Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin

Written by zain-ys Friday, 14 May 2010 08:35 - Last Updated Friday, 14 May 2010 08:38

Oleh zain-ys

Ihya' Ulumiddin (al-Ihya') sebuah nama besar. Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali juga sebuah nama besar. Orang besar menghasilkan karya besar iaitu al-Ihya'. Kedua-duanya, baik al-Imam al-Ghazali atau al-Ihya' sejak beliau menjadi bintang tidak pernah kering dari disebut orang hingga ke hari ini.Malah mungkin untuk hari-hari seterusnya. Kedua-duanya adalah bintang di persada sejarah sepanjang zaman. Bermacam usaha untuk menutup-nutup keduanya sepanjang sejarah, namun kalau memang yang empunya diri ada kekuatan tersendiri usaha itu sia-sia sahaja. Al-Ghazali dan al-Ihya'-nya telah melalui pelbagai peringkat zaman dan setakat hari ini ibarat kata masih 'ditolak tak rebah'. Baru-baru ini taukeh gedung kitab terbesar di Pulau Pinang menawarkan kitab al-Ihya' terjemahan Indon dengan harga yang saya tidak boleh menolaknya sama sekali. Ada 8 jilid. Saya ambil. Saya pernah bergelumang dengan al-Ihya' lama dahulu, sewaktu zaman remaja saya. Kini al-Ihya' berada semula ke pangkuan saya. Maulana Mohd Asri ketika ditanya tentang status hadis di dalam al-Ihya', dijawabnya, al-Ihya' bukan kitab Hadis, jadi ia perlu di'layan' sebagai ia bukan kitab hadis. Ia tidak fokus kepada penelitian hadis. ia fokus kepada benda-benda lain. Orang yang mahu menelaahnya hendaklah bukan sebarangan orang. Hendaklah orang yang tahu selok-belok ilmu hadis. {youtube}uy2MrJQXTE0{/youtube} Di bawah ini pula, saya petik kata-kata alu-aluan Dr HAMKA untuk terjemahan al-Ihya' Indon. Ia ditulis pada Desember 1963. Antara lain beliau berkata: Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya, tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil, kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits, sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati, karena banyak haditsnya lemah.

Sambutan Al-Ustadz Al-Fadlil Dr. H.A. Malik Karim Amrullah (Dr.HAMKA) SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA' ULUMIDDIN Kitab Ihya' Ulumiddin, buah tangan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain, dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab Ihya' Ulumiddin.

1/6

telah sampai kepada kesimpulan bahwa Alam itu adalah qodim penaka Tuhan juga. artinya Pengetahuan orang zaman purbakala. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai 'Ulumul Awail. walau dari manapun datang­nya. Tetapi kadang-kadang Ilmu Islam yang asli telah teledor oleh karena kemajuan dalam bidang yang tersebut di belakang ini. Hasil dan buah dari penyelidik­annya terhadap Filsafat itu telah diungkapkannya dalam buku-bu­kunya "Al-Munqidzu minadl dlalal" (Pembangkit dari lembah ke­sesatan). sehingga beliau keluarkan sebuah risalah ber­nama "Iljamul 'Awam" (Mengekang orang awam) dari pada mem­bicarakan Ilmu Kalam. Iman kepada Allah— 2/6 .Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Oleh sebab Islam sangat berlapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmat. Sebab ke­majuan Islam dan Daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan. IIlmu Theologi dalam Islam. Apakah lagi — menurut Ghazali — Failasoof-Failasoof Yunani yang mempengaruhi berfikirnya Failasoof-Faila­soof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Disini Filsafat sudah menjauh sendirinya dari pada pokok ajaran agama. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusiapun yang dapat membebaskan dirinya dari pada pengaruh alam dikelilingnya. ilmu kalam. Sebabnya maka itu judul yang beliau pilih. artinya ialah: MENGHIDUPKAN KEMBALI PENGETAHUAN AGAMA. tidaklah akan dapat bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. Majulah Islam dalam lapangan fiqhi. beliau memperdalam fiqhi (Ilmu Hukum) dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada Filsafat sampai di­pelajarinya pula amat mendalam. Ibnu Sina dan lain-lain di Timur dan ke­mudian menjalar pula ke Barat (Andalusia dan Afrika Utara). tasawwuf dan filsafat. "Maqashid al-Falasifah" (Tujuan dari pada para Failasoof) dan "Tahafut al-Falasifah" (Kekacau-balauan para Failasoof). yang dipelopori oleh Al-Farabi. yakni filsafat. karena penera­wangan berfikir bebas itu. baik juga untuk melatih kita berfikir. 14 May 2010 08:35 . yang dipelopori oleh Ibnu Rusyd. maka dalam abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. Al-Ghazali telah tampil ke muka mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada masa itu. Untuk orang awam —kata beliau— 'Ilmul Kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. teruta­ma di zaman permulaan fajar Daulat Bani `Abbas. obyektif. banyaklah pe­ngetahuan lain bangsa disalin ke dalam bahasa Arab.Last Updated Friday. guna memper­kaya perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam sendiri. jangan ada yang mempengaruhi terlebih da­hulu. Beliau memper­dalam Ilmu -Kalam. terutama oleh filsafat Yunani. khusus Filsafat Aristoteles te­lah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam. Lantaran itu maka Ghazalipun amat menyuruh hati-hati di da­lam belajar 'Ilmul Kalam. Tetapi jadi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan Wahyu Ilahi dan ­tuntunan Nabi. ialah karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain. 14 May 2010 08:38 Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya' Ulumiddin. Ada orang mengatakan bahwa berfikir filsafat itu harus bebas. sesu­dah Ghazali. Beliau — setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang menda­lam itu— telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu.

Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali. apatah lagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati (Asroril-Qulub). hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan. merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan. ma­nakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Ghazali akhirnya berpendapat bahwa mendekati Tuhan. atau `athifah.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Syari'at tanpa hakikat. yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat. Hakikat tanpa syari'at menjadi nyawa tak bertubuh. 14 May 2010 08:35 . sampai kepada hukum-hukum pidana. Sejak daripada ibadat. kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati. Disitulah kita mendapat "Haqiqat al Hajah (hidup yang sejati).ti­daklah dapat dengan dipelajari secara "akal semata". sembahyang. dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali Ilmu Agama: IHYA' 'ULUMIDDIN. 14 May 2010 08:38 menurut Ghazali. Dengan bersumber kepada Al-Quran. semuanya beliau cari isi dan umbinya. sampai kepada munakahat (pembangunan rumah tangga). dengan debat-berdebat (jidal) Ilmu Fiqhi-pun bukan.Last Updated Friday. menjadi bangkai tak bernyawa. puasa. kadang-kadang dapat dinamai Ilmul Kalam. sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan bathin. melainkan hendaklah karena dirasakan. sedang kaum Shufi saling terlalu memupuk perasaan (dzauq) kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan. tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka sehingga kebebas­an manusia buat berfikir.inti atau sarinya dalam alam hakikat dan hikmat. Kaum Fuqaha menghabiskan waktunya di dalam membincangkan syah dan bathal. ibadat dan syari'at yang sesuai dengan Sunnah Rasul dan mana yang tidak. buat merasa dan buat berfantasi menjadi hilang. dengan kembali kepada Sunnah Rasul yang asli. sampai kepada mu'amalat (pergaulan hidup manusia sehari-hari). amal saleh mesti dinyawai oleh Iman dan di sam­ping riadlah jasmani (latihan badan) kita adalah riadlah annafs atau riadlah qalb (latihan jiwa atau latihan hati). zakat dan hajji. yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum Shufi. Fiqhi dan lain-lain. Di dalamnya terkandunglah hikmat-hikmat yang tinggi. demi setelah meleburkan diri keda­lam persada Alam yang ada dikeliling kita. dengan 'Ilmul Kalam bukan. Ghazalipun insyaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syari'ah amat besar dengan kaum Shufi atau kaum Hakikat. 3/6 . syari'at mesti bertemu dengan hakikat. Syari'at perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. Ghazali berusaha mempersatu-padukan keduanya. Tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syari'at. Tasawwuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia.

yang sudah menjauh daripada Al-Qur'an dan hanya tengge­lam ke dalam taqlid. padahal ajaran asli Islam tidak 4/6 . Orang yang terpengaruh oleh ajaran Ghazali tentang cacat dunia. Demikian juga kitab-kitab karangan Ghazali terutama Ihya' 'Ulu­middin ini. Supaya beban hidup dalam munajat kepada Tuhan menjadi ringan. karangan beliau ini mendapat sambutan hangat. Kadang-kadang beliau. sebab karangannya Ihya' 'Ulumiddin banyak mengeritik kaum ahli fiqhi. ialah retaknya". Mendapat sanjung puji yang tinggi dan juga mendapat sanggahan yang hebat. dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu. Bila Imam Ghazali menge­tahui bahwa muridnyalah yang menjadi raja. Kalau tidak ada yang cacat niscaya Allah Ta'ala tidak kaya karena tidak menjadikan sesuatu yang bernama cacat. telah jatuh kepada bersangatan mencela dunia. hingga dipungut oleh orang lain. nam­paklah di mana kekurangannya. "Tanda gading yang tulen. Tuhan mencipta 'Alam dalam kesempurna­annya. beliau berniat hendak hijrah ke Magh­ribi. to­koh sending Kristen yang terkenal. lantaran asyiknya memperi­ngatkan kesucian hidup. Sebagai seorang ahli fiqih Islam yang besar.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday.Last Updated Friday. Ds. Sayang sekali sebelum beliau berangkat. dalam usia 55 tahun. "Ihya' 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar. karena serba kekurangannya. Dan itulah yang beliau hidang­kan ke dalam masyarakat muslim. berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. Di kala disampaikan orang berita itu kepada Ghazali serta-merta beliau berkata: "Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku". sehingga mengusulkan kepada Sulthan supaya Ihya' dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. maulah rasanya mengutuk sama sekali dunia itu. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabithin. Alam ini sendiri menjadi amat sempurna. Kadang-kadang beliau menganjurkan hidup membujang. yang bergelar Al-Mahdi. digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrut itu. Fuqaha marah. Segala sesuatu apabila telah tercapai kesempurnaannya. murid beliau Muhammad bin Taumrut. beliau meninggal du­nia tahun 505 H. sehingga negara-negara Islam terjajah. lalu berkata : "Wahai Imam! Doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin akan terjadi di tangan saya". tak usah beristeri. Mengutuk dunia bisa menyebabkan dunia itu lepas dari tangan kita. Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tasyfin di negeri Maghribi di Fas (Fez) kaum Fuqaha sangat murka kepada Ghazali. berganti dengan yakin. sceptis) terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. karena ada kekurangannya. yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. Zwemmer. dengan nama Kerajaan Muwahhidin. Tiba-tiba muncullah dalam majlis itu. 14 May 2010 08:38 Maka kitab "IHYA' 'ULUMIDDIN" adalah hasil karya positif sesu­dah beliau ragu (syak. pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya. kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya". adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam. 14 May 2010 08:35 .

Setengah ahli selidik dan orientalist Barat ber­pendapat bahwa keragu-raguan Descartes adalah pengaruh keragu-raguan Ghazali. Ditahun terakhir sam­pai tahun 1963 masih tetap ada sarjana Islam yang meninjaunya kembali. Tasawwuf "Wihdatul Wujud" (Pantheisme) Al-Hallaj yang mu­lanya amat berpengaruh di sini menjadi terdesak karena datang­nya ajaran Ghazali. 14 May 2010 08:35 . Dizaman mo­dern ini. beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya. saya sendiri amat banyak mengambil 5/6 . tetapi dia besar dalam penciptaan fikiran. tentang filsafat dan ethika (akhlaq). Imam Ghazali adalah seo­rang Ulama Muta-akhkhirin dalam madzhab itu.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. tentang aqidah. tidak sekeras dahulu lagi. Kitab Ihya` pun telah disarikan oleh Ulama-ulama di Jawa ke bahasa Jawa huruf Pegon. sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar. ternyata bahwa pukulannya kepada Ghazali khasnya dan Tasawwuf 'amnya. Kupasan Ghazali tidak akan habis-habisnya menjadi bahan study tentang tasawwuf. karena banyak haditsnya lemah. Sulaiman Dunia Maha Guru Filsafat dan 'ilmu Kalam di Al-Azhar University mengeluarkan lagi study­nya "Hakikat menurut pandangan Ghazali ". Perhatikan kepada ajaran Filsafat Ethika (Akhlaq) Al-Ghazali sampai saat-saat sekarang ini masih menjadi bahan yang kaya untuk direnungkan. sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati. Di dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indo­nesia. kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits. Dan yang lebih penting lagi. sebab amat terikat oleh hadits-hadits. sehing­ga fikirannya menjadi buntu karena kekuatan hafalan. Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani diu­jung abad kedelapan belas telah mengambil inti-sari kitab Ihya` dan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia (Melayu Lama) dengan nama "Sairus-Salikin". Demikian itulah selayang pandang saya tentang IHYA' 'ULUMID­DIN oleh "Hujjatul Islam" Al-Ghazali. Di tahun 1947 Dr. 14 May 2010 08:38 mengajarkan demikian. tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil. Ghazali lemah dalam ilmu hadits. Ragu (skeptis.Last Updated Friday. Pada tahun 1924 Zaki Mubarak di Mesir mencapai gelar Doktornya karena kritiknya yang bernama "Akhlaq menurut Ghazali" yang sebagai seorang sarjana yang masih muda dia menghantam ajaran Ghazali sebagai suatu ajaran yang menyebabkan jiwa melempem. Kitab Ihya' `Ulumiddin menjadi pegangan ula­ma-ulama di tanah air kita. yang kalau dibaca. kebanyakannya tidak sanggup buat menciptakan fiqhi atau menge­luarkan faham bebas. Sebagaimana juga Ulama-Ulama Ahli Hadits. Itulah menjadi bukti bahwasanya seorang sarjana atau seorang failasoof yang besar tidaklah melengkapi ilmunya dalam segala -bidang. syak) adalah tangga utama menuju yakin. Madzhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kera­jaan Islam Pasai ialah Madzhab Syafi i. Tetapi setelah dia berusia lebih 40 tahun dikeluarkan­nya pula promosinya untuk gelar doktor yang ketiga-kalinya berna­ma "Tasawwuf Islam". Demikian juga terdapat dalam karangan-karangan Ulama-ulama Aceh. tasawwuf Imam Ghazali dengan Ihya'-nya besar sekali peranannya.

Dan lebih dari itu semuanya dengan membaca salinan Ihya' ini. bertepatan dengan hari-hari peringatan Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad saw. Banyak telah berdiri Perguruan Tinggi Islam. Jakarta: Rajab 1383. dengan sendirinya moga-moga isinya yang bernas dapat mempe­ngaruhi jiwa kita. sayang mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Dalam pembangunan bangsa kita sekarang ini.Last Updated Friday. Desember 1963. 14 May 2010 08:35 . Moga-moga Tuhan Allah memberi taufiq kita bersama dalam menuju ridlaNya. yang kita seba­gai Muslim amat ingin agar Islam menjadi unsur mutlak dalam pefnbangunan itu. Banyak kaum terpe­lajar secara Barat mulai memperhatikan Islam. Dr. 6/6 . Perhatian kepada Islam dan inti ajarannya di zaman seka­rang telah mulai besar di tanahair kita ini. H. yaitu Tengku Haji Ismail Yakub MA-SH. Banyak mereka mendengar nama kitab Ihya' atau membaca adanya kitab itu dari kalangan Orientalist Barat. Tiba-tiba pada bulan Rajab 1383 Hijriyah. H.A.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Baik Filsafat Yunani atau Filsafat Scholastik Kristen atau Filsafat Modern. adalah satu karya yang amat saya pujikan. seorang Ulama Muda dari Aceh. 14 May 2010 08:38 buah renungan Gha­zali untuk buku saya "Tasawwuf Modern". Tetapi belum ada usa­ha selama ini menyalin kitab yang besar 4 jilid itu ke dalam bahasa Indonesia modern. Tidak pelak lagi kalau saya bergembira menyambut usaha beliau itu. telah datang kerumah saya memperlihatkan salinan (terjemahan) Kitab Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonesia yang beliau kerjakan sendiri dan meminta saya supaya sudi memberikan kata sambutan atas usahanya yang amat berharga itu.. Sayangnya mahasiswa kebanyakan lemah bahasa Arabnya. Malik KarimAmrullah Kebayoran Baru. Dengan salinannya Ihya' mereka sudah dapat membandingkan fikiran ciptaan Failasoof Islam ini dengan aliran-aliran filsafat yang lain. Ismail Yakub ini sudah dapat memuaskan dahaga mereka. maka terjemahan Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonsia oleh Ustadz Tk. Mubaligh-mubaligh pun mendapat banyak bahan untuk study. sehingga kita dapat menjadi seorang Muslim yang tha'at dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah. yang telah lama saya kenal. Ismail Yakub MA-SH. Terjemahan Ustadz Tengku H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful