P. 1
Morfologi Assignment)

Morfologi Assignment)

|Views: 1,461|Likes:
Published by tnordin

More info:

Published by: tnordin on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

08/19/2013

pdf

text

original

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008

Bahagian A : Morfologi 1. Definisi morfologi Morfologi ialah bidang ilmu bahasa yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata. Dengan struktur kata dimaksudkan susunan bentuk bunyi ujaran atau lambing ( tulisan ) yang menjadi unit bahasa yang bermakna. Bentuk kata pula ialah rupa unit tatabahasa, sama ada berbentuk tunggal atau hasil daripada proses pengimbuhan, pemajmukan dan penggandaan. Penggolongan kata ialah proses menjeniskan perkataan berdasarkan keserupaan bentuk dan / atau fungsi dengan anggota lain dalam golongan yang sama. Morfologi bahasa Melayu ialah bidang yang mengkaji struktur, bentuk dan penggolongan kata dalam bahasa Melayu. 2. Penggolongan kata mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu Perkataan dalam sesuatu bahasa dapat digolongkan ke dalam golongangolongan tertentu berdasarkan beberapa kriteria, misalnya kriteria struktur fonologi atau bunyi, kriteria struktur morfem, kriteria sintaksis, dan kriteria semantik. Mengikut Tatabahasa Dewan Edisi Baharu perkataan digolongkan berdasarkan kriteria sintaksis dan kriteria semantik kerana kerana penggolongan yang sedemikian didapati lebih selaras dengan status perkataan sebagai satu bentuk bebas yang menjadi unsure dalam binaan tatabahasa, iaitu frasa, klausa, dan ayat. Binaan sintaksis bermaksud konstruksi-konstruksi yang dibentuk oleh perkataan-perkataan yang dapat berfungsi sebagai ayat ataupun sebagai konstituen-konstituen dalam ayat, iaitu klausa dan frasa.

1

iv. i. Kata kerja sebagai satu golongan kata boleh dibahagikan kepada dua kumpulan utama. kata nama kata kerja kata adjektif kata tugas Analisis penggolongan kata. atau konsep. 3. iaitu : ( i ) kata nama khas. ( ii ) kata nama am. tempat. objek. dan keterangan.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Penggolongan kata dalam bahasa Melayu terbahagi kepada empat. iaitu: i.Golongan kata nama boleh dikelompokkan berdasarkan cirr-ciri makna perkataan kepada tiga kumpulan. ii. pelengkap. Kata kerja Kata kerja ialah perkataan yang menjadi inti bagi binaan atau konstruksi frasa kerja. iii. Frasa kerja terdiri daripada kata kerja yang boleh disertai beberapa unsur lain seperti kata Bantu. dan lazimnya perkataan demikian menamakan orang. ii. Kata nama Kata nama ialah sejumlah perkataan yang boleh menjadi unsur inti bagi binaan frasa nama. ayat komplemen. iaitu ( i ) kata kerja tak transitif. ( ii ) kata kerja transitif 2 . dan ( iii ) kata ganti nama. benda.

… aku melangkah kaki ke arah Sungai Tok Su dengan … . Profesor Dr.. Hamdani Saidi .… Tengok tu.…Man Kuih! Man Kuih! ejek Darus lagi. Petikan 2 Kata nama khas a. Hamdani saidi dari Fakulti P2B1 .Seperti kebiasaannya.hari Jumaat merupakan hari cuti buatku.… semasa menyertai Kem jati Diri aku ….Motosikal ini dinamai H2Motive. .. Kem jati Diri .…oleh Profesor Dr. hari Jumaat b. Sungai Tok Su c.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 1.Universiti Teknologi Malaysia b. Hamdani saidi dari … P1B3 P2B1 P2B2 P3B1 P3B3 P7B7 P1B1 Contoh atan Cat 3 . Analisis Kata nama khas Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama khas a. Darus e. H2 Motive c. . . . Man Kuih d. Man Kuih dah lalu! .… seorang pensyarah dari Universiti Teknologi Malaysia P1B2 .oleh Profesor dr.

Pengarah Urusan Business and Advance Tecnology Centre f.Teknologi P2B5 dan Inovasi (MOSTI). Teknologi dan Inovasi Kejuruteraan Kimia Sumber Asli … . Kementerian Sains.. .… ialah Pengarah Urusan Bisiness and advanced P1B2 Technology .… ditaja sepenuhnya oleh Kementerian Sains.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 d. Fakulti Kejuruteraan Kimia Sumber Asli e. 4 .

ibu b.… berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak… . P5B2 P1B2 3. teknologi ...…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen… . P2B2 P1B1 P1B2 P3B2 P1B1 . Analisis Kata nama am Contoh atan Cat Bil Kata nama 1 Petikan 1 Kata nama am a.… apabila seorang pensyarah dari …..pensyarah b. hari cuti c.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 2. rumah d. .Setelah izin ibu kuperoleh.… terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. Analisis Kata kerja 5 .. motosikal c. .. haru\i Jumaat merupakan hari cuti buatku.Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi . kawan-kawan Petikan 2 Kata nama am a. aku … .

.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil Kata kerja 1 Petikan 1 Kata kerja a. P3B5 6 . P1B2 P1B2 P1B3 P2B2 P3B2 P5B4 P6B4 P5B4 P7B1 . memancing d. . menggenggam e. . iaitu memancing. . mencipta b. . tergapai-gapai Petikan 2 Kata kerja a. melastik v. .Darus bukan membaling tetapi melastik. . membaling g.…aku tidak perlu lagi berjalan dari…. berjalan b.Aku berlari ke arah suara itu.… dengan hobi baharuku.… sepasang tangan tergapai-gapai di dalam air . .…atau berteriak menarik perhatian orang.… dengan menggengam sebatang joran. berteriak c.Darus bukan membaling tetapi melastik.…berjaya mencipta motosikal berkuasa hydrogen pertama P1B2 di dunia.… kukenali terjerit-jerit memanggil kawan-kawannya. pencemaran Contoh atan Cat . memanggil f. . berlari h.… tenaga elektrik tanpa menyebabkan pencemaran asap.

ii. Sebaliknya. iii. Dengan itu ayat yang terdiri daripada beberapa ayat tunggal disebut ayat majmuk. Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. 2. iaitu : i. dan sebagainya . Terdapat tiga jenis utama ayat-ayat majmuk. iii. yakni masing-masing dapat berdiri sendiri. Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk gabungan terdapat dua ayat atau lebih yang bersifat sama taraf. Iaitu yang terdiri daripada campuran ayat 7 . ii. Ayat majmuk ialah ayat yang dibina dengan mencantumkan dua ayat tunggal atau lebih. atau. Definisi ayat majmuk berdasarkan buku tatabahasa Dewan. Ayat majmuk campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat yang mengandungi lebih daripada satu jenis ayat.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bahagian B : Sintaksis 1. dan pencantuman ayat-ayat itu disusun mengikut cara tertentu sehingga menjadikannya ayat baharu. tetapi. dalam ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat utama atau ayat induk dan satu atau beberapa ayat kecil lain yang dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. Ayat majmuk gabungan Ayat majmuk pancangan Ayat majmuk campuran Analisis ayat majmuk i.

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 tunggal dengan ayat majmuk atau deretan berbagai-bagai jenis ayat majmuk. Ayat sedemikian biasanya panjang. 8 .

Hari ini aku tidak perlu lagi berjalan dari rumah ke rumah atau berteriak menarik perhatian orang . Ayat majmuk gabungan 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan ialah ayat yang terdiri daripada dua ayat atau lebih yang dijadikan satu dengan cara menggabungkan atau mencantumkan ayat-ayat tersebut dengan kata hubung seperti dan. tetapi. . dan sebagainya Petikan 2 Contoh atan Cat . atau..BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 1.Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai untuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan sumbernya berkekalan.Aku terus berlari dan bersembunyi. . P1B1 P5B4 P5B4 P5B4 9 .Darus bukan membaling tetapi melastik.

lain sedemikian beberapa ayat kecilAyat yang biasanya panjang. Ayat majmuk pancangan 3. dipancangkan di dalam ayat induk dan menjadi sebahagian daripada ayat induk itu. P1B1 P7B6 .BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 Bil 2. P5B1 P5B4 P5B4 10 . menggunakan kuasa petro.Oleh itu. Iaitu yang terdiri daripada berdiri sendiri.. yakni masing-masing dapat jenis ayat. UTM menjadi peneraju dalam bidang penjanaan kuasa. Petikan 2 Petikan 2 Contoh atan Cat . .Sebagai sebuah universiti yang berteraskan teknologi. kejayaanuntuk kegunaan masa depan kerana bersifat mesra alam dan jauh bezanya dengan motosikal yang sumbernya berterusan.Cara-cara menyelamatkan berjalan dari Hari ini aku tidak perlu lagi mangsa rumah ke rumah atau berteriak menarik yang kupelajari semasa menyertai Kem perhatian orang. Sebaliknya. dalam ayat campuran ayat tunggal dengan ayat majmuk pancangan terdapat satu ayat majmuk atau deretan dan satu atau utama atau ayat indukberbagai-bagai jenis ayat majmuk. jati Diri juga aku pratikkan sebaiknya.Penggunaan hidrogen sebagai bahan api amatlah sesuai motosikal ini tidak . campuran 1 Petikan 1 Ayat majmuk gabungan terdapat dua campuran Ayat majmuk campuran ialah ayat ayat atau lebih yang bersifat sama yang mengandungi lebih daripada satu taraf..

BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 11 .

2. (1982). (2000). dan Abdul Hamid Mahmood.BML2103 PEMBELAJARAN MORFO SINTAKSIS BAHASA MELAYU SEPTEMBER 2008 RUJUKAN 1. 12 . 3. Hashim Hj. Tatabahasa Dewan Edisi Baharu. (2004).Kuala Lumpur: Sarjana Enterprise. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Farid M. Onn. Kuala Lumpur: Dewan Bahasa dan Pustaka. Kamus Dewan. Musa. Mangantar Simanjuntak. Aspek Bahasa Dan Pengajaran. Nik Safiah Karim.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->