ANALISIS KERJA UNTUK PEMBELAJARAN HIKAYAT SERI RAMA.

Objektif khas (hasil pembelajaran) :

Pada akhir pengajaran, para pelajar akan dapat: A) b) Menyatakan watak dan menjelaskan perwatakan penting dalam Hikayat Seri Rama, Menghasilkan nilai pengajaran berdasarkan Hikayat Seri Rama sama ada secara lisan ataupun tulisan.

TAHAP 4

Pelajar akan dapat menjelaskan watakwatak dan bersekali dengan perwatakannya dengan secara terperinci.

Pelajar mencipta dan menghasilkan nilai pengajaran sama ada secara lisan ataupun tulisan.

TAHAP 3

Pelajar menerangkan ciri-ciri perwatakan bagi watak-watak yang terdapat dalam Hikayat Seri Rama.

Pelajar dapat menilai isi cerita dalam Hikayat Seri Rama dengan baik.

TAHAP 2

Pelajar menyatakan watak sama ada secara lisan atau tulisan.

Pelajar dapat memahami dengan baik isi dalam Hikayat Seri Rama.

TAHAP 1

Pelajar mengenal pasti watak-watak penting dan ciri-ciri watak yang terdapat dalam Hikayat Seri Rama dengan membacanya secara terperinci.

Pelajar membaca Hikayat Seri Rama dengan terperinci.