HALANGAN-HALANGAN DALAM KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Bentuk komunikasi bersifat autokratik ´ Kekurangan empati terhadap pendengar ´ Bersifat angkuh dan enggan terima idea orang lain ´ Mendengar dengan separuh hati atau mendengar secara memilih sebahagian kata yang berminat sahaja ´ Sering mencelah atau menyampuk dalam proses komunikasi ´ .

Menggunakan bahasa kasar ´ Kekurangan percayaan antara dua pihak ´ Gangguan emosi semasa komunikasi ´ Gangguan luar seperti perbualan. kebisingan. dan sebagainya dari kawasan yang dekat ´ Kata lisan tidak seimbang dengan komunikasi bukan lisan ´ . nyanyian.

´ .Konsep dan pengalaman penyampai dan pendengar tidak bertindih ´ Komunikasi di bawah keadaan paksa ´ Mesej yang disampaikan disalahertikan.

Cahaya kurang cukup dsb Halangan psikologikal Penghargaan kendiri saling hormat-menghormati. Cth susunan duduk kurang selesa pengagihan udara kurang baik. dan sifat malu dsb . Kekurangan ruang untuk bergerak. termasuk konsep kendiri negatif.represi.FAKTOR-FAKTOR HALANGAN KOMUNIKASI a) - b) - Halangan fizikal Keadaam fizikal yang kurang kondusif untuk komunikasi interpersonal.

Halangan persekitaran Gangguan berlaku @ ditimbulkan semasa interaksi sosial dengan komunikasi interpersonal. berbual-bual. Faktor ini timbul kerana penggunaan bahasa kasar.Interaksi sosial yg kurang kondusif. menyanyi. mengkritik. dan lalu lintas dsb d) Halangan sosial . memberi komen negatif. dsb c) . bunyi. body language disalahertikan. menegur. seperti bising.

Gunakan perkataan-perkataan yg mudah supaya pendengar dapat memahaminy anpa keraguan Elakkan penggunaan nada yg membosankan. iaitu bertutur dengan nada variasi rangsangan demi menarik perhatian pendengar .TEKNIK MENANGANI MASALAH KOMUNIKASI 1. 2. 4. Bersifat penyayang dan sentiasa tunjuk air muka yang berseri demi merapatkan hubungan Berkomunikasi dengan suara jelas dan kadar percakapan yg sesuai. 3.

7. Elakkan mengkritik atau mengejek Elakkan melabel Bentukkan suasana yg kondusif utk berkomunikasi . 6.5.