TEMA DAN PERSOALAN

PERSOALAN 

      

Persoalan merupakan perkara-perkara yang penting yang berkaitan dengan tema. Dalam erti kata yang lain, persoalan adalah bukti untuk menguatkan lagi tema bagi sesebuah sajak itu. Di dalam sesebuah sajak, penyajak mungkin sahaja mempunyai beberapa persoalan yang ingin diketengahkannya. Antara persoalan yang diketengahkan oleh penyajak adalah seperti kemiskinan, nasionalisme, ketuhanan, peperangan dan sebagainya. Persoalan boleh didapati dalam setiap rangkap sajak. Cara untuk mendapatkan persoalan di dalam setiap rangkap sajak hendaklah dengan memberikan maksud setiap rangkap sajak terlebih dahulu. Ini adalah kerana persoalan dapat diperolehi melalui maksud yang dihuraikan itu. Cara mendapatkan persoalan dalam sajak adalah seperti berikut: Maksud Maksud Maksud Persoalan Persoalan Persoalan

Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3

TEMA 

 Tema membawa maksud pokok persoalan atau perkara penting yang ingin disampaikan oleh penyair kepada pembacanya. Tema dapat diketahui melalui maksud yang dihuraikan di mana melalui maksud, persoalan dapat diperolehi. Kemudian, melalui persoalan bagi setiap rangkap inilah yang akan menunjang kepada tema bagi sesebuah sajak. Persoalan yang paling banyak boleh disampaikan sebagai tema. Proses mendapatkan tema itu boleh dilihat melalui tahap di bawah ini:

Rangkap 1 Rangkap 2 Rangkap 3

Maksud Maksud Maksud

Persoalan Persoalan Persoalan TEMA