Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin

Written by zain-ys Friday, 14 May 2010 08:35 - Last Updated Friday, 14 May 2010 08:38

Oleh zain-ys

Ihya' Ulumiddin (al-Ihya') sebuah nama besar. Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali juga sebuah nama besar. Orang besar menghasilkan karya besar iaitu al-Ihya'. Kedua-duanya, baik al-Imam al-Ghazali atau al-Ihya' sejak beliau menjadi bintang tidak pernah kering dari disebut orang hingga ke hari ini.Malah mungkin untuk hari-hari seterusnya. Kedua-duanya adalah bintang di persada sejarah sepanjang zaman. Bermacam usaha untuk menutup-nutup keduanya sepanjang sejarah, namun kalau memang yang empunya diri ada kekuatan tersendiri usaha itu sia-sia sahaja. Al-Ghazali dan al-Ihya'-nya telah melalui pelbagai peringkat zaman dan setakat hari ini ibarat kata masih 'ditolak tak rebah'. Baru-baru ini taukeh gedung kitab terbesar di Pulau Pinang menawarkan kitab al-Ihya' terjemahan Indon dengan harga yang saya tidak boleh menolaknya sama sekali. Ada 8 jilid. Saya ambil. Saya pernah bergelumang dengan al-Ihya' lama dahulu, sewaktu zaman remaja saya. Kini al-Ihya' berada semula ke pangkuan saya. Maulana Mohd Asri ketika ditanya tentang status hadis di dalam al-Ihya', dijawabnya, al-Ihya' bukan kitab Hadis, jadi ia perlu di'layan' sebagai ia bukan kitab hadis. Ia tidak fokus kepada penelitian hadis. ia fokus kepada benda-benda lain. Orang yang mahu menelaahnya hendaklah bukan sebarangan orang. Hendaklah orang yang tahu selok-belok ilmu hadis. {youtube}uy2MrJQXTE0{/youtube} Di bawah ini pula, saya petik kata-kata alu-aluan Dr HAMKA untuk terjemahan al-Ihya' Indon. Ia ditulis pada Desember 1963. Antara lain beliau berkata: Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya, tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil, kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits, sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati, karena banyak haditsnya lemah.

Sambutan Al-Ustadz Al-Fadlil Dr. H.A. Malik Karim Amrullah (Dr.HAMKA) SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA' ULUMIDDIN Kitab Ihya' Ulumiddin, buah tangan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain, dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab Ihya' Ulumiddin.

1/6

14 May 2010 08:38 Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya' Ulumiddin. Beliau memper­dalam Ilmu -Kalam. Majulah Islam dalam lapangan fiqhi. tasawwuf dan filsafat. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusiapun yang dapat membebaskan dirinya dari pada pengaruh alam dikelilingnya. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai 'Ulumul Awail. Oleh sebab Islam sangat berlapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmat. teruta­ma di zaman permulaan fajar Daulat Bani `Abbas.Last Updated Friday. 14 May 2010 08:35 . sesu­dah Ghazali. ilmu kalam. yakni filsafat.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. tidaklah akan dapat bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. beliau memperdalam fiqhi (Ilmu Hukum) dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada Filsafat sampai di­pelajarinya pula amat mendalam. Iman kepada Allah— 2/6 . banyaklah pe­ngetahuan lain bangsa disalin ke dalam bahasa Arab. Al-Ghazali telah tampil ke muka mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada masa itu. IIlmu Theologi dalam Islam. obyektif. sehingga beliau keluarkan sebuah risalah ber­nama "Iljamul 'Awam" (Mengekang orang awam) dari pada mem­bicarakan Ilmu Kalam. Sebabnya maka itu judul yang beliau pilih. Tetapi kadang-kadang Ilmu Islam yang asli telah teledor oleh karena kemajuan dalam bidang yang tersebut di belakang ini. "Maqashid al-Falasifah" (Tujuan dari pada para Failasoof) dan "Tahafut al-Falasifah" (Kekacau-balauan para Failasoof). baik juga untuk melatih kita berfikir. Ibnu Sina dan lain-lain di Timur dan ke­mudian menjalar pula ke Barat (Andalusia dan Afrika Utara). Untuk orang awam —kata beliau— 'Ilmul Kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. yang dipelopori oleh Al-Farabi. Sebab ke­majuan Islam dan Daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan. artinya Pengetahuan orang zaman purbakala. guna memper­kaya perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam sendiri. Hasil dan buah dari penyelidik­annya terhadap Filsafat itu telah diungkapkannya dalam buku-bu­kunya "Al-Munqidzu minadl dlalal" (Pembangkit dari lembah ke­sesatan). Disini Filsafat sudah menjauh sendirinya dari pada pokok ajaran agama. khusus Filsafat Aristoteles te­lah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam. Tetapi jadi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan Wahyu Ilahi dan ­tuntunan Nabi. karena penera­wangan berfikir bebas itu. terutama oleh filsafat Yunani. artinya ialah: MENGHIDUPKAN KEMBALI PENGETAHUAN AGAMA. walau dari manapun datang­nya. Lantaran itu maka Ghazalipun amat menyuruh hati-hati di da­lam belajar 'Ilmul Kalam. Apakah lagi — menurut Ghazali — Failasoof-Failasoof Yunani yang mempengaruhi berfikirnya Failasoof-Faila­soof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. yang dipelopori oleh Ibnu Rusyd. maka dalam abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. Beliau — setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang menda­lam itu— telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu. Ada orang mengatakan bahwa berfikir filsafat itu harus bebas. telah sampai kepada kesimpulan bahwa Alam itu adalah qodim penaka Tuhan juga. ialah karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain. jangan ada yang mempengaruhi terlebih da­hulu.

sampai kepada munakahat (pembangunan rumah tangga).ti­daklah dapat dengan dipelajari secara "akal semata". sedang kaum Shufi saling terlalu memupuk perasaan (dzauq) kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan. amal saleh mesti dinyawai oleh Iman dan di sam­ping riadlah jasmani (latihan badan) kita adalah riadlah annafs atau riadlah qalb (latihan jiwa atau latihan hati). menjadi bangkai tak bernyawa. Ghazali berusaha mempersatu-padukan keduanya. Tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syari'at. Tasawwuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali Ilmu Agama: IHYA' 'ULUMIDDIN. atau `athifah. dengan 'Ilmul Kalam bukan. Disitulah kita mendapat "Haqiqat al Hajah (hidup yang sejati). Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan. sembahyang. Ghazalipun insyaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syari'ah amat besar dengan kaum Shufi atau kaum Hakikat. buat merasa dan buat berfantasi menjadi hilang. puasa. 14 May 2010 08:38 menurut Ghazali. sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan bathin. yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum Shufi. Di dalamnya terkandunglah hikmat-hikmat yang tinggi. demi setelah meleburkan diri keda­lam persada Alam yang ada dikeliling kita.inti atau sarinya dalam alam hakikat dan hikmat. ibadat dan syari'at yang sesuai dengan Sunnah Rasul dan mana yang tidak. sampai kepada mu'amalat (pergaulan hidup manusia sehari-hari). sampai kepada hukum-hukum pidana. Kaum Fuqaha menghabiskan waktunya di dalam membincangkan syah dan bathal. dengan debat-berdebat (jidal) Ilmu Fiqhi-pun bukan. kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati. yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. syari'at mesti bertemu dengan hakikat. Hakikat tanpa syari'at menjadi nyawa tak bertubuh. dengan kembali kepada Sunnah Rasul yang asli. kadang-kadang dapat dinamai Ilmul Kalam. zakat dan hajji. semuanya beliau cari isi dan umbinya. melainkan hendaklah karena dirasakan. Sejak daripada ibadat. Fiqhi dan lain-lain. 14 May 2010 08:35 . Syari'at tanpa hakikat. ma­nakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Ghazali akhirnya berpendapat bahwa mendekati Tuhan. Syari'at perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan. 3/6 . tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka sehingga kebebas­an manusia buat berfikir. Dengan bersumber kepada Al-Quran.Last Updated Friday. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali. dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan. apatah lagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati (Asroril-Qulub). merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan.

Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. ialah retaknya". lantaran asyiknya memperi­ngatkan kesucian hidup. dengan nama Kerajaan Muwahhidin. Sayang sekali sebelum beliau berangkat. lalu berkata : "Wahai Imam! Doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin akan terjadi di tangan saya". Dan itulah yang beliau hidang­kan ke dalam masyarakat muslim. nam­paklah di mana kekurangannya. dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu. to­koh sending Kristen yang terkenal. karena serba kekurangannya. "Ihya' 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar. berganti dengan yakin.Last Updated Friday. Segala sesuatu apabila telah tercapai kesempurnaannya. Zwemmer. Di kala disampaikan orang berita itu kepada Ghazali serta-merta beliau berkata: "Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku". yang bergelar Al-Mahdi. Demikian juga kitab-kitab karangan Ghazali terutama Ihya' 'Ulu­middin ini. beliau meninggal du­nia tahun 505 H. Mengutuk dunia bisa menyebabkan dunia itu lepas dari tangan kita. berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. yang sudah menjauh daripada Al-Qur'an dan hanya tengge­lam ke dalam taqlid. Alam ini sendiri menjadi amat sempurna. murid beliau Muhammad bin Taumrut. yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. Kalau tidak ada yang cacat niscaya Allah Ta'ala tidak kaya karena tidak menjadikan sesuatu yang bernama cacat. Sebagai seorang ahli fiqih Islam yang besar. Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tasyfin di negeri Maghribi di Fas (Fez) kaum Fuqaha sangat murka kepada Ghazali. Mendapat sanjung puji yang tinggi dan juga mendapat sanggahan yang hebat. Ds. "Tanda gading yang tulen. beliau berniat hendak hijrah ke Magh­ribi. Kadang-kadang beliau. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabithin. Bila Imam Ghazali menge­tahui bahwa muridnyalah yang menjadi raja. kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya". Fuqaha marah. pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya. sebab karangannya Ihya' 'Ulumiddin banyak mengeritik kaum ahli fiqhi. 14 May 2010 08:35 . dalam usia 55 tahun. Tuhan mencipta 'Alam dalam kesempurna­annya. karena ada kekurangannya. Supaya beban hidup dalam munajat kepada Tuhan menjadi ringan. tak usah beristeri. maulah rasanya mengutuk sama sekali dunia itu. 14 May 2010 08:38 Maka kitab "IHYA' 'ULUMIDDIN" adalah hasil karya positif sesu­dah beliau ragu (syak. adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam. telah jatuh kepada bersangatan mencela dunia. Orang yang terpengaruh oleh ajaran Ghazali tentang cacat dunia. sceptis) terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. sehingga negara-negara Islam terjajah. sehingga mengusulkan kepada Sulthan supaya Ihya' dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. karangan beliau ini mendapat sambutan hangat. Tiba-tiba muncullah dalam majlis itu. hingga dipungut oleh orang lain. padahal ajaran asli Islam tidak 4/6 . Kadang-kadang beliau menganjurkan hidup membujang. digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrut itu.

Madzhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kera­jaan Islam Pasai ialah Madzhab Syafi i. Ditahun terakhir sam­pai tahun 1963 masih tetap ada sarjana Islam yang meninjaunya kembali. sehing­ga fikirannya menjadi buntu karena kekuatan hafalan. sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar. tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil. Ragu (skeptis.Last Updated Friday. tentang filsafat dan ethika (akhlaq). Ghazali lemah dalam ilmu hadits. sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati. karena banyak haditsnya lemah. Di tahun 1947 Dr. Dan yang lebih penting lagi. 14 May 2010 08:35 . tidak sekeras dahulu lagi. saya sendiri amat banyak mengambil 5/6 . Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani diu­jung abad kedelapan belas telah mengambil inti-sari kitab Ihya` dan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia (Melayu Lama) dengan nama "Sairus-Salikin". Tetapi setelah dia berusia lebih 40 tahun dikeluarkan­nya pula promosinya untuk gelar doktor yang ketiga-kalinya berna­ma "Tasawwuf Islam". Kitab Ihya` pun telah disarikan oleh Ulama-ulama di Jawa ke bahasa Jawa huruf Pegon. Kitab Ihya' `Ulumiddin menjadi pegangan ula­ma-ulama di tanah air kita. Itulah menjadi bukti bahwasanya seorang sarjana atau seorang failasoof yang besar tidaklah melengkapi ilmunya dalam segala -bidang. Pada tahun 1924 Zaki Mubarak di Mesir mencapai gelar Doktornya karena kritiknya yang bernama "Akhlaq menurut Ghazali" yang sebagai seorang sarjana yang masih muda dia menghantam ajaran Ghazali sebagai suatu ajaran yang menyebabkan jiwa melempem. Dizaman mo­dern ini. 14 May 2010 08:38 mengajarkan demikian. Imam Ghazali adalah seo­rang Ulama Muta-akhkhirin dalam madzhab itu. Sulaiman Dunia Maha Guru Filsafat dan 'ilmu Kalam di Al-Azhar University mengeluarkan lagi study­nya "Hakikat menurut pandangan Ghazali ". Perhatikan kepada ajaran Filsafat Ethika (Akhlaq) Al-Ghazali sampai saat-saat sekarang ini masih menjadi bahan yang kaya untuk direnungkan. Sebagaimana juga Ulama-Ulama Ahli Hadits. beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya. kebanyakannya tidak sanggup buat menciptakan fiqhi atau menge­luarkan faham bebas. Kupasan Ghazali tidak akan habis-habisnya menjadi bahan study tentang tasawwuf.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. tasawwuf Imam Ghazali dengan Ihya'-nya besar sekali peranannya. tetapi dia besar dalam penciptaan fikiran. Di dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indo­nesia. Demikian juga terdapat dalam karangan-karangan Ulama-ulama Aceh. yang kalau dibaca. tentang aqidah. ternyata bahwa pukulannya kepada Ghazali khasnya dan Tasawwuf 'amnya. syak) adalah tangga utama menuju yakin. Setengah ahli selidik dan orientalist Barat ber­pendapat bahwa keragu-raguan Descartes adalah pengaruh keragu-raguan Ghazali. Demikian itulah selayang pandang saya tentang IHYA' 'ULUMID­DIN oleh "Hujjatul Islam" Al-Ghazali. sebab amat terikat oleh hadits-hadits. Tasawwuf "Wihdatul Wujud" (Pantheisme) Al-Hallaj yang mu­lanya amat berpengaruh di sini menjadi terdesak karena datang­nya ajaran Ghazali. kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits.

sayang mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Dalam pembangunan bangsa kita sekarang ini.Last Updated Friday.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Malik KarimAmrullah Kebayoran Baru.A. Desember 1963. seorang Ulama Muda dari Aceh. Banyak telah berdiri Perguruan Tinggi Islam. bertepatan dengan hari-hari peringatan Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad saw. dengan sendirinya moga-moga isinya yang bernas dapat mempe­ngaruhi jiwa kita. Jakarta: Rajab 1383. Tiba-tiba pada bulan Rajab 1383 Hijriyah. Banyak mereka mendengar nama kitab Ihya' atau membaca adanya kitab itu dari kalangan Orientalist Barat. sehingga kita dapat menjadi seorang Muslim yang tha'at dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah. Dengan salinannya Ihya' mereka sudah dapat membandingkan fikiran ciptaan Failasoof Islam ini dengan aliran-aliran filsafat yang lain. Ismail Yakub MA-SH. telah datang kerumah saya memperlihatkan salinan (terjemahan) Kitab Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonesia yang beliau kerjakan sendiri dan meminta saya supaya sudi memberikan kata sambutan atas usahanya yang amat berharga itu. Tidak pelak lagi kalau saya bergembira menyambut usaha beliau itu. Ismail Yakub ini sudah dapat memuaskan dahaga mereka. 6/6 . Mubaligh-mubaligh pun mendapat banyak bahan untuk study. Terjemahan Ustadz Tengku H. Dr. 14 May 2010 08:35 . Sayangnya mahasiswa kebanyakan lemah bahasa Arabnya. yaitu Tengku Haji Ismail Yakub MA-SH. H. maka terjemahan Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonsia oleh Ustadz Tk. Tetapi belum ada usa­ha selama ini menyalin kitab yang besar 4 jilid itu ke dalam bahasa Indonesia modern. Banyak kaum terpe­lajar secara Barat mulai memperhatikan Islam. adalah satu karya yang amat saya pujikan. 14 May 2010 08:38 buah renungan Gha­zali untuk buku saya "Tasawwuf Modern". Moga-moga Tuhan Allah memberi taufiq kita bersama dalam menuju ridlaNya. H. Baik Filsafat Yunani atau Filsafat Scholastik Kristen atau Filsafat Modern. Perhatian kepada Islam dan inti ajarannya di zaman seka­rang telah mulai besar di tanahair kita ini. yang telah lama saya kenal.. Dan lebih dari itu semuanya dengan membaca salinan Ihya' ini. yang kita seba­gai Muslim amat ingin agar Islam menjadi unsur mutlak dalam pefnbangunan itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful