CIRI-CIRI TAMADUN ISLAM

Ciri- ciri umum & sejagat

Wujudnya penempatan- Mekah & Madinah Jangka hayat yang panjang & peningkatan tamadun- Ibnu Khaldun (100-120 tahun). Ada yang lebih lama Sistem agama & kepercayaan- Agama Islam Kemajuan dalam ilmu pengetahuan & teknologi- Bidang Matematik, astronomi.

Sistem pemerintahan & organisasi sosialsistem pengagihan kuasa Tamadun Islam juga ada pemerintahan sendiri. Sistem ekonomi & perbandaran- Ibn Khaldun sangat pentingkan bandar dalam pembinaan tamadun. Bahasa, seni & kesusasteraan- Hikayat Seribu Satu Malam (Zaman Abasiyah).

Menyeluruh (sempurna). Islam meliputi seluruh aspek kehidupan manusia termasuklah undang-undang (syariah), akidah, akhlak, hubungan dengan Allah dan hubungan sesama manusia. Umum. Tamadun Islam sesuai dengan semua orang setiap masa dan setiap tempat kerana ciri umumnya yang bersifat sejagat dan terbuka.

Tetap dan anjal. Islam memberikan kebebasan kepada umatnya untuk merealisasikan tamadun dengan mengambil kira matlamat yang harus dicapai, bukan kemajuan kebendaan semata-mata dengan mengetepikan unsur kerohanian. Ideal dan realistik. Islam sentiasa menekankan dan meletakkan manusia di tingkat kesempurnaan serta mengawasi kegiatan manusia agar tidak bercanggah dengan ajaran Allah S.W.T.

Dikenali sebagai tanda atau bersifat tertentu. Mengandungi ciri-ciri pembangunan, perubahan, kemajuan dan peradaban yang dicapai oleh semua manusia yang menjadikan Islam sebagai petunjuk. Berteraskan wahyu (Al-Quran dan AlHadis). Tamadun Islam merujuk kepada peningkatan pencapaian manusia dalam pelbagai bidang kehidupan (kebendaan, kejasmanian, teknologi, undang-undang, politik, ekonomi, dll)

Ciri- ciri yang lebih khusus (keunikan) Tamadun Islam

Agama melahirkan tamadun. Kelahiran Islam di Tanah Arab telah mencetuskan sebuah tamadun. Setiap umat Islam dikira sebagai satu ummah tanpa mengira bangsa, warna kulit ataupun sempadan geografi. Gabungan daripada pelbagai latar belakang masyarakat & budaya menghasilkan sebuah tamadun yang kaya dengan pelbagai unsur. Berasaskan ilmu pengetahuan yang lahir dari konsep Iqra¶

KESIMPULAN
Suatu tamadun yang tidak mengandungi perkataan-perkataan tersebut dengan sendirinya bukanlah menggambarkan ia sebagai sebuah tamadun. Sekiranya ia dianggap oleh sekelompok manusia sebagai bertaraf tamadun, pengiktirafan itu tidak diterima dalam Islam.

SIFAT-SIFAT TAMADUN ISLAM

Sifat-sifat tamadun Islam bolehlah dirumuskan sebagai:Ia mestilah mempunyai ciri-ciri sebuah tamadun yang merujuk kepada perkembangan sesuatu daripada keadaannya yang mudah kepada yang kompleks. Sekiranya sesuatu yang dikatakan tamadun tetapi tidak mengandungi sifat-sifat sebuah tamadun, maka ia tidak dianggap tamadun.

Berteraskan sumber Islam, mempunyai asas-asas yang diterima dan diakui Islam ataupun selari dan selaras dengan kehendak Islam. Ia mestilah mempunyai sebuah masyarakat yang tersusun. Tamadun tidak lahir dalam sebuah masyarakat yang tidak mempunyai sistem undang-undang dan pentadbiran yang teratur dan lengkap.

Ia mempunyai suatu sistem undangundang yang lengkap. Ia mempunyai suatu sistem dan hubungan sosial yang nyata. Mestilah mempunyai suatu visi, misi dan pandangan hidup yang jelas.

TAMAT

SEKIAN, TERIMA KASIH

DISEDIAKAN OLEH:
Nor Hidayah Bt Ahmad Sayuthi 870406-29-5080

Suhana Binti Othman 871910-03-5064