P. 1
pengurusan-hutan

pengurusan-hutan

|Views: 503|Likes:
Published by yana10

More info:

Published by: yana10 on Oct 04, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2013

pdf

text

original

MALAYSIA: PENGURUSAN HUTAN MAM PAN

MAC 2007

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 1 KAN D U NGAN PENGENALAN LATAR BELAKANG MALAYSIA SEBAGAI PENGELUAR UTAMA KAYU-KAYAN Litupan Hutan Produk Utama Pasaran Utama Polisi Pengurusan Hutan Badan Penguatkuasaan dan Badan-badan Berkaitan 3 5 5 6 6 6 8 ISU-ISU UTAMA TENTANG PERHUTANAN DAN INDUSTRI HUTAN PENDIRIAN MALAYSIA TENTANG ALAM SEKITAR KOMITMEN KAMI PENGHARGAAN BIBLIOGRAFI GLOSARI AKRONIM 12 20 22 24 24 24 .

4 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

. Sebagai pengeksport utama kayukayan tropika dan produk-produk kayu yang berkembang berlandaskan dasar pengurusan alam sekitar yang baik. Malaysia sentiasa mencontohi amalan-amalan terbaik antarabangsa yang dapat memastikan perlindungan dan pemuliharaan alam sekitarnya.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 3 PENGENALAN Brosur ini merumuskan amalan-amalan Malaysia dalam pengurusan hutan secara mampan dan memberi penerangan yang jelas mengenai polisi-polisi dan prosedurprosedur yang berkaitan dengan penggunaan sumber hutan and pengeluaran kayu.

6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL .

30 juta hektar di Sabah dan 9. Hutan pengusahahasilan hanyalah merangkumi 57% daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan di Malaysia. koko dan kelapa diambil kira.30 juta hektar. kelapa sawit.11 juta hektar (22%) adalah hutan perlindungan (protection forest) dan 11. manakala Sabah dan Wilayah Persekutuan Labuan yang berkeluasan 7. Filipina dan Thailand yang mempunyai kawasan hutan dengan peratusan yang tinggi (Pertubuhan Makanan dan Pertanian Sedunia . Kawasan seluas 1.37 juta hektar. Daripada 19.42 juta hektar) daripada keluasannya masih dilitupi hutan. Malaysia terdiri daripada gabungan 13 buah negeri dan tiga Wilayah Persekutuan.24 juta hektar di Sarawak.42 juta hektar jumlah keseluruhan kawasan hutan. Ini adalah tunggak asas komitmen Malaysia dalam menguruskan hutan secara mampan. Dalam kawasan Hutan Simpanan Kekal.16 juta hektar terletak di Semenanjung Malaysia.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 5 LATAR B ELAKAN G MALAYSIA SEBAGAI PENGELU AR UTAMA KAYU-KAYAN SEMENANJUNG MALAYSIA (45% litupan hutan) SABAH (59% litupan hutan) SARAWAK (69% litupan hutan) LITUPAN HUTAN Dengan keluasan melebihi 32. Undang-undang juga memastikan bahawa kawasan sejumlah 16. 3.FAO.29 juta hektar telah diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal di bawah Akta Perhutanan Negara 1984 serta enakmen-enakmen dan ordinan-ordinan negeri yang berkaitan. terletak di Kepulauan Borneo. Lebih 59% (19.83 juta hektar. kawasan hutan seluas 5. Daripada jumlah ini. 2005). Hanya 24% daripada jumlah keseluruhan kawasan tanah digunakan untuk tujuan-tujuan lain. 11 daripada negeri-negeri tersebut serta Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur dan Putrajaya merangkumi kawasan seluas 13.88 juta hektar terdapat di Semenanjung Malaysia. Malaysia adalah antara negara-negara membangun seperti Brazil. 74% atau 14. dan juga Sarawak yang berkeluasan 12. Indonesia. .83 juta hektar di luar Hutan Simpanan Kekal pula diwartakan sebagai tamannegara dan taman-taman hidupan liar di bawah pelbagai perundangan. Luas kawasan yang dilitupi pokok-pokok ini akan meningkat kepada lebih 76% (25. 4.90 juta hektar) sekiranya tanaman seperti getah.18 juta hektar (78%) lagi adalah hutan pengusahahasilan (production forest) yang mana penebangan kayu balak secara komersil melalui penggiliran berjadual yang telah ditetapkan adalah dibenarkan.12 juta hektar tersebut adalah keluasan hutan yang mesti diuruskan secara berkekalan.

Majlis Perhutanan Negara telah mewujudkan Dasar Perhutanan Negara dengan menggabungkan polisi perhutanan sedia ada dari pelbagai negeri. Finland (USD13. Melindungi alam sekitar.0%) 14. yang mengandungi sejumlah syarat-syarat yang jelas dalam pengurusan hutan secara mampan. Austria (USD6.54 bilion). Mengikut statistik FAO (2006). perkara-perkara berkaitan tanah adalah di bawah bidang kuasa kerajaankerajaan negeri. POLISI PENGURUSAN HUTAN Menurut sejarah. Jerman (USD15.53 bilion. kayu cip. papan lapis.83 Pengusahahasilan (Pengubahan) 3. Arab Saudi. ketua-ketua jabatan perhutanan di Semenanjung Malaysia.69 bilion). kemudiannya telah diterimapakai dan diluluskan oleh Majlis Tanah Negara. keluasan kawasan ini tidak melebihi 17% atau hanya 3. United Kingdom. Sweden (USD12. SABAH & SARAWAK. Thailand. pengharaman eksport kayu balak dari hutan semulajadi di Semenanjung Malaysia telah dikuatkuasakan pada 1987. serta pengekalan dan pengiktirafan terhadap peranan komuniti tempatan dalam pembangunan hutan. Amerika Syarikat (USD15. Amerika Syarikat dan Vietnam. venir dan lain-lain produk panel. Perusahaan Perladangan dan Komoditi. kayu kumai. Pada 1992. Majlis Perhutanan Negara dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri dan keahliannya terdiri daripada Menteri-menteri Besar dan Ketua-ketua Menteri bagi kesemua 13 negeri. Dasar Perhutanan Negara telah dipinda untuk memenuhi kehendak pengurusan hutan secara mampan dengan lebih mendalam. kayu bergergaji. Majlis Perhutanan Negara telah menjadi tunggak utama yang menyelaraskan polisi-polisi pengurusan hutan di antara kerajaan pusat dan kerajaan-kerajaan negeri untuk memastikan pengurusan hutan secara mampan dijalankan secara berterusan.42 Tanah Kerajaan/ Tanah HakMilik (17.18 Dilindungi secara keseluruhan Taman Negara/Taman Perlindungan Hidupan Liar & Burung (9.0%) 1. Sejajar dengan pelaksanaan tersebut.30 dan Sarawak. Singapura.30 Hutan Simpanan Kekal (74. kayu pembinaan dan pertukangan . Sejak penubuhannya. Syarat-syarat ini sekaligus menggambarkan komitmen Persidangan Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu mengenai 3. polisi-polisi serta peraturan-peraturan yang lebih ketat berkaitan dengan penebangan hutan. Belanda. beberapa polisi dan prosedur yang seragam telah berkembang di peringkat persekutuan dan negeri. Ini adalah berikutan pelaksanaan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan yang efektif.91 bilion).2005 (JUTA HEKTAR) JUMLAH KAWASAN HUTAN 19. serta mempertingkatkan penyelidikan dan pendidikan. Hari ini. India. Perdagangan. Pelbagai enakmen dan ordinan perhutanan telah diwujud dan dikuatkuasakan oleh kerajaan-kerajaan negeri sejak awal 1900 untuk memastikan pengurusan hutan yang efektif. dan ianya telah dimuatkan dengan rujukan mengenai pemuliharaan kepelbagaian biologi.6 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGGUNAAN KAWASAN HUTAN DI MALAYSIA . Korea Selatan. seperti tanah kerajaan (stateland) atau tanah bermilik (alienated land). China.9 bilion). Koordinasi bagi satu pendekatan yang seragam dalam pengurusan hutan telah dipermudahkan melalui penubuhan Majlis Perhutanan Negara oleh Majlis Tanah Negara pada 1972. PASARAN UTAMA PRODUK UTAMA Malaysia telah mengeluarkan produk-produk kayu keras tropika lebih daripada satu abad. Pakistan.4 bilion). Pada 1978. Teknologi dan Inovasi. seiring dengan keperluan dan amalanamalan terbaik dalam pengurusan hutan secara mampan di peringkat antarabangsa.0%) 3. Majlis Tanah Negara bertanggungjawab untuk membuat polisi bagi sektor perhutanan serta mengawal penggunaan tanah untuk perlombongan dan pertanian. Untuk mempromosikan pengeluaran bernilaitambah dan pemprosesan hiliran. Majlis Tanah Negara juga menyokong dan meluluskan semua usul yang dibuat oleh Majlis Perhutanan Negara. serta Menteri-Menteri Persekutuan yang bertanggungjawab ke atas Sumber Asli dan Alam Sekitar. Sejak itu. memelihara kepelbagaian biodiversiti dan sumbersumber genetik. Setiap kerajaan negeri diberi kuasa mutlak untuk menggubal undang-undang dan peraturan-peraturan dalam pengurusan hutan.11 SUMBER: JABATAN PERHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA. berbanding Kanada (USD29. Dasar tersebut. Objektif-objektif utama Dasar Perhutanan Negara adalah bersifat serampang dua mata: a. Taiwan. Memelihara dan mengurus hutan-hutan negara berdasarkan prinsip pengurusan mampan b.2 bilion).3 juta hektar (perangkaan 2005) daripada jumlah keseluruhan kawasan hutan. kayu fiber berketumpatan sederhana. Industri kayu Malaysia telah menyumbangkan tidak lebih daripada 4% kepada Keluaran Dalam Negara Kasar pada 2005. manakala tanggungjawab untuk melaksanakan usul-usul tersebut adalah terletak kepada kerajaan-kerajaan negeri. pengeluaran kayu balak dari hutan semulajadi Malaysia semakin berkurangan. Kewangan.21 bilion) dan China (USD5. dan juga Sains.29 Pengusahahasilan (Pengurusan Hutan Secara Mampan) 11. Itali. kuota eksport kayu balak juga telah dikuatkuasakan di Sabah dan Sarawak. termasuklah penguatkuasaan undang-undang. boleh ditukar fungsi kepada kegunaan-kegunaan lain dalam konteks pembangunan jangka panjang yang seimbang. nilai eksport kayu dan produk kayu Malaysia pada 2004 ialah USD3. ia masih kekal di antara pengeksportpengeksport utama dunia bagi produk-produk kayu keras tropika (kayu balak. Hong Kong. Jerman.83 Dilindungi secara keseluruhan 1. Sabah . Pengimport utama produk kayu Malaysia ialah Belgium. Sejak beberapa tahun kebelakangan. Kawasan hutan yang tidak diwartakan sebagai Hutan Simpanan Kekal. Walau bagaimanapun. perabot kayu dan juga produk rotan). Jepun.

Undang-undang Hutan tersebut mengawal pengeluaran. banyak program. Bagi negeri Sarawak. Hutan Pengusahahasilan (Production Forest) Untuk mengekalkan bekalan pada kadar yang berpatutan bagi semua bentuk hasil hutan yang boleh dikeluarkan secara ekonomi untuk kegunaan domestik dan eksport. yang menggantikan Enakmen Hutan 1934. melindungi kepelbagaian biologi dan mengurangkan kerosakan sungai dan tanah pertanian akibat banjir dan hakisan. Usahasama teknikal di peringkat antarabangsa yang bertujuan untuk menggalakkan kerjasama yang erat dalam usaha untuk mencapai pengurusan hutan secara mampan c. MC&I tersebut akhirnya menjadi asas bagi set pertama piawaian yang digunakan dalam skim Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council-MTCC). satu kejayaan besar telah dicapai apabila Parlimen Malaysia meluluskan Akta Perhutanan Negara dan Akta Industri Berasaskan Kayu. Ia memuatkan syarat-syarat tambahan dalam pengurusan hutan secara mampan. Pihak polis dan tentera juga telah diberi kuasa baru dalam pengawasan sektor perhutanan untuk membasmi pembalakan haram. Enakmen Hutan Sabah 1968 pula telah dibentuk untuk mengatur dan mengawal selia aktivitiaktiviti yang berkaitan dengan pengeluaran dan pemindahan hasil-hasil hutan. Piawaian Malaysia juga berkembang hasil daripada Kumpulan Kerja Bersama Malaysia dan Belanda yang telah menjalankan satu kajian perintis tentang pensijilan kayu pada 1996. dan mengenakan hukuman penjara mandatori terhadap pembalak haram yang didapati bersalah. Seterusnya. Penyelidikan yang dijalankan dalam pengurusan hutan di Malaysia merangkumi kadar pertumbuhan. Dasar Perhutanan Negara serta lain-lain polisi dan institusi pentadbiran dinilai semula dari . Satu lagi kejayaan telah dicapai pada 1994 apabila Malaysia menubuhkan Jawatankuasa Nasional mengenai Pengurusan Hutan secara Mampan untuk mengkoordinasi pelaksanaan semua aktiviti perhutanan. d. memperkukuhkan bidang kuasa pegawai perhutanan dan memperkenalkan hukuman yang lebih berat kepada mereka yang melanggar Ordinan tersebut. kesuburan tanah dan kualiti alam sekitar. yang mana aktiviti inventori bagi semua kawasan hutan di Semenanjung Malaysia akan dilaksanakan pada setiap 10 tahun untuk mengetahui status dan komposisi sumber-sumber hutan bagi membolehkan perancangan dan pengurusan yang lebih baik. pencerobohan hutan dan kecurian kayu balak. Pada 1984. Sejajar dengan Dasar Perhutanan Negara yang telah disemak semula. Hutan Kemudahan (Amenity Forest) Untuk melindungi kawasan-kawasan hutan secara mencukupi bagi tujuan rekreasi. Pemetaan kawasan hutan juga dilakukan dengan menggunakan Sistem Maklumat Geografi (Geographic Information System-GIS) dan teknik pengesan jarak jauh (remote sensing) untuk mengawasi perubahanperubahan yang berlaku dalam kawasan hutan. pengangkutan. Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak juga telah diperkenalkan pada 1995 untuk memperkukuhkan pengurusan hutan di negeri itu. termasuklah mengenakan hukuman yang lebih berat bagi kesalahan-kesalahan seperti penebangan pokok secara haram. dan untuk terus melindungi sumber-sumber hutan daripada pembalakan haram dan kecurian kayu balak. b. Ordinan Hutan 1954 kerajaan negeri telah dipinda beberapa kali. Penglibatan komuniti tempatan dalam agroperhutanan seperti menanam pokok buahbuahan untuk tujuan pemeliharaan sumbersumber hutan terutamanya mereka yang tinggal di pinggiran hutan d. yang turut disertai secara aktif oleh sektor swasta Dasar Perhutanan Negara memperuntukkan Hutan Simpanan Kekal yang mencukupi dan terletak di kawasan-kawasan yang strategik di seluruh negara. Undang-undang Hutan 1969 telah diterimapakai di Sabah untuk menyokong pelaksanaan Enakmen tersebut. projek dan aktiviti perhutanan telah diinstitusikan untuk mempertingkatkan lagi prestasi pengurusan hutan secara mampan di Malaysia. Penubuhan MTCC pada 1999 untuk membangun dan melaksanakan operasi skim pensijilan kayu nasional yang bebas dan bersifat sukarela adalah satu pencapaian yang bermakna dalam evolusi amalan pengurusan hutan yang baik di Malaysia. berteraskan konsep penggunaan tanah yang rasional. Antaranya ialah pelaksanaan Inventori Hutan Negara pada 1970an. pendidikan dan melindungi kepelbagaian biologi. Penubuhan ladang hutan. untuk mempromosikan keseragaman undangundang negeri-negeri di Malaysia yang berkaitan dengan pentadbiran. Hutan Penyelidikan dan Pendidikan (Research & Education Forest) Untuk menjalankan penyelidikan. Beberapa pindaan lagi telah dibuat pada 1984. Ternyata dalam masa beberapa tahun sahaja. 1992 dan 1994 untuk memperketatkan syaratsyarat yang berkaitan dengan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan. ekopelancongan dan kesedaran awam. Pembangunan kemudahan rekreasi hutan untuk eko-pelancongan e. kadar hasil dan kajian berkenaan mortaliti di bawah pelbagai kaedah penebangan. Kawasan Hutan Simpanan Kekal ini diurus dan diklasifikasikan di bawah empat fungsi utama: a. Pemuliharaan kepelbagaian biodiversiti b. pengurusan dan pemuliharaan hutan serta pembangunan sektor perhutanan. Jawatankuasa ini telah membentuk Kriteria & Penunjuk bagi Pengurusan Hutan Secara Mampan di Malaysia (MC&I) (Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management) berdasarkan Kriteria & Penunjuk (C&I) yang diwujudkan oleh Organisasi Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Organization-ITTO) yang telah diterimapakai buat kali pertama pada 1992. Akta Perhutanan Negara 1984 telah dipinda pada 1993.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 7 Alam Sekitar dan Pembangunan (United Nations Conference on Environment and DevelopmentUNCED) dalam pengurusan hutan secara mampan yang meliputi: a. perlesenan dan pencukaian hasil-hasil hutan. Hutan Perlindungan (Protection Forest) Untuk memastikan iklim dan persekitaran fizikal negara yang melindungi sumber air. c. Pindaan terbaru yang dibuat pada 2003 telah memuatkan syarat-syarat berkaitan hutan tanaman. termasuk ladang hutan kayu berkualiti tinggi. Ia bertujuan untuk memastikan bahawa sumber-sumber hutan di negara ini diuruskan berlandaskan amalan terbaik antarabangsa.

Artikel 74 (2) dalam Perlembagaan Persekutuan menetapkan bahawa tanah dan sumber asli adalah perkara yang terletak di bawah bidang kuasa kerajaan negeri masing-masing. deposit. dan juga penyelenggaraan stesen-stesen eksperimen dan demonstrasi. . Melalui jabatan perhutanan masing-masing. latihan. Antaranya ialah Konvensyen Rangka Kerja Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Perubahan Iklim (United Nations Framework Convention on Climate Change-UNFCCC). undang-undang lain yang turut termaktub dalam pengurusan hutan secara mampan ialah: • • • • • • • • • • Akta Air 1920 Akta Orang Asli 1954 Akta Pemuliharaan Tanah 1960 Akta Perlindungan Hidupan Liar 1972 Akta Kualiti Alam Sekitar 1974 Akta Taman Negara 1980 Ordinan Sungai Sarawak 1993 Ordinan Air 1994 (Sarawak) Enakmen Sumber Air 1998 (Sabah) Enakmen Biodiversiti 2000 (Sabah). pentadbiran dan penguatkuasaan hutan yang baik. sekaligus menyumbang kepada dialog antara pemegang kepentingan dan pihak-pihak yang terbabit serta debat tentang isu perhutanan. Ibupejabat JPSM bertanggungjawab dalam merumuskan polisi serta memberikan khidmat nasihat dan bantuan teknikal kepada Jabatan-jabatan Perhutanan Negeri dalam pengurusan dan pembangunan hutan. Proses FLEG Asia Timur (East Asian FLEG Process) – Malaysia mengambil bahagian dalam mesyuarat-mesyuarat yang diadakan untuk membincangkan tentang inisiatif nasional dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang dan pentadbiran hutan Mesyuarat-mesyuarat dua hala serta kerjasama serantau yang menggalakkan perdagangan produk kayu secara sah dan bertanggungjawab. serta merancang dan mengkoordinasi pembangunan industri berasaskan hutan. pemulihan dan penanaman semula hutan di kawasan yang mengalami kemerosotan kualiti tanah. isu pembalakan haram. Malaysia aktif dalam pelbagai inisiatif seperti Usahasama Hutan Asia (Asia Forest Partnership) yang mempromosikan pengurusan hutan secara mampan di Asia dengan menangani • BADAN PENGUATKUASAAN DAN BADAN-BADAN BERKAITAN JABATAN PEHUTANAN SEMENANJUNG MALAYSIA (JPSM) JPSM terletak di bawah naungan Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. setiap negeri mewujudkan Hutan Simpanan Kekal dan mengklasifikasikannya bagi tujuan pengeluaran kayu kayan. ses dan lain-lain bayaran. dan juga perlindungan seperti kawasan tadahan air. mengurus dan membangunkan sumber-sumber hutan. Kesemua perkembangan ini telah mengukuhkan lagi kedudukan Malaysia sebagai pengeluar dan pembekal kayu balak. Dengan ibupejabat di Kuala Lumpur. taman-taman • • Sebagai pengeluar global yang bertanggungjawab. Konvensyen Tanah Lembap Berkepentingan Antarabangsa Terutamanya sebagai Habitat Burung Air (Convention on Wetlands of International Importance Especially as Waterfowl Habitat–RAMSAR). mengutip hasil seperti premium.8 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL semasa ke semasa selaras dengan cabaran dan keperluan dan juga untuk memperbaiki pengurusan. Konvensyen Perdagangan Antarabangsa Spesies Fauna dan Flora Terancam (Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora–CITES). JPSM terdiri daripada 10 Jabatan Perhutanan Negeri dan 33 Pejabat Hutan Daerah yang terletak di seluruh Semenanjung Malaysia. Malaysia juga adalah negara ahli ITTO. Pentadbiran dan Perdagangan Hutan Kesatuan Eropah (European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. Setiap negeri diberikan kuasa untuk menggubal undangundang dan polisi hutan secara bebas. Mesyuarat Integrasi Industri Berasaskan Kayu ASEAN (ASEAN Wood-Based Industry Integration Meetings–ASEAN Roadmap). Malaysia juga sering membuat perbandingan dan penambahbaikan seiring dengan amalan-amalan terbaik di peringkat antarabangsa. dan Pengarah Perhutanan Negeri dilantik untuk mengurus pentadbiran dan regulasi penebangan hutan. Malaysia juga aktif dalam inisiatif-inisiatif berikut: • Pelan Tindakan Penguatkuasaan UndangUndang. Governance and Trade–EU FLEGT) – yang bertujuan untuk membasmi pembalakan haram dan mengurangkan perdagangan kayu yang dibalak secara haram melalui cadangan perjanjian usahasama sukarela (Voluntary Partnership Agreement–VPA) Pelan Tindakan Perdagangan Kayu EUFLEGT (EU FLEGT Timber Trade Action Plan–TTAP) – satu inisiatif oleh sektor swasta untuk mendapatkan sumber kayu yang sah di sisi undang-undang dan dijalankan secara sukarela antara rakan niaga. pengawalan kebakaran hutan. Di samping Akta Perhutanan Negara 1984. contohnya. serta pembangunan modal insan untuk menguruskan hutan secara efektif. kajian operasi hutan. Enakmen Hutan Sabah 1968 dan Ordinan Hutan Sarawak 1954. kayu gergaji dan produk kayu berkualiti yang bertanggungjawab. Bengkel Perdagangan Produk-produk Kayu TREATI (TREATI Workshop on Trade in Wood Products) dan Inisiatif Pensijilan Kayu PanASEAN (Pan-ASEAN Timber Certification Initiative). Protokol Biokeselamatan Cartagena (Cartagena Protocol on Biosafety). Malaysia juga telah meratifikasi beberapa konvensyen dan protokol di peringkat serantau dan antarabangsa. perancangan sektor perhutanan dan industri berkaitan. sebuah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan pemuliharaan. pembangunan sumber manusia. pengurusan serta penggunaan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. pemuliharaan dan pembangunan mampan bagi sumber hutan asli di Malaysia. Konvensyen Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu mengenai Kepelbagaian Biologi (United Nations Convention on Biological Diversity-CBD). PEKERJA-PEKERJA JABATAN PERHUTANAN SEDANG MENGUKUR KAYU BALAK UNTUK TUJUAN PENGIRAAN ROYALTI. royalti. taman perlindungan burung dan hidupan liar. Konvensyen Perlindungan Warisan Semulajadi dan Budaya Dunia (Convention Concerning the Protection of the World’s Cultural and Natural Heritage-UNESCO) dan Perjanjian Kayu Tropika Antarabangsa (International Tropical Timber Agreement-ITTA). Selain itu. Malaysia sering mengambil bahagian dalam pelbagai forum antarabangsa. Rizab Hutan Dara.

PERBADANAN PERHUTANAN SARAWAK (SARAWAK FORESTRY CORPORATIONSFC) SFC ialah satu badan berkanun di bawah Ordinan Perbadanan Perhutanan Sarawak. Ia juga dilihat sebagai satu bentuk pembahagian kuasa pusat bagi mempertingkatkan kecekapan. Setakat ini. pembekal. dengan ibu pejabat di Sandakan. pengutipan hasil dan pengeluaran Perjanjian Lesen Pengurusan Hutan Secara Mampan untuk jangkamasa panjang (long-term Sustainable Forest Management License Agreements–SFMLAs). seperti yang termaktub dalam Ordinan PUSAKA 1973 (yang kemudiannya telah dipinda pada 2006). pendaftaran dan penggredan serta mengeluarkan permit import dan eksport kayu mengikut Akta Kastam 1967. melaksanakan peraturan import dan eksport dagangan melalui skim perlesenan eksport. Ordinan Perlindungan Hidupan Liar 1998 dan Ordinan Taman Negara dan Perlindungan Alam. Pelan-pelan penebangan untuk setiap kawasan berlesen yang disediakan oleh pemegang lesen dan diluluskan oleh pejabat hutan daerah. pengurusan dan pengawalan penebangan hutan. mengkoordinasi dan membangunkan industri kayu serta menggalakkan pemprosesan hiliran dan kepelbagaian produk. pemproses dan penggred kayu. Pengarah Perhutanan Negeri mempunyai kuasa untuk menahan. pemilikan jangka panjang merupakan satu insentif kepada pemegang-pemegang lesen untuk membangunkan sumber-sumber hutan. dipertanggungjawabkan untuk melaksanakan undang-undang berkaitan pemuliharaan hutan. pembangunan komuniti setempat. Sejak 30 tahun yang lalu. yang diluluskan oleh Majlis Dewan Undangan Negeri. Tawaran PERBADANAN PERUSAHAAN KEMAJUAN KAYU SARAWAK (PUSAKA) (SARAWAK TIMBER INDUSTRY DEVELOPMENT CORPORATION-STIDC) PUSAKA telah ditubuhkan pada Jun 1973 di bawah Ordinan Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (PUSAKA/STIDC) 1973. Hutan Simpanan Kekal diuruskan di bawah Pelan Pengurusan Hutan 10 tahun. Ketua Pengarah Perhutanan mempunyai kuasa untuk menyelia perkara-perkara berkaitan perancangan dan pengurusan sektor hutan di Jabatan Perhutanan Negeri termasuklah audit tahunan untuk menjamin kualiti pengurusan. dua lesen telah dibatalkan kerana tidak mematuhi syarat-syarat yang termaktub di dalam perjanjian perlesenan. . Mengikut Ordinan ini. Untuk memastikan penggunaan sumber kayu secara efisyen dan optima. mencari. SFMLAs mewajibkan pemegang-pemegang lesen untuk bertanggungjawab atas perkara berkaitan hakhak orang asli. perlembagaan hutan simpanan. serta memerhati dan melapor. manakala setiap Pejabat Hutan Daerah pula menyediakan pelan kerja lima tahun. merampas dan menyoal siasat kesalahan-kesalahan hutan serta mengenakan denda dan mendakwa pesalah. LEMBAGA PERINDUSTRIAN KAYU MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER INDUSTRY BOARD-MTIB) MTIB telah ditubuhkan pada 1973 sebagai satu badan berkanun di bawah Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi (dahulunya dikenali sebagai Kementerian Perusahaan Utama) dan bidang kuasanya meliputi Semenanjung Malaysia dan Sabah. 1995. Sejajar dengan keperluan Akta Perhutanan Negara 1984. SFC telah diberikan fungsi. SFMLAs yang menawarkan pemilikan untuk 100 tahun telah diperkenalkan pada 1997. PUSAKA mengeluarkan Penyata Perundangan dan Pengurusan Hutan Secara Mampan (Sustainable Forest Management and Legality Statement) kepada para pengeksport yang telah lulus syarat-syarat ketat yang telah ditetapkan. sekaligus memainkan peranan utama dalam pembangunan lestari industri kayu Malaysia yang berterusan. atas saranan FAO berdasarkan satu kajian inventori komprehensif yang dijalankan di Sarawak daripada 1968 sehingga 1972. 18 SFMLAs telah dikeluarkan. ialah untuk mengawal dan melaksanakan undang-undang pembuatan. 1998.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 9 JURUAUDIT PENSIJILAN KAYU SEDANG MEMERIKSA TANDA PADA POKOK BENIH. Bidang kuasanya juga termasuklah menentukan piawaian dan kualiti melalui pengesahan pihak ketiga. pemuliharaan dan pembangunan hutan. Tugastugas PUSAKA. negeri dan hutan kemudahan. mengeluarkan lesen-lesen import dan eksport serta memeriksa prosedur eksport/import dan produk fizikal. Sabah menggunakan SFMLAs untuk mengawal pengurusan Hutan Simpanan Kekalnya. aset dan kuasa perundangan untuk melaksana dan menguatkuasakan Ordinan Hutan. MTIB memainkan peranan dalam mengawal selia dan membangunkan industri kayuberpandukan peraturan yang telah termaktub di bawah Akta MTIB. JABATAN PERHUTANAN SARAWAK Sejak penubuhan Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation–SFC) (sila rujuk di bawah). PUSAKA memainkan peranan dalam merancang. adalah penting untuk dinyatakan bahawa MTIB menguatkuasakan semua peraturan yang berlandaskan sistem kod seragam antarabangsa (Harmonised StandardsHS) yang merangkumi spektrum produk kayu yang meluas. Tanggungjawabnya ialah untuk mendaftarkan pengeksport dan pengimport kayu. JABATAN PEHUTANAN SABAH Jabatan Perhutanan Sabah. Untuk memastikan perdagangan yang sah di sisi undang-undang. Jabatan Perhutanan Negeri dikehendaki untuk menghantar laporan tahunan kepada pihak berkuasa negeri dan JPSM. dan semua eksploitasi hasil hutan mestilah dilesenkan dan dipantau oleh kerajaan negeri. merupakan pra-syarat sebelum lesen penebangan pokok dikeluarkan. fungsi utama Jabatan Perhutanan Sarawak kini tertumpu kepada aktiviti berkanun dan penetapan undang-undang. Selaras dengan komitmennya dalam pengurusan hutan secara mampan. Kesemua hasil hutan dari Hutan Simpanan Kekal atau tanah kerajaan negeri adalah hak negeri berkenaan. polis marin dan Agensi Penguatkuasa Maritim Malaysia serta Penguasa Pelabuhan. pengedaran dan pemasaran produk kayu kayan. MTIB juga berperanan sebagai Badan Pengurusan (Management Authority) CITES untuk kayu dan menjalankan aktiviti penguatkuasaan di kesemua pintu keluar masuk di pesisiran pantai Malaysia bersama-sama pihak berkuasa lain seperti Kastam Diraja Malaysia. termasuk menyediakan dan menghantar pelan kerja tahunan dan laporan perkembangan suku tahun. walau bagaimanapun. Pembahagian kuasa tersebut telah mempertingkatkan lagi tahap penyeliaan dan kawalan dalam hal-hal perhutanan di Sarawak.

misi MTC adalah untuk memastikan industri kayu yang berkembang secara mampan dengan memperbaiki daya saing. MTCC juga bekerjasama dengan Programme for the Endorsement of Forest Certification (PEFC) untuk mendapatkan pengesahan di bawah rangka kerja perakuan bersama PEFC (PEFC mutual recognition framework). MAJLIS PENSIJILAN KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER CERTIFICATION COUNCIL-MTCC) MTCC adalah satu organisasi bebas yang telah memulakan operasi pada Januari 1999 untuk membangun dan melaksanakan skim sukarela pensijilan kayu nasional di Malaysia untuk memastikan industri perhutanan Malaysia dibangunkan secara mampan. United Kingdom (DEFRA). Persatuan Hortikultur Diraja United Kingdom. Tujuan penubuhan Majlis ini adalah untuk: • Meluaskan peluang pasaran produk kayukayan • Membangunkan industri kayu dengan menjalankan kajian industri dan menyokong pembangunan kemahiran • Menambah dan melengkapkan bekalan bahan mentah untuk industri kayu tempatan dengan mencari sumber dari luar negara • Memberi khidmat maklumat kepada perdagangan dan industri kayu kayan Pengerusi dan Lembaga Pemegang Amanah menentukan halatuju polisi dan pengurusan MTC. Ia kemudiannya telah merumuskan MC&I (2002) melalui satu proses yang telus dan melibatkan perundingan di kalangan pemegang kepentingan yang berkaitan di peringkat nasional. Sejak 2006. Skim MTCC juga telah diterima di beberapa buah negara sebagai jaminan pengeluaran kayu kayan yang dijalankan secara sah dan mampan. [MC&I (2002)] yang berteraskan prinsip-prinsip dan kriteria Forest Stewardship Council (FSC). Selain itu. Indicators. Pendekatan sedemikian adalah penting memandangkan cabaran rumit yang dihadapi dalam mengurus dan menilai hutan tropika yang kompleks. Sebarang keraguan dari segi pengesahan pengeluaran dapat diatasi jika produk kayu kayan tersebut telah disijilkan oleh MTCC. keadilan dan keseimbangan. institusi-institusi akademik dan penyelidikan. Activities and . malah turut juga menyelesaikan rayuan dan bekerjasama dengan penilai bebas dan pengulas setara (peer reviewers) untuk memastikan ketepatan. satu Jawatankuasa Pemandu Nasional (National Steering Committee–NSC) yang dianggotai oleh pelbagai pemegang kepentingan telah ditubuhkan. satu perakuan bersyarat kepada MTCC juga telah dikeluarkan oleh pihak perbandaran Hamburg. badan bukan kerajaan dan agensi-agensi kerajaan. Lembaga Pemegang Amanah ini terdiri daripada 10 orang wakil daripada organisasi-organisasi di bawah. Kementerian Alam Sekitar dan Pembangunan Lestari Perancis. Jerman untuk tempoh dua tahun bermula Jun 2006. MTCC telah menggunakan piawaian baru. Makanan dan Hal-hal Luar Bandar Perancis dan Agensi Perhutanan serta Kementerian Pertanian. Kementerian Pertanian dan Perhutanan New Zealand. Setakat ini. sekaligus memberi jaminan bahawa hutan kekal yang terkandung dalam FMU tersebut telah diselenggara secara mampan menepati keperluan piawaian pensijilan. Piawaian yang digunakan ialah Kriteria.10 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Standards of Performance for Forest Management Certification -MC&I (2001)). mengekalkan prestasi. Urusan institusi skim MTCC bukan saja melibatkan pengeluaran sijil. 33% daripada Hutan Simpanan Kekal di Malaysia telah disijilkan. Aktivitiaktiviti MTC diuruskan melalui ibu pejabatnya di Kuala Lumpur dan pusat-pusat serantau yang terletak di London. Kementerian Pertanian. Aktiviti dan Prestasi Piawai untuk Pensijilan Pengurusan Hutan di Malaysia (Malaysian Criteria. Ia ditadbir oleh Lembaga Pemegang Amanah yang dianggotai oleh wakil daripada industri kayu. Pihak-pihak berkuasa dan organisasi yang telah memperakui skim MTCC ialah Kementerian Alam Sekitar Denmark. Skim Pensijilan MTCC telah dimulakan pada Oktober 2001 dengan menggunakan pendekatan berperingkat. Penunjuk. MAJLIS KAYU-KAYAN MALAYSIA (MALAYSIAN TIMBER COUNCIL-MTC) MTC telah ditubuhkan pada Januari 1992 untuk mempromosikan pembangunan industri berasaskan kayu dan memasarkan produkproduk yang berkaitan ke seluruh dunia. Sebagai wakil dalam mempromosikan kepentingan industri kayu kayan Malaysia. Perhutanan dan Perikanan Jepun. KERJA-KERJA MENGUKUR LILITAN POKOK DAN INVENTORI. Makanan and Hal-hal Luar Bandar. dan juga seorang ahli berkecuali daripada industri kayu: • Persatuan Industri Kayu Malaysia (Malaysian Wood Industries Association) • Persatuan Pengeksport Kayu Malaysia (Timber Exporters’ Association of Malaysia) • Persatuan Pengilang Produk Panel Malaysia (Malaysian Panel-Products Manufacturers’ Association) • Majlis Kayu Kumai dan Pertukangan Malaysia (Malaysian Wood Moulding and Joinery Council) • Majlis Industri Perabot Malaysia (Malaysian Furniture Industry Council) • Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (MTIB) • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (JPSM) • Persatuan Pengusaha Kayu Kayan dan Perabot Bumiputera Malaysia (PEKA) MTC juga memainkan peranan penting dalam menguruskan persepsi terhadap industri kayu Malaysia di peringkat antarabangsa dan terlibat dalam sesi dialog antara komuniti berkepentingan. Dubai dan Shanghai. Seiring dengan usaha untuk memenuhi permintaan pasaran antarabangsa. mempertingkatkan kemasukan ke pasaran dan mewujudkan peluang dagangan. Jabatan Alam Sekitar. MTCC mengeluarkan dua jenis sijil iaitu Sijil Pengurusan Hutan kepada Unit-unit Pengurusan Hutan (Certificate for Forest Management to Forest Management Units (FMUs)) dan Sijil “Rantaian Jagaan” (Chain-of-Custody -COC) kepada pengilang dan pengeksport produk kayu kayan untuk memastikan bahawa produk kayu yang telah disijilkan oleh MTCC berasal dari kawasan hutan yang telah disijilkan.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 .

12 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL ISU UTAMA TENTAN G PER H UTANAN DAN I N DUSTR I H UTAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN MESYUARAT PERTAMA PENGUATKUASAAN UNDANG-UNDANG HUTAN. PENTADBIRAN DAN PERDAGANGAN (FLEGT) PEGAWAI-PEGAWAI KANAN Hutan hujan tropika. Ini adalah kenyataan yang telah diterima secara universal dan telah dipetik daripada satu laporan ITTO bertajuk Status Pengurusan Hutan Tropika diterbitkan pada 2005. Menurut FAO. pengurusan dan perdagangan sumber-sumber hutan tropika secara mampan. kadar pengeluaran tahunan di Estet Hutan Kekal di Sarawak telah menurun di bawah 9 juta meter padu.2% sahaja. .000 hektar atau hanya 1. di samping hutan-hutan beriklim sederhana. Laporan yang diterbitkan pada 2005 tersebut mengesahkan kenyataan yang dibuat semasa kajian awal yang dijalankan ke atas status pengurusan hutan secara mampan di negara-negara pengeluar pada 1998. Kajian-kajian ITTO telah acapkali menegaskan betapa pentingnya bagi setiap negara untuk mewujudkan Hutan Simpanan Kekal. satu misi dari ITTO telah mengunjungi Malaysia untuk menilai penggunaan dan pemuliharan hutan tropika secara lestari. Cadangan kadar pengeluaran sebanyak 9. Ini termasuklah dengan cara mempertingkatkan pengeluaran tahunan sebanyak 9.2 juta meter padu daripada Estet Hutan Kekal (Permanent Forest Estates–PFE) di Sarawak. sekaligus memastikan integriti dan keselamatan kawasan-kawasan tersebut. seiring dengan polisipolisi pembangunan negara. Kadar kehilangan ini adalah berdasarkan perubahan pada perancangan guna-tanah. Asas pengurusan hutan di Malaysia bermula dengan memperuntukkan sebahagian kawasan hutan yang luas sebagai Hutan Simpanan Kekal. ITTO ialah organisasi antara kerajaan yang mempromosikan perlindungan. Hutan Simpanan Kekal telah diwartakan untuk memastikan perlindungan dan usahausaha pengawasan yang ketat serta penguatkuasaan dan pencegahan yang sepatutnya. lautan dan sebagainya membantu memastikan keseimbangan alam.2 juta meter padu setiap tahun tersebut adalah berbeza dengan purata jumlah keseluruhan sebanyak 12 juta meter padu. Laporan FAO yang diterbitkan pada 2005 itu menyatakan bahawa purata kadar kehilangan hutan di Malaysia setiap tahun pada 1990an dianggarkan sebanyak 237. Tanah yang telah dianggap sebagai Hutan Simpanan Kekal adalah tertakluk di bawah pengurusan mampan. Sejak 10 tahun lalu. hutan-hutan di seluruh dunia berkurangan sebanyak 12 juta hektar setiap tahun. Satu lagi misi yang dianggotai oleh pakar-pakar dari ITTO telah mengunjungi Sarawak pada 1992 dan mereka telah mencadangkan agar pengurusan hutan secara mampan dipertingkatkan. Pada 1989. yang turut mengambilkira hasil penebangan daripada tanah kerajaan. bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik.

laluan pengangkutan. Kunci kejayaannya ialah penyataan visi yang jelas dan juga komitmen politik yang memastikan pengaliran produk hutan yang berterusan. garis panduan yang ada telah menjelaskan keperluan untuk menilai keadaan tanaman pokok selepas pembalakan. jumlah kawasan hutan yang dilindungi ialah 4. piawaian untuk melindungi laluan air. ITTO telah melaporkan bahawa pada penghujung 2003.83 juta hektar telah diwartakan sebagai taman-taman negara dan taman-taman perlindungan hidupan liar dan burung. Semua penebangan balak dan aktiviti-aktiviti berkaitan dijalankan oleh kontraktor-kontraktor yang beroperasi mengikut perjanjian dan lesen yang sah. manakala 50. kaedah-kaedah rehabilitasi dan juga pengkayaan tanaman mengikut keadaan pada masa itu. Secara keseluruhan. Meningkatkan penggunaan spesis kayu yang kurang dikenali dan penggunaan biomas daripada tanaman pertanian yang tidak bermusim (perennial) serta menjanjikan pulangan lumayan seperti getah dan kelapa sawit. Peraturan-peraturan yang berkaitan dengan pengurusan operasi hutan telah diwujudkan dengan sepatutnya. Ketua Pasukan Sumber Tanah dan Air daripada Global Environment Facility di Bank Dunia (World Bank) menyatakan: “Malaysia adalah contoh paling jelas bagi sesebuah negara yang berjaya membangunkan polisi yang kukuh dan efektif serta rangka kerja yang sah di sisi undangundang dalam pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. pembinaan jambatan dan aliran air.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 13 Organisasi-organisasi antarabangsa sering menyatakan bahawa pengurusan hutan di Malaysia dilaksanakan dengan baik. Di luar kawasan Hutan Simpanan Kekal. lebih kurang 115. pengurusan taman perlindungan hidupan liar seperti Taman Perlindungan Hidupan Liar Lanjak-Entimau dan Taman Negara Pulong Tau di Sarawak telah ditingkatkan dengan kerjasama yang diberikan oleh pihak pengurusan taman-taman negara yang bersebelahan yang terletak di Indonesia (Kalimantan). Lesen-lesen ini menetapkan kadar penebanganpokok. serta pemuliharaan ekosistem yang kompleks lagi kaya dengan kepelbagaian flora dan fauna. adalah dianggarkan bahawa kawasan seluas 1. piawaian untuk pembinaan jalan dan kaedah-kaedah rawatan. Ia bertujuan untuk memelihara sampel kesemua jenis hutan yang terdapat di negara ini. Kanun Tanah Negara 1965. atau bersamaan dengan 15. Dalam kawasan pembalakan selektif. . malah ITTO telah memperakui Malaysia sebagai salah satu daripada negara-negara pengeluar kayu tropika yang berjaya mencapai Objektif Tahun 2000 ITTO. Pembalakan tidak boleh dijalankan di dalam kawasan sensitif dan kawasan tadahan air. silvikultur dan pembinaan jalan-jalan hutan. tanpa pengurangan yang tidak patut terhadap nilainilainya dan produktiviti masa depannya. had saiz pokok. Kanun Tanah 1958 (Sarawak).94 juta hektar. 2. peraturanperaturan ini menjelaskan secara terperinci tentang garis panduan menebang balak. yang mana negara-negara pengeluar dikehendaki untuk melaksanakan proses yang perlu dalam mencapai pengurusan hutan yang mampan. dan pembinaan penampan sungai juga telah ditetapkan. NOVEMBER 2006. Hak-hak mereka yang bergantung kepada hutan untuk hidup telah diperakui secara sah. pengurusan hutan secara mampan didefinisikan sebagai: “Proses menguruskan hutan kekal untuk mencapai satu atau lebih matlamat pengurusan yang jelas tentang pengeluaran produk hutan dan perkhidmatan yang berterusan. Dalam satu kertas kerja yang baru dibentangkan oleh Encik Moctar Toure.0% jumlah keseluruhan kawasan tanah di Malaysia. sama seperti hak-hak penduduk setempat yang berkaitan dengan penggunaan sumber-sumber hutan untuk menampung kehidupan. Hak-hak ini telah tercatat dalam Ordinan Tanah 1930 (Sabah). dan tanpa kesan-kesan yang tidak patut terhadap persekitaran fizikal dan sosial”.000 hektar kawasan yang terangkum dalam Hutan Simpanan Kekal telah dikenalpasti sebagai Rizab Hutan Dara.000 hektar telah diperkaya dengan spesis pokok asal.1 juta hektar hutan yang telah dibalak telah dirawat secara silvikultur. Menurut ITTO.94 juta hektar kawasan hutan yang telah dilindungi.” DELEGASI MALAYSIA DI MESYUARAT TENTANG PEMBALAKAN HARAM DI YOKOHAMA. kanunkanun amalan terbaik. Memperbaiki peluang pelaburan perladangan sebagai sumber tambahan untuk bekalan kayu 2. Akta Orang Asli 1954. urutan penebangan. Akta Perhutanan Negara 1984 dan lain-lain undang-undang berkaitan. Dasar perhutanan Malaysia sentiasa menekankan aspek keseimbangan di antara perlindungan dan pengeluaran. Amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan di Malaysia juga meliputi perlindungan terhadap cara hidup komuniti orang asal. Di bawah naungan ITTO. Selain daripada 4. Mempelbagaikan pasaran produk kayu untuk mengurangkan risiko komersial kepada industri 3. Malaysia juga sentiasa telus dalam usahausahanya untuk menguruskan sumber-sumber hutan secara mampan dengan cara: 1. Penggunaan bahan-bahan kimia untuk meracun lingkungan (poison girdling) pokok juga telah lama dihentikan. Bagi rawatan selepas penebangan. inventori hutan.

PENENTUSAHAN DAN PENSIJILAN Industri kayu kayan Malaysia telah diurus dan dibangunkan dengan baik. yang mana MTCC akan terus memainkan peranan utama sebagai Badan Pentadbir Nasional (National Governing Body-NGB). Malaysia sentiasa mendapatkan maklumbalas secara berterusan daripada agensi-agensi global mengenai amalan pengurusan hutan secara mampan sebagai input yang tidak ternilai dalam meningkatkan prestasi dan amalan terbaik perhutanan. MTCC sentiasa berunding dengan skim pensijilan antarabangsa dan juga agensi berkaitan hutan yang lain. Penebangan hutannya dilengkapi dengan satu sistem dokumentasi dan identifikasi yang wajar.949 hektar telah disijilkan di bawah skim pensijilan kayu MTCC. Dalam sistem ini. Piawaian pensijilan Malaysia adalah berasaskan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan yang dipersetujui di peringkat antarabangsa. Usaha-usaha lain yang dilakukan bagi mempertingkatkan penentusahan sumber adalah dengan melabel 100% semua pokok pembalakan. Salah satu usaha yang sedang dijalankan adalah mengemaskini dan mengukuhkan peranan serta tanggungjawab pihak-pihak utama yang terlibat dalam skim MTCC. yang mana pokokpokok yang akan ditebang akan dikenalpasti secara sistematik. diukur. Malah. Oleh sebab itu. dilabel dan direkodkan terlebih dahulu. Satu set kriteria dan penunjuk (criteria and indicators–C&Is) untuk pensijilan pengurusan hutan telah diwujudkan berdasarkan kriteria dan petunjuk pengurusan hutan secara mampan ITTO. terutamanya di negara-negara membangun. Satu susunan institusi baru juga sedang dilaksanakan. pengeluarannya sesuatu produk itu boleh diterima dan disahkan sebagai hasil dari hutan yang diuruskan secara mampan. Penggunaan ‘Sistem Maklumat Geografi’ (GIS) dan lain-lain teknologi berkomputer seperti penggunaan alat bacaan kod bar ‘barcode readers’ telah memperbaiki proses penentusahan dari segi undang-undang. yang merupakan Badan Akreditasi (Accreditation Body-AB) di Malaysia. Untuk mempertingkatkan lagi pelaksanaan pengurusan hutan secara mampan dan memenuhi kehendak pasaran terhadap produkproduk kayu yang telah disijilkan. Dalam usahanya untuk mempertingkat dan menambah usaha agar skimnya diperakui. . Melalui rancangan ini.67 juta hektar dan satu FMU di Sarawak seluas 55. serta membolehkan pengesanan kayu balak dari hutan secara sistematik selaras dengan sistem ‘rantaian jagaan’ (‘chain-of-custody’). Hutan Simpan Deramakot telah dinilai semula pada 2002 dan sijilnya telah diperbaharui buat kali kedua untuk tempoh lima tahun dan akan tamat pada 2008. Sistem-sistem yang melibatkan semakan dan semakan kali kedua. Persetujuan ini telah membawa kepada penubuhan Majlis Pensijilan Kayu Kayan Nasional (National Timber Certification Council) pada 1998. semuanya berjalan lancar. MTC. lapan FMU di Semenanjung Malaysia yang meliputi kawasan seluas 4. yang kemudiannya dikenali sebagai Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (MTCC). manakala penilai bebas pula akan dikenali sebagai Badan Pensijilan (Certification Bodies-CB) yang diakreditasi kepada Jabatan Standard Malaysia. satu persetujuan untuk mewujudkan satu badan pensijilan kayu nasional telah dimeterai. Pada 1996. setiap kayu balak yang dikeluarkan daripada Hutan Simpanan Kekal boleh dikenalpasti asal usul hutannya. MTCC. BCSDM DAN MNS. proses penentusahan dan pensijilan di Malaysia telah diringkaskan seperti berikut: “Sistem penentusahan di Malaysia melibatkan struktur pelbagai agensi yang kompleks sekaligus MAJLIS PERASMIAN DIALOG HUTAN MALAYSIA YANG PERTAMA ANJURAN BANK HSBC.14 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL yang akan ditebang dan disimpan di konsesi Pada penghujung 2006. Melalui pensijilan kayu kayan. semua sijil di bawah skim MTCC akan dikeluarkan oleh CB. United Kingdom) yang diterbitkan pada 2006. sesi dialog dan pertukaran maklumat yang kerap adalah penting untuk lebih memahami antara satu sama lain agar tindakan yang diambil seiring dengan perubahan dalam jangkaan dan harapan pemegang kepentingan. C&I ini telah digunakan dalam kajian perintis yang dilaksanakan oleh JWG tersebut. WWF-MALAYSIA. tunggulnya juga boleh dikenalpasti. Namun begitu. Sabah telah memulakan eksperimen dalam pensijilan pengurusan hutan dalam hutan modelnya iaitu Hutan Simpan Deramakot. mengawas dan mengawal. Di dalam satu kajian kes yang dibuat oleh VERIFOR (satu projek di bawah Polisi Hutan dan Program Alam Sekitar Institut Pembangunan Luar Negara. DISEMBER 2006. serta memajukan lagi pengurusan hutan secara mampan. . Malaysia dan Belanda telah memulakan kajian perintis tentang pensijilan kayu di bawah satu Kumpulan Kerja Usahasama (Joint Working Group-JWG). dan telah memperolehi sijil pada 1997 berlandaskan MC&I dan Program ‘FSC-accredited SGS QUALIFOR’. Malaysia juga menyedari bahawa pengurusan hutan secara mampan berlaku dalam peringkat-peringkat yang berbeza dalam setiap negara. perlesenan eksport. Malaysia menyedari keperluan untuk mengadakan dialog secara berterusan dengan komuniti antarabangsa sebagai salah satu langkah untuk mengukuhkan pengurusan sumber-sumber hutan tropikanya. Misinya ialah untuk membangun dan melaksanakan piawaian-piawaian yang berkaitan dengan pensijilan kayu kayan. Satu sistem penglabelan pokok (tree-tagging) juga dilaksanakan dengan tegas.

New Zealand. Laporan tersebut juga menyatakan bahawa purata kesalahan hutan di Semenanjung Malaysia telah menurun daripada 223 kes pada 1987-1993 ke 28 kes pada 1994-1999. Dalam konteks Saling pengharaman kayu balak oleh Indonesia dan Malaysia ditegakkan walaupun Malaysia tidak terikat secara undang-undang untuk berbuat demikian dan tidak menandatangani sebarang perjanjian dua hala dengan negara itu. organisasi akademik/penyelidikan dan pihak yang terlibat dalam industri kayu kayan di seluruh dunia perlu diambilkira. Malaysia telah memperkukuhkan usaha penguatkuasaan dan mengetatkan ruangan yang boleh menggugat perlaksanaan pengharaman itu dengan mengharamkan import ‘roughly squared logs’ atau ‘Large Scantlings and Squares (LSS)’ dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi pada 1 Jun 2003. tanggungjawab terhadap alam sekitar dan juga keperluan sosial. Australia dan Kanada. PEMBALAKAN HARAM DI RANTAU ASIA TENGGARA Dalam satu laporan oleh Bank Dunia dan WWF yang meliputi Malaysia Timur serta satu lagi laporan tambahan yang meliputi Semenanjung Malaysia. oleh yang demikian. selain daripada keperluan untuk menyeimbangkan ekonomi. Malaysia juga menyedari keperluan untuk memenuhi kehendak kumpulan berkepentingan ini. . Pandangan daripada pelbagai pihak berkepentingan seperti badan bukan kerajaan. Dalam erti kata lain. Indonesia.” Piawaian tidak boleh dibangunkan dan dipersetujui dalam sekelip mata. Malaysia pula mengharamkan import kayu balak dari negara tersebut pada 25 Jun 2002. Berikutan tindakan Indonesia mengharamkan eksport kayu balak bulat pada Oktober 2001 untuk memerangi masalah pembalakan haram di negara itu. Prosedur dalam pengeluaran lesen juga telah diperketatkan.. apabila bekalan kayu domestik di Malaysia berkurangan berbanding dengan permintaan. telah dinyatakan bahawa kadar pembalakan haram di Malaysia adalah rendah (1% atau kurang) jika dibandingkan dengan perdagangan produk kayu secara sah. agensi kerajaan. Realitinya. pengawasan dan penguatkuasaan masih menjadi cabaran yang hebat. NEWSPAPER CUTTINGS ON MALAYSIA’S BAN ON IMPORTS OF INDONESIA LOGS. Sistem sedia ada ini bersandarkan kepada audit mandatori daripada sektor awam serta pensijilan sukarela daripada pihak ketiga. kerjasama serantau pula. Untuk menunjukkan kesungguhan dalam membanteras kemasukan kayu balak Indonesia. dalam kes-kes tertentu. sebahagian besar daripada eksport negara akan mengandungi kayu yang diperolehi dari negaranegara jiran seperti Thailand. Selain pensijilan. Amerika Syarikat. serta Afrika Selatan. Ini adalah kerana. termasuklah dengan mengenakan syarat kepada para pengimport kayu balak untuk menunjukkan bukti sumber-sumber kayu yang sahih selain dari Indonesia. Papua New Guinea dan Myanmar. Malaysia juga telah memuji Menteri Perhutanan Indonesia atas resolusi terbarunya untuk mengurangkan penyeludupan kayu balak dan pembalakan haram sebanyak 85% dengan melancarkan lebih banyak operasi anti-pembalakan dalam negara itu. Malaysia akan terus bekerjasama dengan Indonesia dalam usahausahanya untuk memerangi pembalakan haram. Malaysia telah berada jauh di hadapan dalam pengurusan hutan tropika jika dibandingkan dengan negara-negara pengeluar yang lain. Beberapa langkah lagi telah diperkenalkan bagi mempertingkatkan penguatkuasaan dan mencegah penyeludupan terutamanya di sepanjang sempadan dan pesisiran pantai. Malaysia sebagai negara pengeluar utama kayu tropika akan sentiasa meningkatkan piawaian amalanamalan yang terbaik. Oleh sebab itu. Kerajaan Malaysia memang mengambil berat tentang penyeludupan kayu yang diragui sumber asalnya kerana ini boleh mengancam usaha-usaha Malaysia untuk membasmi pembalakan haram dalam negara seterusnya memusnahkan reputasi kayu dan produkproduk kayunya. Bersama pihak berkepentingan ini.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 15 membolehkan pemantauan dan penyeliaan pengeluaran domestik dan import kayunya. Pembalak-pembalak haram di Indonesia tidak semestinya rakyat Indonesia dan ada kalanya mereka adalah pendatang asing. Industri kayu adalah antara penyumbang eksport paling penting bagi Malaysia. Malaysia merasakan bahawa adalah tidak wajar baginya untuk memberitahu negara-negara lain bagaimana mereka sepatutnya menguruskan sumber-sumber hutan dan industri kayu mereka. Antaranya ialah dengan membuat pemeriksaan yang kerap dan melawat pelabuhan serta jeti-jeti persendirian yang terletak bersama-sama dengan pasukan Kastam Diraja Malaysia dan Penguasa Pelabuhan Malaysia. Kepulauan Solomon. adalah agak sukar bagi negara-negara pengeluar kayu tropika yang lain untuk mengikuti jejaknya. audit Sistem Pengurusan Berkualiti (Quality Management System) yang merupakan sebahagian daripada piawaian ISO 9000 juga telah diaplikasikan dalam sistem pentadbiran kayu yang rutin. sekiranya Malaysia tidak berjaya dalam usaha-usaha pensijilannya. Halatuju pengurusan sumber secara mampan adalah ibarat satu perjalanan. Sama seperti negara-negara lain. Malaysia tidak akan berkompromi dalam usaha pengurusan hutan tropikanya kerana ia boleh menjejaskan industri tersebut. Tidak ada negara-negara lain yang mengimport balak dari Indonesia berbuat demikian walaupun mereka telah memeterai perjanjian dua hala dengan negara tersebut. terutamanya dalam negara-negara yang mempunyai keluasan yang besar. Malaysia telah menetapkan pendiriannya bahawa tindakan harus diambil oleh negara terbabit jikaundangundangnya dilanggar.

Pada 2001. ‘Manifest’ tersebut ialah satu dokumen yang digunakan oleh ejen ‘forwarding’ di Malaysia untuk menyediakan borang Deklarasi Import Kastam (Custom Import Declaration–CD No. dapatlah dirumuskan bahawa perdagangan antara sempadan Malaysia dan Indonesia adalah mengikut peraturanperaturan yang telah ditetapkan. Kemboja. SARAWAK. Satu dikenali sebagai Pusat Sistem Barter (Barter Trade Centre-BTC) yang diluluskan oleh Kementerian Kewangan. NOVEMBER 2003. Ia juga telah dibentuk bagi memperbaiki mekanisma dalam pertukaran maklumat tentang perintah larangan pelanggaran undang-undang dan juga untuk menggalakkan penguatkuasaan undang-undang berkaitan perdagangan Ramin. Jawatankuasa ini telah bermesyuarat sebanyak dua kali dan telah menyiapkan satu draf Pelan Tindakan. Malaysia telah melaksanakan prosedur yang sewajarnya pada Januari 2005 untuk memperketatkan kawalan terhadap perdagangan spesis itu. di Tokyo. Sejumlah kuantiti kayu balak berkualiti rendah mungkin telah diniagakan dengan cara yang sama. Dengan ini. Penyenaraian CITES ini telah membantu mempertingkatkan ketelusan dalam perdagangan kayu Ramin. Semua pengimport dimestikan untuk menggunakan khidmat-khidmat ejen ‘forwarding’ yang berdaftar dengan kastam. kawasan itu juga ditetapkan sebagai kawasan pendaratan yang sah. manakala yang satu lagi diluluskan oleh kerajaan negeri. Indonesia NOVEMBER 2003 Mesyuarat Pakatan Hutan (Forest Partnership Meeting). 1967). Malaysia telah memulakan Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara (TriNational Task Force on Trade in Ramin) antara Malaysia. gula dan lain-lain hasil tani menggunakan sistem barter telah wujud antara keduanya sejak berkurun lama. pengawasan perlaksanaan CITES dalam menguruskan perdagangan haram dan perangkaan tindakan kerjasama untuk jangka panjang. Apabila Ramin telah disenaraikan di Apendiks II CITES pada Oktober 2004. Dagangan beras. perkongsian data. Ada dua jenis jeti yang dianggap kawasan pendaratan yang sah di sisi undang-undang. Pengawalan perdagangan untuk kayu Ramin telah menjadi isu hangat di kalangan badanbadan bukan kerajaan yang berkaitan dengan alam sekitar. sementara jeti persendirian yang mendapat kelulusan kerajaan negeri hanya boleh menguruskan produk-produk tertentu yang diluluskan oleh satu jawatankuasa kerajaan negeri. OGOS 2000 Persidangan Pembalakan Haram di Asia Timur. Malaysia juga sering mengambil bahagian dalam simposium-simposium yang bertujuan untuk mengeratkan kerjasama dua hala dan serantau dalam penguatkuasaan undang-undang perhutanan. Jawatankuasa ini bertanggungjawab dalam pengukuhan maklumat. Ramin telah disenaraikan dalam Apendiks III CITES untuk memastikan perlindungan spesis ini. Produk-produk yang di bawa masuk ke Malaysia mestilah disokong dengan ‘manifest’ yang baik dari negara asal. sekaligus mengharamkan export kayunya. Perdagangan merentas sempadan adalah tertakluk kepada dua perjanjian dua hala – Perjanjian Menyeberang Sempadan dan Perjanjian Perdagangan Sempadan. kerajaan Malaysia akan menyediakan satu kawasan berdekatan Indonesia untuk menjalankan aktiviti-aktiviti sistem barter yang mana semua produk yang diniagakan adalah tertakluk kepada prosedur kastam dan import eksport. Jepun JANUARI 2004 Mesyuarat Tidak Formal Pertama Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Jakarta. Malaysia dan Indonesia memang mempunyai sejarah hubungan dagangan yang akrab. Menurut perjanjian-perjanjian ini.1). Malaysia NOVEMBER 2005 Bengkel Penguatkuasaan Kastam dan Perhutanan di Cebu. Malaysia telah mengadakan kursus tentang kayu . sejajar dengan Pelan Tindakan yang telah dicadangkan oleh jawatankuasa khas tersebut.16 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Ramin untuk para pegawai kastam di sebuah negara jiran dalam usahanya untuk membina kapasiti penguatkuasaan. Indonesia MAC 2004 Mesyuarat Tidak Formal Kedua Jawatankuasa Kerjasama Perhutanan Malaysia-Indonesia di Kuala Lumpur. Indonesia dan Singapura. BTC dibenarkan untuk menguruskan semua jenis barangan untuk diimport atau dieksport. situasi terkini yang berlaku telah menyebabkan pedagang-pedagang bagi kayu yang diharamkan oleh Malaysia diarahkan berpatah balik dan tidak dibenarkan untuk mendarat di Malaysia. Filipina NOVEMBER 2005 KAYU BERGERGAJI RAMIN YANG DIRAMPAS OLEH SFC DI LUBOK ANTU. Mesyuarat itu telah membincangkan cara pelaksanaan yang efektif berikutan keputusan CITES menyenaraikan Ramin di Apendiks II. Dalam usaha untuk mempertingkatkan ketelusan dengan pihak-pihak berkepentingannya. Di bawah Akta Kastam. Sebagai salah satu ahli Jawatankuasa Khas Perdagangan Kayu Ramin Tiga Negara. 1967 (Border Crossing Agreement and Border Trade Agreement. Antaranya ialah: JUN 1999 Undang-undang Hutan Serantau di Phnom Penh. Malaysia telah menjadi tuan rumah kepada satu mesyuarat di kalangan pakarpakar dari ITTO pada Mei 2006. Walau bagaimanapun.

358 644 2002 SABAH RAMIN SPESIS LAIN 159 173. pengasingan. yang bermaksud diharamkan terus daripada memasuki negara. Zon Perdagangan Bebas (Free Trade Zones – FTZ) atau Zon Komersial Bebas dalam Zon Bebas (Free Commercial Zones of Free Zones) adalah kawasan-kawasan yang diwujudkan oleh kerajaan di bawah Akta Zon Perdagangan Bebas dengan tujuan untuk perdagangan entrepot dan industri pembuatan yang mengeluarkan barangan untuk eksport. pindaan berkanun telah dibuat pada Perintah Larangan Import 1998 (Akta Kastam 1967) pada Jun 2006.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 17 Perbincangan Kedua tentang MoU IndonesiaMalaysia (Kerjasama dalam Memerangi Pembalakan Haram dan Perdagangan Kayu dan Produk Kayu) di Sarawak. mahupun di FTZ (walaupun FTZ dianggap kawasan di luar Malaysia). duti eksais mahupun cukai jualan atau cukai perkhidmatan. Filipina Usaha-usaha ini melibatkan cabaran-cabaran untuk terus menjadi telus. penggabungan. pembungkusan. berkongsi maklumat. Barangan dan perkhidmatan tertentu boleh dibawa masuk atau ditawarkan di dalam zon bebas itu tanpa bayaran duti kastam. Dengan pindaan ini.554 JUMLAH 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 * Sebahagian isipadu berjumlah 193m3 adalah bersaiz LSS. manakala yang lainnya ialah bendul-bendul (baulks). perdagangan dan penjualan semula akan dilakukan.500 0 9 9 97 133. Jadual-jadual di bawah menunjukkan aktiviti-aktiviti penguatkuasaan yang telah dilaksanakan: RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA 2004-2006 KAWASAN 2004 Semenanjung Malaysia Sabah Sarawak Jumlah 49 71 12 132 JUMLAH KES 2005 40 42 6 88 2006 98 159 6 265 PECAHAN KES-KES RAMPASAN IMPORT KAYU DARI INDONESIA PADA 2006 SEMENANJUNG MALAYSIA RAMIN SPESIS LAIN Jumlah kes Kompaun (RM) Kayu balak (m3) LSS (m3) Jumlah isipadu (m3) 1 1.594 0 994 994 SARAWAK RAMIN SPESIS LAIN 6 3. . Pindaan itu juga mewajibkan kayu balak dan LSS (dari negara-negara selain Indonesia) dengan keratan rentas melebihi 60 inci persegi disertai dengan permit import yang dikeluarkan oleh Ketua Pengarah MTIB dan seorang lagi individu yang diberi kuasa olehnya.000 0 549* 549 263 311.196 3.358 2.810 1. di mana aktiviti-aktiviti seperti pemindahan kargo antara kapal. Pindaan ini juga turut melibatkan pengimportan bahagian dan bahan terbitan Ramin yang mengkehendaki Permit Import CITES serta Deklarasi Import dari Kastam. kayu balak dan LSS dari Indonesia telah dikategorikan sebagai Jadual Pertama (First Schedule). pengkelasan. Malaysia MAC 2006 Mesyuarat Kerja Kedua Jawatankuasa dan Kumpulan Penasihat Asia FLEG di Manila. Zon-zon ini adalah di bawah pengawalan khas kastam. mengukuhkan dasar-dasar kastam dan sistem menyimpan data. menyelaraskan kod-kod kastam dan mengeratkan lagi kerjasama dua hala antara Malaysia dan Indonesia.904 1. Untuk memperkukuhkan penguatkuasaan di dalam zon bebas.

satu “Kenyataan Bersama Perjanjian Pakatan Sukarela mengenai Penguatkuasaan Undang-undang Hutan. Datuk Peter Chin. .18 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL Salah satu daripada langkah-langkah utama yang diambil oleh Malaysia untuk menangani masalah-masalah sebenar dalam pembalakan haram ialah dengan penglibatan secara aktif dalam Pelan Tindakan EU-FLEGT. dengan perbincangan-perbincangan yang memfokuskan satu mekanisma bebas untuk verifikasi kayu yang sah di sisi undang-undang di bawah satu skim pelesenan. Hasil mesyuarat peringkat atasan ini. MAJLIS PERASMIAN MESYUARAT FLEGT PERTAMA PEGAWAI-PEGAWAI KANAN MALAYSIA-SURUHANJAYA EROPAH. yang mana kedua-dua pihak telah bersetuju untuk memulakan rundingan formal tentang VPA-FLEGT. MIRI. Malaysia telah mengulangi minatnya dalam memeterai VPA dengan Kesatuan Eropah. Pelan Tindakan ini bertujuan untuk menyelesaikan masalah pembalakan haram dan perdagangan yang berkaitan. Cadangan untuk mewujudkan VPA telah dibincangkan buat kali pertama di antara Kesatuan Eropah dan kerajaan Malaysia dalam satu mesyuarat pada 12 Mei 2004 di Kuala Lumpur. di Brussels. Encik Louis Michel dan Encik Stavros Dimas. Komponen utama Pelan Tindakan FLEGT ialah mewujudkan Perjanjian Pakatan Sukarela (Voluntary Partnership Agreements-VPAs) dengan negara-negara pengeluar kayu. Pentadbiran dan Perdagangan di antara Malaysia dan Komuniti Eropah ” telah dikeluarkan. 19 JANUARI 2007. Ia juga menetapkan proses dan siri-siri tindakan yang menjadi satu saluran bagi Kesatuan Eropah untuk menangani isu-isu ini. Pesuruhjaya Alam Sekitar. Pada 25 September 2006. Menteri Perusahaan Perladangan dan Komoditi telah bertemu dengan Pesuruhjaya Pembangunan Suruhanjaya Eropah. Rundingan formal yang pertama telah bermula pada Januari 2007. Malaysia adalah negara pertama yang mengadakan rundingan secara rasmi bersama Suruhanjaya Eropah. Pada mesyuarat-mesyuarat yang berikutnya.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 21 .

disamping mempromosikan produk hutan lain seperti herba dan ubatan. pengurusan dan perlindungan Kawasan-kawasan Sensitif Alam Sekitar (Environmentally Sensitive Areas–ESAs) dan penggunaan Penilaian Strategik Alam Sekitar (Strategic Environment Assessment-SEA).20 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PEN D I R IAN MALAYSIA TENTAN G ALAM SEKITAR Usaha-usaha Malaysia dalam mempromosikan pembangunan lestari telah menempatkan Malaysia pada kedudukan ke-38 daripada 146 negara-negara di seluruh dunia dalam Kajian Indeks Alam Sekitar Lestari 2005 (Environmental Sustainability Index Study 2005) oleh Universiti Yale. Majlis Perancangan Fizikal Nasional telah ditubuhkan pada 2003 dan Pelan Fizikal Nasional 20052010 telah diterima untuk mempertingkatkan perancangan penggunaan tanah berintegrasi. legeh dan kawasan tadahan air.54 bilion daripada Bajet Negara untuk melaksanakan projek-projek pemuliharaan alam sekitar. . Strategi-strategi lain turut merangkumi pengawasan. eko-pelancongan dan juga aktiviti-aktiviti bioprospek . Dalam Rancangan Malaysia Kesembilan. Pentadbiran alam sekitar di Malaysia dilaksanakan oleh kerajaannya seiring dengan prinsip Islam Hadhari yang menekankan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan pengurusan alam sekitar. Malaysia adalah penyokong aktif pengurusan hutan secara mampan dan menitikberatkan aspek pemuliharaan dan penggunaan mampan produk hutan. Pelan ini membayangkan peningkatan kapasiti dalam pengurusan sumber-sumber asli dan alam sekitar. Dalam kajian susulan pada 2006. kaedah memperbaik perancangan gunatanah dan juga penggunaan teknologi ‘hyperspectral remote sensing’. kerajaan juga berhasrat untuk menggalakkan kerjasama yang lebih erat di kalangan pihak berkepentingan dalam menangani isu-isu alam sekitar. meningkatkan usaha-usaha pemeliharaan dan menguruskan sumbersumber asli secara mampan. Malaysia telah ditempatkan pada kedudukan ke-9 daripada 133 negara atas usaha-usaha yang telah dijalankan untuk mengurangkan kesan tekanan alam sekitar terhadap kesihatan manusia dan untuk melindungi daya hidup ekosistem. Selain itu. kerajaan Malaysia telah memperuntukkan sejumlah USD0. Malaysia menggalakkan pengurusan alam sekitar yang sempurna untuk mengekalkan keseimbangan antara keperluan pembangunan dan alam sekitar dengan cara menekankan langkahlangkah pencegahan dari akar umbi dalam meringankan kesan negatif terhadap alam sekitar.

MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 .

CITES. Selain itu. penebangan dan pengurusan hutan. industri hutan Malaysia juga beroperasi mengikut piawaian ISO dan lain-lain piawaian teknikal. . Jabatanjabatan perhutanan dan agensi-agensi seperti MTC dan MTCC juga sering mengadakan rundingan dengan rakan sejawat mereka di rantau ini. JACQUE CHIRAC. peruntukan pembangunan untuk jabatan-jabatan perhutanan di tiga wilayah telah dinaikkan di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (2006- 2010). Sebagai contoh. penguatkuasaan. FAO. sistem-sistem perlesenan. Untuk membantu peningkatan prestasi yang berterusan. Dengan cara ini. Platform lain seperti perjumpaan Pegawai Kanan Perhutanan ASEAN (ASEAN Senior Officials on Forestry–ASOF) memastikan berlakunya tukar balas maklumat dan perbahasan tentang isu-isu berbangkit dan akhirnya disusuli dengan tindakan. Ini dilakukan dengan cara mengambil bahagian secara aktif dan terbuka dalam pelbagai dialog dan forum. DI SEBELAH KIRINYA.22 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL KOM ITM EN KAM I PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DI PERSIDANGAN BIODIVERSITI ANTARABANGSA DI PARIS. satu peningkatan daripada hanya RM44 juta di bawah Rancangan Malaysia Kelapan. Malaysia memperjuangkan amalan-amalan pengurusan hutan secara mampan dan menunjukkan inisiatif dalam kepimpinan pemikirannya. 24 JANUARI 2005. KERJASAMA SERANTAU DAN DUA HALA / KEPIMPINAN PEMIKIRAN Malaysia bekerjasama secara erat dengan pengeluar-pengeluar kayu tropika dan negaranegara pedagang seperti Singapura dan Indonesia dan negara-negara ASEAN yang lain. seperti yang diterajui oleh UNFF. pemeriksaan serta peningkatan prestasi yang berterusan. pengawasan. KOMITMEN TERHADAP PENTADBIRAN PENGURUSAN HUTAN SECARA MAMPAN Pengurusan hutan secara mampan ialah satu komitmen yang serius dan Malaysia telah membuktikannya melalui rekod baik yang dipegang sejak seabad yang lalu dalam peraturan dan dasar perhutanan. Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia telah diberikan peruntukan sebanyak RM90 juta. PETANDA ARAS Amalan terbaik antarabangsa sering dijadikan tanda aras dalam mengukur kedudukan Malaysia dalam amalan pengurusannya. Kumpulan Pakar ASEAN dan lainlain agensi antarabangsa. PRESIDEN PERANCIS. Sistem-sistem ini telah diwujud dan diperkukuhkan. dan telah meningkatkan kredibiliti Malaysia dalam pentadbiran warisan hutan tropikanya.

memberi penerangan secara terbuka kepada pemegang-pemegang kepentingan dan pelawat-pelawat dari seluruh dunia. KEPIMPINAN Pengurusan hutan di Malaysia ditadbir oleh Majlis Perhutanan Negara. untuk . Adalah penting untuk diperakui bahawa badan pentadbir seperti ini wujud untuk mendengar perbahasan dan pembentangan isu-isu terkini dan dilema dalam pengurusan hutan secara mampan. di bawah rangka kerja kumpulan pelbagai hala. blok-blok dagangan dan organisasi-organisasi. Tahap perbelanjaan pembangunan yang diperuntukkan kepada FRIM telah berkembang secara mantap. iaitu satu forum peringkat atasan yang dipengerusikan oleh Timbalan Perdana Menteri. PERDANA MENTERI DATUK SERI ABDULLAH AHMAD BADAWI DAN PRESIDEN INDONESIA SUSILO BAMBANG YUDHOYONO TERUS MELAKSANAKAN USAHASAMA YANG ERAT MELALUI PERBINCANGAN SECARA TERBUKA DALAM ISU-ISU YANG MELIBATKAN KEPENTINGAN BERSAMA. Malaysia akan sentiasa berada seiring dengan cabaran-cabaran pengurusan hutan secara mampan dan mengenalpasti cara dan kaedah untuk mengoptimakan sumber-sumber hutannya bagi menambah kekayaan negara. Ia juga menyedari bahawa para pekerja dalam bidang perhutanan dan kakitangan industri memerlukan latihan yang berterusan untuk meningkatkan kemahiran mereka dan juga untuk mengetahui perkembangan global dan jangkaan pemegangkepentingan. Malaysia menyokong polisi keterbukaan dan ketelusan dan sentiasa bersedia untuk berdialog dengan pemegangpemegang kepentingan yang inginkan kepastian tentang takat amalan pengurusan hutan secara mampan. Dari semasa ke semasa. serta sumber-sumber dari pelbagai sumber. PENYELIDIKAN DAN PEMBANGUNAN Penyelidikan dan pembangunan yang berterusan disertai komitmen yang kukuh daripada Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar. daripada hanya RM70 juta di bawah Rancangan Malaysia Ketujuh (1996-2000). Malaysia juga menerbitkan maklumat tentang perkembangan industri hutannya di pelbagai laman web. Pemimpin-pemimpin yang penting dan pemimpin-pemimpin industri mengambil bahagian dalam pelbagai lagi forum di Malaysia dari semasa ke semasa. peruntukan pembangunan FRIM telah ditambah dua kali ganda ke RM70 juta. SURUHANJAYA EROPAH DAN BELANDA TENTANG EU-MALAYSIA FLEGT VPA. KETERBUKAAN DAN KETELUSAN ISeiring dengan agenda nasional yang menitikberatkan pentadbiran yang baik dan berkesan. dan lebih ramai pekerja berkualiti dilatih melalui bantuan teknikal yang disalurkan melalui bantuan dua hala. MALAYSIA SENTIASA PERCAYA DALAM KERJASAMA DENGAN JIRAN-JIRANNYA UNTUK MENANGANI ISU-ISU ALAM SEKITAR. daripada RM42 juta dalam Rancangan sebelumnya. untuk membincangkan isu-isu dan memberikan perhatian terhadap keperluan pasaran. KUALA LUMPUR. 16 JUN 2005. dan didukungi oleh Institut Penyelidikan Hutan Malaysia (FRIM). TERUTAMANYA MENGENAI PERHUTANAN DAN ALAM SEKITAR. MESYUARAT DUA HALA ANTARA MALAYSIA. PEMBANGUNAN MODAL INSAN Malaysia sering mempertingkatkan tahap kualiti tenaga kerjanya. salah satu agensi yang bernaung di bawah kementerian tersebut. Melalui komitmen ini.MALAYSIAN TIMBER COUNCIL 23 mendapat hasil yang lebih baik.Di bawah Rancangan Malaysia Kesembilan (20062010). Peruntukan bajet untuk latihan bertambah setiap tahun.

cgi? ttemplate&a=312> • Toure. 2003 • Prussner. “A Life in Timber” eBridgeHome.nus.org/cgi/news/news. 15 September 1998. S. Is Forest Management Improving in the Tropics? • Balanakura. Online.com. Is Forest Management Improving in the Tropics? .com • Kunbek. “The Green Horizon” eBridgeHome.sg/apcel/dbase/malaysia/ reportma/html> FAO FDPM FMP FMU FSC FTZ GDP GIS GTZ HCVF HS ITTA ITTO JWG LSS MC&I MNS MTC Accreditation Body Business Council for Sustainable Development Malaysia Barter Trade Centre Criteria & Indicators Certification Body United Nations Convention on Biological Diversity Customs Import Declaration Form Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora Central Point of Expertise on Timber. A. Malaysia • America’s Free Trade Pacts Driving Illegal Timber Trade. N. UK District Forest Office Environmentally Sensitive Area European Union Action Plan on Forest Law Enforcement. 15 June 2006.1 CITES CPET COC DEFRA DFO ESA EU FLEGT BIBLIOGRAFI • Wells.eisinternational. <http://sunsite. A. Alan K.. L.com. Preliminary Assessment of Malaysia’s Environmental Law. <http://www.J. Malaysian Raw Wood Export Ban • Abdullah.24 MALAYSIAN TIMBER COUNCIL PENGHARGAAN Kertas ini adalah hasil himpunan maklumat daripada agensi-agensi berikut: • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia (Forestry Department Peninsular Malaysia) • Jabatan Perhutanan Sabah (Sabah Forestry Department) • Jabatan Perhutanan Sarawak (Forest Department Sarawak) • Perbadanan Perhutanan Sarawak (Sarawak Forestry Corporation) • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia (Malaysian Timber Industry Board) • Perbadanan Perusahaan Kemajuan Kayu Sarawak (Sarawak Timber Industry Development Corporation) • Majlis Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Council) • Majlis Pensijilan Kayu Kayan Malaysia (Malaysian Timber Certification Council) GLOSARI AKRONIM AB BCSDM BTC C&I CB CBD CD No. Online.com. UK Chain of Custody Department of Environment. (2006). “Sound Green Policies Build Solid Relations” eBridgeHome.edu. Country Case Study 8 Systems for Verification of Legality in the Forest Sector. “Standing Tall” eBridgeHome. Food & Rural Affairs. Malaysia: Domestic Timber Production and Timber Imports • Toure. 2003 • Kunbek. Destruction of Asian and Latin American Forests. Governance and Trade Food and Agriculture Organization of the United Nations Forestry Department Peninsular Malaysia Forest Management Plan Forest Management Unit Forest Stewardship Council Free Trade Zone Gross Domestic Product Geographic Information System German Agency for Technical Cooperation High Conservation Value Forest Harmonised Standards International Tropical Timber Agreement International Tropical Timber Organisation Joint Working Group Large Scantlings and Squares Malaysian Criteria & Indicators for Sustainable Forest Management Malaysian Nature Society Malaysian Timber Council MTCC MTIB NFC NFP NGB NLC NPP NSC NTCC PEFC PFE PRF PUSAKA Sabah FD Sarawak FC Sarawak FD SEA SFM SFMLA STIDC TREATI TTAP UNCED UNFCCC VJR VPA WWF-M Malaysian Timber Certification Council Malaysian Timber Industry Board National Forestry Council National Forestry Policy National Governing Body National Land Council National Physical Plan National Steering Committee National Timber Certification Council Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes (formerly Pan-European Forest Certification) Permanent Forest Estates Permanent Reserved Forest Perbadanan Perusahaaan Kemajuan Kayu Sarawak (the STIDC) Sabah Forestry Department Sarawak Forestry Corporation Sarawak Forest Department Strategic Environment Assessment Sustainable Forest Management Sustainable Forest Management License Agreement Standards Malaysia Department of Standards Malaysia Sarawak Timber Industry Development Corporation Trans-Regional EU-ASEAN Trade Initiative EU Timber Trade Action Plan United Nat Conference on Environment and Development United Nations Framework Convention on Climate Change Virgin Jungle Reserve Voluntary Partnership Agreement World Wide Fund for Nature. M. M. 2004 • ITTO (2005) Status of Tropical Forest Management 2005 • Tan.

.

com. DUBAI UNITED ARAB EMIRATES EMAIL mtcdubai@emirates.O.CHINA EMAIL mtcchina@online.co.sh.com. JALAN PUDU ULU. OLD QUEEN STREET LONDON.cn TEL +86 21 6219 7208 FAX +86 21 6275 4060 DUBAI SUITE 104. SW1H9HP UNITED KINGDOM EMAIL council@mtc.my TEL +60 3 9281 1999 FAX +60 3 9282 8999 LONDON 24.my .net. CHERAS 56100 KUALA LUMPUR MALAYSIA EMAIL council@mtc.BOX 62476.8.mtc.uk TEL +44 207 222 8188 FAX +44 207 222 8884 SHANGHAI 8C. JINMING BUILDING NO. MENARA PGRM NO.8.HEAD OFFICE 18TH FLOOR. 1ST FLOOR AL MOOSA TOWER II P.ae TEL +971 4 3326 998 FAX +971 4 3326 889 WEBSITE www.R. SOUTH ZUNYI ROAD CHANGNING DISTRICT 200336 SHANGHAI P.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->