Ashim. Kemudian aku melihat seorang wanita berwudhu disamping sebuah istana. baik yang diceraikan ataupun yang ditinggal wafat sebanyak tujuh orang. sesungguhnya di atasmu hanyalah seorang nabi. Beliaulah orang yang pertama kali berkeliling di malam hari mengontrol rakyatnya di Madinah. Fathimah. ¶Milik siapa istana ini?· Mereka menjawab. Julukan beliau adalah Al-Faruq. Umar. Abu Hafs Al-¶Adawi. Az-Zubai bin Bakkar yaitu Abu Syahmah. Zainab. Beliaulah yang pertama kali membawa tongkat pemukul untuk mendera peminum khamr delapan puluh kali cambukan. ´Diamlah wahai Uhud. ¶Sewaktu tidur aku bermimpi seolah-olah aku berada di surga. kakak dari Abu Jahal bin Hisyam. menempatkan para qadhi.· Maka aku teringat akan kecemburuan Umar. segeralah Rasulullah memukulkan kakinya dan berkata.Biografi Umar Bin Khattab Beliau adalah Umar bin Al-Khathab bin Nufail bin Adi bin Abdul Uzza bin Riyah bin Abdullah bin Qurth bin Razah bin Adi bin Ka·ab bin Lu·ai. Ibnu Katsir berkata. Abdurrahman yang bungsu. mana mungkin aku akan cemburu padamu wahai Rasulullah?µ Diriwayatkan Anas bin Malik. terkadang menjadi pemimpin dalam tugas ini. pertama kali membentuk tentara resmi. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam menaiki gunung Uhud beserta Abu Bakar. yaitu: Zaid yang sulung. shiddiq. Zaid yang bungsu. tiba-tiba beliau berkata. Adapun ibunya bernama Hantamah bin Hisyam bin Al-Mughirah. Hafsah. dan Utsman. Iyadh. Abdullah. Abdurrahman yang sulung. beliau mengikuti perang Badar dan seluruh peperangan yang terjadi setelahnya bersama Rasulullah. ¶Miliki Umar. ´Demi Allah. segera aku menjauhi istana itu. ´Jumlah seluruh anak Umar adalah empat belas. ia berkata. mengumpulkan manusia untuk shalat tarawih berjama·ah. dll. Umar masuk Islam berusia dua puluh tujuh tahun. Diriwayatkan dari Said Ibnu Musayyab bahwa Abu Hurairah berkata. Fadhilah dan Keutamaannya Umar adalah penduduk surga.µ . Abdurrahman yang pertengahan. maka aku bertanya. Ruqayyah. Beliaulah yang pertama kali membuat penanggalan Hijriyah. Ubaidullah. Beliau juga pernah diutus untuk berangkat bersama sebahagian tentara untuk memata-matai dan mencari informasi tentang musuh. dan dua orang syahid. ´Ketika berada disisi Rasulullah. Beliaulah yang pertama kali digelari Amirul Mukminin.·µ Umar menangis dan berkata. khalifah yang banyak melakukan penaklukan. menentukan gaji tetap. Jumlah seluruh istri Umar yang pernah dinikahi pada masa Jahiliyah dan Islam. Maka tiba-tiba gunung itu berguncang. membuat undang-undang perpajakan.

Ketika Umar masuk. ada beberapa orang wanita dari Quraisy sedang berbincang-bincang dengan Rasulullah dan mereka berbicara dengan nada suara yang keras melebihi suara Rasulullah. Apabila seorang umatku mendapatkannya. ´Umatku yang paling penyayang adalah Abu Bakar.µ Kekuasaan saat pemerintahan Selama pemerintahan Umar. Dalam riwayatkan yang lain. sebab engkau lebih keras dan lebih kasar daripada Rasulullah. ´Jangan memulai pembicaraan wahai Ibnul Khathab. bagaimana kalian segan terhadap diriku dan tidak segan terhadap Rasulullah?µ Mereka menjawab. ia berkata. Umar bertanya. ´Sesungguhnya di antara orang-orang sebelum kalian terdapat sejumlah manusia yang mendapat ilham. Ketika mereka mendengar suaramu. ´Umar bin Al-Khathab memohon agar diizinkan masuk ke rumah Rasulullah. Demi Allah yang jiwaku berada dalam genggaman tangan-Nya. sesungguhnya tidaklah setan menemuimu sedang berjalan di suatu jalan kecuali dia akan mencari jalan lain yang tidak engkau lalui. kekuasaan Islam tumbuh dengan sangat pesat. maka Umarlah orangnya. Umar masuk ke rumah Rasulullah sementara Rasulullah tertawa.µ Rasulullah bersabda. Ketika itu.µ Zakaria bin Abi Zaidah menambahkan dari Sa·ad dari Abi Salamah dari Abu Hurairah. Palestina. dan yang paling tegas dalam menegakkan agama Allah adalah Umar. dia berkata bahwa Rasulullah bersabda. ´Sesungguhnya orang-orang sebelum kalian dari Bani Israil ada yang diberikan ilham walaupun mereka bukan nabi." Wibawa Umar Diriwayatkan dari Muhammad bin Sa·ad bin Abi Waqqash dari ayahnya.µ Umar Adalah Sahabat yang Mendapat Ilham Diriwayatkan dari Abu Hurairah bahwa Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda.Abdullah bin Mas·ud berkata. Afrika Utaradan Armenia dari kekaisaran Romawi (Byzantium). jika salah seorang dari umatku mendapatkannya.µ Kemudian Umar berbicara kepada mereka. ´Sebenarnya engkau yang lebih layak mereka segani wahai Rasulullah. ´Aku heran terhadap wanita-wanita yang berada di sisiku ini. . maka Umarlah orangnya. ´Wahai para wanita yang menjadi musuh bagi nafsunya sendiri. ´Ya. mereka segera berdiri dan menurunkan hijab. segera mereka berdiri menarik hijab. Rasulullah shallallahu ¶alaihi wasallam bersabda.µ Umar berkata. Islam mengambil alih Mesopotamia dan sebagian Persia dari tangan dinasti Sassanid dari Persia (yang mengakhiri masa kekaisaran sassanid) serta mengambil alih Mesir. Apa yang membuat Anda tertawa wahai Rasulullah?µ Rasulullah menjawab. Syria. Setelah diberi izin. ´Kami menjadi kuat sejak Umar masuk Islam.

Umar melakukan banyak reformasi secara administratif dan mengontrol dari dekat kebijakan publik. Umar diberikan kunci untuk memasuki kota oleh pendeta Sophronius dan diundang untuk salat di dalam gereja (Church of the Holy Sepulchre). Pasukan Islam lainnya dalam jumlah kecil mendapatkan kemenangan atas pasukan Persia dalam jumlah yang lebih besar pada pertempuran Qadisiyyah (th 636). alih-alih mengadopsi gaya hidup dan penampilan para penguasa di zaman itu. 55 tahun kemudian. Umar mengeluarkan keputusan bahwa penanggalan Islam hendaknya mulai dihitung saat peristiwa hijrah. Aku sendiri hanyalah salah seorang dari kaum muslimin. tahun ke-empat kekhalifahannya. Jika mereka melanggar pesan ini.µ Jika menugaskan para gubernurnya. Umar akan menulis perjanjian yang disaksikan oleh kaum Muhajirin. setelah pengepungan yang lama terhadap Yerusalem. ´Tidak halal bagiku harta yang diberikan Allah kecuali dua pakaian.Pada sekitar tahun ke 17 Hijriah. Umar menyaratkan kepada mereka agar tidak berpakaian yang halus. jenderal pasukan Islam yakni Sa`ad bin Abi Waqqas mengalahkan pasukan Sassanid dan berhasil membunuh jenderal Persia yang terkenal. Ia juga memulai proses kodifikasi hukum Islam.Sejarah mencatat banyak pertempuran besar yang menjadi awal penaklukan ini. Pada pertempuran Yarmuk. pasukan Islam akhirnya mengambil alih kota tersebut. maka akan mendapatkan hukuman. di dekat sungai Eufrat. Masjid Umar didirikan ditempat ia salat. Keadaan Umar bin Khathab Umar pernah berkata. dan tidak menutup pintu rumahnya kepada rakyat yang membutuhkan bantuan. termasuk membangun sistem administratif untuk daerah yang baru ditaklukkan. 20 ribu pasukan Islam mengalahkan pasukan Romawi yang mencapai 70 ribu dan mengakhiri kekuasaan Romawi di Asia Kecil bagian selatan. Umar dikenal dari gaya hidupnya yang sederhana. yang terjadi di dekat Damaskuspada tahun 636.µ . Rustam Farrukhzad Pada tahun 637. Tahun 638. Ia juga memerintahkan diselenggarakannya sensus di seluruh wilayah kekuasaan Islam. Umar memilih untuk salat ditempat lain agar tidak membahayakan gereja tersebut. ia memerintahkan untuk memperluas dan merenovasi Masjidil Haram di Mekkah dan Masjid Nabawi di Medinah. ia tetap hidup sangat sederhana. bukan standar yang paling kaya di antara mereka. Pada pertempuran itu. Adapun makanan untuk keluargaku sama saja dengan makanan orang-orang Quraisy pada umumnya. Satu untuk dikenakan di musim dingin dan satu lagi dikenakan untuk musim panas.

µ Maka Umar berkata. sementara beliau berkata kepada anaknya. terdapat empat tambalan. ¶Luruskan!· Setelah melihat barisan telah rapat dan lurus.µ Pernah Umar dicela dan dikatakan kepadanya. ia tidak sedikit pun menginginkan dunia dan dunia juga tidak ingin datang menghampirinya. Ketika melaksanakan ibadah haji.· Ternyata beliau ditikam oleh seorang budak. padahal beliau tidak memiliki penyakit yang membuat beliau pingsan kecuali perasaan takutnya. ¶Aku dimakan anjing (aku ditikam). beliau selalu berkata. Sedangkan Umar. ´Adapun Abu Bakar.µ Pada wajah beliau terdapat dua garis hitam disebabkan banyak menangis. hingga terpaksa diangkat kerumah dalam keadaan pingsan. Penghalang antara aku dan beliau hanyalah Abdullah bin Abbas. ´Alangkah baiknya jika engkau memakan makanan yang bergizi tentu akan membantu dirimu supaya lebih kuat membela kebenaran. Pernah beliau khutbah di atas mimbar mengenakan pakaian yang memiliki dua belas tambalan. dunia datang menghampirinya namun dia tidak menginginkannya. ´Pada pagi hari terbunuhnya Umar. beliau hanya menggunakan enam belas dinar. Kisah Terbunuhnya Umar Amru bin Maimun berkata. Kebiasaannya. tiba-tiba aku mendengar beliau menjerit. kemudian budak kafir itu lari dengan membawa pisau belati bermata dua. Ketika salah seorang dari kaum muslimin melihat peristiwa itu. Beliau berkata. kainnya ditambal dengan kulit. aku berdiri dekat sekali dengan Umar.µ Anas berkata. jika beliau berjalan disela-sela shaf. Ketika beliau bertakbir. Terkadang beliau mendengat ayat Allah dan jatuh pingsan karena perasaan takut. Setiap kali melewati orang-orang. Kemudian kaum muslimin menjenguk beliau beberapa hari.Mu·awiyah bin Abu Sufyan berkata. Adapun kita bergelimang dalam kenikmatan dunia. beliau tidak pernah makan kecuali roti dan minyak hingga kulit beliau berubah menjadi hitam. ´Akulah sejelek-jelek penguasa apabila aku kenyang sementara rakyatku kelaparan. aku takut tidak akan dapat mengejar kedudukan mereka. beliau maju dan mulai bertakbir. Pada waktu itu mungkin beliau sedang membaca surat Yusuf atau An-Nahl ataupun surat lainnya pada rakaat pertama hingga seluruh jama·ah hadir berkumpul. ¶Kita terlalu boros dan berlebihan. ´Sesungguhnya aku telah meninggalkan kedua sahabatku (Rasulullah dan Abu Bakar) dalam keadaan tegar (tidak terpengaruh dengan dunia) maka jika aku tidak mengikuti ketegaran mereka.·µ Pada tahun paceklik dan kelaparan. ia melemparkan burnus (baju . dia menikamkan belatinya ke kanan maupun ke kiri hingga menikam tiga belas orang kaum muslimin dan tujuh di antaranya meninggal. ´Antara dia bahu dari baju Umar.

berarti engkau terpuji. Bila engkau hendak memuji seseorang. ¶Pembunuhmu adalah budak milik Al-Mughirah. Alhamdulillah yang telah menjadikan sebab kematianku di tangan orang yang tidak beragama Islam.· Umar bertanya. ¶Budaknya yang lihai bertukang itu?· Ibnu Abbas menjawab.·µ Umar wafat tiga hari setelah peristiwa itu. maka tinggalkanlah kesenangan dunia. Ketika budak kafir itu yakin bahwa dia akan tertangkap. Fairuz adalah salah seorang warga Persia yang masuk Islam setelah Persia ditaklukkan Umar.· Maka akhirnya Abdurrahman yang menjadi imam shalat mereka dan ia sengaja memendekkan shalat. oleh Umar. ¶Wahai Ibnu Abbas. Karena tidak ada musuh yang lebih berbahaya terhadapmu selain perut. Selesai orang-orang mengerjakan shalat. yang saat itu merupakan negara digdaya. lihatlah siapa yang telah menikamku. Kematian Umar Versi Lain Abu Lukluk (Fairuz). Setelah itu Utsman diba·iat menjadi khalifah. Bila engkau hendak memusuhi seseorang. Karena tiada seorang manusia pun lebih banyak dalam memberi kepadamu dan lebih santun lembut kepadamu selain ALLAH SWT. mereka tidak tahu apa yang telah terjadi. Pembunuhan ini konon dilatarbelakangi dendam pribadi Abu Lukluk (Fairuz) terhadap Umar. Umar segera menarik tangan Abdurrahman dan menyuruhnya maju menjadi imam. Semasa Umar masih hidup Umar meninggalkan wasiat yaitu: 1. Di antara mereka ada yang mengatakan. Siapa saja yang berdiri dibelakang Umar pasti akan melihat apa yang aku lihat. Karena celamu lebih banyak darinya. 25 Dzulhijjah 23 H/644 M. dan dalam riwayat yang lain beliau wafat ketika berusia 57 tahun. sesaat kemudian kembali sambil berkata. Setelah kematiannya jabatan khalifah dipegang oleh Usman bin Affan. 2.µ Umar wafat saat ia berumur 63 tahun. dia langsung bunuh diri. Umar berkata. Masa kekhalifahannya adalah 10 tahun 6 bulan 4 hari.· Ibnu Abbas pergi. Peristiwa ini terjadi pada hari Rabu. Sebab apabila engkau meninggalkannya.berpenutup kepala) untuk menangkapnya. 4.· Umar berkata. Abu Ma·syar berkata. beliau dikebumikan pada hari Ahad di awal bulan Muharram tahun 24 Hijriyah dan dikebumikan di kamar Nabi shallallahu ¶alaihi wasallam disamping Abu Bakar setelah mendapat izin dari Ummul Mukminin Aisyah. maka cacilah dirimu. seorang budak pada saat ia akan memimpin salat Subuh. hanya saja mereka tidak mendengar suara Umar. ¶Ya. . Padahal aku telah menyuruhnya kepada kebaikan. Fairuz merasa sakit hati atas kekalahan Persia. maka musuhilah perutmu dahulu. ¶Semoga Allah membinasakannya. 3. Jika engkau ingin meninggalkan sesuatu. Engkau dan ayahmu (Abbas) menginginkan agar budak-budak kafir itu banyak tinggal di Madinah. Jika engkau menemukan cela pada seseorang dan engkau hendak mencacinya. ´Umar terbunuh pada tanggal 25 Dzulhijjah tepat penghujung tahun 23 Hijriyah. pujilah ALLAH SWT. Adapun orangorang yang berada disudut-sudut masjid. Subhanallah.

dan penuh penyesalan. engkau akan menderita. maka bersiplah untuk mati. Bila engkau bersiap-siap untuk sesuatu. rugi . 6. maka tuntutlah akhirat. Karena jika engkau tidak bersiap untuk mati.5. Karena engkau tidak akan memperolehnya kecuali dengan mencarinya. . Bila engkau ingin menuntut sesuatu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful