ARTI DOA BAPA KAMI

Bapa Kami

Bapa kami yang ada di surga, dimuliakanlah nama-Mu. Datanglah kerajaan-Mu. Jadilah kehendak-Mu di atas bumi seperti di dalam surga. Berilah kami rezeki pada hari ini. Dan ampunilah kesalahan kami, seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan, tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat.

Bapa kami yang ada di surga
Semua orang yang sudah dibaptis mempunyai Allah sebagai Bapa. Kita sebagai anak-anak dalam satu keluarga boleh mengatakan bersama, ´Bapa kamiµ. Surga adalah rumah Bapa. Di situ kita akan bahagia bersama selamanya.

Dimuliakanlah nama-Mu
Nama Allah selalu mulia, sebab Allah memang sudah mulia dan kudus dalam diri-Nya. Namun orang berdosa menghujat nama Allah. Maka kita mohon supaya nama Allah dikuduskan juga dalam diri kita, karena kita menguduskan diri dengan melakukan pekerjaan yang kudus.

Datanglah kerajaan-Mu
Allah sudah menjadi raja. Segala makhluk takluk kepada-Nya. Kita mohon kedatangan kerajaan yang telah disediakan bagi kita sejak dunia diciptakan dengan tulus hati, supaya dosa tidak berkuasa lagi dalam hati kita.

Jadilah kehendak-Mu

penuh kerikil tajam yang menuju kehidupan. kebenaran. Jalan itu ditunjukkan oleh Kristus yang kita akui sebagai jalan. Allah berjanji mengampuni dosa kita. Semoga kita di dunia ini demikian juga hendaknya. Rezeki kita yang sebenarnya adalah Yesus sendiri. asal kita sanggup mengampuni kesalahan orang lain. Kita mohon juga rezeki bagi sesama kita. Dan janganlah masukkan kami ke dalam percobaan Allah tidak mencobai siapa pun tetapi Allah menolong kita supaya jangan dicobai melebihi kekuatan kita. Kita mohon supaya setiap hari diberi rezeki secukupnya sebagai hasil jerih payah kita. Sebab dengan tegas kita sudah memilih jalan sempit. Roti surgawi atau tubuh Kristus sendiri yang kita terima dalam perayaan Ekaristi Kudus. Si penggoda adalah setan melalui kelemahan dalam diri kita dan pengaruh luar. 7J / 30 . Tetapi bebaskanlah kami dari yang jahat Kita mohon dibebaskan dari yang jahat atau setan. Berilah kami rezeki pada hari ini Sebenarnya Yesus tidak pernah mengatakan rezeki tetapi roti.Kita mohon supaya dalam keadaan bagaimanapun juga bukan kehendak kita yang menjadi pedoman melainkan kehendak Allah. Wisnu Adyatma S. Di atas bumi seperti di dalam surga Para malaikat di surge selalu melakukan kehendak Allah dengan rela. Dan ampunilah kesalahan kami. dan hidup. seperti kami pun mengampuni yang bersalah kepada kami Kita diajak mengadakan perjanjian dengan Allah.