Kertas Model Percubaan PMR Ringkasan Antara punca peningkatan jenayah dalam kalangan murid ialah kelalaian ibu

bapa dalam melunaskan tanggungjawab mereka mendidik anak-anak. Selain itu, pemilihan rakan yang silap dan pengaruh rakan sebaya juga adalah punca peningkatan jenayah dalam kalangan murid. Walau bagaimanapun, pengaruh media eletronik juga menjadi sebuah punca jenayah. Lantaran, program yang berunsur negatif menyebabkan remaja mudah meniru apaapa sahaja yang dilihatkan . (61 patah kata )

Pemahaman 1. Maksud melunaskan tanggungjawab ialah memenuhi kewajipan . 2. Ibu bapa dikatakan punca utama anak-anak terlibat dalam kegiatan jenayah ialah kerana anak-anak gagal menghayati asas agama. Kedua , anak-anak ketandusan kasih sayang dan perhatian. 3. Kesan ± kesan perlakuan jenayah dalam kalangan remaja ialah remaja akan dihindari oleh masyarakat. Lantaran , rakyat Malaysia akan dipandang rendah oleh orang asing.

Kerajaan harus membiki situasi ini. Selain itu. (119 patah kata ) . kita harus tahu kesan kenaikan harga barang tersebut sebelum kita membuat langkah untuk membanteras kegiatan ini .Kita ada hak untuk bersuara.Karangan Berdasarkan Bahan Rangsangan Kini. Walau bagaimanapun. golongan miskin semakin susah. kerajaan harus beusaha untuk menangani situasi kenaikan harga barang. Kita sebagai masyarakat harus tahu hak kita sebagai pengguna . Kesan kenaikan harga barang ini ialah taraf hidup akan meningkat.Harga barang yang melampau akan menyebabkan golongan miskin susah untuk menampung perbelanjaan kerana terpaksa hidup atas pendapatan yang rendah . Kerajaan harus berusaha dengan pengguna untuk membanteras situasi ini. peniaga akan meningkatan harga barang semasa perayaan. Oleh itu . Kesan kenaikan haraga barang yang lain ialah kejadian kecurian meningkat. Lantaran . keharmonian keluaraga kita akan tergugat.

Sebanyak 10 buahkhemah yang setiap satunya bolehmenampung empat orang telah didirikan. namun semua kadet mesti sampai di lokasi tepat pada waktunya. Kami juga dikhendaki bangun awal untuk mengikuti kawat pagi. nyanian beramai-ramai dan berkawat di tanah lapang . Secara keseluruhan dalam perkhemahan ini ahli-ahli Kadet Polis telah mempelajari banyak hal tentang disiplin diri di samping menimba pengalaman bagaimana hendak hidup berdikari. berat sama dipukul. Seramai 30 orang ahli kadet Polis telah menyertai perkhemahan ini. 14 JULAI 2010 Roy Kilik (ROY KILIK) Setiausaha. Perkhemahan selama tiga hari dua malam itu telah diadakan dari 4 hingga 6 Julai 2010. (303 patah kata ) . Program ini berarkhir tepat pukul 3. bak kata pepatah ringin sama dijinjing. Walaupun amat sukar untuk meninggalkan bantal.00 petang pada 4 Julai 2010. Kadet Polis. Perkhamahan ini telah diketuai oleh Inspektor Abdul Rahim dan Inspektor Tan Boon Bing. tepat jam 2. aktiviti unggun api. Kumpulan Sejati diisytiharkan sebagai johan keseluruhan dalam perkhemahan tiga hari itu. Perjalanan ke lokasi perkhemahan memakan masa lebih kurang satu jam.00 petang. kami bergotong-royong mendirikan khemah. Smk Seri Ampang. iaitu guru penasihat Kadet Polis sekolah. Pihak Balai Polis Seri Ampang telah menghantar rombongan kami ke tempat perkhemanhan dengan menggunakan trak polis. Tujuan utama perkhemahan itu adalah memupuk semangat kerjasama dan menguji ketahanan mental dan fizikal ahli-ahli kadet untuk hidup di luar rumah. Semua aktiviti ini mementingkan displin diri yang tinggi. semua ahli berkumpul di padang sekolah untuk bertolak ke tempat perkhemahan.Karangan Pilihan 3 Laporan Perkhemahan Kadet Polis Sekolah Menegah Kebangasaan Seri Ampang Kelab Kadet Polis SMK Seri Ampang telah mengadakan satu perkhemahan di kaki Gunung Ledang. Antara aktiviti menarik yang diadakan sepanjang perkhemahan tiga hari itu adalah seperti latihan fizikal masuk hutan untuk menguji ketahanan fizikal dan mental ahli. Setibanya kami di lokasi perkemahan. senaman pagi. Laporan disediakan oleh. Sebagaimana yang dirancangkan . Kerjasama dan komitmen yang tinggi telah ditunjukan oleh semua ahli kelab.

persolan yang lain ialah sanggup bertugas walaupun dihantar ke mana-mana sahaja. (134 patah kata ) . Bapa Zarina sanggup berada jauh daripada keluarga semata-mata untuk memenuhi kehendak tugas.Kedua. Persoalan yang terdapat dari Aku Anak Timur ialah sikap tidak mendengar nasihat akan mendatangkan masalah. Masyarakat berada dalam ketakutan kerana pihak pengganas komunis bertindak kejam dan membunuh ses iapa yang tidak amhu bekerjasama dengan mereka . Zarina menghadapi masalah dengan kawankawan Niek kerana tidak mendengar nasihat ibu dan bapanya. Persoalan yang kedua ialah pengorbanan anggota tentera menjamion kesejahteraan rakyat dan negara. Anggota pasukan keselamatan bermati matian berjuang demi keselamatan negara yang tercinta.Novel Novel yang telah saya kaji adalah Aku Anak Timur karya Siti Amnah Haji Yusof dan Kapten Hassan Wira Bangsa karya Harun Johari . Persoalan yang terdapat dari Kapten Hassan Wira Bangsa ialah ancaman pengganas komunis mendatangkan penderitaan kepada rakyat negara ini.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.