P. 1
pandangan-hamka-terhadap-al-imam-al-ghazali-a-al-ihya-ulumuddin

pandangan-hamka-terhadap-al-imam-al-ghazali-a-al-ihya-ulumuddin

|Views: 46|Likes:
Published by Roni Irama

More info:

Published by: Roni Irama on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

10/04/2010

pdf

text

original

Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin

Written by zain-ys Friday, 14 May 2010 08:35 - Last Updated Friday, 14 May 2010 08:38

Oleh zain-ys

Ihya' Ulumiddin (al-Ihya') sebuah nama besar. Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali juga sebuah nama besar. Orang besar menghasilkan karya besar iaitu al-Ihya'. Kedua-duanya, baik al-Imam al-Ghazali atau al-Ihya' sejak beliau menjadi bintang tidak pernah kering dari disebut orang hingga ke hari ini.Malah mungkin untuk hari-hari seterusnya. Kedua-duanya adalah bintang di persada sejarah sepanjang zaman. Bermacam usaha untuk menutup-nutup keduanya sepanjang sejarah, namun kalau memang yang empunya diri ada kekuatan tersendiri usaha itu sia-sia sahaja. Al-Ghazali dan al-Ihya'-nya telah melalui pelbagai peringkat zaman dan setakat hari ini ibarat kata masih 'ditolak tak rebah'. Baru-baru ini taukeh gedung kitab terbesar di Pulau Pinang menawarkan kitab al-Ihya' terjemahan Indon dengan harga yang saya tidak boleh menolaknya sama sekali. Ada 8 jilid. Saya ambil. Saya pernah bergelumang dengan al-Ihya' lama dahulu, sewaktu zaman remaja saya. Kini al-Ihya' berada semula ke pangkuan saya. Maulana Mohd Asri ketika ditanya tentang status hadis di dalam al-Ihya', dijawabnya, al-Ihya' bukan kitab Hadis, jadi ia perlu di'layan' sebagai ia bukan kitab hadis. Ia tidak fokus kepada penelitian hadis. ia fokus kepada benda-benda lain. Orang yang mahu menelaahnya hendaklah bukan sebarangan orang. Hendaklah orang yang tahu selok-belok ilmu hadis. {youtube}uy2MrJQXTE0{/youtube} Di bawah ini pula, saya petik kata-kata alu-aluan Dr HAMKA untuk terjemahan al-Ihya' Indon. Ia ditulis pada Desember 1963. Antara lain beliau berkata: Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya, tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil, kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits, sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati, karena banyak haditsnya lemah.

Sambutan Al-Ustadz Al-Fadlil Dr. H.A. Malik Karim Amrullah (Dr.HAMKA) SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA' ULUMIDDIN Kitab Ihya' Ulumiddin, buah tangan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain, dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab Ihya' Ulumiddin.

1/6

IIlmu Theologi dalam Islam. guna memper­kaya perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam sendiri. beliau memperdalam fiqhi (Ilmu Hukum) dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada Filsafat sampai di­pelajarinya pula amat mendalam. Lantaran itu maka Ghazalipun amat menyuruh hati-hati di da­lam belajar 'Ilmul Kalam. tasawwuf dan filsafat. teruta­ma di zaman permulaan fajar Daulat Bani `Abbas. yakni filsafat. ialah karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain. Tetapi jadi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan Wahyu Ilahi dan ­tuntunan Nabi. "Maqashid al-Falasifah" (Tujuan dari pada para Failasoof) dan "Tahafut al-Falasifah" (Kekacau-balauan para Failasoof). tidaklah akan dapat bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. Majulah Islam dalam lapangan fiqhi. Apakah lagi — menurut Ghazali — Failasoof-Failasoof Yunani yang mempengaruhi berfikirnya Failasoof-Faila­soof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. baik juga untuk melatih kita berfikir. yang dipelopori oleh Ibnu Rusyd. Sebabnya maka itu judul yang beliau pilih. Hasil dan buah dari penyelidik­annya terhadap Filsafat itu telah diungkapkannya dalam buku-bu­kunya "Al-Munqidzu minadl dlalal" (Pembangkit dari lembah ke­sesatan). Ibnu Sina dan lain-lain di Timur dan ke­mudian menjalar pula ke Barat (Andalusia dan Afrika Utara).Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. ilmu kalam. maka dalam abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. khusus Filsafat Aristoteles te­lah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam. Al-Ghazali telah tampil ke muka mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada masa itu. sehingga beliau keluarkan sebuah risalah ber­nama "Iljamul 'Awam" (Mengekang orang awam) dari pada mem­bicarakan Ilmu Kalam. 14 May 2010 08:38 Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya' Ulumiddin. 14 May 2010 08:35 . terutama oleh filsafat Yunani. Iman kepada Allah— 2/6 . walau dari manapun datang­nya. Beliau memper­dalam Ilmu -Kalam. telah sampai kepada kesimpulan bahwa Alam itu adalah qodim penaka Tuhan juga. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusiapun yang dapat membebaskan dirinya dari pada pengaruh alam dikelilingnya. Tetapi kadang-kadang Ilmu Islam yang asli telah teledor oleh karena kemajuan dalam bidang yang tersebut di belakang ini.Last Updated Friday. yang dipelopori oleh Al-Farabi. obyektif. Sebab ke­majuan Islam dan Daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan. Oleh sebab Islam sangat berlapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmat. Untuk orang awam —kata beliau— 'Ilmul Kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. artinya ialah: MENGHIDUPKAN KEMBALI PENGETAHUAN AGAMA. Ada orang mengatakan bahwa berfikir filsafat itu harus bebas. sesu­dah Ghazali. Disini Filsafat sudah menjauh sendirinya dari pada pokok ajaran agama. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai 'Ulumul Awail. banyaklah pe­ngetahuan lain bangsa disalin ke dalam bahasa Arab. karena penera­wangan berfikir bebas itu. jangan ada yang mempengaruhi terlebih da­hulu. Beliau — setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang menda­lam itu— telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu. artinya Pengetahuan orang zaman purbakala.

sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan bathin. 14 May 2010 08:38 menurut Ghazali. dengan debat-berdebat (jidal) Ilmu Fiqhi-pun bukan. sampai kepada munakahat (pembangunan rumah tangga). amal saleh mesti dinyawai oleh Iman dan di sam­ping riadlah jasmani (latihan badan) kita adalah riadlah annafs atau riadlah qalb (latihan jiwa atau latihan hati). Syari'at tanpa hakikat. 14 May 2010 08:35 . dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan. Hakikat tanpa syari'at menjadi nyawa tak bertubuh. menjadi bangkai tak bernyawa. Tasawwuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia. buat merasa dan buat berfantasi menjadi hilang. dengan kembali kepada Sunnah Rasul yang asli. Ghazalipun insyaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syari'ah amat besar dengan kaum Shufi atau kaum Hakikat. Kaum Fuqaha menghabiskan waktunya di dalam membincangkan syah dan bathal. Syari'at perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka sehingga kebebas­an manusia buat berfikir. dengan 'Ilmul Kalam bukan. Sejak daripada ibadat. Ghazali berusaha mempersatu-padukan keduanya. Di dalamnya terkandunglah hikmat-hikmat yang tinggi. ma­nakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Ghazali akhirnya berpendapat bahwa mendekati Tuhan. puasa. semuanya beliau cari isi dan umbinya. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali Ilmu Agama: IHYA' 'ULUMIDDIN. hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan. kadang-kadang dapat dinamai Ilmul Kalam. 3/6 . Disitulah kita mendapat "Haqiqat al Hajah (hidup yang sejati). Fiqhi dan lain-lain. sampai kepada mu'amalat (pergaulan hidup manusia sehari-hari). kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati.ti­daklah dapat dengan dipelajari secara "akal semata". syari'at mesti bertemu dengan hakikat. demi setelah meleburkan diri keda­lam persada Alam yang ada dikeliling kita. merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan. sampai kepada hukum-hukum pidana. atau `athifah. melainkan hendaklah karena dirasakan. yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum Shufi. Tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syari'at. apatah lagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati (Asroril-Qulub).Last Updated Friday. sembahyang.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat. sedang kaum Shufi saling terlalu memupuk perasaan (dzauq) kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan.inti atau sarinya dalam alam hakikat dan hikmat. ibadat dan syari'at yang sesuai dengan Sunnah Rasul dan mana yang tidak. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali. Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan. Dengan bersumber kepada Al-Quran. zakat dan hajji.

ialah retaknya". sebab karangannya Ihya' 'Ulumiddin banyak mengeritik kaum ahli fiqhi. Orang yang terpengaruh oleh ajaran Ghazali tentang cacat dunia. Tuhan mencipta 'Alam dalam kesempurna­annya. beliau berniat hendak hijrah ke Magh­ribi. to­koh sending Kristen yang terkenal. Alam ini sendiri menjadi amat sempurna. digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrut itu. padahal ajaran asli Islam tidak 4/6 . Fuqaha marah. karena serba kekurangannya. Di kala disampaikan orang berita itu kepada Ghazali serta-merta beliau berkata: "Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku". Kalau tidak ada yang cacat niscaya Allah Ta'ala tidak kaya karena tidak menjadikan sesuatu yang bernama cacat. Segala sesuatu apabila telah tercapai kesempurnaannya.Last Updated Friday. nam­paklah di mana kekurangannya. karangan beliau ini mendapat sambutan hangat. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabithin. Sayang sekali sebelum beliau berangkat. berganti dengan yakin. lalu berkata : "Wahai Imam! Doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin akan terjadi di tangan saya". tak usah beristeri. yang sudah menjauh daripada Al-Qur'an dan hanya tengge­lam ke dalam taqlid. pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya. berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. telah jatuh kepada bersangatan mencela dunia. Zwemmer. Ds. sceptis) terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. Tiba-tiba muncullah dalam majlis itu. Supaya beban hidup dalam munajat kepada Tuhan menjadi ringan. Dan itulah yang beliau hidang­kan ke dalam masyarakat muslim. 14 May 2010 08:38 Maka kitab "IHYA' 'ULUMIDDIN" adalah hasil karya positif sesu­dah beliau ragu (syak. murid beliau Muhammad bin Taumrut. yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. lantaran asyiknya memperi­ngatkan kesucian hidup. beliau meninggal du­nia tahun 505 H. hingga dipungut oleh orang lain. dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu. kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya". Mengutuk dunia bisa menyebabkan dunia itu lepas dari tangan kita. Sebagai seorang ahli fiqih Islam yang besar. sehingga mengusulkan kepada Sulthan supaya Ihya' dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. sehingga negara-negara Islam terjajah. Mendapat sanjung puji yang tinggi dan juga mendapat sanggahan yang hebat. yang bergelar Al-Mahdi. "Ihya' 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar. maulah rasanya mengutuk sama sekali dunia itu. dalam usia 55 tahun. dengan nama Kerajaan Muwahhidin. Bila Imam Ghazali menge­tahui bahwa muridnyalah yang menjadi raja. Demikian juga kitab-kitab karangan Ghazali terutama Ihya' 'Ulu­middin ini. "Tanda gading yang tulen. Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tasyfin di negeri Maghribi di Fas (Fez) kaum Fuqaha sangat murka kepada Ghazali. karena ada kekurangannya.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. 14 May 2010 08:35 . Kadang-kadang beliau menganjurkan hidup membujang. Kadang-kadang beliau. adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam.

beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya. Imam Ghazali adalah seo­rang Ulama Muta-akhkhirin dalam madzhab itu. ternyata bahwa pukulannya kepada Ghazali khasnya dan Tasawwuf 'amnya. Kupasan Ghazali tidak akan habis-habisnya menjadi bahan study tentang tasawwuf. sehing­ga fikirannya menjadi buntu karena kekuatan hafalan. Ditahun terakhir sam­pai tahun 1963 masih tetap ada sarjana Islam yang meninjaunya kembali. Pada tahun 1924 Zaki Mubarak di Mesir mencapai gelar Doktornya karena kritiknya yang bernama "Akhlaq menurut Ghazali" yang sebagai seorang sarjana yang masih muda dia menghantam ajaran Ghazali sebagai suatu ajaran yang menyebabkan jiwa melempem. sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar. Di dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indo­nesia. Ghazali lemah dalam ilmu hadits. karena banyak haditsnya lemah. syak) adalah tangga utama menuju yakin. Di tahun 1947 Dr. tidak sekeras dahulu lagi. Sebagaimana juga Ulama-Ulama Ahli Hadits. Perhatikan kepada ajaran Filsafat Ethika (Akhlaq) Al-Ghazali sampai saat-saat sekarang ini masih menjadi bahan yang kaya untuk direnungkan.Last Updated Friday. Itulah menjadi bukti bahwasanya seorang sarjana atau seorang failasoof yang besar tidaklah melengkapi ilmunya dalam segala -bidang. Setengah ahli selidik dan orientalist Barat ber­pendapat bahwa keragu-raguan Descartes adalah pengaruh keragu-raguan Ghazali. 14 May 2010 08:35 . tentang filsafat dan ethika (akhlaq). tetapi dia besar dalam penciptaan fikiran. Tasawwuf "Wihdatul Wujud" (Pantheisme) Al-Hallaj yang mu­lanya amat berpengaruh di sini menjadi terdesak karena datang­nya ajaran Ghazali. kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits. Dan yang lebih penting lagi. Kitab Ihya' `Ulumiddin menjadi pegangan ula­ma-ulama di tanah air kita. Dizaman mo­dern ini. Kitab Ihya` pun telah disarikan oleh Ulama-ulama di Jawa ke bahasa Jawa huruf Pegon. Ragu (skeptis. tentang aqidah. 14 May 2010 08:38 mengajarkan demikian. Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani diu­jung abad kedelapan belas telah mengambil inti-sari kitab Ihya` dan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia (Melayu Lama) dengan nama "Sairus-Salikin". kebanyakannya tidak sanggup buat menciptakan fiqhi atau menge­luarkan faham bebas.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati. Demikian juga terdapat dalam karangan-karangan Ulama-ulama Aceh. yang kalau dibaca. Sulaiman Dunia Maha Guru Filsafat dan 'ilmu Kalam di Al-Azhar University mengeluarkan lagi study­nya "Hakikat menurut pandangan Ghazali ". Tetapi setelah dia berusia lebih 40 tahun dikeluarkan­nya pula promosinya untuk gelar doktor yang ketiga-kalinya berna­ma "Tasawwuf Islam". Madzhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kera­jaan Islam Pasai ialah Madzhab Syafi i. tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil. sebab amat terikat oleh hadits-hadits. Demikian itulah selayang pandang saya tentang IHYA' 'ULUMID­DIN oleh "Hujjatul Islam" Al-Ghazali. saya sendiri amat banyak mengambil 5/6 . tasawwuf Imam Ghazali dengan Ihya'-nya besar sekali peranannya.

Desember 1963. yang kita seba­gai Muslim amat ingin agar Islam menjadi unsur mutlak dalam pefnbangunan itu. telah datang kerumah saya memperlihatkan salinan (terjemahan) Kitab Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonesia yang beliau kerjakan sendiri dan meminta saya supaya sudi memberikan kata sambutan atas usahanya yang amat berharga itu. Terjemahan Ustadz Tengku H. Jakarta: Rajab 1383. dengan sendirinya moga-moga isinya yang bernas dapat mempe­ngaruhi jiwa kita. Mubaligh-mubaligh pun mendapat banyak bahan untuk study. sehingga kita dapat menjadi seorang Muslim yang tha'at dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah. Sayangnya mahasiswa kebanyakan lemah bahasa Arabnya. seorang Ulama Muda dari Aceh. yaitu Tengku Haji Ismail Yakub MA-SH. 6/6 . Malik KarimAmrullah Kebayoran Baru. 14 May 2010 08:38 buah renungan Gha­zali untuk buku saya "Tasawwuf Modern".A. Banyak kaum terpe­lajar secara Barat mulai memperhatikan Islam. Ismail Yakub MA-SH. bertepatan dengan hari-hari peringatan Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad saw. Dalam pembangunan bangsa kita sekarang ini. Tetapi belum ada usa­ha selama ini menyalin kitab yang besar 4 jilid itu ke dalam bahasa Indonesia modern. H. Banyak mereka mendengar nama kitab Ihya' atau membaca adanya kitab itu dari kalangan Orientalist Barat. H. Moga-moga Tuhan Allah memberi taufiq kita bersama dalam menuju ridlaNya. Ismail Yakub ini sudah dapat memuaskan dahaga mereka.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Dengan salinannya Ihya' mereka sudah dapat membandingkan fikiran ciptaan Failasoof Islam ini dengan aliran-aliran filsafat yang lain. Tiba-tiba pada bulan Rajab 1383 Hijriyah.. adalah satu karya yang amat saya pujikan. maka terjemahan Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonsia oleh Ustadz Tk. Tidak pelak lagi kalau saya bergembira menyambut usaha beliau itu. 14 May 2010 08:35 . Banyak telah berdiri Perguruan Tinggi Islam.Last Updated Friday. sayang mereka tidak mengetahui bahasa Arab. Baik Filsafat Yunani atau Filsafat Scholastik Kristen atau Filsafat Modern. Perhatian kepada Islam dan inti ajarannya di zaman seka­rang telah mulai besar di tanahair kita ini. yang telah lama saya kenal. Dr. Dan lebih dari itu semuanya dengan membaca salinan Ihya' ini.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->