Abdurrahman yang pertengahan. Ashim. membuat undang-undang perpajakan. Abdurrahman yang sulung. Abdullah. Abdurrahman yang bungsu. ´Jumlah seluruh anak Umar adalah empat belas. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Fathimah. dll. Beliaulah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah?µ Diriwayatkan Anas bin Malik. Diriwayatkan dari Said Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebahagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu disamping sebuah istana. Abu Hafs Al-¶Adawi. khalifah yang banyak melakukan penaklukan. ´Demi Allah. Jumlah seluruh istri Umar yang pernah dinikahi pada masa Jahiliyah dan Islam. Zainab. Beliaulah yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk mendera peminum khamr delapan puluh kali cambukan. ¶Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. Julukan beliau adalah Al-Faruq. ¶Milik siapa istana ini?· Mereka menjawab. Umar. ia berkata. beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah. yaitu: Zaid yang sulung. Fadhilah dan Keutamaannya Umar adalah penduduk surga. Zaid yang bungsu. mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama·ah. shiddiq. Hafsah. ¶Miliki Umar. segera aku menjauhi istana itu. Ubaidullah.µ . tiba-tiba beliau berkata. dan Utsman. Ruqayyah. ´Ketika berada disisi Rasulullah. menempatkan para qadhi. baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang. segeralah Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata. ´Diamlah wahai Uhud. Maka tiba-tiba gunung itu berguncang.·µ Umar menangis dan berkata. Umar masuk Islam berusia dua puluh tujuh tahun. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisyam bin Al-Mughirah.Biografi Umar Bin Khattab Beliau adalah Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka·ab bin Lu·ai. menentukan gaji tetap. Iyadh. dan dua orang syahid. Az-Zubai bin Bakkar yaitu Abu Syahmah. terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini.· Maka aku teringat akan kecemburuan Umar. maka aku bertanya. sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi. kakak dari Abu Jahal bin Hisyam. pertama kali membentuk tentara resmi. Ibnu Katsir berkata.

µ Kekuasaan saat pemerintahan Selama pemerintahan Umar. dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. ´Ya. Syria. dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. ´Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani wahai Rasulullah. mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. ´Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri. maka Umarlah orangnya. ´Umar bin Al-Khathab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Umar bertanya. segera mereka berdiri menarik hijab. ´Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. . Dalam riwayatkan yang lain.µ Umar Adalah Sahabat yang Mendapat Ilham Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda. Afrika Utaradan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?µ Rasulullah menjawab.µ Rasulullah bersabda. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya. jika salah seorang dari umatku mendapatkannya. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir.µ Kemudian Umar berbicara kepada mereka. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda. sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Ketika itu. ´Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham.µ Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa·ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. maka Umarlah orangnya. Umar masuk ke rumah Rasulullah sementara Rasulullah tertawa.Abdullah bin Mas·ud berkata." Wibawa Umar Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa·ad bin Abi Waqqash dari ayahnya. ´Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah. Ketika Umar masuk. ´Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam.µ Umar berkata. ia berkata. kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Setelah diberi izin. Ketika mereka mendengar suaramu. ´Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. Apabila seorang umatku mendapatkannya. ´Jangan memulai pembicaraan wahai Ibnul Khathab. Palestina. bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?µ Mereka menjawab.

Keadaan Umar bin Khathab Umar pernah berkata. alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Umar menyaratkan kepada mereka agar tidak berpakaian yang halus. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Masjid Umar didirikan ditempat ia salat. Rustam Farrukhzad Pada tahun 637. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Tahun 638. Pada pertempuran Yarmuk. setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem.Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah.Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. bukan standar yang paling kaya di antara mereka. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636). Umar memilih untuk salat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi dikenakan untuk musim panas. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik.µ . 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Pada pertempuran itu. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). ´Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian.µ Jika menugaskan para gubernurnya. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. ia tetap hidup sangat sederhana. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. Jika mereka melanggar pesan ini. yang terjadi di dekat Damaskuspada tahun 636. di dekat sungai Eufrat. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. maka akan mendapatkan hukuman. tahun ke-empat kekhalifahannya. jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. 55 tahun kemudian. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam.

¶Luruskan!· Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus.µ Maka Umar berkata. Terkadang beliau mendengat ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut.µ Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jama·ah hadir berkumpul. Sedangkan Umar. ia melemparkan burnus (baju . ia tidak sedikit pun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Setiap kali melewati orang-orang. kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu. dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. Ketika beliau bertakbir. ´Alangkah baiknya jika engkau memakan makanan yang bergizi tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran. Ketika melaksanakan ibadah haji. hingga terpaksa diangkat kerumah dalam keadaan pingsan. beliau selalu berkata. ¶Kita terlalu boros dan berlebihan.µ Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. ´Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan. dia menikamkan belatinya ke kanan maupun ke kiri hingga menikam tiga belas orang kaum muslimin dan tujuh di antaranya meninggal.µ Anas berkata. ´Pada pagi hari terbunuhnya Umar. ´Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku (Rasulullah dan Abu Bakar) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia) maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka. Kisah Terbunuhnya Umar Amru bin Maimun berkata. sementara beliau berkata kepada anaknya. Adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. ¶Aku dimakan anjing (aku ditikam). Kebiasaannya. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan pakaian yang memiliki dua belas tambalan. aku berdiri dekat sekali dengan Umar. padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya.· Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. beliau hanya menggunakan enam belas dinar. aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka. beliau maju dan mulai bertakbir. ´Adapun Abu Bakar.Mu·awiyah bin Abu Sufyan berkata. Beliau berkata.·µ Pada tahun paceklik dan kelaparan. beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. Penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas. kainnya ditambal dengan kulit. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari. tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit. jika beliau berjalan disela-sela shaf. ´Antara dia bahu dari baju Umar. terdapat empat tambalan.

¶Semoga Allah membinasakannya. ¶Budaknya yang lihai bertukang itu?· Ibnu Abbas menjawab. beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriyah dan dikebumikan di kamar Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam disamping Abu Bakar setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah.· Ibnu Abbas pergi. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain ALLAH SWT. Abu Ma·syar berkata. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam. maka cacilah dirimu. oleh Umar. Kematian Umar Versi Lain Abu Lukluk (Fairuz).berpenutup kepala) untuk menangkapnya. Subhanallah.µ Umar wafat saat ia berumur 63 tahun. . 3. maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu. 2. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. ¶Wahai Ibnu Abbas. Setelah itu Utsman diba·iat menjadi khalifah. hanya saja mereka tidak mendengar suara Umar. 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu.· Umar berkata. Karena celamu lebih banyak darinya. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap. Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Sebab apabila engkau meninggalkannya. ¶Pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. berarti engkau terpuji. Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya. ¶Ya. Siapa saja yang berdiri dibelakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Bila engkau hendak memusuhi seseorang. maka musuhilah perutmu dahulu. Engkau dan ayahmu (Abbas) menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Semasa Umar masih hidup Umar meninggalkan wasiat yaitu: 1. ´Umar terbunuh pada tanggal 25 Dzulhijjah tepat penghujung tahun 23 Hijriyah.· Umar bertanya. Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. yang saat itu merupakan negara digdaya. sesaat kemudian kembali sambil berkata. Selesai orang-orang mengerjakan shalat. Bila engkau hendak memuji seseorang. lihatlah siapa yang telah menikamku. mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. pujilah ALLAH SWT. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. 4. Di antara mereka ada yang mengatakan. dia langsung bunuh diri.· Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam shalat mereka dan ia sengaja memendekkan shalat. Adapun orangorang yang berada disudut-sudut masjid. seorang budak pada saat ia akan memimpin salat Subuh.·µ Umar wafat tiga hari setelah peristiwa itu. Umar berkata. dan dalam riwayat yang lain beliau wafat ketika berusia 57 tahun. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan.

Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati. Karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. maka tuntutlah akhirat. rugi . . 6. maka bersiplah untuk mati.dan penuh penyesalan. engkau akan menderita.5. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu. Bila engkau ingin menuntut sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful