TAJUK KAJIAN

KAJIAN TENTANG MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS, SELANGOR

SENARAI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERKARA PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN HALAMAN

Tidak lupa juga ucapkan setinggi-tinggi ucapan kepada ibu dan bapa saya iaitu Norazura binti Mohd Yunus dan Omar bin Achong. Cheras. saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang turut membantu dalam pelaksanaan kerja kursus ini iaitu Abdul Adieka Amirul bin Hardie Amirul Ambi dan Muhammad Hafiz Hadi bin Sumardi. Encik Hanisham bin Abdul Ghani kerana banyak membantu dan memberi dorongan kepada semasa pelaksanaan kerja ini. Mereka banyak membantu saya dan kami bersama-sama mencari bahan untuk melengkapkan kerja kursus ini. Mereka banyak menolong dan memberi saya sumbangan bagi menyempurnakan kerja kursus ini. Sekalung penghargaan kepada guru saya. . Akhir sekali.PENGHARGAAN Syukur ke hadrat ilahi kerana saya diberi peluang untuk melakukan satu kajian mengenai migrasi dalaman penduduk di Bandar Tun Hussein Onn. Selangor dan Berjaya menyiapkannya dengan sempurna.

Bandar Tun Hussein Onn mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum. Saya memilih kawasan ini kerana terdapat banyak migrasi dala man yang berlaku di kawasan tersebut. Selain daripada itu. kawasan kajian berdekatan dengan tempat tinggal. Masa yang diberikan untuk saya menyiapkan kajian ini bermula 1 April 2010 hingga 6 Jun 2010 .PENDAHULUAN Saya Muhammad Amir bin Omar membuat kajian di Bandar Tun Hussein Onn.

. . Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas 2.OBJEKTIF KAJIAN Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan 1. Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. 5. Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk di Bandar Tun Hussein Onn mengenai kepentingan migrasi. Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian. 6. 4.Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian 3.

Bandar Tun Hussein Onn terletak di negeri Selangor.KAWASAN KAJIAN Saya telah memlih Bandar Tun Hussein Onn sebagai kaweasan kajian saya. Perjalanan dari Bandar Tun Hussein Onn ke Kuala Lumpur mengambil masakira kira 25 minit.Bhd. Rasionalnya ialah kawasan ini merupakan tempat tinggal saya. Keluasan Bandar Tun Hussein Onn adalah kira-kira 750 hektar. Anggaran penduduk di Bandar Tun Hussein Onn ialah lebih kurang 35 000 orang. Slogan kawasan ini adalah ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´. Bandar Tun Hussein Onn terdiri daripada lima fasa iaitu Suadamai. Suakasih. Suasana.ini memudahkan saya untuk menjalankan aktiviti ini. Kedudukan Bandar Tun Hussein Onn terletak berhampiran dengan Kajang dan Balakong. Bandar Tun Hussein Onn boleh dihubungi dengan Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Persekutuan. Bandar Tun Hussein Onn merupakan lading getah. . Suarasa dan Suaindah. Olehitu. iaitu di Daerah Hulu Langat di kilometer 16 Jalan Cheras Kajang(lihat peta lakar 1). Kebanyakan daripada penduduka yang tinggal di Bandar Tun Hussein Onn beragama Islam. Kawasan ini dimajukan oleh Udapec Sdn. syarikat pemaju telah menebang pokok-poko getah di kawasan ini. Bagi membinba kawasan perumahan. Sebelum ini. pada tahun 1990-an.

.padang. taman permainan. Terdapat banyak rumah teres setingkat dan dua tingkat. klinik. restoran. kedai buku dan stesyen minyak.kedai runic. Ada juga rumah banglo yang dibina di atas kawasan bukit yang bercerun landai.Kawasan Bandar Tun Hussein Onn dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti masjid.sekolah. farmasi.

Temu Bual Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan kajian saya. Temu bual dijalankan kepada penduduk yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kajian. Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Bandar Tun Hussein Onn.KAEDAH KAJIAN 1. Soal Selidik Saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. 3. 2. ( borang soal selidik ± sila rujuk lampiran ) .

4. Rujukan Selain itu. saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia. .

negeri.2 Pola Migrasi Penduduk Setelah kajian dijalankan. 8. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad. Dalam konteks ini. . kawasan. saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di kawasan kajian. migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan. Berikut ialah pola migrasi yang wujud: i) Migrasi Luar Bandar ke Bandar Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kajian. negara atau sempadan antarabangsa. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan. pembinaan.1 Konsep Migrasi Penduduk. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. Migrasi ini berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu tolakan dan tarikan. tidak lumayan dan tidak tetap di Luar Bandar. perniagaan dan perkhidmatan.DAPATAN KAJIAN 8.

8. . Segelintir penduduk bermigrasi ke kawasan kajian untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik tetapi kebanyakan penduduk berpindah ke kawasan ini kerana arahan majikan mereka. Setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah : Luar Bandar ke Bandar i) Melanjutkan Pelajaran Kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sana menawarkan banyak peluang pendidikan seperti ILP (institut latihan perindustrian).ii) Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi ini juga berlaku di kawasan kajian. universiti awam dan swasta serta kolej-kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar. Keadaan ini telah menarik minat penduduk kawasan bandar yang lain berhijrah ke kawasan ini.3 Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kampung saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh faktor pekerjaan. Giat Mara.

Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian. Bandar ke Bandar iii) Arahan Majikan Kebanyakan penduduk yang berpindah ke kawasan kajian kerana arahan majikan. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kawasan luar bandar berpindah ke kawasan bandar. .Penduduk dari bandar di bahagian utara Malaysia banyak bermigrasi ke kawasan kajian kerana arahan majikan mereka. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sangat bersyukur kerana di kawasan kajian saya mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman. Pembukaan kawasan perumahan baru menggalakkan penduduk dari bandar berdekatan untuk berpindah ke kawasan kajian. pembuatan dan lain-lain. perniagaan. damai dan sentosa walau pun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini.ii) Peluang Pekerjaan Sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. iv) Petempatan Baru Terdapat juga beberapa penduduk dari Bandar berdekatan seperti Bangi dan Petaling Jaya berpindah ke kawasan kajian sebagai petempatan baru. Penduduk dari kawasan bandar yang bekerja dibawah majikan mereka diarahkan untuk berpindah ke pejabat di kawasan kajian.

Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bertambah di kawasan kajian saya.4. Walau bagaimanapun penduduk di kawasan kajian masih stabil dan masih lagi ada kawasan penempatan baru yang belum dihuni oleh penduduk.8. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan mengganggu anak gadis di kawasan kajian saya. .4 Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian 8.2 Kesan Negatif iii) Masalah Sosial Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk tempatan untuk bekerja dalam sektor pembinaan. 8. Ini diseimbangkan dengan pembukaan kawasan-kawasan perumahan baru .4.1 Kesan Positif i) Penduduk Bertambah Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di kawasan kajian telah meningkat disebabkan kemasukan penduduk luar bandar. Hal ini kerana permintaan tinggi dalam kalangan penduduk disamping pembukaan kawasan perniagaan baru yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan. ii) Pasaran Bertambah Ekoran migrasi dalaman yang meningkat pasaran barangan tempatan turut meningkat.

Pembinaan perumahan setinggan juga akan memburukkan imej kawasan kajian. Walau bagai mana pun saya bersyukur kerana kawasan kajian saya masih lagi aman dan selamat untuk dihuni. Penduduk perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan kawasan kajian sentiasa selamat untuk dihuni. Hal ini menyebabkan perubahan landskap di kawasan kajian. Keadaan ini telah menyebabkan golongan anak-anak dan belia bertambah dan golongan tua berkurang. kemakmuran di kawasan kajian juga perlu dipelihara. Perlu meningkatkan ahli rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kawasan daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku. v) Struktur Penduduk Berubah Migrasi luar Bandar ke Bandar yang berlaku di kawasan kajian saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah.iv) Masalah Perumahan/Setinggan Kemasukan pekerja warga asing juga telah menyebabkan pembinaan setinggan di kawasan kajian bertambah. Penerapan Unsur Patriotisme Saya berharap walau pun penduduk dikawasan kajian dapat mengeratkan hubungan dalam kawasan kejiranan. . Selain itu. Kawasan yang tidak diusahakan dijadikan tapak untuk membina petempatan setinggan. Hal ini kerana kebanyakan penduduk luar Bandar yang berpindah ke Bandar adalah golongan belia. Tujuan golongan muda yang berpindah ke kawasan kajian adalah untuk melanjutkan pelajaran.

Pembinaan hospital dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan meningkatkan kadar kelahiran serta mengurangkan kadar kematian. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh penduduk kampung bagi memastikan keadaan di kawasan kajian sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam. Pihak pemaju perumahan perlu mengambil langkah drastik bagi mengatasi masalah ini dengan membina rumah kos rendah bagi golongan berpendapatan rendah. Antaranya ialah : i) Wujudkan Rukun Tetangga Rukun tetangga ini perlu diwujudkan di kawasan kajian saya untuk memastikan kawasan kajian sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. . Hal ini dapat dijadikan faktor penarik bagi golongan tua untuk berpindah ke kawasan kajian. ii) Membina Rumah Kos Rendah/ Percuma/ PPRT Pembinaan rumah kos rendah perlu dibina bagi mengatasi perumahan setinggan di kawasan kajian.8. iii) Meningkatkan Kemudahan Kesihatan Pihak kerajaan atau pemaju perlu meningkatkan kemudahan kesihatan.5 Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk Bagi memastikan keadaan kawasan kajian saya ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakan boleh diambil.

Kita perlu sedar bahawa kawasan kajian ini merupakan tempat tinggal bagi saya sehingga saya menghembuskan nafas yang terakhir. Justeru. saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kawasan kajian ini daripada sebarang masalah yang dihadapi. masalah dan kesan negatif lain dapat dikurangkan. Semangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk di kawasan ini. .Penerapan Unsur Patriotisme Saya sebagai penduduk berasa amat bangga kerana melalui langkah-langkah yang dilakukan .

BAHAN GRAFIK BILANGAN RESPONDEN YANG MENETAP DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN 30% 43% Penduduk tetap Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi Luar Bandar ke Bandar 27% .

.

FAKTOR RESPONDEN BERHIJRAH KE BANDAR TUN HUSSEIN ONN FAKTOR ARAHAN MAJIKAN IKUT KELUARGA MELANJUTKAN PELAJARAN PELUANG PEKERJAAN BERSARA PERKAHWINAN BENCANA ALAM GOVERNAN KEMUDAHAN ASAS KADAR UPAH PETEMPATAN BARU MENINGKATKAN TARAF HIDUP DARJAH KETERSAMPAIAN BILANGAN RESPONDEN 10 2 10 2 1 3 5 2 - .

. kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial kepada penduduk kampung. Sebagai contoh. diharap pihak pemaju meneruskan usaha membangunkan kawasan kajian bertepatan dengan moto ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´. Di samping itu.RUMUSAN Migrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada penduduk di kawasan kajian.

LAMPIRAN .

Bandar Tun Hussein Onn. tingkatan 3.43200. Jalan Suadamai 2/1.Selangor.org/wiki/Bandar_Tun_Hussein_Onn Melawat Tempat Kajian Bandar Tun Hussein Onn. m/s 195-221 Internet http://www.com/directory/place/?id=892&p=Bandar+Tun+Hussein+Onn http://en. 43200.RUJUKAN Buku Teks Buku teks Geografi.dromoz. Orang Sumber Norazura binti Mohd Yunus. Cheras. . 40 tahun.wikipedia. Selangor. No 24. Cheras.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful