SENI DAN MANIFESTASI BUDAYA

Di sediakan oleh:

Fahrul Irfan Ishak
Pensyarah Pengajian Islam UNIKL-MITEC (al_hakeems@yahoo.com)
1

Pengertian
• Bahasa : Halus, nipis, unik, enak didengar, karya daripada insan berbakat.

• Kesenian : Prihal seni yang berkaitan dengan seni dan keindahan. • Inggeris : art ; membawa maksud kecekapan dan kebolehan. Karya yang memberi kesenangan estetika. • Arab : al-fann
• Seni Islam : Ciptaan bentuk yang mengandungi nilai estetika yang berpadu dengan nilai etik Islam.
2

HUKUM KESENIAN :
1. HARUS : HUKUM ASAL. 2. WAJIB: BERDAKWAH, SERUAN JIHAD. 3. HARAM : MELALAIKAN DAN MENGASYIKKAN, LIRIK YANG MENYEKUTUKAN ALLAH, MENGHINA ISLAM, PERCAMPURAN ANTARA HALAL & HARAM, PENDEDAHAN AURAT, PERGAULAN BEBAS DLL.
3

Konsep Kesenian Dalam Islam
Kebudayaan dan kesenian berkonsepkan TAUHID. Seni Islam dibentuk untuk melahirkan seseorang yang beradab dan baik. Konsep seni Islam dan pembawanya harus menjurus ke arah konsep tauhid dan pengabdian kepada ALLAH S.W.T. Seni haruslah bermotifkan dengan perkara-perkara ma’aruf (kebaikan) halal dan berakhlak.

4

Prinsip-prinsip Kesenian Islam
1. Tidak meninggalkan nilai-nilai kemanusian dan nilai-nilai persekitaran dan sejagat. 2. Mementingkan persoalan akhlak dan moral. 3. Kesenian Islam mendorong ke arah ketaqwaan. 4. Seni harus di bawah lingkungan dan peraturan Wahyu. 5. Kesenian Islam menghubungkan manusia dengan tumbuhan, alam sekitar, sesama manusia dan juga makhluk.
5

Fungsi Kesenian Islam
1.
2. 3. 4. 5. 6.

Menyedari perkaitan dengan alam ketuhanan dan rohani atau dengan alam fizikal. Menanam rasa khushu’ dan ketenangan jiwa manusia. Menanam sikap bertakwa dan beriman. Meningkatkan daya intelek. Sumber rezeki. Wasilah dakwah.

6

Bidang Kesenian Islam

1. Khat
Kepentingan Seni Khat :- Dapat menulis ayat-ayat Al-Quran dengan baik dan memudahkan mereka mempelajari dan menghafalnya. - Kunci sumber rezeki.
7

Kesenian Khat
Khatnya mengandungi 8 model utama :Khat Kufi Khat Thuluth Khat Nasakh Khat Farisi Khat Riq’ah Khat Diwani Khat Diwani jali Khat Raihani

8

Khat thuluth
Khat Nasakh Khat Diwani

Khat Diwani Jali

Khat Parsi Khat Riq’ah

http://www.ahnafkhat.com/index.htm 9

10

Hospital Divrigi Published: January 8, 2007 Dibina oleh Puteri Turan di Divrigi yang terletak di tenggara Sivas pada tahun 1228. Hubungan di antara hospital dan masjid ditemui oleh koresponden Eropah 200 tahun selepas pembinaan masjid ini iaitu perhubungan di antara rumah sakit dan rumah ibadah. Hospital Nur al-Din Published: January 8, 2007 Hospital tertua yang masih wujud dan terletak di Damascus ini dibina oleh Putera Turki, Nur al-Din Ibn Zanji pada tahun 1154. Beberapa ahli fizik terkemuka pada zaman tersebut bertugas di sini. Namun hari ini bangunan ini digunakan sebagai Muzium.
Model Kolej Mustansiriya, Baghdad Published: January 7, 2007 Model kolej ini melambangkan ketinggian sains reka bentuk arkitek Islam dan dibina lengkap dengan enam fakulti pada tahun 1227 oleh Abbasid Caliph al-Mustansir billah.

11

Bidang Kesenian Islam
2. Seni Bina. Cth : 1 3. Seni Kaligrafi. Cth: 1 4. Seni taman.Cth: 1 5. Seni Tekstil.Cth: 1 6. Seni lagu. Cth: 1 2 3 7. Seni persuratan. 9. Seni pertahanan diri. 10.Seni masakan. Cth : 1 2 3 4 11.Seni Lukis/foto Cth: 1 2 3 12.Seni Ternakan. Cth : 1
12

Kesimpulan
Seni tidaklah bermatlamatkan hiburan sematamata , Islam menggariskan kesenian sesuai mengikut naluri dan fitrah semulajadi manusia. Sekiranya betul pembawaannya ia dikira ibadah. Seni juga boleh meningkatkan daya intelek dan sumber rezeki. Alangkah ruginya manusia Muslim yang tidak tahu bagaimana membawa kecenderungan fitrah seni ke arah ketaqwaan kepada ALLAH
S.W.T.

13

LATIHAN 7
KESENIAN ISLAM 1. 2. Apakah yang dimaksudkan dengan seni Islam. Dalam keadaan bagaimanakah hukum seni lukis boleh menjadi HARAM. Jelaskan dengan contoh. Senaraikan EMPAT prinsip kesenian dalam Islam. Jelaskan dengan ringkas EMPAT matlamat seni Islam. Menurut Mufti Negeri Perak, hukum penganjuran Sure Heboh adalah haram. Huraikan kenapa ia dihukumkan haram? Bagaimanakah cara untuk memurnikan seni suara di Malaysia?

3. 4. 5.
6.

14