejak awal lagi oktaf (octave) dibahagikan kepada 22 sruti (microtone). Bidang kimia di India lebih tertumpu pada pembuatan ubat. Pengetahuan kimia tidak digunakan untuk mengubah dan menjadikan logam besi kepada emas, seperti yang dilakukan di Eropah. Orang India membuat ubat bagi hidup lama, racun dan antidotnya. Melalui kimia perubatan juga beberapa bahan alkali utama, asid dan garam logam dicipta dengan proses yang mudah seperti pembakaran dan penyulingan. Mereka juga dikatakan sudah mencipta ubat bedil.

15.3.4 Bidang Logam

Dalam bidang pertukangan besi, kemahiran orang India jelas nampak pada Iron Pillar (Tiang Besi) di Delhi yang dibuat pada kurun ke-5. la merupakan sebatang besi 7 meter tinggi dan begitu tulen sehingga tidak berkarat. Mereka berkemahiran dalam bidang ilmu kaji logam dan barangan logam buatan mereka begitu dihargai di zaman Empayar Romawi dan di Asia Barat.

15.8.5 Bidang Perubatan

Pengetahuan perubatan orang India bermula pada zaman Vedik sebagai sent ilmu sihir. Unsur-unsur bidang perubatan seperti fisiologi, pembedahan, pernafasan melalui amalan yoga, reproduksi manusia, farmakologi dan perubatan binatang wujud sebelum tahun-tahun masihi. Teks-teks perubatan India seperti Caraka (kurun pertama hingga ke-2) dan Susruta (kurun ke-4) dianggap setaraf dengan Hippocrates dan Galen dalam beberapa segi dan lebih maju pada keseluruhannya. halaman 280

Bab 16

IKTIBAR TAMADUN INDIA: PANDANGAN SEMESTA DAN NILAI-NILAI

G. Sivapalan M. Rajantheran R. Rajakrishnan Pandangan Semesta Organik, Aatya, Ahimsa, Perpaduan, Kepelbagaian, Rajadhanna, Perpaduan dalam Kepelbagaian, Pandangan Semesta Atomistik, Dharma, Svadharma, Visesadharma, Sadharna Dharma, Majmuk-relativisme, Keseluruhan yang Berbeza (differentiated totality), Kontradiksi, Perbezaan, Toleransi. 16.1 PANDANGAN UMUM Kepercayaan bahawa terdapat satu tamadun atau peradaban yang sempurna adalah mitos, bukan realiti. Setiap tamadun mempunyai kekuatan-kekuatan (keunikan) dan kelemahan-kelemahan yang tersendiri. Kekuatan sesuatu tamadun mungkin terletak pada nilai-nilai moral, agama, falsafah, politik dan estetik manakala kelemahannya terletak pada nilai-nilai ideal. Untuk meneliti dan mengkaji nilai-nilai ideal bukanlah merupakan suatu tugas yang sukar tetapi untuk mengidentifikasikan kelemahankelemahan dan memahami sesuatu tamadun itu, menjadi satu cabaran.

Dari tamadun India, kita dapat memerhatikan dua sudut pandangan yang menarik mengenainya iaitu pertama, nilai-nilai ideal dan kontradiksi terhadap nilai-nilai itu; dan keduanya, cara tamadun ini menyesuaikan diri terhadap perkara ini. Inilah dianggap iktibar tamadun India yang menjadi teladan kepada zaman moden masa kini. Dalam konteks ini, iktibar dari tamadun India dilihat melalui dua aspek terpenting iaitu pertama, pandangan semesta dan kedua, nilai- nilai. halaman 281

16.2 PANDANGAN SEMESTA

16.2.1 Sifat Penerimaan

Sejarah India yang dibahagikan kepada tiga zaman, iaitu zaman purba, zaman pertengahan dan zaman moden atau masing-masing dikenali sebagai Zaman Hindu, Muslim dan British, telah menyaksikan kedatangan penduduk-penduduk baru dan kemunculan budaya, tradisi, agama, falsafah, bahasa, idea dan sistem baru. Tamadun India dapat meresap, mengubah suai dan kekal dengan elemen- elemen dari dalam dan luar India. Semuanya ini membentuk suatu masyarakat berbilang budaya, agama dan kumpulan etnik dan subetnik di samping terdapat perbezaan berdasarkan kasta, kawasan dan bahasa, yang masing-masing membuka ruang dan peluang bagi pembahagian masyarakat. Kepelbagaian dalam masyarakat menyumbangkan unsur-unsur kontradiksi seperti kebaikan dan keburukan, toleransi dan tidak bertoleransi, perpaduan dan tidak bersatupadu, kesetiaan dan ketidaksetiaan, persamaan dan ketidaksamaan, integrasi dan perasingan, bekerjasama dan persaingan, persetujuan dan konflik, persamaan dan perbezaan, keadilan dan ketidakadilan, dan perasaan khuatir dan tidak dipedulikan. Tetapi masyarakat India tidak berpecah belah atau tidak menimbulkan keadaan huru-hara walaupun beberapa perubahan antaranya dilakukan dengan

Sebenarnya mereka ini adalah manifestasi kepelbagaian realiti yang tidak berbeza. Walaupun perbezaan.unsur majmuk. Pandangan semesta ini lebih bersesuaian dengan unsur-unsur kompleks yang terdapat dalam realiti sosial. jadi ia bersedia untuk menerima pelbagai sistem. khasnya yang berkonflik tamadun dapat dan Hindu. telah mengembangkan kecenderungandunia semesta mengharmonikan unsur kecenderungan lain-lain kepelbagaian fenomena. walaupun dibentuk berasaskan sifat kerohanian. Unsur. yang dianggap sebagai manifestasi realiti mutlak. konflik yang berlaku di peringkat duniawi dapat diatasi. corak kehidupan sosial dan kepercayaan-kepercayaan. Masyarakat India kekal dengan kestabilan walaupun terdapat zaman-zaman yang menyaksikan perubahan pesat dan radikal kerana serangan luar. menerangkan realiti seperti yang didapati di peringkat dasar (ultimate) dan di peringkat duniawi. saling berhubung dan bergantung antara satu sama lain sebagai elemen-elemen keseluruhan yang berbeza {differentiated totality). mereka ini haruslah dilihat sebagai pandangan terhad. halaman 282 Jadi pandangan semesta ini menekankan sifat perpaduan di satu permgkat dan sifat majmuk-relativisme di peringkat lain. Pada peringkat dasar realiti dilihat sebagai tidak berpenghujung (infinite) dan tidak terbatas tetapi pada peringkat duniawi ia dilihat sebagai bersifat majmuk dengan pelbagai nama dan bentuk.perbezaan ini diakui sebagai satu yang berdasarkan tujuan ia wujud dalam konteksnya. Ini kerana pandangan semesta India yang menekankan perpaduan dalam kepelbagaian dan dibantu oleh organisasi sosial yang menerima pelbagai unsur sambil menentang perubahan-perubahan. Pandangan semesta organik ini. Tamadun pandangan India. la tidak menuntut atau diganggu oleh prinsip moral yang terlibat dengan . Tiap-tiap satu boleh menjadi tumpuan bagi memahami keseluruhan.kekerasan bukan secara sukarela. Tiap-tiap satu ini diakui sebagai realiti dengan unsur-unsur tersendiri di peringkat masing-masing. Dengan mengidentifikasikan unsur-unsur majmuk dengan keseluruhan.

Dewa-dewi baru dan pelbagai sistem agama yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan muncul. Pendek kata. Lama.kepercayaan bahawa ia mempunyai kebenamn. semuanya menegakkan legitimasi dengan menyatakan bahawa mereka didasarkan pada Veda-Veda. Jadi tradisi ini tidak menuntut bahawa bagi dua perkara untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur bertentangan. Oleh yang demikian kontradiksi diterima sebagai unsur kehidupan yang tidak dapat dielakkan. Dewa-dewi politeistik dianggap sebagai penjaga nilai-nilai manusia seperti kesihatan. Sikap menerima kepelbagaian. cara hidup dan cara membuat sesuatu yang berbeza dan alternatif walaupun ia bertentangan satu sama lain. kemasyhuran dan kejayaan dan . Sifat ini ialah asas pandangan semesta India yang asal. la menekankan hakikat bahawa terdapat cara berfikir. kekayaan. Dalam perkembangan tradisi agama didapati dewa-dewi yang terpenting pada Zaman Veda Awal dengan beriburibu mazmur suci dicipta dan pelbagai upacara pengorbanan diadakan. perbezaan dan kontradiksi dalam tradisi sosiobudaya merupakan sumbangan utama tamadun India kepada tamadun dunia. Sama ada ia politeisme atau monoteisme mahupun Vaisnavisme atau Saivisme semuanya adalah sama bagi seorang Hindu kerana mereka ialah perwakilan simbolik realiti agama yang sama. pandangan semesta ini bukan sahaja menerima perbezaan dan kepelbagaian tetapi menuntut supaya mereka wujud bersama. seimbang dan berpadu. Perspektif ini menunjukkan bagaimana India dapat menerima dan dapat mengekalkan pelbagai tradisi. panjang umur. Misalnya dalam aspek agama terdapat pelbagai kepercayaan. Pandangan semesta ini membenarkan seseorang memilih cara berfikir dan melakukan tindakan sendiri. Tradisi India menerima semua ini dengan kepercayaan bahawa mereka ialah unsur-unsur benar Hinduisme. amalan dan falsafah yang dianggap sebagai unsur realiti agama. Sifat ini membenarkan kepelbagaian dan menerima hakikat bahawa kontradiksi bukan sahaja boleh wujud bersama tetapi harus wujud bersama kerana dalam dunia benar semua benda dan perkara tidak diaturkan dalam satu sistem yang teratur.kelamaan dewa-dewi ini hilang kepentingan dan akhirnya lenyap dari sistem agama orang Indo Arya. pandangan dan pemikiran yang sering berbeza.

. Turk Nawa dari Bengal menyembah Lakshmi. Tetapi masyarakat Muslim termasuk pemerintah dan ulama menerima amalan. Kedua-dua ini wujud bersama dengan kepercayaan dan amalan Hindu dan orang-orang India menerima semua ini dengan semangat dan minda yang membenarkan perbezaan dan kontradiksi. Meo dari Punjab menyembahkan dewa-dewa seperti Siansi.patung seperti yang terlihat pada orang Chaurishara di Uttar Pradesh yang menyembah Kalka Sahja Mai. Kontradiksi dengan ajaran Islam adalah ketara sebab terdapat orang India Muslim yang menyembah orang soleh dan tempat pengkebumian (seperti Shaikh Chisti dan Bairom Nath) yang bertentangan dengan monoteisme Islam. orang Shin menyembah lembu dan orang Momin dari Kutch menyembah triniti Hindu. Magti dan Lachi. Dalam sistem pemikiran falsafah Hindu terdapat enam aliran iaitu Sankhya. ketidakbenaran perkahwinan semula balu. India juga menyaksikan kedatangan dua agama utama iaitu Islam dan Kristian dengan tradisi. Jadi politeisme memainkan peranan mengikut rangka keperluannya.mereka boleh merayu kepada dewa-dewi supaya mengurniakan nilai-nilai ini. Konsep bahawa dewa-dewi menjaga sesuatu yang dikehendaki oleh manusia merupakan cara menegakkan nilai-nilai manusia dan memberi sifat-sifat kerohanian kepadanya. Amalan penyembahan patung. kepercayaan dan amalan masing-masing. unsur dan amalan Hindu. Pengikut tradisi Hindu tidak melihat apa jua kontradiksi sebab mereka melihat kesahan berhubung dengan tujuan. Selain daripada struktur pluralistik tradisi agama Hindu. penyembahan patung dan amalan upacara diteruskan. orang Muslim Bengal menyembah Sitata. Misalnya prasangka-prasangka kasta. Kali dan Dharmaraj. Di samping itu kita dapat lihat orang-orang India yang memeluk kedua-dua agama ini kekal dengan pandangan. Bagi mereka yang mempunyai orientasi psikologi dan kemahiran kerohanian yang tidak sesuai bagi pencanan kehidupan kekal abadi atau integrasi kosmik halaman 283 boleh meneruskan usaha mencari ketuhanan dalam kehidupan seharian.amalan ini dan tidak menyuarakan bantahan terhadapnya.

suddhadvaira (tanpa dualisme secara mutlak). advaita (tanpa dualisme). Kuasa dan undang-undang dalam kitab Veda dibincangkan oleh Mimamsa manakala Vedanta mencadangkan kewujudan Roh Mutlak dalam semua benda. Doktrin maya atau illusi tentang duniawi didokumentasikan dalam aliran Yogacara dan . biar dalam aspek sosial mahupun dalam aspek agama atau falsafah. Kesemua aliran falsafah ini wujud pada masa yang sama dan mewakili pandangan berbeza dan menerangkan kewujudan realiti dari sudut pandangan tertentu. dan tujuan kehidupan ialah mencapai penyatuan roh individu dengan roh duniawi. Nyaya berdasarkan kepada logik jadi penekanan terhadap pemikiran yang jelas dan logik adalah cara mencapai kegembiraan teragung. Vaisesika. Pemikiran falsafah Hindu wujud dalam suasana budaya yang sama dengan Buddhisme danJainisme yang menekankan falsafah heterodoks dan ateistik. Pandangan berbeza tidak sehingga menyingkirkan sesuatu pandangan lain untuk memahami kebenaran. Nyaya. Tentang hubungan roh individu dan Tuhan terdapat sekurang-kurangnya tujuh interpretasi seperti dvaita (dualisme). Vaisesika menyatakan tentang penciptaan duniawi dari atom dan pelepasan dari kehidupan duniawi bergantung kepada kebolehan mengidentifikasikan elemen-elemen atomik duniawi. Kedua-dua agama ini bukan sahaja mengelakkan perbincangan tentang Tuhan tetapi juga menafikan realiti dunia fenomena. Mimamsa dan Vedanta. Sankhya membincangkan 25 tattva atau prinsip yang menyumbang kepada penciptaan manakala Yoga menekankan kawalan badan dan pancaindera sebagai cara mencapai pengetahuan benar tentang Realiti Agung. Pandangan berbeza sebenarnya digalakkan halaman 284 oleh keinginan untuk menerangkan mengenai kebenaran dari sesuatu sudut pandangan.Yoga. Bahawa terdapat pandangan yang berbeza atau bertentangan antara satu sama lain yang terus wujud dan berkembang menunjukkan kebolehan dan kesudian orang India menerima pandangan yang bertentangan mengenai sesuatu perkara. visistadvaita (tanpa dualisme dengan syarat) dan sebagainya.

Dalam aspek politik terdapat konsep rajadharma atau tugas-tugas yang diwajibkan bagi seorang pemerintah atau kerajaan. Masyarakat India tidak mempedulikan ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berlaku di hadapan mereka walaupun tradisi bhakti menekankan persamaan manusia di sisi Tuhan. Perkahwinan awal. didiskriminasikan dan dieksploitasi. kasta dan kedudukan orang Brahmin tetapi orang India sudi menerima agama Buddha dan rarnai yang telah memeluknya.balu muda.Madhyamika mazhab Buddhisme Mahayana dan juga dalam mazhab Buddhisme Hinayana yang awal. Semangat dan minda orang India tidak mengasingkan perbezaan dan kontradiksi kerana mereka percaya bahawa sesuatu pandangan itu mungkin benar di sesuatu peringkat dan mungkin betui tentang sesuatu aspek realiti. Tetapi sifat penerimaan yang terlihat dalam kehidupan sosial membawa kesan negatif terhadap seseorang individu dan sesuatu kumpulan yang menjadi mangsa diskrimmasi dan penghinaan. Tambahan pula Buddha sendiri telah menolak Hinduisme. diskriminasi dan layanan yang berbeza. pemberian dowri dan larangan terhadap perkahwinan semula balu menyebabkan kemunculan balu. Kaum wanita juga tidak dikecualikan daripada penghinaan. Memang tidak berlaku pergolakan sosial dalam masyarakat kerana perasaan batin ahli-ahli keluarga dan masyarakat tidak dibangkitkan dan mereka menerima adat-adat ini sebagai desachara (adat sesuatu kawasan). Ada yang cuba menggunakan konsep karma yang menyatakan bahawa kelahiran seseorang ditentukan oleh perbuatannya dalam kehidupan lalu iaitu sebelum kehidupan ini. amalan hipergami. Ini merupakan usaha golongan yang menikmati kehidupan yang baik menjustifikasikan kedudukan mereka. Penerimaan unsur-unsur perbezaan dalam aspek agama membawa kesan positif bagi masyarakat India yang tidak mengalami sebarang pergolakan agama dalam sejarahnya. Prasangka dan diskriminasi terhadap balu begitu negatif sehingga mereka sanggup melakukan sati (membakar diri) bersama mayat suami mereka daripada hidup sebagai seorang balu. Terdapat sebilangan manusia yang dianggap sebagai orang yang tidak boleh disentuh dan didekati. Bahawa terdapat tugas . diasingkan dan dikehendaki tinggal dikawasan terpencil.

Jadi tekanan terhadap obligasi atau tanggungjawab antara satu sama lain penting dalam hubungan antara kerajaan dan rakyat. Alauddin Hussein Shah.2. Pegawai-pegawai beragama Hindu disingkirkan dari perkhidmatan kerajaan. Mereka mulai menyedari beberapa . Kita dapat melihat dalam sejarah India. Rakyat yang setia dan membayar cukai mempunyai hak untuk menggantikan pemerintah atau kerajaan yang kejam atau tidak cekap. Pada zaman pemerintahan Aurangzeb. Rakyat India menerima pelanggaran norma oleh pemerintah dengan falsafah bahawa penyelewengan adalah sesuatu yang tidak dapat dielakkan.2 Sifat Toleransi Pandangan semesta organik ini mengalami perubahan selepas kedatangan kuasa British ke India. Islam dijadikan agama rasmi negara. amalan dan kehidupan yang berbeza dan kadang-kadang bertentangan. baginda tidak ingin menaungi sent dan agama rakyat bukan Muslim. Asoka Harsha. dan kuil-kuil Hindu dimusnahkan. cukai jizayah ke atas bukan Muslim dikuatkuasakan.dan tanggungjawab pemerintah bererti golongan yang diperintah mempunyai hakhalaman 285 hak tertentu untuk menuntut perhatian kerajaan. menyalahgunakan kuasa dan tidak berperikemanusiaan. bukan sahaja pemerintahan (seperti Chandragupta Maurya. Sultan Zainal Abidin dan Akbar) yang selaras dengan konsep rajadharma tetapi terdapat juga pemerintah-pemerintah yang bersifat autokrat. mengganggu hak dan kebebasan rakyat. Jadi sifat penerimaan yang menjadi asas pandangan semesta India mempengaruhi pemikiran orang India sehinggalah mereka menerima idea. pandangan. 16. Dasar memperkenalkan pendidikan Inggeris dan usaha-usaha yang dijalankan oleh mubaligh Kristian telah mempengaruhi pemikiran dan perasaan orang India.

halaman 286 Tamadun India mempunyai atau memiliki mekanisme yang dapat menguruskan pemikiran dan tindakan rakyatnya. Pandangan semesta baru mula muncul dalam . supaya dapat mengharmoniskan tendensi berkonflik yang muncul dalam masyarakat bersifat majmuk. kepercayaan dan pemikiran orang India melalui perubahan utama dan mempengaruhi pandangan semesta yang dipegang selama itu. keadilan. sekarang dipersoalkan dan ditentang. persamaan. perspektif. Mengikut pandangan semesta ini bagi dua benda untuk wujud bersama mereka tidak boleh mempunyai unsur-unsur berkontradiksi. dan yang telah diterima. Peranan mubaligh. tuntutan untuk negara berasingan bagi orang Muslim. Konsep atau prinsip perpaduan dalam kepelbagaian mula diancam dan India menghadapi pelbagai tuntutan. dan juga hubungan antara individu terpaksa menghadapi pandangan semesta yang bertentangan. Ini bermakna. usaha untuk menentang pihak British. usaha-usaha perubahan terhadap kedudukan kaum wanita dan lain-lain lagi.kelemahan dalam masyarakat terutama dalam aspek sosial dan agama lalu mengambil tindakan untuk memperbaharui masyarakat. persetujuan dan keharmonian. Masyarakat India beransur-ansur menerima pandangan semesta atomistik yang mementingkan persamaan. rusuhan antara orang Hindu dengan Muslim. tuntutan oleh kasta-kasta bawahan untuk memperbaiki kehidupan dan kedudukan mereka. rasionaliti. kebenaran dan kesedaran batin. kesetiaan. Kedatangan British dan tindakan memperkenalkan pendidikan Inggeris di India telah menyebarkan idea-idea seperti kebebasan. Mereka melihat masyarakat secara kritis dan dari sudut pandangan rasional dan apa-apa saja yang difikir tidak selaras dengan unsur rasional dan saintifik ditentang. ciri-ciri masyarakat yang wujud sejak zaman purba dan zaman pertengahan. Oleh yang demikian sikap. perjuangan untuk menuntut kemerdekaan.mubaligh Kristian juga menunjukkan kepentingan nilai-nilai ini. Ketidaksamaan dan perbezaan akan menyebabkan mereka percaya India akan menyaksikan perubahan-perubahan sosial dan agama. termasuk tuntutan untuk memisahkan negara.

tetap dan tekun. perkahwman semula balu. Adat-adat sosial yang melibatkan kaum wanita seperti kahwin awal. Swami Vivekananda mengingatkan orang India bahawa penerimaan secara buta adat-adat menyebabkan kemerosotan sosial dan budaya dalam masyarakat India. Ada kemungkinan benda-benda ini boleh wujud bersama sekiranya tidak ada konflik atau pertentangan antara mereka. Perkembangan sifat menghormati diri dan berkeyakinan diri menggalakkan orang India supaya memperjuangkan kemerdekaan daripada halaman 287 . pendidikan wanita. Di kalangan orang Muslim terdapat Syed Ahmad Khan. M. Mengikut pandangan semesta ini semua benda mempunyai unsur-unsur semulajadi yang unik dan berbeza. Malabari. Misalnya. iaitu benda-benda yang menjadi sebahagian susunan atau sebahagian dari perpaduan tidak boleh menunjukkan konflik dan kontradiksi antara mereka. Ishwar Chandra Vidyanagar dan B. Syed Ameer Alt dan Bahruddin Tyabji yang memulakan pembaharuan sosial dan budaya supaya mereka menjadi lebih progresif. Ambedkar dan Naicker. pembunuhan bayi perempuan dan upacara sati menyentuh kesedaran batin perubahan-perubahan di India seperti Ram Mohan Roy. Benda-benda yang menunjukkan konflik dan pertentangan tidak boleh wujud bersama. la menekankan bahawa terdapat perbezaan mutlak antara benda-benda yang boleh wujud secara berasingan atau mengadakan hubungan dengan benda-benda lain.minda orang India. kasta. Jadi perpaduan dilihat dalam bentuk sistem yang seimbang. kawasan dan jantina sebagai unsur-unsur tidak sesuai dan tidak selari dengan idea-idea keadilan dan persamaan. Mereka melihat masyarakat India secara kritis dan melihat ketidaktetapan. Dipengaruhi oleh pandangan semesta baru ini masyarakat India mula melihat perbezaan agama. perbezaan kasta dan ketidaksamaan menjadi sasaran pembaharu-pembaharu sosial dari Raja Ram Mohan Roy sehingga ke Gandhi. kontradiksi dan konflik dalam semua aspek masyarakat sebagai sesuatu yang harus dipersoalkan dan diubahkan.

Dalam hubungan antara kaum masyarakat India menyaksikan perselisihan faham antara Hindu dengan Muslim. Ini menunjukkan bahawa orang India tidak lagi dapat menerima penjajahan negara mereka oleh kuasa imperialis asing. Kesan daripada permintaan ini pembentukkan negeri. Sebahagian besar dari kaum wanita dan kasta rendah yang tidak dapat menentang kedudukan mereka kerana tidak ada kuasa untuk melancarkan perjuangan hanya mentoleransikan kedudukan mereka. dan agama kerana pandangan semesta atomistik ini yang menekankan peri pentingnya sifat keindividuan dan toleransi.cengkaman kuasa imperialis. Kumpulan-kumpulan bahasa yang tinggal di merata-rata tempat di India juga menuntut kerajaan India mewujudkan negeri-negeri berdasarkan bahasa selepas kemerdekaan. Tamil Nadu (bahasa Tamil). Jadi keperluan menyingkirkan kejahatan yang wujud dalam bentuk kontradiksi. konflik dan perbezaan tidak dapat dielakkan. Sifat toleransi menjadi intipati pandangan semesta orang India. kaum. Kasta-kasta rendah yang telah menerima kedudukan mereka sehingga kurun ke-19 mula menuntut hak dan kedudukan mereka yang sah dalam masyarakat. Orissa (bahasa Oriya). Punjab (bahasa Punjabi). . dan sesuatu benda dianggap baik atau buruk. Kaum wanita juga berjuang untuk kebebasan dan persamaan. la berkait rapat dengan tujuan sesuatu benda. biar orang Hindu mahupun orang Muslim. Perbezaan dan konflik meluaskan jurang hubungan antara kedua-dua kumpulan ini sehingga tuntutan dibuat untuk mewujudkan negara Pakistan. perbezaan dan ketidaksesuaian tidak lagi diterima tetapi hanya ditoleransikan. Karnataka (bahasa Kannada). Baik sekiranya ia memenuhi tujuan seseorang individu atau individuindividu. Dalam kehidupan sosial dan budaya.negeri seperti Andhra Pradesh (bahasa Telegu). konflik. Bihar (bahasa Bihari). atau buruk sekiranya ia menghalang tujuan. Kerala (bahasa Malayalam) dan lain-lain berlaku mulai tahun-tahun 1950-an. segala kontradiksi. Gujarat (bahasa Gujerati). bukan sifat berkumpulan dan penerimaan. Pandangan semesta baru yang menekankan perbezaan dan hak-hak individu member! galakan bagi sikap kritis terhadap realiti sosial. Masyarakat India kontemporari menghadapi banyak masalah berkaitan dengan kasta.

Cina dan India memegang pandangan semesta organik. Mereka yang menetap di bandar menyaksikan pertemuan dan pertembungan pelbagai budaya dan tradisi.2. memerlukan kerajaan sebagai pelindung (penaung) kepada rakyatnya memahami keadaan dan kedudukan sosial dan ekonomi yang berbeza dan mengambil tindakan mengatasi perbezaan ini. Pemikiran rasional.16.3 Relevansi kepada Malaysia Malaysia dan India mempunyai banyak persamaan bukan sahaja dalam unsur kepelbagaian kaum. budaya dan agama tetapi juga dalam pandangan semesta. Unsur-unsur kontradiksi antara komuniti diberi perhatian. Perbezaan diterima sebagai halaman 288 suatu realiti sosial. salah satu aspek pandangan semesta atomistik. Kebolehan pandangan ini untuk menerima elemenelemen berbeza dan berkonflik dalam satu sistem memberi satu wawasan luas dan kuasa untuk berasimilasi dan bertoleransi. sebagai kaum teras di negara ini. persaudaraan. perladangan (estet) dan bandar. agama dan kedudukan sosioekonomi menjadi isu-isu dalam perubahan. dengan budaya. kaum-kaum ini mendiami kawasan-kawasan yang berbeza sama ada menetap di perkampungan. dan kaum-kaum ini kurang berinteraksi. Dari segi demografi. Ketidakseimbangan dari segi sosio-ekonomi telah menyebabkan kerajaan memperkenalkan dasar-dasar untuk membaiki dan meningkatkan kedudukan kaum Melayu. Sehingga akhir 1960-an. bahasa. dan menerima segala unsur masyarakat sama ada yang serupa atau berbeza. menyaksikan kemunculan (komitmen). masyarakat Malaysia yang terdiri dari pelbagai kaum iaitu Melayu. hormat-menghormati dan pandangan semesta atomistik iaitu perbezaan dikenali dan diakui dan masyarakat dipandang dari perspektif kritis. Dasar Ekonomi Baru (DEB) diperkenalkan dengan matlamat untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat . Terdapat perpaduan antara kaum etnik dan interaksi antara kaum berlangsung dengan penuh tanggungjawab persefahaman. Tahun-tahun pasca 1970 di Malaysia.

tanpa mengira kaum dalam kedudukan sosio-ekonomi. Jadi di India moden terdapat penerimaan toleransi dan penoiaksn penerimaan. DEB (1970-1990) diterima oleh kaum-kaum bukan Melayu kerana walaupun tumpuan utama diberikan kepada kaum Melayu dan bumiputera lain tetapi. . Tindakan melanjutkan dasar-dasar yang menyebelahl sesuatu kaum atau memberikan keutamaan kepada sesuatu kaum menyebabkan kemunculan kontradiksi baru. Di Malaysia juga terdapat penerimaan kepelbagaian dan perbezaan pada sebelum tahun 1970 halaman 289 tetapi ia berubah menjadi toleransi kepelbagaian dan perbezaan dan penolakan kontradiksi secara pilihan pada zaman berikut. Ini kerana program membantu kaum Melayu dianggap sementara iaitu sehingga mereka mencapai kedudukan sosioekonomi yang lebih kurang sama dengan kaum-kaum lain di negara ini. kaum-kaum lain turut dilibatkan tanpa pengecualian. Kontradiksi seperti ini akan mewujudkan ketidaktentuan psikik di kalangan kaum. Wujud keadaan kaum Melayu akan menjadi sangat bergantung kepada kerajaan sehingga tidak boleh mencapai mobiliti sosioekonomi dengan usaha sendiri dan tidak mampu untuk bersaing secara terbuka dengan orang bukan Melayu. Terdapat sebilangan besar individu dalam kaum Melayu yang telah mencapai taraf sosioekonomi yang tinggi tetapi masih menikmati kemudahan-kemudahan yang diberi melalui dasar-dasar ini. Tambahan pula kaum bukan Melayu mulai mencurigai keinginan kerajaan untuk menamatkan dasardasar ini. Pandangan semesta organik membenarkan penerimaan penuh kepelbagaian. perbezaan dan kontradiksi tetapi pandangan semesta atomistik mengajar orang-orang India mentoleransikan kepelbagaian dan perbezaan dan menolak kontradiksi. Dalam analisis terhadap tamadun India terdapat kemunculan tiga prinsip asas yang penting bagi masyarakat pelbagai kaum dan budaya. Di sini juga kita menyaksikan penolakan 'penerimaan'.kaum lain yang tidak bersesuaian bagi hubungan antara kaum dan integrasi nasional.

2 NILAI-NILAI Tamadun India menekankan beberapa nilai yang penting untuk membentuk individu. dan Perpaduan. Barulah satu aturan sosial yang stabil akan muncul dengan nilai-nilai individu. kepercayaan kepada Tuhan. pencapaian. integrasi dan kesetiaan. Amalan mempertingkatkan fungsi adalah percubaan untuk mengedarkan sumber kuasa iaitu yang mempunyai status tertinggi tidak mempunyai . Apa yang perlu bagi integrasi nasional dan hubungan antara kaum ialah penerimaan secara penuh segala perbezaan dan kepelbagaian dan penolakan penuh segala kontradiksi tidak kira kaum.1 Dharma Tradisi Hindu memperkenalkan konsep dharma untuk menandakan sifat benar individu dan masyarakat iaitu dharma berfungsi sebagai konsep semula jadi atau deskriptif (sebagaimana sesuatu itu wujud atau berlaku). Semua fungsi dalam masyarakat adalah penting bagi sesuatu aturan. kumpulan. Dharma individu memerlukan apa yang harus dilakukan oleh seseorang mengikut kelahiran dan peringkat dalam kehidupan. Sifat toleransi dalam masyarakat majmuk membawa kesan negatif. menggalakkan sifat bertanggungjawab dan mewujudkan keharmonian dalam masyarakat. agama atau status sosial yang lain. memupuk semangat persaudaraan. Satya.Toleransi biasanya menandakan unsur-unsur negatif iaitu sesuatu atau seseorang tidak diterima atau disambut tetapi bertolak ansur kerana keadaan mendesak yang tidak boleh diubah. Jadi dharma masyarakat memerlukan idea tentang fungsi dan peraturan bagi menentukan apa yang harus dilakukan oleh siapa.2. Ahimsa. masyarakat dan nasional seperti persamaan. Karma. perpaduan. Antara nilai dan kepercayaan yang menyumbangkan kepada unsur-unsur tersebut ialah Dharma. kerjasamapersetujuan. 16. 16.

jatidharma (bagi jan). tidak mencuri. rajadharma (bagi raja-raja) dan stridharma (bagi isteri). Misalnya. diikuti pula oleh fungsi politik dan ketenteraan. Aturan seperti ini mengesahkan kewujudan sistem Varna dalam masyarakat. tidak melakukan kekejaman. kesabaran. Sadharna dharma menekankan sifat-sifat am seperti kebenaran. usaha untuk kesucian moral dan kerohanian diberi nilai tinggi dalam masyarakat. Dharma khas bagi individu atau svadharma yang ditentukan mengikut kedudukan (varna) dan peringkat dalam kehidupan (asrama) harus dilakukan halaman 290 walaupun ia tidak sempurna.kuasa politik atau ekonomi. kawalan minda. kawalan deria. Misalnya. memaafkan. kemudian fungsi ekonomi dan kerja buruh. pengetahuan. mereka yang mempunyai kuasa politik tidak menguasai sumber kekayaan dan mereka yang menguasai kekayaan tidak mempunyai kuasa politik atau kedudukan tertinggi. rajadharma meliputi tugas dan tanggungjawab yang diwajibkan bagi seorang pemerintah. seseorang Brahmin yang berada dalam peringkat brahmacarya diwajibkan menumpukan perhatian kepada pelajaran dan seorang Kshatriya dalam peringkat kedua atau grhastya dikehendaki menceburkan diri dalam pemerintahan atau ketenteraan. Kuasa yang dipegang oleh seorang raja dikaitkan dengan kedudukannya dalam masyarakat bukan sebagai seorang individu berasingan atau sebagai wakil rakyat tetapi tugasnya adalah melindungi undang-undang sosial. ikhlas dan tidak . Dalam susunan seperti ini fungsi agama. kebersihan. Rakyat mempunyai kuasa untuk menggantikan raja yang menyeleweng dalam tugasnya iaitu mengambil cukai tetapi tidak melindungi mereka. pengajaran. Visesa dharma merujuk kepada dharma yang dikaitkan dengan sesuatu kumpulan seperti vamadharma (bagi vama). Tugas utama raja ialah memerintah demi kebahagiaan rakyat dan rajadharma memerlukan seorang pemerintah menganggap kebahagiaan rakyat sebagai kebahagiaannya dan kebajikan rakyat sebagai tugas utamanya.

Dialah yang mengarahkan takdir bagi semua makhluk dan yang tinggal di dalamnya.2 Kepercayaan kepada Tuhan Kepercayaan kepada satu entiti yang melampaui batasan pemikiran dan kesedaran manusia merupakan asas sistem pemikiran agama orang-orang Hindu.galanya berhasil dan kepadanya sahaja segala-galanya bersatu. Tanggung jawab dan aturan member! makna kepada kehidupan manusia iaitu member! individu identiti dan makna kepada peranannya dalam kehidupan keseluruhan. Dalam karya-karya Upanishad konsep ketuhanan telah dipelopori secara mendalam dan dikenali sebagai Brahman. . mengetahui segala-galanya dan pemerintah bagi pemikiran dalaman. yang perlu ada bagi semua manusia. sebaliknya halaman 291 menghukum merekayangjahat. Brahman adalah pemerintah alam semesta. Dia menganugerahkan kebahagiaan berdasarkan pahala dan memimpin mereka ke arah kesejahteraan dan kebebasan.marah. Dialah yang menyebabkan semua. Dialah yang mencipta. dharma yang dikaitkan dengan tugas. Dalam aspek saguna.2. Manusia tidak mempunyai pilihan bahkan tugas-tugas spesitik dan jaminan bahawa perlakuannya memberi kesan kosrruk dan akhirnya akan membantu dalam usaha untuk melepaskan diri daripada kehidupan duniawi. Dia digelar sebagai Isvara dan badannya adalah jumlah campuran badan di alam semesta. 16. daripadanya segala. Maka itu. memelihara dan akhirnya memusnahkannya. Brahman mempunyai dua aspek iaitu saguna (mempunyai sifat) dan nirguna (tanpa aspek). Dalam tamadun India kita dapat lihat setakat manakah konsep ketuhanan itu penting dengan merujuk kepada tradisi falsafah mereka sejak Zaman Vedik. Brahman adalah ketua bagi semua.

bunga api dan apt. mereka akan menyedari tentang tiadanya pembatasan dari segi geografi. Atman digambarkan sebagai entiti yang bersemadi dalam badan manusia tetapi pada dasarnya adalah sama dengan Brahman.Dalam aspek nirguna Dia tiada sifat-sifatnya. bangsa dan agama. Dalam konteks menerangkan Brahman pemikir-pemikir Vedik telah membincangkan roh individu sitau. Roh individu digunakan untuk menerangkan Brahman yang juga dikenali sebagai Paratman (roh duniawi). Pemikiran agama dan falsafah yang muncul kemudiannya masih berasaskan kepada ajaran Upanishad. ada yang membincangkan hubungan bersyarat. Dialah yang menerangkan kesemua dan nirguna Brahman hanya dapat diterangkan dalam bentuk penyangkalan seperti tidak panjang dan tidak pendek. Ini menjadi faktor utama untuk menyatupadukan umat manusia di dunia ini. Atman. Dalam usaha untuk menerangkan hubungan Atman dan Brahman pendapat mereka berbeza iaitu ada aliran pemikiran yang menekankan sifat perbezaan antara roh individu dan roh duniawi. Atman haruslah menyingkirkan segala karma atau hasil perbuatan untuk mencapal Brahman. ada yang menekankan bahawa tidak ada keduaan dan lain-lain tetapi semua aliranaliran ini menerima konsep ketuhanan. Pemikiran falsafah India menyarankan setiap orang menyedari warisan kedewaan mereka dan menerusi ini. emas dan rantai dan lain-lain untuk menerangkan sifat-sifat persamaan antara Brahman dan Atman. tidak terbayang atau gelap. Kewujudannya mutlak. besi dan gunting. Atman yang sebenarnya berasal dari Brahman menjadi berbeza kerana diselubungi oleh badan dan sehingga sifat keindividuan itu keksA Atman tidak dapat melepaskan diri dari duniawi dan bersatu dengan Brahman. la memecahkan segala bentuk perbezaan yang membelenggui kita dan meningkatkan umat manusia kepada status yang sebenar sebagai anak- . tanah liat dan periuk belanga. Upanishad-upanishad telah menggunakan beberapa tamsil dan ibarat seperti garam yang dicampurkan dengan air setiap titik air itu bergaram. tiada rasa atau berbau dan sebagainya. pengetahuannya mutlak dan kebahagiaannya mutlak tetapi kesemua ini tidak merupakan sifat-sifatnya.

3 Karma Prinsip karma yang merujuk kepada jumlah perbuatan. memikirkan tentang perkara-perkarayang baik dan sentiasa berbakti kepada Tuhan ialah unsurunsur cara hidup yang disyorkan bagi seseorang yang menuju kepunya karma. Agama-agama Budhisme dan Jainisme yang dianggap heterodoks kerana tidak menerima Veda sebagai autoriti dan tidak mementingkan konsep ketuhanan dalam ajaran-ajaran mereka telah menerima prinsip karma dengan makna yang sama. renungan yang baik. dengan menyakiti orang lain kita tidak mencederakan sesiapa tetapi sebenarnya mencederakan diri kita sendiri. Membantu orang lain. Kepercayaan bahawa seseorang yang mempunyai banyak pava karma akan lahir semula dalam keadaan di mana beliau terpaksa menghadapi penderitaan meyakinkannya supaya tidak membuat sesuatu yang tidak baik. Prinsip ini menjadi asas pengajaran kepada kedua-dua agama ini. mengeluarkan kata-kata yang tidak melukakan hati orang lain. pemikiran dan tindakan seseorang dalam kehidupan ini akan menentukan kedudukannya dalam kelahiran semula. menderma kepada golongan miskin. pemikiran yang baik. Jadi ini menggalakkan setiap manusia berbuat baik kepada semua makhluk di dunia ini supaya menentukan bahawa dalam kelahiran semula kehidupannya adalah selesa. la merupakan penjelasan kepada persoalan mengapa kita hams buat baik kepada orang lain? Kita harus berbuat baik kepada orang lain kerana kita kesemuanya ini adalah satu dan dengan menolong orang lain bermakna kita menolong diri kita sendiri. ucapan. misalnya Buddha yang melihat sifat keinginan sebagai sumber penderitaan manusia mencadangkan lapan cara yang mulia seperti perbuatan yang baik. ucapan yang baik dan sebagainya dan semua ini .anak kekal abadi. Sebaliknya. pengetahuan yang baik. halaman 292 16. Perbuatan yang baik membantu seseorang individu mengumpulkan punya karma dan perbuatan sebaliknya menyebabkan pengumpul&npava karma.2.

beransur. Di dalam semua benda yang bernyawa wujudnya roh dan perbuatan membunuh benda itu bererti mengganggu roh yang bersemadi dalam badan itu. Oleh yang halaman 293 demikian. . merupakan satu lagi prinsip asas yang dtekankan oleh ajaran Upanishad. Mengesyorkan karma yoga sebagai salah satu cara untuk mencapai pelepasan dari kehidupan duniawi. Ajaran Bhagavadgita menekankan nishkama karma atau membuat kerja tanpa menginginkan hasil dari kerja itu. Ditegaskan oleh pemikiran falsafah India bahawa orang yang mencari kebenaran mesti mempunyai kuasa untuk mengawal emosi-emosi dan keinginan. seorang penganut haruslah menjalankan kerja dengan sempurna sebagai instrumen Tuhan tanpa mengharapkanapajuapunbalasan. Agama Sikhisme yang merupakan agama yang menggabungkan unsur-unsur Hinduisme dan Islam juga menerima prinsip karma dalam ajarannya.4 Ahimsa Ahimsa yang bermaksud tidak melakukan kekejaman. Ini dianggap sebagai perbuatan dosa yang menyebabkan pengumpulan pava karma yang menjauh individu dari mencapai nirvana atau pelepasan.ansur melepaskan diri dari ikatan kepada badan. Tindakan melakukan kekejaman bukan sahaja melibatkan manusia tetapi juga makhluk-makhluk lain. Agama Buddhisme menganggap ahimsa sebagai prinsip terpenting dalam ajarannya. Buddhisme dan Jainisme.2. Jadi karma adalah prinsip asas bagi semua aliran pemikiran falsafah dan agama di India biar yang berpandangan ortodoks mahupun yang memilih pandangan hetorodoks. 16.merangkumi prinsip karma. amalan tidak memakan daging menjadi satu unsur penting dalam budaya India sejak zaman purba.

Tuhan merupakan ucapan. Jadi satya bererti pengetahuan benar yang merangkumi kebaikan. Sifat. kuasa ahimsa merupakan instrumen untuk mengubah individu-individu supaya menentang ketidakadilan sosial. tidak berubah. Menggunakan kekejaman untuk mengatasi lawannya hanyalah sekadar mencapai kemenangan pada zahir sahaja. ianya kalah dalam perlawanan kerana perkembangan rohani terhenti dan pencarian kebenaran menjadi sukar. objek pencarian dan dan seseorang yang benar yang akan mengamalkan pemikiran tindakan mencapainya. Ini kerana tujuan merupakan tahap akhir dalam .Bagi Mahatma Gandhi. Sebenarnya.2. jasa dan pengorbanan diri. simpati. Kesucian merupakan cara yang amat penting dalam mencapai sesuatu tujuan. keadilan. Pada hakikatnya. mentadbir duniawi dan terdapat dalam sifat semulajadi manusia ialah kebenaran atau satya. dan dianggap sebagai kuasa kebaikan iaitu satya. Satya juga digunakan bagi cara dan tujuan kerana kedua-dua ini dianggap sama. betas kasihan.sifat ini haruslah diperkukuh supaya mengelakkan diri daripada melakukan kekejaman atau melukakan hati orang lain.kuasa jahat. tindakan yang benar. Menurut Mahatma Gandhi. 16. Seseorang haruslah melawan dan menguasai musuh dalaman seperti hawa nafsu dan emosi-emosi supaya dapat mencapai ketenangan dan jelas untuk memahami kebenaran. Dipercayai bahawa wujudnya suatu kuasa di peringkat duniawi dan kewujudannya dirasai oleh manusia. ucapan dan pemikiran yang benar dan juga realiti mutlak atau Tuhan. pihak lawan merupakan kuasa-kuasa kekejaman yang wujud dalam diri manusia. beliau mengesyorkan melayan musuh luar dengan kasih sayang dan simpati kerana mereka merupakan mangsa kuasa. berjuang untuk kebebasan politik dan mengekalkan undang-undang dan peraturan. Jadi dalam prinsip ahimsa terdapat unsur-unsur positif seperti kasih sayang. murah hati.5 Satya Undang-undang kehidupan yang kekal abadi.

Tindakan yang benar/baik dianggap sebagai halaman 294 pencapaian separuh kebenaran (yang merupakan tujuan dasar manusia). Kesemuanya ini dilakukan demi untuk mengekalkan prinsip satya. Beliau menyeksa dirinya dengan mengamalkan tindakan berpuasa sehingga man dengan harapan penderitaannya akan menyentuh perasaan dalaman pihak pemerintah dan juga pihak yang saling bermusuhan iaitu Hindu dan Muslim. Mahatma Gandhi telah menggunakan satya sebagai senjata sosial dan politik.2.siri tindakan. dan setiap tindakan yang diambil terhadap tujuan adalah merupakan pencapaian separuh tujuan itu. la bersabit dengan seseorang yang mempunyai tujuan yang mulia dan cara bertindak yang dianggap benar. pada zaman pemerintahan Turko- . 16. Kerajaan-kerajaan Muslim di India.6 Perpaduan Negara India mengandungi masyarakat daripada pelbagai kaum dan agama. Sejarah yang India menggambarkan pemerintah-pemerintah mengeratkan hubungan antara MusSim pemerintah-pemerintah melakukan sebaliknya. tidak memerlukan kita bimbang terhadap hasil tindakan. dan adalah penting kepada kerajaan untuk menggalakkan hubungan Hindu dan erat dan keharmonian dan masyarakat. Doktrin karma yoga iaitu bertindak tanpa mengharapkan hasil daripadanya merupakan salah satu ajaran penting dalam falsafah India dan adalah sama dengan satya. Di samping mengumumkan tindakan untuk tidak bekerjasama dengan pihak British beliau juga sanggup mengorbankan diri demi mencapai tujuan perjuangan. Dalam perjuangan untuk mencapai kemerdekaan. Ini bermakna tujuan dan cara mempunyai sifat semulajadi yang sama.

Buku-buku Sanskrit diterjemahkan ke dalam bahasa Persia supava orang Muslim dapat membaca. dibuka untuk Hindu dan Muslim. Pemerintah Kashmir. kitab Bhagavadgita dan Mahabharata diterjemahkan dari bahasa Sanskrit ke bahasa Bengali. Pemerintahan Akbar memberikan gambaran dan teladan mengenai apa yang hams dilakukan oleh sesuatu kerajaan untuk memupuk semangat perpaduan di kalangan rakyat. . Sebaik sahaja Akbar menerajui takhta kerajaan baginda membatalkan cukaijizayah yang dikenakan ke atas rakyat bukan beragama Islam. Baginda sedar kepentingan kerajaan sebagai asas kehidupan berkolektif dan bukannya kepentingan agama. Maka itu. memahami agama Hindu dan budaya Hindu purba. baginda bertindak mengasingkan diri dari tradisi yang menerima sistem Khalifah Arab sebagai kuasa atau ketua kerajaan Muslim. Sultan Zainal Abidin dihormati kerana tidak mempunyai prasangka agama dan tidak bersikap diskriminasi antara masyarakat Hindu dan Muslim. Semua perkhidmatan kerajaan. Akbar menekankan konsep kerajaan sekular dan tanpa unsur perkauman. pegawai-pegawai yang dilantik adalah berdasarkan kebolehan dan bukan berdasarkan agama saereka. Sultan merupakan penaung kepada keseniaan dan kesusasteraan Hindu. Antara tindakantindakan lain yang menunjukkan kejujurannya menyatupadukan halaman 295 rakyatnya dan mengakui kebebasan individu ialah mengharamkan institusi perhambaan serta menggalakkan sifat persamaan rakyat disisi undangundang tidak kira kedudukan kelas. kasta atau agama. Pelantikan seperti ini membantu pentadbir mewujudkan hdbungan erat dengan masyarakat Hindu. Alauddin Hussain Shah (1493-1513) menjadi terkenal di kawasan Bengal bukan sahaja kerana melantik orang Hindu dalam kerajaan tetapi juga kerana naungannya terhadap bahasa dan kesusasteraan Hindu.Afghan yang mendirikan kesultanan Delhi mahupun pada pemerintahan Mughal. Kahwin campur antara ahli-ahli keluarga diraja Mughal dan puteraputeri Rajput digalakkan sebagai cara mewujudkan semangat persaudaraan antara Hindu dengan Muslim. Atas arahan baginda. sivil dan ketenteraan.

kerajaan membina banyak sekolah dengan pelajar-pelajar Muslim dan Hindu diajar melalui bahasa Persia. karya klasik matematik. sejarah. astrologi. Bahasa Urdu merupakan bahasa yang digunakan oleh orang-orang Muslim dan bahasa Hindi oleh orang-orang Hindi. Sukatan pelajaran am mengandungi kesusasteraan Persia. Maka itu keutamaan diberikan kepada bahasa Persia bukan sahaja sebagai bahasa rasmi tetapi juga sebagai bahasa pertuturan. Mulla Abdu Qadir Badaoni bekerjasama dengan seorang pundit Hindu menterjemahkan kitab Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. geometri. baginda cuba menggalakkan penggunaan satu bahasa am. ekonomi. Tindakan ini boleh disamakan dengan usaha Maharaja Cina Shih Huang Ti dalam kurun sebelum masehi yang memperkenalkan bahasa Mandarin sebagai bahasa am. putera ShahJahan yang berminat dalam bidang falsafah dan mistikisme Hindu bukan sahaja . Akbar sedar kepentingan untuk mewujudkan suatu budaya am dan dalam hal ini. ilmu menyimpan akaun dan kerja pejabat. Tindakan juga diambil terhadap sati. pertanian. walaupun ia melibatkan adat Hindu atas alasan ia tindakan tidak berperikemanusiaan. Dasar menekankan sukatan pelajaran sekular adalah untuk mewujudkan suasana yang menggalakkan perpaduan nasional. Geran-geran kewangan diberikan kepada mandir sebagaimana peruntukan diberi kepada institusi masjid. senipolitik. tetapi asas kedua-dua bahasa ini ialah bahasa Persia. ke dalam bahasa Persia. Dara Shikoh. sumbangan dan bantuan diberikan kepada masyarakat Hindu. Buat kali pertamanya di India.Melaluinya juga. logik. Idea satu budaya am menggalakkannya memperkenalkan sukatan pelajaran yang sama bagi semua sekolah sekular. sadhu-sadhu dan pundit-pundit Hindu dan disokong oleh kerajaan seperti ulama-ulama Muslim. Misalnya. perubatan. etika. matematik. Dasar pendidikan ini menggalakkan persefahaman budaya sehingga terdapat masyarakat Islam dan Hindu yang mula menulis dan menterjemahkan Atharva Veda dan Ramayana ke dalam bahasa Persia. Arahan diberi oleh kerajaan supaya semua akaun rasmi disimpan dalam bahasa ini dan semua komunikasi haruslah dijalankan melalui bahasa Persia. iaitu suatu tradisi si balu [wanita] akan membakar dirinya bersama mayat mendiang suaminya. Penyair terkenal Faizi menterjemahkan Lilavati. fizik.

sosial dan keagamaan yang dibina oleh Akbar. Akbar cuba mengintegrasikan unsur-unsur Muslim dan Hindu. tarian. Sent lukisan juga mengalami perubahan besar selepas Akbar menubuhkan akademi lukisan dan pelukispelukis Muslim dan Hindu diberikan tugas untuk mencipta lukisan yang menggabungkan unsur. Baginda dapat mengekalkan perpaduan politik. Dalam konteks ini.unsur Muslim dan Hindu. dan mewujudkan stall Mughal seperti yang digambarkan dalamJama Masjid di Fatehpur Sikri. Bagi menguatkuasakan kod etika Islam untuk semua orang Muslim. baginda melantik pegawai-pegawai di setiap bandar untuk mendenda orang-orang Muslim yang tidak mencapaitarafmoraliti yang ditetapkan. Terdapat penyair-penyair Hindu seperti Chandran Bhan halaman 296 Brahman yang telah mengubah syair-syair Persia yang bertaraftinggi. Penekanan yang diberikan kepada agama Islam begitu kuat sehingga nyanyian. Dalam bidang sent bina. baginda juga mengamalkan sikap tidak bertoleransi terhadap penganut agama-agama lain. dan budaya dalam empayarnya yang mengandungi pelbagai tamadun. Aurangzeb bukan sahaja menjadikan Islam sebagai agama rasmi kerajaan. malah beliau menulis Majma-ul-Bahrai (tempat pertemuan dua lawatan) yang merupakan kajian perbandingan falsafah mistik Hindu dan Islam. bandingkan dasar-dasar pemerintahan Akbar dengan pemerintahan Aurangzeb. dan kita dapat gambaran yang bertentangan. sosial. Bhagavadgita dan Yoga Vashistha ke dalam bahasa Persia. sama seperti Abdul Rahim Khan Khanam dan Ras Khan yang mencipta syairsyair Hindi. ekonomi. Hindu dan Buddha. mengharamkan pesta-pesta dan perayaan Hindu pada tahun . Kemudian baginda melancarkan serangan terhadap Hinduisme. lalu menghancurkan struktur harmoni. Sebagai suatu kesimpulan. lukisan dan sajak tidak dibenarkan di balai istana.menterjemahkan Upanishad. terutama Islam. Akbar bukan sahaja mempunyai kepimpinan yang cekap tetapi dapat menyatupadukan rakyatnya melalui dasar-dasar yang adil dan saksama.

inilah kali pertama India menyaksikan begitu besar bilangan kuil-kuil Hindu di India Utara yang dimusnahkan dan digantikan dengan masjid-masjid. baginda bertindak membatalkan semua cukai ke atas orang-orang Muslim dan kemudian memperkenalkan semula cukai jizayah ke atas orang-orang Hindu. dipenggal kepalanya kerana tidak ingin memeluk agama halaman 297 Islam. Orang. Tegh Bahadur. Dalam bidang pentadbiran. Guru Gobind Singh bersumpah akan membalas dendam demi bapanya dan agamanya lalu mengubah kaum Sikh menjadi tentera 'singa' yang mendedikasikan diri untuk memusnahkan kuasa Mughal. Kebangkitan penentangan dan pemberontakan terhadap kuasa Mughal di seluruh empayar secara beransur-ansur menyumbang kepada kemerosotan dan kejatuhan kerajaan Islam ini. petani-petani Punjab memberontak pada tahun 1672. Anak Tegh Bahadur. Dasar Aurangzeb menyebabkan wujudnya perasaan tidak puas hati di kalangan masyarakat bukan Muslim dan kesannya. Sejak Mohamad Ghazni. pemberontakan mula tercetus di seluruh empayarnya. Baginda cuba mentadbir empayar tanpa melibatkan orang Hindu tetapi akhirnya menyedari bahawa ia tidak mungkin dapat dilakukan lalu terpaksa mengambil balik kerani-kerani yang dibuang daripada perkhidmatan kerajaan. Masyarakat Hindu di Mathura menentang pencabulan kuil-kuil Hindu pada tahun 1669. menggunakan askar-askarnya untuk merobohkan kuil-kuil Hindu dan institusi pendidikan Hindu. pegawai-pegawai beragama Hindu dalam kerajaan termasuk menteri-menteri yang meninggal dunia digantikan dengan pegawai-pegawai Muslim. Dengan tujuan mematuhi undang-undang Sunni. Berdasarkan perbandingan kepada kedua-dua pemerintahan. kita dapat . orang-orang Sikh melawan kerajaan selepas guru kesembilan komuniti mereka.1668.orang Rajput yang begitu setia kepada Akbar memberontak pada tahun 1679 dan orang-orang Maratha di bawah Shivaji Maharaj berjuang menentang kuasa Mughal untuk mencapai kemerdekaan kawasan mereka.

perbezaan dalam dasar-dasar pemerintahan Akbar dan Aurangzeb menjadi pengajaran (teladan) tentang dasar yang harus diamalkan dalam negara berbilang kaum seperti Malaysia supaya dapat mewujudkan perpaduan dan kestabilan politik. Manakala pemerintahan Aurangzeb. Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan. Zaman Gangsa. halaman 298 Bab 17 TAMADUN CINA: ASAL-USUL. Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina. Kebudayaan Longshan. Melalui dasar yang rasional menurut penganut Hindu. agama dan bahasa. Pandangan Semesta. Falsafah dan Agama. .lihat keperluan dan kepentingan dasar yang adil bagi sesuatu negara yang mempunyai pelbagai tamadun yang mengandungi pelbagai kaum.unsur Asas Tamadun Cina. dianggap telah mengganggu keharmonian dan perpaduan rakyatnya kerana dasarnya yang dianggap berat sebelah dan tidak adil. UNSUR-UNSUR ASAS DAN ORIENTASI SISTEM NILAI Soo Khin Wah Asal-usul dan Latar Belakang. Sistem Pertanian Purba (Tradisional). Bahasa dan Sistem Tulisan Cina. budaya. Maka itu. Kestabilan politik terancam dan kerajaannya sentiasa terpaksa menghadapi kebangkitan penentangan dan pemberontakan dalam empayar. Kebudayaan Yangshao (Zaman Neolitik). Akbar dapat menarik perhatian semua rakyatnya terutama di kalangan bukan Muslim untuk diperakui sebagai pemerintah teragung dan memberikan taat setia kepadanya. Pembentukan Bangsa Tionghoa. Unsur. Keluarga dan Masyarakat Cina. Orientasi Sistem Nilai.

berdasarkan bukti-bukti penemuan arkeologi antara kebudayaan-kebudayaan Neolitik (Zaman Batu Baru). Berdasarkan tinggalan arkeologi.tapak tradisi kebudayaan Yangshao ini dijumpai di teres-teres berhampiran cawangan-cawangan Sungai Wei dan Huanghe (The Yellow River) dan ini menunjukkan kawasan terletaknya pusat peradaban Cina. didapati bahawa orang Yangshao . yang paling awal dan mempunyai ciri tersendiri disebut Yangshao berdasarkan namatinggalan kampung jenis tradisi kebudayaan ini yang terletak di Yangshao di provinsi Shaanxi. Bagaimanapun. Tamadun Cina memiliki sifat-sifat terbuka dalam interaksinya dengan tamadun-tamadun dunia lain. halaman 301 17. selama berkurun-kurun lamanya tanah pasir halus yang dimendapkan oleh angin telah menjadi tanah loes yang subur. tamadun India (Lembah Sungai Indus). integratif dan dinamik walaupun pernah dicabar oleh tamadun-tamadun lain dan mengalami perubahan.1 Kebudayaan Yangshao Tamadun Cina dipercayai bermula kira-kira pada milenium ke-6 Sebelum Masihi (SM).perubahan dalam proses perkembangan yang panjang. dan tamadun Yunani (Eropah). Xi'an di provinsi Shaanxi.1. jauh daripada terserap oleh tamadun lain. Di kawasan ini. tamadun Cina mengekalkan identitinya sebagai suatu tamadun berkesinambungan dan kekal pada keseluruhannya.17. Namun. tamadun Cinajuga merupakan salah sebuah tamadun yang tertua dan berkesinambungan sehingga masa kini di atas muka bumi ini. Tapak. Keadaan bentuk geografi ini telah mendorong dan menggalakkan pembangunan petempatan manusia dan kegiatan pertanian. Tapak terawal petempatan Yangshao yang dibangunkan sepenuhnya itu pula mula muncul pada milenium ke-5SM di Banbo. lembap serta mudah untuk dikerjakan terutama dalam bidang pertanian. tamadun Mesopotamia atau Sumeria (Lembah Sungai Tigris dan Sungai Euphrates).1 PENGENALAN: ASAL-USUL DAN LATAR BELAKANG Sebagai mana tamadun Mesir (Lembah Sungai Nil).

di provinsi Sichuan. Selama lebih kurang 5. memelihara babi. Ciri-ciri peradaban pertanian . kebudayaan atau tamadun Yangshao ini telah berkembang serta terbentang di bahagian-bahagian tengah dan ulara negara China. 17.2 Kebudayaan Longshan dan Zaman Gangsa Kebudayaan Longshan muncul sejak pertengahan kurun ke-2SM dan Zaman Gangsa Awal (Bronze Age) lewat milenium ke-2SM atau awal milenium pertamaSM merupakan kebudayaan yang lebih maju berbanding kebudayaan Yangshao. tembikar Longshan (terutamanya tembikar hitam) bergantung kepada gaya dan bentuk sebagai daya penarik estetiknya dan jarang dijumpai lukisan hiasan seperti yang ada pada bekas-bekas Yangshao. Satu lagi unsur tradisi dan kesinambungan ialah peranan orang Cina dalam bidang penternakan binatang seperti babi (dan kemudiannya ayam) sebagai diet tambahan. juga menyumbang terhadap asas pertumbuhan ekonomi dalam tamadun Cina. membuat tembikar berlukisan (paintedpottery) dan menanam mayat si mati dalam tanah perkuburan yang khas. di provinsi Shandung. Tamadun Longshan diberi nama berdasarkan penemuan tapak arkeologi di Longshan. dan kemudiannya diganti secara beransur-ansur oleh kebudayaan Longshan. Makanan asasi atau ruji orang Yangshao ialah bijirin (milet) dan ia kekal diet asas rakyat biasa di bahagian utara negara China. Berbanding tembikar bertanda tali pintal (cord-marked) dan yang berlukisan. Kualiti tembikar Longshan yang lebih tinggi mutunya menunjukkan penggunaan mesin peroda tembikar halaman 302 (potter's -wheel) dalam pengeluarannya.000 tahun lamanya iaitu kira-kira 6 mileniumSM. Manakala pusat-pusat penting peradaban Zaman Gangsa terletak di Lembah Sungai Yangzi di provinsi Jiangxi dan juga di Sanxingdui.1. Asas teknologi pertanian yang diubahsuaikan secara turun-temurun ini.menetap di perkampungan kecil dengan kegiatan bertani.

namun terdapat bukti. Dalam Zaman Gangsa pula. tarikh tepat peradaban Shang dan dinasti Shang masih tidak dapat ditetapkan. Logam gangsa dihubung kait dengan bekas-bekas ritus (ritual vessels) atau untuk upacara keagamaan selain digunakan untuk membuat loceng dan senjata. tembok-tembok mengelilingi ibu kota-ibu kota dinasti Shang.Longshan termasuk penanaman bijirin dengan menggunakan penyodok dan sabit. gangsa dinilaikan sebagai simbol elit kuasa diraja dinasti Shang (1766SM-1122SM) dan tukang-tukang gangsa dihormati sebagai ahli masyarakat yang penting di negara ini. hasil penemuan arkeologi ini memperlihatkan perbezaan-perbezaan utama antara peradaban Shang dengan peradaban-peradaban Neolitik sebelumnya. penggunaan sistem tulisan. Dinasti Shang memperlihatkan dengan ketara mengenai satu fasa pembangunan yang baru iaitu kemunculan peradaban melalui kelahiran ciriciri bertamadun antaranya pembentukan negara-kota. kesemuanya diperbuat daripada gangsa secara berterusan sepanjang era empayar tersebut. yang ditemui dua tapak arkeologi di Zhengzhou dan Anyang yang memberikan maklumat sejarah mengenai dinasti dan tamadun ini. . Peradaban Shang berpusat di bahagian utara He'nan. Namun begitu. Walaupun tahun 1766SM-1122SM adalah tarikh yang diterima secara tradisi. peningkatan pengkhususan pekerjaan dan organisasi masyarakat yang lebih kompleks. Selain penemuan inskripsi di atas tulang oracle dan kulit kura-kura (tortoise shells) dan bekas-bekas yang diperbuat dengan gangsa rata yang ditarik oleh kuda. pembangunan teknologi besi sejak lebih kurang 500SM telah mengehadkan perkembangan kegunaan gangsa untuk tujuan umum. Namun begitu. Artifak-artifak halus termasuk lampu dan patung-patung kecil.bukti yang menyokong pendapat bahawa dinasti Shang bermula kira-kira 1600SM dan berakhir pada tahun 1027SM. Penggunaan gangsa tersebar meluas di kalangan kaum bangsawan yang lebih rendah taraf statusnya di sepanjang tempoh dinasti Zhou (kk 1123221SM).

bersesuaian dengan keadaan cuaca gersang di bahagian timur negeri China.2. menggalakkan penanaman bijirin. yang menandakan bahawa ia adalah tapak awal sawah halaman 303 padi ditanam secara meluas. Faktor. Cuaca lembap dan panas dengan lokasi geografinya yang rendah menyumbang terhadap kejayaan penanaman sawah padi di kawasan ini.faktor tersebut juga membantu menjawab persoalan (dari perspektifsejarah) kenapa pembangunan berbentuk pertanian begitu dititikberatkan oleh dinasti- . aktiviti-aktiviti pertanian telah dimulakan. di selatan Teluk Hangzhou. Pusat utama kebudayaan Yangshao tersebar di sekitar dataran tinggi Loes. Kedua-dua jenis kebudayaan tersebut telah mengasaskan peradaban pertanian di negara China untuk selama beberapa ribu tahun. Tapak kebudayaan Hemudu terletak di bahagian bawah Lembah Yangzi. 17. Benih-benih padi telah ditemui di sekitar tapak tersebut. dan menghasilkan apa yang disebut Kebudayaan Milet (Bijirin) dan Kebudayaan Sawah Padi yang wujud secara berasingan di bahagian utara dan selatan China.2 UNSUR-UNSUR ASAS TAMADUN CINA 17.17.2.1 Alam Sekitar yang Mencorakkan Tamadun Cina Tempoh Neolitik di negara China mempunyai kedudukan yang unggul dalam sejarah perkembangan peradaban Cina kerana dalam tempoh terdekat ini.2 Sistem Pertanian Purba Ternyata asal-usul peradaban pertanian purba di negara China memperlihatkan kesanggupan manusia untuk menyesuaikan diri dengan keadaan cuaca dan lokasi geografi yang berbeza (di kedua-dua dataran loes tinggi dan lembah Sungai Yangzi). provinsi Zhejiang.

dinasti Cina yang lepas. tanah yang sesuai untuk dijalankan kegiatan bercucuk tanam itu adalah terhad. wilayah-wilayah di negara China adalah luas sekali. Tekanan kekurangan tanah ini telah mengakibatkan tanah diusahakan secara maksimum. Namun. pengaliran sungai yang kebanyakannya menghala ke kawasan timur atau selatan. di bahagian barat-laut dirintangi oleh gurun yang luas dan di barat daya iaitu Dataran Tinggi Qinghai-Tibet yang terluas di dunia (dengan ketinggian 4. perkembangan kebudayaan juga turut menghala ke kawasan selatan. Berbanding negara-negara kelautan yang memiliki kawasan pedalaman yang terhad. Bagaimanapun. terutamanya para petani untuk menetap di bahagian selatan China. sikap terikat dengan tanah. Ini ditambah lagi dengan dataran pedalamannya yang luas tanpa wujudnya halangan-halangan semula jadi yang menghalang atau membatasi hubungan rakyat telah memudahkan integrasi dan keseragaman politik. di bahagian timurnya menghadap ke lautan. Berbanding dengan bilangan penduduk yang agak besar sejak dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220TM). pendapatan danpada hasil tanaman ini sekadar untuk menampung kehidupan mereka. Berdasarkan lokasi geografi negara China. Seiring dengan pola pergerakan ini. di samping musim panas yang jauh lebih panjang berbanding dengan keadaan di utara telah menggalakkan pergerakan penduduk. Keyakinan diri pula membolehkan mereka menerima dan mengasimilasikan sebarang kebudayaan luar yang dibawa masuk ke dalam negara China. kebudayaan dan ketenteraan.000 meter secara purata) telah membentuk satu zon yang separuh tertutup dari dunia luar. bekerja keras dan berpuas hati dengan segala yang sedia dimiliki mereka telah halaman 304 mencerminkan psikologi bangsa yang merindui kampung asal dan ontakan . Alam sekitar sedemikian bersama daerah pedalamannya yang luas telah mencorakkan sikap bangsa Cina yang berdikari. Mengenai peranan dan kepentingan sungai. ekonomi. peramah serta cintakan pendamaian.000 hingga 5.

2. tulisan Cina juga digunakan oleh bangsa-bangsa lain di Asia terutama di Asia Timur seperti negara Jepun. tetapi bahasa Cina pula merupakan satu-satunya bahasa yang masih kekal. huiyi (lambang petunjuk fikiran) dan xing sheng (gabungan bentuk-bunyi). setiap tulisan Cina mempunyai bentuk yang istimewa. Walaupun mereka mempunyai bahasa tersendiri namun tulisan Cina juga digunakan sebagai sebahagian daripada tulisan mereka. Kesemua kaedah tersebut dikenali secara tergolong sebagai liushu (six principles of writing). bersamaan dua kaedah yang berfungsi memperluaskan erti atau penggunaan sesuatu hurufCina. Mengenai sistem tulisan. Vietnam dan Korea. iaitu zhuanzhu (mutual semantik transfer) dan jiajie [loan character). Selain sebutan bunyi dan maksud. Selain bangsa Cina. Bentuk tulisan Cina inilah yang telah menyumbang terhadap perpaduan bangsa Cina dan pembentukan kebudayaan Cina yang agung di dunia. 17. Ini adalah kerana sungguhpun terdapat banyak diaiek di China yang sebutannya mungkin jauh berbeza antara satu dengan yang lain.3 Bahasa dan Sistem Tulisan Cina Berdasarkan perbandingan dari segi bahasa. tulisan Cina yang dikenali sebagai Hanzi (tulisan Han) telah dicipta berdasarkan kaedah xiang xing (lambang bergambar). dengan bahasa-bahasa lama ("kuno'i mencatatkan sejarah kerana penggunaannya yang meluas di zaman silam. hidup dan berkembang dan digunakan sehingga masa kini. tetapi orang Cina hanya perlu mempunyai satu sistem tulisan yang tunggal yang boleh digunakan oleh semua orang Cina sebagai bahasa pengantar untuk berkomunikasi. . Maka bahasa Cina telah menjadi faktor unifikasi utama dan amat penting bagi rakyat Cina dan tamadun Cina.tanah air. zh'shi (lambang petunjuk).

China merupakan sebuah negara besar yang mengandungi masyarakat yang berbilang kaum. Seterusnya. Menurut sejarahnya. dan berintegrasi. Hasil daripada integrasi ketiga-tiga kumpulan bangsa utama yang tersebut di atas. berkahwin campur. kumpulan Yan-Huang yang diwakili Yan Di dan Huang Di yang dikatakan berasal dari kawasan loes di Provinsi Shaanxi di bahagian barat China.2. Melalui penemuan arkeologi dan catatan-catatan sejarah purba negara China yang begitu banyak menunjukkan bahawa terdapat suku-suku yang berbilang kaum pada zaman Neolitik dan zaman purba yang berikutnya. di samping suku-suku bangsa yang lain selama beberapa ribu tahun maka terbentuklah suatu entiti bersepadu yang diberi nama bangsa Tionghoa (Zhonghua minzu) pada hari ini. kedua. Perkembangan ini merupakan asas kepada struktur pembentukan bangsa Tionghoa.17. iaitu .2. kumpulan Feng-Yang yang tersebar di sekitar dataran-dataran yang terletak di bahagian timur China dan ketiga.4 Pembentukan Bangsa Tionghoa Dari aspek kenegaraan. yang mengandungi pelbagai kaum di negara China. maka terbentuk suatu bangsa Tionghoa dalam erti kata nation (rninzu) yang moden. mereka memimpin suku-suku kecil di sekitar wilayahnya dan halaman 305 mendirikan negara yang berbentuk primitif. Di kalangan suku-suku im mereka tiru-meniru. 17. Menurut para sarjana China. sehingga menjadi satu suku bangsa yang kuat. terdapat tiga kumpulan bangsa yang terbesar pada zaman purba Cina iaitu pertama. bersengketa dan berperang. kumpulan Miao-Man yang terdiri dari suku-suku bangsa di Selatan China.5 Pandangan Semesta dalam Tamadun Cina Pemujaan nenek moyang dan Tian di samping kepercayaan primitif. melalui proses peredaran zaman dan kerjasama antara semua kaum.

bintang. Manifestasi kuasa Yin dan Yang serta lima unsur tersebut disifatkan sebagai proses pusingan atau putaran yang timbul dan tenggelam tanpa pengakhirannya. Ini disebabkan kesemua fenomena tersebut akan berubah kepada kutub yang berlawanan apabila mencapai peringkat kemuncak. tiada sebarang batasan bagi diri Taiji. telah wujud di kalangan masyarakat Cina sejak zaman silam lagi. kitab Yijing (The Books of Changes) pula menggunakan konsep Taiji untuk merujuk kepada kenyataan muktamad (ultimate reality). tanaman. Konsep Tian atau langit sebagai makhluk unggul {supreme being) yang menguasai nasib seseorang telah wujud sejak dinasti Zhou (kkll23SM221SM). Perubahan yang berterusan ini diibaratkan sebagai pergerakan Dao. Dao diibaratkan sebagai ibu yang melahirkan serta memupuk makhluk sejagat {wanwu) dan ia juga merupskanprimordial (bentuk permulaan). Menurut kitab ini. tempat asal-usul semua makhluk. matahari. Tian disamakan dengan Daa Konsep Dao secara harfiah bermaksud jalan {the way). sungai serta kuasa-kuasa lain yang dipercayai wujud dalam alam semula jadi. dengan semua makhluk berasal dan akan kembali pada akhir hayat mereka. Dalam kitab Daoisme iaitu Daodejing pula. Namun. Konsep perpaduan antara Tian dengan insan {tian-ren hey!) pula terbentuk berdasarkan sesuatu pernyataan bahawa insan merupakan sebahagian daripada halaman 306 . Di samping konsep Dao. Tian juga membawa maksud prinsip tertinggi dalam alam semesta serta dalam konteks etika Konfusianisme. Dao dianggap prinsip agung yang merangkumi keseluruhannya {all embracing). Menerusi perubahan Taiji. terhasillah dua kuasa dwikutub (bipolar) Yin dan Yang.animisme iaitu pemujaan binatang. Fasa pertukaran bergilir-gilir dua kuasa dwikutub pula menghasilkan lima unsur {wuxing) yang menjadi asas kepada kewujudan semua benda {material). Dalam kitab ini juga.

Dalam kitab The Doctrine of Mean dinyatakan bahawa pencapaian tahap pemusatan (centrality) dan keseimbangan akan mendatangkan keharmonian alam semesta dan bumi ini. seorang pujangga Konfusian di zaman dinasti Han. seimbang dan bersesuaian.2. Walaupun matlamat tersebut amat sukar untuk dicapai. Ini termasuklah yang tua akan dijaga dan yang muda dipelihara dengan sempurna di samping tiada perbuatan maksiat. Tahap pencapaian keharmonian masyarakat yang paling ideal ialah datong (The Grand Unity). Prinsip ini merupakan norma masyarakat yang dapat menyumbang terhadap pencapaian keharmonian sejagat sekiranya ia dihayati dan diamalkan sepenuhnya. tanpa membazir dan digunakan demi kepentingan umum. Disebabkan hubungan antara insan dan Tian yang begitu rapat maka segala kesalahan yang dilakukan oleh kerajaan duniawi akan menghasilkan manifestasi fenomena luar biasa dalam alam semulajadi sebagai isyarat atau tanda kemarahan Tian dan amaran kepada kerajaan berkenaan.ciri keyakinan diri. Datong merupakan Utopia Konfusian yang diibaratkan sebagai Jalan Agung. Usaha berterusan untuk merealisasikan matlamat ini memaparkan ciri. Konsep ini terus mempengaruhl tradisi pemikiran orang Cina sehingga masa kini dalam proses perkembangan ketamadunannya.Tian. nilai-mlai murni serta ketabahan hati yang mendorong mereka agar menghala ke Jalan Agung yang dicita-citakan itu.6 Falsafah dan Agama Cina . Prinsip kesederhanaan atau zhongyong (The Golden Mean) pula merupakan pemikiran moral asas yang bersifat sederhana. dengan kesempurnaan hidup semua makhluk terpelihara. Jalan Agung ini dipercayai hanya akan dapat dicapai apabila segala objek atau benda di dunia ini dikongsi atau dibahagi oleh semua pihak dengan adil serta saksama. Konsep yang menggabungkan aliran pemikiran Yin-Yang dengan falsafah sosiopolitik Konfusianisme ini dikemukakan oleh Dong Zhongshu (kkl79SMkkl04SM). 17. namun Utopia Konfusian ini tetap menjadi pegangan bagi masyarakat Cina. mencuri atau pemberontakan yang berlaku di atas muka bumi tersebut.

Konfusianisme merupakan doktrin kenegaraan (state) yang merangkumi aspek- aspek falsafah, keagamaan dan sosiopolitik yang termaktub dalam pengajaran Konfusius (551SM-479SM). Asas Konfusianisme dikatakan berasal daripada tulisan-tulisan klasik yang diterbitkan atas nama Konfusius. Seperti yang terkandung dalam kitab Analects, pengajaran utama Konfusius menekankan pengamalan nilai dan sifat moral yang mulia, terutama mengenai perikemanusiaan (ren), kesusilaan (/;) dan ketaatan kepada ibu bapa (xiao). Kesemua nilai yang mulia ini diteladani orang yang bermoral dan bersikap mulia (junzi). Mencius (372SM-289SM), salah seorang pujangga agung Konfusianisme telah menegaskan sifat semula jadi manusia yang baik ketika dilahirkan. Oleh yang demikian, manusia dikatakan berpotensi untuk mencapai empat jenis sifat halaman 307 yang baik, iaitu perikemanusiaan (ren), kewajaran (yi), kesusilaan (li) dan keanfan (zhi). Buddhisme diasaskan oleh Siddhartha Gautama Buddha (kk 563SM483SM) di India pada kurun ke-6SM dan kemudiannya disebar ke negara China pada kurun Masihi yang pertama. Bagaimanapun, selepas disebarkan Buddhisme ke negara China, agama ini telah mengalami pelbagai pengubahsuaian dan sehingga menjadi suatu sistem keagamaan yang menyerapkan ciri-ciri kecinaan sehingga ia dikenali sebagai Buddhisme Cina. Namun begitu, asas pengajarannya tetap berkekalan iaitu penderitaan adalah berpunca daripada hawa nafsu yang merupakan akar kepada pelbagai masalah manusia. Hawa nafsu bagaimanapun, dapat dihindarkan dengan mengikuti Jalan Lapan Lapis Mulia atau Jalan Pertengahan (middle way) yang mengelakkan din daripada melakukan perbuatan melampau yang terlalu mengikut perasaan menurut ajaran Gautama Sidhartha Buddha. Jalan Lapan Lapis Mulia yang mengandungi lapan aspek penting dibahagikan kepada tiga bahagian iaitu pertama, panna (kebijaksanaan) yang meliputi pemahaman yang betui {Right Understanding) dan pemikiran yang betui (Right Thought); kedua, samadhi (penumpuan) yang meliputi pengucapan yang betui (Right Speech), tindakan yang betui (RightAction) dan cara hidup yang betui (Right

Livelihood); dan ketiga, sila (moral) yang meliputi usaha yang betui (Right Efford), pertimbangan yang betui (Right Mindfulness), dan tumpuan yang betui (Right Concentration). Daoisme pula diasaskan oleh dua orang pemikir agung Cina iaitu Lao Zi yang dilahirkan pada tahun 604SM dan Zhuang Zi (kk 369SM-2865SM) yang berpendapat bahawa pemeliharaan semula jadi serta konsep wuwei (non-action) atau melakukan perbuatan secara spontan dan tanpa sebarang usaha. Daoisme terbahagi kepada dua cabang yang utama iaitu pertama, pemikiran falsafah Dao (daojia) dan aliran keagamaan Dao (daojiao). Kitab Daoisme iaitu Daodejing merupakan sebuah karya klasik mistik bagi aliran keagamaan Dao kerana kebanyakan ayatnya yang nngkas, penuh dengan konotasi yang terbuka kepada pelbagai tafsiran selain menerangkan mengenai aspek metafizik Dao. Dao iaitu jalan (the way} yang mempunyai pengertian bahawa punca segala penjelasan yang tidak dilahirkan (unproduced) dan tidak dapat diperikan (inexpressible). Tahap pencapaian pengamalan Dao yang tertinggi ialah kembali semula dan bersatu dengannya. Moisme diasaskan oleh Mo Zi (kk 479SM-381SM). Antara konsep penting dalam pemikiran aliran ini termasuk aspek kasih sayang sejagat (jian'ai), mengecam sikap suka berperang (feigong) dan menyerah kepada nasib (feiming) dan mengutamakan golongan cerdik pandai (shangxian). Disebabkan penegasan aliran ini kepada sikap mengejar kepentingan (gongli), pengikutnya menentang konsep mandat tuhan yang dikemukakan oleh aliran Konfusianisme. Aliran Moisme menitikberatkan konsep nama dan penganalisisan mengenainya dan ini bermakna, aliran ini telah mempelopori analisis logik di negara China. halaman 308 Legalisme pula diasaskan oleh seorang ahli falsafah Cina, Han Fei Zi dan dilaksanakan semasa China di bawah pemerintahan dinasti Chin. Legalisme mengutamakan pemikiran sosiopolitik dan kekuasaan pihak pemerintah terhadap rakyatnya. Legalisme menyarankan pemerintahan berteraskan undang-undang adalah lebih baik daripada pemerintahan

teladan China.

seperti

yang

disarankan

oleh

Konfusius.

Aliran

ini telah

mengasaskan pembentukan kerajaan pusat autokrasi mutlak di negara

17.2.7 Institusi Politik dan Sistem Pemerintahan

Pemikiran politik tradisional Cina asasnya telah terbentuk sejak tempoh sebelum dinasti Qin (221SM-209SM). Antara aliran pemikiran politik yang terutama ialah Konfusianisme, Daoisme, Legalisme dan Moisme. Pusat pemikiran politik Konfusianisme berasaskan perhubungan sesama manusia (renlun) yang berperikemanusiaan dan bermoral. Pemikiran politik aliran Daoisme pula cenderung kepada fahaman anarki dalam erti kata moden pada masa kini. Pengikut pemikiran Daoisme menafikan bulat-bulat peranan institusi politik, sistem moral dan tatasusila yang begitu dititikberatkan oleh Konfusianisme. Sebaliknya Daoisme mencadangkan gaya pemerintahan tanpa menguatkuasakan sebarang usaha yang keras (wuwel) dan juga kehidupan secara primitifyang mengharmonikan diri dengan alam semesta. Pemikiran ini cuma menjadi penawar hati kepada mereka yang gagal dalam kerjaya sebagai pegawai kerajaan dan orang yang tidak berpuas hati dengan kenyataan hidup, tetapi tidak mendatangkan impak yang besar kepada sistem politik negara China. Aliran pemikiran yang memberi kesan sebenar kepada tempoh sebelum dinasti Qin yang huru-hara dan mengalami perubahan besar dari segi masyarakat dan politik China ialah Legalisme. Kedua-dua teori dan perlaksanaan Legalisme berjaya membawa pembaharuan yang menggantikan sistem pemerintahan feudal bercirikan pelbagai negeri atau jajahan (multistate) kepada sistem pentadbiran commanderies dan counties (junxian zhi) iaitu kerajaan birokratik terpusat (centralized bureaucractic government memperoleh kuasanya. Sistem birokrasi ini telah menyumbang kepada pengekalan pentadbiran dan kestabilan politik di sepanjang sejarah ketamadunan China. Aliran pemikiran politik Moisme pula menegaskan penyelarasan peraturan

dan pembentukan kekuasaan pusat (shangtong) itu, walaupun selari dengan kehendak lapisan pemerintah, namun pengajarannya yang menggalakkan berjimat-cermat (jieyong) dan melantik sesiapa yang berkelayakan dan berkemampuan (xuan xian yu neng) ke jawatan kerajaan, kadang-kadang sukar hendak dipatuhi sepenuhnya. Oleh sebab itu, pemikiran politik aliran Moisme kemudiannya diketepikan oleh pihak pemerintah. Bagaimanapun, selepas dinasti Qin (221SM-206SM) dan Han (206SM-220 TM), keempat-empat aliran pemikiran politik telah bersepadu. Namun, halaman 309 golongan pemerintah China biasanya menonjolkan pemikiran

Konfusianisme sedangkan menguatkuasakan pentadbiran negara menerusi pemikiran Legalisme. Pemikiran politik aliran Moisme dan Daoisme mungkin memainkan peranan yang membawa kepada ideologi pembaharuan atau menjadi batu api kepada permulaan satu-satu revolusi termasuk mewujudkan pemberontakan terhadap pemerintah. Namun begitu, selepas pihak pemberontak berjaya menguasai dan memimpin negara, ideologi yang merupakan cantuman Konfusianisme dan Legalisme itu tetap berkesinambungan dan memainkan peranan yang terpenting dalam sistem pentadbiran negara.

17.2.8 Keluarga dan Masyarakat Cina

Walaupun

sistem

kekeluargaan

masyarakat

Cina

tradisional

dan

organisasinya pernah mengalami pelbagai perubahan namun asas sistem keluarga yang memusatkan kuasa bapa (patriachy) dan nisab bapa (patrilineat) tetap berkekalan dan berlanjutan selama beberapa ribu tahun. Sistem kekeluargaan tradisional Cina berasaskan kuasa bapa ini telah terserap masuk ke dalam pelbagai aspek kehidupan sosial dan mendatangkan impak yang mendalam terhadap arah perkembangan kebudayaan Cina dan pembawaan (temperament) bangsa Cina.

Antara

ciri-ciri

masyarakat

yang

memperlihatkan

pengaruh

sistem

kekeluargaan Cina termasuk waris sebelah bapa dan pemerintah yang memusatkan kuasa bapa, kuasa suami yang tertinggi dan perhubungan suami isteri yang berjauhan, mementingkan anak lelaki berbanding anak perempuan, mementingkan pertalian darah dan kaum kerabat keluarga, penguasaan masyarakat berdasarkan pendidikan yang membezakan nama (mingfen) dan kedudukan sosial, dan kecenderungan nilai yang memuja autokrasi dan mengagung-agungkan zaman silam.

17.2.9 Orientasi Sistem Nilai dalam Tamadun Cina

Terdapat persetujuan agak ramai di kalangan cendekiawan bahawa tamadun Cina berorientasikan humanisme, iaitu manusia dianggap mempunyai kedudukan yang unggul dan memainkan peranan penting dalam alam semesta. Banyak sifat khas tamadun Cina dan nilai-nilainya, yang akan dinyatakan di bawah adalah hasil daripada humanisme antaranya transendensi dalaman, sifat sekular, moralisme sebagai ideologi, personalisme, hubungan manusia dengan alam semesta, institusi keluarga dan pendidikan diberi keutamaan, serta keharmonian merupakan nilai utama. Tamadun Cina amat berbeza daripada tamadun- tamadun lain yang berorientasikan teisme atau kepercayaan kepada satu Tuhan semesta sebagai pencipta dan pemerintah alam. Sungguhpun tamadun-tamadun berbeza dari segi orientasi pada peringkat nilai, manusia dapat berinteraksi dan bekerjasama atas nilai-nilai yang berbentuk sejagat. Walaupun orang Cina menganggap bahawa prmsip-prinsip moral serta nilai-nilai murni (Dao) berasal daripada Maha Agung (Tian), tetapi manusia sendiri halaman 310 mampu menjangkau segala kekangan duniawi lalu mencapai kebijaksanaan dan kesucian iaitu transendensi bergantung kepada ikhtiar orang perseorangan - transendensi dalaman. Hal ini dapat dibandingkan dengan tamadun-tamadun lain yang berdasarkan teisme dan mementingkan transendensi luaran.

Humanisme menyebabkan cara hidup orang Cina bersifat sekular iaitu memisahkan urusan duniawi dengan urusan keagamaan. Teokrasi tidak pernah dijadikan agenda atau pernah muncul sepanjang sejarah China, sebaliknya sisrem politik dan pemerintahan, sistem pendidikan dan institusiinstitusi yang lain dipisahkan daripada agama. Namun begitu, ini tidak bererti orang Cina tidak ada rasa takut kepada Maha Agung atau Tian. Masyarakat dan negara harus diperintah secara beretika. Keabsahan kuasa dan kewibawaan maharaja, menteri, pemimpin, guru dan ketua keluarga berasaskan moral yang tinggi sebagai ideologi. Kerajaan dan sistem politik berpadu dengan akhlak. Berkhidmat dalam kerajaan bermakna dipertanggungjawabkan mendukung akhlak dan menjadi pegawai kerajaan berakhlak tinggi. Kepentingan moral begitu dipentingkan sehingga timbul tanggapan menuntut ilmu yang mendalam tidak bermakna sekiranya tidak berakhlak. Berdasarkan transendensi dalaman, orang perseorangan harus berusaha sendiri untuk mempertingkatkan darjahnya dari segi kesarjanaan, kebijaksanaan dan akhlak. Dalam proses pembinaan diri ini antara aspek yang perlu diberi penekanan ialah disiplin diri, pengorbanan diri dan harga diri. Orang perseorangan mestilah mempunyai batin atau dalaman yang murni dan niat yang ikhlas. Adalah nyata bahawa yang mencirikan minda orang Cina ialah personalisme (penyendirian) dan bukannya egoisme atau individualisme yang agresif. Manusia dianggap berkedudukan tinggi iaitu di antara Tian dengan Di (langit dan bumi). Manusia dapat menyertai dan membantu proses perubahan dalam alam semesta. Manusia harus sentiasa menjalin hubungan yang harmoni dengan alam semesta supaya tercapai kesatuan antara kedua-duanya. Sistem etika Konfusianisme berasaskan pada keluarga yang merupakan institusi sosial yang terulung dalam tamadun Cina. Negara merupakan lanjutan daripada keluarga. Hubungan luar keluarga dianggap selaras dengan hubungan dalam keluarga.

Oleh sebab pegangan yang kuat dan teguh kepada humanisme, personalisme dan moralisme maka pendidikan yang beitradisi panjang diberi penghargaan yang tinggi. Golongan birokrat dan cendekiawan merupakan kelas sosial yang tertinggi kedudukannya, dan masyarakat menjunjung tinggi golongan guru dan pekerjaannya. Ibu bapa sedayaupaya berusaha untuk membiayai anak- anak kerana pelajaran merupakan satu-satunya saluran mobiliti sosial dalam masyarakat Cina tradisional. halaman 311 Keharmonian dititikberatkan dalam sebarang bentuk hubungan sama ada hubungan antara individu dengan individu, antara individu dengan kelompok, keluarga, komumti atau institusi, antara kelompok dan juga antara manusia dengan alam semesta. Keharmonian dianggap sebagai suatu nilai yang bersesuaian dengan humanisme dan moralisme. halaman 312

Bab 18

TAMADUN

CINA:

KESUSASTERAAN,

KESENIAN,

SAINS

DAN

TEKNOLOGI CINA

Teo Lay Teen Bahasa dan Sastera, Kesinambungan Budaya, Kepelbagaian Genre, Puisi, Nyanyian dan Muzik, Prosa Klasik dan Vernakular, Fungsi Moral dan Etika, Drama dan Nilai, Konfusianisme, Fiksyen, Budaya dan Adat resam, Muzik, Lukisan dan Kaligrafi, Seni Pembinaan, Sifat Berharmoni dengan Alam Semesta, Landskap, Tema Bermspirasi, Konsep Fengshui, Sains dan Teknologi, Sifat Konservatif, Astrononii, Matematik, Perubatan, Teori Yin dan Yang, Akupunktur, Kemerosotan Sains dan Teknologi Cina.

18.1 PENGENALAN

Tamadun

Cina

pada

dasarnya

merupakan.

sebuah

tamadun

berorientasikan agraria atau pertanian yang sangat dipengaruhi oleh keadaan cuaca dan sifat geografi dalam proses pembangunan dan perkembangan. Bagaimanapun, sebagai mana yang telah dibincangkan dalam bab terdahulu, proses pembangunan tamadun Cina mengambil masa yang panjang. Tamadun Cina telah melahirkan perkembangan pelbagai aliran falsafah, organisasi politik secara kompleks, serta sistem pentadbiran dan institusi sosial yang maju. Bab ini akan membincangkan mengenai beberapa aspek lain yang tidak kurang pentingnya dalam tamadun Cina iaitu bahasa dan kesusasteraan, kesenian, sains dan teknologi. halaman 313

18.2 BAHASA DAN KESUSASTERAAN CINA KLASIK

Sejarah kesusasteraan Cina bermula sekurang-kurangnya seawal kurun ke14SM dan pci-kembangannya berterusan sepanjang lebih daripada 3,000 tahun. Perkembangan kesusasteraan Cina ini tidak pernah menerima gangguan atau sekatan. Sifat ini khasnya disebabkan bahasa pengantar bagi sastera Cina klasik iaitu bahasa Cina telah mengekalkan identitinya dari segi lisan dan tulisan "walaupun negara China pernah diperintah oleh puak asing seperti orang Mongol (dinasti Yuan, 1279-1368) dan orang Manchu (dinasti Qing, 1644-1911). Tulisan Cina pada dasarnya bersifat grafik dan bukan fonetik (non-phonetic); dan sifat ini menjadikan bahasa Cina kurang sesuai untuk digunakan dalam usaha mentranskripsikan bahasa lain. Dengan ini ia tetap tidak berubah dan seterusnya meninggalkan penyebarannya. Sifat bahasa Cina yang bukan berabjad-fonetik (alphabetic-phonetic) bermakna huruf-hurufnya tidak menunjukkan bunyi sebutan. Bahasa Cina boleh disebut dalam kelainan cara dari segi fonologi mengikut tempat atau beberapa kesan terhadap kesusasteraan Cina dan

mengikut kesesuaian selaras dengan perubahan zaman-zaman dalam sejarah Cina. Namun begitu, maksud sesuatu huruf tetap sama tidak kira dalam diaiek apapun ia disebutkan atau dipertuturkan. Maka itu kesusasteraan Cina dapat dinikmati dan dihayati oleh semua yang mengenali huruf Cina. Sesebuah karya klasik Konfusius misalnya, boleh dibaca dalam apa jua diaiek tanpa menjejaskan maksudnya. Sifat bahasa Cina ini mengekalkan kesinambungan budaya Cina dan membolehkan kesusasteraan Cina klasik terus menjadi aset budaya masyarakat Cina yang amat bemilai.

18.3 KEPELBAGAIAN GENRE SASTERA CINA KLASIK

18.3.1 Puisi

Antologi puisi Cina yang terawal bertajuk Shijing (Klasik Puisi). Antologi ini mengandungi 305 buah nyanyian kuil, nyanyian istana dan nyanyian rakyat yang wujud pada tempoh antara zaman Zhou Barat (kurun ke-11SMP771SM) hingga zaman Musim Bunga Musim Luruh (770SM-476SM) dan dikumpul dari kawasan Lembah Huanghe. la dipercayai disusun pada lebih kurang masa Konfusius (551SM-479SM). Puisi-puisi dalam antologi ini penuh dengan pelbagai idea dan teknik kesusasteraan yang menjadi contoh dan member! inspirasi kepada penyajak serta penulis generasi kemudian. Shijing bersama empat klasik lain iaitu Yijing (Klasik Perubahan), Shujing (Klasik Sejarah), Liji (Rekod Ritual) dan Chun qiu (Klasik Musim Bunga dan Musim Luruh), dikenali sebagai Wujing (Lima Klasik) dan sejak kurun ke-2SM ianya sangat dihormati oleh sarjana- sarjana Cina. Puisi yang terkandung dalam Shijing pada asasnya dinyanyikan dengan iringan muzik. Sesetengah puisi, terutamanya puisi kuil juga diiringi oleh tarian. halaman 314 Pada keseluiuhannya kebanyakan puisi dalam Shijing mementingkan elemen lirik lebih daripada elemen naratif. Rima akhir diutamakan untuk mencapai kesan muzik dan tidak bergantung kepada penggunaan

kecantikan retorik. Puisi dalam Shijing mempunyai fungsi politik dan sosial selain daripada fungsi sastera. la digunakan dalam pertemuan rasmi; raja dan pegawai diplomatik menyanyikan puisi sebagai pembayang bagi sesuatu keadaan sebenar atau untuk menyatakan maksud sebenar. Chu ci (Nyanyian Chu) yang juga berasal dari muzik dan tarian dianggap mewakili antologi puisi Cina awal dari selatan di sekeliling kawasan Sungai Yangzi. Puisi-puisi yang berasal dari kawasan selatan ini menunjukkan pola irama yang agak berbeza daripada Shijing, misalnya baris-bans lebih panjang dan kurang tetap menyebabkan puisinya lebih sesuai dideklamasikan. Mulai dari Shijing hmgga ke Chu ci, puisi Cina klasik kian matang dan sempurna. Dmasti Tang (618-907) menyaksikan kemuncak perkembangan genre ini. Keadaan politik dan ekonomi yang stabil khasnya pada tahap permulaan zaman ini menggalakkan perkembangan puisi Cina klasik mencapai tahap keemasan. Puisi yang telah dihasilkan tiada tandingan dari segi kuantiti dan kualiti. Quan Tangshi (Koleksi Lengkap Puisi Tang) mengumpulkan jumlah puisi lebih kurang 50,000 buah, hasil ciptaan dari 2,000 atau lebih orangpenyajak, termasuk penyajak agung seperti Li Bai, Du Fu dan Bai Juyi. Bentuk puisi utama yang wujud dalam sejarah puisi Cina klasik seperti jueju (puisi empat baris) dan lu shi (puisi lapan baris) juga telah mencapai tahap kematangan. Puisi- puisi ini dihasilkan dan ditulis dengan menggunakan pelbagai terna. Bagi orang Cina, skop genre shi, yang biasanya diterjemahkan puisi, adalah sangat terhad. Sebenarnya yang boleh kita klasifikasikan di bawah golongan genre puisi wujud dalam banyak bentuk selain bentuk shi. Balada misalnya, begitu banyak jumlahnya. Kebanyakan teks drama juga mengandungi nyanyian dalam bentuk puisi. Yang harus diberi perhatian ialah sejenis puisi yang timbul dari nyanyian penghibur dan digubah dalam rangkap berlainan panjang mengikut bunyi atau suit muzik tertentu dikenali sebagai lirik ci. Di bawah usaha sebilangan penulisan ci yang berbakat seperti Liu Yong, Su Shi, Li Qingzhao, Zhou Bangyan dan Xin Qiji, bentuk ini mengambil tempat shi pada zaman pemerintahan dinasti Song (9601279) untuk menjadi genre yang paling popular dan representatif.

Ringkasnya, bolehlah kita simpulkan di sini secara keseluruhannya, puisi Cina klasik mempunyai ciri-ciri tersendiri. Antara ciri yang hams diberikan perhatian ialah pertama, puisi Cina berhubungan rapat dengan muzik; kedua, bersifat kompak (padat) dan singkat, panjangnya kadang-kadang serupa dengan sepucuk telegram; ketiga, puisi naratif atau deskriptif yang boleh dikatakan panjang mengikut standard sastera lain di dunia ini sangat kurang, dan epik tidak wujud; dan keempat, puisi mempunyai fungsi sosial dan politik selain fungsi sastera. halaman 315

18.3.2 Prosa

Garis pemisah antara puisi dengan prosa kurang jelas. Ini dapat dilihat khususnya dalam tiga jenis genre. Bentuk fu, genre representatif bagi dinasti Han (206SM-220) misalnya, menunjukkan sifat puisi bercampur prosa. Ini menjelaskan mengapa/M diberi label berlainan seperti prosa bersifat puisi (poetic prose), prosa berima (rhyme prose), rapsodi (rhapsody), puisi bersifat prosa (prose poetry) dalam bahasa Inggeris. Genre lain dalam kumpulan ini termasukpianwen (prosa selari) iaitu sejenis prosa berirama iaitu syarat-syarat tertentu khasnya mengenai kecantikan retorik dikenakan, dan bagu wenzhang (eight-legged essay), yang merupakan kayu pengukur paling utama dalam menggredkan calon peperiksaan perkhidmatan awam. Prosa jenis bagu ini mensyaratkan penults perlu mematuhi pelbagai syarat dari segi kandungan dan bentuk apabila menulis. Prosa jenis bagu begitu dominan dalam bidang penulisan Cina selama berabad-abad (1487- 1901). Prosa klasik, atau dikenali guwen, adalah dominan dalam sastera Cina klasik. la menggunakan bahasa klasik. Terdapat juga prosa vernakular, atau haihuawen, yang ditulis dalam bahasa pertuturan (percakapan). Prosa klasik berdasarkan standard dan stall karya pakar zaman purba, khasnya klasik-klasik Konfusius dan karya ahli falsafah zaman awal sebagai model. Bahasa klasik adalah jauh berbeza dan bahasa pertuturan sehan-hanan

Qin yang indah sekali. Pada dinasti Yuan (1279-1368). Berlainan dengan prosa di Barat. dan dielakkan dalam penulisan sastera sehmgga kurun ke-13 dan ia mulai diguna oleh penulis drama dan fiksyen. Bahasa percakapan. Bagaimanapun. walaupun lebih mendekati kegunaan biasa.3. bahasa klasik telah menjadi medium bagi hampir semua penulisan prosa disebabkan ia adalah bahasa yang dikhaskan dalam peperiksaan rasmi dan juga kerana penghormatan tradisional yang ada pada pencapaian budaya zaman dahulu. dan kawasan utara China. di mana penakluk asing mendirikan pusat pentadbiran mereka. tidak ditegaskan dalam tradisi Cina. Satu daripada tujuan penulisan prosa adalah untuk 'menyampaikan dao'. halaman 316 18. khasnya sarjana Konfusian. atau menunjukkan jalan atau cara dari segi moral dan etika. Prosa vernakular yang ditulis dalam bahasa sehari-hari itu dipandang rendah. prosa Cina seperti puisi purba. tetapi juga novel dan drama hari kemudian. Bagi seorang sarjana tradisional. Buku ini diberi nilai sastera yang amat tinggi dan mempunyai pengaruh besar terhadap bukan sahaja prosa. sesebuah prosa yang berkualiti harus bermanfaat dari segi moral dan etika.3 Drama Drama Cina berkembang agak lewat. Zhuang Zi (Zhuang Zi juga nama penulis) boleh dikatakan prosa pra.kerana la sukar untuk difahami atau dikuasai. juga mempunyai rungsi sosial dan politik. Drama Cina yang paling menarik ialah jenis zaju. menjadi satu persekitaran yang unik dengan aktiviti sastera yang bukan konvensional seperti drama berkembang. sejenis bentuk sastera berbentuk puisi . prestij tradisi lama mulai merosot di bawah pemerintahan Mongol. Kecemerlangan Shiji terletak kepada sifatnya sebagai model percantuman sejarah dan kesusasteraan. sebuah buku sejarah mempunyai penulisan prosa yang terbaik sekali bagi zaman dinasti Han (206SM-220SM). Manakala Shiji (Rekod Sejarah) hasil Sima Qian.

Dari sini. Terdapat penulis-penulis yang menghasilkan karya dan menggunakan karya mereka sebagai saluran untuk mengeluarkan perasaan tidak puas hati atau sebagai alat kritikan. Chuanqi yang berkembang semasa zaju. Dengan ini zaju bukan sahaja member! hiburan tetapi juga berperanan sebagai pengkritik sosial yang berjaya mendapat konsensus dan simpati penonton. kunqu Juga amat menarik.yang digubah mengikut suit muzik tertentu dan bersemarak pada zaman Yuan. drama Dou'er yuan (Ketidakadilan Dou'er) karya Guan Hanqing. menyanjung cinta bebas melalui pelukisan watak utama sebagai berani menentang tradisi lama dalam hal perkahwinan. xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Karya lain seperti drama Xixiangji (Percintaan Kamar Barat) hasil penulisan Wang Shifu. Pelbagai tema dihasilkan dan terkandung dalam karya-karya drama. kegiatan drama ini akhirnya melahirkan opera Cina yang menjadi salah satu kegemaran ramai masyarakat Cina sehingga masa kini.pentas di Beijing. lebih panjang dari segi skop iaitu biasanya berjumlah tiga sehingga empat puluh adegan (babak) dan lebih fleksibel dari segi muzik dan nyanyian. . Selain chuanqi. Secara keseluruhannya. Drama jenis lain yang harus diperkenalkan ialah chuanqi. Sebagai contoh. Bentuk drama ini berdominan sejak kurun ke-16 sehingga ke-18 dan merupakan kegemaran golongan pujangga kerana stall nyanyiannya halus dan muziknya bergaya. Zaju banyak menyokong nilai-nilai Cina tradisional khasnya nilai seperti zhong (kesetiaan). mengkritik kelemahan pegawai Mongol yang menerima rasuah sehingga mengakibatkan seorang suri rumah dihukum mati tanpa melakukan apa-apa kesalahan. Seperti yang dibincangkan di atas. Menjelang lewat kurun ke-18. Tanggungjawab terhadap ibu bapa dan suami atau taat setia kepada tuan atau ketua adalah nilai yang berulang kali disalurkan dalam karya-karya drama. drama Cina lebih berkecenderungan menekankan nilai-nilai etika berbanding agama. prinsip moral Konfusius terkandung di dalam drama Cina tradisional. drama rakyat dan berlainan daerah mula berkembang dan semakin popular sehingga akhirnya dipentaskan di pentas. jie (kesucian seseorang wanita) dan yi (keadilan).

Hasil karya berbentuk fiksyen begitu banyak dicipta dan kebanyakannya merupakan naratif yang panjang. yang jahat akan menerima hukuman. selanjutnya mencapai tahap kematangan dan kegemilangan pada zaman dinasti Yuan (1279-1368). Walau bagaimanapun.4 Fiksyen Disebabkan cerita-cerita yang ditulis adalah dalam bahasa vernakular maka golongan terpelajar tradisional yang memandang tinggi stall klasik secara rasmi tidak menganggap fiksyen bernilai untuk diberi taraf sastera. Istilah Cina bagi merujuk genre ini ialah xiaoshuo bermaksud percakapan kecil. Roman sejarah seperti Sanguo yanyi mengandungi maklumat-maklumat dan bahan-bahan yang begitu menarik bagi penulis drama Cina. dan percakapan sia-sia.3. Beberapa fiksyen mempunyai nilai yang amat tinggi misalnya Honglou meng (Mimpi . kedudukan fiksyen tidak setanding dengan puisi atau prosa yang selama ini bukan sahaja mempunyai fungsi sastera tetapi juga berperanan sebagai pendukung prinsip-prinsip moral etika dan juga sebagai alat politik. Contoh terbaik ialah Sanguoyanyi (Roman Tiga Negara). pada zaman awal dinasti Song (960-1279) perkembangan cerita dalam bahasa harian telah mulai wujud. Sesebuah drama Cina yang tipikal akan berakhir dengan mesej yang mengatakan halaman 317 sesiapa yang berbuat baik akan mendapat ganjaran dan sebaliknya.Drama bertujuan mendukung kelakuan baik dan memberi amaran atau berwaspada terhadap perbuatan-perbuatan jahat. Sebahagiannya adalah dalam bentuk roman sejarah. sebuah roman berdasarkan cerita yang telah lama tersebar di kalangan rakyat mengenai perebutan kuasa tiga buah negara pada akhir kurun ke-2. Ternyata. Konsep tragedi seperti yang terdapat di Barat yang menegaskan bahawa manusia tidak berupaya memahami atau menguasai kuasa alam semesta tidak mendapat tempat dalam drama Cina. 18. dinasti Ming (1368-1644) dan dinasti Qing (1644-1911).

karya Shuihu zbuan (Kisah Pinggir Air). Antara contoh terbaik ialah Xiyou ji.4. Nilai terbesar novel China boleh dilihat dari aspek bahawa kebanyakannya member! wawasan mendalam tentang budaya dan adat resam orang Cina pada zaman sesuatu novel itu ditulis. la merupakan sebuah novel dengan pencapaian sangat cemerlang kelihatan dari segi perwatakan dan pelukisan gambaran yang mendalam serta bermaklumat tentang kehidupan dan adat resam orang Cina. 18. Fiksyen Cina berkembang di atas dasar tradisi mencerita {story-telling) zaman lebih awal iaitu penglipur lara telah meniru format dikir agama Buddha untuk menyampaikan cerita mereka. walaupun buku ini juga mempamerkan sudut gelap masyarakat Cina yang penuh dengan rasuah dan keruntuhan moral. Terdapat fiksyen mengenai keghaiban seperti Xijouji (Perjalanan ke Barat) dan ada juga yang merupakan mengenai pornografi seperti/w PingMei (Emas Vas Plum).Loteng Merah). yang melukiskan kehidupan dan nasib sebuah keluarga besar pada zaman dinasti Qing. Bertepatan dengan penerimaan Buddhisme natijah dari interaksi dengan tamadun India maka terdapat pengaruh unsur-unsur agama ini yang jelas. Fiksyen Cina kadangkala digunakan sebagai alat untuk menggambarkan dunia Utopia. terdapat juga halaman 318 fiksyen yang temanya telah diilhamkan oleh catatan agama Buddha. Selain daripada cara penyampaian. yang menceritakan dengan penuh imaginasi perjalanan seorang sami Cina ke India untuk mendapatkan kitab suci Buddha.4 KESENIAN CINA 18. dan menyokong perubahan misalnya.1 Muzik Klasik .

Berdasarkan cara sesuatu jenis alat muzik ini dimainkan muzik Cina memetik dapat dan diklasifikasikan menggesek. Maharaja Huang Di (maharaja legenda yang dikatakan salah satu maharaja terawal yang wujud di dalam sejarah Cina) telah menghantar orang untuk mencari paip buluh. Mengenai asal-usul muzik Cina. Perbincangan dan rujukan terhadap muzik juga terdapat dalam buku-buku klasik seperti Li ji (Rekod Ritual) yang bertarikh pada kurun ke2SM dan Shi jing. sutera. Pada dasarnya bahan-bahan ini termasuk logam.Muzik Cina klasik adalah antara sistem muzik yang paling lama dan paling berkembang dalam dunia ini. batu. dan Jumlahnya sudah sama dengan jumlah kesemua bahan sistem muzik utama dalam sejarah Eropah. Alat-alat muzik Cina dikategorikan mengikut bahan akustik yang digunakan dan cara sesuatu alat itu dimainkan. labu dan buluh. kayu. perayaan rakyat dan peristiwa yang berkaitan dengan agama. bahan muzik ini telah hilang dan yang masih dapat dilihat hanya bahan yang wujud sejak dari zaman dinasti Song. mengatakan bahawa muzik teragung kepada kategori meniup. Bukti dokumentasi menunjukkan bentuk muzik Cina yang wujud tidak terbilang jumlahnya dan aktiviti penciptaan muzik Cina yang awal melibatkan kegiatan di istana. Namun begitu. rekod Cina menyatakan bahawa lebih kurang pada tahun 2697SM. Palp buluh yang dicari ini dikatakan boleh mengeluarkan bunyi serupa dengan bunyi burung phoenix dengan tujuan mendapatkan muzik yang berharmoni dengan alam semesta. Konfusius memberi pendapat yang sama. Tokoh-tokoh seperti Konfusius juga mempunyai minat terhadap muzik dan menimbulkan teori muzik yang lebih khusus serta prinsip estetik tentang muzik. Pemikiran bahawa muzik harus berharmoni dengan alam semesta bukan sahaja wujud dalam legenda. genderang. Tanggapan bersifat kosmologi ini memang bukan kepercayaan karut tetapi merupakan pemahaman mendalam mengenai fungsi budaya muzik dalam dunia manusia. kulit. Dalam bab "Yue ji" (Rekod Muzik) yang terkandung dalam buku Liji telah direkodkan komen bahawa muzik adalah hasil harmoni langit dengan bumi. Sistem melodi (tune) muzik Cina klasik adalah kompleks. . tanah liat.

kepuasan. . Muzik. muzik Cina juga menggabungkan pelbagai corak muzik kaum minoriti dari seluruh negara China. kemarahan. Konfusius meletakkan muzik berkedudukan (status) penting. Hanya manusia yang bersifat unggul (superior) dan yang berupaya memahami muzik mempunyai kelengkapan memerintah. corak muzik Cina klasik banyak dipelajan dan sebahagian dan peralatan muzik berasal dari negara China. ketaatan dan kecintaan dapat mempamerkan sifat benar seseorang. Cerita yang terkandung dalam muzik Vietnam banyak diambil daripada sejarah dan legenda Cina. misalnya muzik dari Iran juga banyak mempengaruhi muzik Cina melalui aktiviti perdagangan dan penyebaran agama Islam ke China pada abad ke-8. Kedatangan muzik India melalui penerimaan agama Buddha telah memberikan kenikmatan muzik yang berlainan. Pengaruh muzik Cina pula dapat dilihat terhadap tamadun-tamadun lain terutama sekali muzik Korea dan Vietnam natijah daripada interaksi antara tamadun. muzik dan pihak pemerintah adalah saling membayangkan atau lengkap melengkapi. Selain itu. mengiktiraf peranannya dalam memberikan perkhidmatan dan membuat sumbangan halaman 319 terhadap pembentukan dunia yang bersifat teratur dan bermoral. Muzik bercorak Asia Tengah dan Asia Barat. Muzik Cina tersebar ke Korea sejak zaman pemerintahan dinasti Song (960-1279) dan masih digunakan serta dikekalkan sebagai muzik sembahyang sehingga masa kini. melalui pemaparan enam jenis emosi. dan melalui harmoni ini dapat memulihkan keadaan dunia fizikal.adalah muzik yang berharmoni dengan alam sekitar. kegembiraan. Manakala di Vietnam. Pada pendapat beliau. Sifat yang suka berpura-pura dan menipu tidak mungkin dapat berterusan. Beliau juga menghuraikan tentang pemilihan muzik yang bersesuaian demi menyempurnakan seseorang berbudi pekerti dari segi moral. iaitu kesedihan.

Kaligrafi Cina telah menghasilkan banyak stall tulisan yang telah dikembangkan. salinan spesimen kaligrafi dari pakar kaligrafi yang terkenal dibuat dalam bentuk buku untuk ditiru oleh para pelajar. Skrol yang tergantung berpasangan dan mengandungi tulisan sepadan hampir dapat dilihat di seluruh tempat. berus. termasuklah pertama. tulisannya lebih .2 Kaligrafi Berbanding dengan bentuk kesenian yang lain. Berus diperbuat daripada bulu kambing. Kaligrafi menggunakan bahan-bahan antaranya dakwat. Kaligrafi dianggap mempunyai keunikan dalam membayangkan kemurnian dan kualiti seseorang ahli kaligrafi dari segi pemupukan personaliti. Inskripsi dijumpal di mana-mana sama ada dalam bentuk batu bersurat yang terletak di pintu tembok. stall biasa atau kaishu iaitu setiap pergerakan berus dan garis (stroke) ditulis dengan jelas. Dakwat dibekukan dalam bentuk batang pendek dan akan digosok pada batu dakwat bersama sedikit air sehingga mendapat halaman 320 kekonsistenan yang betui sebelum menulis. lishu iaitu sejenis stall yang dikembangkan pada asalnya untuk kegunaan kerani. Empat stall tulisan lebih biasa digunakan masa kini.18. rusa atau serigala dan adalah tajam di hujung. kuil-kuil. Terdapat pakar kaligrafi yang cemerlang dan unggul di antaranya ialah Wang Xizhi (321-379). papan tanda. kertas. Terdapat enam jenis stail tulisan yang masih digunakan masa sekarang walaupun ada di antaranya yang hanya digunakan untuk tujuan spesifik. dan kadang-kadang sutera. Kertas yang diguna ialah sejenis kertas xuan yang mudah menyerap dakwat. kedua. Sebagaimana usaha menghasilkan kaligrafi. kaligrafi diberi penghormatan yang paling tinggi di negara China. untuk memkmati seni im Juga memerlukan kualiti seseorang yang tinggi dan murni serta sensitiviti estetik yang luar biasa.4. Dalam sistem pendidikan lama. tiang bangunan dan di rumah-rumah. contoh kaligrafi lebih tersebar meluas. gerbang kehormat. Berbanding dengan sent lukisan.

dengan variasi bentuk dan struktur tidak dibenarkan. Sebagai mana ranting pokok yang hidup adalah bernyawa. dan keempat. dengan ini menghasilkan tulisan yang bersifat kurang teratur. Kecantikan sesebuah kaligrafi tidak dinilai secara perkataan demi perkataan tapi dibuat terhadap keharmonian yang ditunjukkan oleh keseluruhan hasil. . caoshu atau stall rumput yang telah mendapat namanya berdasarkan rupa bentuk iaitu rumput ditiup angin yang nampaknya berselerak tetapi pada hal adalah teratur. tidak mentoleransikan sifat ketetapan. poise sejenak. Jenis kaishu ialah stall yang biasa digunakan dalam buku cetakan. ketiga. Sebuah kaligrafi yang baik bukanlah satu susunan bersimetri bagi bentuk konvensional. Ini adalah sangat berbeza daripada garis hurufyang terdapat dalam bahan cetakan. Caoshu pula hanya dapat difahami oleh pakar kaligrafi yang telah mahir dalam seni ini dan bukan satu stall yang sesuai untuk kegunaan biasa.berbentuk segi empat. dan interaksi yang penuh kekuatan bergabung untuk menghasilkan satu kesempurnaan seimbang. xingshu atau stall berlari iaitu bentuknya seakan-akan kaishu tetapi tangan seperti berjalan cepat atau bergerak dengan laju apabila menulis. kaligrafi Cina amat bergantung kepada kemahiran dan imaginasi seseorang pakar kaligrafi untuk menghasilkan bentuk garis yang menarik lalu menggubah struktur yang cantik berdasarkan garis-garis ini. setiap garis dalam sebuah kaligrafi yang halus juga mempunyai tenaga benda hidup. dengan impuls. iaitu alam semula jadi. dengan pergerakan berus dan garis berdatar lebih panjang sedikit daripada pergerakan berus dan garis tegak. bahkan ia boleh disamakan dengan gerak-geri dalam sebuah tarian yang dikoordinasikan dengan penuh kemahiran. Inspirasi asas bagi kaligrafi Cina sama dengan semua jenis seni Cina. Pakar kaligrafi Cina terutama pakar caoshu. momentum. Usaha ini hams dijalankan tanpa sebarang percubaan dengan sengaja untuk memperelok atau menggelapkan stroke-stroke tertentu. Dari segi teknikal. Pada masa yang sama seseorang pakar kaligrafi juga perlu menjaga ruang di antara stroke berseimbangan dan ini merupakan satu teknik yang hanya dapat dicapai hanya selepas berlatih dalam tempoh masa yang lama.

tetapi mereka hanya meminjam bentuk-bentuk gunung. Sebuah lukisan Cina merupakan kombinasi sent puisi. lukisan dan juga seni ukir cap (seal engraving). Apabila melukis landskap.halaman 321 18. Biasanya sebuah puisi yang berkaitan dengan sesuatu lukisan ditulis di sudut ruangan kosong supaya mencapai tahap 'kesatuan di antara puisi. mereka perlu membuat lukisan landskap yang digemari mereka sebagai landskap. jarang pelukis xieyi melukis tempat yang benar-benar wujud.4. Kebanyakan pelukis bukan sahaja mahir melukis tetapi juga merupakan sarjana dan pakar kaligrafi antaranya Su Dongpo (1037-1101) pada zaman dinasti Song. serangga. xieyi (bebas tangan/freehand brushwork) dan kedua. kaligrafi. Walaupun mereka mengelakkan dari memberi gambaran tepat. Dalam lukisan Cina. Teori estetik xieyi menitikberatkan sentimen dan mengabaikan realisme. sungai. pokok untuk dijadikan alat menyatakan perasaan dan idea mereka. gonghi (menggunakan garis halus dan teliti dengan memberi perhatian kepada butir-butir). bahan yang sama digunakan sebagai mana yang digunakan oleh ahli kaligrafi Cina. Xieyi merupakan pendekatan asas lukisan Cina. kaligrafi dan lukisan'. Kebanyakan lukisan Cina dilukis dengan menggunakan dakwat monokrom.3 Seni Lukis Dalam tradisi Cina. pelukis Cina terkenal pada masa moden misalnya. dan membawa peminat ke dalam dunia alam semula jadi serta bersatu dengannya. batu. Berdasarkan cara penyampaian. Aspek seperti perspektif dan cahaya tidak penting. tidak melukis udang. lukisan Cina tradisional boleh dibahagikan kepada dua kategori iaitu pertama. Qi Baishi. burung atau bunga mengikut rupa bentuk sebenar tetapi hanya menunjukkan sifat paling penting (essence) objek-objek ini mengikut pengalaman dan fahaman sendiri. Seseorang pelukis perlu memastikan terlebih dahulu mengenai apa yang . lukisan mempunyai hubungan yang rapat dengan kaligrafi dan juga puisi.

Format lukisan biasanya dalam bentuk skrol panjang yang digantung secara tegak atau skrol tangan melintang yang berbeza panjangnya. Sesuatu lukisan yang bernilai harus menunjukkan pergerakan berus yang penuh dengan tenaga (vitality) dan perasaan (expressiveness) serta komposisi yang bersifat harmoni secara keseluruhan. kelajuan serta kemahiran menguasai teknik lukis. Sedangkan tukang lukis istana dan profesional lebih cenderung kepada sifat realisme pelukis pujangga mengabaikan pencapaian ketepatan dari segi visual (visual accuracy). tandatangan pelukis. Percubaan untuk menyampaikan lebih daripada apa yang diperlukan akan menyebabkan sesuatu lukisan itu dikritik sebagai kasar. sedikit bayangan adalah mencukupi. biasanya puisi dan cap merupakan bahagian komposisi yang juga diperlukan. Bentuk lain ialah kipas dan lembaran album. Keyakinan dan kemahiran ini hanya dapat diperolehi melalui latihan yang panjang dan berdasarkan pengalaman. . Lama-kelamaan satu tradisi wujud iaitu pelukis pujangga amatur ini kian terpisah dengan tukang lukis istana dan tukang lukis profesional yang menjual lukisan mereka untuk tujuan mendapat keuntungan. dan dianggap tidak ada konsep seni. tulisan. Lukisan Cina di peringkat awal dihasilkan oleh tukang-tukang lukis yang tidak diketahui namanya untuk kegunaan istana dan keluarga feudal.ingin dilukiskan supaya tidak berlaku kesilapan atau kesalahan apabila melukis dan beliau perlu menyiapkan hasil lukisan dengan penuh keyakinan. halaman 322 Bagaimanapun. kadang-kadang sepanjang lima belas meter. Kriteria menilai lukisan berdasarkan kriteria sama yang digunakan untuk menilai kaligrafi. Bagi seorang pelukis pujangga. Dalam lukisan mereka maksud sebenar disampaikan secara tersembunyi kerana bukan semua maksud hams dikatakan. Bagi seseorang peminat lukisan Cina. selepas dinasti Han (206SM-220SM) konsep seni halus (fine art) mulai wujud sebagai hasil kegemaran waktu lapang bagi golongan atasan yang berpendidikan.

Selam itu juga terdapat lukisan potret dan figura. Lukisan yang hanya mementingkan bentuk juga tidak ada tempat kerana orang Cina tidak menerima lukisan yang bentuknya cantik tetapi temanya tidak memberikan manfaat dari segi keimanan dan akhlak. Subjek seperti peperangan. kematian. dan itik mandarin yang selalu berpasangan menunjuk kepada kesetiaan suami-isten. Buluh menandakan semangat seorang sarjana yang mungkin dibengkok oleh sebab keadaan tertentu tetapi tidak boleh dipatah.Berbanding tema dalam lukisan Barat. simbol Konfusian bagi kesucian dan kehalusan budi pekerti. kawasan bandar. perhubungan antara manusia sangat penting dalam negara China. burung jenjang bersimbolik hidup panjang. Sifat simbolik ini menjadikan lukisan Cina sebagai satu perantara paling baik yang membayangkan personaliti. kekerasan. kebanyakan pelukis Cina memberi fokus kepada menyatakan kesedaran halaman 323 . Jadi satu tema biasa bagi lukisan figura ialah berkenaan dengan para lelaki yang berbudi bahasa menikmati aktiviti ilmiah bersama atau berkenaan perpisahan dan pertemuan semula para pegawal kerajaan. Dalam konteks ini. Boleh dikatakan kebanyakan lukisan Cina bersifat simbolik. Batu dan sungai dianggap seperti bernyawa dan merupakan manifestasi kuasa yang tidak dapat dilihat dalam alam semesta. Bunga plum pada musim sejuk yang berbunga juga dalam cuaca saiji melambangkan semangat atau kehalusan kualiti yang tidak akan tunduk dilihat dari segi politik. Oleh itu. Bagi orang Cina. dan pokok pain tua yang berbonjol-bonjol mewakili sifat bertahan dalam persekitaran politik yang keras atau semangat usia tua yang tidak dapat ditakluk. seni lukisan bukan dihasilkan dengan maksud untuk menggambarkan kesemuanya ini dan objek yang tidak bernyawa jarang dilukiskan. sudut gelap dalam kehidupan dan kebogelan jarang menarik minat pelukis Cina. Lukisan mengenai tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang juga digeman. Lukisan landskap merupakan jenis lukisan utama. tema lukisan Cina adalah terhad dan tidak dianggap menyeluruh. Simbol paling popular yang diambil dan dunia tumbuh-tumbuhan ialah orkid. perasaan dan jiwa seseorang pelukis.

ikan dan sebagainya. Tukang lukis istana juga melukiskan berkenaan peristiwa-peristiwa yang dianggap bertuah dan tidak dapat dilupakan. seni khat dengan tulisan Arab bercorak Islam telah bersatu dengan seni kaligrafi Cina untuk menghasilkan sent khat bersifat Cina beragama Islam. Bukan semua lukisan Cina berkecenderungan Daois. Kaligrafi dan lukisan Cina memberi kesan terhadap seni Asia Timur. Lukisan potret membayangkan peribadi dan peranan sosial seseorang. Mengenai pengaruh dari tamadun lain. . Dalam lukisan. Hasil lukisan di peringkat awal misalnya. Kesan corak Lingnan shanshui iaitu lukisan landskap sekolah Lingnan dari dinasti Song banyak terdapat dalam lukisan landskap Jepun. terutamanya lukisan landskap. Seni lukis Cina juga dipengaruhi oleh agama Buddha sejak zaman dinasti Han. Latar belakang dan dewadewi yang berwarna-warm diambil daripada centa dan ajaran agama Buddha masih dapat dilihat di dinding dalam Groto Dunhuang tinggalan dinasti Tang. Pelukis juga suka melukis objek kecil dalam alam sekitar seperti buluh. Ini merupakan aspek Konfusian lukisan Cma. Lukisan Korea dan Jepun mempunyai kesan corak seni lukis dinasti Tang. Seni kaligrafi telah disebarkan ke Korea dan Jepun pada zaman dinasti Tang. burung. Kita dapat menyimpulkan aspek lukisan Cina ini sebagai aspek Daois. penekanan diberi kepada menggambarkan kefahaman manusia terhadap alam semula jadi. pakar-pakar kaligrafi masih dihormati oleh masyarakat Korea dan Jepun serta karya kaligrafi dianggap sebagai bahan seni yang amat bernilai. Sehingga masa kini. bunga. Masyarakat Cina yang bersifat pertanian menegaskan manusia harus memahami corak alam semula jadi dan hidup bertepatan serta secara harmoni dengannya. tumbuhan.dalaman terhadap sesuatu lebih daripada cuba menggambarkan objek sebenar atau menyampaikan rasa realiti (sense of reality) atau objek bertiga dimensi. iaitu Korea dan Jepun yang masih mengekalkan tulisan Cina kuno sebagai tulisan klasik mereka. juga mempunyai fungsi sosial dan moral.

Ciri utama binaan Cina dapat dilihat dari pelbagai segi antaranya yang paling jelas lalah kemginan membuat binaan yang berharmoni dengan alam semesta. Sejak dari awal lagi. Lilitan tembok sepanjang lima atau enam batu merupakan suatu yang biasa dan di sesetengah bandar misalnya di Beijing. Dalam seni bina Cina. tinggalan binaan dan tembok dari zaman dahulu yang masih wujud sehingga kini sangat berkurangan. iaitu lokasi dan susunan dalam sesebuah rumah atau kubur selalunya ditetapkan dengan panduan teon fengshui. Ini disebabkan sebahagian besar bahan-bahan yang digunakan iaitu kayu tidak dapat bertahan lama kerana pengaruh ikhm dan cuaca. Pemikiran ini dapat dinyatakan dengan jelas dalam kepercayaan fengshui (geomancy).4 Seni Pembinaan Dalam aspek seni bina. orang Cina mempercayai sekiranya manusia ingin maju ia tidak harus menimbulkan kemarahan atau cuba menguasai alam semesta tetapi sebaliknya. iaitu yang tidak berharmoni dengan alam semesta akan menjejaskan masa depan sesebuah keluarga. Tembok kota kebiasaannya mengagumkan dengan ketinggian kebanyakannya dua puluh lima hingga tiga puluh kaki dan luasnya dua puluh kaki atau lebih. Di atas pintu terdapat menara yang tinggmya beberapa tingkat.4. Lokasi dan susunan yang halaman 324 mempunyai fengshui yang buruk.18. Di peringkat kampung dan desa. tembok merupakan antara binaan yang sangat penting kerana semua kota mempunyai satu tembok yang bertujuan untuk pertahanan dan keselamatan. tembok lebih tinggi dan meliputi kawasan lebih luas. kadangkadang benteng tanah dibina mengelilingi kawasan tersebut dengan tujuan yang sama. Tembok yang terkenal di negara China dan juga di dunia ialah Tembok Besar China {The Great Wall of China). Tembok kota biasanya dikelilingi oleh pant penuh dengan air yang dalam dan lebar. harus berusaha untuk mencapai keharmonian dengannya. Tembok kota mempunyai pintu yang dibuka pada waktu tertentu iaitu waktu fajar dan ditutup pada waktu malam. Tembok juga dibina bukan sahaja untuk mengelilingi kota tetapi juga untuk memagari .

Taman.taman Cina bahkan taman-taman diraja atau persendirian. atau sebuah keluarga yang hidup bersama untuk beberapa generasi. Binaan Cina tradisional yang diperbuat dari kayu biasanya kayu berkualiti baik dan mempunyai rangka yang berbentuk "tiang dan ambang" (post-andlintel frame). yang dipengaruhl oleh agama Buddha. Jambatan kebanyakannya dibina dari batu dan ada yang mempunyai lebih dari satu gerbang. Istana Musim Panas (The Summer Place) di kawasan desa Beijing mempamerkan kejayaan cemerlang orang Cina halaman 325 . adalah ciri lain binaan Cina. Bumbung kuil dan istana biasanya mempunyai tembikar berwarna kilat misalnya. Pagoda hilang hubungannya dengan agama Buddha kemudian. Tiang kayu yang digunakan untuk menyokong bumbung kadang-kadang dicat dan kayu lintang yang mengikut keseluruhan binaan biasanya dihiaskan dengan ukiran atau lukisan corak berwarna. Bagi orang Cina seni taman berkait rapat dengan seni bina. dan kebanyakan pagoda yang dibina terkemudian adalah untuk tu]\iznfengshui. Ciri lain termasuklah pagoda. Pailou Sitnupaifang iaitu gerbang pada asalnya dibina untuk tujuan memperingati seseorang berdasarkan merit. Pavilion dalam bentuk oktagonal untuk tujuan hiasan Juga merupakan satu cin seni bina Cina. Bumbung biasanya dipasang tembikar walaupun keluarga miskin menggunakan bumbung atas. bercerun curam dengan cucur bumbung yang melengkung ke atas di sudutnya.kuil-kuil. Bumbung binaan Cina adalah menonjol. melanjutkan lagi pnnsip binaan dengan reka bentuk telah diubahsuaikan untuk bersesuaian dengan alam sekitar dan bukan untuk berdominan. bumbung Tian Tan (Kuil Syurga) di Beijing yang berwarna kilat biru. misalnya seorang balu muda yang hidup mulia hingga ke usia tua. istana dan rumah-rumah kediaman. atau tiang tegak dengan balak melintang di atas.

dan kesenian dalam tamadun Cina. Sastera Cina menegaskan ciri zhonghe. perabot dan tekstil. seni Cina banyak memperlihatkan ciri-ciri Daoisme dan . iaitu harmoni antara emosi dengan rasional. Pertama.4. Kedua. pencapaian kesusasteraan dan kesenian Cina telah memperkayakan tamadun Cina. 18. Keempat. sifat harmoni diutamakan.5 Seni Cina yang Lain Hasil area di negara China biasanya tidak diperbuat sebagai objek seni tetapi untuk tujuan keperluan istiadat. Sastera khasnya sastera yang wujud sebelum pemerintahan orang Mongol. Bagaimanapun. Seni hias yang paling penting termasuk seni tembikar. Dan kehma. harus mempunyai tujuan mempertingkat dan menyempurnakan seseorang individu dan segi moral dan etika. kegunaan bahasa Cina telah menyebabkan perkembangan kesusasteraan Cina berterusan tanpa gangguan. dapat disimpulkan mengenai beberapa aspek-aspek penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. falsafah Konfusius tidak memberi pengaruh yang kuat terhadap aspek seni Cina. Ketiga. Pengaruh seni porselin Cina terhadap seni tembikar Eropah adalah sangat besar. Beijing yang dibina bertepatan dengan statusnya sebagai ibu kota sebuah empayar boleh dikatakan bandar yang paling mengagumkan. unsur luar seperti kedatangan Buddhisme menggalakkan interaksi tamadun dan seterusnya membawa pengaruh asing kepada sastera Cina. seni lakuer. Secara umumnya. selaras dengan semangat zhongyong (kesederhanaan) dalam tamadun Cina. kesusasteraan Cina mempunyai fungsi sosial dan politik selain rungsi sastera. Hasil tembikar berkilat telah wujud seawal kurun ke-2SM dan porselin diperkembangkan pada kurun ke-6. Hasil area yang teragung merupakan patung dewa-dewi agama Buddha yang diukir daripada batu atau kayu. Dilihat dari segi pembinaan.dalam merancangkan susunan binaan yang bersesuaian dengan landskap. sent logam. Kesenian Cina juga menunjukkan sifat harmoni dengan alam semesta. seni ukir. lebih awal daripada penemuannya di Eropah. agama atau pengkebumian. Sebaliknya.

evolusi politik dan pergolakan sosial telah membangkitkan kesedaran orang Cina tentang kepentingan sains dan . dan selanjutnya telah menghalang segala pengenalan teknik baru kecuali teknik itu boleh mendatangkan manfaat secara langsung kepada seluruh birokrasi. budaya Cina menjadi satu dengan golongan elit birokratik begitu dominan. Selain itu.5 SAINS DAN TEKNOLOGI CINA Hasil arkeologi menunjukkan sains dan teknologi Cina sudah wujud pada kurun ke-15 sehingga kurun ke-11SM. budaya Cina sangat menghargai kemahiran dalam teknologi khasnya kejuruteraan hidraulik kerana kewujudan budaya Cina bergantung kepada kejayaan atau keupayaan untuk mengawal banjir Sungai Kuning. Teknologi yang lain misalnya. pengeluaran halaman 326 porselin. Ilmu mengenai sutera. wujud pertemuan sekali. Kesannya. Golongan ini telah membawa kesan konservatif terhadap inovasi. Bagaimanapun. Di peringkat awal permulaannya. pembuatan kertas dan porselin di dunia Barat dibawa masuk dari negara China.sekala yang berlangsung antaranya pengembaraan Marco Polo pada tahun 1275.Buddhisme. negara China telah ketinggalan dalam bidang sains dan teknologi sehingga abad ke-20 yang kemudiannya. teknologi melebur dan menuang besi ke dalam acuan (eating of iron). Bagaimanapun. unsur-unsur budaya pendatang dari kawasan sekitar negara China juga diserap dalam bidang seni. dipercayai telah wujud pada masa yang lebih awal lagi. Interaksi atau hubungan antara China dengan Barat kurang terserlah sehinggalah kemunculan zaman moden. pembuatan kertas dan loyang. berikutan perkembangan sejarah. kompas. Namun begitu. 18.1292. para pemerintah China tidak berminat untuk menggalakkan penciptaan atau perniagaan dan perindustrian serta tidak menggalakkan perhubungan perniagaan dengan dunia luar. Ini telah menarik perhatian dunia Barat tentang keunggulan teknologi Cina dan seterusnya berlaku pemindahan pengetahuan teknologi dan China ke Barat.

18.5.5.000 tahun. ia bermula sejak masa Fu Xi (2953SM?) dan diperkembangkan seterusnya oleh Shen Nong (?2698SM?) dan Huang Di (?-2598SM?). orang Cina telah mampu menyediakan katalog bintang.2 Bidang Matematik Orang Cina juga banyak mencapai kemajuan dalam bidang matematik. halaman 327 18.3 Bidang Perubatan Sistem perubatan Cina tradisional bersifat kepurbaan dan adalah bebas daripada pengaruh asing. tepat dan berterusan sepanjang lebih daripada 2.teknologi moden. 18. walaupun alat itu tidak digunakan secara meluas sehingga masa yang lebih lewat. Sistem kalendar Cina juga adalah salah satu sistem yang paling awal. mencatat rekod tepat tentang gerhana dan komet. Kebanyakan matematik Cina terkandung dalam karya agong jiuzhang suanshu (Sembilan Bab Matematik) oleh Zhang Cang (kurun ke-2SM). Penggunaan sempoa (abacus) disebut buat pertama kali pada kurun ke-2 dalam karya ahli matematik Xu Yue. Mengikut legenda. sistem pecahan dan sistem perpuluhan. Rangka teori asas bagi perubatan Cina tradisional ialah teori kosmik . Ahli matematik Cina juga mengenai pasti nilai pi. Kesemua kemajuan dalam bidang matematik ini kekal digunakan sehingga masa kini.1 Bidang Astronomi Di zaman awal pemerintahan dinasti Zhou (kurun ke-11 sehingga ke-3SM). Di dalam buku ini terdapat misalnya catatan mengenai kuantiti negatif. maju dan tepat berbanding dengan sistem lain di dunia ini.5. Sumbangan terbesar ahli astronomi Cina ialah penghasilan peralatan astronomi dan penyelenggaraan rekod astronomi yang sempurna.

Teori lima elemen menganggap badan manusia sebagai sebahagian daripada dunia fizikal ini dan organ dalaman seperti hati. Dalam badan manusia kadar yin dan yang boleh dikawal dan ini merupakan tumpuan paling utama dalam perubatan Cina tradisional. Teori yin dan yang mengatakan bahawa keseimbangan secara harmoni kedua-dua kuasa yin dan yang akan mempengaruhi kesihatan badan manusia. Berdasarkan teori jing dan luo. darah dan qi tidak dapat mengalir lancar dan ini akan menyebabkan kesakitan. kesakitan berlaku. Satu lagi bentuk teori penting ialah teonjing (saluran) dan luo (kolateral) yang merupakan asas bagi rawatan terapeutik seperti akupuntur dan moxishustion (membakar daun moxa). jantung. organ dalaman. Dalam rawatan moxibustion. Akupuntur dan moxihustion sangat penting dalam perubatan Cina tradisional. yang panjangnya antara 3 sehingga 24 cm ke dalam kulit dan tisu di bawah kulit. . Apabila kadar yin dan yang dalam badan manusia kurang seimbang. akupuntur melibatkan perbuatan memasukkan atau mencucuk jarum logam yang telah disteril. tangan dan kaki badan manusia adalah berkaitan dan dihubungkan oleh saluran di mana darah dan qi (tenaga dinamik) beredar. daun moxa (Artemisia chinensis) dibubuh pada titik tertentu pada permukaan kulit lalu dibakar. limpa. Pengamalan akupuntur telah bermula sejak kira-kira 2. Misalnya.dualistik yin dan yang dan juga teori lima elemen. Apabilaywg atau luo tersekat. Berdasarkan dua teori ini doktor Cina tradisional mengambil berat tentang kepentingan melaraskan semula keseimbangan harmoni badan seseorang pesakit. paru-paru dan ginjal adalah secocok dengan lima elemen dalam alam semesta. Oleh itu seseorang yang menghadapi gangguan paru-paru mudah menjadi marah. Dengan ini memastikan darah dan qi mengalir lancar merupakan asas dan langkah pertama untuk menyembuhkan sesuatu penyakit. paru-paru dianggap mempunyai kualiti kayu yang boleh dinyala oleh api. Mengikut teori ini. Salah satu tujuannya adalah untuk menstimulasikan titik tertentu pada saluran jing dan luo supaya gangguan peredaran darah atau qi dapat dibetulkan.500SM atau lebih awal dan adalah benar-benar sifat Cina dari sudut perubatan.

hole camera). merupakan kesimpulan sempurna yang pertama bagi perubatan Cina tradisional.lens). yang dipercayai dihasilkan oleh sarjana perubatan tidak bernama pada Zaman Negeri Berperang (475-221SM). Huangdi neijing (Klasik Perubatan Maharaja Kuning). dan kapur barus (champor). Buku mengenai perubatan dan farmokologi Cina tradisional sangat berguna dalam memperkembangkan sains perubatan Cina. Mereka juga memahami prinsip fokus. Terdapat ubat yang telah diguna oleh sistem perubatan Barat misalnya rubarb. Bencao gangmu (Farmakopeia Agung) yang ditulis oleh Li Shizhen (1518-1593) ialah farmakopeia Cina teragung dan mengandungi 52 jilid yang masih dianggap berwibawa sehingga masa kini. Herba mahuang telah digunakan sekurang-kurangnya sepanjang 4.000 tahun di negara China dan sekarang sangat berguna dalam bidang perubatan Barat untuk merawat penyakit lelah (asthma) dan penyakit lain yang berkaitan.5. saintis Cina awal telah memberi perhatian kepada penyongsangan (inversion) imej yang dihasilkan oleh kamera lubangjarum (pin. 18. dan begitu juga pelbagai imej yang dihasilkan oleh kanta cekung (concave.5. besi (untuk anemia).4 Bidang Optik Dalam bidang optik. binatang dan sumber galian.000 jenis. Kegunaan ubatubatan dalam rawatan pada dasarnya ialah untuk memulihkan keseimbangan yin dan yang dan merupakan satu perkara yang agak rumit. Ini menyebabkan cara mempreskripsi halaman 328 (menentukan penggunaan ubat-ubatan) bersifat kompleks. Terdapat herba zaman purba yang berjumlah lebih kurang 1. 18.Bahan yang digunakan sebagai ubat-ubatan sangat luas termasuklah tumbuh-tumbuhan (herba).5 Bidang Alkimia .

orang Cina sudah tahu akan teknik pengairan. . Ciptaan ini membolehkan kuda membawa muatan yang lebih berat dengan lebih mudah. "Eliksir kehidupan" ini mengandungi bahanbahan seperti merkuri.6 Teknologi Cina Antara kurun ke-15 sehingga ke-11SM. Dari China. la dibawa dari China ke Barat antara kurun ke-7 hingga ke-11 dan adalah asas bagi abah kerongkong yang halaman 329 digunakan masa sekarang. 18. Walaupun tujuan utama adalah untuk mengkaji hasil yang dapat memanjangkan usia manusia. Kereta sorong (wheelbarrow) yang banyak meringankan tenaga manusia pula dicipta pada kira-kira tahun 200SM. astronomi. Dalam bidang perubatan moden. cara membuat kalendar dan penulisan. telah menyebabkan ciptaan lain yang berguna.Ahli alkimia Cina dalam usaha mereka mencari satu cara yang dapat membuat manusia hidup selama-lamanya telah menghasilkan sejenis "eliksir kehidupan" (elixir of life).5. Seawal lebih kurang tahun 200SM. pertanian. dibawa kain sutera ke dunia Barat semasa pemerintahan era Roma. uji kaji ahli alkimia Cina dalam mencampur pelbagai bahan. termasuk bahan beracun. Bahan-bahan tersebut kebanyakan adalah bersifat toksik dan ahli alkimia sedar akan sifat ini. Masyarakat Cina juga menyedari mengenai kebaikan tumbuh-tumbuhan dan binatang-binatang dari segi perekonomian. penggunaan bahan beracun adalah biasa. Manakala fosil dikenali buat pertama kali di negara China kira-kira pada tahun 1050 oleh Zhu Xi. plumbum dan arsenik. mereka telah menghasilkan abah-abah yang diikat pada dada (breast-strap harness). dan ulat sutera serta pokok mulberi diperkenalkan di Eropah pada kurun ke-6. sedangkan di Eropah hanya selepas Leonardo da Vinci iaitu kira-kira pada kurun ke-15.

Kompas juga merupakan salah satu dari empat penciptaan agung dalam tamadun Cina yang memberikan sumbangan bermakna kepada tamadun dunia sehingga masa kini. pencetakan. bahan letupan dan kompas. Buku ini dianggap mewakili hasil daripada pengalaman lama orang Cina dalam teknik percetakan blok (block-printing). Semasa dinasti Han (206SM . ia telah dicipta oleh Cai Lun dengan bahan-bahannya menggunakan fiber tumbuh-tumbuhan pada tahun 105. Menjelang kurun ke-7.6 EMPAT PENCIPTAAN AGUNG Antara pencapaian teknologi Cina purba. Bahan letupan (gunpowder) pula telah dicipta oleh ahli-ahli alkimia Daois yang menemui formulanya dalam uji kaji mencampur saltpetre dengan sulfur dan karbon. Teknologi teknik pencetakan (printing) telah mula diperkenalkan semasa pemerintahan dinasti Tang (618-906). orang Cina sudah pun menggunakan bahan letupan untuk membuat bunga api. yang paling berguna dan berpengaruh dan segi sumbangan terhadap perkembangan teknologi serta tamadun dunia ialah empat penciptaan agung iaitu teknik membuat kertas. Teknologi membuat kertas ini kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan ke dunia Barat melalui Jalan Sutera Lama (The Old Silk Road) dan tiba di Eropah pada kira-kira kurun ke-13. Pada tahun 1045.18. Antara buku bercetak yang paling awal dan masih wujud sehingga kini ialah fingangjing (Kitab Sutra Diamond) versi Cina yang bertarikh 11 Mei 868 yang kini disimpan dan dipelihara di Muzium British di England.220SM) sifat-sifat . Penciptaan Bi Sheng adalah 400 tahun lebih awal daripada penciptaan yang sama di dunia Barat yang hanya berlaku pada kurun ke-15. Mengenai teknik membuat kertas. Bi Sheng mencipta teknik percetakan bergerak (mobiletype printing) dan mula menggunakannya secara umum. Ilmu bahan letupan dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara Arab pada kurun ke-13 dan seterusnya dan situ diperkenalkan ke negara Eropah. Bahan letupan mulai digunakan dalam bidang militari pada tahun 906 oleh ketua tentera Tang (618-906).

yang pada mulanya untuk digunakan di kapal. Berdasarkan pengalaman orang Cina telah mencapai tahap kemajuan yang tinggi mengenai teknologi dan alat-alat penggunaan seperti kalendar. ilmu pengherotan (declination) dan juga kekutuban magnet (polarity) dikuasai. analisis dan logik. dan menjelang kurun ke-8 dan ke-9. Beberapa ciri yang berkaitan dengan perkembangan sains dan teknologi Cina boleh dirumuskan seperti berikut iaitu pertama. Akan tetapi. negara China telah banyak menyumbang kepada tamadun dunia di bidang sains dan teknologi terutamanya sebelum kurun ke-14. orang Cina telah menghasilkan kompas. Kedua. Orang Cina lebih mengutamakan teknologi atau alat. Mereka jarang mengaplikasikan pendekatan kuantitatif dan logik terhadap pengetahuan empirik. cara berfikir Cina yang mengutamakan pengalaman. sifat orang Cina yang pragmatik dan praktikal. 18.7 KEMEROSOTAN DAN CIRI-CIRI SAINS CINA Seperti yang dibincangkan di atas. Berdasarkan ilmu pengetahuan ini. orang Cina sudah pun menemui pengetahuan tentang gejala kemagnetan aruhan (induced magnetism). Pemikiran . Akan tetapi. abacus. Ketiga. mereka kurang menjalankan penyelidikan tentang teori sains secara kritis. Antara kurun pertama dengan kurun ke-6.alat penciptaan untuk tujuan pragmatik atau kegunaan berbanding dengan menjalankan penyelidikan dalam bidang sains untuk maksud pengetahuan yang bersifat asas dan teoretikal. falsafah Cina yang mementingkan aspek humanisme. selepas ini sains dan teknologi di China boleh dikatakan mengalami tahap kemerosotan. perubatan Cina tradisional dan sebagainya.magnet halaman 330 sudah diketahui di negara China. Mereka berminat akan aspek 'apa' dan bukan aspek 'mengapa' tentang sesuatu keadaan atau benda. cara pengairan.

iaitu sebarang bahagian badan tidak halaman 331 terpisah daripada bahagian yang lain. Sistem peperiksaan ini mementingkan aspek falsafah dan etika Konfusianisme dan dengan ini tidak menggalakkan kemunculan bakat yang mahir dalam bidang sains. Sehubungan ini. Seperti komponen budaya Cina yang lain. kandungan kesusasteraan klasik dan kesenian Cina adalah sangat kaya dan menarik. pendekatan holistik terhadap kehidupan. khususnya sains semulajadi (natural science). Dan kelima. masyarakat. Sumbangan tamadun Cina terhadap tamadun dunia di bidang sains dan teknologi adalah banyak dan besar. Keempat. para sarjana kurang berminat terhadap pengetahuan sains. kesan sistem peperiksaan perkhidmatan awam. Pendekatan holistik ini jelas kelihatan di bidang perubatan Cina yang memandang seluruh bahagian badan manusia itu sebagai satu. Di bidang sains dan teknologi. Akibatnya. walaupun perkembangannya tidak sebegitu . negara dan dunia. 18.Konfusius yang berasaskan sifat humanisme mengutamakan aspek pembinaan akhlak perseorangan supaya menjadi individu yang berguna terhadap keluarga. dan seseorang pesakit diteliti dari konteks yang luas termasuk sosial dan biologi. Interaksi antara tamadun di bidang sains dan teknologi berlaku sejak tahap permulaan dengan pelbagai tradisi sains saling pengaruh mempengaruhl antara satu sama lain. kewajipan sosial seseorang dalam konteks 'lima hubungan sosial' ditegaskan dalam sistern pendidikan Cina.8 PENUTUP Kesusasteraan klasik dan kesenian Cina merupakan hasil budaya Cina yang amat bernilai.

Asimilasi. Jalan Sutera. Dampak Barat. Bulatan budaya Cina: Korea. Jepun. Kerelevanan Tamadun Cina di Malaysia. Globalisasi Zaman Informasi. perubahan dan penyesuaian menurut zaman. halaman 332 Bab 19 TAMADUN CINA: INTERAKSI DENGAN TAMADUN LAIN DAN RELEVANSINYA DI MALAYSIA DAN DUNIA Cheng Gek Nai Zaman Xia. sains dan teknologi dalam tamadun Cina. pencapaian-pencapaian tamadun Cina kemudiannya telah dibawa dan diperkenalkan kepada tamaduntamadun lain sehingga sesetengahnya kekal sehingga masa kini walaupun berlaku proses pembaharuan. Melalui hubungan atau interaksi antara tamadun. percetakan. Xia dan Zhongguo mula digunakan untuk merujuk kepada kawasan di bahagian tengah antara dua sungai besar. kesenian. Akulturasi. China-India. 19.pesat berbanding dengan sains dan teknologi moden. Dengan pencapaian-pencapaian penting dalam bidang bahasa dan kesusasteraan. Proses Penyesuaian Diri. bahan letupan dan kompas yang banyak memberi manfaat kepada permodenan negara-negara Barat. Buddhisme di China.1 INTERAKSI ANTARA TAMADUN: PENGENALAN Pada zaman Xia (kk kurun ke-21SM hingga ke-16SM). Islam di China. Dialog Peradaban. ini membuktikan bahawa tamadun Cina merupakan antara penyumbang utama dan penting kepada perkembangan tamadun dunia. Interaksi Budaya: China-Asia Tenggara. China-Dunia Arab. iaitu Huanghe dan Yangzi. Ini . Vietnam. orang Cina telah mempelopori penciptaan kertas. nama seperti Hua. Amalgamasi.

Bagi kebudayaan Cina. kawasan-kawasan yang dipengaruhi (dilingkungi) oleh sesuatu kebudayaan dapat dikenali sebagai bulatan budaya. Kawasan yang dipengaruhi oleh kebudayaan Cina terus berkembang serentak dengan perkembangan tanah jajahan dinasti Zhou (kk 1123SM-221SM). sama ada di kawasan berdekatan atau jauh. telah bergabung atau diasimilasikan dengan orang Xia (kemudiannya dikenali sebagai orang Han atau Cina). yang namanya dapat dikesan dalam rekod sejarah halaman 333 Cina. Sistem politik yang berwibawa. kuat dan stabil serta pencapaian tahap kemajuan yang lebih tinggi secara relatifnya telah mendorong kebudayaan Cina berkembang ke rantau lain. dinasti Han (206SM-220 TM) dan zaman seterusnya. bulatan budayanya meliputi kawasan Korea. Jepun dan Vietnam. Melalui proses interaksi antara budaya ini. iaitu kesedaran bahawa dari beberapa aspek budaya mereka adalah satu entiti yang berlainan daripada kumpulankumpulan lain di sekelilingnya. dan Eropah. dinasti Qin (221SM-206SM). interaksi pada peringkat tamadun antara China dengan dunia lain mula terbentuk. Mengikut ahli-ahli antropologi. Proses ini memakan masa beribu-ribu tahun dan sukar dikesan dalam kebudayaan Xia. Tanah Arab dan Parsi (Islam). Oleh kerana kebudayaan Cina berpunca daripada kebudayaan Xia maka dapat dianggap bahawa interaksi kebudayaan Cina dengan kebudayaan lain bermula pada zaman ini. Di peringkat luar bulatan budaya. Perasaan identiti ini adalah hasil daripada satu proses pembudayaan yang mengintegrasikan masyarakat berbilang ras atau etnik yang menetap di kawasan tersebut.menunjukkan penduduk di kawasan berkenaan telah mempunyai satu perasaan identiti sosial dan budaya. kebudayaan Cina telah berinteraksi dengan kebudayaan di rantau Asia Tenggara. Interaksi antara budaya terus berlangsung sehingga mengakibatkan banyak lagi kumpulan etnik. . India.

Imigrasi orang Cina. wilayahwilayah puak Korea termasuk Chosan telah dikuasai dan dijajah oleh empayar Han. Paekche dan Silla yang masing-masing menyatukan sebilangan wilayah puak-puak. Walau bagaimanapun. China. Unsur-unsur kebudayaan Cina telah diserap secara besar. pemerintahan Wiman dan penjajahan empayar Han telah mempengaruhi orang Korea mirip kepada kebudayaan Cina sepanjang sejarahnya. Proses perkembangan ini mencapai kemuncaknya apabila Korea muncul sebagai sebuah negara berfahaman Konfusianisme semasa dinasti Li (1392-1910) yang memerintah seluruh halaman 334 Semenanjung Korea.2 INTERAKSI BUDAYA CINA DENGAN KAWASAN BULATAN BUDAYA 19. Seorang pelarian politik Cina iaitu Wiman.1 Interaksi Budaya Cina dengan Korea Bukti-bukti arkeologi menunjukkan bahawa Korea semasa zaman Neolitik dan Gangsa (sehingga kk kurun ke-10SM) mempunyai kebudayaan yang sama dengan Provinsi Liaoning dan Shandong. kebudayaan Cina amat berpengaruh terhadap kebudayaan Korea sehingga awal kurun ke-20. Antara kurun pertama dengan ke-6. Oleh sebab kedua-dua negeri berdekatan dan bercorak agraria. Selain kegiatan perdagangan. Dari dinasti Sui sehingga dinasti Qing (581-1911). . orang Korea adalah berlainan daripada orang Cina dari segi ras dan bahasa.19.besaran oleh setiap negeri sukuan ini. dikatakan pernah memerintah sebuah wilayah puak Korea iaitu Chosan pada kurun ke-2SM. orang Cina berhijrah ke Korea kerana melarikan diri daripada peperangan ataupun penyeksaan politik. muncul tiga negeri berbentuk sukuan iaitu Koguryo.2. sehingga Korea dijajah oleh kuasa Jepun pada tahun 1910. Pada tahun 108SM. Pada zaman dinasti Shang (kk kurun ke-16SM-ke-11SM) orang Cina telah mengenali Korea sebagai satu kawasan dan entiti yang tersendiri.

Setiap tahap perkembangan Konfusianisme di China. Sarjanasarjana Korea telah mengikuti. Sebagaimana Konfusianisme. Bagaimanapun. maka Buddhisme juga mengalami jatuh-bangun dalam proses perkembangannya di Korea. seperti Neo-Konfusianisme yang diketuai oleh Zhu Xi (1130-1200) di zaman dinasti Song dan Wang Yangming (1472-1528) di zaman dinasti Ming. Untuk mengukuhkan kedudukan ini.interaksi antara China dengan Korea tidak terhenti-henti malah sentiasa berkembang. undang-undang dan institusi sosial. Buddhisme di Korea merupakan agama yang telah ditafsir dan diubahsuai mengikut kebudayaan Cina. mengkaji. sistem birokrasi. Paekche pula dikenali sebagai sebuah negeri yang mempunyai banyak kuil (rumah peribadatan) dan terdapat ramai sami. budaya dan politik Cina diterima secara bulat-bulat oleh semua lapisan masyarakat Korea. dan mempelajari proses perkembangan ini. kerajaan menghantar beratus-ratus pelajar ke negara China untuk mempelajari Konfusianisme dan memahami sistem pentadbiran China. Pada tahun 392. dan pengajian Konfusianisme diiktiraf oleh kerajaan sebagai pengajian yang unggul. Melalui Konfusianisme. kerajaan Silla dianggap sebagai "dinasti Buddha "kerana pemerintahnya menggunakan agama Buddha untuk mengesahkan atau mengabsahkan kedaulatannya di Korea. Klasik Konfusius begitu terkenal dan bernilai di kalangan golongan atasan dan cendekiawan. telah tersebar dan berkembang ke Korea. kerajaan Koguryo mengeluarkan dekri bahawa semua rakyat harus percaya pada Buddhisme. . peperiksaan. Ketiga-tiga negeri sukuan tersebut mendirikan institusi pendidikan untuk mengkaji Konfusianisme dan Buddhisme di samping dijadikan bahan pengajaran. Antara unsur-unsur kebudayaan Cina yang amat berpengaruh di Korea ialah Konfusianisme dan Buddhisme. perundangan dan ketenteraan telah dipindah atau dibawa sepenuhnya ke Korea. Buddhisme dibawa masuk dan disebar oleh sami-sami Cina yang dikirim oleh pemerintah-pemerintah negara China. Setelah kejayaan menyatupadukan Korea. Sebagaimana di negara China. Konfusianisme dan Buddhisme adalah dua unsur yang penting dalam kebudayaan Korea. Akibat daripada interaksi ini. kemasukan "Buddhisme Cina"disambut baik dan berkembang pesat di ketiga-tiga negara sukuan tersebut. oleh sebab persaingan dan perdebatan antara Buddhisme dan Konfusianisme.

dan lain-lain). pencetakan dan pembuatan bahan letupan dibawa masuk ke Korea lebih awal berbanding dengan negeri-negeri lain. buatan logam dan kraftangan yang berasal dari China. interaksi budaya antara Korea dengan China dimudahkan lagi melalui penggunaan bahasa Cina oleh orang Korea sejak kurun ke-5SM sebagai bahasa perantara untuk mempelajari apa-apa sahaja unsur kebudayaan dari negara China. bidang kesenian. Apabila Buddhisme memasuki Korea. sent area dan sent lukis. Kesenian Korea termasuk seni tembikar. Interaksi di peringkat awal ini telah membawa masuk teknologi pertanian. sains dan teknologi Cina telah mengalir masuk ke Korea secara berterusan. pertukangan.Selain faktor geografi. Teknologi Cina dalam perkilangan kertas. perubatan dan lain-lain lagi. kerana China dan Korea amat berdekatan. iaitu di zaman Qin (221SM-206SM). 19. seni lukis dan kaligrafi sebenarnya merupakan lanjutan kesenian Cina. terutamanya Konfusianisme dan sastera klasik Cina. penggubalan kalendar. sistem tulisan Korea dicipta dengan merujuk kepada hasil yang tercapai dalam ilmu fonetik Cina. Akibatnya. Pada kurun ke-15 (dinasti Li Korea). pemeliharaan ulat sutera dan . Melalui kajibanding. gaya dan isi kandungan yang sama dengan yang terdapat di China. Sehingga kini perbendaharaan kata bahasa Korea masih penuh dengan istilah-istilah Cina. halaman 335 Sejak zaman purba. Begitu juga mengenai teknik dan ilmu pengetahuan dalam bidang astronomi. diperkenalkan lagi unsur-unsur kesenian Buddha dalam sent bina. Korea amat kuat dipengaruhi oleh kebudayaan Cina dalam kedua-dua bidang tersebut. lukisanlukisan mural dalam kubur-kubur lama di Korea menunjukkan teknik. perubatan.2. Melalui interaksi ini juga. Korea kuno telah memperolehi pelbagai teknologi penghasilan (pertanian.2 Interaksi Budaya Cina dengan Jepun Interaksi secara langsung atau tidak langsung iaitu melalui Korea antara Jepun dengan sesetengah wilayah China telah berlangsung pada kurun ke2SM.

Pada kurun ke-9. dan pedagang dan imigran telah mempertingkatkan lagi interaksi budaya China dengan Jepun. pengaliran dua hala yang melibatkan sami. maka tata etika. teori politik. Selain melalui diplomat dan pelajar. ahli seni. pendekatan. pemikiran . Tahap yang pertama meliputi jangka masa antara awal kurun ke-5 hingga akhir kurun ke-12. Bahkan. akibat peningkatan pengajian mengenai Cina diJepun. Hubungan diplomatik antara China dengan Jepun telah bermula semasa pemerintahan dinasti Han Timur (25-220). Perkembangan Konfusianisme diJepun boleh dibahagikan kepada tiga tahap. negara Jepun telah mengalami satu proses panjang dalam mempelajari pelbagai aspek kebudayaan Cina termasuklah bahasa. dan bahasa Cina adalah bahasa bersama bagi China dan Jepun buat masa yang panjang. Beberapa kurun kemudiannya. lalu telah memajukan masyarakat Jepun. Pada zaman dinasti Sui (581-618) dan dinasti Tang (618-907). Konfusianisme dibawa masuk dan disebar keJepun pada masa dinasti Jin Barat (265-316). agama. iaitu sistem tulisan Cina. Bahasa Cina terus digunakan oleh orang Jepun kerana bahasa Jepun ketiadaan sistem tulisan sendiri. iaitu sistem tulisan Jepun.pembuatan perkakas best dan gangsa ke negara Jepun. sejarah. Kana. tergubal dalam bahasa Cina pada awal kurun ke-8. perspektif dan orientasi nilai adalah sama dengan persejarahan Cina. orang Cina yang bermigrasi telah membawa masuk bahasa Cina untuk disebarkan di Jepun. Dalam bidang persejarahan pula. dicipta berdasarkan Kanji. format dan susunan. Bermula dari zaman Nara hingga zaman Kesyogunan Tokugawa (646-1867). falsafah. Seterusnya sehingga awal kurun ke-20. penulisan sejarah rasmi di Jepun semuanya adalah halaman 336 dalam bahasa Cina. keluarga diraja dan golongan atasan baru mementingkan bahasa Cina sebagai alat untuk menuntut ilmu pengetahuan dari negara China. rekod rasmi yang terawal mengenai sejarah Jepun ialah Nihongi (Annals of Japan]. kesenian. Pada tahap ini. Pada zaman Qin (221SM-206SM). bilangan pelajar dari Jepun yang menuntut di China agak ramai. sistem politik dan sebagainya. Kini kedua-dua sistem tulisan ini diguna secara bercampur dalam bahasa Jepun.

dan ahli falsafah Cina pada masa dinasti Song (960-1279) amat dihormati. mengkaji dan mengajar falsafah Rasionalistik. sama ada keturunan Cina atau Jepun. pengajian mengenai Konfusianisme merupakan bahan utama dalam pendidikan intelektual.hukum alam semula jadi.dan institusi perundangan dan pendidikan yang berasaskan ajaran Konfusianisme amat berpengaruh dalam masyarakatJepun. Pengaruh Konfusianisme menjadi sebegitu kuat sehingga akhirnya membantu pembentukan minda atau mentaliti Jepun moden. kesusasteraan ataupun dalam bidang matematik dan perubatan. pengaruh Konfusianisme begitu kuat sehinggakan Maharaja Jepun terdorong mengisytiharkan satu dekri untuk mengaplikasi prinsip dan konsep Konfusianisme terhadap perkara sosial dan etika. yang mementingkan klasik Konfusian . semua perkara akan sempurna dengan tidak bersusah payah sekiranya mematuhi hukum. Fahaman Lao Zi (kk kurun ke-6SM) dan Zhuang Zi (kk 369-286SM) turut bergabung dalam prinsip Dao. Aliran Shushi yang berdasarkan rukun-rukun Zhu Xi (1130-1200). seorang ahli falsafah pada zaman dinasti Ming (1368-1644). Ajaran Konfusianisme ini bersendikan prinsip semesta Dao (atau Mishi dalam bahasa Jepun). Dalam jangka waktu ini. Aliran Kogaku (Pelajaran Purba). la bermula dengan tersebarnya Neo-Konfusianisme diJepun dan berakhir dengan wujudnya beberapa aliran falsafah. Pada masa ini terdapat tiga aliran fahaman Konfusianisme iaitu pertama. Golongan sami mazhab Buddhisme Zen. Dalam sistem pendidikan. Tempoh masa antara akhir kurun ke-12 sehingga awal kurun ke-17 merupakan tahap kedua perkembangan Konfusianisme diJepun. Pada kurun ke-7. Selaras dengan pemerintahan Syogun Tokugawa yang bersifat tegas maka adalah bermanfaat bagi pihak kerajaan memajukan pengajian mengenai Konfusianisme. dan diterima secara rasmi oleh Kesyogunan Tokugawa sebagai ortodoks dan amat berpengaruh. Zaman Edo atau Kesyogunan Tokugawa (1603-1867) dikenali sebagai tahap ketiga perkembangan Konfusianisme di Jepun. kedua. dan ketiga. Mengikut Dao. kurikulum pelajaran klasik Konfusian dan teks Cina digunakan dengan luasnya sama ada dalam bidang etika. giat menyebarkan falsafah Neo-Konfusianisme. Aliran Wang Yangming yang berdasarkan doktrin Wang (1472-1528).

permainan (wau. sungguhpun pada suatu ketika dahulu pernah dipengaruhi dan dikuasai oleh kebudayaan Hindu. Putera Shotoku (573-621) menganggap fahaman Buddha sebagai fahaman yang terunggul di dunia dan mengeluarkan dekri menyuruh rakyat jelata supaya menganutinya. Teknologi pencetakan penghasilan barang lakuer. kertas. Buddhisme yang diamalkan diJepun ternyata mempunyai banyak ciri.ciri Jepun. penggunaan penyepit). 19. agama Buddha disebarkan pada awal kurun ke-6 dari halaman 337 China sebagai sebahagian daripada kebudayaan Cina. kain sutera. upacara dan ritus (penyembahan). iaitu yang telah dicinakan.2. Banyak bidang ilmiah dan kesenian Jepun yang menerima pengaruh dari kebudayaan Cina seperti sent bina. kaligrafi. Vietnam merupakan negara yang kuat sekali dipengaruhi oleh kebudayaan Cina. makanan (tauhu. Mazhab Buddha yang berasal dari China masing-masing berkembang di Jepun.3 Interaksi Budaya Cina dengan Vietnam Di kalangan negara-negara Asia Tenggara. unsur Cina yang . Agama Buddha mendapat sambutan baik diJepun pada zaman dinasti Sui (581. teh dan seni teh. dan bertentangan dengan fahaman Zhi Xi dan Wang. pesta dan perayaan. Antara unsur-unsur tersebut. Kajian etnografi dan bukti arkeologi menunjukkan wujudnya pelbagai unsur yang terlibat dalam pembentukan orang Vietnam sebagai satu kumpulan ras atau etnik yang tersendin. kesusasteraan dan muzik. porselin dan tembikar. Oleh itu.618) dan dinasti Tang (618-907). sent lukis. perkebunan. Unsur-unsur kebudayaan China dalam kehidupan sehari-hari pun banyak menyerap dalam pakaian (kimono). Vietnam dianggap berada dalam bulatan budaya Cina. bahan letupan dan banyak lagi menyebar ke Jepun juga secara berterusan sehingga kedatangan kuasa Barat pada pertengahan kurun ke-19.yang asli. kicap. mahjong). Pada hal.

Sebagaimana Korea dan Jepun. makanan. perubatan dan bidang-bidang ilmiah. perayaan (Tahun Baru Cina). Buddhisme merupakan lanjutan daripada Buddhisme Cina di Vietnam. seni bina dan kaligrafi Cina.3 INTERAKSI BUDAYA CINA DI LUAR LINGKUNGAN BULATAN BUDAYA: TUMPUAN TERHADAP ASIA TENGGARA. kesusasteraan. perundangan. pendidikan. peralatan muzik. bahasa Cina telah digunakan dalam bidang pentadbiran. sosial dan etika sepanjang sejarah Vietnam sehingga halaman 338 kedatangan kuasa penjajah-penjajah Barat. Konfusianisme amat berpengaruh sebagai suatu sumber rujukan bagi politik. pendidikan dan peperiksaan dari China terus dipinjam. DUNIA . Unsur Cina dalam kebudayaan Vietnam amat menonjol kerana kedua-dua negara berdekatan dan Vietnam merupakan sebahagian daripada empayar China dalam satu jangka masa yang panjang (111-939). Sebelum Vietnam dijajah oleh kuasa Perancis.dikatakan bermula pada zaman Paleolitik dan Neolitik (kk 8000SM2000SM) adalah nyata sekali. tidak dapat dinafikan kemunculan juga orang Vietnam yang memiliki kepandaian dalam menulis puisi Cina dan mahir dalam seni lukis. persejarahan. kebudayaan Cina amat berpengaruh secara meluas dan mendalam terhadap sistem bahasa. Melalui interaksi dan penaklukan ke atas Vietnam. Selain Konfusianisme. terdapat banyak lag! aspek-aspek budaya sehari-harian orang Vietnam yang berasal daripada kebudayaan Cina. Pendek kata. 19. seni ukir. ritus dan upacara. antaranya pakaian. ekonomi. Melalui bahasa Cina. mstitusi dan sistem kerajaan serta politik. pemikiran. permainan. Konfusianisme merupakan rukun panduan bagi pihak golongan pemerintah dan semua lapisan masyarakat. INDIA. Dalam sejarah Vietnam. Klasik Konfusian dijadikan bahan peperiksaan awam yang berfungsi sebagai mekanisme untuk pengambilan dan pelantikan pegawai-pegawai kerajaan. adat resam dan sistem nilai orang Vietnam.

Namun begitu. Asia Tengah dan Mesir. Jalan yang menghubungkan antara China dengan kawasan Asia Timur. Untuk mengatasi ancaman ini. Pada zaman dinasti Han (206SM-220 TM). Pembukaan Jalan Sutera Lama ini adalah akibat usaha empayar Han untuk menerokai kawasan. Jalan Sutera Lamaterbentang arah ke barat dari Chang'an (kini dikenali Xi'an). negara China pernah berinteraksi dengan negara-negara Eropah sehingga ke Rom seawal kira-kira kurun pertama sebelum masehi melalui saluran perdagangan terutama kain sutera. Akhirnya Zhang Qian kembali dengan membawa berjenis-jenis tumbuhan (antaranya buah anggur) dan hasil-hasil semula jadi yang lain. manakala jalan laut yang menghubungkan China dengan kawasan rantau Asia Tenggara.1 Jalan Sutera: Saluran Interaksi antara Tamadun Interaksi antara China dengan Asia Barat dan Eropah agak lembap. Ekspedisi Zhang Qian berjaya memperluaskan wilayah . kaum Xiongnu iaitu suatu kuasa bersekutu nomad yang semakin kuat kekuasaannya di utara China telah menimbulkan ancaman terhadap perdagangan antara China dengan Arab dan Rom. Pada tahun 119SM. Namun demikian. usaha ini gagal dan beliau telah ditangkap dan terus ditahan selama 10 tahun oleh orang Xiongnu. berbanding interaksinya dengan Asia Timur kerana dari segi geografi negara China agak terpisah daripada Eropah dengan padang gurun dan gunung-ganang.000 km. dan Eropah dikenali sebagai Jalan Sutera Lama. sekali lagi Zhang Qian melawat ke kawasan-kawasan barat. Asia Barat Tengah dan Barat.kawasan di sebelah barat wilayahnya. China ke Antakya di Turki sejauh lebih 7. China telah saling utus-mengutus dengan kerap dengan negara-negara di Asia Tengah dan Asia Barat. serta maklumat tentang keadaan geografi dan kehidupan kaum-kaum di Asia Barat. India dan Afrika dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Maharaja Han Wu (140SM-87SM) telah mengirim Zhang Qian pada tahun 138SM ke Bactria dengan tujuan menggembleng sokongan kaum Yuezhi untuk menentang kaum Xiongnu. Seterusnya.ISLAM DAN BARAT 19.3.

kain. tauhu. muzik. dan imigrasi maka kebudayaan Cina telah meninggalkan banyak kesan terhadap rantau Asia Tenggara. 19.3. penemuan-penemuan arkeologi menunjukkan hubungan antara China dengan rantau Asia Tenggara terbentuk lebih awal lagi iaitu pada zaman dinasti Han (206SM-220TM) ataupun dinasti Qin (221SM-206SM). dan sebagainya). China memperkenalkan kepada Asia Tenggara jenis-jenis tekstil (kain) antaranya kain sutera dan kain kapas.halaman 339 empayar China serta mempertingkatkan hubungan perdagangan antara China dengan kawasan-kawasan barat melaluiJalan Sutera Lama ini. pembinaan. dapat dikatakan bahawa melalui perdagangan dan juga misi diplomatik. diperkenalkan juga teknologi penghasilan barangan (gula tebu. Barang-barang ini ada yang merupakan bekas dan perkakas untuk dapur. lilin. tenun. selain pengenalan teknik dan cara memasak yang baru. dan makanan seperti taugeh. dan sebagainya. pertukangan. Bersama. kasut. lakuer atau logam. kain. kicap dan sayur-sayuran. Tetapi. tembikar. dan mencapai kemuncaknya pada zaman dinasti Tang (618-907) dan dinasti Ming (1368-1644). peperangan dan ketenteraan. kertas. misi diplomatik dahulu kala berfungsi juga seperti perdagangan iaitu saling bertukar barang secara besar-besaran sebagai hadiah. dan ada yang merupakan hiasan. bahan letupan. rumah. barang yang diperbuat daripada porselin. makanan. perlombongan. Justeru itu.2 Interaksi Budaya Cina dengan Asia Tenggara Mengikut rekod sejarah China. pada zaman Tiga Negara (220-280) negara Wu (222-280) pernah mengutus satu rombongan ke negeri Funan (Kampuchea) dan negeri-negeri di Asia Tenggara lain untuk menerokai satu jalan laut ke Rom. samsu. Hubungan ini semakin berkembang berikutan peningkatan teknologi pembinaan kapal dan pengemudian di China.sama ini. . perniagaan dan perdagangan. Melalui beberapa saluran interaksi seperti pengiriman utusan atau misi diplomatik. Selain menjalinkan pertalian rasmi antara negara.

Selain itu. dan semuanya dapat memperkayakan kebudayaan kebendaan negara China. menjelang pertengahan kurun ke-19. kuasa. Daripada rantau Asia Tenggara pula.pertanian (padi dan sayur-sayuran) dan pertukangan (emas dan besi) yang lebih baik dan berkesan. Di kalangan halaman 340 mereka terdapat golongan artisan yang memiliki pelbagai kemahiran dan dipercayai mereka ini telah memudahkan pemindahan ilmu pengetahuan. dinasti Song (9601279). Akibatnya. China menerima kemasukan hasil ekonomi antaranya rempah. Imigrasi orang Cina ke rantau Asia Tenggara secara langsung juga menyumbang kepada interaksi antara budaya terutamanya pemindahan budaya kebendaan. sejumlah orang Cina terpaksa bermigrasi ke rantau Asia Tenggara. setlap negara di Asia Tenggara mempunyai satu komuniti Cina yang agak besar berbanding dengan komuniti Cina seberang laut di luar rantau Asia Tenggara. beberapa teknik dan teknologi Cina telah dibawa masuk lalu disebarkan di rantau Asia Tenggara. Dinasti Yuan (1279-1368) mengirim ekspedisi tentera yang berperang dengan Myanmar sebanyak tiga kali pada separuh kedua kurun ke-13. Melalui ekspedisi ketenteraan ini.kuasa penjajah Barat di rantau Asia Tenggara telah membawa masuk dan menggalakkan import tenaga buruh dari India dan China untuk memenuhi keperluan di sektor perladangan dan perlombongan. Pada akhir dinasti Tang (618-907). apabila keadaan politik dan ekonomi menjadi kurang stabil. produk haiwan dan tumbuh-tumbuhan. angkatan tentera Yuan telah memperkukuhkan kedudukannya di Myanmar selama lebih daripada 20 tahun. Ekspedisi tentera Yuan pernah melanggar Pulau Jawa pada tahun 1292. Pada awal kurun ke-14. dinasti Yuan (1279-1368) dan dinasti Ming (1368-1644). Melalui penempatan tetap orang-orang Cina di rantau Asia Tenggara maka . ramai anggota tentera Yuan kemudiannya mengambil keputusan menetap di luar negara. kemahiran dan teknologi Cina. bahkan nilai kerja dan estetik yang baru. Melalui saluran interaksi peperangan dan imigrasi.

Di halaman 341 Myanmar. . pengucapan dan tingkah laku.meminjam unsur-unsur budaya berlaku hasil daripada interaksi antara dua kumpulan etnik. pakaian. manakala di Malaysia dan Indonesia. Di Filipina misalnya. masakan dan perkakas dapur. adat resam perkahwinan. Dalam interaksi antara China dengan Myanmar dan China dengan Thailand. Buddhisme merupakan salah satu komponen penting dalam interaksi ini. upacara pengkebumian.satu proses budaya iaitu amalgamasi (penyatuan) atau perkahwinan campur telah berlaku dengan penduduk tempatan. Selain amalgamasi. semakin meningkat juga dengan wujudnya komuniti Cina yang hidup saling berdampingan dengan pelbagai etnik lain di Asia Tenggara. Oleh itu. sami-sami Cina telah menyelamat dan menyumbang kepada pemulihan kitab-kitab asal ajaran ini. selain daripada makanan. Sungguhpun demikian. ketiga-tiga pihak yang berinteraksi ini tetap mementingkan ajaran agama Buddha yang asal. integrasi keluarga. penghormatan terhadap ibu bapa. Nilai-nilai dalam kebudayaan Cina seperti keharmonian. iaitu proses pertembungan yang membawa kepada saling pinjam. proses akulturasi (pembudayaan). Sesetengah kitab awal Buddhisme dalam bahasa Sanskrit atau Pali yang sudah hilang atau musnah masih terdapat dan disimpan di China tetapi telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. banyak unsur budaya Cina didapati menonjol dalam kehidupan dan pengurusan keluarga. Kadar amalgamasi agak tinggi berlaku di Thailand dan Filipina. sebilangan konsep Buddhisme berasal-usul China danterdapat rumah peribadatan iaitu kuil yang sama reka bentuk dengan kuil-kuil di negara China. Proses akulturasi antara orang Cina dengan orang tempatan lebih melibatkan aspek kebendaan seperti makanan. tetapi aspek institusi dan nilai juga turut terlibat. dimanifestasikan juga dalam kehidupan keluarga orang Filipina. Buddhisme di China merupakan aliran Mahayana manakala di Myanmar dan Thailand merupakan aliran Buddha Theravada. komuniti peranakan muncul akibat perkahwinan campur antara orang Cina dengan orang tempatan sejak dua atau tiga kurun dahulu.

3. Oleh itu. Asia Tenggara berkedudukan strategik bagi China dan negara-negara Asia Timur untuk berhubung dengan dunia luar melalui jalan laut atau kemudiannya dikenali sebagai Jalan Sutera Maritim (Laut). Tanah Arab dan Afrika Timur sebanyak tujuh kali dalam jangka masa 28 tahun (1405-1433). Dalam satu jangka masa panjang. Satu bahagian akan dikhaskan untuk meninjau kesan dan kepentingan tamadun atau kebudayaan Cina dalam proses pembmaan negara Malaysia. Jepun dan Vietnam terutama dari segi pola dan dampak.Hubungan antara tamadun Cina dengan Asia Tenggara mencapal zaman kemuncaknya semasa dinasti Ming (1368-1644) berikutan ekspedisi pelayaran Hulubalang Zheng He (1371-1433). Myanmar merupakan salah satu persinggahan yang penting dalam perjalanan ke India atau kawasan di seberang dan sebaliknya. 19. Kedatangan dan penyebaran agama Islam di Gugusan Kepulauan Melayu dan kedatangan agama Kristian di utara Filipina telah memberikan dampak yang mendalam terhadap kebudayaan atau cara hidup di kedua-dua kawasan ini. Melalui Filipina pula. Melalui kedudukan yang strategik kerana terletak di pertengahan jalan perdagangan antara dunia timur dan dunia barat. India.3 Interaksi Budaya Cina dengan India . China telah membentuk hubungan perdagangan dengan Amerika Syarikat secara tidak langsung. Selat Melaka merupakan satu jalan lintasan yang amat diperlukan untuk menghubungkan dunia timur dengan dunia barat. Malaysia merupakan satu model yang unik hasil daripada pertembungan dan interaksi antara tamadun di Asia Tenggara. interaksi antara China dengan rantau Asia Tenggara adalah berbeza daripada interaksi antara China dengan Korea. Asia Tenggara secara keseluruhannya pernah dipengaruhi kuat oleh tamadun India yang berteraskan Buddhisme dan kemudiannya Hinduisme. semasa di bawah kuasa penjajah Sepanyol. Ekspedisi Zheng He merupakan ekspedisi pelayaran yang terbesar di dunia pada masa itu dari segi muatan dan keperluan. Ekspedisi ini melancarkan pelayaran ke rantau Asia Tenggara. beberapa tamadun dan agama telah bertembung dan berinteraksi di rantau Asia Tenggara. bilangan anak kapal dan tugas yang dilaksanakan.

hubungan perniagaan dan perdagangan antara China dengan India telah terbentuk lebih awal lagi iaitu sekurang-kurangnya pada kurun ke-2SM. Dalam proses yang panjang ini. sama ada berkaitan dengan ajaran Buddha atau tidak. seni area dan seni mempertahankan diri dari India diminati lalu dipinjam. terus tersebar ke China dan meninggalkan kesan yang tidak dapat dikikis pada pelbagai aspek kebudayaan Cina. Oleh itu. seni muzik dan tarian. tetapi prinsip. ajaran Buddha telah muncul di India dan kemudiannya disebarkan ke kawasan Asia Tengah. tamadun Cina telah bertembung dan berinteraksi dengan tamadun India di rantau Asia Tenggara. Bersama-sama dengan ajaran Buddha. lalu membentuk lingkungan bulatan budaya masing-masing. Namun begitu. banyak unsur-unsur kebudayaan India. sains dan teknologi. . pengetahuan dan teknologi juga berlaku dalam bidang falsafah. Asia Tenggara dan Asia Timur. diserap ataupun dicontohi oleh orang Cina. Akhirnya agama Buddha menjadi satu sistem kepercayaan yang menggabungkan unsur-unsur penting kebudayaan Cina. kedua-dua tamadun agung tersebut melebarkan atau tersebar ke kawasan persekitaran. terdapat juga bahasa dan ilmu fonetik Cina yang menunjukkan wujudnya ciri-ciri kebudayaan India. perubatan.Tamadun Cina dan tamadun India masing-masing terbentuk semenjak kirakira 5. Selain itu. Pada kurun ke-2.000 tahun dahulu dan berkembang sehingga kini di kawasan yang berlainan di benua Asia. Pertukaran pemikiran. Ciptaan kesusasteraan. penyebaran agama Buddha di China merupakan satu proses penyesuaian diri dengan tradisi budaya Cina termasuk doktrin Daoisme. Mengikut rekod sejarah China. Agama Buddha yang berkembang pesat di India pada kurun ke-6SM kemudiannya telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China pada kurun pertama (zaman Han Timur).prinsip asas dan identiti tidak terjejas. amat sukar bagi agama Buddha untuk diterima di China dengan mudah kerana ajarannya tidak bersesuaian dengan institusi keluarga dan politik serta tataetika dan moral orang Cina yang berasaskan Konfusianisme. Pada masa itu yang menjadi aliran utama tamadun India halaman 342 ialah kebudayaan Arya. Pada kurun ke-6SM.

Antara penterjemah penting yang memberikan sumbangan besar ialah sami Fa Xian (338-423) pada zaman dinastiJin Timur (317-420) dan sami Xuan Zang (596-664) pada zaman dinasti Tang (618-907). Tripitaka yang telah diperkenal dan diterbitkan di Korea dan Jepun menyumbang kepada penyebaran agama Buddha di seluruh keseluruhan Asia Timurini. Kedua-dua sami ini pernah melakukan lawatan ke India. menetap di India dan mempelajari kitab Buddha dalam bahasa Sanskrit.673 teks dalam 15. Dalam proses berinteraksi ini. Kerja penterjemahan ini berterusan sehingga kurun ke-13. halaman 343 Selain hasil penterjemahan Cina seperti Tripitaka ini dan buku-buku yang ditulis oleh Fa Xian. Dalam tempoh masa lebih daripada 700 tahun (68-789). terdapat juga perdebatan dan perbincangan antara Buddhisme dengan Konfusianisme untuk selama beberapa ratus tahun di negara China.Perkembangan agama Buddha di China adalah merupakan satu contoh dialog peradaban yang gemilang dalam sejarah ketamadunan manusia. mempelajari bahasa Sanskrit dan mengkaji ajaran agama Buddha. catatan mengenai pengalaman mereka mengembara ke India juga merupakan sumber yang bernilai untuk mengkaji sejarah dan kebudayaan India kuno dan interaksinya dengan tamadun Cina. Xuan Zang dan sami Cina lain. para sami-sami dan penziarah-penziarah Cina harus melakukan suatu perjalanan yang sukar. . antara kerja atau usaha asas yang dilaksanakan ialah melakukan penterjemahan kitab-kitab Buddhisme dari bahasa Sanskrit atau Pali ke dalam bahasa Cina. orang Cina telah dapat menyusun doktrin Buddha dalam satu koleksi berjudul Tripitaka yang meliputi kandungan kitab Mahayana dan Hinayana (berjumlah 3. 682 jilid) dan melibatkan hampir 200 orang penterjemah dalam usaha penterjemahan ini. menetap di situ. Sesetengah kitab Buddhisme asal yang hilang atau kehilangan sebahagiannya kemudian dapat dipulihkan semula dalam bahasa Sanskrit berdasarkan penterjemahan Cina. Dalam konteks untuk memahami ajaran Buddha ini. Selain itu.

Melalui kerjasama dan usaha sama antara pakar astronomi India dan China maka satu sistem kalendar lunar Cina yang baru telah diperkenal dan dirasmikan pada tahun 727. Penciptaan dalam bidang sains dan teknologi orang Cina yang memberi sumbangan besar kepada dunia seperti senkultur dan penanaman pokok mulberi. pembuatan kertas. seni Buddha Gandhara ini amat kuat dipengaruhi oleh ajaran Buddha dan ini membanggakan Asia Tengah dan Asia Timur dengan karya-karya yang cemerlang. terdapat banyak groto dengan area Buddha dan mural yang bercorak seni Buddha Gandhara. Di kawasan bahagian barat dan utara China. melawat . Gautama dan keturunan beliau sebanyak empat generasi telah berkhidmat di Balai Cerap Tang selama 110 tahun.Beberapa jenis peralatan muzik (konghou. Di samping itu. Yi Jing. tembikar dan bahan letupan. dan di kalangan tentera. teknologi pencetakan dan penggunaan kompas. terutama di Xinjiang dan Gansu. Dalam bidang ilmu perubatan. Pada zaman dinasti Tang (618-907) pula. kalendar lunar Cina didapati kurang tepat maka sistem India diperkenalkan pada akhir kurun ke7. golongan kelas atasan atau bangsawan. Pada zaman dinasti Tang (618-907). Rekod sejarah China menunjukkan muzik dan tarian dari India dan Xiyu (kawasan-kawasan barat China) adalah popular dan terkenal di dalam istana. pipa) dan struktur muzik yang mengandungi tujuh nota setiap tala diperkenalkan ke China daripada India atau Parsi. pasti telah dibawa masuk ke India melalui perdagangan dan pelbagai saluran lain. Sejarah Dinasti Sui menyenaraikan tajuk 60 koleksi ilmu astronomi India yang telah diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. Menurut rekod sejarah China. teknologi India menghasilkan gula daripada tebu diperkenalkan ke China. Sebagai satu gabungan gaya seni Yunani-Rom dengan kebudayaan etnik India yang berpusat di Gandhara. tamadun India dan Cina masing-masing mempunyai keunggulan tersendiri. Semasa sami Cina. Salah seorang ahli astronomi India terpenting. sesetengah kuil Buddha India di negara China memperlihatkan gaya reka bentuk seni bina Yunani-Rom.

iaitu satu genre penulisan naratif yang digunakan untuk menyampaikan dongeng pada zaman dinasti Tang (618-906) dan ditulis dalam bentuk prosa bercampur dengan puisi. adalah salah satu hasil penting yang berkaitan. pediatriks dan ginakologi. istana Tang amat menaruh keyakinan pada ahli-ahli perubatan India dan antara ubat yang diperkenalkan ialah ubat untuk umur panjang. kitab Buddha membekalkan banyak bahan untuk panduan dan rujukan kepada kesusasteraan Cina. Mengikut satu pendapat. Pengajian mengenai fonetik bahasa Cina sukar untuk dilakukan kerana bahasa ini tidak berabjad. ahli-ahli perubatan Cina amat tertarik dengan teori dan presknpsi India. banyak karya perubatan India diterjemahkan ke dalam bahasa Cina. beliau mendapati perubatan Cina sangat diberikan kedudukan dan penghormatan tinggi di India.000. Mengikut rekod sejarah. Mengikut Sejarah Dinasti Sui. Kitab-kitab Buddha boleh dianggap sebagai ciptaan sastera yang penuh dengan pelbagai puisi indah. manakala dalam halaman 344 buku-buku perubatan dinasti Tang tercatat juga ubat dan teknik surgeri India dalam bidang oftalmologi. Oleh itu. dongeng dan ibarat untuk menambah daya penarikan doktrin Buddha dan menerangkan kisah mengenai kehidupan dan perbuatan Buddha. Namun begitu. falsafah Buddha adalah yang . dan antara falsafah India. Bermula dari zaman dinasti Sui (581-618). perkataan dan frasa dalam bahasa Cina yang ada kaitan dengan konsep Buddhisme berjumlah 30. Buddhisme merupakan satu sistem falsafah selain sebagai sistem kepercayaan. adalah sama dengan corak sesetengah kitab-kitab Buddha. ilmu fonetik bahasa Cina menjadi semakin maju kerana orang Cina menggunakan pengetahuan dan teknik-teknik daripada ilmu fonetik bahasa Sanskrit. Corak Bianwen. lalu memperkayakannya dari segi perbendaharaan kata. gaya atau genre. tema.India pada tahun 671-685 yang bertujuan untuk mempelajari dan mengkaji kitab Buddha. Fanqie iaitu suatu cara orang Cina menunjukkan sebutan perkataan.

Ma Zhu (kk 1640-1711). Di peringkat awal.paling berpengaruh di China. ini tidak menjejaskan pengaruh Buddhisme di bulatan budaya Cina. Hubungan ini mencapai zaman kemuncaknya melalui ekspedisi-ekspedisi Hulubalang Zheng He ke India pada kurun ke-15. walaupun terdapat cebisan-cebisan tulisan dalam bahasa Cina mengenai Islam demi memperkenalkan ajaran agama ini kepada orang Cina tetapi ianya didapati tidak berkesan.4 Interaksi Budaya Cina dengan Dunia Islam Agama Islam dibawa masuk dan diperkenalkan ke negara China melalui dua saluran jalan pada kira-kira kurun ke-8: pertamanya. Liu Zhi (kk 1660-1730) dan Ma Dexin (17941874). melalui peranan pedagang Islam Arab dan Parsi yang mendarat di selatan China (mereka ini mendirikan masjid) iaitu di Guangzhou dan Quanzhou. Dampak Islam menjadi semakin kuat dan mendalam beberapa kurun kemudian melalui usaha beberapa tokoh Islam Cina seperti Wang Daiyu (kkl5801658). Namun begitu. Kesemua aliran ini memberikan dampak tertentu terhadap Neo-Daoisme dan Neo-Konfusianisme. kedudukan agama Buddha di India semakin merosot dan akhirnya kehilangan pengaruh. Pada kurun-kurun berikutnya. Huayan dan Chan (Zen dalam bahasa Jepun). Selepas itu. agama ini tidak begitu penting lagi dalam interaksi antara India dengan China. Pada kurun ke-10. Mereka menghasilkan beberapa karya dalam bahasa Cina sertaterjemahantentang agama Islam. dan keduanya. melalui peranan halaman 345 pedagang Islam yang menggunakan Jalan Sutera melalui kawasan Parsi dan Afghanistan. hubungan India dengan China semakin meningkat tetapi hanya dalam bidang perdagangan dan diplomatik. 19. Dapat dirumuskan.3. Beberapa aliran falsafah Buddha telah dikembangkan di China antaranya aliran Tiantan. Mereka tidak sahaja mempunyai . bahawa sebahagian besar dialog antara tamadun Cina dengan India berlangsung melalui peranan agama Buddha.

Liu Zhi pula menggunakan kata-kata Konfusius dan Mensius yang sesuai untuk menerangkan hukum syariah agama Islam. zhong (kesetiaan). Ningxia dan beberapa wilayah lain di bahagian barat laut China. Melalui penelitian terhadap hasil-hasil karya sarjana-sarjana tersebut. Teknologi membuat kertas merupakan satu contoh yang menonjol dari sana ke . Wang Daiyu menggunakan beberapa istilah atau konsep Konfusian seperti xiao (penghormatan terhadap ibu bapa). Kedua-dua mereka juga cuba mencantumkan konsep wugong (lima rukun) dalam Islam dengan konsep wude (lima sifat baik) dalam Konfusianisme untuk menunjukkan bahawa Islam dan Konfusianisme tidak bercanggah sama sekali tetapi sebaliknya adalah saling melengkapi. Rakyat China yang beragama Islam dianggarkan sejumlah 17 juta orang dan terdiri daripada 10 kaum. terutamanya dalam perdagangan barangan dua hala berlangsung dalam tempoh masa yang panjang. diperlihatkan beberapa ciri-ciri yang menonjol. tentera Cina tewas dalam pertembungan dengan tentera Arab di Sungai Talas pada tahun 751. Antara mereka. Mengikut rekod sejarah. Salah satu kesan dari peristiwa ini ialah teknologi Cina dibawa dan diperkenalkan ke dunia Arab dan kemudian dari sana diperkenalkan ke benua Eropah.kefahaman yang mendalam tentang ajaran Islam tetapi juga pakar dalam klasik Cina. khasnya klasik Konfusianisme. Wang Daiyu ialah tokoh yang pertama menghasilkan karya tentang agama Islam dalam bahasa Cina. Pada masa itu dan sehmgga kirn. demi membolehkan orang Cina memahami dan menenma agama Islam. shu (altruisme) dan sebagainya untuk menerangkan ajaran Islam. berpuluh-puluh sarjana Konfusian-Muslim mengikut jejak langkah Wang Daiyu dalam memainkan peranan penting dan memberikan sumbangan dalam tradisi keilmuan Islam di negara China. Interaksi budaya antara China dengan dunia Arab. Kebanyakan penganut Islam berbangsa Cina ini terdapat di kawasan autonomi seperti Xinjiang. Usaha-usaha penyesuaian ini tidak menjejaskan prinsip-prinsip asas dan identiti Islam sebagai agama. dan menganggap shangdi dalam klasik Konfusian seerti dengan Tuhan Yang Maha Esa dalam Islam. Semenjak itu. agama Islam ditenma dengan baik di negara China. Karya pertama beliau yang berjudul Zhengiao zhenquan (Anotasi Tulin Ajaran Ortodoks) diterbitkan pada tahun 1642. Misalnya.

Selain itu. ke Mesir dan Maaghreb. Selain itu. berkhidmat dengan kerajaan Mongol antara tahun 1250-1308. Misalnya. Selain itu.Eropah. Dari dunia Arab pula. bahan letupan (pada kurun ke-8) dan teknologi pencetakan (pada kurun ke-13) juga diperkenalkan ke dunia Arab dan seterusnya dari sana ke Eropah. seorang ahli astronomi Parsi. Teknologi ini kemudiannya disebarkan dari Samarkand ke Baghdad dan Damascus. Dalam bidang astronomi. tukang emas dan pelukis. . telah mencipta tujuh jenis peralatan astronomi serta satu kalendar baru untuk Kublai Khan pada tahun 1267. teknologi metalurgi (logam dan aloi) dan barangan Cina lain seperti sutera dan porselin juga sampai ke dunia Arab sebelum merebak ke Eropah dan Afrika. seorang sarjana Muslim Cina yang berasal dari Parsi. dan akhi-nya ke Andalusia (Sepanyol) pada kurun ke-10. Tiga ciptaan Cina yang penting. ahli matematik dan astronomi yang juga pakar perubatan dan farmasi. telah menyusun enam jilid Haiyao bencao (Materia Medica Seberang Laut) yang mencatat sekurang-kurangnya 124 jenis ubat-ubatan dari Arab. Li Xun (kk 855-930). antara tawanan Cina terdapat juga tukang sepeiti tukang tenun sutera. selain daripada barangan rempah dan bahan-bahan perubatan. dewan membaca al-Quran dan tanah-tanah perkuburan di seluruh negara China. Kaedah rawatan dan perubatan dari Arab atau Parsi juga dibawa masuk ke China. Teknologi membuat kertas merupakan contoh yang paling menonjol kerana tawanan Cina telah mengajar halaman 346 orang Arab mengenai teknologi ini. iaitu kompas (kk pada kurun ke-13). Kesan pengaruh atau dampak Islam terhadap kebudayaan Cina dapat dibuktikan dari segi fizikal melalui reka bentuk beribu-ribu masjid. Jamal al-Din. seorang Nestorian dari Syria bernama Ai-xue (Isa Tarjaman). Rekod sejarah juga menunjukkan bahawa orang Cina mula menggunakan angka Arab pada zaman dinasti Yuan (1260-1368). pelbagai ilmu pengetahuan dibawa masuk dan diperkenalkan ke China secara besar-besaran sejak zaman dinasti Tang (618-907). manakala Alowating (mungkin ala' al-Din) dan Isumayin (mungkin Ismail) berkhidmat pada tahun 1271.

tetapi ia gagal menarik perhatian dan minat orang Cina. Beliau berada di China selama 28 tahun dan menetap di Beijing selama 10 tahun.5 Dampak Barat dan Respons China Pada kurun ke-13. Matteo Ricci merupakan seorang Jesuit dari Itali yang tiba di China pada tahun 1582. Dengan matlamat untuk menyebarkan agama Kristian. dan keduanya. agama Kristian dibawa masuk ke China oleh penganut Kristian Nestorian sebelum kurun ke-7. Pengalaman Marco Polo dianggap sebagai satu fasa baru bagi interaksi budaya antara China dengan Barat.Secara umumnya. yang mengekalkan ciri-ciri reka bentuk masjid Arab. revolusi sains baru sedang bermula di Eropah sedangkan ilmu sains di China sedang mengalami kemerosotan. Beliau .3. Melalui interaksi awal dengan Barat. seperti kebanyakan masjid di Xinjiang. terutamanya yang dibina selepas kurun ke-14. Di waktu itu. Marco Polo (1275-1292) misalnya. beliau menggunakan strategi penyesuaian diri dengan kebudayaan Cina. dikaiakan bertugas sebagai pegawai di China selama 16 tahun dan rekod pengembaraannva di China halaman 347 amat mengagumkan orang Barat. apabila negara China diperintah oleh dinasti Mongol. mirip kepada reka bentuk kuil atau istana Cina tradisional. reka bentuk masjid di China terbahagi kepada dua jenis yang utama iaitu pertama. Pengaruh agama Kristian mulai bertapak pada akhir kurun ke-16 apabila maharaja dinasti Ming (1368-1644) membenarkan para mubaligh Jesuit yang diketuai oleh Matteo Ricci (15521610) membinagerejasertamenetapdiBeijing dan bandar-bandar lain. Walau bagaimanapun. hanya struktur luar sahaja kelihatan menerima pengaruh seni bina Cina tradisional sedangkan bahagian dalaman masjid di China tidak mengorbankan sama sekali prinsip asas agama Islam. dengan menggunakan kayu sebagai komponen bahan utama seperti masjid Niujie di Beijing. terdapat ramai golongan pengembara dan mubaligh yang datang dan ada amara mereka yang menetap di sini. 19.

pertanian. Misalnya. sains pemikiran dan logik. Oleh itu. minat orang Barat terhadap China. Di negara China pula. Ricci juga memperkenalkan ilmu pengetahuan Barat yang ma)u dalam bidang sains. Xu Guangqi memang boleh dianggap sebagai pengasas sains moden Cina dan juga penghubung antara sains Barat dengan cendekiawan Cina. telah beralih kepada pemikiran dan kebudayaan. Leibniz (1646-1716). perubatan. telah menghasilkan banyak buku sains merangkumi pelbagai bidang seperti matematik. Misalnya. memang diakui kebenaran bahawa Ricci telah memainkan peranan penting sebagai pembina jambatan budaya baru antara China dengan dunia Barat. Akibatnya. ketenteraan dan perubatan. astronomi. menterjemahkan buku. Gottfried W. Li Madou. seorang pegawai Cina Muslim dan juga pembantu Matteo Ricci. orang Barat sedar akan penting dan perlunya untuk mengadakan hubungan dengan China. mengangkat nama Cina. Pada kurun ke-18.buku mengenai agama. Francois Voltaire (1694-1778). mempelajari Konfusianisme dan menghormati tradisi Cina termasuk amalan pemujaan nenek moyang. dan Gottfried W. sedangkan falsafah Cina halaman 348 . Ternyata bahawa interaksi antara China dengan Barat bermula melalui penyebaran berbentuk kebendaan termasuk empat ciptaan agung Cina. Barat lebih maju dalam bidang sains semula jadi. yang mula-mula bertumpu pada aspek kebendaan seperti sutera dan porselin. Misalnya. astronomi. matematik. seorang ahli falsafah dan pemikir Perancis yang menyanjung tinggi Konfusius sebagai The Sage of Morality. Xu Guangqi (1562-1633). matematik dan sains. beliau menghasilkan peta dunia baru. geografi dan astronomi. mencipta beberapa peralatan astronomi. Leibniz dan sesetengah sarjana Eropah berpendapat bahawa budaya Cina dan budaya Eropah masing-masing mempunyai kekuatan yang tidak bercanggah tetapi saling bermanfaat. Ini menimbulkan kekaguman orang Cina khususnya pegawai-pegawai kerajaan. seorang ahli falsafah Jerman yang memuji keunggulan akhlak masyarakat Cina.mempelajari bahasa dan sejarah Cina.

Apabila Yong Zheng ditabal sebagai Maharaja (r. menyerahkan hak milik kawasan tertentu. antaranya membayar berjuta-juta wang ganti rugi. 1723-173 5). beliau memerintahkan semua mubaligh supaya berpindah ke Macao dan dihalang masuk ke China. kerana beliau mengesyaki mereka sedang berkonspirasi menggulingkannya. orang Cina hams mempelajari barbarian untuk mengawal barbarian. Dalam jangka masa setengah kurun tersebut. serta status negara yang paling diutamakan (most-favoured nation). kerana kebanyakan golongan intelektual Cina masih bertanggapan bahawa Barat sebagai barbarian tidak setanding dan setarafdengan China yang mempunyai tamadun yang terunggul di dunia. kekalahan berturut-turut yang amat memalukan China telah mendatangkan pelbagai reaksi dari golongan intelektual Cina. Dasar tutup pintu (isolasi) ini menyebabkan China ketinggalan zaman dan mengalamai kemunduran pada kurun ke-19. negara China telah mengalami kekalahan berturut-turut dalam empat peperangan utama dengan kuasa-kuasa asing seperti Perang Candu (1839-1842). kerajaan Qing terpaksa menandatangani perjanjian yang tidak adil dengan kuasa asing. Oleh yang demikian.mengutamakan kegunaan dan etika dalam pengurusan masyarakat dan negara. Perang Anglo-China (1856-1860). memberikan hak bidang kuasa luar wilayah (extraterritoriality rights). membuka pelabuhan tertentu untuk perdagangan. secara keseluruhannya peranan mubaligh dan orang Barat sebelum kurun ke-20 tidak mendatangkan kesan yang kuat terhadap China. Maka interaksi budaya antara dua pihak ini pasti akan mendatangkan manfaat kepada kedua-duanya. Setiap kali ditewaskan. Di kalangan mereka ada yang berpendapat bahawa supaya terus hidup. khasnya ilmu pengetahuan Barat dalam bidang ketenteraan dan persenjataan moden. Antara langkah yang dilaksanakan ialah pelancaran Gerakan Menguatkan Kendiri (Self-Strengthening . pintu ke China telah pun tutup bagi orang Jesuit dan mubaligh Kristian lain selama 120 tahun sehingga tamatnya Perang Candu pada tahun 1842. Perang China-Perancis (1884-1885) dan Perang China-Jepun (1894-1895). Walau bagaimanapun. Sejak pertengahan sehingga ke akhir kurun ke-19.

dan keadaan negara terus kacau-bilau. Slogan yang terkenal pada akhir kurun ke-19 ialah "Ilmu Cina sebagai asas. cara hidup tradisi dan fahaman lapuk orang Cina masih berkekalan. rakyat Cina telah menunjukkan sikap permusuhan terhadap orang Barat yang dianggap bertanggungjawab terhadap segala huru. Dua tahun selepas kegagalan gerakan reformasi ini seiring dengan sikap permusuhan maka tercetuslah Pemberontakan Boxer yang mengakibatkan banyak jiwa terkorban dan harta benda musnah. Namun begitu. Western learning for practical use)'yang diutarakan oleh Zhang Zhidong (1837-1909) pada tahun 1898. Matlamat gerakan ini bertujuan untuk menasihati Maharaja Qing supaya halaman 349 mencontohi reformasi institusi dan politik yang dilancarkan di Jepun oleh Emperor Meiji. institusi ekonomi dan sistem pendidikan diabaikan atau dipinggirkan. yang dikenali sebagai Temulihan Meiji". Namun begitu. melancarkan Gerakan Reformasi 100 Hari (Hundred Days' Reform} pada tahun 1898.Movement) dan penubuhan Biro Penterjemahan. Dr. langkahlangkah tersebut hanya memperkenalkan modenisasi yang dianggap cetek dan tidak berkesan manakala perkembangan sistem politik. Sementara itu. Sun Yatsen (1866-1925) berpendapat bahawa negara China tidak dapat diselamatkan dengan perubahan sesetengah institusi-institusi sahaja (tidak menyeluruh) dan penderitaan China hanya dapat diselesaikan dengan tindakan menggulingkan dinasti Qing. Sistem pemerintahan berbentuk republik diperkenalkan tetapi tidak membawa banyak erti kepada . Sarjana lain pula seperti yang diwakili oleh Liang Qichao (1873-1929). ilmu Barat untuk kegunaan" (Chinese learning as essence. Walaupun pemerintahan dinasti Qing kemudiannya dijatuhkan melalui Revolusi 1911.hara yang sedang berlaku di negara China. Kejadian-kejadian tersebut telah menyebabkan seluruh rakyat Cina hilang keyakinan terhadap pemerintahan dinasti Qing. usaha gerakan ini mengalami kegagalan kerana maharaja ketika itu tidak mempunyai kuasa sebenar. Pada akhir kurun ke-19.

Sastera moden halaman 350 yang mencontohi sastera Barat juga menjadi popular. namun keadaan politik pada tahun-tahun selepas Gerakan 4 Mei masih tidak tenteram dan stabil. Sistem pendidikan tradisi telah digantikan dengan institusi-institusi pendidikan Barat. jika perubahan pemikiran di kalangan rakyat dan pembelajaran mengenai cara Barat (ilmu Barat) secara keseluruhan tidak berlaku. golongan intelektual Cina amat tertarik dengan dua ideologi Barat iaitu pertama. Pada tahun 1905. Banyak aliran pemikiran falsafah Barat telah diserap masuk ke negara China. karya. Selain perubahan sistem politik. PragmatismeJohn Dewey yang menekankan pendekatan evolusi untuk memajukan keadaan sosial. Pengaruh Barat semakin ketara terutama selepas Gerakan 4 Mei apabila nilai-nilai Barat seperti idea individu. Marxisme yang menekankan pendekatan revolusi yang berinspirasikan kejayaan peristiwa Revolusi Rusia. golongan intelektual Cina berpendapat bahawa China tidak akan menjadi negara moden. negara Eropah atau Amerika Syarikat. pengaruh Barat telah mendorong tercetusnya banyak perubahan-perubahan sosial di negara China.karya berbahasa vernakular telah menggantikan karya-karya berbahasa klasik yang selama lebih dua ribu tahun telah dianggap sebagai ortodoks. Oleh itu. Untuk mencapai matlamat ini. Peperiksaan Perkhidmatan Awam yang telah berrungsi sebagai tangga mobihti ke kelas atasan selama berkurun-kurun lamanya telah dimansuhkan. Selain itu. Puncak gerakan ini ialah Gerakan 4 Mei pada tahun 1919 yang mengakibatkan pertentangan sepenuhnya terhadap cara hidup tradisi lama dan segala ajaran Konfusius. . Dalam bidang bahasa dan kesusasteraan pula. dan keduanya. maka ini bermakna usaha-usaha pemodenan dianggap masih belum selesai dan mencapai matlamat. diperkenalkan Gerakan Kebudayaan Baru oleh kalangan intelektual yang menerima pendidikan sama ada di Jepun.rakyat kerana negara China masih terus mundur. dua konsep yang popular pada masa itu ialah "sains " dan "demokrasi". Walaupun pelbagai usaha dilaksanakan dan perubahan-perubahan berlaku di kalangan orang Cina. kebebasan dan persamaan antara lelaki dan wanita tersebar luas. Berikutan interaksi dengan Barat ini.

Oleh itu. Malaysia amat beruntung kerana memiliki satu khazanah yang kaya dengan pelbagai sumber kerohanian. kemajuan sains dan teknologi telah meningkatkan taraf hidup manusia pada kurun ke-20 dan awal kurun ke-21 ini yang memungkinkan terbentuknya zaman informasi (teknologi maklumat). negara-negara harus bekerjasama untuk menangani segala masalah dan cabaran yang berbangkit daripada globalisasi. Pada ketika ini. integrasi nasional diberikan penekanan sebagai satu nilai yang terunggul dalam proses pembinaan negara. dikupas dan diberi pengertian baru . kedua. Dalam hubungan ini.4. Dalam hubungan ini. pucuk pimpinan negara hendaklah berpegang kepada integrasi nasional yang harus berasaskan keharmonian antara kaum melalui interaksi budaya dan dialog peradaban serta keadilan terhadap semua pihak. Malaysia dan negara-negara lain akan menghadapi tiga prospek yang berkaitan iaitu pertama. Malaysia mempunyai sebuah masyarakat majmuk dengan berbilang kelompok etnik masingmasing mempunyai tradisi budaya yang berakar umbi dalam tamaduntamadun yang bertembung itu. negara Malaysia merupakan satu dataran bagi pertembungan beberapa tamadun utama Timur dan Barat kerana kedudukannya dari segi geografi. kepercayaan dan nilai yang baru harus dikenal pasti untuk dipatuhi di peringkat sejagat. Proses globalisasi dalam zaman informasi ini turut melibatkan Malaysia.1 Prospek Globalisasi: Masalah dan Cabaran Dari segi persejarahannya. dan ketiga.4 TAMADUN CINA DALAM PEMANTAPAN TAMADUN MALAYSIA DAN DUNIA 19.19. Sumber-sumber kerohanian sejagat ini harus digali. Akibatnya kini. interaksi budaya dan dialog peradaban akan menjadi lebih giat dan mendalam. sejak kemerdekaan negara pada tahun 1957. Di peringkat global. Hakikat ini serta implikasi-implikasinya bagi pembinaan negara perlu disedari dan diambil kira oleh para pemimpin dan rakyat Malaysia. Wawasan 2020 yang dilancarkan pada tahun 1991 merupakan cita-cita dan strategi pucuk pimpinan negara untuk menghadapi tiga prospek globalisasi yang tersebut itu. satu set ideal.

sifat mementingkan diri dan sikap materialistik. Dalam proses globalisasi ini. mengakibatkan kemerosotan ketenteraman sosial dan keruntuhan akhlak di kalangan sesetengah masyarakat moden.masalah akibat kemiskinan dan kemunduran. namun manusia masih menghadapi masalah-masalah yang berkesinambungan semenjak dahulu dan baru yang lebih mencabar. Cabaran-cabaran yang dihadapi oleh rakyat Malaysia dalam proses pembinaan negara dan pemantapan tamadun Malaysia terkandung dalam Wawasan 2020. Penemuan-penemuan daripada penelitian semula ini akan menyumbang kepada perumusan ideal. pembangunan ekonomi dan kebendaan jauh lebih pesat berbanding dengan pembangunan kerohanian. pencemaran alam sekitar dan gangguan keseimbangan ekologi akan mengancam kehidupan manusia. institusi keluarga dan perkahwinan menjadi semakin lemah atau longgar kerana diserap oleh unsurunsur negatifmodenisasi. kepercayaan dan nilai untuk negara dan dunia sejagat. dimensi moral dan etika adalah penting dan harus diambil kira demi mengatasi masalah-masalah ini. supaya masalahmasalah pada zaman informasi itu dapat diatasi. seperti kecenderungan kepada amalan rasuah. yang paling utama adalah untuk membentuk sebuah masyarakat dengan sifat-sifat yang diingini. Walaupun banyak kemajuan yang telah dicapai dalam zaman moden halaman 351 ini. Antara masalah-masalah tersebut ialah pertama. sifat tamak haloba. Dan keempat. Ketiga. Masalah-masalah tersebut disebabkan oleh kemerosotan akhlak dan kelemahan manusia sendiri. Kedua. Antaranya. akibat eksploitasi sumber alam secara besar-besaran.dalam konteks semasa. sebilangan besar manusia masih menghadapi masalah. wujud masalah-masalah dalam zaman informasi. sifat mementingkan nafsu. oleh sebab pengagihan kekayaan yang tidak seimbang. Masyarakat yang diidamkan adalah seperti berikut: . Justeru itu.

dan bukan pada kerajaan atau negara. mengamalkan "demokrasi Malaysia" yang mantap. Multimedia Super Corridor (MSC) yang merupakan satu projek untuk memenuhi keperluan telekomunikasi antara negara dengan dunia pada zaman informasi ini. Pada tahun-tahun 1990-an. bermuafakat dan berorientasikan komuniti. Dapat dirumuskan bahawa cabaran yang dihadapi oleh Malaysia adalah untuk mendirikan sebuah negara-bangsa beretika yang terdiri daripada rakyat yang beretika. Projek ini akan melibatkan banyak pelaburan dalam pembangunan tenaga manusia demi perkembangan teknologi peraiatan (hardware) dan program perisian (software). Malaysia memerlukan banyak lagi tenaga manusia yang terlatih dalam pelbagai bidang demi menmgkatkan produktiviti setiap sektor. pendidikan negara harus . supaya rakyat yang berbilang kaum bebas mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama masing-masing tanpa keterasingan. Masyarakat yang bermoral dan beretika dengan rakyatnya berpegang kuat pada nilai-nilai agama dan rohaniah serta mempunyai standard etika yang tertinggi. 2. 3. dan satu institusi keluarga yang teguh supaya kebajikan warganya berkisar pada keluarga. Antaranya. Selain itu. liberal dan bertoleransi. Oleh itu. kerajaan Malaysia telah memperkenalkan beberapa konsep dan rancangan baru untuk merealisasikan matlamat Wawasan halaman 352 2020. yang menempatkan pula dalam keluarga yang beretika. Masyarakat yang demokratik. Masyarakat yang matang. Masyarakat yang berkebudayaan penyayang yang berteraskan satu sistem sosial yang memegang pada konsep kepentingan kolektif mendahului kepentingan individu. 4.1. khususnya perindustrian dan perdagangan.

Justeru itu. Perbandmgan ini dilakukan dengan merujuk kepada wawasan atau strategi dalam bidang-bidang tertentu iaitu bidang politik. Wawasan 2020 terus menyatakan pelbagai wawasan rakyat Malaysia pada kurun ke-21 dan strategi untuk merealisasikannya. 19. Malaysia dan juga beberapa buah negara di Asia Tenggara dan Asia Timur mengalami kegawatan ekonomi yang agak teruk. di samping melatih dan mengeluarkan sumber tenaga manusia. kita mungkin akan menghadapi prospek kemerosotan yang umum. Inovasi yang agak berkesan ialah sektor swasta dibenarkan melabur dalam bidang pendidikan terutamanya pada peringkat tinggi. Nilai-nilai yang harus dioenkan tumpuan dapat dikenal pasti daripada kenyataan ini. kepercayaan dan nilai yang dipegang oleh rakyat dan pucuk pemimpin Malaysia tetap tidak berubah. sekiranya Wawasan 2020 terus menjadi citacitanva.4. psikologi. kini kemampuan sistem pendidikan Malaysia membekalkan kemudahan-kemudahan untuk latihan dan penyelidikan telah meningkat berlipat ganda. Wawasan 2020 mungkin tidak dapat direalisasikan dalam tempoh masa yang dirancangkan. Dua lagi rancangan inovatif dalam pendidikan ialah sekolah bestan (smart school) dan universiti maya (virtual university) yang menggunakan teknologi telekomunikasi dari MSC. Walau bagaimanapun. Sehubungan ini. dan pemeliharaan alam sekitar. Melalui usaha bersama sektor awam dan sektor swasta. . beberapa inovasi telah diperkenalkan dalam bidang pendidikan.2 Tamadun Cina: Relevansinya di Malaysia dan Dunia Berdasarkan masyarakat ideal yang digambarkan di atas.dipertingkatkan dari segi kualiti dan kuantiti. Bahagian ini akan mengenal pasti nilai-nilai itu dan membandingkannya dengan nilai-nilai dalam tamadun Cina untuk melihat persamaan dan kaitan antara kedua-dua set nilai itu. ideal. lalu menjelmakan cita-cita Malaysia sebagai pusat kecemerlangan pendidikan di rantau ini dan juga sebuah negara yang maju pada kurun ke-21. Sejak Julai 1997. pendidikar. ekonomi. Perkembangan ini akan mendatangkan pembaharuan yang bersifat revolusi dalam pendidikan. sosial. Oleh sebab terdapatnya banyak faktor luaran yang di luar kawalan negara kita dan dunia.

Dalam bidang psikologi. yang diidamkan ialah sebuah masyarakat bermoral dan beretika. Selain itu. yang ditekankan ialah mengenai ideal demokrasi (khasnya kematangan. dan berasaskan institusi keluarga yang kukuh.Dalam bidang politik. berkebudayaan penyayang. Tamadun Cina memang bersifat terbuka dan bertolak ansur. keamanan dan keharmonian. keadilan dan dedikasi terhadap negara. sistem etika Cina sejak zaman purba berasaskan keluarga semata-mata dan mengutamakan kebaikan hati (benevolence atau cohumanity) serta keharmonian dalam hubungan antara sebarang entiti (individu. liberal dan bebas dari segi agama dan budaya. ketaatan dan ideal-ideal demokrasi seperti yang terkandung dalam The Grand Unity sebagaimana yang telah dibincangkan sebelum ini. Sifat-sifat psikologis yang diperlukan ialah keyakinan kendiri secara kolektif. Sebagai mana yang telah dibincangkan sebelum ini. kelompok. bersikap teguh terhadap pelbagai cabaran. Selain itu. tamadun Cina dalam proses perkembangannya telah menerima banyak pengaruh agama dan kebudayaan asing kesan daripada interaksi dengan tamadun lain. dan adanya pembebasan psikologi (tidak rasa diri kurang penting). kemuafakatan. Dalam bidang sosial. kesederhanaan. pemupukan kendiri . rakyat Malaysia harus dibangunkan psikologinya agar selaras dengan aspek pembangunan yang lain terutama pembangunan kebendaan. Dalam tamadun Cina yang bercirikan personalisme sebagaimana yang telah dibincangkan. nilai utama yang diberikan tumpuan ialah integrasi nasional (perpaduan nasional). bersifat terbuka dan toleransi. iaitu rasa bangga kerana keahlian dalam masyarakat dan pencapaian masyarakat. komuniti sebagai halaman 353 tumpuan). alam). Tamadun Cina yang berasaskan humanisme dan moralisme memang menekankan keharmonian. tabah hati mengejar kualiti. bersifat saintifik dan progresif. Oleh itu. bersifat bebas untuk mengamalkan tradisi budaya dan ajaran agama. ajaran Konfusianisme mungkin memberi banyak implikasi bagi pemupukan kebudayaan penyayang dan pembangunan masyarakat yang beretika. keadilan.

berjimat-cermat. kesetiaan. Kedua-dua nilai ini khasnya merujuk kepada pengagihan kekayaan secara adil saksama dan pekerjaan tidak dikenal pasti dengan ras. kepercayaan optimistik pada potensi manusia untuk mencapai kecemerlangan individu atau berkelompok. . Nyatalah bentuk. Selain itu. tanggungjawab (komitmen). Dalam bidang ekonomi. Misalnya. Kita harus mengambil satu perspektif perbandingan supaya kebijaksanaan dan fikiran Konfusianisme dan tradisi lain dapat digunakan dalam segala pertimbangan mengenai perkembangan kurikulum dan strategi mengajar dan pengajaran. kepatuhan kepada norma dan peraturan. Lanjutan daripada premis ini ialah kepercayaan bahawa setiap orang tanpa mengira latar belakangnya harus dididik dan boleh dididik. pendidikan merupakan kunci pembangunan dan medium untuk merealisasikan Wawasan 2020. pemupukan kendiri dalam tradisi Cina bertujuan untuk kepentingan keluarga. kerajinan. disiplin din. Sebenarnya keadilan pengagihan kekayaan adalah salah satu ideal dalam The Grand Unity. pengurusan perniagaan dan psikologi perindustrian. warisan-warisan tamadun Cina yang relevan dan menarik hati ialah pertama. negara dan dunia. Selain itu.wajar diamalkan atas premis bahawa manusia berkeupayaan untuk mencapai semaksima kebaikan dan memberi manfaat. semangat bekerjasama dan sebagainya mungkin memberi implikasi yang positif bag! teori organisasi. keadilan dan sikap berpatutan merupakan dua nilai yang penting.bentuk pemikiran ini terdapat dalam tamadun Cina yang sememangnya relevan sebagai pedoman untuk merancang kurikulum dan pedagogi bagi pembangunan psikologi yang dimgini. integriti dan ketaatan akan memanfaatkan halaman 354 pertubuhan perniagaan secara langsung. dan bukan untuk diri sendiri semata-mata. terdapat banyak nilai dalam tamadun Cina yang patut ditekankan dalam aktiviti ekonomi. Banyak inovasi dan ciri baru diperkenalkan ke dalam sistem pendidikan sejak tahun 1990. Dalam konteks ini. kedua. Dalam bidang pendidikan. kesopanan. tingkah laku organisasi. nilai etika seperti keharmonian.

Fahaman mengenai alam dan keadaan kesatuan ini adalah bersifat transendensi dan bukan empirik. 19. Keduaduanya mempunyai konsepsi yang sama mengenai kepercayaan. ketiga.4. manusia berkedudukan setaraf dengan alam. personalisme. guru harus dihormati dan diberi status sosial yang tinggi.3 Kekuatan Tamadun Cina sebagai Sumber Rujukan Selain daripada adanya kaitan tamadun Cina. Pertama. khasnya sistem nilainya dengan Malaysia dan dunia dalam konteks pembentukan semula sistem etika. maka manusia harus berusaha memahami prinsipprinsip alam semesta (tian) supaya tercapai satu keadaan yang dikenali sebagai "kesatuan tian dengan manusia". manusia perlu merujuk kepada tradisi yang menekankan serta mengamalkan hubungan harmoni antara manusia dengan alam semulajadi. Daoisme atau Buddhisme dalam tamadun Cina. Dalam bidang pemeliharaan alam sekitar. kaitannya dengan manusia dan kewajipan manusia bagi mengatasi kemerosotan mutu alam sekitar. pembentukan keperibadian atau ajaran moral dan etika diberikan keutamaan. Mengikut ajaran sama ada Konfusianisme. halaman 355 . Sehubungan ini. ideal dan nilai. perlu ditekankan di sini bahawa terdapat tiga kekuatan tamadun Cina sebagai sumber rujukan. keharmonian yang tertinggi darjahnya harus diusahakan dalam hubungan manusia dengan alam semesta. isu ini menjadi semakin runcing dan memerlukan persetujuan konsepsi dan kerjasama di permgkat sedunia. tamadun harus berdialog antara satu dengan yang lain supaya mencapai satu konsepsi yang rasional mengenai alam. keempat. Nyatalah bahawa warisanwarisan ini adalah berpunca daripada humanisme. kepercayaan bahawa setiap individu harus dan boleh dididik. intelektualisme dan moralisme dalam tamadun Cina.pendidikan sentiasa diutamakan. Secara asasnya. Ideal Konfusian mengenai penubuhan sesebuah negara beretika bersesuaian dengan Wawasan 2020. dan sudut kesesuaian. dan kelima. Walau apapun.

berdasarkan kepercayaan pada perkembangan sepenuh potensi manusia peringkat yang perseorangan.500 tahun dahulu.Khususnya. ideologi Konfusianisme berteraskan humanisme. nilai. adalah sahih lagi komprehensifsehingga masa kini. . kebanyakan sarjana percaya bahawa tamadun Cina mempunyai unsur positif dan kebijaksanaan seperti yang telah dibincangkan. Tegasnya. dari sudut skop yang komprchensif. seperti tamadun. pengurusan perniagaan. ekonomi. intelektualisme dan rasionalisme. Kedua. sifat moral dan prinsip etika yang berkisar kepada lima perhubungan sosial adalah penting dan cukup sesuai untuk memberi ilham kepada mereka yang memikirkan satu sistem nilai yang sewajarnya. Sungguhpun Konfusianisme dikembangkan lebih kurang 2. Malaysia sebagai satu negara-bangsa moden amat komited terhadap pembangunan pendidikan. pemeliharaan alam sekitar. iaitu Lima Perhubungan (wulun). Pelbagai pendapat tentang keistimewaan atau keunikan dan juga kelemahan-kelemahan dalam tamadun Cina telah diutarakan. ketenteraan. Pada tahun. Dan ketiganya. seperti yang dinyatakan dalam The Grand Unity amat berkaitan dengan masyarakat global. pada keseluruhannya. tamadun Cina yang kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan akan terus menjadi satu sumber inspirasi yang relevan bagi manusia pada kurun ke21. Sebilangan kecil mereka menegaskan bahawa tamadun Cina yang wujud dan berlangsung beribu-ribu tahun itu mempunyai unsur-unsur yang kurang sesuai pada masa kini. Dalam Konfusianisme. Namun.tamadun lain yang memiliki jangka hayat yang lama. Tambahan lagi. Dalam hal ini. pendidikan. konsepsinya mengenai perhubungan sosial. adalah secocok dengan fikiran pendidikan moden di Malaysia dan dunia. perubatan dan kesihatan. Wawasan Konfusian mengenai masa depan manusia. keluarga dianggap sebagai satu institusi sosial penting yang seharusnya dipelihara dan dipertahankan. humanitarianisme. dari sudut kaya dengan wawasan dan kebijaksanaan.tahun kebelakangan ini terdapat ramai sarjana yang terlibat dalam perbincangan tentang kaitan tamadun Cina dengan dunia moden dalam pelbagai bidang termasuk politik.

Zaman Meiji. Peranan Korea. Sumbangan Agama dalam Pembinaan Tamadun Jepun. Pemantapan TamadunJepun. Asal-usul nama Jepun dan Geografi. halaman 359 . Interaksi TamadunJepun dengan Tamadun Barat. Zaman Heian. Zaman Nara.1.halaman 356 Bab20 TAMADUN JEPUN Azhar Mad Aros Sejarah Tamadun Jepun.1 Asal-usul Nama Jepun dan Geografi Nama untuk negara Jepun atau Nihon (Nippon) datum bahasa Jepun bermakna Tanoh Matahari Terbit dan juga dikenali sebagai Yamato. Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun. Kesyogunan Tokugawa.1 LATAR BELAKANG DAN PENUBUHAN: SEJARAH TAMADUNJEPUN 20. Falsafah. Zaman SengokuJidai. Pandangan Semesta. Pembaharuan Taika dan Taiho. Kesyogunan Ashikaga. Istilah Nihon digunakan buat pertama kalinya oleh cendekiawan-cendekiawan Korea pada awal kurun ke-7 yang berkunjung ke negara Jepun. Istilah Nippon pula digunakan dengan meluas semasa Era Meiji (1868-1912) dan Era Taisho (1912-1926). Kemasukan Tamadun Barat. Sejarah Awal dan Keluarga Diraja Jepun. Hubungan dengan Kuasa Barat. Kemasukan Agama Kristian. Pemildran Masyarakat Jepun. Istilah Nihon digunakan dengan meluas dan dirujukkan kepada Jepun selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. 20. Zaman Kamakura.

Kepulauan Jepun mengandungi empat buah pulau utama iaitu Pulau Honshu. Gunung yang terkenal di Jepun ialah Gunung Fuji yang mempunyai ketinggian 12. Keadaan muka bumi yang berlainan mempengaruhi keadaan suhu. Shikoku dan Hokkaido. terutamanya arang batu tetapi memiliki kawasan tanah subur untuk bercucuk tanam yang terhad. sumber kekayaan dan kekuasaan. kebanyakannya merupakan gunung berapi aktif dan masih mengeluarkan lahar. panas. Lanar gunung berapi di Jepun merupakan punca utama kesuburan tanah dan bersesuaian untuk kegiatan pertanian. Negara Jepun terletak dalam lingkungan gunung berapi yang aktif di Asia Pasifik (TimurJauh). suhu di Tokyo biasanya dalam lingkungan 37 C pada bulan Januari meningkat kepada 39 C pada bulan Ogos. Dataran. terletak dalam kawasan yang berhawa dingin dan bersaiji apabila tiba musim sejuk. dan dianggarkan terdapat sejumlah hampir enam ratus buah pulau kecil di sekitarnya. Galian sulfur juga terdapat dengan banyaknya hasil daripada letusan gunung berapi yang aktif.461 meter. Daripada sejumlah 250 buah gunung yang terdapat di Jepun. zink. Kinai (Teluk Osaka) dan di Teluk Ise. Kawasan pantai barat dan barat laut Pulau Hokkaido dan Honshu misalnya.dataran ini berpenduduk padat. Purata suhu di Jepun sentiasa berubah-ubah setiap tahun misalnya. Jepun mengalami ikiim sederhana yang mengalami empat musim iaitu musim bunga. Kyushu. aluminium. Tiga kawasan dataran tersebut ialah Kanto (Teluk Tokyo). Jepun merupakan negara yang kaya dengan sumber dan hasil bumi. Dianggarkan sejumlah lebih daripada 50 buah gunung berapi yang aktif dan pergerakan bawah tanah menghasilkan lebih dari seribu pancutan dan kolam air panas di Jepun. Kawasan dataran yang subur dan sesuai untuk kegiatan pertanian kebanyakannya terletak di kepulauan Honshu. dan dataran ini merupakan punca perselisihan dan persaingan di kalangan tuan- . magnesium dan uranium. negara ini juga kaya dengan sumber alam lain terutamanya besi. Tumpuan utama penduduk Jepun sejumlah besamya menetap di Pulau Honshu. merupakan kawasan pengeluaran makanan. Selain arang batu dan sulfur. Kyushu dan Shikoku. kegiatan ekonomi utama masyarakat Jepun ialah kegiatan pertanian dan perikanan. Dari segi ekonomi. Di peringkat awal. luruh dan sejuk. kromium.

Shikoku dan Hokkaido. Mereka merupakan . Jepun memiliki kawasan yang kaya dengan sumber air laut dan orang Jepun amat bergantung sepenuhnya kepada sumber ini. pertanian. iaitu lebih kurang 5.000 tahun dahulu.2 Sejarah Awal Orang Jepun dan Keluarga Diraja Jepun Menurut teorinya.1. orang Ainu (bangsa proto-Caucasoid) telah menduduki Jepun lebih awal berbanding dengan orang Mongoloid.tuan tanah dan keluarga-keluarga feudal. Kekayaan sumber air ini halaman 360 kemudiannya memainkan peranan untuk mengain sistem pengairan. Peningkatan kemasukan orang Mongoloid yang berlanjutan sehingga kurun ke-8 lelah mendorong orang Ainu untuk berpindah ke utara Hokkaido. Orang Mongoloid (China-Monggolia) dan Nusantara (Asia Pasifik). Dalam proses perpmdahan ini berlaku penyerapan orang Amu ke dalam suku bangsa Jepun. perindustrian dan perikanan. Vietnam. Sungai terpanjang ialah Sungai Shinano yang mengalir di barat selatan kepulauan Honshu dan sejauh 229 batu yang dianggap kurang sesuai kerana keadaannya yang cetek hanya sesuai untuk pengangkutan ringan sahaja. Burma dan lain-lain. Dari segi sejarahnya. Orang Jepun telah bercampur-aduk dengan kumpulankumpulan bangsa lain. orang Jepun dikatakan berasal dari tiga keturunan iaitu Orang Ainu (Kaukosid). Keadaan muka bumi yang tidak rata mengakibatkan aktiviti pengangkutan dan komunikasi (perhubungan) tidak berjalan dengan begitu baik dan lancar. antaranya dengan orang Ainu. sekiranya terdapat sungai ia dipisahkan oleh bukit-bukau atau gunung. Orang Jepun berketurunan Mongoloid sampai ke Kyushu melalui negara China dan berhijrah ke Honshu. Faktor terpenting disebabkan bentuk muka bumi yang tidak rata.ganang. Sebahagian besar orang Jepun merupakan keturunan Mongoloid dan mempunyai pertalian rapat dengan orang Cina. Thailand. Kawasan yang sesuai untuk kegiatan pertanian merangkumi hanya seperlima daripada negara Jepun. 20.

Dari segi kepercayaan. tangan dan kaki dilipat dan kadangkala di dada mereka diletakkan batu yang besar untuk menghalang daripada menjelma semula. dengan peralatan budaya diperbuat danpada serpihan batu yang leiah digilapkan. dibuktikan penemuan artifak-artifak antaranya kulit kerang yang ditanam bersama tulang manusia di dalam perkuburan orang Jomon. tulang ikan dan tanah liat. Melalui kaedah arkeologi auu cangali. mereka merupakan masyarakat yang belum berkemahiran dalam bertani (bercucuk Lanam). mereka masih menggunakan kulit binatang atau kul.t kayu sebagai pakaian. Dari segi kebudayaan. Sejarah awal tamadun Jepun dikenali sebagai zaman jomon iaitu istilah yang berasal daripada barang-barang yang dicipta dari sejenis tanah liat iaitu Jomon. dan dipercayai memiliki kebudayaan yang sama dengan Zaman Neolitik. mereka mempercayai suatu jenis kuasa ghaib melalui penciptaan rupa-rupa patung Dewi dari tanah liat dan gada-gada batu yang besar yang dipercayai mempunyai kaitan dengan ilmu sihir. Mereka tinggal menetap dengan sent bina tempat tinggal iaitu rumah dengan menggali lubang dan dindingnya diperbuat daripada jerami.belulang dan kayu. Dalam halaman 361 aspek pengkebumian. menguup hasi! hutan dan mengutip hasil laut terutama menangkap ikan dan kerang. Menjelang tahun 200SM. dan tembikar-tembikar Jomon yang mempunyai kehalusan sent dan corakcorak luar biasa. pengaruh kebudayaan Cina mulai mengalir masuk . Mereka menggunakan peralatan budaya yang diperbuat daripada batu batan. orang yang meninggal tidak dikebumikan menggunakan keianda. maka itu mereka mengamalkan kegiatan memburu bmatang. Penemuan-penemuan ini membuktikan masyarakat asli Jepun telah mencapai tarafseni kebudayaan yang tinggi menjelang tahun 5000SM. Dari segi kegiatan ekonomi. Dan segi sosial.masyarakat primitif yang hidup memburu dan memungul makanan. dipercayai masyarakat ini telah mengikut aliran hidup yang kolektif dan tetap tanpa jurang perbezaan antara golongan kaya dan miskin. tulang.

Antara yang diperkenalkan ialah teknik membuat perkakas tembaga dan besi. Masyarakat zaman ini telah mencapai peningkatan dan kemajuan dalam pertanian antaranya tentang penggunaan tanah. Menjelang kurun ke-4. terutama perubahan mengenai status atau kedudukan dalam masyarakat. Pemimpin-pemimpin Yamato mengabsahkan mereka berketurunan Dewi Matahari (Amateresu) . ketika itu mula menekankan pengaruhnya ke atas Jepun. terbentuk perbezaan-perbezaan di dalam kedudukan sosial dan politik di antara pemerintah dan diperintah. Pembukaan tanah-tanah. dan di kalangan mereka ini kumpulan Yamato (nenekmoyang keluarga Imperial Jepun) muncul sebagai kumpulan politik yang paling berkuasa ke atas kumpulan-kumpulan lain yang dipanggil Uji. tenggala untuk membajak dan pengairan. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak-corak Ibi yang mudah dan kemas. Barang-barang tembikar ini bercirikan garisan-garisan Inrus dan corak. Peningkatan ini membawa kepada wujudnya jurang perbezaan di antara golongan kaya dengan golongan miskin.corak Ibi yang mudah dan kemas. Era Yayoi dibezakan dengan pengenalan peralatan logam dari benua Asia terutamanya dari negara China. Kemunculan lebih ramai pemimpin-pemimpin politik seperti di Yamato (Nara) dan Kyushu. kegiatan memburu binatang dan mengutip hasil hutan masih diteruskan tetapi perbezaan yang ketara ialah pengetahuan tentang pertanian. Nama ini diambil dari suatu jenis periuk belanga tembikar yang dicipta pada ketika itu iaitu dari zaman prasejarah Jepun sehingga hampir kurun ke-4 Masihi. penanaman padi dan pengairan telah meningkatkan pengeluaran bahan makanan (lebihan). dan diperkenalkan amalan menyimpan beras dan barangan pertanian lain. Di peringkat ini. Corak lebih cantik. Kemasukan kebudayaan Cina dan pertembungan ini telah membawa kepada perubahan-perubahan dalam masyarakat Jepun sehingga membentuk kebudayaan baru yang dikenali sebagai Yayoi. Mereka telah menjalankan kegiatan penanaman padi sawah dan sistem batas.ke negara Jepun dan Dinasti Han (206SM-24 TM). menarik. teknik pembuatan yang lebih kukuh dipelajari daripada teknik pembuatan tembikar Korea. kekuasaan kumpulan Yamato meliputi seluruh negara Jepun kecuali di beberapa daerah di Kyushu. Pada zaman kebudayaan Yayoi ini. berwarna-warni. jenis periuk belanga dan tembikar yang baru dan sem berkebun.

ibu kota di Yamato dan menjalankan dasar mengukuhkan empayar Jepun. sebuah pedang best yang panjang dan permata yang melengkung (magatama). Di peringkat ini. Korea memainkan peranan penting sebagai jambatan kemasukan kebudayaan Cina ke negara Jepun. Pada tahun 552 M.dan menentukan bahawa pemujaan dewi ini merupakan penyembahan terulung di negara ini. Maharaja Jimmu Temo yang merupakan maharaja kelima dari keiurunan Dewi Matahari menjadikan Kashiwara.1. sehinggalah semasa pemerintahan Maharaja Yuryaku. Maharaja Jepun ingin menganut agama Buddha tetapi menerima tentangan hebat daripada menteri-menteri. empayar Jepun telah diasaskan pada tahun 660SM iaitu pada Zaman Yayoi. dan melaluinya membuka jalan kepada kemasukan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina ke Jepun. Menurut sejarahnya. Simbol kekuasaan dan alat kebesaran keluarga dirajaJepun (Imperial Jepun) ialah sebuah cermin tembaga. Apakah kepentingan Korea kepada negara Jepun ketika itu? Penaklukan Korea telah membuka hubungan langsung antara Jepun dengan Semenanjung Korea. Jepun menumpukan perhatian kepada pengukuhan empayar termasuk menakluki sebahagian daripada Semenanjung Korea. kumpulan Yamato merupakan kalangan pemimpm terawal dan membawa kepada perpaduan terhadap negara tersebut.100 tahun. halaman 362 dan melaksanakan dasar imperialisme terutama ke atas beberapa bahagian di Semenanjung Korea. Beliau memberi patung (Buddha) kepada Perdana Menteri Soga yang mendirikan . 20. Raja Pakche iaitu salah seorang daripada pemerintah tiga kerajaan di Korea telah mempersembahkan beberapa buah buku mengenai doktrin agama Buddha dan sebuah patung Buddha kepada Kerajaan Imperial di Jepun. Pemerintah ketika itu.3 Sejarah Awal Penubuhan Negara Jepun dan Peranan Korea Sebagai Jambatan Kemasukan Tamadun Cina Menurut catatan Rekod atau Kojiki perkara-perkara purba. Selama 1.

telah membawa kepada perubahan dan pembaharuan. halaman 363 Shotoku Taishi mengirim suatu utusan yang besar ke negara China pada tahun 607 M dan utusan-utusan seterusnya. namun agama ini akhirnya diberikan kedudukan yang kuat. konsep politik dan etika Konfucius. Penerimaan dan pengukuhan kedudukan agama Buddha di Jepun dimainkan oleh peranan pengaruh Maharani Suiko Putera Mahkota Umayado (572-621 M) dan Putera Umayado ini dikenali sebagai Shotoku Taishi. DAN PEMANTAPAN TAMADUN JEPUN SEHINGGA 1912 . Kebudayaan Cina memainkan peranan dalam pembentukan tamadunJepun untuk selama setengah kurun berikutnya. Apakah perubahan dan pembaharuan yang telah diperkenalkan dan dilaksanakan semasa pemerintahan Shotoku Taishi ini? Antaranya ialah pada tahun 604 M. Hubungan antara Jepun dengan Korea dan China semakin meningkat. Shotoku Taishi mudah menerima agama Buddha dan baginda merupakan wall agama Buddha pertama dan penaung pelajaran terulung di Jepun. Walaupun di peringkat awal kemasukan agama Buddha wujud penentangan dan perasaan tidak puas hati. Kuil ini kemudiannya telah dibakar oleh beberapa pegawai kerana dianggap membawa wabak penyakit yang dahsyat ke seluruh negara. sehingga ramai tukang yang mahir dalam sent bina.sebuah kuil. Penerimaan agama Buddha dan pengaruh kebudayaan Cina terutama mengenai idea-idea dan ilmu pengetahuan. sent lukis dan kerja-kerja logam dan sebagainya telah dibawa masuk dari Korea. seni pahat.2 PEMBINAAN. Shotoku Taishi memperkenalkan Perlembagaan 17 Artikel yang berasaskan ajaran agama Buddha. termasuk kuil Horyuji (Nara). Dalam bidang seni bina. PERKEMBANGAN. beliau telah membina kuil-kuil yang indah. 20.

mengutip cukai dan mengambil tenaga buruh untuk kerja wajib. kebudayaan dan pelajaran.2. Jepun telah mengirim sejumlah besar pelajarnya ke China dan pelajar-pelajar ini memainkan peranan penting membawa masuk mengenai ilmu sains dan kesusasteraan. Selain melalui saluran diplomatik. Menurut kod ini. negara Jepun dibahagikan mengikut wilayah (kuni) dan setiap wilayah ditadbir oleh gabenor (kami) yang dilantik oleh Kerajaan Pusat. Wilayah-wilayah dibahagikan kepada beberapa daerah (Gun atau Kori) dan ditadbir oleh gabenor-gabenor daerah (Gunshi). Antara pembaharuan terpenting ialah pengenalan struktur kerajaan yang sistematik iaitu sistem pentadbiran pusat berasaskan sistem kerajaan Tang di negara China. terdapat sejumlah 66 buah wilayah yang mengandungi 592 daerah. Jabatan Pemujaan lebih penting berbanding dengan Jabatan Negara. Pembaharuan Taika merangkumi sistem politik dan pentadbiran.1 Pembaharuan Taika dan Kod Taiho Dalam proses pembentukan tamadun Jepun ini. terdirinya sebuah ibu kota mengikut contoh Chang-an di China iaitu Kota Nara. Pegawai. kematian Shotoku Taishi pada tahun 621 M tidak memutuskan hubungan antaraJepun dengan negara China secara langsung dan tidak secara langsung melalui Korea. Pada tahun 702 M. pemikiran dan nilai-nilai moral agama Buddha dan Konfucius ke negara Jepun. Daftar penduduk dan peruntukan tanah dikekalkan. Pada kurun ke-8. Kerajaan Pusat dibahagikan kepada dua bahagian iaitu Jabatan Pemujaan ffingi-kan) dan Jabatan Negara (Dajo-kan).20. Utusan-utusan ke negara China membawa idea-idea dan ilmu pengetahuan Cina balik ke negara Jepun. diperkenalkan Kod Taiho (Taihoryo) dan melaluinya struktur kerajaan telah dikaji semula. Pada tahun 645 M berlaku suatu rampasan kuasa yang dipimpin oleh sekumpulan pelajar yang kembali dari negara China dan mereka memperkenalkan beberapa perubahan yang dikenali sebagai Pembaharuan Taika. Menjelang kurun ke-8. dan ia mempercepat pengaliran masuk idea-idea.pegawai di peringkat wilayah dan daerah bertanggungjawab untuk menjaga keamanan dan kestabilan. Bilangan wilayah semakin meningkat apabila tanah-tanah baru diterokai dan dimajukan. Sistem baru yang diperkenalkan ini merupakan pengaruh dari . Berdasarkan sistem baru ini.

20. Di bidang politik. kemunculan aristokrasi yang memainkan peranan penting dalam struktur Kerajaan di Yamato. Kelas aristokrat ini kemudiannya. pusat agama Buddha dan perkembangan keseniaan dan terletak di bawah pengaruh keluarga Fujiwara.2 Zaman Nara (710-784 M) Dalam adat resam keluarga diraja Jepun. memainkan peranan penting (dominan) dalam sejarah perkembangan politik Jepun sejak kurun ke-8 sehingga kurun ke-12 Masihi. iaitu sebuah kuil terawal yang kesemuanya merupakan binaan kayu tertua di dunia. banyak kuil Buddha dibina dan termasuklah Horyuji. Tradisi ini tidak diikuti oleh Maharani Gemmyo apabila pada tahun 710 M beliau mendirikan ibu negara yang tetap di Nara dan diikuti hampir keseluruhannya oleh pemerintah-pemerintah terkemudian.kebudayaan Cina terutama struktur kerajaan dinasti Tang. Istana keluarga diraja serta kerabat dan golongan bangsawan terutama kerabat Fujiwara mengadakan upacara-upacara agama Buddha yang penting. Pada waktu ini diperkenalkan penciptaan Daibutsu (patung Buddha) yang terkenal. Selaras dengan perkembangan agama Buddha. kesenian. Berdasarkan peranan sebagai pusat agama Buddha. Nara merupakan pusat pentadbiran. ia berhubungkait dengan aspek politik. seni tulis dan kesusasteraan. Maharaja atau Maharani yang menaiki takhta akan bertukar tempat atau memindahkan ibu negara (pusat kerajaan) dan ini merupakan suatu tradisi penting. Pembaharuan Taika dan Kod Taiho telah membina asas dan membawa kepada pembentukan sebuah kerajaan yang lebih sistematik (lengkap) dan teratur. wujud cubaan untuk mempengaruhi politik dari kalangan sami Buddha terhadap keluarga diraja Jepun tetapi dapat dihalang dan dikawal sepenuhnya.2. . halaman 364 Di samping itu dari segi pencapaian.

2. 20.100 tahun iaitu sehingga era pemerintahan Meiji. Kemasukan agama Buddha ke Jepun disertai oleh kesenian-kesenian dari negara China yang lain.Dalam konteks ini. berlaku pembaharuan-pembaharuan yang . dan perlantikan jawatan Perdana Menteri merupakan hak turun-temurun. keluarga Fujiwara semakin berkuasa terutama di antara tahun 866 sehingga 1.Kyo (Kyoto) dan menjadi pusat kerajaan diraja selama hampir 1. Maharaja Kammu telah mendirikan ibu negara baru di Heian. Pemangku Raja Fujiwara yang paling berkuasa dan terkenal ialah Michinaga yang menguasai sepenuhnya kerajaan diraja di antara tahun 996-1017 M. ramai Maharaja Jepun yang telah bersara menjadi samisami Buddha. orang Jepun sudah biasa dengan tulisan Cina tetapi pada zaman Nara orang Jepun buat pertama kalinya telah berjaya menghasilkan kesusasteraan mereka menggunakan bahasa Cina. Zaman Nara merupakan zaman yang menandakan kemuncak peminjaman kebudayaan dari negara China. Kedudukan pengaruh keluarga Fujiwara semakin meningkat serta berjaya mengekalkan kuasa-kuasa mereka sepenuhnya sehingga kemudiannya kuasa mereka dilemahkan oleh golongan tentera atau perwira (samurai). Karya sastera yang dihasilkan berbentuk penulisan sejarah (historiografi) dan antara yang terpenting ialah Nihonshoki (Nihongi) yang disusun dalam bahasa Cina pada tahun 720 M. Berdasarkan kepada penulisan sejarah. Dalam Zaman Heian. Di Nara. Keluarga Fujiwara mulai halaman 365 memonopoli jawatan-jawatan Pemangku Raja (Sessho) dan Pengarahpengarah Awam (Kampaku). Selepas pemindahan ibu negara ini.160 dan zaman ini juga dikenali sebagai Zaman Fujiwara.3 Zaman Heian (794-1185 M) Pada tahun 794 M. Dalam bidang seni tulis dan kesusasteraan. agama Buddha dikatakan menikmati lebih banyak sokongan daripada Shintoisme.

Perkembangan ini memperlihatkan unsur-unsur atau ciri- . Kurun ke-10 dan ke-11 merupakan zaman keemasan bagi perkembangan prosa Jepun. Pada tahun 960 M. Golongan aristokrat di peringkat wilayah memiliki hubungan istimewa dengan aristokrat di peringkat pusat (Kyoto) atau biara-biara yang berpengaruh. Dalam bidang politik. muncul kelas aristokrat yang dikuasai keluarga Fujiwara. seni bina dan lain-lain menunjukkan ciriciri Jepun. berlaku perkembangan senarai tulisan Jepun atau Kana. Kesenian dan pertukangan iaitu lukisan. hubungan antara Jepun dengan China tidaklah berbentuk peminjaman sebaliknya unsur-unsur pinjaman dengan unsurunsur Jepun.mencorakkan pembentukan tamadun Jepun sama ada dalam bidang politik. Sistem Kana telah member! rangsangan kepada perkembangan puisi (waka). Pada Zaman Heian. golongan aristokrat semakin meningkat kekayaan dan hasil kerajaan pusat semakin merosot yang dalam jangka masa panjang menyumbang kepada kemerosotan kuasa dan pengaruh pemerintah. Dalam bidang ekonomi. Manakala dalam bidang keagamaan. Keluarga Fujiwara memainkan peranan penting dalam perkembangan kesenian kerana mereka merupakan penaung. Pada waktu ini. terutama untuk melindungi daripada pemungut-pemungut cukai kerajaan pusat. Antara hasil kesusasteraan yang luar biasa ketika itu ialah sebuah novel berjudul The Tale of Genji karya Lady Murasaki. prosa dan kegiatan kesusasteraan dalam bahasa Jepun. Manakala biara atau kuil Buddha yang berkuasa juga memiliki sejumlah besar tanah. agama Buddha Tendai dan mazhab Buddha dikenali sebagai Shingon telah diperkenalkan oleh Saicho dan Kukai. Dalam bidang kebudayaan. Mereka menguasai dan memiliki sejumlah besar tanah yang diperolehi sebagai hadiah kerana perkhidmatan mereka. pembaharuan dan pencapaian- pencapaian memberikan kesan positif terhadap pembentukan kebudayaan tamadun Jepun. Jepun mengambil keputusan menamatkan hubungan rasmi dengan China dan perkembangan kebudayaan diberikan suatu imej yang baru. ukiran. perubahan. Kana dibahagikan kepada dua iaitu hiragana iaitu sesuatu huruf adalah dalam bentuk berangkal atau bergaya dan satu lagi ialah katakana. Mereka berusaha untuk mencapai kematangan intelektual dan tidak lagi pinjam-meminjam atau bergantung kepada kebudayaan Cina. ekonomi atau kebudayaan.

diperkenalkan pemerintahan berbentuk ketenteraan (Kesyogunan) dan di waktu ini mulanya berakar umbi sistem feudal di Jepun. Dalam bidang ekonomi. Pada Zaman Kamakura. berlaku beberapa perubahan. ke.2.uarga Minamoto memenangi persaingan ini dan mereka kemudiannya mengsaasKan Kesyogunan Kamakura.ciri Jepun yang lebih jelas berbanding sebelum ini. Dalam bidang politik. Tindakan pertama beliau ialah mendirikan ibu negennya di Kamakura dan mewujudkan era baru dalam sejarah tamadun Jepun iaitu Zaman Kamakura (1185-1331 M). pembaharuan dan pencapaian penting terhadap pembentukan tamadun Jepun. seolah-olah dibayangi oleh unsur. 20. Kesyogunan Kamakura memainkan peranan penting . Yoritomo membenarkan keluarga diraja dan keluarga Fujiwara meneruskan kerajaan mereka di Heian. Kerajaan berbentuk tentera ini dikenali sebagai Bakufu (Kerajaan Khemah).4 Zaman Kamakura (1185-1331 M) Kemuncak kepada persaingan dan pertelingkahan antara Keluarga Taira dengan keluarga Minamoto ialah peperangan yang meie:ui paaa tahun 11SC hmgga 1185M. keluarga Fujiwara tidak halaman 366 lagi menonjolkan pemimpin-pemimpin yang berkeupayaan dan berkaliber. Sebaliknya. Dalam peperangan tersebut. Pada tahun 1192. muncul dua keluarga penting yang begitu berpengaruh iaitu Minamoto dan Taira yang terdiri daripada golongan Tentera atau perwira dan menuntut hak keturunan mereka daripada keluarga diraja. beliau mengambil gelaran SeiI-Taishogun (Panglima) dan ini merupakan bentuk pemerintahan kediktaktoran tentera atau kesyogunan pertama di Jepun iaitu Kesyogunan Kamakura. Dalam persaingan dan pertelingkahan antara dua keluarga ini. keluarga Mmamoto memenangi peperangan ini dan pemimpinnya Minamoto Yonmoro muncul sebagai pemimpin yang paling berkuasa di Jepun. Menjelang akhir kurun ke-11.unsur tamadun Cina.

Antara karya tersebut ialah Heike Monogatari dan (Cerita kejatuhan Keluarga keluarga Heike) Taira yang pada memperihalkan tahun 1233. dan karya-karya Saigyo (118.1190) yang merupakan seorang sami dan penyajak terkenal. mendorong kemunculan pedagang-pedagang dan mereka ini kemudiannya membentuk persatuan-persatuan perdagangan (guilds). kegiatan kesenian dan kesusasteraan berkembang pesat terutamanya kerana minat yang ditunjukkan oleh golongan aristokrat terhadap puisi (waka) Jepun. Peningkatan perniagaan mendorong pertumbuhan ekonomi wang dan pertukaran wang. Dalam bidang kebudayaan. pada zaman ini muncul pelbagai mazhab . Lukisan atas gulungan kertas (emakimono) dan lukisan potret merupakan seni yang begitu terkenal dan penting. sehingga membawa kepada urbanisasi (perbandaran) baru. Manakala di kalangan orang kebanyakan. Maharaja dan golongan bangsawan di Kyoto meneruskan adat-adat tradisional aristokrasi. Di Kyoto. Di samping itu. diperkenalkan penulisan prosa bergaya baru dengan menggunakan stall yang bersemangat. dan peningkatan kegiatan perniagaan.dalam pertumbuhan ekonomi Jepun terutamanya berlaku peningkatan hasil pengeluaran pertanian dan pembuatan serta penggunaan peralatan untuk pertanian. berlaku peningkatan dalam aktiviti pertukangan tangan. Peningkatan hasil pertanian dan pembuatan ini mendorong kepada lebihan hasil pengeluaran sehingga membawa kemunculan pasarpasar dan kedai-kedai. suatu jenis kebudayaan baru sedang dipopularkan di kalangan golongan perwira. perkembangan dipengaruhi oleh peristiwaperistiwa politik yang terbahagi kepada dua iaitu pertama. Peningkatan dalam bidang ekonomi. terutamanya di Kamakura (Kesyogunan Kamakura).patung Raja-raja Dewa (Kongo Rikishi). Keduanya. Kebanyakan puisi ini diminati oleh golongan aristokrat. Antara hasil karya yang halaman 367 terkenal ialah antologi puisi-puisi Jepun berjudul Shin Kokin Wakashu (Kokin Wakashu Baru) yang disusun pada tahun 1205. Unkei dan Kaikei merupakan dua pengukir terkenal yang mengukir patung. kebangkitan Perkembangan dalam bidang seni lukis dan seni ukir memperlihatkan peranan penting golongan aristoktrat. Dalam bidang keagamaan.

pembaharuan dan pencapaian dalam bidang ekonomi. Berbanding Kesyogunan Kamakura.agama Buddha.5 Kesyogunan Ashikaga (1338-1533 M) Pada tahun 1335. mazhab agama Buddha Tendai dan Shingon kekal dan popular. negara Jepun telah mengalami beberapa perubahan. mazhab Jodo-Shinshu (Ikkoshu) yang diasaskan oleh Shinran (1173-1262). Nitt Yoshisada (1301-1338) dan Ashikaga Takauji (1305-1358). Pada tahun 1333. Di kalangan golongan aristokrat. dan agama. Dalam bidang pertanian. kebudayaan dan sosial. Dalam bidang ekonomi. Pada zaman Kesyogunan Ashikaga. Antara mazhab yang muncul ialah mazhab Jodo (1175) yang diasaskan oleh Sami Honen (1132-1212) dan popular di kalangan golongan kebanyakan. 20. Kesyogunan Ashikaga dari segi politik gagal untuk mengenakan kawalan sepenuhnya ke atas kelas tentera wilayah dan daimyo atau tuan-tuan tanah feudal. Kegagalan ini akhirnya menyebabkan ia mengalami kemerosotan dan akhirnya. mazhab Hokkeshu yang diasaskan oleh Nichiren (1222-1283). Kesyogunan Kamakura digulingkan oleh Maharaja Godaigo (1288-1339) dengan sokongan beberapa jeneral iaitu Kusunoki Masashige (1294-1336).2. Ashikaga Takauji telah melancarkan pemberontakan dan penentangan terhadap kerajaan diraja (Keluarga Imperial) yang dipimpin oleh Maharaja Godaigo. Kejayaan menundukkan kuasa keluarga diraja mendorong kepada Ashikaga Takauji untuk melantik dirinya sebagai Sei-ITaishogun pada tahun 1338 dan mengasaskan Kesyogunan Ashikaga. Maharaja Godaigo gagal untuk mempertahankan kekuasaan dan pengaruh keluarga diraja dan pada tahun 1335 digulingkan oleh Ashikaga Takauji. dan mazhab Buddha Zen yang di bawa masuk ke Jepun semasa Zaman Heian popular terutamanya di kalangan kelas perwira. setiap tahun diusahakan dua jenis tanaman iaitu . perubahan penting berlaku dalam bidang pertanian dan perindustrian. Syogun Yoshiaki dipecat oleh Oda Nobunaga seorang daimyo yang paling berpengaruh pada tahun 1753.

biara (terakoya) berkembang dengan pesat. tanaman teh dan kapas ditanam secara besar-besaran dan diperkenalkan sistem pengairan. muncul beberapa mazhab agama Buddha seperti Judo Shinshu yang begitu terkenal dan biara. Dalam bidang kebudayaan. berlaku perubahan dan pencapaian terutamanya dalam seni bina. Secara umumnya. pembuatan dan pengeluaran barangan tembikar dan perlombongan terutama emas. . Dalam bidang perindustrian. perak dan tembaga semakin meningkat. kesusasteraan dan sebagainya. muncul dua pelukis terkenal ialah Tosa Mitsunobu dan Kano Motonobu.selepas penanaman padi ditanam Halaman 368 pula gandum atau barli. muncul organisasi-organisasi yang serupa dengan persatuan (za) atau guilds yang berperanan memonopoli pengeluaran dan pemasaran sebarang barangan. Dalam bidang ekonomi. Ini meningkatkan hubungan perdagangan di peringkat tempatan dan luar negeri. Pertumbuhan ekonomi ini telah menggalakkan kemunculan persatuanpersatuan kewangan (Tanomoshiko/Mujinko) dan pertumbuhan ekonomi wang. pembaharuan dan pencapaian zaman Kesyogunan Ashikaga ini merupakan warisan yang penting kepada tamadun Jepun masa kini. Upacara teh (Cha-nu-yut) dan penyusunan bunga (Ikehana) menjadi popular terutama di kalangan aristokrat. sent lukis. Mengenai kesusasteraan. dan penggunaan kuda dan sapi untuk proses penanaman. Mengenai seni lukis. Sarugaku (sejenis pengajuan komik) dan Dengaku (sejenis tarian dan muzik) begitu popular di kalangan rakyat. muzik dan tarian dipopularkan dalam Zaman Muromachi. Kemerosotan Kesyogunan Ashikaga menimbulkan huru-hara politik untuk suatu jangka waktu yang dikenali sebagai Sengoku Jidai (era peperangan). Antara seni bina penting ialah Pavillion Emas (Kinkaku) di Kitano. No iaitu drama menjadi popular di kalangan golongan aristokrat dan bangsawan tempatan. perubahan. Dalam bidang agama. Kyoto yang dibina oleh Ashikaga Yoshimitsu dan Ashikaga Yoshimasa. Kyoto dan Pavillion Perak (Ginkaku) di Higashiyama.

Muncul beberapa pelukis terkenal iaitu Kano Eitoku dan Kanu Sanraku yang melukis penuh dengan kekayaan warna-warni dan kualiti kehidupan. pedagangpedagang {chonin) telah memperluas kegiatan perniagaan mereka ke seluruh negara Jepun dan monopoli za atau persatuan-persatuan dipecahkan pada tahun 1568. Oda Nobunaga menggalakkan hubungan kebudayaan dengan orang-orang Eropah. walaupun wujud ketidakstabilan politik tetapi kegiatan ekonomi dan kebudayaan tetap berkembang terutamanya melalui peranan Oda Nobunaga dan Hideyoshi. pengaruh dan keunggulan. Mata wang syiling tembaga telah digunakan dengan meluas dan dipertingkatkan pengeluaran emas. Upacara minum teh di kalangan orang Jepun begitu terkenal . Ketidakstabilan politik ini akhirnya membawa kemunculan seorang pemimpin tentera yang teragung iaitu Oda Nobunaga (1534-1582). Kedua.2. Zaman Sengoku Jidai menyaksikan bagaimana pemerintahnya.dua pemimpin agung tentera ini menggalakkan perkembangan kegiatan perdagangan. Dan segi politik. yang dalamnya mengandungi pintu-pintu sorong (fusuma) dihiasi dengan lukisanlukisan. Oda Nobunaga merupakan tokoh yang berperanan penting ke arah penyatuan negara Jepun di samping seorang tokoh agung lain iaitu Hideyoshi. Diperkenalkan pendaftaran tanah baru dan sistem cukai tanah yang lebih tersusun. Dalam bidang ekonomi. zaman Sengoku Jidai merupakan zaman ketidakstabilan politik yang penuh dengan perpecahan dan peperangan.20. perak dan tembaga untuk memudahkan percetakan syiling-syiling ini. pencapaian dalam seni bina dengan pembinaan istana-istana yang indah antaranya Istana Fushimi. la berlangsung sekitar akhir kurun ke-15 dan awal kurun ke-16. Dalam bidang kebudayaan.6 Zaman Sengoku Jidai Zaman Sengoku Jidai merupakan zaman yang penuh dengan persaingan dan peperangan di kalangan daimyo-daimyo untuk merebut kekuasaan. halaman 369 Dalam zaman ini.

mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai kecuali mazhab Ikko dan bertindak tegas terhadap penganut Kristian. Melalui hubungan kebudayaan dengan Barat terutama di zaman Oda Nobunaga. cermin mata. . iaitu Hideyoshi mati pada tahun 1598 dan kekuasaan politik di bawah pengaruh sekutunya. Menjelang tahun 1582. beliau bersikap tegas dan keras terhadap beberapa mazhab agama Buddha terutamanya mazhab Tendai dan mazhab Ikko dengan matlamat untuk mengawal mazhab. seluar panjang. Namun begitu. Dominican) menyebarkan agama ini ke seluruh Jepun. butang [botan] dan dalam bahasa Jepun ialah pan. Orang Jepun yang memeluk agama Kristian terdiri dari kalangan petani dan golongan daimyo.000 penganut Kristian. halaman 370 Zaman Sengoku Jidai berakhir apabila salah seorang pemimpin tentera agungnya. Berbeza dengan Hideyoshi. dan bahasa Belanda (doek iaitu itik dan zukku dalam bahasa Jepun).mazhab ini. Franciscan. beliau bertoleransi dengan mazhab. jihan dan botan). seluar dalam [gibao]. Toleransi terhadap mazhab agama Buddha telah mendorong agama ini berkembang pesat di Jepun. kerusi. Bahasa Jepun diperkayakan perbendaharaannya dengan menerima masuk istilah-istilah asing terutama dari bahasa Portugis (roti [pao]. Tokugawa leyasu (1542-1616). pelbagai jenis barangan Barat diperkenalkan (tembakau. terdapat lebih kurang 200 buah gereja dan hampir 150. Antaranya ialah mengeluarkan undang-undang mengharamkan agama Kristian dan mengarahkan semua paderi keluar dari Jepun. Namun begitu beliau menyambut baik kedatangan pedagang-pedagang Portugis. bahasa Sepanyol (jabon atau sabun iaitu shabon dalam bahasa Jepun).dan ini mendorong kepada perkembangan kesenian tembikar. terutamanya membuat cawan dan teko untuk upacara teh. roti) terutamanya oleh pedagang dan pengembang agama Kristian. dasar Oda Nobunaga yang menyambut baik dan membenkan perlindungan membolehkan mubalighmubaligh Kristian dari pelbagai mazhab (Jesuit. dan penganut Kristian Jepun telah dianiaya. Dalam bidang agama. topi. jam.

7 Kesyogunan Tokugawa (1603-1867 M) Tokugawa leyasu merupakan sekutu paling berkuasa kepada Hideyoshi semasa zaman SengokuJidai. Dalam bidang ekonomi. dan mengamalkan sistem feudalisme. Secara umumnya. pemerintahan Kesyogunan Tokugawa membawa zaman kestabilan dan keamanan yang berlangsung selama hampir 200 tahun kepada negara Jepun. Mubaligh-mubaligh serta penganut agama Kristian Jepun dihukum bunuh. Apabila dasar pemencilan dilakukan. Ini membuka peluang kepada Tokugawa leyasu untuk menguasai politik di antara tahun 1603 sehingga 1616 dan kemudiannya mengasaskan Kesyogunan Tokugawa. kaum tani (Nomin).2. daimyo dan Hatamoto. Golongan samurai Tokugawa menikmati kedudukan istimewa di kalangan rakyat jelata. dan saudagar (Chonin). Faktor utama membawa dasar pemencilan ialah kerana tercetusnya Pemberontakan Shimbara (1637-1638) di Kyushu yang dianggap oleh Bakufu sebagai pemberontakan penganut Kristian Jepun terhadap pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. selepas tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa mengambil keputusan untuk melaksanakan dasar pemencilan Jepun dengan menutup pintu kepada dunia luar dan ia berlangsung hampir selama 200 tahun. keduaBerbanding Oda Nobunaga dan Toyotomi Hideyoshi. Golongan rakyat jelata dibahagikan kepada empat kumpulan iaitu pahlawan (samurai). sebelum tahun 1630-an pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah menggalakkan perdagangan terutama dengan perdagangan asing dan membuka pintu kepada kemasukan semula agama Kristian. perdagangan asing telah diharamkan dan orang asing diusir keluar. . Kematian Hideyoshi telah membuka ruang kosong kepada politik Jepun. petukang {Shonin).20. leyasu berjaya tanggungjawab menyatukan berbanding duatokohtadi. Dalam bidang politik dan pemerintahan. Beliau merupakan pemimpin teragung di Jepun pada kurun ke-17 dan Kesyogunan Tokugawa merupakan memenuhi pemerintah kerajaan tentera paling Jepun lama (1603-1867). Dalam sistem sosial Bakufu. Dalam bidang pendidikan. wujud pembahagian kelas masyarakat yang begitu ketat iaitu di puncak piramid ialah golongan bangsawan (kuge).

2. dan terdapat hampir 60. Bakufu dan tuan-tuan tanah mendirikan sekolah-sekolah elit untuk anak-anak samurai. Ini ditambah dengan masalah-masalah luaran terutamanya dengan kedatangan kuasa-kuasa Barat ke Jepun.8 Zaman Meiji (1868-1912 M) . Seni lukis terutamanya ukiyo-e. 20. puisi. kemahiran-kemahiran asas iaitu membaca. sastera. Di samping itu. Di peringkat ini. kabuki dan sebagainya berkembang pesat dan di antara pelukis terkenal ialah Hishikawa Moronobu pengasas sekolah sem lukis ukivo-e. Kejatuhan Kesyogunan Tokugawa telah membuka ruang kepada proses pemodenan Jepun melalui dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) dengan pengembalian atau pemulihan kuasa kepada Maharaja Jepun.masyarakat Tokugawa merupakan golongan berpelajaran.000 sekolah-sekolah kampung (terakaya) didinkan terutama untuk menampung keperluan pendidikan anak-anak petani. menulis dan mengira merupakan sukatan utama. Kesyogunan Tokugawa mengalami zaman kemerosotan dan keruntuhan berikutan sistem politik dan pemerintahan Bakufu yang dianggap semakin lemah kerana masalah-masalah dalaman termasuk penentangan yang menggunakan slogan 'SonnoJoi' iaitu 'Junjung Maharaja: Usir Orang-orang Gasar' (orang-orang asing). muncul seorang sejarawan Jepun yang terkenal iaitu Aral Hakuseki yang menulis sebuah karya berjudul Koshitsu (Suatu Tinjauan Penulisan Sejarah Purba). Dalam bidang kesusasteraan. Pembelajaran bahasa Belanda atau Rangaku dan kajian terhadap buku-buku halaman 371 klasik Cina dan Kung Fu Tze telah dilakukan yang juga mendapat sokongan daripada golongan daimyo. kerajaan berbentuk tentera ini runtuh pada tahun 1867 dan secara langsung menamatkan sistem feudalisme. muncul beberapa tokoh sastera dan penyair-penyair yang agung antaranya Chikamatu Monzaemon (pengarang drama). lhara Saikaku (penulis novel) dan Matsuo Basho (pakar haiku atau pantun tujuh belas suku kata). Akhirnya.

Matlamat utama pemulihan ini ialah untuk mengembalikan semula Maharaja kepada kedudukannya yang sebenar sebagai ketua masyarakat Jepun yang tertinggi dan bersesuaian dengan keturunannya dari Dewi Matahari. Dalam bidang perundangan. Maharaja Meiji berusia 16 tahun ketika berlangsungnya peristiwa ini maka itu beliau hanyalah merupakan ketua negara yang simbolik kerana kepimpinan kerajaan dikuasai oleh beberapa pemimpin samurai muda terutama dari suku kaum Satsuma dan Choshu atau oligarki Sat. memansuhkan tentera feudal dan memperkukuhkan tentera pusat. Pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji menyedari bahawa kedatangan kuasa.Dengan kejatuhan Kesyogunan Tokugawa. mengambil alih beban hutang semua daimyo dan Han (kerajaan bawah kuasa feudal). Untuk mencapai matlamat tersebut. dasar pemodenan dilaksanakan iaitu yang meliputi pembentukan semula institusi-institusi politik. sistem kerahan tentera moden. Langkah pertama ke arah modenisasi Jepun ialah sistem feudalisme dihapuskan. negara Jepun dibahagi-bahagikan menurut halaman 372 daerah (Ken). Sistem undang-undang . ekonomi dan sosial menurut garisan panduan dari Barat. pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji bermatlamat untuk menjadikan kerajaan baru sebuah negara yang kaya (ekonomi) dan tentera yang kuat (Fukoku Kyohei) di samping memodenkan negara tersebut. suatu peristiwa penting berlaku di negara Jepun iaitu Pemulihan Meiji pada tahun 1868. Bagi menghadapi ancaman ini.undang moden.cho. Dengan pemansuhan sistem feudalisme maka beberapa dasar mengenainya diperkenalkan iaitu semua tanah diserahkan dan merupakan hak milik diraja. dan latihanlatihan ketenteraan melalui penubuhan akademi-akademi tentera. diperkenalkan beberapa pembaharuan untuk membentuk suatu sistem undang. memperkenalkan sistem kerahan tentera moden.kuasa Barat merupakan suatu ancaman kerana dasar imperialisme mereka. Dalam bidang ketenteraan. angkatan tentera darat dan laut dipermodenkan menurut cara Barat dengan memperkenalkan industri persenjataan moden. penghapusan sistem atau hierarki sosial ketat terutama menghapuskan sistem kelas.

sains dan teknik perindustrian Barat dan mengambil sejumlah besar pakar untuk mengajar kemahiran kepada rakyat Jepun di dalam negeri. diperkenalkan pengangkutan kereta api melalui pembinaan landasan-landasan kereta apt untuk mengangkut penumpang dan barangan ekonomi. Bagi mencapai matlamat pembentukan negara sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan yang moden maka bidang pendidikan dibenkan tumpuan penting oleh pemimpin-pemimpm Pemulihan Meiji. pendidikan berorientasikan Barat dan pendidikan moral (etika Kung Fu Tze). Pada tahun 1873. pusat pendidikan dan pusat penyelidikan. sistem pendidikan berbentuk moden diperkenalkan. Universiti ini juga berperanan sebagai sekolah latihan dalam perkhidmatan aw am (pentadbiran). Gustave Roissonade de Fontarabe sebagai penasihat kepada Kementerian Keadilan. diperkenalkan penggunaan telegraf yang jauh lebih pesat berbanding dengan pembinaan landasan keretapi dan menjelang tahun 1880.moden amat penting untuk diperkenalkan kerana ia merupakan syarat mutlak bagi mengkaji semula perjanjian-perjanjian yang dianggap berat sebelah. Menjelang tahun 1881. Pendidikan merupakan alat transformasi untuk mencapai matlamat ini dan kesannya. Ini . Proses modenisasi dilaksanakan dalam bidang komunikasi yang meliputi perhubungan dan pengangkutan. Peraturan dan sistem undangundang moden telah berjaya menghapuskan perjanjian-perjanjian berat sebelah dan membentuk sebuah masyarakat industri moden. Pada tahun 1871 ditubuhkan Kementerian Pelajaran dan sistem pendidikan yang seragam. dan landasan kereta api antara Kyoto-Otsu (1880) dibina sepenuhnya oleh jurutera-jurutera Jepun. ditubuhkan Universiti Diraja Tokyo yang merupakan pusat pendidikan tertinggi di Jepun. Dalam bidang perhubungan. Pada tahun 1886. Sistem pendidikan Jepun menekankan kepatuhan dan penghormatan terhadap Maharaja dan negara (nasionalisme).Jepun sudah memiliki landasan kereta api sepanjang 26 batu. Dalam bidang pengangkutan. kerajaan Jepun telah melantik seorang peguam Perancis. Kerajaan Jepun telah menghantar pelajar-pelajarnya ke seberang laut untuk mempelajari bidang pentadbiran. hampir semua bandar-bandar besar memiliki sistem perhubungan moden ini. iaitu perjanjian antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat sekitar tahun 1850-an dan 1860-an di samping untuk memenuhi perkembangan kapitalisme (industri).

berlaku perubahan dalam beberapa kesenian iaitu seni lukis. The Bible (Old Testament) dan Social Contract. Selain itu diperkenalkan pementasan sandiwara gaya Barat iaitu Shingeki. Antara karya yang diterjemahkan lalah Pilgrim's Progress. Dalam bidang kesusasteraan. Seni lukis tradisional Jepun dipulihkan dan diperbaharui. Shakespeare. dan tarian-tarian Barat antaranya tarian ballroom. Dalam bidang kebudayaan. lukisan minyak menjadi semakin terkenal dan lukisan gaya Barat terutama penggunaan warna-warna terang begitu diminati pelukis-pelukis Jepun. Voltaire. seni drama dan lain-lain. Alat-alat muzik tradisional antaranya shakuhachi. penggunaan sarikata. struktur panggung dan teknik penggunaan lampu. kabuki zaman Edo yang diminati oleh golongan saudagar-saudagar (kelas terendah struktur sosial) telah mengalami perubahan penting dan seni drama ini mendapat penghormatan sosial yang tinggi di zaman Meiji. Mengenai seni drama. masyarakat Jepun . ianya sudah mencapai taraf atau melebihi taraf sebuah negara Barat. Seiring dengan perkembangan Kabuki. minat terhadap kesusasteraan Barat semakin meningkat sehingga mendorong kepada penterjemahan karya-karya Barat termasuk terjemahan berbentuk biografi tokoh-tokoh Barat seperti Homer. Drama Kabuki mengalami perubahan-perubahan lain dalam bentuk peralatan dan muzik. teknik sinaran tiruan. Melalui karya-karya terjemahan ini. Di peringkat awal Pemulihan Meiji. 'prop' dan sebagainya. piring-piring hitam Barat membanjiri pasaran muzik. berlaku beberapa perubahan dan pengenalan kepada beberapa aliran kesusasteraan baru. koto dan samisen dan gaya muzik tradisional Jepun iaitu gagaku telah dihidupkan semula dengan gabungan antara seni muzik tradisional dengan Barat. Seni muzik gaya Barat iaitu instrumental dan vokal menjadi semakin terkenal. Industri perfileman mencapai kemajuan dalam penggunaan teknologi teknik kamera moden. seni muzik. industri perfileman berkembang pesat dengan filem-filem bisu di peringkat awal.halaman 373 membuktikan dari segi komunikasi. Rousseau dan lain-lain.

terutama golongan elit telah terdedah dengan idea-idea Barat. ilmu pengetahuan dan sains. pemikiran politik. pendidikan dan sebagainya. melalui penulisannya berjudul Dasar Ekonomi (Keizai Saku) pada tahun 1882. terdapat sejumlah lebih 100 jenis surat khabar dan majalah berkala dicetak di Jepun. Terdapat penulis-penulis Jepun yang mengilhamkan pemikiran politik dan sistem politik Barat antaranya Fukuzawa Yukichi. kebudayaan dan sosial. Antara tokoh terkenal ialah Futabatei Shimei dengan karya terjemahannya berjudul Rendezvous (1889). Di negara Jepun juga. OdaJunichiro merupakan penterjemah terkenal yang menerima pendidikan dari University of Edinburgh (Scotland). Diperkenalkan ideologi rasmi Kokutai berhubungkait dengan kerohanian masyarakat Jepun dan sebahagian darinya memberikan kesetiaan dan ketaatan yang sepenuhnya kepada . Kawashima Chunosuke. Untuk memperkukuh semangat nasionalisme dan membma sebuah masyarakat yang mantap terutama dalam menghadapi pengaruh negatif dari Barat maka pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji berpendapat suatu ideologi negara perlu dibentuk. Kato Hiroyuku dan Itagaki Taisuke. berlaku perkembangan persuratkhabaran. Sudo Nansui. Suyehiro Tetcho.teori ekonomi yang membawa kepada doktrin laissezfaire (perdagangan bebas) telah dipelopori oleh Taguchi Ukichi. maka bahasa Inggeris merupakan bahasa asing terpenting di zaman Pemulihan Meiji. Berdasarkan penterjemahan buku-buku Barat. Kanagaki Robun. Akhbar harian pertama dalam bahasa Jepun ialah Nisshin Shinjishi (Reliable Daily News). dan lainlain. Penerbitan akhbar menggunakan mesin cetak yang diimport dan ini memperkenalkan industri pencetakan di Jepun. Idea-idea dan pemikiran politik halaman 374 Fukuzawa Yukichi mengenai pemodenan telah menjadi panduan dan semangat kepada pemimpin-pemimpin Pemulihan Meiji. Menjelang tahun 1875. Idea-idea pemikiran dan teori. Tokoh-tokoh kesusasteraan lain yang terkenal ialah Baba Tatsui. Kegiatan penterjemahan telah membawa kepada perkembangan bentuk kesusasteraan baru yang menggunakan perbendaharaan bahasa Jepun iaitu gembun itchi oleh penulis-penulis novel.

Pemimpin-pemimpin Jepun telah mewujudkan asas kerohanian bagi masyarakat dan kerajaan dengan memperkenalkan agama rasmi iaitu bentuk Shinto Negara. Ajaran Kung Fu Tze dapat bergabung dan berharmoni dengan Shinto Negara. Yokohama (Presbyterian) dan Hakodate (Gereja Ortodoks Greek) pada tahun 1870-an. pemimpin. Persatuan dan kumpulan ini bertekad dan bermatlamat untuk menyanjung tradisi serta warisan negara dengan mengetepikan pengaruh kebuuayan Barat. Shintoisme merupakan suatu sistem agama purba yang mempunyai empat bentuk iaitu Shinto Istana Diraja (Koshitsu Shinto). Agama Kebangsaan halaman 375 Jepun). Perkembangan agama Kristian terhalang kemudiannya dengan kemunculan beberapa persatuan atau kumpulan berfahaman nasionalis seperti Nippon-sin (The Japanese). . Agama Kristian telah diberikan kebebasan semula untuk berkembang dengan menubuhkan pusat-pusat keagamaan iaitu di Nagasaki (Khatolik Roman). dan pencetakan majalah-majalah agama Kristian.pemimpin Buddha dapat memujuk kerajaan untuk mengubahsuaikan dan melonggarkan dasar-dasar yang keras terhadap agama Buddha. Nippon Kokkyo Daido-sha (Persatuan Cara Agung. Perkembangan agama Buddha telah disekat oleh pemimpin. Namun begitu kemudiannya. Shinto Tempat-tempat Suci ffinja Shinto). pembukaan sekolah-sekolah agama Kristian oleh mubalighmubaligh. Shinto Mazhab (Kyoha Shinto) dan Shinto Rakyat (Minkan Shinto). Kokutai telah membangkitkan semangat nasionalisme di kalangan rakyat yang memudahkan pemodenan negara Jepun. Sebelum diperkenalkan Shinto Negara. Berbanding dengan agama Buddha.pemimpin Pemulihan Meiji bagi membolehkan kerajaan member! keutamaan kepada Shinto Tindakan keras dilakukan terhadap agama Buddha antaranya mengeluarkan kitab-kitab suci Buddha dan patungpatung dari tempat suci Shinto untuk dibakar dan dihanyutkan. ajaran Kung Fu Tze (Konfusianisme) memainkan peranan penting dan bertanggungjawab memperkukuhkan nilai-nilai tradisional yang memberikan rangka etika dan ideologi.Maharaja Jepun yang dianggap suci. membawa kepada kesedaran moral.

Agama Buddha dan Konfusianisme pula mempengaruhi corak kerohanian dan kehidupan sosial orang Jepun sejak kurun ke-6 lagi. Dasar pengasingan dan bentuk geografi Jepun telah mencorakkan pembinaan budaya yang istimewa walaupun terdapat pengaruh dari . pertemuan dan interaksi telah membawa kepada proses pinjam-meminjam dan pengaruhmempengaruhi antara satu sama lain sehingga membawa penggabungan dan pembentukan tamadun Jepun baru. terdapat pelbagai agama yang wujud dan yang terpenting ialah Shintoisme iaitu agama purba yang telah wujud sejak 2. dasar Pemulihan Meiji (1868-1912) telah membawa negara Jepun ke arah matlamat sebuah negara perindustrian yang kaya dan memiliki kekuatan angkatan tentera (politik) yang dianggap moden. Ciri-ciri kebudayaan ini juga disumbangkan melalui faktor geografi negara Jepun. Natijahnya. kehidupan tradisi. setaraf dan dapat menyaingi kuasa-kuasa Barat. Pencapaian dalam pelbagai bidang terutamanya melalui hubungan dengan Barat mendorong kepada pemodenan negara Jepun.Secara umumnya. dan ini menyumbang kepada proses mencerna dan menyesuaikan apa yang diterima. ini meletakkan Jepun sebagai negara tunggal di Asia yang muncul sebagai sebuah kuasa ekonomi dan ketenteraan. Manakala agama Kristian.3 PANDANGAN SEMESTA MASYARAKAT JEPUN DAN SUMBANGAN AGAMA DALAM PEMBINAAN TAMADUN JEPUN Dalam tamadun Jepun. Dalam konteks ini.000 tahun dahulu. 20. memberikan dampak ke atas kebudayaan dan keintelektualan sejak diperkenalkan pada tahun 1549 dan kembali semula pada kurun ke-19. Pemerintah Jepun menjalankan dasar menghalang dan mengawal sebarang bentuk kemasukan unsur-unsur budaya asing. Jepun merupakan sebuah negara kepulauan dan dikelilingi oleh lautan tetapi mempunyai hubungan yang berkekalan dengan China sejak zaman purba lagi. Kedudukan yang jauh antara kedua-dua negara ini tidak menghalang kemasukan pengaruh kebudayaan Cina sama ada secara langsung atau tidak langsung tetapi tidak dari segi ketenteraan dan kawalan kuasa politik dari China terutama semasa pemerintahan Kesyogunan Tokugawa.

Kebanyakan mazhab dan pergerakan kebangsaan menekankan kombinasi kedua. Konsep pertama. Upacara keagamaan yang diamalkan terhadap entiti ini adalah dengan bercirikan penghormatan iaitu mengharapkan restu dan membalas segala pemberian. hlaman 376 20. yang kebiasaannya diterjemahkan sebagai 'taakulan' dan Hsin atau hati dan pemikiran. mengenai entiti kuasa luar biasa yang memberikan pemeliharaan. Li pula terdapat dalam konsep Buddha-alam semula j adi dan Kami. di dalam diri manusia terdapat Buddha alam semula jadi atau Tao .dua konsep ini. kuasanya dan manusia akan menjadi tidak berdaya tanpa mendapat restu ini. Manusia dianggap sebagai dunia dan syurga kecil.3. Dalam konteks ini. manusia menerima restu daripada tuhan. Konsep kedua. la dibayangi pula di dalam kekuasaan politik serta keibubapaan. Manusia adalah mikrokosmos manakala tuhan dan alam semula jadi adalah makrokosmos.1 Pandangan Semesta Mengenai kepercayaan di kalangan orang Jepun. Neo-Konfusianisme Li. Kedua-dua konsep ketuhanan ini tidaklah seharusnya dianggap saling bersaing dan sekiranya terdapat sedikit konflik keagamaan ia akan diselesaikan dengan teori tahap kebenaran iaitu konsep ketuhanan. alam semula jadi. la mungkin dianggap asas kepada kejadian atau realiti bagi asas dalaman. menjaga dan mengasihi. Shintoisme iaitu di dalam interpretasi falsafahnya. Hanya terdapat beberapa bentuk Zen yang dianggap ekstrim yang tidak menenma pandangan semesta ini. digambarkan seolah-olah wujudnya dua konsep ketuhanan. adalah lebih sukar untuk dijelaskan.kebudayaan Cina dan berjaya mengekalkan identiti budaya yang berterusan sehingga masa kini. dewa-dewa tempatan dan nenek moyang. Antaranya termasuklah konsep syurga dan dunia Konfusianisme. la dapat dilihat sebagai Tao oleh orang Cina. Amida dewa-dewa Shintoisme. Mazhab-mazhab dan tanah asal iaitu negara China yang menekankan kepercayaan kepada Amida iaitu Dewa dalam pandangan semesta ini masih boleh menerima interpretasi metafizik.

Nihonshoki (Susurgalur Jepun) padatahun 720. Sebaliknya. dan kemudiannya bennteraksi dengan tamadun Barat. halaman 377 20. Agama ini dianggap sebagai agama peribumi yang tidak memiliki doktrin-doktrin falsafah dan prinsip-prinsip moral sebagaimana agama Buddha. dan tidak mempunyai kitab suci. Konfusianisme serta Kristian tidaklah diterima dengan bulat-bulat oleh masyarakat. keadaan manusia semula jadi akan dicemari oleh kekotoran daripada sifat mementingkan diri dan nafsu.2 Agama Shinto Masyarakat Jepun telah mempunyai kepercayaan agama purba iaitu Shinto (cara Tuhan-tuhan [The Way of the Gods]) atau Kami-no-Michi wujud lebih awal berbanding agama Buddha dan Konfusianisme di Jepun. Kogoshu (Petikan Daripada Ungkapan-ungkapan Purba) pada tahun 807 dan Engishiki (Upacara Era Engi) pada tahun 927. Pandangan semesta Shinto adalah sama sebagaimana dengan pandangannya terhadap manusia iaitu manusia itu adalah baik dan tidak ada istilah dosa di dalam kehidupannya. ini termasuklah agama. Kemasukan Buddhisme.. Interaksi antara tamadun membolehkan pengenalan kepada unsur-unsur yang terdapat pada sesuatu tamadun. Tidak terdapat dokumen-dokumen atau rekod-rekod khas bertulis mengenainya kecuali beberapa sumber berbentuk kompilasi (kutipan) dalam Kojiki (Tulisan Mengenai Peristiwa-peristiwa) pada tahun 712. Shinto meletakkan dunia sebagai tumpuan utama tetapi tidak menafikan kewujudan dunia lain. Menurut . Agama-agama di negara Jepun kecuali Shintoisme telah diperkenalkan dan masuk ke Jepun sejak zaman purba lagi iaitu sejak terbentuknya interaksi antara tamadun Jepun dengan tamadun Cina sama ada melalui Semenanjung Korea. masyarakat Jepun telah menapis atau menyaring dan menerima unsur-unsur yang dianggap bersesuaian dengan keperluan dan kepentingan masyarakat. tidak mempunyai pengasas atau guru-guru atau wali-wali.atau Li atau hati yang sebenar {hoshin.3. ryoshin) sama seperti Li. Dalam erti kata lain.

Yomi no kuni (dunia bawah/neraka) dan Tokayonokuni (dunia). Anak patung terawal bukanlah sebagai alat permainan tetapi ia merupakan tempat persinggahan sementara bagi Kami. Ketika itu. Terdapat pelbagai Kami yang berbeza tetapi mempunyai beberapa ciri persamaan iaitu pertama. Sesetengah orang halaman 378 dianugerahkan sebagai pengantara antara Kami dengan manusia yang biasanya terdiri dari kaum wanita yang disebut Miko. sehingga tahun 550 M. Bentuk ini dikenali sebagai Yorishiro yang biasanya berbentuk kurus dan panjang seperti pokok. yang wujud ialah himpunan legenda-legenda yang diperturunkan dari generasi ke generasi mengenai asal-usul pembentukan negara Jepun dan Maharaja itu sebagai Tuhan.legenda purba Jepun. Shinto merupakan suatu jenis pemujaan terhadap alam. Tuhan-tuhan agama Shinto dikenali sebagai Kami dan dalam konteks ini. batu berbentuk panjang dan seumpamanya. Pada zaman purba. golongan yang memenangi peperangan. Di dalam peperangan. dan dianggap tidak merupakan agama yang teratur. Untuk menjelmakannya ia perlulah diseru dan ianya menjelma dalam bentuk yang bersesuaian. tuhannya akan disembah dan menjadi penting manakala golongan yang kalah. berdasarkan kepada layanan atau tindakan . Agama Shinto memiliki banyak tuhan dan setiap golongan (suku) atau Uji memuja satu tuhan. Kami tidak mempunyai bentuk. pemujaan terhadap roh nenek moyang dan sebagainya. Kami tidak mempunyai moral yang mempunyai kuasa dan bertindak balas sama ada disukai atau tidak oleh manusia. tuhan yang dipuja akan berkurangan kepentingannya. Kami iaitu Dewi Amaterasu menjadikan atau mewujudkan bumi Jepun dengan tanah yang baik dan diperintah olehnya untuk selama-lamanya. tidak terdapat agama sebagai sebuah institusi. Kedua. Terdapat tiga dunia lain iaitu Takama no hara (syurgd). Kami merujuk kepada Dewi Matahari yang merupakan nenek moyang kepada keluarga diraja Jepun. Penyatuan masyarakat Jepun semasa pemerintahan Yamato telah membawa kepada penggabungan dalam satu polisi keagamaan dengan mitos dan sistem upacara seluruh negara bertumpu kepada Dewi Matahari. Dalam bentuk asalnya.

Manusia yang mengalami luka atau kecederaan berdarah. Ketiga. perlindungan dari kebakaran. iaitu Shintoisme memuja Kami dan melalui Buddhisme diserapkan nilai etika dan moral. Semasa zaman pemerintahan Kesyogunan Tokugawa. iaitu menerangkan Kami sebagai manifestasi sementara Buddha yang sebenar atau Boddhisatva. kebanyakan daripada Kami tidak menyukai darah. Shintoisme tidak mempunyai nilai etika dan moral. Antaranya membawa kepada pembentukan doktrin Honjisuika. Dan akhirnya. penyakit dan sebagainya. memulihkan daripada penyakit. ada Kami yang dipohon untuk pembenan yang tertentu. Sekiranya manusia melayani dengan baik iaitu dengan upacara-upacara yangteratur. Kami digunakan untuk merestui kepentingan kebendaan (material). wanita yang melahirkan bayi serta wanita yang dalam keadaan haid dan yang menghadapi kematian mestilah menjauhi daripada Kami. . Sejak Zaman Heian dan zaman seterusnya. pemberian-pemberian dan pemujaan yang penuh khusyuk. mengatur perkahwinan yang bahagia dan berbagai-bagai permohonan lagi. dan beberapa pemikiran cuba untuk menyesuaikan Shinto dengan Neo-Konfusianisme. Shintoisme telah dipertemukan dengan Buddhisme. dan kekurangannya dilengkapi dengan nilai etika dan moral dalam Buddhisme. Pertemuan antara dua fahaman agama ini membawa kepada sistem kepercayaan saling melengkapi. Begitu juga sebaliknya.manusia terhadap mereka. Sesetengah Kami dipohon untuk pelbagai permintaan. Pemujaan terhadap Kami tidak berbeza dengan cara memuja Boddhisatva. Sesetengah sistem berusaha untuk menyerapkan falsafah dan doktrinnya kepada percampuran kebudayaan ini. Kami menetap di dunianya yang tersendiri dan hanya melawat manusia pada musim-musim tertentu. kekotoran dan kematian. dimulakan oleh Hayashi Kazan pada awal kurun ke-17 Masehi. Kami ini akan membalas dengan restu di dalam bentuk hasil tuaian (pertanian) yang baik. Keempat. Shintoisme telah bertentangan arah dengan Buddhisme. Matsuri merupakan upacara Shinto yang paling asas. manusia akan terdedah kepada pencemaran dan dikenakan sumpahan (tatari).

Dengan mengetahui punca-punca penderitaan ini. Buddhisme telah memberikan dua sumbangan terpenting kepada ketamadunan Jepun dari sudut kepercayaan dan keagamaan. manusia akan mengenali diri sendiri dan dunia. iaitu Buddhisme mempunyai kaedah-kaedah atau amalan kerohanian dengan tanggapan ianya akan membawa kesedaran. maka Buddhisme diperlukan untuk memenuhi kekurangan atau keperluan ini dan dapat mengisi keperluan kerohanian orang Jepun. sumbangan dalam urusan kematian.3 Pengaruh Agama Buddha Buddha menyatakan dunia adalah tidak wujud dan ianya penuh dengan penderitaan. Pertamanya. golongan majoriti yang tidak mempunyai aspirasi sebenar untuk menerima ajaran Buddhisme. kebanyakan kuil mazhab memperolehi pendapatan daripadajampi-jampi untuk menyembuhkan penyakit. Kedua. golongan yang berkesanggupan untuk menerima satu agama yang penuh dengan disiplin dan kedua. sama ada dari segi praktikal dan kerohanian. Pengenalan dan kemasukan Buddhisme ke Jepun melalui Semenanjung .3. Sejumlah kecil orang Jepun dapat menerima ajaran Buddhisme mengenai dunia yang penuh dengan penderitaan. penderitaan wujud kerana nafsu daripada dalam diri manusia.20. memohon keselamatan daripada kemalangan dan mendapatkan jodoh yang baik. sebaliknya Buddhisme memperkenalkan istilah-istilah moral mengenai konsep belas kasihan. Pertamanya. dan dengan ini penderitaan akan berakhir. mengasihani dan tain-lain yang berkaitan dengan kerohanian (spiritual). Buddhisme di negara Jepun halaman 379 memperlihatkan dua aspek yang berbeza iaitu ianya menyediakan atau membentuk kepada dua golongan masyarakat. untuk memadamkan ilusi-ilusi adalah dengan kembali semula kepada dharma Buddha dan ajarannya. Di dalam Shintoisme tidak wujud istilah-istilah mengenai moral. Menurutnya. Oleh sebab Shinto tidak menyukai kekotoran dan pencemaran termasuklah kematian. kebijaksanaan. Di dalam ajaran Buddhisme.

6 sehinggalah kepada pemerintahan Maharaja Showa pada pertengahan kurun ke-9. Buddhisme telah bertapak dengan lebih kukuh untuk berkurun-kurun lamanya. Aspek paling penting sekali adalah berlakunya proses penyesuaian dengan Shintoisme. Pada kurun ke-9 iaitu di Zaman Heian. Penyembahan dan ketaatan kepada kuasa Buddha Amida untuk menyelamatkan penganutnya daripada kematian dan membawa ke syurga merupakan agama yang telah diterima sejak kurun ke-11 di istana lagi. Perkembangan ini bermula dengan ketibaan dua mazhab Buddha dari negara China iaitu mazhab Tendai dan Shingon. Kami menjadi penjaga masyarakat tempatan dengan mempunyai tempat pemujaan di dalam kuil Buddhisme. Sistem doktrin yang lebih tersusun diwujudkan iaitu Kami dimasukkan ke dalam manifestasi sementara Buddha dan Bodhisattva sendiri kepada agama yang semakin terkenal ini. ini kemudiannya telah membawa Buddhisme kepada bentuk yang baru. Perkembangan Buddhisme di zaman pertengahan dan penerimaan penduduk tempatan terhadap pengajaran yang kurang kompleks telah memberi harapan dalam penyelesaian masalah masyarakat Jepun.Korea membawa bersama-sama dalam bentuk separuh magis. Kemasukan agama ini membawa bersama-sama sutra iaitu ianya menjanjikan perlindungan kepada sesuatu negara sekiranya ia dianuti dengan penuh ketaatan dan berdisiplin. apabila ibu kota berpindah ke Kyoto. Sejak pemerintahan Putera Shotoku Taishi pada akhir kurun ke. beliau mengarahkan supaya kuil-kuil Buddha dibina di setiap wilayah di negara China. Buddhisme dapat diterima oleh pihak istana atau keluarga diraja Jepun dalam jangka masa pendek dan diterima kemudiannya sebagai agama rasmi negara. Aliran Amidisme ini adalah hampir kepada agama monoteistik iaitu mempercayai kepada kewujudan syurga dan matlamat utama adalah . Bencana alam yang halaman 380 berlaku telah menyakinkan mereka bahawa ianya berpunca daripada sikap tidak mengambil peduli masyarakat sertapegangan agama yang lemah.

3. egalitarian dan nilai-nilai meritokratik. Konfusianisme turut menjelaskan mengenai keadaan masyarakat dari perspektif kekuasaan dan pengaruh politik. dan peraturan-peraturan politik birokratik. mazhab Buddha Zen telah berkembang di bawah naungan pemerintah dan telah mempengaruhi semua bentuk kesenian dan budaya. Konfusianisme mengandungi kedua-dua potensi untuk mempertingkatkan humanistik. Mazhab-mazhab Buddha yang begitu popular dan terkenal mula bersaing antara satu sama lain dan akibatnya membawa kepada pertelingkahan dan peperangan. Apabila Kesyogunan Tokugawa memerintah pada kurun ke-17. ia telah meletakkan Buddhisme sebagai suatu institusi di bawah pengawasan kerajaan. Namun begitu semasapemerintahan awal Meiji. budaya dan ajaran-ajaran politik tradisi yang berakar-umbi dari China tradisi. Unsurunsur humanisme lebih diberi penekanan oleh anak murid Konfusius iaitu Mencius yang telah memperkembangkan lagi ajaran Konfusius terutamanya . Dengan ini. tetapi beliau juga seorang humanis yang percaya terhadap kemuliaan. nilai moral dan budaya dalam pembinaan diri. Iaitu melalui penguasaan terhadap kod tingkah laku. Buddhisme telah menghadapi zaman kegelapan kerana Shintoisme telah dijadikan agama rasmi negara. terutamanya dalam menghormati orang yang lebih tua dan mengenai nilainilai pendidikan. Kung Fu Tze (Konfusius) melalui Konfusianisme menyatakan bahawa penyelesaian dalam diri merupakan pencapaian yang terbaik untuk kerohanian di dalam konteks sosial berhierarki. dan amalan bertanggungjawab dalam pentadbiran berasaskan merit atau kepentingan.kehidupan selepas mati. Falsafah ini mengambil sempena nama pengasasnya iaitu Kung Fu Tze (551-479SM). ia telah memberikan sedikit kelonggaran. Melalui Pemulihan Meiji pada akhir kurun ke19.4 Pengaruh Falsafah Konfusian dan Taoisme Konfusianisme mengandungi nilai-nilai moral. kualiti asas dan autonomi individu yang terhad. Antaranya ialah mazhab Tendai yang menentang pemerintah dengan menggunakan tindakan bersenjata. Pada kurun ke-14 sehingga kurun ke-19. 20. Konfusianisme menekankan kepada kepentingan nilai-nilai kekeluargaan.

bidang moral politik. Ramai Daimyo-daimyo menggajikan penasihat Konfusianisme untuk mengajar dan . serta memberi metodologi self cultivate yang menuju kepada identifikasi mistikal. Neo-Konfusianisme terbahagi kepada dua cabang iaitu pertama. iaitu dalam bidang konsep-konsep politik dan etika. la dikembangkan oleh sami-sami Zen dan digambarkan sebagai ajaran yang memberi manfaat dan membawa kepada penganut-penganut kepada pemahaman Buddhisme yang benar. SekolahJu Xi (1130-1200) yang menekankan pengajian teks klasik dan keduanya. Di dalam Perlembagaan Tujuh Belas Artikel oleh Putera Shotoku Taishi. Pada masa yang sama di negara China. Teks Neo-Konfusianisme ini berkemungkinan dibawa ke Jepun pada kurun ke-13. baik oleh Bakufu atau pentadbiran Daimyo-daimyo. halaman 381 Konfusianisme. Konfusianisme kembali semula dengan perubahan-perubahan terutama penumpuan dan pembaharuan di dalam perkara yang berkaitan dengan individu. NeoKonfusianisme memperteguhkan lagi sosial dan objektif politik tradisi purba. golongan idealis yang menekankan terhadap autonomi individu. berkemungkinan pada kurun ke-5 Masehi. pengaruhnya dapat dilihat pada zaman awal pembangunan Jepun. Konfusianisme tidak berkembang sendiri pada Zaman Pertengahan. Zaman Pertengahan dalam sejarah tamadun Jepun menunjukkan ianya didominasi oleh Buddhisme. Pemikiran Konfusianisme juga merupakan inspirasi di dalam pembaharuan-pembaharuan Taika. tradisi disebarkan dengan meluas sekali tetapi ianya hanya mempengaruhi sedikit sahaja struktur institusi politik yang dinaungi oleh pemerintah.idea Konfusianisme digunakan dalam hierarki dan birokratik di bawah pemerintahan Maharaja Jepun. Konfusianisme semasa pemerintahan dinasti Han dan Tang iaitu sebelum tahun 1600 Sebelum Masehi telah dibawa masuk dan diperkenalkan ke Jepun melalui Semenanjung Korea. Kestabilan negara Jepun di bawah pemerintahan Kesyogunan Tokugawa telah memberi suasana yang lebih baik kepada Konfusianisme dan ketika itu. teks dan idea.

terdapat sejumlah masyarakat yang merasa kecewa dengan halaman 382 keadaan hubungan sesama manusia yang menunjukkan corak kehidupan mementingkan diri sendiri dan mengasingkan diri masyarakat sekeliling. Dalam konteks ini. agama bukanlah merupakan sesuatu yang tidak sesuai di dalam zaman Jepun kontemporari (moden). telah Semasa zaman dan Konfusianisme diabaikan digambarkan dengan nama atau imej yang buruk. keperluan terhadap agama merupakan sesuatu yang amat diharapkan dengan matlamat dapat mengatasi masalah-masalah mengenai kemanusiaan tersebut. sistem maharaja. Kuil-kuil Konfusian di Tokyo telah terbiar selama beberapa tahun selepas perang. tetapi pada masa kini ianya mulai dimakmurkan dan berkuasa (pengaruh). etika-etika Konfusianisme tetap digunakan semula sebagai elemen-elemen penting di dalam sistem ideologi yang dikenali sebagai Tennosei. Namun begitu. 20. Walau bagaimanapun.menjalankan Pemulihan upacara-upacara Meiji (1868-1912). Dalam bidang sosial. bersifat kerohanian.3. antaranya Aum Shinrikyo. Terutamanya yang berkaitan dengan kesetiaan dan kelakuan yang sempurna terhadap ibu bapa kesemuanya ini dimasukkan ke dalam Titah Maharaja Pendidikan pada tahun 1890. Dalam bidang politik.5 Sumbangan Agama dalam pembinaan Tamadun Jepun Dalam sejarah Jepun. agama memberikan sumbangan penting kepada proses pembinaan tamadun dalam semua aspek sama ada dalam bidang sosial. politik dan ekonomi. agama memainkan peranan penting dan ini dilihat . Usaha-usaha dilaksanakan untuk menggabungkan perintahperintah Meiji dengan nilai-nilai moral Konfusianisme. Mereka merasa menderita di dalam keadaan seperti ini yang sukar untuk diterangkan dan seolah-olah tidak mengenali identiti mereka sendiri. agama-agama baru menarik minat orang Jepun kontemporari kerana kesesuaiannya dengan masyarakat moden. Pada zaman kontemporari ini.

came to be popularized by Confucian moral ideas. Dalam bidang ekonomi. Maharaja merupakan pemimpin negara termasuk kuasa sekular dalam kuasa yang melebihi kerajaan dan kuasa ketenteraan. Maharaja Jepun merupakan ketua empayar. sehingga masa kini. Namun begitu etika ekonomi samurai penting berdasarkan kepada dua faktor iaitu faktor pertama. dan menubuhkan kabinet menterimenteri negara. perundangan dan eksekutif. Di dalam perlembagaan ini juga dinyatakan. Dalam konteks ini. tentera merupakan barisan hadapan negara.dalam Perlembagaan Meiji yang diisytiharkan pada 11 Februari 1889. Bushido which had originally developed from the practical necessities or warriors. ianya memberi kesan kepada etika yang berkaitan dengan ekonomi pada zaman Kesyogunan Tokugawa. Sifat-sifat inilah yang dikatakan banyak membantu pembinaan negara Jepun. di dalam Artikel 17 dinyatakan. orang Jepun bukanlah masyarakat monoteistik dan berfikiran luas terhadap agama. Terdapat kenyataan Maharaja Jepun bahawa Kuasa ini kami warisi daripada Maharaja nenek moyang kamu. dan faktor kedua. sifat rajin dan ekonomi digalakkan untuk mendapatkan atau mewujudkan keseimbangan dan kestabilan. Dalam perlembagaan ini. Seorang sarjana Jepun. Dari sudut keagamaan. yang bergabung di dalam dirinya hakhak memerintah dan menjalankan pemerintahan berdasarkan perlembagaan. sumbangan agama dapat dilihat melalui peranan sifat rajin dan ekonomi merupakan sebahagian daripada Bushido. ditubuhkan badan pemerintahan iaitu badan legislatif. Adat merupakan sebahagian daripada tradisi kehidupan orang . ianya dikaitkan dengan ciri-ciri ketuhanan. ianya penting untuk memahami tingkah laku sebahagian besar samurai yang memimpin atau mentadbir perniagaan dan industri semasa zaman Pemulihan Meiji. dan juga berfungsi sebagai ketua bangsa dan memegang kuasa agama. Sememangnya. Maharaja adalah suci dan tidak boleh ditentang. Pemyataan ini menunjukkan. Mengenai kuasa ketenteraan. samurai pada zaman Kesyogunan Tokugawa tidak semuanya terlibat secara langsung dalam bidang ekonomi iaitu perniagaan dan perdagangan. not only as the morality of the warrior class bat as the cornerstone of national morals. Kawakami Tasuke menyatakan bahawa. pembela dan penjaga tradisitradisi purba termasuk Bushido (latahukum Peraturan-peraturan Moral Golongan Samurai Jepun).

yang berkesinambungan dan berharmoni. Shintoisme tidak pernah menjadi agama eksklusif atau tidak bertoleransi. yang kemudiannya dikenali sebagai Agama Orang Jepun. Kepelbagaian dan keadaan yang kompleks mengenai agama-agama di negara Jepun menunjukkan perkaitannya dengan kecenderungan untuk berasimilasi (menyerap) ke dalam kebudayaan Jepun. dan kemudiannya Kristian pada kurun ke-17. politik dan ekonomi. Melihat dari perspektif sejarah. . dan dihayati tanpa sebarang perasaan tidak konsisten. adalah wajar sekiranya diteliti dan dikaji mengenai latar belakang Jepun tradisional dan sebab-sebab kedatangan kuasa-kuasa Barat. Lebih menarik lagi untuk dikaji ialah bagaimana Jepun berjaya menjepunkan tamadun Barat sebagaimana yang berlaku kepada tamadun Cina. negara Jepun telah menerima masuk pelbagai bentuk keagamaan atau kerohanian. tidak mengakibatkan banyak pergeseran. dan pengenalan serta kemasukan agama Buddha dan Konfusianisme. Agama halaman 383 asli orang Jepun. Penerimaan ideaidea baru yang kemudiannya diasimilasikan ternyata tidak dapat meminggirkan atau menghapuskan kepercayaan tradisi asal orang Jepun sebaliknya ianya bergabung dan saling melengkapi. kita akan mengkaji proses pertembungan antara Barat-Jepun yang menimbulkan persoalan kenapakah ianya berlaku dan bilakah ianya berlaku? Akhirnya kita akan melihat mengenai dampak (implikasi) kedatangan Barat ke Jepun dari tiga bidang iaitu sosio budaya. Untuk tujuan ini.Jepun walaupun ia berdasarkan kepada agama yang berbeza. 20.4 INTERAKSI TAMADUN JEPUN DENGAN TAMADUN BARAT Dalam usaha untuk memahami pertembungan antara tamadun Barat dengan tamadun Jepun. termasuk idea-idea baru.

seorang mubaligh Kristian tiba di Kagoshima. dan kedua.600 Masehi terdapat sejumlah 300. Pemerintah Kesyogunan Tokugawa. Pada tahun 1. orang Jepun dapat merasakan halaman 384 kelebihan tamadun Eropah terutama dalam teknologi persenjataan dan peperangan. leyasu Tokugawa menyedari perkembangan pesat pengaruh agama Kristian dan .20. Orang Portugis mendesak bahawa mereka akan berdagang hanya sekiranya Daimyo-daimyo tempatan memberi kebebasan agama Kristian kepada mubaligh Kristian Portugis untuk bertapak diSMi. iaitu pada tahun 1542 apabila sebuah kapal Cina yang membawa tiga orang Portugis dari Melaka hanyut berdekatan Pulau Kyushu.paderi Sepanyol (Filipina). Tujuh tahun kemudian. Doktnn Kristian bukan sahaja melemahkan kepercayaan Tuhan asal orang Jepun tetapi mencabar ideologi negara mereka. apabila terdapat paderi Kristian memusnahkan Candi Shinto dan Kuil Buddha. Sir Francis Xavier. Di samping itu.4.000 orang Jepun yang telah menganut agama Kristian. Berdasarkan kepada perkembangan ini. Orang Portugis mengambil kesempatan dengan membekalkan senjata dan senapang semasa peperangan ini.1 Hubungan dengan Kuasa Barat dan Kemasukan Agama Kristian Kuasa Eropah yang pertama tiba ke negara Jepun adalah orang Portugis. Ketibaan orang Portugis ke Jepun seiring dengan peristiwa kemuncak perang saudara yang diakibatkan oleh kelemahan kesyogunan mengawal keadaan negara. Pada masa itu suatu pergerakan antiKristian mula muncul dan antara faktor kemunculan tersebut ialah pertama. Maharaja Jepun akhirnya memutuskan bahawa agama Kristian bercanggah dengan masyarakat Jepun dan mengisytiharkan semua mubaligh diarahkan pulang atau keluar dari negara Jepun pada tahun 1857. wujud persaingan di kalangan paderi-paderi Jesuit dan paderi. ajaran Kristian menyatakan kedudukan Pope setaraf dengan Maharaja Jepun (yang dianggap separa keTuhanan). dan juga membawa masuk agama Kristian. Ketibaan dan penemuan ini membuka jalan kepada orang Portugis untuk berdagang di Kagoshima apabila mereka bertapak di Macao pada tahun 1557. Dalam konteks ini.

agama Kristian telah diharamkan sama sekali dan rarnai orang Jepun yang beragama Kristian dibunuh.2 Komodor Perry dan Peranannya Timbul perasaan tidak puas hati terhadap kepimpinan dan pemerintahan Kesyogunan Tokugawa terutama dari kalangan daimyo-daimyo. Dalam tempoh masa ini. muncul golongan terpelajar dan inteiek yang mulai mempersoalkan dan mempertikaikan mengenai kepimpinan Kesyogunan Tokugawa. Daimyodaimyo yang beragama Kristian memaksa pengikutnya memeluk agama Kristian sebagai membantah Kesyogunan Tokugawa. Tindakan ini bertujuan memaksa rakyat meninggalkan agama Kristian dan pada masa itu. Syogun membenarkan kemasukan buku-buku Barat kecuali buku mengenai agama Kristian. kuasa Barat lain iaitu Amerika Syarikat mendapati negara Jepun amat baik lokasinya sebagai tempat persinggahan perjalanan yang penring. Korea dan Belanda. sains dan teknologi. 20.4. Percubaan awal untuk membuka pintu negara Jepun telah dibuat oleh orang Rusia pada tahun 1739 tetapi mengalami kegagalan. orang Jepun amat tertarik dengan kemajuan Barat dalam bidang anatomi. Perdagangan antarabangsa terhad kepada pedagang-pedagang Cina. samurai dan rakyat jelata sehingga membawa kepada kebangkitan menentang pemerintah. wujud keamanan di negara Jepun selama lebih dua kurun yang secara langsung memperkukuhkan kedudukan Kesyogunan Tokugawa dan penentangan semakin berkurangan. Dalam masa sama. Komander Matthew Calbraith Perry dibenarkan . Syogun telah memerintahkan semua orang Portugis meninggalkan negara Jepun dan bermulalah dasar pemencilan Jepun (isolasi). Menjelang kurun ke-19. halaman 385 Selain Rusia.kekuatan serta kemodenan angkatan tentera kuasa-kuasa Barat. Pada 3 Julai 1853. perubatan. Pada tahun 1638. Dasar pemencilan atau penutupan pintu berlangsung sejak tahun 1638 sehmgga 1853. leyasu Tokugawa memulakan kempen anti-Kristian pada tahun 1615 dan bertindak membunuh mubaligh-mubaligh Portugis dengan kejam.

hak untuk membeli arang batu di pelabuhan tertentu. Antara kandungan surat ini menyatakan hasrat Amerika Syarikat untuk membuka sebuah atau lebih pelabuhan di Jepun untuk berdagang. Maharaja Jepun mengambil keputusan untuk memerintahkan supaya Syogun Tokugawa supaya jangan melibatkan diri dalam sebarang perjanjian dengan kuasa-kuasa asing lagi. membuka dua pelabuhan iaitu Shimoda dan Hekodate sebagai tambahan kepada pelabuhan Nagasaki. Akhirnya. iaitu kapal-kapal Amerika boleh dibaiki. Kedua. membenarkan seorang Konsul Amerika ditempatkan di Shimoda. Apabila era kemasukan Barat bermula dan berkembang. Antara kandungan perjanjian ini ialah pertama. Lain-lain kuasa Eropah yang memerhatikan perkembangan pengaruh Amerika Syarikat turut mengambil langkah dan tindakan sama. mendapat bekalan makanan dan arang batu. manakala pedagang-pedagang Belanda kini mendapat layanan yang sama.menghantar surat dari Presiden Amerika Syarikat yang ditujukan kepada Maharaja Jepun di Edo. tetapi ianya ditentang oleh Kesyogunan Tokugawa dan mendapatkan persetujuan dari Maharaja Jepun untuk membuka pintu. Walaupun Daimyo-daimyo ingin mengekalkan dasar tutup pintu. melayan dengan baik dan menghantar pulang kelasi kapal karam Amerika yang dijumpai di pelabuhan-pelabuhan tersebut. Pedagangpedagang British dibenarkan berdagang di Hakodate dan Shimoda. Akhirnya. Komodor Perry kembali semula ke Jepun bersama-sama dengan skuadron yang mengandungi tujuh buah kapal pada 13 Februari 1854. dan mendapatkan jaminan bahawa kelasi kapal Amerika yang karam berdekatan akan diberi perlindungan dan layanan yang sempurna. Dan ketiga. . puak-puak antiKesyogunan Tokugawa mula menunjukkan penentangan terhadap Syogun Tokugawa kerana membuka pintu Jepun kepada orang asing. Akhirnya. Akhirnya surat tersebut diterima oleh Maharaja Jepun setelah menunggu selama enam hari. kerajaan Jepun terpaksa menerima dan membuka peluang untuk membenarkan kuasa-kuasa ini menjalankan perdagangan. persetujuan dicapai antara Jepun dengan Amerika Syarikat yang membentuk kepada Perjanjian Kanagawa yang ditandatangani pada 31 Mac 1854.

secara umumnya telah membawa dampak kepada halaman 386 kemerosotan dan kejatuhan sistem kesyogunan. kepercayaan dan agama. bertindak tidak memberikan sokongan kepada Tokugawa untuk menentang kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa iaitu Daimyo-daimyo dan pembesarpembesar feudal. Ini menyebabkan orang Barat semakin lama semakin hilang kepercayaan kepada Syogun Tokugawa dan akhirnya. jika ianya melibatkan asing. Dalam bidang politik. Dampak-dampak ini merupakan perubahan-perubahan dan pembaharuanpembaharuan dalam semua aspek ketamadunan sama ada dalam bidang politik. Dalam bidang pentadbiran Meiji telah undang-undang undang-undang. Kesyogunan Tokugawa. menghapuskan Barat pemimpin-pemimpin sistem feudal dan wajib. maka bermulalah proses pembentukan negara Jepun moden di bawah pemerintahan Maharaja Mutsuhito yang menggelarkan kerajaannya sebagai KerajaanMeiji dan melaksanakan dasurPemulihan Meiji. penerbitan surat khabar. Kerajaan juga membenarkan perjalanan ke luar negara.4. sosiobudaya. pelajaran pemerintahan memperkenalkan antaranya penyusunan jabatan kerajaan pusat.dampak berbentuk positifdan negatif. bermula dengan Amerika Syarikat telah mendapat tentangan daripada kalangan Daimyo. kepada negara Jepun.3 Dampak Kemasukan Tamadun Barat Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat telah memberikan dampak. Selepas kejatuhan Kesyogunan Tokugawa pada tahun 1868. atau ekonomi.20.. natijah pertembungan antara negara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat. Maharaja Jepun mengambil memerintahkan supaya Syogun Tokugawa jangan melibatkan diri dengan hal-ehwal orang asing. majalah dan mendorong rakyat berkecimpung .daimyo dan pembesar-pembesar feudal lain. mengetepikan halangan dan kelaskelas sosial. Kumpulan anti-Kesyogunan Tokugawa ini telah berjaya memujuk Maharaja Jepun dengan hal-ehwal mengatakan orang bahawa Syogun Tokugawa sering membuat keputusan keputusan sendiri tanpa merujuk kepada Maharaja. Pembukaan pintuJepun kepada hubungan dan kemasukan orang asing.

lembut. bersopan-santun dan penyabar. menyebabkan orang . Orang Jepun lebih merendah diri berbanding dengan orang Eropah yang dianggap berbangga diri. Dalam bidang sosiobudaya. Asimilasi orang Jepun dengan Barat dapat dilihat masa kini. orang Jepun merupakan masyarakat yang lemah.dalam bidang perniagaan. iaitu pada tahun 1877 tiada suatu kampung di negaraJepun yang wujud tanpa sekolah. idea industri berat daii cebagainya. Untuk itu. Interaksi antara Jepun dengan kuasa-kuasa Barat ini memberikan dampak dalam bidang pendidikan. Ramai penuntut Jepun yang kembali dari negara Britain membawa bersama mereka halaman 387 ilmu pengetahuan mengenai teknik dan teknologi pembaikan kapal. Interaksi antaraJepun dengan kuasa-kuasa Barat. Matlamat jangka panjang pemerintahan Meiji ialah dasar penaklukan. Orang Jepun mulai berasa kagum dengan kemajuan serta pencapaian dan kemodenan negara-negara Barat. Menjelang pertengahan kurun ke-19. kerajaan Jepun telah mengirim penuntut-penuntutnya ke negara-negara Barat untuk mempelajari dan mendalami bidang sains. Walaupun pengaruh Barat telah bertapak tetapi ianya tidak memberi kesan besar terhadap budaya Jepun yang kukuh. hampir setiap kampung mempunyai sekolah sendiri dan menurut orang Perancis. Haiwan ternakan merupakan suatu unsur yang nyata tidak wujud dalam kehidupan tradisi bangsa Jepun sehingga kedatangan kuasa Barat pada zaman Meiji. terutama di Kepulauan Hawaii selepas mereka mendapat kewarganegaraan Amerika Syarikat terutama selepas tamatnya Perang Dunia Kedua. Kerana itulah orang Eropah begitu kagum dengan sosiobudaya masyarakat Jepun. teknologi. perubatan dan ketenteraan Barat yang dianggap lebih maju dalam proses pembentukan negara Jepun moden. Budaya tani Jepun dahulu telah sedikit sebanyak dipengaruhi oleh budaya Barat yang berasaskan ternakan. berbanding dengan orang Barat yang bersikap lebih lantang dan terbuka.

Amerika Syarikat diberikan kebebasan untuk berdagang dan membekalkan bahan api semasa dalam perjalanan ke bahagian. kapal wap dan alat kelengkapan tentera yang moden. Ianya memainkan peranan penting bagi Jepun semasa melaksanakan dasar penaklukan atau perluasan kuasa di negara China. Kerajaan Jepun menyedari bahawa setelah mempelajari dan memperolehi teknologi ketenteraan moden maka ini akan meletakkannya setaraf dengan kuasakuasa Barat. alat telegraf. Pada tahun 1882. Dalam bidang komunikasi. Komodor Perry memiliki dua buah kapal wap sementara hadiah-hadiah yang diberikan kepada Maharaja Jepun termasuklah satu model enjin wap kereta api. Semenanjung Korea dan dalam Perang Dunia Kedua. sistem jalan kereta api merupakan antara termoden di dunia malah merupakan alat pengankutan awam yang amat penting. Britain dikehendaki memberikan sokongan ataupun berkecuali. Dalam sistem perhubungan dan komunikasi. iaitu infrastruktur kereta api sebagai suatu alat hubungan yang penting. Tentera Imperial Jepun memasuki Manchuria dan China dikalahkan.Jepun sentiasa memerhatikan dan mengawasi perkembangan sains moden serta pencapaian orang Eropah dan Amerika Syarikat. Pemodenan dan kekuatan ketenteraan akan dapat melaksanakan dasar penaklukan kuasa di luar Jepun terutamanya di negara China dan Semenanjung Korea. Dengan adanya perjanjian ini. Dalam Perjanjian Harris. alat telegraf . Pemodenan ketenteraan Jepun ternyata. implikasi penting pertembungan Jepun dengan Barat adalah sistem perhubungan. Perjanjian Britain-Jepun ditandatangani yang mengiktiraf kedudukan Jepun setaraf dengan Britain dan sekiranya berlaku peperangan. meletakkan negara ini sebagai salah suatu kuasa besar sehingga tamat Perang Dunia Kedua pada tahun 1945. Pada masa kini.bahagian Asia yang lain. Selain itu. tercetus pertelingkahan antara negara Jepun dengan China. ianya memberikan hak istimewa kepada Amerika Syarikat berbanding dengan kuasa-kuasa Barat yang lain. Pada tahun 1902. kerajaan telah menubuhkan sebuah akademi tentera di samping pemodenan kelengkapan ketenteraan termasuk senapang dan senjata perang yang telah memantapkan kekuatan ketenteraannya. kapal-kapal laut dan tentera telah diperkenalkan oleh Barat. Pada tahun 1894. Sistem jalan kereta api bermula pada tahun 1872 sejauh kira-kira 18 km. membawa Perjanjian Shimonseki pada tahun 1895.

iaitu langkah diambil pada tahun 1872 apabila perintah dikeluarkan untuk menubuhkan sistem bank yang moden mencontohi bankbank Amerika Syarikat. Antaranya adalah untuk memulihkan nilai mata wang. titik permulaan kemasukan kuasakuasa asing ke Jepun menandakan masuknya agama Kristian. halaman 388 Dalam sistem kepercayaan dan agama. tanah merupakan milik kepada pembesar-pembesar sahaja tetapi kini hak milik diberikan kepada semua golongan masyarakat termasuk kaum petani. Kesannya. interaksi antara Jepun dengan Barat memberikan dampak kepada negara Jepun. Akhirnya. Alat ini telah dikaji dan direka dengan lebih moden lagi oleh orang Jepun. Manakala modal dipinjam daripada golongan kaya feudal yang sedia ada. Penentangan ini timbul kerana ianya dianggap bercanggah dengan fahaman Buddha dan ajaran adat istiadat Shintoisme Jepun. ramai yang menerima agama ini tetapi lama-kelamaan agama Kristian im mendapat tentangan terutama daripada pembesar-pembesar Jepun. hak milik tanah individu cara Barat telah membuka mata orang Jepun dalam proses permodenan. Kilang-kilang ini membekalkan tenaga dan alat-alat kelengkapan peperangan untuk usaha penaklukan kuasa. Sebelum ini. Ini membolehkan negara Jepun memajukan sektor perindustriannya tanpa . Bank kebangsaan pertama ditubuhkan pada tahun 1873 dengan gabungan dua agensi kewangan kerajaan yang utama. Dalam bidang ekonomi. Manakala dalam bidang pemilikan tanah. Perdagangan dengan dunia luar juga membawa banyak keuntungan dan pertukaran mata wang asing ke negara Jepun. ini membawa kepada sistem pembayaran cukai tanah yang menggantikan bayaran cukai kepada golongan feudal. suatu sistem pos moden diperkenalkan bagi tujuan komunikasi. Di peringkat awal.yang dihadiahkan kepada Maharaja Jepun telah membuka jalan ke arah sistem pemodenan komunikasi di Jepun. Industri perkilangan dipertingkatkan dengan kilang-kilang besi waja dan besi keluli (industri berat) dibuka untuk membekalkan pembinaan kapal dan keretapi. Pengetahuan seperti ini dibawa masuk melalui penasihat-penasihat asing dari luar negara.

Secara umumnya. orang-orang Jepun bekerja keras untuk menukarkan negaranya daripada negara miskin kepada negara maju dan moden. kaya dan mampu bersaing dalam bidang perindustrian. Menariknya. Kini. Kedua-dua belah pihak mendapat faedah dari interaksi pertembungan ini.5 JEPUN MASA KINI 20. Pada awal tahun 1990. 4 kali ganda aset rakyat Britain danJerman.5. Mereka telah banyak mempergunakan teknologi Barat. dan hanya meningkat sebanyak 2. halaman 389 20. negara Jepun merupakan salah sebuah kuasa utama dalam ekonomi antarabangsa dan sejagat.1% pada penghujung tahunl990. pertembungan antara Jepun dengan Barat banyak membawa dampak-dampak positif dan negatif. Radar pengangguran di Jepun kekal di bawah paras 3% pada waktu yang panjang. Jepun merupakan kuasa ekonomi yang terkemuka. Dalam konteks kontemporari.cagaran dalam bentuk pinjaman bank dengan kuasa-kuasa Barat. Melalui pertembungan ini. pencapaian dalam ketamadunan ini menunjukkan bagaimana negara Jepun tidak pernah dijajah atau dipengaruhi kuat terutama dari segi politik oleh kuasa-kuasa Barat. terutama pergantungan dari sudut ekonomi.1 Aspek Ekonomi Jepun Sejak lebih dari 100 tahun. ilmu pengetahuan sains dan sebagainya untuk memodenkan negara Jepun. negara Jepun telah mendapat banyak manfaat dalam proses pemodenan negara tersebut. Selain dari itu. orang Jepun mempunyai aset 3 kali ganda daripada rakyat Amerika Syarikat. Malahan Jepun telah diletakkan setaraf dengan kuasa-kuasa Barat dari sudut perekonomian dan ketenteraan. harga barang . ekonomi Jepun merupakan yang keduaterbesar di dunia selepas Amerika Syarikat.

Jepun dikenali sebagai sebuah negara perindustrian moden. penjanaan kuasa elektrik dan penghasilan tenaga nuklear. Walaupun perindustrian Barat telah diperkenalkan di Jepun.7% daripada perbelanjaan negara terpaksa dipinjam dari luar. Bidang utama yang banyak member! sumbangan kepada kemajuan ekonomi Jepun ialah perindustrian. Industri tradisional yang mengeluarkan barangan untuk kegunaan tempatan seperti makanan.2 Perindustrian Bidang perindustrian amat penting dan banyak memberi sumbangan kepada ekonomi Jepun. Jepun menjadi antara negara perindustrian yang terkenal di dunia.8% Kemajuan ekonomi Jepun dibantu oleh kewangan kerajaan Jepun yang berada dalam keadaan baik. . sistem kerjaya seumur hidup (lifetime employment) dan hubungan erat antara kakitangan dengan syarikat tempat mereka bekerja. Selepas Perang Dunia Kedua. 20. wujud banyak sektor-sektor swasta. pakaian dan alat-alat kelengkapan. Oleh itu. sesebuah kerajaan seperti kerajaan Jepun yang dapat mengawal perbelanjaan negara sehingga terselamat daripada inflasi adalah kerajaan yang efektif dan patut dihargai. Walaupun reputasi politik Jepun tidak sehebat kecanggihan ekonominya. Terdapat beberapa faktor yang membawa kepada kemajuan ekonomi Jepun. ahli-ahli syarikat bersatu-padu untuk menjayakan syarikat masingmasing. pembalakan. tetapi rakyat Jepun tetap mengekalkan nilai-nilai tradisi. Ini berbeza dengan keadaan pada 1970-an. Antaranya ialah jarang berlaku mogok. iaitu 34. sistem senioriti. Bidang-bidang lain yang turut menyumbang kepada ekonomi Jepun termasuklah pertanian. terdapat 2 jenis industri: 1.adalah stabil dan kadar inflasi bagi barang-barang pengguna dari tahunl985 sehingga tahun 1990 hanya 1.5. perikanan. Bidang ini mula diperkenalkan di Jepun pada 1860an semasa zaman Pemulihan Meiji.Oleh itu.

Jepun mula mengeluarkan kereta. Filipina dan Malaysia. kebanyakan industri di Jepun merupakan industri yang mengeluarkan barang-barang pengguna dan kraftangan. Selepas itu. alat-alat elektronik dantekstil. Industri kimia di Jepun mengeluarkan barangan seperti asid sulfurik. Industri moden yang dikendalikan oleh kilang-kilang besar dan mengeluarkan barang-barang moden seperti yang terdapat di barat. Kemajuan industri elektronik berpunca dari permintaan yang tinggi terhadap barangbarang elektronik seperd televisyen. Industri tekstil penting di Jepun. simen dan ammonium sulfat. Jepun juga mengeksport bas dan motosikal. Sehingga 1953. kapas diimport dari Amerika Syarikat dan bulu biri-biri diimport dari Australia. Industri ini mampu berkembang walaupun kekurangan bahan mentah terutamanya petroleum. barulah wujud industri yang mengeluarkan barang-barang elektronik. Jepun juga adalah pengeluar utama barang-barang elektronik. Sebelum ini. Walaupun Jepun masih antara pengeksport utama barang-barang tekstil. radio. mesin basuh. tetapi juga melabur dalam lombong-lombong besi di India. Jepun tidak hanya mengimport besi. Best yang diperlukan diimport dari negara luar. Industri automobil juga penting di Jepun. Untuk memastikan bahawa Jepun mendapat besi yang mencukupi. Pada 1950-an.halaman 390 2. Untuk menghasilkan tekstil. peti sejuk. eksport utama Jepun ialah automobil. perubahan berlaku daripada pengeluaran kimia organik kepada kimia bukan organik. Pada masa ini. Kebelakangan ini. soda kaustik dan sebatian karbon. komputer dan sebagainya. Jepun juga . tetapi kini Jepun lebih member! tumpuan kepada industri berat. Jepun hanya mengeluarkan lori. kimia dan besi-keluli. automobil. Jepun juga terkenal dengan industri besi dan keluli.

4 Perikanan Jepun adalah di antara negara perikanan yang terbesar di dunia. Jepun terpaksa menggunakan kawasan tanaman yang terhad secara intensif untuk menampung keperluan penduduk yang ramai. Ini termasuklah penggunaan baja kimia. Kawasankawasan berhampiran pantai merupakan kawasan-kawasan perikanan. halaman 391 Antara tanaman penting yang ditanam termasuklah padi yang merupakan makanan asasi penduduk Jepun. Antara ikan yang ditangkap termasuklah ikan sardin. 45% daripada penduduk Jepun bergiat dalam lapangan pertanian. 20. Ini terbukti berjaya dilakukan apabila hasil padi bagi setiap ekar tanah di Jepun adalah lebih tinggi berbanding dengan hasil padi di China dan Asia Tenggara.5.3 Pertanian Walaupun Jepun merupakan sebuah negara perindustrian.5. Oleh itu. Walau bagaimanapun. berbukit. aluminium dan titanum. Ini kerana negara Jepun merupakan pulau-pulau yang dikelilingi oleh laut. Di situ. biji benih bermutu tinggi dan mesin. ikan hering dan ikan mackerel. pertanian intensif diusahakan dengan menggunakan teknik moden. Jepun tidak mempunyai tanah yang cukup untuk pertanian kerana Jepun merupakan negara yang bergunung-ganang. Setiap pelawat yang datang ke Jepun terpesona dengan pemandangan indah pertanian intensif yang diusahakan sehingga meliputi lereng dan puncak bukit. terdapat banyak bot-bot milik persendirian yang menjalankan kegiatan perikanan secara beramai-ramai.bukau dan terletak dalam kawasan gunung berapi. .ada menghasilkan perak. pertanian tetap penting bagi ekonomi Jepun. 20.

Oleh itu. kemudahan memproses dan mengetm ikan-ikan. menghasilkan pulpa dan sebagai bahan bakar (arang). la dikendalikan oleh syarikat-syarikat perikanan yang besar.5.5.6 Penjanaan Kuasa Elektrik Pada waktu malam. Hutan membekalkan Jepun dengan kayu-kayan untuk kerja-kerja pembinaan. neon-neon yang berkilauan merupakan pemandangan biasa di Jepun. salmon. Oleh kerana perikanan penting kepada ekonomi Jepun. Jepun telah bekerjasama dengan beberapa negara perikanan dengan memperkenalkan teknik.teknik baru dalam perikanan dan mengendalikan pemasaran hasil tangkapan ikan. Jepun juga menggunakan teknik moden dalam perikanan dan teknik ini sangat diperlukan oleh negara-negara perikanan yang lain. ketam dan ikan paus. Jepun telah menandatangani beberapa perjanjian dengan negara-negara perikanan yang lain.Perikanan Laut Dalam sangat penting bagi negara Jepun. Walaupun seni bina Jepun kini lebih merupakan seni bina daripada konkrit dan keluli. Syarikat-syarikat ini mempunyai kapal-kapal perikanan yang lengkap dengan peti ais.5 Pembalakan 2/3 daripada negara Jepun diliputi oleh hutan. Ini menunjukkan bahawa Jepun mempunyai sumber kuasa elektrik halaman 392 . 20. Oleh itu. Ikan-ikan yang biasanya ditangkap ialah tuna. 20. maka Jepun mengambil berat tentang pemeliharaan sumber-sumber laut. Untuk menjaga kepentingan antarabangsa mengenai perikanan laut dalam. tetapi kayu tetap digunakan sebagai bahan utama. kerajaan dan sektor swasta berusaha untuk memelihara hutan dengan menjalankan penanaman semula hutan.

20. Keadaan negara Jepun yang bergunung-ganang dan hujan yang selalu turun menyebabkan negara Jepun mampu membekalkan tenaga elektrik yang banyak. para saintis sentiasa menjalankan penyelidikan untuk mencari kegunaan-kegunaan baru bagi tenaga nuklear seperti penggunaan tenaga nuklear untuk memajukan pertanian. pelbagai usaha dijalankan untuk memajukan kuasa elektrik bagi memenuhi keperluan negara. 20. Maharaja tidak lagi mempunyai kuasa dalam . Pusat ini dikendalikan oleh 'Atomic Energy Commission' yang ditubuhkan pada 1 Januari 1956.1 Maharaja dan Sistem Pemerintahan Sistem pemerintahan Jepun diumumkan pada 3 November. 1946 dan berkuatkuasa pada 3 Mei 1947. Kemudahan elektrik terdapat di seluruh negaraJepun termasuklar.yang banyak. 'Atomic Energy Commission' bertanggungjawab memastikan bahawa tenaga nuklear yang terhasil digunakan kepada perkara-perkara yang mendatangkan faedah terhadap manusia. Peningkatan penggunaan alat-alat elektrik di rumah-rumah dan perkembangan pesat industri menyebabkan bertambahnya permintaan terhadap kuasa elektrik. di kawasan-kawasan kampung yang terpencil. banyak pembaharuan dilakukan.6 ASPEK POLITIKJEPUN 20. Oleh itu.7 Tenaga Nuklear Tokai-mura merupakan pusat tenaga nuklear yang terawal.6. Melalui sistem tersebut. perubatan dan pengawetan makanan. Terdapat banyak empangan-empangan besar diJepun yang menjadi pusat janakuasa elektrik.5. bukan membahayakan manusia. Sejak 1955. 70% daripada tenaga elektrik didapati dan janakuasa hidroelektrik. Oleh itu.

menganugerahkan pingat dan darjah kebesaran kepada mereka yang terpilihOrganisasi kerajaan Jepun seakan-akan sistem Parlimen British. Dewan Perwakilan mempunyai kuasa yang lebih tinggi daripada Dewan 'Councillors'. Kuasa politik dikongsi bersama oleh 3 bahagian kerajaan iaitu: halaman 393 1. ahli-ahli kabinet terpaksa meletak jawatan dan Dewan Perwakilan dibubarkan. memanggil ahli-ahli parlimen untuk bersidang dar. Maharaja Jepun juga bertanggungjawab mengumumkan undang-undang dan perjanjian yang dibuat oleh kerajaan. 20.6.2 Diet Diet berada pada tempat paling tinggi. 3.kerajaan tetapi hanya menjadi simbol negara dan lambang perpaduan rakyat. Tugas baginda hanya melantik secara rasmi Perdana Menteri dan Ketua Hakim (Chief Justice of the Supreme Court). Kuasa menggubal undang-undang dipegang oleh Diet. Jika perkara ini terjadi.perkara yang ditolak oleh Dewan 'Councillors' dan seterusnya mengumumkannya sebagai keputusan Diet. Kuasa pengurusan dipegang oleh kabinet. 2. Perdana Menteri telah terlebih dahulu dicadang oleh Diet sementara Ketua Hakim pula dicadangkan oleh Kabinet. Kuasa undang-undang dipegang oleh bahagian kehakiman. . la terdiri daripada Dewan Perwakilan (yang terdiri daripada 512 orang ahli yang berkhidmat untuk jangka masa 4 tahun) dan Dewan 'Councillors' (yang terdiri daripada 252 orang ahli yang dipilih untuk tempoh 6 tahun). Dewan Perwakilan juga berkuasa menanamkan rasa curiga pada pergerakan kabinet. Selain dari itu. Sebenarnya. Dewan Perwakilan berkuasa meluluskan perkara.

halaman 394 20. hakim Mahkamah Tinggi diminta berhenti dari perkhidmatan pada masa yang telah ditetapkan oleh undang-undang.4 Kehakiman Selepas perang. Tetapi kini mahkamah bebas dari pengawasan bahagian eksekutif dan perundangan kerajaan.6. Hakim Mahkamah Rendah pula dipilih oleh kabinet daripada daripada mereka yang dicalonkan oleh Mahkamah Tinggi. manakala hakim-hakim lain dipilih oleh kabinet. Beliau juga bertanggungjawab mewakili Jepun dalam persidangan antarabangsa.20. Ketua hakim dicadangkan oleh Kabinet dan dipilih oleh Maharaja. namun tidak ada sekatan untuk mereka dipilih semula setelah tamat tempoh perkhidmatan. Berbeza dengan Presiden Amerika Syarikat. Sementara itu. Pemilihan mereka disemak dalam referendum nasional. Mahkamah Tinggi terdiri daripada ketua hakim dan dibantu oleh hakimhakim lain. Perdana Menteri Jepun tidak dipilih secara langsung oleh rakyat. mahkamah diletakkan di bawah kuasa kerajaan. semua hakim mahkamah rendah dipilih untuk tempoh 10 tahun sahaja.5 Parti-parti politik . tetapi beliau dipilih secara tidak langsung melalui kekuatan parti politik. Sebelum ini iaitu semasa zaman Pemulihan Meiji. 20. sistem kehakiman Jepun diubahsuai.3 Kabinet Perdana Menteri mengetuai kabinet.6. dia akan didakwa oleh Court of Impeachment.6. Jika hakim melakukan kesalahan. Perdana Menteri merupakan ketua parti yang memperolehi undi paling banyak. Beliau dipilih oleh ahli-ahli Diet. Untuk mengelak penyalahgunaan kuasa.

Soviet Rusia dan Republik China. • Parti Sosialis. Parti ini menentang Perjanjian KerjasamaJepun-Amerika dan mendesak supaya tentera darat Amerika keluar dari Jepun dan menutup pangkalan tentera mereka di Jepun. Paiti Komun. ketenangan dan kebebasan serta membma negara Jepun yang mampu berdikan. terdapat juga parti Komeikai. dan polisinya termasuklah mendapatkan kerjaya penuh (full employment). Parti Sosialis menggalakkan polisi neutral. Untuk menjamin kestabilan ekonomi dan sosial dan seterusnya menyumbang kepada kepentingan awam. melalui perjanjian damai dengan Amerika Syarikat. Membentuk sistem demokrasi di Jepun untuk meningkatkan taraf hidup rakyat dan membentuk semula institusi-institusi yang telah ada selari dengan prinsip asas demokrasi. • Parti Demokratik Sosialis dibentuk pada Januari 1960 oleh kumpulan yang keluar dari Parti Sosialis pada tahun yang lalu. sistem kebajikan sosial yang kukuh dan peningkatan taraf hidup golongan miskin. la berpegang kepada ideologi yang ekstrem dan berusaha untuk membentuk masyarakat sosialis melalui proses demokrasi. Selain daripada parti-parti tersebut. Parti ini mempunyai polisinya tersendiri dan tidak bergantung kepada parti-parti lain. . Tujuar. terdapat tiga parti politik utama: • Parti Demokratik Liberal (LDP) ialah parti konservatif. Tujuan utama Parti Sosialis untuk membentuk masyarakat Jepun yang berbentuk sosialis.s Jepun (JCP) dan United Social Democratic Party. la dilakukan melalui revolusi yang aman. 3.Di Jepun. Ingin bekerja keras bagi memulihkan hubungan antarabangsa mengenai dasar keadilan sejagat. penubuhannya ialah: 1. 2. Mengenai dasar luar Jepun. Prinsipnya serupa dengan Parti Demokratik Sosialis di Eropah.

Masyarakat Jepun diberi kebebasan untuk menganut mana-mana agama. Dianggarkan bahawa kurang dari 1/3 penduduk Jepun berpegang kepada agama. Sementara itu. Selain dari tiga agama tersebut. Buddhisme pula memperkatakan tentang aspek-aspek ketuhanan yang jauh dari jangkauan akal manusia. terdapat beberapa agama lain yang wujud di Jepun termasuklah agama Kristian dan agama-agama baru. artikel 20 yang menyatakan: Freedom of religion is guaranteed to all.6. No religious organization shall receive any privileges from the State.20.6 Kewujudan Puak dalam Parti Keunikan politik Jepun ialah kemunculan puak-puak dalam parti. No . bukannya didorong oleh perbezaan pandangan. 20. Ini