P. 1
pandangan-hamka-terhadap-al-imam-al-ghazali-a-al-ihya-ulumuddin

pandangan-hamka-terhadap-al-imam-al-ghazali-a-al-ihya-ulumuddin

|Views: 48|Likes:
Published by Roni Irama

More info:

Published by: Roni Irama on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2010

pdf

text

original

Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin

Written by zain-ys Friday, 14 May 2010 08:35 - Last Updated Friday, 14 May 2010 08:38

Oleh zain-ys

Ihya' Ulumiddin (al-Ihya') sebuah nama besar. Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali juga sebuah nama besar. Orang besar menghasilkan karya besar iaitu al-Ihya'. Kedua-duanya, baik al-Imam al-Ghazali atau al-Ihya' sejak beliau menjadi bintang tidak pernah kering dari disebut orang hingga ke hari ini.Malah mungkin untuk hari-hari seterusnya. Kedua-duanya adalah bintang di persada sejarah sepanjang zaman. Bermacam usaha untuk menutup-nutup keduanya sepanjang sejarah, namun kalau memang yang empunya diri ada kekuatan tersendiri usaha itu sia-sia sahaja. Al-Ghazali dan al-Ihya'-nya telah melalui pelbagai peringkat zaman dan setakat hari ini ibarat kata masih 'ditolak tak rebah'. Baru-baru ini taukeh gedung kitab terbesar di Pulau Pinang menawarkan kitab al-Ihya' terjemahan Indon dengan harga yang saya tidak boleh menolaknya sama sekali. Ada 8 jilid. Saya ambil. Saya pernah bergelumang dengan al-Ihya' lama dahulu, sewaktu zaman remaja saya. Kini al-Ihya' berada semula ke pangkuan saya. Maulana Mohd Asri ketika ditanya tentang status hadis di dalam al-Ihya', dijawabnya, al-Ihya' bukan kitab Hadis, jadi ia perlu di'layan' sebagai ia bukan kitab hadis. Ia tidak fokus kepada penelitian hadis. ia fokus kepada benda-benda lain. Orang yang mahu menelaahnya hendaklah bukan sebarangan orang. Hendaklah orang yang tahu selok-belok ilmu hadis. {youtube}uy2MrJQXTE0{/youtube} Di bawah ini pula, saya petik kata-kata alu-aluan Dr HAMKA untuk terjemahan al-Ihya' Indon. Ia ditulis pada Desember 1963. Antara lain beliau berkata: Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya, tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil, kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits, sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati, karena banyak haditsnya lemah.

Sambutan Al-Ustadz Al-Fadlil Dr. H.A. Malik Karim Amrullah (Dr.HAMKA) SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA' ULUMIDDIN Kitab Ihya' Ulumiddin, buah tangan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain, dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab Ihya' Ulumiddin.

1/6

karena penera­wangan berfikir bebas itu. sesu­dah Ghazali. Sebabnya maka itu judul yang beliau pilih. 14 May 2010 08:35 . Apakah lagi — menurut Ghazali — Failasoof-Failasoof Yunani yang mempengaruhi berfikirnya Failasoof-Faila­soof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. Oleh sebab Islam sangat berlapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmat. tasawwuf dan filsafat. Ada orang mengatakan bahwa berfikir filsafat itu harus bebas. ilmu kalam. Hasil dan buah dari penyelidik­annya terhadap Filsafat itu telah diungkapkannya dalam buku-bu­kunya "Al-Munqidzu minadl dlalal" (Pembangkit dari lembah ke­sesatan). guna memper­kaya perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam sendiri. walau dari manapun datang­nya. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusiapun yang dapat membebaskan dirinya dari pada pengaruh alam dikelilingnya. terutama oleh filsafat Yunani.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. beliau memperdalam fiqhi (Ilmu Hukum) dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada Filsafat sampai di­pelajarinya pula amat mendalam.Last Updated Friday. Iman kepada Allah— 2/6 . 14 May 2010 08:38 Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya' Ulumiddin. Lantaran itu maka Ghazalipun amat menyuruh hati-hati di da­lam belajar 'Ilmul Kalam. "Maqashid al-Falasifah" (Tujuan dari pada para Failasoof) dan "Tahafut al-Falasifah" (Kekacau-balauan para Failasoof). sehingga beliau keluarkan sebuah risalah ber­nama "Iljamul 'Awam" (Mengekang orang awam) dari pada mem­bicarakan Ilmu Kalam. maka dalam abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. obyektif. yakni filsafat. Untuk orang awam —kata beliau— 'Ilmul Kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. ialah karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain. artinya Pengetahuan orang zaman purbakala. Tetapi kadang-kadang Ilmu Islam yang asli telah teledor oleh karena kemajuan dalam bidang yang tersebut di belakang ini. Beliau — setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang menda­lam itu— telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu. banyaklah pe­ngetahuan lain bangsa disalin ke dalam bahasa Arab. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai 'Ulumul Awail. Ibnu Sina dan lain-lain di Timur dan ke­mudian menjalar pula ke Barat (Andalusia dan Afrika Utara). artinya ialah: MENGHIDUPKAN KEMBALI PENGETAHUAN AGAMA. Sebab ke­majuan Islam dan Daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan. khusus Filsafat Aristoteles te­lah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam. Majulah Islam dalam lapangan fiqhi. IIlmu Theologi dalam Islam. telah sampai kepada kesimpulan bahwa Alam itu adalah qodim penaka Tuhan juga. teruta­ma di zaman permulaan fajar Daulat Bani `Abbas. Beliau memper­dalam Ilmu -Kalam. Al-Ghazali telah tampil ke muka mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada masa itu. baik juga untuk melatih kita berfikir. Tetapi jadi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan Wahyu Ilahi dan ­tuntunan Nabi. jangan ada yang mempengaruhi terlebih da­hulu. Disini Filsafat sudah menjauh sendirinya dari pada pokok ajaran agama. tidaklah akan dapat bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. yang dipelopori oleh Ibnu Rusyd. yang dipelopori oleh Al-Farabi.

sedang kaum Shufi saling terlalu memupuk perasaan (dzauq) kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan. Disitulah kita mendapat "Haqiqat al Hajah (hidup yang sejati).inti atau sarinya dalam alam hakikat dan hikmat. atau `athifah. sembahyang. dengan debat-berdebat (jidal) Ilmu Fiqhi-pun bukan. Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan. semuanya beliau cari isi dan umbinya. yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum Shufi. puasa. dengan kembali kepada Sunnah Rasul yang asli. Dengan bersumber kepada Al-Quran. Ghazalipun insyaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syari'ah amat besar dengan kaum Shufi atau kaum Hakikat. merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali Ilmu Agama: IHYA' 'ULUMIDDIN. demi setelah meleburkan diri keda­lam persada Alam yang ada dikeliling kita. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali. Syari'at perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. Di dalamnya terkandunglah hikmat-hikmat yang tinggi.ti­daklah dapat dengan dipelajari secara "akal semata". melainkan hendaklah karena dirasakan. hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan. kadang-kadang dapat dinamai Ilmul Kalam. Hakikat tanpa syari'at menjadi nyawa tak bertubuh. sampai kepada mu'amalat (pergaulan hidup manusia sehari-hari). dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan. Tasawwuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia. kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati. ibadat dan syari'at yang sesuai dengan Sunnah Rasul dan mana yang tidak. amal saleh mesti dinyawai oleh Iman dan di sam­ping riadlah jasmani (latihan badan) kita adalah riadlah annafs atau riadlah qalb (latihan jiwa atau latihan hati). Ghazali berusaha mempersatu-padukan keduanya. ma­nakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Ghazali akhirnya berpendapat bahwa mendekati Tuhan. dengan 'Ilmul Kalam bukan. apatah lagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati (Asroril-Qulub). Fiqhi dan lain-lain. sampai kepada munakahat (pembangunan rumah tangga). 14 May 2010 08:35 . Sejak daripada ibadat. sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan bathin. 3/6 . Kaum Fuqaha menghabiskan waktunya di dalam membincangkan syah dan bathal. 14 May 2010 08:38 menurut Ghazali. yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat. Syari'at tanpa hakikat. zakat dan hajji. tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka sehingga kebebas­an manusia buat berfikir.Last Updated Friday. syari'at mesti bertemu dengan hakikat. buat merasa dan buat berfantasi menjadi hilang. Tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syari'at.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. menjadi bangkai tak bernyawa. sampai kepada hukum-hukum pidana.

Kadang-kadang beliau. Sayang sekali sebelum beliau berangkat. Zwemmer. Kadang-kadang beliau menganjurkan hidup membujang. to­koh sending Kristen yang terkenal. Mendapat sanjung puji yang tinggi dan juga mendapat sanggahan yang hebat. 14 May 2010 08:38 Maka kitab "IHYA' 'ULUMIDDIN" adalah hasil karya positif sesu­dah beliau ragu (syak. hingga dipungut oleh orang lain. Orang yang terpengaruh oleh ajaran Ghazali tentang cacat dunia. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabithin. dalam usia 55 tahun. beliau berniat hendak hijrah ke Magh­ribi. digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrut itu. sebab karangannya Ihya' 'Ulumiddin banyak mengeritik kaum ahli fiqhi. Mengutuk dunia bisa menyebabkan dunia itu lepas dari tangan kita.Last Updated Friday. murid beliau Muhammad bin Taumrut. Sebagai seorang ahli fiqih Islam yang besar. nam­paklah di mana kekurangannya. karena ada kekurangannya. dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu. telah jatuh kepada bersangatan mencela dunia. ialah retaknya". Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tasyfin di negeri Maghribi di Fas (Fez) kaum Fuqaha sangat murka kepada Ghazali. Di kala disampaikan orang berita itu kepada Ghazali serta-merta beliau berkata: "Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku". tak usah beristeri. adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam. sehingga mengusulkan kepada Sulthan supaya Ihya' dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. maulah rasanya mengutuk sama sekali dunia itu. padahal ajaran asli Islam tidak 4/6 . karangan beliau ini mendapat sambutan hangat. pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya. 14 May 2010 08:35 . berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Supaya beban hidup dalam munajat kepada Tuhan menjadi ringan. Tiba-tiba muncullah dalam majlis itu. Fuqaha marah. "Tanda gading yang tulen. Alam ini sendiri menjadi amat sempurna. Ds. "Ihya' 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar. berganti dengan yakin. lantaran asyiknya memperi­ngatkan kesucian hidup. Kalau tidak ada yang cacat niscaya Allah Ta'ala tidak kaya karena tidak menjadikan sesuatu yang bernama cacat. Segala sesuatu apabila telah tercapai kesempurnaannya. Dan itulah yang beliau hidang­kan ke dalam masyarakat muslim. yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. dengan nama Kerajaan Muwahhidin. beliau meninggal du­nia tahun 505 H. lalu berkata : "Wahai Imam! Doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin akan terjadi di tangan saya". sehingga negara-negara Islam terjajah. karena serba kekurangannya. Tuhan mencipta 'Alam dalam kesempurna­annya. Bila Imam Ghazali menge­tahui bahwa muridnyalah yang menjadi raja. yang bergelar Al-Mahdi. Demikian juga kitab-kitab karangan Ghazali terutama Ihya' 'Ulu­middin ini. kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya". sceptis) terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. yang sudah menjauh daripada Al-Qur'an dan hanya tengge­lam ke dalam taqlid.

ternyata bahwa pukulannya kepada Ghazali khasnya dan Tasawwuf 'amnya. tetapi dia besar dalam penciptaan fikiran. Itulah menjadi bukti bahwasanya seorang sarjana atau seorang failasoof yang besar tidaklah melengkapi ilmunya dalam segala -bidang. Di tahun 1947 Dr. sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati. Dizaman mo­dern ini. Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani diu­jung abad kedelapan belas telah mengambil inti-sari kitab Ihya` dan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia (Melayu Lama) dengan nama "Sairus-Salikin". Kitab Ihya' `Ulumiddin menjadi pegangan ula­ma-ulama di tanah air kita. Setengah ahli selidik dan orientalist Barat ber­pendapat bahwa keragu-raguan Descartes adalah pengaruh keragu-raguan Ghazali. Ditahun terakhir sam­pai tahun 1963 masih tetap ada sarjana Islam yang meninjaunya kembali. sehing­ga fikirannya menjadi buntu karena kekuatan hafalan. saya sendiri amat banyak mengambil 5/6 . Tasawwuf "Wihdatul Wujud" (Pantheisme) Al-Hallaj yang mu­lanya amat berpengaruh di sini menjadi terdesak karena datang­nya ajaran Ghazali. yang kalau dibaca. karena banyak haditsnya lemah. beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya. Demikian juga terdapat dalam karangan-karangan Ulama-ulama Aceh. Tetapi setelah dia berusia lebih 40 tahun dikeluarkan­nya pula promosinya untuk gelar doktor yang ketiga-kalinya berna­ma "Tasawwuf Islam". Pada tahun 1924 Zaki Mubarak di Mesir mencapai gelar Doktornya karena kritiknya yang bernama "Akhlaq menurut Ghazali" yang sebagai seorang sarjana yang masih muda dia menghantam ajaran Ghazali sebagai suatu ajaran yang menyebabkan jiwa melempem. 14 May 2010 08:38 mengajarkan demikian. Kitab Ihya` pun telah disarikan oleh Ulama-ulama di Jawa ke bahasa Jawa huruf Pegon. 14 May 2010 08:35 . Kupasan Ghazali tidak akan habis-habisnya menjadi bahan study tentang tasawwuf. tidak sekeras dahulu lagi. Demikian itulah selayang pandang saya tentang IHYA' 'ULUMID­DIN oleh "Hujjatul Islam" Al-Ghazali. Ghazali lemah dalam ilmu hadits. tentang aqidah. kebanyakannya tidak sanggup buat menciptakan fiqhi atau menge­luarkan faham bebas. tasawwuf Imam Ghazali dengan Ihya'-nya besar sekali peranannya. Sulaiman Dunia Maha Guru Filsafat dan 'ilmu Kalam di Al-Azhar University mengeluarkan lagi study­nya "Hakikat menurut pandangan Ghazali ". Di dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indo­nesia. Perhatikan kepada ajaran Filsafat Ethika (Akhlaq) Al-Ghazali sampai saat-saat sekarang ini masih menjadi bahan yang kaya untuk direnungkan. Imam Ghazali adalah seo­rang Ulama Muta-akhkhirin dalam madzhab itu. Ragu (skeptis. tentang filsafat dan ethika (akhlaq). Sebagaimana juga Ulama-Ulama Ahli Hadits. Madzhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kera­jaan Islam Pasai ialah Madzhab Syafi i.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Dan yang lebih penting lagi. syak) adalah tangga utama menuju yakin. sebab amat terikat oleh hadits-hadits. kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits. tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil.Last Updated Friday. sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar.

H. Banyak telah berdiri Perguruan Tinggi Islam.. Ismail Yakub ini sudah dapat memuaskan dahaga mereka. Mubaligh-mubaligh pun mendapat banyak bahan untuk study. bertepatan dengan hari-hari peringatan Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad saw. Banyak mereka mendengar nama kitab Ihya' atau membaca adanya kitab itu dari kalangan Orientalist Barat. Desember 1963. Moga-moga Tuhan Allah memberi taufiq kita bersama dalam menuju ridlaNya. maka terjemahan Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonsia oleh Ustadz Tk. sehingga kita dapat menjadi seorang Muslim yang tha'at dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah. seorang Ulama Muda dari Aceh. yaitu Tengku Haji Ismail Yakub MA-SH. 14 May 2010 08:35 . Banyak kaum terpe­lajar secara Barat mulai memperhatikan Islam. dengan sendirinya moga-moga isinya yang bernas dapat mempe­ngaruhi jiwa kita. telah datang kerumah saya memperlihatkan salinan (terjemahan) Kitab Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonesia yang beliau kerjakan sendiri dan meminta saya supaya sudi memberikan kata sambutan atas usahanya yang amat berharga itu. yang telah lama saya kenal. Tiba-tiba pada bulan Rajab 1383 Hijriyah. Malik KarimAmrullah Kebayoran Baru.Last Updated Friday. H. Sayangnya mahasiswa kebanyakan lemah bahasa Arabnya. Dr. Dan lebih dari itu semuanya dengan membaca salinan Ihya' ini. Terjemahan Ustadz Tengku H. yang kita seba­gai Muslim amat ingin agar Islam menjadi unsur mutlak dalam pefnbangunan itu. sayang mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Tidak pelak lagi kalau saya bergembira menyambut usaha beliau itu. Tetapi belum ada usa­ha selama ini menyalin kitab yang besar 4 jilid itu ke dalam bahasa Indonesia modern. 6/6 . Jakarta: Rajab 1383. Dalam pembangunan bangsa kita sekarang ini. Ismail Yakub MA-SH. 14 May 2010 08:38 buah renungan Gha­zali untuk buku saya "Tasawwuf Modern". adalah satu karya yang amat saya pujikan. Dengan salinannya Ihya' mereka sudah dapat membandingkan fikiran ciptaan Failasoof Islam ini dengan aliran-aliran filsafat yang lain.A.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Perhatian kepada Islam dan inti ajarannya di zaman seka­rang telah mulai besar di tanahair kita ini. Baik Filsafat Yunani atau Filsafat Scholastik Kristen atau Filsafat Modern.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->