ARTI DOA BAPA KAMI

Bapa Kami

Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Bapa kami yang ada di surga
Semua orang yang sudah dibaptis mempunyai Allah sebagai Bapa. Kita sebagai anak-anak dalam satu keluarga boleh mengatakan bersama, ´Bapa kamiµ. Surga adalah rumah Bapa. Di situ kita akan bahagia bersama selamanya.

Dimuliakanlah nama-Mu
Nama Allah selalu mulia, sebab Allah memang sudah mulia dan kudus dalam diri-Nya. Namun orang berdosa menghujat nama Allah. Maka kita mohon supaya nama Allah dikuduskan juga dalam diri kita, karena kita menguduskan diri dengan melakukan pekerjaan yang kudus.

Datanglah kerajaan-Mu
Allah sudah menjadi raja. Segala makhluk takluk kepada-Nya. Kita mohon kedatangan kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia diciptakan dengan tulus hati, supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam hati kita.

Jadilah kehendak-Mu

Allah berjanji mengampuni dosa kita. Rezeki kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. Jalan itu ditunjukkan oleh Kristus yang kita akui sebagai jalan. Sebab dengan tegas kita sudah memilih jalan sempit. Semoga kita di dunia ini demikian juga hendaknya. seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Kita diajak mengadakan perjanjian dengan Allah. Kita mohon supaya setiap hari diberi rezeki secukupnya sebagai hasil jerih payah kita. Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Kita mohon dibebaskan dari yang jahat atau setan. asal kita sanggup mengampuni kesalahan orang lain. 7J / 30 . Si penggoda adalah setan melalui kelemahan dalam diri kita dan pengaruh luar. Roti surgawi atau tubuh Kristus sendiri yang kita terima dalam perayaan Ekaristi Kudus. Wisnu Adyatma S. Dan ampunilah kesalahan kami. Di atas bumi seperti di dalam surga Para malaikat di surge selalu melakukan kehendak Allah dengan rela. Berilah kami rezeki pada hari ini Sebenarnya Yesus tidak pernah mengatakan rezeki tetapi roti. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Allah tidak mencobai siapa pun tetapi Allah menolong kita supaya jangan dicobai melebihi kekuatan kita.Kita mohon supaya dalam keadaan bagaimanapun juga bukan kehendak kita yang menjadi pedoman melainkan kehendak Allah. kebenaran. dan hidup. Kita mohon juga rezeki bagi sesama kita. penuh kerikil tajam yang menuju kehidupan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful