P. 1
Pembelajaran Kooperatif Yang Berkesan

Pembelajaran Kooperatif Yang Berkesan

|Views: 496|Likes:
Published by adzy74

More info:

Published by: adzy74 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Disamping itu. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan. 3. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. Guru perlu . Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja. dan bagi pelajar ini. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain.

Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja. Learrning together and alone : Cooperative. Research ang Practice. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. (1990) Cooperative Learning : Theory. NJ: PrenticeHall. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL.geocities. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil . BIBLIOGRAFI B. Johns Hopkins University. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. Upper Saddle river. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. Krongthong Khairiree. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan .Bennett.). R. Sumber : http://www. pembelajaran. Rolheiser-Bennett. and individualistic learning ( 3rd Ed.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. d. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. Centre For Research On Elementary And Middle Schools.com/gardner02_8/ilmiah1.T (1991). Competitive. R. Englewood Cliff. Slavin. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Dengan konsep itu. kurukulum. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. Johnson.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. bukan memgetahuinya. Slavin. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Baltimore.htm Diposkan oleh Padiya di 21. NJ: Prentice Hall.& Johnson. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. ed ). R.W. C. L..

. dan bergelut dengan ide-ide.Siswa belajar dari mengalami sendiri. strategi belajar amat penting.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) .Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. . Siswa sebagai Pembelajar . dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. . guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. Pemikiran tentang belajar. . 2.Anak belajar dari mengalami. Transfer Belajar . Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang. 1.Strategi belajar itu penting. Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru.Proses belajar dapat mengubah struktur otak. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru. Akan tetapi.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. bukan dari pemberian orang lain. Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. dan bukan diberi begitu saja oleh guru.Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B.Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang . tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya. Proses belajar . Maksudnya. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. . .Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu.Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3. untuk hal-hal yang sulit. . Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa).Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan. .Dalam kelas kontektual.

C. dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D.Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. masyarakat belajar (Learning Community).Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna. yang berasal dari proses penilaian yang benar. Pentingnya Lingkungan Belajar . yakni: konstruktivisme (Constructivism). . memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri. . Menyandarkan pada pemahaman makna.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. . siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. guru mengarahkan. sosial. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi. bertanya (Questioning). Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. .sudah diketahui.Umpan balik amat penting bagi siswa. Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E. pemodelan (Modeling). Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. 4. 2. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. Dari guru akting di depan kelas. menemukan ( Inquiri). . Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya.

Secara garis besar. 8. 6. 4. tidak bersandar pada realitas kehidupan. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. Menyandarkan pada hapalan 2. 8. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. yang bersifat subyektif. 4. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. langkahnya sebagai berikut ini. dan mengisi latihan (kerja individual). Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. 11. Tradisional 1. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. Ciptakan masyarakat belajar. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. 9. 3. F. menggali. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. mendengar ceramah. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. berpikir kritis. Lakukan refleksi di akhir pertemuan . dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. 5. Siswa secara pasif menerima informasi. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 13. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. 4. 6. 11. Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 9. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. 14. berdiskusi. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 3. 13. 7. 12. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. 10. 3. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. bidang studi apa saja. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. 10. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. 5. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 12. khususnya dari guru. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. 7. konteks dan setting.2. Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang.

Tukar pengalaman.Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6.Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari.Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar.Mencatat apa yang telah dipelajari.6. Konstruktivisme . .Penilaian produk (kinerja). Reflection ( Refleksi) .Membuat jurnal. Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G. diskusi kelompok 7. . .Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. . Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. Saling menunjang 3. tidak membosankan 4.Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4.Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. . Menyenangkan. Inquiry . Belajar dengan bergairah 5.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri. Questioning (Bertanya) . . Pembelajaran terintegrasi . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Kerjasama 2. .Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. .Berbagi ide 5.Kegiatan guru untuk mendorong.Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. . Modeling (Pemodelan) . . Learning Community (Masyarakat Belajar) . karya seni. bekerja dan belajar. .Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1.

Sekali lagi. Sharing dengan teman 9. peta-peta. 3. laporan hasil pratikum. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs. materi pembelajaran. Siswa aktif 8. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. Mangkoesapoetra. Kompetensi dasar. langkah-langkah pembelajaran. media untuk mencapai tujuan tersebut. Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual.6. artikel. . gambar. Atas dasar itu.wordpress. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya.Pd. 1. Arief A.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. Sumber : http://akhmadsudrajat. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. Dalam konteks itu. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. M. Menggunakan berbagai sumber 7. 2. dan authentic assessmennya. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. yang membedakannya hanya pada penekanannya. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. Nyatakan authentic assessmentnya. karangan siswa dan lain-lain I. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. humor dan lain-lain 11. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). Siswa kritis guru kreatif 10.

c. afektif. Melalui model pembelajaran portofolio. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. aktif dan kreatif. yaitu kognitif. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek..Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. Portofolio. berpendapat. dan psikomotorik siswa.". (1) CTL. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. . akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai. art students assamble a portfolio for an art class. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. yang memenuhi muatan tatanan nilai. b. dan guru cenderung lebih dominan one way method. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). sekarang..Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. 1994 : 20). Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas. kurang demokratis. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. yaitu masa yang lalu.. 'Contextual Teaching Learning'. dan tindakan. dengan menggunakan waktu/kekinian. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. kurang fleksibel. II. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. "Portfolios are used in various professions together typical. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. kreatif. sikap. dan yang akan datang.

ekonomi. dari satu konteks ke konteks lain. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. a. bangsa. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. Model CTL disebut juga REACT. yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. dan negara. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. perbuatan pada dirinya sendiri. pribadi. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. masyarakat. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. sosial. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. dan . seperti dipaparkan di bawah ini. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. III. sikap. Diperlukan waktu yang cukup banyak. 3.lawan dari textbook centered. kemudian pada masyarakat. keunggulan. keluarga. civic life. dan g. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). dan kelebihan model portofolio di atas. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. 5. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa.. 2. dan Ancaman Selain hal-hal positif. d. Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. Kedua model di atas. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. e. peluang. 4. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. dan politik. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). lingkungan budaya. bangsa dan negara. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. Peluang. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. penemuan dan penciptaan). f. Kelemahan. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok).

yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum. 6. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. 4. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. Orang Tua Siswa. prospektif. 2. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. 4. yang wajib . Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. mediator. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. informasi. motivator. civic skill.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. dan bertanggung jawab. Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. masalah akan sulit dipecahkan. Kepala Sekolah. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. 3. dengan kesadaran. terutama pembinaan tatanan nilai. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. 3. civic participation. afektif. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan. Kurangnya kerjasama antara para guru. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. Dewan Sekolah.6. yaitu : civic life. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. kemauan. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. baik berkenaan dengan aspek kognitif. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. maupun psikomotorik siswa. c. mediator. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. daya nalar. kreatif. 2. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. SLTP. Tukar pendapat. Dalam kurikulum baru. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. director-motivator.. partisipatif. dan SLTA). 5. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. b. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester.

agar siswa dapat hidup bermasyarakat. Arts-ED 3334603. USA : Allyn & Bacon . Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang. Publishing Company. Student-Centered Classroom Assessment. A. Stiggins. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi.com/art05-17. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. Kami Bangsa Indonesia. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini.b:1).A Simon & Schuster Company. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya.S. "Portfolio Assessment". diantaranya adalah : a. U.45 0 komentar Jumat.J. New York : MacMillan Cottage.a: 1-2). Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. (1991). ERIC Digest (2000).J. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Bandung : UT dan CICED.b.2. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). (1995). Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. (2000). Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). berbangsa. Bandung : PPKnH UPI dan CICED. tetapi dapat .dimiliki oleh setiap insan. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru. (1999).K. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1. dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. (1998). . Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. W. Popham. Djahiri. R.html Diposkan oleh Padiya di 20. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). Winataputra. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat. Sumber : http://re-searchengines.

3. 1986). tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. 1987).d. membaca (Duffi dan Rochler. Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. menulis (Bereiter dan Scardamalia. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri. Sejumlah penelitian (Slavin. Jadi. Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa.c. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . Penekanan pada prinsip Scaffolding. utuh.g. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. dan Johnson. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a.h. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. Dalam proses pemecahan masalah tersebut. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. bidang sains (Neale. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. dan autentik untuk dipecahkan.f. Smith. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. 1992). yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. Menganut visi mahasiswa ideal. b:5-6).e.b. 1992). Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. sulit. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”.

diantaranya adalah sebagai berikut :a. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya. tampilan gambar. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. analogi. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan.c. kegiatan kelompok menggunakan diagram. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul.menuru Sutrisno (1995:3). Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif.b. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu.c. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. masuk akal.d. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa. atau simulasi. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan.c.4.

seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. & soloway.html Diposkan oleh Padiya di 19. 1990). Slavin. & Wasik. . Marx. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri.3। Penyelidikan autentik. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. ekonomi. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. mengumpul dan menganalisa informasi.blogspot. ilmu-ilmu sosial). 1992. 1994. membuat inferensi.Menurut Arends (1997). dan merumuskan kesimpulan. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. Maden. Krajcik.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. mengembangkan hipotesis. 1999. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. pariwisata. matematika. Blumenfeld. dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. Sebagai contoh. dan pemerintahan. menghindari jawaban sederhana. Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan.B. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. 1994. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. Dolan. sosiologi. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. melakukan eksperimen (jika diperlukan). Sudah barang tentu. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain. 2002 : 123). Sumber : http://anwarholil. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya.1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. dan membuat ramalan.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA.

Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. 2000 : 7).html Diposkan oleh Padiya di 18.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. model fisik. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil. dan keterampilan intelektual.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.डी. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya.C.metode penyelidikan yang digunakan. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya. memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran. Produk itu dapat juga berupa laporan. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi. melaksanakan eksperimen. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku. video. pemecahan masalah. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil.5। Kolaborasi. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”.59 0 komentar .sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.(Sumber: Ibrahim. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. video maupun program komputer.blogspot. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian. menjelaskan logistik yang dibutuhkan.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan.

(2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). 2000:7). Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. dan bekerja dengan otak dan hati. menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. Untuk mencapai tujuan tersebut. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. O’neill. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. model jaring laba-laba (webbed).Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri.Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. Selain itu. Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas. satu topik dengan topik lain. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. 2001). model keterpaduan (integrated ). Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). 1981). mencintai kerja. bekerja secara sistematis.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ).Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). satu keterampilan dengan keterampilan lain. Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo.

Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. menentukan tujuan pembelajaran khusus2.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1. Diposkan oleh Padiya di 18.5. Tahap Pelaksanaan. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep.3.ketepatan siswa saat menganalisis data4. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi. meliputi :4. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. Evaluasi. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. pengelolaan kelas. menyampaikan pertanyaan kunci3.4. diskusi secara klasikal4. kegiatan pencatatan data3.1. menentukan tujuan pembelajaran umum1.ketepatan hasil pengamatan.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan. meliputi :3. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. semakin muda . sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi.4.Di samping mempunyai kelebihan. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan.2.2. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. mengkonseptualisasi. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.(materi prasyarat)2. Tahap Perencanaan :1. dan antara siswa dengan siswa.(Reduce Instructional Time).2.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur.2. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa.1. dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. evaluasi psikomotor :.1. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.1. memperbaiki.3. evaluasi proses . baik secara terbimbing maupun secara bebas. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. kegiatan proses3.3.4.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar. yaitu usia dan perkembangan mental siswa. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan. berupa :. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. sehingga terjadilah proses internalisasi.

Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. dan dapat memecahkan masalah. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran.Pembelajaran dengan penemuan. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. 1994). siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . 2002).Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses. 1995b: 107). pendorong.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru.siswa yang dihadapi oleh guru. dan pembimbing. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. belajar menghargai diri sendiri. 1993b). Selain itu. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. Siswa yang lebih dewasa. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan. Dengan kata lain. nara sumber. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas.

Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. 1997).3.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23).4. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. 1996: 193).2. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru.Sumber: (Ibrahim dan Nur.5. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata.Selanjutnya. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah. discovery merupakan bagian dari inquiri.2. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa. Proses mental tersebut misalnya mengamati. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut.Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran.4. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1.Tahap-tahap pembelajaran1.6. menggolongkan.pengalaman-pengalaman belajar bermakna. Selain itu. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- .5. membuat simpulan dan sebagainya. video.3.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.3 atau 4 siswa. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip.

1997: 110-111). dan struktur penghargaan (Arends.d. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Ada tiga macam struktur tujuan. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. c.c. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. Struktur penghargaan kooperatif. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. 1. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. silahkan membaca lebih lanjut. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif. dan 3) struktur tujuan kooperatif. Struktur tujuan. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. 2) struktur tujuan kompetitif. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. Semoga bermanfaat.e. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP.b.f. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan. a.hal sebagai berikut:a. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. struktur tujuan. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik.

Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. pembelajaran kooperatif. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. M. c. Menyampaikan informasi.. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial. dkk. merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. 2000:25). d. 3. 2. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. 3) jika mungkin. jenis kelamin yang berbeda-beda. sedang dan rendah. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. b. 2000:7). yaitu hasil belajar akademik. 2000: 10) a. .sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). budaya. Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks.. dan hubungan antara manusia. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. 2000:15). dkk. anggota kelompok berasal dari ras. Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. suku. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran. dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. penerimaan terhadap keragaman.” Menurut Slavin (1997).

kemampuan. b. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas. belajar untuk menghargai satu sama lain. budaya. 5. (2000:47-55). kelas sosial. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. maupun ketidakmampuan. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. c. Komplikasi ini dapat .e. dkk. antara lain: a. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. 4. Memberikan penghargaan. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. f. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Evaluasi atau memberikan umpan balik. dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. b. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain.

siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta. Empat keterampilan komunikasi.41 . Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. 6. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. memberikan perasaan. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. c. e. mengulang dengan kalimat sendiri. Diposkan oleh Anwar Holil di 00.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. memberikan perilaku. d. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim.

Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. c. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. a. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. e. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. g. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. budaya. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari. 1. Kelompok ini disebut kelompok asal.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . f. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Guru membentuk beberapa kelompok. . b. 1995). mengarahkan. Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. sedang dan rendah). Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. budaya. d. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Dalam tipe jigsaw ini.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi.

Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). . Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji). Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->