Hafsah. Abdurrahman yang sulung. dan dua orang syahid. pertama kali membentuk tentara resmi. ¶Milik siapa istana ini?· Mereka menjawab. Diriwayatkan dari Said Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata. kakak dari Abu Jahal bin Hisyam. Zaid yang bungsu.·µ Umar menangis dan berkata. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. Zainab. Iyadh. membuat undang-undang perpajakan. menempatkan para qadhi. Ashim. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebahagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. shiddiq. ´Demi Allah.µ .Biografi Umar Bin Khattab Beliau adalah Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka·ab bin Lu·ai. ¶Miliki Umar. mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah?µ Diriwayatkan Anas bin Malik. Jumlah seluruh istri Umar yang pernah dinikahi pada masa Jahiliyah dan Islam. Ibnu Katsir berkata. ia berkata. Fathimah. tiba-tiba beliau berkata. Abdullah. Fadhilah dan Keutamaannya Umar adalah penduduk surga. Abu Hafs Al-¶Adawi. segeralah Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata. Julukan beliau adalah Al-Faruq. ¶Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisyam bin Al-Mughirah. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah. Ubaidullah. Umar masuk Islam berusia dua puluh tujuh tahun. terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. dan Utsman. segera aku menjauhi istana itu. sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi. Beliaulah yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk mendera peminum khamr delapan puluh kali cambukan. Ruqayyah. menentukan gaji tetap. Maka tiba-tiba gunung itu berguncang. yaitu: Zaid yang sulung. khalifah yang banyak melakukan penaklukan.· Maka aku teringat akan kecemburuan Umar. Beliaulah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Abdurrahman yang bungsu. mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama·ah. ´Jumlah seluruh anak Umar adalah empat belas. Az-Zubai bin Bakkar yaitu Abu Syahmah. ´Diamlah wahai Uhud. Umar. maka aku bertanya. Abdurrahman yang pertengahan. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu disamping sebuah istana. ´Ketika berada disisi Rasulullah. dll.

jika salah seorang dari umatku mendapatkannya. Afrika Utaradan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). ´Umar bin Al-Khathab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Setelah diberi izin. Apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?µ Rasulullah menjawab.µ Kemudian Umar berbicara kepada mereka. ´Jangan memulai pembicaraan wahai Ibnul Khathab. ´Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. maka Umarlah orangnya. bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?µ Mereka menjawab. Apabila seorang umatku mendapatkannya. ´Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah.µ Umar Adalah Sahabat yang Mendapat Ilham Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda. ´Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani wahai Rasulullah. Umar masuk ke rumah Rasulullah sementara Rasulullah tertawa. maka Umarlah orangnya. Ketika itu. segera mereka berdiri menarik hijab.µ Kekuasaan saat pemerintahan Selama pemerintahan Umar. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya.Abdullah bin Mas·ud berkata. Ketika Umar masuk. sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui.µ Umar berkata. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda.µ Rasulullah bersabda. ´Ya. mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. ´Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham.µ Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa·ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. . Syria. ´Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri. kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. Palestina. ´Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi. ´Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. Dalam riwayatkan yang lain. ia berkata. Ketika mereka mendengar suaramu." Wibawa Umar Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa·ad bin Abi Waqqash dari ayahnya. Umar bertanya. dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar.

Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. maka akan mendapatkan hukuman. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi dikenakan untuk musim panas. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. Rustam Farrukhzad Pada tahun 637. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. tahun ke-empat kekhalifahannya. ia tetap hidup sangat sederhana. 55 tahun kemudian. yang terjadi di dekat Damaskuspada tahun 636. Masjid Umar didirikan ditempat ia salat. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636). setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre).Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Jika mereka melanggar pesan ini. Pada pertempuran itu. dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan.Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. di dekat sungai Eufrat. Tahun 638. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Keadaan Umar bin Khathab Umar pernah berkata. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. Pada pertempuran Yarmuk. Umar menyaratkan kepada mereka agar tidak berpakaian yang halus. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. ´Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian.µ . jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. Umar memilih untuk salat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. bukan standar yang paling kaya di antara mereka. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan.µ Jika menugaskan para gubernurnya.

beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam.µ Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit.·µ Pada tahun paceklik dan kelaparan. beliau maju dan mulai bertakbir.· Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. ¶Kita terlalu boros dan berlebihan. Beliau berkata. Setiap kali melewati orang-orang. ´Alangkah baiknya jika engkau memakan makanan yang bergizi tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan pakaian yang memiliki dua belas tambalan. dia menikamkan belatinya ke kanan maupun ke kiri hingga menikam tiga belas orang kaum muslimin dan tujuh di antaranya meninggal. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari. beliau selalu berkata. Terkadang beliau mendengat ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut. dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. sementara beliau berkata kepada anaknya.Mu·awiyah bin Abu Sufyan berkata. ´Pada pagi hari terbunuhnya Umar. Kisah Terbunuhnya Umar Amru bin Maimun berkata. Ketika melaksanakan ibadah haji.µ Anas berkata. Ketika beliau bertakbir. Adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. kainnya ditambal dengan kulit. ia tidak sedikit pun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jama·ah hadir berkumpul. padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya. ´Antara dia bahu dari baju Umar. Kebiasaannya. aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka. beliau hanya menggunakan enam belas dinar. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu. kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. terdapat empat tambalan. aku berdiri dekat sekali dengan Umar. hingga terpaksa diangkat kerumah dalam keadaan pingsan. ´Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku (Rasulullah dan Abu Bakar) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia) maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka. Penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas.µ Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya. ´Adapun Abu Bakar. ¶Aku dimakan anjing (aku ditikam). Sedangkan Umar. ¶Luruskan!· Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus.µ Maka Umar berkata. jika beliau berjalan disela-sela shaf. ia melemparkan burnus (baju . ´Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan.

sesaat kemudian kembali sambil berkata. Selesai orang-orang mengerjakan shalat. Umar berkata. maka musuhilah perutmu dahulu. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu. maka tinggalkanlah kesenangan dunia.·µ Umar wafat tiga hari setelah peristiwa itu.µ Umar wafat saat ia berumur 63 tahun.· Umar bertanya. 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap. Bila engkau hendak memusuhi seseorang.berpenutup kepala) untuk menangkapnya. Sebab apabila engkau meninggalkannya. Kematian Umar Versi Lain Abu Lukluk (Fairuz). beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriyah dan dikebumikan di kamar Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam disamping Abu Bakar setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah. seorang budak pada saat ia akan memimpin salat Subuh. Bila engkau hendak memuji seseorang. 4. Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. dia langsung bunuh diri. berarti engkau terpuji. Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan. ¶Wahai Ibnu Abbas. oleh Umar. maka cacilah dirimu. . ¶Budaknya yang lihai bertukang itu?· Ibnu Abbas menjawab. 2. Semasa Umar masih hidup Umar meninggalkan wasiat yaitu: 1. Adapun orangorang yang berada disudut-sudut masjid. yang saat itu merupakan negara digdaya.· Umar berkata. Setelah itu Utsman diba·iat menjadi khalifah. hanya saja mereka tidak mendengar suara Umar. 3. Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan.· Ibnu Abbas pergi. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain ALLAH SWT. ¶Pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. ´Umar terbunuh pada tanggal 25 Dzulhijjah tepat penghujung tahun 23 Hijriyah. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu. dan dalam riwayat yang lain beliau wafat ketika berusia 57 tahun. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari. Siapa saja yang berdiri dibelakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. lihatlah siapa yang telah menikamku. ¶Semoga Allah membinasakannya. Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam. Di antara mereka ada yang mengatakan. ¶Ya. Subhanallah. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Abu Ma·syar berkata. Engkau dan ayahmu (Abbas) menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. pujilah ALLAH SWT. mereka tidak tahu apa yang telah terjadi.· Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam shalat mereka dan ia sengaja memendekkan shalat. Karena celamu lebih banyak darinya.

Karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. 6. . Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati. Bila engkau ingin menuntut sesuatu. rugi .dan penuh penyesalan. engkau akan menderita.5. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu. maka bersiplah untuk mati. maka tuntutlah akhirat.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful