P. 1
Fail Meja PK Kokurikulum

Fail Meja PK Kokurikulum

5.0

|Views: 1,454|Likes:
Published by trlimlp

More info:

Published by: trlimlp on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/03/2013

pdf

text

original

OBJEKTIF JABATAN/PEJABAT LATAR BELAKANG Kokurikulum merupakan salah satu aktiviti yang boleh meningkatkan interaksi dan

integrasi di kalangan pelajar, membina sahsiah bersepadu dari segi psikomotor, kognitif dan afektif untuk melahirkan insan yang seimbang seperti termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Namun demikian, pelaksanaannya di sekolah kadang kala mengundang risiko kepada pihak pelaksana lantaran pengabaian terhadap prosedur pelaksanaan dan kecuaian atau sebagainya. Oleh hal yang demikian, rujukan terhadap manual prosedur kerja yang sempurna diharap dapat mengelakkan musibah tersebut daripada berlaku. OBJEKTIF 1. 2. 3. 4. 5. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari. Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan. Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan-kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara. Membantu mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara. Untuk membolehkan lebih ramai lagi bilangan peserta sekolah mewakili daerah, negeri dan negara dalam gerak kerja kokurikulum. Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Meningkatkan suasana sekolah yang lebih menarik dan menggembirakan pelajar dalam usaha melahirkan budaya sekolah yang unggul.

6. 7. 8.

1

OBJEKTIF UMUM KOKURIKULUM Aktiviti kokurikulum adalah sebahagian daripada kurikulum sekolah, dan setiap murid harus melibatkan diri. Aktiviti ini boleh dijalankan di dalam dan di luar bilik darjah, mengikut kesesuaian sesuatu aktiviti. Dengan andaian bahawa murid-murid tidak mendapat pengalaman tertentu di bilik darjah, maka aktiviti kokurikulum dapat menyediakan pelbagai pengetahuan dan pengalaman untuk perkembangan mental, minat, bakat, jasmani, rohani dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif. Sebagai satu bidang pendidikan, penglibatan semua murid dan anggota masyarakat adalah perlu, berasaskan kepada anggapan bahawa: 1. Semua murid harus mempunyai keseimbangan antara perkembangan mental (akademik) dengan perkembangan sahsiah yang bersepadu (sosial, jasmani dan rohani); Semua murid mempunyai minat dan bakat yang boleh dikembangkan; Semua murid boleh dididik, dan boleh pula mendidik diri sendiri dan rakan sebaya; Sekolah bertanggungjawab melahirkan murid-murid untuk keperluan masyarakat dan negara; Masyarakat turut bertanggungjawab mendidik murid-murid. memainkan peranan

2. 3. 4. 5.

OBJEKTIF KHUSUS KOKURIKULUM Objektif utama aktiviti kokurikulum adalah untuk merealisasikan Falsafah Pendidikan Negara. Antara Objektif yang hendak dicapai ialah seperti berikut: 1. Meningkatkan disiplin pelajar melalui penyemaian dan pemupukan nilai dan sikap positif selaras dengan Falsafah Pendidikan Negara. Memberi kesempatan kepada pelajar-pelajar memperoleh pengetahuan, pengalaman, kemahiran asas, kebolehan mengurus dan kebolehan memimpin serta berdikari Sebagai persediaan masa depan untuk pelajar-pelajar melibatkan diri dalam kegiatan kemasyarakatan Menyedarkan dan mengukuhkan interaksi dan integrasi di kalangan pelajar melalui kegiatan tertentu untuk mencapai matlamat perpaduan negara.

2.

3. 4.

2

5.

Membantu dalam mewujudkan masyarakat yang berilmu pengetahuan, berakhlak mulia, bertanggungjawab dan berkeupayaan mencapai kesejahteraan diri serta memberi sumbangan terhadap keharmonian serta kemakmuran masyarakat dan negara dalam gerak kerja kokurikulum Menjadikan pelajar-pelajar individu-individu yang sentiasa bersifat inovatif dan kreatif dalam sebarang tugas. Membina dan meningkatkan kerjasama dan sumbangan hubungan dua hala antara sekolah dan masyarakat; Mewujudkan sekolah berwatak.

6. 7. 8.

3

CARTA ORGANISASI SEKOLAH
PENGETUA PIBG
PENOLONG KANAN PENOLONGKANAN(HEM) PENOLONG KANAN KOKURIKULUM
PEMBANGUNAN KOKURIKULUM Badan Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/ Permainan Kokurikulum/ Akademik PENTADBIRAN Penyelarsan Kokurikulum MSSD Setiausaha Sukan Penganjuran Permainan MSSD/MSSJ

PENYELIA PETANG
KURIKULUM

KURIKULUM JADUAL WAKTU PEPERIKSAAN GURU KANAN PUSAT SUMBER ETeMS

PENTADBIRAN Perkembangan Staf Kawalan Keselamatan Pembangunan & Bekalan Keceriaan & Kebersihan Perayaan Sekolah

HAL EHWAL MURID
Disiplin Badan Pengawas Biasiswa Daftar Kemasukan Testimonial/Sijil Pengurusan/Badan Pengawas/ SPBT Majalah Sekolah Kebajikan Pelajar Jadual Kedatangan Retan Bulanan Rekod Peristiwa Sekolah

PENTADBIRAN Data Pelajar Program Bersepadu Sekolah Sihat Program Sekolah Selamat Koperasi

PENTADBIRAN

GK MP BAHASA

GK MP SAINS KEMASY. Ketua Panitia

GK MP TEK. &.VOK Ketua Panitia

GK MP Sains/ Mat Ketua Panitia

KAUNSELOR

Ketua Panitia

GURU-GURU DAN MURID-MURID

4

CARTA ORGANISASI KOKURIKULUM

Pengetua JBPS (Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah) PK Kokurikulum

Setiausaha Kokurikulum

Penyelaras Unit Beruniform

Penyelaras Kelab / Persatuan

Penyelaras Kelab Sukan/ Permainan

Setiausaha Sukan

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Penasihat

Guru Rumah Sukan

Guru Pasukan Sekolah

Pengerusi Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan/ Permainan, Ketua Rumah Sukan Dan Kapten Pasukan Sekolah (Murid-Murid)

5

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENETAPAN PERLAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 1.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) Penyelia Kokurikulum Penyelia Sukan S/U Sukan Daerah Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) Ketua Unit Sukan Penyelia Kokurikulum S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 6

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

1.3 1.4 1.5 1.6 2. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan 1.1

1.2 1.3 1.4 1.1

3. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah , daerahdan negeri.

1.2 1.3 1.4 1.1 1.2

4. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Iktisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

7

41). Rujuk Warta Kerajaan No. mengukuh dan mengamalkan pengetahuan. (Peraturan Kursus Pengajian Sekolah 1956). 692. Dewan Bahasa dan Pustaka (1984). m.0 1. mengukuhkan dan mengamalkan pengetahuan.(A) 196 bertarikh 21 Mei 1998.2 ¶Kegiatan kokurikulum¶ ertinya apa-apa kegiatan yang dirancang lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran dalam bilik darjah yang memberikan murid peluang untuk menambah. 1. 1.s. Dewan Bahasa dan Pustaka (2002).11 (Tambahan No. 2) bertarikh 28hb Disember 1967. Rujuk Kamus Dewan (Edisi Ketiga). 1. 11).U. Oleh itu aktiviti-aktiviti kokurikulum dapat menyediakan peluang kepada pelajar untuk menambah. 8 . 269. Rujuk Peraturan 2 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 seperti dalam Warta Kerajaan Jilid 42/No. Dewan Bahasa dan Pustaka (1992). dan lain-lain).PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Dasar dan Pelaksanaan Kokurikulum Di Sekolah 1.s. kegiatan sukan.27 (Tambahan No.1 Konsep Kokurikulum Kokurikulum adalah µkegiatan kumpulan¶. 1. 5652 Jilid 11/Bil. kemahiran dan nilai yang dipelajari di bilik darjah. Gerak kerja ini merupakan lanjutan daripada proses pengajaran dan pembelajaran di bilik darjah. kemahiran dan nilai-nilai yang telah dipelajari di bilik darjah.5 Kokurikulum adalah bidang pengajian luar bilik darjah atau yang tidak formal.s. Rujuk Buku Penerangan Kurikulum Bersepadu Sekolah Menengah. Rujuk Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran.3 Kokurikulum adalah kegiatan atau aktiviti selain mata pelajaran yang diajarkan dalam bilik darjah tetapi yang dianggap sebagai sebahagian daripada kursus pendidikan pelajar di sekolah (misalnya kegiatan dalam persatuan-persatuan.4 Kokurikulum merupakan satu saluran pembelajaran yang berasaskan gerak kerja yang terancang. m. Perundangan (A)/P. m.

pengalaman dan kemahiran yang mengandungi unsur-unsur intelek.1. Kerangkraf Publication Sdn. kemahiran dan latihan. "Kurikulum Kebangsaan ialah suatu program pendidikan yang termasuk kurikulum dan kegiatan kokurikulum yang merangkumi semua pengetahuan. Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Januari 2002. mental dan emosi serta untuk menanam dan mempertingkatkan nilai moral yang diingini dan untuk menyampaikan pengetahuan. kepimpinan. emosi dan rohani dengan menawarkan pelbagai pengetahuan.s. m. kecintaan kepada alam semula jadi. Wahab. integrasi nasional.0 3. rohani. Pengetahuan.6 Kokurikulum adalah wadah pembinaan jasmani. penyertaan dalam persatuan dan kelab. Dewan Masyarakat.7 Kokurikulum adalah aktiviti pembelajaran tidak formal yang berteraskan keperluan pelajar mengalami sendiri aktiviti-aktiviti kependidikan dalam keadaan sebenar. 44. Rujuk Ramlan Abd. Kerangkraf Publication Sdn. kebudayaan.0 3. m.1 lain sebagaimana 9 . Bhd. kreativiti dan inovasi.U. Wahab." Rujuk Subperaturan 3(1) dalam Peraturan-peraturan (kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(a) (b) (c) (d) penyertaan dalam sukan dan permainan. 1. berteraskan konsep pendidikan dan pembangunan insan yang bersepadu dan menyeluruh. Januari 2002.s. 2. pengalaman. dan sebagainya akan membantu pelajar menentukan hala tuju kehidupan masa depannya. kewarganegaraan dan kesetiaan kepada bangsa dan negara.(A) 531/ 97. nilai. unsur kebudayaan dan kepercayaan. keusahawanan. Rujuk Ramlan Abd. disiplin kendiri. untuk membantu perkembangan seseorang murid dengan sepenuhnya dari segi jasmani. Bhd. penyertaan dalam badan beruniform. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. Kokurikulum Dalam Pendidikan Kokurikulum adalah sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 44. norma. kemahiran. Dewan Masyarakat.

{Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (c) (d) (e) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). dan satu kegiatan sukan atau permainan. 11 (Tambahan No. 4.U. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. Seberapa yang boleh. sukan dan permainan. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. 11(29) bertarikh 2hb.2 4. satu kegiatan persatuan atau kelab.3 10 .1 Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 4. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. hobi dan rekreasi. Mei 1998.0 4. (A) 196 bertarikh 21hb. Perundangan (A). badan beruniform. {Rujuk Seksyen 18. {Rujuk Subperkara 5. maka apabila disabitkan sedemikian. 3. Januari 1985}. (A) 531/97. 41). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara berterusan. P. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.U. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. 42/No. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.

ketatanegaraan.2. Rujuk Subperkara 5. KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. KP(BS)8591/Jld.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 4.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 4.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Januari 1985}. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985. KP. 11 . Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.5 Sekolah-sekolah. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. 4. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 16/2000. {Rujuk Subperkara 5. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Januari 1985}. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.4. 11(29) bertarikh 2hb. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5. 2000. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 4.

2 Sekolah Rendah Tahun 3 dan 4 5 dan 6 6. 1.0 Tugas Dan Tanggungjawab Guru Guru Besar/Pengetua sebagai Penolong Pendaftar mempunyai kuasa untuk melantik guru sebagai guru penasihat bagi menjalankan tugastugas dalam aktiviti kokurikulum berdasarkan peruntukan yang sedia ada. mengalami sendiri situasi dan proses yang menjana ilmu pengetahuan.1 Sekolah Menengah Tingkatan Peralihan. mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan kemahiran yang diperoleh melalui pembelajaran formal di bilik darjah.1 Peruntukan masa Peruntukan masa untuk kegiatan kokurikulum seperti dalam Warta Kerajaan No. 27 bertarikh 28 Disember 1967 adalah seperti berikut:5.0 5.2.1 .1. 11/Bil. Keberkesanan Kegiatan Kokurikulum Sebagai kegiatan kependidikan.5. 12 Peruntukan Masa 60 minit seminggu 120 minit seminggu 7.0 7. Rujuk dalam Akta Pendidikan 1996 ( Akta 550 ). 3 &6 4&5 Aliran Sastera SRT Perdagangan Sains Pertanian Teknik Peruntukan Masa 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 180 minit seminggu 140 minit seminggu 140 minit seminggu 100 minit seminggu 5. 5652 Jil. melatih diri berdikari dan memupuk sikap yakin kepada diri sendiri. pengalaman dan kemahiran yang telah dan akan dipelajari dalam bilik darjah. Bahagian 2.1. kegiatan kokurikulum berfungsi untuk membantu dan membolehkan pelajar-pelajar:(a) (b) (c) (d) mengamalkan dan mengukuhkan ilmu pengetahuan yang diperoleh di bilik darjah.

bertimbang rasa (understanding). kepemimpinan (leadership).2 Unsur-unsur kependidikan yang perlu dijelmakan dalam kegiatan kokurikulum termasuklah yang berikut:(a) (b) (c) (d) (e) (f) (g) (h) (i) Kepercayaan kepada Tuhan. minat dan potensi diri sendiri dalam bidang-bidang yang diceburi mengalami sendiri hakikat pentingnya diri sendiri dan individu lain mempunyai nilai-nilai murni kemanusiaan dan keinsanan yang luhur. memperoleh pengetahuan.(e) (f) (g) (h) (i) (j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) berinteraksi secara langsung dengan alam sekitar untuk mengukuhi keinsafan tentang hakikat kewujudan dan menyemarakkan perasaan penuh kesyukuran serta menyedari kebertanggungjawaban diri sendiri ke atas kelestarian dan kesejahteraan alam semula jadi. empati (empathy). keluhuran rohani. dan anggota masyarakat untuk mewujudkan suasana yang harmoni. Kemanusiaan yang murni. meningkatkan kreativiti. ceria. berbudi bahasa dan bersopan santun (politeness). memberi sumbangan tenaga. Pendidikan Seumur Hidup. dan kemahiran baru yang tidak mungkin diperolehi di bilik darjah. 13 . idea. memperluaskan persepsi dan pandangan hidup. ketabahan dan kecekalan menghadapi masalah dan cabaran. mengisi masa lapang dengan kerja-kerja yang berfaedah di samping membina kesihatan dan kesejahteraan diri. memanfaatkan peluang yang ada dan meneroka peluangpeluang baru untuk memajukan diri sendiri dan rakan-rakan. aman dan sejahtera serta saling bekerjasama. Keluhuran Perlembagaan. inovasi dan kekaryawanan dalam bidang-bidang yang diminati. buah fikiran yang bernas. Kesetiaan kepada Raja dan Negara. berinteraksi dengan rakan-rakan. Disiplin dan Kebertanggungjawaban. mengembangkan bakat. kerjasama. positivisme (positivism). ketenangan dan kematangan emosi. Kesopanan dan kesusilaan. dan tegas (assertive). Kedaulatan Undang-Undang. menyuburkan sifat-sifat penyayang (caring). permuafakatan dan semangat sepasukan. khidmat dan kepakaran kepada yang memerlukan. memperkembangkan lagi kesejahteraan dan ketangkasan jasmani. dan kecemerlangan dan ketrampilan intelek. menerima dengan senang hati (acceptance). Keilmuan dan Kepengetahuan. 7. menguji dan mempertingkatkan ciri-ciri kepemimpinan. pengalaman. toleransi (tolerance). mengalami sendiri hakikat pentingnya perpaduan.

Kewarganegaraan dan kemasyarakatan. dan spiritual. Komitmen. Penghargaan. Kesetiaan dan ketaatan. Kerjaya dan Keusahawanan.0 8. Kedua-dua bidang ini seharusnya digabungkan. Komunikasi dan Pergaulan. Kesukarelawanan. Peningkatan kebolehan.(j) (k) (l) (m) (n) (o) (p) (q) (r) (s) (t) (u) (v) (w) (x) (y) (z) (aa) (bb) (cc) 8.3 Gerak kerja kokurikulum "« adalah penting untuk menyemai. Ketahanan fizikal dan semangat.1 Protokol dan Etiket. Ini bermakna seseorang pelajar itu diberi didikan yang menyeluruh merangkumi aspek mental. Y. Perpaduan dan integrasi nasional. Kepentingan Kokurikulum Matlamat Dasar Pendidikan Kebangsaan ialah untuk mewujudkan suatu bangsa bercorak Malaysia yang bersatu padu dan dihormati. Kepengerusan dan kepentadbiran.A.2 Penekanan baru kepada gerak kerja kokurikulum di sekolah-sekolah adalah sesuai dengan masa dan keperluan pendidikan di negara kita sekarang. Dato' Abdul Rahman Hj. Rekreasi dan riadah. Ini akan menjadikan pendidikan yang menyeluruh merangkumi bidang akademik dan kokurikulum. iltizam dan dedikasi. Kemahiran berfikir. Pendidikan yang seimbang dan sempurna sentiasa memberi penekanan kepada kedua-dua aspek iaitu akademik dan gerak kerja kokurikulum. memupuk dan menanam perasaan kekitaan atau pun 'esprit de corps' di antara pelajar-pelajar pelbagai keturunan yang mempunyai latar 14 . dan diberi penilaian dan pengiktirafan yang sesuai supaya keseluruhan pelajar dan guru dapat memahami konsep pendidikan yang berasaskan kepada penekanan yang sama kepada bidang kokurikulum dan bidang akademik.B. diberi penekanan baru. Ahmad Badawi (1985). Kebudayaan dan kesenian. Hasrat ini akan dapat dicapai jika generasi muda sekarang dapat diberi pendidikan yang seimbang dan sempurna. Datuk Seri Abdullah Hj. Penilaian dan pengiktirafan. Arshad (1985) 8. Etika dan amanah. 8. Penyelidikan dan pembangunan. kemahiran dan kepakaran. fizikal. Kepemimpinan. Kreativiti dan inovasi.

dan pembentukan nilai-nilai estetika serta sosial yang positif.7 Seperti mana kurikulum. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Geografi dan Kesusasteraan. Oleh yang demikian. setakat ini sekolah-sekolah telah dapat melahirkan pelajar-pelajar yang berjaya dalam bidang akademik melalui kurikulum yang sedia ada. berdikari dan berkemahiran dalam sesuatu lapangan yang mereka sertai. minat. iaitu yang mempunyai sikap serta menghayati nilai-nilai hidup berasaskan prinsip-prinsip Rukunegara.8 Dalam konteks pendidikan kebangsaan. bersatu padu. kesusilaan dan ketatanegaraan sepenuhnya atau yang mempunyai semangat patriotik yang tinggi. 1/1985. bertolenrasi. Buku Panduan Pengurusan Gerak Kerja Kokurikulum Sekolah Menengah Kementerian Pendidikan Malaysia (1989). Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka gerak kerja kokurikulum boleh menyediakan pengetahuan dan pengalaman tersebut bagi perkembangan mental. misalnya. 4/1995. Sekarang terdapat tandatanda yang menunjukkan pembentukan sahsiah secara menyeluruh di kalangan pelajar-pelajar amnya.4 Dengan andaian bahawa pelajar-pelajar tidak dapat pengalamanpengalaman tertentu di bilik darjah. 8. melalui kurikulum sahaja. dan mempunyai sahsiah yang baik. 8.belakang dan cara hidup yang berlainan. Sejarah. bahkan juga bagi melahirkan pelajar-pelajar yang dapat memberi sumbangan ke arah hidup yang harmonis. Ia juga bertujuan melatih pelajar-pelajar supaya bersikap bertanggungjawab. kegiatan kokurikulum merupakan satu program penting demi membangunkan potensi pelajar 15 . 1/1985. gerak kerja kokurikulum juga mempunyai peranan dalam pembentukan perkembangan jasmani dan rohani pelajar-pelajar. rohani. jasmani. kokurikulum juga seharusnya dapat dititikberatkan oleh sekolah-sekolah." Laporan Jawatankuasa Kabinet Mengkaji Pelaksanaan Dasar Pelajaran (1979). 8. belum dapat tercapai sepenuhnya seperti mana yang diharapkan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 8. bakat. berdisplin.5 Peranan dan tanggungjawab utama sekolah bukan hanya semata-mata kepada menyampaikan ilmu pengetahuan dan memupuk kemahirankemahiran tertentu kepada pelajar-pelajar. Sungguh pun demikian. belum boleh menjamin tercapainya matlamat bagi melahirkan pelajar-pelajar yang mempunyai nilai-nilai akhlak. Kegiatan ini juga boleh melatih mereka berdisiplin. 8. seperti matapelajaran-matapelajaran Sivik.6 Pada keseluruhannya.

I learnt accountancy to understand finance. dan emosi pelajarpelajar.13 "I don¶t believe in purely academic achievements. IV(26) bertarikh 2 Jun 1999. 8. 7/1988. memberi penekanan utama kepada penglibatan dan pencapaian pelajar dalam aspek kepimpinan. But academic intelligence alone doesn't make you successful. 8. Berbagaibagai cara boleh dilakukan di peringkat sekolah supaya perkembangan potensi individu dapat disesuaikan dengan minat dan bakat murid itu sendiri.12 Sesuai dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Kementerian Pendidikan Malaysia ingin menegaskan bahawa murid murid di sekolah perlu diberi ruang unutk mengembangkan potensi mereka secara menyeluruh dan bersepadu agar mereka menjadi insan yang seimbang dari segi intelek. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. emosi dan jasmani. 4/1995. I read law to help me draft agreements. sukan sebagai sebahagian daripada kegiatan kokurikulum yang diwajibkan di sekolah-sekolah adalah juga merupakan satu-satunya saluran yang berkesan bagi memupuk persefahaman dan perpaduan di kalangan para pelajar.secara menyeluruh. rohani. 8.18/2000 8.10 Kementerian Pendidikan sentiasa menggalakkan penyertaan para pelajar dalam apa jua aktiviti sukan dan memperakukan bahawa sukan sememangnya penting untuk membina ketahanan diri dan kesihatan di samping memupuk perkembangan jasmani. 8. Secara umum kegiatan kokurikulum yang sedia ada telah berjaya membina disiplin pelajar serta meningkatkan minat mereka terhadap pembelajaran.9 Sekolah-sekolah yang tidak memberi keutamaan yang sewajarnya bagi mengimbangkan antara kepentingan gerak kerja kokurikulum dengan akademik dan kurang pula menekankan tentang penyertaan menyeluruh pelajar-pelajar dalam gerak kerja tersebut.'' Dato Dr Abdul Shukor bin Abdullah. sukan dan kokurikulum di samping mengekalkan syarat kecemerlangan akademik. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. boleh menyebabkan pendidikan menyeluruh tidak dapat dicapai.11 ''« Kementerian Pendidikan Malaysia telah membuat keputusan dan menetapkan bahawa dasar dan syarat pemilihan pelajar ke tingkatan satu di Sekolah Berasrama Penuh (SBP) bermula kemasukkan tahun 2000. rohani. Di samping itu. 7/1988. Ketua Pengarah Pendidika n Malaysia dalam surat KP(BS)8575-196 Jld. Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. You must 16 .

m. June 2002." Datuk Maznah Hamid.D.17 The object of education. The Sociology of Education: An Introduction (2 nd Edition." Datuk Maznah Hamid. p. dalam Perutusan Tahun Baru 2002. and to open up for them a way of creating 'meaning' out of their environment and their relationships. Going Places. in specific terms. that the child is assisted both in language and thought to classify and provide meaning and relationships to things. 8. People skills. and from an educational point of view it will mean.16. In short. living skills.16 "« perpaduan akan terus menjadi agenda utama bagi memupuk perpaduan kaum melalui sistem pendidikan di negara kita. George Allen & Unwin. A university degree alone could produce a manager. you need a "Master's in Common Sense" and a "Bachelor's in Streetsmart" more than a MBA and Ph. p. B. 8. I suppose. how to realise your vision and dreams. There's no substitute for the "University of Hard Knocks" in life. ideas and events. London. Menteri Pendidikan Malaysia. 1978). June 2002.14 True co-curriculum in education enable everyone to become the person he or she to fully capable of becoming and the person they dream of being. True education shapes you to maximise your creativity and use what you have learn to become the best that you are in whatever field. Kita akan terus mempergiatkan lagi program dan aktiviti yang melibatkan penyertaan pelajar dari pelbagai kaum untuk memupuk perpaduan. Going Places.16. is to provide pupils and students with the means for understanding their society and its structures." Y.know how to turn what you know into ringgit and sen. accelerated learning. etc. 2002.s. 8. terutamanya melalui kegiatan kokurikulum seperti program sukan dan berpersatuan. communication skills. in very general terms. This is certainly a part of what culture implies. 8. Anonymous. 59. thinking skills. 17 . speed reading.15 "True education means building on your skills. Ivor Morrish. Tan sri Dato' Seri Musa bin Mohamad.

Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan 2 3 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 4 Akta Pendidikan 1996 (Akta 550) Seksyen 18.U.(A) 531/97. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Subperaturan 3(1) Subperaturan 3(3) Bil 1 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah.(A) 196: 5652 J. P. 1/1985 Bilangan 4/1985 Bilangan 1/1986 Bilangan 7/1988 Bilangan 4/1995 Bilangan 16/2000 Bilangan 18/2000 5 6 7 Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum 8 18 . Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum.U.PROSES KERJA PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Warta Kerajaan Perundangan P.11 (Tambahan No. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. 11/Bil. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.27 (Tambahan No. Subseksyen 135(1) Subseksyen 135(2) Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan. Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. 2) Jilid 42/No. 41).

CARTA ALIRAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Pastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah Tetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar Tentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk aktiviti kokurikulum Sediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum Pastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum dicapai Beri kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan TAMAT 19 .

Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah dicapai. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan Tindakan (˜ ) Catatan 3 4 5 6 7 8 20 . Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Menyediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum.SENARAI SEMAK PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM SEKOLAH Bil 1 2 Proses Kerja Memastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah.

179-180 Jil. SPI Bil 1/1971 3. Jil. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 10/1976 - 21 . dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. No. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1956 3. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1971 5.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.N.11 2. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. 11. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. Warta Kerajaan 1967 4. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 2/1971 4. Bil. SP µAm Bil. SPI Bil 4/1975 6. 27.U.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.N. 42. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.

SPI Bil. SPI Bil.U. 2/1981 13. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 4/1983 17. 7/1977 10. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. 7/1983 18. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 3/1984 19.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan.U. 8. Video Game. 8/1978 11. 4/1984 21. 3/1981 14.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 4/1977 9. 4/1984 20. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 15. SPI Bil. SPI Bil 2/1986 - 22 . SPI Bil. 4/1985 23. 5/1985 24. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 1/1985 22. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1982 16. SPI Bil. SPI Bil. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil.

1/1988 29. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil. SPI Bil.7/1991 41. SPI Bil 10/1989 37. 5/1986 28. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil 4/1991 40. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.26. 6/1988 31. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 8/1988 33. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. . Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 1/1991 38.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 23 . 32. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 3/1991 39. SPI Bil 1/1989 36. Syarikat/Badan 27.3/1988 - 30. 9/1991 .

6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 1/1995 - 45.1/1996 51. SPI Bil. - 50. 3/1997 - 55. 8/1995 - 49. 2/1996 52. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 6/1997 - 24 .Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil 9/1995 . Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Penampilan Diri Pelajar. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. 2/1997 53.42. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 4/1992 43. 3/1995 - 46. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 54. 7/1995 48. SPI Bil. SPI Bil.

Lawatan Pendidikan Persekolahan. Murid Di Hari 59. 1/1999 62. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 9/2000 - 68. SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 2/1998 57. SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 7/1999 64. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 18/1998 60. SPI Bil. 3/1998 58. 25 . SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah.56. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 9/2000 - 69. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 8/2000 67. 8/1999 65. SPI Bil. 12/2000 70.

17/2000 74. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil.71. 5/2002 - 26 . SPI Bil. SPI Bil. 14/2000 72. SPI Bil. 20/2000 77. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah.

13. 11. 10. 12. 27 . 7. 3. 4. 5. 9. 14. 16. 2. 8. 6. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepaduu Ssekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 15. 1.

NORMA KERJA BERKAITAN PELAKSANAAN DASAR KOKURIKULUM DI SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dalam Seminggu Mengikut keperluan dan jumlah aktiviti

Bil 1 2

Jenis Kerja Pastikan konsep kokurikulum difahami oleh warga sekolah Memastikan kedudukan kokurikulum dalam pendidikan dapat difahami oleh warga sekolah. Sediakan dasar yang jelas mengenai kandungan kokurikulum di sekolah. Menetapkan status kokurikulum sebagai sesuatu yang diwajibkan ke atas pelajar. Menentukan peruntukkan masa yang mencukupi untuk pelaksanaan aktiviti kokurikulum. Menyediakan garis panduan tugas guru dalam kokurikulum. Memastikan keberkesanan pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah. Memberi kesedaran kepentingan kokurikulum dalam sistem pendidikan

Masa Yang Diambil Sepanjang masa Sepanjang masa

3

Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa Sepanjang masa

4

5

6 7

8

28

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan

29

PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENUBUHAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan 1.9 S/U Sukan 1.10 Guru Penasihat 1.11 Guru Rumah Sukan 1.12 Guru Pasukan Sekolah 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 1.2 Penyelia Kokurikulum 1.3 Penyelia Sukan 1.4 S/U Sukan Daerah 1.5 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 1.6 Penolong Pengarah (HEM) 1.7 Ketua Unit Sukan 1.8 Penyelia Kokurikulum 1.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam, 30 1.7 1.8

Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas

3. Pegawai Pelajaran Daerah

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.

Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan

4. Pegawai Jabatan, Pelajaran Johor

Mengelola, Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah , daerah dan negeri.

5. Penolong Kanan, Penolong Kanan

Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah

HEM, Penyelia Petang, Guru Kanan Mata Pelajaran

Surat Pekeliling Ikhtisas 1.3 1.4 1.5 1.6

Kelab/Persatuan, Kelab Sukan Permainan S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah

31

PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PENUBUHAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(e) (f) (g) (h) penyertaan dalam sukan dan permainan; penyertaan dalam persatuan dan kelab; penyertaan dalam badan beruniform; dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.

lain

sebagaimana

Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. (A) 531/97. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (f) (g) (h) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997; hobi dan rekreasi; sukan dan permainan; badan beruniform; atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 42/No. 11 (Tambahan No. 41), Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb. Mei 1998. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan, maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. {Rujuk Seksyen 18, Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara

2.0 2.1

2.2

32

berterusan, maka apabila disabitkan sedemikian, seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu, bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. 2.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform), satu kegiatan persatuan atau kelab, dan satu kegiatan sukan atau permainan. Seberapa yang boleh, peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. {Rujuk Subperkara 5.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. {Rujuk Subperkara 5.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.5 Sekolah-sekolah, khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat; bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah; dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum, ketatanegaraan, moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. Januari 1985}. 2.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 16/2000, KP(BS)8591/Jld. XVI(16) bertarikh 13 Nov. 2000. 2.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986, KP(BS)8591/Jld. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.

33

2.8

Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. Rujuk Subperkara 5.2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985, KP. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.

34

Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 5 6 7 8 9 10 Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan Pengetua Pengetua PK Koko pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. 35 . 42.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 Proses Kerja Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: a) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan b) Senarai AJK Persatuan c) Senarai aktiviti utama persatuan Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru penasihat / Pengetua Pengetua Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. No 11 2. Warta kerajaan Jil.

CARTA ALIRAN PENUBUHAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat TIDAK YA Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat SEMAK TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 36 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 TINDAKAN Mesyuarat Penaja Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 37 .

11 2.N.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. No. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.N. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 4/1975 6. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1967 4. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Akta Pelancongan 1957 2. SPI Bil 8/1971 5. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. SPI Bil 1/1971 3. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SP µAm Bil. SPI Bil 10/1976 - 38 .179-180 Jil. 27.U. 23/1966 2. Bil. 11. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. SPI Bil 2/1971 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil.U. 11/1978 12. SPI Bil. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil 1/1986 25. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 4/1982 16. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. 8/1978 11.U. 2/1981 13. SPI Bil 2/1986 - 39 . 7/1977 10. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1984 20. Video Game. SPI Bil. 15. 3/1981 14. 3/1984 19. SPI Bil. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil. 4/1985 23. 4/1983 17. 7/1983 18. SPI Bil. 8. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 4/1977 9.

8/1988 33. SPI Bil. 6/1988 31. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.7/1991 41. 40 . 9/1991 . 1/1991 38. SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil. .Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. Senaman Beramai-ramai. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 32. 1/1988 29. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil 10/1989 37. 3/1991 39. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil 1/1989 36.26.3/1988 - 30.

Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil.1/1996 51. 6/1997 - 41 . Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil 9/1995 . 7/1995 48. SPI Bil. 1/1995 - 45. SPI Bil. 54. 3/1995 - 46. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 8/1995 - 49. SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. Amalan Kebersihan Di Sekolah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. - 50. 4/1992 43. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 2/1996 52.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.42. SPI Bil. SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. 3/1997 - 55. 4/1995 47. 2/1997 53. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS).

56. SPI Bil. SPI Bil. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 8/1999 65. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 2/1998 57. 8/2000 67. 2/1999 63. 42 . Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 9/2000 - 68. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil 7/2000 66. SPI Bil. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 3/1998 58. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. Murid Di Hari 59. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 7/1999 64. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 18/1998 60. SPI Bil. 12/2000 70. 9/2000 - 69. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.

19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. 5/2002 - 43 . 17/2000 74. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 18/2000 75. Rukun Negara Di 73. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. 14/2000 72. SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. SPI Bil. SPI Bil.71. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. 20/2000 77. SPI Bil.

Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. 02. Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 07. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 05. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 08. 04. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil. 01. 03. 06. 44 . Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam.

NORMA KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 45 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

12 Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu 13 Januari hingga Oktober Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 46 .

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 47 .

Batu 21 Jalan Air Hitam. Tuan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. Guru Penolong Kanan Kokurikulum SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. No. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. bertarikh 21 Mei 1998. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. 4. : JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : 12 Oktober 2004 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2.Contoh Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. 21. Johor Dengan hormatnya perkara di atas dirujuk. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. 1. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap.k. 81000 KULAI.p. saya bagi pihak Jawatankuasa Penaja memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk menubuhkan Pergerakan Pengakap di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Kami Tarikh Pengetua. Kulai. b. s. 48 . 11. Ruj.(A) 196. Perundangan (A): P. 5. 81000 Kulai. Sehubungan itu. Kulai. terima kasih. senarai ahli jawatankuasa penaja dan senarai aktiviti utama sebagai dokumen sokongan kepada permohonan ini.U. Jalan Air Hitam. Semoga permohonan ini mendapat pertimbangan dan kelulusan daripada pihak tuan. Bersama-sama ini disertakan draf perlembagaan dan peraturan peraturan persatuan.

: JEA8002/05/04/06/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : 18 Oktober 2005 Permohonan Menubuhkan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. terima kasih. Perundangan (A): P.(A) 196. Jalan Air Hitam. bertarikh 21hb. Ruj. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 81000 Kulai.. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21 Jalan Air Hitam. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2005 ( 1 ) bertarikh 12 Oktober 2004 adalah dirujuk. 21. 49 . 3. Senarai Ahli Jawatankuasa. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN) Pengetua.U. Kulai. Tambahan No. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dan Senarai Aktiviti Utama dalam tempoh empat belas hari daripada tarikh Mesyuarat Penubuhan. ««««««««««««««. No. Mei 1998. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan (4) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Tuan. Tuan Ruj. Batu 21. Pakaian Seragam.Contoh Surat Kelulusan Penubuhan Pasukan Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. 11.Kami Tarikh Ismail bun Saliyan. 81000 KULAI. Pihak tuan perlu mengemukakan kepada saya Pelembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. maka saya dengan sukacitanya meluluskan penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Johor.

saya bagi pihak Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra memohon daripda pihak tuan agar dapat mengesahkan penubuhan Pergerakan Pengakap sekolah ini dan mendaftarkannya sebagai sebuah Pasukan Pakaian Seragam dalam bidang kokurikulum di sekolah ini berasaskan Peraturan (4) dalam Peraturan Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.Contoh Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 50 . Perundangan (A): P. Sekian. b. Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. Jalan Air Hitam. Bersama-sama ini disertakan Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan. 81000 Kulai. Batu 21. No.p. bertarikh 21 Mei 1998. 11.Kami Tarikh Pengetua. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Jawatankuasa Penaja Pergerakan Pengakap. Senarai Ahli Jawatankuasa dan Senarai Aktiviti Utama yang telah diputuskan dan dipersetujui secara konsensus dalam mesyuarat penubuhan untuk pertimbangan dan pengesahan pihak tuan.U. : JEA8002/05/01/2004 ( 1 ) : JEA8002/05/04/06/2005 ( 2 ) : 25 Oktober 2004 Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Pu tra. 4. 2. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha. Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/01/2004 (1) bertarikh 18 Oktober 2004 adalah dirujuk. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. Sehubungan dengan itu. terima kasih. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Tuan Ruj. 81000 KULAI. Batu 21 Jalan Air Hitam. Tambahan No. 21.(A) 196.

Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra. emosi. KEAHLIAN 3. 41. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Tambahan No. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. No. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. Jalan Air Hitam. Perundangan (A): P.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini. PERATURAN 1 a. Kulai Nama Persatuan: b.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri.Contoh Perlembagaan Persatuan.2 PERATURAN 4 4. 11. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 51 . PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani.U. Batu 21. rohani dan intelek PERATURAN 3 3. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. JOHOR.1 4.

2 5.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.1 Pengerusi 6.1 5.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.6. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.6.3 6.4 Penolong Setiausaha 6.6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini.6. Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa. PERATURAN 5 5.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.4 6. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti.4.6 Penolong Bendahari 6.1 6.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat.3 Setiausaha 6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.2 Naib Pengerusi 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.5 Bendahari 6.6.6 bergantung 52 . oleh Guru jawatan kepada 6.6.

5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7.4 Penolong Setiausaha 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2.4.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7. 7.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. 7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha. minit 7.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7. 7.4.2. 7.3.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7.3.3 Setiausaha 7.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat. 7. 7.2 Naib Pengerusi 7.2.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.1.3.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.3.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1.3.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.2 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. Setiausaha sewaktu 53 .1.2 Mempengerusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.

6 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. bulanan dan 7. 7. 7.7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.6.6. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.5 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya. 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7. 7. 7.8. 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.8.7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.5 Bendahari 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.5.7. Bendahari sewaktu 7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.5.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa. 7. 7.7 Ahli Jawatankuasa 7. 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.5.1 Memeriksa.7.6 Penolong Bendahari 7.5.3 54 .8.5.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.4. 7.

sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.4 PERATURAN 9 9. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut. Persatuan aktiviti. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.00 seorang sebulan.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas.1 10. AKTIVITI PERATURAN 10 10.1 9.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.1 11.2 11. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8.PERATURAN 8 8. 55 .1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan.2 8.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

...3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap..4 PERATURAN 14 14.... HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri 14....2 Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan... Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.. Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli. 13... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu..2... Segala hutang wajib dijelaskan.. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar..2 PERATURAN 15 15.1 Amaran lisan 12... 56 .. PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13...1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda..1 15...2 Amaran bertulis 12..... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ........3 13...2.. ahli jawatankuasa. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar....1 13..12....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12. Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.

................................. . (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin...... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi................................. Pergerakan Pengakap...... Pergerakan Pengakap 57 ....................... ......

.......3 Ariffin bin Zaini (No........1 Ban Ah Lek (No.. ....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7... ........ ....1................... 3..2 Shamugam a/l Arumugam (No.....1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6.... KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998..........Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7..... Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42....... Kulai.................Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No. 7...Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7.. 11............Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No......4 Kamalariffin bin Ali (no.. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan..... 6....1.................. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 5.............. (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No.....Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No. 4.5 Jamal bin Pandak (No......... Perundangan (A): P. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang -Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...U... 2. maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: . Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No...... 1.. Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6. 41.PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. 58 . Tambahan Mo..Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No.... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.... No....

.. Perundangan (A): P.......6 2... ...3 2... Kulai.... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja........... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra...... Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini....... .....4 2...8 3................. Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.2 3.............1 Persetiaan Pengakap 2. 1..... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: ......... 59 .........1 3....... No....... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.7 2. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .......PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA... 2...2 2....5 2..... 11... .... Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1.................. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998........ Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.....1 2..... 41.... Tambahan No.......U.... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ...3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 3....

SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Kulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 21. surat tuan 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 60 . Kulai. Perundangan (A): P. Setiausaha Pergerakan Pengakap. 11.U. 81000 Kulai. Mei 1998. No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. Tambahan No. Batu 21.(A) 196.. Sekian..Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 81000 Kulai. 4. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. terima kasih. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. Tuan. JOHOR. Ruj. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Jalan Air Hitam. bertarikh 21hb.

3. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Ruj. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. Tambahan No. Sehubungan itu. 4. 11.k. ««««««««««««. Perundangan (A): P. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. 81000 Kulai. No. 3.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 61 . Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR.U. 41. JOHOR. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. terima kasih. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. Jalan Air Hitam. 2. Johor Bahru. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian. s. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Batu 21. JOHOR. Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Tuan: Ruj. Tuan.

Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. 9. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. Memastikan pengurusan kewangan dan harta bend a/peralatan diurus dengan baik. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 18. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. 2. Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . 10. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melantik Ahli Jawatankuasa. Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 3. Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. 14. 7. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 5. 4. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 11. 12. peringkat terkandung 62 . Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 1. 6. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan. 15. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. 16. 17. 8. 13. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. 19.

63 . 21.20. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa.

dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya.. terima kasih. alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas. kuasa dan tanggungjawab profesion saya. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. JOHOR. JOHOR. 81000 Kulai. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan. ( MARHAINI BTE YUSOF ) s. Sehubungan itu.. Ruj.Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum 64 .k. Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas. maka saya boleh dikenakan tindakan me ngikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua. Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. 1.. kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini. 2. Kulai Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 4. 81000 Kulai. Sekian . ««««««««. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai.

Pergerakan Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.. ««««««««. Tingkatan Empat Sains 1. Kulai (No. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara.).. Kulai.Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin Kepada Ahli SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 2.. Kulai.. JOHOR. No. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 11. terima kasih. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra... ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 1. Sekian . Mei 1998.. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim. (A) 196 bertarikh 21 hb. 81000 Kulai.. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Jalan Air Hitam. Batu 21. s. Ruj..k. Saudara... Melalui dan salinan: Guru Pemimpin. Kulai. 1. sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peratu 4 dan ran 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... P.. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004 65 .. 41l Perundangan (A). berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. Tuan Ruj.. Tambahan No. saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U.

1 2. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Pengerusi 1.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli.1 3.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi.Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1.4 1. 66 . Setiausaha 3. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 1. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Berkerjasama dengan setiausaha. 3.3 5.5 2. Bendahari 5.4 5. semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat.2 4.1 1. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa Naib Pengerusi 2.1 5.2 5. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa. 5. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Penolong Setiausaha 4. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.1 4. 4. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin.2 3. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya.3 1. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.2 2. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan.

2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.1 6. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.1 7. Ahli Jawatankuasa 6. 7. Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin.6. 67 .

JOHOR. 41 Perundangan (A). Kulai. Batu 21. 3. Johor. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1. 1. No. 1. ««««««««. 4. saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. P. Tuan.k. Tambahan No. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. Kulai. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas.Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma.U. s. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004 Pengetua. terima kasih. Kulai Pergerakan Pengakap. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat 68 .00 seorang sebulan. 2.. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: Ruj. Jalan Air Hitam. Jalan Air Hitam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 2. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Ruj. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. 81000 Kulai.

Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. 81000 Kulai.U. Batu 21. No.. Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sehubungan dengan itu. Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. JOHOR.k. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj.00 seorang sebulan. Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. terima kasih. 1. Kulai Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 11. 69 . P. 3. Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Setiausaha Pergerakan Pengakap. s. Tuan. Tambahan No.Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma. 1 2. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh. 1. Guru Penolong Kanan Kokurikulum. ««««««««««««. maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini denga kadar n RM 1. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Jalan Air Hitam. Kulai. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. 41 Perundangan (A).

81000 Kulai. s.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004).00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Ruj. ««««««««««««.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0. Jalan Air Hitam. JOHOR. Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. atau bulanan (RM 1. Batu 21.00 pagi hingga 12. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.25). SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sehubungan dengan itu.. Jalan Merak 17. terima kasih. JOHOR. Oleh itu. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap 70 . Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar.00 pagi. Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8. Sekian. 1. Bandar Putra. 81000 Kulai. Tuan: Ruj. No 8296. 2. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Tuan. 2. 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k. Kulai. telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Pengarah Pendidikan Johor. 81000 Kulai. 3. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru. Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. Tuan: Ruj. Rumah Pengakap.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian . Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 71 . 3. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Jalan Hang Jebat. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Batu 21. 56000 Kuala Lumpur. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ««««««««««««. s.k. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 1. terima kasih. Kulai. Jalan Air Hitam. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Tuan. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. 2. Sehubungan itu. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. Kulai . ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. 2. Berhubung perkara tersebut diatas. 4. JOHOR.

81000 Kulai. ««««««««««««.k. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. Jalan Merak 17.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. 3. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Fail Pengakap 72 . Jalan Air Hitam. JOHOR. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Bandar Putra. No 8296. 2. Tuan.00 hingga 11. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 17 Januari. Batu 21. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. 1. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. 3. terima kasih. 81000 Kulai. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sehubungan dengan itu. 8 Februari 2003 2. Kulai. s. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan Undang-Undang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesar/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Jun Julai Ogos Sept Okotber 73 .

Minggu 3 Minggu 4 Nov Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah 74 .

Kelab/Persatuan.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 Penyelia Sukan 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 1.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 S/U Sukan Daerah 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Penolong Kanan HEM.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Ketua Unit Sukan 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Pegawai Jabatan. Pelajaran Johor Mengelola.4 Guru Penasihat 1. Penyelia Petang.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Kelab/Persatuan. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Kelab Sukan Permainan Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah 75 .3 S/U Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 4. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kelab Sukan Permainan 1. daerah dan negeri. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .PENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN PERSATUAN SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. 4 Penolong Kanan. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.6 Guru Pasukan Sekolah 2.

3 4.6 S/U Sukan Guru Penasihat Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 76 .Guru Kanan Mata Pelajaran 4.4 4.5 4.

maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. sukan dan permainan. {Rujuk Seksyen 18.U. penyertaan dalam badan beruniform. 1. 41).1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Mei 1998.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1.0 1.0 2. (A) 531/97. badan beruniform. 42/No. Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2.U. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. P. (A) 196 bertarikh 21hb. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. 11 (Tambahan No.2 77 .2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (i) (j) (k) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.1 2. hobi dan rekreasi. Perundangan (A). penyertaan dalam persatuan dan kelab. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(i) (j) (k) (l) penyertaan dalam sukan dan permainan. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.

Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. 2. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka apabila disabitkan sedemikian. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. XVI(16) bertarikh 13 Nov. Januari 1985}. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat. dan satu kegiatan sukan atau permainan. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. {Rujuk Subperkara 5. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. ketatanegaraan. {Rujuk Subperkara 5.berterusan. Januari 1985}.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. 11(29) bertarikh 2hb. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}.5 Sekolah-sekolah.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 11(29) bertarikh 2hb. 16/2000. {Rujuk Subperkara 5. 2000. 11(29) bertarikh 2hb.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. 2. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). Januari 1985}. KP(BS)8591/Jld. Seberapa yang boleh. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 78 . satu kegiatan persatuan atau kelab. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. KP(BS)8591/Jld.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.

KP.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. 79 . Rujuk Subperkara 5.2.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.

Warta kerajaan Jil.PROSES KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Guru Penasihat / Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan 1. 80 . Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 2 Proses Kerja Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: d) Perlembagaan dan peraturan-peraturan persatuan e) Senarai AJK Persatuan f) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 3 4 Pengetua Pengetua 5 6 7 pengetua pengetua PK kokurikulum/ Guru penasihat. No 11 2. 42.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Mesyuarat Agung Surat permohonan pendaftaran kepada pengetua TIDAK YA Kelulusan Pengetua Surat pengesahan pendaftaran daripada pengetua Surat tunjuk sebab Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat TIDAK YA TERIMA Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan Perlaksanaan persatuan TAMAT 81 .

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 TINDAKAN Mesyuarat Agung Persatuan/ Kelab Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Setiausaha dengan menyertakan: g) Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan h) Senarai AJK Persatuan i) Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat berserta senarai tugas Surat penerimaan pelantikan daripada guru penasihat Surat penurunan kuasa daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan TANDA ( / ) CATATAN 4 5 6 7 8 82 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 11. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. No. SP µAm Bil. SPI Bil 10/1976 - 83 .N. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1967 4. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1997 5. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. SPI Bil 1/1971 3.U.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 42.11 2.179-180 Jil. Bil. SPI Bil 4/1975 6.N. 23/1966 2. SPI Bil 8/1971 5. Jil. Warta Kerajaan 1956 3. SPI Bil 2/1971 4. 27.

U. 11/1978 12. 4/1982 16. SPI Bil 2/1986 - 84 . SPI Bil. 3/1981 14. Video Game. 7/1983 18. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil. 3/1984 19. 4/1984 20. SPI Bil. 5/1985 24. SPI Bil. SPI Bil. 2/1981 13. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. 15. SPI Bil 1/1986 25. 4/1984 21. SPI Bil. 4/1983 17.U. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 8. 4/1977 9. 7/1977 10.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. SPI Bil. 4/1985 23. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 8/1978 11. SPI Bil.

SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan.26. SPI Bil 14/1988 - 35. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. SPI Bil 1/1989 36. 1/1988 29. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Syarikat/Badan 27. Senaman Beramai-ramai. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. . SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. SPI Bil. 9/1991 . Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. 5/1986 28.7/1991 41. SPI Bil. 1/1991 38. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 10/1988 34. 6/1988 31. 32. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah.3/1988 - 30.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). 3/1991 39. 85 . Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 8/1988 33. SPI Bil 10/1989 37.

7/1995 48. - 50. 8/1995 - 49. SPI Bil. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 2/1996 52. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.1/1996 51. 3/1997 - 55. 4/1995 47. 4/1992 43. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah.42. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Penampilan Diri Pelajar. 1/1995 - 45. SPI Bil. 6/1997 - 86 . 3/1995 - 46. 2/1997 53. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. 54.

SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan.56. Lawatan Pendidikan Persekolahan. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 2/1999 63. 8/1999 65. SPI Bil. 87 . 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Murid Di Hari 59. SPI Bil. SPI Bil. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil. 7/1999 64. 8/2000 67. 9/2000 - 69. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 18/1998 60. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. 3/1998 58. 1/1999 62. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil 7/2000 66. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. 9/2000 - 68. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. 12/2000 70. 2/1998 57. SPI Bil.

20/2000 77. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 14/2000 72. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil.71. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan. SPI Bil. 17/2000 74. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 5/2002 - 88 . SPI Bil. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 18/2000 75.

Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan /Permainan Surat Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 08. 07. Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma Pakaian Seragam. Kelab/persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 03. 04. Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Pemimpin Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Surat Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pasukan Pakaian Seragam. 06. 01. Surat Penurunan Kuasa Pengetua Kepada Ahli Jawatankuasa Pakaian Seragam. 89 . Senarai Borang/Surat Surat Permohonan Penubuhan Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan / Permainan. 02. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/ Permainan Surat kelululusan Penubuhan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Bil. Kelab / Persatuan Dan Kelab Sukan Dan Permainan. Surat Pelantikan Guru Pemimpin / Penasihat Pasukan Pakaian Seragam. Kelab / Persatuan dan Kelab Sukan / Permainan. 05.

NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PERSATUAN/ KELAB Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan 90 Bil 1 Jenis Kerja Mesyuarat Penaja Masa Yang Diambil 60 minit 2 Surat permohonan Penubuhan dari JK Penaja Persatuan Surat Kelulusan Penubuhan 60 minit 3 2 Minggu 4 5 Surat permohonan pengesahan penubuhan dan pendaftaran dari Guru Penasihat Perlembagaan dan peraturanperaturan persatuan Senarai AJK Persatuan 1 Minggu 1 Minggu 6 1 Minggu 7 Senarai aktiviti utama persatuan Surat pengesahan penubuhan dan pendaftaran persatuan Surat Pelantikan Pengetua kepada guru penasihat 1 Minggu 8 1 Minggu 9 1 Minggu 10 Menyenaraikan tanggungjawab guru penasihat Surat penerimaan pelantikan kepada guru penasihat 1 Minggu 11 1 Minggu .

Persatuan Dan Kelab 12 Surat penurunan kuasan daripada pengetua kepada AJK Persatuan Perlaksanaan persatuan 1 Minggu Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 13 Januari hingga Oktober 91 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 92 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Contoh Perlembagaan Persatuan. PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja. PERATURAN 2 MATLAMAT Memberi peluang kepada setiap pelajar untuk mengembangkan potensi secara seimbang dan menyeluruh dalam aspek jasmani. Alamat: SMK Tunku Abdul Rahman Putra.2 Dibuka kepada semua murid sekolah ini.1 4.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. maka berikut ini dikemukakan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Permohonan menjadi ahli adalah dengan cara mengisi borang yang disediakan 93 . emosi. Kulai Nama Persatuan: b. rohani dan intelek PERATURAN 3 3.1 OBJEKTIF Supaya ahli dapat menganggotai Pasukan Pakaian Seragam (Pergerakan Pengakap) dengan lebih terpimpin dalam menimba Ilmu Berpengakap dan memupuk semangat bertanggungjawab dan disiplin diri. PERATURAN 1 a. 81000 Kulai. Ahli-ahli Pergerakan Pengakap akan seberapa daya berusaha untuk mencapai tahap yang paling tinggi dalam aktiviti yang diceburi terutamanya melalui ujian-ujian kecekapan yang diikutiinya. Tambahan No. Perundangan (A): P. JOHOR. 41. 11. Jalan Air Hitam. NAMA DAN ALAMAT Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. KULAI PERATURAN-PERATURAN (PERLEMBAGAAN) PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(a) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. Batu 21. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.2 PERATURAN 4 4. KEAHLIAN 3. No.

Ahli yang hadir layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa manakala ahli yang tidak dapat hadir tetapi menulis surat tunjuk sebab layak dicalonkan sebagai Ahli Jawatankuasa.4 6.6. Ahli Jawatankuasa Kecil boleh dilantik Penasihat tanpa mengadakan mesyuarat.6. PERATURAN 5 5.2 5.1 5. Guru Penasihat hendaklah memberi nasihat dalam perancangan dan pelaksanaan sesuatu aktiviti. AHLI JAWATANKUASA PERATURAN 6 6.6.6.6.1 Pengerusi 6.1 6. oleh Guru jawatan kepada 6.3 Ahli-ahli mestilah menerima serta bersetuju berpegang kepada Perlembagaan dan akan mengambil bahagian dengan cergas bagi menjayakan tujuan persatuan ini.2 Naib Pengerusi 6.6.5 Bendahari 6.8 Pemeriksa Kira-Kira(2 orang) 6.7 Ahli Jawatankuasa(bilangan keperluan) 6.6 bergantung 94 .3 Setiausaha 6.3 6. Guru Penasihat hendaklah sentiasa bersama dengan ahli-ahli semasa aktiviti dijalankan.2 Dilantik semasa Mesyuarat Agung.5 Ahli Jawatankuasa yang hendak meletakkan hendaklah menghantar surat perletakan jawatan Guru Penasihat. Ahli Jawatankuasa Persatuan hendaklah terdiri:6.4.4 Penolong Setiausaha 6.3 GURU PENASIHAT Guru Penasihat adalah terdiri daripada guru sekolah ini. Pemilihan ahli jawatankuasa secara undian.6.6.6 Penolong Bendahari 6.

4 Penolong Setiausaha 7.2 Mempengurusikan mesyuarat semasa ketiadaan pengerusi.3.3 Setiausaha 7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Naib Pengerusi 7. minit 7. 7.2 Menjalankan tugas ketiadaan Setiausaha.2.2 Mencatat dan menandatangani mesyuarat/laporan kegiatan-kegiatan.1 Menguruskan hal-hal surat menyurat.1 Membantu setiausaha dalam menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya.2.PERATURAN 7 JAWATANKUASA 7.3.2. 7. 7. 7.1.4.4 Menyimpan dokumen yang berkaitan dengan persatuan.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.3.3.1 Mempengerusikan semua mesyuarat dan bertanggungjawab atas kesempurnaan semua mesyuarat 7. Setiausaha sewaktu 95 .1.4.3 Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala keputusan yang diputuskan diambil tindakan yang sewajarnya. 7.3 Mencatat kehadiran ahli 7.1.3.1 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggung jawab yang diberi. 7. 7. 7.5 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 TUGAS DAN TANGGUNGJAWAB Pengerusi 7.

bulanan dan 7. 96 . 7.4. 7.5. menyemak serta mengesahkan Laporan Kewangan tahunan dan bertangungjawab keatasnya.6 Penolong Bendahari 7.5.5.6. 7.4 Melaporkan kedudukan kewangan sekiranya diminta di dalam mesyuarat ahli jawatankuasa.8. 7.5.1 Bertanggungjawab berkenaan semua hal kewangan Persatuan 7.1 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan.7.5. Bendahari sewaktu 7.8 Pemeriksa Kira-Kira 7.2 Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul. 7. 7. 7.7.2 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Memeriksa.2 Mempengerusikan biro sekiranya dilantik.7 Ahli Jawatankuasa 7.7. 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa 7.3 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.2 Membuat dan menyimpan kira-kira berkenaan semua perkara kewangan dan bertanggungjawab di atas kesahihannya.5 Bendahari 7.5.7 Menyediakan Laporan Kewangan untuk di audit dan dibentangkan dalam Mesyuarat Agung.7.8 Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Penasihat dari masa ke semasa.1 Menjalankan tugas-tugas ketiadaan Bendahari.8. 7.3 Menyebdiakan Penyata Kira-Kira tahunan serta menandatanganinya.6.

2 11. Semua pungutan/penyimpanan boleh dimasukkan ke dalam Akaun SUWA sekolah.1 10.PERATURAN 8 8. Peraturan khas yang ditetapkan hendaklah dipatuhi oleh semua ahli. 97 . PERATURAN-PERATURAN PERATURAN 11 11.1 Diambil terhadap ahli yang melanggar perlembagaan persatuan dan tidak mematuhi peraturan yang ditetapkan. Tindakan memotong markah kehadiran dalam penilaian kokurikulum boleh diambil sekiranya gagal berbuat demikian.00 seorang sebulan. AKTIVITI PERATURAN 10 10. TINDAKAN DISIPLIN PERATURAN 12 12.3 Ahli-ahli yang bersetuju menyertai aktiviti yang memerlukan perbelanjaan besar boleh dikenakan derma khas bagi membiayai aktiviti tersebut.4 PERATURAN 9 9.2 8.2 Ahli persatuan dikehendaki menghadiri semua aktiviti yang dijalankan oleh persatuan sepanjang tahun.3 Peraturan sekolah adalah menjadi peraturan asas. Ahli-ahli yang melanggar peraturan akan dikenakan tindakan tatatertib.1 KEWANGAN Sumber utama kewangan persatuan adalah melalui derma yang diputuskan semasa Mesyuarat Agung dan telah diputuskan sebanyak RM 1. sekiranya mendapat kebenaran Pengetua/Guru Besar. juga boleh memperolehi kewangan melalui 8. Kegagalan berbuat demikian sebanyak tiga kali berturut-turut dikehendaki menulis surat tunjuk sebab. Sebarang pindaan aktiviti akan dibuat oleh Guru Penasihat dan diumumkan kepada pengetahuan ahli. Persatuan aktiviti.1 9.1 11. KEHADIRAN/PENYERTAAN 8.2 Dijalankan seperti yang dirancang dalam mesyuarat agung atau mesyuarat ahli jawatankuasa.

.... 14. Baki kewangan diputuskan dalam Mesyuarat Agung Tergempar... sentiasa peka dan mengikuti aktiviti ...4 PERATURAN 14 14..1 Amaran lisan 12.. Setiap pindaan yang telah diluluskan hendaklah dipamirkan dan disahkan oleh Pengetua/Guru Besar.. (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap......2 HAL-HAL LAIN tanggungjawab sendiri Setiap ahli perlu mengetahui terhadap aktiviti yang dijalankan.3 Ahli yang tidak berpuas hati dengan tindakan yang diambil boleh membuat rayuan kepada Guru Penasihat persatuan secara bertulis dan keputusan Guru Penasihat adalah muktamad.3 PERATURAN 15 15.12..2 Amaran bertulis 12. Guru Penasihat atau pentadbir sekolah secara bertulis.. 13.... Cadangan pindaan perlembagaan boleh dibuat oleh ahli.3 13.2 Mana-mana bahagian sehingga ia dipinda... PINDAAN PERLEMBAGAAN dalam perlembagaan ini sah PERATURAN 13 13.1 PEMBUBARAN PERSATUAN Pengetua diberi kuasa untuk membubarkan persatuan jika didapati melanggar perlembagaan dan Falsafah Pendidikan Negara....... Ahli-ahli hendaklah dengan penuh minat.......... Segala hutang wajib dijelaskan....2 Tindakan disiplin adalah mengikut cara berikut: 12.1 13.2..1 15.... 98 ..... Satu mesyuarat khas yang dihadiri oleh Guru Penasihat dan Ahli Jawatankuasa akan membincangkan cadangan tersebut dan meluluskannya jika perlu.. ahli jawatankuasa..2..

.. Pergerakan Pengakap 99 ........... Pergerakan Pengakap...... (AZAM BIN RAHMAN) Pengerusi..................................... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Pemimpin.............................. ......................

.... maka berikut ini dikemukakan Senarai Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra....5 Jamal bin Pandak (No........ 6.2 Shamugam a/l Arumugam (No..Kad Pengenalan: 851128-01-5653) Lim Swee Meng (No....Kad Pengenalan: 861221-01-5655) 7. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. 4.......Kad Pengenalan: 850621-01-5126) Abdul bin Atan (No........ 41..... 1.......Kad Pengenalan: 860311-01-5112) ISMAIL BIN SALIYAN (No.... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas dan perlantikan mereka adalah mengikut Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra................................ (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .Kad Pengenalan: 850229-01-5157) 7. (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: .1 dalam Artikel Enam dan perlantikan mereka mematuhi Subseksyen 6..................... . Tambahan Mo... 100 .... (ISMAIL BIN SALIYAN) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: .2 dalam artikel yang sama seperti dalam Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan Persatuan..Kad Pengenalan: 861205-01-5453) Kassim bin Suratman (No....... No.... Kulai.. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.... 2... . Kad Pengenalan: 850411-01-7245) Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa Senarai Ahli Jawatankuasa di atas adalah mematuhi Subseksyen 6.... 3.. 7. Perundangan (A): P....PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA........Kad Pengenalan: 880908-01-6534) 7...Kad Pengenalan: 870609-01-7165) 7.....Kad Pengenalan: 851121-01-5221) Latif bin Karya (No......... Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penolong Bendahari Ahli Jawatankuasa AZAM BIN ABD RAHMAN (No................3 Ariffin bin Zaini (No. KULAI SENARAI AHLI JAWATANKUASA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(b) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998.1..Kad Pengenalan: 870927-01-5524) 7........U.. 11...1. .......1 Ban Ah Lek (No.... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja...... 5.4 Kamalariffin bin Ali (no...

......... Perundangan (A): P....9 2..... .... (MARHAINI BTE YUSOF) Guru Penasihat Pergerakan Pengakap Tarikh: . No.............................1 4......2 4..PERGERAKAN PENGAKAP SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA..14 2. Program Kepengakapan: Peraturan-Peraturan Pengakap Ikrar Pengakap Ikatan dan Simpulan Pertolongan Cemas Kawat Kaki Gajet Hiking Kem Kraf Khidmat Masyarakat Ujian-Ujian Kecekapan Aktiviti Berpengakap: 1.........3 Perkhemahan Tahunan Pertandingan Kawat Kaki Pertandingan Gajet Pertandingan Kem Kraf Lawatan Pungutan Derma Jambori Persembahan Kebudayaan Ceramah Kursus Kecekapan Bengkel Penulisan Projek 6.........U... ...... maka berikut ini dikemukakan Senarai Aktiviti Utama Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra........... KULAI SENARAI AKTIVITI UTAMA PERSATUAN Pada mematuhi Subperaturan 5(1)(c) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998... 2......... 101 .....10 2.. (ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap Tarikh: ......1 Persetiaan Pengakap 5. Aktiviti Kependidikan: Perakuan: Kami dengan ini mengaku bahawa aktiviti dan program yang disenaraikan di atas adalah aktiviti dan program sebenar yang akan dianjur dan dikelolakan oleh persatuan ini... 4....... Kulai yang selepas ini disebut sebagai ´persatuan´ sahaja.. Tambahan No..13 2....... (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998.........1 2................ Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42.. Kulai............. 11. 41... ...... Pengesahan: Saya dengan ini mengesahkan bahawa Senarai Aktiviti Utama di atas adalah sesuai dengan tujuan dan matlamat penubuhan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.11 2. (AZAM BIN ABD RAHMAN) Pengerusi Pergerakan Pengakap Tarikh: .15 3..12 2.........

( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. ««««««««««««. Setiausaha Pergerakan Pengakap. maka saya dengan sukacitanya mengesahkan penubuhan dan pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Dengan pengesahan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj.(A) 196. Permohonan Pengesahan Penubuhan Dan Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya perkara di atas dirujuki berasaskan JEA8002/05/04/06/2004(2) bertarikh 20 Oktober 2004. bertarikh 21hb. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Sekian. 11. K ulai adalah berkuatkuasa mulai tarikh surat ini sehinggalah persatuan ini dibubarkan. 4. 81000 Kulai. Sehubungan itu berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. JOHOR. Kulai sudah boleh bergerak sebagai sebuah persatuan yang sah dan berdaftar dalam bidang kokurikulum sekolah ini dengan diterajui oleh Ahli Jawatankuasa yang telah dilantik dan mematuhi sepenuhnya Perlembagaan dan Peraturan-Peraturan Persatuan dan melaksanakan Aktiviti Utama yang dikemukakan kepada saya. No. 81000 Kulai. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menjalankan tugas. surat tuan 2. Batu 21. 102 . Kulai. Jalan Air Hitam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra.U.. JOHOR. Perundangan (A): P. 21. Tambahan No. Kelab/Persatuan Dan Kelab Sukan/Permainan Pergerakan Pengakap. Kami: JEA8002/05/01/2004(6) Tarikh : 25 Oktober 2004 ISMAIL BIN SALIYAN. terima kasih.Contoh Surat Pengesahah Penubuhan Dan Pendaftar an Pasukan Pakaian Seragam. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(2) Ruj. Tuan. Mei 1998..

Kami: Tarikh : MARHAINI BTE YUSOF. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Peribadi JEA8002/05/01/2004(7) 27 Oktober 2004 103 . Sekian. Johor Bahru. 2. Batu 21. Ruj. Tuan. 4. 11. Saya berkeyakinan penuh bahawa tuan boleh melaksanakan amanah dan tanggungjawab yang diberikan ini dengan cekap dan berkesan. 3. 1. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. maka saya dengan bangga dan sukacita melantik tuan menjadi Guru Pemimpin/Penasihat kepada Pergekan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ««««««««««««. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Peraturan 8 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998. s.k. No. Sehubungan itu. Kulai berkuatkuasa mulai tarikh surat ini. Kesediaan dan kesanggupan Tuan menerima perlantikan ini amatlah dihargai dan disanjung tinggi. Kulai Dengan hormatnya perkara di atas adalah dirujuk. 41. Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42. 81000 Kulai. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. 81000 Kulai. JOHOR.Contoh Surat Perlantikan Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Tambahan No. Jalan Air Hitam. Tuan: Ruj. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Sebagai Guru Pemimpin/Penasihat untuk makluman dan tindakan tuan.U. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. terima kasih. Perundangan (A): P. Perlantikan Sebagai Guru Penasihat/Pemimpin Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Menandatangani Buku Kehadiran Ahli. Bertanggungjawab memberi bimbingan dan tunjuk ajar serta galakan kepada ahli-ahli. 34. Mengiringi ahli dalam lawatan atau projek yang dijalankan . Kelab/Persatuan dan Kelab Sukan/Permainan. 28. Memastikan ada Perlembagaan dan Peraturan. Mendaftarkan Pasukan Pakaian Seragam. 33. Memastikan Minit Mesyuarat dan Laporan Aktiviti disedia dan difailkan.Senarai Tanggungjawab Guru Pemimpin/Penasihat Persatuan 22. 40. 27. Memastikan tidak ada unsur subversif tersebar di kalangan ahli. 31. 30. Memastikan Jawatankuasa menjalankan tugas seperti dalam Perlembagaan. peringkat terkandung 104 . Merancang aktiviti tahunan dengan kerjasama pelajar. Memastikan Mesyuarat Agung diadakan bagi tujuan melan Ahli tik Jawatankuasa. Kelab Persatuan dan Kelab Sukan/ Permainan kepada Pengetua/Guru Besar atau Badan Induk. 29. 25. Memastikan pengurusan kewangan dan harta benda/peralatan diurus dengan baik. 24. 32. Merancang strategi untuk peningkatan kecemerlangan Pasukan Pakaian Seragam. Mencadangkan nama ahli yang layak menerima Sijil Penghargaan kepada Jawatankuasa Kokurikulum Sekolah. 38. Mengurus penyertaan ahli-ahli dalam kegiatan di sekolah/zon/daerah/negeri dan kebangsaan dengan baik. Memastikan aktiviti berjalan mengikut jadual yang ditetapkan. Bertanggungjawab mencatat penglibatan dan pencapaian ahli. 23. Menghadiri perjumpaan atau mesyuarat yang berkaitan dengan unit yang diwakili . Memastikan aktiviti selaras dengan objektif sekolah. 35. 36. Menentukan Papan Kenyataan digunakan dengan sepenuhnya. 39. 37. 26.

41. 42. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Pengetua/Guru Besar dari semasa ke semasa. Bekerjasama dengan pihak sekolah dalam menjayakan sesuatu program. 105 .

Contoh Surat Penerimaan Lantikan Daripada Guru Penasihat/Pemimpin Marhaini bte Yusof SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan:JEA8002/05/01/2004(7) Ruj. Kami: Tarikh: 28 Oktober 2004 Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Pelantikan Sebagai Guru Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Saya dengan segala hormat dan takzimnya merujuki perkara di atas berasaskan surat tuan JEA8002/05/01/2004(7) bertarikh 27 Oktober 2004 yang berkaitan. 2. Terlebih dahulu saya merakamkan setinggi-tinggi penghargaan dan terima kasih atas kepercayaan dan keyakinan tuan melantik saya sebagai Guru Pemimpin/Penasihat Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai berkuatkuasa mulai 27 Oktober 2004. 3. Sehubungan itu, saya dengan sepenuh hati menerima perlantikan tersebut sebagai sebahagian daripada tugas, kuasa dan tanggungjawab profesion saya, dan berikrar akan menumpukan segala upaya dan segenap tenaga untuk menunai dan melaksanakannya. 4. Saya faham bahawa sekiranya saya lalai, alpa dan ingkar dalam melaksanakan tugas, kuasa dan tanggungjawab yang diamanahkan ini, maka saya boleh dikenakan tindakan mengikut Subseksyen 135(1) dan 135(2) Akta Pendidikan 1996 dan Peraturan 4 dalam Bahagian II Peraturan -Peraturan Pegawai Awam (Kelakuan dan Tatatertib) 1993. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.... ( MARHAINI BTE YUSOF ) s.k. 1. 2. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum

106

Contoh Surat Penurunan Kuasa Pengetua/Guru Besar Kepada Ahli Jawatankuasa Persatuan Melalui Guru Penasihat/Pemimpin SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan Ruj. Kami Tarikh Muhammad bin Kassim, Tingkatan Empat Sains 1, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Melalui dan salinan: Guru Pemimpin, Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. Saudara, Surat Penurunan Kuasa Kepada Jawatankuasa Persatuan Dengan hormatnya merujuk perkara diatas, sukacita dimaklumkan bahawa dengan kuasa yang diberikan kepada saya sepertimana dalam Peraturan 4 dan 5 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41l Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21 hb. Mei 1998, saudara telah dilantik sebagai Pengerusi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai (No.), berkuatkuasa mulai 30 Oktober 2004. 2. Bersama-sama ini disertakan Senarai Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan yang perlu dilaksanakan oleh saudara. Semoga dengan perlantikan ini saudara dapat menjalankan tanggungjawab untuk meninggikan prestasi Pergerakan Pengakap sekolah ini. Sekian , terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««.................. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap : : JEA8002/05/01/2004(8) : 30 Oktober 2004

107

Tanggungjawab Ahli Jawatankuasa Persatuan 1. Pengerusi 1.1 1.2 1.3 1.4 1.5 2. Mempengerusikan mesyuarat yang diadakan. Meneliti catatan minit mesyuarat dan memastikan segala tindakan yang diputuskan diambil tindakan sewajarnya. Membincangkan semua program dan aktiviti mingguan, semester dan tahunan bersama-sama ahli jawatankuasa dan guru penasihat. Memastikan semua kegiatan yang dirancang dapat dijalankan dengan baik. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa

Naib Pengerusi 2.1 2.2 2.3 Membantu pengerusi dalam menjalankan tugas dan tanggungjawab yang diberi. Mempengerusikan mesyuarat jika pengerusi tidak dapat hadir. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

3.

Setiausaha 3.1 3.2 3.3 Mencatat minit mesyuarat dan mengedarkannya kepada ahli. Menyediakan laporan semester dan laporan tahunan untuk diselia oleh Guru Pemimpin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

4.

Penolong Setiausaha 4.1 4.2 4.3 Membantu Setiausaha menjalankan segala tugas dan tanggungjawabnya. Berkerjasama dengan setiausaha. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin dari semasa ke semasa.

5.

Bendahari 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 Mengutip wang derma daripada ahli. Mencatat wang masuk dan keluar dalam laporan kewangan. Menyerahkan segala kutipan untuk disemak dan disimpan oleh Guru Pemimpin. Mengeluarkan resit bagi penerimaan dan pembayaran yang dibuat. Memastikan akaun sentiasa dikemaskini.

108

6.

Ahli Jawatankuasa 6.1 6.2 Membantu menjalankan tugas dalam segala program dan aktiviti yang dilaksanakan dengan sebaik mungkin. Menjalankan tugas-tugas lain yang diarahkan oleh Guru Pemimpin.

7.

Pemeriksa Kira-Kira 7.1 7.2 Memeriksa dan menyemak serta mengesahkan penyata kewangan pada akhir tahun. Memastikan pengurusan kewangan diuruskan dengan betul.

109

Contoh Surat Permohonan Kebenaran Memungut Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai Pergerakan Pengakap,
SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, Kulai, Johor. Ruj. Tuan: Ruj. Kami: JEA8002/05/04/06/2004(4) Tarikh : 1 November 2004

Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Saya dengan segala hormatnya perkara di atas dirujuk. 2. Sehubungan dengan itu, saya bagi pihak Ahli Jawatankuasa Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai memohon kebenaran daripada pihak tuan untuk membuat kutipan derma daripada setiap ahli persatuan yang berdaftar pada kadar RM 1.00 seorang sebulan. 3. Permohonan ini dikemukakan demi mematuhi Subperaturan 9(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK KECEMERLANGAN PERSATUAN´ Saya yang mejalankan tugas, ««««««««.. ( ISMAIL BIN SALIYAN ) Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. 3. 4. Jawatankuasa Pengurusan Kokurikulum Sekolah Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap Guru Pemimpin/Penasihat

110

Contoh Surat Kelulusan Mengutip Derma, Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 1, 81000 Kulai,. JOHOR. Ruj. Tuan: JEA8002/05/04/06/2004(4) Ruj. Kami: JEA8002/05/01/2004(9) Tarikh: 3 November 2004 ISMAIL BIN SALIYAN, Setiausaha Pergerakan Pengakap, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Memohon Kelulusan Untuk Mengutip Derma Keahlian Bagi Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai

Dengan hormatnya surat tuan JEA8002/05/04/06/2004(4) bertarikh November 2004 yang berkaitan.

1

2. Sehubungan dengan itu, berdasarkan kuasa yang diberikan kepada saya mengikut Subperaturan 9(3) dalam Peraturan -Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998, Akta Pendidikan 1996 seperti dalam Warta Kerajaan Malaysia Jilid 42, No. 11, Tambahan No. 41 Perundangan (A), P.U. (A) 196 bertarikh 21hb Mei 1998, maka saya dengan ini membenar dan meluluskan permohonan tuan untuk mengutip derma keahlian daripada setiap ahli yang berdaftar dengan Pergerakan Pengakap sekolah ini de ngan kadar RM 1.00 seorang sebulan. dengan syarat tiada unsur paksaan dikenakan ke atas ahli dan peruntukan-peruntukan dalam Artikel Tujuh, Undang-Undang dan Peraturan-Peraturan (Perlembagaan) Pergerakan Pengakap sekolah ini dipatuhi sepenuhnya. 3. Saya berharap dengan kebenaran dan kelulusan ini Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai akan dapat bergerak dengan cergas. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. Penolong Kanan Kokurikulum.

111

Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga, Pengelibatan Anaknya Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Batu 21, Jalan Air Hitam, 81000 Kulai, JOHOR. Ruj. Tuan: Ruj. Kami:JEA8002/05/01/2004(10) Tarikh: 5 November 2004 Encik Kassim bin Aspar, No 8296, Jalan Merak 17, Bandar Putra, 81000 Kulai, JOHOR. Tuan,
Penerimaan Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra

Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan, Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2, telah diterima menjadi ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Johor Bahru dan dikehendaki menjalani latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu minggu ke-2 dan ke-4 dari jam 8.00 pagi hingga 12.00 pagi. 2. Sehubungan dengan itu, pihak pengurusan sekolah telah meluluskan kutipan derma Pergerakan Pengakap Sekolah berjumlah RM 12.00 setahun (Rujuk Surat Kebenaran JEA8002/05/01/2004(8) bertarikh 3 November 2004). Oleh itu, pihak kami berbesar hati jika anak tuan dapat membuat pembayaran kepada bendahari samada pembayaran mengikut mingguan (RM 0.25), atau bulanan (RM 1.00) atau tahunan (RM 12.00) bermula dari bulan Januari 2003. 3. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Sekian, terima kasih. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah, ««««««««««««.. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua, SMK Tunku Abdul Rahman Putra, Kulai. s.k. 1. 2. Guru Penolong Kanan Kokurikulum Fail Pengakap

112

Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Tuan. s. Guru Penolong Kanan Kokurikulum 113 . 3. 3. 2. terima kasih. Pengarah Pendidikan Johor. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 5 Januari 2005 Persekutuan Pengakap Malaysia. 2. Senarai ahli-ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. Sehubungan itu. ««««««««««««. Berhubung perkara tersebut diatas. Kulai ingin memohon mendaftar pergerakan ini kepada Persekutuan Pengakap Malaysia. Kulai. Rumah Pengakap. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Pesuruhjaya Pengakap Daerah Johor Bahru. Jalan Hang Jebat. Memohon Pendaftaran Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Batu 21. Kulai. Bersama-sama disertakan borang yang telah diisi dan wang pendaftaran. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah. Sekian . Kulai telah dilulus penubuhan dan pendaftaran oleh pihak pentadbiran sekolah sepertimana surat JEA8002/05/01/2004(6) bertarikh 25 Oktober 2004. 4. Jalan Air Hitam. 1.Contoh Surat Pendaftaran Pergerakan Pengakap Sekolah Kepada Pesekutuan Pengakap Malaysia SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Ruj. Tuan: Ruj. Pengawai Pendidikan Daerah Johor Bahru.k. 56000 Kuala Lumpur. 81000 Kulai. Kulai dan Guru-Guru Penasihat yang akan mengendalikan pergerakan pengakap tersebut juga disertakan. Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.

Sehubungan dengan itu. pihak pengurusan sekolah memohon kerjasama pihak tuan untuk memastikan bahawa ketidakhadiran anak tuan pada tarikh tersebut adalah dalam pengetahuan tuan. Ketidakhadiran Ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra Dengan hormatnya dimaklumkan bahawa anak tuan. Tuan. Muhammad bin Kassim pelajar Tingkatan 1A2. Ruj. Johor Bahru telah tidak hadir semasa latihan/perjumpaan pada setiap hari Sabtu jam 8. Jalan Air Hitam. ³BERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ Saya yang menurut perintah.00 pagi sepertimana tarikh -tarikh berikut: Tarikh: 10 Januari. Kulai. 3. Bandar Putra. 3. 17 Januari. mengenai Ketidakhadiran Anak Dalam Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra. JOHOR. Sekian. ( HJH KALTHUM BTE HJ JERAN ) Pengetua. 2.Contoh Surat Pemberitahuan Kepada Ibu Bapa/Penjaga. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. Semoga tuan dapat memberikan sokongan demi meningkatkan lagi penglibatan anak tuan dalam kegiatan kokurikulum dengan penuh dedikasi. Tuan: Ruj. Batu 21. 1. Penolong Kanan Kokurikulum Pemimpin Pengerakan Pengakap. ««««««««««««. SMK Tunku Abdul Rahman Putra. 81000 Kulai. terima kasih. s. Kami: JEA8002/05/01/2004(1) Tarikh : 3 Januari 2005 Encik Kassim bin Aspar. 81000 Kulai. No 8296. Jalan Merak 17.00 hingga 11. Fail Pengakap 114 . 8 Februari 2003 2. JOHOR. seorang ahli Pergerakan Pengakap SMK Tunku Abdul Rahman Putra.k.

Contoh Takwim Tahunan Pergerakan Pengakap Bulan Januari Minggu/ Tarikh Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Aktiviti Pendaftaran Kelab/Persatuan Pendaftaran Ahli Ceramah Berfokus Suai Kenal Antara Ahli Pengakap Ceramah Berfokus Penyusunan Organisasi(Mesyuarat AJK) Ceramah Berfokus Tanggungjawab Ahli Ceramah Berfokus Dasar Berpengakap Ceramah Berfokus Peraturan dan UndangUndang Ceramah Berfokus Mengenal Bendara dan Upacara Ceramah Berfokus Pemakaian Lencana dan Ujian Ceramah Berfokus Lagu Kebaangsaan Ceramah Berfokus Lagu Negeri Ceramah Berfokus Simpulan dan Ikatan Ceramah Berfokus Pengurusan Pasukan Ceramah Berfokus Perjumpaan Pek/Terup Ceramah Berfokus Istiadat Perlantikan Ceramah Berfokus Kemahiran Berpengakap Ceramah Berfokus MESYUARAT AGUNG Catatan/ Tindakan Pengetua/GuruBesa r/ GPK KOKO/ Guru Penasihat Februari Mac April Mei Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Jun Julai Ogos 115 .

Sept Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Minggu 3 Minggu 4 Minggu 1 Minggu 2 Ceramah Berfokus Pertolongan Cemas Ceramah Berfokus Membaca Peta Ceramah Berfokus Pengembaraan Ceramah Berfokus Pertandingan Kawad Kaki Perkhemahan Perdana Hari Kokurikulum Sekolah Okotber Nov 116 .

4.4 Penyelia Kokurikulum 4. Kelab/Persatuan.4 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .3 Ketua Unit Sukan 3.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Guru Penasihat 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.ENGURUSAN KOKURIKULUM: PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling 3. Pelajaran Johor Mengelola. Kelab Sukan 117 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.3 Penyelia Sukan 2.1 S/U Kokurikulum 4.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.Penolong Kanan. daerah dan negeri. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 1. Kelab Sukan Permainan S/U Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Penolong Kanan HEM. Penyelia Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Pegawai Jabatan. Kelab/Persatuan.5 Guru Pasukan Sekolah 2.

3 S/U Sukan 4.5 Guru Rumah Sukan 4.6 Guru Pasukan Sekolah 118 . Guru Kanan Mata Pelajaran Ikhtisas Permainan 4.Petang.4 Guru Penasihat 4.

Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil. 41). Mei 1998. 42/No. P. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib.1 2.0 1. 1.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (l) (m) (n) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997. (A) 196 bertarikh 21hb.U. Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P.U. penyertaan dalam badan beruniform. sukan dan permainan. {Rujuk Seksyen 18. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. (A) 531/97.2 119 . badan beruniform. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri. hobi dan rekreasi.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . penyertaan dalam persatuan dan kelab.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI SETIAP AKTIVITI Aktiviti Pengurusan : Pendaftaran Murid Dalam Persatuan 1.0 2. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(m) (n) (o) (p) penyertaan dalam sukan dan permainan. 11 (Tambahan No.

{Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11(29) bertarikh 2hb. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2. 2. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986.7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. 120 . Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan.5 Sekolah-sekolah. {Rujuk Subperkara 5.berterusan. ketatanegaraan. dan satu kegiatan sukan atau permainan. 2. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. 2. XVI(16) bertarikh 13 Nov.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan. {Rujuk Subperkara 5. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). 16/2000. 11(29) bertarikh 2hb. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. 11(29) bertarikh 2hb.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi mempastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. Januari 1985}. KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. KP(BS)8591/Jld. satu kegiatan persatuan atau kelab. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. maka apabila disabitkan sedemikian. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. Januari 1985}. 1/1985 KP(BS)8591/Jld.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. Seberapa yang boleh. 2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. {Rujuk Subperkara 5.

3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985. KP.2. 121 . Rujuk Subperkara 5.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.2.

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masingmasing.PROSES KERJA PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 Bil 1 Proses Kerja Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. No 11 2. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. 42. Warta kerajaan Jil. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 Guru Tingkatan 3 Guru Tingkatan 4 5 Guru Tingkatan 6 Guru Tingkatan 7 8 SU Kokurikulum SU Kokurikulum 9 SU Kokurikulum 10 SU Kokurikulum 122 . Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.

CARTA ALIRAN PENDAFTARAN PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada guru tingkatan Edar borang permohonan/ pemilihan persatuan dan kelab kepada pelajar Proses mengisi borang permohonan persatuan dan kelab Serah borang permohonan kepada guru tingkatan. TAMAT 123 . TIDAK YA Lengkap Serah borang permohonan kepada SU Kokurikulum Permohonan murid diproses. Isi semula borang Semak borang permohonan murid. Rekod keahlian murid dalam dua salinan Serahkan maklumat keahlian murid kepada guru tingkatan dan penasihat persatuan Simpan maklumat murid dalam rekod kokurikulum.

Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. TANDA ( / ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 9. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid. Permohonan murid diproses. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. 10. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab.SENARAI SEMAK BAGI PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil 1 TINDAKAN Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 124 .

(A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. SPI Bil 10/1976 - 125 . SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri. Warta Kerajaan 1956 3.N.U. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 23/1966 2. Warta Kerajaan 1997 5. No. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. 42.N. SPI Bil 4/1975 6. Bil. SP µAm Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. Jil.326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. Warta Kerajaan 1967 4. SPI Bil 8/1971 5. SPI Bil 2/1971 4. 27. 11.179-180 Jil.11 2. SPI Bil 1/1971 3.

Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 4/1984 20. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. SPI Bil 1/1985 22. SPI Bil. 7/1977 10. SPI Bil. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1981 14. SPI Bil 1/1986 25. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil.U. 4/1983 17. 8/1978 11. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. 5/1985 24. 4/1982 16. 8. 7/1983 18. SPI Bil.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 15.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. 4/1984 21. SPI Bil. SPI Bil.U. Video Game.326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. SPI Bil 2/1986 - 126 . 4/1985 23. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. SPI Bil. 3/1984 19. SPI Bil. 2/1981 13. 4/1977 9. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 11/1978 12. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil.

Atur cara Majlis Rasmi Sekolah. Syarikat/Badan 27. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. 1/1988 29. 6/1988 31. SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. . SPI Bil. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil.7/1991 41. 3/1991 39. 5/1986 28. SPI Bil. SPI Bil. Senaman Beramai-ramai.26. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. SPI Bil.3/1988 - 30. SPI Bil 14/1988 - 35. Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah. 32. SPI Bil 4/1991 40. SPI Bil. 1/1991 38. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. 9/1991 . SPI Bil. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). SPI Bil 10/1988 34. SPI Bil 1/1989 36. 127 . SPI Bil 10/1989 37. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah. 8/1988 33.

SPI Bil. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. - 50. 4/1992 43. 6/1997 - 128 .42. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. SPI Bil. SPI Bil. 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 3/1997 - 55. SPI Bil 9/1995 .Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6. SPI Bil. 54. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Amalan Kebersihan Di Sekolah. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. 1/1995 - 45.1/1996 51. SPI Bil. 7/1995 48.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. 4/1995 47. 8/1995 - 49. 3/1995 - 46. 2/1997 53. SPI Bil. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Penampilan Diri Pelajar. SPI Bil. SPI Bil. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. SPI Bil. 2/1996 52. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS.

12/2000 70. 2/1998 57. SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 3/1998 58. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah.56. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. 9/2000 - 68. 8/1999 65. SPI Bil. SPI Bil. 7/1999 64. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. SPI Bil. 8/2000 67. 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. 1/1999 62. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. 5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 9/2000 - 69. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. SPI Bil. 2/1999 63. SPI Bil 7/2000 66. 18/1998 60. Murid Di Hari 59. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 129 . SPI Bil. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah.

SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. SPI Bil. SPI Bil. 17/2000 74. SPI Bil. Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 18/2000 75.71. 5/2002 - 130 . SPI Bil. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 20/2000 77. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 14/2000 72. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENDAFTARAN MURID DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang Pendaftaran Kokurikulum 131 .

Serahkan borang permohonan kepada guru tingkatan. Keahlian murid direkodkan dalam dua salinan iaitu mengikut tingkatan dan mengikut persatuan dan kelab masing-masing. Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada murid.NORMA KERJA BAGI PENDAFTARAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM Masa Yang Diambil 10 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1 Edarkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada guru tingkatan. Semak borang dan memastikan semua murid telah memilih dua kegiatan dalam kokurikulum iaitu persatuan dan kelab. Permohonan murid diproses. Simpan rekod dalam rekod kokurikulum 2 5 minit 3 10 minit 4 10 minit 5 30 minit 6 120 minit 7 8 1 Minggu 1 Minggu 1 Minggu 132 . Serahkan nama ahli kepada guru tingkatan dan guru penasihat persatuan dan kelab. Serahkan borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab kepada SU Kokurikulum. Proses mengisi borang permohonan untuk sertai persatuan dan kelab.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 133 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

2.3 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bahasa Melayu ± PBM Persatuan Bahasa Inggeris ± PBI Persatuan Bahasa Cina ± PBC Persatuan Bahasa Tamil ± PBT Persatuan Pendidikan Islam & B.3 pada petak yang berkenaan) Olahraga Bola Sepak Bola Baling Bola Tampar Softball Hoki Boling Badminton 134 .Untuk Kegunaan Pejabat SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA KULAI. JOHOR BORANG PENDAFTARAN KOKURIKULUM Unit Beruniform Persatuan/Kelab Sukan/Permainan Rumah Sukan Nama (Huruf Besar) No. ± KPP Kelab Bimbingan dan Kerjaya ± KBK Kelab SPBT ± KBT Kelab Tunas Bistari ± KTB Kelab Komunikasi & Tek. Maklumat ± KTM Kelab Seni Silat Gayung Malaysia ± SSG Kelab Kesenian dan Kebudayaan ± KKK Kelab Cegah Jenayah ± KCJ Kelab Badminton ± KBN Kelab Boling ± KBL Kelab Catur ± KCR Kelab Setia ±KSE Kelab Prostar ± KPS Kelab Rukun Negara ± KRN PERTINA ± PTE C) KEGIATAN SUKAN YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 kegiatan sukan /permainan berikut dengan menulis1.2 pada petak yang berkenaan) Persatuan Bulan Sabit Merah Malaysia ± PBS Pasukan Kadet Remaja Sekolah ± KRS Pasukan Pengakap Sekolah ± PGP Pasukan Kadet Polis ± PKP Pergerakan Pandu Puteri ± PPP Pergerakan Puteri Islam ± PPI B) PERSATUAN/ KELAB YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 3 persatuan/kelab berikut dengan menulis1. Kad Pengenalan Tarikh Lahir Alamat Keturunan Agama Jantina Tingkatan Kewarganegaraan Kecacatan (Jika ada) Telefon :\ A) PASUKAN UNIT BERUNIFORM YANG INGIN DISERTAI (sila pilih 2 daripada unit beruniform berikut dengan menulis 1. Perdag.2. dan Kew. Arab ± PBA Persatuan Sejarah & Geografi ± PSG Persatuan Pendidikan Seni Visual ± PSV Persatuan Sains & Matematik ± PSM Persatuan Kemahiran Hidup ± PKH Kelab Pengguna.

...Bola Jaring Bola Keranjang Catur Sepak Takraw Petanque PENCAPAIAN DALAM KOKURIKULUM TAHUN AKTIVITI/PERTANDINGAN PERINGKAT PENCAPAIAN Saya mengesahkan segala maklumat yang diberikan di atas adalah tepat dan benar....... : ............................ 135 ....................................................................................... : .................... Tandatangan Nama Tarikh : .............................

Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah .5 Guru Rumah Sukan 4.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.3 S/U Sukan 4.3 Penyelia Sukan 2.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.5 Guru Pasukan Sekolah 2. daerah dan negeri.4 S/U Sukan Daerah 3.1 S/U Kokurikulum 4. Penolong Kanan HEM. Kelab Sukan Permainan/ S/U Sukan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.4 Penyelia Kokurikulum 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2. Kelab/Persatuan. Guru Kanan Mata Pelajaran Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.3 Guru Penasihat 1. 4 Penolong Kanan. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola.6 Guru Pasukan Sekolah 136 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.Kelab/ Persatuan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelia Kokurikulum 2. Penyelia Petang.4 Guru Penasihat 4. Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Rumah Sukan 1.1 S/U Kokurikulum 1.3 Ketua Unit Sukan 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.

Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti.0 1.1 137 .1 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam.1 1. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah. 1997. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan.4 1. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat di mbil kira dalam a proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan. Penglibatan d. Pencapaian c. Jawatan disandang 1. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.0. 2. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) 1. Kehadiran b.5 2.2 2. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: a.

Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.JOHAN KETIGA Sekolah 3 2 1 Zon/Daerah/Bahagian 5 4 3 Negeri 10 8 6 Kebangsaan 15 13 11 Antarabangsa 20 18 16 138 . menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit. Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan.2.2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: PERINGKAT MARKAH PERTANDINGAN JOHAN N.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Naib Johan dan Ketiga. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam.

Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seorang pelajar. kebangsaan dan antarabangsa. negeri. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah).2. Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Agihan markah bagi jawatan yang disandang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap DiRaja / PWI / Sub-Inspektor / Drum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. 139 . Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama.

Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga.3. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 140 Prestasi .1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam. Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Kelab Renang.3. Kelab Memanah dan sebagainya. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Pandu Puteri. c. Seni Bela Diri dan sebagainya. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a. b. Kelab Seni Lukis dan sebagainya.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. i. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Pengakap.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Kelab Pencinta Alam. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah.0 3. 3. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X.

Imam dan sebagainya.0 4. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3.iii. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X.3 3. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. 141 . Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. pengawas perpustakaan.1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah.

2 142 . Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan. maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.4. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.3 4. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4.0 5. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun.1. 5. Badan-Badan Tertentu.1 5.3. umpamanya Jawatankuasa Asrama. Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun.

Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum.4 6.5. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.6 =A 6.3 6. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78.6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.5 143 .0 6.2 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. = 88.

Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV.7. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). 7.0 7.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran. 144 . tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik.

2. Guru Penasihat 7. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor.PROSES KERJA DALAM MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KO-KURIKULUM (FORMAT A) Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum Seksi. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. SU Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat Guru Tingkatan 4. ii. sukan dan permainan. Guru Penasihat 6. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. kelab. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. PK Kokurikulum 3. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. iii. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. Guru Penasihat 5. kelab. Bil 1. sukan dan permainan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Guru Tingkatan 145 .

Guru Tingkatan 10. 9. Guru tingkatan menyerahkan Guru Tingkatan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11. Penilaian kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12 Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan.8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan SU Kokurikulum 146 .

Guru Tingkatan mengisi borang C dan Laporan Adab Belajar .CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT A) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Proses penilaian kokurikulum oleh guru penasihat Guru penasihat merekod prestasi pelajar dalam buku rekod prestasi persatuan dan Borang A ± Persatuan/Kelab/Sukan Borang B ± Markah Bonus Guru penasihat persatuan serahkan prestasi kokurikulum pelajar Borang A dan Borang B kepada guru tingkatan. Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan PK Kokurikulum Guru Tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar untuk pengesahan Pengetua Penilaian Kokurikulum diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani ibu bapa/penjaga Salinan pencapaian pelajar dihantar ke PPD dan JPN TAMAT 147 . Guru Tingkatan mengenalpasti pencapaian tahun terbaik untuk laporan keseluruhan prestasi pelajar tingkatan 5 dan 6.

8. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. Tanda ( _ / ) Catatan 3. sukan dan permainan. sukan dan permainan. 4. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. kelab. iii. 5. 6. 2. 148 .SENARAI SEMAK PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Bil 1. Proses Kerja Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. (Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. ii. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 7. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan.

Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. 10. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan 11.9. Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga 12. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 149 . Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur.

N. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. 7/1988 - 7. SPI Bil 8/1971 2.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. Warta Kerajaan 1956 2. Pengurusan Pelaksanan Kadet Remaja Sekolah (KRS). Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Video Game. 150 . 4/1995 . Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P.U. 4/1992 9.11 3. 42. No. SPI Bil. 4/1982 3. SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 6. SPI Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. 5/1986 4. SPI Bil.3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 1/1988 5. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. Jil.

SPI Bil. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 8/2000 21. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 13/2000 22. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 18/1998 16. SPI Bil. SPI Bil. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah.77280) /Seni Mempertahankan Diri. Rukun Negara Di 15. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. 1/1999 18. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. 17/2000 23. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. SPI Bil. 2/1999 19. 151 . PUP Bil 2/1997 14.10. 2/1997 13. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. Pengurusan Taekwondo 12. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. 7/1999 20. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah.

13. 12. 10. 15. 7. 16. 2. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 152 . Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa Bil.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 9. 1. 11. 6. 3. 14. 4. 5. 8.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (BERASASKAN LAPORAN LAB) Bil. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 153 . sukan dan permainan. kelab. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.

BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELA JAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED 154 . KULAI.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. JOHOR.

(MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 155 . JOHOR.BORANG B SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. KULAI.

............................. 156 .BORANG C UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.......... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .......................................... ......... TINGKATAN ««««..

........................................................................................ Nama: ................................................... ................................................ ........................ Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No.....................................: .................. Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar ..........................CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA..........P............................................................................................... Tingkatan: ...................... ....................... 157 ...... ............ TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ....... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN ......................................... Disahkan Oleh: .................................................... ............................................... ........ ............................... Nama Pelajar: ................................... .............................................................................. Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ........................... Jantina: .................. KULAI............................ Ta rikh: ..K................. Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: ................. .......................

(Borang C) Borang Laporan Prestasi Kokurikulum Murid kepada guru tingkatan. (Borang B) Borang Markah Bonus kepada guru penasihat badan bukan persatuan. Guru tingkatan mengisi Borang C dan Laporan Adab Belajar. 2 hari 6. kelab. 3 hari 5. (Borang A) Borang Penilaian Aktiviti kepada Guru Penasihat persatuan. Penyerahan prestasi pelajar dalam kegiatan kokurikulum oleh guru penasihat kepada guru tingkatan. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Kokurikulum Taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian/ cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Kokurikulum: i. kelab. ii. 2. sukan dan permainan. 2 hari 4. Proses penilaian kokurikulum pelajar oleh guru-guru penasihat Guru penasihat merekodkan prestasi pelajar dalam buku laporan aktiviti persatuan. 2 hari 7. sukan dan permainan. iii. 2 hari 158 .NORMA KERJA BAGI PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM (FORMAT A) Masa Yang Diambil 3 Hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. 60 minit 3.

8. Guru tingkatan menyerahkan borang dan Laporan Adab Belajar kepada PK Kokurikulum untuk pengesahan. Guru tingkatan menyerahkan borang C dan Laporan Adab Belajar kepada pengetua untuk pengesahan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangani oleh ibu bapa/penjaga Satu salinan rumusan keseluruhan gred yang diperoleh mengikut umur. 5 hari 159 . jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 2 hari 9. 3 hari 12. Guru Tingkatan mengenal pasti prestasi tahun terbaik bagi pelajar tingkatan 5 dan 6 atas untuk dijadikan ukuran prestasi sebenar pelajar dalam kegiatan kokurikulum. 3 hari 10. 2 hari 13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 160 .

Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1. Penolong Kanan.6 Guru Pasukan Sekolah 2.2 Ketua Unit Sukan 3. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan Penolong Pengarah (HEM) 3.2 Penyelia Kokurikulum 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah.2 S/U Kokurikulum Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah . Penyelia Petang. Kelab/Persatun 161 Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 S/U Kokurikulum 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Penyelia Sukan 2. Pegawai Jabatan Pelajaran Johor Mengelola. 4.3 Penyelia Kokurikulum 4. Penolong Kanan HEM.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.4 S/U Sukan Daerah 3.4 Guru Penasihat 1. 2.3 S/U Sukan 1.1 4. daerah dan negeri.

Guru Kanan Mata Pelajaran .3 S/U Sukan Guru Rumah 4. Kelab Sukan Permainan 4.5 Guru Pasukan Sekolah 162 .4 Guru Penasihat / Sukan 4.

Penilaian yang dibuat tidak hanya berlandaskan pencapaian dalam kegiatan semata-mata kerana aspek-aspek lain seperti kehadiran dalam aktiviti. 2. Jawatan disandang 1.PERATURAN PENTADBIRAN BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) 1. Penglibatan h. Menyediakan satu kaedah penilaian aktiviti kokurikulum yang boleh diterima pakai oleh semua sekolah.0 1. 1997. Penggunaan borang penilaian yang standard bagi menghindari unsur ketidakadilan dalam pemberian markah dan ketidaksamarataan dalam penilaian kegiatan kokurikulum pelajar yang dibuat oleh sekolah.4 2. wakil Bahagian pengajian Tinggi mencadangkan agar kegiatan kokurikulum di sekolah dapat dinilai secara standard agar aspek ini dapat diambil kira dalam proses pengambilan pelajar ke institusi-institusi pengajian tinggi tempatan.1 163 .2 1.5 2. Dalam mesyuarat Pengurusan Pendidikan Bil 9.0. Aspek-aspek yang dinilai: Penilaian aktiviti kokurikulum seseorang pelajar dalam setiap jenis aktiviti yang disertainya adalah berdasarkan kepada 4 aspek yang berikut: e. Kehadiran f. Pencapaian g.3 Garis Panduan Kegiatan kokurikulum sekolah yang merangkumi aktiviti pasukan pakaian seragam. kelab dan persatuan serta kelab sukan dan permainan. tanggungjawab yang disandang dan penglibatan pelajar dalam sesuatu kegiatan kokurikulum perlu diambil kira.4 1.

Jumlah kehadiran yang maksimum berasaskan kepada jumlah minggu persekolahan dalam setahun.3 Markah Aspek Kehadiran ialah markah yang tinggi (50%). Ini bertujuan untuk menggalakkan pelajar hadir pada setiap aktiviti yang dijalankan. Pencapaian yang dinilai hanyalah kepada kedudukan Johan. Perkiraan markah kehadiran adalah seperti berikut: (Jumlah Kehadiran Pelajar ) (Jumlah Minggu . Markah ini merupakan pencapaian pelajar dalam pertandingan di peringkat Sekolah / Zon / Daerah / Negeri / Kebangsaan dan Antarabangsa. Markah-markah pencapaian yang ditetapkan adalah seperti berikut: MARKAH NAIB KETIGA JOHAN 2 1 4 3 8 6 13 11 18 16 PERINGKAT PERTANDINGAN Sekolah Zon/Daerah/Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa JOHAN 3 5 10 15 20 164 .2 Bagi keempat-empat aspek ini peratus markah yang diperuntukkan adalah seperti berikut: ASPEK PENILAIAN Kehadiran Pencapaian Penglibatan Jawatan disandang JUMLAH % MARKAH 50 20 20 10 100 2. Naib Johan dan Ketiga. dengan mengambil kira bahawa setiap jenis aktiviti kokurikulum dijalankan sekali seminggu dan dengan peruntukan masa 3 jam. menyertai kegiatan lain dengan kelulusan dan sebab-sebab lain yang munasabah.Tidak Hadir Yang Diluluskan ) Markah kehadiran = X 50 2. Dalam aspek pencapaian markah bagi pencapaian individu atau pasukan adalah sama. Ketidakhadiran ini perlulah dalam pengetahuan pihak sekolah. Pengecualian kehadiran hanya dipertimbangkan jika pelajar sakit.4 Markah Aspek Pencapaian ialah 20%.2.

negeri. Markah-markah yang dicadangkan adalah seperti berikut: MARKAH PENGLIBATAN Sekolah Zon / Daerah / Bahagian Negeri Kebangsaan Antarabangsa MARKAH 3 5 10 15 20 2. Agihan markah bagi jawatan yang disand ang adalah seperti berikut: JAWATAN MARKAH Pengakap Diraja / PWI / Sub-Inspektor / Derum Mejar / 10% Pengerusi / Naib Pengerusi / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf PWII / Staf Sarjan / Sarjan Mejar / Ketua Terup / 10% Setiausaha / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Sarjan / Penolong Terup / Bendahari / dan jawatan7% jawatan / pangkat-pangkat lain yang difikirkan sama taraf Koperal / Lans Koperal / Ketua Petrol / Penolong Ketua 5% Petrol / Ahli Jawatankuasa / dan jawatan-jawatan / pangkat-pangkat yang difikirkan sama taraf Konstabel / Prebet / Ahli Biasa 3% 2. 165 . Markah ini diberikan kepada semua ahli berdasarkan sumbangan dan komitmen mereka di dalam semua aktiviti yang dijalankan dan tahap penglibatan yang disertai. Sungguhpun begitu ahli-ahli biasa dan jawatan-jawatan yang lain juga diperuntukkan markah mengikut jenis jawatan yang disandang.2. Markah penglibatan bagi individu dan pasukan atau kumpulan adalah sama. markah aspek pencapaian yang diambil kira hanyalah pencapaian di peringkat antarabangsa (20 markah). Umpamanya jika seorang pelajar pernah mewakili daerah.7 Setiap pemberian markah dalam aspek-aspek yang dinilai adalah berdasarkan markah tertinggi yang layak diperoleh oleh seo rang pelajar.6 Markah Aspek jawatan Disandang ialah 10% dan diberikan kepada individu yang memegang sesuatu jawatan yang tertinggi dalam kegiatan kokurikulum.5 Markah Aspek Penglibatan ialah 20%. kebangsaan dan antarabangsa.

Aktiviti Persatuan/kelab seperti Persatuan Bahasa Melayu. Seni Bela Diri dan sebagainya.1 Kegiatan Kokurikulum Yang Dinilai Setiap pelajar sekolah menengah/rendah tahap II diwajibkan menganggotai pasukan pakaian seragam.0 3. c. Kelab Memanah dan sebagainya.3. Sebagai contoh berikut adalah markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh oleh Pelajar X. Pengakap. Dalam hal ini setiap pelajar memilih salah satu aktiviti yang terdapat dalam setiap kegiatan kokurikulum tersebut. Kelab Renang. b.2 Setiap jenis aktiviti yang dianggotai oleh pelajar akan dinilai berdasarkan aspek-aspek yang telah dinyatakan dalam 2. Aktiviti pasukan pakaian seragam seperti Kadet remaja Sekolah. Kelab Seni Lukis dan sebagainya. Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Jenis Aktiviti: Pengakap Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian Prestasi Markah Penuh (40/40) 50% Johan Kawat Kaki Peringkat 10% Negeri c) Penglibatan Menghadiri jambori Pengakap 15% Kebangsaan d) Jawatan Ahli Biasa 3% Disandang JUMLAH 78% ii. Kegiatan Persatuan / Kelab Jenis Aktiviti: Persatuan bahasa Melayu Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Markah 36/40 45% Naib Johan Pertandingan 5% Bahas Antara Kelas Menyertai Seminar Penulisan 15% Sajak Peringkat Kebangsaan AJK Persatuan 5% JUMLAH 70% 166 Prestasi . Pandu Puteri. Kelab Pencinta Alam. 3. Aktiviti Kelab Sukan dan Permainan seperti kelab Olahraga.2 dan agihan markah setiap jenis aktiviti adalah sama seperti yang dinyatakan dalam 2. persatuan/kelab serta kelab sukan dan permainan. Ini bermakna penilaian kegiatan adalah berdasarkan: a.3. i.

1 Markah Bonus Markah Bonus diberi berdasarkan sesuatu jawatan kepimpinan yang disandang oleh pelajar dan jawatan tersebut bertujuan membantu pengurusan dan pentadbiran sekolah. Kegiatan Kelab Sukan dan Permainan Jenis Aktiviti: Kelab Sukan Bola Sepak Aspek Penilaian a) Kehadiran b) Pencapaian c) Penglibatan d) Jawatan Prestasi Markah Penuh (60/60) 50% Naib Johan Timang Bola Piala 13% Nike Peringkat Kebangsaan Mewakili Negeri Dalam 15% Pertandingan MSSM Kapten Bola Sepak B18 10% JUMLAH 88% 3. Perjawatan Peringkat Kelas seperti Ketua Kelas/Darjah dan sebagainya.1 Gred Penilaian Kegiatan Kokurikulum Gred penilaian setiap markah yang diperoleh adalah seperti berikut: GRED A B C D E MARKAH Antara 80% hingga 100% Antara 60% hingga 79% Antara 40% hingga 59% Antara 20% hingga 39% 19% ke bawah 3. 167 . pengawas perpustakaan.3 3.0 4. gred yang diperoleh bagi setiap kegiatan kokurikulum adalah seperti berikut: Kegiatan Pasukan Pakaian Seragam Persatuan / Kelab Kelab Sukan dan Permainan Markah Yang Diperoleh 78% 70% 88% Gred B B A 4.iii.2 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X. Imam dan sebagainya. Perjawatan Peringkat Rumah Sukan seperti Ketua Rumah. Ketua Bilik Asrama dan sebagainya. Perjawatan tersebut merangkumi: a) b) c) Perjawatan Peringkat Sekolah seperti pengawas.

Gred keseluruhan boleh diperoleh dengan mencampurkan jumlah markah ketiga-tiga kegiatan kokurikulum yang diperoleh dan mendapatkan purata bagi ketiga-tiga markah tersebut.2 168 . maka markah bonus ini tidak layak di masuk kira.4 2 1 Setiap pelajar hanya layak menerima markah bonus untuk jawatan yang paling tertinggi yang disandang pada setiap tahun. Badan-Badan Tertentu. 5. Kemudian nilai tersebut dicampurkan dengan markah bonus yang diperoleh.0 5. umpamanya Jawatankuasa Asrama.2 Bagi setiap jawatan tersebut markah bonus diberikan sebagai pengiktirafan kepada pelajar di atas sumbangan perkhidmatan setiap tahun. Hasil tambah tersebut dipadankan dengan nilai gred sebagaimana yang terdapat pada 5.4. Sekiranya jawatan yang disandang dilucutkan atas sebab-sebab tindakan tatatertib atau kes disiplin.1 5.3 4. Makanan dan lain-lain Ahli jawatankuasa termasuk Penolong Ketua / Pengerusi / Setiausaha / Bendahari bagi badan-badan dalam komponen aktiviti kokurikulum Ketua Bilik / Asrama / Kelas Penolong Ketua Bilik / Asrama / Kelas Markah Bonus 10 8 7 6 5 3 7 8 4.1. Gred Keseluruhan Gred keseluruhan bermaksud gred yang diperoleh oleh seorang pelajar dalam ketiga-tiga jenis kegiatan kokurikulum yang dianggotainya berserta markah bonus. Markah bonus yang ditetapkan adalah seperti berikut: Bil 1 2 3 4 5 6 Jawatan Ketua Pelajar I / Ketua Pelajar II Timbalan / Penolong Ketua Pelajar Pengawas / Imam / Bilal Pengawas Perpustakaan Ketua Perpustakaan.3.

5.4 6.0 6. B dan C) Penilaian hendaklah dibuat pada setiap hujung tahun atau selewatlewatnya awal bulan Januari tahun yang berikutnya. = 88.3 Mengambil contoh markah kegiatan kokurikulum yang diperoleh Pelajar X perkiraan gred keseluruhan adalah seperti berikut: (Jumlah markah Pasukan Pakaian Seragam + Jumlah Markah Persatuan/Kelab + Jumlah Markah Kelab Sukan dan Permainan) 3 = (78 + 70 + 88) ¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯¯ 3 = 78. Setiap borang penilaian perlu disemak oleh guru pemimpin sebelum disahkan oleh Pengetua dan Guru Penolong kanan Kokurikulum. pihak sekolah perlulah menyediakan Buku Kemajuan Kegiatan kokurikulum yang standard sebagaimana Buku Rekod Kemajuan Akademik.5 169 .6 + 10 Markah Keseluruhan Gred Keseluruhan 6.1 Pelaksanaan Semua sekolah menengah di setiap Jabatan Pendidikan Negeri diminta menggunakan format dan borang yang sama dalam membuat penilaian aktiviti kokurikulum pelajar (Borang A.2 6. Langkah ini memudahkan penyimpanan rekod-rekod kemajuan dan pemindahan rekod sekiranya pelajar berpindah ke sekolah yang lain.3 6. Pihak sekolah diminta membentuk Jawatankuasa Penilai yang dipengerusikan oleh Pengetua Sekolah dan guru-guru yang terlibat dengan kegiatan kokurikulum sekolah.6 =A 6.6 Markah Bonus = 10 (Ketua Pelajar) Purata Keseluruhan + Markah Bonus = 78. Oleh kerana penilaian kokurikulum dibuat sepanjang pelajar berada di Tingkatan Peralihan / Tingkat 1 sehingga Tingkatan 6. Tempoh ini diperlukan kerana masih ada kegiatan kokurikulum peringkat kebangsaan yang dijalankan pada bulan Disember.

Dalam hal ini pihak sekolah diminta mengisi borang penilaian (sebagaimana dalam borang C) berdasarkan keputusan penilaian yang terbaik dalam aktiviti kokurikulum sepanjang tahun persekolahan.3 Bagi pelajar-pelajar Tingkatan VI Atas. pelajar Y menunjukkan penilaian terbaik yang diperoleh adalah semasa Tingkatan IV (Gred A). Pada masa ini penilaian yang dibuat kepada pelajar-pelajar tersebut hanya berdasarkan kepada prestasi mereka di tahun akhir sebelum meninggalkan sekolah. Sebagai contoh sekiranya Pelajar Y memperoleh Gred Keseluruhan sepanjang persekolahan adalah seperti berikut: Tingkatan I II III IV V Gred Keseluruhan Kokurikulum C B B A B 7.7. Pelajar-pelajar yang telah menamatkan Tingkatan V dan Tingkatan VI wajar diberi penilaian berdasarkan pencapaian terbaik yang pernah diperoleh dalam kegiatan kokurikulum. Tindakan ini dirasakan kurang adil kerana kadangkala ada pelajarpelajar yang amat aktif dan berjaya dalam kokurikulum di Tingkatan I hingga Tingkatan IV. 170 . tetapi kurang menyerlah di Tingkatan V kerana ingin menumpukan kepada pelajaran atau mengalami kecederaan.2 Berdasarkan prestasi kegiatan kokurikulum. Sungguhpun begitu pelajar-pelajar ini boleh menggunakan keputusan yang diperoleh semasa di Tingkatan V sekiranya keputusan ini didapati lebih baik. Justeru itu amatlah wajar sekiranya pencapaian kokurikulum yang terbaik semasa di Tingkatan yang lain juga diambil kira sewaktu pelajar tersebut hendak meninggalkan sekolah kerana penilaian ini yang akan digunakan oleh pelajar-pelajar sewaktu memohon jawatan atau melanjutkan pelajaran.0 7.1 Penilaian Kegiatan Kokurikulum Bagi Pelajar-Pelajar Tingkatan V Dan Pelajar Di Atas. 7. penilaian dibuat berdasarkan keputusan yang terbaik semasa berada dua tahun di Tingkatan VI.

4. Guru Tingkatan 5. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 3. Guru Tingkatan 8. Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 6.PROSES KERJA BAGI MENGURUSKAN PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) Bil Proses Kerja Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang/ Peraturan 1. 171 . 7. Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan Pengetua 6 Atas untuk dijadikan Penilaian PK Kokurikulum Aktiviti Kokurikulum (Borang C) Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Guru Tingkatan 9. 2.

Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. PK Kokurikulum 172 .10. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN Guru Tingkatan Buku Pengurusan Kokurikulum SekolahSekolah Negeri Johor 11.

CARTA ALIRAN KERJA PROSES PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) MULA Sediakan borang penilaian Taklimat kepada guru penasihat dan guru tingkatan Edarkan borang penilaian kepada guru tingkatan untuk diedarkan kepada pelajar Pelajar meminta penilaian daripada guru penashiat. Borang penilaian diserahkan kepada guru kelas untuk dilengkapkan Guru tingkatan mengenalpasti rekod tahun terbaik untuk pelajar T5 dan T6 Pengesahan Penolong Kanan Kokurikulum dan Pengetua TAMAT 173 .

174 . 5. TINDAKAN Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing Mengarahkan pelajar berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) TANDA ( ) CATATAN 2. 3. 6. 7.SENARAI SEMAK PENILAIAN AKTIVITI KOKURIKULUM (FORMAT B) BIL 1. 4. 8.

11. 175 .9. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 10. Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur.

6. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil.U. SPI Bil. 42. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 4/1992 9. 176 . SPI Bil. SPI Bil. 4/1995 . Game Watch¶ Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. 5/1986 4.N. SPI Bil 8/1971 2. 1/1988 5. Warta Kerajaan 1956 2. Video Game. SPI Bil. SPI Bil 1/1989 8. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD).11 3. Pengurusan Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS).3/1988 Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Permainan µPin-table. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN DALAM PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. 4/1982 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1. No. 7/1988 - 7. Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah.

177 . 2/1999 19.10. 5/1998 - Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Rukun Negara Di 15.Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan UPSR Bagi Murid-Murid Tahun 6. SPI Bil. 2/1997 13. SPI Bil. 7/1999 20. 17/2000 23. SPI Bil. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 13/2000 22. Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 1/1999 18. Pengurusan Taekwondo 12. SPI Bil. 18/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. SPI Bil 9/1995 . PUP Bil 2/1997 14. 8/2000 21. 8/1995 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan 11. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. SPI Bil. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. SPI Bil.77280) /Seni Mempertahankan Diri. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Kelab/Persatuan (PS. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. 18/1998 16. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 17. SPI Bil. SPI Bil.

12. 16. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 178 . 11. 7. 14. 9.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 4. 3. 2. 10. 15. 6. Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 13. 8. 1. 5.

sukan dan permainan. Borang C : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (individu) Borang D : Laporan prestasi keseluruhan pelajar dalam kokurikulum (mengikut tingkatan) 179 . 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang A : Laporan pencapaian pelajar dalam aktiviti kokurikulum Borang B : Laporan pencapaian murid dalam kegiatan bukan persatuan.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENILAIAN PRESTASI KOKURIKULUM PELAJAR (FORMAT B) Bil. kelab.

BORANG PENILAIAN KOKURIKULUM PELAJAR NAMA NO KPT NO DAFTAR Unit/ Kelab/ Persatuan Aspek Yang Dinilai Kehadiran Agihan Markah 50 Jumlah Markah TINGKATAN JANTINA Catatan Penglibatan 20 Pencapaian Jawatan Yang Disandang Jumlah Markah 20 10 100 Tandatangan Guru Penasihat Nama Guru Penasihat : : GRED BORANG B 180 . JOHOR. KULAI.BORANG A SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.

PENILAIAN KOKURIKULUM: JAWATAN BIDANG BUKAN KOKURIKULUM. JOHOR. KULAI.SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA. (MARKAH BONUS) Nama No KPT BIL JAWATAN No Daftar Tingkatan MARKAH MARKAH KESELURUHAN Tandatangan Guru Penyelaras Nama Guru Penyelaras : : 181 .

.......................... ........................... TINGKATAN ««««.................... .. 182 .... BIL NAMA PELAJAR GRED DICAPAI Tanda tangan guru tingkatan : Nama : .UNIT KOKURIKULUM SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA PENCAPAIAN PELAJAR DALAM KEGIATAN KOKURIKULUM 2003 NAMA GURU «««««««««««««««.............

................................................ Nama Pelajar: ........................ ....................................................... ................................................. ........ TandaTangandanCop Pengetua/Guru Tanda Tangan Ibu Bapa / Penjaga: ..... ........CONTOH BORANG LAPORAN ADAB BELAJAR SMK TUNKU ABDUL RAHMAN PUTRA.................... Nama: ..K........... ... Persatuan / Kelab Sukan / Permaian Jawatan Bidang Bukan Kokurikulum: .................................. Markah Bonus Gred Keseluhan : : Ulasan: ....... KULAI... Tanda Tangan GPK Kokurikulum Besar .......................................... ................................................... Aspek Yang Dinilai Kehadiran Penglibatan Pencapaian Jawatan Yang Disandang JUMLAH MARKAH GRED Agihan Markah 50 20 20 10 100 Pasukan Pakaian Seragam No............ Tingkatan: .................................................. ............................. Ta rikh: ............ Jantina: .............................. Disahkan Oleh: ..........................................P............................................ ............................................................................................................................................................... ................................... JOHOR PENILAIAN KEGIATAN KOKURIKULUM TAHUN . ............. .................... 183 .....................................: .....................................

7. 2 hari 4. Menyediakan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum Memberi taklimat kepada semua guru tentang panduan penilaian /cara penilaian Mengedarkan Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum kepada Guru Tingkatan Pastikan Guru Tingkatan mengedarkan kepada pelajar tingkatan masing-masing 2. Mengarahkan pelajar 5 hari berjumpa Guru Penasihat Badan Beruniform/ Persatuan dan Kelab Permainan untuk mendapatkan markah penilaian masing-masing Pelajar menyerahkan Borang Penilaian Aktiviti Ko-Kurikulum yang telah lengkap kepada Guru Tingkatan Guru Tingkatan melengkapkan Borang C apabila menerima Borang Penilaian Aktiviti KoKurikulum daripada pelajar Guru Tingkatan mengenal pasti tahun terbaik Bagi Pelajar T5 dan 6 Atas untuk dijadikan Penilaian Aktiviti Kokurikulum (Borang C) 2 hari 6. 2 hari 8.NORMA KERJA BAGI PENILAIAN KOKURIKULUM (FORMAT B) Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah pelajar mengikut tingkatan. 2 hari 184 . 3 hari 5. 60 minit 3. Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 3 Hari 1.

Pengetua dan GPK KoKurikulum mengesahkan Penilaian tersebut Pastikan Penilaian diedarkan kepada pelajar untuk ditandatangan oleh ibubapa/penjaga Menyediakan Satu salinan Rumusan Keseluruhan Gred Yang Diperolehi mengikut umur. jantina dan bangsa dihantar ke PPD dan JPN 5 hari 10. 2 hari 11. 2 hari 185 .9.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 186 .

0 1. 1.1. 1. 1.6 Pelajar dilarang meninggalkan program tanpa kebenaran. 1. 1.2.2 Semua pelajar mesti mengikuti program yang diadakan diperingkat sekolah kecuali yang diberi pengecualian dengan mengemukakan surat akuan/doktor. 187 .4 Pelajar mesti akur dengan arahan pemimpin/penasihat/guru sewaktu program. 1.8 Pelajar mesti sentiasa menjaga nama baik diri.5 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri masing-masing.7 Pelajar dikhendaki membuat persediaan diri sewajarnya mengikut program yang akan dijalankan/disertai.semakan dan kebenaran.4 Pemimpin/penasihat hendaklah melaksanakan pakej keselamatan sepanjang masa. 1.1.2 Tatacara pemimpin / penasihat / guru 1.1 Pelaksanaan Aktiviti Kokurikulum (Umum) Tatacara pelajar 1.3 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan susunan program dan peraturan.3 Pelajar mesti mematuhi syarat/ peraturan yang ditetapkan untuk pelaksanaan program.1 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan cadangan/perancangan aktiviti kepada SU Kokurikulum untuk perbincangan.1.2. 1.1.1.1 Pelajar mesti mendapatkan kebenaran ibu bapa /penjaga masingmasing. 1.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM 1.1.2. 1.2. 1.2 Pemimpin/penasihat hendaklah menilai peserta yang benar-benar layak.1.keluarga dan sekolah.1.

5 Pemimpin/penasihat hendaklah menyediakan menyerahkan kepada pihak PK Kokurikulum laporan dan 1.2 Meneliti borang yang disediakan/menangani surat kebenaran.11 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamatan diri menjalankan aktiviti dan menggunakan peralatan sukan.6 Pelajar hendaklah memulangkan semula alatan ketempat asal.1.1.2 Pelajar hendaklah memberitahu alatan/kemudahan yang diperlukan kepada guru/pengawas sukan yang bertugas. 1.5 Pelajar hendaklah memeriksa alatan yang akan digunakan. 2.1. 2.1.3.1. 2.2.1.1 Pelajar dilarang masuk ke bilik sukan tanpa urusan/kebenaran.9 Pelajar dilarang mengubah sebarang kedudukan peralatan di dalam Bilik Operasi Sukan tanpa kebenaran.8 Pelajar dikhendaki menulis surat permononan untuk meminjam peralatan dan kemudahan untuk kegunaan masa lain (program/aktiviti).4 Mengenalpasti guru-guru yang menguruskan aktiviti. 2.3 Pelajar hendaklah menandatangani buku pinjaman/pemulangan alatan. 2.0 2.1.1. 2.2.3.1. Alatan Dan Kemudahan Sukan Tatacara pelajar.6 Pemimpin/penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga setiap masa ( meramal risiko ) 1.1 Megambil tahu aktiviti yang diikuti oleh anak jagaan masing-masing.3. 2. 1. 2. 1. 2.10 Pelajar dilarang menggunakan/berada dipadang dan gelanggang pada masa hujan.1. sewaktu 188 .7 Pelajar dilarang membawa peralatan keluar dari Bilik Sukan tanpa rekod. 2.1.3 Peranan ibu bapa 1. 2.1 Penggunaan Bilik Sukan . 2.4 Pelajar mesti menggunakan alatan mengikut arahan/peraturan.1.3.3 Mengenalpasti keperluan anak jagaan sepanjang aktiviti.

1.1.2 2.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. Pemimpin / penasihat / guru boleh mengarahkan mana-mana pelajar untuk mengambil peralatan / kemudahan.1.4 2. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah menyelia / memantau proses yang terlibat ( meminjam dan memulang ). 3. 3. 3.3 2. 3. 3. Pemimpin / penasihat / guru hendaklah memastikan pelajar menggunakan peralatan / kemudahan mengukut peraturan yang betul.12 Pelajar mesti melaporkan kecemasan/kemalangan.5 2.1. Pemimpin / penasihat / guru bertanggungjawab untuk mengambil sebarang langkah berjaga-jaga sewaktu mengunakan peralatan / kemudahan.3 Pelajar mesti melaporkan taraf kesihatan sekiranya merasa tidak selesa sewaktu aktiviti dijalankan.6 Tatacara pemimpin / penasihat / guru. 3.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan.2 Pelajar mesti memakai pakaian dan kasut yang sesuai sewaktu aktiviti dijalankan. 3.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. Pemimpin / penasihat / guru perlu membuat catatan / laporan kemalangan jika ada didalam buku yang disediakan di Bilik Sukan.2 2. 3.1.2.1.1. 3.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan.0 3. kepada guru sekiranya berlaku 2. 189 .1 Sukan Dan Permainan Tatacara pelajar.1.1 Pelajar hendaklah melaporkan taraf kesihatan yang terkini kepada guru sebelum menjalankan sebarang aktiviti.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru.

3 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar (siasat ) tentang taraf kesihatan.1. 4.1.2 3.2.1 Jurulatih / guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual.10 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.4 Jurulatih / guru/ penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 190 .1.1.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kerosakan alat sebelum / semasa digunakan kepada guru/pengawas yang bertugas. 4.1 Pelajar hendaklah memastikan kesihatan diri untuk menjalankan aktiviti dan mengenakan pakaian yang sesuai mengikut aktiviti.2. 4. 3.5 Pelajar hendaklah mematuhi arahan daripada guru / penasihat bila-bila masa.0 4.2. 3. 4.2. Tatacara jurulatih / guru / penasihat.1 Kegiatan Unit Beruniform Tatacara Pelajar 4. 3. 3. 4.2.2 Pelajar hendaklah berada di lokasi / tempat aktiviti pada masa yang ditentukan. 4.1.3 Jurulatih / guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar.1.7 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya alatan yang dibekalkan atau digunakan rosak.2.6 Pelajar hendaklah memastikan alatan yang digunakan tidak rosak dan lengkap.3. 4.1. 3.5 Jurulatih/ guru / penasiha mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan mematuhi peraturan sekolah. 3.2 Jurulatih / guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar.4 Pelajar yang tidak hadir hendaklah dilaporkan segera.3 Ketua / pengerusi hendaklah merekodkan kehadiran. 3.1.

4.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan sebarang kemalangan yang berlaku kepada guru / penasihat. 4.2 Tatacara guru / penasihat

4.2.1 Guru / penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual yang ditetapkan. 4.2.2 Guru / penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 4.2.3 Guru / penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 4.2.4 Guru / penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) tentang taraf kesihatan. 4.2.5 Guru / penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 4.2.6 Guru / penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah

5.0 5.1

Kegiatan Persatuan dan Kelab Tatacara pelajar

5.1.1 Pelajar hendaklah berada di bilik / tempat yang ditentukan tepat pada masa yang ditetapkan. 5.1.2 Setiausaha merekodkan kehadiran ahli. 5.1.3 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai mengikut arahan. 5.1.4 Pelajar hendaklah menunggu arahan guru sebelum aktiviti dimulakan. 5.1.5 Pelajar dilarang melakukan sebarang aktiviti tanpa pengawasan guru. 5.1.6 Pelajar mesti mengikut arahan semasa melakukan aktiviti. 5.1.7 Sekiranya anda merasa tidak selesa atau diluar kemampuan diri semasa aktiviti sila berhenti dan memberitahu kepada guru. 5.1.8 Pelajar mesti melakukan aktiviti dalam kawasan yang ditentukan. 5.1.9 Pelajar hendaklah melaporkan kemalangan yang berlaku kepada guru yang bertugas.

191

5.2

Tatacara penasihat

5.2.1 Penasihat bertanggungjawab menentukan jadual program dan hadir mengikut jadual. 5.2.2 Penasihat hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 5.2.3 Penasihat menentukan objektif aktiviti berdasarkan peralatan dan kemampuan pelajar. 5.2.4 Penasihat hendaklah mengambil berat aduan pelajar ( siasat ) entang taraf kesihatan. 5.2.5 Penasihat mesti mengambil langkah berjaga-jaga yang sewajarnya untuk mengelakkan sebarang kemalangan. 5.2.6 Penasihat mesti memastikan pelajar mengamalkan disiplin yang tinggi dan peraturan sekolah.

6.0 6.1

Kegiatan Luar Aktiviti Gotong Royong Tatacara pelajar

6.1.1 Pelajar hendaklah melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 6.1.2 Pelajar hendaklah memakai pakaian yang sesuai. 6.1.3 Pelajar hendaklah mematuhi arahan dan pembahagian tugas. 6.1.4 Pelajar hendaklah memaklumkan kepada guru sekiranya ternampak binatang / serangga yang ganjil dan berbahaya. 6.1.5 Pelajar hendaklah sentiasa bekerja dalam kumpulan. 6.1.6 Pelajar dilarang bermain dan bergurau dengan peralatan. 6.1.7 Pelajar hendaklah memastikan alatan ang digunakan sesuai dan sempurna. 6.1.8 Pelajar hendaklah melaporkan kepada guru sekiranya peralatan rosak. 6.1.9 Pelajar hendaklah memulangkan semua peralatan yang digunakan. 6.1.10 Pelajar hendaklah membersikah diri selepas tamat program. 6.1.11 Pelajar hendaklah sentiasa mengutamakan keselamatan.

192

6.2

Tatacara guru

6.2.1 Guru perlu peka terhadap semua surat pekeliling berkenaan yang diedarkan. 6.2.2 Guru mesti memahami dan mematuhi sebelum,semasa dan selepas aktiviti dijalankan. tatacara tindakan

6.2.3 Guru hendaklah memeriksa semua peralat yang akan diguanakan. 6.2.4 Guru hendaklah mengagihkan tugas mengikut kemampuan pelajar. 6.2.5 Guru hendaklah merekodkan kehadiran pelajar. 6.2.6 Guru hendaklah mengenalpasti pelajar yang tidak sihat dan bermasalah untuk dikecualikan daripada mengambil bahagian atau meneruskan aktiviti. 6.2.7 Guru hendaklah sentiasa memantau dan membuat penilaian terhadap tugasan. 6.2.8 Guru hendaklah memastikan pelajar sentiasa mematuhi peraturan yang ditetapkan ( peraturan sekolah / aktiviti ). 6.2.9 Guru hendaklah sentiasa memastikan kawasan yang digunakan dalam keadaan selamat dan selesa.

7.0 7.1

Kegiatan Luar Lawatan Sambil Belajar Tatacara pelajar.

7.1.1 Pelajar melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 7.1.2 Pelajar dikhendaki menyediakan pakaian yang secukupnya mengikut aturcara. 7.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan berkaitan. 7.1.4 Pelajar dikhendaki sentiasa menjaga nama baik sekolah. 7.1.5 Pelajar dikhendaki sentiasa peka kepada arahan dan peraturan tempat lawatan. 7.1.6 Pelajar sentiasa berada dalam kumpulan. 7.1.7 Sekiranya pelajar terpisah daripada kumpulan ,tungu di satu tempat dan minta bantuan.

193

7.1.8 Pelajar dikhendaki melaporkan sebarang kecemasan yang berlaku. 7.1.9 Pelajar dikhendaki membuat persediaan awal untuk program lawatan. 7.1.10 Pelajar dikhendaki membuat catatan sepanjang program. 7.1.11 Pelajar dikhendaki menulis laporan/essei selepas program lawatan. Tatacara guru / penasihat

7.2

7.2.1 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan kertas kerja program dan dihantar untuk proses kelulusan pihak pentadbir. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki mendapatkan kebenaran daripada JPNJ. 7.2.2 Guru / penasihat dikhendaki memastikan program berjalan mengikut jadual. 7.2.3 Guru / penasihat sentiasa memantau tentang bilangan pelajar setiap sesi. 7.2.4 Guru / penasihat memainkan peranan untuk memastikan program berjaya. 7.2.5 Guru / penasihat melibatkan pelajar secara aktif dalam setiap atur cara. 7.2.6 Guru / penasihat dikhendaki menyediakan cenderamata untuk tempattempat lawatan ( jika perlu ). 7.2.7 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa mengawasi disiplin pelajar. 7.2.8 Guru / penasihat dikhendaki sentiasa menjaga kebajikan dan kesihatan pelajar. 7.2.9 Guru / penasihat dikhendaki mengambil langkah berjaga-jaga yang tinggi dalam semua perkara ( meramal risiko ). 8.0 8.1 Kegiatan Luar Perkhemahan Tatacara pelajar

8.1.1 Pelajar dikhendaki melengkapkan borang kebenaran ibu bapa. 8.1.2 Pelajar mesti patuh kepada arahan dan berada di tempat yang ditentukan. 8.1.3 Pelajar dikhendaki mematuhi semua syarat dan peraturan yang ditetapkan.

194

8.1.4 Pelajar mesti menyediakan semua peralatan yang diperlukan. 8.1.5 Pelajar mesti menyediakan pakaian secukupnya dan bersesuaian. 8.1.6 Pelajar mendirikan khemah di kawasan yang dikenalpati selamat. 8.1.7 Pelajar dikhendaki membersihkan kawasan persekitaran dan menabur belerang disekeliling khemah. 8.1.8 Pelajar dilarang merosakkan / menebang sebarang pokok / tumbuhan. 8.1.9 Hentikan aktiviti sekiranya cuaca buruk akan berlaku. 8.1.9 Pelajar dikhendaki melaporkan kepada guru sekiranya ada gangguan daripada haiwan liar ,gigitan serangan dan kecemasan. 8.1.10 Sekiranya sakit berterusan keluar dari kawasan perkhemahan untuk mendapatkan rawatan di hospital / klinik. 8.1.11 Pelajar dilarang menjalankan aktiviti di air tanpa pngawasan guru / penyelamat kelemasan. 8.1.12 Pelajar mesti memakai jaket keselamatan untuk menjalankan aktiviti di air. 8.2 Tatacara guru / penasihat

8.2.1 Guru / penasihat perlu ada sijil yang berkaitan untuk sesuatu program . 8.2.2 Guru / penasihat mesti mendapatkan kebenaran daripada pihak yang terlibat. 8.2.3 Guru / penasihat mesti menyediakan syarat, peraturan, senarai keperluan untuk semua aktiviti yang akan dijalankan. 8.2.4 Guru / penasihat perlu membuat kajian / tinjauan tentang kawasan / lokasi aktiviti ( perkhemahan / air ). 8.2.5 Guru / penasihat perlu mengatur pengisian program dengan teliti. 8.2.6 Guru / penasihat perlu menyediakan pembantu / pegawai secukupnya. 8.2.7 Guru / penasihat perlu membuat penyeliaan dan pengawasan rapi. 8.2.8 Guru / penasihat perlu mengambil sebarang langkah berjaga-jaga untuk mengelakkan sebarang kecemasan / kemalangan.

195

9.0 9.1

Perjumpaan Mingguan (Hari Gerak Kerja Kokurikulum) Tatacara pelajar

9.1.1 Pelajar mesti hadir ke sekolah seperti biasa dengan mengenakan pakaian yang dibenarkan / pakaian seragam. 9.1.2 Pelajar mesti melaporkan kehadiran kepada pemimpin / penasihat untuk setiap sesi mengikut jadual. 9.1.3 Pelajar dilarang meninggalkan kawasan sekolah tanpa kebenaran. 9.1.4 Pelajar bertanggungjawab terhadap keselamtan diri masing-masing. 9.1.5 Pelajar hanya dibenarkan makan dikantin pada waktu rehat. 9.1.6 Pelajar hendaklah mematuhi peraturan sekolah. 9.1.7 Pelajar digalakan mengambil bahagian secara aktif dalam aktiviti yang diadakan. 9.1.8 Ketua / pengerusi unit / kelab mesti membuat laporan dan kemaskinikan maklumat perjumapan dalam buku / fail gerko. 9.2 Tatacara Pemimpin / penasihat

9.2.1 Pemimpin / penasihat hendaklah hadir ke sekolah seperti biasa. 9.2.2 Pemimpin / penasihat mesti mengambil kedatangan pelajar setiap sesi. 9.2.3 Pemimpin / penasihat Unit Pakaian Seragam mesti mengenakan pakaian seragam masing-masing atau pakaian yang sesuai untuk penasihat yang lain. 9.2.4 Pemimpin / penasihat mesti mengendalikan perjumpaan mingguan mengikut jadual yang ditetapkan. 9.2.5 Pemimpin/penasihat mesti mengemukakan kepada penyelaras sebelum pelaksanaan. aktiviti/perancangan

9.2.6 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan peraturan sekolah dipatuhi oleh semua pelajar. 9.2.7 Pemimpin / penasihat hendaklah memastikan keselamatan pelajar terkawal sewaktu aktiviti dijalankan.

196

PROSES KERJA PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM DAN SUKAN Pihak Yang Dirujuk Seksyen, Undangundang, Peraturan SPI Bil. 8/1988 Bil. 1/1995 Bil. 3/1995 Bil. 9/2000

Bil

Tindakan

1

Mengadakan peraturan-peraturan PK Kokurikulum keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. Beri taklimat kepada semua PK Kokurikulum pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan kokurikulum SU Kokurikulum dan sukan menepati spesifikasi SU Sukan dan selamat digunakan. Ambil langkah-langkah kese- Guru Penasihat/ lamatan sebelum aktiviti Permainan dijalankan. Awasi penggunaan peralatan oleh Guru Penasihat/ pelajar semasa aktiviti dijalankan. Permainan Lapor kepada guru jika berlaku Guru Penasihat/ Permainan kemalangan. Guru Penasihat/ Permainan Periksa kesihtan pelajar jika serius Guru Penasihat/ Permainan hantar hospital/klinik. Beri rawatan kecemasan. Makluman penjaga. kepada ibu bapa/ Guru Penasihat/ Permainan untuk Guru Penasihat/ Permainan

2

3

4

5 6 7 8 9 10 11 12

Lapor kepada polis membuat tuntutan.

Sediakan laporan polis dan Guru Penasihat/ laporan hospital untuk tuntutan. Permainan Pelajar kembali ke sekolah atau di PK Kokurikulum beri cuti.

197

CARTA ALIRAN DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN MULA Taklimat kepada semua Guru Permainan Taklimat kepada semua pelajar Ganti yang lain Rosak/Bahaya Periksa peralatan Baik/Selamat Ambil langkah-langkah keselamatan semasa aktiviti dijalankan Kemalangan Memastikan peralatan menepati spesifikasi Lapor kepada guru Beri rawatan kecemasan Periksa keadaan pelajar Tidak Ya Bawa ke klinik / hospital Serius/ Tidak Maklumkan bu bapa/Penjaga Tidak Ya Laporan Polis/ Laporan Untuk Tuntutan Laporkan kepada polis Sediakan Laporan Polis dan Hospital Kembali ke sekolah/ Cuti TAMAT   198 .

Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. 9. 8. Makluman penjaga. Lapor kepada guru jika berlaku kemalangan. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. 199 . 3. kepada polis 10. 12. 6. Periksa kesihtana pelajar serius hantar hospital/klinik. Lapor membuat tuntutan. 11.SENARAI SEMAK PROSEDUR KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI KOKURIKULUM Bil 1. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. kepada ibu jika bapa/ untuk Tanda ( _ / ) Catatan 2. 7. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. 4. 5. Beri rawatan kecemasan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Proses Kerja Mengadakan peraturan-peraturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru.

No. SPI Bil. Warta Kerajaan 1956 2.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. SPI Bil. Jil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.11 3.N. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 15.U. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. 18/1998 - 200 . 42.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.

17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 5. 14. 16. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 201 .SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 1. 10. 12. 6. 2. 8. 11. 13. 15. 4. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 3. 9. 7.

SENARAI BORANG-BORANG DALAM MEMASTIKAN KESELAMATAN PELAJAR KETIKA MENJALANI AKTIVITI PERMAINAN Bil. 1 2 3 4 Senarai Borang/Surat Borang Kebenaran Ibu bapa Borang Kebenaran Menjalankan Aktiviti Borang Perakuan Pelajar (MSSM) Surat Akuan Pelajar (Untuk mendapat rawatan) 202 .

Mengikut keadaan pelajar 203 12 . Bil 1 Jenis Kerja Mengadakan peraturanperaturan keselamatan dan memberi taklimat kepada semua guru. kemalangan 2 Hari Sediakan laporan polis dan laporan hospital untuk tuntutan. Beri taklimat kepada semua pelajar semasa perhimpunan/ perjumpaan. Pastikan peralatan sukan dan kokurikulum menepati spesifikasi dan selamat digunakan. Pelajar kembali ke sekolah atau di beri cuti. Lapor kepada guru berlaku kemalangan. Makluman kepada ibu bapa/ penjaga. Ambil langkah-langkah keselamatan sebelum aktiviti dijalankan. jika 2 10 minit 3 Sepanjang masa 4 Sepanjang masa 5 Sepanjang masa 6 7 8 9 10 11 Segera Segera Segera Sejurus selepas pelajar dihantar ke klinik/hospital Lapor kepada polis untuk Sebelum 24 jam selepas membuat tuntutan. Periksa kesihatan pelajar jika serius hantar hospital/klinik. Awasi penggunaan peralatan oleh pelajar semasa aktiviti dijalankan. Beri rawatan kecemasan.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 60 minit Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bergantung kepada jumlah aktiviti dan kemalangan yang berlaku.

Tugas Saya Hari Ini Catatan 204 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Menyediakan sebuah fail kewangan dan juga tempat menyimpan fail. Peralatan kokurikulum dan sukan yang hendak dibeli mestilah mengikut kemampuan dan keutamaan. Mematuhi segala peraturan berkaitan dengan pembelian barangan seperti yang termaktub dalam pekeliling dan perintah am yang berkuat kuasa sekarang. 205 . baucar bayaran. 4.PERATURAN-PERATURAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN 1 2. buku resit. borang pesanan dan bil-bil yang sempurna. Segala dokumen pembelian peralatan hendaklah disimpan dan boleh dikemukakan dengan segera apabila diperlukan. 3.

11. peralatan 3. 13.PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Pembantu Tadbir Kewangan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Seksi. Senarai keperluan mengikut keutamaan. Selenggara urusan penggunaan S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan 206 12. 7. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Undangundang/ Peraturan Bil 1. 8. Proses Kerja Semak rekod-rekod peralatan sukan tahun sebelumnya. 6. Tandatangan pengesahan nota serahan. 4. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. S/U Sukan SU Kokurikulum S/U Sukan SU Kokurikulum Rekod penerimaan barang dalam S/U Sukan buku stok (pen merah) dan SU Kokurikulum simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Terima invois dari pejabat Arahan Perbendaharaan 170 9. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 5. Terima barang dan pastikan kualiti. 10. . Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 2. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan.

dan peminjaman. dan peruntukan/ Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang peralatan. TAMAT 207 . . Bincang jumlah peralatan penyelarasan peruntukan. SU Kokurikulum CARTA ALIRAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN MULA Semak rekod barangan sedia ada Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Koku. Ganti yang lain Rosak/Hilang Periksa barang yang diterima Baik/Cukup Tandatangan serahan. Rekod penerimaan barang dan simpan barang. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. . Bincang mengenai kemampuan kewangan. Dapatkan sebut harga dari pembekal Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. pengesahan nota Terima barang pesanan pembelian Terima invois dari pejabat.

208 . Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. Tandatangan serahan. 14. 11. pengesahan nota 10. Dapatkan pembekal sebut harga dari 3. 8.SENARAI SEMAK DALAM PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil 1. 4. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman. Terima barang dan pastikan kualiti. 7. 6. Terima invois dari pejabat 12. Proses Kerja Semak rekod-rekod tahun sedia ada. Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang 13. peralatan Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 5. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. 9. Senarai keperluan mengikut keutamaan. peralatan Tanda ( _ / ) Catatan Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 2.

Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14. Warta Kerajaan 1956 2. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil. 42. No. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996.11 3.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 18/1998 - 209 .U. 15.N.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L. SPI Bil. Jil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.

10. 6. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 14. 13. 16. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 210 . 11. 1. 2. 5. 9. 15. 4. 12. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatankuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil. 3. 8. 7.

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Bil. 1 Senarai Borang/Surat Borang pesanan 211 .

36 jam 10 minit 2 minggu 9. kuantiti serta spesifikasi barang akur dengan nota serahan. Senaraikan peralatan yang diperlukan setelah berbincang dengan PK Kokurikulum. 10. Terima barang dan pastikan kualiti.NORMA KERJA DALAM PROSES KERJA DALAM PROSEDUR PEMBELIAN PERALATAN KOKURIKULUM DAN SUKAN Masa Yang Diambil 1 jam 1 jam Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja 1. Senarai keperluan peralatan mengikut keutamaan. Bincang mengenai peruntukan/ kemampuan kewangan. 10 minit 10 minit 30 minit 12. Semak rekod-rekod peralatan tahun sedia ada. 30 minit 212 . 4. 3. Bincang jumlah peralatan dan penyelarasan peruntukan. 30 minit 6. 8. 30 minit 30 minit 5. Tandatangan pengesahan nota serahan. Terima invois dari pejabat Rekod penerimaan barang dalam buku stok (pen merah) dan simpan barang Hantar semula invois ke pejabat untuk urusan pembayaran. 2. Dapatkan sebut harga daripada pembekal Isi borang pesanan pembelian peralatan. 7. 11.

213 .13. Selenggara urusan penggunaan dan peminjaman.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 214 .

4 Guru Penasihat 1.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2.3 S/U Sukan 1.1 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pelajaran Johor Mengelola.2 Penyelia Kokurikulum 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah .4 Penyelia Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3. Penolong Membantu menyelia kegiatan kokurikulum Akta Pendidikan Warta 215 .2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.3 Ketua Unit Sukan 3.3 Penyelia Sukan 2.2 S/U Kokurikulum Penyelaras 2. Kelab/Persatuan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.Pegawai Jabatan. Kelab Sukan Permainan 1.5 Guru Rumah Sukan 1. daerahdan negeri. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.6 Guru Pasukan Sekolah 2. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 4 Penolong Kanan.1 S/U Kokurikulum 1.

Kanan HEM.5 Guru Pasukan Sekolah 216 . Guru Kanan Mata Pelajaran Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Pasukan Pakaian Seragam. Kelab Sukan Permainan 4.3 S/U Sukan 4. peringkat sekolah Penyelia Petang.4 Guru Penasihat / Guru Rumah Sukan 4. Kelab/Persatu an.

Tempoh pinjaman adalah tertakluk kepada jangka masa yang dinyatakan dalam permohonan dengan merujuk kepada syarat-syarat yang ditetapkan.2 Keutamaan aktiviti sama ada peringkat kebangsaan. 4. Sebarang kerosakan. Guru-guru Kanan Mata Pelajaran.1 2. Peminjam yang terdahulu memohon diutamakan. guru-guru dan pelajar. 2. Kelulusan pinjaman adalah tertakluk kepada kebenaran daripada pengetua. ketidakcukupan komponen atau peralatan hilang perlu digantikan oleh peminjam. 9. diguna dan dikendalikan dengan cara yang cermat dengan tujuan tidak merosakkan peralatan sama ada dari aspek teknikal dan juga fizikal peralatan tersebut. daerah. 10. Peralatan yang dipinjam perlu digunakan dengan cara dan tujuan yang selamat dan tidak memudaratkan atau membahayakan orang lain. Peralatan yang dipinjam perlu dijaga. Tidak boleh mewakilkan kepada orang lain. Penolong-penolong Kanan. 217 . Setiap peralatan yang dipinjam adalah menjadi tanggungjawab pihak yang meminjam. Peminjam perlu memastikan telah menandatangani buku Rekod Pinjaman Peralatan semasa mengambil dan pemulangan peralatan yang dipinjam. Penyelia Petang. 8. sekolah dan persatuan atau kelab. Keutamaan peminjam iaitu PPD. negeri.PERATURAN-PERATURAN DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN 1. 2. 6. 2. Guru atau peminjam tersebut perlu datang sendiri untuk mengambil peralatan yang dipinjam. 7. Guru atau peminjam hendaklah mengisi Borang Pinjaman Peralatan tiga hari sebelum peralatan hendak digunakan.3 3. Pinjaman peralatan diberikan mengikut keutamaan yang berikut. 5. Unit Kokurikulum berhak mengambil semua peralatan yang digunakan sekiranya didapati peralatan tersebut tidak diurus dengan baik atau digunakan dengan cara dan tujuan yang berbahaya kepada orang lain. Pengetua.

11. 12 Merekodkan pemulangan SU Kokurikulum/ peralatan yang dipinjam dalam SU Sukan buku rekod pinjaman. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 3. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 7. 8. Buku Pengurusan 218 . Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Undangundang/ Peraturan Buku Pengurusan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 6. 2. 10. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan Seksi. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. 5.PROSES KERJA DALAM PENGURUSAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM/ SUKAN Bil 1. Menyediakan borang pinjaman peralatan. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Guru Penasihat SU Kokurikulum/ SU Sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan 9. 4.

13 Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan SU Kokurikulum/ SU Sukan Kokurikulum Sekolah-sekolah negeri Johor. 219 .

CARTA ALIRAN DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN MULA Membuat semakan stok peralatan sukan dan permainan Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan yang ada Menyediakan borang-borang-borang untuk pinjaman peralatan Guru Penasihat mengisi borang pinjaman peralatan Semakan borang pinjaman dan kelulusan meluluskan pinjaman Tidak Lulus Menyerahkan peralatan Rekod pinjaman di dalam Buku Rekod Pinjaman Pemulangan peralatan Ganti yang lain Memeriksa peralatan yang dipulangkan Periksa keadaan alat Baik/Cukup Merekodkan pemulangan peralatan Simpanan peralatan Kelulusan Pinjaman Rosak/Hilang TAMAT 220 .

Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 13. 6.SENARAI SEMAK DALAM PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil 1. 3. 10. 5. Proses Kerja Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. 9. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik an cukup. Menyusun semula peralatan dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 221 . Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. 8. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Menyerahkan alatan yang dipinjam. 11. 4. 12. Tanda ( _ / ) Catatan 7. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. 2.

Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 14.11 3. 15.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN WARTA KERAJAAN 1. 18/1998 - 222 . SPI Bil. Warta Kerajaan 1997 Schools Societies Regulations L.N. No. Jil. 42.179-180 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Warta Kerajaan 1956 2. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. 5/1998 Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. SPI Bil.U.

8. 5. 4. Jawatankuasa Takwim Sekolah AJK Pemilihan Pelajar Cemerlang ( Hari Kecemerlangan Kokurikulum ) Jawatankuasa Pusat Sumber Jawatabkuasa Program Khas Jawatankuasa Perkembangan Staf Sekolah Jawatankuasa Kewangan Sekolah Jawatankuasa Majlis Sukan Jawatankuasa Perkhemahan Bersepadu Jawatankuasa Pengelolaan MSSD/MSSJ/MSSM Jawatankuasa Hari Kokurikulum/Hari Kantin Jawatankuasa Pemantauan Jawatankuasa Program Bersepadu Sekolah Selamat Jawatankuasa Pembangunan. 11. 7. 2. 16. 10. 1. 14. Keceriaan dan Keindahan Sekolah Jawatankuasa Hari Perayaan Sekolah Jawatankuasa yang diarahkan dari semasa ke semasa 223 . 12. 9. 15. 17 Jawatankuasa yang dianggotai Jawatankuasa Majlis Pentadbiran dan Pengurusan Sekolah Jawatankuasa Majlis Kurikulum Sekolah dan Kokurikulum. 13. 6. 3.SENARAI JAWATANKUASA YANG DIANGGOTAI Bil.

1 Senarai Borang/Surat Borang Pinjaman Peralatan 224 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Bil.

1 hari selepas kerosakan dikesan 225 . 5. Guru penasihat mengisi borang pinjaman peralatan. 6. 7. Merekodkan pinjaman peralatan dalam buku rekod pinjaman Guru memulangkan alatan yang dipinjam. Menerima dan menyemak borang pinjaman dan meluluskan pinjaman peralatan. Mengeluarkan surat untuk gantian peralatan jika peralatan itu rosak selepas dipinjamkan. Menyenaraikan dan mempamerkan senarai peralatan. 3.NORMA KERJA DALAM PENGURUSAN PENGURUSAN STOR DAN PINJAMAN PERALATAN KOKURIKULUM / SUKAN Masa Yang Diambil 1 Minggu (2 kali dalam setahun) Sepanjang masa 1 Minggu (pada awal tahun/ ada alat baru) 5 Minit 5 Minit 1 hari Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Mengikut keperluan dan permohonan daripada peminjam. 4. 10. Pastikan peralatan yang diterima dalam keadaan baik dan cukup. Bil Jenis Kerja 1. Menyediakan borang pinjaman peralatan. 1 hari 5 minit 9. Membuat semakan stok peralatan dalam bilik operasi sukan. 8. 2. Memastikan peralatan dalam keadaan baik dan tersusun. Menyerahkan alatan yang dipinjam. Sehari selepas aktiviti tamat 10 minit 11.

Merekodkan pemulangan peralatan yang dipinjam dalam buku rekod pinjaman. Menyusun semula peralatan 5 minit dan pastikan kekemasan bilik operasi sukan 226 .12. 5 minit 13.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 227 .

4 Guru Penasihat 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Mengelola.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam. Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 1.2 Penolong Pengarah (HEM) 3.3 S/U Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah . Kelab/Persatuan. Kelab Sukan Permainan 4. Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 3 Pegawai Jabatan. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1. Penyelia Petang. Penolong Kanan HEM.4 Guru Penasihat 228 2 Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola.6 Guru Pasukan Sekolah 2.1 S/U Kokurikulum 4. Guru Kanan Mata .3 Sukan 2.3 S/U Sukan 4.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.3 Ketua Unit Sukan 3.SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1.4 Penyelia Kokurikulum 4.4 S/U Sukan Daerah 3.5 Guru Rumah Sukan 1.2 Penyelia Kokurikulum 2. Pelajaran Johor 4 Penolong Kanan.1 S/U Kokurikulum 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum di peringkat sekolah dan daerah. daerah dan negeri. Pengetua Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.

Pelajaran 4.5 4.6 Guru Rumah Sukan Guru Pasukan Sekolah 229 .

penyertaan dalam persatuan dan kelab. badan beruniform.U. 1. maka pelaksanaan kokurikulum di sekolah adalah wajib. P. 42/No. Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan akan mengandungi yang berikut:(q) (r) (s) (t) penyertaan dalam sukan dan permainan. {Rujuk Seksyen 18.2 Kegiatan Kokurikulum di sekolah kerajaan dan bantuan kerajaan meliputi kegiatan dalam persatuan yang ditubuhkan di sekolah daripada kategori berikut:(a) (b) (o) (p) (q) mata pelajaran yang diajar di sekolah sebagaimana yang dinyatakan dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997.0 1. Status Pelaksanaan Kokurikulum Sekolah : Sebagai sebahagian daripada Kurikulum Kebangsaan. dan penyertaan dalam kegiatan-kegiatan ditentukan oleh Menteri.0 2. hobi dan rekreasi. sukan dan permainan. atau apa-apa persatuan lain yang diluluskan oleh Pendaftar. 41).U. 11 (Tambahan No.1 2. (A) 531/97.1 Kandungan Kegiatan Kokurikulum Di Sekolah . Perundangan (A). Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} Kegagalan atau keengganan melaksanakan kegiatan kokurikulum di sekolah adalah suatu kesalahan dan apabila disabitkan boleh didenda tidak melebihi lima ribu ringgit atau dipenjarakan selama tempoh tidak melebihi tiga bulan atau kedua-duanya {Rujuk Subseksyen 135(1) Akta Pendidikan 1996 (Akta 550)} dan jika kesalahan itu dilakukan secara 2. (A) 196 bertarikh 21hb. penyertaan dalam badan beruniform.2 230 . lain sebagaimana Rujuk Subperaturan 3(3) dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Kurikulum Kebangsaan) 1997 yang diterbitkan sebagai P. Rujuk Peraturan 4 dalam Peraturan-Peraturan Pendidikan (Persatuan Sekolah) 1998 yang diterbitkan sebagai Warta Kerajaan Jil.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKKURIKULUM Aktiviti Pengurusan : Penubuhan dan Pendaftar Persatuan 1. Mei 1998.

1/1985 KP(BS)8591/Jld. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 1/1986. Seberapa yang boleh. 2000.4 Penyertaan semua guru adalah dikehendaki bagi memastikan keberkesanan pelaksanaan gerak kerja kokurikulum di sekolah. satu kegiatan persatuan atau kelab. Setiap pelajar hendaklah mengambil bahagian sekurangkurangnya dalam salah satu gerak kerja pakaian seragam (badan beruniform). maka apabila disabitkan sedemikian. ketatanegaraan. 2.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. khususnya yang kurang kemudahan untuk menjalankan gerak kerja kokurikulum ini hendaklah menggalakkan pelajar-pelajarnya mengambil bahagian dalam membuat kerja-kerja amal untuk masyarakat setempat.3 Matlamat gerak kerja kokurikulum yang dikehendaki ialah penyertaan oleh setiap orang pelajar yang belajar di sekolah kerajaan atau bantuan kerajaan.2 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 11/(41) bertarikh 15 Januari 1986. {Rujuk Subperkara 5. 2. Januari 1985}. Sehubungan itu kehadiran pelajar dalam aktiviti kokurikulum mestilah direkodkan. Januari 1985}.berterusan. dan satu kegiatan sukan atau permainan.5 Sekolah-sekolah. {Rujuk Subseksyen 135(2) Akta 550}. Rujuk Surat Pekeliling Ikhtisas Bil. 2.1 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.6 Pelaksanaan kegiatan kokurikulum di sekolah hendaklah berasaskan prinsip penyertaan beramai-ramai tanpa ada unsur-unsur diskriminasi atau paksaan dan yang bercanggah dengan Dasar Pendidikan Kebangsaan dan Perlembagaan Negara. KP(BS)8591/Jld. peningkatan penyertaan pelajar-pelajar dalam kegiatan pakaian seragam hendaklah diusahakan. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 16/2000. bergotong royong memperbaiki kawasan sekolah. seseorang itu dikenakan hukuman denda harian yang tidak melebihi lima ratus ringgit sebagai tambahan kepada apa-apa penalti lain yang boleh dikenakan kepadanya di bawah Akta ini berkenaan dengan kesalahan itu. 231 .7 Penyertaan pelajar dalam aktiviti kokurikulum adalah wajib. moral dan sebagainya yang sesuai bagi pendidikan menyeluruh dan pembentukan keperibadian. {Rujuk Subperkara 5. dan dalam pelbagai gerak kerja yang menekankan perpaduan kaum. {Rujuk Subperkara 5. 11(29) bertarikh 2hb. 2. KP(BS)8591/Jld. bagi setiap hari kesalahan itu terus dilakukan. XVI(16) bertarikh 13 Nov. Januari 1985}. 2. 1/1985 KP(BS)8591/Jld. 11(29) bertarikh 2hb. 11(29) bertarikh 2hb.

00 pagi 10.30 ± 12. Buku Laporan Aktiviti GERKO yang telah siap diisi dan ditandatangani oleh AJK dan guru penasihat perlu dihantar ke bilik PK Kokurikulum selewat-lewatnya 3 hari selepas aktiviti dijalankan.00 pagi 8. 3.2.4 3.00 pagi : Perhimpunan Pagi.6 3. Sebarang perubahan tarikh pertemuan akan dimaklumkan oleh PK/SU Kokurikulum. KRS. KP] : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [Pengakap. Jadual Aktiviti GERKO 7. Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti GERKO. Aktiviti GERKO akan dijalankan selama empat jam. KRS.3 dalam Surat Pekeliling Ikhtisas Bilangan 4/1985.2 3.Puteri. PPI.8 Kegiatan kokurikulum di sekolah boleh dilaksanakan dengan menggunakan penglibatan dan kepakaran anggota-anggota masyarakat setempat. PBSM] : Rehat : Aktiviti Gerko Persatuan dan Kelab 3. Rujuk Subperkara 5.00 .1 Menjalankan Gerak Kerja Kokurikulum (GERKO) Aktiviti GERKO akan dijalankan pada setiap hari Sabtu minggu 2.5 3.10. PBSM] : Teori/ Amali [Pengakap.10. Dua jam pertama dikhususkan untuk Unit Beruniform manakala dua jam berikutnya untuk aktiviti Persatuan/ Kelab.30pg 10. Penolong Kanan Kokurikulum. 8591-11(32) bertarikh 2hb Februari 1985.9.2. tidak termasuk waktu rehat.3 3. PKP] : Teori/ Amali [Pandu Puteri. Setiausaha Kokurikulum atau Penyelaras Kokurikulum menyemak dan merekodkan Buku Laporan Aktiviti GERKO.7 9.0 3.3 3. KP. Setiausaha dan Penyelaras Kokurikulum akan membuat pemantauan persatuan/ kelab dan merekodkan kehadiran murid/ guru 15 minit selepas aktiviti GERKO dijalankan.50 .00 .8.30tgh 232 .00 . 4 dan minggu 5 (jika terdapat minggu kelima pada hari Sabtu dalam bulan tertentu) Jumlah perjumpaan atau GERKO minimum 11 kali setahun. : Berkawat/ Bersihkan Kawasan [P. PPI.

No 11 2. Warta kerajaan Jil. Surat Pekeliling Bil 5/1986 Bil 1/1988 Bil 4/1995 Bil 3/1997 Bil 24/1998 233 . 42.FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM PROSES KERJA BAGI PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Proses Kerja Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Penyelaras Kokurikulum Guru Penasihat Guru Penasihat PK Kokurikulum SU Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan 1.

Serahkan Buku Laporan Aktiviti Semak dan rekod Buku Laporan Aktiviti TAMAT 234 .CARTA ALIRAN PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM PERSATUAN DAN KELAB DI SEKOLAH MULA Rekod kehadiran guru Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Kokurikulum Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Melengkapkan Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum.

SENARAI SEMAK TUGAS PROSES KERJA BAGI PENUBUHAN PERSATUAN Bil 1 2 3 4 TINDAKAN Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum TANDA ( / ) CATATAN 5 6 7 8 9 235 .

326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L. 42. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. dan Mengibar Bendera Persekutuan/Bendera Negeri di Sekolah-Sekolah/Maktab-Maktab Perguruan Rancangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP/LCE (termasuk Sabah/ 7. Akta Pelancongan 1957 2. Jil. Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1. 11. SPI Bil 1/1971 3. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196.179-180 Jil. SPI Bil 8/1971 5. Warta Kerajaan 1967 4. 23/1966 2.N. Warta Kerajaan 1956 3. Warta Kerajaan 1998 - SURAT PEKELILING IKHTISAS 1.11 2. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. 27.N.U. SPI Bil 10/1976 - 236 . SPI Bil 4/1975 6. SP µAm Bil. SPI Bil 2/1971 4. Warta Kerajaan 1997 5. No. SPI Bil 8/1975 Lagu Kebangsaan Perkhidmatan Masyarakat dan Muhibah di Sekolah-Sekolah Rukunegara Permainan Menengah Catur di Sekolah-Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan µNegaraku¶ Menyanyi Lagu Kebangsaan/Lagu Negeri.

326/62 Pengelolaan Walkathon Di Sekolah-Sekolah Kawad Kecemasan Kebakaran Di Sekolah Hari Kelepasan Peristiwa P. 3/1981 14. Penubuhan Jawatankuasa Sekolah Sebagai Institusi Masyarakat Rancangan Mencantik dan Mengindahkan Sekolah dan Kawasannya (Landscaping) Larangan ke atas Pemberian Cenderamata. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Mengenai Aktiviti-Aktiviti Kebudayaan Di Sekolah-Sekolah. 3/1982 Hari Kelepasan Peristiwa P. 2/1981 13. 4/1977 9. 4/1984 21.U. SPI Bil. SPI Bil 1/1985 22. Video Game.U. Game Watch¶ Iklan/Tajaan Dalam Majalah Sekolah Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah. 7/1977 10. SPI Bil.Sarawak Junior Certificate Examination) bagi Murid-Murid Tingkatan III ± Garis Panduan. SPI Bil. Perhimpunan Sekolah Perhimpunan Sekolah (Tambahan) Penubuhan Jawatankuasa Bimbingan Pelajar Sekolah. SPI Bil 2/1986 - 237 . SPI Bil. 15. SPI Bil. 4/1983 17. SPI Bil. 7/1983 18. 4/1982 16. SPI Bil. SPI Bil. 4/1984 20. SPI Bil. Rekod Kedatangan dan Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Pelajar. 4/1985 23. SPI Bil 1/1986 25. 5/1985 24.326/62 Ketetapan Masa Di Sekolah-Sekolah Penggunaan Waktu Tidak Mengajar/Waktu Luang (Free Period) Oleh Guru Rancaangan Kegiatan Sekolah Selepas Peperiksaan SRP dan SRP/LCE (Sarawak) bagi Murid-murid Tingkatan III ± Garis Panduan Permainan µPin-table. 8. SPI Bil. 8/1978 11. SPI Bil. SPI Bil. 3/1984 19. 11/1978 12. SPI Bil.

SPI Bil. .26. Senaman Beramai-ramai. 3/1991 39. SPI Bil. SPI Bil 14/1988 - 35. SPI Bil. Syarikat/Badan 27. SPI Bil 1/1989 36. Oleh Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. SPI Bil. Keberangkatan DYMM Sultan/Raja/TYT Yang Di Pertua Negeri Menghadiri MajlisMajlis Rasmi Sekolah.3/1988 - 30. 32. Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan. Panduan Tajaan Oleh Perniagaan Di Sekolah. 5/1986 28. SPI Bil 3/1986 - Penyelarasan Pelaksanaan Kurikulum µPengenalan Kepada Komputer¶ Dan Kegiatan Kelab Komputer Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer Sekolah. SPI Bil 10/1989 37. 8/1988 33. 1/1988 29. 238 . Penggunaan Kemudahan Sekolah Pertubuhan Dan Persatuan Belia. 6/1988 31. SPI Bil. Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah. Program Skim Lencana Anti Dadah Pasukan Berpakaian Seragam Sekolah Menengah (SLAD). Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Perekacipta Sekolah. Penceramah Jemputan Untuk Majlis Dan Aktiviti Agama Islam Di Sekolah. SPI Bil.Pelaporan Kejadian Tidak Diingini Di Sekolah.Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah. SPI Bil 10/1988 34. 1/1991 38.7/1991 41. SPI Bil. Aturcara Majlis Rasmi Sekolah. 7/1988 - Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil 4/1991 40. 9/1991 . SPI Bil.

SPI Bil. SPI Bil. Pengiktirafan Persatuan Seni Bela Diri Sebagai Pasukan Pakaian Seragam Sekolah Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab/Persatuan (PS. 6/1997 - 239 . 6/1994 - Panduan Penubuhan Dan Persatuan Silat Sekolah. 7/1995 48. SPI Bil. Amalan Kebersihan Di Sekolah. SPI Bil 9/1995 . SPI Bil. 1/1995 - 45. Penampilan Diri Pelajar. Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Badan Induk Sukan Sekolah Selepas Bagi Murid-Murid Dan 44. Program Dan Aktiviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar Dan/Atau Pungutan Wang. Tatacara Mengenakan Tindakan Dan Hukuman Terhadap Pelajar-Pelajar Sekolah. Perlaksanaan Kadet Remaja Sekolah (KRS). 3/1995 - 46. 54.77280) Taekwando/Seni Mempertahankan Diri. Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. 3/1997 - 55. SPI Bil. SPI Bil. PUP Bil 2/1997 Sikap Mengutamakan Keceriaan Kebersihan Di Kalangan Pelajar. Pelaksanaan Skim Takaful Kemalangan Diri Berkelompok Bagi Semua Pelajar Sekolah Kerajaan Dan Bantuan Kerajaan. 2/1997 53.42. SPI Bil. 4/1992 43. SPI Bil. 8/1995 - 49. 4/1995 47. SPI Bil. SPI Bil. Pengurusan Usaha Menanam Semangat Patriotisme Di Kalangan Pelajar Dan Senaman Ringkas Dalam Bilik Darjah. SPI Bil.Rancangan Kegiatan Peperiksaan UPSR Tahun 6.1/1996 51. SPI Bil. - 50. Kekemasan Dan Kerapian Berpakaian. 2/1996 52.

5/1998 - Mempergiat Dan Memperluas Program Dan Aktiviti Pertanian Di Sekolah. SPI Bil 7/2000 66. Penglibatan Guru dan Murid dalam aktiviti Pasukan Pakaian Seragam anjuran agensi kerajaan dan pertubuhan bukan kerajaan. SPI Bil. 2/1999 63. Panduan Penubuhan Dan Pengurusan Kelab Komputer/ Teknologi Maklumat Sekolah. Lawatan Pendidikan Persekolahan. SPI Bil. SPI Bil.56. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Tambahan Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. Murid Di Hari 59. 9/2000 - 68. SPI Bil. SPI Bil. Garis Panduan Pengendalian Aktiviti Sokongan Bahasa Inggeris Di Sekolah. Keselamatan Diri Murid Dalam Perjalanan Pergi Dan Balik Sekolah. SPI Bil. Mencegah Kebakaran Di Sekolah. 12/2000 70. Panduan Keselamatan Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani Dan Kesihatan Serta Kegiatan kokurikulum Dan Sukan Di Dalam Dan Di Luar Kawasan Sekolah. SPI Bil. 1/1999 62. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. SPI Bil. 240 . 13/2000 - Pendaftaran Kegiatan Seni Bela Diri Di Sekolah-Sekolah. 2/1998 57. 18/1998 60. 8/2000 67. SPI Bil. SPI Bil 24/1998 - 61. SPI Bil. Penggunaan Budi Bicara Ketika Mengambil Tindakan. 8/1999 65. Penubuhan Kelab Pencegahan Jenayah Di Sekolah Menengah. Penggunaan Barang Permainan Elektronik Robot Kit Di Sekolah Menengah. Penganjuran Program Motivasi Di Sekolah. 7/1999 64. Akta Pendidikan 1996 dan PeraturanPeraturan Di Bawah Akta Pendidikan 1996. 9/2000 - 69. 3/1998 58.

SPI Bil. SPI Bil. Panduan Menggalakkan Kerjasama Dan Sumbangan Pihak Luar Dalam Program Teknologi Maklumat Dan Komunikasi Di Sekolah. 16/2000 - Sambutan Hari Kemerdekaan Peringkat Sekolah. Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 76. 18/2000 75. SPI Bil. 20/2000 77. SPI Bil. 19/2000 - Penggalakan Aktiviti Fotografi Di Kalangan Murid Sekolah. 5/2002 - 241 . Panduan Penubuhan Persatuan Agama Bukan Islam Di Sekolah-Sekolah. Penubuhan Kelab Sekolah-Sekolah. 17/2000 74. SPI Bil.71. SPI Bil. Rukun Negara Di 73. 14/2000 72. SPI Bil. Salah Laku Memasukkan Unsur Politik Dalam Soalan Peperiksaan/Ujian Di Sekolah Dan Perbuatan Menghasut/ Meracuni Fikiran Pelajar Membenci Kerajaan.

Senarai Borang/Surat Buku Laporan Aktiviti Kokurikulum Borang Pemantauan Aktiviti Kokurikulum 242 . 01. 02.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI TUJUAN PENUBUHAN DAN PENDAFTARAN PERSATUAN Bil.

FAIL MEJA PENGURUSAN KOKURIKULUM NORMA KERJA PEMANTAUAN GERAK KERJA KOKURIKULUM Jumlah Unit Yang Boleh Masa Yang Dijalankan Dlm Diambil Seminggu Mengikut 5 minit Bilangan Persatuan Dan Kelab 10 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 selepas aktiviti Mengikut bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 15 min it selepas Mengikut aktiviti bermula Bilangan Persatuan Dan Kelab 30 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab 3 hari selepas Mengikut aktiviti Gerko Bilangan Persatuan Dan Kelab 120 minit Mengikut Bilangan Persatuan Dan Kelab Bil Jenis Kerja 1 2 Guru-guru merekodkan kehadiran Perhimpunan Pagi 3 Gerak Kerja Kokurikulum Unit Beruniform Pemantauan Gerak Kerja Unit Beruniform Gerak Kerja Kokurikulum Persatuan dan Kelab Pemantauan Gerak Kerja Persatuan dan Kelab Lengkapkan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Penyerahan Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum Semak dan rekod Buku Laporan Gerak Kerja Kokurikulum 4 5 6 7 8 9 243 .

Tugas Saya Hari Ini Catatan 244 .SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil.

Pelajaran Johor 4. Mengelola. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah . Penolong Kanan. Kelab Sukan Permainan 4.4 Guru Penasihat 4.2 Penolong Pengarah (HEM) 3. Pengetua Tugas PegawaiPegawai lain yang ada hubungan serta Jenis hubungan 1.6 Guru Pasukan Sekolah 2.3 S/U Sukan 1.3 S/U Sukan 4. Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas 3. Pegawai Pelajaran Daerah Mengelola. Pegawai Jabatan.5 Guru Rumah 245 Tugas dan Tanggungjawab Memastikan pelaksanaan dasar Kementerian Pelajaran dalam bidang kokurikulum dilaksanakan.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.2 Penyelaras Pasukan Pakaian Seragam.1 S/U Kokurikulum 4.1 S/U Kokurikulum 1.2 Penyelia Kokurikulum 2.3 Penyelia Sukan 2. Penolong Kanan HEM.5 4.4 S/U Sukan Daerah 3. Kelab/Persatuan.5 Guru Rumah Sukan 1. Memantau dan Menyelia kegiatan kokurikulum diperingkat sekolah dan daerah.4 Penyelia Kokurikulum 3.3 Ketua Unit Sukan 3.4 Guru Penasihat 1.1 Ketua Sektor Pembangunan Dan Kemanusiaan 3. Kuasa Yang diberi Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Ikhtisas 2.1 Penolong Pegawai Pelajaran Daerah (HEM) 2. Kelab Sukan Permainan 1. Kelab/Persatuan. Penyelia Petang. Guru Kanan Mata Membantu menyelia kegiatan kokurikulum peringkat sekolah Akta Pendidikan Warta Kerajaan Surat Pekeliling Iktisas .SENARAI TUGAS/KUASA DAN HUBUNGAN PEGAWAI DENGAN PEGAWAI LAIN Unit : Kokurikulum Jawatan : Penolong Kanan Kokurikulum Tugas Pegawai Atasan Yang Ada Hubungan 1. daerahdan negeri.

Pelajaran 4.6 Sukan Guru Pasukan Sekolah 246 .

Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Berdasarkan Perincian Hari Persekolahan Mengikut Penggal dan membuat keputusan untuk :2. Takwim Sekolah didokumentasikan dalam Diari Sekolah. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah.PERATURAN-PERATURAN PENTADBIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM 1. 247 . 2.1 menentukan tarikh pendaftaran murid 2. 7.6 menentukan tarikh penghantaran markah peperiksaan dan kad laporan 2.7 menetapkan tarikh aktiviti-aktiviti sekolah 2.5 menentukan tarikh peperiksaan dan ujian sekolah 2. 5. Menubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan.4 menentukan tarikh sukan tahunan sekolah 2. 6.9 mengambil kira cuti-cuti umum dan peristiwa. Menyusun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh -tarikh yang telah ditetapkan.8 mengenal pasti tarikh perayaan untuk pelbagai kaum dan agama 2. 4. Mengadakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah setelah menerima Akta Pendidikan 1996 Peraturan-Peraturan Pendidikan (Penggal Institusi Pendidikan Tahun berkenaan). Menetap dan menentukan Takwim Sekolah.2 menentukan tarikh mesyuarat staf / staf sokongan 2.3 menentukan tarikh mesyuarat Jawatankuasa Kurikulum / Kokurikulum/Disiplin 2. 3.

PK Kokurikulum SU Kokurikulum SU Sukan PK Kokurikulum Pengetua PK Kokurikulum PK Kokurikulum SU Kokurikulum PK Kokurikulum 4. 248 . Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. Bil 1. 2. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 5. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. Proses Kerja Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 7. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 6. PK Kokurikulum 3.PROSES KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Pegawai Yang Meluluskan / Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Seksi Undangundang / Peraturan Buku Panduan Pengurusan Kokurikulum.

CARTA ALIRAN DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH MULA Tubuhkan Jawatankuasa Takwim Sekolah Adakan Mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti yang dirancang mengikut tarikh-tarikh yang ditetapkan Semak draf dan buat pindaan jika perlu Ya Tidak Perlu Pindaan atau Tidak Menetapkan dan menentukan Takwim Sekolah Dokumentasikan Takwim dalam Diari Sekolah Takwim/ Diari sekolah diedarkan kepada guru dan staf sekolah TAMAT 249 .

Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. Tandakan ( ¥) Catatan Tindakan Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu.SENARAI SEMAK DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Bil. 250 . 3. 5. 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 4. 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. 2. Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah. 7.

179-180 Jil. No.N. Akta Pelancongan 1957 2. Warta Kerajaan 1997 5. Bil. (A) 531 dalam Akta Pendidikan 1996 bertarikh 31 hb Disember 1996 Pemberitahu Undang-Undang 196. Warta Kerajaan 1998 - 251 .326 Peraturan-Peraturan Sekolah) 1956 (Kursus Pengajian WARTA KERAJAAN 1 Warta Kerajaan 1950 Registration of Schools Ordinance 1950 Schools Societies Regulations L.U. Warta Kerajaan 1967 4. Warta Kerajaan 1956 3.N. 27. 42. Jil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN YANG DIPERLUKAN AKTA PENDIDIKAN 1.11 2. bertarikh 28 Disember 1967 Peraturan-Peraturan Kokurikulum Kebangsaan P. Akta Pelajaran 1961 Pemberitahuan Undang-Undang L. 11.

60 minit 3.NORMA KERJA DALAM PERANCANGAN TAKWIM KOKURIKULUM SEKOLAH Jumlah Unit Yang Boleh Dijalankan Dlm Seminggu Bil Jenis Kerja Masa Yang Diambil 1. Adakan mesyuarat Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah Susun aktiviti-aktiviti sekolah mengikut tarikh-tarikh yang telah ditetapkan. Menetap dan menentukan Takwim Sekolah. 5. 3 hari 4. Menyemak draf dan membuat pindaan sekiranya perlu. 6. Diari Sekolah diedarkan kepada semua warga sekolah. 2 hari 60 minit 2 hari 7. Tubuhkan Jawatankuasa Induk Takwim Sekolah yang terdiri daripada :y Pengetua y Penolong Kanan (P) y Penolong Kanan (HEM) y Penolong Kanan Kokurikulum y Guru-guru Kanan. 3 hari 2. 15 minit 252 . Takwim Sekolah di dokumentasikan dalam diari Sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN NAMA : JAWATAN : TARIKH : Bil. Tugas Saya Hari Ini Catatan 253 .

Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. iv. 3. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 5. 1. Setiausaha 254 . v.AKTIVITI 1 : HARI KEUSAHAWANAN / KANTIN PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/ Dirujuk Mengemukakan surat mohon Pengetua kebenaran melaksanakan aktiviti PK Kokurikulum kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. ii. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Surat mohon bantuan pegawai. Proses Kerja Setelah kelulusan diterima. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program i. Setiausaha 4. Seksi Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Surat meminjam alatan. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke2. Surat mohon sumbangan/tajaan. 9/1991 SPI Bil 9/2000 SPI Bil 10/1989 Bil. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama.Borang penyertaan. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Pengetua PK Kokurikulum AJK Pelaksana. 6. 2. iii.

cadangan. 10. semasa dan selepas program. Hantar Laporan kepada pengetua. Mesyuarat post mortem dan laporan. penambahbaikan dan penyata kewangan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Setiausaha 255 . Sebelum. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha Bendahari Setiausaha 9. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima. Setiausaha 12. komen.7. Setiausaha 8. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. 11. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.

CARTA ALIRAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes u arat J/kuasa 2 Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa £ £ Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¢ Mes uarat J/kuasa ¡ 256 .

Surat meminjam alatan. v.SENARAI SEMAK PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN/KANTIN BIL 1 TINDAKAN Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. Surat mohon sumbangan/tajaan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. iv. ii. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Surat mohon bantuan pegawai.Borang penyertaan. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. iii. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Setelah kelulusan diterima. 7 8 257 .

9 Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. semasa dan selepas program. penambahbaikan dan penyata kewangan. cadangan. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. komen. 10 11 12 258 . Sebelum. Hantar Laporan kepada pengetua. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Mesyuarat post mortem dan laporan.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Bil 1 2 Dokumen SPI Bil. 9/1991 SPI Bil 9/2000 Perkara Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan ke Upacara Sekolah / Institusi pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah 3 SPI Bil 10/1989 259 .

Mengagihkan kupon kepada para guru Memungut wang jualan kupon. Menjual kupon tambahan pada Han Terbuka dan Han Keusahawanan 2. Pameran mencari. 260 . Kolej Komuniti. Gerai dan Khemah menyewa/meminjain dan menguruskan pemulangan khemah danpada pihak individu atau Majlis Daerah menyusun atur khernah mengikut plan yang dicadangkan. persatuan atau unit beniniform yang menjalankan perniagaan selepas tamat urusniaga menyediakan baucer bayaran kepada unit kokurikulum semasa penyerahan wang hasil jualan 3. Bendahari menyimpan wang hasil jualan kupon menukarkan hasil jualan dengan wang tunai kepada kelab.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Kupon Pameran Pendaftaran gerai Gerai dan Khemah Sambutan dan Kawalan Kebersihan Promosi dan Siaran Bidang Tugas AJK 1. memilih dan menguruskan jenis pameran yang bersesuaian contohnya polis trafik. Kolej Swasta dan sebagainya. Memasang banting pada khemah 4. AJK Kupon menyediakan kupon untuk digunakan semasa had keusahawanan mengagihkan kupon kepada para pelajar mengikut kelas masingmasing. dan kelas-kelas dan guru-guru Menyerahkan wang jualan kupon kepada bendahani.

Penyerahan Buku Pelaporan Kemajuan Pelajar memastikan kelas bersih. Pendaftaran Gerai memastikan setiap unit kokurikulum mengambil bahagian dalam perniagaan memungut wang deposit kebersihan dan sewaan gerai serta serahkan kepada bendahani mengundi tapak gerai memastikan hanya pelajar terlibat sahaja boleh berada di gerai untuk mengelakkan sebarang kemungkinan. tersusun dan berlabel dengan kelas masingmasing sebelah depan sesi pagi dan belakang sesi petang pastikan buku pelaporan kemajuan pelajar siap mengikut tarikh yang telah ditetapkan 8. Kebersihan memastikan setiap gerai mengamalkan kebersihan memastikan para pelajar membuang bekas makanan ke plastik atau tong sampah yang disediakan di kantin. Sambutan dan Kawalan menyambut ibu bapa yang hadir dan membantu menunjukkan kelas anak mereka Bantuan danipada para pengawas pagi dan kadet polis diperlukan.5. Bantuan pengawas petang diperlukan 7. Promosi dan Siaraya menyediakan 2 keping kain rentang untuk dipasang di pintu hadapan sekolah danjugajalan masuk ke sekolah bantuan persatuan seni visual diperlukan 261 . 9. 6.

Borang Pendafaran Gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pendaftaran gerai Nama: ________________________________________ Unit: ________________________________________ Bersama ini disertakan bayaran sewa gerai sebanyak RM 10. Tandatangan: _______________________ Tarikh: ___________________ Tandatangan AJK Pendataran gerai: _____________________________ Tarikh: _________ Permohonan diterima/tolak kerana: _________________ ________________ Nombor gerai: __________________________________ ( Untuk diisi oleh Pendaftaran gerai) 2.00. 262 . Kupon Jualan SAH 30 JUN 2005 SAHAJA SAH 30 JUN 2005 SAHAJA Catatan: Kupon hanya sah pada tarikh dinyatakan sahaja.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN 1. Kupon yang tidak digunakan tidak boleh dikembalikan.00 dan cagaran kebersihan sebanyak RM 10.

tangan: ««««««««« 263 . Borang Pemarkahan gerai SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS HARI KANTIN DAN KEUSAHAWANAN 2005 Borang Pemarkahan gerai Unit: ________________________________________ Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Keceriaan Susun atur Aspek Markah Markah maksimum 10 M 10 M 10 M 10 M 20 M 10 M 10 M 10 M 10 M Catatan Persembahan jualan Hiasan Kebersihan kawasan Kebersihan jualan/makanan Tarikan Gerai Kesesuaian jualan Promosi JUMLAH MARKAH Pengadil:««««««««««««««t.3.

Jalan Muar. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di __________________________________ ____ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Johor. 3.4. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. terima kasih.2.1. Sekian. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Tuan. Kad Pengenalan) 264 . Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu.

5. 265 . Tandatangan Penerima:«««««««««««««««««««««««««. BILANGAN KUPON BILANGAN RM 1 50 SEN 10 SEN JUMLAH NILAI BAYARAN Berikut adalah bilangan kupon dan nilai kupon yang telah di terima untuk ditunaikan. BORANG TUNTUTAN BAYARAN TUNAI (Borang ini hendaklah diisi dalam 2 salinan) UNIT:«««««««««««««««. Borang Serahan Kupon Bil: «««««. Penerimaan kupon: Adalah diakui bahawa bilangan kupon dan nilai yang di atas adalah benar dan bayaran sebanyak RM «««««««««««««. Catatan: Guru Penasihat:««««««««««««Tandatangan:««««««.. telah dijelaskan.

Baucer Bayaran Tunai BAUCER BAYARAN TUNAI KUPON T. Tangan Penerima Bayaran Bil Unit Jumlah Bayaran (RM) JUMLAH 266 .6.

5 2 hari 6 Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan pengerusi jawatankuasa kecil. Mengeluarkan surat-surat berkaitan perlaksanaan program : i. Setelah kelulusan diterima. Surat meminjam alatan. surat pelantikan AJK diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Penambahbaikan dan pindaan 3 jam 267 . Surat mohon sumbangan/tajaan. Masa yang diambil 1 minggu 2 3 hari 3 3 jam 4 Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa 3 jam kali ke-2.Borang penyertaan. iv. ii. iii. v. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan. Surat mohon bantuan pegawai.NORMA KERJA BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja.

cadangan. Mesyuarat post mortem dan laporan. Sebelum. 2 jam 8 2 hari 9 1 hari 10 1 minggu 11 1 minggu 268 . semasa dan selepas program. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masing-masing dilaksanakan dalam tiga fasa. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan.sekiranya perlu bersama alternatif. penambahbaikan dan penyata kewangan. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. 7 Surat perasmi dan jemputan VIP diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. komen. Setiap AJK perlu mengikuti senarai semak tugas masingmasing berdasarkan tugas yang diterima.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM HARI KEUSAHAWANAN / HARI KANTIN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 269 .

1/1995 SPI Bil.AKTIVITI 2: MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB PROSES KERJA Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua PK Koko/ Pengetu Pendaftar sekolah JPN Ibu pejabat Kontijen Polis Negeri.9/2000 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil 7/1983 Sessi Undangundang / Peraturan SPI Bil. PK Koko / Pengetua Penyelaras Guru Penasihat PK Koko PK Koko SPI Bil. 3/1997 Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem 270 .

CARTA ALIRAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Mula Penyediaan kertas konsep / kerja Tak lulus Kebenaran pengetua Lulus Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat 271 .

Pelaksanaan program Penilaian dan Postmortem Tamat 272 .

SENARAI SEMAK TUGAS MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 9 Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Penilaian Postmortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 273 .

9/2000 ( Tambahan ) SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK Dikalangan Guru Penasihat Ketua-ketua kumpulan / kawasan kerja 274 .9/2000 5 SPI Bil.1/1995 Perkara Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Melibatkan Murid-Murid Sekolah Program dan Akriviti Sekolah Yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 3 Dokumen SPI Bil 7/1983 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah 4 SPI Bil. 3/1997 SPI Bil.

Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB 1.1. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Tuan. Johor. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. Pertandingan / Kegiatan _______________________ _____________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. 3. terima kasih. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.3. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar. Kad Pengenalan) 275 . 85300 Labis.

Kad Kutipan Bayaran Minggu Kerja Bil Kad:«« PERSATUAN PENGAKAP SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS MINGGU KERJA PENGAKAP 2005 Nama Kumpulan: ««««««««««««. 4:««««««««««««««. Nama Ahli: 1:. Nama Bayaran T. Sila berikan kerja yang bersesuaian dengan bayaran upah yang berpatutan. «««««««««««««« 2:.tangan Bil JUMLAH Pelajar yang membawa kad ini adalah ahli Pengakap yang dibenarkan untuk menjalankan minggu kerja amal bagi mengutip sumbangan untuk aktiviti Persatuan Pengakap bagi tahun 2005.2.. 5:««««««««««««««. Segala sumbangan ikhlas tuan/puan didahului dengan ucapan terima kasih «««««««««««««« ( Guru Pengakap) Disahkan Oleh: ««««««««« (Pengetua) 276 .. «««««««««««««« 3:««««««««««««««.

Borang Serahan Wang Kutipan.3. Bil: «««««. SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG SERAHAN KUTIPAN MINGGU KERJA UNIT PENGAKAP 2005 Bil Nama Kumpulan Amaun RM Tandatangan JUMLAH Penerima: ««««««««««««« T. Tangan: «««««««« (Penasihat Pengakap) 277 ..

NORMA KERJA BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB Bil 1 2 Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Perlantikan / menyuarat Jawatankuasa Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mendapatkan permit Mesyuarat Jawatankuasa Induk Taklimat pelaksanaan kepada peserta yang terlibat Pelaksanaan program Masa yang diambil 2 minggu 3 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 3 3 minggu 4 5 6 3 minggu 3 jam 2 jam 7 Mengikut keperluan (Bergantung kepada permit) 1 minggu 1 minggu 8 9 Penilaian Postmortem 278 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MINGGU KERJA PERSATUAN/BADAN BERUNIFORM/ KELAB NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 279 .

9/1991 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. Raptai Persediaan JK sebelum program dijalankan Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Upacara / Istiadat Kawalan dan penjagaan tempat Perjalanan program Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 7 8 9 10 11 12 13 14 GPK Koko GPK Koko 15 16 280 . 9/2000 (Tambahan) Bil 1 2 3 4 5 6 Proses Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2. 23/1996 SPI Bil.AKTIVITI 3: PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan / Di rujuk Pengetua Pengetua / PPD Sessi Undangundang / Peraturan Surat Pekeliling Am Bil. 4/1975 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 10/1989 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 8/1975 SPI Bil. 3 «.

CARTA ALIRAN PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM MULA Penyediaan kertas konsep / kerja TIDAK DILULUSKAN YA Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa Kecil Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Perjalanan program 281 .

Mengemas Penilaian / post-mortem TAMAT 282 .

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 9 10 11 12 13 14 15 16 283 . Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja. 3 «.SENARAI SEMAK TUGAS PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil TINDAKAN 1 Penyediaan kertas konsep / kerja 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

9/2000 (Tambahan) 284 . 10/1989 SPI Bil. 9/2000 11 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Bil 1 2 3 Dokumen Surat Pekeliling Am Bil. 23/1996 SPI Bil. 4/1975 SPI Bil. 8/1988 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. 8/1975 Lagu Kebangsaan Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ Nyanyian Lagu Kebangsaan / Lagu Negeri dan Mengibar Bendera Persekutuan / Bendera Negeri Di Sekolah-sekolah / Maktab-Maktab Perguruan Larangan Ke Atas Pemberian Cenderamata Panduan Tajaan Oleh Syarikat / Badan Perniagaan Di Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-Orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah / Institusi Pendidikan Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Perkara 4 5 6 7 8 9 SPI Bil. 9/1991 10 SPI Bil. 3/1991 SPI Bil. 1/1986 SPI Bil.

2. 6.Jemputan .Lain-lain AJK yang difikirkan perlu.Hadiah dan Cenderamata . 5.Juru acara .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM 1.Pembaca doa .Penginapan .Pertandingan .Pealatan .Jamuan . 285 .Perasmian pembukaan/penutup .Sambutan .Pendaftaran . 4.Protokol .Ceramah .Siaraya .Urusetia . Pengerusi Naib Pengerusi Penyelaras Setiausaha Bendahari AJK Kecil . 3.

Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. Borang kebenaran ibubapa: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua.1. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 85300 Labis. Tuan. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Jalan Muar. Sekian. 3. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2.1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. terima kasih. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan.4. Johor. Kad Pengenalan) 286 . Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di _______________________ _______________ pada __________________________ hingga ____________________ 1.

Kp. Jawatan Pencapaian Pencalonan 2 Sumbangan Ulasan Guru Penasihat Adalah diakui bahawa keterangan di atas adalah benar. 287 . T. Nama: ««««««««««««««««.2. Borang Pencalonan Pelajar Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum BORANG PENCALONAN PELAJAR CEMELANG KOKURIKULUM ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 NAMA UNIT: ««««««««««««««««««««««« Pencalonan 1 Nama Tingkatan No. tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««« Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan kepada Setiausaha Pengelola Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum 2 minggu sebelum majlis diadakan.

Tandakan ( / ) pada ruang yang berkenaan. Tarikh : ___________________________ 288 . Borang Pencalonan Unit Kokurikulum Cemerlang SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN CHAAH SEGAMAT .3. JOHOR. Semakan Fail / Buku Persediaan dan laporan aktiviti. 1 KALI 2 KALI 3 KALI Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ Tarikh : __________________________ ( 5 % ). BORANG PENARAFAN/PRESTASI UNIT KOKURIKULUM 2004 NAMA UNIT KOKURIKULUM : GURU PENASIHAT : _________________________________( K ) ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ ____________________________________ _______________ _____________________ Sila lengkapkan maklumat di bawah . Pendaftaran SUDAH BELUM B. A. ( 15 % ).

C. SEKOLAH MSSD MSSJ MSSM JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ JUMLAH PELAJAR TERLIBAT : _______ D. Laporan program / tugasan / pertandingan. 289 . ( 20 % ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ Kejayaan / pencapaian cemerlang. Mengelolakan dan menyertaikan pertandingan peringkat sekolah/MSSD/MSSJ/MSSM ( 50 % ). Program yang dirancang dan dilaksanakan ( 10 % ) Program / aktiviti yang dirancang ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ ______________________________________ ___________________ _________________________________ ________________________ Program / aktiviti yang dilaksanakan ( sila nyatakan ) _________________________________ ________________________ _________________________________ ________________________ E.( pencapaian tertinggi ) _________________________________ ________________________ __________________________________ _______________________ ( Ketua Penasihat Unit/Kelab/Persatuan ) Tarikh : * Sila kepilkan lampiran sekiranya ruangan tidak mencukupi.

4. Bilangan Sijil Penghargaan : «««««««««« Bilangan Sijil Kecemerlangan:«««««««««. Catatan: Pelajar yang mewakili sekolah ke peringkat Daerah layak menerima sijil penghargaan dan pelajar yang mendapat tempat atau mewakili Daerah dan seterusnya layak menerima sijil Kecemerlangan. Guru Penasihat: «««««««««««T.. Borang Senarai Penerima Sijil Penghargaan / Kecemerlangan SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PERMINTAAN SIJIL PENGHARGAAN / KECEMERLANGAN HARI ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit: «««««««««««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan Jenis Sijil Catatan: Borang ini hendaklah diserahkan untuk permintaan sijil 2 minggu sebelum acara dijalankan. 290 . Tangan: ««««««««« Tarikh: ««««««««««««««««.

Borang Pengeluaran Sijil SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS BORANG PENYERAHAN SIJIL-SIJIL Bilangan Sijil Penghargaan Kecemerlangan Bil Nama Unit JUMLAH 291 .5.

Tingkatan «««««««««««« (T. tangan PK Koko) Tarikh: ««««««« 292 .6. Borang Keputusan Rasmi Anugerah Kecemerlangan Kokurikulum KEPUTUSAN RASMI PENCALONAN ANUGERAH KECEMERLANGAN KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Unit Pakaian Seragam Cemerlang Nama Tingkatan Unit Unit Sukan dan Permainan Nama Tingkatan Unit Unit Kelab dan Persatuan Nama Tingkatan Unit Pasukan Sekolah Nama Unit Pelajar Cemerlang Kokurikulum Nama Lelaki Perempuan Anugerah Kepimpinan Pelajar Nama Adalah disahkan bahawa pencalonan di atas adalah benar dan dipesetujui.

Tempah tapak aktiviti / peralatan Terima borang penyertaan Raptai Penyediaan Pentadbiran Aktiviti Penyediaan tempat 1 jam 3 jam 3 jam 3 jam 9 10 11 12 13 14 3 jam 3 jam 1 jam Perlaksanaan tugas-tugas AJK mengikut perancangan / senarai tugas yang ditetapkan Aktiviti mengemas Penilaian / post-mortem 2 jam 1 minggu 15 16 293 . 3 «. Untuk membincangkan perkembangan majlis dan mendapatkan laporan JK kerja.NORMA KERJA BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep / kerja Masa yang diambil 1 Minggu Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Mendapatkan kebenaran atau 2 jam maklumat bertulis Menetapkan Tarikh Tempah bilik mesyuarat Mesyuarat Jawatankuasa Induk Mengedarkan borang penyertaan Mesyuarat Jawatan Kuasa Kecil Mesyuarat Jawatan Kuasa Induk Kali ke 2.

SPI Bil 8/1988 SPI Bil. PPD / JPNJ 4. Guru Penasihat 6. Guru Penasihat SPI Bil 1/1989 7. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Pengetua. 8.AKTIVITI 4: PENGELOLAAN LAWATAN DAN PELANCONGAN PROSES KERJA GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957. Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 2. 1. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. 12/2000 SPI Bil. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Guru Penasihat Guru Penasihat SPI Bil 3/1997 SPI Bil 1/1995 SPI Bil 8/1988 294 . Guru Penasihat 5.: 5/2002 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 3. Pegawai Yang Meluluskan/ Di Rujuk Pengetua Seksi UndangUndang/Peraturan Bil. Proses Kerja Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Taklimat kepada muridmurid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan.

Pengetua.9/2000 ( Tambahan) SPI Bil. 12/2000 10.9/2000 SPI Bil.9. 6/1988 SPI Bil. 7/1983 SPI Bil. 12. 11. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll./YDP PIBG Guru Penasihat SPI Bil. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem GPK KK/ Pengetua GPK KK/ Pengetua 295 .1/1995 SPI Bil. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual.

Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem Buat Pindaan YA TIDAK YA Pinda Tempat 296 . Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Mendapatkan Persetujuan Pengetua TIDAK Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ.CARTA ALIRAN MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN Mesyuarat Perancangan Program Lawatan & Pelancongan antara Guru Penasihat dan AJK Persatuan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan.

Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 2 3 4 5 6 7 8 10. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Mengutip bayaran daripada murid-murid. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 11. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. 12.SENARAI SEMAK BAGI MENGELOLAKAN LAWATAN DAN PELANCONGAN BIL 1 TINDAKAN Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan. 297 .

7/1983 SPI Bil. 1957 2 SPI Bil. 6/1988 SPI Bil. Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Lawatan Sekolah Pada Hari Persekolahan 298 .9/2000 3 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Bil 1 Dokumen SPI Bil.1/1995 Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 ( Tambahan ) 2 3 SPI Bil 8/1988 Federation Of Malaya: The Education Ordinance 1957 SPI Bil 1/1989 SPI Bil 3/1997 SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Di Sekolah The Shools (Tours) Regulations.: 5/2002 4 5 6 7 8 9 Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Program dan Aktiviti Sekolah yang Melibatkan Dasar dan/atau Pungutan Wang Lawatan Pendidikan Murid di hari Persekolahan Garis Panduan Mengenai Pungutan Derma Malibatkan Murid-Murid Sekolah.

SALINAN Kementerian Pendidikan. (b) Peraturan keselamatan hendaklah diuruskan dan diterangkan kepada murid-murid dengan teliti sebelum lawatan itu dibuat. Walau bagaimanapun jika dapat dibuktikan bahawa sekolah dan guru yang menjaga lawatan itu telah melaksanakan semua langkah-langkah keselamatan untuk mengelakkan kemalangan. l2 JuIai 1966 299 . Dalam hal demikian Ibubapa atau penjaga yang berkenaan ada juga menimbulkan kesusahan waluupun mereka telah memberi surat persetujuan sebelum lawatan itu dilakukan. sungai atau. Kuala Lumpur. Dalam lawatan-lawatan serupa itu kerapkali didapati kemalangan-kema1angan yang mengakibatkan kecederaan atau kehilangan nyawa. Patut disedari juga iaitu walaupun langkah-langkah yang keras diambil adakalanya kemalangan berlaku juga. . Ketika mnenguruskan lawatan-lawatan.Peraturan khusus Lawatan: Bit: KP. 3. 4.-lawatan yang diuruskan oleh sekolah-sekolah merupakan satu bahagian penting di dalam kegiatan luar bilik darjah. Guru Besar sekolah-sekolah mestilah menentukan langkah-langkah seperti berikut adalah diambil : (a) Persetujuan bertulis daripada Ibu Bapa/Penjaga murid-murid hendaklah didapati sebelum lawatan itu. Lawatan-lawatan Yang Diuruskan Oleh Sekolah-Sekolah Adalah diakui bahawa lawatan. maka tidak seorangpun boleh dituduh atas kemalangan itu.´ (c) Sekurang-kurang seorang guru penjaga hendaklah ada bersama bukan sabaja menjaga tatatertib bahkan juga untuk menentukan yang langkab-langkah keselamatan dituruti. muridmurid tidak dibenarkan berenang melainkan jika mendapat kebenaran guru yang menjaga. Semua Negeri. Patut ditegaskan di sini langkab-langkah yang dicadangkan di atas itu adalah amat perlu selain daripada yang patut diadakan bagi mencegah kemalangan.8592/L Semua Pegawai. misalnya : Jika melawat ke tepi laut. Berenang tidak dibenarkan jika tidak ada Penyelamat Nyawa yang berkelayakan sekurang~kurangnya mempunyai Pingat Gangsa ³The Royal Life Saving Society. (d) Langkah-langkah lain yang difikirkan munasabah dan praktik dalam sesuatu keadaan. 2. Saya adalah diarah meminta Guru Besar sekolah supaya mengambil tindakan untuk mencegah dan berlakunya sesuatu kemalangan kepada murid-murid yang mengambil bahagian di dalam lawatan sekolah itu. kolam.

5. t. Saya yang menurut perintah. (SAW CHU THONG) b.t.p. Sukacita saya dapat kiranya tuan mnemberitahu kandungan surat ini kepada guru-guru besar sekolah. Setiausaha Tetap Kementerian Pendidikan Malaysia 300 .

1 Permohonan hendaklah dibuat dengan menggunakan borang seperti contoh yang dilampirkan.GARIS PANDUAN UNTUK PERMOHONAN MELANCONG DI BAWAH PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 (THE SCHOOLS (TOURS) REGULATIONS 1957 Pendahuluan Takrif µmelancong¶ adalah sebagaimana yang diterangkan dalam Peraturan 2(1) dan 2(2) µThe Schools (Tours) Regulations 1957¶.7. Borang permohonan yang telah lengkap diisi hendaklah diserahkan kepada Guru Besar / Pengetua sekolah 6 minggu sebelum tarikh lawatan.5 Tentukan semua maklumat yang dikehendaki diisi dengan lengkap.3 2.2 Tambahan satu salman bagi tiap-tiap satu negeri yang dilawati. Bagi Lawatan Dalam Negeri permohonan hendaklah dibuat dalam 4 salinan. SiIa rujuk salinannya yang tertera pada muka surat 110.2 2. Contoh: Ke Bandar Melaka di Negeri Melaka Port Dickson di Negeri sembilan) 3 Negeri Kuala Lumpur di Wilayah Persekutuan (6+3 =9salinan) 2.3 Peraturan (Melancong) Sekolah 1957 ³The Sschools (Tours) Regulation 1957´ Surat Kementerian Pendidikan Malaysia Bil.1 Tiap-tiap permohonan hendaklah dalam 6 salman 2.1966. Bagi yang menggunakan Bas (Bas Sekolah/Bas Pelancong. Borang-borang ini hendaklah disediakan sendiri oleh pihak sekolah. 301 . 2.3.2 1. Peraturan-Peraturan Am Yang Patut Diikuti: 1. KP 85921L bertarikh 12. Cara memohon: 2.1 1. 1. Bagi Lawatan Keluar Negeri: 2.3. dan lain-lain) Kebenaran Pengarah Pengangkutan Jalan hendaklah diperolehi.4 2.

3 Bahagian Tempat-tempat Yang Dilawati: 3.2 Tarikh dan masa. PIBG.1 Permohonan hendaklah ditandatangani sendiri oleh Guru Besar I Pengetua. VeIlu a/l Subramaniam) 3. (Sebab-sebab hendaklah diberi jika penandatangan bukan Guru Besar / Pengetua) Bahagian Butir-Butir Berkenaan Wang: (Maklumat hendaklah mengandungi) 3. makan mirium. 3.4.2 . bayaran tiket masuk ke tempat yang dilawati.3 Jantina (Catatkan ³L´ bagi lelaki dan ³P´ bagi perempuan) 3. Jabatan Pendidikan Negeri Johor 5 minggu sebelum tarikh lawatan.4 Jumlah bayaran sewa bas.1 Jumlah wang yang dipungut.4 Darjah / Tingkatan Jika bukan murid.4.6 Guru Besar / Pengetua hendaklah menyampaikan borang tersebut kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.3.2 Nama Dalam Tulisan Gina bagi peserta keturunan Tianghua.4 Senarai peserta hendaklah mengandungi maklumat-maklumat berikut: 3.4.2. Jemaah Pengurus / Pengelola. bayaran tempat penginapan dan bayaran-bayaran lain (jika ada) 3. guru.1 Dibahagian ini hendaklah dicatatkan semua nama-nama ternpat yang hendak dilawati termasuk nama negeri yang berkenaan.3 Jika daripada murid-murid.8 Panduan Mengisi Borang: 3.3.7 2.5 Maklumat orang / orang-orang yang dibenarkan memungut dan membelanjakan Wang.2. Peruntukan Kementerian atau subsidi Jabatan atau lain-lain punca (sebutkan punca itu) 3. 3. 3. 3. 3. Sertakan sampul surat beralamat sendiri tanpa setem.2.5 Umur 302 3.1 Nama Penuh (Contoh: Ahmad bin Hassan. jika bermalam.4. Surat kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga tidak perlu dihantar kepada Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor.3 Nama tempat bermalam.2. 3. 3.2.2. 2. catatkan perihalnya) 3.3. catatkan jumlah bayaran yang dikenakan bagi seorang murid.2 Punca wang sama ada dan murid-murid.4.

kebenaran bertulis Guru besar / Pengetua hendaklah diperolehi. Permohonan yang diterima kurang daripada 5 minggu tanpa sebab-sebab yang munasabah tidak akan dilayani.4 5. Ketua rombongan atau guru pengawas hendaklah setiap masa memastikan bilangan peserta rombongan cukup sebelum bertolak ke sesuatu tempat atau berlepas balik. Untuk mengadakan kawalan yang lebih berkesan bilangan guru pengawas hendaklah bersesuaian dengan ramai murid.2 5. Jika peserta rombongan melibatkan murid-murid dan sekolah lain.9 5.6 Alamat tempat tinggal. Perakuan kebenaran bertulis ibu bapa / penjaga hendaklah mengikut format yang dilampirkan. Dalam hubungan ini Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor boleh meminta pihak sekolah membuat permohonan baru.1 Persetujuan bertulis daripada ibu bapa / penjaga murid hendaklah diperolehi terlebih dahulu sebelum lawatan diadakan. Kebenaran Pendaftar Sekolah-Sekolah Negeri Johor hendaklah diperolehi terlebih dahulu jika hendak meminda atau menangguhkan tarikh Iawatan. Hal-Hal Lain: 4.1 5.3. Jika ibu bapa / penjaga telah diberitahu tentang masa ketibaan 303 5. Sebarang pertukaran peserta atau tambahan peserta adalah tidak dibenarkan.5 5.10 .6 5. Jangan gunakan alamat sekolah kecuali jika murid yang berkenaan tinggal di asrama. Sekiranya lawatan berkelompok yang melibatkan beberapa buah sekolah.8 5. guru pengawasnya hendaklah terdiri daripada guru lelaki dan perempuan. 4.2 5. Jika peserta rombongan terdiri daripada murid lelaki dan perempuan. INGATAN: 5. permohonan hendaklah dibuat melalui salah seorang Guru bedar / Pengetua sekolah-sekolah yang berkenaan dan permohonan hendaklah dibuat atas nama Guru Besar /Pengetua sekolah yang berkenaan.4. 4.7 5.3 Peraturan keselamatan hendaklah diterangkan kepada muridmurid dan guru sebelum lawatan itu dibuat. Alat pertolongan cemas hendaklah dibawa bersama semasa Iawatan.

rombongan di tempat menunggu (Perjalanan balik), jika berlaku sebarang kelewatan, hendaklah diberitahu kepada ibu bapa / penjaga terlebih dahulu. Dari segi ini hendaklah ditugaskan seorang murid untuk menerima maklumat supaya dapat disampaikan kepada ibu bapa I penjaga.

SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11. Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras Urusetia AJK - Pengangkutan - Penginapan - Makanan - Program Aktiviti - Rakaman dan laporan - Kawalan Keselamatan Disiplin

304

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN
1. Borang kebenaran ibubapa:

SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ ______________ ____________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua, Sekolah Menengah Kebangsaan Labis, Jalan Muar, 85300 Labis, Johor. Tuan, Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _________________ _____________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1.1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada _______________________ ___ hingga ____________________ 1.5. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke

_________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas. 3. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekian. terima kasih. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga)

(No. Kad Pengenalan)

305

2. Borang Permohonan pelajar menyertai lawatan/pelancongan Contoh Borang: SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS PROGRAM LAWATAN SAMBIL BELAJAR KE : «««««««««« TARIKH: NAMA «««««««««««« :«««««««««««««««««««««.

TULISAN NAMA DALAM BAHASA CINA: «««««««««««. TINGKATAN :««««««««««««««««««««« NO. KP: :««««««««««««««««««««« ALAMAT :««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««« «««««««««««««««««««««. NO. TEL: : ««««««««««««««««««««.. Saya bersetuju untuk menyertai Program Lawatan Sambil Belajar ke: «««««««««««««««««««««««««««««« pada : ««««««««««.. Saya juga bersedia mematuhi apa jua syarat dan peraturan yang ditetapkan. Tandatangan Tarikh : «««««««««««««««««««.. : «««««««««««««««««««.

PERMOHONAN DITERIMA/TIDAK DITERIMA* DEPOSIT BAKI : ««««««««««««««««««. : ««««««««««««««««««.

PENERIMA TANDATANGAN

:««««««««««««««««««.. :««««««««««««««««««..

TARIKH: «««««««««««««.

* Catatan: Potong yang tidak berkenaan

306

TANTATIF LAWATAN

HARI PERTAMA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

HARI KEDUA Tarikh: Masa Perkara / Tempat

307

3. Borang Permohonan Untuk Melancong Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««« Alamat: ««««««««««««««««««««

Rujukan Kami:

«««

Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor, Jabatan Pendidikan Johor, Jalan Tun Abdul Razak, 80604 Johor Bahru. Tuan, PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. 2. di atas. Sekian, terima kasih. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan

(Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««.

1. 2.

Tujuan Melancong:

««««««««««««««.

Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2.1. Ketua Rombongan 2.1.1 NamaPenuh:««««««««No.K/P: «««««... 308

2.2

Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2.1 NamaPenuh: «««««««««No.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««« 2.2.2 Nama Penuh: ««««««««««No.K/P : ««« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««

(*Potong yang tidak berkenaan) 3. . 3.2 Punca Wang:«««««««««««««««««««.. ««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««« 3.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan Membelanjakan wang. No. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal Butir Kewangan: 3.1 Jumalah Wang: ««««««««««««««««««

Bil

Nama Penuh

4.

Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam

Tarikh

Masa

309

5.

Maklumat Peserta Rombongan: Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina No. K/P Alamat Darjah / Umur Tempat Tingkatan Tinggal

Bil

Jantina

310

6. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««..1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi.1 6. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan. 311 .

Mengutip bayaran daripada murid-murid. Memohon surat kebenaran daripada pihak pengurusan agensi / tempat yang ingin dilawati. Lawatan/Pelancongan Mengikut Jadual. 11. 1 hari 1 hari 312 . 12. Taklimat kepada murid-murid berkenaan jadual lawatan dan peraturan keselamatan. Memohon bantuan kewangan/ peruntukan / subsidi daripada pihak sekolah / PIBG dll. Menguruskan tempahan pengangkutan dan penginapan. Laporan Lawatan/ Pelancongan Post Mortem 2 1 hari 3 4 1 hari 2 jam 5 2 hari 6 7 1 minggu 1 jam 8 1 hari 10. Mengisi borang memohon kebenaran daripada PPD/JPNJ 5 minggu sebelum tarikh lawatan. Mendapatkan surat kebenaran daripada ibubapa/ penjaga murid.NORMA KERJA BAGI MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN Masa yang diambil 1 jam Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Mendapatkan Persetujuan Pengetua 6 minggu sebelum tarikh lawatan.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLA LAWATAN DAN PELANCONGAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 313 .

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PROGRAM PENGURUSAN HARI KOKURIKULUM NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 314 .

Mengeluarkan surat-surat berkaitan Setiausaha perlaksanaan program : i. Negeri dan peraturan am kejohanan. Surat mohon bantuan pegawai. perbelanjaan dan sumber serta menentukan tarikh mesyuarat jawatankuasa kali ke-2. Pengetua PK Kokurikulum 315 . Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha 4. Surat panggilan kepada pengurus pasukan. Surat mohon khidmat agensi kerajaan. Menetapkan tarikh. surat pelantikan ajk diedarkan beserta surat panggilan mesyuarat kali pertama. iii. iv. Pengetua PK Kokurikulum 5. Surat dan borang pengesahan penyertaan. Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Pengetua PK Kokurikulum Undangundang atau Peraturan SPI Bil. Proses Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran melaksanakan aktiviti pertandingan peringkat daerah kepada pengetua dengan mengemukakan kertas kerja. 3. 1/1995 SPI Bil. Mesyuarat pengurus-pengurus pasukan. vi. i. 1. 2. ii. Surat panggilan mesyuarat kepada pengerusi teknik permainan. vii. Surat meminjam alatan. Setelah kelulusan diterima. 9/2000 (Tambahan) SPI Bil. kebangsaan. 6. v. Surat mohon sumbangan/tajaan. 8/1995 Peraturan pertandingan antara bangsa . 7/1988 SPI Bil.AKTIVITI 5: PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH PROSES KERJA Bil. 9/2000 AJK Pelaksana. Menerangkan tugas-tugas jawatankuasa. SPI Bil. Mesyuarat jawatankuasa kali pertama bagi menerangkan program dan mengemukakan kertas kerja kepada ajk untuk pindaan bagi pelaksanaan.

Sebelum. Pengetua PK Kokurikulum 316 . Mesyuarat jawatankuasa pengelola kali ke-2 diadakan dengan menerima laporan mesyuarat pengurus-pengurus pasukan yang telah pun bermesyuarat.Undian kumpulan/pasukan.Mengesahkan pasukan yang bertanding. 10. PK Kokurikulum AJK Pelaksana Semua pegawai yang terlibat PK Kokurikulum Setiausaha 11. Laporan program hendaklah disediakan beserta gambar merangkumi rumusan. Setiausaha 8. Menghantar laporan minit mesyuarat yang disahkan kepada PPD dan pengurus-pengurus pasukan.ii. Penambahbaikan dan pindaan sekiranya perlu bersama alternatif. Surat perasmi dan jemputan vip diedarkan seminggu sebelum program dilaksanakan. Setiap ajk perlu mengikuti senarai semak tugas masing-masing berdasarkan tugas yang diterima. Setiausaha. 12. Hantar Laporan dan keputusan pertandingan ke PPD dan sekolahsekolah. 7. 13. iii. cadangan untuk penambahbaikan. komen. Melaksanakan program mengikut tarikh dan masa yang telah ditetapkan. Setiausaha menyediakan format laporan pada semua jawatankuasa pengelola bagi menentukan proses kerja masingmasing dilaksanakan dalam tiga fasa. Setiausaha 14. iv. semasa dan selepas kejohanan. Pengetua PK Kokurikulum Setiausaha AJK Pelaksana 9. Mesyuarat post mortem dan laporan. Menentukan peraturan am pertandingan.

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT 317 .

CARTA ALIRAN PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT MSSD MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Mesyuarat J/Kuasa Pengelola Kebenaran diperoleh Mesyuarat Pengurus-pengurus Pasukan Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan TAMAT SENARAI SEMAK 318 .

6.5 Perbincangan Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.6 Maklumat Program 2.1 Laporan perkembangan dan pemurnian.PENGELOLAAN PERTANDINGAN SUKAN PERINGKAT DAERAH BIL 1 2 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja 2. Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 3 4 5 6 7 8 9 319 .2 Masa 2.9 Sumber Kewangan 2.10 Peraturan Pertandingan 2.5 Agihan Tugas 2.1 Hadiah / Pemenang 2.3 Sasaran 2.8 Anggaran Perbelanjaan 2.6.1 Penerangan pertandingan 3.6.3 Tempat 2.2 Objektif 2.10.1 Latar belakang 2.4 Carta Organisasi 2.7 Pelan / Lokasi 2.4 Agihan Sumber Kewangan 3. Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 6.10 Borang-borang penyertaan Mesyuarat Jawatankuasa 1 3.1 Tarikh 2.3 Pengagihan Tugas 3.2 Mengesahkan Perlantikan 3.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.9/2000 3 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan Penyertaan Pelajar Dalam Pertandingan Atau Kejohanan Sukan Anjuran Persatuan Atau Badan Induk Sukan 1 SPI Bil.9/2000 ( Tambahan ) 4 SPI Bil. 7/1988 5 SPI Bil. 8/1995 320 .1/1995 2 SPI Bil.

Hakim .Teknik .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cenderamata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian Penutup -Kebersihan -Peralatan -Jamuan .Penjaga Masa 321 .Pencatat .

Jalan Muar. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.1. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.6. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Sekian. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. terima kasih. 85300 Labis. 3. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________ _________________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Tuan. Johor. Borang kebenaran ibubapa/penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada ___________________ _______ hingga ____________________ 1. Kad Pengenalan) 322 .SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH 1.

Borang Pertukaran Pemain / Peserta. 323 . 4. 2. 3.* Borang Markah / Keputusan* Borang Hakim* * Borang ini boleh di perolehi dengan merujuk kepada pengerusi teknik bagi permainan / acara yang terlibat dan ia berbeza bagi aktiviti yang berlainan. 7.2. 5. Borang Pendaftaran* Borang Penerimaan Resit Pendaftaran* Borang Pencalonan Untuk Wakil Daerah Ke Peringkat Negeri* Borang Pencatat*. 6.

Mesyuarat pengurus pasukan Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Post-Mortem Laporan dan penilaian Masa yang diambil 1 Jam 2 3 4 1 Minggu 3 Jam - 5 3 Jam 6 7 8 9 3 Jam 1 hari 1 hari 324 .NORMA KERJA MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 Jenis Kerja Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Penghantaran borang dan syarat pertandingan ke sekolah-sekolah.

SENARAI TUGAS HARIAN MENGELOLAKAN PERTANDINGAN PERINGKAT DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 325 .

Pengetua 6. PROSES KERJA Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Pengelola .Penyelarasan tugastugas .Pelantikan J/K kecil .jemputan tetamu khas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . Mesyuarat AJK ± Perasmi. 6/1988 SPI Bil.penderma-penderma . 2. .1/1989 SPI Bil. 5.1/1995 SPI Bil. Mesyuarat AJK Kecil GPK Koku . . . 10/1989 SPI Bil.9/2000 SPI Bil.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan GPK Koku .9/1991 SPI Bil.AKTIVITI 6: MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN PROSES KERJA BIL. 4/1975 4.mgihan tugas-tugas .Menetapkan tetamu khas untuk perasmian dan penutup.perlakuan tugas-tugas oleh semua J/K kecil Surat menyurat GPK Koku . 3.jemputan pegawai .Taklimat tentang tugas-tugas J/K kecil.Penyelesaian masalah 7. 1. 326 .polis untuk keselamatan .menetapkan tarikh dan masa sukan tahunan.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . acara dll PEGAWAI YANG MELULUSKAN / DIRUJUK Pengetua Pengetua Pengetua SESSI UNDANG / PERATURAN SPI Bil.3/1991 SPI Bil.menetapkan anggaran perbelanjaan.9/2000 ( Tambahan ) SPI Bil.

15. 13. 14. 18. 17.menyemak tugastugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) GPK Koku 9.8. 16. 19. 11. 12. Mesyuarat akhir . 10. GPK Koku GPK Koku GPK Koku Pengetua GPK Koku GPK Koku GPK Koku/ Pengetua GPK Koku/ Pengetua Pengetua GPK Koku/ Pengetua 327 .

CARTA ALIRAN PENGURUSAN SUKAN TAHUNAN Mula Kertas Cadangan Pengetua TIDAK YA Tubuh AJK Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil TIDAK Pendaftaran Sukantara YA Jadual Pertandingan Sedia Padang/ alat TIDAK Sukantara Pendaftaran Sukan YA Jadual Pertandingan Acara Awal Raptai 328 .

Acara Akhir Mengemas Post-Mortem Tamat 329 .

jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan Mesyuarat akhir . 4. 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 330 .jemputan pegawai .penderma-penderma .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah . TINDAKAN 1.polis untuk keselamatan .jemputan tetamu khas . 8.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta lengkap Penyediaan jadual pertandingan sukantara Padang / alatan disediakan Pelaksanaan Sukantara Pendaftaran peserta sukan Jadual pertandingan sukan disediakan Acara awal bermula Raptai acara rasmi sukan Acara-acara akhir dijalankan Mengemas padang Post Mortem TANDA ( ¥ ) CATATAN 7. 5.SENARAI SEMAK BAGI SUKAN TAHUNAN Bil. Penyediaan kertas cadangan lengkap program sukan tahunan 2. Pengesahan / Sokongan Pengetua AJK ditubuhkan Mesyuarat AJK Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 3. 6.

9/2000 ( Tambahan ) 8 9 SPI Bil. 10/1989 SPI Bil.1/1995 Perkara Penyertaan Pelajar Dalam Kegiatan Sukan Di Sekolah Aturcara Majlis Rasmi Sekolah Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Institusi Pendidikan Permohonan Mengundang Orang-orang Kenamaan Ke Upacara Sekolah/Intitusi Pendidikan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah.1/1989 SPI Bil.9/1991 SPI Bil.9/2000 7 SPI Bil. 4/1975 331 . 6/1988 SPI Bil. Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendidikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan Di Dalam dan Di Luar Kawasan Sekolah Panduan Tajaan Oleh Syarikat/Badan Perniagaan Di Sekolah Nyanyian Lagu Kebangsaan ³Negaraku´ 6 SPI Bil.SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Bil 1 2 3 4 5 Dokumen SPI Bil.3/1991 SPI Bil.

Butir-butir mengenai seseorang peserta hendaklah diisikan dengan lengkap dan disahkan oleh Guru Besar/ Pengetua/ Pengerusi M. 6. Jenis Pertandingan: Pertandingan individu dan berpasukan.1 Pendaftaran peserta-peserta hendaklah dibuat dalam Borang Masuk Rasmi yang disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola. pembetulan / pindaan tidak dibenarkan. 3. Kejohanan Olahraga Pendaftaran lewat dan tarikh yang ditetapkan oleh J/K Pengelola Tidak akan diterima.4 7. Bilangan maksimum penyertaan seseorang peserta adalah eperti:Kumpulan Umur Individu Lari Berganti-ganti 20 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 16 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 14 tahun dan ke bawah 3(termasuk acana terbuka) 2 12 tahun dan ke bawah 3(termasuk acara terbuka) 2 5. 2. Sebarang pembetulan / pindaan kepada kemasukan boleh dibuat sebelum pengundian lorong dijalankan. 332 . 6.2 6. Undian Lorong: 7.PERATURAN-PERATURAN PERTANDINGAN 1. Borang Masuk yang dilengkapkan hendaklah dikemukakan kepada: Pengerusi Pertandingan. Pendaftaran Peserta/ Kemasukan: 6. Nama Kejohanan: Kejohanan Olahraga SMK _____ Tarikh dan Masa: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola Tempat: Akan ditetapkan oleh pihak Jawatankuasa Pengelola. 4. Selepas ini.S Daerah/Setiausaha Agung MSS Negeri.3 6. dan MSS Daerah.1 7.2 Tarikh dan masa undian lorong akan ditetapkan oleh Jawatankuasa Pertandingan. Undang-undang Pertandingan: Kejohanan ini dijalankan mengikut undang-undang yang ditetapkan oleh Jawatankuasa Pengelola dan Undang-undang KOAM serta peraturanperaturan Am MSSM dan MSS Negeri.S.

Gantian Dan Penarikan Diri: 11. 11.4 10.2 Penggantian bagi acara ian berganti-ganti dibenarkan kepada dua (2) orang peserta yang namanya telah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi. 9. maka peserta itu dianggap sebagai menarik din tanpa sebab. Peserta-peserta hendakiah berpakaian lengkap dengan nombor masingmasing disematkan dengan pin pada keempat-empat sudut kain nombor yang dipakaikan di bahagian dada dan belakang. Hebahan tentang panggilan peserta-peserta untuk melaporkan diri bagi acara-acara mereka akan dibuat dua (2) kali sahaja.2 Semua peserta hendaklah melaporkan diri kepada Penyelia Peserta sekurang-kurangnya 20 minit bagi acara balapan dan 30 minit bagi acara padang sebeium acara berkenaan dijalankan. tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dan dianggap telah menanik diii.1 8. 11.1 Gantian kepada peserta yang telah pun disahkan bentanding tidak akan dibenarkan bagi acana perseorangan selepas undian lonong dibuat. 9. Peraturan ini juga melibatkan pusingan saningan hingga ke pusingan akhin. Melapor Diri: 9.3 Jika didapati seseorang peserta yang telah mendaftankan diri tidak mengambil bahagian dalam sesuatu acana. 11. Oleh yang demikian peserta tersebut tidak dibenarkan menyertai lagi acara-acara seterusnya yang didaftarkan atas namanya. (Kecuali bagi acara lompat tinggi/ bergalah dibenankan dengan satu nombor di dada atau di belakang).3 9. Acara Lari Berganti-ganti: 8. Peserta-peserta yang melapor din lewat danipada 10 minit sebelum acara dimulakan.1 9. Senarai nama pelari hendakdah diserahkan kepada Ketua Penyelia Peserta satu (1) jam sebelum acara tersebut dimulakan dengan menggunakan Borang Masuk Rasmi acara ian berganti-ganti.4 Seseonang peserta yang menanik diri danipada mana-mana acaranya selepas mengambil bahagian dalam pusingan awal tanpa 333 .2 Semua pelari acara ian berganti-ganti hendaldah didaftarkan dalam Borang Masuk Rasmi.8. 11. Pembatalan Penyertaan: Semua pembatalan penyertaan (scratchings) dalam sesuatu acara hendaklah dibuat oleh Pengunus Pasukan masing-masing kepada Ketua Penyelia Pesenta sekunangkurangnya satu (1) jam sebelum acara berkenaan dijaduakkan bermula.

2 peserta (pertama dan kedua) dani setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan ketiga-tiga separuh akhir layak ke peningkat akhir. hanya boleh mengambil bahagian seterusnya dalam acana-acara yang didaftarkan atas namanya dengan syarat pesenta mengemukan surat pengesahan danipada doctor / pegawai perubatan kepada Pengurus Kejohanan. separuh akhir dan akhir sahaja. 12.1 Lompat Tinggi: Keias Perempuan Leiaki 1 l. kedua dan ketiga) dan setiap saringan dan 4 peserta iagi yang mencatat masa terbaik dan keempa tempat saningan layak ke peringkat separuh akhir. 12. 12.15m 1. Sistem Pertandingan 12.5 Seseorang peserta yang menanik diri danpada mana-mana acara atas nasihat doktorl pegawai perubatan kejohanan.800m akan diadakan di peringkat saringan. kedua dan ketiga) dan setiap separuh akhir dan dua (2) peserta lagi yang mencatat masa terbaik dani kedua-dua separuh akhir layak ke peringkat akhir.2 Pertandingan bagi acara-acana balapan 1500m dan lebih akan diadakan terus ke peningkat akhir.3 Penentuan peserta-peserta ke peningkat separuh akhir dan akhir adalah seperti berikut: 5 saringan . 3 SI Akhir - 2 SI Akhir - 12. 4 saringan 3 peserta (pertama. 3 peserta (pertama.40m 334 .6 Tidak ada gantian bagi peserta-peserta yang telah menanik diri / dianggap menarik diri.2 peserta (pertama dan kedua) dan setiap saningan dan 6 peserta lagi yang mencatat masa terbaik dan kelima-lima saringan iayak ke peningkat separuh akhir.20m 1.4 Pertandingan acaira-acara Lompat Tinggi dan Lompat Bergalah dimulakan pada ketinggian minimum seperti benikut: 12. 11.50m 2 1.1 Pentandingan bagi acara-acana balapan lOOm . 11.4.surat pengesahan doctor / pegawai perubatan kejohanan adalah dianggap sebagai menarik din danpada semua acana seterusnya yang didaftarkan atas namanya.

1 Peserta-peserta hendaklah berpakaian yang sesuai dan kemas sewaktu mengambil bahagian dan menerima hadiah. Pakaian/ Peralatan Peserta: 15.1 Seperti undang-undang KOAM / MSSM.05m l. Sekiranya alatan persendirian perlu digunakan.2 Lompat Bergalah: 1 13.2 Pakaian hendaklah tidak jarang (not see through) walaupun basah.4 Panjang paku kasut (spikes) dibenarkan tidak melebihi 6 mm kecuali untuk acana Lompat Tinggi dan Merejam Lembing tidak melebihi 9 mm. 13. Bantuan Kepada Peserta: 16.20m 13. Gelanggang Dan Alatan: 1.1 Semua peserta termasuk peserta-peserta yang bertanding dalam acana dan berganti-ganti hendakiah menggunakan nombor peserta abjad yang ditetapkan. 14.5 cm 14.4 Nombor-nombor peserta hendaklah disediakan oleh pasukan masing-masing. 14. 15.3 Nombor-nombor peserta hendaklah dicap dengan jelas dan tidak luntur apabila basah.5 Peserta-peserta yang tidak mematuhi peraturan pemakaian nombor tidak dibenarkan bertanding. Nombor-nombor tersebut hendaldah berukuran Tinggi Tulisan: 12 cm Lebar Tulisan: 1.30m l.2 Spesifikasi peraiatan yang digunakan adaiah seperti tersebut daiam peratunan 5.4 Blok Permulaan Penggunaannya dimestikan untuk kelas 1 & 2 dan pilihan bagi kelas 3 dan 4 dalam acara-acara jarak 100 m hingga 400 m. 16. acara lari berpagar termasuk 4 x 100 m dan 4 x 400 m.3 4 12. 15. Nombor-nombor Dan Huruf-huruf Peserta: 14.3 Jarak papan lonjak bagi acara lompat kijang akan disesuaikan kepada 11 m atau 9 m sahaja. 14. 14.3 Semua peralatan pertandingan akan disediakan oleh Jawatankuasa Pengelola.2 Setiap peserta hendaldah memakai sepasang kain nombor pengenalan ( satu di dada dan satu di belakang) dengan disemátkan pada keempat-empat sudut kain dengan pin. 15. 13. 13.lOm l. peserta berkenaan hendaklah menyerahkan kepada Pengunus Teknik untuk disahkan terlebih dahulu sehari sebelum pertandingan dan pungut semula selepas pertandingan.4.1 Peserta-peserta tidak dibenarkan menerima apa jua bentuk bantuan 335 . 15.

Atllt Terbaik: 20.1 Atlit terbaik akan dipiiih danipada setiap keias (lelaki dan 336 .2 Pemberian mata adaiah seperti berikut: Kedudukan Pertama Kedua Ketiga Keempat Kelima Individu/ Pasukan 5 3 2 1 Hepta/ Penta 10 7 5 3 1 18.3 Peraturan-penaturan lain mengenai bantuan adalah mengikut undangundang KOAM 143 (2). 19. 16.2 µPacing¶ dan peserta-peserta lain atau sesiapa juga tidak dibenarkan dan boleh menyebabkan peserta benkenaan dibata]kan.3 Mata yang dipungut melalui acara terbuka akan hanya dimasukkan daiam kiraan -jumlah keseluruhan bagi menentukan johan keseluruhan. 19. jumlah mata bagi kedudukan-kedudukan terlibat akan dibahagikan sama rata antara peserta/ pasukan berkenaan. Johan Antara Pasukan: 19.2 Pasukan johan akan menerima satu (1) piaia pusingan dan satu (1) piala iringan.yang memberi µadvantage¶ dalam pertandingan. 20. Hadiah dan Pemberian Mata: 18.1 Dalam semua acara.1 . hadiah hanya diberikan kepada pemenang pertama hingga ketiga.Keseluruhan 19. naib johan dan tempat ketiga antara Pasukan hanyalah bagi kategori-kategori berikut: 19.1.1 Johan. naib johan dan tempat ketiga berdasarkan jumlah pungutan mata. 16.4 Jika berlaku seri. 18.3 Penentuan johan. manakaia naib johan dan tempat ketiga masingmasing akan menerima satu (1) piaia iringan. Penyingkiran Penyertaan: 17. 18. 17. 18.1 Peserta-peserta yang didapati tidak menepati mana-mana Peraturan Pertandingan mi tidak akan dibenarkan mengambil bahagian dalam kejohanan ini.

2. 2) 30 minit setelah keputusan rasmi diumumkan bagi acaraacara peningkat akhir. Selain danipada 20.1 Jika masalah bantahan berkenaan dengan kelayakan (status) seseorang peserta tidak akan menyelesaikan dengan memuaskan sebelum pertandingan dimulakan.2.2. pemenang yang mendapat skor yang tertinggi mengikut ³IAAF Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.2.1 Segala bantahan hendakdah dibuat mengikut Peraturan 147 KOAM.1.3 21. 22.2 20. peserta yang mendapat skor tertinggi mengikut ³IAAE Scoring Table´ bagi mana-mana acara akan diisytiharkan sebagai atlit terbaik.1 Hanya pegawai-pegawai kejohanan yang bertugas dan pesertapeserta yang sedang bertanding sahaja boleh berada di tempat pertandingan. Sekinanya tiada rekod dicipta dalam kelas berkenaan.2 Prestasi pencapaian terbaik ditentukan berdasarkan kepada keutamaan-keutamaan berikut: 20.2 Bantahan-bantahan berhubung dengan acara-acara yang sedang dijaiankan hendaklah dilakukan dengan sertamerta dan tidak lewat danipada: 1) 15 minit setelah keputusan nasmi diumumkan bagi acanaacara pusingan awal. maka peserta tersebut boleh mengambil bahagian di bawah µbantahan¶ dan perkara tersebut akan dikemukakan kepada MSS Negeri kelak.1 Mencipta rekod mana-mana acana dalam kelas berkenaan.2 Pegawai-pegawai pasukan tidak dibenarkan masuk ke dalam arena pertandingan kecuali diminta berbuat demikian oleh Pengurus Kejohanan. sebarang penentuan atlit terbaik akan diputuskan mengikut budi bicara panel Juri Rayuan Kejohanan dan keputusannya adalah muktamad.1. 22.2. 20. 21. Bantahan: 21.2. 20.1 dan 20.penempuan) berdasarkan prestasi pencapaian tenbaik dalam manamana acana yang disertai dan diputuskan oieh panel Jun Rayuan Kejohanan. 22. kecuali atas perkara-perkara benikut: 21. Jika terdapat lebih daripada seorang. Kawasan Pertandingan/ Peserta: 22.3 Peserta-peserta dikehendaki berbaris sewaktu masuk dan keluar dan 337 .

3 Semua Pengurus Pasukan adalah bertanggungjawab memastikan peserta masing-masing mematuhi semua peraturan pertandingan. 23. Kedua Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola. 23. 25. tidak siapa pun dibenarkan memberi sebarang arahan mengenai pertandingan ini ataupun melibatkan diri dalam perjalanan pertandingan.5 Pengunis Pasukan dan pegawai-pegawai pasukan masing-masing adalah bertanggungjawab mengawasi disiplin peserta-peserta di bawah jagaan merelça. 23. 25. Hal-hal lain: 25. 23. Tanggungjawab Pengurus Pasukan: 23.2 Dalam taklimat kedua.arena pertandingan.1 Jawatankuasa Pengelola tidak boieh dipertanggungjawabkan atas kehilangan barang-barang kepunyaan pegawai atau peserta di daiam atau berdekatan dengan tempat pertandingan serta apa jua kecederaan atau kemalangan pada masa pertandingan dijaiankan sungguhpun beberapa persediaan akan diadakan untuk mengelakkan kejadian-kejadian yang tidak diingini.2 Selain daripada pegawai-pegawai bertugas. hanya penarikan diri pesenta-peserta tanpa pengganti sahaja yang boleh dibuat. 23. 338 .4 Pengurus-pengurus pasukan hendaklah bekerjasama dengan Penyelia Peserta untuk melaporkan peserta masing-masing mengikut masa yang ditetapkan/ apabila dipanggil.1 Semua Pengurus Pasukan diwajibkan menghadiri taklimat-taklimat berikut: Pertama Akan ditetapkan oleh J/K Pengelola.

menyediakan padang dan gelanggang. KEPEGAWAIAN Menguruskan lantikan pegawai-pegawai kejohanan. Menguruskan pemulangan semula alatan yang dipinjam. Penolong Setiausaha 5. ALATAN DAN GELANGGANG Menyusun peraturan-peraturan pertandingan ( Olahraga dan Sukaneka). Memastikan semua acara berjalan mengikut jadual Menyusun.menyusun dan mengelola segala tugasan JK. Setiausaha 4. Menerima dan menyimpan semua rekod kejohanan. Bendahari SENARAI TUGAS JAWATAN KUASA URUSETIA Merangka Kertas Kerja Pelaksanaan Kejohanan. Menorima dan mengesahkan pendaftaran peserta. Merancang. Membantu menyelesaikan sebarang masalah yang timbul sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Pengerusi 2.SENARAI JAWATAN KUASA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN JAWATANKUASA PENGELOLA 1. selamat dan disediakan sebelum kejohanan. Memastikan semua alatan yang akan digunakan mencukupi. Mengadakan taklimat pengurus pasukan dan pegawai. PERTANDINGAN. Mengelola. Menyelaras/membantu segala tugasan Jawatankuasa. Memastikan ukuran alatan/getanggang betul.kemudahan dan gelanggang. Naib Pengerusi 3. 339 . Menentukan acara-acara yang akan dipertandingkan. Menyediakan borang-borang Hakim dan keputusan. Menyediakan borang-borang pendaftaran peserta semua acara. Menguruskan surat menyurat sewaan/pinjaman alatan (jika perlu). Mengedarkan borang-borang pendaftaran peserta. merangka plan kedudukan padang. Mengeluarkan senarai pemenang-pemenang setiap acara. Memastikan dan menyediakan alatan sukaneka.TEKNIK . sehingga kejohanan tamat.

Menentukan upacara sambutan. Menyusun hadiah dan cenderahati sesuai dengan acara penyampaian hadiah. Menentukan bentuk persembahan yang akan diadakan. HADIAH DAN CENDERAHATI Menentukan bentuk hadiah dan cenderahati dengan kuantiti yang cukup berdasarkan belanjawan. JEMPUTAN I SAMBUTAN DAN PROTOKOL Menyenaraikan jemputan-jemputan. Menyediakan/menguruskan kemudahan/peralatan yang diperlukan. Sentiasa berhubung dengan pihak Urusetia dan Pengacara Majtis. Mengeluarkan surat-surat jemputan selewat-lewatnya seminggu sebelum kejohanan.- Menyedia dan meguruskan surat-surat lantikan. Memastikan . Menentukan hadiah dan cenderahati diterima sebelum kejohanan. KAWALAN KESELAMATAN DAN HARTA BENDA Memastikan bentuk kawalan keselamatan. Mengelolakan Majlis Penyampaian Hadiah untuk semua acara. Menentukan penyampai-penyampai hadiah. Menyediakan Roset dan lain-lain yang diperlukan. PERASMIAN DAN PENUTUP Menentukan aturcara/perasmian/penutup. 340 . HIASAN I KEMUDAHAN AM DAN KHEMAH Menentukan kemudahan am I khemah yang diperlukan. Menyediakan surat dan menguruskan proses pinjaman Memastikan segala kemudahan diterima dalam keadaan baik sebelum kejohanan dan selepas kejohanan. Menguruskan tempahan dan pembelian. Menghias khemah VIP Menyediakan ³backdrop´ jika pertu. Membentuk dan mengagihkan unit-unit kawalan. Menguruskan sewaan/pinjaman kemudahan berkenaan. Menyediakan alatan sampingan yang diperlukan. Menghias kawasan sekitar padang dan gelanggang kejohanan. menjaga kebajikan dan keperluan pegawal setiap masa.

- Menyediakan surat dan menguruskan lantikan unit Bantuan Kawalan Luar. Penerangan. Menyusun kandungan/mencetak dan mengedarkan buku program. PENGACARA MAJLIS Menentukan skrip ucapan sendiri. BUKU PROGRAM Mengumpul I mendapatkan maklumat yang diperlukan untuk diisi dan dicetak dalam buku program. Memastikan bilangan/budget mencukupi. KEBERSIHAN Menyusun aktiviti membersihkan padang/gelanggang/sekolah 341 .( Bantuan Kecemasan Luar) Menguruskan surat-menyurat yang diperlukan. Mengedarkan minuman kepada pegawai-pegawai kejohanan. Menentukan I menguruskan tempat jamuan. Menguruskan pinjamanlsewaan dan Perkidmatan Jab. Menyediakan kelengkapan I persediaan untuk kecederaan parah/kronik. Memastikan alatan yang diperlukan dan kuantiti yang mencukupi. MINUMAN PEGAWAI DAN JAMUAN TEH Menentukan menu jamuan dan minuman. Mengumumkan pemenang setiap acara I pemberitahuan I memanggil pemenang I penyampai untuk acara penyampaian hadiah.. Menyediakan dan menguruskan urusan surat menyurat.( RELA I JPA I PDRM) Memastikan perjalanan kejohanan dan kawasan keseluruhan berada dalam selamat dan terkawal sepanjang kejohanan berlangsung. Berusaha mengekal dan mempertingkatkan mood/suasana kekal meriah sepanjang kejohanan berlangsung. PERTOLONGAN CEMAS DAN RAWATAN Menyusun ahli-ahli bertugas sepanjang kejohanan. SIARAYA DAN SERANTA Menentukan criteria/keperluan alat siaraya mencukupi. Memastikan perjalanan sistem siaraya berfungsi dengan baik sehingga kejohanan tamat. Memastikan buku program siap sebelum kejohanan. Mendapatkan/menguruskan kata-kata aluan dan semua pihak. Mengemas dan membersihkan kembali tempat dan peralatan jamuan.

Menyediakan Jadual dan mengendalikan latihan peserta. Menyediakan peserta untuk menerima hadiah selepas pengumuman. Letakkan papan tanda jika perlu. Menghantar peserta ke tempat-tempat permulaan acara. Mengambil dan memastikan segala peralatan yang diterima mencukupi dan dalam keadaan balk.- sebelum/semasa dan selepas kejohanan. Menyediakan tong-tong sampah di kawasan yang difikirkan perlu. Mengikut arahan/tugas yang diarahkan oleh ketua. Mengemukakan masalah yang timbul kepada Raferi bahaglan masingmasing. Mendaftarkan peserta kepada urusetia kejohanan. Menyemak dan mengesahkan pendaftaran. Menjaga keselamatan diri I peserta dan alatan semaksimum mungkin. Menyedia dan menghantar peserta kepada Pengelola Peserta selepas panggilan. Menyerahkan keputusanlperatatan kepada pihak Urusetia I Teknik I Pertandingan sebaik sahaja acara selesai. Memilih peserta. PEGAWAI-PEGAWAI KEJOHANAN Melaporkan diri kepada ketua bahagian masing-masing 10 minit sebelum acara bermula. Memastikan ketancaran perjalanan setiap acara. Memanggil/menyelia penerima-penerima hadiah. PERBARISAN DAN PERSEMBAHAN Menentukan I menyusun kontinjen perbarisan serta kumpulan persembahan yang akan diadakan. 10 minit sebelum acara bermula. Memastikan acora boleh ditamatkan seberapa segera yang boleh. 342 . Memastikan keseluruhannya kekal bersih. PENGELOLA PESERTA Memanggil dan menyediakan peserta mengikut susunan scam. Mengadakan rondaan kebersihan sepanjang masa. Menyusun aturcara dan jadual persembahan GURU RUMAH SUKAN PENASIHAT I KETUA I JURULATIH I CAPERON Mengendalikan perjumpaan/mesyuarat ahli rumah sukan dan mengemaskinikan fail.

Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Jalan Muar.7. Kad Pengenalan) 343 . Sekian. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Surat Kebenaran Ibu Bapa / Penjaga SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Tuan. 3. terima kasih. 85300 Labis. Saya _______________________________________________Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN 1. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Johor.1. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan un dangundang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.

Acara ( ) Acara: Lontar Peluru / Lompat Jauh / Lompat Tinggi Kategori: Lelaki /Perempuan A / B / C Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama Peserta No.ACARA: ( ) NAMA ACARA: ( ) Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA CATATAN MASA/TINGGI/JARAK Rumah NAMA PEMENANG 344 . Borang Penyertaan Acara Sukan* No.2. Borang Pencatat Markah* BORANG PENCATAT MARKAH Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN /PADANG NO. Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Catatan 3.

Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -14 SMKL ( 2004) ACARA BALAPAN NO. 345 . Rumah Delima Delima Nilam Nilam Zamrud Zamrud Intan Intan Kedudukan Catatan Nama Peserta * Borang yang dilampirkan hanya contoh sahaja dan boleh diubahsuaikan mengikut sekolah dan keadaan.ACARA: ( Bil KEDUDKAN 1 2 3 4 5 JOHAN NAIB JOHAN KETIGA KEEMPAT KELIMA ) CATATAN MASA ACARA: ( Rumah ) NAMA PEMENANG 4. Borang Keputusan Rasmi* Kejohanan Olahraga Tahunan Ke -15 SMKL ( 2005) Acara Padang KEPUTUSAN RASMI Acara: Lompat Jauh Kategori: Perempuan Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 A No.

15. 10. 19. 11. acara dll Mesyuarat AJK Kecil Surat menyurat . 3 jam 8.NORMA KERJA BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN Jenis Kerja Penyediaan kertas konsep Pengesahan / sokongan pengetua Penubuhan AJK Mesyuarat AJK ± Perasmi. 16.Penyelesaian masalah Mesyuarat akhir . 12. 4. 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 2 jam 1 hari 2 hari 1 hari 1 jam 1 hari 346 . 3 jam 9.jemputan PPD sebagai penaung Mesyuarat Penyelarasan . 3.menyemak tugas-tugas yang patut diselesaikan Pendaftaran peserta sukantara Jadual Pertandingan Sukantara Penyediaan padang/alatan Sukantara Pendaftaran peserta Sukan Jadual Pertandingan Sukan Acara awal hari Sukan Raptai sukan tahunan Acara akhir Membersih/ mengemas padang & peralatan Laporan & Penilaian ( Postmortem ) Masa yang diambil 1 minggu 1 jam 2 jam 3 jam 3 jam 1 hari Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1.Laporan kemajuan oleh semua J/K Kecil . 17. 6. 5. 14. 13.jemputan pegawai .polis untuk keselamatan . 2.jemputan tetamu khas .jemputan pasukan lari berganti-ganti antara sekolah .penderma-penderma .Penyelarasan tugastugas . 18. 7.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI MENGURUSKAN SUKAN TAHUNAN NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 347 .

24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPIBil. SPI Bil. 12/2000 SPI Bil. 9/2000 Bil Proses Kerja 1 SEBELUM KURSUS Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Pegawai Yang Meluluskan/Diruj uk Pengetua Seksi Undangundang / Peraturan SPI Bil. 24/1998 SPI Bil. 1/1995 Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia kursus Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian 2 3 4.AKTIVITI 7: KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. PK KOKO Penyelaras Program 348 .

SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. Menyiap dan membentang. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Pelajar Selepas Sesi. PK KOKO Urus Setia SELEPAS KURSUS 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi baik. Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan berkursus. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Kawasan berkursus bersih seperti sebelumnya. y Laporan Kewangan y Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan. PK KOKO Kem Komanden Urus Setia 2 3 Urus Setia Urus Setia 4 PK KOKO Komanden PK KOKO 5 6 7 349 . cukup dan bersih.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT BERUNIFORM / KELAB / PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta YA TIDAK Penyeliaan Tahap Kesihatan/ Kebajikan Ke hospital Prosedur keselamatan dipatuhi Jadual kursus dipatuhi 350 .

Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 351 .

Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pelantikan dan mesyuarat jawatankuasa induk 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat berkursus Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatn Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 352 Tanda ( ¥ ) Catatan 1 4. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM KURSUS Menyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus Rasional. .SENARAI SEMAK BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan Berkursus. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan. Kawasan Berkursus sebelumnya. keselamatan dilaksanakan dan 2 3 Memastikan Jadual Kursus Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS BERKHEMAH 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Menyiap dan membentang. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. 353 .SEMASA BERKURSUS 1 Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi.

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil 1 Dokumen SPI 24/1998 Perkara ³Penglibatan dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Seragam Anjuran Agengsi Kerajaan dan Pertubuhan Bukan Kerajaan´ 2 3 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan 4 SPI 9/2000 5 SPI 12/2000 354 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden* 11 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan* -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. 355 .Keselamatan * Di perlukan sekiranya diadakan secara perkhemahan.Penginapan* .

Saya ______________________________________________ _Ibu Bapa / Penjaga murid yang bernama _____________________ _________Tingkatan __________ mernbenarkan anak / waris saya mewakili sekolah dalam kegiatan: 1. Johor. Borang kebenaran ibubapa/penjaga: SURAT AKUAN DAN KEBENARAN __________________________ __________________________ __________________________ Tarikh:_______________ Pengetua. Sekolah Menengah Kebangsaan Labis. 3. Sekian. _________________________ ___________________ Tandatangan Ibu Bapa/Penjaga) (No. Tuan. Pertandingan / Kegiatan ____________________________________ yang akan diadakan di ______________________________________ pada __________________________ hingga ____________________ 1. Saya mernberi kebenaran kepada pihak Pengelola kegiatan ini atau wakilnya memberi apa-apa rawatan atau pertolongan perubatan kepada anakjagaan saya jika didapati perlu. Sesungguhnya saya telah mengetahui bahawa pihak sekolah telah mengambi1 segala Iangkah-Iangkah keselamatan dan pengawasan. Walaupun demikian saya mengaku tidak akan mengambiI sebarang tindakan undang undang terhadap pengelola atau wakilnya yang berkaitan dengan apa-apa kemalangan atau kecederaan terhadap anak jagaan saya yang berlaku di dalam perjalanan dan mengambil bahagian di dalarn kegiatan tersebut di atas.SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1. 85300 Labis. terima kasih. Rombongan sekolah / Melawat sambil belajar ke _________________________________________________________ pada __________________________ hingga ___________________ 2. Kad Pengenalan) 356 . Jalan Muar.1.8.

80604 Johor Bahru. 2.. 1. Tujuan Melancong: ««««««««««««««.1 NamaPenuh:«««««««««««««No. Alamat: «««««««««««««««««««« Rujukan Kami: ««« Tarikh: ««««««« Pendaftar Sekolah Sekolah Negeri Johor. Guru-Guru Yang Bertanggungjawab: 2. Bersama-sama ini disertakan butir-butir yang dikehendaki untuk tujuan Sekian. 2.K/P: «« Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««. Borang Pelancongan* Nama Sekolah: «««««««««««««««« Telefon: ««««. PERMOHONAN MELANCONG PERATURAN (MELANCONG) SEKOLAH 1957 Adalah saya dengan hormatnya memohon kebenaran daripada tuan untuk melancong ke beberapa tempat * dalam / luar Negeri Johor. Ketua Rombongan 2. µBERKHIDMAT UNTUK NEGARA´ ³CINTAILAH BAHASA KITA´ (Tandatangan Guru Besar / Pengetua) Nama Penuh: «««««««««««««. 357 . Cop Rasmi Sekolah: ««««««««««««. Tuan.1. Jalan Tun Abdul Razak.2. di atas.1. terima kasih. Jabatan Pendidikan Johor.

1 3.1 NamaPenuh: «««««««««««No. «««««««««««««««««««««««««« 3.2. Maklumat Peserta Rombongan: 358 .3 Butir Anggaran Perbelanjaan: ««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««« 3.2 Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« Maklumat Guru-Guru Yang Membantu: 2.2 Jumalah Wang: «««««««««««««««««« .2.K/P :« Nama Dalam Tulisan Cina: «««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: ««««««««««««« (*Potong yang tidak berkenaan) 3.2 Nama Penuh: ««««««««««.K/P:««««. Nama Dalam Tulisan Cina: ««««««««««««« Alamat Tempat Tinggal: «««««««««««««« 2.4 Maklumat Orang I Orang-Crang Yang Dibenarkan memungut Dan mbelanjakan wang. Butir Kewangan: 3. K/P Umur Jawatan / Tingkatan Alamat Tempat Tinggal 4.2. Punca Wang:««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««. Bil Nama Penuh No. Jadual Perjalanan (Itinerary) Lawatan: Tarikh Masa Tempat Yang Dilawati (Catatkan nama tempat dan negeri yang berkenaan) Nama dan Alamat Penuh Tempat Bermalam 5.No.

K/P Darjah / Tingkatan Umur Alamat Tempat Tinggal 6. Perakuan Guru Besar / Pengetua: 6..1 6. Murid-murid dan guru-guru yang terlibat telah diberi taklimat berhubung dengan peraturan dan langkah-langkah keselamatan.1 Persetujuan bertulis ibu bapa / penjaga murid telah diperolehi. Jawatan dan Cop Rasmi Sekolah: «««««««««««««««. [Guru-Guru yang bertanggungjawab ditugaskan menjalankan semua langkah-langkah keselamatan] Saya dengan ini memperakukan bahawa sepanjang pengetahuan saya segala keterangan yang diberikan dalam borang ini adalah betul dan benar. (Tandatangan Guru Besar I Pengetua) Nama Penuh: ««««««««««««««««.Bil Nama Penuh Nama Dalam Tulisan Cina Jantin a No. 359 .

Kp Tingkatan Guru Penasihat: «««««««««««««T. ««««««««««««««.. Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 Nama No.. 2. tangan: «««««««««« Tarikh: :«««««««««««««« 360 . Borang Pendaftaran BORANG PENDAFTARAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Unit: ««««««««««««««««««.3. Guru Penasihat: 1.. ««««««««««««««.

Kursus yang pernah dihadiri: ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 7. Tingkatan: «««««««««« Jawatan : «««««««««« 5. Nama: ««««««««««2. Alamat : ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« 6. No Kp: «««««««««4.4. Unit: ««««««««« Tandatangan : «««««««««««««. Maklumat Kesihatan / alahan : «««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« ««««««««««««««««««««««««««««««« Tandatangan : ««««««««««Tarikh: «««««««« Pengesahan Guru Penasihat: Adalah di akui bahawa maklumat yang diberikan di atas adalah benar. Borang Maklumat Kursus BORANG MAKLUMAT KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 1. Tarikh: ««««««« 361 .. Nama: ««««««««««««««««. 3.

5. Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . 6.. Borang Penilaian Setiap Sesi BORANG PENILAIAN SETIAP SESI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««. Borang Penilaian Kursus BORANG PENILAIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT KOKURIKULUM 362 .cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Ulasan: Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai 2 3 4 5 Bil Perkara Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.

cemerlang 1 1 2 3 4 5 6 7 Tajuk Ceramah Isi Kandungan Skop Masa Kemudahan Kursus Objektif Kursus Makanan Akriviti 2 3 4 5 Bil Perkara Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««.SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Guru / Pelajar* Tandakan ( ¥ ) 1 ± lemah 5 . 363 .

NORMA KERJA BAGI KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM. KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil 1 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Masa yang diambil 120 minit Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 2 120 minit 3 1 minggu 4 5 60 minit Kesihatan Dan Kebajikan 60 minit Peserta Penilaian 90 minit 6 7 Dokumentasi dan laporan 1 minggu 364 .

KELAB PERSATUAN PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 365 .SENARAI TUGAS HARIAN KURSUS KEPIMPINAN AJK TERTINGGI UNIT UNIFORM.

24/1998 SPI Bil. 9/2000 SPI Bil 12/2000 Pegawai Yang Seksi UndangMeluluskan/Dirujuk undang/Peraturan Ibu bapa 4. 2/2000 SPI Bil.AKTIVITI 8: BAGI PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM PERKHEMAHAN Pengetua 1 Mennyediakan kertas cadangan pelaksanaan Perkhemahan Rasional Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Pengetua 2 3 Mesyuarat dan pelantikan jawatankuasa pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat kursus Unit Perhubungan dan Pendaftaran Sekolah. 24/1998 The School Tour Regulations 1957 SPI Bil. Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik Pakaian Ubatan Alatan Perkhemahan Keperluan Harian PK KOKO Penyelaras Program 366 . SPI Bil. 1/1995 SPI Bil.

SEMASA PERKHEMAHAN 1 Taklimat kem Komanden Kesihatan Dan Kebajikan Peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi PK KOKO 2 3 Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi. 4 5 6 367 . cukup dan bersih. Kem Komanden Memastikan Jadual Perkhemahan Urus Setia Dilaksanakan Mengikut Perancangan. Kawasan Perkhemahan bersih seperti PK KOKO Komanden sebelumnya. PK KOKO Menyiap dan membentang. Memohon kebenaran daripada pemilik PK KOKO untuk meninggalkan kawasan berkhemah. Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan Pengetua Pengetua untuk tindakan selanjutnya. Taklimat Kem Komanden Mesyuarat penyelarasan pada akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa SELEPAS PERKHEMAHAN 1 2 3 Keperluan logistik atau peralatan PK KOKO Urus Setia mencukupi baik. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar surat senghargaan dan sijil pencapaian penyertaan.

sebagai 368 .7 Mendokumentasi program panduan dan rujukan.

RAJAH CARTA ALIRAN KERJA PERKHEMAHAN UNIT BERUNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH MULA Kertas cadangan Ya Tidak Mesyuarat Ahli Persetujuan Pindaan Pemberitahuan pihak tertentu Taklimat tertentu Prosedur keselamatan dipatuhi Ke hospital Penilaian Pelajar Selepas Sesi. 369 .

Jadual perkhemahan dipatuhi Mesyuarat Penyelarasan/ Pemantauan Kertas Cadangan YA TIDAK Persetujuan Ahli Mesyuarat Pindaan Pemberitahuan Pihak Tertentu Taklimat kepada Peserta 370 .

Semakan keperluan logistik & peralatan Memastikan Kawasan Bersih Seperti Sebelumnya Memohon Kebenaran Meninggalkan Kawasan Menilai Semula Aktiviti yang Dijalankan Membentang Laporan Kewangan & Aktiviti Mengedar surat penghargaan & Sijil Penyertaan Dokumentasi Program Proses kerja yang melibatkan semua guru penasihat TAMAT 371 .

372 .SENARAI SEMAK BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Tindakan SEBELUM PERKHEMAHAN Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Rasional. Matlamat & objektif Anggaran Perbelanjaan Menentukan tempat & tarikh Senarai nama pelajar dan guru pengiring Senarai nama jurulatih/penyelia perkhemahan Senarai tugas jawatankuasa pelaksana Jadual aktiviti Tanda (/) Catatan 1 2 3 Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Pengarah Pelajaran Negeri Jabatan Pengangkutan Jalan Balai Polis Penceramah Balai Bomba dan Penyelamat Pejabat Kesihatan Agensi Berkaitan Pejabat Pentadbiran/Penghulu Ibu Bapa Pengangkutan Lokasi tempat perkhemahan Taklimat Kepada Peserta Aktiviti Peraturan Langkah-langkah keselamatan Keperluan Logistik -Pakaian -Ubatan -Alatan Perkhemahan -Keperluan Harian 4.

Kawasan perkhemahan sebelumnya.SEMASA PERKHEMAHAN 1 2 Taklimat Kem Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Jangkitan penyakit Keracunan makanan Kemudahan asas Sistem komunikasi Prosedur dipatuhi. dan Sijil 5 6 7 Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. Menyiap dan membentang. keselamatan dilaksanakan dan 3 4 Memastikan Jadual perkhemahan Dilaksanakan Mengikut Perancangan Mesyuarat penyelarasan setiap akhir aktiviti setiap hari Pemantauan sepanjang masa Penilaian Peserta setiap sesi SELEPAS BERKHEMAH 5 1 2 3 4 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. 373 . bersih seperti Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Laporan Kewangan Aktiviti Mengedar Surat Penghargaan Pencapaian Penyertaan.

24/1998 Perkara Penglibatan Guru Dan Murid Dalam Aktiviti Pasukan Pakaian Seragam Anjuran Agensi Kerajaan Dan Pertubuhan Kerajaan Dan Pertubuhan Bukan Kerajaan. 1 2 Federation of Malaya: The Education Ordinance 1952 SPI 1/1995 The School (Tour) Regulation 1957 Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Lawatan Pendidiikan Murid di hari Persekolahan Lawatan Pendidikan Murid Di Hari Persekolahan 3 4 SPI 9/2000 5 6 SPI 12/2000 SPI Bil 12/2000 374 .SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Bil Dokumen SPI Bil.

Keselamatan .Penolong Jurulatih . Penolong Kem Komanden 12 AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Kebajikan Pelajar -Riadah & kerohanian -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pengangkutan -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .Ketua Guru Penasihat 375 .Logistik .Jurulatih .Hakim Pertandingan .SENARAI JAWATAN KUASA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH 1 Penaung 2 Penasihat 3 Pengerusi 4 Timbalan Pengerusi 5 Naib Pengerusi 6 Setiausaha 7 Penolong Setiausaha 8 Bendahari 9 Penyelaras 10 Kem Komanden 11.Ketua Kumpulan .

cemerlang 2 3 4 5 Ulasan: Tandatangan : ««««««««««««««««««««««««. Guru / Pelajar* Bil 1 2 3 4 5 6 7 Perkara 1 Tajuk Ceramah bersesuaian Keperluan Aktiviti Menarik Objektif Dapat Di capai Tempoh Masa memadai Tandakan ( ¥ ) 1 ² lemah 5 .BORANG PENILAIAN SETIAP SESI PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama sessi : ««««««««««««««.. 376 .

Senarai Semak Alatan SENARAI SEMAK ALATAN PERKHEMAHAN GABUNGAN SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Bil Nama Alatan Bil Ambil Bil Kembalikan Catatan Penjaga alatan : «««««««««««««« Tandatangan : ««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 377 .

Memohon kebenaran daripada pemilik untuk meninggalkan kawasan perkhemahan. Menilai semula aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya. Penilaian Peserta setiap sesi Keperluan logistik atau peralatan mencukupi dan bersih. Kawasan perkhemahan bersih seperti sebelumnya. Menyiap dan membentang. Masa yang diambil 120 minit 120 minit 1 minggu 60 minit 60 minit 90 minit 1 minggu 3 Hari 2 jam 1 jam 11 1 minggu 12 13 1 minggu 1 minggu 378 . Mengedar Surat Penghargaan dan Sijil Pencapaian Penyertaan Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan.NORMA KERJA BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Jenis Kerja Menyediakan kertas cadangan pelaksanaan kursus Mesyuarat dan Pelantikan Jawatan Kuasa Pengelola Pemberitahuan kepada pihak berkuasa Taklimat Kepada Peserta Oleh Komandan Kesihatan dan kebajikan peserta Prosedur keselamatan dilaksanakan dan dipatuhi.

SENARAI TUGAS HARIAN BAGI PERKHEMAHAN UNIT UNIFORM PERINGKAT SEKOLAH DI LUAR DAERAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : Bil Tugas saya hari ini Catatan 379 .

7/1977 Peraturan am pertandingan Pemantauan sepanjang masa SELEPAS MERENTAS DESA Setiausaha Sukan 380 . 24 1998 Pemberitahuan kepada pihak berkuasa y Balai Polis y Hospital / klinik kesihatan y Pentadbiran Komuniti y Surat kebenaran ibubapa y Perasmi / jenputan VIP y Pengangkutan Taklimat Kepada Peserta y Aktiviti y Peraturan pertandingan y Langkah kselamatan pelajar Setiausaha Sukan Ibubapa SPI Bil.AKTIVITI 9: BAGI MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH PROSES KERJA Bil Proses Kerja SEBELUM MERENTAS DESA Mennyediakan kertas cadangan perlaksanaan kursus. 9/2000 4.l 24/1998 2 3 Pengetua SPI Bil. 9/2000 Tambahan SPI Bil. SEMASA MERENTAS DESA Prosedur dipatuhi. 1/1995 PK KOKO Setiausaha Sukan SPI Bil. y PK KOKO dan Setiausaha Sukan keselamatan dilaksanakan SPI Bil. y Rasional y Matlamat & objektif y Anggaran Perbelanjaan y Menentukan tempat & tarikh y Senarai nama pelajar dan guru rumah sukan y Senarai tugas jawatankuasa pelaksanaan y Aturcara program Mesyuarat pengelola dan pelantikan jawatankuasa Pegawai Yang Meluluskan/Dirujuk Seksi Undangundang / Peraturan 1 pengetua SP Bi.

PK KOKO Setiausaha Sukan Menyiap dan membentang.1 Keperluan logistik atau peralatan mencukupi Setiausaha Sukan baik. Mendokumentasi Program Sebagai Panduan dan Rujukan. cukup dan bersih. Setiausaha Sukan y Laporan Kewangan y Aktiviti Menyampaikan hadiah kemenangan /sijil Setiausaha Sukan Penyertaan. 4 5 6 381 . 2 Kawasan sekolah bersih seperti sebelumnya 3 PK KOKO Setiausaha Sukan Menilai semula keseluruhan aktiviti yang dijalankan dan mengenalpasti kelemahan untuk tindakan selanjutmnya.

CARTA ALIRAN PROGRAM MERENTAS DESA MULA Memohon Kebenaran dan kertas kerja Pinda/Tangguh Tidak Kelulusan diperoleh Kebenaran diperoleh Mes uarat J/kuasa 2 ¦ Pinda / Tangguh Tidak Surat Kebenaran Ibu Bapa Surat Jemputan / Perasmi Kebenaran Pihak Berkenaan Pelaksanaan Program Post Mortem / Laporan ¥ Mes uarat J/kuasa ¤ 382 .

SENARAI SEMAK PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH BIL 1 2 3 4 5 6 7 TINDAKAN Surat meminta kebenaran kepada Pengetua Kertas Kerja Mesyuarat Jawatankuasa 1 Mesyuarat Jawatankuasa 2 Perlaksanaan Plan Do Review Laporan dan penilaian TANDA ( ¥ ) CATATAN 383 .

SENARAI UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN Bil Dokumen Perkara Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Keselamatan Diri Pelajar Semasa Pengajaran Pendikan Jasmani dan Kesihatan Serta Kegiatan Kokurikulum dan Sukan di dalam dan di luar Kawasan Sekolah Pengelolaan walkaton di sekolahsekolah Merentas desa Peringkat Sekolah Tarikh 11 April 1995 1 SPI 1/1995 2 SPI 9/2000 Tambahan 10 Mei 2000 3 4 SPI 7/1977 Peraturan Am Pertandingan 9 Sept 1977 384 .

Pengelola Peserta 385 .Check Point .Refri .Pelepas .Pencatat .Pengelola Peserta .Penjaga Masa .Hakim Penamat .Teknik .Marshall .SENARAI JAWATAN KUASA MERENTAS DESA 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Penaung Penasihat Pengerusi Timbalan Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Penolong Setiausaha Bendahari Penyelaras AJK -Urus Setia Pendaftaran -Buku Program -Sijil& Cendera mata -Kawalan Pelajar -Dokumentasi & Laporan -Siar Raya -Pertolongan Cemas -Jemputan -Perasmian -Kebersihan -Peralatan -Jamuan -Protokol .

SENARAI BORANG-BORANG YANG DIGUNAKAN 1 Borang Penyertaan BORANG PENYERTAAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama Rumah Sukan : ««««««««««««. Kp. T. 386 . Kategori : «««««««««««««««« Bil Nama Tingkatan No.. No Peserta Ketua Rumah Sukan : «««««««««««««. Tangan : ««««««« Tarikh: «««««««««««.

guru rumah sukan boleh membuat pengesahan.3. Pegawai / Pembantu Perubatan*: ««««««««««« T. Borang Pengesahan Tahap Kesihatan BORANG PENGESAHAN TAHAP KESIHATAN BAGI MENYERTAI MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Nama: ««««««««««««««««« Tingkatan : «««««««« Bil 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Perkara Lelah Asma Sawan Migrin Lemah Jantung Pernah Patah Tulang Tekanan Darah Tinggi Tekanan Darah Rendah Kencing Manis Demam Senggugut Sakit Kepala Tandakan ( ¥ ) Ya Tidak Adalah disahkah bahawa pelajar ini adalah disahkan sihat untuk menyertai acara merentas desa peringkat sekolah. 387 . Tangan : ««««« * Sekiranya tiada pegawai dinyatakan.

388 .. Pencatat 1:««««««««««««««««««. Peserta Adalah disahkan bahawa catatan di atas adalah benar.4.Tandatangan : «««««. Kedudukan 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Nama Masa No. Borang Pencatat BORANG PENCATAT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Kategori : «««««««««««.. Pencatat 2: ««««««««««««««««««.Tandatangan : «««««.

5. Borang Check Point BORANG CHECK POINT PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Check Point : 1 / 2 / 3 / 4 / 5 001 002 003 004 005 006 007 008 009 010 011 012 013 014 015 016 017 018 019 020 021 022 023 024 025 026 027 028 029 030 031 032 033 034 035 036 037 038 039 040 041 042 043 044 045 046 047 048 049 050 051 052 053 054 055 056 057 058 059 060 061 062 063 064 065 066 067 068 069 070 071 072 073 074 075 76 77 78 79 80 81 82 83 84 85 86 87 88 89 90 91 92 93 94 95 96 97 98 99 100 101 102 103 104 105 106 107 108 109 110 111 112 113 114 115 116 117 118 119 120 121 122 123 124 125 126 127 128 129 130 131 132 133 134 135 136 137 138 139 140 141 142 143 144 145 146 147 148 149 150 Nama : «««««««««««««««««. T. Tangan : «««««««« 389 .

T. Borang Markah Keseluruhan BORANG MARKAH KESELURUHAN PERTANDINGAN MERENTAS DESA SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN LABIS 2005 Rumah Sukan Intan 15 Lelaki 18 20 15 Perempuan 18 20 JUMLAH KEDUDUKAN Delima Zamrud Nilai Kategori Pencatan: «««««««««««««. Tarikh: ««««««««««««««« 390 . Slip Keputusan KATEGORI : L 15 7.. tangan: «««««««.6.

NORMA KERJA BAGI PROGRAM MERENTAS DESA Bil Jenis Kerja Mengemukakan surat mohon kebenaran dengan menerima kelulusan Mengedarkan surat perlantikan AJk pengelola Mesyuarat Penyelarasan 1 Taklimat Penasihat kanan Rumah sukan Mesyuarat penyelarasan 2 Mengeluarkan surat berkaitan perlaksanaan program Penyediaan borang dan surat kebenaran Surat jemputan Perlaksanan kejohanan merentas desa Mesyuarat Post Mortem Dokumentasi program Masa yang diambil Jumlah unit yang boleh dijalankan dalam seminggu 1 2 hari 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 2 hari 1 jam 1 jam 2 jam 1 minggu 1 minggu 1 minggu 5 jam 2 Jam 1 minggu 391 ..

SENARAI TUGAS HARIAN PENGELOLAAN KEJOHANAN MERENTAS DESA PERINGKAT SEKOLAH NAMA : JAWATAN: TARIKH : BIL Tugas saya hari ini Catatan 392 .

393 .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->