DEFINISI GLOBALISASI

y Satu proses utk meletakkan dunia di bawah satu unit yang sama tanpa dibatasi oleh sempadan dan kedudukan sebuah negara. y Oleh itu,pelbagai maklumat dpt disalurkan menerusi pelbagai perantara media komunikasi seperti internet, media elektronik, dan teknologi siber. y Hal ini juga akan meningkatkan perhubungan sesebuah negara dan sesama manusia.

KAMUS DEWAN
o fenomena yang menjadikan dunia mengecil dari seg i perhubungan manusia kerana kepantasan perkembangan teknologi maklumat.

CENDEKIAWAN
y satu proses kehidupan yang serba luas dan infiniti merangku mi segala aspek kehidupandari segii politik, sosial, dan ekonomi yang boleh dirasai oleh seluruh umat manusia di dunia ini. (dunia tanpa sempadan) y Gelombang yg menguasai dunia Lodge (1993) mendefinisikan globalisasi sebagai:

"... a process forced by global flows of people, information, trade and capital. It is accelerated by technology, which is driven by only a few hundred multinational corporations and may be harmful to the environment. There in lies the conundrum of whether it is wise to leave globalization in the hands of these few corporations, or might it not make more sense to seek greater involvement from the global community
y

(Modal. pekerjaan. (dapat bantuan melalui internet) Mereka lambat laun akan mampu menerap teknologi canggih asing. Misalnya syarikat Microsoft/IBM/Acer/Intel dsn melabur di MSC.) GLOBALISASI EKONOMI y berlakunya peningkatan dalam pelaburan asing secara langsung di dalam aktiviti ekonomi sesebuah negara y perluasan perusahaan melampaui sempadan negara . ilmu dan maklumat yang berguna.KELEBIHAN GLOBALISASI GLOBALISASI TEKNOLOGI y Membantu meningkatkan maklumat pelaja r. (Membolehkan pertukaran idea. WIPO dan IMF yang megendalikan urusniaga-urusniaga antarabangsa yang bertambah penting y Peningkatan amalan-amalan ekonomi seperi penyumberan oleh perbadanan multinasional GLOBALISASI TEKNOLOGI . Pelabur asing dengan mudah membawa teknologi baru ke negara lain. y Penambahan perdagangan antarabangsa pada kadar lebih cepat berbanding pertumbuhan ekonomi dunia y Penambahan dalam aliran modal antarab angsa termasuk pelaburan langsung asing y Penubuhan organisasi-organisasi antarabangsa seperti WTO dan OPEC melalui perjanjian y Pembangunan sistem kewangan global y Peranan organisasi antarabangsa WTO. Syarikat komputer akan menjalankan R&D di MSC.Sekaligus memberi peluang y y y y y y y y y pelajar memperbaiki diri. latihan tenaga pakar) Pusat penyelidikan dan pembangunan R&D teknologi multimedia/teknologi canggih akan muncul. Dalam jangka panjang Malaysia akan mampu mencipta teknologi(R&D) sendiri. Rakyat kita yang turut terlibat akan menjadi mahir selepas dilatih.

Kebolehan ini juga dapat mengurangkan kesengsaraan mangsa -mangsa bencana alam ini y dengan perkembangan syarikat -syarikat korporat di dunia. y manusia sudah sampai ke bulan y Usaha memberi pertolongan dan bantuan dapat disampaikan kepada mangsa-mangsa bencana alam sebagai banjir. Syarikat-syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi.maka salah faham dpt dielakkan dan mengekalkan persefahaman sejagat Keburukan globalisAsi .y penyakit yang dahulunya bahaya seperti tibi kini sudah menjadi penyakit yang senang diubati dan diatasi . syarikat korporat juga menuju ke arah globalisasi . Globalisasi budaya y seluruh dunia boleh brhubung dan berinteraksi utk bertukar mklumat.gempa bumi dan gunung berapi dan lain-lain dengan cepat.

 Pencemaran alam sekitar  semakin ketara fenomena dunia yang bersifat unipolar sedang dikuasai oleh hanya satu blok kuasa iaitu blok barat sahaja  anak-anak muda semakin menunjukkan tanda tercabut dari akar budaya. Hiburan yang menonjolkan budaya barat. Rekreasi yang meniru ala barat. Dunia lakonan dan pembikinan filem cara barat Majlis-majlis sosial yang menonjolkan acara -acara ala barat. bangsa dan agamanya sendiri.  anak-anak muda kita secara umumnya kini sudah tidak merasa bersalah untuk meniru secara bulat budaya hidup barat Pengamatan yang jelas dapat membuktikan fenomena di atas boleh disaksikan dengan insiden-insiden dan trend berikut: y y y y y y y y y Pakaian jenama barat. Produk rokok yang menajakan budaya hidup barat pencemaran budaya berleluasa tanpa ditapis lantas menghakis budaya tempatan yang murni . Media barat yang semakin membanjiri masyaraka t muda. Makanan segera keluaran barat. Minuman global yang ditaja oleh barat.