P. 1
Pembelajaran Kooperatif Yang Berkesan

Pembelajaran Kooperatif Yang Berkesan

|Views: 496|Likes:
Published by adzy74

More info:

Published by: adzy74 on Oct 07, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/11/2013

pdf

text

original

PEMBELAJARAN KOOPERATIF YANG BERKESAN Apa dia pembelajaran kooperatif ?

Pembelajaran kooperatif telah menjadi salah satu pembaharuan dalam pergerakan refomasi pendidikan. Pembelajaran kooperatif sebenarnya merangkumi banyak jenis bentuk pengajaran dan pembelajaran. Asasya ia menggalakkan pelajar belajar bersamasama dengan berkesan melalui pembentukan kumpulan yang homogen seperti dalam pendidikan inklutif. Ianya boleh digunakan oleh pelbagai kumpulan umur dan dalam pelbagai mata pelajaran.Pembelajaran koopeatif dilaksanakan secara kumpulan kecil supaya pelajar-pelajar dapat berkerjasama dalam kumpulan untuk mempelajari isi kandungan pelajaran dengan pelbagai kemahiran sosial. Secara dasarnya, pembelajaran kooperatif melibatkan pelajar bekerjasama dalam mencapai satu-satu objektif pembelajaran (Johnson & Johnson, 1991). Selain dari itu, ciri-ciri umumnya ialah: Ciri- ciri pembelajaran kooperatif Pendekatan Pembelajaran kooperatif mempunyai beberapa ciri tertentu, diantaranya ialah : 1. Matlamat kumpulan Matlamat kumpulan ialah kejayaan kumpulan dalam mencapai kecemerlangan dalam menguasai sesuatu konsep yang di ajar. Matlamat ini dicapai melalui usaha bersama semua bersama ahli di dalam kumpulan. Dalam kumpulan ini setiap ahli kumpulan mempunyai peranan tertentu dan jelas dalam usaha kumpulan mencapai matlamat yang ditetapkan. 2. Interaksi sosial ditekankan. Setiap ahli kumpulan akan berinteraksi secara bersemuka dalam kumpulan. Interaksi yang serentak berlangsung pada masa yang sama untuk setiap kumpulan melalui perbincangan yang akan menyebabkan lebih ramai individu yang turut serta mengambil bahagian. Setiap ahli kumpulan perlu berhubung rapat, saling memenuhi dan bantumenbantu. 3. Pelajar perlu saling bergantungan positif untuk mencapai objektif gerak kerja. Kejayaan kumpulan bergantung kepada pembelajaran individu yang ahli sesuatu kumpulan. Setiap ahli mempunyai tanggungjawab ke atas keberkesanan pembelajaran kumpulan. Prinsip ini dikenali sebagai saling bergantungan secara positif. Untuk mencapai kejayaan dalam prinsip ini, tugas perlu diagihkan kepada semua ahli kumpulan untuk menyumbang jawapan atau hasil dapatan. Tanggungjawab individu bermakna setiap pelajar mesti melaksanakan tugas masing-masing yang diberikan untuk menyumbang kepada sesuatu projek. Penyertaan pula bermaksud semua pelajar mempunyai peluang yang sama untuk mengambil bahagian dan menyumbang secara bersama. Apakah kelebihan pembelajaran kooperatif ? Walaupun pembelajaran kooperatif menimbulkan keresahan kepada ibubapa yang khuatirkan kecairan pembelajaran apabila pelajar yang cerdas berada di dalam kumpulan yang kurang cerdas, tetapi mengikut Slavin ( 1991) ia akan memberi faedah kepada

golongan yang berbeza kebolehan yang belajar dalam satu kumpulan. Kajian menunjukkan pembelajaran kooperatif boleh meningkatkan pencapaian dan kemahiran kognitif pelajar. Jika dijalankan dengan sempurna, setiap pelajar mempunyai tanggungjawab untuk memahiri sesuatu subtopik serta berpeluang berkongsi pengetahuannya dengan ahli kumpulan yang lain. Untuk tujuan ini , pelajar perlu betulbetul memahami subtopik itu, bukan sekadar menghafal sesuatu topik. Ini mengakibatkan pemprosesan pada aras yang lebih tinggi,yang meningkatkan daya ingatan dan seterusnya membolehkan mereka menunjukkan pencapaian yang lebih baik. Kajian juga menunjukkan pembelajaran kognitif boleh memberbaiki kemahiran sosial pelajar. Ahli-ahli dalam kumpulan perlu bekerjasama untuk mencapai objektif pembelajaran. Secara tidak langsung, mereka perlu mempelajari atau memperbaiki kemahiran sosial mereka. Pelajar yang bersuara perlahan perlu meninggikan suara supaya didengari dan difahami oleh ahli kumpulan lain. Teguran sesama ahli perlu dilakukan dengan sewajarnya agar dinamik kumpulan tidak hancur dan gerak kerja berjalan lancar. Mengikut Kagan (1994) , pembelajaran kooperatif bagi golongan berbakat telah membawa banyak keberkesanan atau faedah seperti berikut : Membaiki hubungan sosial Meningkatkan pencapaian Meningkatkan kemahiran kepimpinan Meningkatkan kemahiran sosial Meningkatkan tahap kemahiran aras tinggi Meningkatkan kemahiran teknologi Meningkatkan keyakinan diri. Beberapa bentuk pembelajaran kooperatif 1.Kaedah Jigsaw II Dalam kaedah ini, setiap ahli kumpulan menjadi 'juru' dalam sub-unit sesuatu topik. Setelah masing-masing memahami bahagian masing-masing, setiap 'juru' mengajarnya pula kepada ahli kumpulan yang lain. Soal-jawab atau perbincangan yang berlaku semasa proses ini membolehkan 'juru' dan ahli sama-sama memikirkan pembentangan yang diberi, ini meningkatkan pemahaman dan ingatan. Selain dari itu, kaedah ini juga memberi peluang kepada pelajar yang kurang cemerlang dan mengajar mereka untukmenjadi 'juru' dan mengajar mereka yang mempunyai prestasi akademik lebih baik daripadanya, secara tidak langsung meningkatkan keyakinan diri mereka. 2.Kaedah STAD STAD merupakan akronim bagi Student Teams Achievement Divisions. Pembelajaran dalam kumpulan kecil dilakukan bagi sesuatu topik. Kaedah perbincangan ini boleh

Guru perlu menjelaskan kepada pelajar apakah tingkahlaku yang wajar dan tidak wajar semasa pembelajaran kooperatif berlaku. kumpulan yang melebihi skor yang ditetapkan akan diberikan sijil. Di sebabkan markah kumpulan diperolehi berdasarkan peningkatan ahli kumpulan. Perbezaan markah individu akan dikumpulkan untuk menjadi markah kumpulan. Elakkan memberi tugasan yang boleh diselesaikan tanpa perlu pembabitan setiap ahli kumpulan. pengalaman pembelajaran sepenuhnya tidak dapat dicapai. Setiap pelajar akan mendapat markah individu. Dengan cara itu setiap pelajar mempunyai motivasi untuk melakukan yang terbaik untuk diri sendiri dan juga kumpulan. Selepas itu kuiz bertulis secara individu akan diberikan untuk menguji pemahaman pelajar. Ahli kumpulan bertanggungjawab memastikan rakan-rakan dalam kumpulan bersedia untuk menduduki ujian akhir setiap unit.menggunakan kaedah Jigsaw II atau pendekatan lain. Kumpulan kecil mengandungi tiga atau empat ahli didapati paling efektif. dan bagi pelajar ini. Pelajar dalam setiap kumpulan mestilah terdiri daripada pelajar yang mempunyai keupayaan yang berbeza-beza. Ini boleh menyebabkanada ahli kumpulan yang 'lepas tangan' ataupun dipinggirkan oleh orang lain. TAI TAI( Team Assisted Individualization) dibentuk menggabungkan antara motivasi dan insentif kepada kumpulan.Faktor yang paling utama di sini ialah bilangan ahli dalam kumpulan. Tugasan perlu distruktur sebegitu rupa supaya ahli kumpulan saling bergantung untuk mencapai objektif yang ditentukan. Ahli kumpulan yang bekerja secara berpasangan akan bertukar-tukar helaian jawapan kerja yang telah dibuat. Berikan garispanduan tingkahlaku dan kemahiran berkomunikasi kepada pelajar. Skor mingguan yang diperolehi oleh kumpulan akan dijumlahkan . Beberapa strategi meningkatkan keberkesanan pembelajaran kooperatif Pembahagian kumpulan yang membolehkan ahli-ahli dalam kumpulan bekerja dengan berkesan bersama-sama. Guru juga perlu meberikan asas kemahiran komunikasi misalnya bagaimana menyuarakan pendapat dan bagaimana menghadapi percanggahan pendapat. Program yang diberikan mestilah bersesuaian dengan kemahiran yang dipunyai oleh setiap pelajar. Kumpulan yang terlalu besar kurang efektif kerana pembabitan ahli kumpulan cenderung menjadi tidak sama rata. Jadikan tanggungjawab pencapaian terletak di kedua-dua tahap individu dan kumpulan. Guru perlu . peningkatan kemajuan yang ditunjukkan oleh setiap pelajar akan dikira dengan mengambil markah terbaru dan ditolak dengan purata markah pelajar itu sendiri. ahli kumpulan akan saling bekerjasama supaya mendapat markah yang maksimum. Setiap pelajar mendapat markah individu dan markah kumpulan bergantung kepada markah individu. Satu cara ialah melalui pemberian markah. Disamping itu. 3. Pastikan jenis dan amaun interaksi antara pelajar berpatutan. pembentukan kumpulan sebaiknya dilakukan oleh guru bagi mengelakkan pelajar berkumpul sesama 'klik' mereka sahaja.

. kurukulum. NJ: PrenticeHall. Interaksi juga harus berlaku di antara setiap ahli kumpulan dan tidak meminggirkan mana-mana ahli kumpulan. L.W.13 1 komentar Model Pembelajaran Kontekstual PEMBELAJARAN KONTEKSTUAL Diterbitkan Januari 29. Slavin.mengawasi interaksi yang berlaku semasa pelajar menjalankan aktiviti kumpulan di dalam kelas. R. 2008 kurikulum & pembelajaran Tags: CTL. Pembelajaran yang berorientasi pada penguasaan materi terbukti berhasil dalam kompetisi menggingat jangka pendek tetapi gagal dalam membekali anak memecahkan persoalan dalam kehidupan jangka panjang Pendekatan kontektual (Contextual Teaching and Learning /CTL) merupakan konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkan dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat. (1986) Using Student Team Learning ( 3 rd. Dengan konsep itu.Stevann(1991) Cooperative Learing Where Heart Meets Mind. C. Krongthong Khairiree. bukan mentransfer pengetahuan dari guru ke siswa. Johns Hopkins University. (1990) Cooperative Learning : Theory.T (1991). Johnson. ed ). bukan memgetahuinya.). Research ang Practice. Upper Saddle river. d. Slavin. Perbincangan dan keputusan juga tidak dimonopoli oleh ahli kumpulan tertentu sahaja.htm Diposkan oleh Padiya di 21. R. Belajar akan lebih bermakna jika anak mengalami apa yang dipelajarinya. Strategi pembelajaran lebih dipentingkan daripada hasil .& Johnson. Perbincangan yang berlaku seharusnya yang berkaitan dengan tugasan . Learrning together and alone : Cooperative. Rolheiser-Bennett.com/gardner02_8/ilmiah1. Nota Edaran Kursus SMWB-10 (10 Jun-27 Julai 2002. Sumber : http://www. NJ: Prentice Hall. hasil pembelajaran diharapkan lebih bermakna bagi siswa. Baltimore. Proses pembelajaran berlansung alamiah dalam bentuk kegiatan siswa bekerja dan mengalami. BIBLIOGRAFI B. Latar belakang Ada kecendrungan dewasa ini untuk kembali pada pemikiran bahwa anak akan belajar lebih baik jika lingkungan diciptakan alamiah. pembelajaran. Englewood Cliff.geocities. Centre For Research On Elementary And Middle Schools.Bennett. Competitive. R. pembelajaran kontekstual Pengembangan Pembelajaran Kontekstual Oleh : Depdiknas A. and individualistic learning ( 3rd Ed.

2. Proses belajar . Transfer Belajar .Siswa belajar dari mengalami sendiri. dan seorang anak mempunyai kecenderungan untuk belajar dengan cepat hal-hal baru. . .Begitulah peran guru di kelas yang dikelola dengan pendekatan kontekstual B. dan bergelut dengan ide-ide. tetapi mencerminkan keterampilan yang dapat diterapkan.Manusia mempunyai tingkatan yang berbeda dalam menyikapi situasi baru.Dalam kelas kontektual. untuk hal-hal yang sulit. Siswa sebagai Pembelajar .Pengetahuan tidak dapat dipisah-pisahkan menjadi fakta-fakta atau proposisi yang terpisah. Perubahan struktur otak itu berjalan terus seiring dengan perkembangan organisasi pengetahuan dan keterampilan sesorang.Manusia mempunyai kecenderungan untuk belajar dalam bidang tertentu. .Peran orang dewasa (guru) membantu menghubungkan antara yang baru dan yang .Penting bagi siswa tahu untuk apa dia belajar dan bagaimana ia menggunakan pengetahuan dan keterampilan itu 3.Siswa perlu dibiasakan memecahkan masalah. Pemikiran tentang belajar. . bukan dari pemberian orang lain.Anak belajar dari mengalami. .Proses belajar dapat mengubah struktur otak. menemukan sesuatu yang berguna bagi dirinya. Akan tetapi.Strategi belajar itu penting. Maksudnya. Anak mencatat sendiri pola-pola bermakna dari pengetahuan baru.Para ahli sepakat bahwa pengetahuan yang dimiliki sesorang itu terorganisasi dan mencerminkan pemahaman yang mendalam tentang sesuatu persoalan. dan bukan diberi begitu saja oleh guru. 1. Sesuatu yang baru datang dari menemukan sendiri bukan dari apa kata guru. strategi belajar amat penting. guru lebih banyak berurusan dengan strategi daripada memberi informasi. . . Anak dengan mudah mempelajari sesuatu yang baru. Tugas guru mengelola kelas sebagai sebuah tim yang bekerja bersama untuk menemukan sesuatu yang baru bagi anggota kelas (siswa). tugas guru adalah membantu siswa mencapai tujuannya.Keterampilan dan pengetahuan itu diperluas dari konteks yang terbatas (sedikit demi sedikit) . . Pendekatan kontekstual mendasarkan diri pada kecenderungan pemikiran tentang belajar sebagai berikut.

dan penilaian sebenarnya (Authentic Assessment) D. . . Merupakan konsep belajar yang membantu guru mengkaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata dan mendorong pebelajar membuat hubungan antara materi yang diajarkannya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sebagai anggota keluarga dan masyarakat E.Umpan balik amat penting bagi siswa. . Dari guru akting di depan kelas. Merupakan suatu proses pendidikan yang holistik dan bertujuan memotivasi siswa untuk memahami makna materi pelajaran yang dipelajarinya dengan mengkaitkan materi tersebut dengan konteks kehidupan mereka sehari-hari (konteks pribadi.Menumbuhkan komunitas belajar dalam bentuk kerja kelompok itu penting. 4. bertanya (Questioning). . Menyandarkan pada pemahaman makna. dan menyadarkan siswa untuk menerapkan strategi mereka sendiri. pemodelan (Modeling).Pengajaran harus berpusat pada bagaimana cara siswa menggunakan pengetahuan baru mereka. dengan melibatkan tujuh komponen utama pembelajaran efektif. C. Pentingnya Lingkungan Belajar .Tugas guru memfasilitasi agar informasi baru bermakna.Strategi belajar lebih dipentingkan dibandingkan hasilnya. . masyarakat belajar (Learning Community). Pengertian Pembelajaran Kontekstual 1. 2. dan kultural) sehingga siswa memiliki pengetahuan/ keterampilan yang secara fleksibel dapat diterapkan (ditransfer) dari satu permasalahan /konteks ke permasalahan/ konteks lainnya. menemukan ( Inquiri). sosial. guru mengarahkan.Belajar efektif itu dimulai dari lingkungan belajar yang berpusat pada siswa. Hakekat Pembelajaran Kontekstual Pembelajarn kontekstual (Contextual Teaching and learning) adalah konsep belajar yang membantu guru mengaitkan antara materi yang diajarkannya dengan situasi dunia nyata siswa dan mendorong siswa membuat hubungan antara pengetahuan yang dimilikinya dengan penerapannya dalam kehidupan mereka sehari-hari.sudah diketahui. yang berasal dari proses penilaian yang benar. Perbedaan Pendekatan Kontekstual dengan Pendekatan Tradisional Kontekstual 1. siswa menonton ke siswa akting bekerja dan berkarya. yakni: konstruktivisme (Constructivism). memberi kesempatan kepada siswa untuk menemukan dan menerapkan ide mereka sendiri.

yang bersifat subyektif. menggali. Cenderung terfokus pada satu bidang (disiplin) tertentu. Siswa tidak melakukan hal yang buruk karena sadar hal tersebut merugikan. Menyandarkan pada hapalan 2. 7. Pemilihan informasi lebih banyak ditentukan oleh guru. 13. langkahnya sebagai berikut ini. 12. Ciptakan masyarakat belajar. bidang studi apa saja. Laksanakan sejauh mungkin kegiatan inkuiri untuk semua topik 2. Perilaku dibangun atas kesadaran diri. 8. 3. Pembelajaran terjadi hanya terjadi di dalam ruangan kelas. 4. Waktu belajar siswa sebagian besar dipergunakan untuk mengerjakan buku tugas. 8. Memberikan tumpukan informasi kepada siswa sampai saatnya diperlukan. 3. 13. 6. Siswa secara pasif menerima informasi. Secara garis besar. 14. 12. 10. Pembelajaran dikaitkan dengan kehidupan nyata/masalah yang disimulasikan. dan mengkonstruksi sendiri pengetahuan dan keterampilan barunya 1. Perilaku baik berdasarkan motivasi entrinsik. Siswa tidak melakukan sesuatu yang buruk karena takut akan hukuman. dan mengisi latihan (kerja individual). Cenderung mengintegrasikan beberapa bidang. Kembangkan pemikiran bahwa anak akan belajar lebih bermakna dengan cara bekerja sendiri. Tradisional 1. Keterampilan dikembangkan atas dasar pemahaman. Perilaku dibangun atas kebiasaan. 11. 9. Pembelajaran terjadi di berbagai tempat. 4. 5. tidak bersandar pada realitas kehidupan. Pendekatan Pembelajaran Kontekstual dalam kelas cukup mudah. Siswa menggunakan waktu belajarnya untuk menemukan. 6. Perilaku baik berdasarkan motivasi intrinsik. 3. Penerapan Pendekatan Kontekstual Di Kelas Pembelajaran Kontekstual dapat diterapkan dalam kurikulum apa saja. Selalu mengkaitkan informasi dengan pengetahuan yang telah dimiliki siswa. Siswa terlibat secara aktif dalam proses pembelajaran. khususnya dari guru. Hadiah dari perilaku baik adalah pujian atau nilai rapor. Hadirkan model sebagai contoh pembelajaran 5. Hadiah dari perilaku baik adalah kepuasan diri. konteks dan setting. Lakukan refleksi di akhir pertemuan .2. Hasil belajar diukur melalui penerapan penilaian autentik. Kembangkan sifat ingin tahu siswa dengan bertanya. 7. mendengar ceramah. 10. 11. 5. dan kelas yang bagaimanapun keadaannya. Pembelajaran sangat abstrak dan teoritis. Pemilihan informasi berdasarkan kebutuhan siswa. F. berpikir kritis. berdiskusi. atau mengerjakan proyek dan pemecahan masalah (melalui kerja kelompok). Keterampilan dikembangkan atas dasar latihan. 4. 9.

Mengukur pengetahuan dan keterampilan siswa. diskusi kelompok 7. bekerja dan belajar. Karakteristik Pembelajaran Kontekstual 1. Reflection ( Refleksi) . Saling menunjang 3. tidak membosankan 4.Membuat jurnal.Sekelompok orang yang terikat dalam kegiatan belajar. . Konstruktivisme . .Bagi siswa yang merupakan bagian penting dalam pembelajaran yang berbasis inquiry 4. . Authentic Assessment (Penilaian Yang Sebenarnya) . Inquiry .Tukar pengalaman.Pembelajaran harus dikemas menjadi proses “mengkonstruksi” bukan menerima pengetahuan 2. Learning Community (Masyarakat Belajar) . . .Tugas-tugas yang relevan dan kontekstual H.Mencatat apa yang telah dipelajari. Belajar dengan bergairah 5.Bekerjasama dengan orang lain lebih baik daripada belajar sendiri.6.Kegiatan guru untuk mendorong.Cara berpikir tentang apa yang telah kita pelajari. . Menyenangkan. karya seni.Siswa belajar menggunakan keterampilan berpikir kritis 3.Proses penampilan suatu contoh agar orang lain berpikir. . Modeling (Pemodelan) . Kerjasama 2. Tujuh Komponen Pembelajaran Kontekstual 1. Questioning (Bertanya) . .Membangun pemahaman mereka sendiri dari pengalaman baru berdasar pada pengetahuan awal. . Lakukan penilaian yang sebenarnya dengan berbagai cara G. membimbing dan menilai kemampuan berpikir siswa. .Proses perpindahan dari pengamatan menjadi pemahaman.Berbagi ide 5.Penilaian produk (kinerja).Mengerjakan apa yang guru inginkan agar siswa mengerjakannya 6. Pembelajaran terintegrasi . .

Nyatakan authentic assessmentnya. laporan hasil pratikum. peta-peta. artikel. Atas dasar itu. Dalam konteks itu. Dalam program tercermin tujuan pembelajaran. yang membedakannya hanya pada penekanannya. Menyusun Rencana Pembelajaran Berbasis Kontekstual Dalam pembelajaran kontekstual. Dinding dan lorong-lorong penuh dengan hasil kerja siswa. Buatlah skenario tahap demi tahap kegiatan siswa 5.wordpress. yaitu sebuah pernyataan kegiatan siswa yang merupakan gabungan antara Standar Kompetensi. Sekali lagi. Mangkoesapoetra. Laporan kepada orang tua bukan hanya rapor tetapi hasil karya siswa. Menggunakan berbagai sumber 7. Siswa aktif 8. . langkah-langkah pembelajaran. Sharing dengan teman 9.6. yaitu dengan data apa siswa dapat diamati partisipasinya dalam pembelajaran. 3. Sumber : http://akhmadsudrajat. humor dan lain-lain 11. program pembelajaran lebih merupakan rencana kegiatan kelas yang dirancang guru. program yang dirancang guru benar-benar rencana pribadi tentang apa yang akan dikerjakannya bersama siswanya. 2.53 0 komentar Model Pembelajaran Portofolio MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO:SEBUAH TINJAUAN KRITIS Oleh :Drs.com/2008/01/29/pembelajaran-kontekstual/ Diposkan oleh Padiya di 20. yang berisi skenario tahap demi tahap tentang apa yang akan dilakukan bersama siswanya sehubungan dengan topik yang akan dipelajarinya. Arief A. M. dan authentic assessmennya. 1. karangan siswa dan lain-lain I. Program pembelajaran konvensional lebih menekankan pada deskripsi tujuan yang akan dicapai (jelas dan operasional). Secara umum tidak ada perbedaan mendasar format antara program pembelajaran konvensional dengan program pembelajaran kontekstual. Rincilah media untuk mendukung kegiatan itu 4. gambar. Nyatakan tujuan umum pembelajarannya. sedangkan program untuk pembelajaran kontekstual lebih menekankan pada skenario pembelajarannya. Siswa kritis guru kreatif 10. Kompetensi dasar.Pd. saran pokok dalam penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berbasis kontekstual adalah sebagai berikut. Nyatakan kegiatan pertama pembelajarannya. Materi Pokok dan Pencapaian Hasil Belajar. materi pembelajaran. media untuk mencapai tujuan tersebut.

Metode pembelajaran dalam Proses Belajar Mengajar (PBM) terkesan sangat kaku. dan yang akan datang. Untuk menghadapi kritik masyarakat tersebut di atas.Judul: MODEL PEMBELAJARAN PORTOFOLIO: SEBUAH TINJAUAN KRITISBahan ini cocok untuk Informasi / Pendidikan Umum. Guru PKn mengajar lebih banyak mengejar target yang berorientasi pada nilai ujian akhir. yang diharapkan mampu melibatkan siswa dalam keseluruhan proses pembelajaran dan dapat melibatkan seluruh aspek. yaitu kognitif. Dasar Pemikiran Model Pembelajaran Portofolio dalam PKn Menurut ERIC Digest (2000). serta diiringi suatu sikap tanggung jawab. Adapun alasan penggunaan model pembelajaran portofolio. juga dapat menunjukkan pencapaian atau peningkatan yang diperoleh siswa dari proses pembelajaran (Stiggins. aktivitas guru lebih dominan daripada siswa. kurang demokratis. sehingga mata pelajaran PKn tidak dianggap sebagai mata pelajaran pembinaan warga negara yang menekankan pada kesadaran akan hak dan kewajiban tetapi lebih cenderung menjadi mata pelajaran yang jenuh dan membosankan. art students assamble a portfolio for an art class. Portofolio merupakan kumpulan hasil karya siswa sebagai hasil belajarnya. 1994 : 20). yang memenuhi muatan tatanan nilai.. 'Contextual Teaching Learning' CTL adalah suatu bentuk pembelajaran yang memiliki karakteristik berikut : a.. agar dapat diinternalisasikan pada diri siswa serta mengimplementasikan hakekat pendidikan nilai dalam kehidupan sehari-haribelum memenuhi harapan seperti yang diinginkan. yaitu model pembelajaran berbasis portofolio (porfolio based learning). kurang fleksibel. dan psikomotorik siswa.. Melalui model pembelajaran portofolio. II.Nama & E-mail (Penulis): arief mangkoesapoetra Saya Guru di SMAN 21 BANDUN G Topik: Model Pembelajaran Tanggal: 25 Agustus 2004 I. serta secara fisik dan mental melibatkan semua pihak dalam pembelajaran sehingga siswa memiliki suatu kebebasan berpikir. suatu model pembelajaran yang efektif dan efisien sebagai alternatif. sikap. dengan menggunakan waktu/kekinian. sekarang. di samping masih menggunakan model konvensional yang monoton. selain diupayakan dapat membangkitkan minat belajar siswa secara aktif. berpendapat. yang mendasari kegiatan serta proses pembelajaran PKn mengacu pada pendekatan sistem : (1) CTL. dan (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn'. selain sangat bermanfaat dalam memberikan informasi mengenai kemampuan dan pemahaman siswa serta memberikan gambaran mengenai sikap dan minat siswa terhadap pelajaran yang diberikan. (1) CTL. Latar Belakang Masalah Masalah utama dalam pembelajaran Pendidikan Kewarganegaraan (PKn) ialah penggunaan metode atau model pembelajaran dalam menyampaikan materi pelajaran secara tepat. yaitu masa yang lalu. dan tindakan. "Portfolios are used in various professions together typical. akibatnya guru seringkali mengabaikan proses pembinaan tatanan nilai.". b. Portofolio. juga dapat mengembangkan pemahaman nilai-nilai kemampuan berpartisipasi secara efektif. keadaan yang mempengaruhi langsung kehidupan siswa dan pembelajarannya. kreatif. afektif. 'Contextual Teaching Learning'. Hal ini berkaitan dengan kritik masyarakat terhadap materi pelajaran PKn yang tidak bermuatan nilai-nilai praktis tetapi hanya bersifat politis atau alat indoktrinasi untuk kepentingan kekuasaan pemerintah. . dan guru cenderung lebih dominan one way method. c. aktif dan kreatif.

dan negara. memiliki tingkat kompetensi dan komitmen sebagai pelaksana yang bermoral. dari satu konteks ke konteks lain. bangsa. Kurangnya pengetahuan/daya nalar guru yang bersangkutan. dan masyarakat khususnya para birokrat/instansi yang dikunjungi oleh para siswa untuk dimintai keterangannya.lawan dari textbook centered. ekonomi dan sosial dalam masyarakat. dan politik. 2. 3. 5. dan ancaman yang terdapat di dalam proses pembelajaran PKn in action. kemudian pada masyarakat. bisa dilakukan di dalam kehidupan keluarga. dan . Diperlukan waktu yang cukup banyak. Implementasi model pembelajaran portofolio akan menjadikan PBM PKn yang sangat menyenangkan bagi siswa. membekali siswa dengan pengetahuan yang fleksibel dapat diterapkan dari satu permasalahan ke permasalahan lain. dengan mencoba mengembangkan kompetensi lingkungan yang merupakan kemampuan siswa untuk mempengaruhi lingkungan. civic life. pribadi. bahkan diperlukan waktu di luar jam pembelajaran di sekolah. sikap. bangsa dan negara. Model CTL disebut juga REACT. d. Kurangnya jalinan komunikasi antara pihak sekolah. lingkungan budaya. dengan demikian pendekatan tersebut mencoba memperbaiki kehidupan siswa dalam masyarakat atau negara. e. Diperlukan tenaga dan biaya yang cukup besar. a. dan g. mengaitkan isi pelajaran dengan dunia nyata dan memotivasi siswa membuat hubungan antara pengetahuan dengan penerapannya dalam kehidupan mereka. masyarakat. dan memberikan dampak pada keputusan-keputusan kebijakan. Kelemahan. f. perbuatan pada dirinya sendiri. Kedua model di atas. Applying (belajar dengan menyajikan pengetahuan untuk kegunaannya). Kelemahan Model Pembelajaran Portofolio : 1. Peluang. serta dapat mengembangkan dan membekali siswa bagaimana belajar ber-PKn-dengan pengetahuan dan keterampilan intelektual yang memadai serta pengalaman praktis agar memiliki kompetensi dan efektifitas dalam berpartisipasi. yaitu Relating (belajar dalam kehidupan nyata). peluang. Belum diberikannya hak otonomi mengajar sebagai pengembang kurikulum praktis di kelas. ekonomi. keunggulan. III.. belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas. Model ini mendorong partisipasi aktif siswa dalam kehidupan politik. dan Ancaman Selain hal-hal positif. 4. agar siswa dapat mempertanggungjawabkanb ucapan. kita pun harus mencermati beberapa kelemahan. penemuan dan penciptaan). yang menjadi dasar acuan pendekatan sistem pada model pembelajaran portofolio membina siswa dalam rangka pemerolehan kompetensi lingkungan dan membekali siswa dengan life skill : civic skill. sosial. seperti dipaparkan di bawah ini. bila pembelajaran tersebut beserta komponennya memiliki kegunamanfaatan bagi siswa dan kehidupannya. sehingga untuk menuntaskan satu studi kasus atau suatu kebijakan publik diperlukan lebih dari 20 jam pelajaran seperti yang telah ditentukan dalam jadwal. keluarga. dan Transfering (belajar dengan menggunakan penerapan dalam konteks baru/konteks lain) (2) 'Model Kegiatan Sosial dan PKn' Model yang dipelopori oleh Fred Newman ini mencoba mengajarkan pada siswa bagaimana mempengaruhi kebijakan umum. juga untuk membina suatu tatanan nilai terutama nilai kepemimpinan pada diri siswa. Experiencing (belajar dalam konteks eksplorasi. dan kelebihan model portofolio di atas. Cooperating (belajar dalam konteks interaksi kelompok).

Peluang Model Pembelajaran Portofolio : 1. Kurang kesadaran guru dalam mengembangkan kemampuan dan kemauan dalam melaksanakan fungsi perannya. yang secara langsung menjadi wahana pembinaan nilai kepemimpinan pada diri siswa dan secara tidak langsung menjadi wahana implementasi pendidikan budi pekerti bagi siswa. Kerjasama/kolaborasi antara Kepala Sekolah dan pihak Dewan Sekolah/Komite Sekolah untuk menangani masalah pendanaan.dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai potensi kebermaknaan siswa. Dalam kurikulum baru. prospektif. 4. Kerjasama/kolaborasi antara pihak sekolah dengan pemerintah setempat. Hak otonomi mengajar pada guru dalam mengembangkan kemampuan. Siswa dapat mengunjungi instansi/lembaga pemerintah yang terkait untuk mencari atau memperoleh informasi yang dibutuhkan. Tidak ada dukungan moril serta bantuan dana dari pihak sekolah. namun dimuat satu sampai 2 topik atau materi pelajaran per semester. mediator. maupun psikomotorik siswa. dengan kesadaran. mediator. 5. Model pembelajaran portofolio-metode pemecahan masalah. b. civic skill. civic participation. masalah akan sulit dipecahkan. afektif. pengetahuan untuk meningkatkan daya nalar dan pengetahuan dengan rekan guru pada MGMP PKn setempat. dengan tujuan agar siswa menjadi A Good Young Citizenship yang berkualitas sebagai warga negara yang cerdas. Model ini sangat potensial dalam meningkatkan motivasi atau semangat belajar siswa. Penutup Pembelajaran PKn merupakan pendidikan nilai di tingkat persekolahan (SD. 3. rekonstruktor pembelajaran bagi siswa. director-motivator. Model ini dapat dilakukan satu tahun satu kali. 2. motivator. karena jika ide atau gagasan terlalu banyak dan tidak dapat dipertemukan. SLTP. 4. guru PKn dapat menggunakan pembelajaran portofolio sebagai salah satu alternatif pemecahan pembelajaran yang inovatif. terutama pembinaan tatanan nilai. dalam upaya mengembangkan dan membekali sejumlah keterampilan dan wawasan life skill kewarganegaraan siswa. partisipatif.6. 2. Dewan Sekolah. yaitu : civic life. Dan rekonstruktor pembelajaran di dalam kelas. yaitu kepemimpinan diri pada siswa. dan SLTA). 6. yang wajib . Penggunaan model pembelajaran portofolio dalam pembelajaran PKn berimplikasi luas terhadap khasanah piranti professional guru sebagai seorang fasilitator. kreatif. diharapkan topik materi pembelajaran tidak terlalu banyak.. serta fungsi perannya sebagai fasilitator. yaitu membelajarkan siswa dapat belajar ber-PKn dalam laboratorium demokrasi. Belum terbiasanya pembiasaan jalinan kerjasama kelompok tim para siswa. dan bertanggung jawab. baik berkenaan dengan aspek kognitif. daya nalar. 3. Tukar pendapat. informasi. Kepala Sekolah. c. Dalam upaya meningkatkan kinerja profesional guru. dan instansi/lembaga pemerintah serta masyarakat setempat IV. Belum diberikannya hak otonomi mengajar. kemauan. Orang Tua Siswa. sehinga guru masih terikat pada keharusan sebagai pelaksanan kurikulum. Ancaman Model Pembelajaran Portofolio : 1. sedangkan guru harus dapat menjadi pengembang kurikulum praktis di dalam kelas. Kurangnya kerjasama antara para guru. sehingga model pembelajaran portofolio dapat dilaksanakan tanpa kekurangan waktu atau menyalahi apa yang telah digariskan dalam kurikulum.

U.K. Publishing Company. Menurut Osborno dan Wittrock dalam Katu (1995. Rancangan Perintisan Model Pembelajaran Portofolio di Delapan Propinsi. Seseorang bekerja pada zona perkembangan terdekatnya jika mereka terlibat dalam tugas yang tidak dapat mereka selesaikan sendiri. Sumber : http://re-searchengines. berbangsa.45 0 komentar Jumat.J. (1991).A Simon & Schuster Company. agar siswa dapat hidup bermasyarakat.a: 1-2). pembelajaran generatif merupakan suatu model pembelajaran yang menekankan pada pengintegrasian secara aktif pengetahuan baru dengan menggunakan pengetahuan yang sudah dimiliki mahasiswa sebelumnya. Saya arief mangkoesapoetra setuju jika bahan yang dikirim dapat dipasang dan digunakan di Homepage Pendidikan Network dan saya menjamin bahwa bahan ini hasil karya saya sendiri dan sah (tidak ada copyright). Classroom Assessment : What Teachers Need to Know. (1998). Model Pembelajaran Portofolio Terpadu dan Utuh. Menekankan bahwa perubahan kognitif hanya bisa terjadi jika konsepsi-konsepsi yang telah dipahami sebelumnya diolah melalui suatu proses ketidakseimbangan dalam upaya memahami inforamasi-informasi baru.S. yaitu daerah perkembangan sedikit di atas tingkat perkembangannya saat ini. Landasan Teoritik dan Empirik Pembelajaran GeneratifPembelajaran generatif memiliki landasan teoritik yang berakar pada teori-teori belajar konstruktivis mengenai belajar dan pembelajaran. Jika pengetahuan baru itu berhasil menjawab permasalahan yang dihadapi. Bandung : UT dan CICED.com PUSTAKA ACUAN Center for Indonesian Civic Education. A. Arts-ED 3334603. (2000).b:1). Student-Centered Classroom Assessment. Pengertian Pembelajaran GeneratifPembelajaran Generatif (PG) merupakan terjemahan dari Generative Learning (GL). diantaranya adalah : a. Seseorang belajar konsep paling baik apabila konsep itu berada dalam zona tersebut. (1999). Stiggins. Winataputra. 29 Agustus 2008 Model Pembelajaran Generatif MODEL PEMBELAJARAN GENERATIF (MPG) 1.com/art05-17. Penulis adalah Guru SMAN 21 Bandung. "Portfolio Assessment". Popham. Pengetahuan baru itu akan diuji dengan cara menggunakannya dalam menjawab persoalan atau gejala yang terkait.J. .b.dimiliki oleh setiap insan. E-mail : arief_mangkoesapoetra@yahoo. meraih gelar Magister Pendidikan program studi Pendidikan Ilmu Pengetahuan Sosial dari Program Pascasarjana UPI Bandung dengan judicium "cum laude" (25 Pebruari 2004). tetapi dapat . R. Bandung : Proyek Kewarganegaraan. Butir-butir penting dari pandangan belajar menurut teori konstruktivis ini menurut Nur (2000:2-15) dan Katu (1995. New York : MacMillan Cottage. W. ERIC Digest (2000). dan bernegara sesuai dengan hak dan kewajibannya. (1995). Bandung : PPKnH UPI dan CICED. maka pengetahuan baru itu akan disimpan dalam memori jangka panjang.2. Djahiri. Kami Bangsa Indonesia. Seseorang belajar jika dia bekerja dalam zona perkembangan terdekat.html Diposkan oleh Padiya di 20. USA : Allyn & Bacon .

f. Top-down berarti mahasiswa langsung mulai dari masalah-masalah kompleks. membaca (Duffi dan Rochler.c. yaitu pemberian dukungan tahap demi tahap untuk belajar dan pemecahan masalah. Mereka diminta mengemukakan alasan untuk mendukung dugaan mereka. 1987). Yang perlu dilakukan adalah membuat mereka berani mengemukakan pendapatnya tanpa takut disalahkan. dosen diharapkan tidak akan menilai mana pendapat yang “salah” dan mana yang “benar”. Penekanan pada prinsip Scaffolding. Jadi. dosen menuliskan topik dan melibatkan mahasiswa dalam diskusi yang bertujuan untuk menggali pemahaman mereka tentang topik yang akan dibahas. serta tekun menerapkan strategi itu sampai suatu tugas terselesaikan demi kepuasan mereka sendiri. Mereka diajak untuk mengungkapkan pemahaman dan pengalaman mereka dalam kehidupan sehari-hari yang berkaitan dengan topik tersebut. sulit. Meskipun jika kita menyampaikan informasi kepada mahasiswa. Menganut asumsi sentral bahwa belajar itu ditemukan. Menganggap bahwa jika seseorang memiliki strategi belajar yang efektif dan motivasi. Mereka diminta mengomentari pendapat teman sekelas dan membandingkannya dengan pendapat sendiri. Dukungan itu sifatnya lebih terstruktur pada tahap awal. 1992). Penelitian Knapp (1995) menemukan suatu hubungan positif pendekatan-pendekatan konstruktivis dengan hasil belajar. Tahap-2 : Tantangan dan KonfrontasiSetelah dosen mengetahui pandangan sebagian mahasiswanya. Menganut visi mahasiswa ideal.menyelesaikannya jika dibantu sedikit dari teman sebaya atau orang dewasa. dan realistik kemudian dibantu menyelesaikan tugas kompleks tersebut dengan menerapkan scaffolding. Sebaiknya pertanyaan yang diajukan dosen adalah pertanyaan terbuka. 1986).g.e. Dosen diharapkan untuk mencatat dan mengelompokkan dugaan . dan autentik untuk dipecahkan. yaitu seorang mahasiswa yang dapat memiliki kemampuan pengaturan diri sendiri dalam belajar. tetapi mereka harus melakukan operasi mental atau kerja otak atas informasi tersebut untuk membuat informasi itu masuk ke dalam pemahaman mereka. Untuk membuat suasana menjadi kondusif. 1997: )yang menunjukkan pengaruh positif pendekatanpendekatan konstruktivis yang melandasi pembelajaran generatif terhadap variabelvariabel hasil belajar tradisional. menulis (Bereiter dan Scardamalia. dan kemudian secara bertahap mengalihkan tanggung jawab belajar tersebut kepada mahasiswa untuk bekerja atas arahan dari mereka sendiri.3. Dalam proses pemecahan masalah tersebut. Tujuan dari tahap pengingatan ini adalah untuk menarik perhatian mahasiswa terhadap pokok yang sedang dibahas. Lebih menekankan pada pengajaran top-down daripada bottom-up.d. Tahap-1 : PengingatanPada tahap awal ini.h. dosen mengajak mereka untuk mengemukakan fenomena atau gejalagejala yang diperkirakan muncul dari suatu peristiwa yang akan didemonstrasikan kemudian. mahasiswa sebaiknya lansung saja diberikan tugas kompleks. membuat pemahaman mereka menjadi eksplisit. 1992). b:5-6). Tahapan Pembelajaran GeneratifLangkah-langkah atau tahapan pembelajaran generatif menurut Katu (1995. dan Johnson. diantaranya adalah : dalam bidang matematika (Carpenter dan Fennema. Smith. terdiri atas 5 tahap dengan penjelasan sebagai berikut :a. Sejumlah penelitian (Slavin. Mereka juga diajak untuk menanggapi pendapat teman satu kelas mereka yang berbeda dari pendapat sendiri. maka kemungkinan sekali mereka adalah pelajar yang efektif dan memiliki motivasi abadi dalam belajar. bidang sains (Neale. utuh.b. dan sadar akan variasi pendapat di antara mereka sendiri. mahasiswa mempelajari keterampilan-keterampilan dasar yang diperlukan untuk memecahkan masalah kompleks tadi dengan bantuan guru/dosen atau teman sebaya yang lebih mampu.

Untuk lebih memperkuat pemahaman mereka maka dosen dapat memberikan soal-soal terbuka (open-ended questions). diantaranya adalah sebagai berikut :a. dosen perlu memperhatikan beberapa hal. akan merasa terganggu dan mengalami konflik kognitif dalam pikirannya.menuru Sutrisno (1995:3). dosen mengajak mahasiswanya dalam menilai kembali kerangka kerja konsep yang telah mereka dapatkan. Diharapkan mahasiswa mulai mereorganisasi kerangka berpikir mereka dengan melakukan perubahan struktur dan hubungan antar konsep-konsep. Setelah itu dosen melaksanakan demonstrasi dan meminta mahasiswa untuk mengamati dengan seksama gejala yang muncul. atau simulasi. analogi. Tahap-4 : Aplikasi KonsepPada tahap ini.c.c.d. atau grafik yang dapat membantu mahasiswa menemukan alternatif jawaban atas gejala yang diamati. Setelah dosen mengetahui intuisi yang dimiliki mahasiswa. Setelah itu barulah dosen menayakan apakah gejala yang mereka amati itu sesuai atau tidak dengan pikiran mereka. tampilan gambar. Dalam hal ini dosen menyiapkan perangkat demonstrasi. masuk akal. Variasi kegiatan ini dapat membantu mahasiswa memperoleh penjelasan yang cukup memuaskan. Maksudnya adalah memberi kesempatan kepada mahasiswa untuk menerapkan pengetahuan/keterampilan baru mereka pada situasi dan kondisi yang baru. Mahasiswa diberikan beberapa persoalan sejenis dan menyarankan mereka menjawabnya dengan pandangan alternatif yang diusulkan dosen. Keberhasilan mereka menerapkan pengetahuan dalam situasi baru akan membuat para mahasiswa makin yakin akan keunggulan kerangka kerja konseptual mereka yang sudah direorganisasi.dan penjelasan yang muncul di papan tulis. dosen mempersiapkan demonstrasi yang menghasilkan peristiwa yang dapat berbeda dari intuisi mahasiswa.b. Menyajikan demonstrasi untuk menantang intuisi mahasiswa. diharapkan mereka dapat menemukan jawaban atas gejala yang mereka amati. Dosen perlu memberikan kesempatan kepada mereka untuk mencerna apa yang mereka amati. Mengakomodasi keinginan mahasiswa dalam mencari alternatif penjelasan dengan menyajikan berbagai kemungkinan kegiatan mahasiswa antara lain berupa eksperimen/percobaan. Pelatihan ini dimaksudkan juga untuk lebih menguatkan hubungan antar konsep di dalam kerangka berpikir yang baru mengalami reprganisasi. Dengan menggunakan cara dialog yang timbal balik dan saling melengkapi. Tahap-3 : Reorganisasi Kerangka Kerja KonsepPada tahap ini dosen membantu mahasiswa dengan mengusulkan alternatif tafsiran menurut fisikawan dan menunjukkan bahwa pandangan yang dia usulkan dapat menjelaskan secara koheren gejala yang mereka amati. dan berhasil dalam menjawab berbagai persoalan. Proses reorganisasi ini tentu membutuhkan waktu. Beberapa Petunjuk Pelaksanaan Pembelajaran GeneratifDalam melaksanakan pembeljaran generatif. soal-soal kaya konteks (context-rich problems) dan pertanyaan . Dengan melihat peristiwa yang berbeda dari dugaan mereka maka di dalam pikiran mereka timbul perasaan kacau (dissonance) yang secara psikologis membangkitkan perasaan tidak tenteram sehingga dapat memotivasi mereka untuk mengurangi perasaan kacau itu dengan mencari alternatif penjelasan.c. Tahap-5 : Menilai KembaliDalam suatu diskusi. kegiatan kelompok menggunakan diagram. dosen memberikan berbagai persoalan dengan konteks yang berbeda untuk diselesaikan oleh mahasiswa dengan kerangka konsep yang telah mengalami rekonstruksi. pelatihan menggunakan tampilan jamak (multiple representation) untuk mengaktifkan mahasiswa dalam proses belajar. Secara sadar dosen mempertentangkan pendapat-pendapat yang berbeda itu. Diharapkan mereka akan merasakan bahwa pandangan baru dari dosen tersebut mudah dimengerti.4.

Sumber : http://anwarholil. 1994. Maden. & soloway.B. 2002 : 123). yang sekarang ini mulai diangkat sebab ditinjau secara umum pembelajaran berdasarkan masalah terdiri dari menyajikan kepada siswa situasi masalah yang otentik dan bermakna yang dapat memberikan kemudahan kepada mereka untuk melakukan penyelidikan dan inkuiri।A. “belajar otentik (authentic learning)” dan ”pembelajaran bermakna (anchored instruction)”. Blumenfeld.3। Penyelidikan autentik. mengumpul dan menganalisa informasi. sosiologi. menghindari jawaban sederhana. Sebagai contoh. matematika. seperti “pembelajaran berdarkan proyek (project-based instruction)”. & Wasik. ekonomi. Sudah barang tentu. melakukan eksperimen (jika diperlukan). 1990). Pembelajaran ini cocok untuk mengembangkan pengetahuan dasar maupun kompleks (Ratumanan.blogspot. masalah polusi yang dimunculkan dalam pelajaran di teluk Chesapeake mencakup berbagai subyek akademik dan terapan mata pelajaran seperti biologi.06 0 komentar Model Pembelajaran Berdasarkan Masalah MODEL PEMBELAJARAN BERDASARKAN MASALAH Pembelajaran berdasarkan masalah telah dikenal sejak zaman John Dewey. Krajcik. 1994.terbalik (reverse questions) yang dapat dikerjakan secara kelompok. Cognition & Technology Group at Vanderbilt. membuat inferensi. mengembangkan kemandirian dan percaya diri। Model pembelajaran ini juga mengacu pada model pembelajaran yang lain.com/2008/04/pembelajaran-generatif-mpg. dan merumuskan kesimpulan. Marx. 1999. pembelajaran berdasarkan masalah mengorganisasikan pengajaran di sekitar pertanyaan dan masalah yang dua-duanya secara sosial penting dan secara pribadi bermakna untuk siswa. ” pembelajaran berdasarkan pengalaman (experience-based instruction)”. Meskipun pembelajaran berdasarkan masalah mungkin berpusat pada mata pelajaran tertentu (IPA. mengembangkan inkuiri dan ketrampilan berpikir tingkat lebih tinggi. mengembangkan hipotesis. Bukannya mengorganisasikan di sekitar prisip-prinsip atau ketrampilan akademik tertentu. siswa meninjau masalah itu dari banyak mata pelajaran. Dolan.html Diposkan oleh Padiya di 19.Menurut Arends (1997). pariwisata.2। Berfokus pada keterkaitan antar disiplin. Pengertian Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah merupakan pendekatan yang efektif untuk pengajaran proses berpikir tingkat tinggi। Pembelajaran ini membantu siswa untuk memproses informasi yang sudah jadi dalam benaknya dan menyusun pengetahuan mereka sendiri tentang dunia sosial dan sekitarnya. dan membuat ramalan. pembelajaran berdasarkan masalah merupakan suatu pendekatan pembelajaran di mana siswa mengerjakan permasalahan yang otentik dengan maksud untuk menyusun pengetahuan mereka sendiri. Mereka mengajukan situasi kehidupan nyata autentik. dan pemerintahan. masalah yang akan diselidiki telah dipilih benar-benar nyata agar dalam pemecahannya. Slavin. Mereka harus menganalisis dan mendefinisikan masalah. Ciri-ciri khusus Pembelajaran Berdasarkan MasalahMenurut Arends (2001 : 349) berbagai pengembang pengajaran berdasarkan masalah telah memberikan model pengajaran itu memiliki karakteristik sebagai berikut (Krajcik. ilmu-ilmu sosial).1। Pengajuan pertanyaan atau masalah. Pembelajaran berdasarkan masalah mengharuskan siswa melakukan penyelidikan autentik untuk mencari penyelesaian nyata terhadap masalah nyata. . dan memungkinkan adanya berbagai macam solusi untuk situasi itu. 1992.

Produk itu dapat juga berupa laporan. bergantung kepada masalah yang sedang dipelajari.Guru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai.com/2008/04/model-pembelajaran-berdasarkanmasalah. video. 2000 : 13) Sumber : http://anwarholil. Bekerja sama memberikan motivasi untuk secara berkelanjutan terlibat dalam tugas-tugas kompleks dan memperbanyak peluang untuk berbagi inkuiri dan dialog dan untuk mengembangkan keterampilan sosial dan ketrampilan berfikir.59 0 komentar . memotivasi siswa untuk terlibat dalam pemecahanmasalah yang dipilih।Tahap-2Mengorganisasi siswa untuk belajarGuru membantu siswa untuk mendefinisikan dan mengorganisasikan tugas belajar yang berhubungan dengan masalah tersebut।Tahap-3Membimbing penye lidi kan individual maupun kelompok. Produk tersebut dapat berupa transkrip debat seperti pada pelajaran ”Roots and wings”. dan menjadi pebelajar yang otonom dan mandiri (Ibrahim. 2000 : 7).(Sumber: Ibrahim.C. Pembelajaran berdasarkan masalah dicirikan oleh siswa yang bekerja sama satu dengan yang lainnya. Objek pelajaran tidak dipelajari dari buku.डी.metode penyelidikan yang digunakan. Manfaat Pembelajaran Berdasarkan MasalahPembelajaran berdasarkan masalah tidak dirancang untuk membantu guru memberikan informasi sebanyak-banyaknya kepada siswa। Pembelajaran berda. paling sering secara berpasangan atau dalam kelompok kecil.5। Kolaborasi. Langkah-langkah Pembelajaran Berdasarkan MasalahPengajaran berdasarkan masalah terdiri dari 5 langkah utama yang dimulai dengan guru memperkenalkan siswa dengan suatu situasi masalah dan diakhiri dengan penyajian dan analisis hasil kerja siswa।Sintaks Pembelajaran Berdasarkan MasalahTahap-1Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. direncanakan oleh siswa untuk mendemonstrasikan kepada teman-temannya yang lain tentang apa yang mereka pelajari dan menyediakan suatu alternatif segar terhadap laporan tradisional atau makalah.Guru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. video maupun program komputer.pembelajaran berdasarkan masalah menuntut siswa untuk menghasilkan produk tertentu dalam bentuk karya nyata atau artefak dan peragaan yang menjelaskan atau mewakili bentuk penyelesaian masalah yang mereka temukan. dan model serta membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya।Tahap5Menganalisis dan mengevaluasi proses pemecahan masalah. model fisik. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. belajar berbagai peran orang dewasa melalui pelibatan mereka dalam pengalaman nyata atau simulasi.sarkan masalah dikembangkan untuk membantu siswa mengembangkan kemam -puan berpikir. melaksanakan eksperimen.4। Menghasilkan produk dan memamerkannya. Karya nyata dan peragaan seperti yang akan dijelaskan kemudian.Menurut Sudjana manfaat khusus yang diperoleh dari metode Dewey adalah metode pemecahan masalah। Tugas guru adalah membantu para siswa merumuskan tugas-tugas.html Diposkan oleh Padiya di 18. tetapi dari masalah yang ada di sekitarnya. dan keterampilan intelektual. dan bukan menyajikan tugas-tugas pelajaran.Guru membantu siswa untuk melakukan refleksi atau evaluasi terhadap penyelidikan mereka dan proses-proses yang mereka gunakan. mengajukan fenomena atau demonstrasi atau cerita untuk memunculkan masalah. pemecahan masalah.blogspot. untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalahTahap-4Mengembangkan dan menyajikan hasil karya.

Sedangkan metode pendidikan progresif lebih berupa penyediaan lingkungan dan fasilitas yang memungkinkan berlangsungnya proses belajar secara bebas pada setiap anak untuk mengembangkan bakat dan minatnya (Mudyaharjo. tugas yang dilakukan dalam satu hari dengan tugas yang dilakukan pada hari berikutnya. mencintai kerja.Model-model Pembelajaran Terpadu MODEL-MODEL PEMBELAJARAN TERPADU Prabowo (2000:3) mengatakan bahwa pembelajaran terpadu sebagai suatu proses mempunyai beberapa ciri yaitu : (1) berpusat pada siswa (student centered). Kurikulum pendidikan progresif adalah kurikulum yang mengakomodasi pengalaman-pengalaman (atau kegiatan) belajar yang diminati oleh setiap siswa (experience curriculum). Dari beberapa ciri pembelajaran terpadu di atas.Berdasarkan karakteristik yang dimiliki oleh masing-masing model pembelajaran tersebut. O’neill. dan10) the networked model ( Model Jaringan )Dari kesepuluh model pembelajaran terpadu di atas dipilih tiga model pembelajaran yang dipandang layak dan sesuai untuk dapat dikembangkan dan mudah dilaksanakan di pendidikan dasar (Prabowo. Tujuan utama sekolah adalah untuk meningkatkan kecerdasan praktis. bekerja secara sistematis. (2) proses pembelajaran mengutamakan pemberian pengalaman langsung. dan bekerja dengan otak dan hati. Ketiga model pembelajaran terpadu yang dimaksud adalah model terhubung (connected). menunjukkan bahwa model pembelajaran terpadu adalah sejalan dengan beberapa aliran pendidikan modern yaitu termasuk dalam aliran pendidikan progresivisme.Adapun model-model pembelajaran terpadu sebagaimana yang dikemukakan oleh Fogarty. 2000:7). serta ideide yang dipelajari pada satu semester dengan semester berikutnya. R (1991 : 61– 65) yaitu sebanyak sepuluh model pembelajaran terpadu. Model terhubung ini juga secara nyata menghubungkan satu konsep dengan konsep lain. pendidikan seharusnya dapat mengembangkan sepenuhnya bakat dan minat setiap anak. maka model pembelajaran yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah model terhubung (the connected model). serta (3) pemisahan antar bidang studi tidak terlihat jelas. satu topik dengan topik lain. Aliran pendidikan progresivisme memandang pendidikan yang mengutamakan penyelenggaraan pendidikan di sekolah berpusat pada anak (child-centered). sebagai reaksi terhadap pelaksanaan pendidikan yang masih berpusat pada guru dan pada bahan ajar. 2001). Untuk mencapai tujuan tersebut. model jaring laba-laba (webbed).Tujuan pendidikan aliran progresivisme adalah melatih anak agar kelak dapat bekerja. serta untuk membuat anak lebih efektif dalam memecahkan berbagai problem yang disajikan dalam konteks pengalaman (experience) pada umumnya (William F. Pemanfaatan penerapan model terhubung (connected) ini sangat relevan dengan konsep Cahaya (dalam fisika) dan konsep Sistem Indera pada manusia (dalam biologi). model keterpaduan (integrated ). karena model terhubung ini penekanannya terletak pada perlu adanya integrasi inter bidang studi itu sendiri. satu keterampilan dengan keterampilan lain. agar dapat terwujud pemampatan/ pengurangan waktu dalam pembelajaran pada konsep-konsep tersebut . Selain itu. 1981). Kesepuluh model pembelajaran terpadu tersebut adalah :1) the fragmented model ( Model Fragmen )2) the connected model ( Model Terhubung )3) the nested model ( Model Tersarang )4) the sequenced model ( Model Terurut )5) the shared model ( Model Terbagi )6) the webbed model ( Model Jaring Laba-Laba )7) the threaded model ( Model Pasang Benang )8) the integrated model ( Model Integrasi )9) the immersed model ( Model Terbenam ).

dengan membagi kelas kedalam beberapa kelompok3. menyampaikan alat dan bahan yang akan digunakan / dibutuhkan2. Hal ini terkait dengan upaya menghindari terjadinya penjejalan kurikulum dalam proses pembelajaran.46 0 komentar Model Pembelajaran Penemuan Terbimbing PEMBELAJARAN PENEMUAN TERBIMBING Ciri Penemuan terbimbingPembelajaran penemuan terbimbing merupakan salah satu bagian dari pembelajaran penemuan yang banyak melibatkan siswa dalam kegiatan belajar mengajar.Di samping mempunyai kelebihan. menentukan tujuan pembelajaran umum1. semakin muda . mengkonseptualisasi. meliputi :3. Diposkan oleh Padiya di 18.1. menentukan tujuan pembelajaran khusus2.2. diskusi secara klasikal4.(materi prasyarat)2.2.4.1. baik secara terbimbing maupun secara bebas. (2) siswa dapat mengembangkan konsep-konsep kunci secara terus menerus. menyampaikan keterampilan proses yang dapat dikembangkan2.Ada hubungan yang kuat antara kadar dominansi guru dengan kesiapan mental untuk menginternalisasi konsep-konsep. evaluasi produk :penguasaan siswa terhadap konsep-konsep / materi sesuai dengan tujuan pembelajaran khusus yang telah ditetapkan. sehingga terjadilah proses internalisasi.2.3. sehingga isi dari pelajaran tetap saja terfokus tanpa merentangkan konsep-konsep serta ide-ide antar bidang studi. maka penemuan terbimbing merupakan kombinasi antara pembelajaran langsung dan pembelajaran tidak langsung. berupa :. menyampaikan konsep-konsep yang hendak dikuasai oleh siswa2. memperbaiki.ketepatan dalam penyusunan alat dan bahan.Beberapa kelebihan dari model terhubung (connected) adalah sebagai berikut : (1) dampak positif dari mengaitkan ide-ide dalam satu bidang studi adalah siswa memperoleh gambaran yang luas sebagaimana suatu bidang studi yang terfokus pada suatu aspek tertentu. evaluasi psikomotor :.ketepatan siswa saat menganalisis data4.4.kemampuan penguasaan siswa terhadap penggunaan alat ukur. meliputi :4.1. evaluasi proses . (2) tidak mendorong guru untuk bekerja secara tim.Siswa hanya dapat memahami konsep-konsep sains sesuai dengan kesiapan intelektualnya. dan hubungan antara pengetahuan awal dan konstruksi konsep IPA yang dimiliki siswa dengan kemampuan siswa untuk mengikuti pembelajaran penemuan.4.2. serta mengasimilasi ide-ide secara terus menerus sehingga memudahkan untuk terjadinya proses transfer ide-ide dalam memecahkan masalah. Evaluasi.Sintaks (pola urutan) dari model pembelajaran terpadu tipe connected (terhubung) menurut Prabowo (2000:11 – 14) sebagai berikut :1.1. yaitu usia dan perkembangan mental siswa. Dilihat dari segi kadar aktivitas interaksi antara guru dan siswa. model terhubung ini juga mempunyai kekurangan sebagai berikut : (1) masih kelihatan terpisahnya antar bidang studi. kegiatan proses3.3. Tahap Perencanaan :1. menyampaikan pertanyaan kunci3. dan (3) dalam memadukan ide-ide dalam satu bidang studi.ketepatan hasil pengamatan. (3) menghubungkan ide-ide dalam suatu bidang studi sangat memungkinkan bagi siswa untuk mengkaji.5. maka usaha untuk mengembangkan keterhubungan antar bidang studi menjadi terabaikan.3. menyampaikan konsep pendukung yang harus dikuasai siswa. sebagai akibat dari mengejar target kurikulum.(Reduce Instructional Time). pengelolaan kelas. Tahap Pelaksanaan. dan antara siswa dengan siswa. Langkah-langkah yang ditempuh oleh guru : 2. kegiatan pencatatan data3.

dengan demikian bahwa penemuan terbimbing dengan keterampilan proses ada hubungan yang erat sebab kegiatan penyelidikan. belajar secara konstruktivis lebih menekankan belajar berpusat pada siswa sedangkan peranan guru adalah membantu siswa menemukan fakta. “Guided discovery incorporates the best of what is known about science processes and product. nara sumber. 1994). Tahapan Pembelajaran Penemuan Terbimbing Pembelajaran penemuan terbimbing dikembangkan berdasarkan pandangan kognitif tentang pembelajaran dan prinsip-prinsip konstruktivis. pendorong.Namun dalam proses penemuan ini siswa mendapat bantuan atau bimbingan dari guru agar mereka lebih terarah sehingga baik proses pelaksanaan pembelajaran maupun tujuan yang dicapai terlaksana dengan baik. Siswa yang lebih dewasa. 1993b). Bimbingan guru yang dimaksud adalah memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan dan berupa arahan tentang prosedur kerja yang perlu dilakukan dalam kegiatan pembelajaran (Ratumanan.Pembelajaran dengan penemuan.Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai persamaan dengan kegiatan pembelajaran yang berorientasi pada keterampilan proses. Menurut prinsip ini siswa dilatih dan didorong untuk dapat belajar secara mandiri. keterlibatan siswa aktif dalam kegiatan pembelajaran. siswa didorong untuk belajar sebagian besar melalui keterlibatan aktif mereka sendiri dengan konsep-konsep dan prinsip-prinsip. dan penerapan konsep dalam kehidupan sehari-hari. memotivasi diri dan lebih mudah untuk mentransfer. Selain itu. Dengan kata lain. sedangkan kegiatan belajar yang berorientasi pada keterampilan proses menekankan pada pengalaman belajar langsung. membutuhkan lebih sedikit keterlibatan aktif guru karena mereka lebih banyak berinisiatif untuk bekerja dan guru akan berfungsi sebagai fasilitator. Kegiatan pembelajaran penemuan terbimbing menekankan pada pengalaman belajar secara langsung melalui kegiatan penyelidikan. dimana siswa diharapkan membangun pemahaman oleh diri sendiri dari pengalaman-pengalaman baru berdasarkan pada pengalaman awal dan pemahaman yang mendalam dikembangkan melalui . memperkecil atau menghindari menghafal dan siswa bertanggung jawab atas pembelajarannya sendiri (Carin. Hal ini didukung oleh Carin (1993b: 105). dan pembimbing.” Penemuan terbimbing mamadukan yang terbaik dari apa yang diketahui siswa tentang produk dan proses sains.Beberapa keuntungan Pembelajaran penemuan terbimbing yaitu siswa belajar bagaimana belajar (learn how to learn). menemukan konsep dan kemudian menerapkan konsep yang telah diperoleh dalam kehidupan sehari-hari. dalam pembelajaran penemuan siswa juga belajar pemecahan masalah secara mandiri dan keterampilanketerampilan berfikir. konsep atau prinsip untuk diri mereka sendiri bukan memberikan ceramah atau mengendalikan seluruh kegiatan kelas. menemukan konsep harus melalui keterampilan proses.Konstruktivis adalah salah satu pilar dari Contextual Teaching and Learning. 1995b: 107). guru perlu lebih banyak menyajikan pengalaman kepada mereka untuk menggali pengetahuan awal dan membimbing mereka untuk membentuk konsep-konsep. belajar menghargai diri sendiri. karena mereka benar-benar diberi kesempatan berperan serta di dalam kegiatan sains sesuai dengan perkembangan intelektual mereka dengan bimbingan guru. Penemuan terbimbing yang dilakukan oleh siswa dapat mengarah pada terbentuknya kemampuan untuk melakukan penemuan bebas di kemudian hari (Carin.Pembelajaran penemuan terbimbing membuat siswa melek sains dan teknologi. 2002). karena mereka harus menganalisis dan memanipulasi informasi (Slavin. dan dapat memecahkan masalah.siswa yang dihadapi oleh guru.

pengalaman-pengalaman belajar bermakna. Menyiapkan alat dan bahan secara lengkap. Menyajikan / mempresentasikan hasil kegiatanGuru membantu siswa dalam merencanakan dan menyiapkan karya yang sesuai seperti laporan. Pembelajaran berdasarkan masalah (PBI) membantu siswa menjadi pebelajar yang mandiri dan otonom melalui bimbingan guru yang secara berulang-ulang mendorong dan mengarahkan siswa untuk mencari penyelesaian terhadap masalah nyata. karena masalah itu merupakan masalah kehidupan nyata. Mengevaluasi kegiatanGuru membantu siswa untuk merefleksi pada penyelidikan dan proses penemuan yang digunakan. oleh sebab itu dalam penelitian ini menggunakan tahapan dengan mengadaptasi dari tahapan PBI. 1997). Proses mental tersebut misalnya mengamati.Menurut Sund (dalam Suryosubroto. orientasi induktif lebih ditekankan daripada deduktif. atau inquiri merupakan perluasan proses discovery yang digunakan lebih mendalam. Selain itu. pada penemuan terbimbing sebagian besar didasarkan pada pertanyaan-pertanyaan berdasarkan disiplin. Menentukan dengan cermat apakah siswa akan bekerja secara individu atau secara kelompok yang terdiri dari 2.5. Mencoba terlebih dahulu kegiatan yang akan dikerjakan oleh siswa untuk mengetahui kesulitan yang mungkin timbul atau kemungkinan untuk modifikasi.Sumber: (Ibrahim dan Nur. Memilih metode yang sesuai dengan kegiatan penemuan. dan siswa mengkonstruksi pengetahuan mereka sendiri. pembelajaran berdasarkan masalah dimulai dengan masalah kehidupan nyata yang bermakna yang memberikan kesempatan kepada siswa dalam memilih dan melakukan penyelidikan yang diperlukan untuk memecahkan masalah tersebut. Discovery adalah proses mental dimana siswa mengasimilasi suatu konsep atau suatu prinsip. Namun pembelajaran penemuan dan PBI berbeda dalam beberapa hal yang penting yaitu. dan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah.Berbeda dengan pembelajaran penemuan terbimbing.Menurut Ibrahim dan Nur (2000: 23). memotivasi siswa terlibat pada aktivitas pemecahan masalah yang diberikan guru. pemecahannya memerlukan penyelidikan antara disiplin (Arends.Carin (1993a) memberikan petunjuk dalam merencanakan dan menyiapkan pembelajaran penemuan terbimbing sebagai berikut:1.4.6. discovery merupakan bagian dari inquiri. dan model yang membantu mereka untuk berbagi tugas dengan temannya.2.Pembelajaran penemuan terbimbing mempunyai kesamaan dengan pembelajaran berdasarkan masalah dan inquiri yang juga penerapannya berdasarkan teori konstruktivis. menjelaskan logistik yang dibutuhkan. dan penyelidikan siswa berlangsung di bawah bimbingan guru terbatas pada lingkungan kelas.2. membuat simpulan dan sebagainya. menggolongkan.5. kedua model ini menekankan keterlibatan siswa secara aktif. Membimbing penyelidikan individual maupun kelompokGuru mendorong siswa untuk mengumpulkan informasi yang sesuai. Mengorganisasikan siswa dalam belajarGuru membantu siswa mendefenisikan dan mengorganisasikan tugas-tugas yang berkaitan dengan masalah serta menyediakan alat.Selanjutnya.Tahap-tahap pembelajaran1.3 atau 4 siswa.3. 1996: 193). Orientasi siswa pada masalahGuru menjelaskan tujuan pembelajaran. Menentukan lembar pengamatan untuk siswa. untuk mencapai tujuan di atas Carin (1993a) menyarankan hal- .Pembelajaran penemuan ada persamaannya dengan pembelajaran berdasarkan masalah. video.3. melaksanakan eksperimen untuk mendapatkan penjelasan dan pemecahan masalah.4. maka penemuan terbimbing termasuk salah satu pembelajaran yang sesuai dengan Contextual Teaching and Learning (CTL). 2000: 13)Karena pembelajaran penemuan terbimbing merupakan pembelajaran penemuan dan bimbingan guru. Menentukan tujuan yang akan dipelajari oleh siswa.

2) struktur tujuan kompetitif.f. yaitu tujuan yang dicapai oleh seorang siswa secara individual tidak memiliki konsekuensi terhadap pencapaian tujuan siswa lainnya.b. Struktur tugas mengacu pada cara pengaturan pembelajaran dan jenis kegiatan siswa dalam kelas b. c. yaitu penghargaan yang diberikan pada kelompok jika keberhasilan kelompok sebagai akibat keberhasilan bersama anggota kelompok. Memeriksa bahwa semua siswa memahami tujuan kegiatan prosedur yang harus dilakukan. a. yaitu sejumlah kebutuhan yang ingin dicapai oleh siswa dan guru pada akhir pembelajaran atau saat siswa menyelesaikan pekerjaannya. Ada tiga macam struktur tujuan. yaitu siswa secara bersama-sama mencapai tujuan. Saya mencoba mendeskripsikan apa itu pembelajaran kooperatif dan contoh aplikasinya dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang sesuai dengan standar isi dalam KTSP.e. dan struktur penghargaan (Arends. 1. yaitu seorang siswa dapat mencapai tujuan sedangkan siswa lain tidak mencapai tujuan tersebut. dan 3) struktur tujuan kooperatif.d. silahkan membaca lebih lanjut.hal sebagai berikut:a. Pengertian Pembelajaran Kooperatif Eggen dan Kauchak (1993: 319) mendefinisikan pembelajaran kooperatif sebagai . Semoga bermanfaat. struktur tujuan. setiap individu mempunyai andil dalam pencapaian tujuan.c. Model Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif ditandai dengan adanya struktur tugas. Struktur penghargaan kooperatif. Memberikan waktu yang cukup kepada siswa untuk mengembalikan alat dan bahan yang digunakan. Sebelum kegiatan dilakukan menjelaskan pada siswa tentang cara bekerja yang aman. Melakukan diskusi tentang kesimpulan untuk setiap jenis kegiatan. yaitu: 1) struktur tujuan individualistik. 1997: 110-111). Struktur tujuan. Memberikan bantuan agar siswa dapat memahami tujuan kegiatan yang dilakukan. Mengamati setiap siswa selama mereka melakukan kegiatan. Model Pembelajaran Kooperatif Bagi guru atau pembaca yang tertarik untuk menerapkan model pembelajaran kooperatif.

dan pengembangan keterampilan sosial (Ibrahim. 2000:15). anggota kelompok berasal dari ras. 3) jika mungkin. dkk. sedang dan rendah. penerimaan terhadap keragaman. M. yaitu hasil belajar akademik. 2. dan hubungan antara manusia. 4) penghargaan lebih berorientasi pada kelompok dari pada individu. Pembelajaran kooperatif atau cooperative learning mengacu pada metode pengajaran..sekumpulan strategi mengajar yang digunakan guru agar siswa saling -membantu dalam mempelajari sesuatu. pembelajaran yang menggunakan model kooperatif memiliki ciri-ciri sebagai berikut: 1) siswa bekerja dalam kelompok secara kooperatif untuk menyelesaikan materi belajar. Belajar secara kooperatif dikembangkan berdasarkan teori belajar kognitif-konstruktivis dan teori belajar sosial (Kardi dan Nur. Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan penting pembelajaran. dkk. 2) kelompok dibentuk dari siswa yang memiliki kemampuan tinggi. Membantu siswa belajar dan bekerja dalam kelompok. membantu mencapai tujuan pembelajaran yang berdimensi sosial.” Menurut Slavin (1997). jenis kelamin yang berbeda-beda.. pembelajaran kooperatif. Mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar. Ciri-ciri Pembelajaran kooperatif Menurut Arends (1997: 111). merupakan metode pembelajaran dengan siswa bekerja dalam kelompok yang memiliki kemampuan heterogen. d. . Oleh karena itu belajar kooperatif ini juga dinamakan “belajar teman sebaya. Menyampaikan tujuan pembelajaran dan perlengkapan pembelajaran. suku. budaya. 2000:25). Langkah-langkah Pembelajaran kooperatif Pembelajaran kooperatif dilaksanakan mengikuti tahapan-tahapan sebagai berikut (Ibrahim. c. 3. siswa bekerja bersama dalam kelompok kecil saling membantu dalam belajar (Nur dan Wikandari. 2000:7). Pendapat setara menyebutkan bahwa pembelajaran kooperatif dapat digunakan untuk mengajarkan materi yang agak kompleks. b. 2000: 10) a. Menyampaikan informasi.

Model struktur penghargaan kooperatif juga telah dapat meningkatkan penilaian siswa pada belajar akademik dan perubahan norma yang berhubungan dengan hasil belajar. Untuk membuat keterampilan kooperatif dapat bekerja. 4. Keterampilan-keterampilan Sosial Keterampilan sosial melibatkan perilaku yang menjadikan hubungan sosial berhasil dan memungkinkan seseorang bekerja secara efektif dengan orang lain. budaya. Keterampilan ini penting karena banyak anak muda dan orang dewasa masih kurang dalam keterampilan sosial. kelas sosial. f. dkk. Meskipun pembelajaran kooperatif meliputi berbagai macam tujuan sosial. antara lain: a. Tujuan Pembelajaran Kooperatif Model pembelajaran kooperatif dikembangkan untuk mencapai setidaktidaknya tiga tujuan pembelajaran yang disarikan dalam Ibrahim. belajar untuk menghargai satu sama lain. Keterampilan Berbagi Banyak siswa mengalami kesulitan berbagi waktu dan bahan. Beberapa ahli berpendapat bahwa model ini unggul dalam membantu siswa memahami konsep-konsep yang sulit. kemampuan. tetapi siswa atau peserta didik juga harus mempelajari keterampilan-keterampilan khusus yang disebut keterampilan kooperatif. Keterampilan Kooperatif Pembelajaran kooperatif bukan hanya mempelajari materi saja.e. b. Pembelajaran kooperatif memberikan peluang kepada siswa yang berbeda latarbelakang dan kondisi untuk bekerja saling bergantung satu sama lain atas tugas-tugas bersama. dan melalui penggunaan struktur penghargaan kooperatif. Penerimaan yang luas terhadap orang yang berbeda menurut ras. Tujuan penting ketiga dari pembelajaran kooperatif adalah mengajarkan kepada siswa keterampilan kerjasama dan kolaborasi. c. Keterampilan-keterampilan itu menurut Ibrahim. guru harus mengajarkan keterampilan-keterampilan kelompok dan sosial yang dibutuhkan. (2000:47-55). dkk (2000:7-8) sebagai berikut: a. tetapi juga bertujuan untuk meningkatkan kinerja siswa dalam tugas-tugas akademik. Evaluasi atau memberikan umpan balik. 5. maupun ketidakmampuan. b. Komplikasi ini dapat . Memberikan penghargaan. Fungsi keterampilan kooperatif adalah untuk melancarkan hubungan kerja dan tugas.

Siswa yang tersisih adalah jenis lain siswa yang mengalami kesulitan berperan serta dalam kegiatan kelompok. mengulang dengan kalimat sendiri. mereka harus belajar tentang memahami satu sama lain dan satu sama lain menghormati perbedaan mereka. Terkadang siswa yang menghindari kerja kelompok karena malu. e. Pembangunan Tim Membantu membangun identitas tim dan kesetiakawanan anggota merupakan tugas penting bagi guru yang menggunakan kelompok-kelompok pembelajaran kooperatif. c. Tugas-tugas sederhana meliputi memastikan setiap orang saling mengetahui nama teman di dalam kelompoknya dan meminta para anggota menentukan nama tim. dan mengecek kesan adalah penting dan seharusnya diajarkan kepada siswa untuk memudahkan komunikasi di dalam seting kelompok. d. Sebelum siswa dapat belajar secara efektif di dalam kelompok pembelajaran kooperatif. memberikan perilaku. Keterampilan-keterampilan Kelompok Kebanyakan orang telah mengalami bekerja dalam kelompok di mana anggota-anggota secara individu merupakan orang yang baik dan memiliki keterampilan sosial. Keterampilan-keterampilan Komunikasi Kelompok pembelajaran kooperatif tidak dapat berfungsi secara efektif apabila kerja kelompok itu ditandai dengan miskomunikasi. siswa lain tidak mau atau tidak dapat berperan serta.mendatangkan masalah pengelolaan yang serius selama pelajaran pembelajaran kooperatif. Siswa-siswa yang mendominasi sering dilakukan secara sadar dan tidak memahami akibat perilaku mereka terhadap siswa lain atau terhadap kelompok mereka. Keterampilan Berperan Serta Sementara ada sejumlah siswa mendominasi kegiatan kelompok. Empat keterampilan komunikasi. 6.41 . Diposkan oleh Anwar Holil di 00. memberikan perasaan.

f. Jumlah anggota dalam kelompok asal menyesuaikan dengan jumlah bagian materi pelajaran yang akan dipelajari siswa sesuai dengan tujuan pembelajaran yang akan dicapai. Guru menyampaikan materi pembelajaran atau permasalahan kepada siswa sesuai kompetensi dasar yang akan dicapai. Pembelajaran kooperatif tipe STAD dikembangkan oleh Slavin dkk. g. budaya. Beberapa tipe model pembelajaran kooperatif yang dikemukakan oleh beberapa ahli antara lain Slavin (1985). Setiap kelompok terdiri dari 4 – 5 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda (tinggi. Pembelajaran kooperatif tipe STAD. Dalam tipe jigsaw ini. Jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras. sedang dan rendah). mengarahkan. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual sehingga akan diperoleh skor awal. dengan setiap kelompok terdiri dari 4 . Bahan materi yang telah dipersiapkan didiskusikan dalam kelompok untuk mencapai kompetensi dasar. Lazarowitz (1988) atau Sharan (1990) dalam Rachmadi (2006) sebagai berikut. Guru membagi suatu kelas menjadi beberapa kelompok. Guru memberi penghargaan pada kelompok berdasarkan perolehan nilai peningkatan hasil belajar individual dari skor dasar ke skor kuis berikutnya (terkini). budaya. Kelompok ini disebut kelompok asal. setiap siswa diberi tugas mempelajari salah satu bagian materi pembelajaran tersebut. dan memberikan penegasan pada materi pembelajaran yang telah dipelajari.6 siswa dengan kemampuan yang berbeda-beda baik tingkat kemampuan tinggi. . biasanya digunakan untuk penguatan pemahaman materi (Slavin. d. b.Pembelajaran kooperatif tipe STAD (Student Teams Achievement Divisions). suku yang berbeda serta kesetaraan jender. suku yang berbeda serta kesetaraan jender. a. c. e. 1. 1995). Langkah-langkah penerapan pembelajaran kooperatif tipe STAD: a. Pembelajaran kooperatif Tipe Jigsaw. Pembelajaran kooperatif tipe jigsaw ini pertama kali dikembangkan oleh Aronson dkk. Guru memfasilitasi siswa dalam membuat rangkuman. Langkah-langkah dalam penerapan jigsaw adalah sebagai berikut. Guru membentuk beberapa kelompok. Guru memberikan tes/kuis kepada setiap siswa secara individual. sedang dan rendah serta jika mungkin anggota kelompok berasal dari ras.

Semua siswa dengan materi pembelajaran yang sama belajar bersama dalam kelompok yang disebut kelompok ahli (Counterpart Group/CG). . Contoh pembentukan kelompok jigsaw sebagai berikut. serta menyusun rencana bagaimana menyampaikan kepada temannya jika kembali ke kelompok asal. Dalam kelompok ahli siswa mendiskusikan bagian materi pembelajaran yang sama. Kelompok asal ini oleh Aronson disebut kelompok jigsaw (gigi gergaji).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->