KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR

KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR

1.

TUJUAN Kertas laporan ini dikemukakan kepada Ahli Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak (Fatwa) Negeri Selangor, untuk menimbang dan memutuskan mengenai perkembangan penyebaran fahaman Syiah di Selangor.

2.

LATAR BELAKANG a. Kebangkitan fahaman Syiah secara meluas di Malaysia bermula dari kemenangan revolusi Islam yang diketuai oleh Ayatullah alKhomeini di Iran pada tahun 1979 dan menjadikan Iran sebagai Republik Islam. Atas nama kerajaan Islam itulah rakyat Malaysia telah memberi sokongan tanpa menyedari orang-orang Iran yang berfahaman Syiah telah menyebarkan fahaman mereka dengan meluasnya di Malaysia. Penyebaran fahaman Syiah di Malaysia dilakukan melalui beberapa cara: i. Lawatan pembesar-pembesar Iran ke Malaysia yang disusuli dengan kempen dan penerangan fahaman mereka serta lawatan pelawat-pelawat Malaysia ke republik itu. Melalui pelajar-pelajar Malaysia yang ditawarkan belajar ke Republik itu dengan diberi biasiswa dan kemudahan asas yang secukupnya atau melalui pegawai-pegawai Kedutaan Iran di Malaysia yang membuat lawatan ke pusat-pusat pengajian tinggi di Malaysia.

b.

ii.

iii. Memberi hadiah berupa buku-buku fahaman Syiah kepada perpustakaan-perpustakaan umum seperti perpustakaan universiti, masjid dan toko-toko buku yang terkenal. c. Di Malaysia terdapat 3 kumpulan Syiah yang berkembang beberapa tahun lalu: i. Syiah Tayibi Bohra (Dawood Bohra) Kumpulan ini berasal dari India dan di Malaysia dikenali sebagai golongan yang memiliki kedai Bomby. Kumpulan yang berpusat di Daerah Klang ini mempunyai tanah perkuburan dan masjid sendiri dengan jumlah pengikutnya dianggarkan antara 200 hingga 400 orang.

12

Pengikut kumpulan ini dianggarkan antara 300 hingga 500 orang. iii. Pengaruh ajaran dan fahaman menular melalui bahan bacaan dan individu seperti pensyarah IPT. beliau didapati menyebarkan fahaman ini di Taman Permata dan Taman Melor di Hulu Klang. PERKEMBANGAN SYIAH DI SELANGOR a. 13 . Syiah di Negeri Selangor dikategorikan seperti berikut: i. Syiah Ismailiah Agha Khan Kumpulan ini dikenali dengan nama kedai Perbhai yang bergerak di Lembah Klang. Berdasarkan kajian dan siasatan Jabatan Agama Islam Selangor (JAIS) dan Polis. Bilangan pengikutnya lebih kecil dari kelompok Bohra. Menubuhkan Persatuan Terdapat usaha-usaha kumpulan ini menubuhkan persatuan untuk mengembangkan fahaman Syiah kepada orang ramai yang dikenali dengan nama “Darul Husaini” tetapi pendaftaran ditolak pada 19 September 1992 atas nasihat MAIS dan JAKIM. Pusat Pengajian Tinggi Beberapa buah Pusat Pengajian Tinggi telah dikenalpasti menjadi sasaran Syiah bergerak iaitu di Universiti Malaya. 3. Universiti Islam Antarabangsa dan Institut Teknologi Mara. Beberapa buku utama Syiah telah dijadikan rujukan dan telah diterjemah dalam Bahasa Melayu. b. ii. Syiah Jafariyah @ Imamiah Ithna Assyariah Kumpulan ini dipercayai mula bertapak di Malaysia pada tahun 1979. Hamid al-Sagoff. Di antara individu yang telah dikenalpasti ialah Syed Jaafar bin Abd. Orang awam Hasil penyiasatan JAIS bersama polis dan JAKIM didapati beberapa orang penyebar fahaman ini telah bergerak cergas dalam kelompok kecil untuk berkempen dari rumah ke rumah.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR ii. Universiti Kebangsaan Malaysia.

T akan menghidupkan semula orang-orang yang telah mati ke dunia ini bersama-sama Imam Mahadi untuk menghukum orang-orang yang telah melakukan kezaliman. ii. Fakta ini dijelaskan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar. Kemunculan Imam Mahadi bersama orang yang telah mati Golongan Syiah dikehendaki mempercayai bahawa Allah S. Pada iktiqad mereka imam memelihara syariat dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar. PENYELEWENGAN SYIAH a. hal. Uthman. PENYELEWENGAN DARI SUDUT AKIDAH i. Muawiah dan lain-lain lagi. 72. kedudukan mereka sama seperti nabi-nabi. Imam adalah maksum Syiah meyakini bahawa imam-imam adalah maksum iaitu terpelihara daripada dosa-dosa kecil dan besar dari peringkat kanak-kanak hinggalah meninggal dunia. Omar. 14 . seperti Saidina Abu Bakar. hal. Hafsah.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR 4. 83.W. Aishah.

15 . hal. Berpura-pura Mengikut aqidah Syiah. Perkara ini dijelaskan dalam buku al-Usul Min al-Kafi juz 2 oleh Abu Jaafar Muhammad bin Yaakub bin Ishak alKhulaini al-Razi. al-Taqiyyah ialah menunjukkan sesuatu yang boleh membahayakan diri atau harta bendanya dengan melahirkan yang bukan hakikat sebenar dari kandungan hatinya. al-Taqiyyah ini diamalkan dalam setiap perkara kecuali dalam masalah arak dan menyapu khuf.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR iii. 217.

Menyanjung Saidina Ali secara keterlaluan Syiah menyanjung Saidina Ali secara berlebih-lebihan hingga ia disamatarafkan dengan Rasulullah. 441: 16 . Perkara ini dinyatakan dalam Kitab Man La Yahdhuruhu al-Faqih oleh Abu Jaafar Muhammad bin Ali bin Hussain Bahawiah alQanuni Juzu’ 1 hal. 1 hal. 358: vi.W. Menambah syahadah Golongan Syiah menambah nama Saidina Ali dalam Syahadah selepas nama Nabi Muhammad S. Menghalalkan Nikah Mut’ah Golongan Syiah menghalalkan Nikah Mut’ah. Bahkan dalam beberapa hal Saidina Ali dianggap lebih tinggi lagi. Juzu’ 1 hal. Perkara ini dinyatakan dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh alKhulaini Jld.A. 197: v. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh alKhulaini.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR iv.

hal. Ini dinyatakan dalam Kitab Aqaid al-Imamiah oleh ulama’ Syiah iaitu Syeikh Muhammad Redza al-Muzaffar. Pegangan ini disebut di dalam buku Aslu alSyiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif alGhita. Mereka hanya berpegang kepada hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Bait sahaja. 149: viii. Menolak hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah sekalipun Hadis Mutawatir Golongan Syiah juga menolak semua hadis yang diriwayatkan oleh golongan Ahli Sunnah Wal Jamaah walaupun hadis itu sampai kepada darjat mutawatir. Khalifah diwasiatkan secara nas Syiah mempercayai imam-imam telah ditentukan oleh Allah melalui lisan RasulNya secara nas. 78: 17 . hal.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR vii.

Perkara ini jelas menganggap Allah itu jahil atau tidak mempunyai ilmu yang meliputi. Ia merupakan sunnah Allah kepada semua Nabinabi bermula daripada Nabi Adam sehinggalah kepada Nabi yang terakhir. Perkara ini disebutkan dalam kitab Aslu alSyiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’. Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia Dari segi bahasa al-Bada’ bermaksud lahir sesudah tersembunyi. al-Bada’ ialah peristiwa berkenaan yang sebelum ini dianggap tersembunyi daripadaNya.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Syiah mempercayai wasi Rasulullah S. Ini jelas seperti yang disebutkan oleh al-Tabatabai dalam Kitab al-Usul Min alKafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1 hal. 146: 18 . Kemudian Saidina Ali mewasiatkannya pula kepada anaknya Hasan dan Hasan mewasiatkannya pula kepada Hussain sehinggalah kepada Imam Dua Belas al-Mahadi alMuntazar. 136: ix.W.A. Menurut akidah Syiah. ialah Saidina Ali. hal.

sesiapa pun tidak boleh menghubungi Imam Mahadi walaupun melalui wakilwakilnya. Baina al-Syiah Wa al-Tasysyu’. Pada masa ini orang Syiah boleh menghubungi imam mereka melalui wakil-wakil seramai empat orang iaitu Uthman Ibnu Said al-Umri dan anaknya Muhammad Ibnu Uthman dan Husain Ibnu Ruh serta Ali Ibnu Muhammad al-Saimiri. Hal ini dijelaskan dalam Kitab alUsul Min al-Kafi. Beliau telah menghilangkan diri selama 65 tahun mulai tahun 260H hingga 329H. Konsep al-Mahadi iaitu kepercayaan kepada Muhammad bin Hassan al-Askari sebagai Imam Mahadi al-Muntazar Syiah Imamiah mempercayai bahawa Muhammad bin Hassan al-Askari adalah Imam yang ditunggu-tunggu yang telah hilang dan akan muncul semula untuk memerintah dan menghukum orang-orang yang melakukan kezaliman. 19 . Zaman ini dikenali sebagai Ghaibah sughra. Dalam Tempoh ini. Perkara ini dijelaskan dalam Kitab al-Syiah Wa alTashih al-Sira’. Ilmu itu akan berubah dan bersesuaian dengan fenomena baru. Tuhan akan berubah kehendakNya terhadap sesuatu perkara sesuai dengan keadaan yang berlaku. Sekiranya boleh dihubungi ia dianggap sebagai pendusta.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Mengikut akidah Syiah. x. Manakala Ghaibah Kubra pula bermula selepas tahun 329H hingga lahirnya Imam Mahadi yang ditunggu.

Ini dinyatakan dalam Kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh Syed Manzur Husain hal. Salman al-Farisi dan Ammar.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xi.w. 27. Mengkafirkan para sahabat Rasulullah S.A. Miqdad bin Aswad. Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy. hal. Uthman dan Muawiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut mereka adalah musuh Allah Golongan Syiah menuduh Abu Bakar. 6466: xii. 330. semua murtad kecuali Ahlul-Bait dan beberapa orang sahabat termasuk Abu Dzar. dan di dalam kitab al-Tafsir oleh Abu alNadhar Muhammad bin Masud bin Iyasyi hal. Perkara ini disebutkan dalam Kitab Bihar al-Anwar oleh al-Majlisi Juz.W. Golongan Syiah ini mempercayai bahawa selepas wafat Rasulullah s.a. Umar. Menuduh Abu Bakar. Umar. 116: 20 .

Juzu’ 1. memahami dan menghafal al-Quran dengan sempurna kecuali Ali Sahaja.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xiii. 228: 21 . Hanya Ali dan para Imam sahaja yang menghafal dan menghimpunkan al-Quran dengan sempurna Golongan Syiah menganggap bahawa tidak ada sahabat yang menghimpun. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Khulaini. hal.

Perkara ini dinyatakan dalam Kitab alNihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’afar Muhammad b. 51: 22 . Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Assyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Waliyullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi hal. PENYELEWENGAN DARI SUDUT SYARIAH i. Umar dan Uthman malah mereka berpegang kepada pendapatpendapat Imam mereka kerana ijma’ pada mereka adalah kesalahan sedangkan pendapat Imam adalah maksum. Ali al-Tusi. Menolak Ijma’ Ulama’ Golongan Syiah tidak menerima pakai ijma’ ulama’ buktinya mereka menolak perlantikan Khalifah Abu Bakar. Mengamalkan nikah Mut’ah Golongan Syiah masih meneruskan amalan nikah Mut’ah yang pernah diharuskan di peringkat awal Islam di dalam keadaan dan masa tertentu. hal.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR xiv. Dengan ini menunjukkan bahawa mereka menolak pemansuhan syariat tersebut. Hassan b. Mereka berpendapat bahawa nikah Mut’ah adalah diharuskan di dalam syariat Islam. Mereka masih mengamalkan nikah ini sehingga sekarang.489: b.

W. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad bin Husain Ali Kasyif al-Ghita’ hal. 252.A.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR ii. kerana beramal dengan Qias akan merosakkan agama. Menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram Golongan Syiah mengadakan upacara memukul dada dan menyeksa tubuh badan sempena 10 Muharram bagi 23 . 149: c. Menolak Qias Golongan Syiah juga menolak Qias. Sebagaimana yang diriwayatkan daripada Rasulullah S. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Irsyad oleh as-Syeikh al-Mufid hal. PELBAGAI PENYELEWENGAN UMUM i.: ii. Menziarahi kubur Saidina Husain ganjarannya Syurga Syiah mendakwa bahawa orang yang menziarahi kubur Saidina Husain akan memasuki Syurga.

Mengharuskan jamak sembahyang dalam semua keadaan Golongan Syiah mengharuskan jamak sembahyang fardhu iaitu Zohor dan Asar dalam waktu Asar. Baina alSyiah Wa al-Tasysyu’ oleh Doktor Musa al-Musawi hal.A. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab al-Syiah wa al-Tashih al-Sira’.W. Menghina isteri-isteri Nabi Muhammad S. Perkara ini dinyatakan di dalam Kitab Tuhfah al-‘Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain hal. 330: iv. Golongan Syiah juga jelas menghina isteri-isteri nabi.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR menangisi kematian Saidina Husain. 98: iii. Maghrib dan Isyak dalam waktu Isyak dalam semua keadaan tanpa sebarang 24 .

W. Abdullah bin Umar juga berkata. Madya Dr. tidak. sesungguhnya Nabi S. 25 . Abu Bakar? Dia menjawab: “Tidak”. terjemahan Prof. Humaidi pula meriwayatkan dari Aisyah di dalam Musnad Aisyah.A. Maghrib dan Isyak samaada di dalam musafir ataupun hadir tanpa sebab. dia berkata. 1993) hal. “Anda mengerjakan sembahyang Duha? Dia Menjawab. Sembahyang Duha adalah bid’ah Golongan Syiah mendakwa sembahyang Duha adalah bid’ah. Aku pun bertanya lagi. “Sembahyang Duha adalah bid’ah dari segala bid’ah”. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahan (Fiqh Lima Mazhab di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hassan bin Yusuf al-Mutahar alHilliyyah. vi. v. Madya Dr. dia berkata: Aku berkata kepada Ibn Umar. yang diriwayatkan oleh alHumaidi di dalam al-Jami’ Baina al-Sahihain daripada Marwan al-Ajali. 31: Ja’fari: Sembahyang Duha adalah bid’ah. terjemahan Prof. Lutpi Ibrahim (Thn. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hassan bin Yusof alMutahar al-Hilliyyah.A. Lantaran itu mereka menyalahi sunnah Rasulullah S.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR sebab. Para imam mazhab empat ianya sunat. tidak pernah mengerjakan sembahyang Duha. Lutpi Ibrahim hal.W. Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. Madya Dr. 36: Ja’fari: Harus menjama’kan di antara sembahyang Zohor dan Asar. 145-146: Ja’fari: Imamah dan Khalifah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Imamah dan Khalifah sebahagian daripada Rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas Golongan Syiah mendakwa Imamah dan Khalifah sebahagian daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui nas. Lutpi Ibrahim hal. terjemahan Prof.

Lutpi Ibrahim hal. Madya Dr. b. Anas Abu al-Aliyah dan al-Sya’bi. Syariah dan Akhlak.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR vii. tabi’in seperti Ibn Abbas. Perkara ini dinyatakan dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahnnya (Fiqh Lima Mazhab Di Antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. viii. Muzakarah Jawatankuasa Fatwa Majlis Kebangsaan Bagi Hal Ehwal Islam yang bersidang pada 3 Mei 1996 membuat keputusan: Menetapkan bahawa umat Islam di Malaysia hendaklah hanya mengikut ajaran Islam yang berasaskan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah dari segi Akidah. Madya Dr. Memperakukan bahawa ajaran Islam yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah bercanggah dengan Hukum Syara’ dan Undang-undang Islam dan dengan demikian penyebaran apa-apa ajaran yang lain daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah adalah dilarang. Islam bukanlah syarat wajibnya Haji Golongan Syiah mendakwa Islam bukanlah syarat wajibnya Haji. 55: Ja’fari: Islam bukanlah syarat wajibnya Haji. Ikrimah. terjemahan Prof. Lutpi Ibrahim hal. terjemahan Prof. Ini juga adalah pendapat sebahagian para sahabat. 5. Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI) telah menfatwakan ajaran Syiah menyeleweng pada 3 April 1997. 26 . Perkara ini dinyatakan di dalam buku Minhaj Kebenaran dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas dan Ijtihad) oleh al-Hasan bin Yusof al-Mutahar al-Hilliyyah. TINDAKAN a. 13-14: Ja’fari : Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai basuh pada keduanya. Wajib menyapu kedua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya Golongan Syiah mendakwa menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya.

PENUTUP Dikemukakan kepada Jawatankuasa Perunding Hukum Syarak (Fatwa) Negeri Selangor untuk pertimbangan dan tindakan lanjut.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR 6. ************************************************* 27 . Disediakan oleh Bahagian Penyelidikan Jabatan Agama Islam selangor. SYOR Memandangkan bahawa Mazhab Syiah ini bertentangan dengan konsep Ahli Sunnah Wal Jamaah yang boleh membawa revolusi mazhab seperti yang berlaku di Pakistan dewasa ini. 7. maka adalah dicadangkan supaya ajaran mazhab ini diharamkan di Negeri Selangor. Adalah dicadangkan juga supaya fatwa mengenai Syiah Zaidiyah dan Jafariyah yang dibenarkan sebelum ini ditarik balik.

Bahawa Fahaman dan Ajaran Syiah adalah bercanggah dan menyeleweng daripada pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. U. En. makes the fatwa as specified in the Schedule. 2/1989 28 . Mufti bagi Negeri Selangor. Terdapat beberapa percanggahan di dalam fahaman tersebut sama ada dari sudut Aqidah. JADUAL / SCHEDULE 1. after discussions with the Islamic Legal Consultative Committee. 10. halaman 72). P. 2/1989 ADMINISTRATION OF ISLAMIC LAW ENACTMENT 1989 FATWA ON FAHAMAN SYIAH In exercise of the powers conferred by section 31(1) and section 32 of the Administration of Islamic Law Enactment 1989 the Mufti for the State of Selangor. 2. En.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR Sel. membuat fatwa seperti yang dinyatakan dalam Jadual. ENAKMEN PENTADBIRAN PERUNDANGAN ISLAM 1989 FATWA TENTANG FAHAMAN SYIAH PADA menjalankan kuasa yang diberi oleh seksyen 31(1) dan seksyen 32 Enakmen Pentadbiran Perundangan Islam 1989. Fahaman dan Ajaran ini perlu disekat keseluruhannya. Syariah dan lain-lain. selepas berbincang dengan Jawatankuasa Perunding Hukum Syara’. (a) Penyelewengan Dari Sudut Aqidah (i) Iman adalah Maksum ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.

Juzu’ 1. halaman 81). Juzu’ 2 oleh Abu Ja’afar Muhamad Bin Ya’kub Bin Ishak al-Kulaini al-Razi. (x) Menambah Syahadah seperti berikut (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1. 29 . halaman 197). (vi) Khalifah diwasiatkan secara Nas ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-lmamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar. (ix) Mengkafirkan para Sahabat Rasulullah S. halaman 441). (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Sira’ oleh al-Kulaini.T.W. (v) Menghalalkan Nikah Mut’ah (Sila lihat kitab Man La Yahduruhu al-Fiqih oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin Ali Bin al-Husain Babawaih al-Qummi. (vii) Ilmu Allah berubah-ubah mengikut sesuatu peristiwa yang berlaku kepada manusia ( ) (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini Juzu’ 1. halaman 146). halaman 83).A. halaman 78). Jilid 1. (iv) Saidina Ali disamatarafkan dengan Allah S. (iii) Berpura-pura ( ) (Sila lihat kitab al-Kafi. (Sila lihat kitab al-Anwar al-Nu’maniah oleh Syed Nikmatullah al-Musawi.W. (viii) Muhamamad Bin Hassan al-Askari ialah Iman Mahadi al-Muntazar ( )( ) (Sila lihat kitab as-Syiah Wa al-Tasbih al-Sira’ Baina al-Syiah Wa al-Tasyayyu. halaman 358). halaman 61). halaman 217). oleh Doktor Musa al-Musawi.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (ii) Kemunculan semula Iman Mahadi dan kumpulan orang yang telah mati untuk memberi keadilan ( ) (Sila lihat kitab ‘Aqaid al-Imamiah oleh Syeikh Muhammad Redha al-Muzaffar.

halaman 51). halaman 149). Lutfi Ibrahim. (b) Penyelewengan Dari sudut Syariat (i) Menolak ljma’ Ulama’ (Sila lihat kitab Mukhtasar al-Tuhfah al-Ithna Assyariyyah oleh Shah Abdul Aziz al-Imam Wilayullah Ahmad Abdul Rahim al-Dahlawi. halaman 116) (vi) Hanya Ali menghimpun al-Quran dengan sempunna (Sila lihat kitab al-Usul Min al-Kafi oleh al-Kulaini. Kitab Tahzib al-Ahkam oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin al-Hassan al-Tusi. 259. halaman 228) 30 . (iii) Mengamalkan Nikah Mut’ah (Sila lihat kitab al-Nihayah Fi Mujarrad al-Fiqh Wa al-Fatawa oleh Abu Ja’afar Muhammad Bin Hassan Bin Ali al-Tusi. Uthman dan Mu’awiyah sebagai empat berhala Quraisy serta pengikut-pengikut adalah musuh Allah (Sila lihat kitab al-Tafsir oleh al-Nadhar Muhammad Bin Mas’ud Bin ‘Iyasy al-Salami al-Samarqandi. halaman 254. Madya Dr. Juzu’ 1.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (xi) Menolak Hadis yang diriwayatkan oleh Ahli Sunnah Wal Jamaah sekalipun hadis Mutawatir (Sila lihat buku Aslu al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’. terjemahan Prof. halaman 100-101]. (v) Menuduh Abu Bakar. Umar. 266) (iv) Menolak ‘Aul dan mendahulukan Qurabah dari ‘Asobah dalam masalah Pusaka [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. (ii) Menolak Qias (Sila lihat kitab Asli al-Syiah Wa Usuluha oleh Muhammad Bin al-Husain Ali Kasyif al-Ghita’. halaman 489-491. Juzu’ 1. halaman 149).

terjemahan Prof. 31 . tahun 1993. Halaman 252) (ii) Menyiksa tubuh badan sempena 10 Muharram (Sila lihat kitab al-Syiah Wa al-Tashih al-Sira’. halaman 330) (iv) Mengharuskan Jamak Sembahyang dalam semua keadaan [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. Lutfi Ibrahim. Lutfi Ibrahim. Baina alSyiah Wa al-Tasyayyu’. Madya Dr. halaman 31]. Madya Dr. terjemahan Prof.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (c) Pelbagai Penyelewengan Umum (i) Menziarahi kubur Saidina Husain ganjaran Syurga (Sila lihat al-Irsyad oleh Muhammad Bin Muhammad Bin Nu’kman al-Askibri al-Baghdadi al-Mulaqqab Bin al-Syeikh al-Mufid. (vi) Menetapkan Prinsip Khumus sebagai Kadar Zakat (Sila lihat kitab Tahzib al-Ahkam oleh Ja’afar Muhamad Bin al-Hassan al-Tusi. halaman 31]. (viii) Islam bukan syarat wajibnya Haji [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. (v) Sembahyang Duha adalah haram [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. oleh Doktor Musa al-Musawi. (iii) Menghina Abu Bakar dan Umar serta dua orang isteri Nabi S. halaman 145-146). iaitu Saidatina Aishah dan Hafsah (Sila lihat kitab Tuhfah al-Awam Maqbul oleh al-Syed Manzur Husain. halaman 98). halaman 36]. Lutfi Ibrahim. Madya Dr. Madya Dr.A. terjemahan Prof. halaman 122). terjemahan Prof. Lutfi Ibrahim.W. (vii) Imamah dan Khalifah daripada rukun Islam dan ianya berlaku melalui Nas (Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah.

Made 14th February 1998. atau (c) Untuk menjadi anggota atau pemimpin mana-mana golongan Syiah atau membantu dalam menghidupkan atau mengembangkan kumpulan sedemikian. [Sila lihat buku Minhaj Kebenaran Dan Pendedahannya (Fiqh Lima Mazhab Di antara Nas Dan Ijtihad) oleh al-Hasan Bin Yusuf al-Mutahhar al-Hilliyyah. Selangor 32 . MAJID BIN OMAR Pemangku Mufti. 2)] ABD. 3.KERTAS LAPORAN PERKEMBANGAN PENYEBARAN FAHAMAN SYIAH DI SELANGOR (ix) Wajib menyapu kedua-dua kaki dan tidak memadai basuh pada kedua-duanya. Sel. Dibuat 14 Februari 1998. atau apaapa kaedah yang boleh membawa kepada penyebaran ajaranajaran tersebut. Oleh itu mana-mana orang Islam adalah dilarang berpegang kepada ajaran-ajaran dan fahaman tersebut kerana ia bertentangan dengan pegangan Ahli Sunnah Wal Jamaah. 8014/7: PU. Madya Dr. Larangan ini meliputi: (a) Untuk mengajar. mempelajari. mengamalkan berpegang kepada atau menyebarkan Ajaran-ajaran atau Fahaman-fahaman yang terkandung di dalam ajaran dan fahaman Syiah kecuali untuk amalan individu itu sendiri. sama ada bahan cetak atau elektronik atau selainnya atau melalui apa-apa media. AGM/0007. [(JAL. JId. terjemahan Prof. Sel. Lutfi Ibrahim]. Atau (b) Untuk menerbitkan apa-apa bentuk versi atau variasi atau apaapa terjemahannya dalam apa-apa bahasa atau apa-apa bahan publisiti atau apa-apa bahan.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful