P. 1
BAHASA MELAYU NOTA

BAHASA MELAYU NOTA

2.0

|Views: 6,369|Likes:
Published by Nor Azah Bostam

More info:

Published by: Nor Azah Bostam on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

06/04/2014

pdf

text

original

BAHASA MELAYU - Tahun 4

PENGGOLONGAN KATA 1.1 Kata Nama 1. Kata nama ialah kata yang merujuk kepada nama sesuatu benda, manusia, haiwan, tumbuhan dan konsep. 2. Kata nama terbahagi kepada : (i) kata nama am; (ii) kata nama khas; (iii) kata nama arah; (iv) kata ganti nama; (v) kata bilangan. Kata Nama Am 1. Kata nama am ialah kata nama yang merujuk kepada nama sesuatu benda yang bersifat umum seperti: (i) nama benda yang bernyawa, iaitu manusia, haiwan dan tumbuhtumbuhan; (ii) nama benda yang tidak bernyawa, iaitu benda dan tempat. 2. Semua kata nama am ditulis dengan huruf kecil di pangkal kata kecuali pada permulaan ayat. 3. Ada juga kata nama am yang diberikan imbuhan. Kata nama am yang diberikan imbuhan ini dikenali sebagai kata nama terbitan Contoh kata nama terbitan adalah seperti berikut: duri ---> durian hendak ---> kehendak sah ---> pengesahan putus ---> keputusan 4. Imbuhan yang membentuk kata nama terbitan terdiri daripada: (i) awalan- ke-, pe-, pem-, pen-, peng-, penge-, per-. (ii) akhiran- -an, -man, -wan, -wati, -ita. (iii) apitan- ke...an, pe...an, pem...an, pen..an, peng...an, penge...an, per...an. Kata Nama Khas 1. Kata nama khas ialah kata nama yang khasnya digunakan untuk menyebut nama sesuatu benda yang bernyawa dan benda yang tidak bernyawa. 2. Kata nama khas hendaklah ditulis dengan huruf besar pada huruf pertamanya.

3. Kata nama khas terbahagi kepada: (a) benda yang bernyawa: (i) manusia spt. Ismail, Kumar, Puan Aliah, Raja Iskandar, Raj Kumar, Lim Eng Guan, Profesor Ali. (ii) bukan manusia spt. Comot (kucing), Pak Belang (harimau), Hibiscus (bunga raya), Jalak (ayam). (b) benda tidak bernyawa spt. Seremban, Malaysia, Proton, Universiti Kebangsaan, Menara Condong. Kesalahan dan Pembetulan

Kata Ganti Nama 1. Kata ganti nama ialah perkataan yang menjadi pengganti bagi kata nama khas dan kata nama am. 2. Kata ganti nama terbahagi kepada: (i) kata ganti diri; (ii) kata ganti diri singkat; (iii) kata ganti tanya; (iv) kata ganti tempat; (v) kata ganti tajuk; (vi) kata ganti tak tentu. Kata Ganti Nama Diri Pertama 1. Kata Ganti Nama Diri Pertama ialah kata yang digunakan untuk menggantikan diri orang yang bercakap. 2. Kata Ganti Nama Diri Pertama terbahagi kepada:

Kata Ganti Nama Diri Kedua 1. Kata ganti nama diri kedua digunakan untuk merujuk kepada diri orang yang bercakap dengan kita 2. Kata ganti nama diri kedua terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal (ii) berbentuk jamak

Kata ganti nama diri ketiga terbahagi kepada: (i) berbentuk tunggal. 2. Kata ganti nama diri ketiga ialah kata yang digunakan untuk merujuk kepada orang ketiga ketika bercakap. Kata ganti nama diri boleh disingkatkan seperti berikut: (i) aku menjadi ku (ii) engkau menjadi kau (iii) kamu menjadi mu . (ii) berbentuk jamak. Kata Ganti Nama Diri Singkat 1.Kata Ganti Nama Diri Ketiga 1.

digunakan untuk tempat yang dekat dengan orang yang bercakap. situ . 3. Kata ganti nama tunjuk digunakan untuk menunjukkan manusia.digunakan untuk menyatakan nama benda atau haiwan.digunakan untuk menyatakan orang. (b) Kereta Proton Iswara itu adalah milik ayahku. (i) apa . kata penegas atau partikel "kah" hendaklah digunakan. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tempat dan penggunaanya. Kata ganti nama diri tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya.digunakan untuk tempat yang dianggap jauh. 2. (ii) mana . (b) Dia mencari-cari kasutnya yang hilang itu. jumlah dan harga. Apabila digunakan dalam ayat hendaklah diakhiri dengan tanda soal (?) Kata Ganti Nama Tempat 1. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama diri singkat dan penggunaanya dalam ayat: (i) Di awal kata: (a) Surat itu hendaklah kauposkan segera. Sekiranya kata ganti nama diri tanya ini digunakan pada permulaan ayat.(iv) dia atau ia menjadi nya. Yang berikut ialah contoh kata ganti nama diri tanya dan penggunaanya. 2. kata ganti nama diri singkat ini hendaklah dicantumkan dengan kata lain yang menyertainya seolah-olah sebagai imbuhan. (iii) Di akhir kata: (a) Aku adalah temanmu. 4.digunakan untuk tempat yang agak jauh tetapi tidak sejauh mana. 4. benda dan tempat. Kata ganti nama tempat digunakan untuk mengganti nama tempat.digunakan untuk menyatakan masa. 3. (iv) bila . (ii) Di awal dan akhir kata: (a) Makanan itu sudah kuhidangkan. Apabila ditulis. Kata Ganti Nama Tunjuk 1. Kata ganti nama diri singkat mempunyai makna yang sama dengan kata ganti nama diri yang penuh. sana . Kata Ganti Nama Diri Tanya 1. Kata ganti nama diri singkat tidak boleh digunakan pada permulaan ayat. binatang. (v) berapa .digunakan untuk menyatakan orang atau nama orang. sini . haiwan . (b) Pastikan soalan yang kaujawab itu betul.digunakan untuk menyatakan bilangan. 2. 5. (iii) siapa .

Kata bilangan terbahagi kepada berikut: (i) kata bilangan tentu . Dua kata ganti nama tunjuk adalah ini dan itu. . 2.pertama. 2. para.digunakan untuk tempat atau benda yang tidak tentu. 3. Yang berikut adalah contoh kata ganti nama tak tentu serta penggunaanya: (i) apa-apa . (iv) bila-bila . keduadua.beberapa. Kata bilangan ialah kata yang digunakan untuk menghitung sesuatu.digunakan untuk benda atau hal yang tidak tentu. (b) Saya yang membawa buku itu.masing-masing. setengah-setengah dan sebagainya.suku. Kata Ganti Nama Tak Tentu 1. (ii) Penentu dan letaknya di belakang kata nama: contohnya: (a) Hari ini hari Khamis. Kesalahan dan Pembetulan Kata Bilangan 1. (vii) Kata bilangan tanya . (ii) Kata bilangan tak tentu . ketiga dan seterusnya. setengah. dua pertiga dan sebagainya. setiap. Fungsi kata ganti tunjuk adalah sebagai: (i) Subjek dan letaknya di hadapan kata nama: contohnya: (a) Ini sekolah kami. seluruh. tiga dan seterusnya. tiap-tiap dan sebagainya.berbulan-bulan.digunakan untuk menggantikan orang yang tidak tentu. (iii) Kata bilangan pecahan .satu. (iii) siapa-siapa/sesiapa . separuh. kedua. (v) Kata bilangan himpunan .digunakan untuk menggantikan masa yang tidak tentu. ketiga-tiga dan sebagainya.berapa. (vi) Kata bilangan tingkat . Kata ganti nama tak tentu menunjukkan sesuatu atau seseorang secara tidak tentu. (b) Itu anak Encik Ramasamy.dan tempat. 2. beratus-ratus. dua. (iv) Kata bilangan pisahan . (ii) mana-mana . jutaan.

Kadangkala penjodoh bilangan tidak digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. 2. Misalnya. sekalian peserta (bukan sekalian orang peserta) .Penjodoh Bilangan 1. Penjodoh bilangan ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan kata bilangan.

.

Kata sendi nama ialah kata yang digunakan untuk menyambung frasa dengan kata atau frasa dengan frasa. 2.Kata Sendi Nama 1. . Kata sendi memerlukan frasa nama untuk membentuk predikat ayat.

.

.

Kata penguat dan kata bantu juga boleh hadir secara serentak. 2. se-. sungguh dan terlalu. sekali. orang. sangat. Kata adjektif juga boleh disertai dengan kata bantu seperti masih. 4. Kata adjektif boleh ditambah dengan kata penguat seperti ter-. paling. belum. amat. 5. 3. dapat dan sebagainya. Jenis Kata Adjektif .Kesalahan dan Pembetulan Kata Adjektif 1. Kata adjektif ialah kata yang digunakan untuk menerangkan keadaan sesuatu benda. Kata adjektif juga dikenali sebagai kata sifat. tempat dan sebagainya.

kata adjektif terbahagi kepada sembilan jenis berdasarkan kriteria makna yang didukung oleh sesuatu kata adjektif .Dalam bahasa Melayu.

iaitu tahap biasa. tahap sama. . tahap perbandingan dan tahap penghabisan.Tahap Kata Adjektif Kata adjektif boleh dibahagikan kepada empat tahap.

men…. 2. Kata kerja boleh dibahagikan kepada: (i) Kata kerja transitif (ii) Kata kerja tak transitif (iii) Kata kerja pasif Kata Kerja Transitif 1.Kesalahan dan Pembetulan Kata Kerja 1. 2. memper-.. memper…... 3.i.kan. Kata kerja transitif menggunakan imbuhan men-. Ayat contoh : . Kata kerja transitif tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perbuatan yang dilakukan oleh manusia. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti mempunyai objek yang terdiri daripada kata nama atau frasa nama. 4. men….. binatang atau benda. memper….kan.i.

Oleh itu.Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif terbahagi kepada : (i) Kata kerja tak transitif tanpa pelengkap (ii) Kata kerja tak transitif berpelengkap Kata Kerja Tak Transitif Tanpa Pelengkap 1. Walaupun demikian. Kata kerja tak transitif ini boleh diikuti unsur keterangan selepas kata kerja. 2. Ayat yang mempunyai pelengkap tidak boleh dipasifkan. 3. Kata Kerja Tak Transitif Berpelengkap 1. unsur keterangan tidak boleh terdiri daripada kata nama atau frasa nama. Contoh : Kami asyik bermain. kata kerja tak transitif berpelengkap tidak boleh berdiri sendiri. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang boleh berdiri sendiri dalam ayat yakni tidak memerlukan objek. Pelengkap adalah berbeza dengan objek. 2. 3. Kata kerja tak transitif berpelengkap ialah kata kerja yang mesti diikuti oleh pelengkap untuk menyempurnakan ayat. Ayat contoh : . 2. Kata kerja tak transitif ini boleh berdiri sendiri tanpa perlu disertai objek selepasnya. Contoh : Kami asyik bermain di belakang rumah.

Unsur pelengkap terdiri daripada berikut : (i) Pelengkap kata nama (imbuhan ber-…kan. di-…i. Kata kerja pasif yang disetai kata ganti diri pertama dikenali sebagai frasa kerja pasif diri pertama. Kata kerja pasif yag disertai kata ganti diri kedua dikenali sebagai frasa kerja pasif diri kedua. 4. kami perakui dan sebagainya. kau permainkan dan sebagainya. menjadi dan ada) (ii) Pelengkap kata adjektif (iii) Pelengkap sendi nama (bermakna tempat) Kata Kerja Pasif 1. Kata kerja pasif ialah kata kerja yang terbentuk daripada perubahan ayat aktif kepada ayat pasif. . Contohnya : aku baca. saya tanami. awak tatapi. 2. diper-. di-…kan. 3. engkau musnahkan. Hanya kata kerja transitif sahaja yang boleh dipasifkan.4. diper-… . Kata kerja pasif yang disertai awalan di -. Contohnya : anda lihat. 5.

diadakan. (Kata keterangan : agak menerangkan kata objektif jauh. (iii) Kata kerja pasif yang berapitan ke-…an : kecurian. diperalat. Kata keterangan ialah kata yang menerangkan kata kerja dan kata adjektif.: terambil. Kata kerja pasif juga terdapat dalam bentuk-bentuk berikut : (i) Kata kerja pasif berimbuhan ber. bertanak dan sebagainya. digemari. dipersembahkan.: berasal. kemasukan. (ii) Kata kerja pasif berimbuhan ter. ketinggalandan sebagainya. diperingati dan sebagainya. Kesalahan dan Pembetulan Kata Keterangan 1. Contohnya : dibaca. Berikut ialah contoh kata keterangan serta penggunaannya dalam ayat. bercukur. Contoh-contoh kata keterangan adalah seperti berikut : (i) Saya sudah membaca buku itu.) (ii) Rumahnya agak jauh dari sini. terangkat dan sebagainya.kan dan diper-…i dikenali sebagai kata kerja pasif diri ketiga. 6.) 3. (Kata keterangan : Sudah menerangkan kata kerja membaca. 2. .

klausa atau frasa yang berperanan sebagai penghubung. pemeri dan sebagainya. pembantu. . penerang.Kata Tugas Kata tugas ialah perkataan yang hadir dalam ayat. penegas. penguat.

2. Kata hubung terbahagi kepada yang berikut : (i) Kata hubung gabungan (ii) Kata hubung pancangan (iii) Kata hubung berpasangan. klausa dan ayat.Kata Hubung 1. .frasa. Kata hubung digunakan untuk menggabungkan dua atau lebih kata.

.

.

Kata seru ialah kata yang digunakan untuk menyatakan perasaan seseorang seperti marah. hairan. terperanjat dan sebagainya.Kata Seru 1. sedih. iaitu dengan nada meninggi atau menurun. . Kata seru digunakan untuk membentuk ayat seruan. Cara penggunaan kata seru disesuaikan dengan intonasi pengucapan. 3. 2. takut.

2.Kata Tanya 1. Kata Tanya ialah kata yang digunakan dalam ayat tanya untuk menanyakan sesuatu. Sekiranya kata Tanya dikedepankan. maka hendaklah disertai dengan partikel -kah .

Contoh kata perintah. larangan arahan. Kata perintah digunakan untuk membentuk ayat perintah. silaan atau permintaan. 2. maksud dan ayat contoh adalah seperti berikut : . Kata perintah ialah kata yang digunakan supaya seseorang mematuhi perintah. 3.Kata Perintah 1.

.4. 6. 2. Kata Pangkal Ayat 1. Kata perintah tolonglebih sesuai digunakan dalam situasi yang umum manakala kata perintah harap lebih sesuai digunakan dalam situasi yang lebih sopan. Kata perintah usah mempunyai nada yang lebih lembut berbanding dengan kata perintah jangan. Kata pangkal ayat ialah perkataan yang hadir pada permulaan ayat. Kata pangkal ayat ini biasanya digunakan dalam bahasa Melayu lama. 5. Kata perintah sila boleh digunakan dalam pelbagai situasi berbanding dengan kata perintah jemput yang hanya sesuai digunakan bagi situasi tertentu seperti masuk ke rumah dan makan.

Kata Bantu terbahagi kepada dua jenis. iaitu masa lampau. 2. Terdapat juga kata bantu aspek yang boleh hadir secara serentak. masa kini dan masa hadapan.Kata Bantu 1. Kata bantu ialah kata yang berperanan untuk menimbulkan makna-makna tambah dari segi aspek waktu dan ragam. 3. (ii) Kata Bantu ragam Kata Bantu ragam ialah kata yang digunakan untuk menunjukkan perasaan yang berkaitan dengan perbuatan. iaitu : (i) Kata bantu aspek Kata Bantu aspek digunakan untuk menunjukkan perbezaan masa. Contoh : .

Contoh : Kata Penguat 1. Terdapat tiga jenis kata penguat. 2. 2. . Terdapat juga kata bantu ragam yang boleh hadir secara serentak dengan kata bantu aspek. Kata penguat digunakan untuk menguatkan maksud sesuatu ayat.4. Kata penegas juga dikenali sebagai partikel. iaitu : (i) Penguat hadapan (ii) Penguat belakang (iii) Penguat bebas Kata Penegas 1. Kata penegas memberikan penekanan pada bahagian-bahagian tertentu dalam ayat.

Kata Nafi 1. iaitu : (i) Penegas yang dicantumkan dengan perkataan.3. iaitu bukan dan tidak. Kata nafi ialah kata yang menafikan atau menidakkan sesuatu. 3. Terdapat dua jenis kata penegas. Kata nafi bukan boleh menjadi unsur frasa nama dan frasa sendi nama. Kata Pemeri . 2. Kata nafi tidak ialah unsur nafi bagi frasa kerja dan frasa adjektif. (ii) Penegas yang berasingan.

benar. Kata arah menunjukkan hala dan jurusan. 2. Kata Arah 1. Kata pembenar ialah kata yang mengesahkan sesuatu pertanyaan yang dikemukakan. Dalam bahasa Melayu terdapat tiga kata pembenar. Kata Pembenar 1. iaitu ya. iaitu ialah dan adalah.Terdapat dua jenis kata pemeri. 2. .betul. Kata pemeri tidak boleh hadir di hadapan frasa kerja atau kata kerja. Kata arah merupakan kata yang hadir sebelum frasa nama dan biasanya sesudah kata sendi nama.

Kata paduan atau sebatian dikenali sebagai kata majmuk. iaitu : .Kata Majmuk 1. Contohnya: Wang dan saku yang menjadi komponen kata majmuk wang saku mempunyai maknanya masing-masing. Setiap kata yang menjadi komponen kata majmuk mempunyai maknanya sendiri-sendiri. Kata majmuk ialah kata yang terbentuk daripada dua atau lebih daripada dua patah kata dasar yang digabungkan menjadi suku kata baru yang padu atau sebati maknanya. 5. 2. seperti cantik jelita. Bentuk Kata Majmuk 1. Bentuk kata majmuk terbahagi kepada dua. Makna wang saku ialah wang yang dibawa untuk digunakan apabila diperlukan. Contohnya: Cantik jelita bererti sangat cantik . Ada juga kata majmuk yag terbentuk daripada dua patah kata yang berbeza tetapi maknanya sama atau hampir-hampir sama.hancur lebur dan sunyi sepi. 3.hancur lebur bererti hancur sama sekali dan sunyi sepi bererti sangat sunyi. 4. Pembentukan kata majmuk daripada dua patah kata yang sama atau hampir sama maknanya untuk menyatakan makna kesangatan.

Kata majmuk yang dieja terpisah terbahagi kepada tiga. (ii) Kata majmuk yang dieja bercantum dengan partikel pun. . 3. (iii) Kata majmuk daripada golongan kata tertentu yang secara lazimnya dieja bercantum.iaitu: (i) Kata majmuk yang sudah mantap penggunaanya.iaitu: (i) Kata majmuk rangkai kata bebas.2. Kata majmuk yang dieja bercantum terbahagi kepada tiga.

Bagi kata majmuk kiasan. Contohnya: . Contohnya: 2. Hanya perkataan hadapan yang boleh digandakan bagi kata majmuk. Penggandaan Kata Majmuk 1. (ii) Kata majmuk kiasan.penggandaan dilakukan seluruhnya.(ii) Kata majmuk istilah khusus.

Pengimbuhan Kata Majmuk Kata majmuk boleh menerima imbuhan seperti berikut: (i) Imbuhan awalan Contohnya: (ii) Imbuhan akhiran Contohnya (iii) Imbuhan apitan Ejaan kata majmuk dirapatkan apabila ada imbuhan di hadapan dan di belakang Contohnya Kesalahan dan Pembetulan Penanda Wacana 1. . Penanda wacana ialah rangkai kata yang digunakan untuk menghasilkan karangan yang baik dan teratur.Penanda wacana juga dikenali sebagai perangkai kata.

isi dengan isi. 3.2. ayat itu akan menjadi lebih baik. Kesalahan dan Pembetulan . 4. (v) Untuk menimbulkan maksud dalam masa yang sama atau pada masa itu. (iv) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang berikutnya. (ii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang kian bertambah. Jenis-jenis penanda wacana adalah seperti berikut: (i) Untuk menimbulkan maksud yang menandakan pertentangan maklumat. idea dengan idea lain yang saling berkaitan dan juga apabila memulakan perenggan baru. lengkap dan mempunyai peraliran idea. Apabila dua ayat digabungkan dengan penanda wacana yang sesuai. (iii) Untuk menimbulkan maksud sesuatu yang menunjukkan akibat atau kesimpulan. Penanda wacana digunakan antara satu ayat dengan satu ayat.

bel-. Pengimbuhan ialah proses menerbitkan kata dengan mencantumkan imbuhan dengan kata dasar. Apabila imbuhan ber. Imbuhan beR.boleh bercantum dengan sebarang kata dasar.Pengimbuhan 1. Imbuhan awalan ialah imbuhan yang hadir di hadapan sesuatu kata dasar. dan ber2. 3. Pengimbuhan akan menghasilkan kata terbitan. iaitu : (i) Awalan (ii) Akhiran (iii) Apitan (iv) Sisipan 4. Contoh imbuhan awalan adalah seperti berikut: Awalan beR1. Imbuhan Awalan 1. Contohnya: . terdapat juga imbuhan yang dipinjamkan daripada bahasa lain. Imbuhan beR. 3.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r. 2.terdiri daripada tiga bentuk. selain itu. iaitu be-.satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. 2. Terdapat empat jenis imbuhan.

Awalan meN. Awalan meN1. Imbuhan awalan beR.4.hanya digunakan untuk kata ajar. iaitu me-. Imbuhan bel. 5.membawa beberapa fungsi atau maksud.Kata ajar apabila ditambah imbuhan beRmenjadi belajar dan bukannya berajar. meng-. mem-.terdiri daripada lima bentuk. men-. .

2.. .membawa beberapa fungsi atau maksud. Imbuhan awalan meN.dan menge.

Contohnya: 2.mempunyai beberapa fungsi atau maksud. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan. Imbuhan awalan teR. Imbuhan teR. Contohnya: 3. Sekiranya imbuhan teR. .bercantum dengan semua kata dasar.bercantum dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.Awalan teR1.

Awalan peN- .

.

Contohnya: . Awalan diApabila imbuhan di.akan membentuk kata nama apabila sesuatu kata dasar diimbuhkan dengannnya.bercantum dengan semua kata dasar.dicantumkan dengan kata dasar yang membawa maksud perbuatan. Contohnya: Awalan keAwalan ke.Awalan seImbuhan se.tersebut akan dirapatkan dengan kata dasar. imbuhan di.

dan -i. Imbuhan Akhiran 1. -kan. Akhiran -an Akhiran -an boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .bermaksud orang yang ahli.Awalan juruJuru.Tidak ada huruf yang akan berubah apabila bergabung dengan akhiran ini. 2. mahir atau mempunyai kebolehan istimewa dalam sesuatu lapangan atau pekerjaan. Imbuhan akhiran terdiri daripada -an. Imbuhan akhiran ialah imbuhan yang hadir di akhir kata dasar.

Contohnya: Akhiran -i Akhiran -i boleh bergabung dengan kata dasar.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Biasanya gabungan akhiran ini membawa maksud perbuatan.Akhiran -kan Akhiran -kan boleh bergabung dengan kata dasar. Contohnya: .

.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.-an bergabung dengan semua kata dasar.. Contohnya: . 2.Imbuhan Apitan 1.-an bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.Sekiranya apitan ber..-an Apitan ber..Sekiranya ber..-kan Apitan ber.-kan bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r...-kan bergabung dengan semua kata dasar..satu daripada huruf r tesebut akan digugurkan. Contohnya: Apitan ber..... Imbuhan apitan ialah imbuhan yang hadir serentak di hadapan dan di akhir kata dasar. Imbuhan apitan terdiri daripada yang berikut: Apitan ber......

-i.Kesemuanya membawa maksud perbuatan.. mem-.....-i... meng-.-kan dan menge-....-i dan menge-.-kan Apitan meN-.-i terdiri daripada me-.. Apitan meN-...Apitan meN-..-kan..-kan... mem-.-i.....-kan terdiri daripada me-..-kan....-i... .. meng-..-i Apitan meN-.-kan... men-.. men-.

-an bergabung dengan kata dasar tertentu tanpa melibatkan sebarang perubahan huruf... Contohnya: ..Apitan ke-.-an Apitan ke-...

... Contohnya: 3.... peng-.Biasanya.. satu daripada huruf r tersebut akan digugurkan.. Apitan peN-.. apitan ini membawa maksud mengerjakan sesuatu atau tempat.... Contohnya: ..-an 1..-an...pem-.. 2....-an.. Contohnya: Apitan per-.-an terdiri daripada pe-...-an membawa maksud mengerjakan sesuatu.Apitan peN-.-an.-an bergabung dengan semua kata dasar. pen-. Terdapat juga apitan peN-.-an.Apabila apitan ini bergabung dengan kata dasar yang bermula dengan huruf r.an dan penge-.-an Apitan per-. Apitan peN-..-an membawa makna tempat.

2.-kan dan di-..-i dapat menyatakan fungsi atau maksud yang berikut: Imbuhan Sisipan 1..jarang digunakan sekarang...Apitan di-. 2. Antara imbuhan sisipan ialah Sisipan -elSisipan -el... Contohnya: Sisipan -erSisipan -er.jarang digunakan sekarang. Imbuhan sisipan ialah imbuhan yang disisipkan di tengah kata dasar.-i....-kan dan meN-.-kan dan di-.-i 1...Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Apitan di-..Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini......-kan dan di-.-i merupakan kata kerja transitif pasif daripada kata yang berapitan meN-. Kata yang berapitan di-.. .

Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. .Contohnya: Sisipan -emSisipan -em. Kebanyakan imbuhan tersebut berasal daripada bahasa Sanskrit. 2. Contohnya: Sisipan -inSisipan -in. Imbuhan pinjaman ialah imbuhan asing yang diterima sebagai imbuhan baru dalam bahasa Melayu.turut jarang digunakan sekarang.juga jarang digunakan sekarang. 4. 3. Imbuhan ini berfungsi sebagai imbuhan kata nama. Imbuhan pinjaman terbahagi kepada imbuhan awalan dan imbuhan akhiran.Namun terdapat beberapa perkataan yang menggunakan imbuhan ini. Contohnya: Imbuhan Pinjaman 1. Arab dan Inggeris.

. 2.bermaksud paling atau tahap besar. Pra-bermaksud sebelum atau syarat kepada sesuatu. 4. Maha. mencegah. 5. 3. Anti-bermaksud menentang.Imbuhan Awalan 1. tertinggi dan teragung. atau benci terhadap sesuatu. Tata-bermaksud peraturan atau susunan. Dwi-bermaksud dua.

6. Imbuhan -wi/-i mencirikan sifat yang terkandung dalam kata dasar. Imbuhan -man/-wanbermaksud pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan lelaki. Pro-bermaksud menyokong atau berpihak kepada sesuatu. 2. Imbuhan -wati/-ita bermaksud sesuatu pemilik atau pelaku sesuatu atau pekerjaan yang berhubung dengan wanita. 3. Imbuhan Akhiran 1. .

(x) Bersungguh-sungguh-cepat-cepat. kusut-masai. jemput-jemput. berlari-lari. Kesalahan dan Pembetulan Penggandaan 1. kura-kura dan sebagaiya. elok-elok.main-main. kejar-mengejar dan sebagainya. Kata dasar yang digandakan boleh menghasilkan pelbagai kelas kata seperti yang berikut: (i) Kata nama. kunang-kunang.Antara aspek makna penggandaan adalah seperti yang berikut: (i) Tunggal-anting-anting. hiruk-pikuk dan sebagainya.dekak-dekak.berbuah-buah.berangan-angan. Imbuhan -iah bermaksud bersifat atau mempunyai sifat.4. (iii) Kata adjektif. 3. (ii) Jamak. (vi) Sangat. layang-layang. (iv) Berulang-ulang. (vii) Nama haiwan-jejentik. (iii) Pelbagai. warna-warni. mendayu-dayu.sayur-mayur. ziarah-menziarahi. Kata ganda juga membawa beberapa maksud.sesiku. (v) Saling-tembak-menembak. tercungap-cungap. rama-rama. (ix) Berpanjangan. 2. (ii) Kata kerja.kurus-kurus.hingar-bingar.berpeluh-peluh. mundar-mandir. kenang-kenangan. (viii) Kesamaan/keserupaan. calar-balar. .berkokok-kokok.Kata ganda ialah proses mengulangi sesuatu perkataan sama ada secara seluruh atau bahagian-bahagian tertentu dengan imbuhan atau tanpa imbuhan. besar-besaran. ejek-mengejek. batu-batan. gula-gula. rempah-ratus. kehitam-hitaman.bayang-bayang. lelangit.

bayang-bayangan.duduk-duduk. 4. main-main. merah-merah. 2. jarang-jarang. Terdapat empat jenis kata ganda iaitu: (i) Kata ganda penuh/separuh (ii) Kata ganda separa (iii) Kata ganda berirama/berentak (iv) Kata ganda berimbuhan. (iii) Berimbuhan-biji-bijian. 3. . Penggandaan penuh boleh wujud dalam keadaan berikut: (i) Seluruh kata dasar-meja-meja. (iv) Kata majmuk. (xii) Keadaan/sifat-gelap-gelita. segar-bugar. Kata Ganda Penuh 1. guru-guru besar. Berikut ialah senarai kata ganda untuk rujukan.(xi)Tidak bersungguh-sungguh. Penggandaan penuh bermaksud seluruh perkataan itu diulang tanpa mengalami perubahan bunyi atau bentuk sama ada berimbuhan atau tidak. obor-obor.bungkusan-bungkusan. anak-anak.soalan-soalan.rumah-rumah teres. (ii) Seluruh kata terbitan.

Kata Ganda Separa 1. Kata ganda separa bermaksud menggandakan sebahagian daripada kata dasar. 2. Kata dasar boleh terdiri daripada kata tunggal atau kata terbitan. 3. Penggandaan separa boleh berlaku di hadapan atau di belakang kata dasar 4. Kata ganda separa boleh dikategorikan mengikut maksud seperti berikut: (i) Kata ganda separa yang melibatkan suku kata pertama dalam kata dasar. Contohnya: lelangit, sesiku, kekisi-bermaksud kata nama. (ii) Kata ganda separa yang wujud di belakang dan hadapan kata dasar. Contohnya: bermain-main, membelek-belek, kejar-mengejar, bantu-membantu-bermaksud kata kerja. (iii) Kata ganda separa yang sebahagian daripada kata dasarnya diulang. Contohnya: besar-besaran,kecil-kecilan-bermaksud kata adjektif. Kata ganda separa suku kata pertama dalam kata dasar.

Kata ganda separa di belakang dan hadapan kata dasar.

Kata ganda separa sebahagian daripada kata dasar yang diulang.

Kata Ganda Berima / Berentak 1. Kata ganda berima atau berentak bermaksud perkataan yang digandakan akan mengalami perubahan bunyi. 2. Kata ganda berima terbahagi kepada tiga kategori, iaitu: (i) Vokal serupa konsonan berbeza. Contohnya: Sayur-mayur,kuih-muih,lauk-pauk (ii) Vokal berbeza konsonan berbeza. Contohnya: gunung-ganang, suku-sakat, kayu-kayan (iii) Bebas Contohnya: saudara-mara, ulang alik, rempah ratus 3. Berikut ialah senarai kata ganda berima

Kata Ganda Berimbuhan 1. Kata ganda berimbuhan ialah kata ganda yang diberi imbuhan. 2. Imbuhan pada kata ganda boleh terletak: (i) di awal (ii) di akhir (iii) di awal dan di akhir sebagai apitan (iv) di tengah sebagai sisipan 3. Kata ganda berimbuhan boleh terdiri daripada kata nama, kata adjektif, kata kerja dan kata keterangan. Awalan

Contohnya: .Akhiran Apitan Sisipan Kesalahan dan Pembetulan Pembinaan Ayat Ayat yang lengkap dan sempurna mestilah terdiri daripada subjek dan predikat.

benda. Ayat tanya ialah ayat yang digunakan untuk menanyakan sesuatu perkara. melarang. tempat. iaitu: (i)Ayat tanya tanpa kata tanya Contohnya: (a) Mereka akan ke Kota Kinabalu? (b) Adik kamu sakit? (c)Kamaruddinkah yang masih tidur? (d)Azmikah yang masih belum pulang? (ii)Ayat tanya dengan kata tanya Contohnya: (a) Nama kamu siapa? (b) Dia sampai bila? (c) Apakah benda itu? (d) Di manakah Iskandar tinggal? 4.Ragam Ayat 1. Contohnya: 3. Ayat penyata ialah ayat yang menyatakan atau menerangkan sesuatu cerita. benda. binatang dan sebagainya. mempersilakan atau meminta seseorang melakukan sesuatu. iaitu: (i) ayat penyata (ii) ayat tanya (iii) ayat perintah (iv) ayat seruan 2. Terdapat empat jenis ragam ayat dalam bahasa Melayu. Contohnya: . Ayat perintah ialah ayat yang menyuruh. kejadian dan sebagainya. Ayat tanya boleh dibahagikan kepada dua jenis. manusia.

(e) Nasimah menyanyikan sebuah lagu irama asli. Ayat pasif ialah ayat yang kata kerjanya: (a) tidak berawalan men. Ayat Pasif 1. (b) berawalan di. marah. men-.dan diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga. (b) Encik Yasin membeli sepasang kasut untuk anaknya. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. (c) ayat pasif diri ketiga iaitu ayat yang kata kerjanya berawalan di. dia.diikuti kata sendi oleh serta kata ganti diri ketiga seperti ia. iaitu ayat yang kata kerjanya tidak berawalan men. kami. Ayat seruan diucapkan untuk melahirkan perasaan seperti takut. baginda dan sebagainya. (d) Syafril sedang memancing ikan.dan didahului kata ganti diri pertama seperti aku. Ayat pasif terdiri daripada: (a) ayat pasif diri pertama. (b) ayat pasif diri kedua. engkau dan sebagainya.dan didahului kata ganti diri kedua seperti awak.didahului kata ganti diri pertama dan kata ganti diri kedua. kamu. kita. meng. 2.5. (c) Syakilah mengambil kaset di dalam bilik. hairan dan sebagainya.dan mengeContohnya: (a) Puan Fateha membawa sepiring kuih. saya dan sebagainya. beliau. mem-.iaitu me-. Ayat seruan diakhiri dengan tanda seru (!) Contohnya: Ayat Aktif dan Ayat Pasif Ayat Aktif Ayat aktif ialah ayat yang mengutamakan subjek dan mempunyai kata kerja berimbuhan awalan meN. Kedua-dua ayat aktif dan pasif membawa maksud yang sama walaupun bentuknya berbeza Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri pertama: .anda.

Kata tanya seperti apa. Selain itu.tujuan asalnya mungkin akan terpesong.Berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif kedua: Yang berikut ialah contoh ayat aktif dan ayat pasif diri ketiga: Membina Soalan dan Membina Jawapan 1. 3. Membina soalan dan membentuk jawapan memerlukan penelitian. 4. bila. mana. . mengapa.murid-murid perlu faham dengan jelas setiap maksud kata tanya di atas. dan berapaboleh dijadikan panduan atau pedoman untuk menentukan dasar pernyataan itu sama ada berbentuk soalan atau jawapan. 2. kenapa. Panduan tentang membina soalan dan jawapan adalah seperti berikut: Mengapa/Kenapa. siapa. bagaimana.Jika tidak berhati-hati.

Apa Bila Mana Berapa Bagaimana Bentuk-bentuk lain .

Apabila menukarkan cakap ajuk kepada cakap pindah. Perhatikan beberapa contoh cakap ajuk dan cakap pindah di bawah. tanda (". . 3. beberapa perkara perlu diubah dan diberikan perhatian. 4.") mesti digunakan. 2. Antaranya ialah perubahan kata ganti nama dan masa.Apabila menulis cakap ajuk. Cakap pindah ialah percakapan seseorang yang ditulis semula tanpa mengubah maksudnya dengan gaya bahasa sendiri.Menentukan Maksud Ayat (Cakap Ajuk dan Cakap Pindah) 1. Cakap ajuk ialah percakapan seseorang yang ditulis secara bulat-bulat tanpa mengubah maksudnya....

3. 2. Kata beliau boleh digunakan hanya untuk orang yang dihormati seperti ibu bapa. pegawai atau orang tua-tua dn bukan kanak-kanak. Kata ganti diri tidak boleh digunakan untuk benda atau binatang.Kesalahan dan Pembetulan Kesalahan Umum Tatabahasa A. . guru. Kata Ganti Diri 1. Kata ganti diri ialah kata yang digunakan untuk mengganti kata nama orang.

baginda dan patik digunakan hanya dalam hubungan dengan kerabat diraja sahaja. Semua kata ganti tidak boleh digandakan atau diulang menjadi awak-awak. 3. Kata bilangan tak tentu para pula tidak boleh diulang menjadi para-para. dua. tiga dan seterusnya tidak boleh didekatkan sekaligus dengan kata bilangan pecahan. Kata bilangan ialah kata yang pada umumnya digunakan untuk menghitung benda. semua dan sebagainya. dia-dia. kata bilangan pisahan tiaptiap dan kata bilangan himpunan kedua-dua dan sebagainya tidak boleh disingkatkan sewenang-wenangnya. Kata bilangan tentu seperti satu.dan sebagainya. Kata ganti ia dan -nya tidak boleh digabungkan menjadi ianya. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Diri. 2. Kata Bilangan 1. 6. mereka-mereka.4. 5. Kata bilangan tak tentu setengah-setengah. 4. dan seterusnya atau berapa. dua. misalnya satu. . Contoh Kesalahan dari Segi Kata Ganti Bilangan. B. Kata ganti diri seperti beta.

Sebagai kata yang merangkaikan frasa nama dengan kata adjektif dan kerja tak transitif. sekalian. 3. 2. penjodoh bilangan tidak perlu digunakan bersamasama dengan kata bilangan seperti para. setengah-setengah dan sebilangan. Penjodoh bilangan digunakan bersama-sama dengan kata bilangan. Walau bagaimanapun.C. Penjodoh Bilangan 1. Kata Sendi 1. kata sendi tidak boleh dilenyapkan. semua. seluruh. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Penjodoh Bilangan. Kata sendi ialah kata yang digunakan bersama-sama dengan frasa nama untuk menghubungkan frasa nama itu dengan kata-kata lain dalam ayat. . 2. segala. Penggunaan kata sendi yang salah harus dielakkan juga. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Sendi. D. sebahagian.

Kata Kerja Transitif 1.atau ter-. 2. Objeknya mestilah frasa nama.atau men.. Kecuali kata makan dan minum serta kata-kata yang berapitan ber. F. tidak boleh ditiadakan awalannya. semua kata kerja transitif dalam ayat aktif tidak boleh tidak berawalan .E. 2.. 3.kan. Kata kerja tak transitif yang berawalan ber. Kata kerja transitif ialah kata kerja yang mesti disertai objek untuk menjadi frasa kerja yang dapat bertugas sebagai predikat dalam ayat. Kata Kerja Tak Transitif 1. Kata kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat berdiri sendiri dengan makna yang penuh. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Tak Transitif.

men-. H.kan dan men. G. Kata kerja transitif yang berapitan men. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Tanya. Kata tanya siapa pula boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama manusia.. Kesalahan umum dalam penggunaan kata tanya sering berlaku pada kata apa dan siapa.i berbagai-bagai maknanya dan mesti digunakan dengan berhati-hati. 4.. 2. Kesalahan umum dalam penggunaan kata hubung biasanya berlaku sebagai akibat tidak memahami cara menggunakan kata hubung itu dengan tepat dalam ayat. 3.. 2. Kata Tanya 1. Kata tanya digunakan untuk membentuk ayat-ayat tanya. Elakkan penggunaan kata hubung yang salah seperti di bawah: Contoh Kesalahan dari Segi Kata Hubung. . Kata tanya apa boleh digunakan hanya untuk menanyakan nama benda atau binatang sahaja. Kata Hubung 1. Contoh Kesalahan dari Segi Kata Kerja Transitif.. 4.

. 2. Yang berikut adalah senarai beberapa patah kata yang sering digunakan dengan salah faham dalam ayat. Oleh sebab di kalangan masyarakat ada orang yang gemar mengagak-agak ketika menggunakan sesuatu kata tanpa merujuk kepada kamus.I. maka berlakulah kesalahan ini. 3. Penggunaan Kata Yang Tidak Tepat 1. Dalam bahasa Melayu. ada beberapa kata yang seakan-akan sama ejaannya tetapi berlainan maknanya.

.

.

.

.

.

.

J. 2. Contoh Kesalahan dari Segi Bentuk Jamak. kotakkotak dan sebagainya. . Kata nama yang menyertai kata bilangan tidak perlu diulang. 3. (c) pengulangan kata adjektif seperti bijak-bijak. cantik-cantik. garanggarang dan sebagainya. gambar-gambar. Bentuk Jamak 1. (b) penggunaan kata bilangan yang membawa maksud jamak seperti tiga biji guli. 4. para guru. (d) penggunaan kata yang mendukung makna jamak seperti rakyat. Bentuk jamak dapat dinyatakan melalui: (a) pengulangan kata nama seperti buku-buku. Oleh sebab kata adjektif yang diulang sudah membawa makna jamak. Sesuatu kata yang sudah membawa makna jamak tidak pelu diulang. maka kata nama tidak perlu diulang. semua rumah dan sebagainya.

Contoh Kesalahan dari Segi Hukum DM. . Frasa adjektif sebagai predikat ayat boleh disertai kata penguat. 4. Frasa Adjektif 1. L. 2. Kata adjektif dapat menjadi frasa adjektif apabila bertugas sebagai predikat dalam ayat. 3. D bererti unsur yang diterangkan manakala M bererti unsur yang menerangkan. Apabila kata adjektif yang berawalan ter. Kesalahan timbul apabila Hukum DM dilanggar sewenang-wenangnya. Hukum DM ialah hukum tentang penyusunan kata-kata untuk membentuk frasa nama dalam ayat. 2. Kata penguat tidak boleh diletakkan di depan dan di belakang kata adjektif sekaligus. Hukum DM 1. 3. kata penguat tidak diperlukan. 5.digunakan sebagai penerang.K. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Adjektif. Frasa adjektif perlu diikuti oleh frasa sendi apabila diperluas.

Frasa Kerja Tak Transitif 1.Frasa kerja transitif ialah frasa kerja yang terdiri daripada kata kerja transitif serta frasa nama sebagai objek kepada kata kerja transitif itu... Frasa kerja tak transitif ialah kata kerja yang dapat bertugas sebagai predikat ayat tanpa objek atau sekumpulan kata yang mempunyai kata kerja tak transitif sebagai kata kerja utamanya. 3. .. Kata kerja tak transitif yang berapitan ber..kan itu berasal daripada kata sendi akan yang dapat mewakili kata sendi dengan atau pada atau tentang.M. N. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Tak Transitif. Frasa Kerja Transitif 1. 2.kan tidak boleh disertai kata sendi kerana akhiran -kan pada apitan ber. Frasa kerja tak transitif pelu diikuti frasa sendi apabila diperluas.

Oleh sebab itu. P. kata-kata lain tidak boleh disisipkan di antara kata ganti diri dengan kata kerja pasif itu. letak subjek di depan dan letak predikat di belakang. Bentuk frasa kerja pasif diri ketiga pula tidak boleh disamakan dengan bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua disebut bentuk terikat 2. Bentuk frasa kerja pasif diri pertama dan frasa kerja pasif diri kedua tidak boleh disamakan. 3. 4. Dalam susunan biasa. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Pasif. Ayat Tergantung 1. O. katakata lain tidak boleh disisipkan.2. . Frasa Kerja Pasif 1. Ayat terdiri daripada subjek dan predikat 2. Di antara kata-kata transitif dengan frasa nama sebagai objek itu. Contoh Kesalahan dari Segi Frasa Kerja Transitif.

Contohnya: (a) Tumbangkah pokok itu? (Tumbangkah ialah predikat dan pokok itu ialah subjek) (b) Datang ke sinikah dia? (Datang ke sinikah ialah predikat dan dia ialah subjek) 4. Sinonim/Antonim Sinonim 1.(Pokok itu ialah subjek dan tumbang ialah predikat) (b) Dia datang ke sini. Sinonim ialah perkataan seerti iaitu maknanya sama atau hampir sama .Contohnya: (a) Pokok itu tumbang. Bentuk ujaran yang tidak ada subjeknya dan atau tidak ada predikatnya bukan ayat.(Dia ialah subjek dan datang ke sini ialah predikat) 3. Dalam susunan ayat songsang. letak subjek di belakang dan letak predikat di depan.

bertanding. bertukar. berubah alu = antan aman = damai. helah. panas bahas berbahas = berdebat. luhur. bijaksana. waspada Bb badai = ribut. ingat-ingat. ganjil. rintangan arif = berilmu. menyiksa anugerah = ganjaran. menjepit arah = hala. berpindah. tertinggi aib = malu ajaib = aneh. menjemput. kurnia. wasiat ancam mengancam = mengugut. pemberian apit mengapit = menghimpit. bersabung. cerdik. pesan. sombong aniaya menganiaya = menindas. mempersilakan. ikhtiar akrab = ikrab. pelik anggap menganggap = berpendapat. indah bahang berbahang = hangat. Bagi kata sinonim yang maksudnya hampir sama. jurusan. menempuh alih beralih = berganti. kekejaman. rapat alam = dunia mengalami = merasai. sentosa. Aa abai mengabaikan = melalaikan. tidur(digunakan untuk raja-raja) agung = besar. tenteram amanat = perintah. ganjil. pelik ajak mengajak = mempelawa. congkak. elok. 2. hemat. mencuaikan adu beradu = berlaga. taufan bagus = baik.dengan perkataan asal dan boleh ditukar ganti dalam ayat yang sama. memikirkan angkara = kebengisan. mulia. tahu awas = hati-hati. tujuan aral = halangan. karib.berhujah . mengundang ajal = kematian. maut akal = fikiran. perbezaan maksudnya dapat dilihat berdasarkan konteks ayat yang diberi. kebuasan. membahayakan aneh = ajaib. kezaliman angkuh = bongkak. membiarkan. pandai.

tahan cekap = mahir. menangkap berkat = rahmat biaya = belanja. menentang. mengasah. ragu-ragu. khuatir. memusnahkan. teratur berkas memberkas = menahan. terganggu. berkata. kecekapan bakhil = kedekut. memimpin. mengasuhi bocor = berlubang. terhalang basah = berair. bercakap.kelam. meratakan campur bercampur = berbaur. terhenti bentak membentak = menengking. memandu. tergendala. menyanggah bantut terbantut = terencat. membinasakan. usia sebaya = seumur becak = berair. mengusulkan. samar bangkang membangkang = membantah. kuyup. mengherdik beres = rapi. menahan. ongkos bicara berbicara = berbahasa. berkhidmat balam berbalam = kabur. mampu. pandai. menyarankan cambah bercambah = bertunas. khidmat berbakti = berjasa. selesai. menghapuskan batal = mansuh baya = umur. bersambung. bergaul cantum bercantum = berhubung. menyekat cekal = tabah.bahkan = malahan bakat = kebolehan. menegah. tumbuh canai mencanai = melicinkan. lecak bencana = kecelakaan. menghadkan cegah mencegah = melarang. lembap basmi membasmi = membanteras. lecah. bertaut catu mencatu = mengawal. menghalang. berunding bimbang = cemas. malapetaka bengkalai terbengkalai = gagal. tiris Cc cadang mencadangkan = mengemukakan. lokek bakti = jasa. sanggup . berlumpur. risau bimbing membimbing = melatih.

berpindah elak mengelak = menghindar elok = bagus. lekas. bertenaga. mengasuh. penimbang dahulu = awal. tawar dorong mendorong = memberangsangkan. kemampuan. meramalkan Ee edar beredar = berkisar. mendesak. lunak erat = karib. menyorong duga menduga = meneka. rapat. lemah dakwa mendakwa = mengaku. meneguhkan .mengadakan. tangkas ceruk = penjuru. sepadan. melatih dingin = sejuk. pandai. helah dapat = berupaya. coret cungkil mencungkil = mengeluarkan. mesra. sepakat. sama. menjadikan.kekuatan. menggesa didik mendidik = mengajar. baik. merapatkan. cepat. menolak. pantas. sudut cipta menciptakan = membuat. kesusahan. menghasilkan. giat.jalan. taraf daya = akal. kuat.nyanyian derita penderitaan = kesakitan. seksaan desak mendesak = memaksa. coreng.kesengsaraan. mampu. tanda cocok = akur. silam daif = hina. menggali. setuju conteng = calit. pintar cergas = aktif. berlalu. sesuai. bijak. menguji. teguh mengeratkan = menguatkan. menuduh. mewujudkan ciri = sifat. menyuntik Dd dacing = neraca. muslihat denda mendenda = menghukum dendang = lagu. menuntut dalih = alasan. kencang. mengubah.ikhtiar. reda. segera cerdik = berakal.celana = seluar cemburu = curiga cepat = deras. sanggup mendapat = memperoleh darjat = pangkat. mempengaruhi. mengorek. lampau. laju. menggalakkkan. mengagak. cantik empuk = lembut.

tamat. hancur hadap menghadap = mengarah. bergoncang gegas bergegas = terburu-buru. ngeri. tergegas-gegas. mengusik ganti berganti = bertukar. perkara fikir memikirkan = mempertimbangkan. hak. selesai habuan = bahagian. tangkas. tergopoh-gopoh giat = aktif.berdekatan. menentang terhadap = akan. menggentar. berhampiran ganggu mengganggu = mengacau. rintangan gerangan = agaknya. penuh segenap = seluruh. kecewa. hampa ganding berganding = berdampingan. perihal. takut gesa menggesa = mendesak tergesa-gesa = terburu-buru. mengingatkan. tentang hadir = ada . mengerti memahami = memaklumi. tegap gagal = kandas. mengetahui fasal = hal. laba. riuh-rendah genap = cukup. tanda geletar menggeletar = gementar. menyusun Hh habis = berakhir. terkejar-kejar gejala = alamat. hiruk-pikuk. bersatu gagah = berani. barangkali gerun = gamang. kuat. setiap gendala = aral.Ff faedah = guna. halangan. rajin. lengkap. rezeki hadam = cerna. manfaat. kepada. tekun gubah menggubah = mengarang. tergesa-gesa. mengenang. mengatur. menghala menghadapi = melawan. untung faham = tahu. berkas bergabung = berikat. berubah gebar = selimut gegar bergegar = bergetar. menggigil gempar = bising. merenungkan Gg gabung = ikat.cergas. bersemangat.

menikam. mencucuk. berhasrat harmoni = rukun. tipu daya hentak menghentak = memijak. menghadapi hasrat = harapan. musnah harap mengharap = berhajat. kiasan. peristiwa. tujuan hakikat = kebenaran. selaras. keinginan. nyawa hela menghela menarik. mengejar. menghenyak. menginjak. menerangkan. menusuk. menyertai hairan = pelik. bertengger hirup menghirup = meneguk. tulus ikhtiar = daya upaya. pengajaran. kehendak. hilang. menahan. sebagai. menghisap. menghalang hampa = kecewa. sesuai. melontarkan hurai menghuraikan = memaparkan. kisah. dalih. riwayat hinggap = bertenggek. mengira humban menghumbankan = melemparkan. menjelaskan hutan = rimba Ii ibarat = cerita. tercengang hajat = kehendak. maksud. perkara hala = arah halau menghalau = mengusir hambat menghambat = memburu. mengutus hapus = lenyap. teladan ikal = berkelok-kelok. keinginan hayat = kehidupan. usaha .menghadiri = mengikuti. menyeret helah = akal. kenyataan hal = kejadian. menekan. takjub. muslihat. menyediakan hikayat = cerita. tenteram harum = wangi harung mengharung = menempuh. kosong hangus = rentung hantar menghantar = mengirim. seumpama. keperluan. perbandingan. niat. keriting iklhlas = jujur. bersolek hidang hidangan = sajian menghidangkan = menyajikan. merodok hias berhias = berdandan. berombak-ombak. mengheret. menyedut hitung menghitung = membilang.

menyahut jawat jawatan = pengkat.menyusun jangkit berjangkit = menular. mengarang. deret jalin berjalin = beranyam. kesan jejas menjejaskan = melukakan. tulen jawab = sahut berjawab = berbalas menjawab = membalas. mengeratkan. menyangkal intip mengintip = memata. permai induk = ibu. mengawasi menjagakan = mengejutkan. mengawal. baris. jemu. berkaitan menjalin = menganyam. mengamat-amati. kandungan. menyuluh irama = rentak. merebakkan. mengatur. sekelip. resam.mengasuh. menguasai jajar = banjar. pati istiadat = adat. kemenangan jejak = bekas. sekejap. menjabat jaya = kemenangan berjaya = berhasil. merebak kejangkitan = ketularan menjangkiti = menulari menjangkitkan = menularkan. jarang = bersela. seketika. muak . muatan. merosakkan jelak = bosan. memperkenankan Jj jaga = bangun berjaga = berkawal berjaga-jaga = berhati-hati. pusat ingkar = mungkir mengingkari = memungkiri.matai. pekerjaan menjawat = memegang. selintas indah = cantik. sekilas. tempo berirama = berentak. lintas seimbas = sebentar. menurut ilmu = kepandaian. menafikan.ikrar = janji. mengintai. berwaspada menjaga = memelihara. upacara izin = kebenaran mengizinkan = membenarkan. menggerakkan jajah menjajah = menaklukkan. molek. pengetahuan imbas = kilas. menang kejayaan = kemajuan. sumpah ikut = turut. bersama-sama mengikut = mematuhi. bertempo isi = intisari. pengakuan. renggang jati sejati = asli. mengiring. sebenarnya. meniru. menganut.

lurah Kk kabul = diluluskan. tingkatan. undangan menjemput = mencekut. molek jemput jemputan = ajakan. dusta kawan = kelompok. hampa kecoh = bising. remuk kecam mengecam = membidas. waktu berkala-kala = sekali-sekala. tercapai kabur = kelam. prinsip. menyesatkan kembali = balik. diperkenankan. riuh-rendah kecundang = kalah. kuasa. lagi. mencela. bergaduh. rakan. tercengang kala = masa. sepadan. mengalami perjumpaan = pertemuan jurang = lembah. perangkap jerumus menjerumuskan = mencelakakan. mengkritik kecamuk berkecamuk = kelam-kabut. jenis keliru = khilaf. kucar-kacir kecewa=gagal. disetuju. pulang. kudrat.jelita = cantik. menjatuhkan. lawa. cocok. memulihkan kena = berpadanan. berkumpul kandar mengandar = memikul. peraturan kagum = hairan. sesat. menyesatkan judul = tajuk julang menjulang = membumbung. manis. pangkat. silap mengelirukan = membingungkan. pudar. menyambut jenazah = mayat jerat = jebak.mengundang. tewas kekal = abadi kelahi berkelahi = berbalah. hukum. menemui. teman kecai berkecai = hancur. ketika. menggalas karut = bohong. mengajak. bertemu menjumpai = mendapati. berpatutan. mengangkat. salah. sudi. sesuai kenan berkenan = gemar. nisbah kaedah = cara. suka . samar kadar = keupayaan.terkadang-kadang kampung = desa berkampung = berhimpun. menyanjung jumpa berjumpa = bersua. heboh. meninggi. menghormati. kumpulan. sahabat. bertengkar kelas = darjah. takjub. semula mengembalikan = memulangkan.

pasung mengongkong = memasung. ragam kesan = akibat.kacau. lesu. fasih landa melanda = melanggar. mentadbirkan kental = pekat kerenah = kemahuan. luruh letih = lenguh.memperkenankan = membenarkan. pantas. merempuh landas = alas. mengurus. mengadukan lapuk = reput. membaling lengang = sepi. selalu ledak meledak = meletup. menghilangkan. lengkung lerai = gugur. terang. membelenggu kotor = cemar. penat lempar melempar = melontar. tua kurnia = anugerah kusut = bersimpul-simpul. berziarah lazat = enak. meletus lelah = asam. keluk. menyetujui kendali mengendalikan = memimpin. selekoh lincah = cergas. lenyap terlipur = terhibur loghat = dialek lompat = loncat. mengekang. tampak khazanah = perbendaharaan kikis mengikis = menghapuskan. sunyi lengkap = cukup lengkok = belok. letih. selesai. meluputkan kongkong = belenggu. kelok. jejak. panjang lantang = jelas. keuntungan lancar = cepat. tompok luak = kurang. rumit Ll laba = faedah. usang lawat melawat = berkunjung. mengizinkan. lapik langsai = lunas. guna. penat likat = pekat liku = kelok. lonjak longgok = timbun. kuat lapor melaporkan = memberitahukan. tangkas lipur = hapus. sedap lazim = biasa. tanda ketara = kelihatan. susut . keji kuno = lama. litak. terbayar lanjut = lama.

malang naib = timbalan nasib = takdir. undur murka = berang. mundur. suram mercu = menara. terbelakang. kusam. jemu. lesam. terkabul. mual muktamad = pasti. pengembara muslihat = helah. nazar nilai = mutu. takti. suram mangkat= meninggal dunia marah = berang. rosak mustahak = penting. marah. telap Mm mahu = hendak. merosot. kesialan. tipu daya musnah = binasa. padang melarat = miskin. mengosongkan lucut = lepas. diperkenankan maklumat = keterangan. petunjuk. tetap munasabah = berpatutan. cocok. redup. gusar. untung nasihat = ajaran. sanggup kemahuan = kehendak. perlu musykil = kecewa. loya. pelajaran. sukar. puncak mewah = makmur misal = contoh. gusar. siasat. tanggal lut= mempan. rela. taraf . sesuai mundur = surut. pengetahuan malap = muram. menidakkan nahas = kecelakaan.keinginan makam = kubur makbul = kabul. kemalangan. takut niat = hajat. rosak muafakat= sepakat.luang= kelapangan meluangkan = melapangkan. redup. sengsara meleset = jatuh. meradang maruah = kehormatan maut = kematian medan = gelanggang. peringatan. sulit Nn nafi menafikan = mengingkari. ibarat. teguran ngeri = seram. tergelincir mempelai = pengantin mendap = mendak mendung = muram. umpama mogok = berhenti. kehendak. setuju muak = bosan. meradang musafir = pelancong. maksud.

kejadian. tampan. sesak. sesuai. patut. taat pawang = bomoh. layak. meramas perenggan = batas. mendapat oleh-oleh = buah tangan perolehan = hasil. perintis pencak berpencak = bersilat pencil memencil = menyendiri memencilkan = mengasingkan. imbangan. menggayakan pandir = bebal. lekas. menghentam pamah = lembah pamer mempamerkan = memperagakan. kacak. tara padat = bernas. menerima memperoleh = mencapai. mendedahkan pati = inti. teguh palu memalu = memukul. tercengang pelopor = pengasas. bersenda onak = duri Pp padan = bading. memperlihatkan. . potong penuh = lengkap. bergurau. pejal. padat. pendapatan olok berolok-olok = bermain-main. laju. sesuai. padat. tersendiri penggal = kerat. sari patuh = menurut.mampat. tumpat perah memerah = memeras. tolol pangkat = kedudukan. peristiwa periksa memeriksa = meneliti. penggal. cocok. cepat. berlanjutan sepanjang = sejauh pantas = cekatan. menjauhkan terpencil = terasing. membentangkan. pejal. tumpat padu = kuat. penuh.Oo obor = andang. bodoh. tingkat panjang = lanjut berpanjangan = berterusan. sempadan perihal = keadaan. mengkaji. kukuh. suluh oleh beroleh = mendapat. segak papar memaparkan = memampangkan. laku. menyelidik . taraf. mempertunjukkan. dukun pedoman = panduan pegun terpegun = tercegat.

gergasi ramai = bising. kelompok. sangsi. indah permit = keizinan peroi = gembur perwira = berani. seluruh rayu merayu = memujuk rayuan = permohonan. berputar pusara = kubur. bersungut Ss sabung bersabung = beradu. makam Rr radas = perkakas ragu-ragu = bimbang. syak. kemas. menjawab. berpisah resam = kebiasaan. sibuk rapi = beres. pendapatan. serong memesong = menyeleweng. segenap.peringkat = had. tabiat rezeki = nafkah. elok. giat. penghidupan rintih merintih = mengeluh. riuh-rendah. gagah. pegangan projek = rancangan pujangga = pengarang. mencong. elok. pahlawan pesat = cepat. regu = kumpulan. menyongsong . tersusun. mengubah prinsip = asas. bertempur. sasterawan pusar berpusar = berkisar. berlawan. tingkat permai = cantik. tertib rasmi = sah merasmikan = melantik. mengumumkan rata = datar meratakan = mendatarkan serata = seantero. tahap. rimbun renggang berenggang = berantara. bertarung sah = benar. kerugian rungut merungut = berleter. nyata sambut menyambut = membalas. bersih. menerima. pasangan. teratur. membetulkan. menetapkan. was-was raksasa = bota. berlaga. pasukan beregu = berpasangan rendang = lebat. mengerang risiko = bahaya. laju pesong = herot. dasar. menyimpang pincang = tempang pinda meminda = membaiki. pujukan. mengesahkan. berjauhan.

sampai takjub = hairan. merawat seleweng menyeleweng = menyimpang selisih = beza.berlengah-lengah menangguhkan = menunda tangkup . mengurus taja menaja = mempelopori. mengerut. mengelolakan. memulakan takat = had. kemajuan. bertemu sudi = rela sulit = rahsia. pertengkaran. hingga. perselisihan. mengelak. hiba. tersekat. susah sumber = asal. syak sebat menyebat = memukul. selamat selenggara menyelenggarakan = memelihara. lebihnya sua bersua = berjumpa. sudi sangkal menyangkal = melawan. ragu-ragu. susah seni = elok. kelainan berselisih = berbeza. mengerjakan. menyerang serentak = bersama-sama. nyaman sejahtera = aman. menentang sayu = dukacita. sedia. turun Tt taat = patuh. wangi senget = condong. salah singkir menyingkir = menepi. merotan segar = sihat. halus. sedih sangsi = bimbang. peradaban tangguh bertangguh-tangguh = berlama-lama. rela. berlainan. bertikai semerbak = harum. khuatir. tenteram sepatu = kasut serbu menyerbu = melanggar. surut. rawan. berlambat-lambat. mengatur. sempit. pilu. selamat. perbantahan. sukar. miring sengketa = perbalahan. menghindar sisa = baki. sentosa. kecil. pertikaian sengsara = menderita. molek sentosa = aman. mengurus.sampai= tiba sanggup = mampu. punca susut = berkurang. membantah. setia tadbir mentadbirkan = memerintah. tersumbat silam = lampau silap = keliru. kagum tamadun = kebudayaan. serempak sesak = penuh.

berlaga. pincang tempur bertempur = berjuang. setimbal tumpas = binasa. memelihara. perangai. nyata. kuat tenggala = bajak. punah Uu ucap berucap = bercakap. meniarap. kemahuan bertekad = berazam. sebutan ugut mengugut = mengancam ulas mengulas = mengupas. martabat. lama usap mengusap = membelai. bermaksud. berlanggar. satu-satunya. menghalau . menyapa tekad = azam. mengatur. musnah. tumpat tegas = jelas. kelakuan. berperang tenaga = daya. tentu. bersyarah mengucapkan = melafazkan. setara tatap menatap = melihat. mengejar. kedudukan. kehendak. luku tepis menepis = menangkis. tingkah laku tembung bertembung = berlanggar. kekuatan bertenaga = berdaya.menangkup = menelungkup. mengatup taraf = darjat. menjelaskan tegur menegur = menasihati. mentafsirkan umpama = ibarat unit = istimewa. menyelesaikan usang = kersang. menolak terbit menerbitkan = membangkitkan. terserempak tempang = capik. menyiarkan terkam menerkam = menerpa tetangga = jiran timpal setimpal = sebanding. tersendiri urus mengurus = membereskan. mengusahakan. mengurut usir mengusir = memburu. padat. berniat telatah = gerak-geri. berkelahi. bertemu. mutu setaraf = sedarjat. terang menegaskan = menerangkan. menyelenggarakan. kuno. merenung tatatertib = disiplin. tepat. menyebut ucapan = pidato. peraturan tebal = lebat. mengeluarkan. mengesat. mengamat-amati. mencela. memandang. giat. seimbang. menghasilkan. mengkritik.

masa. mengusir akar = pucuk aktif = pasif alah = menang alir mengalir = bertakung alun beralun = rata am = khas. menganjurkan Ww wajar = patut. berita. perlu waktu = kesempatan. iaitu maknanya berlawanan dengan perkataan asal. pesanan watak = sifat watan = tanah air wau = layang-layang Yy yakin = pasti. kejam zaman = masa. cadangan. asal. peluang. mula mengusulkan = mencadangkan. tempoh warkah = surat warta = amanat. percaya Zz zalim = bengis. sesuai wajib = mesti. Aa abadi = sementara abai = acuh. peduli abdi = tuan adab beradab = biadab aib = mulia ajaib = biasa ajak mengajak = menghalau.utus mengutus = mengirim utusan = wakil usul = anjuran. ketika. Antonim ialah perkataan berlawan. kacau-bilau . tempoh zat = unsur Antonim 1. khusus aman = huru-hara.

tiruan arif = bodoh. mengawal. terikat. siap . mengongkong. mencadangkan bantu membantu = membiarkan bantut terbantut = membesar baring berbaring = bangkit. jelek azab = nikmat Bb bahagia = sengsara kebahagian = penderitaan. kesengsaraan bahaya berbahaya = selamat bakal = bekas bakhil = pemurah bakti = khianat bangga = malu membanggakan = memalukan bangkang membangkang = menyokong. tolol atur teratur = bersepah. lalai ayu = buruk. berjimat membazirkan = menghematkan. terkongkong membebaskan = membelenggu. segar basmi membasmi = memelihara. jahil. mengikat beku = cair membekukan = mencairkan belah berbelah = bercantum membelah = mencantumkan belot = setia bengkalai terbengkalai = selesai. usang basi = baru. hodoh.amanah = curang ampun mengampuni = menghukum angguk = geleng mengangguk = menggeleng asli = palsu. menjimatkan bebas = terbelenggu. berselerak awas = cuai. terkawal. bangun baru = lama. mempertahankan batal = sah membatalkan = mengesahkan bawa membawa = meninggalkan bazir membazir = berhemat.

kabur cerai bercerai = berkahwin. santun boros = cermat. sunyi. berpisah cedera = pulih. meruntuhkan bisik berbisik = melaung. merobohkan. tolol. serupa biadab = beradab. mencacakkan cacat = sempurna caci mencaci = memuji campak mencampakkan = memungut. jimat bubar = berhimpun membubarkan = menghimpunkan bujur membujur = melintang buka membuka = menutup buncit = kempis Cc cabut mencabut = menanam. bersatu cerdik = bodoh. mengutip campur mencampurkan = mengasingkan cantum bercantum = berasing.berani = gentar. menjerit bising = senyap. hemat. sembuh cegah mencegah = menggalakkan cemar = bersih cembung = cekung cerah = gelap. cuai cerun = landai cetek = dalam cicir tercicir = terjumpa cipta menciptakan = memusnahkan comot = bersih . dungu cermat = boros. sopan bina membina = membinasakan. sepi bongkak = peramah. takut beri memberi = menerima berkas memberkas = melepaskan beza berbeza = sama.

kacau berdamai = berperang. panas diri berdiri = duduk dongak mendongak = menunduk dongeng = kenyataan dosa = pahala Ee ekor = kepala eksport = import elok = buruk. rela.condong = tegak Dd daging = tulang daif = mulia daki mendaki = menuruni damai = huru-hara. taat derita = kebahagiaan dingin = hangat. setuju entah = tahu erat = longgar Ff faedah . sanggup. berdamai dengar mendengar = pekak. bersengketa damping = jauh berdampingan = berjauhan dapat mendapat = kehilangan dara = teruna darab mendarab = membahagi darurat = aman dasar = puncak datar = curam dedah terdedah = terlindung. perlahan derhaka = setia. tuli deras = lambat. hodoh empuk = keras. liat enggan = mahu. patuh dendam berdendam = berbaik. tertutup degil berdegil = menurut.

genap garang = jinak. menghalang gali menggali = menimbus gamat = sepi. tenteram. kaku gerimis = lebat gering = sihat ghaib = kelihatan gila = siuman girang bergirang = berduka. sia-sia fajar = senja fakir = kaya fasih = gagap fitnah = puji memfitnah = memuji fikir berfikir = berkhayal Gg gabung bergabung = bercerai. bermuram. lembut garau = halus garing = lemau gaul bergaul = menyendiri gaung = bukit gelak = tangis gelisah = tenang gelora bergelora = tenang gemalai = kasar gemar = benci gembur = keras gementar = berani gemilang = pudar gempar = tenang gemuruh = tenang gerak bergerak = diam. damai bergaduh = berdamai galak menggalakkan = mencegah. sunyi gambut = keras ganas = jinak ganjil = biasa.berfaedah = merugikan. berpisah gadai menggadai = menebus gadis = teruna gaduh = aman. bersedih gopoh tergopoh-gopoh = perlahan-lahan .

lalai hela menghela = menolak hembus menhembuskan = menarik. mantap. tetap gugup = tenang gulung tergulung = terbentang. menghuraikan ikhlas = curang. mempersilakan. bubar hina = mulia hinggap = terbang hirau menghiraukan = membiarkan hukum menghukum = mengampuni hulu = hilir. mengajak halus = kasar hampa = berisi hancur menghancurkan = membina handal = lemah hangat = dingin. pura-pura imaginasi = kenyataan induk = bahagian. menurut . mentaati. sejuk harum = busuk hati berhati-hati = cuai. muara Ii ikal = lurus ikat mengikat = membuka. cawangan ingkar mengingkari = mematuhi. berjalan hiba = gembira. menggalakkan halau menghalau = mempelawa. menghisap hening = keruh henti berhenti = bergerak.goyang bergoyang = kukuh. terhampar gunung = lembah Hh habis = ada halang menghalang = mendorong. suka hijrah berhijrah = menetap himpun berhimpun = bersurai.

timbul kawan = lawan. terang kelu = lancar kemarau = hujan. selalu. menegah Jj jaga = tidur jahil = alim. terang kacuk kacukan = sejati.isi = kulit istirehat beristirehat = bekerja. musuh kebal = lut kedut berkedut = licin. rapat. arif jajah menjajah = memerdekakan terjajah = merdeka jalan berjalan = berhenti janda = duda jarang = kerap. rata kejam = adil. berperikemanusiaan kelam = cerah. bertugas izin mengizinkan = melarang. tengkujuh kembali = pergi kembang = kuncup kembung = kempis kencang = perlahan keras = lembik. kandas jelma menjelma = menghilang jernih = keruh jimat = boros jutawan = fakir Kk kabul terkabul = tertolak kabur = jelas. tulen kahwin berkahwin = bercerai kalah = menang karam = terapung. sering jasmani = rohani jaya berjaya = gagal. lembut kerat mengerat = menyambung keruh = jernih .

kesat = licin ketara = kabur; samar-samar ketat = longgar ketua = pengikut kilau berkilau = malap; suram kota = desa; kampung kuala = hulu kukuh = lemah kusut = kemas; rapi kutuk mengutuk = memuji; menyanjung Ll laba = kerugian berlaba = berugi lalai = awas; waspada langsung = berantara berlangsung = bertangguh; tertunda lanjut = singkat lapang = sempit laung melaung = berbisik lawan = kawan; sahabat layar berlayar = berlabuh layu = segar lebar = sempit lekas = lambat lekat melekat = lekang; tanggal lena = sedar terlena = terjaga lengang = sibuk lenyap = muncul lintang melintang = memanjang; membujur lokek = pemurah luah meluahkan = menelan luas = sempit lulus = gagal lumpuh = bertenaga; kuat lunak = keras lurus = bengkok Mm mahal =murah majikan = pekerja maju = mundur makmur = melarat; meleset

malang = bertuah malapetaka = tuah manusia = binatang marak = padam matang = mentah megah = aib; malu menantu = mentua merdu = garau; parau; sumbang merdeka = terbelenggu; terjajah mesra = renggang; sombong mewah = melarat; menderita; miskin mirip = berbeza; berlainan moden = kolot; kuno muncul = hilang; lenyap; lesap mungkir memungkiri = menepati; menunaikan mustahak = remeh Nn nafi menafikan = mengakui; mengiakan nganga ternganga = tertutup nipis = tebal nyaring = lemah; perlahan nyata = kabur Oo olok olok-olok = sungguh-sungguh Pp padam = bernyala pahit = manis pakai memakai = menanggalkan paksa memaksa = memujuk palsu = asli; tulen; benar panas = dingin; sejuk pangkal = hujung papa = kaya pasang = surut patuh = ingkar payah = mudah; senang pejam = celik pelik = biasa pendam terpendam = terbongkar

penuh = kosong perang berperang = berdamai perlahan = cepat pilu = gembira;riang pipih = bulat pisah berpisah = bertemu pucat = berseri; garang pulih = sakit; tenat puncak = dasar pupus = utuh purba = moden pusat = cawangan putus terputus = bercantum; bersambung Rr rabun = terang racun = madu; penawar rampas merampas = membagi; memberi; menyerahkan rapat = jarang; renggang rapi = berselerak; bersepah reda = kencang; lebat regu beregu = berseorangan rela = enggan rendam merendam = menjemur rindu = benci Ss sah = batal sakit = sembuh saksama = zalim sama = berbeza; berlainan sambung bersambung = putus sangkal menyangkal = mengakui; mengiakan; mengikut; menurut sangsi = yakin sayang = benci sayup = lantang; nyaring; terang sedar = lalai; pengsan sedih = gembira sedut menyedut = menghembus segar = layu selesai = terbengkalai; terhenti senyap = bising; riuh

kacau. mengorek tulen = palsu. bersepah syak = percaya. sambilewa tenggelam = timbul tenteram = bimbang. sambilewa telan menelan = meluahkan teliti = lalai. leka. yakin syurga = neraka Tt taat = derhaka mentaati = menderhaka tajam = tumpul takut = berani tampan = hodoh tangkap menangkap = melepaskan tanya bertanya = menjawab tarik menarik = menyorong tawan menawan = membebaskan tegak = condong tegang = kendur tegah menegah = membenarkan. membantah sombong = ramah sopan = biadab sukacita = dukacita surai bersurai = berhimpun surut = pasang susun bersusun = berselerak. tiruan tunggal = banyak. menyuruh tekun = malas. risau tepat = sipi tewas = menang timbus menimbus = menggali. jamak tutup menutup = membuka Uu .setia = derhaka simpan menyimpan = membuang singgah = terus sokong menyokong = membangkang.

sangsi. 3. syak. soalan-soalan tentang kata banyak makna ini dikemukakan dalam bentuk memilih ayat-ayat yang menggunakan perkataan yang betul. Kata banyak makna ialah kata yang mempunyai lebih daripada satu makna 2.ubah berubah = tetap undur = mara umum = khusus untung = rugi usang = baru Ww wajib =sunat wangi = busuk waras = gila. . Makna perkataan yang berbagai-bagai ini dapat dibezakan berdasarkan konteks ayat yang berlainan. lalai Yy ya =tidak yakin = ragu-ragu. Biasanya. was-was Zz zahir = batin zalim =adil Kesalahan dan Pembetulan Perbendaharaan Kata Kata Banyak Makna 1. sakit waspada = cuai.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

namun setiap perkataan hendaklah digunakan dengan tepat mengikut situasi sesuatu ayat. 3. Walaupun perkataan-perkataan tersebut mempunyai maksud yang hampir sama. 2. Kesilapan dalam memilih perkataan akan membawa maksud yang berbeza daripada situasi sebenar.Kata Hampir Sama Makna 1. Kata hampir sama makna merupakan himpunan beberapa perkataan yang mempunyai maksud yang hampir sama. .

.

.

.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan .

Penjodoh Bilangan 1. Penjodoh bilangan digunakan di depan kata atau nama bagi menguatkan aspek bilangan. Terdapat juga penjodoh bilangan yang disertai dengan kata bilangan. . perkara dan manusia. tempat. Penjodoh bilangan berfungsi untuk menerangkan aspek bilangan sesuatu benda. 2. 3. hal.

.

.

.

.

.

Kesalahan dan Pembetulan Peribahasa 1. 2. 2. peribahasa digunakan untuk memberikan pengajaran atau teguran dengan cara yang sopan dan halus. 3. 3. Biasanya. Peribahasa dalam bahasa Melayu terdiri daripada : (a)Simpulan bahasa (b) Perumpamaan (c) Bidalan (c) Pepatah (e) Kata-kata hikmat (f) Bandingan semacam A. Simpulan bahasa adalah bentuk peribahasa yang paling mudah. Pada umumnya.Peribahasa ialah kumpulan kata atau ayat yang tetap susunannya dan mempunyai maksud yang tertentu. Simpulan Bahasa 1. simpulan bahasa terdiri daripada dua patah kata yang membawa maksud yang tepat dan padat. Contoh simpulan bahasa berserta dengan maksudnya dan ayat cotohnya adalah seperti berikut: .

.

.

.

.

.

.

f

B. Perumpamaan 1. Perumpamaan ialah susunan kata-kata yang indah, ringkas dan kemas serta mempunyai maksud yang tersirat. 2. Biasanya, perumpamaan dimulai dengan kata bagai, ibarat, laksana, seperti dan umpama. 3. Contoh perumpamaan, maksudnya dan ayat contohnya adalah seperti

berikut: .

.

.

2. 3.C. Bidalan 1. Bidalan tidak mengandungi sesuatu kata yang tertentu seperti perumpamaan. Contoh bidalan adalah seperti berikut: . Bidalan ialah peribahasa yang maksudnya tersirat di sebalik susunan katakata yang membentuknya.

.

Pepatah 1.D. falsafah atau pengajaran yang hendak disampaikan. Contoh pepatah adalah seperti berikut: . 2. 3. Pepatah ialah peribahasa yang berangkap dan terdapat pengulangan kata di dalamnya. Pepatah digunakan untuk menyatakan penegasan.

.

Bandingan/ Kiasan .E.

Bandingan atau kiasan ialah bentuk ungkapan yang menggambarkan sifat seseorang atau benda secara bandingan. Bandingan yang digambarkan itu adalah jelas. Perhatikan contoh bandingan atau kiasan yang berikut: .1. 2.

.

.

.

Kata-kata Hikmat Kata-kata hikmat ialah ungkapan yang mempunyai makna yang dapat memberikan pengajaran. kesedaran dan peringatan.F. . teladan.

Kesalahan dan Pembetulan .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->