BML 4113 SEMANTIK DAN PRAGMANTIK BAHASA MELAYU

Tajuk :

Kaitan perumpamaan dengan kebijaksanaan dan alam.

Nama No matrik Semester Kumpulan Pensyarah

: Siti Zubaidah bt Ibrahim : D20091035632 :3 :A : En. Abdullah bin Yusof

Isi kandungan

Bil

Isi kandungan

Muka surat
1

1.0

Pendahuluan.

2.0

Definisi perumpamaan dan kaitan dengan kebijaksanaan alam.

2

3.0

Kegunaan perumpamaan dalam kebijaksanaan alam.

3

4.0

Unsur-unsur alam dalam perumpamaan. 4.1 4.2 4.3 Penggunaan unsur binatang dalam perumpamaan. Penggunaan unsur tumbuhan dalam perumpamaan. Penggunaan unsur alam sekitar dan manusia dalam Perumpamaan.

5.0

Contoh-contoh perumpamaan dan maksudnya.

6-7

6.0

Kesimpulan.

8

Bibliografi

9

1.0

Pendahuluan Perumpamaan merupakan satu bahagian daripada koleksi yang terkandung dalam

peribahasa Melayu. Penggunaan perumpamaan tidak asing lagi dalam kalangan masyarakat Melayu kerana perumpamaan merupakan satu warisan seni kiasan yang telah diwarisi oleh masyarakat Melayu sejak berkurun lamanya. Masyarakat dahulu kerap menggunakan

perumpamaan dalam perbualan mereka seharian mereka dan menyebabkan bahasa perumpamaan tidak luput dek zaman. Perumpamaan juga mengambarkan kebijaksanaan masyrakat terdahulu kerana bahasa dan penggunaan kata yang digunakan begitu halus dan sopan bagi membuat perbandingan dengan sesuatu perkara. Perumpamaan merupakan sejenis peribahasa yang membandingkan sesuatu dengan perkara yang berada di sekeliling kita. Perumpamaan menggunakan perkataan bagai, laksana, seperti, umpama, bak dan sebagainya sebagai kunci permulaan. Sebagai contoh perkataan bagai aur dengan tebing membawa maksud bermuafakat atau tolong-menolong. Oleh sebab itu,

masyarakat dapat membezakan antara perumpamaan dengan penggunaan kata peribahasa Melayu yang lain kerana dibezakan dengan perkataan yang mengambarkan satu perbandingan yang berada di pangkal ayat tersebut. Namun demikaian, terdapat juga sesetengah perumpamaan yang tidak menggunakan perkataan-perkataan yang melambangkan perbandingan di pangkal ayat contohnya seperti kata perumpamaan di sangka langit rendah, di pandang dekat dicapai tidak dapat (http://ms.wikipedia.org/wiki/Perumpamaan, 2010). Perumpamaan merupakan satu gambaran yang menunjukkan bahawa masyarakat melayu terdahulu memiliki satu ketajaman minda dan kepekaan terhadap persekitaran sekeliling yang tinggi. Hal ini adalah kerana, setiap perumpamaan yang dibuat pasti akan mempunyai hubungkaitnya dengan alam sekeliling. Contohnya perumpamaan itik tidak sudu ayam tidak patuk telah menggunakan unsur-unsur binatang bagi membuat perumpamaan ini. Oleh sebab itu, dapat ditegaskan disini bahawa perumpamaan yang dibuat oleh masyarakat terdahulu ada mempunyai kaitan dengan kebijaksaan dan alam sekeliling.

2.0

Definisi perumpamaan dan kaitan dengan kebijaksanaan alam. Perumpamaan merupakan satu ungkapan kata yang indah yang dapat memberi nasihat

dan teguran kepada pendengar. Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra¶in Shaari (2009), perumpamaan merupakan satu susunan kata dalam sesuatu ayat yang memberi makna khas berlainan daripada yang diucapkan atau ditulis dalam ayat dan membandingkan sesuatu dengan benda lain. Oleh sebab itu, sebarang penggunaan perumpamaan akan

mengamabarkan satu perbandingan anatara makan yang ingin disampaikan dengan perkataan yang digunakan. Pada kebiasaanya, masyarakat Melayu terdahulu akan mengaitkan

perumpamaan dengan alam sekeliling. Masyarakat dahulu banyak mendapat ilham daripada alam sekeliling dan mereka akan mengaitkan dengan kehidupan seharian dan dijadikan sebagai perumpamaan. Perumpamaan juga bermaksud satu susunan kata yang indah, ringkas, kemas dan mempunyai maksud yang tersirat. Setiap baris kata perumpamaan yang dicipta akan mempunyai susunan kata yang sedap untuk didengari. Perumpamaan juga banyak menggunakan bahasa halus dan kiasan bagi mengelakkan ada individu yang tersinggung. Selain daripada itu juga, perumpamaan merupakan satu susunan kata yang kemas, ringkas dan mempunyai maksud yang tersirat bagi memudahkan pendengar untuk mentafsir maksud yang terkandung dalam perumpamaam tersebut. Sekiranya perumpamaan yang digunakan mempunyai perkataan yang terlalu panjang akan menyukarkan masyarakat untuk mentafsirkannya dan menyebabkan ramai pengguna bahasa Melayu tidak akan menggunakan perumpamaan dalam kehidupan seharian mereka kerana terlalu panjang (http://tatabahasabm.tripod.com/tata/perumpama.htm). Oleh sebab itu, masyarakat terdahulu telah menggunakan kebijaksanaan alam sebagai ilham dalam mencipta perumpamaan kerana dapat mencipta suatu perumpamaan yang ringkas tetapi mempunyai maksud yang mendalam. Sebagai contohnya, penggunaan unsur-unsur

binatang dan tumbuhan yang banyak digunakan dalam perumpamaan mengambarkan satu fitrah semulajadi yang akan berlaku dan bersinonim dengan kehidupan manusia. Hal ini akan

memudahkan pendengar untuk memahami apa maksud yang cuba disampaikan melalui perumpamaan tersebut kerana fitrah semulajadi tidak akan bertentangan dengan unsur-unsur yang terdapat pada alam sekeliling.

3.0

Kegunaan perumpamaan dalam kebijaksanaan alam Perumpamaan banyak digunakan dalam kehidupan masyarakat Melayu. Mereka

menggunakan perumpamaan bertujuan untuk pelbagai tujuan. Menurut Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra¶in Shaari (2009), perumpamaan digunakan untuk memberi teguran, nasihat dan merupakan satu kaedah sindiran secara halus. perumpamaan individu yang mendegar tidak mudah tersinggung. Melalui penggunaan kata Oleh sebab itu, memang

wajarlah penggunaan kata perumpamaan digunakan bagi mengelak pelbagai salah sangka yang akan timbul. Perumpamaan mempunyai banyak kegunaannya bukan sekadar mencantikkan bahasa tetapi juga mengandungi maksud yang tersirat dan tersurat disebalik kata perumpamaan tersebut. Contoh perumpamaan yang mengandungi nasihat adalah seperti ada beras taruh dalam padi, ada ingat taruh dalam hati. Perumpamaan tersebut menyampaikan nasihat supaya kita tidak

membocorkan rahsia seseorang dan menyimpannya sebaik mungkin. Hal ini adalah kerana, jika kita membocorkan rahsia seseorang nescaya kita akan bergaduh denganya. Maka lebih baik kita hanya berdiam diri tanpa memberitahu pada sesiapa. Jika kita meneliti dengan lebih dalam,

kata-kata perumpamaan tersebut juga ada menggunakan unsur alam dalam memberi nasihat seperti perkataan beras dan padi. Oleh sebab itu, penggunaan unsur alam dalam perumpamaan tidak terbatas walaupun sekadar untuk memberi nasihat. Selain daripada itu juga, perumpamaan merupakan satu medium yang sangat sesuai untuk menyindir seseorang tanpa menyebabkan mereka merasa tersinggung. Hal ini adalah kerana,

setiap baris ayat yang digunakan dalam perumpamaan hanya menggunakan perkataan yang banyak berkaitan dengan alam semulajadi. Setiap fitrah yang berlaku dalam kehidupan seharian diadaptasi dalam perumpamaan untuk memberi kesedaran kepada manusia. Contohnya ialah

mulut disuap dengan pisang, buntut dikait dengan onak telah mengambarkan bahawa seseorang itu bermuka-muka. Mereka hanya baik dihadapan tetapi di belakang akan dikeji dan dihina.

Jikalau kita menggatakan kepada seseorang bahawa dia suka bermuka-muka sudah tentu dia akan memarahi kita. Tetapi jika kita menggunakan kata perumpamaan tersebut akan

menampakkan kehalusan dalam bahasa pertuturan kita.

4.0

Unsur-unsur alam dalam perumpamaan Masyarakat terdahulu mempunyai satu imaginasi yang kuat terhadap alam dan

persekitaran menyebabkan mereka banyak menggunakan unsur alam dalam menghasikan setiap kata perumpamaan. Antara unsur alam yang biasa digunakan ialah binatang, tumbuh-tumbuhan, manusia dan alam sekeliling. 4.1 Penggunaan unsur binatang dalam perumpamaan Jika diperhatikan kebanyakan perkataan perumpamaan banyak terdiri daripada unsur-unsur binatang. Setiap kelakuan yang dilakukan oleh binatang akan diterjemahkan dalam penggunaan perkataan perumpamaan dan ditujukan kepada kehidupan seharian manusia. Kata-kata yang berkisarkan kepada binatang ini mampu untuk menyedarkan kita mengenai adat dan cara kehidupan yang lebih teratur. Antara binatang yang sering dikaitkan dengan perumpamaan ialah kucing, anjing, ikan, kodok, ayam dan sebagainya. Contoh penggunaan unsur binatang dalam

perumpamaan adalah seperti ayam di kepuk mati kelaparan, itik di air mati kehausan, bagai murai dicabut ekor, carik-carik bulu ayam lama-kelamaan bercantum juga, harimau mati meninggalkan belang; manusia mati meninggalkan nama dan sebagainya.

Keseluruhan contoh perumpamaan tersebut banyak menggunakan unsur-unsur binatang bagi menerangkan maksud yang cuba disampaikanya.

4.2

Penggunaan unsur tumbuhan dalam perumpamaan Unsur tumbuhan juga banyak digunakan dalam perumpamaan. Antara unsur

tumbuhan yang sebagainya.

digunakan dalam perumpamaan ini ialah pokok, daun, dahan dan tumbuhan ini menggunakan

Perumpamaan yang menggunakan unsur

kaedah perbandinagan antara tumbuhan dengan sifat manusia atau disebut sebagai simile . Penggunaan simile ini menjelaskan lagi maksud yang cuba disampaikan dalam

perumpamaan tersebut (http://en.wikipedia.org/wiki/Simile).

Contoh perumpamaan yang menggunakan unsur tumbuhan ialah laksana bunga dedap, sungguh merah berbau tidak. Berdasarkan perumpamaan diatas dapat dilihat bahawa penggunaan bunga dedap itu digunakan bertujuan untuk mengambarkan sifat seseorang. Hal ini adalah kerana, bunga dedap merupakan sejenis bunga yang tidak berbau dan penyifatan bunga ini bertujuan mengambarkan seorang perempuan yang cantik tetapi tidak berbudi bahasa.

4.3

Penggunaan unsur alam sekitar dan manusia dalam perumpamaan Alam sekitar merupakan satu persekitaran yang paling rapat dengan manusia.

Oleh sebab itu, masyarakat terdahulu banyak menggunakan unsur alam sekitar dalam mencipta perumpamaan dan sebagainya. Mereka beradaptasi berdasarkan perkara yang berada dihadapan mata mereka saja. Perumpamaan bagai hujan jatuh ke pasir bermaksud sia-sia berbuat baik kepada orang yang tidak mengenang budi. Perumpamaan ini

mengambarkan satu daya pemikiran yang tinggi dalam kalangan masyarakat terdahulu sehinggakan mereka mampu mencipta perumpamaan yang mempunyai maksud yang tersirat. Di samping itu juga, perumpamaan ada menggunakan unsur-unsur manusia dalam menyerikan perumpamaan. Antaranya ialah seperti anak muda jolong berkeris yang bermaksud keghairahan seseorang untuk menggunakan sesuatu yang baru diperolehinya.

5.0

Contoh-contoh perumpamaan dan maksudnya. Bil Perumpamaan 1 Bagai ayam disambar helang Maksud Mati tanpa sakit. Unsur alam Binatang

2

Bagai murai dicabut ekor

Orang yang suka bercakap. Perempuan yang suka bercakap banyak. Contoh ayat: Suasana di dalam kelas 3P2 riuh oleh suara Nadiah yang becok bagai murai dicabut ekor.

Binatang

3

Harimau mati meninggalkan belang; manusia mati meninggalkan nama

Orang baik meninggalkan nama baik, orang jahat meninggalkan nama jahat. Setiap manusia akan dikenang kerana jasa dan budi yang telah dilakukan semasa hidupnya.

Binatang

4

Ular menyusur akar tidak akan hilang bisanya

Orang besar yang merendahkan diri tidak akan jatuh martabatnya. Contoh ayat : Sekalipun beliau bergaul dengan orang kebanyakan,namun hal itu bagai ular menyusur akal takkan hilang bisanya.

Binatang

5

Seperti harimau menyembunyikan kukunya

Orang yang menyembunyikan kelebihannya.

Binatang

6

Seperti lintah menghisap darah

Meletakkan faedah yang tinggi; menipu dengan cara lemah lembut.

Binatang

7

Seperti lipas kudung

Selalu bergerak dengan cepat.

Binatang

8

Diam-diam ubi berisi; diam- Orang berilmu yang berdiam diri Tumbuhan diam besi berkarat lebih baik daripada orang diam tetapi tidak berilmu.

9

Berjagung-jagung sementara padi masak

dahulu Sementara menunggu apa yang Tumbuhan baik, lakukan juga perkara-

perkara yang berfaedah.

10

Baik membawa resmi padi Tidak sombong; rendah diri. daripada resmi lalang

Tumbuhan

11

Bagai

cendawan

tumbuh Terlalu masa.

banyak

pada

sesuatu Tumbuhan

selepas hujan 12

Bagai kerakap tumbuh di batu, Hidup dalam kemelaratan. hidup segan mati tidak mahu Kerakap sebangsa sirih tetapi tidak dimakan orang.

Tumbuhan

13

Kalau tidak kerana angin tidak Kalau terjadi sesuatu hal tentu Alam sekitar akan pokok bergoyang ada sebab-sebabnya.

14

Seperti aur dengan tebing

Dua orang yang berkawan rapat Alam sekitar dan saling membantu.

15

Seperti rumput

embun

dihujung Tidak kekal

Alam sekitar

6.0

Kesimpulan Perumpamaan merupakan satu bidang ilmu yang mempunyai makna yang tersendiri.

Perumpamaan merupakan salah satu lambang kebijaksanaan dan ketajaman akal fikiran masyarakat terdahulu terhadap alam sekitar dalam mencipta perumpamaan. Namun demikian, masyarakat Melayu kini kurang menggunakan perumpamaan dalam kehidupan seharian mereka menyebabkan perumpamaan kian dilupakan. Hal ini adalah kerana, kurangnya pengetahuan dan minat masyarakat terhadap penggunaan perumpamaan. Disamping itu juga, masyarakat kurang memahami makna dan erti kata perumpamaan menyebabkan mereka tidak berminat menggunakan perumpamaan dalam perbualan dan kehidupan seharian mereka. Sebagai seorang guru Bahasa Melayu, kita seharusnya menggunakan pelbagai pendekatan supaya para pelajar lebih gemar menggunakan perumpamaan dan peribahasa yang lain dalam pertuturan mereka supaya warisan nenek moyang kita tidak akan luput dek zaman. Guru tidak seharusnya hanya memberi makna dan menyuruh para pelajar menghafal perumpamaan dan maknanya sekadar untuk peperiksaan tetapi guru seharusnya menerapkan nilai cintakan warisan ibunda ini dalam setiap diri pelajar supaya lebih gemar menggunakan perumpamaan dalam kehidupan seharian mereka. Penggunaan dan penerapan penggunaan

perumpamaan dalam diri pelajar sejak kecil lagi akan mewujudkan kesinambungan dalam penggunaan perumpamaan dan perumpamaan tidak akan luput walaupun zaman berubah.

Bibliografi
Abdullah Yusof, Alias Mohd Yatim dan Mohd Ra¶in Shaari (2009). Semantik dan pragmantik Bahasa Melayu. Kuala Lumpur : Pustaka Salam Sdn. Bhd.

Palmer, F.R. (1989). Semantik (Abdullah Hassan, Terjemah). Pulau Pinang : Universiti Sains Malaysia. (Karya asli diterbitkan 1976).

Portal

pendidikan utusan (2010). Semantik. Diperoleh http://www.tutor.com.my/stpm/semantik/semantik.htm pada 27/09/2010.

daripada

Tripod (2010). Perumpamaan. Diperoleh daripada http://tatabahasabm.tripod.com/tata/perumpama.htm

pada 21/09/2010.

Wikipedia, (2008). Perumpamaan. Diperoleh http://ms.wikipedia.org/wiki/Perumpamaan pada 21/09/2010.

daripada

Wikipedia (2010). 21/09/2010.

Simile.

Diperoleh daripada http://en.wikipedia.org/wiki/Simile pada

Master your semester with Scribd & The New York Times

Special offer for students: Only $4.99/month.

Master your semester with Scribd & The New York Times

Cancel anytime.