P. 1
BAHASA MELAYU NOTA

BAHASA MELAYU NOTA

2.0

|Views: 6,534|Likes:
Published by Nor Azah Bostam

More info:

Published by: Nor Azah Bostam on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1. Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. 2. (ii) berbentuk jamak. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu .

digunakan untuk menyatakan bilangan. (iii) siapa . Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. 5. sini . benda dan tempat. (v) berapa . (iv) bila . Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. 2. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. Kata Ganti Nama Tunjuk 1. 3.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. 2. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. Apabila ditulis. (i) apa . Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.digunakan untuk menyatakan masa.digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap.digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. jumlah dan harga. (ii) mana . Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. haiwan .digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. situ . 2. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. 4. binatang. (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat. 3. (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul. (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan.(iv) dia atau ia menjadi nya. sana . Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan.digunakan untuk menyatakan orang. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. 4.

kedua.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. 2.pertama. (vii) Kata bilangan tanya .satu.berbulan-bulan. Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. setiap. dua. (iii) Kata bilangan pecahan . setengah-setengah dan sebagainya.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu. seluruh. (ii) Kata bilangan tak tentu .digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. 3. (ii) mana-mana . (b) Saya yang membawa buku itu. (vi) Kata bilangan tingkat . (v) Kata bilangan himpunan . (iii) siapa-siapa/sesiapa . Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1.beberapa. tiga dan seterusnya. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. para. (iv) bila-bila . (iv) Kata bilangan pisahan . separuh. keduadua. setengah. tiap-tiap dan sebagainya. 2.dan tempat. 2. beratus-ratus.suku.masing-masing. ketiga dan seterusnya. dua pertiga dan sebagainya. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. (b) Itu anak Encik Ramasamy. ketiga-tiga dan sebagainya. jutaan. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . .digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu.berapa. Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu .

Penjodoh Bilangan 1. 2. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Misalnya. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) .

.

2. .Kata Sendi Nama 1. Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat. Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa.

.

.

5. paling. sangat. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. 3. orang.Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. se-. tempat dan sebagainya. amat. 4. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. belum. Jenis Kata Adjektif . Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. sungguh dan terlalu. 2. sekali. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. dapat dan sebagainya.

Dalam bahasa Melayu. kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .

tahap sama.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap. tahap perbandingan dan tahap penghabisan. . iaitu tahap biasa.

.i.kan. memper…. 2. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. memper…. binatang atau benda.kan. men…. men…. Ayat contoh : .. 4. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia.i. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1. 3.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1. memper-. 2... Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri.

unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. 2. 2. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah. 3. Contoh : Kami asyik bermain.Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. 3. Walaupun demikian. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Oleh itu. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Ayat contoh : . Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. 2.

Contohnya : aku baca. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1.4. Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. saya tanami. . kau permainkan dan sebagainya. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. diper-… . kami perakui dan sebagainya. Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. di-…i. awak tatapi. 2. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. 3. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. Contohnya : anda lihat. 5. diper-. engkau musnahkan. 4. di-…kan.

diadakan. kemasukan. ketinggalandan sebagainya. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter.) 3. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. bertanak dan sebagainya.: terambil. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. Contohnya : dibaca. digemari. dipersembahkan. . diperalat. diperingati dan sebagainya. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu.: berasal. 2. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. 6. terangkat dan sebagainya. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. bercukur.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini.

pembantu. klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. .Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. penerang. penguat. penegas. pemeri dan sebagainya.

Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan.frasa.Kata Hubung 1. . klausa dan ayat. 2. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata.

.

.

3. Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. takut. terperanjat dan sebagainya.Kata Seru 1. hairan. 2. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. sedih. Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. iaitu dengan nada meninggi atau menurun. .

maka hendaklah disertai dengan partikel -kah . 2. Sekiranya kata Tanya dikedepankan.Kata Tanya 1. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu.

Contoh kata perintah. Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. larangan arahan. silaan atau permintaan.Kata Perintah 1. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . 2. 3.

4. 6. 2. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. 5. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan. . Kata Pangkal Ayat 1.

Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. Contoh : . Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. 3.Kata Bantu 1. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. iaitu masa lampau. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. masa kini dan masa hadapan. 2.

2. 2. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat. Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat. . Terdapat tiga jenis kata penguat.4. Contoh : Kata Penguat 1. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1.

Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. Kata Nafi 1.3. (ii) Penegas yang berasingan. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. Kata Pemeri . 3. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. iaitu bukan dan tidak. 2. Terdapat dua jenis kata penegas. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan.

2. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. iaitu ya.Terdapat dua jenis kata pemeri. Kata Arah 1. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama. . Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. iaitu ialah dan adalah. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Kata Pembenar 1.benar. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. 2.betul.

hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. Bentuk Kata Majmuk 1. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . 5.Kata Majmuk 1. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. 3. iaitu : .hancur lebur dan sunyi sepi. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. seperti cantik jelita. 2. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. 4. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua. Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama.

Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun. 3. Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya.2. .

Bagi kata majmuk kiasan. Contohnya: 2.(ii) Kata majmuk istilah khusus.penggandaan dilakukan seluruhnya. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Penggandaan Kata Majmuk 1. (ii) Kata majmuk kiasan. Contohnya: .

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. . Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.

2. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. lengkap dan mempunyai peraliran idea. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. Kesalahan dan Pembetulan . 4. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. 3. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat. isi dengan isi. ayat itu akan menjadi lebih baik. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu.

Pengimbuhan 1. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. bel-.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar. 3. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. iaitu be-. Imbuhan Awalan 1. 2. dan ber2. Imbuhan beR.terdiri daripada tiga bentuk.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. selain itu. Apabila imbuhan ber. 2. terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Imbuhan beR. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. Contohnya: . Terdapat empat jenis imbuhan.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. 3.

men-. 5. Imbuhan bel.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar.membawa beberapa fungsi atau maksud.hanya digunakan untuk kata ajar. Imbuhan awalan beR. mem-. Awalan meN1. . iaitu me-. Awalan meN. meng-.4.terdiri daripada lima bentuk.

membawa beberapa fungsi atau maksud. . Imbuhan awalan meN. 2..dan menge.

Contohnya: 3. Imbuhan awalan teR.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.mempunyai beberapa fungsi atau maksud. Imbuhan teR. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Sekiranya imbuhan teR.bercantum dengan semua kata dasar. Contohnya: 2. .Awalan teR1.

Awalan peN- .

.

akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya. Contohnya: .Awalan seImbuhan se. Contohnya: Awalan keAwalan ke.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan. imbuhan di.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar.bercantum dengan semua kata dasar. Awalan diApabila imbuhan di.

Imbuhan Akhiran 1.Awalan juruJuru. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. Contohnya: . dan -i. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. -kan. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an.bermaksud orang yang ahli. 2.

Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan. Contohnya: .

.. 2...satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.. Contohnya: Apitan ber.-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r..-kan bergabung dengan semua kata dasar.... Contohnya: .Sekiranya ber..-kan Apitan ber..Sekiranya apitan ber..-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.-an Apitan ber....-an bergabung dengan semua kata dasar. Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber..Imbuhan Apitan 1..

Apitan meN-....Kesemuanya membawa maksud perbuatan.-i dan menge-.-kan dan menge-...-i Apitan meN-. meng-.. men-.-kan Apitan meN-...-kan...-i terdiri daripada me-.-kan..... .-kan...-kan terdiri daripada me-.-i.... Apitan meN-.-i.....-i. meng-.. mem-...-i.... mem-.. men-...-kan.

Contohnya: ....-an Apitan ke-..-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf..Apitan ke-.

Contohnya: 3..-an membawa makna tempat....-an.-an Apitan per-..Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r....an dan penge-. Contohnya: ....... Apitan peN-. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an terdiri daripada pe-.. Contohnya: Apitan per-..-an.. Terdapat juga apitan peN-..pem-. Apitan peN-.Biasanya..-an 1. pen-.-an. 2.... peng-.-an..Apitan peN-.-an membawa maksud mengerjakan sesuatu. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat..-an bergabung dengan semua kata dasar.

Apitan di-.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-... Apitan di-. 2..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.-kan dan di-... Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.jarang digunakan sekarang.-i 1.. Kata yang berapitan di-. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el.....-kan dan di-. 2.jarang digunakan sekarang.. Contohnya: Sisipan -erSisipan -er....-kan dan meN-.. .-i.-kan dan di-..-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1...

3.turut jarang digunakan sekarang. 4. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran. . Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1.Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Arab dan Inggeris. 2. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in.juga jarang digunakan sekarang. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama.

2. atau benci terhadap sesuatu. mencegah. 3.bermaksud paling atau tahap besar. tertinggi dan teragung. Anti-bermaksud menentang. Dwi-bermaksud dua. 4. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. . 5. Maha. Tata-bermaksud peraturan atau susunan.Imbuhan Awalan 1.

Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. Imbuhan Akhiran 1. 3. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. .6. 2.

Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting.dekak-dekak. kehitam-hitaman. 3. (iii) Kata adjektif.berkokok-kokok.sesiku. ejek-mengejek.hingar-bingar. gula-gula. . (ii) Jamak. kusut-masai. (vi) Sangat.bayang-bayang. layang-layang. (vii) Nama haiwan-jejentik. warna-warni. mendayu-dayu. (viii) Kesamaan/keserupaan. kura-kura dan sebagaiya. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. jemput-jemput. (iv) Berulang-ulang.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan.berbuah-buah. batu-batan.kurus-kurus. (iii) Pelbagai. (v) Saling-tembak-menembak. rama-rama. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat. Kata ganda juga membawa beberapa maksud. calar-balar. kejar-mengejar dan sebagainya.4. (ix) Berpanjangan. besar-besaran. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1. kunang-kunang.sayur-mayur. tercungap-cungap. mundar-mandir. kenang-kenangan. 2. ziarah-menziarahi. berlari-lari.berangan-angan.berpeluh-peluh. lelangit. (ii) Kata kerja. elok-elok. rempah-ratus.main-main. (x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. hiruk-pikuk dan sebagainya.

bayang-bayangan. Kata Ganda Penuh 1. guru-guru besar. Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja.bungkusan-bungkusan. jarang-jarang. 3. 4. main-main. (iv) Kata majmuk. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan.rumah-rumah teres. segar-bugar. (iii) Berimbuhan-biji-bijian.duduk-duduk. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. . anak-anak. merah-merah. obor-obor. 2. (ii) Seluruh kata terbitan.soalan-soalan. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

benda. kejadian dan sebagainya. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. tempat. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. manusia. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis.Ragam Ayat 1. Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. Contohnya: . mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. binatang dan sebagainya. Contohnya: 3. benda. melarang.

dia. (b) berawalan di. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. hairan dan sebagainya.5. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut.anda. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. beliau. mem-. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. (d) Syafril sedang memancing ikan. (e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. kamu. men-.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. (b) ayat pasif diri kedua. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. 2. kita. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. meng. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku.iaitu me-.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. engkau dan sebagainya. baginda dan sebagainya. saya dan sebagainya. marah. Ayat Pasif 1. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. kami. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama.

murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. mengapa. bila. 3. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa.Jika tidak berhati-hati.tujuan asalnya mungkin akan terpesong. . bagaimana.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. siapa. Kata tanya seperti apa. mana. Selain itu. 4. 2. kenapa.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

2. tanda (".. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa. 4..Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1.Apabila menulis cakap ajuk. Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri. . beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah..") mesti digunakan. 3. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya.

Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang. 2. 3. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. Kata Ganti Diri 1. guru.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. .

. semua dan sebagainya. B.4. 6. dua. baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja.dan sebagainya. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. 2. mereka-mereka. 5. Kata Bilangan 1. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. 3. Kata bilangan tentu seperti satu. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. misalnya satu. Kata ganti diri seperti beta. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. 4. dia-dia. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. dan seterusnya atau berapa. dua.

Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. D. seluruh. 2. setengah-setengah dan sebilangan. 2. Walau bagaimanapun. sekalian. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. sebahagian. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. Kata Sendi 1. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. segala.C. Penjodoh Bilangan 1. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. . kata sendi tidak boleh dilenyapkan. Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. semua. 3.

tidak boleh ditiadakan awalannya. Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. 2.atau ter-.E. Kata Kerja Transitif 1. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat.. 3. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif. Objeknya mestilah frasa nama. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. F. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan .. 2.atau men.kan.

.kan dan men. Kata Tanya 1. 3. 2. Kata Hubung 1. Kata kerja transitif yang berapitan men.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja.. H. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif. 4. G. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. 4..men-. .. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.

Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya. . maka berlakulah kesalahan ini. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1.I. 3. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus. Dalam bahasa Melayu. 2.

.

.

.

.

.

.

3. semua rumah dan sebagainya. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. gambar-gambar. kotakkotak dan sebagainya. cantik-cantik. 2. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. para guru.J. Bentuk Jamak 1. garanggarang dan sebagainya. maka kata nama tidak perlu diulang. 4. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. .

Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. Frasa Adjektif 1. 5. L. 2. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. 4. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. 2. 3.digunakan sebagai penerang. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. 3. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. kata penguat tidak diperlukan.K. Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. . Hukum DM 1.

. Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber. N.M. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif. 2.kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas..kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber.. 3..Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu. . Frasa Kerja Tak Transitif 1. Frasa Kerja Transitif 1.

P. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. 4. 3. O. Dalam susunan biasa. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Ayat Tergantung 1. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. . kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. katakata lain tidak boleh disisipkan.2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. Oleh sebab itu. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif. Frasa Kerja Pasif 1.

(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan.Contohnya: (a) Pokok itu tumbang.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat. Sinonim/Antonim Sinonim 1. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama . Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Dalam susunan ayat songsang.

elok. sombong aniaya menganiaya = menindas. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. cerdik. ingat-ingat. bertanding.berhujah . menyiksa anugerah = ganjaran. memikirkan angkara = kebengisan. 2. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. tahu awas = hati-hati. sentosa. pandai. rintangan arif = berilmu. bersabung. mulia. pelik ajak mengajak = mempelawa. kebuasan. luhur. jurusan. wasiat ancam mengancam = mengugut. ganjil. berubah alu = antan aman = damai. mengundang ajal = kematian.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. taufan bagus = baik. maut akal = fikiran. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. mempersilakan. hemat. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. membiarkan. pelik anggap menganggap = berpendapat. menjemput. tenteram amanat = perintah. rapat alam = dunia mengalami = merasai. karib. kekejaman. bertukar. waspada Bb badai = ribut. pemberian apit mengapit = menghimpit. ganjil. ikhtiar akrab = ikrab. pesan. bijaksana. congkak. kurnia. indah bahang berbahang = hangat. helah. membahayakan aneh = ajaib. berpindah. kezaliman angkuh = bongkak. Aa abai mengabaikan = melalaikan. mencuaikan adu beradu = berlaga. menjepit arah = hala. menempuh alih beralih = berganti. tujuan aral = halangan. panas bahas berbahas = berdebat.

menghadkan cegah mencegah = melarang.bahkan = malahan bakat = kebolehan. mengasuhi bocor = berlubang. lembap basmi membasmi = membanteras. menyanggah bantut terbantut = terencat. menyekat cekal = tabah. berlumpur. menyarankan cambah bercambah = bertunas. kuyup. memandu. terhenti bentak membentak = menengking. pandai. bertaut catu mencatu = mengawal. lokek bakti = jasa. menentang. menghalang. teratur berkas memberkas = menahan. samar bangkang membangkang = membantah. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. memimpin. meratakan campur bercampur = berbaur. ragu-ragu. bergaul cantum bercantum = berhubung. bercakap. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. bersambung. berkhidmat balam berbalam = kabur. kecekapan bakhil = kedekut. lecah. terhalang basah = berair. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. mengherdik beres = rapi. tahan cekap = mahir. memusnahkan. selesai. membinasakan. lecak bencana = kecelakaan. terganggu. menegah. usia sebaya = seumur becak = berair. sanggup . mampu. khidmat berbakti = berjasa. risau bimbing membimbing = melatih. ongkos bicara berbicara = berbahasa.kelam. tergendala. khuatir. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. berunding bimbang = cemas. berkata. mengusulkan. tumbuh canai mencanai = melicinkan. menahan. mengasah.

melatih dingin = sejuk. sepakat. cantik empuk = lembut. berlalu. mesra. laju. lampau. mewujudkan ciri = sifat. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat.mengadakan.kesengsaraan. kuat. penimbang dahulu = awal. pantas. tawar dorong mendorong = memberangsangkan.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. menggalakkkan.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras.kekuatan. sesuai. mendesak. meneguhkan . setuju conteng = calit. mengagak. seksaan desak mendesak = memaksa. sama.jalan. helah dapat = berupaya. menggesa didik mendidik = mengajar. tangkas ceruk = penjuru. mempengaruhi. mengorek. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. teguh mengeratkan = menguatkan. mengubah.ikhtiar. kemampuan. segera cerdik = berakal. baik. menyorong duga menduga = meneka. merapatkan. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. menuntut dalih = alasan. lunak erat = karib. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. menyuntik Dd dacing = neraca. pandai. reda. berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. taraf daya = akal. menggali. kesusahan. mengasuh. menolak. mampu. lekas. bertenaga. cepat. menjadikan. sudut cipta menciptakan = membuat. rapat. menuduh. lemah dakwa mendakwa = mengaku. tanda cocok = akur. kencang. silam daif = hina. coreng. menghasilkan. giat. sepadan. pintar cergas = aktif. menguji. bijak.

mengetahui fasal = hal. kecewa. menghala menghadapi = melawan. halangan. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. manfaat. mengerti memahami = memaklumi. bersatu gagah = berani. rezeki hadam = cerna. merenungkan Gg gabung = ikat. setiap gendala = aral. tentang hadir = ada . riuh-rendah genap = cukup. berkas bergabung = berikat. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. lengkap. kepada. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. menyusun Hh habis = berakhir. penuh segenap = seluruh. menggentar. kuat. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. untung faham = tahu. bersemangat. mengusik ganti berganti = bertukar. tegap gagal = kandas. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. mengingatkan. tekun gubah menggubah = mengarang. tergopoh-gopoh giat = aktif. menentang terhadap = akan. hampa ganding berganding = berdampingan. mengatur. hak. laba. tergegas-gegas. terkejar-kejar gejala = alamat. hancur hadap menghadap = mengarah. rintangan gerangan = agaknya. tanda geletar menggeletar = gementar. mengenang. selesai habuan = bahagian. rajin. tangkas. tergesa-gesa.Ff faedah = guna.berdekatan. ngeri. hiruk-pikuk. menggigil gempar = bising. perihal. tamat. barangkali gerun = gamang.cergas.

menyertai hairan = pelik. menyediakan hikayat = cerita. mencucuk. perbandingan. menghadapi hasrat = harapan.menghadiri = mengikuti. menyedut hitung menghitung = membilang. maksud. menekan. menyeret helah = akal. keinginan hayat = kehidupan. mengejar. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. keriting iklhlas = jujur. mengira humban menghumbankan = melemparkan. niat. bertengger hirup menghirup = meneguk. hilang. kenyataan hal = kejadian. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. mengutus hapus = lenyap. keinginan. nyawa hela menghela menarik. kehendak. menginjak. menghenyak. pengajaran. takjub. menusuk. teladan ikal = berkelok-kelok. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. riwayat hinggap = bertenggek. kisah. usaha . menahan. mengheret. peristiwa. menikam. kiasan. tipu daya hentak menghentak = memijak. tulus ikhtiar = daya upaya. menerangkan. seumpama. tercengang hajat = kehendak. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. berombak-ombak. menghisap. musnah harap mengharap = berhajat. tujuan hakikat = kebenaran. dalih. selaras. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. sesuai. muslihat. sebagai. berhasrat harmoni = rukun. merodok hias berhias = berdandan. menghalang hampa = kecewa. keperluan. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu.

sumpah ikut = turut. kandungan.menyusun jangkit berjangkit = menular. bersama-sama mengikut = mematuhi. sekejap. berkaitan menjalin = menganyam. jemu. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil.ikrar = janji. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. tempo berirama = berentak.matai. sekilas. pati istiadat = adat. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. mengintai. mengamat-amati. deret jalin berjalin = beranyam. mengatur. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. menguasai jajar = banjar. sebenarnya. pekerjaan menjawat = memegang. molek. seketika. menyangkal intip mengintip = memata. menafikan. pengetahuan imbas = kilas. merosakkan jelak = bosan. berwaspada menjaga = memelihara. menyuluh irama = rentak. lintas seimbas = sebentar. bertempo isi = intisari. menganut. menyahut jawat jawatan = pengkat. pengakuan. muak . muatan. merebakkan. sekelip. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. renggang jati sejati = asli. menang kejayaan = kemajuan. menurut ilmu = kepandaian. permai induk = ibu. jarang = bersela. mengeratkan. mengarang. mengawasi menjagakan = mengejutkan. mengiring. resam. kesan jejas menjejaskan = melukakan. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri. selintas indah = cantik. mengawal. meniru. baris.mengasuh. kemenangan jejak = bekas.

kuasa. teman kecai berkecai = hancur. bertengkar kelas = darjah. manis. rakan. molek jemput jemputan = ajakan. undangan menjemput = mencekut.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. tercengang kala = masa.mengundang. berkumpul kandar mengandar = memikul. sepadan. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. diperkenankan. disetuju. menyesatkan kembali = balik. lurah Kk kabul = diluluskan. mengajak. hampa kecoh = bising. semula mengembalikan = memulangkan. bergaduh. sesuai kenan berkenan = gemar. sahabat. silap mengelirukan = membingungkan. meninggi. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. pudar. mencela. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. heboh. jenis keliru = khilaf. waktu berkala-kala = sekali-sekala. ketika. hukum. bertemu menjumpai = mendapati. pangkat. sesat.jelita = cantik. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. tercapai kabur = kelam. mengangkat. nisbah kaedah = cara. prinsip. lawa. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak. sudi. dusta kawan = kelompok. remuk kecam mengecam = membidas. menemui. riuh-rendah kecundang = kalah. memulihkan kena = berpadanan. salah. lagi. cocok. menggalas karut = bohong. kudrat. kumpulan. kucar-kacir kecewa=gagal. samar kadar = keupayaan. menghormati. berpatutan. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. menjatuhkan. peraturan kagum = hairan. tingkatan. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. suka . pulang. takjub.

lapik langsai = lunas. litak. mengurus. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. susut . keluk. pasung mengongkong = memasung. terbayar lanjut = lama. keuntungan lancar = cepat.memperkenankan = membenarkan. tanda ketara = kelihatan.kacau. jejak. meluputkan kongkong = belenggu. tangkas lipur = hapus. lonjak longgok = timbun. berziarah lazat = enak. pantas. keji kuno = lama. selalu ledak meledak = meletup. lesu. tompok luak = kurang. rumit Ll laba = faedah. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. meletus lelah = asam. mengadukan lapuk = reput. letih. penat lempar melempar = melontar. sedap lazim = biasa. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. terang. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. mengekang. menghilangkan. luruh letih = lenguh. lengkung lerai = gugur. panjang lantang = jelas. mengizinkan. membaling lengang = sepi. selesai. ragam kesan = akibat. usang lawat melawat = berkunjung. fasih landa melanda = melanggar. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. penat likat = pekat liku = kelok. merempuh landas = alas. guna. membelenggu kotor = cemar. kelok. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. selekoh lincah = cergas.

mual muktamad = pasti. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. sesuai mundur = surut. lesam. nazar nilai = mutu.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. tanggal lut= mempan. suram mercu = menara. menidakkan nahas = kecelakaan. undur murka = berang. cocok. setuju muak = bosan. umpama mogok = berhenti. perlu musykil = kecewa. teguran ngeri = seram. loya.keinginan makam = kubur makbul = kabul. sanggup kemahuan = kehendak. kemalangan. rosak muafakat= sepakat. ibarat. sengsara meleset = jatuh. rosak mustahak = penting. siasat. terbelakang. rela. mengosongkan lucut = lepas. kusam. telap Mm mahu = hendak. peringatan. mundur. puncak mewah = makmur misal = contoh. takti. kehendak. pengembara muslihat = helah. gusar. petunjuk. tipu daya musnah = binasa. redup. pelajaran. tetap munasabah = berpatutan. redup. sukar. jemu. takut niat = hajat. malang naib = timbalan nasib = takdir. gusar. untung nasihat = ajaran. kesialan. padang melarat = miskin. maksud. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. merosot. pengetahuan malap = muram. diperkenankan maklumat = keterangan. terkabul. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. marah. meradang musafir = pelancong. taraf .

bersenda onak = duri Pp padan = bading. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. laju. menggayakan pandir = bebal. lekas. sesak. sari patuh = menurut. pejal. suluh oleh beroleh = mendapat. taat pawang = bomoh. patut. imbangan. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. memperlihatkan. tercengang pelopor = pengasas. bergurau. cepat. tumpat padu = kuat. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. tolol pangkat = kedudukan. teguh palu memalu = memukul. menyelidik . peristiwa periksa memeriksa = meneliti. mempertunjukkan. tara padat = bernas. . layak. membentangkan. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. kacak. menerima memperoleh = mencapai. taraf. mengkaji. sempadan perihal = keadaan. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat.Oo obor = andang. potong penuh = lengkap. penuh. meramas perenggan = batas. penggal. pejal. kejadian. cocok. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. menjauhkan terpencil = terasing. laku. padat. tersendiri penggal = kerat. tampan.mampat. bodoh. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. padat. sesuai. tumpat perah memerah = memeras. kukuh. sesuai. mendedahkan pati = inti. segak papar memaparkan = memampangkan.

penghidupan rintih merintih = mengeluh. kemas. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. mengerang risiko = bahaya. nyata sambut menyambut = membalas. tahap. membetulkan. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. tingkat permai = cantik. gergasi ramai = bising. menerima. elok. giat. berputar pusara = kubur. sibuk rapi = beres.peringkat = had. sangsi. elok. segenap. kelompok. bertempur. berjauhan. sasterawan pusar berpusar = berkisar. tabiat rezeki = nafkah. rimbun renggang berenggang = berantara. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. dasar. mencong. menyongsong . pasangan. mengesahkan. was-was raksasa = bota. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. bersih. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. menjawab. mengubah prinsip = asas. pendapatan. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. regu = kumpulan. berpisah resam = kebiasaan. kerugian rungut merungut = berleter. menetapkan. berlawan. laju pesong = herot. pujukan. riuh-rendah. gagah. tersusun. bertarung sah = benar. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. serong memesong = menyeleweng. teratur. berlaga. pahlawan pesat = cepat. syak. bersungut Ss sabung bersabung = beradu.

setia tadbir mentadbirkan = memerintah. sampai takjub = hairan. miring sengketa = perbalahan. membantah. kagum tamadun = kebudayaan. mengurus. serempak sesak = penuh. mengerut. halus. hingga. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza. sedia. rela. kelainan berselisih = berbeza. mengerjakan. sempit. surut. sedih sangsi = bimbang. memulakan takat = had. salah singkir menyingkir = menepi. hiba. sukar. khuatir. molek sentosa = aman. susah seni = elok.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . bertemu sudi = rela sulit = rahsia. menentang sayu = dukacita. syak sebat menyebat = memukul. bertikai semerbak = harum. ragu-ragu. pertengkaran. kecil. selamat. merotan segar = sihat. sudi sangkal menyangkal = melawan. rawan. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. nyaman sejahtera = aman. wangi senget = condong. turun Tt taat = patuh. pilu. mengelolakan. pertikaian sengsara = menderita. mengelak. lebihnya sua bersua = berjumpa. berlambat-lambat. punca susut = berkurang.sampai= tiba sanggup = mampu. tersekat. menghindar sisa = baki. sentosa. mengurus taja menaja = mempelopori. perbantahan. mengatur. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. susah sumber = asal. menyerang serentak = bersama-sama. perselisihan. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. kemajuan. berlainan. tersumbat silam = lampau silap = keliru.

punah Uu ucap berucap = bercakap. martabat. tepat. berlaga. menghalau . menyebut ucapan = pidato. kekuatan bertenaga = berdaya. tersendiri urus mengurus = membereskan. peraturan tebal = lebat. lama usap mengusap = membelai. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. menyelesaikan usang = kersang. tentu. luku tepis menepis = menangkis. mengkritik. berlanggar. mengeluarkan. mengurut usir mengusir = memburu. berniat telatah = gerak-geri. padat. menjelaskan tegur menegur = menasihati. setara tatap menatap = melihat. kelakuan. bertemu. setimbal tumpas = binasa. kedudukan. memelihara. mengatup taraf = darjat. mengesat. pincang tempur bertempur = berjuang. kuat tenggala = bajak. nyata. terserempak tempang = capik. bermaksud. merenung tatatertib = disiplin. perangai. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. memandang.menangkup = menelungkup. mengatur. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. seimbang. mengusahakan. musnah. meniarap. berkelahi. mengamat-amati. menghasilkan. mutu setaraf = sedarjat. satu-satunya. tumpat tegas = jelas. mencela. giat. terang menegaskan = menerangkan. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. menyapa tekad = azam. berperang tenaga = daya. kemahuan bertekad = berazam. menyelenggarakan. kehendak. mengejar. bersyarah mengucapkan = melafazkan. kuno.

mula mengusulkan = mencadangkan. sesuai wajib = mesti. Aa abadi = sementara abai = acuh. kejam zaman = masa. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. menganjurkan Ww wajar = patut. ketika. Antonim ialah perkataan berlawan. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau. khusus aman = huru-hara. tempoh zat = unsur Antonim 1. perlu waktu = kesempatan. masa. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. percaya Zz zalim = bengis. cadangan.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. asal. peluang. kacau-bilau . mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. berita. tempoh warkah = surat warta = amanat.

lalai ayu = buruk. mengawal. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. terikat. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. segar basmi membasmi = memelihara. menjimatkan bebas = terbelenggu. terkawal. usang basi = baru. siap . jahil. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. bangun baru = lama. berjimat membazirkan = menghematkan. berselerak awas = cuai. terkongkong membebaskan = membelenggu. mengongkong. tiruan arif = bodoh. hodoh. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. tolol atur teratur = bersepah.

sopan bina membina = membinasakan. tolol. menjerit bising = senyap.berani = gentar. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . meruntuhkan bisik berbisik = melaung. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. sepi bongkak = peramah. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing. merobohkan. berpisah cedera = pulih. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama. sunyi. dungu cermat = boros. serupa biadab = beradab. hemat. kabur cerai bercerai = berkahwin. bersatu cerdik = bodoh. santun boros = cermat.

bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. rela. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . sanggup. berdamai dengar mendengar = pekak. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. tuli deras = lambat. patuh dendam berdendam = berbaik. hodoh empuk = keras. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. perlahan derhaka = setia. tertutup degil berdegil = menurut. kacau berdamai = berperang. liat enggan = mahu.

genap garang = jinak. bermuram. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. tenteram. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan .berfaedah = merugikan. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai.

suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. menghuraikan ikhlas = curang. berjalan hiba = gembira. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. menurut . muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. mempersilakan. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. mentaati.goyang bergoyang = kukuh. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. mantap.

terang kelu = lancar kemarau = hujan. rata kejam = adil. selalu. timbul kawan = lawan. rapat. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. terang kacuk kacukan = sejati. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih . menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. berperikemanusiaan kelam = cerah. bertugas izin mengizinkan = melarang.

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. jamak tutup menutup = membuka Uu . sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. kacau.setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. leka. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. bersepah syak = percaya. mengorek tulen = palsu. tiruan tunggal = banyak. menyuruh tekun = malas.

lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2. . Biasanya. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. sangsi. 3. sakit waspada = cuai.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. syak. Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama.Kata Hampir Sama Makna 1. namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. . 3. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar. 2.

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

hal. 3. . Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. tempat. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan.Penjodoh Bilangan 1. perkara dan manusia. 2.

.

.

.

.

.

simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat.Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. 3. Biasanya. Pada umumnya. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. Simpulan Bahasa 1. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: . 3. 2. 2. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus.

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

2. 3. Bidalan 1. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya.C. Contoh bidalan adalah seperti berikut: .

.

3. Pepatah 1.D. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. 2. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan. Contoh pepatah adalah seperti berikut: . Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya.

.

E. Bandingan/ Kiasan .

Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: .1. 2.

.

.

.

teladan. . kesedaran dan peringatan.F. Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran.

Kesalahan dan Pembetulan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->