Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar. yaitu: Zaid yang sulung. maka aku bertanya. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebahagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. Abdullah. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. ´Jumlah seluruh anak Umar adalah empat belas. Beliaulah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Ashim. ¶Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. Abdurrahman yang pertengahan. ´Ketika berada disisi Rasulullah. Jumlah seluruh istri Umar yang pernah dinikahi pada masa Jahiliyah dan Islam. Fadhilah dan Keutamaannya Umar adalah penduduk surga. terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini.Biografi Umar Bin Khattab Beliau adalah Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka·ab bin Lu·ai. mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama·ah. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu disamping sebuah istana. khalifah yang banyak melakukan penaklukan.·µ Umar menangis dan berkata.µ . segeralah Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata. mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah?µ Diriwayatkan Anas bin Malik. baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang. Fathimah. Abdurrahman yang bungsu. membuat undang-undang perpajakan. segera aku menjauhi istana itu. ´Diamlah wahai Uhud. Zainab. dan dua orang syahid. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin. tiba-tiba beliau berkata. menempatkan para qadhi. pertama kali membentuk tentara resmi. ia berkata. sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi. Beliaulah yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk mendera peminum khamr delapan puluh kali cambukan. Hafsah. ¶Milik siapa istana ini?· Mereka menjawab. ´Demi Allah.· Maka aku teringat akan kecemburuan Umar. kakak dari Abu Jahal bin Hisyam. Zaid yang bungsu. Ibnu Katsir berkata. Maka tiba-tiba gunung itu berguncang. Umar. Julukan beliau adalah Al-Faruq. Umar masuk Islam berusia dua puluh tujuh tahun. menentukan gaji tetap. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisyam bin Al-Mughirah. ¶Miliki Umar. beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah. Diriwayatkan dari Said Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata. dan Utsman. dll. Abdurrahman yang sulung. Abu Hafs Al-¶Adawi. shiddiq. Ubaidullah. Iyadh. Az-Zubai bin Bakkar yaitu Abu Syahmah. Ruqayyah.

µ Umar Adalah Sahabat yang Mendapat Ilham Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda. ´Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir. ´Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi.Abdullah bin Mas·ud berkata. Syria. ´Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar. Ketika itu. maka Umarlah orangnya. sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. Apabila seorang umatku mendapatkannya. sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. Afrika Utaradan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda. bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?µ Mereka menjawab. Palestina. ´Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. ´Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. Setelah diberi izin.µ Rasulullah bersabda. ´Umar bin Al-Khathab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. ´Ya. Dalam riwayatkan yang lain. ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah. segera mereka berdiri menarik hijab." Wibawa Umar Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa·ad bin Abi Waqqash dari ayahnya.µ Kekuasaan saat pemerintahan Selama pemerintahan Umar.µ Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa·ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Ketika mereka mendengar suaramu. ia berkata. jika salah seorang dari umatku mendapatkannya. dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya.µ Kemudian Umar berbicara kepada mereka. maka Umarlah orangnya. . Umar bertanya. mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. ´Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam. Umar masuk ke rumah Rasulullah sementara Rasulullah tertawa. Apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?µ Rasulullah menjawab. ´Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani wahai Rasulullah. dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. Ketika Umar masuk.µ Umar berkata. ´Jangan memulai pembicaraan wahai Ibnul Khathab.

maka akan mendapatkan hukuman. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Rustam Farrukhzad Pada tahun 637. Pada pertempuran Yarmuk.Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. ia tetap hidup sangat sederhana. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). di dekat sungai Eufrat. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem. alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi dikenakan untuk musim panas. Jika mereka melanggar pesan ini. dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. Umar menyaratkan kepada mereka agar tidak berpakaian yang halus. 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan.µ . Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. Tahun 638.µ Jika menugaskan para gubernurnya. Masjid Umar didirikan ditempat ia salat. ´Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian. Pada pertempuran itu. yang terjadi di dekat Damaskuspada tahun 636. bukan standar yang paling kaya di antara mereka. jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. Umar memilih untuk salat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. 55 tahun kemudian. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. Keadaan Umar bin Khathab Umar pernah berkata. tahun ke-empat kekhalifahannya. Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636).Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin.

Mu·awiyah bin Abu Sufyan berkata. Terkadang beliau mendengat ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut.µ Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya. sementara beliau berkata kepada anaknya. Adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. ´Antara dia bahu dari baju Umar.·µ Pada tahun paceklik dan kelaparan. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jama·ah hadir berkumpul. Setiap kali melewati orang-orang. aku berdiri dekat sekali dengan Umar. ´Alangkah baiknya jika engkau memakan makanan yang bergizi tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran. ia tidak sedikit pun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. terdapat empat tambalan. Kisah Terbunuhnya Umar Amru bin Maimun berkata. aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka. Beliau berkata. jika beliau berjalan disela-sela shaf. kainnya ditambal dengan kulit. Sedangkan Umar. Kebiasaannya. beliau maju dan mulai bertakbir. dia menikamkan belatinya ke kanan maupun ke kiri hingga menikam tiga belas orang kaum muslimin dan tujuh di antaranya meninggal.µ Anas berkata. hingga terpaksa diangkat kerumah dalam keadaan pingsan. ¶Aku dimakan anjing (aku ditikam). ´Pada pagi hari terbunuhnya Umar. beliau selalu berkata. beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. Ketika beliau bertakbir. ´Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku (Rasulullah dan Abu Bakar) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia) maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka. ¶Luruskan!· Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu. beliau hanya menggunakan enam belas dinar. padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya. Ketika melaksanakan ibadah haji. ia melemparkan burnus (baju . kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua.µ Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. ´Adapun Abu Bakar. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan pakaian yang memiliki dua belas tambalan. tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit. Penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas.µ Maka Umar berkata. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari.· Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. ¶Kita terlalu boros dan berlebihan. ´Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan.

Bila engkau hendak memuji seseorang. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. maka musuhilah perutmu dahulu. Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam. pujilah ALLAH SWT. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari.· Umar bertanya. Umar berkata. . ¶Pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. dan dalam riwayat yang lain beliau wafat ketika berusia 57 tahun.· Ibnu Abbas pergi. Bila engkau hendak memusuhi seseorang. Semasa Umar masih hidup Umar meninggalkan wasiat yaitu: 1. Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. ¶Wahai Ibnu Abbas. ¶Ya. ´Umar terbunuh pada tanggal 25 Dzulhijjah tepat penghujung tahun 23 Hijriyah. hanya saja mereka tidak mendengar suara Umar. berarti engkau terpuji. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia.µ Umar wafat saat ia berumur 63 tahun. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar. seorang budak pada saat ia akan memimpin salat Subuh. sesaat kemudian kembali sambil berkata. yang saat itu merupakan negara digdaya.·µ Umar wafat tiga hari setelah peristiwa itu. Di antara mereka ada yang mengatakan. dia langsung bunuh diri. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam.· Umar berkata. ¶Budaknya yang lihai bertukang itu?· Ibnu Abbas menjawab.· Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam shalat mereka dan ia sengaja memendekkan shalat. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain ALLAH SWT. 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. 2. 3. lihatlah siapa yang telah menikamku. ¶Semoga Allah membinasakannya. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan. maka cacilah dirimu. Abu Ma·syar berkata. Sebab apabila engkau meninggalkannya. Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Setelah itu Utsman diba·iat menjadi khalifah. maka tinggalkanlah kesenangan dunia. beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriyah dan dikebumikan di kamar Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam disamping Abu Bakar setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah. Engkau dan ayahmu (Abbas) menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. Adapun orangorang yang berada disudut-sudut masjid.berpenutup kepala) untuk menangkapnya. Kematian Umar Versi Lain Abu Lukluk (Fairuz). Subhanallah. Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya. Siapa saja yang berdiri dibelakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Karena celamu lebih banyak darinya. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu. oleh Umar. Selesai orang-orang mengerjakan shalat. 4. mereka tidak tahu apa yang telah terjadi.

dan penuh penyesalan. maka tuntutlah akhirat. rugi . Bila engkau ingin menuntut sesuatu. Karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. maka bersiplah untuk mati. . engkau akan menderita. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu.5. 6. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful