P. 1
Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12

5.0

|Views: 2,432|Likes:
Published by qp3073

More info:

Published by: qp3073 on Oct 06, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

03/06/2014

pdf

text

original

PENGURUSAN FAIL KURIKULUM

    

FAIL KURIKULUM PEPERIKSAAN DALAMAN PPSMI PANITIA JADUAL WAKTU BUDDY SUPPORT SYSTEM SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM PEKELILING

KANDUNGAN FAIL 
TAJUK/PERKARA KERTAS

MINIT ISI/KANDUNGAN DOKET

FAIL KURIKULUM 
SURAT

PANGGILAN MESYUARAT CATATAN MINIT MESYUARAT KURIKULUM SENARAI KEHADIRAN SENARAI TIDAK HADIR

PEPERIKSAAN DALAMAN 
KEPUTUSAN

PEPERIKSAAN DALAMAN SETIAP KELAS/TINGKATAN DAN MATA PELAJARAN MENGIKUT BULAN. GRAF PENCAPAIAN SETIAP SUBJEK. ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN BAGI SETIAP SUBJEK AHLI JAWATANKUASA BANK SOALAN

FAIL PPSMI i) ii) iii) iv) TERDAPAT 4 FAIL PPSMI Jawatankuasa PPSMI Surat menyurat Minit mesyuarat Pelbagai .

FAIL PANITIA i) ii) iii) iv) v) SEKURANGSEKURANG-KURANGNYA TIGA (3) FAIL. IAITU: Surat panggilan mesyuarat dan cacatan minit mesyuarat Sukatan dan huraian sukatan Peperiksaan awam dan dalaman Pelbagai Data guru (guru-guru panitia) (guru- .

FAIL JADUAL WAKTU JADUAL WAKTU KELAS JADUAL WAKTU PERSENDIRIAN NAMA GURU KELAS NAMA GURU BEREDAR NAMA GURU GANTI AJLI JAWATANKUASA JADUAL WAKTU .

BUDDY SUPPORT SYSTEM JAWATANKUASA BSS JADUAL WAKTU PERBINCANGAN CATATAN AKTIVITI YANG DILAKUKAN .

SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN SUKATAN PELAJARAN SEMUA SUBJEK HURAIAN SUKATAN PELAJARAN LAIN-LAIN YANG BERKAITAN LAIN AHLI JAWATANKUASA SUKATAN DAN HURAIAN SUKATAN .

FAIL KEPUTUSAN PEPERIKSAAN AWAM KEPUTUSAN UPSR (SR) KEPUTUSAN PMR KEPUTUSAN SPM KEPUTUSAN STPM ANALISIS KEKUATAN DAN KELEMAHAN GRAF PENCAPAIAN .

PEKELILING PEKELILING KURIKULUM PEKELILING HEM PEKELILING PENGURUSAN PEKELILING KOKURIKULUM PEKELILING DISIPLIN DAN SALAHLAKU PEKELILING LAIN-LAIN LAIN- .

TugasTugas-tugas panitia: Penghubung dengan pentadbir Mesyuarat berkala Penyediaan bahan P&P Menyemak sukatan dan huraian sukatan .Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 4/1986 Panitia Mata Pelajaran  I) II) III) IV) Perlu penubuhan panitia mata pelajaran supaya wujud hubungan dua hala dan mudah membuat penyeliaan.

iaitu: Rancangan Pelajaran Tahunan Rancangan Pelajaran Harian Namun begitu perkara lain yang perlu ditulis. ialah: i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Maklumat demografi guru Takwim Jadual waktu Impak TOV Markah ETR .SURAT PEKELILING IKHTISASBIL 3/1999 PENYEDIAAN BUKU REKOD PENGAJARAN DAN PEMBELAJARAN i) ii) Mengandungi dua unsur sahaja.

.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/1999 Penggunaan Buku Teks dan Buku Latihan dan Aktiviti yang Diperakukan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia.

 Buku Latihan dan Aktiviti Tahap Satu wajib digunakan di sekolah rendah. Semua Pengetua dan Guru Besar diingatkan bahawa Buku Teks yang diperakukan oleh Kementerian Pelajaran adalah wajib digunakan di semua sekolah kerajaan. .

 Penggunaan buku kerja dibenarkan untuk matamatamata pelajaran KBSR seperti berikut: Mata Pelajaran Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Melayu Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Bahasa Inggeris Matematik - Jenis sekolah SK/SRK SRJK (C) Matematik Bahasa Cina SRJK (T) Matematik Bahasa Tamil .

Buku kerja tidak dibenarkan untuk disenaraikan dalam senarai buku di sekolah-sekolah. . sekolahJuru jual dan kedai buku tidak dibenarkan masuk ke dalam kawasan sekolah untuk tujuan promosi. Guru tidak dibenarkan menggunakan buku kerja semasa waktu mengajar dalam kelas.  Pihak sekolah tidak sewenang-wenang sewenangmenggunakan buku teks atau buku kerja yang lain kerana perbuatan sedemikian adalah bercanggah dengan Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 10/1993.

.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 15/2002 Pelaksanaan Kurikulum Prasekolah Kebangsaan.

Bagi murid-murid berumur empat muridhingga lima tahun tadika boleh mengubahsuai kurikulum tersebut. Kurikulum Prasekolah Kebangsaan dan Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan yang dikeluarkan oleh Kementerian Pendidikan Malaysia terbitan Tahun 2002 hendaklah digunakan bagi muridmurid-murid berumur lima hingga enam tahun. .

 Jika bahasa pengantar Bahasa Inggeris atau Bahasa Cina atau Bahasa Tamil pengajaran Bahasa Kebangsaan dua (2) jam seminggu. . Jika tadika bahasa pengantarnya Bahasa Kebangsaan pengajaran Bahasa Inggeris sekurangsekurang-kurangnya dua (2) jam seminggu.Peruntukan Masa P&P Peruntukan masa P&P Kurikulum Prasekolah Kebangsaan adalah sekurangsekurangkurangnya tiga (3) jam sehari.

dan 3) : 360 minit seminggu. dan 3) : 360 minit seminggu. -Bahasa Tamil (Tahun 1.2. 9/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran Tahap Satu Sekolah Rendah.2. Peruntukan masa P&P bagi mata pelajaran sains sebanyak 90 minit seminggu yang diambil peruntuk masa pengantar Bahasa Melayu. dan 3) : 360 minit seminggu -Bahasa Cina (Tahun 1.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil.2. . Pelaksanaan mata pelajaran Sains akan bermula dengan Tahun 1 pada tahun 2003. Bahasa Cina dan Bahasa Tamil Peruntukan bahasa pengantar bagi Tahap satu sekolah rendah adalah: -Bahasa Melayu (Tahun 1.

POL tidak diperlukan lagi. Masa pengajaran 60 minit diambil daripada masa pilihan guru besar sebanyak 30 minit dan pertambahan masa persekolahan sebanyak 30 minit bagi Tahap 1 sekolah rendah.  Bahasa Cina Komunikasi Bahasa Tamil Komunikasi Bahasa Arab Komunikasi Mata pelajaran ini akan diperkenalkan mulai Tahun 1 di SK pada tahun 2003 sebagai mata pelajaran tidak wajib.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 8/2002 Penawaran Mata Pelajaran Bahasa Tambahan Di Sekolah Kebangsaan. Dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi. .

Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 12/2004 Garis Panduan Umum Pemberian Kerja Rumah Kepada Murid Sekolah .

Guru Besar.   Mesti dipatuhi oleh semua Pengetua. Jadual pemberian kerja rumah hendaklah dipamerkan di setiap bilik darjah. Pengetua dan Guru Besar adalah bertanggungjawab memastikan bahawa kerja rumah yang diberikan kepada murid disemak oleh guru berkenaan. dan Guru. Pihak sekolah perlulah memastikan setiap murid diberikan kerja rumah secara berpatutan dan bersesuaian dengan potensi dan kemampuan murid berkenaan. . Guru Besar. dan ketua panitia hendaklah memantuan pelaksanaan jadual kerja rumah. Pengetua.

Bahasa Inggeris = 4 waktu seminggu Sains = 5 waktu seminggu ( 2 waktu diajar dalam Bahasa Inggeris dan 3 waktu diajar dalam Bahasa Cina) Matematik = 8 waktu seminggu (7 waktu + 1 waktu) (2 waktu diajar dalam Bahasa Inggeris dan 6 waktu diajar dalam Bahasa Cina) .5 & 6) Di SRJK © Mulai 2006.Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 2/2006 Pelaksanaan Waktu P&P Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris (PPSMI) Tahap 2 (Tahun 4.

Elektif pilihan bagi selain itu. .Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 7/2002 Pelaksanaan Mata Pelajaran English For Science And Technology (EST)   Mulai 2003 dilaksanakan di seluruh negara. Elektif wajib diambil oleh murid aliran Sains dan Teknologi. Murid di sekolah teknik dikecualikan mengambil mata pelajaran ini mulai tahun 2006. Masa pengajaran ialah 120 minit dan dimasukkan ke dalam jadual waktu rasmi sekolah.

Pelaksanaan Pengajaran dan Pembelajaran Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris di Sekolah Kebangsaan. Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil (SJK T).Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 11/2002. Sekolah Menengah (SM) dan Tingkatan Enam Mulai Tahun 2003. .

i) Sains Tahun 1 ii) Matematik Tahun 1 b) Sekolah Menengah i) Sains Tingkatan 1 ii) Matematik Tingkatan 1 . MataMata-mata pelajaran yang wajib diajar dalam bahasa Inggeris pada tahun 2003. ialah: a) Sekolah Kebangsaan dan Sekolah Jenis Kebangsaan Tamil.

c) i) ii) iii) iv) v) vi) vii) Tingkatan Enam Rendah Fizik Biologi Kimia Matematik S Matematik T Matematik Lanjutan T Perkomputeran .

Tingkatan 1 Tingkatan 2 Tingkatan 3 Tingkatan 4 Tingkatan 5 Tingkatan 6 R Tingkatan 6 A 2003 / * * * * / * 2004 / / * * * / / 2005 / / / * * / / 2006 / / / / * / / 2007 / / / / / / / 2008 / / / / / / / .Jadual Pelaksanaan P&P Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Bagi Sekolah Menengah dan Tingkatan 6.

Jadual Pelaksanaan P&P Sains dan Matematik Dalam Bahasa Inggeris Bagi Sekolah Kebangsaan dan SJK (T). Tahun 1 Tahun 2 Tahun 3 Tahun 4 Tahun 6 2003 / * * * * 2004 / / * * * 2005 / / * * * 2006 / / / / * 2007 / / / / * 2008 / / / / / .

5/2002 BANTUAN PER KAPITA MATA PELAJARAN DAN BUKAN MATA PELAJARAN .PEKELILING KEWANGAN BIL.

3/2003 Garis Panduan Pelaksanaan Bayaran Insentif Subjek Pendidikan (BISP) Bagi Pegawai Perkhidmatan Pendidikan Bidang Sains. dan Bahasa Inggeris.Surat Pekeliling Perkhidmatan KPM Bil. Matematik. .

. mengajar subjek Bahasa Inggeris. dan PPP yang menggunakan kelayakan tersebut dalam tugas rasmi mereka. Anggota PPP yang mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. i) ii) Kelayakan Subjek Mengajar Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris.

Biologi. Matematik. Biologi. Fizik. Kimia. Kimia. Matematik. Pendidikan Rendah. iaitu Sains. Pendidikan Menengah. Pendidikan Lepas Menengah (Tingkatan 6).Mengajar subjek Sains dan Matematik dalam Bahasa Inggeris. iaitu subjek Sains dan Matematik. iaitu subjek Fizik. . dan Perkomputeran. Sains Tambahan dan Teknologi Maklumat.

Kelayakan anggota a) i) ii) iii) PPP yang mengajar di sekolah rendah/menengah perlu: Syarat kelayakan opsyen. atau Tidak opsyen tetapi mengajar sekurangsekurangkurangnya tiga tahun berterusan subjek tersebut. . Mempunyai opsyen Sains atau Matematik atau BI. Telah menghadiri kursus berkaitan P&P subjek itu daripada institusi yang diiktiraf.

atau Menghadiri dan memiliki sijil daripada kursus BI yang diperakui oleh Ketua Jabatan. Mengajar subjek itu mengikut waktu minimum seminggu (berdasarkan pekeliling bil. atau Disahkan oleh Ketua Jabatan bahawa calon menamatkan pendidikan dalam bahasa penghantar BI. . atau Kepujian BI dalam SPM atau MCE.b) i) c) i) ii) iii) iv) v) Syarat kelayakan mengajar. 11&12/2002). atau Menghadiri kursus dan memperoleh sijil P&P Sains dan Matematik dalam BI yang diiktiraf oleh KPM. Syarat mencapai tahap penguasaan Bahasa Inggeris melalui: Mempunyai opsyen BI.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL.2/2002 PELAKSANAAN SUKATAN PELAJARAN YANG DISEMAK SEMULA BAGI KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH RENDAH (KBSR) DAN KURIKULUM BERSEPADU SEKOLAH MENENGAH (KBSM) .

 Mulai tahun 2002 secara berperingkatberperingkatperingkat dengan mata pelajaran Sains Teras Tingkatan 1 dan Tingkatan 4. Sains Tulen (Fizik. . Pelaksanaannya pada tahun 2003. Biologi) Tingkatan 4. Kimia. Matematik Tambahan Tingkatan 4. Matematik Teras Tingkatan 1 dan Tingkatan 4.

SURAT PEKELILING IKHTISAS BIL 7/2001 GARIS PANDUAN PAKAIAN GURU KETIKA BERTUGAS DI SEKOLAH. JUBAH DAN SERBAN BUKAN PAKAIAN RASMI. GURU WANITA ± PAKAIAN YANG TIDAK MENJOLOK MATA DAN BERSOPAN. PAKAIAN RASMI BAGI LELAKI IALAH SELUAR PANJANG DAN BERBAJU KEMEJA SETIAP 1 DAN 15 HARIBULAN PAKAIAN BATIK BAGI LELAKI. . BAJU MELAYU DAN BERSAMPING BOLEH DIPAKAI PADA HARI JUMAAT.

PEKELILING KEMAJUAN PENTADBIRAN AWAM      PIAGAM PELANGGAN KUALITI PERKHIDMATAN KAUNTER KMK TQM PENINGKATAN PRODUKTIVITI MENINGKATKAN KUALITI PERKHIDMATAN TELEFON MANUAL PROSEDUR KERJA DAN FAIL MEJA PEMULIHAN PERKHIDMATAN ISO BENCHMARKING ANUGERAH INOVASI PERKHIDMATAN AWAM .

.BENGKEL PIAGAM PELANGGAN BINA PIAGAM PELANGGAN UNTUK ORGANISASI ANDA.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->