TAJUK KAJIAN

KAJIAN TENTANG MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS, SELANGOR

SENARAI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERKARA PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN HALAMAN

PENGHARGAAN Syukur ke hadrat ilahi kerana saya diberi peluang untuk melakukan satu kajian mengenai migrasi dalaman penduduk di Bandar Tun Hussein Onn. Cheras. . Mereka banyak membantu saya dan kami bersama-sama mencari bahan untuk melengkapkan kerja kursus ini. Sekalung penghargaan kepada guru saya. Selangor dan Berjaya menyiapkannya dengan sempurna. Encik Hanisham bin Abdul Ghani kerana banyak membantu dan memberi dorongan kepada semasa pelaksanaan kerja ini. Akhir sekali. Mereka banyak menolong dan memberi saya sumbangan bagi menyempurnakan kerja kursus ini. Tidak lupa juga ucapkan setinggi-tinggi ucapan kepada ibu dan bapa saya iaitu Norazura binti Mohd Yunus dan Omar bin Achong. saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang turut membantu dalam pelaksanaan kerja kursus ini iaitu Abdul Adieka Amirul bin Hardie Amirul Ambi dan Muhammad Hafiz Hadi bin Sumardi.

Saya memilih kawasan ini kerana terdapat banyak migrasi dala man yang berlaku di kawasan tersebut.PENDAHULUAN Saya Muhammad Amir bin Omar membuat kajian di Bandar Tun Hussein Onn. Bandar Tun Hussein Onn mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum. Masa yang diberikan untuk saya menyiapkan kajian ini bermula 1 April 2010 hingga 6 Jun 2010 . kawasan kajian berdekatan dengan tempat tinggal. Selain daripada itu.

Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas 2. Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian. Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk di Bandar Tun Hussein Onn mengenai kepentingan migrasi. . 4. Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. 6.Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian 3.OBJEKTIF KAJIAN Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan 1. 5. Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. .

Bandar Tun Hussein Onn terdiri daripada lima fasa iaitu Suadamai. Suasana. Perjalanan dari Bandar Tun Hussein Onn ke Kuala Lumpur mengambil masakira kira 25 minit.KAWASAN KAJIAN Saya telah memlih Bandar Tun Hussein Onn sebagai kaweasan kajian saya.Bhd. Olehitu. Kedudukan Bandar Tun Hussein Onn terletak berhampiran dengan Kajang dan Balakong. iaitu di Daerah Hulu Langat di kilometer 16 Jalan Cheras Kajang(lihat peta lakar 1). pada tahun 1990-an. Kebanyakan daripada penduduka yang tinggal di Bandar Tun Hussein Onn beragama Islam. Rasionalnya ialah kawasan ini merupakan tempat tinggal saya. Bandar Tun Hussein Onn merupakan lading getah. Bandar Tun Hussein Onn terletak di negeri Selangor. Anggaran penduduk di Bandar Tun Hussein Onn ialah lebih kurang 35 000 orang. Slogan kawasan ini adalah ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´. Suakasih. Bandar Tun Hussein Onn boleh dihubungi dengan Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Persekutuan. Kawasan ini dimajukan oleh Udapec Sdn. Keluasan Bandar Tun Hussein Onn adalah kira-kira 750 hektar. syarikat pemaju telah menebang pokok-poko getah di kawasan ini. .ini memudahkan saya untuk menjalankan aktiviti ini. Bagi membinba kawasan perumahan. Suarasa dan Suaindah. Sebelum ini.

Ada juga rumah banglo yang dibina di atas kawasan bukit yang bercerun landai. .padang. taman permainan.sekolah. klinik.kedai runic. restoran.Kawasan Bandar Tun Hussein Onn dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti masjid. kedai buku dan stesyen minyak. farmasi. Terdapat banyak rumah teres setingkat dan dua tingkat.

Temu Bual Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan kajian saya. Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Bandar Tun Hussein Onn. 2. Temu bual dijalankan kepada penduduk yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kajian. 3.KAEDAH KAJIAN 1. ( borang soal selidik ± sila rujuk lampiran ) . Soal Selidik Saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan.

4. Rujukan Selain itu. saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia. .

8. migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. Migrasi ini berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu tolakan dan tarikan. kawasan. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad. saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di kawasan kajian. perniagaan dan perkhidmatan. . Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan. pembinaan. negara atau sempadan antarabangsa. Dalam konteks ini.DAPATAN KAJIAN 8. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. tidak lumayan dan tidak tetap di Luar Bandar.1 Konsep Migrasi Penduduk. Berikut ialah pola migrasi yang wujud: i) Migrasi Luar Bandar ke Bandar Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kajian. negeri. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan.2 Pola Migrasi Penduduk Setelah kajian dijalankan.

ii) Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi ini juga berlaku di kawasan kajian. Keadaan ini berlaku disebabkan oleh faktor pekerjaan. Keadaan ini telah menarik minat penduduk kawasan bandar yang lain berhijrah ke kawasan ini. . Giat Mara. universiti awam dan swasta serta kolej-kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar.3 Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kampung saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. Segelintir penduduk bermigrasi ke kawasan kajian untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik tetapi kebanyakan penduduk berpindah ke kawasan ini kerana arahan majikan mereka. Setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah : Luar Bandar ke Bandar i) Melanjutkan Pelajaran Kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sana menawarkan banyak peluang pendidikan seperti ILP (institut latihan perindustrian). 8.

Penduduk dari kawasan bandar yang bekerja dibawah majikan mereka diarahkan untuk berpindah ke pejabat di kawasan kajian. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sangat bersyukur kerana di kawasan kajian saya mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman. iv) Petempatan Baru Terdapat juga beberapa penduduk dari Bandar berdekatan seperti Bangi dan Petaling Jaya berpindah ke kawasan kajian sebagai petempatan baru. Pembukaan kawasan perumahan baru menggalakkan penduduk dari bandar berdekatan untuk berpindah ke kawasan kajian.ii) Peluang Pekerjaan Sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. pembuatan dan lain-lain. Bandar ke Bandar iii) Arahan Majikan Kebanyakan penduduk yang berpindah ke kawasan kajian kerana arahan majikan. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kawasan luar bandar berpindah ke kawasan bandar.Penduduk dari bandar di bahagian utara Malaysia banyak bermigrasi ke kawasan kajian kerana arahan majikan mereka. . damai dan sentosa walau pun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini. perniagaan. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian.

8.4 Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian 8. .4. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bertambah di kawasan kajian saya. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan mengganggu anak gadis di kawasan kajian saya. Ini diseimbangkan dengan pembukaan kawasan-kawasan perumahan baru . Hal ini kerana permintaan tinggi dalam kalangan penduduk disamping pembukaan kawasan perniagaan baru yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan. ii) Pasaran Bertambah Ekoran migrasi dalaman yang meningkat pasaran barangan tempatan turut meningkat.1 Kesan Positif i) Penduduk Bertambah Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di kawasan kajian telah meningkat disebabkan kemasukan penduduk luar bandar. Walau bagaimanapun penduduk di kawasan kajian masih stabil dan masih lagi ada kawasan penempatan baru yang belum dihuni oleh penduduk. 8.4.2 Kesan Negatif iii) Masalah Sosial Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk tempatan untuk bekerja dalam sektor pembinaan.

kemakmuran di kawasan kajian juga perlu dipelihara. Hal ini menyebabkan perubahan landskap di kawasan kajian. Perlu meningkatkan ahli rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kawasan daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku.iv) Masalah Perumahan/Setinggan Kemasukan pekerja warga asing juga telah menyebabkan pembinaan setinggan di kawasan kajian bertambah. Penduduk perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan kawasan kajian sentiasa selamat untuk dihuni. . Selain itu. Pembinaan perumahan setinggan juga akan memburukkan imej kawasan kajian. Kawasan yang tidak diusahakan dijadikan tapak untuk membina petempatan setinggan. Penerapan Unsur Patriotisme Saya berharap walau pun penduduk dikawasan kajian dapat mengeratkan hubungan dalam kawasan kejiranan. Tujuan golongan muda yang berpindah ke kawasan kajian adalah untuk melanjutkan pelajaran. v) Struktur Penduduk Berubah Migrasi luar Bandar ke Bandar yang berlaku di kawasan kajian saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah. Keadaan ini telah menyebabkan golongan anak-anak dan belia bertambah dan golongan tua berkurang. Hal ini kerana kebanyakan penduduk luar Bandar yang berpindah ke Bandar adalah golongan belia. Walau bagai mana pun saya bersyukur kerana kawasan kajian saya masih lagi aman dan selamat untuk dihuni.

. ii) Membina Rumah Kos Rendah/ Percuma/ PPRT Pembinaan rumah kos rendah perlu dibina bagi mengatasi perumahan setinggan di kawasan kajian. Pihak pemaju perumahan perlu mengambil langkah drastik bagi mengatasi masalah ini dengan membina rumah kos rendah bagi golongan berpendapatan rendah. Pembinaan hospital dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan meningkatkan kadar kelahiran serta mengurangkan kadar kematian.8. Hal ini dapat dijadikan faktor penarik bagi golongan tua untuk berpindah ke kawasan kajian. Antaranya ialah : i) Wujudkan Rukun Tetangga Rukun tetangga ini perlu diwujudkan di kawasan kajian saya untuk memastikan kawasan kajian sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. iii) Meningkatkan Kemudahan Kesihatan Pihak kerajaan atau pemaju perlu meningkatkan kemudahan kesihatan.5 Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk Bagi memastikan keadaan kawasan kajian saya ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakan boleh diambil. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh penduduk kampung bagi memastikan keadaan di kawasan kajian sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam.

Kita perlu sedar bahawa kawasan kajian ini merupakan tempat tinggal bagi saya sehingga saya menghembuskan nafas yang terakhir. . saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kawasan kajian ini daripada sebarang masalah yang dihadapi.Penerapan Unsur Patriotisme Saya sebagai penduduk berasa amat bangga kerana melalui langkah-langkah yang dilakukan . Justeru. masalah dan kesan negatif lain dapat dikurangkan. Semangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk di kawasan ini.

BAHAN GRAFIK BILANGAN RESPONDEN YANG MENETAP DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN 30% 43% Penduduk tetap Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi Luar Bandar ke Bandar 27% .

.

FAKTOR RESPONDEN BERHIJRAH KE BANDAR TUN HUSSEIN ONN FAKTOR ARAHAN MAJIKAN IKUT KELUARGA MELANJUTKAN PELAJARAN PELUANG PEKERJAAN BERSARA PERKAHWINAN BENCANA ALAM GOVERNAN KEMUDAHAN ASAS KADAR UPAH PETEMPATAN BARU MENINGKATKAN TARAF HIDUP DARJAH KETERSAMPAIAN BILANGAN RESPONDEN 10 2 10 2 1 3 5 2 - .

. diharap pihak pemaju meneruskan usaha membangunkan kawasan kajian bertepatan dengan moto ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´. kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial kepada penduduk kampung.RUMUSAN Migrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. Apa yang penting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada penduduk di kawasan kajian. Di samping itu. Sebagai contoh.

LAMPIRAN .

RUJUKAN Buku Teks Buku teks Geografi. Jalan Suadamai 2/1.dromoz. m/s 195-221 Internet http://www. . Cheras. Bandar Tun Hussein Onn. No 24. 43200.Selangor.43200.org/wiki/Bandar_Tun_Hussein_Onn Melawat Tempat Kajian Bandar Tun Hussein Onn. Orang Sumber Norazura binti Mohd Yunus. Cheras. 40 tahun. tingkatan 3. Selangor.com/directory/place/?id=892&p=Bandar+Tun+Hussein+Onn http://en.wikipedia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful