TAJUK KAJIAN

KAJIAN TENTANG MIGRASI DALAMAN PENDUDUK DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN, CHERAS, SELANGOR

SENARAI KANDUNGAN
BIL. 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. PERKARA PENGHARGAAN PENDAHULUAN OBJEKTIF KAJIAN KAWASAN KAJIAN KAEDAH KAJIAN DAPATAN KAJJIAN RUMUSAN LAMPIRAN RUJUKAN HALAMAN

Selangor dan Berjaya menyiapkannya dengan sempurna. . Mereka banyak membantu saya dan kami bersama-sama mencari bahan untuk melengkapkan kerja kursus ini. Akhir sekali. Sekalung penghargaan kepada guru saya.PENGHARGAAN Syukur ke hadrat ilahi kerana saya diberi peluang untuk melakukan satu kajian mengenai migrasi dalaman penduduk di Bandar Tun Hussein Onn. Tidak lupa juga ucapkan setinggi-tinggi ucapan kepada ibu dan bapa saya iaitu Norazura binti Mohd Yunus dan Omar bin Achong. saya ucapkan terima kasih kepada rakan-rakan saya yang turut membantu dalam pelaksanaan kerja kursus ini iaitu Abdul Adieka Amirul bin Hardie Amirul Ambi dan Muhammad Hafiz Hadi bin Sumardi. Encik Hanisham bin Abdul Ghani kerana banyak membantu dan memberi dorongan kepada semasa pelaksanaan kerja ini. Mereka banyak menolong dan memberi saya sumbangan bagi menyempurnakan kerja kursus ini. Cheras.

Masa yang diberikan untuk saya menyiapkan kajian ini bermula 1 April 2010 hingga 6 Jun 2010 .PENDAHULUAN Saya Muhammad Amir bin Omar membuat kajian di Bandar Tun Hussein Onn. Selain daripada itu. Saya memilih kawasan ini kerana terdapat banyak migrasi dala man yang berlaku di kawasan tersebut. Bandar Tun Hussein Onn mempunyai bilangan penduduk yang ramai dan terdiri daripada pelbagai kaum. kawasan kajian berdekatan dengan tempat tinggal.

Menyatakan Pola migrasi penduduk di kawasan kajian 3. Mencadangkan Langkah untuk mengatasi kesan migrasi yang berlaku di kawasan kajian. Mendefinisikan Konsep migrasi penduduk dengan tepat dan jelas 2. . Menyatakan Faktor yang mempengaruhi migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. Penerapan nilai dan unsur patriotisme terhadap penduduk di Bandar Tun Hussein Onn mengenai kepentingan migrasi. .OBJEKTIF KAJIAN Berikut adalah objektif-objektif kajian yang telah saya jalankan 1. Menyatakan Kesan migrasi dalaman penduduk di kawasan kajian. 6. 4. 5.

Kawasan ini dimajukan oleh Udapec Sdn. Bandar Tun Hussein Onn boleh dihubungi dengan Kuala Lumpur melalui Lebuh Raya Persekutuan. Bagi membinba kawasan perumahan. Suakasih. iaitu di Daerah Hulu Langat di kilometer 16 Jalan Cheras Kajang(lihat peta lakar 1). Kedudukan Bandar Tun Hussein Onn terletak berhampiran dengan Kajang dan Balakong. Bandar Tun Hussein Onn merupakan lading getah. . Bandar Tun Hussein Onn terletak di negeri Selangor. Olehitu. Rasionalnya ialah kawasan ini merupakan tempat tinggal saya. Keluasan Bandar Tun Hussein Onn adalah kira-kira 750 hektar. pada tahun 1990-an. syarikat pemaju telah menebang pokok-poko getah di kawasan ini.KAWASAN KAJIAN Saya telah memlih Bandar Tun Hussein Onn sebagai kaweasan kajian saya. Perjalanan dari Bandar Tun Hussein Onn ke Kuala Lumpur mengambil masakira kira 25 minit. Bandar Tun Hussein Onn terdiri daripada lima fasa iaitu Suadamai. Slogan kawasan ini adalah ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´. Kebanyakan daripada penduduka yang tinggal di Bandar Tun Hussein Onn beragama Islam. Sebelum ini. Suarasa dan Suaindah.ini memudahkan saya untuk menjalankan aktiviti ini. Anggaran penduduk di Bandar Tun Hussein Onn ialah lebih kurang 35 000 orang.Bhd. Suasana.

sekolah. Terdapat banyak rumah teres setingkat dan dua tingkat. taman permainan. .padang. farmasi. restoran. Ada juga rumah banglo yang dibina di atas kawasan bukit yang bercerun landai.Kawasan Bandar Tun Hussein Onn dilengkapi dengan pelbagai kemudahan seperti masjid. kedai buku dan stesyen minyak. klinik.kedai runic.

KAEDAH KAJIAN 1. Temu bual dijalankan kepada penduduk yang telah lama menetap disitu kerana mereka lebih berpengalaman dan tahu tentang keadaan kawasan kajian. Pemerhatian Saya telah membuat pemerhatian untuk mengenalpasti pola migrasi yang berlaku di kawasan Bandar Tun Hussein Onn. 3. ( borang soal selidik ± sila rujuk lampiran ) . Soal Selidik Saya juga telah menyediakan 20 borang soal selidik yang perlu diisi oleh penduduk yang akan menjadi responden terhadap kajian yang akan dilakukan. Temu Bual Seterusnya saya telah menemu bual beberapa orang penduduk untuk mengetahui pendapat dan pandangan mereka pola migrasi di kawasan kajian saya. 2.

. Rujukan Selain itu.4. saya juga membuat rujukan di perpustakaan dan melayari internet untuk mendapatkan maklumat tambahan terutamanya tentang penerangan migrasi yang berlaku di Malaysia.

pembinaan. Dalam konteks ini. Berikut ialah pola migrasi yang wujud: i) Migrasi Luar Bandar ke Bandar Ini ialah merupakan migrasi yang paling banyak berlaku di kawasan kajian. negeri. Faktor tolakan disebabkan kurangnya peluang pekerjaan dan pendapatan yang terhad. 8. . Migrasi ini berlaku disebabkan oleh dua faktor iaitu tolakan dan tarikan. Merujuk kepada kajian ini migrasi yang dibincangkan ialah migrasi dalaman. negara atau sempadan antarabangsa. migrasi ialah penduduk dari satu tempat ke tempat yang lain. kawasan. saya dapati terdapat beberapa pola migrasi yang sering berlaku di kawasan kajian. Manakala faktor tarikan pula ialah kerana kawasan bandar menyediakan peluang pekerjaan yang lebih baik sama ada di sektor awam dan swasta seperti perkilangan. perniagaan dan perkhidmatan.2 Pola Migrasi Penduduk Setelah kajian dijalankan.1 Konsep Migrasi Penduduk.DAPATAN KAJIAN 8. tidak lumayan dan tidak tetap di Luar Bandar. Secara umum migrasi penduduk ialah penghijrahan seseorang yang melintasi sempadan.

Keadaan ini telah menarik minat penduduk kawasan bandar yang lain berhijrah ke kawasan ini.ii) Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi ini juga berlaku di kawasan kajian. universiti awam dan swasta serta kolej-kolej yang boleh memberikan masa depan kepada pelajar. Setelah menyemak borang soal selidik didapati faktor tersebut ialah : Luar Bandar ke Bandar i) Melanjutkan Pelajaran Kebanyakan pelajar yang telah menghabiskan persekolahan telah meninggalkan kampung untuk melanjutkan pelajaran ke bandar kerana di sana menawarkan banyak peluang pendidikan seperti ILP (institut latihan perindustrian). Keadaan ini berlaku disebabkan oleh faktor pekerjaan. 8.3 Faktor yang Mempengaruhi Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian Migrasi dalaman yang berlaku di kawasan kampung saya ini disebabkan oleh beberapa faktor. . Giat Mara. Segelintir penduduk bermigrasi ke kawasan kajian untuk mendapatkan peluang pekerjaan yang lebih baik tetapi kebanyakan penduduk berpindah ke kawasan ini kerana arahan majikan mereka.

. iv) Petempatan Baru Terdapat juga beberapa penduduk dari Bandar berdekatan seperti Bangi dan Petaling Jaya berpindah ke kawasan kajian sebagai petempatan baru. Penduduk dari kawasan bandar yang bekerja dibawah majikan mereka diarahkan untuk berpindah ke pejabat di kawasan kajian.Penduduk dari bandar di bahagian utara Malaysia banyak bermigrasi ke kawasan kajian kerana arahan majikan mereka. perniagaan.ii) Peluang Pekerjaan Sememangnya migrasi luar bandar ini berlaku disebabkan oleh peluang pekerjaan yang lebih meluas di kawasan bandar. Penerapan Unsur Patriotisme Saya sangat bersyukur kerana di kawasan kajian saya mempunyai penduduk yang hidup dalam keadaan aman. damai dan sentosa walau pun bilangan penduduk sering berubah disebabkan oleh faktor migrasi dalaman ini. Sebagai contoh peluang kerja dalam sektor perindustrian. Kadar upah yang tinggi juga menyebabkan penduduk di kawasan luar bandar berpindah ke kawasan bandar. Pembukaan kawasan perumahan baru menggalakkan penduduk dari bandar berdekatan untuk berpindah ke kawasan kajian. pembuatan dan lain-lain. Bandar ke Bandar iii) Arahan Majikan Kebanyakan penduduk yang berpindah ke kawasan kajian kerana arahan majikan.

. Keadaan ini telah menyebabkan penduduk asing semakin bertambah di kawasan kajian saya.4. Mereka ini kadang kala telah menimbulkan masalah sosial seperti kes pecah rumah dan mengganggu anak gadis di kawasan kajian saya.2 Kesan Negatif iii) Masalah Sosial Hal ini sebenarnya disebabkan oleh masalah yang ditimbulkan oleh pekerja asing yang di bawa oleh penduduk tempatan untuk bekerja dalam sektor pembinaan.4 Kesan Migrasi Dalaman Penduduk di Kawasan Kajian 8.4.8. Ini diseimbangkan dengan pembukaan kawasan-kawasan perumahan baru . 8.1 Kesan Positif i) Penduduk Bertambah Migrasi dalaman yang berlaku ini telah menyebabkan bilangan penduduk di kawasan kajian telah meningkat disebabkan kemasukan penduduk luar bandar. ii) Pasaran Bertambah Ekoran migrasi dalaman yang meningkat pasaran barangan tempatan turut meningkat. Walau bagaimanapun penduduk di kawasan kajian masih stabil dan masih lagi ada kawasan penempatan baru yang belum dihuni oleh penduduk. Hal ini kerana permintaan tinggi dalam kalangan penduduk disamping pembukaan kawasan perniagaan baru yang menawarkan pelbagai barangan dan perkhidmatan.

Selain itu. Penerapan Unsur Patriotisme Saya berharap walau pun penduduk dikawasan kajian dapat mengeratkan hubungan dalam kawasan kejiranan. Hal ini kerana kebanyakan penduduk luar Bandar yang berpindah ke Bandar adalah golongan belia. Hal ini menyebabkan perubahan landskap di kawasan kajian. kemakmuran di kawasan kajian juga perlu dipelihara. Pembinaan perumahan setinggan juga akan memburukkan imej kawasan kajian. Tujuan golongan muda yang berpindah ke kawasan kajian adalah untuk melanjutkan pelajaran. Keadaan ini telah menyebabkan golongan anak-anak dan belia bertambah dan golongan tua berkurang. Kawasan yang tidak diusahakan dijadikan tapak untuk membina petempatan setinggan. v) Struktur Penduduk Berubah Migrasi luar Bandar ke Bandar yang berlaku di kawasan kajian saya telah menyebabkan struktur penduduk berubah. Walau bagai mana pun saya bersyukur kerana kawasan kajian saya masih lagi aman dan selamat untuk dihuni. Penduduk perlulah saling bekerjasama untuk memastikan keadaan kawasan kajian sentiasa selamat untuk dihuni. . Perlu meningkatkan ahli rukun tetangga untuk menjaga keselamatan kawasan daripada sebarang masalah sosial daripada terus berlaku.iv) Masalah Perumahan/Setinggan Kemasukan pekerja warga asing juga telah menyebabkan pembinaan setinggan di kawasan kajian bertambah.

iii) Meningkatkan Kemudahan Kesihatan Pihak kerajaan atau pemaju perlu meningkatkan kemudahan kesihatan. Pembinaan hospital dapat menyediakan perkhidmatan kesihatan yang lebih baik dan meningkatkan kadar kelahiran serta mengurangkan kadar kematian. Giliran bertugas dan jaga malam perlu di lakukan oleh penduduk kampung bagi memastikan keadaan di kawasan kajian sentiasa terkawal terutamanya pada waktu malam. ii) Membina Rumah Kos Rendah/ Percuma/ PPRT Pembinaan rumah kos rendah perlu dibina bagi mengatasi perumahan setinggan di kawasan kajian.5 Cadangan Mengatasi Kesan Migrasi Dalaman Penduduk Bagi memastikan keadaan kawasan kajian saya ini selamat daripada sebarang masalah beberapa tindakan boleh diambil.8. Pihak pemaju perumahan perlu mengambil langkah drastik bagi mengatasi masalah ini dengan membina rumah kos rendah bagi golongan berpendapatan rendah. Antaranya ialah : i) Wujudkan Rukun Tetangga Rukun tetangga ini perlu diwujudkan di kawasan kajian saya untuk memastikan kawasan kajian sentiasa selamat daripada masalah sosial seperti pecah rumah. Hal ini dapat dijadikan faktor penarik bagi golongan tua untuk berpindah ke kawasan kajian. .

saya amat mengharapkan agar semua individu mempunyai kesedaran yang tinggi untuk menjaga kawasan kajian ini daripada sebarang masalah yang dihadapi.Penerapan Unsur Patriotisme Saya sebagai penduduk berasa amat bangga kerana melalui langkah-langkah yang dilakukan . . Justeru. Kita perlu sedar bahawa kawasan kajian ini merupakan tempat tinggal bagi saya sehingga saya menghembuskan nafas yang terakhir. masalah dan kesan negatif lain dapat dikurangkan. Semangat kerjasama dan tolong menolong perlu ada dalam setiap diri penduduk di kawasan ini.

BAHAN GRAFIK BILANGAN RESPONDEN YANG MENETAP DI BANDAR TUN HUSSEIN ONN 30% 43% Penduduk tetap Migrasi Bandar ke Bandar Migrasi Luar Bandar ke Bandar 27% .

.

FAKTOR RESPONDEN BERHIJRAH KE BANDAR TUN HUSSEIN ONN FAKTOR ARAHAN MAJIKAN IKUT KELUARGA MELANJUTKAN PELAJARAN PELUANG PEKERJAAN BERSARA PERKAHWINAN BENCANA ALAM GOVERNAN KEMUDAHAN ASAS KADAR UPAH PETEMPATAN BARU MENINGKATKAN TARAF HIDUP DARJAH KETERSAMPAIAN BILANGAN RESPONDEN 10 2 10 2 1 3 5 2 - .

diharap pihak pemaju meneruskan usaha membangunkan kawasan kajian bertepatan dengan moto ³Bandar Esok untuk Kehidupan Kini´.RUMUSAN Migrasi ini sememangnya merupakan satu perkara yang tidak dapat dielakkan. . Di samping itu. kemasukan warga asing yang keterlaluan boleh menyebabkan berlakunya masalah sosial kepada penduduk kampung. Sebagai contoh. Apa yang penting migrasi ini perlu di kawal supaya ia tidak menimbulkan masalah kepada penduduk di kawasan kajian.

LAMPIRAN .

Selangor. tingkatan 3.43200. 43200. . 40 tahun.wikipedia. No 24. Cheras.RUJUKAN Buku Teks Buku teks Geografi. Orang Sumber Norazura binti Mohd Yunus. Bandar Tun Hussein Onn. m/s 195-221 Internet http://www.org/wiki/Bandar_Tun_Hussein_Onn Melawat Tempat Kajian Bandar Tun Hussein Onn. Jalan Suadamai 2/1.dromoz. Cheras.Selangor.com/directory/place/?id=892&p=Bandar+Tun+Hussein+Onn http://en.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful