P. 1
Fail Meja PK Kokurikulum

Fail Meja PK Kokurikulum

5.0

|Views: 1,441|Likes:
Published by trlimlp

More info:

Published by: trlimlp on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

s. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002). m.27 (Tambahan No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984).5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.s. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). 1.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. 41). kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). Perundangan (A)/P.s. Rujuk Warta Kerajaan No. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No.U. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan. m. 1. 8 .1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1. kegiatan sukan. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. 5652 Jilid 11/Bil.11 (Tambahan No. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah.0 1. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. 1. dan lain-lain).3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 1. 11). m. 692. 269.

unsur kebudayaan dan kepercayaan. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. kemahiran. kepimpinan. Bhd. kebudayaan. Rujuk Ramlan Abd. Januari 2002. m. rohani.0 3. Wahab. Pengetahuan. m. Dewan Masyarakat. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. kreativiti dan inovasi. penyertaan dalam persatuan dan kelab. keusahawanan.s.U. norma. Wahab.0 3. 1. pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek. Bhd. Rujuk Ramlan Abd. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. pengalaman. 44. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. nilai. penyertaan dalam badan beruniform. 44.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara. Kerangkraf Publication Sdn. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani.1. Januari 2002. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. kemahiran dan latihan.(A) 531/ 97. 2.s. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Dewan Masyarakat. Kerangkraf Publication Sdn.1 lain sebagaimana 9 . disiplin kendiri. integrasi nasional. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. kecintaan kepada alam semula jadi.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani.

Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. sukan dan permainan. Perundangan (A).2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. P. {Rujuk Seksyen 18. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. satu kegiatan persatuan atau kelab.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. dan satu kegiatan sukan atau permainan. Mei 1998. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. maka apabila disabitkan sedemikian. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. (A) 531/97. hobi dan rekreasi.0 4.U.1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.2 4. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 42/No. badan beruniform. 4.U. 3. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. {Rujuk Subperkara 5. 41).3 10 . Januari 1985}. (A) 196 bertarikh 21hb. 11(29) bertarikh 2hb. Seberapa yang boleh. 11 (Tambahan No. 4.

11 .6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. 4. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2000.5 Sekolah-sekolah.2. Rujuk Subperkara 5. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 4. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. ketatanegaraan. 4. 11(29) bertarikh 2hb. KP.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 4.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 16/2000. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. KP(BS)8591/Jld.4.

2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No.1. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah. Bahagian 2.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada.2. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri.5. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan.1 . Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.0 7.0 5. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah. 11/Bil. 5652 Jil. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7. 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5. 1.1.

dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. kerjasama. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). buah fikiran yang bernas. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. menerima dengan senang hati (acceptance). berinteraksi dengan rakan-rakan. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. empati (empathy).2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Kesopanan dan kesusilaan. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. toleransi (tolerance). memperoleh pengetahuan. dan tegas (assertive). Pendidikan Seumur Hidup. idea. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. memberi sumbangan tenaga. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. bertimbang rasa (understanding). aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. 7. Kemanusiaan yang murni. kepemimpinan (leadership).(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. permuafakatan dan semangat sepasukan. mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. 13 . Kedaulatan Undang-Undang. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. meningkatkan kreativiti. ketenangan dan kematangan emosi. pengalaman. positivisme (positivism). Keilmuan dan Kepengetahuan. keluhuran rohani. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. mengembangkan bakat. ceria. Keluhuran Perlembagaan.

Kepemimpinan. Kemahiran berfikir. Kerjaya dan Keusahawanan. dan spiritual. Penghargaan. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 .(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8. 8. Kebudayaan dan kesenian. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. kemahiran dan kepakaran. Penilaian dan pengiktirafan. dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik. diberi penekanan baru. Y. Peningkatan kebolehan. Kesukarelawanan. Kepengerusan dan kepentadbiran. Ketahanan fizikal dan semangat. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Etika dan amanah.0 8. Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. Komunikasi dan Pergaulan. Ahmad Badawi (1985).3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Arshad (1985) 8. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Penyelidikan dan pembangunan. Dato' Abdul Rahman Hj. Rekreasi dan riadah. iltizam dan dedikasi. Perpaduan dan integrasi nasional. Kesetiaan dan ketaatan. Kreativiti dan inovasi. fizikal.A.1 Protokol dan Etiket.B. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Komitmen. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Datuk Seri Abdullah Hj.

berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. 8.6 Pada keseluruhannya. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik. misalnya. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. 1/1985. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979).4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya. 8. bersatu padu. dan mempunyai sahsiah yang baik. dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. 8. 8. berdisplin. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. minat. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. 4/1995. melalui kurikulum sahaja. Oleh yang demikian. Geografi dan Kesusasteraan. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. rohani. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. 8.7 Seperti mana kurikulum.belakang dan cara hidup yang berlainan. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . 1/1985. Sungguh pun demikian. bertolenrasi. Sejarah. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). jasmani. bakat. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

18/2000 8. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. But academic intelligence alone doesn't make you successful. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. rohani. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar. rohani. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. 8. dan emosi pelajarpelajar. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld.13 "I don¶t believe in purely academic achievements. 4/1995. You must 16 . 8.secara menyeluruh. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. I learnt accountancy to understand finance. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut. 7/1988.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. 8. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 7/1988. I read law to help me draft agreements.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran. emosi dan jasmani. Di samping itu. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik.

17 . I suppose. June 2002. in specific terms." Y. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition. 8. in very general terms.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. ideas and events. 2002. June 2002. Ivor Morrish. 8. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. A university degree alone could produce a manager. Going Places. how to realise your vision and dreams. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad. People skills.D. 8. and from an educational point of view it will mean. In short. etc. B. 1978). George Allen & Unwin.17 The object of education. living skills.16. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. p. thinking skills." Datuk Maznah Hamid. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. m. 8. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field.know how to turn what you know into ringgit and sen. Going Places. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life.15 "True education means building on your skills. speed reading." Datuk Maznah Hamid.s. London. accelerated learning.16. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. p. communication skills. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures. Menteri Pendidikan Malaysia. Anonymous. This is certainly a part of what culture implies. 59.

11/Bil.U.(A) 531/97. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 41). 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 .11 (Tambahan No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.27 (Tambahan No. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. P.U. 2) Jilid 42/No.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.(A) 196: 5652 J. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.

SP µAm Bil. SPI Bil 1/1971 3. Jil. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. No.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.N. 27. 11. Bil. 42. Warta Kerajaan 1997 5. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Jil. SPI Bil 10/1976 - 21 . Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 2/1971 4.11 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SPI Bil 4/1975 6.N. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Warta Kerajaan 1956 3. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1971 5.

326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 7/1977 10. 4/1977 9. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. 4/1983 17. SPI Bil.U. 3/1981 14. SPI Bil. SPI Bil. 15. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1982 16. 7/1983 18. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8. SPI Bil. 4/1984 21. 8/1978 11. 2/1981 13. SPI Bil. 4/1984 20.U. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil. 4/1985 23.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 11/1978 12. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. Video Game.

6/1988 31. 8/1988 33. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 1/1988 29. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil.3/1988 - 30. 5/1986 28. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 23 . 1/1991 38. . 32. Syarikat/Badan 27. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.26. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 9/1991 . Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.7/1991 41. SPI Bil.

1/1995 - 45. - 50. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil 9/1995 . Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.42. 2/1997 53. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. 4/1992 43. 3/1997 - 55. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil. 7/1995 48. 4/1995 47. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. 2/1996 52. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.1/1996 51. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 6/1997 - 24 . 54. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 3/1995 - 46. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. 8/1995 - 49.

12/2000 70. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Murid Di Hari 59. SPI Bil 7/2000 66. 1/1999 62. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1999 65. 2/1998 57. SPI Bil. 9/2000 - 68. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.56. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. 25 . 18/1998 60. 9/2000 - 69. SPI Bil. 3/1998 58. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil 24/1998 - 61. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 8/2000 67.

SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Rukun Negara Di 73. 18/2000 75. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. 14/2000 72. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 5/2002 - 26 . SPI Bil.71. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 17/2000 74. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 20/2000 77.

7. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. 6. 4. 12. 8. 27 . 9. 5. 3. 10.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 1. 16. 14. 13. 11. 2. 15.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

Warta kerajaan Jil.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42. 35 . No 11 2.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. 27. No. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Akta Pelancongan 1957 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.11 2. Jil. Warta Kerajaan 1997 5. SP µAm Bil. SPI Bil 2/1971 4. 23/1966 2. 11. SPI Bil 1/1971 3.N. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 10/1976 - 38 . Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Bil. SPI Bil 4/1975 6.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Warta Kerajaan 1967 4. 42.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.U. SPI Bil 8/1971 5.N.179-180 Jil.

4/1984 21. 2/1981 13. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 15. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil. SPI Bil. 8. 7/1977 10.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil.U. SPI Bil. 11/1978 12. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1984 19. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. Video Game. SPI Bil. 4/1982 16. 4/1985 23. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil 2/1986 - 39 . 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P.U. 4/1977 9. 3/1981 14. 8/1978 11. SPI Bil 1/1985 22. 7/1983 18.

Syarikat/Badan 27. 32. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 40 . SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 1/1991 38.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 8/1988 33. 1/1988 29. 6/1988 31. 9/1991 . SPI Bil.3/1988 - 30. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah.7/1991 41. . SPI Bil. 5/1986 28.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil. 3/1991 39. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah.26. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.

Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.42.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.1/1996 51. 1/1995 - 45. 6/1997 - 41 . SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. - 50. 7/1995 48. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. 54. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Penampilan Diri Pelajar. 2/1996 52. 4/1992 43. 8/1995 - 49. 3/1997 - 55. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 2/1997 53. SPI Bil. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. SPI Bil. 3/1995 - 46. SPI Bil 9/1995 .

Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 7/1999 64. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 69. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 3/1998 58. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah.56. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Murid Di Hari 59. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 66. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 9/2000 - 68. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 12/2000 70. 2/1999 63. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 1/1999 62. 8/1999 65. 18/1998 60. SPI Bil 24/1998 - 61. 8/2000 67. 42 . SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil.

20/2000 77. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 17/2000 74. SPI Bil. 5/2002 - 43 . SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah.71. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 18/2000 75. 14/2000 72.

Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 02. 08. 44 . Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 01. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 03. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 07. 06. 04. 05. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Tuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. terima kasih. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. s. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21. 81000 KULAI. Ruj.k.(A) 196.Kami Tarikh Pengetua. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. b. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21 Jalan Air Hitam. Kulai. Sekian. Kulai. Sehubungan itu.p. 1. 2. Batu 21.U. 81000 Kulai. 48 . Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 5. 11. Perundangan (A): P. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Jalan Air Hitam. bertarikh 21 Mei 1998. Tambahan No. No. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. 4.

Jalan Air Hitam. Sekian. 81000 Kulai. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21.(A) 196. 81000 KULAI. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. 49 . ««««««««««««««. Perundangan (A): P. Mei 1998. Johor. Tuan Ruj. 11. 2.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21 Jalan Air Hitam. Batu 21.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. Senarai Ahli Jawatankuasa. terima kasih. Pakaian Seragam. Ruj. bertarikh 21hb. Tuan. No. Tambahan No. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan.

81000 Kulai. 50 .p. 81000 KULAI. Sehubungan dengan itu. No.Kami Tarikh Pengetua.U. Batu 21 Jalan Air Hitam. Tuan. Tuan Ruj. 21. Sekian. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. Batu 21. terima kasih. 11. bertarikh 21 Mei 1998. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan.(A) 196. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. b.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kulai. Perundangan (A): P. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Jalan Air Hitam. Tambahan No. Ruj. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.

PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Batu 21. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.2 PERATURAN 4 4. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1 4. No. 81000 Kulai. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 . JOHOR. emosi. Kulai Nama Persatuan: b. Perundangan (A): P. Jalan Air Hitam. 11. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Perlembagaan Persatuan. PERATURAN 1 a. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. 41. KEAHLIAN 3. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.U. Tambahan No. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.

1 Pengerusi 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.6. oleh Guru jawatan kepada 6.1 6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.6.4.6.6 bergantung 52 . Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.6.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6. PERATURAN 5 5.2 5. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.1 5.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.3 6.6.4 6.4 Penolong Setiausaha 6.5 Bendahari 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.3 Setiausaha 6.2 Naib Pengerusi 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.6 Penolong Bendahari 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6.6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.

2 Naib Pengerusi 7.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.4.1.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3 Mencatat kehadiran ahli 7.2.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.3.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi. 7.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.1. 7.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.4 Penolong Setiausaha 7. Setiausaha sewaktu 53 .1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.3. 7.3 Setiausaha 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7. 7. minit 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. 7.3.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.4.3. 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.

1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.5. 7.6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya. 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.5.5.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.6 Penolong Bendahari 7.5 Bendahari 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.5.6.8. 7.1 Memeriksa.7.7 Ahli Jawatankuasa 7.6. 7. 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.8.5.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7.7.5.3 54 . 7.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. bulanan dan 7.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. Bendahari sewaktu 7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7. 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.8.

Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.2 11.PERATURAN 8 8.1 9.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. Persatuan aktiviti. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.1 10. AKTIVITI PERATURAN 10 10. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.4 PERATURAN 9 9.2 8.1 11.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. 55 . juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8.00 seorang sebulan.

... Segala hutang wajib dijelaskan...2 Amaran bertulis 12.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda.....1 Amaran lisan 12.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara..2. ahli jawatankuasa. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar....2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap.....3 13.12.... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat...4 PERATURAN 14 14.1 15.2. HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14...... 56 .. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli...2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.......3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ....2 PERATURAN 15 15..... 13.1 13... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13...

................................. Pergerakan Pengakap................ ................... Pergerakan Pengakap 57 ............................... ...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin. (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi..

...... 6.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........... Kulai.. .Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7...1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6...Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No............ Tambahan Mo....4 Kamalariffin bin Ali (no.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ........ .... 4.. 7.......2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan..3 Ariffin bin Zaini (No.Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7..... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja..... 5....1 Ban Ah Lek (No...........Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No.. 2.............2 Shamugam a/l Arumugam (No.... Perundangan (A): P.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . 41... 11....... 58 ....Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No.... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. 3......... 1.......Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. No..... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.1..Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No... Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6..1.....Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No. .....5 Jamal bin Pandak (No.....................Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998......U....... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No......

.. 11.........5 2. Tambahan No....1 3.7 2...8 3.........U.... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ...... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ... No.3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3...... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1...... ...........4 2..1 2.. 2......................2 3... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....6 2.......... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.......3 2.............. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. 59 ..... 1. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .......PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998...... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini..... 41........ Perundangan (A): P...1 Persetiaan Pengakap 2.. ........ Kulai...................2 2. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ........

4. Setiausaha Pergerakan Pengakap. No. terima kasih. 81000 Kulai. Jalan Air Hitam.(A) 196. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Batu 21. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Tambahan No. Sekian. Kulai. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Mei 1998. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Perundangan (A): P. JOHOR. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan.U. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya.. 21. bertarikh 21hb.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. surat tuan 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. 60 . maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. 81000 Kulai. Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««.

Perundangan (A): P. Sekian. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. JOHOR. No. Ruj. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 3. 81000 Kulai. terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.k. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. ««««««««««««. 11. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . Sehubungan itu. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor Bahru. Jalan Air Hitam. Tuan. Tambahan No. 2. JOHOR.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. s. 81000 Kulai. 1. 41. 4.U. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. JOHOR. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.

5. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 14. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 3. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. peringkat terkandung 62 . Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 18. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 19. 13. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. 15. 9. 11. 4. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. 10. 2. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 7. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. 12. 8. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. 6. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 16. 17.

Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program.20. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. 21. 63 .

Sehubungan itu. 81000 Kulai. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj.. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. JOHOR. 1. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas.k. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. JOHOR. 2. 3. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan... Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. Tuan.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. terima kasih. 2. 4. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««. Sekian . Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 . Saya faham bahawa sekiranya saya lalai. Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua.

JOHOR.. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim..Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Kulai. 11. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas.. Batu 21. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 . Sekian .k. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini.. Tingkatan Empat Sains 1. 1. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Mei 1998. Ruj.. Kulai (No. (A) 196 bertarikh 21 hb. Kulai. 1..... SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. Kulai.. Tambahan No.U. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.).. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Jalan Air Hitam. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. terima kasih. P. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan Ruj. berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««.. No. Pergerakan Pengakap... 3... 41l Perundangan (A). SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Saudara. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.

5 Mengutip wang derma daripada ahli.5 2.2 3.1 5. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2. Berkerjasama dengan setiausaha. 5. 3. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.1 3.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir.4 5. Setiausaha 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 2.4 1.1 4.1 1.3 1. Penolong Setiausaha 4.1 2.3 5. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini. 4. Bendahari 5.2 5. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Pengerusi 1.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.2 4. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat.2 1. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. 66 .

1 7. Pemeriksa Kira-Kira 7.6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 67 .1 6. Ahli Jawatankuasa 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin. 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun.

Batu 21. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 . ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Sekian. Kulai. Tuan: Ruj. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Kulai Pergerakan Pengakap. Jalan Air Hitam. 2. 41 Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Ruj. 1. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.U.k. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua.. s. Tuan. 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Jalan Air Hitam. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 4. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. P. terima kasih. Kulai. 81000 Kulai. Johor. Batu 21. No. 3. 2. ««««««««.00 seorang sebulan. 1.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma. Tambahan No.

Ruj. ««««««««««««.U. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. 81000 Kulai. Jalan Air Hitam. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. 81000 Kulai. s. No. 41 Perundangan (A). 69 . 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1 2. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. P. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. JOHOR.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Sekian. 1. Kulai.00 seorang sebulan. JOHOR.k. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Tuan. 1. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. Setiausaha Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sehubungan dengan itu. Tambahan No. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Batu 21.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Jalan Air Hitam. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.. Sehubungan dengan itu. terima kasih. Kulai. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12. JOHOR.k. Jalan Merak 17. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). atau bulanan (RM 1. Sekian. Bandar Putra.25). 3. 81000 Kulai. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . 2. Tuan: Ruj. No 8296. Ruj. 2. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar.00) atau tahunan (RM 12.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. Tuan. Oleh itu. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00) bermula dari bulan Januari 2003. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. JOHOR. ««««««««««««.00 pagi.00 pagi hingga 12. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s.

Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . JOHOR. 1. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Jalan Hang Jebat. Pengarah Pendidikan Johor. 3. 81000 Kulai. 2. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Jalan Air Hitam. s. 3. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 56000 Kuala Lumpur.k. 4. ««««««««««««. Kulai . 2. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Rumah Pengakap. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan itu.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. Sekian . Tuan. Batu 21. Berhubung perkara tersebut diatas. Ruj. Kulai. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia.

Batu 21. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. 1. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. No 8296. Fail Pengakap 72 . SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. Sehubungan dengan itu. 3.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 17 Januari. Ruj. 8 Februari 2003 2. Kulai. 2. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.00 hingga 11. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.k.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. JOHOR. Tuan. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Bandar Putra. JOHOR. Jalan Merak 17. ««««««««««««. terima kasih. 81000 Kulai. Sekian. Jalan Air Hitam. Tuan: Ruj. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. s.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.4 Guru Penasihat 1. Kelab Sukan Permainan 1.3 S/U Sukan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2. daerah dan negeri. 4 Penolong Kanan.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 S/U Sukan Daerah 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penolong Kanan HEM. Penyelia Petang. Pegawai Jabatan.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4. Pelajaran Johor Mengelola. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Kelab/Persatuan.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.1 S/U Kokurikulum 4. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 . Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

3 4.Guru Kanan Mata Pelajaran 4.4 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .5 4.

atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. badan beruniform.1 2.2 77 . (A) 196 bertarikh 21hb.0 2. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. penyertaan dalam persatuan dan kelab. P. Perundangan (A).2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. (A) 531/97. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. 41).1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . {Rujuk Seksyen 18. penyertaan dalam badan beruniform.0 1. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. hobi dan rekreasi.U. 11 (Tambahan No.U. 1. Mei 1998. sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. 42/No.

11(29) bertarikh 2hb. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 78 . {Rujuk Subperkara 5. ketatanegaraan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. XVI(16) bertarikh 13 Nov. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Seberapa yang boleh.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. KP(BS)8591/Jld. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 2. 16/2000. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 11(29) bertarikh 2hb. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. {Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum.5 Sekolah-sekolah. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. Januari 1985}.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 2. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. Januari 1985}. satu kegiatan persatuan atau kelab. Januari 1985}. 2. 2000. dan satu kegiatan sukan atau permainan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.berterusan.

Rujuk Subperkara 5. 79 .3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.2.2.

Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 42.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 80 . No 11 2.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

11 2. Warta Kerajaan 1967 4. No.N. SPI Bil 2/1971 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 23/1966 2. SPI Bil 10/1976 - 83 . dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. SP µAm Bil.N.179-180 Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil 4/1975 6. 11. SPI Bil 8/1971 5. Warta Kerajaan 1956 3. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1997 5. 42. Jil. 27. Bil.

4/1984 21. SPI Bil. 4/1984 20. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 2/1981 13. 4/1983 17. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil 2/1986 - 84 . 4/1977 9.U. SPI Bil. 8/1978 11.U. SPI Bil 1/1985 22. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 15. 3/1981 14. Video Game. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 4/1982 16. SPI Bil. 11/1978 12. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 1/1986 25.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. 3/1984 19. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1985 23.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 8. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 8/1988 33. SPI Bil. SPI Bil.3/1988 - 30.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. SPI Bil. 85 . Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35.7/1991 41.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil 10/1988 34. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.26. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. . 6/1988 31. 9/1991 . SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. 32. SPI Bil 4/1991 40. 3/1991 39. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. SPI Bil. 1/1991 38. SPI Bil 10/1989 37. 1/1988 29. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Senaman Beramai-ramai.

SPI Bil. 54. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53. Amalan Kebersihan Di Sekolah.1/1996 51. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. 3/1997 - 55. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 7/1995 48. 8/1995 - 49. - 50. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 2/1996 52. 1/1995 - 45. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).42. SPI Bil. 4/1992 43. 6/1997 - 86 . SPI Bil. 4/1995 47. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 3/1995 - 46. SPI Bil 9/1995 .

12/2000 70. 2/1998 57. SPI Bil 7/2000 66. 1/1999 62. 2/1999 63. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 69. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Murid Di Hari 59. 7/1999 64. SPI Bil. 87 . SPI Bil.56. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/1999 65. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 18/1998 60. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 9/2000 - 68. 3/1998 58. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 8/2000 67.

14/2000 72. SPI Bil. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 18/2000 75. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 88 . 20/2000 77. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil.71. 17/2000 74.

Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. 04. 07. 89 . Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 03. 02. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. 01. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. 06. 05. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. 08.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .

rohani dan intelek PERATURAN 3 3. KEAHLIAN 3.Contoh Perlembagaan Persatuan. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. Jalan Air Hitam.2 PERATURAN 4 4.U. PERATURAN 1 a. Batu 21. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. emosi. No. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 41. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. JOHOR.1 4. 81000 Kulai. Tambahan No. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Kulai Nama Persatuan: b. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya.

1 5. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.2 5.6. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.3 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.6.6. PERATURAN 5 5.3 Setiausaha 6.5 Bendahari 6. oleh Guru jawatan kepada 6.6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.6.6.6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.1 Pengerusi 6.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.4 6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.2 Naib Pengerusi 6.6 bergantung 94 . Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.4.6 Penolong Bendahari 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.4 Penolong Setiausaha 6.1 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.

7.2. 7.1.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.1.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.3. 7. 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.3.4 Penolong Setiausaha 7.3.4.4.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3 Mencatat kehadiran ahli 7.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya.3 Setiausaha 7. Setiausaha sewaktu 95 .1.2.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan. minit 7.2 Naib Pengerusi 7.3.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.2. 7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. 7. 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi.

7.8.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.5 Bendahari 7. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya. 7. 7. 96 .1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari. Bendahari sewaktu 7.7 Ahli Jawatankuasa 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.5.5.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan. 7.1 Memeriksa.8.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa. 7.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5.6. 7. 7.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. bulanan dan 7.5. 7.7.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.6.6 Penolong Bendahari 7. 7.4. 7.7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.

1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1.1 11.4 PERATURAN 9 9. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.2 11.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.PERATURAN 8 8. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah. Persatuan aktiviti.1 9. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.00 seorang sebulan.2 8. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. AKTIVITI PERATURAN 10 10. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab.1 10.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. 97 . Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli.

1 15..1 13.12. sentiasa peka dan mengikuti aktiviti . 98 ....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13....4 PERATURAN 14 14.2 Amaran bertulis 12..... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda..2. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat..3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap. 13..3 PERATURAN 15 15.1 Amaran lisan 12.............. ahli jawatankuasa...3 13.........2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.. 14...... Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.2. Segala hutang wajib dijelaskan....

...................................................... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin....... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi... .. Pergerakan Pengakap......................... Pergerakan Pengakap 99 .................

........ 5.....1... 6. 41......... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..U.Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No........ 11.Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7............... 1....1 Ban Ah Lek (No..Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6................ 7....1........1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.... 3...............Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No....... No.................5 Jamal bin Pandak (No.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.....2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan........... Perundangan (A): P...2 Shamugam a/l Arumugam (No.Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No.. 4........... (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: ....3 Ariffin bin Zaini (No.... Kulai......4 Kamalariffin bin Ali (no....... .Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.. ... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No. .Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja......... 2.Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7... 100 ..... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra... Tambahan Mo..Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7...

11 2..3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1. maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.............1 2.12 2.......... (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ............ 11......... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini.. 4........ (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998....1 4............. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42........... 101 ...... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........ . Perundangan (A): P......... 2.9 2..1 Persetiaan Pengakap 5......14 2..U..................2 4.. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .. 41. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .....13 2................ ... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja....... Tambahan No.....15 3...... No....10 2..... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.. Kulai....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.... ....

102 . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. No. Kulai. Perundangan (A): P.. JOHOR. Tuan.(A) 196. JOHOR. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. 81000 Kulai. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 81000 Kulai. Batu 21. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. terima kasih. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. surat tuan 2. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. Sekian. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. Jalan Air Hitam. Mei 1998.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. 4. 11.. bertarikh 21hb. 21. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan.

³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Perundangan (A): P. Sehubungan itu. JOHOR. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 2. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. Johor Bahru. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. No. JOHOR. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. JOHOR. Tuan.k. 2. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Batu 21. 81000 Kulai. Tambahan No. 41. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . 81000 Kulai. Jalan Air Hitam. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. ««««««««««««. 4. Ruj. 11. terima kasih. 3.U. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Sekian.

Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 24. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 36. 39. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 25. 34. 33. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. 30. 23. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 35. 31. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 27. 29. 26. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 38. 28. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 37. 32. 40. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . peringkat terkandung 104 .

41. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 105 . 42. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Batu 21. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Tuan: Ruj. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Air Hitam. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 56000 Kuala Lumpur. Ruj. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Kulai. Pengarah Pendidikan Johor. 2. 3. Rumah Pengakap. Tuan. Kulai. Sekian .k. ««««««««««««. Sehubungan itu. 3. Berhubung perkara tersebut diatas. 2. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Jalan Hang Jebat. 81000 Kulai. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. s. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . terima kasih. 1. 4. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004.

Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Sehubungan dengan itu. s. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Merak 17. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 3. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekian. Batu 21. Jalan Air Hitam. JOHOR. Ruj. Fail Pengakap 114 . pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. 17 Januari. 81000 Kulai. 2.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Tuan: Ruj.k. Kulai. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. terima kasih. Tuan. ««««««««««««.00 hingga 11. 8 Februari 2003 2. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. 81000 Kulai. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. Bandar Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. No 8296. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. JOHOR. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

Penolong Kanan. Penolong Kanan HEM.3 Ketua Unit Sukan 3.1 S/U Kokurikulum 4.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab/Persatuan.4 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.3 Guru Penasihat 1. daerah dan negeri. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pegawai Jabatan.4 S/U Sukan Daerah 3. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah .3 Penyelia Sukan 2.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab/Persatuan. Pelajaran Johor Mengelola. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.5 Guru Pasukan Sekolah 2.4 Penyelia Kokurikulum 4. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

3 S/U Sukan 4. Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.Petang.4 Guru Penasihat 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 .5 Guru Rumah Sukan 4.

11 (Tambahan No.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. P. penyertaan dalam persatuan dan kelab. (A) 196 bertarikh 21hb. sukan dan permainan. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. {Rujuk Seksyen 18.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Mei 1998. badan beruniform. 42/No.U.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. 41). Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.U. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.1 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. 1.0 1.0 2. (A) 531/97. hobi dan rekreasi.2 119 . Perundangan (A). penyertaan dalam badan beruniform. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. 16/2000. KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. satu kegiatan persatuan atau kelab. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Seberapa yang boleh. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. maka apabila disabitkan sedemikian. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 11(29) bertarikh 2hb. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. KP(BS)8591/Jld. 2000. 2. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. dan satu kegiatan sukan atau permainan.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 120 . khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. {Rujuk Subperkara 5. 2. 11(29) bertarikh 2hb. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. ketatanegaraan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.5 Sekolah-sekolah. Januari 1985}.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform).2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.berterusan. 2. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. XVI(16) bertarikh 13 Nov. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

KP.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2. 121 . Rujuk Subperkara 5.

Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Permohonan murid diproses. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 42. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Warta kerajaan Jil. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. No 11 2.

TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. TAMAT 123 . Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan.

Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 . Permohonan murid diproses. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. 10. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9.

SPI Bil 2/1971 4.U.N.179-180 Jil. Warta Kerajaan 1997 5. Jil. SPI Bil 4/1975 6. Warta Kerajaan 1967 4.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7.N. Warta Kerajaan 1956 3. Akta Pelancongan 1957 2. No. 23/1966 2.11 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 42. SPI Bil 1/1971 3. 11.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. SP µAm Bil. SPI Bil 8/1971 5. 27. Bil. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 10/1976 - 125 . bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.

SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil. 7/1977 10.U.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 7/1983 18. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil.U. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. 4/1982 16. 11/1978 12. 15. 3/1984 19. 2/1981 13. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 4/1983 17. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 126 . 4/1977 9. SPI Bil. SPI Bil. 8/1978 11. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Video Game. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 3/1981 14. SPI Bil 1/1985 22.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 8. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 20.

Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.26. 1/1991 38. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil 1/1989 36. 9/1991 .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 127 . SPI Bil. 3/1991 39. 32.3/1988 - 30. SPI Bil. SPI Bil. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil 4/1991 40. . Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 8/1988 33. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. Syarikat/Badan 27. Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 5/1986 28. 6/1988 31. SPI Bil.7/1991 41. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. SPI Bil.

SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 7/1995 48. SPI Bil. SPI Bil.1/1996 51. SPI Bil. 2/1997 53. 1/1995 - 45. 54. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. SPI Bil. 6/1997 - 128 . SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil.42. 3/1997 - 55. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 3/1995 - 46. SPI Bil. 4/1995 47. - 50. 2/1996 52. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penampilan Diri Pelajar. 4/1992 43. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian.

Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 9/2000 - 69.56. 8/2000 67. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Murid Di Hari 59. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 8/1999 65. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil. 9/2000 - 68. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. 1/1999 62. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 129 . 2/1998 57. 3/1998 58. SPI Bil. 7/1999 64. 2/1999 63. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 18/1998 60. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 12/2000 70. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

SPI Bil. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. 18/2000 75. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 17/2000 74. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Rukun Negara Di 73. 14/2000 72. 5/2002 - 130 .71. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 20/2000 77.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Permohonan murid diproses.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .

Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 .2. dan Kew. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek. Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.2. Perdag.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B.

....................... : ..............Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar.. Tandatangan Nama Tarikh : ........................................................... 135 ........................................ : ....................................

SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.5 Guru Pasukan Sekolah 2.3 Penyelia Sukan 2. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3 Guru Penasihat 1.4 S/U Sukan Daerah 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 Penyelia Kokurikulum 2.Kelab/ Persatuan.4 Guru Penasihat 4. Kelab Sukan Permainan 4. 4 Penolong Kanan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab/Persatuan. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.3 S/U Sukan 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.1 S/U Kokurikulum 4. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Penyelia Petang.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.4 Guru Rumah Sukan 1.5 Guru Rumah Sukan 4.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . daerah dan negeri.

Penglibatan d.1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.0 1. Kehadiran b. 2. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira. Pencapaian c. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.2 2.0.5 2. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.1 137 .PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. Jawatan disandang 1. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. 1997. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a.4 1.1 1.

JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 .Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Naib Johan dan Ketiga. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.2. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu .

Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). 139 . kebangsaan dan antarabangsa. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.2. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. negeri.

Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. c.0 3.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi . Kelab Renang. Pandu Puteri. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. 3.3.3. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Seni Bela Diri dan sebagainya.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. i. Kelab Pencinta Alam.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Kelab Memanah dan sebagainya. b. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Pengakap.

Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. pengawas perpustakaan.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.0 4.iii. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. Imam dan sebagainya.3 3. 141 .

Badan-Badan Tertentu. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.3.3 4.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.0 5. 5. umpamanya Jawatankuasa Asrama.2 142 .4. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.1 5.1. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.

5.2 6.4 6.3 6. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya.5 143 .6 =A 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.0 6. = 88.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.

Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.7. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. 144 . Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 7.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah.0 7. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.

PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. kelab. sukan dan permainan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Guru Penasihat 6. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Guru Penasihat 7. Guru Tingkatan 145 . sukan dan permainan. iii. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru Penasihat 5. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. ii. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. PK Kokurikulum 3. 2. Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i.

Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 . Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Guru Tingkatan 10. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.8. 9. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar . Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.

sukan dan permainan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan.SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. 7. 2. 148 . ii. 8. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 4. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. kelab. Tanda ( _ / ) Catatan 3. iii. 6. sukan dan permainan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 5. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.

Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12.9. Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.

11 3. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table.U. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. Jil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. 4/1992 9.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 4/1995 . 5/1986 4. 7/1988 - 7. 4/1982 3. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Video Game. SPI Bil 1/1989 8. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil 8/1971 2. 150 . Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil.N. SPI Bil. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil. 42. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. No. 1/1988 5. Warta Kerajaan 1956 2. 6.

18/1998 16. 8/2000 21. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. Pengurusan Taekwondo 12. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Rukun Negara Di 15. 17/2000 23. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 2/1999 19. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan.77280) /Seni Mempertahankan Diri.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 13/2000 22. SPI Bil. SPI Bil. 151 . SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil.10. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. PUP Bil 2/1997 14. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. SPI Bil. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 7/1999 20. 2/1997 13. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 1/1999 18.

5. 1. 8. 16. 15. 2. 11. 13. 4. 14. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 10. 12. 6.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 3. 152 . 9. 7. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 . kelab. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan. sukan dan permainan.

JOHOR.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . KULAI.

BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . JOHOR. KULAI.

...... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .................. . 156 ...................................... TINGKATAN ««««............BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««..................

.............. Disahkan Oleh: ................................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: .......................................................................................................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: .................................. ... Nama: .............................. ............................................................................. .................... ......... .........: ............................................ Ta rikh: ................... ...... 157 ....... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN .................................................................................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ............................................ Jantina: .............................................. Tingkatan: ......CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA............................................ Nama Pelajar: ............ Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ......................P........ ..........K.. KULAI...................................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No........................ .......................... ..................................................

60 minit 3. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. 2 hari 158 . 3 hari 5. 2. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. ii. 2 hari 6. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. 2 hari 4.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. sukan dan permainan. sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. kelab. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. kelab. 2 hari 7. iii. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan.

5 hari 159 . Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum.8. 3 hari 10. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 3 hari 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. 2 hari 13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

6 Guru Pasukan Sekolah 2. Penyelia Petang. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . daerah dan negeri.4 Guru Penasihat 1. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.1 4. Kelab/Persatuan.4 S/U Sukan Daerah 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Penolong Kanan.1 S/U Kokurikulum 1. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2. 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 Penyelia Kokurikulum 4. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Ketua Unit Sukan 3.3 S/U Sukan 1. 4.3 Penyelia Sukan 2. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Kelab Sukan Permainan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

3 S/U Sukan Guru Rumah 4.Guru Kanan Mata Pelajaran .5 Guru Pasukan Sekolah 162 . Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Penasihat / Sukan 4.

0. Jawatan disandang 1.1 163 .0 1. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1.4 1. 2. Penglibatan h. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.2 1. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e. 1997. Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.5 2. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.4 2. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Pencapaian g.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. Kehadiran f.

Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%).2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 . Naib Johan dan Ketiga. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.2. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.

kebangsaan dan antarabangsa. 165 . Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.2. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar. negeri. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.

Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga. Kelab Memanah dan sebagainya. Seni Bela Diri dan sebagainya. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X.3. b. Kelab Renang. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Kelab Pencinta Alam.0 3. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. 3. c. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. i.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Pandu Puteri. Pengakap.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2.3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi .

Imam dan sebagainya.0 4. 167 .3 3.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah.iii. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. pengawas perpustakaan.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.

4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.3 4. umpamanya Jawatankuasa Asrama. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.1 5.1. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.2 168 . Badan-Badan Tertentu.4. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus.0 5. 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.3.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.

Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.5.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. = 88.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.2 6.6 =A 6.0 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.5 169 .4 6. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6.3 6.

1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A).0 7. tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.7. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. 7. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. 170 .2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum.

Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9. 4.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. Guru Tingkatan 8. 171 . Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6. Guru Tingkatan 5. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. 2. 7.

10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11. PK Kokurikulum 172 . Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat. Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .

3.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 174 . 4. 6. 8. 5. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 7.

jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.9. 11. 175 .

3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Video Game. SPI Bil. 176 .U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 42. Jil.11 3. 1/1988 5. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. SPI Bil. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 5/1986 4. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 6. SPI Bil 8/1971 2. 7/1988 - 7. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).N. SPI Bil. SPI Bil. 4/1982 3. 4/1995 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. Warta Kerajaan 1956 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. No. 4/1992 9.

5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. SPI Bil.10. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. 2/1999 19. 1/1999 18. SPI Bil 9/1995 .Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. PUP Bil 2/1997 14. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 177 . SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 8/2000 21. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 7/1999 20. Rukun Negara Di 15. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. 2/1997 13. SPI Bil.77280) /Seni Mempertahankan Diri. 17/2000 23. 13/2000 22. 18/1998 16. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. SPI Bil.

4. 12. 6. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 1. 7. 10. 2. 13. 16. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 3.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 14. 9. 11. 15. 5. 8.

sukan dan permainan. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . kelab.

BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 . KULAI.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 .SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR. KULAI.

.... TINGKATAN ««««....... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .....UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««... 182 ........................... .................................... ...........

................... Tingkatan: ... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ................... ................................. Disahkan Oleh: .................... Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ..................... Ta rikh: .............P.................... Jantina: .................................. 183 ..CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA...... Nama Pelajar: ....K.............................................................................................................................................................. ...................................................................... ....................................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No......................................... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ..... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ............................. ............. KULAI............................... Nama: ............. . ..................................................................... TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..... ........................................... ...................................: ................ ............ ..................... ................................................................

Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1. 7. 60 minit 3. 2 hari 8.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. 2 hari 184 . Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2. 3 hari 5. 2 hari 4.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. 2 hari 185 .9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10. 2 hari 11.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .

2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor.1.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa.0 1.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai. 187 . 1. 1.2.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.keluarga dan sekolah.1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.1. 1.1. 1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.2.1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing. 1. 1.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program. 1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing. 1.1.1.4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program.semakan dan kebenaran.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.2. 1. 1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran. 1.1.2.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.

0 2.3.1. 1.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing. 2.7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti. 2. 2.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti). sewaktu 188 .10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.1.3 Peranan ibu bapa 1.1.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.1.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1. 1.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.3.1.1.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.1. 1.3.1 Penggunaan Bilik Sukan . 2.2.3. 2. 2. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1.1. 2.1.1.1.1. 2.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan. 2.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan. 2. 2.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.2. 2.4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti.

1. kepada guru sekiranya berlaku 2.1. 3.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.3 2.1. 3.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan. 189 .1.2 2. 3. 3.2 2. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan. 3. 3.1. 3.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti.4 2.1. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ).6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.1. 3.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.1. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan. 3.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.2.0 3.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru.1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.5 2.

2.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan.1.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa.1.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah.1.2. 190 . 3.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas. 4. 3.2.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.2. 3.1. 4. 4.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.3. 3.1.1.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4. 4.1. 3.2.0 4.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.2. 4.2 3.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera. 3.1.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap. 4. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1. 3.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Lapor membuat tuntutan. 11. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. 199 . Makluman penjaga. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. 12. 7. 9. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. 3. 6. kepada polis 10. 5. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. 8. Beri rawatan kecemasan. 4. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.

U. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 15. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.11 3. SPI Bil. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 18/1998 - 200 .N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Jil. 42. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2. No.

9. 11. 3. 7. 6.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 2. 1. 15. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 10. 4. 8. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 13. 16. 14. 12. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 . 5.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Mengikut keadaan pelajar 203 12 . Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Beri rawatan kecemasan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

3.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. 4. baucar bayaran. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. buku resit. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. 205 .

8. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 10. 5. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 6.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. 7. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. peralatan 3. Tandatangan pengesahan nota serahan. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. . 2. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Undangundang/ Peraturan Bil 1. 13. Terima barang dan pastikan kualiti. Senarai keperluan mengikut keutamaan. 11. 4.

Rekod penerimaan barang dan simpan barang. TAMAT 207 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. .dan peminjaman. . SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. Bincang mengenai kemampuan kewangan. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan.

SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 9. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. 14. 4. Tandatangan serahan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Terima barang dan pastikan kualiti. 6. Senarai keperluan mengikut keutamaan. 2. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 8. Terima invois dari pejabat 12. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 7. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. pengesahan nota 10. 208 . Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 5. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. 11.

18/1998 - 209 . 15. SPI Bil. 42. SPI Bil.11 3. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1956 2. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. No.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.N. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Jil. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

1. 13. 16. 14. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 7. 10. 3. 4. 6. 12. 8.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 11. 15. 5. 9. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. 30 minit 212 . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 7. 30 minit 30 minit 5. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 30 minit 6. 2. 3. 10 minit 10 minit 30 minit 12. 36 jam 10 minit 2 minggu 9. Terima barang dan pastikan kualiti. 10. 8. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 4.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Tandatangan pengesahan nota serahan. 11.

13. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. 213 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pelajaran Johor Mengelola.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.4 Penyelia Kokurikulum 4.2 Penyelia Kokurikulum 2. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.1 S/U Kokurikulum 1.4 S/U Sukan Daerah 3.3 S/U Sukan 1.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . daerahdan negeri. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3. Kelab Sukan Permainan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.Pegawai Jabatan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.4 Guru Penasihat 1. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.3 Penyelia Sukan 2. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2. Kelab/Persatuan.1 4.

Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam. peringkat sekolah Penyelia Petang. Kelab Sukan Permainan 4.Kanan HEM.5 Guru Pasukan Sekolah 216 .4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. Kelab/Persatu an.3 S/U Sukan 4.

sekolah dan persatuan atau kelab. 8. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. 7. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain.3 3. 5. 10. 6. guru-guru dan pelajar. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1.1 2. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. negeri. 2. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. 2. 4. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan. Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. 217 . Penyelia Petang. Keutamaan peminjam iaitu PPD. Sebarang kerosakan. daerah. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. 2. Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. 9. Pengetua. Penolong-penolong Kanan. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain.

8. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. 5. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. 6. 4. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 11. Buku Pengurusan 218 . Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. 10. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 2. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 3. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 7. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun.

219 .13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

3. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 10. 8. 5. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 6. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 2. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. 4. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Tanda ( _ / ) Catatan 7. 9. 13. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 12. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . 11.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1.

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Jil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. No. 15. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 18/1998 - 222 . SPI Bil.N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.11 3.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 42.

17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 7. 12. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 .SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 5. 4. 6. 8. 14. 10. 15. 16. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 9. 11. 1. 13. 2. 3.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .

Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 10. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . Menyerahkan alatan yang dipinjam. 1 hari 5 minit 9. Bil Jenis Kerja 1. 7.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 2. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11. 5. 4. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 6. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 3. 8. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan.

12. 5 minit 13. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. daerah dan negeri. Penolong Kanan HEM. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2. Kelab/Persatuan.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.5 Guru Rumah Sukan 1. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan.4 Guru Penasihat 1.3 S/U Sukan 4.3 Sukan 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Penyelia Petang.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Mengelola.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 S/U Sukan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.3 Ketua Unit Sukan 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.1 S/U Kokurikulum 4. Guru Kanan Mata . Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Kelab Sukan Permainan 4.

6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .Pelajaran 4.5 4.

41). Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. hobi dan rekreasi. 42/No.2 230 . atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah .1 2.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. penyertaan dalam persatuan dan kelab.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.U.0 2. 11 (Tambahan No. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. sukan dan permainan.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. badan beruniform. {Rujuk Seksyen 18. Perundangan (A). Mei 1998.0 1. penyertaan dalam badan beruniform. 1. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. P. (A) 531/97.

1/1985 KP(BS)8591/Jld. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.5 Sekolah-sekolah. {Rujuk Subperkara 5. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. satu kegiatan persatuan atau kelab. 2. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Januari 1985}. 11(29) bertarikh 2hb. ketatanegaraan. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. 11(29) bertarikh 2hb. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 11(29) bertarikh 2hb. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. KP(BS)8591/Jld. 2. {Rujuk Subperkara 5. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. XVI(16) bertarikh 13 Nov. Januari 1985}. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 231 . 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 16/2000.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 2. dan satu kegiatan sukan atau permainan. Januari 1985}.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. maka apabila disabitkan sedemikian.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.berterusan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Seberapa yang boleh. 2000. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.

PPI.50 . KRS.00 pagi 8. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri.2 3.00 pagi : Perhimpunan Pagi.30tgh 232 .30pg 10. Rujuk Subperkara 5. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.2.00 .5 3. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat.1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.4 3. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P.7 9. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.0 3.3 3.10. tidak termasuk waktu rehat. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap. 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun.30 ± 12. KRS.3 3.00 . 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.Puteri.9.00 pagi 10. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. Jadual Aktiviti GERKO 7. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. Penolong Kanan Kokurikulum. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap.6 3. KP. PPI. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. 3.10.8.00 .

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 . No 11 2. Warta kerajaan Jil. 42.

CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum. Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

SPI Bil 4/1975 6. SP µAm Bil.U. Bil. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. 42. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 10/1976 - 236 . Warta Kerajaan 1967 4.11 2. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Jil. 27.N. SPI Bil 1/1971 3. No.179-180 Jil. 11. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 2/1971 4. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1956 3.N. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.

SPI Bil. 7/1977 10.U. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 4/1977 9. 5/1985 24.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 2/1981 13.U. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil 2/1986 - 237 .326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 15. 4/1983 17. SPI Bil 1/1985 22. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1982 16. SPI Bil 1/1986 25. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 4/1984 21. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 3/1984 19. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 8. SPI Bil. Video Game. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. 3/1981 14. 7/1983 18. 11/1978 12.

SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 1/1988 29. SPI Bil 10/1989 37. SPI Bil. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 8/1988 33. SPI Bil 10/1988 34.7/1991 41. SPI Bil 4/1991 40. 1/1991 38. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 6/1988 31. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 32. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. . Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 1/1989 36.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 9/1991 . Syarikat/Badan 27. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. 3/1991 39. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.3/1988 - 30. SPI Bil. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 5/1986 28. 238 . SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.26. SPI Bil.

SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan.1/1996 51. 54. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 4/1992 43. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 2/1997 53. 8/1995 - 49.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. 3/1995 - 46. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. SPI Bil 9/1995 . - 50. 4/1995 47. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. SPI Bil. 7/1995 48. 1/1995 - 45. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44.42. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1996 52. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 3/1997 - 55. SPI Bil. 6/1997 - 239 .

8/2000 67. 9/2000 - 68. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 12/2000 70. SPI Bil. 240 . SPI Bil 7/2000 66. 18/1998 60. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 3/1998 58. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 2/1998 57. SPI Bil. Murid Di Hari 59. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. 1/1999 62. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 9/2000 - 69.56. 8/1999 65. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 2/1999 63. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah.

SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 14/2000 72. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 5/2002 - 241 . 17/2000 74.71. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 18/2000 75. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. Rukun Negara Di 73. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.

01. Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 02.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Pegawai Jabatan. Penyelia Petang.4 Penyelia Kokurikulum 3.1 S/U Kokurikulum 1.4 Guru Penasihat 4. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Mengelola.3 S/U Sukan 1. Penolong Kanan HEM. Kelab Sukan Permainan 1.3 S/U Sukan 4.4 Guru Penasihat 1.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab Sukan Permainan 4. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas . Kelab/Persatuan. Penolong Kanan. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Kelab/Persatuan.3 Penyelia Sukan 2.1 S/U Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 Ketua Unit Sukan 3.5 4.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pelajaran Johor 4. daerahdan negeri.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.

6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .Pelajaran 4.

2.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. 6. 247 . 5. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 4.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan).PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 7. 3.

Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. PK Kokurikulum 3. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. 2. 6. 248 . 7. 5. Bil 1.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

7. 250 . Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 1. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 5. 6. 4. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 2. 3.

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - 251 .326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1967 4. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.179-180 Jil.U.11 2. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1997 5. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Bil.N. 42.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. No. 11. Warta Kerajaan 1956 3.N. Jil. 27.

3 hari 4. 3 hari 2. 15 minit 252 . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 6. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 60 minit 3. 5. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 2 hari 60 minit 2 hari 7. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Surat meminjam alatan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5.Borang penyertaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. 2. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. v.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. 6. 3. Setiausaha 4. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. Surat mohon bantuan pegawai. iv. Surat mohon sumbangan/tajaan. ii. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. 1. iii. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Setiausaha 254 . surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Surat mohon khidmat agensi kerajaan.

Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Setiausaha 8. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. cadangan. 11. Hantar Laporan kepada pengetua. 10. Setiausaha 255 . PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. semasa dan selepas program. Mesyuarat post mortem dan laporan. Setiausaha 12.7. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Sebelum.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

7 8 257 .Borang penyertaan. Surat mohon sumbangan/tajaan. ii. Surat mohon bantuan pegawai. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. iv. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. v. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. iii.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat meminjam alatan. Setelah kelulusan diterima. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2.

Hantar Laporan kepada pengetua. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. komen. Sebelum. penambahbaikan dan penyata kewangan. 10 11 12 258 . cadangan. semasa dan selepas program. Mesyuarat post mortem dan laporan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil. 9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .

AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. Kolej Komuniti. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani. Kolej Swasta dan sebagainya. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab. Pameran mencari. 260 . memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Memasang banting pada khemah 4.

tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin.5. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. 9. 6. Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih.

262 .00. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan. Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10. Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja.

tangan: ««««««««« 263 .3. Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.

Jalan Muar. Kad Pengenalan) 264 . Tuan. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. terima kasih. Johor. 85300 Labis.1.4. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.2. 3.

Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««.5.. Borang Serahan Kupon Bil: «««««. telah dijelaskan. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. 265 . Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan.

Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T.6. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 .

Surat mohon sumbangan/tajaan.Borang penyertaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Surat meminjam alatan. Setelah kelulusan diterima. iii. 5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2. iv.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. ii. Surat mohon bantuan pegawai. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. v. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 .

Mesyuarat post mortem dan laporan. penambahbaikan dan penyata kewangan. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.sekiranya perlu bersama alternatif. cadangan. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Sebelum. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. semasa dan selepas program.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil.1/1995 SPI Bil. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .9/2000 SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil.

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 .1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil.9/2000 5 SPI Bil. 3/1997 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil.

85300 Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Johor. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. terima kasih. 3. Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Kad Pengenalan) 275 . Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1.3.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1. Tuan.

5:««««««««««««««. Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 .. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan..tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005.2. Nama Bayaran T. «««««««««««««« 2:. 4:««««««««««««««. Nama Ahli: 1:. «««««««««««««« 3:««««««««««««««.

3.. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T. Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 . Borang Serahan Wang Kutipan. Bil: «««««.

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

1/1986 SPI Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 6/1988 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil. 9/1991 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 3 «. 8/1988 SPI Bil. 8/1975 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

3 «.SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 .

10/1989 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 6/1988 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 9/2000 (Tambahan) 284 . 4/1975 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil. 23/1996 SPI Bil.

285 .Urusetia .Pembaca doa .Siaraya .Pealatan . 3.Pendaftaran .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu.Perasmian pembukaan/penutup .Ceramah .Penginapan . 2.Juru acara .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Hadiah dan Cenderamata . 5. Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil .Jamuan .Protokol .Sambutan .Jemputan . 6.Pertandingan . 4.

4. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. terima kasih. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Sekian. Tuan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Johor.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 286 . Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. 3.1.

Kp.2. Nama: ««««««««««««««««. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan. 287 . T.

Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT . Pendaftaran SUDAH BELUM B. JOHOR. A.3. ( 15 % ). Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). Tarikh : ___________________________ 288 . Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah .

Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E. 289 . SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi.C. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). Laporan program / tugasan / pertandingan. ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang.

Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««. Guru Penasihat: «««««««««««T. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. 290 .. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««.4.

Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .5.

Tingkatan «««««««««««« (T.6. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 . Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.

3 «. Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 .NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.

PPD / JPNJ 4. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . SPI Bil 8/1988 SPI Bil. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 8. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Guru Penasihat 5. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 12/2000 SPI Bil. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. 1. 2. Pengetua. Guru Penasihat 6.

6/1988 SPI Bil.9. Pengetua.1/1995 SPI Bil. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll.9/2000 SPI Bil. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 .9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 11. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 12. 12/2000 10./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil. 7/1983 SPI Bil.

Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 . Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.

297 . Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 12.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. 11. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.9/2000 3 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah. 1957 2 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations. 12/2000 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 .

(b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. . maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu. kolam. Kuala Lumpur. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. 4. 2. Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan.SALINAN Kementerian Pendidikan. sungai atau. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan.8592/L Semua Pegawai.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan. l2 JuIai 1966 299 . Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. Semua Negeri. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. 3.

5. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah. t.p. (SAW CHU THONG) b.t. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 . Saya yang menurut perintah.

SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1.3 2.3.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶.2 2.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.7.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.4 2. 1. 2.2 1. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati.1 1. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2. Cara memohon: 2. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. 301 .1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan.1966. KP 85921L bertarikh 12. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong.3.

3. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. guru.4.1 Jumlah wang yang dipungut. bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.4.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3.4.4. jika bermalam.3 Jika daripada murid-murid. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.3. 3.2. VeIlu a/l Subramaniam) 3.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. 3.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.7 2. PIBG. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem. 3.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.2.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua.2.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.2.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor. catatkan perihalnya) 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 3. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3. 3.2.5 Umur 302 3. 2. 3.2.3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.4.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan.4 Jumlah bayaran sewa bas.3. makan mirium.3 Nama tempat bermalam.8 Panduan Mengisi Borang: 3. Jemaah Pengurus / Pengelola. 3.2 Tarikh dan masa.2 .2 Punca wang sama ada dan murid-murid.

Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan.9 5.4.5 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.2 5. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Hal-Hal Lain: 4. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan.8 5. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan.2 5.7 5.6 5. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5. kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan. 4.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. 4. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. INGATAN: 5.3.10 .1 5. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.6 Alamat tempat tinggal. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.4 5.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar.6. 311 .1 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.

Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. 12. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 11. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 1 hari 1 hari 312 . Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. Pengetua PK Kokurikulum 5. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Setelah kelulusan diterima. Surat meminjam alatan. 1/1995 SPI Bil. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. vi. Surat mohon sumbangan/tajaan. 2. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Surat mohon bantuan pegawai. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . kebangsaan. 9/2000 AJK Pelaksana. Pengetua PK Kokurikulum 315 . Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. v. Menetapkan tarikh. Negeri dan peraturan am kejohanan. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. ii. 3. iv. 6. SPI Bil. Surat dan borang pengesahan penyertaan. 7/1988 SPI Bil. 1. vii. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. i. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. iii. Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.

12. 7. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. semasa dan selepas kejohanan. komen.Undian kumpulan/pasukan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa.Mengesahkan pasukan yang bertanding. Menentukan peraturan am pertandingan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Pengetua PK Kokurikulum 316 . 10. Setiausaha. iii. iv. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9.ii. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan. Setiausaha 14. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. cadangan untuk penambahbaikan. Setiausaha 8. 13. Sebelum. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

6.3 Tempat 2.1 Latar belakang 2.3 Sasaran 2.10.1 Tarikh 2.2 Objektif 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .6.1 Penerangan pertandingan 3.7 Pelan / Lokasi 2.4 Carta Organisasi 2.6.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.6 Maklumat Program 2.10 Peraturan Pertandingan 2.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2.9 Sumber Kewangan 2. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.4 Agihan Sumber Kewangan 3.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.8 Anggaran Perbelanjaan 2.3 Pengagihan Tugas 3.2 Mengesahkan Perlantikan 3.5 Agihan Tugas 2.2 Masa 2.1 Hadiah / Pemenang 2.

9/2000 3 SPI Bil. 8/1995 320 .9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.1/1995 2 SPI Bil.

Teknik .Penjaga Masa 321 .Hakim .Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .

Tuan. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. 85300 Labis. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.6.1. terima kasih.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1. Jalan Muar. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Johor. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 322 . Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Sekian. 3. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.

6. 323 .* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 7. 5.2. 3. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 4. 2.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

9/2000 SPI Bil. 2.jemputan tetamu khas .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.3/1991 SPI Bil.Penyelesaian masalah 7. 3.jemputan pegawai .9/1991 SPI Bil.jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .1/1989 SPI Bil. 326 . Mesyuarat AJK ± Perasmi.mgihan tugas-tugas .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil .AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL.Penyelarasan tugastugas . Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .penderma-penderma . .Pelantikan J/K kecil .polis untuk keselamatan .perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku . 5. 4/1975 4. Pengetua 6.menetapkan anggaran perbelanjaan. 1.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil. 10/1989 SPI Bil. .1/1995 SPI Bil.menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil. acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. .

18. Mesyuarat akhir . 15. 16. 12. 11. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 . 14.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9. 13.8. 17. 10. 19.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

4.jemputan tetamu khas .polis untuk keselamatan .jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. 3.penderma-penderma .jemputan pegawai . 6. 8.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7. Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 5. TINDAKAN 1. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 .SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil.

9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil.3/1991 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 7 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 4/1975 331 . 10/1989 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.1/1989 SPI Bil.

1 7. 332 . Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri.2 6. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan. dan MSS Daerah. Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri. Undian Lorong: 7.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1.S. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. 4. 2. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. 3.4 7.3 6. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. 6.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. 6. Selepas ini. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5.

Gantian Dan Penarikan Diri: 11. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan.2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.1 8.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 . Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 9. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. 11.8.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.3 9.4 10.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. 11. Melapor Diri: 9. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. 9. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).1 9.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. 11. 11. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti. Acara Lari Berganti-ganti: 8. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan.

Sistem Pertandingan 12.40m 334 .6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.15m 1.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 11. 3 peserta (pertama. 12.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm .20m 1. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir. 12.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l.800m akan diadakan di peringkat saringan. 2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.4.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12. 11.50m 2 1. 4 saringan 3 peserta (pertama. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir.surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya. 12. separuh akhir dan akhir sahaja. 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.

13. 14.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja.4. 13.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. 14. 15. 13.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.3 4 12.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah. 15.20m 13. 15.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m.05m l.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm.5 cm 14. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah.30m l. Gelanggang Dan Alatan: 1.lOm l. Bantuan Kepada Peserta: 16.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM. 14.2 Lompat Bergalah: 1 13.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15. 15.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 . 14.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan. 16.

18.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan.3 Penentuan johan. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. 16. 19.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. 16.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini. 17. Atllt Terbaik: 20.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.1 Dalam semua acara. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. 20.1 Johan. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan.Keseluruhan 19. Hadiah dan Pemberian Mata: 18. 19.4 Jika berlaku seri.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2).1 . Johan Antara Pasukan: 19. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19. hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga. 18. Penyingkiran Penyertaan: 17.2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 .1.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan. 18.

21. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22.2.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. Selain danipada 20.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan. 20.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 .1.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.1 dan 20. 22. 20. 22.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan.1.2 20. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.2. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. Bantahan: 21.2. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.2.2.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM. Jika terdapat lebih daripada seorang. 22.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan.2.3 21. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir.

2 Dalam taklimat kedua. 23. Hal-hal lain: 25. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 25. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat.3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan.4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil. 25. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23. 23.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini. 338 . 23.arena pertandingan. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan. 23.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. 23.

merangka plan kedudukan padang. 339 . Naib Pengerusi 3. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. PERTANDINGAN. Pengerusi 2. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Penolong Setiausaha 5.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Mengelola. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Setiausaha 4. Merancang.TEKNIK . Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka. sehingga kejohanan tamat.kemudahan dan gelanggang. menyediakan padang dan gelanggang.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul.

Menentukan upacara sambutan. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menguruskan tempahan dan pembelian. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. Memastikan . Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. 340 . Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. Menentukan penyampai-penyampai hadiah.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan.

Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat. Penerangan. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 .. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri.( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Menentukan I menguruskan tempat jamuan. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Memastikan bilangan/budget mencukupi.

Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. 10 minit sebelum acara bermula. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Memastikan keseluruhannya kekal bersih. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. 342 . Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. Memilih peserta. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Letakkan papan tanda jika perlu. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan.

Tuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. terima kasih. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 85300 Labis.7. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1. Jalan Muar. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Johor. Kad Pengenalan) 343 . _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No.

Borang Penyertaan Acara Sukan* No. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO.2.Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 .

345 .Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan.

12.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1. 16. 17. 3 jam 8. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat .Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 4. 18.Penyelarasan tugastugas . 10. 3. 5.penderma-penderma .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . 13.jemputan tetamu khas .jemputan pegawai .Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 15. 19.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 11.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 14. 6. 2.polis untuk keselamatan . 7. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 3 jam 9.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

SPI Bil. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. PK KOKO Penyelaras Program 348 . 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 24/1998 SPI Bil. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 12/2000 SPI Bil. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah.

Menyiap dan membentang. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. cukup dan bersih. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional.

SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. 353 . Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Menyiap dan membentang. Kawasan Berkursus sebelumnya.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan. 355 .Penginapan* . KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Jalan Muar.8. Kad Pengenalan) 356 . terima kasih. Johor. 85300 Labis.1. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. 3. Tuan. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Sekian.

1..1. 2. terima kasih. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. 357 . Tuan. 2.2.1 NamaPenuh:«««««««««««««No. Tujuan Melancong: ««««««««««««««.1. di atas. Jabatan Pendidikan Johor. Jalan Tun Abdul Razak. Ketua Rombongan 2. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. 80604 Johor Bahru. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5.2 Nama Penuh: ««««««««««. «««««««««««««««««««««««««« 3.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3.No. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .2.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« . Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««.2. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2. Butir Kewangan: 3.1 NamaPenuh: «««««««««««No.K/P:««««.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.1 3.2. Bil Nama Penuh No.

359 . [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««.Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6..1 6. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6.

««««««««««««««. ««««««««««««««.3. Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T. 2.. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No... Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 . Guru Penasihat: 1.

Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7. 3. Tarikh: ««««««« 361 . Nama: ««««««««««2. Nama: ««««««««««««««««. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. No Kp: «««««««««4. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6.. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar.4.

Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . 6. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 ..cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.5. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.

cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. 363 .SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 .

NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .

SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .

24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . 2/2000 SPI Bil. 24/1998 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 1/1995 SPI Bil.

Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. 4 5 6 367 . cukup dan bersih. PK KOKO Menyiap dan membentang.SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya.

7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan. sebagai 368 .

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 369 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4. 372 .SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional.

Menyiap dan membentang. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. 373 .SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. Kawasan perkhemahan sebelumnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 . 24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan.

Jurulatih .Ketua Kumpulan .Ketua Guru Penasihat 375 .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11. Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Hakim Pertandingan .Keselamatan .Penolong Jurulatih .Logistik .

cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 . 376 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.

Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 377 .

Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menyiap dan membentang. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil. 7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 .l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 9/2000 4. 9/2000 Tambahan SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi.

Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. 4 5 6 381 . Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. cukup dan bersih.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Pengelola Peserta 385 .Marshall .Pelepas .Penjaga Masa .Pengelola Peserta .Pencatat .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Check Point .Refri .Teknik .Hakim Penamat .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««. 386 . Kp. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««.. Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««. T. Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No.

387 . guru rumah sukan boleh membuat pengesahan. Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan.3. Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah.

Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No. Pencatat 2: ««««««««««««««««««. Pencatat 1:««««««««««««««««««.4. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««.Tandatangan : «««««.Tandatangan : «««««. 388 ..

Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««. T.5. Tangan : «««««««« 389 .

Tarikh: ««««««««««««««« 390 . tangan: «««««««.6.. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. T. Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.

NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 ..

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->