PENGENALAN Sejak akhir-akhir ini, gejala sosial di kalangan remaja semakin meningkat dan membimbangkan banyak pihak

. Hal ini banyak dilaporkan oleh pihak media massa seperti akhbar, radio dan televisyen. Hal ini amat merunsingkan bukan sahaja ibu bapa, malah pemimpin dan masyarakat. Kejadian yang dilaporkan seperti kes rogol, ragut, penyalahgunaan dadah, lari dari rumah, lumba motor secara haram, berpeleseran di pusat membeli belah, buli dan memukul sera membunuh ibu bapa yang semakin berleluasa. Satu kajiaan yang dijalankan oleh dijalankan oleh Polis Bukit Aman pada tahun 1992/1993 menyatakan bahawa kebanyakkan remaja lari dari rumah berusia 14 sehingga 18 tahun. Akhbar Berita Harian, 23 September 2010, melaporkan bahawa tiga orang remaja perempuan berusia 14 tahun termasuk kembar telah menghilangkan diri sejak hari kedua Aidilfitri telah ditemui di Georgetown. Ketiga-tiga pelajar ini ditemui dalam keadaan selamat dengan dua orang remaja lelaki yang dipercayai teman lelaki mereka. Selain itu, pelajar perempuan ini mendakwa telah melakukan seks dengan teman lelakinya. Hal ini menunjukkan bahawa masa remaja adalah masa yang sangat kompleks. Pada peringkat ini, remaja akan mengalami pelbagai cabaran, rintangan, perasaan ingin mencuba serta konflik. Keratan akhbar menunjukkan bahawa remaja perempuan yang menghilang diri daripada keluarganya adalah salah satu contoh remaja mengalami konflik. Contoh itu boleh dirujuk kepada konflik remaja dengan ibu bapa. Selain itu, perasaan ingin memcuba membuatkan pelajar perempuan itu melakukan seks. Hal ini menujukkan bahawa zaman remaja perlu digunakan dengan sebaik-baiknya.

DEFINISI 1.1 REMAJA Zaman remaja merupakan satu zaman peralihan sementara daripada zaman kanak-kanak sehingga zaman dewasa yang bermula apabila seseorang itu baligh sehingga permulaan zaman dewasa. Menurut Granville Stanley Hall,(1844-1924) mentakrifkan remaja ialah tempoh masa daripada umur 12 tahun hingga 23 tahun dan dan zaman ini dipenuhi dengan gelora dan tekanan kerana pemikiran, perasaan dan tindakan remaja sentiasa berdolak-dalik di antara keangkuhan dan kerendahan hati, kebaikan dan godaan serta kegembiraan dan kesedihan. Ia merupakan tugas perkembangan remaja ialah satu persediaan yang perlu untuk seseorang kanak-kanak menjadi orang dewasa yang berperwatakan sihat dan dinamik. Menurut Marshall dan Turner, (1974), Logan, (1980), Noor Adiah Mohd Nor, (Satu Kajian Kes Tentang Masalah Remaja Sekolah dan Kaitannya Dengan Pencapaian Akademik1998) mendefinisikan remaja selalu dihubungkaitkan dengan akil baligh, iaitu sudah cukup umur bagi berkhawin apabila timbul rasa cinta. Menurut Kathleen dan Joseph, (1989), mendefinisikan masa remaja adalah satu tempoh penangguhan psikososial, iaitu satu tempoh peralihan yang panjang di peringkat kanak-kanak kepada dewasa. Zaman remaja bermaksud zaman peralihan dari peringkat kanak-kanak ke peringkat bebas iaitu dewasa. Pada peringkat ini, remaja sentiasa dicabar oleh peraturanperaturan agama, sosial, dan pembangunan. Seandainya remaja tidak dapat mengawasi tugastugas perkembangan yang dilaluinya, remaja tersebut akan menghadapi tekanan dan konflik. Menurut Mohammad Nazaar Mohamed,(Pengantar Psikologi-Satu Pengenalan Asas Kepada Jiwa dan Tingkahlaku Manusia (1990), menyatakan bahawa zaman remaja adalah zaman peralihan sementara yang dilalui oleh setiap individu daripada zaman kanak-kanak kepada zaman dewasa. Ia adalah peringkat yang bermula akil baligh sehinggalah seseorang itu mencapai umur dewasa ataupun apabila seseorang mampu mengambil tanggungjawab orang dewasa seperti berkhawin, bekerja, atau menyertai apa-apa fungsi seseorang dewasa. Menurut Newman dan Newman (1991), mendefinisikan remaja bahawa bukan lagi kanak-kanak tetapi pada masa yang sama bukan pula dewasa. Menurutnya lagi, remaja ialah mereka yang sedang mengalami proses pemantapan fizikal, intelek, rohani, dan emosi. Umur mereka adalah 11 sehingga 22 tahun.

Menurut Dr Noraini Ahmad di dalam Kuanseling Remaja (1995), menyatakan masa remaja itu bermulanya ditentukan oleh faktor biologi dan akhirnya ditentukan oleh budaya masyarakat setempat. Perkembangan fizikal remaja boleh dibahagi kepada dua peringkat iaitu masa awal remaja adalah umur di antara 13 sehingga 18 tahun dan akhir remaja adalah berumur 18 sehingga 24 tahun. Dengan itu, remaja akan berkemungkinan bertindak baik pada satu ketika yang lain dan juga mungkin hendak bersendirian serta beberapa ketika hendakkan kepada kawan-kawannya balik. Menurut Santrock, John W, Adolescence 2001, pandangan tentang Strom and Stress adalah konsep yang diketengahkan oleh Hall yang mengatakan zaman remaja adalah zaman kacau-bilau yang penuh dengan konflik dan keadaan hati yang boleh berubah secara tiba-tiba sahaja. Menurut Abd Majid dan Rahill Mahyuddin, remaja merupakan satu zaman yang bermula dari baligh dan berakhir apabila seseorang itu menjadi dewasa. Pelbagai pancaroba yang berlaku di zaman remaja ini. Menurut Boon Pong Ying dan Ragbir Kaur pula, peringkat remaja adalah bermula dari umur 12-18 tahun. Pada peringkat ini kanak-kanak akan mencapai tahap kematangan akil baligh dan menyedari tentang perubahan bentuk badan mereka. Mereka akan menerima perubahan fizikal mereka dan menggunakannya dengan cara yang paling berkesan. 1.2 KONFLIK Menurut Kamus Dewan Edisi Empat mendefinisikan konflik ialah perselisihan atau pertentangan antara individu dengan individu lain dari segi idea, kepentingan dan lain-lain. Contohnya, pemimpin memberi amaran kepada orang-oprang yang hendak menimbulkan konflik antara kaum di dalam negerinya. Menurut Wikipedia, secara sosiologis, konflik merujuk kepada suatu proses sosial antara dua orang atau lebih seperti kelompok iaitu di mana salah satu pihak berusaha menyikirkan pihak lain dengan menghancurkan atau membuatnya tidak berdaya. Konflik juga di latar belakangi oleh perbezaan cirri-ciri yang dibawa oleh individu dalam satu interaksi. Contoh perbezaaanperbezaan tersebut seperti kepandaian, pengetahuan, adat istiadat dan keyakinan. Oleh itu, dapat disimpulkan bahawa konflik merupakan situasi yang terjadi apabila ada perbezaan pendapat antara dua pihak. Kedua-dua pihak menentang pendapat antara satu sama lain walaupun kadangkadang mempunyai tujuan yang sama.

1.3 KONFLIK REMAJA Waktu remaja adalah waktu yang amat kompleks. Pelbagai jenis masalah seperti perubahan pada diri, perubahan mental, perubahan tingkah laku, percubaan-percubaan dalam hidup dan pelbagai bentuk rintangan lagi berlaku pada zaman remaja ini. Oleh itu,masa remaja dikatakan zaman yang menimbulkan pelbagai konflik yang menyebabkan tekanan jiwa kepada individu. Hal ini kerana seseorang remaja gemar mencuba sesuatu yang kadang-kala bertentangan dengan norma sosial masyarakat. Contohnya pengambilan dadah, seks bebas dan sebagainya. Satu fenomena yang sering kedengaran kini ialah pertelingkahan di antara remaja dan ibu-bapanya. Perkara ini berlaku akibat tidak ada komunikasi kerana adanya jurang generasi. Hal ini menyebabkan berlakunya kes-kes remaja lari dari rumah dan ia menjadi satu fenomena yang menjadi fokus permasalahan remaja masa kini. Konflik ini dikenali sebagai konfik remaja dengan ibu bapa. Dari aspek psikologi, zaman remaja merupakan tahap krisis identiti seseorang lawan kekeliruan akan peranannya. Proses pembentukan identiti merupakan perkembangan psikososil yang paling terpenting dan berlaku sewaktu individu dalam tahap remaja. Jika remaja gagal mencapai atau mencari idintitinya maka melambatkan proses mencapai kedewasaan daripada aspek psikologikal. Kesannya remaja mungkin akan menunjukkan tingkahlaku kebudakbudakan, terburu-buru hasil daripada kekeliruan idintiti yang wujud dalam diri mereka. Lantaran itu remaja madah terpengaruh dengan persekitaran dan objek yang dipertontonkan kerana mereka dalam proses mencari identiti. Ahli-ahli psikologi berpendapat bahawa konflik berlaku dalam diri remaja sekiranya sesuatu keinginan yang ada dalam diri remaja itu tidak selari dengan nilai-nilai yang dipegang oleh remaja tersebut. Contohnya, seorang remaja perempuan yang selama ini dilarang bergaul bebas dengan lelaki oleh ibu bapanya akan merasa serba salah jika ada teman yang ingin mengajaknya keluar. Konflik terbentuk seperti konflik remaja denaga ibu bapanya. Konflik di antara remaja dan ibu bapa wujud dalam bentuk konflik peribadi, sosial, aktiviti di rumah atau di sekolah, disiplin dan sebagainya. Dalam membincangkan konflik remaja dengan ibu bapa ini, sering bertindan lapis dengan istilah jurang generasi (generation gap). Sebenarnya istilah ini merujuk kepada konflik remaja dengan ibu bapa kerana ibu bapa sebagai generasi yang lebih tua seolaholah tidak dapat menerima kenyataan bahawa generasi muda merupakan golongan yang akan

memasuki tahap dewasa. Akibat penolakan hakikat yang sebenarnya maka timbulah jurang generasi atau konflik antara remaja dengan ibu bapa. Antara konflik remaja dengan ibu bapa ialah konflik kasih sayang, konflik kebebasan, konflik own rights dan other right, dan konflik. Mengikut Papalia dan Olds, 1992, menyatakan bahawa nilai-nilai yang dibawa oleh remaja pada hakikatnya tidak jauh berbeza dengan nilai-nilai yang dipegang oleh ibu bapa mereka. 2. JENIS-JENIS KONFLIK Tekanan yang dihadapi oleh remaja mempengaruhi psikologikal dan menyebabkan mereka mudah terpengaruh dengan aktiviti yang tidak sihat, lantas menimbulkan rasa konflik apabila ada keinginan individu tidak dapat dipenuhi. Konflik, dalam erti kata yang mudah dimaksudkan sebagai perbezaan pendapat antara dua atau lebih pihak yang membawa kepada percanggahan. Seperti mana kenyataan Taquiri dalam Newstrom dan Davis (1977), menyatakan konflik merupakan warisan kehidupan sosial yang boleh berlaku dalam pelbagai keadaan akibat daripada berbangkitnya keadaan ketidaksetujuan, kontroversi dan pertentangan di antara dua atau lebih pihak secara berterusan. Konflik boleh wujud di dalam diri sendiri yang lebih dikenali sebagai konflik kendiri atau konflik intrapersonal atau konflik dalaman. Konflik juga akan hadir apabila wujudnya permasalahan apabila seseorang individu itu berinteraksi dengan orang lain dan ini dikenali sebagai konflik interpersonal. Secara jelasnya di sini, kehadiran konflik ini bermula dari konflik dalaman atau intrapersonal terlebih dahulu, sebelum melibatkan interaksi dengan individu lain yang dipanggil konflik interpersonal. Kemuncaknya dari konflik ini, maka ianya turut akan melibatkan kelompok individu atau kumpulan yang lebih besar dan ini dipanggil konflik antara kumpulan. Berdasarkan hujah ini, seperti mana Newstorm dan Davis (1997), menyatakan konflik boleh dibahagikan kepada tiga tahap iaitu konflik intrapersonal iaitu dalaman kendiri, konflik interpersonal dan konflik antara kumpulan. 2.1 KONFLIK INTRAPERSONAL Konflik kendiri wujud apabila seseorang itu berasa tidak selesa dengan diri sendiri atau wujudnya pertentangan dalam diri. Ini mungkin hadir apabila individu tersebut mempersoalkan sesuatu kelakuan atau tindakannya. Sebagai contoh, seorang remaja, mempunyai dua keinginan

dalam satu masa iaitu samada mahu membeli telefon bimbit atau pun membeli komputer riba. Keadaan ini menyebabkan remaja tersebut berada dalam keadaan dilema dan menjelaskan kepada kita bahawa remaja tersebut mengalami konflik kendiri atau konflik intrapersonal. Mengikut Kurt Lewin, secara amnya terdapat tiga jenis konflik seperti ini yang dipanggil konflik mendekat-mendekat, konflik menghindar-menghindar dan konflik mendekat-

menghindar. A) KONFLIK MENDEKAT-MENDEKAT Konflik ini dirujuk apabila seseorang remaja itu mempunyai dua matlamat dalam satu masa tetapi individu tersebut hanya boleh memilih satu sahaja dari dua matlamat tersebut. Sebagai contoh, remaja A ditawarkan peluang kerjaya oleh dua syarikat berbeza dan kedua-dua kerjaya tersebut memang memenuhi kehendaknya. Tempoh memilih inilah yang disebut sebagai konflik mendekat-mendekat. B) KONFLIK MENGHINDAR-MENGHINDAR Konflik jenis ini wujud apabila dua atau lebih pilihan yang diberi bukan pilihan yang dikehendaki atau digemari oleh seseorang individu itu. Walaubagaimanapun, individu tersebut perlu memilih satu daripadanya dan keadaan ini disebut sebagai konflik menghindarmenghindar. C) KONFLIK MENDEKAT-MENGHINDAR Ini ialah satu konflik di mana situasi seseorang itu mempunyai keinginan terhadap sesuatu tetapi dalam masa yang sama, individu tersebut ingin menghindari keinginan itu jika berjaya memperolehinya. Sebagai contoh, seseorang remaja itu ingin memiliki permainan video PSP tetapi dalam masa yang sama, dia tidak mahu bermain permainan tersebut kerana khuatir permainan tersebut boleh melekakan dan mengabaikan pelajarannya. 2.2 KONFLIK INTERPERSONAL Konflik ini wujud apabila keinginan atau kehendak individu tidak dapat dipenuhi kerana mempunyai tentangan oleh pihak lain. Kinflik ini juga boleh tercetus akibat ketegangan di antara individu dengan pihak lain. Ketegangan dan perasaan tidak berpuas hati dan menegakkan pendirian masing-masing inilah yang dikenali sebagai konflik interpersonal.

2.3 KATEGORI KONFLIK INTERPERSONAL Menurut Azizi Yahya (2003) menyatakan bahawa konflik interpersonal terbahagi kepada tiga kategori yang dikenali sebagai konflik pseudo, konflik mudah dan konflik ego. A) KONFLIK PSEUDO Konflik ini terjadi berpunca dari masalah komunikasi di antara individu yang sering kali disalah tafsirkan. Ini terjadi kerana kedua-dua belah pihak tidak memahami atau menyalah tafsirkan sesuatu mesej atau maklumat yang disampaikan menyebabkan komunikasi tersebut gagal dan tidak mencapai matlamat. Contohnya apabila seseorang remaja itu gagal menyampaikan maklumat atau menjelaskan sesuatu idea kepada pihak lain tanpa dimengertikan dengan sejelasnya akan menimbulkan konflik pseudo. B) KONFLIK MUDAH Konflik ini wujud apabila seseorang remaja itu ingin menguasai pihak yang lain sewaktu berinteraksi. Individu-individu dapat memahami maksud yang disampaikan tetapi tidak bersetuju dengan tindakan yang diambil bagi mencapai matlamat tersebut. Sebagai contoh, apabila remaja A dan remaja B bersetuju untuk membeli permainan video tetapi remaja A lebih cenderung untuk membeli permainan video Playstation kerana harganya lebih murah berbanding remaja B yang mahu membeli permainan video X BOX. C) KONFLIK EGO Konflik ini terbentuk dalam situasi yang tegang dan agak panas di mana individu yang berinteraksi masing-masing mempertahankan ego dan emosi masing-masing. Hal ini kerana masing-masing tidak mahu mengalah dan tidak mahu berkompromi semasa mempertahankan pendapat masing-masing. Situasi ini akhirnya akan menyebabkan fokus kepada kehendak itu hilang dan berubah menjadi ke arah hal peribadi. Sebagai contoh, kebiasaanya konflik ini berlaku di antara remaja dengan orang tuanya. Konflik ini sebenarnya sangat meberi kesan kepada perhubungan kedua belah pihak dan dikhuatiri jika ada di antara individu tersebut melakukan perkara atau perbuatan yang di luar batasan.

2.4 KONFLIK DI ANTARA KUMPULAN Konflik antara kumpulan membawa maksud pertentangan di antara individu dalam sesebuah kumpulan atau dari sesebuah kumpulan dengan kumpulan yang lain. Pertentangan ini berlaku kerana wujudnya sikap lebih bersaing, individualistik, tidak berkongsi matlamat yang sama serta kurangnya komunikasi dalam kumpulan. 2.5 BENTUK-BENTUK KONFLIK DI KALANGAN REMAJA Umumnya kita mengetahui bahawa zaman remaja ialah tahap di mana krisis identiti melawan kekeliruan peranan. Ahli-ahli psikologi sependapat bahawa konflik berlaku dalam diri remaja sekiranya sesuatu keinginan yang ada dalam diri remaja itu tidak selari dengan nilai-nilai yang dipegang oleh remaja tersebut. Kebiasaanya, remaja mengahadapi dua faktor konflik yang agak berbahaya jika tidak dikawal, khususnya berdasarkan persekitaran mereka. Faktor konflik itu ialah melibatkan konflik dalam keluarga dan juga konflik antara rakan sebaya. Jika remaja tidak dapat mengawal keadaan atau sesuatu situasi, dikhuatiri remaja tersebut akan lebih menjerumuskan diri untuk melakukan aktiviti yang tidak sihat dan bermoral. 2.6 KONFLIK DALAM KELUARGA Menurut kajian psikologi anak-anak menjadikan ibu bapa mereka sebagai model atau objek ikutan, mereka akan meniru apa yang dilihatnya. Salah satu faktor yang dikaitkan dengan keruntuhan akhlak remaja adalah penglibatan dalam jenayah. Remaja yang terlibat dalam jenayah bukan sahaja datang daripada keluarga yang miskin tetapi juga keluarga berada, malah segelintir daripada mereka berasal daripada keluarga yang mempunyai latar belakang yang baik. Justeru, bolehlah dikatakan bahawa punca-punca keruntuhan akhlak yang utama adalah kemerosotan dari segi asuhan, didikan, bimbingan serta kawalan oleh ibu bapa atau penjaga. Selain itu, tekanan hidup, sikap mengejar kemewahan serta penglibatan dalam aktiviti sosial lain menyebabkan ibu bapa dan anak kurang mempunyai masa atau kesempatan untuk bercakap, berbincang, berdamping antara satu sama lain. Malahan ada ibu bapa yang jarang bersua muka dengan anak-anaknya. Keadaan ini menyebabkan remaja membawa cara hidup sendiri tanpa panduan dan pengawasan ibu bapa. Keluarga yang terlalu mewah cara hidupnya juga menyebabkan keruntuhan disiplin remaja. Sebagai contoh, ibu bapa yang terlalu

memanjakan anak-anak kerap memberikan wang saku yang terlalu banyak. Perbuatan ini menyebabkan mereka mudah dipengaruhi oleh remaja lain yang bersuka-suka. Kesan pergaulan bebas dan terpengaruh dengan rakan-rakan sebaya yang rosak akhlak akan memburukkan lagi keadaan. Sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang kelakukan dan pergaulan anak remaja juga mendorong kepada terbentuknya kerosakkan akhlak. Remaja yang terlalu awal terdedah kepada alam masyarakat yang mempunyai sikap yang kompleks tanpa bimbingan mencukupi daripada ibu bapa juga merupakan salah satu faktor keruntuhan akhlak. Punca-punca lain yang turut dikenalpasti menyebabkan keruntuhan akhlak yang berkaitan dengan hubungan kekeluargaan ialah masalah rumah tangga yang tidak teratur, perpisahan ibu bapa, pertengkaran yang kerap berlaku dalam keluarga, keadaan sosio-ekonomi yang sempit, suasana rumah tangga yang tidak harmonis dan tenteram serta tidak keupayaan pihak penjaga mengawasi pendidikan anak-anaknya boleh juga membawa kepada kancah keruntuhan moral. Justeru, sebagai ibu bapa dan anggota masyarakat yang bertanggungjawab, kita seharusnya menjalankan kewajipan dengan merancang aktiviti, mengenal pasti masalah anak, memberi nasihat, pedoman, memberikan kemudahan-kemudahan serta mengawal selia anak sepanjang masa. 2.7 KONFLIK DI ANTARA RAKAN SEBAYA Pada peringkat ini, remaja amat mudah terdorong dan terpengaruh dengan rakan sebaya mereka untuk melakukan sesuatu. Hal ini kerana, rakan sebaya ialah kumpulan yang paling rapat dengan mereka selain ahl keluarga. Penglibatan rakan sebaya boleh mencetuskan konflik dalaman dan luaran melalui beberapa permasalahan yang timbul khususnya melalui pergaulan. Masalah komunikasi di kalangan rakan sebaya dilihat sebagai faktor utama dalam mewujudkan konflik terhadap remaja. Kurangnya komunikasi yang lengkap dan dapat difahami menyebabkan remaja mempunyai persepsi yang buruk dalam diri terhadap rakan dan menganggap rakannya sengaja melakukan sesuatu yang menyusahkan dirinya. Permasalahan seperti wujudnya perbezaan budaya, bahasa dan agama juga turut mendorong remaja tersepit dengan gelombang konflik di kalangan rakan sebaya. Kurangnya kefahaman terhadap budaya dan agama kaum lain mewujudkan perbezaan dan kepentingan sendiri sehingga menyentuh perkara-perkara yang sensitif bagi sesetengah pihak. Perbezaan latar

belakang dan budaya ini menyebabkan sesuatu gurauan itu disalah anggap dan dianggap serius sehingga boleh mewujudkan syak wasangka, perbalahan serta perkelahian. Ada juga remaja yang meletakkan harapan yang tinggi atau terlalu bergantung kepada rakannya sendiri. Sikap meletakkan harapan yang tinggi ini menyebabkan individu remaja tersebut beranggapan bahawa rakannya sentiasa akan dapat membantunya walhal adakalanya harapan tersebut tidak mungkin dapat dipenuhi oleh rakannya sendiri. Ini menyebabkan sikap terlalu bergantung harap kepada bantuan rakan dan seandainya ianya tidak dapat membantu remaja tersebut, maka akan menimbulkan konflik dan ketegangan. Sikap cemburu di kalangan rakan sebaya juga merupakan asas bagi pembentukan konflik remaja. Sebagai contoh, remaja akan mudah cemburu apabila ada rakannya yang lebih pandai, lebih bergaya, atau lebih disenangi oleh orang lain berbandingnya. Ini menimbulkan perasaan benci dan ingin mengalahkan rakan yang dianggap lawannya. Bagaimanapun, perasaan negatif tersebut sebenarnya berasal dari rasa rendah diri remaja itu sendiri. Berkemungkinan juga, konflik yang lahir ini mungkin meransang melahirkan konflik yang positif atau konflik negatif. Kesimpulannya, untuk melahirkan generasi remaja yang berakhlak mulia memerlukan kepada penglibatan yang serius dari semua pihak. Tanpa kerjasama dari setiap pihak yang terlibat akan membantutkan usaha untuk mendisiplin remaja. Kita juga turut bimbang masa hadapan para remaja kini lebih-lebih lagi pada era globalisasi yang tiada lagi batas sempadan komunikasi yang menjanjikan sesuatu yang kita sendiri tidak pasti. 3. BAGAIMANA KONFLIK BOLEH BERLAKU? Menurut Hall (1904), remaja adalah masa yang penuh dengan kekeliruan, kesedihan dan konflik. Oleh itu, adalah penting bagi orang dewasa khususnya ibu bapa, pendidik dan ahli masyarakat untuk mengikuti perkembangan remaja. Mereka wajar membantu remaja agar mengelakkan diri dari terjebak dengan kegiatan yang negatif. Pelajar-pelajar remaja akan mudah terpengaruh dan suka mengabaikan pelajaran jika tidak dikawal atau kurang perhatian. Akhirnya ini akan menghasilkan remaja yang tidak produktif seperti melepak, mencuri, ponteng sekolah dan terlibat dengan pelbagai gejala sosial. Daripada pernyataan di atas, konflik tersebut sebenarnya wujud akibat daripada kekeliruan dalam diri remaja tersebut, akibat daripada persekitaran yang sering dihadapi mereka dalam kehidupan seharian. Keadaan tersebut juga membuatkan sifat kekeliruan tersebut menjadi satu kuasa kepada mereka untuk menguasai diri

bagi membuat sebarang keputusan yang dilihat sebagai satu aset yang memberikan inspirasi kepada mereka untuk memilih jalan yang menjerumus kea rah nilai positif ataupun negatif. Masalah-masalah konflik yang dihadapi oleh remaja pada kebiasaannya adalah kesan kesinambungan daripada masalah yang timbul semasa kanak-kanak (Block, et al., 1988; Caspi et al., 1995; Fergusson, et al, 1996; Fergusson, et al., 1996a; Moffitt, 1993). Menurut Mahmood Nazar Muhammad (1993), tingkah laku devian di kalangan remaja juga disebabkan oleh konflik dan tekanan psikologikal. Remaja-remaja yang terlibat dengan melakukan tingkah laku devian dan delinkuen ini juga mengalami konflik dalam keluarga mereka sendiri. Mereka gagal melihat keluarga adalah satu persekitaran yang sihat dan boleh memberikan kebahagiaan serta rasa seronok kepada mereka. Kekurangan komunikasi yang berkesan dan kasih sayang dalam

keluarga turut memainkan peranan dalam pembentukan personaliti devian remaja. Sigurdsson (1996) dan Sokol-Katz (1997) menekankan bahawa perkembangan personality negatif dan tingkah laku devian adalah hasil daripada kegagalan dalam ikatan kekeluargaan. Ibu bapa juga didapati banyak menyumbang kepada masalah tingkah laku anak-anak, iaitu gagal menunjukkan tingkah laku yang baik di hadapan anak-anak mereka, di samping mengabaikan ajaran agama. 3.1 KESAN-KESAN KONFLIK 3.2 REMAJA Tingkah laku dalam kekeliruan konflik boleh ditunjukkan dalam pelbagai bentuk dan cara tanpa mengira usia atau jantina dalam kalangan remaja. Di dalam kajian ini, konflik akan membawa kesan kepada tingkah laku devian dinyatakan sebagai tingkah laku yang dianggap berlawanan dengan norma-norma dan tidak bermoral serta tidak dapat diterima yang dilakukan oleh pelajar-pelajar remaja. Pelbagai tingkah laku negatif yang dianggap menyimpang dan tidak dapat diterima oleh masyarakat adalah dianggap sebagai tingkah laku devian, iaitu seperti dalam bentuk yang sekecil-kecilnya seperti ponteng sekolah, melawan guru dan sebagainya hinggalah kepada salah laku yang lebih serius seperti pergaulan bebas antara lelaki dan perempuan yang akhirnya akan mewujudkan pelbagai gejala sosial seperti bersekedudukan, lari dari rumah, pelacuran bawah umur dan akhirnya membawa kepada perlakuan pengguguran dan pembuangan bayi. Banyak lagi contoh-contoh lain yang boleh dianggap sebagai tingkah laku devian, antaranya seperti kes pecah rumah, penyalahgunaan dadah, mencuri, meminum minuman keras, menyerang fizikal, vandalisme dan sebagainya (Regoli & Hewitt, 1991).

Fenomena ini mungkin berlaku disebabkan pelajar yang terlibat ingin meluahkan perasaan tidak puas hati, ingin membalas dendam dan sebagainya. Menurut statistik Laporan Disiplin 2001, Unit Hal Ehwal Pelajar, Kementerian Pelajaran Malaysia, antara tingkah laku jenayah di kalangan pelajar ialah seperti berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas, memeras ugut, membuli, kongsi gelap, penyalah gunaan dadah, membawa senjata berbahaya, mencabul kehormatan, mengancam, menceroboh, mengedar dadah, menunjuk perasaan dan bertaruh secara besar-besaran. Berdasarkan kepada Statistik oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia, pada tahun 2003, bilangan kes juvana yang dilaporkan adalah sebanyak 4998 kes. Manakala pada tahun 2004 pula bilangannya meningkat kepada 6056 kes. Peningkatan ini menggambarkan tentang fenomena tingkah laku devian di kalangan pelajar remaja semakin serius dan sudah tentunya ianya amat membimbangkan semua pihak. 3.3 KELUARGA Kegagalan ibu bapa dalam mendisiplinkan anak-anak juga dilihat sebagai salah satu faktor berlakunya tingkah laku yang membawa kepada implikasi negatif akibat daripada konflik yang dialami oleh remaja tersebut. Sememangnya, konflik yang dialami oleh remaja tersebut tidak hanya terhad kepada diri remaja itu sendiri bahkan keluarga tersebut. Latar belakang tingkah laku anti sosial adalah kesan daripada kekurangan, ketidaksesuaian atau kawalan disiplin yang tidak konsisten semasa kanak-kanak oleh ibu bapa sejak sekian lama (Jacobvitz et al., 1996). Kebanyakan tingkah laku anti sosial serta beberapa masalah lain yang berkaitan dengan konflik dalaman remaja juga berpunca daripada kegagalan cara gaya keibubapaan dan pengurusan keluarga (Jacobvitz et al., 1996, Vuchinich, 1992). Menurut Hoffman (1994), keluarga telah membentuk personaliti seseorang sejak kecil dan terus memberikan pengaruh yang amat besar kepada tingkah laku, sikap dan pemikiran seseorang dalam alam dewasa. Kajian-kajian yang telah dilakukan menunjukkan bahawa persekitaran keluarga memainkan peranan yang penting dalam proses pengsosialisasian remaja iaitu sikap, nilai dan sistem kepercayaan akan diterapkan ke dalam minda remaja. Selain itu, persekitaran keluarga juga menjadi medan kepada proses perkembangan emosi, kognitif dan sosial setiap ahli di dalamnya. Dalam erti kata yang lain, keluarga merupakan satu asas yang amat penting dalam pembentukan jati diri dan nilai keluarga yang ada oleh setiap remaja. Sekiranya konflik yang berlaku disebabkan oleh keluarga yang menjadi asas kepada konflik remaja, maka implikasi

daripada keadaan yang berlaku dalam keluarga tersebut sememangnya akan berkekalan serta akan dialami oleh remaja sehingga mereka mencapai usia yang matang untuk berjauhan dengan keluarga. Di samping itu, setiap keluarga juga mengamalkan corak gaya asuhan dan pemantauan tersendiri yang berbeza terhadap ahlinya dan dengan ini akan memberi impak terhadap sahsiah dan moral para remaja. 3.4 MASYARAKAT (SEKOLAH) Senario ponteng sekolah yang juga salah satu daripada tingkah laku yang menggambarkan fenomena berlaku akibat daripada konflik yang berlaku dalam kalangan pelajar bukanlah merupakan masalah sosial yang baru di kalangan pelajar sekolah di Malaysia. Perangkaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan menunjukkan pelajar terbabit dengan gejala itu agak membimbangkan iaitu 32092 orang pada tahun 1993, 154305 orang pada tahun 1995 dan 80937 orang pada tahun 1997. Pelajar sekolah menengah, terutama di peringkat usia antara 14 hingga 15 tahun dikenal pasti sebagai kumpulan majoriti yang terbabit dengan gejala ponteng. Daripada keseluruhan pelajar yang dikenal pasti terbabit dengan masalah ponteng, kira-kira 97 peratus adalah dari kalangan pelajar lelaki dan baki 3 peratus adalah pelajar perempuan. Menurut statistik Laporan Disiplin 2001, Unit Hal Ehwal Pelajar, Kementerian Pelajaran Malaysia, antara tingkah laku jenayah di kalangan pelajar ialah seperti berjudi, mencuri, melawan guru, melawan pengawas, memeras ugut, membuli, kongsi gelap, penyalah gunaan dadah, membawa senjata berbahaya, mencabul kehormatan, mengancam, menceroboh, mengedar dadah, menunjuk perasaan dan bertaruh secara besar-besaran. Dapatan kajian juga mendapati jumlah sebenar kes salah laku pelajar adalah jauh lebih banyak daripada apa yang dilaporkan. Hanya satu pertiga sahaja kes-kes jenayah remaja dilaporkan kepada polis (Krisberg et.al.,1986). Menurut Wilkerson (1994), di Amerika, seorang dari setiap enam orang yang ditangkap kerana kesalahan membunuh, rogol, rompak, curi dan menyerang melibatkan remaja di bawah umur 18 tahun.

4. LANGKAH-LANGKAH UNTUK MENGATASI KONFLIK 4.1 IBU BAPA Ibu bapa memainkan peranan yang dalam mengatasi konflik dengan remaja. Ibu bapa perlulah memahami dan mengetahui psikologi remaja yang sedang membesar. Pada umur 12 hingga 21 tahun, remaja didapati menghadapi kehidupan yang kritikal pada peringkat umur ini. Pada masa ini jugalah konflik dalaman berlaku demi menentukan arah hidup mereka. Sebenarnya, pada peringkat ini remaja memerlukan perhatian dan bimbingan serta kasih sayang daripada orang dewasa. Perasaan mereka sangat sensitif sehingga perkara-perkara yang kecil dan remeh-temeh pun boleh mengecilkan hati mereka. Hurlock (1968) mendapati bahawa ibu bapa yang menggunakan disiplin yang terlalu ketat lebih banyak mewujudkan krisis personaliti antara remaja dengan ibu bapa. Ibu bapa yang tidak memahami keperluan-keperluan dan kehendak-kehendak remaja akan menyebabkan remaja menjauhkan diri mereka daripada keluarga. Ibu bapa seharusnya lebih banyak meluangkan masa berbincang secara bersemuka dengan anak-anak mereka dan jangan sesekali memperkecilkan kemampuan dan menolak pendapat remaja. Ini kerana remaja sentiasa mahu dihargai dan dihormati seperti mana ibu bapa ingin disanjungi. Ibu bapa mesti berusaha merapatkan jurang pergaulan dan perhubungan antara satu sama lain. Pendidikan agama yang cukup juga amat penting dalam membentuk akhlak dan sahsiah diri yang baik kepada remaja. Oleh itu, ibu bapa juga harus memberikan anak-anak didikan agama yang secukupnya kerana melalui pendidkan agama yang lengkap dan sempurna akan menghasilkan generasi muda yang lebih baik. 4.2 REMAJA Remaja itu sendiri juga memainkan peranan yang penting bagi menyelesaikan konflik dengan ibu bapa mereka sendiri. Terlebih dahulu, remaja harus melakukan sesuatu untuk mengelak berlakunya konflik dengan ibu bapa. Remaja sendiri perlu sedar akan kesukaran ibu bapa mencari nafkah untuk membesarkan mereka. Setiap masalah yang timbul boleh dibincang bersama kerana masalah yang kecil pun boleh menjadi besar jika tidak diselesaikan secara rasional. Selain itu, remaja juga harus berhati-hati dalam membuat sebarang keputusan apabila

berselisih faham atau pendapat dengan ibu bapa. Jika perlu, dapatkan nasihat daripada orang yang boleh dipercayai. Di samping itu, remaja harus memahami cara dan bentuk didikan ibu bapa. Bagi remaja yang menerima didikan secara demokrasi, kebebasan yang dimiliki haruslah digunakan untuk mengembangkan potensi yang sedia ada. Bagi mereka yang dibesarkan dalam persekitaran keluarga yang permissif pula, haruslah sedar bahawa mereka telah diberikan kebebasan tanpa kawalan. Para remaja ini perlu berhati-hati apabila mengambil satu-satu keputusan dan tindakan. Mereka harus mendapatkan nasihat daripada guru sekolah atau rakan- rakan yang berpersonaliti positif. Bagi remaja yang dibesarkan dalam keluarga bercorak autokratif pula, harus dicari jalan supaya sikap ibu bapa mereka dapat diubah agar dapat sama- sama berbincang soal-soal berkaitan dengan remaja. Walaupun untuk menukar cara didikan amat sukar dilakukan, remaja harus memperlihatkan sikap menghormati ibu bapa. Kita sedar bahawa bukan mudah untuk mematuhi peraturan-peraturan yang dikenakan, tetapi sekiranya remaja terus menghormati ibu bapa, lama-kelamaan ibu bapa akan terpengaruh dan mengubah sikap mereka.Masalah jurang generasi dapat diatasi sekiranya remaja sedar bahawa Ibu bapa mempunyai nilai mereka yang tersendiri. Jalan penyelesaian yang paling baik ialah meyakinkan remaja bahawa mereka mempunyai nilai tersendiri yang berbeza dengan matlamat akhir yang dikehendaki oleh ibu bapa. Mungkin untuk cara mentafsir nilai itu berbeza, tetapi remaja mesti pastikan bahawa ibu bapa memahami tujuan dan matlamat mereka sebenarnya. Apa yang sering berlaku ialah remaja ingin µmelarikan diri¶ daripada ibu bapa tetapi pelarian ini terhalang kerana masih terikat dan bergantung kepada ibu bapa mereka, terutamanya dari segi kewangan. Dengan erti kata lain,mereka ingin membina hidup mereka sendiri tetapi pada masa yang sama terpaksa mengekalkan ikatan dengan ibu bapa dan ahli keluarga yang lain (Siegel, 1982). Bukan sahaja remaja, ibu bapa juga mempunyai perasaan tidak menentu. Mereka mahukan anak mereka berdikari tetapi pada masa yang sama tidak mahu melepaskan anak mereka jauh daripada pandangan. Lantaran itu, wujudlah apa yang dikenali sebagai maklumat berganda dalam tingkah laku. Ini bermaksud ibu bapa akan berkata sebegini tetapi bertingkah laku sebegitu.

Walau bagaimanapun, terdapat kajian yang menunjukkkan bahawa hanya sekitar 15-25% sahaja keluarga yang mengalami konflik dan konflik ini pula timbul sebelum seseorang anak itu menjadi remaja (Collins, 1990). Terdapat juga yang hanya mengalami konflik ringan sahaja yang dianggap tidak dapat dielakkan (Larson dan Lampman-Petraitis, 1989). Offer dan Offer (1974) pula mendapati kebanyakkan remaja gembira dengan hidup mereka, pandai menyesuaikan diri dan mempunyai imej kendiri yang realistik. 5. KESIMPULAN Kesimpulannya, konflik yang berlaku pada zaman remaja adalah satu pengalaman dan penerimaan ilmu yang baru dalam menghadapi zaman dewasa. Konflik yang berlaku ini boleh dikawal dan diatasi oleh pelbagai pihak dengan beebrapa cara. Zaman remaja adalah zaman penuh dengan tekanan dan stress. Hal ini bersesuaian dengan zaman remaja kerana pada zaman ini, remaja akan berusaha menerokai sesuatu yang baru serta sifat memberontak yang jelas dan perasaan ingun mencuba sesuatu yang baru seperti bercinta. Selain itu, zaman remaja juga zaman membentuk imej kendiri seseorang apabila dewasa. Pada zaman remaja, identiti seseorang itu dapat dibentuk. Jika seseorang remaja itu dapat mengharungi zaman remaja dengan membentuk identiti diri yang positif sepeti mampu menhadapi tekanan daripada ibu bapa dan boleh berjaya dalam pelajaran, maka seseorang itu berjaya menjadi seseorang dewasa yang matang dari aspek. Jika seseorang itu tidak mampu menghadapi cabaran pada zaman remaja, seseorang itu tidak mampu menjadi dewasa yang matang. Secara keseluruhannya, remaja dan ibu bapa tidaklah berkonflik dari segi nilai-nilai politik, agama, sosial, dan ekonomi tetapi sebenarnya mereka berkonflik akan perkara-perkara yang remeh-temeh seperti kerja sekolah, kerja rumah, siapa yang patut dijadikan rakan, masa untuk keluar berjumpa kawan, cara berpakaian dan sebagainya. Daripada kajian Montemayor (1983) didapati pertengkaran wujud kerana remaja inginkan kebebasan tetapi ibu bapa masih cuba berusaha untuk mengajar mereka tentang peraturan-peraturan sosial yang kemudiannya menghasilkan tekanan kepada remaja. Seboleh-bolehnya, ibu bapa tidak perlu bimbang kerana lazimnya pertelingkaran dan konflik-konflik yang disebut tadi hanya akan memuncak semasa awal remaja, stabil semasa remaja pertengahan dan mula menurun apabila remaja tersebut berumur 18 tahun. Apa yang ibu bapa perlu lakukan ialah cuba menyelesaikan percanggahan-

percanggahan pendapat antara mereka dan remaja sebaik mungkin dan perlulah difahami bahawa konflik mesti wujud dalam apa jua bentuk perhubungan. Oleh itu,seseorang remaja dan keluarga serta pengaruh persekitaran yang lain perlu mempunyai peranan dalam mengatasi konflik yang berlaku ketika zaman remaja. Remaja dan ibu bapa harus tahu perkara yang menyebabkan konflik serta cara mengatasinya. Hal ini bertujuan membentuk remaja yang mempunyai kendiri yang positif.

TEMUBUAL ANALISIS TERHADAP RESPONDEN 1 RESPONDEN 1: Responden yang ditemui adalah seorang pelajar di sebuah universiti di Malaysia. Responden yang di temui berasal daripada sebuah keluarga yang berstatus sederhana di mana bapanya adalah seorang guru dan ibunya suri rumah, dia berusia 20 tahun dan merupakan anak sulung daripada 5 orang adik beradik. Responden juga mempunyai konflik dalam kehidupan. Responden mengakui telah mengalami konflik dalam banyak perkara. Jenis-jenis konflik yang dialami ialah konflik dengan keluarga. Responden sering kali membangkang arahan dan perintah dari ibu bapanya. Sebagai anak sulung, responden sering diberi tekanan oleh ibu bapanya. Ibu bapanya sering memaksa responden mengulangkaji pelajaran selain daripada jarang membenarkan responden mengikuti kawan-kawannya beraktiviti seperti bermain bola. Hal ini menimbulkan konflik kepadanya kerana responden adalah remaja. Naluri remaja adalah lebih berinteraksi dengan kawan berbanding ibu bpa dan menyebakbkan responden memberontak kerana ibu bapanya seakanakan mengokong responden. Menurut responden, konflik yang berlaku kepadanya berpunca daripada sikapnya dan ibu bapanya. Sikap engosentrik yang tinggi dalam diri responden menyababkan responden tidak dapat menerima arahan daripada ibu bapanya. Responden mempunyai sikap lebih akrab dengan kawan-kawan menyebabkan responden tidk boleh menerima nasihat daripada ibu bapanya. Selain itu, sikap ibu bapa responden yang menekankan responden supaya lebih mengulangkaji pelajaran dan jarang membenarkan pergaulan dengan rakan sebaya menyebabkan berlaku konflik antara ibu bapa dengan responden. Walaupun resoponden mempunyai konflik dengan keluarga, hal ini dapat diatasinya. Responden mengambil masa dalam memahami mengapa sebenarnya ibi bapanya menekankan supaya dia belajar. Hal ini menyebabkan responden tahu akan fungsi sebagai anak serta peranan sebagai anak sulung. Selain itu,ibu bapaya perlu berubah kepada corak yang lebih menarik perhatian anaknya. Ibu bapayan harus bersifat autoritatif seperti tidak menekankan anaknya dalam pelajaran dan tidak mengokong anaknya. Keluarga seharusnya mengalakkan mereka bergaul untuk membina pengetahuan baru dan mempunyai peraturan yang tertentu yang patut diikuti oleh responden.

Hal ini menunjukkan responden mempunyai konflik dalam kehidupan yang menjadi perkara normal bagi seseorang remaja ketika zaman remaja.

ANALISIS TERHADAP RESPONDEN 2 RESPONDEN 2 Responden yang saya pilih bagi temubual ini merupakan seorang remaja yang berumur 20 tahun yang kini belajar di salah sebuah IPTA di Malaysia. Pada peringkat umur ini, beliau dikategorikan dalam peringkat akhir remaja. Beliau berada dalam keluarga berstatus sederhana di mana ayahnya bekerja sebagai kakitangan kerajaan manakala ibunya seorang suri rumah. Apabila ditanya secara umum adakah dia pernah mengalami sebarang konflik, beliau telah mengakui bahawa beliau banyak mengalami masalah konflik dalam pelbagai konflik. Walaubagaimanapun, beliau paling banyak menghadapi konflik dengan keluargannya. Menurutnya, konflik ini kerap berlaku semasa beliau dalam peringkat pertengahan remaja. Antara konflik yang sering dihadapi oleh beliau adalah berasa tertekan kerana diberi harapan yang tinggi oleh ibubapa. Menurutnya, ibu bapanya sering menyuruhnya mengulangkaji pelajaran tanpa mengambil kira kehendaknya yang ingin bermain bersama-sama rakan-rakannya. Hal ini menimbulkan perasaan ingin memberontak apabila beliau berasa bosan akibat terlalu asyik mengulangkaji pelajaran. Selain itu juga, ibu bapa beliau juga memasang harapan yang tinggi terhadap kepada responden untuk menjejakkan kaki ke universiti kerana adik beradik terdahulu responden tersebut belum pernah berjaya ke universiti. Hal ini telah menyebabkan responden berasa tertekan akan bebanan tersebut disamping takut akan mengecewakan kedua-dua ibu bapanya sekiranya gagal ke universiti. Menurut responden, konflik yang berlaku kepadanya berpunca daripada sikapnya dan ibu bapanya. Responden mempunyai sikap yang suka mendiamkan diri apabila menghadapi sebarang masalah. Belaiu juga takut menyurakan pendapat dan berbincang sekiranya tidak bersetuju dengan tindakan ibu bapanya.. Selain itu, sikap ibu bapa responden yang memberi tekanan atau harapan kepada responden menyebakan responden berasa terbeban akan tekanan tersebut. Walaupun resoponden mempunyai konflik dengan keluarga, hal ini dapat diatasinya. Responden tahu yang ibu bapanya selalu mengambil berat akan pelajaran disebabkan ingin beliau berjaya dalam kehidupan serta ingin adik-adiknya menjadikannya sebagai contoh teladan yang baik. Oleh sebab itu, responden berasa dihargai dan sanggup berkorban bagi memastikan harapan ibu bapanya tercapai.

ANALISIS TERHADAP RESPONDEN 3 RESPONDEN 3 Responden yang saya pilih ialah seorang remaja berusia 20 tahun yang juga merupakan penuntut tahun pertama di sebuah IPTA. Lahir dalam keluarga yang sederhana, responden ini bolehlah dikategorikan dalam peringkat akhir remaja dan mempunyai latar belakang yang sangat aktif dalam sukan hoki selain pernah mewakili negara pada peringkat bawah umur. Apabila diajukan soalan dalam temubual tersebut, responden telah mengakui bahawa beliau pernah mengalami pelbagai jenis dan situasi konflik sepanjang hidupnya. Permasalahan konflik ini didapatinya sering berlaku berulang kali dan beliau menjelaskan bahawa konflik tersebut adalah melibatkan di antara responden dengan rakan-rakannya. Seperti yang telah dimaklumkan, responden ialah seorang yang aktif dalam lapangan sukan hoki dan mempunyai ramai rakan-rakan dari pelbagai bangsa dan agama. Beliau telah menjustifikasikan situasi konflik yang sering dialaminya ialah mudah mempercayai dan sering ditipu oleh rakan-rakannya. Responden mengakui bahawa dia ialah seorang yang peramah dan mudah mempercayai rakan-rakannya apabila rakan-rakannya ingin meminjamkan beberapa barangan berharga milik responden. Kerana sifat dan sikapnya ini, maka tidak menghairankan apabila ada rakan-rakannya mengambil kesempatan dari keperibadiannya itu. Responden juga turut mengakui bahawa dia memiliki sifat pemalu. Hal ini dijelaskan apabila dia mengambil sikap mendiamkan diri apabila rakan-rakannya gagal memulangkan barangan berharga yang telah dipinjam dalam tempoh waktu yang ditetapkan atau melewati satu tempoh yang agak lama. Ini menjelaskan kepada kita bahawa, responden mengalami konflik intrapersonal atau kendiri di mana dia tidak mahu bertindak meskipun rakan-rakannya jelas telah mengambil kesempatan ke atas dirinya. Namun begitu, ada ketikanya responden terpaksa memberanikan diri untuk meminta rakan-rakannya memulangkan kembali barangan yang telah diberi kerana wujudnya situasi dia memerlukan barangan tersebut untuk hal yang mustahak. Tambah responden lagi, melalui cara tersebut, akhirnya ada di antara barangan berharga beliau telah diperolehi semula dalam keadaan baik dan ada juga yang sebaliknya. Itu ialah sebahagian dari tindakan yang telah dilakukan meskipun pada awalnya dia bersifat berdiam diri.

Khuatir sekiranya kejadian tersebut berulang kembali, responden telah mengambil langkah untuk lebih berhati-hati lagi selepas beberapa peristiwa yang hampir menyebabkan dia mengalami ketegangan dan perkelahian kerana konflik di antara dia dengan rakan-rakannya. Responden telah mengambil langkah berjaga-jaga selepas itu dengan tidak mudah mempercayai dan memberi kebenaran kepada rakan-rakannya untuk meminjam barangannya dan hanya meminjamkan barangannya kepada rakan-rakannya yang lebih rapat sahaja. Melalui tindakan ini, jelas membuktikan bahawa nilai kebolehpercayaan responden terhadap rakan-rakan sekeliling sangat tinggi dan responden percaya bahawa dia risau seandainya pada satu tempoh dan situasi tertentu, berkemungkinan beliau memerlukan bantuan rakan-rakannya. Secara jelasnya di sini, responden bermula dengan konflik kepada dirinya sendiri (konflik intrapersonal) diikuti konflik interpersonal iaitu dengan kawan-kawannya dan mengambil keputusan juga melalui konflik intrapersonal.

RUJUKAN Buku : Hoffman, L. (1996). Progress and Problems in The Study of Adolescence. Developmental Psychology, 32, 777-780. Krisberg, B. (1986). The Incaceration of Minority Youth. Minneapolis, MN : Hubert H. Humphrey Institute of Public Affairs, National Council on Crime and Delinquency. Jacobvitz, D.B., dan Bush, N.F. (1996). Reconstructions of Family Relationships : Parent-Child Alliences, Personal Distress, and Self Esteem. Developmental Psychology, 32(4), 732 743. Regoli, R.M. dan Hewitt, J.D. (1991). Delinquency in Society. 4th Edition. New York: McGraw Hill. Wilkerson, I. (1994). Two Boys, A Debt, A Gun, A Victim: The Face of Violence. New York Times, pp. A1 and ff.

Laman Web : http://pibgsdar.net/web/modules/wordpress/?p=390 http://www.kawanlah.com/home/space.php?uid=24825&do=thread&id=15459 http://www.scribd.com/doc/17333765/unit-1-memahami-konflik-0910