SEKOLAH MENENGAH KEBANGSAAN BANDAR MAS KOTA TINGGI, JOHOR

GARIS PANDUAN PELAKSANAAN LITERASI KOMPUTER SEKOLAH MENENGAH

1. 2. 3.

Pendahuluan Fokus Dalam Peringkat Literasi Komputer Sukatan Pelajaran o o o o o Peringkat 1 Perlngkat 2 Peringkat 3 Peringkat 4 Peringkat 5

Setiap pelajar tahun pertama (tingkatan 1 atau peralihan) sekolah menengah yang belum menguasai kemahiran asas dalam peringkat ini diwajibkan mengikuti aktiviti kelas literasi komputer yang dilaksanakan secara terancang oleh pihak sekolah mengikut jadual waktu yang telah ditetapkan. Literasi tahap lanjutan kepada ahli kelab komputer yang berminat serta berkebolehan Pendekatan ini perlu digunakan untuk memastikan bahawa pelajar dengan kebolehan dan minat yang berbeza dapat memanfaatkan kemajuan teknologi komputer dan berkebolehan menggunakan teknologi komputer sebagal alat pembelajaran untuk menyelesaikan masalah pembelajaran mereka. asas sistem pengendalian komputer. 1. Pelajar-pelajar peralihan atau tingkatan satu yang telah menguasai kemahiran dan pengetahuan peringkat ini boleh dlkecualikan dari menghadiri aktiviti peringkat ini 2 . asas perisian pemprosesan kata dan grafik. Berdasarkan kiraan peruntukan masa 80 minit seminggu. Anggaran peruntukan masa untuk menjalankan aktiviti Peringkat 1 ini ialah 28 jam (1680 minit). FOKUS DAN OBJEKTIF DALAM PERINGKAT LITERASI KOMPUTER 2.2 Pendedahan literasi tahap asas untuk semua pelajar tanpa pengecualian. b. Aktiviti-aktiviti ini meliputi langkah keselamatan dan peraturan penggunaan kemudahan komputer. PENDAHULUAN 1. c. aktiviti peringkat ini boleh dijalankan dalam tempoh 21 minggu (lebih kurangnya setengah tahun persekolahan).3 2. Pendedahan literasi tahap sederhana kepada pelajar-pelajar yang menjadi ahli kelab komputer.1 Pelaksanaan aktiviti literasi komputer di sekolah menengah dilaksanakan untuk memenuhi tiga keperluan: a.1. Tugas pengendalian aktiviti ini diagihkan kepada guru-guru yang mempunyai pengetahuan dan kemahiran asas penggunaan komputer. 1.1 Peringkat 1 Fokus Peringkat ini merupakan peringkat "kemahiran asas". Ketiga-tiga pendekatan di atas adalah juga perlu bagi memastikan pelajar-pelajar yang keluar daripada sistem pendidikan negara dapat memainkan peranan mereka secara berkesan untuk memajukan negara masa depan yang berteraskan teknologi dan mengharungi zaman teknologi maklumat.

Mereka akan juga diperkenalkan kepada perisian hamparan elektronik dan penggunaan rangkaian komputer serta aktiviti yang berkaitan. aktiviti berkaitan boleh dijalankan. v. vi. Objektif · Berkebolehan menjalankan penyenggaraan asas (housekeeping) dengan menggunakan kemudahan yang terdapat dalam sistem pengendalian cakera (DOS) atau persekitaran pengendalian yang lain (misalnya Windows). Berkebolehan mengendalikan perkakasan komputer biasa. Berkebolehan menggunakan perisian pemprosesan kata dan perisian grafik untuk menjalankan aktiviti pendidikan yang bermakna. ii. Mengetahui makna istilah biasa berkaitan dengan teknologi maklumat. Mengetahui kegunaan asas teknologi maklumat dalam kehidupan. Berkebolehan menggunakan kemudahan lanjutan dalam perisian pemprosesan kata dan grafik untuk menjalankan aktiviti penerbitan setempat (desktop publishing ). Memahami konsep rangkaian komputer serta berkebolehan menjalankan aktiviti asas yang melibatkan penggunaan rangkaian komputer atau internet. Kumpulan sasaran bagi peringkat ini ialah pelajar-pelajar yang telah menguasai pengetahuan dan kemahiran literasi komputer peringkat 1 dan berminat menyambung pembelajaran ke peringkat yang lebih tinggi. iii. · · · · 3 . Dalam peringkat ini pelajar akan menyambung pembelajaran sistem pengendalian dan pemprosesan kata ke peringkat lanjutan. iv. 2. Mempunyai sikap bertanggungjawab dalam penggunaan kemudahan komputer. Bagi sekolah yang mempunyai kemudahan Internet. data dan sistem komputer. Berkebolehan menggunakan kemudahan asas dalam perisian hamparan elektronik untuk menyelesaikan masalah. vii. Menyedari potensi dan kemudahan yang disediakan oleh perisian hamparan elektronik (electronic spreadsheet) dan Internet. Mengetahui langkah-langkah asas penjagaan keselamatan pengguna. Mempunyai fahaman dan kemahiran yang lebih mendalam tentang penggunaan perkakasan dan perisian yang telah dipelajari sebelum ini.Objektif i.2 Peringkat 2 Fokus Aktiviti dalam peringkat ini diperkenalkan kepada pelajar melalui aktiviti ko-kurikulum.

Objektif · · · · Memahami konsep pangkalan data dan istilah yang berkaitan serta berkebolehan menggunakan perisian pengurusan pangkalan data untuk menyelesaikan masalah mudah. Berkebolehan menggunakan kemudahan lanjutan dalam perisian pengaturcaraan untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar. 4 . Bagi sekolah yang mempunyai kemudahan internet. Berkebolehan menjalankan aktiviti lanjutan yang melibatkan penggunaan rangkaian komputer dan internet. Bagi sekolah yang mempunyai kemudahan internet. aktiviti lanjutan mengenai penggunaan internet akan dijalankan. Objektif · · · · Berkebolehan menggunakan kemudahan lanjutan dalam perisian pengurusan pangkalan data untuk menyelesaikan masalah yang lebih mencabar. Dalam peringkat ini aktiviti pembelajaran tentang kemudahan-kemudahan lanjutan bagi perisian pengurusan pangkalan data dan pengaturcaraan akan dijalankan. Memahami konsep asas pengaturcaraan serta berkebolehan membina atur cara ringkas untuk menyelesaikan masalah mudah.2.4 Peringkat 4 Fokus Aktiviti dalam peringkat ini diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang telah menguasai kemahiran dan pengetahuan literasi peringkat 3 dan berminat melanjutkan pembelajaran literasi komputer ke pringkat yang lebih tinggi. aktiviti lanjutan mengenai internet akan dijalankan. Dalam peringkat ini aktiviti pengenalan kepada asas perisian pengurusan pangkalan data dan bahasa pengaturcaraan akan diperkenalkan. 2. Mempunyai fahaman dan kemahiran yang lebih mendalam tentang penggunaan perkakasan dan perisian yang dipelajari sebelum lni. Berkebolehan menjalankan aktiviti lanjutan yang melibatkan penggunaan rangkaian komputer dan internet. Mempunyai fahaman dan kemahiran yang lebih mendalam tentang penggunaan perkakasan dan perisian yang dipelajari pada peringkat sebelum ini.3 Peringkat 3 Fokus Aktiviti dalam peringkat ini diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang telah menguasai kemahiran dan pengetahuan literasi peringkat 2 dan berminat melanjutkan pembelajaran literasi komputer ke peringkat yang lebih tinggi.

Pelajarpelajar akan menjalankan pelbagai projek berdasarkan minat dan kemampuan mereka. 5 . Walaupun dalam garis panduan.5 Peringkat 5 Fokus Peringkat ini merupakan aplikasi pengetahuan dan kemahiran komputer yang telah diperolehi oleh pelajar-pelajar dalam peringkat-peringkat yang telah dilalui. tetapi ini tidak bermakna bahawa pelajar hanya menjalankan projek-projek pada peringkat 5 sahaja. Mempunyai pengetahuan lanjutan tentang perkakasan dan perisian komputer. Objektif · · · Berkebolehan melaksanakan projek aplikasi mengikut minat sendiri dengan menggunakan pengetahuan dan kemahiran yang diperolehi dalam peringkat sebelum ini. Guru dan pelajar harus menyedari hakikat bahawa kaedah terbaik untuk menguasai kemahiran atau pengetahuan komputer ialah melalui aktiviti amali dan pelaksanaan projek. Berkebolehan menjalankan aktiviti lanjutan yang melibatkan penggunaan rangkaian komputer dan Internet.2. Ini pelaksanaan projek diletakkan di peringkat 5. Pengajar atau penasihat komputer sepatutnya sentiasa menggalakkan pelajar menjalankan projek-projek kecil yang sesuai dengan kemahiran dan kebolehan pelajar.

3. Penjagaan cakera dan komputer. ingatan.1(a). o Konsep fail. SUKATAN PELAJARAN PERINGKAT 1 Aktiviti Peringkat 1 (TlAl . Keselamatan pengguna dan data. Etika penggunaan komputer. direktori dan subdirektori. • Asas penjagaan perisian dan perkakasan.pembelajaran konsep melalui gambar rajah blok).TlA7) diikuti oleh semua pelajar bagi memenuhi keperluan 1. unit pemprosesan pusat. o Penggunaan kemudahan bantuan (help). TlA2 Pengenalan Kepada Komputer ( 80 minit ) • • • • Bahagian-bahagian utama sistem komputer (input. • Kemahiran asas penggunaan papan kekunci. output . o Makna fail backup dan kepentingannya. Perintah-perintah asas o Pengemudian direktori/bergerak dari direktori ke direktori o Menyalin fail dan cakera o Melakukan (execute) aplikasi Fahaman asas tentang kegunaan Sistem Pengendalian 6 . Hakcipta dan penyalahgunaan komputer. TlAl (40 minit) Peraturan Dan Keselamatan: • • • • Makmal komputer. • Penggunaan pencetak TIA4 (200 minit) Asas Sistem Pengendalian • • • Pengenalan kepada persekitaran sistem pengendalian jenis teks dan grafik. Pengenalan kepada virus komputer dan langkah-langkah pencegahan. Kegunaan komputer TlA3 Penyesuaian Dengan Sistem Komputer ( 160 minit ) • Pengenalan kepada bahagian-bahagian komputer. o Konsep direktori semasa (current directory).

• Memula. memadam teks. menggariskan teks. • Penyuntingan asas (kawalan kursor. TIA6 (400 minit) Grafik • Jika perisian pemprosesan kata yang digunakan untuk menjalankan aktiviti di • • • • TIA5 mempunyai kemudahan grafik. menyelit teks(insert). • Menukar jenis dan saiz fon. bahagian grafik ini boleh diajar dengan menggunakan pemprosesan kata itu. Pengenalan. memuat dan mencetak fail grafik Pengabungan teks dan grafik untuk menjalankan aktiviti penerbitan setempat (desktop publishing) TlA7 (80 minit) Pengenalan Kepada Hamparan Elektronik • • Demonstrasi kegunaan perisian hamparan elektronik Ciri-ciri dan kelebihan perisian hamparan elektronik TlA8 (80 minit) Pengenalan Kepada Internet • • Konsep internet dan ciri-ciri internet Demonstrasi kegunaan kemudahan Internet ( jika ada kemudahan di sekolah) 1680 minit Jumlah Masa: 7 . • Menukar pelarasan teks (justification). menaip. ciri-ciri dan kelebihan Membina dan menyunting grafik Menyimpan. memuat dan mencetak dokumen. • Menukar saiz halaman (A4 atau letter) dan orientasi halaman (portrait atau landscape) • Memotong. menyalin dan menampal teks.TlA5 Asas Pemprosesan kata (640 minit) • Pengenalan. ciri-ciri dan kelebihan. menyimpan. menebalkan teks (bold) dan mengitalikkan teks). menengahkan teks (center).

..PERINGKAT 2 Diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang berminat melalui aktiviti ko-kurikulum T2Al Sistem Pengendalian ( Lanjutan ) Perintah-perintah lanjutan: · · · · T2A2 Membuat/membuang fail dan direktori Memformat disket data dan disket sistem Memindah fail/direktori Menukar nama fail Pemprosesan Kata ( Lanjutan ) · · · · · Menukar jarak antara baris Menukar bilangan lajur dalam dokumen Menyelit bingkai /gambar/objek Mengubah/memindah bingkai grafik. email. PERINGKAT 3 Diperkenalkan kepada pelajar-pelajar yang berminat melalui aktiviti ko-kurikulum 8 . Menggunakan alatan lukisan Menyelit dan memanipulasikan jadual T2A3 Hamparan Elektronik · · · · · · Pengenalan. newsgroups dan lain-lain. ciri-ciri dan kelebihan Membina hamparan Pembinaan formula berdasarkan operasi asas matematik ( *. ftp. /) Penggunaan fungsi-fungsi asas dalam formula Pembinaan graf Isihan T2A4 Rangkaian Komputer · · · · Konsep asas rangkaian komputer Ciri-ciri dan kelebihan rangkaian komputer Konsep perkongsian data dan sumber Amali perkongsian data dan sumber Konsep dan penggunaan mel elektronik T2A5 Aktiviti Internet (Jika ada kemudahan Internet) · · Alat-alat internet (Internet tools) seperti browser. Aktiviti-aktiviti pendidikan yang berasaskan internet seperti forum elektronik. +. newsgroups dan lain-lain. telnet.

pendokumenan) Penggunaan perisian penyunting (editor) Pengenalan kepada struktur kawalan o penggelungan. o percabangan. perancangan. pengujian. 9 . pembangunan. Jenis data. o jujukan Penggunaan pemboleh ubah Ungkapan aritmatik Perintah-perintah asas Manipulasi angka dan rentetan Penggunaan pengendali (operator) logik dan hubungan (relational)      T3A3 Aktiviti Internet (Jika ada kemudahan)   Pembangunan World Wide Web HomePage Aktiviti-aktiviti pendidikan yang berdasarkan penggunaan sumber Internet.T3Al Asas Perisian Pengurusan Pangkalan Data • Ciri-ciri dan kelebihan • Konsep asas pangkalan data. • Merancang dan membina pangkalan data • Menginput data • Mencapai data melalui query • Mencetak data dan laporan ringkas T3A2 Pengaturcaraan     Konsep Pengaturcaraan Proses asas pengaturcaraan .analisis. rekod dan medan. fail. penyahpepijatan (debugging).

Pembinaan sistem pangkalan data pusat sumber sekolah. · · · · · · · · · · · Pembinaan sistem pangkalan data guru dan kakitangan sekolah. Pembinaan sistem pangkalan data peralatan makmal sekolah. Pembinaan sistem pangkalan data lnventori kedai koperasi sekolah. Pelajar-pelajar digalakkan mengemukakan cadangan projek lain berdasarkan minat mereka. Pembinaan templat hamparan elektronik untuk pejabat sekolah. Pembinaan sistem pangkalan data skim pinjaman buku teks sekolah. Pembinaan sistem pangkalan data kes disiplin sekolah. Pembinaan perisian kursus untuk menyelesaikan masalah pengajaran pembelajaran. Pembinaan hamparan elektronik untuk pengiraan markah peperikasaan. Pembinaan sistem pangkalan data pelajar sekolah atau rekod kemajuan pelajar. Pembinaan sistem pangkalan data atau perisian multimedia flora/fauna/tempat bersejarah/tokoh-tokoh sejarah di dalam dan di luar negara. 10 .PERINGKAT 4 T4Al Pengurusan Pangkalan Data Laniutan · · · · T4A2 Tapisan data Penyediaan dan penggunaan borang Penyediaan dan pencetakan laporan (lanjutan) Bahasa query Pengaturcaraan (Lanjutan ) • Perintah-perintah lanjutan o Gelung bersarang (nested loop) o Fail berjujukan (sequential) dan fail capaian rawak (random access) o Perintah grafik o Perintah bunyi • Subrutin/prosedur/fungsi • Tatasusunan (array) T4A3 Aktiviti Internet ( Jika ada kemudahan Internet) PERINGKAT 5 Yang berikut merupakan cadangan projek-projek yang boleh dijalankan oleh pelajarpelajar sama ada secara individu atau kumpulan di bawah bimbingan dan nasihat guru atau pakar rujuk luar yang dihubungi oleh pihak sekolah.

SAYANG IT” 11 . kumpulan perbincangan (discussion group) dan sebagainya. Pembinaan persembahan multimedia untuk Hari Ucapan/Hari Terbuka sekolah. Perancangan dan pelaksanaan aktiviti Internet seperti senarai pengemelan (mailing list). GUNA IT. Pereka bentuk berbantukan komputer · · (CAD) Projek berkaitan dengan mata pelajaran Reka Cipta Projek untuk pertandingan/kuiz komputer projek-projek lain yang difikirkan sesuai. Pembinaan model perkakasan komputer. “CINTA IT. Pembinaan modul latihan / tutorial berkomputer untuk ahli-ahli kelab yang lain.· · · · Pembinaan slaidshow multimedia untuk memperkenalkan sejarah sekolah/latar belakang sekolah/perancangan sekolah .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful