P. 1
pengurusan-hutan

pengurusan-hutan

|Views: 498|Likes:
Published by yana10

More info:

Published by: yana10 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

MALAYSIA: PENGURUSAN HUTAN MAM PAN

MAC 2007

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 1 KAN D U NGAN PENGENALAN LATAR BELAKANG MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR UTAMA KAYU-KAYAN Litupan Hutan Produk Utama Pasaran Utama Polisi Pengurusan Hutan Badan Penguatkuasaan dan Badan-badan Berkaitan 3 5 5 6 6 6 8 ISU-ISU UTAMA TENTANG PERHUTANAN DAN INDUSTRI HUTAN PENDIRIAN MALAYSIA TENTANG ALAM SEKITAR KOMITMEN KAMI PENGHARGAAN BIBLIOGRAFI GLOSARI AKRONIM 12 20 22 24 24 24 .

4 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

Malaysia sentiasa mencontohi amalan-amalan terbaik antarabangsa yang dapat memastikan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitarnya. Sebagai pengeksport utama kayukayan tropika dan produk-produk kayu yang berkembang berlandaskan dasar pengurusan alam sekitar yang baik.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 3 PENGENALAN Brosur ini merumuskan amalan-amalan Malaysia dalam pengurusan hutan secara mampan dan memberi penerangan yang jelas mengenai polisi-polisi dan prosedurprosedur yang berkaitan dengan penggunaan sumber hutan and pengeluaran kayu. .

6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

Luas kawasan yang dilitupi pokok-pokok ini akan meningkat kepada lebih 76% (25.83 juta hektar. kawasan hutan seluas 5. Malaysia adalah antara negara-negara membangun seperti Brazil. koko dan kelapa diambil kira. 3. Lebih 59% (19. 11 daripada negeri-negeri tersebut serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merangkumi kawasan seluas 13.30 juta hektar di Sabah dan 9.30 juta hektar.83 juta hektar di luar Hutan Simpanan Kekal pula diwartakan sebagai tamannegara dan taman-taman hidupan liar di bawah pelbagai perundangan. Daripada jumlah ini.18 juta hektar (78%) lagi adalah hutan pengusahahasilan (production forest) yang mana penebangan kayu balak secara komersil melalui penggiliran berjadual yang telah ditetapkan adalah dibenarkan. Daripada 19. manakala Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang berkeluasan 7. Hanya 24% daripada jumlah keseluruhan kawasan tanah digunakan untuk tujuan-tujuan lain. 2005). Filipina dan Thailand yang mempunyai kawasan hutan dengan peratusan yang tinggi (Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia .16 juta hektar terletak di Semenanjung Malaysia.42 juta hektar) daripada keluasannya masih dilitupi hutan.29 juta hektar telah diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 serta enakmen-enakmen dan ordinan-ordinan negeri yang berkaitan. Indonesia. kelapa sawit.24 juta hektar di Sarawak. Hutan pengusahahasilan hanyalah merangkumi 57% daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan di Malaysia. Kawasan seluas 1.88 juta hektar terdapat di Semenanjung Malaysia. terletak di Kepulauan Borneo. Dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal. dan juga Sarawak yang berkeluasan 12.12 juta hektar tersebut adalah keluasan hutan yang mesti diuruskan secara berkekalan.FAO.11 juta hektar (22%) adalah hutan perlindungan (protection forest) dan 11. Ini adalah tunggak asas komitmen Malaysia dalam menguruskan hutan secara mampan.42 juta hektar jumlah keseluruhan kawasan hutan.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 5 LATAR B ELAKAN G MALAYSIA SEBAGAI PENGELU AR UTAMA KAYU-KAYAN SEMENANJUNG MALAYSIA (45% litupan hutan) SABAH (59% litupan hutan) SARAWAK (69% litupan hutan) LITUPAN HUTAN Dengan keluasan melebihi 32. Undang-undang juga memastikan bahawa kawasan sejumlah 16.37 juta hektar.90 juta hektar) sekiranya tanaman seperti getah. 4. Malaysia terdiri daripada gabungan 13 buah negeri dan tiga Wilayah Persekutuan. . 74% atau 14.

pengeluaran kayu balak dari hutan semulajadi Malaysia semakin berkurangan.0%) 14. Majlis Tanah Negara bertanggungjawab untuk membuat polisi bagi sektor perhutanan serta mengawal penggunaan tanah untuk perlombongan dan pertanian. beberapa polisi dan prosedur yang seragam telah berkembang di peringkat persekutuan dan negeri. Hari ini. serta pengekalan dan pengiktirafan terhadap peranan komuniti tempatan dalam pembangunan hutan.21 bilion) dan China (USD5.2005 (JUTA HEKTAR) JUMLAH KAWASAN HUTAN 19. nilai eksport kayu dan produk kayu Malaysia pada 2004 ialah USD3.83 Pengusahahasilan (Pengubahan) 3. boleh ditukar fungsi kepada kegunaan-kegunaan lain dalam konteks pembangunan jangka panjang yang seimbang. Finland (USD13.69 bilion). dan juga Sains.0%) 3. Memelihara dan mengurus hutan-hutan negara berdasarkan prinsip pengurusan mampan b. Sejak penubuhannya. Dasar Perhutanan Negara telah dipinda untuk memenuhi kehendak pengurusan hutan secara mampan dengan lebih mendalam.6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI MALAYSIA .91 bilion). Belanda. Kawasan hutan yang tidak diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal. ia masih kekal di antara pengeksportpengeksport utama dunia bagi produk-produk kayu keras tropika (kayu balak. Koordinasi bagi satu pendekatan yang seragam dalam pengurusan hutan telah dipermudahkan melalui penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 1972. Majlis Perhutanan Negara telah mewujudkan Dasar Perhutanan Negara dengan menggabungkan polisi perhutanan sedia ada dari pelbagai negeri. venir dan lain-lain produk panel. Sejak beberapa tahun kebelakangan. Untuk mempromosikan pengeluaran bernilaitambah dan pemprosesan hiliran. ketua-ketua jabatan perhutanan di Semenanjung Malaysia. papan lapis. Industri kayu Malaysia telah menyumbangkan tidak lebih daripada 4% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada 2005. Majlis Perhutanan Negara dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan keahliannya terdiri daripada Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri bagi kesemua 13 negeri. Majlis Tanah Negara juga menyokong dan meluluskan semua usul yang dibuat oleh Majlis Perhutanan Negara. Pada 1992. Perusahaan Perladangan dan Komoditi. Pakistan.11 SUMBER: JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA.9 bilion). manakala tanggungjawab untuk melaksanakan usul-usul tersebut adalah terletak kepada kerajaan-kerajaan negeri. seperti tanah kerajaan (stateland) atau tanah bermilik (alienated land). memelihara kepelbagaian biodiversiti dan sumbersumber genetik.30 Hutan Simpanan Kekal (74. kayu cip. Setiap kerajaan negeri diberi kuasa mutlak untuk menggubal undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pengurusan hutan. kuota eksport kayu balak juga telah dikuatkuasakan di Sabah dan Sarawak. Objektif-objektif utama Dasar Perhutanan Negara adalah bersifat serampang dua mata: a. Sejak itu. berbanding Kanada (USD29. Dasar tersebut. Pada 1978.29 Pengusahahasilan (Pengurusan Hutan Secara Mampan) 11. Austria (USD6. pengharaman eksport kayu balak dari hutan semulajadi di Semenanjung Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1987. PASARAN UTAMA PRODUK UTAMA Malaysia telah mengeluarkan produk-produk kayu keras tropika lebih daripada satu abad.0%) 1. Arab Saudi. perabot kayu dan juga produk rotan). Amerika Syarikat dan Vietnam. Perdagangan. serta Menteri-Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab ke atas Sumber Asli dan Alam Sekitar. Majlis Perhutanan Negara telah menjadi tunggak utama yang menyelaraskan polisi-polisi pengurusan hutan di antara kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan pengurusan hutan secara mampan dijalankan secara berterusan. Pengimport utama produk kayu Malaysia ialah Belgium.42 Tanah Kerajaan/ Tanah HakMilik (17. Syarat-syarat ini sekaligus menggambarkan komitmen Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 3. POLISI PENGURUSAN HUTAN Menurut sejarah. Hong Kong.83 Dilindungi secara keseluruhan 1. serta mempertingkatkan penyelidikan dan pendidikan. India.4 bilion). Taiwan. Itali. Walau bagaimanapun. Sabah .2 bilion). SABAH & SARAWAK. dan ianya telah dimuatkan dengan rujukan mengenai pemuliharaan kepelbagaian biologi. kayu bergergaji. Sejajar dengan pelaksanaan tersebut. Pelbagai enakmen dan ordinan perhutanan telah diwujud dan dikuatkuasakan oleh kerajaan-kerajaan negeri sejak awal 1900 untuk memastikan pengurusan hutan yang efektif. Korea Selatan. Kewangan. United Kingdom. seiring dengan keperluan dan amalanamalan terbaik dalam pengurusan hutan secara mampan di peringkat antarabangsa.18 Dilindungi secara keseluruhan Taman Negara/Taman Perlindungan Hidupan Liar & Burung (9. Sweden (USD12. Ini adalah berikutan pelaksanaan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan yang efektif. keluasan kawasan ini tidak melebihi 17% atau hanya 3.30 dan Sarawak. kemudiannya telah diterimapakai dan diluluskan oleh Majlis Tanah Negara. China. Mengikut statistik FAO (2006). Jepun.53 bilion.3 juta hektar (perangkaan 2005) daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan. Jerman. Jerman (USD15. Teknologi dan Inovasi. Melindungi alam sekitar. Singapura. yang mengandungi sejumlah syarat-syarat yang jelas dalam pengurusan hutan secara mampan. polisi-polisi serta peraturan-peraturan yang lebih ketat berkaitan dengan penebangan hutan. Thailand. kayu kumai. Amerika Syarikat (USD15. termasuklah penguatkuasaan undang-undang. kayu fiber berketumpatan sederhana.54 bilion). kayu pembinaan dan pertukangan . perkara-perkara berkaitan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaankerajaan negeri.

Hutan Penyelidikan dan Pendidikan (Research & Education Forest) Untuk menjalankan penyelidikan. Beberapa pindaan lagi telah dibuat pada 1984. Undang-undang Hutan 1969 telah diterimapakai di Sabah untuk menyokong pelaksanaan Enakmen tersebut. perlesenan dan pencukaian hasil-hasil hutan. Bagi negeri Sarawak. banyak program. Undang-undang Hutan tersebut mengawal pengeluaran. ekopelancongan dan kesedaran awam. Usahasama teknikal di peringkat antarabangsa yang bertujuan untuk menggalakkan kerjasama yang erat dalam usaha untuk mencapai pengurusan hutan secara mampan c. Satu lagi kejayaan telah dicapai pada 1994 apabila Malaysia menubuhkan Jawatankuasa Nasional mengenai Pengurusan Hutan secara Mampan untuk mengkoordinasi pelaksanaan semua aktiviti perhutanan. Ia memuatkan syarat-syarat tambahan dalam pengurusan hutan secara mampan. Penyelidikan yang dijalankan dalam pengurusan hutan di Malaysia merangkumi kadar pertumbuhan. Pindaan terbaru yang dibuat pada 2003 telah memuatkan syarat-syarat berkaitan hutan tanaman. dan untuk terus melindungi sumber-sumber hutan daripada pembalakan haram dan kecurian kayu balak. Jawatankuasa ini telah membentuk Kriteria & Penunjuk bagi Pengurusan Hutan Secara Mampan di Malaysia (MC&I) (Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management) berdasarkan Kriteria & Penunjuk (C&I) yang diwujudkan oleh Organisasi Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Organization-ITTO) yang telah diterimapakai buat kali pertama pada 1992. Hutan Kemudahan (Amenity Forest) Untuk melindungi kawasan-kawasan hutan secara mencukupi bagi tujuan rekreasi. Penglibatan komuniti tempatan dalam agroperhutanan seperti menanam pokok buahbuahan untuk tujuan pemeliharaan sumbersumber hutan terutamanya mereka yang tinggal di pinggiran hutan d. Penubuhan ladang hutan. Ordinan Hutan 1954 kerajaan negeri telah dipinda beberapa kali. Pemuliharaan kepelbagaian biodiversiti b.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 7 Alam Sekitar dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCED) dalam pengurusan hutan secara mampan yang meliputi: a. Sejajar dengan Dasar Perhutanan Negara yang telah disemak semula. termasuklah mengenakan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan-kesalahan seperti penebangan pokok secara haram. 1992 dan 1994 untuk memperketatkan syaratsyarat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. Dasar Perhutanan Negara serta lain-lain polisi dan institusi pentadbiran dinilai semula dari . termasuk ladang hutan kayu berkualiti tinggi. Ternyata dalam masa beberapa tahun sahaja. Ia bertujuan untuk memastikan bahawa sumber-sumber hutan di negara ini diuruskan berlandaskan amalan terbaik antarabangsa. satu kejayaan besar telah dicapai apabila Parlimen Malaysia meluluskan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu. yang menggantikan Enakmen Hutan 1934. yang mana aktiviti inventori bagi semua kawasan hutan di Semenanjung Malaysia akan dilaksanakan pada setiap 10 tahun untuk mengetahui status dan komposisi sumber-sumber hutan bagi membolehkan perancangan dan pengurusan yang lebih baik. Piawaian Malaysia juga berkembang hasil daripada Kumpulan Kerja Bersama Malaysia dan Belanda yang telah menjalankan satu kajian perintis tentang pensijilan kayu pada 1996. Seterusnya. Hutan Perlindungan (Protection Forest) Untuk memastikan iklim dan persekitaran fizikal negara yang melindungi sumber air. Pembangunan kemudahan rekreasi hutan untuk eko-pelancongan e. memperkukuhkan bidang kuasa pegawai perhutanan dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang melanggar Ordinan tersebut. projek dan aktiviti perhutanan telah diinstitusikan untuk mempertingkatkan lagi prestasi pengurusan hutan secara mampan di Malaysia. Penubuhan MTCC pada 1999 untuk membangun dan melaksanakan operasi skim pensijilan kayu nasional yang bebas dan bersifat sukarela adalah satu pencapaian yang bermakna dalam evolusi amalan pengurusan hutan yang baik di Malaysia. Pemetaan kawasan hutan juga dilakukan dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System-GIS) dan teknik pengesan jarak jauh (remote sensing) untuk mengawasi perubahanperubahan yang berlaku dalam kawasan hutan. Pihak polis dan tentera juga telah diberi kuasa baru dalam pengawasan sektor perhutanan untuk membasmi pembalakan haram. Akta Perhutanan Negara 1984 telah dipinda pada 1993. untuk mempromosikan keseragaman undangundang negeri-negeri di Malaysia yang berkaitan dengan pentadbiran. kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar. b. melindungi kepelbagaian biologi dan mengurangkan kerosakan sungai dan tanah pertanian akibat banjir dan hakisan. Hutan Pengusahahasilan (Production Forest) Untuk mengekalkan bekalan pada kadar yang berpatutan bagi semua bentuk hasil hutan yang boleh dikeluarkan secara ekonomi untuk kegunaan domestik dan eksport. pendidikan dan melindungi kepelbagaian biologi. Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak juga telah diperkenalkan pada 1995 untuk memperkukuhkan pengurusan hutan di negeri itu. MC&I tersebut akhirnya menjadi asas bagi set pertama piawaian yang digunakan dalam skim Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council-MTCC). pengurusan dan pemuliharaan hutan serta pembangunan sektor perhutanan. yang turut disertai secara aktif oleh sektor swasta Dasar Perhutanan Negara memperuntukkan Hutan Simpanan Kekal yang mencukupi dan terletak di kawasan-kawasan yang strategik di seluruh negara. kadar hasil dan kajian berkenaan mortaliti di bawah pelbagai kaedah penebangan. d. Pada 1984. berteraskan konsep penggunaan tanah yang rasional. pengangkutan. Kawasan Hutan Simpanan Kekal ini diurus dan diklasifikasikan di bawah empat fungsi utama: a. Enakmen Hutan Sabah 1968 pula telah dibentuk untuk mengatur dan mengawal selia aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemindahan hasil-hasil hutan. dan mengenakan hukuman penjara mandatori terhadap pembalak haram yang didapati bersalah. c. Antaranya ialah pelaksanaan Inventori Hutan Negara pada 1970an. pencerobohan hutan dan kecurian kayu balak.

Setiap negeri diberikan kuasa untuk menggubal undangundang dan polisi hutan secara bebas. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Kepelbagaian Biologi (United Nations Convention on Biological Diversity-CBD). Selain itu. Malaysia sering mengambil bahagian dalam pelbagai forum antarabangsa. . contohnya. pentadbiran dan penguatkuasaan hutan yang baik. Bengkel Perdagangan Produk-produk Kayu TREATI (TREATI Workshop on Trade in Wood Products) dan Inisiatif Pensijilan Kayu PanASEAN (Pan-ASEAN Timber Certification Initiative). Kesemua perkembangan ini telah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal kayu balak. sekaligus menyumbang kepada dialog antara pemegang kepentingan dan pihak-pihak yang terbabit serta debat tentang isu perhutanan. ses dan lain-lain bayaran. dan Pengarah Perhutanan Negeri dilantik untuk mengurus pentadbiran dan regulasi penebangan hutan. setiap negeri mewujudkan Hutan Simpanan Kekal dan mengklasifikasikannya bagi tujuan pengeluaran kayu kayan. Konvensyen Perlindungan Warisan Semulajadi dan Budaya Dunia (Convention Concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage-UNESCO) dan Perjanjian Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Agreement-ITTA). Malaysia juga sering membuat perbandingan dan penambahbaikan seiring dengan amalan-amalan terbaik di peringkat antarabangsa. pengawalan kebakaran hutan. Proses FLEG Asia Timur (East Asian FLEG Process) – Malaysia mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan untuk membincangkan tentang inisiatif nasional dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran hutan Mesyuarat-mesyuarat dua hala serta kerjasama serantau yang menggalakkan perdagangan produk kayu secara sah dan bertanggungjawab.8 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL semasa ke semasa selaras dengan cabaran dan keperluan dan juga untuk memperbaiki pengurusan. PEKERJA-PEKERJA JABATAN PERHUTANAN SEDANG MENGUKUR KAYU BALAK UNTUK TUJUAN PENGIRAAN ROYALTI. dan juga penyelenggaraan stesen-stesen eksperimen dan demonstrasi. Ibupejabat JPSM bertanggungjawab dalam merumuskan polisi serta memberikan khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada Jabatan-jabatan Perhutanan Negeri dalam pengurusan dan pembangunan hutan. Antaranya ialah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC). taman-taman • • Sebagai pengeluar global yang bertanggungjawab. Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora–CITES). Malaysia juga aktif dalam inisiatif-inisiatif berikut: • Pelan Tindakan Penguatkuasaan UndangUndang. serta pembangunan modal insan untuk menguruskan hutan secara efektif. Mesyuarat Integrasi Industri Berasaskan Kayu ASEAN (ASEAN Wood-Based Industry Integration Meetings–ASEAN Roadmap). Artikel 74 (2) dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa tanah dan sumber asli adalah perkara yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. JPSM terdiri daripada 10 Jabatan Perhutanan Negeri dan 33 Pejabat Hutan Daerah yang terletak di seluruh Semenanjung Malaysia. mengurus dan membangunkan sumber-sumber hutan. serta merancang dan mengkoordinasi pembangunan industri berasaskan hutan. Enakmen Hutan Sabah 1968 dan Ordinan Hutan Sarawak 1954. Pentadbiran dan Perdagangan Hutan Kesatuan Eropah (European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. Malaysia aktif dalam pelbagai inisiatif seperti Usahasama Hutan Asia (Asia Forest Partnership) yang mempromosikan pengurusan hutan secara mampan di Asia dengan menangani • BADAN PENGUATKUASAAN DAN BADAN-BADAN BERKAITAN JABATAN PEHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM) JPSM terletak di bawah naungan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Di samping Akta Perhutanan Negara 1984. kayu gergaji dan produk kayu berkualiti yang bertanggungjawab. latihan. kajian operasi hutan. perancangan sektor perhutanan dan industri berkaitan. Malaysia juga adalah negara ahli ITTO. dan juga perlindungan seperti kawasan tadahan air. Protokol Biokeselamatan Cartagena (Cartagena Protocol on Biosafety). isu pembalakan haram. sebuah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan pemuliharaan. pemulihan dan penanaman semula hutan di kawasan yang mengalami kemerosotan kualiti tanah. Governance and Trade–EU FLEGT) – yang bertujuan untuk membasmi pembalakan haram dan mengurangkan perdagangan kayu yang dibalak secara haram melalui cadangan perjanjian usahasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement–VPA) Pelan Tindakan Perdagangan Kayu EUFLEGT (EU FLEGT Timber Trade Action Plan–TTAP) – satu inisiatif oleh sektor swasta untuk mendapatkan sumber kayu yang sah di sisi undang-undang dan dijalankan secara sukarela antara rakan niaga. pemuliharaan dan pembangunan mampan bagi sumber hutan asli di Malaysia. Rizab Hutan Dara. royalti. Malaysia juga telah meratifikasi beberapa konvensyen dan protokol di peringkat serantau dan antarabangsa. undang-undang lain yang turut termaktub dalam pengurusan hutan secara mampan ialah: • • • • • • • • • • Akta Air 1920 Akta Orang Asli 1954 Akta Pemuliharaan Tanah 1960 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Akta Taman Negara 1980 Ordinan Sungai Sarawak 1993 Ordinan Air 1994 (Sarawak) Enakmen Sumber Air 1998 (Sabah) Enakmen Biodiversiti 2000 (Sabah). pembangunan sumber manusia. mengutip hasil seperti premium. Dengan ibupejabat di Kuala Lumpur. pengurusan serta penggunaan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. taman perlindungan burung dan hidupan liar. Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa Terutamanya sebagai Habitat Burung Air (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat–RAMSAR). deposit. Melalui jabatan perhutanan masing-masing.

Hutan Simpanan Kekal diuruskan di bawah Pelan Pengurusan Hutan 10 tahun. seperti yang termaktub dalam Ordinan PUSAKA 1973 (yang kemudiannya telah dipinda pada 2006). pengedaran dan pemasaran produk kayu kayan. pemilikan jangka panjang merupakan satu insentif kepada pemegang-pemegang lesen untuk membangunkan sumber-sumber hutan. Kesemua hasil hutan dari Hutan Simpanan Kekal atau tanah kerajaan negeri adalah hak negeri berkenaan. mengeluarkan lesen-lesen import dan eksport serta memeriksa prosedur eksport/import dan produk fizikal. dan semua eksploitasi hasil hutan mestilah dilesenkan dan dipantau oleh kerajaan negeri. SFMLAs mewajibkan pemegang-pemegang lesen untuk bertanggungjawab atas perkara berkaitan hakhak orang asli. Sabah menggunakan SFMLAs untuk mengawal pengurusan Hutan Simpanan Kekalnya. Bidang kuasanya juga termasuklah menentukan piawaian dan kualiti melalui pengesahan pihak ketiga. dengan ibu pejabat di Sandakan. Tawaran PERBADANAN PERUSAHAAN KEMAJUAN KAYU SARAWAK (PUSAKA) (SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION-STIDC) PUSAKA telah ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Ordinan Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA/STIDC) 1973. pembekal. JABATAN PERHUTANAN SARAWAK Sejak penubuhan Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation–SFC) (sila rujuk di bawah). MTIB memainkan peranan dalam mengawal selia dan membangunkan industri kayuberpandukan peraturan yang telah termaktub di bawah Akta MTIB. melaksanakan peraturan import dan eksport dagangan melalui skim perlesenan eksport. JABATAN PEHUTANAN SABAH Jabatan Perhutanan Sabah. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD-MTIB) MTIB telah ditubuhkan pada 1973 sebagai satu badan berkanun di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Utama) dan bidang kuasanya meliputi Semenanjung Malaysia dan Sabah. dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan undang-undang berkaitan pemuliharaan hutan. Mengikut Ordinan ini. manakala setiap Pejabat Hutan Daerah pula menyediakan pelan kerja lima tahun. SFC telah diberikan fungsi. Tugastugas PUSAKA.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 9 JURUAUDIT PENSIJILAN KAYU SEDANG MEMERIKSA TANDA PADA POKOK BENIH. Pembahagian kuasa tersebut telah mempertingkatkan lagi tahap penyeliaan dan kawalan dalam hal-hal perhutanan di Sarawak. atas saranan FAO berdasarkan satu kajian inventori komprehensif yang dijalankan di Sarawak daripada 1968 sehingga 1972. Untuk memastikan perdagangan yang sah di sisi undang-undang. Selaras dengan komitmennya dalam pengurusan hutan secara mampan. ialah untuk mengawal dan melaksanakan undang-undang pembuatan. Sejak 30 tahun yang lalu. perlembagaan hutan simpanan. pemproses dan penggred kayu. . pembangunan komuniti setempat. Sejajar dengan keperluan Akta Perhutanan Negara 1984. fungsi utama Jabatan Perhutanan Sarawak kini tertumpu kepada aktiviti berkanun dan penetapan undang-undang. Pelan-pelan penebangan untuk setiap kawasan berlesen yang disediakan oleh pemegang lesen dan diluluskan oleh pejabat hutan daerah. dua lesen telah dibatalkan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam perjanjian perlesenan. polis marin dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia serta Penguasa Pelabuhan. walau bagaimanapun. Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan Ordinan Taman Negara dan Perlindungan Alam. pengutipan hasil dan pengeluaran Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Secara Mampan untuk jangkamasa panjang (long-term Sustainable Forest Management License Agreements–SFMLAs). Pengarah Perhutanan Negeri mempunyai kuasa untuk menahan. merupakan pra-syarat sebelum lesen penebangan pokok dikeluarkan. serta memerhati dan melapor. Ia juga dilihat sebagai satu bentuk pembahagian kuasa pusat bagi mempertingkatkan kecekapan. 18 SFMLAs telah dikeluarkan. 1998. mencari. Ketua Pengarah Perhutanan mempunyai kuasa untuk menyelia perkara-perkara berkaitan perancangan dan pengurusan sektor hutan di Jabatan Perhutanan Negeri termasuklah audit tahunan untuk menjamin kualiti pengurusan. Tanggungjawabnya ialah untuk mendaftarkan pengeksport dan pengimport kayu. Untuk memastikan penggunaan sumber kayu secara efisyen dan optima. sekaligus memainkan peranan utama dalam pembangunan lestari industri kayu Malaysia yang berterusan. termasuk menyediakan dan menghantar pelan kerja tahunan dan laporan perkembangan suku tahun. PUSAKA memainkan peranan dalam merancang. Jabatan Perhutanan Negeri dikehendaki untuk menghantar laporan tahunan kepada pihak berkuasa negeri dan JPSM. SFMLAs yang menawarkan pemilikan untuk 100 tahun telah diperkenalkan pada 1997. merampas dan menyoal siasat kesalahan-kesalahan hutan serta mengenakan denda dan mendakwa pesalah. pemuliharaan dan pembangunan hutan. PUSAKA mengeluarkan Penyata Perundangan dan Pengurusan Hutan Secara Mampan (Sustainable Forest Management and Legality Statement) kepada para pengeksport yang telah lulus syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan. pengurusan dan pengawalan penebangan hutan. 1995. Setakat ini. pendaftaran dan penggredan serta mengeluarkan permit import dan eksport kayu mengikut Akta Kastam 1967. negeri dan hutan kemudahan. aset dan kuasa perundangan untuk melaksana dan menguatkuasakan Ordinan Hutan. MTIB juga berperanan sebagai Badan Pengurusan (Management Authority) CITES untuk kayu dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan di kesemua pintu keluar masuk di pesisiran pantai Malaysia bersama-sama pihak berkuasa lain seperti Kastam Diraja Malaysia. PERBADANAN PERHUTANAN SARAWAK (SARAWAK FORESTRY CORPORATIONSFC) SFC ialah satu badan berkanun di bawah Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak. mengkoordinasi dan membangunkan industri kayu serta menggalakkan pemprosesan hiliran dan kepelbagaian produk. adalah penting untuk dinyatakan bahawa MTIB menguatkuasakan semua peraturan yang berlandaskan sistem kod seragam antarabangsa (Harmonised StandardsHS) yang merangkumi spektrum produk kayu yang meluas. yang diluluskan oleh Majlis Dewan Undangan Negeri.

institusi-institusi akademik dan penyelidikan. Makanan and Hal-hal Luar Bandar. Sejak 2006. Skim Pensijilan MTCC telah dimulakan pada Oktober 2001 dengan menggunakan pendekatan berperingkat. Urusan institusi skim MTCC bukan saja melibatkan pengeluaran sijil. Sebagai wakil dalam mempromosikan kepentingan industri kayu kayan Malaysia. badan bukan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk: • Meluaskan peluang pasaran produk kayukayan • Membangunkan industri kayu dengan menjalankan kajian industri dan menyokong pembangunan kemahiran • Menambah dan melengkapkan bekalan bahan mentah untuk industri kayu tempatan dengan mencari sumber dari luar negara • Memberi khidmat maklumat kepada perdagangan dan industri kayu kayan Pengerusi dan Lembaga Pemegang Amanah menentukan halatuju polisi dan pengurusan MTC. Activities and . Seiring dengan usaha untuk memenuhi permintaan pasaran antarabangsa. mempertingkatkan kemasukan ke pasaran dan mewujudkan peluang dagangan. Aktiviti dan Prestasi Piawai untuk Pensijilan Pengurusan Hutan di Malaysia (Malaysian Criteria. United Kingdom (DEFRA). Indicators.10 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Standards of Performance for Forest Management Certification -MC&I (2001)). Setakat ini. satu perakuan bersyarat kepada MTCC juga telah dikeluarkan oleh pihak perbandaran Hamburg. Kementerian Pertanian. Pihak-pihak berkuasa dan organisasi yang telah memperakui skim MTCC ialah Kementerian Alam Sekitar Denmark. MTCC mengeluarkan dua jenis sijil iaitu Sijil Pengurusan Hutan kepada Unit-unit Pengurusan Hutan (Certificate for Forest Management to Forest Management Units (FMUs)) dan Sijil “Rantaian Jagaan” (Chain-of-Custody -COC) kepada pengilang dan pengeksport produk kayu kayan untuk memastikan bahawa produk kayu yang telah disijilkan oleh MTCC berasal dari kawasan hutan yang telah disijilkan. Dubai dan Shanghai. Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada 10 orang wakil daripada organisasi-organisasi di bawah. Jerman untuk tempoh dua tahun bermula Jun 2006. Kementerian Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Perancis. MAJLIS KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER COUNCIL-MTC) MTC telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu dan memasarkan produkproduk yang berkaitan ke seluruh dunia. [MC&I (2002)] yang berteraskan prinsip-prinsip dan kriteria Forest Stewardship Council (FSC). Ia ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dianggotai oleh wakil daripada industri kayu. Piawaian yang digunakan ialah Kriteria. Ia kemudiannya telah merumuskan MC&I (2002) melalui satu proses yang telus dan melibatkan perundingan di kalangan pemegang kepentingan yang berkaitan di peringkat nasional. Sebarang keraguan dari segi pengesahan pengeluaran dapat diatasi jika produk kayu kayan tersebut telah disijilkan oleh MTCC. mengekalkan prestasi. MAJLIS PENSIJILAN KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL-MTCC) MTCC adalah satu organisasi bebas yang telah memulakan operasi pada Januari 1999 untuk membangun dan melaksanakan skim sukarela pensijilan kayu nasional di Malaysia untuk memastikan industri perhutanan Malaysia dibangunkan secara mampan. Selain itu. satu Jawatankuasa Pemandu Nasional (National Steering Committee–NSC) yang dianggotai oleh pelbagai pemegang kepentingan telah ditubuhkan. Pendekatan sedemikian adalah penting memandangkan cabaran rumit yang dihadapi dalam mengurus dan menilai hutan tropika yang kompleks. Kementerian Pertanian dan Perhutanan New Zealand. Skim MTCC juga telah diterima di beberapa buah negara sebagai jaminan pengeluaran kayu kayan yang dijalankan secara sah dan mampan. Jabatan Alam Sekitar. Aktivitiaktiviti MTC diuruskan melalui ibu pejabatnya di Kuala Lumpur dan pusat-pusat serantau yang terletak di London. Penunjuk. Persatuan Hortikultur Diraja United Kingdom. MTCC juga bekerjasama dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) untuk mendapatkan pengesahan di bawah rangka kerja perakuan bersama PEFC (PEFC mutual recognition framework). Makanan dan Hal-hal Luar Bandar Perancis dan Agensi Perhutanan serta Kementerian Pertanian. dan juga seorang ahli berkecuali daripada industri kayu: • Persatuan Industri Kayu Malaysia (Malaysian Wood Industries Association) • Persatuan Pengeksport Kayu Malaysia (Timber Exporters’ Association of Malaysia) • Persatuan Pengilang Produk Panel Malaysia (Malaysian Panel-Products Manufacturers’ Association) • Majlis Kayu Kumai dan Pertukangan Malaysia (Malaysian Wood Moulding and Joinery Council) • Majlis Industri Perabot Malaysia (Malaysian Furniture Industry Council) • Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) • Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia (PEKA) MTC juga memainkan peranan penting dalam menguruskan persepsi terhadap industri kayu Malaysia di peringkat antarabangsa dan terlibat dalam sesi dialog antara komuniti berkepentingan. misi MTC adalah untuk memastikan industri kayu yang berkembang secara mampan dengan memperbaiki daya saing. KERJA-KERJA MENGUKUR LILITAN POKOK DAN INVENTORI. Perhutanan dan Perikanan Jepun. sekaligus memberi jaminan bahawa hutan kekal yang terkandung dalam FMU tersebut telah diselenggara secara mampan menepati keperluan piawaian pensijilan. 33% daripada Hutan Simpanan Kekal di Malaysia telah disijilkan. MTCC telah menggunakan piawaian baru. malah turut juga menyelesaikan rayuan dan bekerjasama dengan penilai bebas dan pengulas setara (peer reviewers) untuk memastikan ketepatan. keadilan dan keseimbangan.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 .

Ini adalah kenyataan yang telah diterima secara universal dan telah dipetik daripada satu laporan ITTO bertajuk Status Pengurusan Hutan Tropika diterbitkan pada 2005. satu misi dari ITTO telah mengunjungi Malaysia untuk menilai penggunaan dan pemuliharan hutan tropika secara lestari. PENTADBIRAN DAN PERDAGANGAN (FLEGT) PEGAWAI-PEGAWAI KANAN Hutan hujan tropika. Asas pengurusan hutan di Malaysia bermula dengan memperuntukkan sebahagian kawasan hutan yang luas sebagai Hutan Simpanan Kekal. Menurut FAO. Laporan FAO yang diterbitkan pada 2005 itu menyatakan bahawa purata kadar kehilangan hutan di Malaysia setiap tahun pada 1990an dianggarkan sebanyak 237. seiring dengan polisipolisi pembangunan negara. Kadar kehilangan ini adalah berdasarkan perubahan pada perancangan guna-tanah. pengurusan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan.12 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL ISU UTAMA TENTAN G PER H UTANAN DAN I N DUSTR I H UTAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN MESYUARAT PERTAMA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG HUTAN. Cadangan kadar pengeluaran sebanyak 9. kadar pengeluaran tahunan di Estet Hutan Kekal di Sarawak telah menurun di bawah 9 juta meter padu.000 hektar atau hanya 1. lautan dan sebagainya membantu memastikan keseimbangan alam. . Hutan Simpanan Kekal telah diwartakan untuk memastikan perlindungan dan usahausaha pengawasan yang ketat serta penguatkuasaan dan pencegahan yang sepatutnya.2 juta meter padu daripada Estet Hutan Kekal (Permanent Forest Estates–PFE) di Sarawak. Tanah yang telah dianggap sebagai Hutan Simpanan Kekal adalah tertakluk di bawah pengurusan mampan. hutan-hutan di seluruh dunia berkurangan sebanyak 12 juta hektar setiap tahun.2 juta meter padu setiap tahun tersebut adalah berbeza dengan purata jumlah keseluruhan sebanyak 12 juta meter padu. bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. Laporan yang diterbitkan pada 2005 tersebut mengesahkan kenyataan yang dibuat semasa kajian awal yang dijalankan ke atas status pengurusan hutan secara mampan di negara-negara pengeluar pada 1998. Satu lagi misi yang dianggotai oleh pakar-pakar dari ITTO telah mengunjungi Sarawak pada 1992 dan mereka telah mencadangkan agar pengurusan hutan secara mampan dipertingkatkan. Sejak 10 tahun lalu. Pada 1989. Ini termasuklah dengan cara mempertingkatkan pengeluaran tahunan sebanyak 9. di samping hutan-hutan beriklim sederhana.2% sahaja. Kajian-kajian ITTO telah acapkali menegaskan betapa pentingnya bagi setiap negara untuk mewujudkan Hutan Simpanan Kekal. yang turut mengambilkira hasil penebangan daripada tanah kerajaan. ITTO ialah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan perlindungan. sekaligus memastikan integriti dan keselamatan kawasan-kawasan tersebut.

0% jumlah keseluruhan kawasan tanah di Malaysia. Meningkatkan penggunaan spesis kayu yang kurang dikenali dan penggunaan biomas daripada tanaman pertanian yang tidak bermusim (perennial) serta menjanjikan pulangan lumayan seperti getah dan kelapa sawit. serta pemuliharaan ekosistem yang kompleks lagi kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. piawaian untuk pembinaan jalan dan kaedah-kaedah rawatan. Amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan di Malaysia juga meliputi perlindungan terhadap cara hidup komuniti orang asal. laluan pengangkutan. Bagi rawatan selepas penebangan. adalah dianggarkan bahawa kawasan seluas 1. atau bersamaan dengan 15. Hak-hak mereka yang bergantung kepada hutan untuk hidup telah diperakui secara sah. Memperbaiki peluang pelaburan perladangan sebagai sumber tambahan untuk bekalan kayu 2. Secara keseluruhan. Dalam kawasan pembalakan selektif. . Di bawah naungan ITTO. Kunci kejayaannya ialah penyataan visi yang jelas dan juga komitmen politik yang memastikan pengaliran produk hutan yang berterusan. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurusan operasi hutan telah diwujudkan dengan sepatutnya.” DELEGASI MALAYSIA DI MESYUARAT TENTANG PEMBALAKAN HARAM DI YOKOHAMA.000 hektar telah diperkaya dengan spesis pokok asal. pengurusan taman perlindungan hidupan liar seperti Taman Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau dan Taman Negara Pulong Tau di Sarawak telah ditingkatkan dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan taman-taman negara yang bersebelahan yang terletak di Indonesia (Kalimantan). piawaian untuk melindungi laluan air. Ketua Pasukan Sumber Tanah dan Air daripada Global Environment Facility di Bank Dunia (World Bank) menyatakan: “Malaysia adalah contoh paling jelas bagi sesebuah negara yang berjaya membangunkan polisi yang kukuh dan efektif serta rangka kerja yang sah di sisi undangundang dalam pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. yang mana negara-negara pengeluar dikehendaki untuk melaksanakan proses yang perlu dalam mencapai pengurusan hutan yang mampan. Penggunaan bahan-bahan kimia untuk meracun lingkungan (poison girdling) pokok juga telah lama dihentikan.94 juta hektar kawasan hutan yang telah dilindungi.83 juta hektar telah diwartakan sebagai taman-taman negara dan taman-taman perlindungan hidupan liar dan burung. silvikultur dan pembinaan jalan-jalan hutan. pembinaan jambatan dan aliran air. tanpa pengurangan yang tidak patut terhadap nilainilainya dan produktiviti masa depannya. NOVEMBER 2006. Mempelbagaikan pasaran produk kayu untuk mengurangkan risiko komersial kepada industri 3. Semua penebangan balak dan aktiviti-aktiviti berkaitan dijalankan oleh kontraktor-kontraktor yang beroperasi mengikut perjanjian dan lesen yang sah.1 juta hektar hutan yang telah dibalak telah dirawat secara silvikultur. kanunkanun amalan terbaik. Pembalakan tidak boleh dijalankan di dalam kawasan sensitif dan kawasan tadahan air. ITTO telah melaporkan bahawa pada penghujung 2003.94 juta hektar. urutan penebangan. sama seperti hak-hak penduduk setempat yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber hutan untuk menampung kehidupan. Lesen-lesen ini menetapkan kadar penebanganpokok. Dasar perhutanan Malaysia sentiasa menekankan aspek keseimbangan di antara perlindungan dan pengeluaran. kaedah-kaedah rehabilitasi dan juga pengkayaan tanaman mengikut keadaan pada masa itu. dan tanpa kesan-kesan yang tidak patut terhadap persekitaran fizikal dan sosial”. Selain daripada 4. jumlah kawasan hutan yang dilindungi ialah 4. dan pembinaan penampan sungai juga telah ditetapkan. Menurut ITTO.000 hektar kawasan yang terangkum dalam Hutan Simpanan Kekal telah dikenalpasti sebagai Rizab Hutan Dara. garis panduan yang ada telah menjelaskan keperluan untuk menilai keadaan tanaman pokok selepas pembalakan. Akta Orang Asli 1954. Ia bertujuan untuk memelihara sampel kesemua jenis hutan yang terdapat di negara ini. Dalam satu kertas kerja yang baru dibentangkan oleh Encik Moctar Toure. Kanun Tanah 1958 (Sarawak). Akta Perhutanan Negara 1984 dan lain-lain undang-undang berkaitan. lebih kurang 115. pengurusan hutan secara mampan didefinisikan sebagai: “Proses menguruskan hutan kekal untuk mencapai satu atau lebih matlamat pengurusan yang jelas tentang pengeluaran produk hutan dan perkhidmatan yang berterusan. malah ITTO telah memperakui Malaysia sebagai salah satu daripada negara-negara pengeluar kayu tropika yang berjaya mencapai Objektif Tahun 2000 ITTO. peraturanperaturan ini menjelaskan secara terperinci tentang garis panduan menebang balak. had saiz pokok. Kanun Tanah Negara 1965.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 Organisasi-organisasi antarabangsa sering menyatakan bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. manakala 50. Di luar kawasan Hutan Simpanan Kekal. inventori hutan. 2. Hak-hak ini telah tercatat dalam Ordinan Tanah 1930 (Sabah). Malaysia juga sentiasa telus dalam usahausahanya untuk menguruskan sumber-sumber hutan secara mampan dengan cara: 1.

semuanya berjalan lancar.949 hektar telah disijilkan di bawah skim pensijilan kayu MTCC. Namun begitu. yang merupakan Badan Akreditasi (Accreditation Body-AB) di Malaysia. Satu sistem penglabelan pokok (tree-tagging) juga dilaksanakan dengan tegas. terutamanya di negara-negara membangun.67 juta hektar dan satu FMU di Sarawak seluas 55. Melalui rancangan ini. Hutan Simpan Deramakot telah dinilai semula pada 2002 dan sijilnya telah diperbaharui buat kali kedua untuk tempoh lima tahun dan akan tamat pada 2008. diukur. serta membolehkan pengesanan kayu balak dari hutan secara sistematik selaras dengan sistem ‘rantaian jagaan’ (‘chain-of-custody’). Di dalam satu kajian kes yang dibuat oleh VERIFOR (satu projek di bawah Polisi Hutan dan Program Alam Sekitar Institut Pembangunan Luar Negara. Penebangan hutannya dilengkapi dengan satu sistem dokumentasi dan identifikasi yang wajar. Malah. Usaha-usaha lain yang dilakukan bagi mempertingkatkan penentusahan sumber adalah dengan melabel 100% semua pokok pembalakan. Melalui pensijilan kayu kayan. MTC. yang mana MTCC akan terus memainkan peranan utama sebagai Badan Pentadbir Nasional (National Governing Body-NGB). Oleh sebab itu. Sistem-sistem yang melibatkan semakan dan semakan kali kedua. serta memajukan lagi pengurusan hutan secara mampan. yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (MTCC). perlesenan eksport. pengeluarannya sesuatu produk itu boleh diterima dan disahkan sebagai hasil dari hutan yang diuruskan secara mampan. Penggunaan ‘Sistem Maklumat Geografi’ (GIS) dan lain-lain teknologi berkomputer seperti penggunaan alat bacaan kod bar ‘barcode readers’ telah memperbaiki proses penentusahan dari segi undang-undang. DISEMBER 2006. Pada 1996. Malaysia dan Belanda telah memulakan kajian perintis tentang pensijilan kayu di bawah satu Kumpulan Kerja Usahasama (Joint Working Group-JWG). WWF-MALAYSIA. manakala penilai bebas pula akan dikenali sebagai Badan Pensijilan (Certification Bodies-CB) yang diakreditasi kepada Jabatan Standard Malaysia. MTCC. Malaysia menyedari keperluan untuk mengadakan dialog secara berterusan dengan komuniti antarabangsa sebagai salah satu langkah untuk mengukuhkan pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. . sesi dialog dan pertukaran maklumat yang kerap adalah penting untuk lebih memahami antara satu sama lain agar tindakan yang diambil seiring dengan perubahan dalam jangkaan dan harapan pemegang kepentingan. PENENTUSAHAN DAN PENSIJILAN Industri kayu kayan Malaysia telah diurus dan dibangunkan dengan baik. Misinya ialah untuk membangun dan melaksanakan piawaian-piawaian yang berkaitan dengan pensijilan kayu kayan. dilabel dan direkodkan terlebih dahulu. proses penentusahan dan pensijilan di Malaysia telah diringkaskan seperti berikut: “Sistem penentusahan di Malaysia melibatkan struktur pelbagai agensi yang kompleks sekaligus MAJLIS PERASMIAN DIALOG HUTAN MALAYSIA YANG PERTAMA ANJURAN BANK HSBC. .14 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL yang akan ditebang dan disimpan di konsesi Pada penghujung 2006. dan telah memperolehi sijil pada 1997 berlandaskan MC&I dan Program ‘FSC-accredited SGS QUALIFOR’. MTCC sentiasa berunding dengan skim pensijilan antarabangsa dan juga agensi berkaitan hutan yang lain. setiap kayu balak yang dikeluarkan daripada Hutan Simpanan Kekal boleh dikenalpasti asal usul hutannya. Persetujuan ini telah membawa kepada penubuhan Majlis Pensijilan Kayu Kayan Nasional (National Timber Certification Council) pada 1998. semua sijil di bawah skim MTCC akan dikeluarkan oleh CB. Salah satu usaha yang sedang dijalankan adalah mengemaskini dan mengukuhkan peranan serta tanggungjawab pihak-pihak utama yang terlibat dalam skim MTCC. tunggulnya juga boleh dikenalpasti. Malaysia sentiasa mendapatkan maklumbalas secara berterusan daripada agensi-agensi global mengenai amalan pengurusan hutan secara mampan sebagai input yang tidak ternilai dalam meningkatkan prestasi dan amalan terbaik perhutanan. Sabah telah memulakan eksperimen dalam pensijilan pengurusan hutan dalam hutan modelnya iaitu Hutan Simpan Deramakot. C&I ini telah digunakan dalam kajian perintis yang dilaksanakan oleh JWG tersebut. lapan FMU di Semenanjung Malaysia yang meliputi kawasan seluas 4. BCSDM DAN MNS. Satu set kriteria dan penunjuk (criteria and indicators–C&Is) untuk pensijilan pengurusan hutan telah diwujudkan berdasarkan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan ITTO. Dalam usahanya untuk mempertingkat dan menambah usaha agar skimnya diperakui. Untuk mempertingkatkan lagi pelaksanaan pengurusan hutan secara mampan dan memenuhi kehendak pasaran terhadap produkproduk kayu yang telah disijilkan. yang mana pokokpokok yang akan ditebang akan dikenalpasti secara sistematik. Piawaian pensijilan Malaysia adalah berasaskan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. Dalam sistem ini. Satu susunan institusi baru juga sedang dilaksanakan. United Kingdom) yang diterbitkan pada 2006. mengawas dan mengawal. satu persetujuan untuk mewujudkan satu badan pensijilan kayu nasional telah dimeterai. Malaysia juga menyedari bahawa pengurusan hutan secara mampan berlaku dalam peringkat-peringkat yang berbeza dalam setiap negara.

. Pembalak-pembalak haram di Indonesia tidak semestinya rakyat Indonesia dan ada kalanya mereka adalah pendatang asing. selain daripada keperluan untuk menyeimbangkan ekonomi. Berikutan tindakan Indonesia mengharamkan eksport kayu balak bulat pada Oktober 2001 untuk memerangi masalah pembalakan haram di negara itu. Oleh sebab itu. Sistem sedia ada ini bersandarkan kepada audit mandatori daripada sektor awam serta pensijilan sukarela daripada pihak ketiga. kerjasama serantau pula. Dalam konteks Saling pengharaman kayu balak oleh Indonesia dan Malaysia ditegakkan walaupun Malaysia tidak terikat secara undang-undang untuk berbuat demikian dan tidak menandatangani sebarang perjanjian dua hala dengan negara itu. termasuklah dengan mengenakan syarat kepada para pengimport kayu balak untuk menunjukkan bukti sumber-sumber kayu yang sahih selain dari Indonesia. Australia dan Kanada. Antaranya ialah dengan membuat pemeriksaan yang kerap dan melawat pelabuhan serta jeti-jeti persendirian yang terletak bersama-sama dengan pasukan Kastam Diraja Malaysia dan Penguasa Pelabuhan Malaysia. Untuk menunjukkan kesungguhan dalam membanteras kemasukan kayu balak Indonesia. Sama seperti negara-negara lain. Malaysia telah memperkukuhkan usaha penguatkuasaan dan mengetatkan ruangan yang boleh menggugat perlaksanaan pengharaman itu dengan mengharamkan import ‘roughly squared logs’ atau ‘Large Scantlings and Squares (LSS)’ dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi pada 1 Jun 2003. Malaysia sebagai negara pengeluar utama kayu tropika akan sentiasa meningkatkan piawaian amalanamalan yang terbaik. Laporan tersebut juga menyatakan bahawa purata kesalahan hutan di Semenanjung Malaysia telah menurun daripada 223 kes pada 1987-1993 ke 28 kes pada 1994-1999. pengawasan dan penguatkuasaan masih menjadi cabaran yang hebat. tanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga keperluan sosial. Industri kayu adalah antara penyumbang eksport paling penting bagi Malaysia. oleh yang demikian. adalah agak sukar bagi negara-negara pengeluar kayu tropika yang lain untuk mengikuti jejaknya. sekiranya Malaysia tidak berjaya dalam usaha-usaha pensijilannya. New Zealand.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 15 membolehkan pemantauan dan penyeliaan pengeluaran domestik dan import kayunya. telah dinyatakan bahawa kadar pembalakan haram di Malaysia adalah rendah (1% atau kurang) jika dibandingkan dengan perdagangan produk kayu secara sah. Ini adalah kerana. NEWSPAPER CUTTINGS ON MALAYSIA’S BAN ON IMPORTS OF INDONESIA LOGS. agensi kerajaan. Malaysia pula mengharamkan import kayu balak dari negara tersebut pada 25 Jun 2002. Realitinya. Kepulauan Solomon. audit Sistem Pengurusan Berkualiti (Quality Management System) yang merupakan sebahagian daripada piawaian ISO 9000 juga telah diaplikasikan dalam sistem pentadbiran kayu yang rutin. Malaysia juga telah memuji Menteri Perhutanan Indonesia atas resolusi terbarunya untuk mengurangkan penyeludupan kayu balak dan pembalakan haram sebanyak 85% dengan melancarkan lebih banyak operasi anti-pembalakan dalam negara itu. serta Afrika Selatan. Amerika Syarikat. Pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti badan bukan kerajaan. Papua New Guinea dan Myanmar. PEMBALAKAN HARAM DI RANTAU ASIA TENGGARA Dalam satu laporan oleh Bank Dunia dan WWF yang meliputi Malaysia Timur serta satu lagi laporan tambahan yang meliputi Semenanjung Malaysia. organisasi akademik/penyelidikan dan pihak yang terlibat dalam industri kayu kayan di seluruh dunia perlu diambilkira. Kerajaan Malaysia memang mengambil berat tentang penyeludupan kayu yang diragui sumber asalnya kerana ini boleh mengancam usaha-usaha Malaysia untuk membasmi pembalakan haram dalam negara seterusnya memusnahkan reputasi kayu dan produkproduk kayunya. dalam kes-kes tertentu. Bersama pihak berkepentingan ini.. Halatuju pengurusan sumber secara mampan adalah ibarat satu perjalanan. apabila bekalan kayu domestik di Malaysia berkurangan berbanding dengan permintaan. Malaysia telah berada jauh di hadapan dalam pengurusan hutan tropika jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar yang lain. Malaysia merasakan bahawa adalah tidak wajar baginya untuk memberitahu negara-negara lain bagaimana mereka sepatutnya menguruskan sumber-sumber hutan dan industri kayu mereka. Indonesia. Selain pensijilan. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia dalam usahausahanya untuk memerangi pembalakan haram. Tidak ada negara-negara lain yang mengimport balak dari Indonesia berbuat demikian walaupun mereka telah memeterai perjanjian dua hala dengan negara tersebut. Malaysia telah menetapkan pendiriannya bahawa tindakan harus diambil oleh negara terbabit jikaundangundangnya dilanggar. sebahagian besar daripada eksport negara akan mengandungi kayu yang diperolehi dari negaranegara jiran seperti Thailand. Prosedur dalam pengeluaran lesen juga telah diperketatkan. Dalam erti kata lain. Malaysia juga menyedari keperluan untuk memenuhi kehendak kumpulan berkepentingan ini. terutamanya dalam negara-negara yang mempunyai keluasan yang besar. Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha pengurusan hutan tropikanya kerana ia boleh menjejaskan industri tersebut. Beberapa langkah lagi telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan penguatkuasaan dan mencegah penyeludupan terutamanya di sepanjang sempadan dan pesisiran pantai.” Piawaian tidak boleh dibangunkan dan dipersetujui dalam sekelip mata.

1). Dengan ini. Malaysia juga sering mengambil bahagian dalam simposium-simposium yang bertujuan untuk mengeratkan kerjasama dua hala dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang perhutanan. Indonesia dan Singapura. ‘Manifest’ tersebut ialah satu dokumen yang digunakan oleh ejen ‘forwarding’ di Malaysia untuk menyediakan borang Deklarasi Import Kastam (Custom Import Declaration–CD No. di Tokyo. Pengawalan perdagangan untuk kayu Ramin telah menjadi isu hangat di kalangan badanbadan bukan kerajaan yang berkaitan dengan alam sekitar. Ramin telah disenaraikan dalam Apendiks III CITES untuk memastikan perlindungan spesis ini. perkongsian data. Ada dua jenis jeti yang dianggap kawasan pendaratan yang sah di sisi undang-undang. 1967 (Border Crossing Agreement and Border Trade Agreement. 1967). Sebagai salah satu ahli Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara. Di bawah Akta Kastam. gula dan lain-lain hasil tani menggunakan sistem barter telah wujud antara keduanya sejak berkurun lama. Filipina NOVEMBER 2005 KAYU BERGERGAJI RAMIN YANG DIRAMPAS OLEH SFC DI LUBOK ANTU. manakala yang satu lagi diluluskan oleh kerajaan negeri. Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam pengukuhan maklumat. kerajaan Malaysia akan menyediakan satu kawasan berdekatan Indonesia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sistem barter yang mana semua produk yang diniagakan adalah tertakluk kepada prosedur kastam dan import eksport. Malaysia NOVEMBER 2005 Bengkel Penguatkuasaan Kastam dan Perhutanan di Cebu. Penyenaraian CITES ini telah membantu mempertingkatkan ketelusan dalam perdagangan kayu Ramin. pengawasan perlaksanaan CITES dalam menguruskan perdagangan haram dan perangkaan tindakan kerjasama untuk jangka panjang. sejajar dengan Pelan Tindakan yang telah dicadangkan oleh jawatankuasa khas tersebut. NOVEMBER 2003. Mesyuarat itu telah membincangkan cara pelaksanaan yang efektif berikutan keputusan CITES menyenaraikan Ramin di Apendiks II. Kemboja. Malaysia telah melaksanakan prosedur yang sewajarnya pada Januari 2005 untuk memperketatkan kawalan terhadap perdagangan spesis itu. BTC dibenarkan untuk menguruskan semua jenis barangan untuk diimport atau dieksport. kawasan itu juga ditetapkan sebagai kawasan pendaratan yang sah. Malaysia telah memulakan Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara (TriNational Task Force on Trade in Ramin) antara Malaysia. Malaysia dan Indonesia memang mempunyai sejarah hubungan dagangan yang akrab. situasi terkini yang berlaku telah menyebabkan pedagang-pedagang bagi kayu yang diharamkan oleh Malaysia diarahkan berpatah balik dan tidak dibenarkan untuk mendarat di Malaysia. Perdagangan merentas sempadan adalah tertakluk kepada dua perjanjian dua hala – Perjanjian Menyeberang Sempadan dan Perjanjian Perdagangan Sempadan. Dalam usaha untuk mempertingkatkan ketelusan dengan pihak-pihak berkepentingannya. Apabila Ramin telah disenaraikan di Apendiks II CITES pada Oktober 2004. Pada 2001. Produk-produk yang di bawa masuk ke Malaysia mestilah disokong dengan ‘manifest’ yang baik dari negara asal. Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada satu mesyuarat di kalangan pakarpakar dari ITTO pada Mei 2006. Jepun JANUARI 2004 Mesyuarat Tidak Formal Pertama Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Jakarta. Indonesia MAC 2004 Mesyuarat Tidak Formal Kedua Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur. SARAWAK. Antaranya ialah: JUN 1999 Undang-undang Hutan Serantau di Phnom Penh. Indonesia NOVEMBER 2003 Mesyuarat Pakatan Hutan (Forest Partnership Meeting). Ia juga telah dibentuk bagi memperbaiki mekanisma dalam pertukaran maklumat tentang perintah larangan pelanggaran undang-undang dan juga untuk menggalakkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan perdagangan Ramin. Semua pengimport dimestikan untuk menggunakan khidmat-khidmat ejen ‘forwarding’ yang berdaftar dengan kastam. OGOS 2000 Persidangan Pembalakan Haram di Asia Timur.16 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Ramin untuk para pegawai kastam di sebuah negara jiran dalam usahanya untuk membina kapasiti penguatkuasaan. Sejumlah kuantiti kayu balak berkualiti rendah mungkin telah diniagakan dengan cara yang sama. Walau bagaimanapun. sekaligus mengharamkan export kayunya. Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak dua kali dan telah menyiapkan satu draf Pelan Tindakan. Malaysia telah mengadakan kursus tentang kayu . sementara jeti persendirian yang mendapat kelulusan kerajaan negeri hanya boleh menguruskan produk-produk tertentu yang diluluskan oleh satu jawatankuasa kerajaan negeri. dapatlah dirumuskan bahawa perdagangan antara sempadan Malaysia dan Indonesia adalah mengikut peraturanperaturan yang telah ditetapkan. Satu dikenali sebagai Pusat Sistem Barter (Barter Trade Centre-BTC) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. Menurut perjanjian-perjanjian ini. Dagangan beras.

Jadual-jadual di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan: RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA 2004-2006 KAWASAN 2004 Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Jumlah 49 71 12 132 JUMLAH KES 2005 40 42 6 88 2006 98 159 6 265 PECAHAN KES-KES RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA PADA 2006 SEMENANJUNG MALAYSIA RAMIN SPESIS LAIN Jumlah kes Kompaun (RM) Kayu balak (m3) LSS (m3) Jumlah isipadu (m3) 1 1.000 0 549* 549 263 311. di mana aktiviti-aktiviti seperti pemindahan kargo antara kapal. Barangan dan perkhidmatan tertentu boleh dibawa masuk atau ditawarkan di dalam zon bebas itu tanpa bayaran duti kastam.594 0 994 994 SARAWAK RAMIN SPESIS LAIN 6 3.500 0 9 9 97 133. Filipina Usaha-usaha ini melibatkan cabaran-cabaran untuk terus menjadi telus. Untuk memperkukuhkan penguatkuasaan di dalam zon bebas. perdagangan dan penjualan semula akan dilakukan. yang bermaksud diharamkan terus daripada memasuki negara. manakala yang lainnya ialah bendul-bendul (baulks). berkongsi maklumat. . pengkelasan.904 1. pindaan berkanun telah dibuat pada Perintah Larangan Import 1998 (Akta Kastam 1967) pada Jun 2006.810 1. Dengan pindaan ini. penggabungan.196 3. Zon-zon ini adalah di bawah pengawalan khas kastam.358 2.358 644 2002 SABAH RAMIN SPESIS LAIN 159 173. duti eksais mahupun cukai jualan atau cukai perkhidmatan. mengukuhkan dasar-dasar kastam dan sistem menyimpan data.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 17 Perbincangan Kedua tentang MoU IndonesiaMalaysia (Kerjasama dalam Memerangi Pembalakan Haram dan Perdagangan Kayu dan Produk Kayu) di Sarawak. mahupun di FTZ (walaupun FTZ dianggap kawasan di luar Malaysia). Zon Perdagangan Bebas (Free Trade Zones – FTZ) atau Zon Komersial Bebas dalam Zon Bebas (Free Commercial Zones of Free Zones) adalah kawasan-kawasan yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah Akta Zon Perdagangan Bebas dengan tujuan untuk perdagangan entrepot dan industri pembuatan yang mengeluarkan barangan untuk eksport. Malaysia MAC 2006 Mesyuarat Kerja Kedua Jawatankuasa dan Kumpulan Penasihat Asia FLEG di Manila. pembungkusan. Pindaan itu juga mewajibkan kayu balak dan LSS (dari negara-negara selain Indonesia) dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi disertai dengan permit import yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah MTIB dan seorang lagi individu yang diberi kuasa olehnya. pengasingan. menyelaraskan kod-kod kastam dan mengeratkan lagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia. kayu balak dan LSS dari Indonesia telah dikategorikan sebagai Jadual Pertama (First Schedule). Pindaan ini juga turut melibatkan pengimportan bahagian dan bahan terbitan Ramin yang mengkehendaki Permit Import CITES serta Deklarasi Import dari Kastam.554 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Sebahagian isipadu berjumlah 193m3 adalah bersaiz LSS.

Encik Louis Michel dan Encik Stavros Dimas. Cadangan untuk mewujudkan VPA telah dibincangkan buat kali pertama di antara Kesatuan Eropah dan kerajaan Malaysia dalam satu mesyuarat pada 12 Mei 2004 di Kuala Lumpur.18 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Salah satu daripada langkah-langkah utama yang diambil oleh Malaysia untuk menangani masalah-masalah sebenar dalam pembalakan haram ialah dengan penglibatan secara aktif dalam Pelan Tindakan EU-FLEGT. 19 JANUARI 2007. Pentadbiran dan Perdagangan di antara Malaysia dan Komuniti Eropah ” telah dikeluarkan. Malaysia adalah negara pertama yang mengadakan rundingan secara rasmi bersama Suruhanjaya Eropah. di Brussels. Pelan Tindakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembalakan haram dan perdagangan yang berkaitan. Datuk Peter Chin. Pada 25 September 2006. satu “Kenyataan Bersama Perjanjian Pakatan Sukarela mengenai Penguatkuasaan Undang-undang Hutan. Rundingan formal yang pertama telah bermula pada Januari 2007. . MIRI. MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT FLEGT PERTAMA PEGAWAI-PEGAWAI KANAN MALAYSIA-SURUHANJAYA EROPAH. yang mana kedua-dua pihak telah bersetuju untuk memulakan rundingan formal tentang VPA-FLEGT. Pada mesyuarat-mesyuarat yang berikutnya. Pesuruhjaya Alam Sekitar. Komponen utama Pelan Tindakan FLEGT ialah mewujudkan Perjanjian Pakatan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements-VPAs) dengan negara-negara pengeluar kayu. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah bertemu dengan Pesuruhjaya Pembangunan Suruhanjaya Eropah. Ia juga menetapkan proses dan siri-siri tindakan yang menjadi satu saluran bagi Kesatuan Eropah untuk menangani isu-isu ini. Hasil mesyuarat peringkat atasan ini. Malaysia telah mengulangi minatnya dalam memeterai VPA dengan Kesatuan Eropah. dengan perbincangan-perbincangan yang memfokuskan satu mekanisma bebas untuk verifikasi kayu yang sah di sisi undang-undang di bawah satu skim pelesenan.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 21 .

meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan menguruskan sumbersumber asli secara mampan. Pelan ini membayangkan peningkatan kapasiti dalam pengurusan sumber-sumber asli dan alam sekitar. kaedah memperbaik perancangan gunatanah dan juga penggunaan teknologi ‘hyperspectral remote sensing’. Malaysia adalah penyokong aktif pengurusan hutan secara mampan dan menitikberatkan aspek pemuliharaan dan penggunaan mampan produk hutan. eko-pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti bioprospek . legeh dan kawasan tadahan air. disamping mempromosikan produk hutan lain seperti herba dan ubatan. Majlis Perancangan Fizikal Nasional telah ditubuhkan pada 2003 dan Pelan Fizikal Nasional 20052010 telah diterima untuk mempertingkatkan perancangan penggunaan tanah berintegrasi. pengurusan dan perlindungan Kawasan-kawasan Sensitif Alam Sekitar (Environmentally Sensitive Areas–ESAs) dan penggunaan Penilaian Strategik Alam Sekitar (Strategic Environment Assessment-SEA).54 bilion daripada Bajet Negara untuk melaksanakan projek-projek pemuliharaan alam sekitar. Pentadbiran alam sekitar di Malaysia dilaksanakan oleh kerajaannya seiring dengan prinsip Islam Hadhari yang menekankan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan pengurusan alam sekitar. Malaysia menggalakkan pengurusan alam sekitar yang sempurna untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan alam sekitar dengan cara menekankan langkahlangkah pencegahan dari akar umbi dalam meringankan kesan negatif terhadap alam sekitar. Dalam kajian susulan pada 2006. . Malaysia telah ditempatkan pada kedudukan ke-9 daripada 133 negara atas usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mengurangkan kesan tekanan alam sekitar terhadap kesihatan manusia dan untuk melindungi daya hidup ekosistem. kerajaan juga berhasrat untuk menggalakkan kerjasama yang lebih erat di kalangan pihak berkepentingan dalam menangani isu-isu alam sekitar. Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan.20 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PEN D I R IAN MALAYSIA TENTAN G ALAM SEKITAR Usaha-usaha Malaysia dalam mempromosikan pembangunan lestari telah menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-38 daripada 146 negara-negara di seluruh dunia dalam Kajian Indeks Alam Sekitar Lestari 2005 (Environmental Sustainability Index Study 2005) oleh Universiti Yale. Strategi-strategi lain turut merangkumi pengawasan. Selain itu. kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah USD0.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 .

pemeriksaan serta peningkatan prestasi yang berterusan. Selain itu. penebangan dan pengurusan hutan. Sistem-sistem ini telah diwujud dan diperkukuhkan. PETANDA ARAS Amalan terbaik antarabangsa sering dijadikan tanda aras dalam mengukur kedudukan Malaysia dalam amalan pengurusannya.22 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL KOM ITM EN KAM I PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DI PERSIDANGAN BIODIVERSITI ANTARABANGSA DI PARIS. Kumpulan Pakar ASEAN dan lainlain agensi antarabangsa. sistem-sistem perlesenan. Dengan cara ini. dan telah meningkatkan kredibiliti Malaysia dalam pentadbiran warisan hutan tropikanya. Jabatanjabatan perhutanan dan agensi-agensi seperti MTC dan MTCC juga sering mengadakan rundingan dengan rakan sejawat mereka di rantau ini. Sebagai contoh. DI SEBELAH KIRINYA. 24 JANUARI 2005. Untuk membantu peningkatan prestasi yang berterusan. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah diberikan peruntukan sebanyak RM90 juta. seperti yang diterajui oleh UNFF. KERJASAMA SERANTAU DAN DUA HALA / KEPIMPINAN PEMIKIRAN Malaysia bekerjasama secara erat dengan pengeluar-pengeluar kayu tropika dan negaranegara pedagang seperti Singapura dan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. . FAO. Platform lain seperti perjumpaan Pegawai Kanan Perhutanan ASEAN (ASEAN Senior Officials on Forestry–ASOF) memastikan berlakunya tukar balas maklumat dan perbahasan tentang isu-isu berbangkit dan akhirnya disusuli dengan tindakan. pengawasan. Ini dilakukan dengan cara mengambil bahagian secara aktif dan terbuka dalam pelbagai dialog dan forum. Malaysia memperjuangkan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan dan menunjukkan inisiatif dalam kepimpinan pemikirannya. industri hutan Malaysia juga beroperasi mengikut piawaian ISO dan lain-lain piawaian teknikal. JACQUE CHIRAC. penguatkuasaan. PRESIDEN PERANCIS. CITES. KOMITMEN TERHADAP PENTADBIRAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN Pengurusan hutan secara mampan ialah satu komitmen yang serius dan Malaysia telah membuktikannya melalui rekod baik yang dipegang sejak seabad yang lalu dalam peraturan dan dasar perhutanan. satu peningkatan daripada hanya RM44 juta di bawah Rancangan Malaysia Kelapan. peruntukan pembangunan untuk jabatan-jabatan perhutanan di tiga wilayah telah dinaikkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (2006- 2010).

untuk . salah satu agensi yang bernaung di bawah kementerian tersebut. peruntukan pembangunan FRIM telah ditambah dua kali ganda ke RM70 juta. KETERBUKAAN DAN KETELUSAN ISeiring dengan agenda nasional yang menitikberatkan pentadbiran yang baik dan berkesan. KEPIMPINAN Pengurusan hutan di Malaysia ditadbir oleh Majlis Perhutanan Negara. SURUHANJAYA EROPAH DAN BELANDA TENTANG EU-MALAYSIA FLEGT VPA. Pemimpin-pemimpin yang penting dan pemimpin-pemimpin industri mengambil bahagian dalam pelbagai lagi forum di Malaysia dari semasa ke semasa. Melalui komitmen ini. Ia juga menyedari bahawa para pekerja dalam bidang perhutanan dan kakitangan industri memerlukan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran mereka dan juga untuk mengetahui perkembangan global dan jangkaan pemegangkepentingan. Malaysia akan sentiasa berada seiring dengan cabaran-cabaran pengurusan hutan secara mampan dan mengenalpasti cara dan kaedah untuk mengoptimakan sumber-sumber hutannya bagi menambah kekayaan negara. di bawah rangka kerja kumpulan pelbagai hala. iaitu satu forum peringkat atasan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. Tahap perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan kepada FRIM telah berkembang secara mantap. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Malaysia sering mempertingkatkan tahap kualiti tenaga kerjanya. Malaysia menyokong polisi keterbukaan dan ketelusan dan sentiasa bersedia untuk berdialog dengan pemegangpemegang kepentingan yang inginkan kepastian tentang takat amalan pengurusan hutan secara mampan. MALAYSIA SENTIASA PERCAYA DALAM KERJASAMA DENGAN JIRAN-JIRANNYA UNTUK MENANGANI ISU-ISU ALAM SEKITAR. memberi penerangan secara terbuka kepada pemegang-pemegang kepentingan dan pelawat-pelawat dari seluruh dunia. daripada RM42 juta dalam Rancangan sebelumnya. blok-blok dagangan dan organisasi-organisasi. serta sumber-sumber dari pelbagai sumber. untuk membincangkan isu-isu dan memberikan perhatian terhadap keperluan pasaran. KUALA LUMPUR. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan disertai komitmen yang kukuh daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. Dari semasa ke semasa. dan didukungi oleh Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM). dan lebih ramai pekerja berkualiti dilatih melalui bantuan teknikal yang disalurkan melalui bantuan dua hala. daripada hanya RM70 juta di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000). PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DAN PRESIDEN INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERUS MELAKSANAKAN USAHASAMA YANG ERAT MELALUI PERBINCANGAN SECARA TERBUKA DALAM ISU-ISU YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN BERSAMA. 16 JUN 2005. TERUTAMANYA MENGENAI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR. Peruntukan bajet untuk latihan bertambah setiap tahun.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 mendapat hasil yang lebih baik. Adalah penting untuk diperakui bahawa badan pentadbir seperti ini wujud untuk mendengar perbahasan dan pembentangan isu-isu terkini dan dilema dalam pengurusan hutan secara mampan. MESYUARAT DUA HALA ANTARA MALAYSIA.Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (20062010). Malaysia juga menerbitkan maklumat tentang perkembangan industri hutannya di pelbagai laman web.

15 June 2006.J.sg/apcel/dbase/malaysia/ reportma/html> FAO FDPM FMP FMU FSC FTZ GDP GIS GTZ HCVF HS ITTA ITTO JWG LSS MC&I MNS MTC Accreditation Body Business Council for Sustainable Development Malaysia Barter Trade Centre Criteria & Indicators Certification Body United Nations Convention on Biological Diversity Customs Import Declaration Form Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Central Point of Expertise on Timber. A. Preliminary Assessment of Malaysia’s Environmental Law. Country Case Study 8 Systems for Verification of Legality in the Forest Sector.nus.. Malaysia: Domestic Timber Production and Timber Imports • Toure. Governance and Trade Food and Agriculture Organization of the United Nations Forestry Department Peninsular Malaysia Forest Management Plan Forest Management Unit Forest Stewardship Council Free Trade Zone Gross Domestic Product Geographic Information System German Agency for Technical Cooperation High Conservation Value Forest Harmonised Standards International Tropical Timber Agreement International Tropical Timber Organisation Joint Working Group Large Scantlings and Squares Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management Malaysian Nature Society Malaysian Timber Council MTCC MTIB NFC NFP NGB NLC NPP NSC NTCC PEFC PFE PRF PUSAKA Sabah FD Sarawak FC Sarawak FD SEA SFM SFMLA STIDC TREATI TTAP UNCED UNFCCC VJR VPA WWF-M Malaysian Timber Certification Council Malaysian Timber Industry Board National Forestry Council National Forestry Policy National Governing Body National Land Council National Physical Plan National Steering Committee National Timber Certification Council Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (formerly Pan-European Forest Certification) Permanent Forest Estates Permanent Reserved Forest Perbadanan Perusahaaan Kemajuan Kayu Sarawak (the STIDC) Sabah Forestry Department Sarawak Forestry Corporation Sarawak Forest Department Strategic Environment Assessment Sustainable Forest Management Sustainable Forest Management License Agreement Standards Malaysia Department of Standards Malaysia Sarawak Timber Industry Development Corporation Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative EU Timber Trade Action Plan United Nat Conference on Environment and Development United Nations Framework Convention on Climate Change Virgin Jungle Reserve Voluntary Partnership Agreement World Wide Fund for Nature. “The Green Horizon” eBridgeHome. M. N. Is Forest Management Improving in the Tropics? .edu. A.org/cgi/news/news. 2004 • ITTO (2005) Status of Tropical Forest Management 2005 • Tan.24 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGHARGAAN Kertas ini adalah hasil himpunan maklumat daripada agensi-agensi berikut: • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Forestry Department Peninsular Malaysia) • Jabatan Perhutanan Sabah (Sabah Forestry Department) • Jabatan Perhutanan Sarawak (Forest Department Sarawak) • Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation) • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Malaysian Timber Industry Board) • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (Sarawak Timber Industry Development Corporation) • Majlis Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Council) • Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council) GLOSARI AKRONIM AB BCSDM BTC C&I CB CBD CD No. Is Forest Management Improving in the Tropics? • Balanakura. Malaysian Raw Wood Export Ban • Abdullah. 2003 • Kunbek.com. (2006).com. Online. L. 15 September 1998.com. Food & Rural Affairs. Malaysia • America’s Free Trade Pacts Driving Illegal Timber Trade.eisinternational. Online. “Sound Green Policies Build Solid Relations” eBridgeHome. “Standing Tall” eBridgeHome. S. Destruction of Asian and Latin American Forests. UK Chain of Custody Department of Environment. “A Life in Timber” eBridgeHome. UK District Forest Office Environmentally Sensitive Area European Union Action Plan on Forest Law Enforcement.1 CITES CPET COC DEFRA DFO ESA EU FLEGT BIBLIOGRAFI • Wells. Alan K. 2003 • Prussner. <http://www. M.cgi? ttemplate&a=312> • Toure.com • Kunbek. <http://sunsite.

.

SOUTH ZUNYI ROAD CHANGNING DISTRICT 200336 SHANGHAI P.cn TEL +86 21 6219 7208 FAX +86 21 6275 4060 DUBAI SUITE 104.HEAD OFFICE 18TH FLOOR.my .BOX 62476. OLD QUEEN STREET LONDON.R.co.CHINA EMAIL mtcchina@online. JALAN PUDU ULU.sh.ae TEL +971 4 3326 998 FAX +971 4 3326 889 WEBSITE www.8.8.mtc. MENARA PGRM NO. 1ST FLOOR AL MOOSA TOWER II P.com. SW1H9HP UNITED KINGDOM EMAIL council@mtc. DUBAI UNITED ARAB EMIRATES EMAIL mtcdubai@emirates. JINMING BUILDING NO.O.uk TEL +44 207 222 8188 FAX +44 207 222 8884 SHANGHAI 8C.my TEL +60 3 9281 1999 FAX +60 3 9282 8999 LONDON 24.net. CHERAS 56100 KUALA LUMPUR MALAYSIA EMAIL council@mtc.com.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->