P. 1
Morfologi Assignment)

Morfologi Assignment)

|Views: 1,462|Likes:
Published by tnordin

More info:

Published by: tnordin on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008

Bahagian A : Morfologi 1. Definisi morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing ( tulisan ) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan / atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. 2. Penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongangolongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis, dan kriteria semantik. Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsure dalam binaan tatabahasa, iaitu frasa, klausa, dan ayat. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen-konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa.

1

Kata nama Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. iv. dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang. iii. dan keterangan. ( ii ) kata kerja transitif 2 . iaitu ( i ) kata kerja tak transitif. ii. Kata kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. 3. iaitu : ( i ) kata nama khas.Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan cirr-ciri makna perkataan kepada tiga kumpulan. pelengkap. atau konsep. i. iaitu: i. ayat komplemen. ( ii ) kata nama am. objek. benda. ii. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas Analisis penggolongan kata. tempat.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. dan ( iii ) kata ganti nama. Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu.

Universiti Teknologi Malaysia b. Petikan 2 Kata nama khas a. . Man Kuih dah lalu! . .. Hamdani Saidi .… semasa menyertai Kem jati Diri aku …. .…Man Kuih! Man Kuih! ejek Darus lagi.Seperti kebiasaannya.… seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia P1B2 .… Tengok tu.… aku melangkah kaki ke arah Sungai Tok Su dengan … . Man Kuih d. .oleh Profesor dr. Kem jati Diri . H2 Motive c.hari Jumaat merupakan hari cuti buatku. Hamdani saidi dari Fakulti P2B1 . Hamdani saidi dari … P1B3 P2B1 P2B2 P3B1 P3B3 P7B7 P1B1 Contoh atan Cat 3 . Darus e. Sungai Tok Su c.Motosikal ini dinamai H2Motive. hari Jumaat b.…oleh Profesor Dr. Profesor Dr. Analisis Kata nama khas Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama khas a.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 1..

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 d. 4 . Teknologi dan Inovasi Kejuruteraan Kimia Sumber Asli … .. . Fakulti Kejuruteraan Kimia Sumber Asli e.… ialah Pengarah Urusan Bisiness and advanced P1B2 Technology .… ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Sains. Pengarah Urusan Business and Advance Tecnology Centre f. Kementerian Sains.Teknologi P2B5 dan Inovasi (MOSTI).

motosikal c. teknologi .…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen… . P5B2 P1B2 3. .Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi .. kawan-kawan Petikan 2 Kata nama am a.… berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak… . haru\i Jumaat merupakan hari cuti buatku. rumah d. aku … . Analisis Kata nama am Contoh atan Cat Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama am a. ibu b.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 2.… apabila seorang pensyarah dari …..… terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. . P2B2 P1B1 P1B2 P3B2 P1B1 .Setelah izin ibu kuperoleh.... hari cuti c. Analisis Kata kerja 5 .pensyarah b.

. .…aku tidak perlu lagi berjalan dari…. menggenggam e. mencipta b. berjalan b. P1B2 P1B2 P1B3 P2B2 P3B2 P5B4 P6B4 P5B4 P7B1 . . P3B5 6 . . melastik v.… kukenali terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. tergapai-gapai Petikan 2 Kata kerja a.…atau berteriak menarik perhatian orang. .… dengan menggengam sebatang joran.Aku berlari ke arah suara itu. berlari h. .Darus bukan membaling tetapi melastik.…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen pertama P1B2 di dunia. .… dengan hobi baharuku. iaitu memancing. . membaling g.Darus bukan membaling tetapi melastik.… sepasang tangan tergapai-gapai di dalam air . berteriak c. pencemaran Contoh atan Cat . memanggil f. . memancing d.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil Kata kerja 1 Petikan 1 Kata kerja a.… tenaga elektrik tanpa menyebabkan pencemaran asap.

Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk campuran Analisis ayat majmuk i. Ayat majmuk campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat. iii. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. iaitu : i. 2. tetapi. ii. dan sebagainya . iii. Terdapat tiga jenis utama ayat-ayat majmuk. Sebaliknya. dalam ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Dengan itu ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal disebut ayat majmuk. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku tatabahasa Dewan. ii. Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk gabungan terdapat dua ayat atau lebih yang bersifat sama taraf. Iaitu yang terdiri daripada campuran ayat 7 . atau. yakni masing-masing dapat berdiri sendiri.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bahagian B : Sintaksis 1.

Ayat sedemikian biasanya panjang. 8 .BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk.

Hari ini aku tidak perlu lagi berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak menarik perhatian orang . Ayat majmuk gabungan 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. tetapi. dan sebagainya Petikan 2 Contoh atan Cat .Aku terus berlari dan bersembunyi. atau.Darus bukan membaling tetapi melastik. . P1B1 P5B4 P5B4 P5B4 9 . .Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai untuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan sumbernya berkekalan.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 1..

dalam ayat campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat majmuk atau deretan dan satu atau utama atau ayat indukberbagai-bagai jenis ayat majmuk. UTM menjadi peneraju dalam bidang penjanaan kuasa.. Ayat majmuk pancangan 3. P5B1 P5B4 P5B4 10 . Iaitu yang terdiri daripada berdiri sendiri. Sebaliknya.Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai motosikal ini tidak .Cara-cara menyelamatkan berjalan dari Hari ini aku tidak perlu lagi mangsa rumah ke rumah atau berteriak menarik yang kupelajari semasa menyertai Kem perhatian orang.Oleh itu. campuran 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan terdapat dua campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat ayat atau lebih yang bersifat sama yang mengandungi lebih daripada satu taraf.Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi. Petikan 2 Petikan 2 Contoh atan Cat . . lain sedemikian beberapa ayat kecilAyat yang biasanya panjang.. menggunakan kuasa petro.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 2. P1B1 P7B6 . kejayaanuntuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan jauh bezanya dengan motosikal yang sumbernya berterusan. dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. jati Diri juga aku pratikkan sebaiknya. yakni masing-masing dapat jenis ayat.

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 11 .

(2000). Hashim Hj. Kamus Dewan. Farid M. Mangantar Simanjuntak. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. 2. Onn. (1982). 3. (2004).BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 RUJUKAN 1. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Abdul Hamid Mahmood.Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. Musa. Nik Safiah Karim. 12 . Aspek Bahasa Dan Pengajaran.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->