Soalan: 5.1 1. Antara trait berikut, yang manakah tidak digunakan oleh Mendel dalam kajian pewarisan monohibrid?

A Warna bunga B Warna lenggai C Warna biji D Warna daun 2. Jika P mewakili alel untuk bunga ungu dan p mewakili alel untuk bunga putih, maka pokok bunga P, mempunyai A bunga ungu B bunga putih C bunga putih keunguan D bunga ungu keputihan 3. 5.2 1. 2. 3. Gen daripada satu spesies dipindahkan ke DNA suatu spesies yang lain menggunakan teknik P. Apakah P? A Kejuruteraan sel stem B Kejuruteraan genetik C Kultur tisu D Cap jari DNA