HALANGAN-HALANGAN DALAM KOMUNIKASI INTERPERSONAL

Bentuk komunikasi bersifat autokratik ´ Kekurangan empati terhadap pendengar ´ Bersifat angkuh dan enggan terima idea orang lain ´ Mendengar dengan separuh hati atau mendengar secara memilih sebahagian kata yang berminat sahaja ´ Sering mencelah atau menyampuk dalam proses komunikasi ´ .

Menggunakan bahasa kasar ´ Kekurangan percayaan antara dua pihak ´ Gangguan emosi semasa komunikasi ´ Gangguan luar seperti perbualan. kebisingan. dan sebagainya dari kawasan yang dekat ´ Kata lisan tidak seimbang dengan komunikasi bukan lisan ´ . nyanyian.

Konsep dan pengalaman penyampai dan pendengar tidak bertindih ´ Komunikasi di bawah keadaan paksa ´ Mesej yang disampaikan disalahertikan. ´ .

Cahaya kurang cukup dsb Halangan psikologikal Penghargaan kendiri saling hormat-menghormati.represi. Kekurangan ruang untuk bergerak. Cth susunan duduk kurang selesa pengagihan udara kurang baik.FAKTOR-FAKTOR HALANGAN KOMUNIKASI a) - b) - Halangan fizikal Keadaam fizikal yang kurang kondusif untuk komunikasi interpersonal. dan sifat malu dsb . termasuk konsep kendiri negatif.

memberi komen negatif. seperti bising.Halangan persekitaran Gangguan berlaku @ ditimbulkan semasa interaksi sosial dengan komunikasi interpersonal. Faktor ini timbul kerana penggunaan bahasa kasar. berbual-bual. dan lalu lintas dsb d) Halangan sosial . menyanyi. dsb c) . body language disalahertikan.Interaksi sosial yg kurang kondusif. menegur. bunyi. mengkritik.

4. iaitu bertutur dengan nada variasi rangsangan demi menarik perhatian pendengar .TEKNIK MENANGANI MASALAH KOMUNIKASI 1. 3. 2. Gunakan perkataan-perkataan yg mudah supaya pendengar dapat memahaminy anpa keraguan Elakkan penggunaan nada yg membosankan. Bersifat penyayang dan sentiasa tunjuk air muka yang berseri demi merapatkan hubungan Berkomunikasi dengan suara jelas dan kadar percakapan yg sesuai.

6.5. 7. Elakkan mengkritik atau mengejek Elakkan melabel Bentukkan suasana yg kondusif utk berkomunikasi .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful