Pandangan Semesta Alam : Fahrul Irfan Ishak

Disediakan oleh

UNIKL-MITEC al_hakeems@yahoo.com

OBJEKTIF
1. Menghuraikan konsep Ketuhanan dari perspektif ontologi. 2. Menghayati peranan manusia kepada tuhan dan alam. 3. Menganalisa konsep huquq dan mas`uliyyat serta mengamalkannya.

KONSEP KETUHANAN

Tauhid Mempunyai hak ke atas manusia Allah pencipta semua makhluk

Wajibul Wujud & Qiyamuhu Binafsihi

KONSEP Penguasa seluruh alam KETUHANAN
Wajib disembah & ditaati

Bersifat segala kesempurnaan dan bersih drp sifat kekurangan

Tempat kembali

KONSEP MANUSIA

Makhluk ciptaan Allah Kembali mengadap Allah Untuk mengabdikan kepada Allah

Dilahirkan bebas dan merdeka

KONSEP MANUSIA

Sebaik-baik kejadian

Bersifat nisyan Makhluk berakal

Adamiyyun

Hamba mukallaf.

KONSEP ALAM SEMESTA

Adalah ciptaan Tuhan Dijadikan untuk memenuhi keperluan manusia

Alam sejadinya ditetapkan oleh Allah(fitratullah)

KONSEP ALAM SEMESTA

Tidak sia-sia

Hukum alam (sunnatullah) ditentukan Allah.

Bersifat baharu, menuju kehancuran

kewujudan ditentukan Allah

KONSEP HAK / HUQUQ

HUQUQ ALLAH BAGI DIRINYA KE ATAS MANUSIA 1. Mencipta manusia

 Menjadikan manusia dan alam semesta.  Allah tidak wajib menjadikan manusia.  Allah menjadikan sesuatu tanpa mengharapkan sesuatu.

2. MENETAPKAN PERATURAN &

PERUNDANGAN

 Segala ciptaan tuhan ditetapkan dengan kanun yang tersendiri iaitu:-

-sunnatullah,sunnah alam (tabiat semula jadi) -Al-Quran sebagai panduan.
 Garis panduan ini adalah sebagai pedoman kepada pebentukan tamadun yang unggul.

3. MEMBERI KEBEBASAN MEMILIH ANTARA BAIK ATAU BURUK
 Manusia bebas memilih antara yang baik dengan yang buruk melalui panduan yang di tetapkan.  Allah tidak memaksa manusia mengikut jalan tertentu.  Manusia diberi akal untuk mengkaji dan meneliti segala garis panduan yang telah ditetapkan oleh Allah S.W.T

HAK ALLAH BAGI DIRINYA KEPADA KE ATAS ALAM. 1. Mencipta alam - Allah berkuasa mencipta alam semesta tanpa terikat dengan arahan, paksaan dan kehendak sesiapa. - Allah tidak mengharapkan sesuatu daripada penciptaan alam ini. Ia bukti kekuasaan dan kehebatan Allah.

2. Mengatur perjalanan alam - Allah mencipta sistem perjalanan alam yang tersendiri sebagai sunnatullah. - Sunnatullah berbeza dengan the law of nature kerana ia bergantung semata-mata dengan konsep sebab dan akibat

HUQUQ AL-IBAD

1. Mengenal pencipta
 

2. HUQUQ AL-`IBAD

Manusia mempunyai ilmu pengetahuan atau akal.
Tuhan telah mencipta manusia yang terbentuk daripada roh dan jasad. Manusia tidak boleh hidup sendiri tanpa bantuan makhluk lain. Manusia memerlukan makanan untuk terus hidup. Hidup bersosial.

 

2. MENGETAHUI GARIS PANDUAN DAN PEDOMAN.

Keistimewaan manusia juga bergantung kepada kadar kepatuhan terhadap nasihat dan arahan Allah S.W.T. Manusia perlu berusaha dan belajar untuk melengkapkan diri dengan pengetahuan tentang garis panduan Allah S.W.T. Manusia difardukan menuntut ilmu, sama ada ilmu fardu ain atau fardu kifayah.

3. MEMILIH KEBAIKAN

Merupakan sifat semula jadi yang telah dikurniakan oleh Allah S.W.T kepada manusia.
Peranan pengetahuan tentang petunjuk Allah S.W.T adalah untuk memandu manusia membuat pilihan yang tepat. Perkara ini akan membantu pembentukan sesebuah tamadun yang mulia.

4. MENUNAIKAN IBADAH.

Antara tugas manusia terhadap tuhan ialah melakukan ibadah.
Merupakan satu pembuktian ketaatan manusia kepada tuhannya. Manusia perlu meletakkan ketaat tertinggi kepada tuhan melalui ibadah. Hubungan manusia dengan tuhan dapat merealisasikan menerusi ibadah.

5. Pembalasan pada hari Kiamat

Perjalan manusia tidak akan tamat setakat di dunia bahkan terdapat perhitungan selepas itu. Setiap manusia mesti melengkapkan diri untuk menempuh hari pembalasan. Kebaikan yang dilakukan akan dibalas baik dan amalan kejahatan akan di balas buruk. Mendorong muslim melakukan sesuatu dengan sedar dan penuh tanggungjawab.

HUQUQ ALAM

1.

3. HUQUQ al-`ALAM Alam sebagai tanda kebesaran Allah
Alam ialah tanda kebesaran Allah Tugas utama manusia memanfaatkan alam ini sehingga manusia mengetahui akan hakikat kebesaran Allah pada alam ini. Al-Ghasyiah ayat 17 bermaksud : “Maka apakah

-

-

-

mereka tidak memperhatikan unta bagaimana ia diciptakan? Dan gunung-ganang bagaimana ia ditegakkan? Dan bagaimana bumi ia dihamparkan?

2. Diciptakan untuk kepentingan manusia

Alam adalah amat penting kepada manusia untuk terus hidup. Manusia memerlukan makanan yang didapati dari alam dan memerlukan udara yang bersih bagi meneruskan kehidupan.ini menunjukkan alam dan manusia tidak dapat di pisahkan. Surah Luqman : 20 bermaksud : “tidakkah kamu

memerhatikan bahawa Allah telah memudahkan untuk kegunaan kamu apa yang ada di langit dan di bumi dan telah melimpahkan kepada kamu nikmat-nikmatNya yang zahir dan batin.”

3. Alam perlu dipelihara dan dipulihara

Kesejahteraan alam amat penting untuk manusia teruskan hidup. Penjagaan alam amat ditekankan dalam Islam agar ia tidak menganggu sistem ekologi manusia. Sebarang tindakan yang menjejaskan keselamatan dan merosakan alam sekitar amat ditegah sekali. Ini adalah untuk menjamin kehidupan masyarakat agar berada dalam keadaan sejahtera. Surah Ar-Rum : 41 bermaksud : “telah berlaku

kerosakan dibumi bumi dan di laut akibat tangan-tangan manusia.”

Hubungan Allah, Manusia dan Alam

Kekuasaan milik Allah SWT sepenuhnya.

Kelemahan manusia dan memerlukan pertolongan dari yang lebih kuat @ lebih berkuasa.

Kejadian alam adalah untuk manusia.

Keperluan alam dijaga untuk kebaikan manusia.

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALLAH
Hubungan manusia adalah berlandaskan akidah tauhid. Manusia dilantik oleh Allah berbanding makhluk yang lain sebagai Khalifah.

Muadz bin Jabal pernah meriwayatkan : “Aku pernah menunggang seekor kelda bersama-sama Rasulullah lalu baginda bersabda : “Wahai Muadz, tahukah kamu apakah hak Allah yang wajib dipenuhi oleh para hambaNya dan apa hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah? Aku menjawab, Allah dan Rasulnya lebih mengetahui. Baginda bersabda : Hak Allah yang wajib dipenuhi oleh hambaNya adalah beribadah kepadaNya sahaja dan tidak sedikitpun berbuat syirik kepadaNya, manakala hak para hamba yang pasti dipenuhi Allah ialah Allah tidak akan menyiksa orang yang tidak sedikitpun berbuat syirik kepadaNya……” Mafhum hadis Bukhari dan Muslim

HUBUNGAN MANUSIA DENGAN ALAM
Manusia dipertanggungjawabkan oleh Allah untuk memelihara alam. Surah Al-Araf : 56 Manusia juga perlu menjaga haiwan dan tumbuh-tumbuhan. Memberi makan dan minum kepada haiwan dan mengasihi mereka.

KONSEP TANGGUNGJAWAB (MAS`ULIYYAT)
 Hanya manusia dikenakan tanggungjawab

(hamba mukallaf)  Hamba mukallaf ialah manusia yang dipertanggungjawabkan ke atasnya segala perintah Allah.  Orang yang mukallaf ialah :1. Islam 2. Berakal 3. Baligh 4. Sampai seruan Islam keatasnya.

KESIMPULAN
ISLAM TITIKBERATKAN TIGA HUBUNGAN : PENCIPTA MANUSIA MAKHLUK LAIN  Hak Allah, Hak manusia dan Hak Alam mempunyai kaitan yang amat rapat dan perlu dipenuhi oleh setiap pihak.Kecuaian memenuhi hak tersebut akan menyebabkan kerosakkan dan kemusnahan alam.  Manusia adalah hamba mukallaf sebagai khalifah dimuka bumi.

LATIHAN 3
1. Apakah yang dimaksudkan dengan

Huquq Allah DAN Huquq al-`Ibad. 2. Jelaskan dengan ringkas TIGA Huquq al-`Ibad. 3. Apakah yang dimaksudkan dengan manusia sebagai hamba mukallaf ? 4. Senaraikan EMPAT fungsi alam kepada manusia.