KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR

KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR

1.

TUJUAN Kertas laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak (Fatwa) Negeri Selangor, untuk menimbang dan memutuskan mengenai perkembangan penyebaran fahaman Syiah di Selangor.

2.

LATAR BELAKANG a. Kebangkitan fahaman Syiah secara meluas di Malaysia bermula dari kemenangan revolusi Islam yang diketuai oleh Ayatullah alKhomeini di Iran pada tahun 1979 dan menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Atas nama kerajaan Islam itulah rakyat Malaysia telah memberi sokongan tanpa menyedari orang-orang Iran yang berfahaman Syiah telah menyebarkan fahaman mereka dengan meluasnya di Malaysia. Penyebaran fahaman Syiah di Malaysia dilakukan melalui beberapa cara: i. Lawatan pembesar-pembesar Iran ke Malaysia yang disusuli dengan kempen dan penerangan fahaman mereka serta lawatan pelawat-pelawat Malaysia ke republik itu. Melalui pelajar-pelajar Malaysia yang ditawarkan belajar ke Republik itu dengan diberi biasiswa dan kemudahan asas yang secukupnya atau melalui pegawai-pegawai Kedutaan Iran di Malaysia yang membuat lawatan ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia.

b.

ii.

iii. Memberi hadiah berupa buku-buku fahaman Syiah kepada perpustakaan-perpustakaan umum seperti perpustakaan universiti, masjid dan toko-toko buku yang terkenal. c. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang beberapa tahun lalu: i. Syiah Tayibi Bohra (Dawood Bohra) Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia dikenali sebagai golongan yang memiliki kedai Bomby. Kumpulan yang berpusat di Daerah Klang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjid sendiri dengan jumlah pengikutnya dianggarkan antara 200 hingga 400 orang.

12

beliau didapati menyebarkan fahaman ini di Taman Permata dan Taman Melor di Hulu Klang. iii. Pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang. Menubuhkan Persatuan Terdapat usaha-usaha kumpulan ini menubuhkan persatuan untuk mengembangkan fahaman Syiah kepada orang ramai yang dikenali dengan nama “Darul Husaini” tetapi pendaftaran ditolak pada 19 September 1992 atas nasihat MAIS dan JAKIM. Di antara individu yang telah dikenalpasti ialah Syed Jaafar bin Abd. Bilangan pengikutnya lebih kecil dari kelompok Bohra. Syiah Ismailiah Agha Khan Kumpulan ini dikenali dengan nama kedai Perbhai yang bergerak di Lembah Klang. Universiti Kebangsaan Malaysia. 3. ii. Hamid al-Sagoff. Syiah Jafariyah @ Imamiah Ithna Assyariah Kumpulan ini dipercayai mula bertapak di Malaysia pada tahun 1979. PERKEMBANGAN SYIAH DI SELANGOR a. Orang awam Hasil penyiasatan JAIS bersama polis dan JAKIM didapati beberapa orang penyebar fahaman ini telah bergerak cergas dalam kelompok kecil untuk berkempen dari rumah ke rumah. Berdasarkan kajian dan siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Polis. Beberapa buku utama Syiah telah dijadikan rujukan dan telah diterjemah dalam Bahasa Melayu. Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Teknologi Mara. 13 . Pusat Pengajian Tinggi Beberapa buah Pusat Pengajian Tinggi telah dikenalpasti menjadi sasaran Syiah bergerak iaitu di Universiti Malaya. Pengaruh ajaran dan fahaman menular melalui bahan bacaan dan individu seperti pensyarah IPT. Syiah di Negeri Selangor dikategorikan seperti berikut: i.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR ii. b.

PENYELEWENGAN SYIAH a. Aishah. Imam adalah maksum Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa-dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia. Uthman. Hafsah. hal. kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Fakta ini dijelaskan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR 4. 83. ii. seperti Saidina Abu Bakar. Omar. 14 . hal. 72.W. Pada iktiqad mereka imam memelihara syariat dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar. Kemunculan Imam Mahadi bersama orang yang telah mati Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah S. PENYELEWENGAN DARI SUDUT AKIDAH i.T akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahadi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. Muawiah dan lain-lain lagi.

al-Taqiyyah ialah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. hal. Perkara ini dijelaskan dalam buku al-Usul Min al-Kafi juz 2 oleh Abu Jaafar Muhammad bin Yaakub bin Ishak alKhulaini al-Razi. 217. al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu khuf.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR iii. 15 . Berpura-pura Mengikut aqidah Syiah.

Menyanjung Saidina Ali secara keterlaluan Syiah menyanjung Saidina Ali secara berlebih-lebihan hingga ia disamatarafkan dengan Rasulullah. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh alKhulaini.W.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR iv. 358: vi. Menambah syahadah Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam Syahadah selepas nama Nabi Muhammad S. 1 hal. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh alKhulaini Jld. Juzu’ 1 hal. 441: 16 . 197: v. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih oleh Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Hussain Bahawiah alQanuni Juzu’ 1 hal. Menghalalkan Nikah Mut’ah Golongan Syiah menghalalkan Nikah Mut’ah.A. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi.

Khalifah diwasiatkan secara nas Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan RasulNya secara nas. Ini dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh ulama’ Syiah iaitu Syeikh Muhammad Redza al-Muzaffar.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR vii. 149: viii. hal. Pegangan ini disebut di dalam buku Aslu alSyiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif alGhita. Menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah sekalipun Hadis Mutawatir Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. hal. 78: 17 . Mereka hanya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Bait sahaja.

Ia merupakan sunnah Allah kepada semua Nabinabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir.A. al-Bada’ ialah peristiwa berkenaan yang sebelum ini dianggap tersembunyi daripadaNya. hal. ialah Saidina Ali.W.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Syiah mempercayai wasi Rasulullah S. Perkara ini disebutkan dalam kitab Aslu alSyiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’. Kemudian Saidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya Hasan dan Hasan mewasiatkannya pula kepada Hussain sehinggalah kepada Imam Dua Belas al-Mahadi alMuntazar. 136: ix. Ini jelas seperti yang disebutkan oleh al-Tabatabai dalam Kitab al-Usul Min alKafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1 hal. 146: 18 . Perkara ini jelas menganggap Allah itu jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Menurut akidah Syiah. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia Dari segi bahasa al-Bada’ bermaksud lahir sesudah tersembunyi.

19 . sesiapa pun tidak boleh menghubungi Imam Mahadi walaupun melalui wakilwakilnya. Ilmu itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Hal ini dijelaskan dalam Kitab alUsul Min al-Kafi. Perkara ini dijelaskan dalam Kitab al-Syiah Wa alTashih al-Sira’. x. Dalam Tempoh ini. Konsep al-Mahadi iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahadi al-Muntazar Syiah Imamiah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan al-Askari adalah Imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. Manakala Ghaibah Kubra pula bermula selepas tahun 329H hingga lahirnya Imam Mahadi yang ditunggu. Baina al-Syiah Wa al-Tasysyu’. Tuhan akan berubah kehendakNya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Zaman ini dikenali sebagai Ghaibah sughra.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Mengikut akidah Syiah. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakil seramai empat orang iaitu Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman dan Husain Ibnu Ruh serta Ali Ibnu Muhammad al-Saimiri. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun mulai tahun 260H hingga 329H. Sekiranya boleh dihubungi ia dianggap sebagai pendusta.

Salman al-Farisi dan Ammar. Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy.A. 6466: xii.a.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xi. Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s. Miqdad bin Aswad. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi Juz. Ini dinyatakan dalam Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh Syed Manzur Husain hal.W. Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah Golongan Syiah menuduh Abu Bakar. Menuduh Abu Bakar. Umar. Umar. 330.w. semua murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat termasuk Abu Dzar. dan di dalam kitab al-Tafsir oleh Abu alNadhar Muhammad bin Masud bin Iyasyi hal. hal. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah S. 116: 20 . 27.

KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xiii. 228: 21 . Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Khulaini. memahami dan menghafal al-Quran dengan sempurna kecuali Ali Sahaja. Juzu’ 1. Hanya Ali dan para Imam sahaja yang menghafal dan menghimpunkan al-Quran dengan sempurna Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun. hal.

Perkara ini dinyatakan dalam Kitab alNihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’afar Muhammad b. 51: 22 . Dengan ini menunjukkan bahawa mereka menolak pemansuhan syariat tersebut. Hassan b. Mereka masih mengamalkan nikah ini sehingga sekarang. Mereka berpendapat bahawa nikah Mut’ah adalah diharuskan di dalam syariat Islam.489: b. Ali al-Tusi. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Assyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi hal. hal. Menolak Ijma’ Ulama’ Golongan Syiah tidak menerima pakai ijma’ ulama’ buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar. Umar dan Uthman malah mereka berpegang kepada pendapatpendapat Imam mereka kerana ijma’ pada mereka adalah kesalahan sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Mengamalkan nikah Mut’ah Golongan Syiah masih meneruskan amalan nikah Mut’ah yang pernah diharuskan di peringkat awal Islam di dalam keadaan dan masa tertentu.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xiv. PENYELEWENGAN DARI SUDUT SYARIAH i.

149: c. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Irsyad oleh as-Syeikh al-Mufid hal.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR ii. Menziarahi kubur Saidina Husain ganjarannya Syurga Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki Syurga.A. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah S.W. 252. Menolak Qias Golongan Syiah juga menolak Qias. kerana beramal dengan Qias akan merosakkan agama.: ii. PELBAGAI PENYELEWENGAN UMUM i. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’ hal. Menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi 23 .

Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Tuhfah al-‘Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain hal.A. Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang 24 .W. Baina alSyiah Wa al-Tasysyu’ oleh Doktor Musa al-Musawi hal. Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Syiah wa al-Tashih al-Sira’. Golongan Syiah juga jelas menghina isteri-isteri nabi.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR menangisi kematian Saidina Husain. 330: iv. Menghina isteri-isteri Nabi Muhammad S. 98: iii.

Madya Dr. yang diriwayatkan oleh alHumaidi di dalam al-Jami’ Baina al-Sahihain daripada Marwan al-Ajali. Imamah dan Khalifah sebahagian daripada Rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas Golongan Syiah mendakwa Imamah dan Khalifah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. “Sembahyang Duha adalah bid’ah dari segala bid’ah”. 1993) hal. 36: Ja’fari: Harus menjama’kan di antara sembahyang Zohor dan Asar. 31: Ja’fari: Sembahyang Duha adalah bid’ah.A. terjemahan Prof. tidak pernah mengerjakan sembahyang Duha. terjemahan Prof.W. vi. Abu Bakar? Dia menjawab: “Tidak”. Sembahyang Duha adalah bid’ah Golongan Syiah mendakwa sembahyang Duha adalah bid’ah. Lutpi Ibrahim hal. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hassan bin Yusof alMutahar al-Hilliyyah.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR sebab. Maghrib dan Isyak samaada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebab. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. “Anda mengerjakan sembahyang Duha? Dia Menjawab. Lutpi Ibrahim hal. Para imam mazhab empat ianya sunat. Lutpi Ibrahim (Thn. terjemahan Prof. 25 . 145-146: Ja’fari: Imamah dan Khalifah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah S. Abdullah bin Umar juga berkata. dia berkata: Aku berkata kepada Ibn Umar. sesungguhnya Nabi S. v. Aku pun bertanya lagi. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahan (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hassan bin Yusuf al-Mutahar alHilliyyah.A. Humaidi pula meriwayatkan dari Aisyah di dalam Musnad Aisyah. tidak. dia berkata. Madya Dr.W. Madya Dr.

Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahnnya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. Lutpi Ibrahim hal. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syara’ dan Undang-undang Islam dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang. b. 5. terjemahan Prof. Madya Dr. Lutpi Ibrahim hal. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. viii. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) telah menfatwakan ajaran Syiah menyeleweng pada 3 April 1997.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR vii. Syariah dan Akhlak. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang bersidang pada 3 Mei 1996 membuat keputusan: Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah. 26 . Ini juga adalah pendapat sebahagian para sahabat. 13-14: Ja’fari : Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai basuh pada keduanya. Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya Golongan Syiah mendakwa menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. terjemahan Prof. Madya Dr. TINDAKAN a. tabi’in seperti Ibn Abbas. Anas Abu al-Aliyah dan al-Sya’bi. Ikrimah. 55: Ja’fari: Islam bukanlah syarat wajibnya Haji. Islam bukanlah syarat wajibnya Haji Golongan Syiah mendakwa Islam bukanlah syarat wajibnya Haji.

Disediakan oleh Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam selangor. maka adalah dicadangkan supaya ajaran mazhab ini diharamkan di Negeri Selangor. ************************************************* 27 . SYOR Memandangkan bahawa Mazhab Syiah ini bertentangan dengan konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah yang boleh membawa revolusi mazhab seperti yang berlaku di Pakistan dewasa ini.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR 6. Adalah dicadangkan juga supaya fatwa mengenai Syiah Zaidiyah dan Jafariyah yang dibenarkan sebelum ini ditarik balik. PENUTUP Dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak (Fatwa) Negeri Selangor untuk pertimbangan dan tindakan lanjut. 7.

Syariah dan lain-lain. P. JADUAL / SCHEDULE 1. En. 2/1989 ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW ENACTMENT 1989 FATWA ON FAHAMAN SYIAH In exercise of the powers conferred by section 31(1) and section 32 of the Administration of Islamic Law Enactment 1989 the Mufti for the State of Selangor. after discussions with the Islamic Legal Consultative Committee. 2/1989 28 . Mufti bagi Negeri Selangor. U. membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual. makes the fatwa as specified in the Schedule. halaman 72). Bahawa Fahaman dan Ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’. 2. En. 10.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Sel. ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989 FATWA TENTANG FAHAMAN SYIAH PADA menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989. Fahaman dan Ajaran ini perlu disekat keseluruhannya. Terdapat beberapa percanggahan di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut Aqidah. (a) Penyelewengan Dari Sudut Aqidah (i) Iman adalah Maksum ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.

A. (viii) Muhamamad Bin Hassan al-Askari ialah Iman Mahadi al-Muntazar ( )( ) (Sila lihat kitab as-Syiah Wa al-Tasbih al-Sira’ Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu. halaman 78).W.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (ii) Kemunculan semula Iman Mahadi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar. Jilid 1. (vi) Khalifah diwasiatkan secara Nas ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-lmamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.T. (iv) Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah S. halaman 217). halaman 81). (ix) Mengkafirkan para Sahabat Rasulullah S. 29 . (x) Menambah Syahadah seperti berikut (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1. oleh Doktor Musa al-Musawi. Juzu’ 1. (Sila lihat kitab al-Anwar al-Nu’maniah oleh Syed Nikmatullah al-Musawi. halaman 83). (iii) Berpura-pura ( ) (Sila lihat kitab al-Kafi. halaman 441). (v) Menghalalkan Nikah Mut’ah (Sila lihat kitab Man La Yahduruhu al-Fiqih oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin Ali Bin al-Husain Babawaih al-Qummi. (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Sira’ oleh al-Kulaini. halaman 197). Juzu’ 2 oleh Abu Ja’afar Muhamad Bin Ya’kub Bin Ishak al-Kulaini al-Razi. (vii) Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia ( ) (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1.W. halaman 146). halaman 61). halaman 358).

Umar. (b) Penyelewengan Dari sudut Syariat (i) Menolak ljma’ Ulama’ (Sila lihat kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Assyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Wilayullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi. Kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin al-Hassan al-Tusi. halaman 149).KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (xi) Menolak Hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah sekalipun hadis Mutawatir (Sila lihat buku Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’. (iii) Mengamalkan Nikah Mut’ah (Sila lihat kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin Hassan Bin Ali al-Tusi. halaman 149). halaman 116) (vi) Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempunna (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini. (ii) Menolak Qias (Sila lihat kitab Asli al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad Bin al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’. halaman 100-101]. Juzu’ 1. halaman 228) 30 . (v) Menuduh Abu Bakar. Lutfi Ibrahim. Madya Dr. 259. Uthman dan Mu’awiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah (Sila lihat kitab al-Tafsir oleh al-Nadhar Muhammad Bin Mas’ud Bin ‘Iyasy al-Salami al-Samarqandi. terjemahan Prof. 266) (iv) Menolak ‘Aul dan mendahulukan Qurabah dari ‘Asobah dalam masalah Pusaka [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. halaman 489-491. halaman 51). halaman 254. Juzu’ 1.

halaman 31]. terjemahan Prof. Madya Dr. (viii) Islam bukan syarat wajibnya Haji [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. halaman 31]. (v) Sembahyang Duha adalah haram [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (c) Pelbagai Penyelewengan Umum (i) Menziarahi kubur Saidina Husain ganjaran Syurga (Sila lihat al-Irsyad oleh Muhammad Bin Muhammad Bin Nu’kman al-Askibri al-Baghdadi al-Mulaqqab Bin al-Syeikh al-Mufid. Madya Dr. terjemahan Prof. Lutfi Ibrahim. terjemahan Prof. iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah (Sila lihat kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain. (iii) Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi S. Lutfi Ibrahim. halaman 145-146). oleh Doktor Musa al-Musawi. (vi) Menetapkan Prinsip Khumus sebagai Kadar Zakat (Sila lihat kitab Tahzib al-Ahkam oleh Ja’afar Muhamad Bin al-Hassan al-Tusi. 31 .W. halaman 98). halaman 36]. Lutfi Ibrahim. Halaman 252) (ii) Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram (Sila lihat kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’.A. Madya Dr. halaman 122). tahun 1993. Baina alSyiah Wa al-Tasyayyu’. Madya Dr. halaman 330) (iv) Mengharuskan Jamak Sembahyang dalam semua keadaan [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. Lutfi Ibrahim. terjemahan Prof. (vii) Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui Nas (Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah.

Sel. 2)] ABD. [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. Selangor 32 . AGM/0007. Made 14th February 1998. Dibuat 14 Februari 1998. mempelajari.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (ix) Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. terjemahan Prof. Madya Dr. JId. 3. Larangan ini meliputi: (a) Untuk mengajar. atau (c) Untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana golongan Syiah atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian. Lutfi Ibrahim]. Atau (b) Untuk menerbitkan apa-apa bentuk versi atau variasi atau apaapa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti atau apa-apa bahan. Oleh itu mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. 8014/7: PU. sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media. MAJID BIN OMAR Pemangku Mufti. Sel. [(JAL. atau apaapa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran ajaranajaran tersebut. mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan Ajaran-ajaran atau Fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah kecuali untuk amalan individu itu sendiri.