PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT

GOTONG-ROYONG DI BANGI PERDANA

Tema

:

Hidup Bermasyarakat

Nama Projek

:

Gotong-royong di Bangi Perdana

Tarikh Pelaksanaan Projek

:

Julai 2010

Lokasi Darul Ehsan

:

No.2, Jalan 3/9,Bangi Perdana, Selangor

Guru Penasihat

:

Puan Zakiah

Ahli Kumpulan Projek Mohd Najib Ramzi

:

Pengerusi

: Iffatul Zafhirah bt : Nor Farahin Kamilah bt : Munirah Aliyah bt Jamaludin : Nur Farisha Izzati bt Abdul

Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari Aziz

AJK Dokumentasi : Nur Hamizah bt Mustafa : Miza Syamimi bt Zainal AJK Pengangkutan Mohd Najib AJK Fotografi : Iffatul Zafhirah bt : Zahra bt Jalaluddin

Objektif Projek : teratur

1. Mengenal pasti punca-punca rumah tidak 2. Menyatakan kesan negatif rumah tidak teratur

3. Menyenaraikan langkah-langkah untuk menangani isu tersebut 4. Menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu

Pelaksanaan Projek : 1. Perancangan Perancangan projek telah dimulakan pada bulan Jun 2010 agar dapat dijalankan dengan sempurna. Aktiviti kajian gotong-royong dikenali sebagai ‘Program Gotong-royong di ‘ ini diadakan di. Selepas disetujui oleh semua ahli kumpulanberdasarkan aktiviti untuk tema Hidup Bermasyarakat. Objektif projek ini adalah di atas dasar mengenal pasti punca-punca kenapa rumah tersebut berada dalam keadaan tidak teratur. Secara tidak langsung, kami dapat menyatakan cara-cara untuk menangani masalah ini.

Beberapa mesyuarat dan perjumpaan telah diadakan untuk menyelaraskan projek ini. Setiap keputusan mesyuarat dan perjumpaan telah diminitkan, (Lampiran 1) agihan tugas dan tanggungjawab yang adil telah diberikan setiap ahli bagi melicinkan projek ini tidak melebihi kos yang diperuntukkan. Jumlah pendapatan dan perbelanjaan sebenar adalah seperti yang ditunjukkan dalam Lampiran 2)

Di samping itu, pelan tindakan telah dirangka untuk memastikan segala aktiviti dapat dijalankan mengikut jadual (Lampiran 3)

mengenal pasti kawasan yang memerlukan gotong-royong Pada 31 Julai 2010. Aktiviti ini amat bermakna kepada semua peserta kerana bukan sahaja dapat mengenali permasalahan rumah tidak teratur malah kami berasa sangat bertanggungjawab untuk membanteras gejala ini. 3. Kerja Amali Persediaan awal sebelum kerja amali dijalankan. Pengerusi projek ini bersama guru penasihat telah meninjau kawasan kerja lapangan sebulan sebelum tarikh pelaksanaan projek. Antaranya. kumpulan kami akan mendapatkan kebenaran daripada ibu bapa kami terlebih dahulu dengan menghantar surat persetujuan ibu bapa dan pengetua sekolah (Lampiran 4 dan 5). Semua AJK menjalankan tugas masing-masing dengan baik. Dalam tinjauan tersebut kami mengenalpasti beberapa aspek sebagai persediaan projek.2. kami juga sempat menemubual tuan rumah tentang puca-punca dan sebab berlakunya keadaan yang tidak teratur tersebut. Bukan itu sahaja. kumpulan kami telah dapat melaksanakan projek sepertimana yang dirancang. Refleksi . Setibanya di kawasan tersebut. kami telah mengambil beberapa keping gambar. Kami berasa sangat gembira dan bangga kerana akhirnya projek ini dilaksanakan dengan jayanya.

dapatlah dirumuskan seperti : a) Punca masalah wujudnya sampah sarap i. bijak dan terancang Menambah pengetahuan tentang permasalahan rumah tidak teratur Meningkatkan keyakinan diri Mendedahkan peserta kepada permasalahan ini Meningkatkan kesedaran tanggungjawab Menghargai diri dan sentiasa memastikan rumah berada dalam keadaan teratur 1. Membuang sampah merata-rata ii.1 .Setiap ahli kumpulan menilai projek yang dijalankan dari awal perancangan hinggalah pada akhir projek dijalankan (Lampiran 6). adalah diharapkan dapat menerapkan sikap empati dan prihatin di kalangan pelajar terhadap masalah sosial yang melanda masyarakat Rumusan Hasil daripada projek gotong-royong ini di Bangi Perdana.1 1. masyarakat dan Negara Melalui program khidmat masyarakat. Tidak mempedulikan kesan memperlakukannya a) Kesan gejala membuang sampah : Individu(Diri sendiri) Dipadang hina 1.1 Cadangan Sentiasa memastikan rumah dalam keadaan teratur. Masyarakat perlu menjalankan aktiviti gotongroyong sekurang-kurangnya 2 kali sebulan Ahli-ahli kumpulan perlu lebih bekerjasama dan komited dalam melaksanakan sesuatu tugasan Ahli-ahli kumpulan haruslah didedahkan dengan pengetahuan dan kemahiran ekonomi rumah tangga Harapan Kerja amali khidmat masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar-pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga.1 Faedah yang diperolehi Memupuk semangat kekitaan dan kerjasama semua ahli kumpulan Dapat menyelesaikan masalah secara diplomasi. Kami telah membuat refleksi diri dari aspek tersebut : 3.

Kami juga ingin merakamkan ucapan terima kasih kepada pihak-pihak yang telah membantu kami melaksanakan projek ini. hanya bergantung kepada orang lain Masyarakat Masyarakat mundur Menggangu keharmonian Menunjukkan contoh negative kepada generasi muda Negara Menjatuhkan imej Negara di mata dunia Menunjukkan kelemahan kerajaan dalam menangani masalah ini a) Langkah-langkah menangani masalah rumah kotor Keluarga perlu mengambil berat terhadap kekotoran yang ada di rumah Individu itu sendiri perlu mengubah sikap dirinya sendiri Penghargaan Pihak kami mengucapkan setinggi-tinggi penghargaan dan ucapan terima kasih kepada Pengetua SMK Jalan Empat kerana tekah member sokongan dan kebenaran untuk menjayakan Projek Gotongroyong di Bangi Perdana. Selangor.. Laporan disediakan oleh . . ………………………………….Tidak boleh berdikari Keluarga Mencacatkan nama baik keluarga Sampai bilapun.

(MUNIRAH ALIYAH JAMALUDIN) Setiausaha Program Gotong-rooyong di Bangi Perdana Pelan Tindakan Projek Khidmat Masyarakat Gotong royong di Bangi Perdana Bil Perkara/Aktiviti Tarikh Jangka masa Tindakan 1 2 3 4 5 .

(Setiausaha) PSK) (Guru MINIT MESYUARAT KALI 01 JAWATANKUASA PROGRAM KHIDMAT MASYARAKAT TINGKATAN 2 KREATIF SMK JALAN EMPAT. oleh.6 7 Disediakan oleh. BDR BARU BANGI Tarikh : Hari : Masa : Tempat : Kehadiran : Pengerusi Naib Pengerusi Setiausaha Bendahari : Iffatul Zafhirah bt Mohd Najib : Nor Farahin Kamilah bt Ramzi : Munirah Aliyah bt Jamaludin : Nur Farisha Izzati bt Abdul Aziz . Disahkan ……………………… …………………….

2Berharap agar AJK dapat memberikan komitmen yang tinggi dalam projek yang bakal dilaksanakan Makluman 30 Pemilihan tema 3.1Pengarah projek meminta AJK membingkan objektif projek ‘Gotongroyong di Bangi Perdana’ 4.3Penasihat mengucapkan tahniah kepada Pengarah Projek dan Ahli Jawatankuasa Program Khidmat Masyarakat Tingkatan 2 Kreatif yang telah dipilih dalam mesyuarat kelas pada 1 Julai 2010 Makluman 20 Ucapan Pengarah Projek – Iffatul Zahirah bt Mohd Najib 2.3Hasil perbincangan AJK sebulat suara memilih untuk melaksanakan projek ini di sekitar Bandar Selangor iaitu Bangi Perdana 3.2Berharap agar program yang dirancang dapat dilaksanakan dengan jaya 1.1Mengalu-alukan kehadiran AJK Program Khidmat Masyarakat tingkatan 2 Kreatif 1.1Mengalu-alukan kehadiran Penasihat dan AJK Program Khidmat Masyrakat 2.Hidup Bermasyarakat dengan tajuk Gotong-royong di Bangi Perdana 3.2Pengarah projek mencadangkan satu aktiviti menjejaki dan mengenalpasti pengemis sekitar Bandar Selangor dan dipersetujui oleh semua ahli 3.1Tema yang dipilih ialah Tema 3.4Miza Shamimi bt Zainal mencadangkan projek ini dinamakan ‘Gotong-royong di Bangi Perdana’ dan dipersetujui sebulat suara 40 Objektif Projek 4.2Nur Hamizah bt Mustafa mencadangkan agar objektif pertama ialah mengenalpasti punca rumah yang berada dalam keadaan tidak teratur masih ada 4.AJK Dokumentasi : Nur Hamizah bt Mustafa : Miza Syamimi bt Zainal AJK Pengangkutan AJK Fotografi : Iffatul Zafhirah bt Mohd Najib : Zahra bt Jalaluddin 10 Ucapan Penasihat – Guru Matapelajaran Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 1.3Zahra bt Jalaluddin mencadangkan agar objektif kedua ialah menyatakan kesan negatif rumah tidak teratur .

4Nor Farahin Kamilah bt Ramzi mencadangkan agar objektif keempat ialah menyatakan bentuk sumbangan yang boleh diberikan oleh individu dalam aktiviti kemasyarakatan 4. (MUNIRAH ALIYAH JAMALUDIN) .4 Pengarah projek menyatakan bahawa pembahagian tugas akan dibincangkan dalam mesyuarat AJK Kali Kedua setelah tinjauan ke lokasi sekitar Bandar Selangor dijalankan Disediakan oleh .1 Penasihat menyarankan agar pihak AJK Projek membuat tinjauan ke lokasi sekitar Bandar Selangor bagi membuat satu kajian 7.2 Penasihat berharap agar pembahagian tugas diwujudkan bagi memudahkan pelaksanaan aktiviti 7.0 Hal-hal lain 7.1 Surat memohon kebenaran pelaksanaan aktiviti daripada pihak sekolah 6.2.2 Penasihat menyatakan urusan surat menyurat kepada pihak –pihak yang berkaitan perlu diuruskan dengan kadar segera oleh Setiausaha 6.00 pagi dan dipersetujui oleh semua AJK 7.2 Surat memohon kebenaran pelaksanaa aktiviti daripada ibubapa 6. Teknik. …………………………….0 Perancangan Aktiviti 6. sesi fotografi dan pengumpulan data 6.2 Nur Farisha Izzati bt Abdul Aziz mencadangkan penggunaan pelbagai teknik.teknik yang dicadangkan ialah pemerhatian. temubual.4.5AJK sebulat suara bersetuju dengan objektif yang telah dicadangkan 50 Teknik kajian 5.2.3 Pengarah projek mencadangkan agar AJK membuat tinjauan ke lokasi sekitar Bandar Selangor pada Julai 2010 pada jam 9.2.1 Pengarah projek meminta AJK membincangkan teknik kajian projek ‘Gotong-royong di Bangi Perdana’ 5.1 Penasihat menyarakan agar aktiviti yang akan dilaksanakan mestilah dalam tempoh sekurang-kurangnya lima jam dari perancangan awal hinggalah selesai pelaporan 6.3 Surat memohon PCG Pendidikan Sivik dan Kewarganegaraan 7.

Lampiran 2 Perbelanjaan Projek Khidmat Masyarakat Perbelanjaan Alat tulis dan kertas binding A4 RM .

Kamera digital (pinjam) Komuter riba (sendiri) Jumlah - Lampiran 3 CARTA GANTI : PROGRAM GOTONG-ROYONG DI BANGI PERDANA TARIKH/ PERKARA Perjumpaa n pertama .

Selangor. 2010 20 OGOS . Selangor. SMK Jalan Empat. 2 Kreatif. SMK Jalan Empat.Mesyuarat pertama Tinjauan ke tempat lokasi projek Mesyuarat kedua Pelaksana an projek Penulisan laporan Setiausaha. Lampiran 4 Pengetua.

Saya yang menjalankan tugas.Tuan. terima kasih. Selangor. KEBENARAN UNTUK KELUAR KAWASAN SEKOLAH BAGI MENGADAKAN PROGRAM GOTONG-ROYONG DI NO. . Berikut adalah butiran mengenai Program Gotong-royong di Bangi Perdana: Tarikh : Masa : Peserta: 1. Kami sangat berharap agar Tuan pengetua dapat memberi kerjasama demi Projek Khidmat Masyarakat yang akan dilaksanakan kelak Sekian. Sukacita sekiranya tuan dapat member kebenaran untuk keluar kawasan sekolah bagi mengadakan Program Gotong-royong di Bangi Perdana sempena Projek Khidmat Masyarakat seperti mana yang ditetapkan dalam matapelajaran PSK Tingkatan 2 3. (MUNIRAH ALIYAH JAMALUDIN) Lampiran 5 Setiausaha. SEMPENA PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PSK TINGKATAN 2 TAHUN 2010 Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk 2. Melalui. SMK Jalan Empat.

Sekian. 2010. Pihak kami bercadang untuk mengadakan aktiviti tersebut sepertimana pada ketetapan di bawah : Tarikh Masa : Peserta : 2. Pihak tuan juga dialu-alukan untuk mencadangkan jenis aktiviti yang boleh pihak kami laksanakan. Kepada. : Walau bagaimanapun. 3. . Sukacita sekiranya pihak tuan dapat memberi kebenaran kepada pihak kami untuk mengadakan aktiviti membersihkan rumah yang berada dalam keadaan tidak teratur sebagai aktiviti projek kkhidmat masyarakat sepertimana yang ditetapkan dalam matapelajaran PSK Tingkatan 2. PERMOHONAN UNTUK MENGADAKAN PROGRAM GOTONG-ROYONG DI BANGI PERDANA PROJEK KHIDMAT MASYARAKAT PSK TINGKATAN 2. terima kasih Saya yang menjalankan tugas. pihak kami sedia menerima sebarang perubahan tarikh dan masa mengikut kesesuaian pihak tuan. Pengarah. SMK Jalan Empat. Majlis Bandaraya Kajang. 2010 Tuan. Selangor. Pihak kami sangat mengharapkan kerjasama pihak tuan demi kejayaan Projek Khidmat Masyarakat yang akan dilaksanakan kelak. Melaka. 3. 20 OGOS Dengan segala hormatnya perkara di atas adalah dirujuk.Pengetua. 2.

(MUNIRAH ALIYAH JAMALUDIN) Lampiran 6 BORANG REFLEKSI Nama : Iffatul Zafhirah bt Mohd Najib Tingkatan : 2 Kreatif .…………………………………………..

Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga. masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Nor Farahin Kamilah bt Ramzi Tingkatan : 2 Kreatif .Peranan/Tanggungjawab • • • Menyediakan kenderaan untuk ke tempat lokasi Mengatur semua aktiviti Memberi nasihat dan dorongan sebagai pengerusi Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.

Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga.Peranan/Tanggungjawab • • Membantu pengerusi Mencari tempat lokasi yang sesuai Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Munirah Aliyah bt Jamaludin Tingkatan : 2 Kreatif .

Peranan/Tanggungjawab • • Menyediakan folio projek khidmat masyarakat Mencatit semua isi-isi penting dan apa yang telah berlaku ketika menjalankan projek ini Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga. masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Nur Farisha Izzati bt Abdul Aziz Tingkatan : 2 Kreatif .

Peranan/Tanggungjawab • • Mengutip duit dan menjaganya untuk membeli peralatan Menjalankan tugas sebagai bendahari Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga. masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Nur Hamizah bt Mustafa Tingkatan : 2 Kreatif .

masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Miza Shamimi bt Zainal Tingkatan : 2 Kreatif .Peranan/Tanggungjawab • Menjalankan tugas sebagai AJK Dokumentasi & Persembahan Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat. Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga.

masyarakat dan Negara BORANG REFLEKSI Nama : Zahra bt Jalaluddin Tingkatan : 2 Kreatif . Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga.Peranan/Tanggungjawab • Menjalankan tugas sebagai AJK Dokumentasi & Persembahan Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.

Ahli kumpulan patut bekerjasama dengan lebih lagi Harapan • Kerja amali Khidmat Masyarakat dapat diperluaskan agar pelajar sedar peranan mereka dalam keluarga. masyarakat dan Negara .Peranan/Tanggungjawab • • • Menyediakan peralatan yang diperlukan semasa sesi fotografi Mengambil gambar semasa menjalankan projek Menyunting gambar-gambar untuk dimuatkan di dalam komputer Faedah yang diperolehi daripada pelaksanaan projek • • • • • Melatih saya member pendapat yang membantu menjayakan projek ini kepada ahli-ahli mesyuarat Membina keyakinan diri apabila memberi pendapat Memahami prosedur semasa menjalankan mesyuarat dan adab sewaktu berada dalam mesyuarat Dapat memahami keadaan rumah kajian Melatih saya bekerjasama dengan ahli kumpulan yang lain Masalah semasa menjalankan projek • Masa yang agak terhad untuk menyiapkan kerja amali ini Cadangan • • Aktiviti gotong-royong patut dijalankan secara konsisten oleh masyarakat.

f¾fff f½f ½ f¾f°f–f½ f©f¾ f½ f°f° ¯ f ff¯ f–f ¯f¾fff f°- –ff   .f f°–f° O –°– °–½f ©ff°f°¾ nff°¾¾ ° ¯f¾fff O ¯½f°½f ©f¾f¯f °–f° f– ff½f° O ©ff¯f ¯f.°ff f¯f ° f€ .

¯ °f f°f° f½f f¯ ¯ ½ ° f½f O .f¾ff¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°½© O . f¾ff ©f¾f¯f °–f°f¯½f°f°–f° . °©ff°f°–f¾¾ f–f ° ff f ff°– ½  f½f f½ f¾f°ff°½© O .f¾ff°–f–f f °¯ °f½f° ©ff¯f° . ¯ff¯½¾ ¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°¯ ¾ff f°f f ¾ f f f ff¯¯ ¾ff O f½f¯ ¯ff¯ f ff°¯ff©f° O . - -f¯f @°–ff° 9 f°f°$@f°––°–©ff O . °–½ f°¯ °©f–f°f°¯ ¯ ½ fff° O . f¾ff¯ ¯ ½ ° f½ff°–¯ ¯ f°¯ °©fff°½© ° ½f ff f¯ ¾ff O .

f f°–f° O –°– °–½f ©ff°f°¾ nff°¾¾ ° ¯f¾fff O ¯½f°½f ©f¾f¯f °–f° f– ff½f° O ©ff¯f ¯f.f¾fff f½f ½ f¾f°f–f½ f©f¾ f½ f°f° ¯ f ff¯ f–f ¯f¾fff f°- –ff   -f¾ff  f€ .

¯ °f f°f° f½f f¯ ¯ ½ ° f½f O . f¾ff ©f¾f¯f °–f°f¯½f°f°–f° .f¾ff¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°½© O . ¯ff¯½¾ ¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°¯ ¾ff f°f f ¾ f f f ff¯¯ ¾ff O f½f¯ ¯ff¯ f ff°¯ff©f° O . f¾ff¯ ¯ ½ ° f½ff°–¯ ¯ f°¯ °©fff°½© ° ½f ff f¯ ¾ff O . °©ff°f°–f¾¾ f–f¯ °f¾ 9 ¾ ¯ ff° f ff°– ½  f½f f½ f¾f°ff°½© O .f¾ff°–f–f f °¯ °f½f° ©ff¯f° . - -f¯f @°–ff° 9 f°f°$@f°––°–©ff O .

f f°–f° O –°– °–½f ©ff°f°¾ nff°¾¾ ° ¯f¾fff O ¯½f°½f ©f¾f¯f °–f° f– ff½f° O ©ff¯f ¯f.f¾fff f½f ½ f¾f°f–f½ f©f¾ f½ f°f° ¯ f ff¯ f–f ¯f¾fff f°- –ff    -f¯f .¾f€f f€ .

°©ff°f°–f¾¾ f–f¯ °f¾ 9 ¾ ¯ ff° f ff°– ½  f½f f½ f¾f°ff°½© O . f¾ff ©f¾f¯f °–f°f¯½f°f°–f° .f¾ff¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°½© O . ¯ff¯½¾ ¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°¯ ¾ff f°f f ¾ f f f ff¯¯ ¾ff O f½f¯ ¯ff¯ f ff°¯ff©f° O . f¾ff¯ ¯ ½ ° f½ff°–¯ ¯ f°¯ °©fff°½© ° ½f ff f¯ ¾ff O .f¾ff°–f–f f °¯ °f½f° ©ff¯f° . ¯ °f f°f° f½f f¯ ¯ ½ ° f½f O . - -f¯f @°–ff° 9 f°f°$@f°––°–©ff O .

f f°–f° O –°– °–½f ©ff°f°¾ nff°¾¾ ° ¯f¾fff O ¯½f°½f ©f¾f¯f °–f° f– ff½f° O ©ff¯f ¯f.ff¯¯ f°f f€ .f¾fff f½f ½ f¾f°f–f½ f©f¾ f½ f°f° ¯ f ff¯ f–f ¯f¾fff f°- –ff    .

f¾ff ©f¾f¯f °–f°f¯½f°f°–f° . ° ff°½ fff°f°– ½ f°¾ ¯f¾f¾ ¾€–f€ O . - -f¯f @°–ff° 9 f°f°$@f°––°–©ff O .f¾ff¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°½© O . f¾ff¯ ¯ ½ ° f½ff°–¯ ¯ f°¯ °©fff°½© ° ½f ff f¯ ¾ff O . °°°––f¯ f –f¯ f° ¯ff° ff¯¯½ f ff°– ½  f½f f½ f¾f°ff°½© O . ¯ff¯½¾ ¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°¯ ¾ff f°f f ¾ f f f ff¯¯ ¾ff O f½f¯ ¯ff¯ f ff°¯ff©f° O .f¾ff°–f–f f °¯ °f½f° ©ff¯f° . °–f¯ –f¯ f¾ ¯f¾f¯ °©ff°f°½© O . ¯ °f f°f° f½f f¯ ¯ ½ ° f½f O .

f¾fff f½f ½ f¾f°f–f½ f©f¾ f½ f°f° ¯ f ff¯ f–f ¯f¾fff f°- –ff ff ff ° f€ .f f°–f° O –°– °–½f ©ff°f°¾ nff°¾¾ ° ¯f¾fff O ¯½f°½f ©f¾f¯f °–f° f– ff½f° O ©ff¯f ¯f.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful