Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin

Written by zain-ys Friday, 14 May 2010 08:35 - Last Updated Friday, 14 May 2010 08:38

Oleh zain-ys

Ihya' Ulumiddin (al-Ihya') sebuah nama besar. Hujjatul Islam al-Imam al-Ghazali juga sebuah nama besar. Orang besar menghasilkan karya besar iaitu al-Ihya'. Kedua-duanya, baik al-Imam al-Ghazali atau al-Ihya' sejak beliau menjadi bintang tidak pernah kering dari disebut orang hingga ke hari ini.Malah mungkin untuk hari-hari seterusnya. Kedua-duanya adalah bintang di persada sejarah sepanjang zaman. Bermacam usaha untuk menutup-nutup keduanya sepanjang sejarah, namun kalau memang yang empunya diri ada kekuatan tersendiri usaha itu sia-sia sahaja. Al-Ghazali dan al-Ihya'-nya telah melalui pelbagai peringkat zaman dan setakat hari ini ibarat kata masih 'ditolak tak rebah'. Baru-baru ini taukeh gedung kitab terbesar di Pulau Pinang menawarkan kitab al-Ihya' terjemahan Indon dengan harga yang saya tidak boleh menolaknya sama sekali. Ada 8 jilid. Saya ambil. Saya pernah bergelumang dengan al-Ihya' lama dahulu, sewaktu zaman remaja saya. Kini al-Ihya' berada semula ke pangkuan saya. Maulana Mohd Asri ketika ditanya tentang status hadis di dalam al-Ihya', dijawabnya, al-Ihya' bukan kitab Hadis, jadi ia perlu di'layan' sebagai ia bukan kitab hadis. Ia tidak fokus kepada penelitian hadis. ia fokus kepada benda-benda lain. Orang yang mahu menelaahnya hendaklah bukan sebarangan orang. Hendaklah orang yang tahu selok-belok ilmu hadis. {youtube}uy2MrJQXTE0{/youtube} Di bawah ini pula, saya petik kata-kata alu-aluan Dr HAMKA untuk terjemahan al-Ihya' Indon. Ia ditulis pada Desember 1963. Antara lain beliau berkata: Dan yang lebih penting lagi, sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar, beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya, tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil, kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits, sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati, karena banyak haditsnya lemah.

Sambutan Al-Ustadz Al-Fadlil Dr. H.A. Malik Karim Amrullah (Dr.HAMKA) SAMBUTAN TERJEMAHAN IHYA' ULUMIDDIN Kitab Ihya' Ulumiddin, buah tangan Al-Imam Al-Ghazali adalah salah satu karya besar dari beliau dan salah satu karya besar dalam perpustakaan Islam. Meskipun ada berpuluh lagi karangan Ghazali yang lain, dalam berbagai bidang ilmu Pengetahuan Islam, namun yang menjadi inti-sari dari seluruh karangan-karangan beliau itu ialah Kitab Ihya' Ulumiddin.

1/6

karena penera­wangan berfikir bebas itu. ilmu kalam. yang dipelopori oleh Al-Farabi. ialah karena pada waktu itu ilmu-ilmu Islam sudah hampir teledor oleh ilmu yang lain. walau dari manapun datang­nya. teruta­ma di zaman permulaan fajar Daulat Bani `Abbas. 14 May 2010 08:35 . Sebabnya maka itu judul yang beliau pilih. Untuk orang awam —kata beliau— 'Ilmul Kalam itu lebih besar bahayanya daripada manfaatnya. terutama oleh filsafat Yunani. sesu­dah Ghazali. maka dalam abad-abad kedua dan ketiga hijriyah. khusus Filsafat Aristoteles te­lah disambut dengan amat asyiknya oleh ahli-ahli fikir Islam. banyaklah pe­ngetahuan lain bangsa disalin ke dalam bahasa Arab. Tetapi jadi amat berbahaya kalau sekiranya pikiran yang akan dipergunakan bagi berfilsafat tidak terlatih terlebih dahulu dengan tuntunan Wahyu Ilahi dan ­tuntunan Nabi. telah sampai kepada kesimpulan bahwa Alam itu adalah qodim penaka Tuhan juga. IIlmu Theologi dalam Islam. Al-Ghazali telah tampil ke muka mempersiapkan dirinya dengan ilmu-ilmu yang ada pada masa itu. "Maqashid al-Falasifah" (Tujuan dari pada para Failasoof) dan "Tahafut al-Falasifah" (Kekacau-balauan para Failasoof). Beliau — setelah pengembaraan dalam alam pikiran yang menda­lam itu— telah menyatakan kesimpulan bahwa filsafat itu. Hasil dan buah dari penyelidik­annya terhadap Filsafat itu telah diungkapkannya dalam buku-bu­kunya "Al-Munqidzu minadl dlalal" (Pembangkit dari lembah ke­sesatan). Iman kepada Allah— 2/6 . Majulah Islam dalam lapangan fiqhi. Tetapi kadang-kadang Ilmu Islam yang asli telah teledor oleh karena kemajuan dalam bidang yang tersebut di belakang ini. Beliau memper­dalam Ilmu -Kalam. Ibnu Sina dan lain-lain di Timur dan ke­mudian menjalar pula ke Barat (Andalusia dan Afrika Utara). Ada orang mengatakan bahwa berfikir filsafat itu harus bebas. Lantaran itu maka Ghazalipun amat menyuruh hati-hati di da­lam belajar 'Ilmul Kalam. beliau memperdalam fiqhi (Ilmu Hukum) dan perhatian beliau akhirnya amat tertarik kepada Filsafat sampai di­pelajarinya pula amat mendalam. yakni filsafat.Last Updated Friday.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Apakah lagi — menurut Ghazali — Failasoof-Failasoof Yunani yang mempengaruhi berfikirnya Failasoof-Faila­soof Muslim seumpama Al-Farabi dan Ibnu Sina. artinya ialah: MENGHIDUPKAN KEMBALI PENGETAHUAN AGAMA. obyektif. guna memper­kaya perpustakaan dan buah pikiran Arab Islam sendiri. yang dipelopori oleh Ibnu Rusyd. Tetapi kenyataan menunjukkan bahwa tidaklah ada seorang manusiapun yang dapat membebaskan dirinya dari pada pengaruh alam dikelilingnya. Filsafat Yunani itu pada waktu itu dinamai 'Ulumul Awail. tasawwuf dan filsafat. jangan ada yang mempengaruhi terlebih da­hulu. Sebab ke­majuan Islam dan Daulah Islamiyah dalam lapangan politik dan pengaruh kebudayaan. Disini Filsafat sudah menjauh sendirinya dari pada pokok ajaran agama. tidaklah akan dapat bertahan lama kalau pemikiran dari sarjana-sarjana tidak meluas dan mendalam. Oleh sebab Islam sangat berlapang dada menerima segala macam ilmu pengetahuan ataupun hikmat. baik juga untuk melatih kita berfikir. 14 May 2010 08:38 Beliau pilih untuk menjadi judul nama bukunya Ihya' Ulumiddin. sehingga beliau keluarkan sebuah risalah ber­nama "Iljamul 'Awam" (Mengekang orang awam) dari pada mem­bicarakan Ilmu Kalam. artinya Pengetahuan orang zaman purbakala.

kita bongkar dan kita gali ilmu yang sejati. Ghazali berusaha mempersatu-padukan keduanya. Disitulah kita mendapat "Haqiqat al Hajah (hidup yang sejati). menjadi bangkai tak bernyawa. Dengan bersumber kepada Al-Quran. kadang-kadang dapat dinamai Ilmul Kalam. puasa.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Tasawwuf perlu untuk memupuk perasaan halus manusia. dengan debat-berdebat (jidal) Ilmu Fiqhi-pun bukan. demi setelah meleburkan diri keda­lam persada Alam yang ada dikeliling kita. tetapi kadang-kadang menjadi kaku dan kehilangan intisari karena hanya tunduk kepada yang tertulis belaka sehingga kebebas­an manusia buat berfikir. merasa adanya Tuhan dan ma'rifat kepada Tuhan. dengan 'Ilmul Kalam bukan. Apabila ilmu telah dihidupkan kembali.inti atau sarinya dalam alam hakikat dan hikmat. Syari'at tanpa hakikat. buat merasa dan buat berfantasi menjadi hilang. hanya dapat dicapai dengan menempuh satu jalan. Sejak daripada ibadat. Setelah nyata bahwa dengan filsafat bukan. Syari'at perlu untuk mengatur kehidupan sehari-hari menurut jalan Rasul. sampai kepada hukum-hukum pidana. zakat dan hajji. dengan mengabaikan perhatian kepada kehalusan perasaan.Last Updated Friday. semuanya beliau cari isi dan umbinya. 14 May 2010 08:38 menurut Ghazali. ibadat dan syari'at yang sesuai dengan Sunnah Rasul dan mana yang tidak. syari'at mesti bertemu dengan hakikat. melainkan hendaklah karena dirasakan. atau `athifah. sehingga hidup kita sebagai muslim berarti lahir dan bathin. Tetapi kadang-kadang terlanjur keluar dari garis syari'at. Di dalamnya terkandunglah hikmat-hikmat yang tinggi. Hakikat tanpa syari'at menjadi nyawa tak bertubuh. dengan kembali kepada Sunnah Rasul yang asli. Kaum Fuqaha menghabiskan waktunya di dalam membincangkan syah dan bathal.ti­daklah dapat dengan dipelajari secara "akal semata". yaitu jalan yang ditempuh oleh kaum Shufi. Ghazalipun insyaf bahwasanya di zamannya pertentangan kaum syari'ah amat besar dengan kaum Shufi atau kaum Hakikat. ma­nakah jalan yang dapat mencapai kepada Tuhan itu? Ghazali akhirnya berpendapat bahwa mendekati Tuhan. sembahyang. amal saleh mesti dinyawai oleh Iman dan di sam­ping riadlah jasmani (latihan badan) kita adalah riadlah annafs atau riadlah qalb (latihan jiwa atau latihan hati). sampai kepada mu'amalat (pergaulan hidup manusia sehari-hari). yang kadang-kadang mungkin dapat dinamai filsafat. Dengan dasar itulah beliau ingin menghidupkan kembali Ilmu Agama: IHYA' 'ULUMIDDIN. sedang kaum Shufi saling terlalu memupuk perasaan (dzauq) kadang-kadang tidak memperdulikan mana amalan. Fiqhi dan lain-lain. 14 May 2010 08:35 . 3/6 . apatah lagi buat mengetahui rahasia yang terkandung dalam hati (Asroril-Qulub). sampai kepada munakahat (pembangunan rumah tangga).

Segala sesuatu apabila telah tercapai kesempurnaannya. berganti dengan yakin. Kadang-kadang beliau menganjurkan hidup membujang. to­koh sending Kristen yang terkenal. tak usah beristeri. yang bergelar Al-Mahdi. Dan itulah yang beliau hidang­kan ke dalam masyarakat muslim. karangan beliau ini mendapat sambutan hangat. 14 May 2010 08:38 Maka kitab "IHYA' 'ULUMIDDIN" adalah hasil karya positif sesu­dah beliau ragu (syak. sehingga negara-negara Islam terjajah.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. digantikan oleh murid Imam Ghazali yang bernama Muhammad bin Taumrut itu. "Tanda gading yang tulen. lantaran asyiknya memperi­ngatkan kesucian hidup. "Ihya' 'Ulumiddin" adalah salah satu karya besar. dengan nama Kerajaan Muwahhidin. Supaya beban hidup dalam munajat kepada Tuhan menjadi ringan. berpendapat bahwa sesudah Nabi Muhammad saw. telah jatuh kepada bersangatan mencela dunia. sceptis) terhadap segala persoalan dalam bidang kepercayaan dan akhirnya keraguan itu sedikit demi sedikit mulai hilang. 14 May 2010 08:35 . Kadang-kadang beliau. Mendapat sanjung puji yang tinggi dan juga mendapat sanggahan yang hebat. Orang yang terpengaruh oleh ajaran Ghazali tentang cacat dunia. Sayang sekali sebelum beliau berangkat. hingga dipungut oleh orang lain. Di kala disampaikan orang berita itu kepada Ghazali serta-merta beliau berkata: "Tuhan akan merobek kerajaan mereka sebagaimana mereka telah merobek kitabku". Sebagai seorang ahli fiqih Islam yang besar. Kemudian memang jatuhlah kerajaan Murabithin. Mengutuk dunia bisa menyebabkan dunia itu lepas dari tangan kita. adalah dua Pribadi yang amat besar jasanya menegakkan Islam. nam­paklah di mana kekurangannya. pertama Imam Bukhari karena pengumpulan Haditsnya. Tuhan mencipta 'Alam dalam kesempurna­annya. dan kitab beliau telah diakui kembali di negeri itu. beliau berniat hendak hijrah ke Magh­ribi. maulah rasanya mengutuk sama sekali dunia itu. Zwemmer. lalu berkata : "Wahai Imam! Doakanlah kepada Tuhan bahwa keruntuhan kerajaan Bani Tasyfin akan terjadi di tangan saya". sebab karangannya Ihya' 'Ulumiddin banyak mengeritik kaum ahli fiqhi. Tiba-tiba muncullah dalam majlis itu. yang diakui besar fikiran yang terkandung di dalamnya. sehingga mengusulkan kepada Sulthan supaya Ihya' dibakar saja dan dilarang keras peredarannya ke Maghribi. Fuqaha marah. Bila Imam Ghazali menge­tahui bahwa muridnyalah yang menjadi raja. Ds. Alam ini sendiri menjadi amat sempurna. padahal ajaran asli Islam tidak 4/6 . beliau meninggal du­nia tahun 505 H. karena ada kekurangannya. ialah retaknya". Demikian juga kitab-kitab karangan Ghazali terutama Ihya' 'Ulu­middin ini.Last Updated Friday. Kalau tidak ada yang cacat niscaya Allah Ta'ala tidak kaya karena tidak menjadikan sesuatu yang bernama cacat. Di zaman pemerintahan Sultan Yusuf bin Tasyfin di negeri Maghribi di Fas (Fez) kaum Fuqaha sangat murka kepada Ghazali. murid beliau Muhammad bin Taumrut. kedua Imam Ghazali karena "Ihya'-nya". dalam usia 55 tahun. karena serba kekurangannya. yang sudah menjauh daripada Al-Qur'an dan hanya tengge­lam ke dalam taqlid.

Kitab Ihya' `Ulumiddin menjadi pegangan ula­ma-ulama di tanah air kita. Pada tahun 1924 Zaki Mubarak di Mesir mencapai gelar Doktornya karena kritiknya yang bernama "Akhlaq menurut Ghazali" yang sebagai seorang sarjana yang masih muda dia menghantam ajaran Ghazali sebagai suatu ajaran yang menyebabkan jiwa melempem. Ragu (skeptis. Setengah ahli selidik dan orientalist Barat ber­pendapat bahwa keragu-raguan Descartes adalah pengaruh keragu-raguan Ghazali. sehing­ga fikirannya menjadi buntu karena kekuatan hafalan. syak) adalah tangga utama menuju yakin. sebagai seorang ahli pikir yang bebas dan besar. Perhatikan kepada ajaran Filsafat Ethika (Akhlaq) Al-Ghazali sampai saat-saat sekarang ini masih menjadi bahan yang kaya untuk direnungkan. yang kalau dibaca. kebanyakannya tidak sanggup buat menciptakan fiqhi atau menge­luarkan faham bebas. tidak sekeras dahulu lagi. Di dalam perkembangan ajaran-ajaran dan ilmu-ilmu Islam di Indo­nesia. Dizaman mo­dern ini. Dan yang lebih penting lagi. Ghazali lemah dalam ilmu hadits. sebab amat terikat oleh hadits-hadits.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Imam Ghazali adalah seo­rang Ulama Muta-akhkhirin dalam madzhab itu. kerapkali tidak memperhatikan ilmu sanad hadits. sehingga sebagaimana ditulis oleh ayahku dan guruku Syaikh Abdulkarim Amrullah dalam bukunya Sullamul Ushul membaca Ihya' musti hati-hati. 14 May 2010 08:35 . Di tahun 1947 Dr. Kupasan Ghazali tidak akan habis-habisnya menjadi bahan study tentang tasawwuf. Madzhab Sunni yang masuk kemari sejak zaman kera­jaan Islam Pasai ialah Madzhab Syafi i. Kitab Ihya` pun telah disarikan oleh Ulama-ulama di Jawa ke bahasa Jawa huruf Pegon. Sulaiman Dunia Maha Guru Filsafat dan 'ilmu Kalam di Al-Azhar University mengeluarkan lagi study­nya "Hakikat menurut pandangan Ghazali ". tasawwuf Imam Ghazali dengan Ihya'-nya besar sekali peranannya. saya sendiri amat banyak mengambil 5/6 . ternyata bahwa pukulannya kepada Ghazali khasnya dan Tasawwuf 'amnya. Itulah menjadi bukti bahwasanya seorang sarjana atau seorang failasoof yang besar tidaklah melengkapi ilmunya dalam segala -bidang. Demikian juga terdapat dalam karangan-karangan Ulama-ulama Aceh.Last Updated Friday. tetapi hadits-hadits yang dijadikannya dalil. tetapi dia besar dalam penciptaan fikiran. Tetapi setelah dia berusia lebih 40 tahun dikeluarkan­nya pula promosinya untuk gelar doktor yang ketiga-kalinya berna­ma "Tasawwuf Islam". Syaikh Abdus Samad Al-Falimbani diu­jung abad kedelapan belas telah mengambil inti-sari kitab Ihya` dan menyalinnya ke dalam bahasa Indonesia (Melayu Lama) dengan nama "Sairus-Salikin". beliau membebaskan pikirannya dari pengaruh penafsir-penafsir yang terdahulu daripadanya. Ditahun terakhir sam­pai tahun 1963 masih tetap ada sarjana Islam yang meninjaunya kembali. Sebagaimana juga Ulama-Ulama Ahli Hadits. 14 May 2010 08:38 mengajarkan demikian. Tasawwuf "Wihdatul Wujud" (Pantheisme) Al-Hallaj yang mu­lanya amat berpengaruh di sini menjadi terdesak karena datang­nya ajaran Ghazali. Demikian itulah selayang pandang saya tentang IHYA' 'ULUMID­DIN oleh "Hujjatul Islam" Al-Ghazali. tentang aqidah. karena banyak haditsnya lemah. tentang filsafat dan ethika (akhlaq).

Malik KarimAmrullah Kebayoran Baru.A. sehingga kita dapat menjadi seorang Muslim yang tha'at dan cinta kepada Allah dan Rasul Allah. H. yang telah lama saya kenal. telah datang kerumah saya memperlihatkan salinan (terjemahan) Kitab Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonesia yang beliau kerjakan sendiri dan meminta saya supaya sudi memberikan kata sambutan atas usahanya yang amat berharga itu. bertepatan dengan hari-hari peringatan Isro' dan Mi'roj Nabi Muhammad saw. yang kita seba­gai Muslim amat ingin agar Islam menjadi unsur mutlak dalam pefnbangunan itu. Jakarta: Rajab 1383. Mubaligh-mubaligh pun mendapat banyak bahan untuk study. Baik Filsafat Yunani atau Filsafat Scholastik Kristen atau Filsafat Modern. Tetapi belum ada usa­ha selama ini menyalin kitab yang besar 4 jilid itu ke dalam bahasa Indonesia modern. Sayangnya mahasiswa kebanyakan lemah bahasa Arabnya. Banyak telah berdiri Perguruan Tinggi Islam. seorang Ulama Muda dari Aceh. 6/6 . Dr. Dan lebih dari itu semuanya dengan membaca salinan Ihya' ini. Dalam pembangunan bangsa kita sekarang ini. dengan sendirinya moga-moga isinya yang bernas dapat mempe­ngaruhi jiwa kita. 14 May 2010 08:35 . Banyak mereka mendengar nama kitab Ihya' atau membaca adanya kitab itu dari kalangan Orientalist Barat. Terjemahan Ustadz Tengku H.Pandangan HAMKA Terhadap al-Imam al-Ghazali & al-Ihya Ulumuddin Written by zain-ys Friday. Tiba-tiba pada bulan Rajab 1383 Hijriyah. maka terjemahan Ihya' Ulumiddin ke dalam bahasa Indonsia oleh Ustadz Tk. Ismail Yakub ini sudah dapat memuaskan dahaga mereka. Dengan salinannya Ihya' mereka sudah dapat membandingkan fikiran ciptaan Failasoof Islam ini dengan aliran-aliran filsafat yang lain. 14 May 2010 08:38 buah renungan Gha­zali untuk buku saya "Tasawwuf Modern". adalah satu karya yang amat saya pujikan. Ismail Yakub MA-SH.. Banyak kaum terpe­lajar secara Barat mulai memperhatikan Islam. yaitu Tengku Haji Ismail Yakub MA-SH. Desember 1963. Perhatian kepada Islam dan inti ajarannya di zaman seka­rang telah mulai besar di tanahair kita ini.Last Updated Friday. Moga-moga Tuhan Allah memberi taufiq kita bersama dalam menuju ridlaNya. Tidak pelak lagi kalau saya bergembira menyambut usaha beliau itu. sayang mereka tidak mengetahui bahasa Arab. H.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful