PERKEMBANGAN KREATIVITI DAN PEMBELAJARAN KANAK- KANAK

PENGENALAN
Kebanyakan sistem pendidikan di dunia menekankan kepentingan membina minda yang kreatif dalam kalangan pelajarnya. Hari ini, kreativiti dan pemikiran asal dikenali sebagai salah satu faktor penggerak sesebuah negara untuk bersaing di arena antarabangsa. Sistem pendidikan ini mengenali kepentingan kreativiti dipupuk dari masa kanak-kanak masih kecil lagi kerana minda mereka belum dibentuk sepenuhnya oleh persekitaran melalui norma masyarakat dan pembelajaran formal. Kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka.

A. Teori Jean Piaget
Jean Piaget (Rajah 1.1) ialah ahli psikologi dan pendidik. Beliau telah dilahirkan di Neuchatel, Switzerland pada 9 Ogos 1896 dan telah meninggal dunia pada tahun 1980. Piaget berminat dalam bidang biologi. Sepanjang hidupnya beliau suka membaca subjek falsafah, sosiologi dan teologi. Akhirnya beliau telah memilih bidang psikologi, khususnya mengkaji tingkah laku kanak-kanak.

Rajah 1.1: Jean Piaget Sumber: bp0.blogger.com/.../5-WZnWd5MH0/ s320/piaget.gif Menurut Piaget, perkembangan intelektual kanak-kanak tidak bergantung kepada pengajaran secara langsung orang dewasa. Sebaliknya, perkembangan kanak-kanak bergantung kepada interaksi antara dua faktor utama iaitu faktor keturunan (baka) dan faktor persekitaran. Kanak-kanak lahir dengan kebolehan mental semula jadi untuk belajar.

Piaget percaya bahawa kanak-kanak belajar melalui aksi. Interaksi mereka dengan persekitaran semasa membesar membantu mereka mencipta dengan sendiri tanpa pertolongan orang dewasa, pengetahuan atau skema. Pengetahuan baru sentiasa menggantikan skema yang lama dalam proses yang dikenali sebagai asimilasi, akomodasi dan ekuiliberasi. Piaget juga menekankan bahawa perkembangan intelektual menguasai semua aspek perkembangan yang lain seperti emosi, sosial dan moral. Piaget paling dikenali untuk hujah beliau yang mengatakan bahawa kematangan dari segi biologi mendahului kebolehan pembelajaran mereka. Ini bermakna, kanak-kanak harus ada kesediaan dari segi kematangan (biologi) mereka sebelum mereka boleh melakukan operasi mental. Menurut Piaget, perkembangan kognitif kanak-kanak dari bayi hingga dewasa adalah melalui empat peringkat konsekutif iaitu: 1. 2. 3. 4. Peringkat Sensorimotor: 0-2 tahun Peringkat Praoperasi: 2- 7 tahun Peringkat Operasi Konkrit: 7- 11 tahun Peringkat Operasi Formal: 11 - 15 tahun

Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Oleh kerana Piaget menyarankan bahawa kanak-kanak belajar melalui pengalaman dan melakukan aktiviti secara hands-on, penyediaan persekitaran yang menarik dan merangsang pembelajaran adalah penting. Persekitaran yang kondusif adalah penting untuk membolehkan kanak-kanak mencipta pengetahuan secara tidak langsung. Untuk tujuan ini, penggunaan makmal, bengkel dan teknologi yang interaktif sangat berguna bagi menggalakkan perkembangan kreatif kanak-kanak. Sebaliknya, penghafalan maklumat dan pembelajaran bahasa secara latih-tubi ditolak sama sekali oleh Piaget. Jelasnya, ramai pakar pendidikan psikologi menganggap teori perkembangan Piaget sebagai hampir sempurna kepada sistem perkembangan kognitif manusia. Banyak pandangannya yang bersangkut paut dengan pemprosesan maklumat di dalam otak manusia. Melalui model pemprosesan maklumat Piaget menjelaskan bahawa penerimaan maklumat bergantung pada pemprosesan dan penterjemahan data sensori dan menukar data itu ke dalam bentuk yang boleh disimpan dan diguna semula apabila diperlukan. Dengan mempelajari bagaimana otak manusia memproses maklumat, kita dapat melihat dan mengkaji bagaimana manusia mampu berfikir, berpersepsi, menterjemah dan mempercayai. Jean Piaget memandang kecerdikan itu sebagai dasar kepada proses yang aktif di mana manusia dapat memperoleh maklumat melalui interaksi dengan pelbagai objek, idea dan pergaulan dengan orang lain di persekitarannya.

B.Teori Vygotsky

Lev S. Vygotsky (Rajah 1.2) ialah seorang pakar psikologi Russia yang meninggalkan andaian yang jelas tentang perkembangan bahasa. Idea utama Lev Vygotsky ialah kemahiran perkembangan kognitif berlaku di dalam konteks sosiobudaya dan berkembang di dalam interaksi sosial kanak-kanak.

Rajah 1.2: Lev S. Vygotsky Sumber: http://en.wikipedia.org/wiki/Lev_Vygotsky Lev S. Vygotsky ialah pengkritik terawal kepada andaian-andaian yang diketengahkan oleh Piaget. Vygotsky memberi pandangan tentang perkembangan kognitif kanak-kanak yang cukup berlainan dengan pendapat Jean Piaget. Vygotsky menyatakan bahawa perkembangan kanak-kanak tidak mengikut tahap-tahap perkembangan. Sebaliknya, Vygotsky menegaskan bahawa setiap fungsi dalam perkembangan budaya kanak-kanak muncul dalam dua aras iaitu pada aras sosial dan pada aras individu. Teori budaya-sosial (socio-cultural) menyatakan bahawa kanak-kanak belajar melalui interaksi sosial dan budaya. Budaya dan masyarakat memainkan peranan sangat penting di dalam teori Vygotsky. Menurutnya, pengalaman sosial dan budaya mempengaruhi cara berfikir, dan perkara yang difikirkan. Kanak-kanak berinteraksi menggunakan bahasa atau dialog dengan ahli-ahli yang lain dalam masyarakatnya untuk belajar tentang nilai budaya. Kanak-kanak mengembangkan bahasa mereka melalui interaksi dengan ibu bapa serta rakan-rakan di dalam budaya mereka. Beberapa ciri penting teori ini dijelaskan seperti berikut: i. Tahap pembelajaran atau kematangan mental seseorang kanak-kanak boleh ditingkatkan melalui scaffolding. Scaffolding merupakan pertolongan atau bimbingan yang diberi oleh orang yang lebih berpengalaman untuk meningkatkan tahap pembelajaran atau pemikiran kanak-kanak. Vygotsky percaya semua orang mempunyai Zone Of Proximal Development (ZPD) iaitu potensi kognitif pada tahap yang lebih tinggi. Potensi ini hanya mampu dicapai melalui proses scaffolding.

ii.

Apabila bermain. Keupayaan mereka pula bergantung kepada pendedahan mereka kepada pembantu dan persekitaran orang dewasa yang kebiasaannya terdiri daripada guru-guru dan pengasuh. imaginasi terikat kepada cara bagaimana kanak-kanak memahami dunia persekitarannya dan perkara-perkara yang berlaku di sekeliling mereka. Menurut Piaget dan Vygotsky. Sebagai contoh. Piaget menyarankan pembelajaran penemuan di mana guru kurang membimbing. guru boleh menggalakkan aktiviti seperti aktiviti melukis. televisyen atau komputer) adalah sangat penting untuk meningkatkan komunikasi. Piaget dan Vygotsky bersetuju berkenaan kebaikan bermain dalam mengembangkan kreativiti kanak-kanak. Murid juga seharusnya diberikan peluang untuk memilih bahan dan alatan yang boleh digunakan untuk pelbagai aktiviti bermain dan aktiviti seni. sistem nombor dan peta bagi perkembangan kognitif. Kreativiti boleh dirangsang melalui aktiviti bermain. menconteng. iv. rangsangan melalui permainan berbentuk akademik juga perlu diwujudkan. Pendekatan Teori Perkembangan Kanak-kanak Piaget dan Vygotsky terhadap Konsep Kreativiti Walaupun pendekatan teori Piaget dan Vygotsky terhadap pengajaran dan pembelajaran berbeza. Bahasa merupakan alat untuk berfikir dan alat yang digunakan oleh orang dewasa untuk memindahkan pengetahuan kepada kanak-kanak. Justeru. media. sosial dan kemahiran mengawal perasaan. Guru akan menggunakan teknik scaffolding dengan membimbing dan memberi tindak balas tentang pembelajaran isi kandungan baru. masa bermain merupakan masa yang penuh dengan keseronokan dan cabaran. Alat-alat yang digunakan dalam sesuatu budaya atau cultural tools (seperti bahasa. Bagi kanak-kanak. Implikasi Terhadap Pengajaran Dan Pembelajaran Dari segi pengajaran dan pembelajaran. pembelajaran dan pemprosesan pemikiran ke tahap yang lebih tinggi. namun kedua-dua teori ini bersetuju akan kepentingan pembelajaran melalui discovery learning. Dalam konteks perkembangan kreativiti. membuat kolaj. Vygotsky pula menekankan bimbingan guru sebagai faktor utama. Ini sangat bermakna terhadap perkembangan kreativiti.iii. “sandplay” dan sebagainya. seseorang guru yang mengamalkan prinsipprinsip teori Vygotsky akan mendapati proses pembelajaran yang sangat aktif. . kanak-kanak menggunakan daya imaginasi ketika bermain. Guru juga akan menyediakan alat-alat pembelajaran yang bersesuaian dan mencukupi untuk mencapai objektif pengajatan yang efektif. kognitif. Vygotsky mengutarakan cadangan supaya perkembangan kanak-kanak didasarkan kepada keupayaan mereka menggunakan perantaraan bahasa.

3: Erik Erikson Sumber: http://en. Rasa percaya akan terus dipupuk jika kanakkanak itu sentiasa berasa selamat disayangi serta diberi perhatian oleh ibu bapa.Oleh itu. Peringkat rasa kepercayaan ini dibina dalam tahun pertama dan kanak-kanak membina rasa kepercayaan secara berperingkat. Kanakkanak akan membina rasa ketidakpercayaan jika keperluannya tidak dapat dipenuhi. dalam pengajaran dan pembelajaran. Peringkat perkembangan emosi kanak-kanak menurut Erikson adalah seperti berikut: a. Erikson mengatakan bahawa semua individu melalui lapan peringkat perkembangan yang bersiri dari hari pertama dilahirkan hingga dewasa.wikipedia. jika keperluan asas pada peringkat ini tidak dirasai. Peringkat ini dianggap peringkat paling penting kerana ia akan mempengaruhi perkembangan bayi melalui pengalamannya. C. Pada setiap peringkat terdapat krisis-krisis yang perlu diselesaikan sebelum boleh berkembang ke peringkat seterusnya. Kepercayaan akan memudahkan seorang kanak-kanak menghadapi serta mengatasi masalah dalam hidup. Sebaliknya. Percaya lawan Tidak Percaya (trust vs mistrust) Dalam lingkungan usia 0 hingga 18 bulan. Perkembangan emosi kanak-kanak bergantung kepada orang dewasa terutamanya ibu bapa untuk memenuhi keperluan fizikal dan emosi. seseorang individu akan mengalami kesukaran menangani krisis pada peringkat-peringkat yang berikutnya. ketidakpercayaan akan menghalang atau melemahkan bayi dalam mengatasi kesulitan hidup dan .3) ialah seorang ahli psikososial yang banyak menumpukan kajian kepada perkembangan sosial dan emosi kanak-kanak. TEORI PERKEMBANGAN EMOSI MENURUT ERIKSON Rajah 1.org/wiki/Image:Erik_Erikson.png Erik Erikson (Rajah 1. Jika krisis-krisis ini tidak ditangani dengan baik. Erikson merujuk kepada peringkat ini sebagai peringkat oral-sensori di mana bayi dipengaruhi oleh deria visual dan sentuhan. adalah berfaedah jika guru menyediakan aktiviti-aktiviti yang berbentuk permainan untuk mengembangkan kreativiti kanak-kanak.

bermain dan aktiviti yang melibatkan imaginasi. kanak-kanak dilahirkan dengan mempunyai sifat yang dinamik serta berkembang mengikut fitrah semula jadi proses tumbesaran mereka. jika kanak-kanak dimalukan atau dihalang daripada melakukan aktiviti. keyakinan kanak-kanak akan dapat dipupuk apabila dipuji. tidak percaya dan ragu-ragu kepada semua orang disekelilingnya. Pada peringkat 1 hingga 3 tahun kanak-kanak . jika kanak-kanak sentiasa diperlakukan supaya rasa bersalah. Otonomi lawan Rasa Malu (autonomy vs shame) Dalam lingkungan usia 18 bulan hingga 3 tahun. Kanak-kanak menggunakan inisiatif dan imaginasi mereka untuk mencipta pelbagai situasi permainan dan memainkan peranan sebagai orang dewasa. Kebolehan membezakan perlakuan yang betul dan salah juga turut berkembang. perasaan malu akan timbul. Pada peringkat umur ini. Ini akan mewujudkan keadaan yang kurang membina kemahiran kreativiti. kanak-kanak akan merasa takut jika melakukan kesalahan. Proses ini juga menggalakkan perkembangan kemahiran menyelesaikan masalah. Kanak-kanak akan berasa malu jika tidak diberi kuasa atau merasakan dirinya kurang cekap. makan dan menggunakan tandas. Cara ini akan membantu kanak-kanak mengenal dan membezakan jenisjenis tingkah laku yang digalakkan dan yang perlu dielakkan. Inisiatif lawan Rasa Bersalah (initiative vs guilt) Dalam lingkungan usia 3 hingga 5 tahun. Keinginan memiliki kuasa dan keinginan untuk melakukan sesuatu dengan daya usaha sendiri juga turut berkembang. Oleh itu Erikson menegaskan bahawa kanak-kanak perlu digalakkan menjelajah.kanak-kanak akan membesar dengan rasa kecewa. bercakap. konsep kendiri kanak-kanak mula bertambah. Pada peringkat ini kanak-kanak meningkatkan kemahiran berdikari dari segi belajar berjalan. takut dan terlalu bergantung kepada orang dewasa. Pada peringkat ini. Pada ketika kanak-kanak berumur 18 bulan. Tingkah laku yang tidak diingini hendaklah dikawal supaya kanakkanak tidak merasa malu. Mereka membina konsep kendiri dan autonomi melalui kemahiran mengawal pergerakan motor kasar. c. Tingkah laku yang positif dan yang diingini juga patut dipuji. Kanak-kanak mula mengetahui apa yang disebut. Peringkat ini dipanggil peringkat bermain di mana kanak-kanak cuba meniru tingkah laku orang dewasa melalui proses bermain. Jelasnya. dan mengakibatkan wujud konsep kendiri yang rendah. mencari maklumat baru dan membentuk konsep yang berkaitan dengan peranan jantina. b. Sebaliknya. Rasa malu ini boleh membuatkan kanak-kanak meragui kebolehannya sendiri. Dengan cara ini kanak-kanak belajar berbagai kemahiran yang menunjukkan keupayaan menggunakan imaginasi seperti bekerjasama dan memimpin. mereka akan rasa kecewa. Pada peringkat ini. beraksi dan melakukan aktiviti untuk mendapatkan kepuasan emosi.

org/graphics/conven97/gardner. kanak-kanak dapat meningkatkan daya sensitiviti pancaindera dan lukisan yang dihasilkan berfungsi sebagai alat komunikasi dan merupakan refleksi pemikiran kanak-kanak.weac. D. merupakan orang yang bertanggungjawab mengasaskan teori kecerdasan pelbagai. Gardner (1983) menyatakan bahawa manusia mempunyai sekurang-kurangnya lapan kecerdasan dan pada tahun 1999 Gardner menyatakan bahawa semua ada satu lagi kecerdasan iaitu Kecerdasan Spiritual.5 Menerangkan teori kecerdasan menurut Gardner. TEORI KECERDASAN PELBAGAI Howard Gardner (1983). Melalui aktiviti melukis. Beliau merupakan seorang ahli psikologi Jerman terkenal dan berpengaruh dari Universiti Havard. .jpg Rajah 1.4: Howard Garder Sumber: http://www.gemarkan aktiviti melukis dan mewarna. Rajah 1. Ini kerana aktiviti ini dapat memberikan kepuasan kepada kanak-kanak dalam meluahkan apa yang dilihat lalu dipindahkan semula dalam bentuk dan rupa imej yang unik mengikut tahap pemahaman mereka.

ditingkatkan dan sentiasa berubah sepanjang hayat. Setiap individu mempunyai kombinasi 9 kecerdasan yang dipanggil profil kecerdasan yang berbeza bagi setiap individu. ii. berkembang melalui pendidikan. Setiap individu mempunyai kebolehan membangunkan kesemua kecerdasannya dengan adanya galakan. . Beberapa prinsip penting Teori Kecerdasan Pelbagai ialah seperti berikut: i. pengalaman dan persekitaran yang bermakna dan kecerdasan tersebut boleh dipelajari. dibentuk.5: Sembilan Jenis Kecerdasan Menurut Gardner Gardner percaya semua jenis kecerdasan ini bekerjasama secara kompleks. Kecerdasan pada asasnya adalah diwarisi turun temurun tetapi boleh ditingkatkan melalui pembelajaran dan pengajaran. iii. pengayaan dan pengajaran yang sesuai.Rajah 1.

jalinan.6). Menyediakan persekitaran yang sentiasa mencabar supaya murid sentiasa berada pada tahap kecemerlangan. Semua kecerdasan adalah bersifat dinamik yang boleh dikenal pasti dan dinyatakan dengan jelas jika setiap individu mendapat peluang untuk mengenal dan membangunkan kepelbagaian kecerdasannya. b. ruang dan gerakan dalam seni visual (lihat Rajah 1. c. ton. kecerdasan antara individu itu adalah berbeza dari segi perkembangannya. Memberi peluang untuk cemerlang dalam sekurang-kurangnya satu aktiviti atau bidang yang diceburi. d. v. kepercayaan dan kemahiran dalam semua jenis kecerdasan. Menurut Gardner (1999). kanak-kanak sentiasa melintasi sempadan-sempadan norma ketika asyik bermain atau apabila tekun melakukan sesuatu aktiviti. Pada peringkat awal. sentiasa berubah. Membentuk hubungan dengan rakan sebaya yang rela diuji dan tidak takut gagal. Aktiviti Kreativiti Dan Estetika Yang Membantu Perkembangan Kecerdasan Pelbagai Unsur-unsur Kreativiti Dan Estetika adalah terdiri daripada elemen asas yang penting dalam menghasilkan sesuatu yang mempunyai unsur kreatif. i. Pendedahan awal kepada individu lain yang selesa mengambil risiko dan yang tidak mudah mengalah. Teori Kecerdasan Pelbagai Dan Perkembangan Kreativiti Kanak-kanak Gardner (1993) menganggap semua kanak-kanak berpotensi berfikir secara kreatif. Latar belakang peribadi menjadi faktor penting dalam membentuk dan mengembangkan pengetahuan. kreativiti kanak-kanak boleh ditingkatkan melalui cara-cara berikut: a. Aplikasi berbagai jenis garisan dapat mencipta rupa. Guru boleh melaksanakan aktiviti berikut untuk mengembangkan pelbagai kecerdasan murid.iv. Menyediakan persekitaran keluarga yang menggalakkan atau mewujudkan hubungan toleransi terhadap sifat kanak-kanak yang gemar mencabar autoriti. . Setiap individu mempunyai adunan kecerdasan yang unik. corak serta menimbulkan gambaran bentuk. e. Membentuk Garisan Garisan ialah cantuman dari satu titik ke titik yang lain dengan mempunyai jarakjarak tertentu.

warna tertier terhasil daripada percampuran warna asas dan sekunder. atau jarak antara dua objek. Ruang merupakan kawasan yang dikelilingi oleh garisan. Bentuk dapat dihasilkan melalui lukisan. Bentuk ilusi ialah bentuk yang dilihat melalui gambar atau ilustrasi. Sementara itu. Bentuk konkrit ialah bentuk sebenar yang bersifat tiga dimensi. Warna sekunder pula terdiri daripada warna hijau.ii. Warna asas terdiri daripada warna biru. arca. . Warna terbahagi kepada tiga kumpulan utama iaitu warna asas. Jalinan sentuh ialah jalinan yang dapat dirasai melalui sentuhan. warna sekunder dan warna tertier. Jalinan Jalinan merujuk kepada kesan yang terdapat pada permukaan sesuatu objek. Ianya bersifat rata dan boleh dihasilkan melalui lakaran. Rupa geometri lebih kepada rupa yang mempunyai sudut dan penjuru. Melakar bentuk atau rupa Rupa mesti mempunyai garisan luar (outline) dan sempadan yang mengelilinginya. Ianya dapat dikategorikan kepada rupa geometri dan organik. jalinan sentuh dan jalinan tampak. Rupa organik pula yang mempunyai rupa bebas dan tidak terikat pada bentuk yang khusus. Rupa ialah sesuatu kawasan yang berbeza dari ruang di sekeliling dan bersifat 2-D (tidak berjisim). iv. atau kawasan kosong di sekeliling objek. Merupakan hasil pertemuan antara penghujung garisan dan permulaannya. Terdapat dua jenis bentuk iaitu bentuk konkrit dan bentuk ilusi. Membentuk Bentuk lazimnya merujuk kepada struktur jisim dan isi padu. Jalinan terbahagi kepada dua iaitu. Ia dapat menunjukkan kesan rasa dan ekspresi sesuatu objek kepada kita. catan dan lukisan berkomputer 3 dimensi. dan ianya boleh menghasilkan warna sekunder dan warna tertier. dan dapat dihasilkan daripada campuran dua warna asas. jingga dan ungu. iii. Warna Warna ialah pigmen pewarna kimia yang bertindak balas pada sesuatu permukaan. Jalinan tampak pula jenis jalinan yang hanya dapat dilihat tetapi tidak dapat dirasai melalui sentuhan. v. catan. komputer dan kraf tradisi. merah dan kuning. contohnya kulit buah durian (alam semula jadi) dan jahitan sulaman (alam buatan manusia).

• Teori ini juga penting untuk membantu guru mengembangkan konsep pemprosesan maklumat kerana perkembangan kognitif individu dapat digambarkan sebagai suatu proses perkembangan yang berterusan dalam sistem pemprosesan maklumat. yang paling penting guru haruslah sentiasa bersedia dan membuat perancangan yang teliti terutamanya dalam menyediakan bahan yang ingin digunakan untuk sesuatu aktiviti kerana perancangan yang baik membantu kelancaran pengajaran dan pembelajaran.blogspot. drama. maka proses pengajaran dan pembelajaran menjadi lebih berkesan. Ini termasuklah aktiviti seni seperti melukis. muzik. budaya dan sosial serta lebih banyak berkaitan dengan kreativiti. • Kanak-kanak seronok melibatkan diri dalam aktiviti-aktiviti kreatif dan estetika. membentuk arca dan sebagainya.jpg RUMUSAN • Teori perkembangan intelektual memberi inspirasi dan panduan berguna kepada pendidik kerana memberikan gambaran yang menakjubkan berkenaan dunia pemikiran murid.com/2010/06/teori-jean-piaget. • Kecemerlangan kognitif kanak-kanak bukan sahaja dapat dilihat dalam bentuk hitungan nombor sahaja. Aktiviti seni dan kreatif memberi peluang kepada kanak-kanak untuk merealisasikan imaginasi mereka di dalam pelbagai cara. malah tetap diperlukan di dalam bidang sastera.Rajah 1. puisi.dafko. mewarna.com/Colorins/connect%20the%20dots%202.html . • Kanak-kanak sangat berminat dengan aktiviti seni dan kreatif.6: Contoh aktiviti membentuk garisan Sumber: http://www. perhatian. • Sekiranya guru dapat mengesan dan membantu murid untuk mengatasi kekurangan atau kelemahan di dalam perkembangan pemikiran mereka. ingatan dan menguji hipotesis yang saling berkait di dalam proses pengembangan bahasa khususnya kemahiran membaca. nyanyian. • Proses kognitif adalah termasuk persepsi. kraf tangan. http://cikguani.

PENILAIAN DI PRASEKOLAH 1. (1) Tiap-tiap tadika hendaklah membuat penilaian berterusan tentang perkembangan murid-muridnya dalam domain kognitif.0 Pengenalan Pendidikan prasekolah adalah peringkat terpenting bagi membentuk emosi. Kementerian Pelajaran Malaysia (2003) menyatakan penilaian adalah sebahagian daripada proses pengajaran dan pembelajaran dan dijalankan secara berterusan. penilaian adalah salah satu aspek yang harus diberi penekanan oleh guru prasekolah bagi menentukan pencapaian dan perkembangan seseorang kanak-kanak sepanjang mereka mengikuti pembelajaran di prasekolah. Setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru hendaklah dinilai. Guru prasekolah hendaklah menilai kanak-kanak dari semasa ke semasa. Penilaian ini bertujuan untuk mengenal pasti pelbagai kecerdasan dan potensi untuk diberi pengukuhan dan dipertingkatkan. dan kemahiran lain yang positif dari aspek fizikal. fizikal. dan perkembangan pemikiran kanak-kanak yang berusia dalam lingkungan 4 hingga 6 tahun sebagai persediaan untuk melangkah ke sekolah rendah. kognitif. kemahiran sosial. afektif dan psikomotor”. Semasa belajar di prasekolah kanak-kanak memperoleh asas komunikasi. Penilaian di peringkat prasekolah dijalankan secara tidak formal dan berterusan. Penilaian yang dijalankan hendaklah direkodkan dengan tepat dan jelas seperti yang termaktub dalam Akta Pendidikan (1996) dan disebutkan lagi dalam Peraturan-peraturan Pendidikan (Kurikulum Prasekolah) 1997. Ianya adalah proses pengumpulan maklumat tentang perkembangan dan kemajuan kanak-kanak dengan menggunakan pelbagai kaedah. yang ditulis dalam perenggan: “5.. rohani dan nilai estetika. sosial. Oleh itu. emosi. Tujuannya supaya guru dapat mengumpul .

(1996) berpendapat penilaian ialah proses mengumpul bukti dan membuat pertimbangan tentang keperluan.al.maklumat sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran serta mengetahui kemajuan kanak-kanak dalam berbagai aktiviti dan perkembangan sikap mereka. Guru juga menentukan hasil pembelajaran yang hendak dinilai. Arthur et. Gay (1985) berpendapat bahawa penilaian ialah satu proses yang sistematik semasa mengumpul dan menganalisis data bagi menentukan sama ada sesuatu objektif yang telah ditetapkan itu telah tercapai. menganalisis maklumat penilaian. Ia juga membawa maksud proses mengumpul data dan membuat pertimbangan tentang keberkesanan program pengajaran. kemahiran dan penguasaan kanak-kanak terhadap sesuatu proses pembelajaran bagi membantu perkembangan yang seterusnya. merancang dan membina instrumen penilaian. Penilaian ialah proses mengumpul maklumat dan mengesan kemajuan kanakkanak dalam aspek pengetahuan. polisi dan prosedur. dan seimbang perlu diberi pertimbangan yang sewajarnya di dalam program prasekolah kerana pengalaman pembelajaran di prasekolah bakal mencorakkan perkembangan kanak-kanak seterusnya.1 Konsep Penilaian Guru memainkan peranan penting dalam mengesan kebolehan. perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. bersepadu. kemajuan dan pencapaian murid. Penilaian dalam Mengenal Pasti Kemajuan Kanak-kanak 2. Selaras dengan matlamat Falsafah Pendidikan Kebangsaan. kekuatan. Penilaian juga dapat dianggap sebagai satu cara untuk mendapatkan bukti yang tepat tentang sesuatu perkara. kebolehan dan pencapaian. Matlamat Penilaian Penilaian dalam pengajaran dan pembelajaran adalah sama pentingnya dengan . melapor dan membuat tindakan susulan. Proses ini dijalankan secara berterusan dan bersesuaian dengan objektif pembelajaran dan tahap perkembangan individu setiap kanak-kanak semasa kanak-kanak mengalami proses pembelajaran.

6 Mengenal pasti kekuatan dan kelemahan murid dalam pembelajaran dari semasa ke semasa.2. dan strategi yang digunakan. dan 2. pakar-pakar kesihatan. 2. pemerhatian adalah satu kaedah yang sistematik yang dilakukan oleh guru untuk mengumpul data atau maklumat atau merekodnya dengan tepat.2.8 Menghargai hasil kerja kanak-kanak. Dalam konteks penilaian.2. guru besar dan pegawai-pegawai yang memantau.2. . jelas dan tepat. Oleh sebab kadar penerimaan dan kefahaman sesuatu konsep bagi setiap murid adalah berbeza.1 Mengesan perkembangan kanak-kanak secara menyeluruh. Menurut Putri Zabariah dan Rohani (2007) penilaian dijalankan adalah supaya guru dapat: 2.4 Mempelajari keperluan setiap kanak-kanak. 2.2 Melihat perubahan pada perkembangan setiap kanak-kanak.7 Memberi laporan yang tepat kepada ibu bapa.pengajaran dan pembelajaran itu sendiri.9 Membuat tindakan susulan serta-merta Kaedah Penilaian Penilaian di peringkat prasekolah bercorak tidak formal dan dijalankan ke atas kanak-kanak secara pemerhatian yang berterusan.2.5 Mengesan keberkesanan aktiviti.2. 2.2. perbualan dan hasil kerja kanak-kanak. Penilaian dilaksanakan melalui pemerhatian terhadap tingkah laku. rutin. Pemerhatian Pemerhatian ialah pengamatan kepada perlakuan kanak-kanak yang bersesuaian dengan perkembangan mereka. Guru perlu ada kemahiran memerhati secara prihatin pada apa yang berlaku pada setiap kanak-kanak melalui pemerhatian yang dibuat terhadap tingkah laku.2. Pemerhatian adalah satu kaedah penilaian melalui pemerhatian yang dijalankan secara sistematik. Matlamat utama penilaian ialah untuk memperbaiki pengajaran dan pembelajaran.2. 2. 2.3 Membuat perancangan dan pengubahsuaian aktiviti pengajaran untuk membantu meningkatkan pertumbuhan dan perkembangan kanak-kanak. 2. maka penilaian sangat sesuai dilakukan secara individu. perbualan atau interaksi dan hasil kerja murid. 2.

bercerita dan bersoal-jawab. dan model. Setiap bahan atau hasil kerja murid dikumpulkan dalam bentuk portfolio. guru dapat mengikuti perubahan yang berlaku daripada semasa. buku kecil. semasa mereka bermain bersama rakan-rakan atau bersendirian. Segala maklumat yang dikumpulkan sepanjang proses pengajaran dan pembelajaran memberi suatu gambaran berkenaan penguasaan kanakkanak. hafazan. semasa dan di akhir pembelajaran. Beberapa bahan yang dikumpulkan dalam portfolio murid ialah hasil lukisan. semasa aktiviti pembelajaran seperti membuat kolaj dalam kumpulan. afektif dan psikomotor. interaksi murid dengan bahan. mewarna. kekuatan. bacaan dan lain-lain. dan kemahiran yang mereka ketahui dan kuasai. video kanak-kanak. lakaran.Melalui pemerhatian terhadap tingkah laku kanak-kanak. setiap pengajaran yang disampaikan oleh guru kepada kanak-kanak hendaklah dinilai. semasa aktiviti nyanyian. waktu penilaian ke atas kanak-kanak adalah secara berterusan dan tiada had masa tertentu. perbualan atau interaksi antara murid dengan murid. guru boleh menilai hasil kerja murid melalui rekod kerja yang dikumpulkan dan menjadi sumber maklumat kemajuan kanak-kanak. konsep. . gambar yang diambil semasa kanak-kanak menjalani aktviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah dan sebagainya. Waktu Penilaian Dalam konteks pendidikan prasekolah. Justeru itu. aktiviti mengikat tali kasut. Pemerhatian ke atas kanak-kanak hendaklah dilakukan dalam semua domain iaitu domain kognitif. Penilaian ke atas kanak-kanak hendaklah dijalankan sepanjang masa pengajaran dan pembelajaran berlangsung sama ada secara berkala masa atau mengikut kekerapan yang perlu. Manakala pemerhatian terhadap perbualan atau interaksi yang boleh diperhatikan ialah semasa perbualan atau interaksi antara murid dengan guru. kelemahan. Selain itu. menyusun blok bersama rakan-rakan. menyelesaikan masalah bersama rakan dan sebagainya. kraf tangan. Hal ini bersesuaian dengan pendapat Putri Zabariah dan Rohani (2007) bahawa penilaian ke atas sesuatu pengajaran dan pembelajaran mesti bermula daripada awal. guru boleh memerhatikan dan menilai murid semasa aktiviti bermain pondok-pondok. buku skrap. tulisan. main peranan. Melalui proses penilaian yang dijalankan.

Semasa menjalankan tindakan susulan guru boleh menyediakan aktiviti bagi membantu murid yang memerlukan lebih perhatian atau pun aktiviti yang lebih mencabar. Guru juga perlu memaklumkan kepada ibu bapa tahap penguasaan anak mereka untuk memperoleh sokongan tambahan di rumah. setelah dikenal pasti kelebihan atau kekurangan perkembangan murid. dan kelas melalui proses pembelajaran. Bermain bukan satu kegiatan yang dipaksa tetapi ia merupakan fitrah semula jadi kanak-kanak dalam proses . Main dan Kanak-kanak Bermain ialah apa-apa kegiatan yang memberikan kegembiraan dan kepuasan kepada kanak-kanak tanpa menimbangkan apakah hasil kegiatan itu. Murid yang belum menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu diberi aktiviti bimbingan dan sokongan yang bersesuaian dengan aras penguasaan murid tersebut. kumpulan. Kekurangan tahap pencapaian murid boleh dibantu melalui bimbingan yang sewajarnya. Aktiviti bimbingan dirancang bagi membantu murid mengatasi masalah pembelajaran agar kelemahan murid tidak terhimpun. Aktiviti pengukuhan merupakan pengukuhan kepada pengetahuan dan kemahiran yang telah dikuasai. Aktiviti pengayaan hendaklah dirancang untuk memberi peluang kepada murid menjalani aktiviti yang lebih mencabar setelah aktiviti. Murid yang telah menguasai tahap pencapaian yang sepatutnya perlu disokong dan diberi dan diberi lebih banyak aktiviti pengukuhan bagi meningkatkan pencapaian. kemahiran. atau aspek yang sepatutnya dipelajari telah dikuasai atau disiapkan. Kepekaan guru dalam penilaian berterusan ini dapat meningkatkan pencapaian setiap murid ke tahap yang optimum. Antara kebaikan menjalankan tindakan susulan di prasekolah ialah: Kelebihan murid dalam pencapaian boleh diperkukuh dan dipertingkatkan melalui aktiviti yang mencabar. pengukuhan dan pengayaan. Proses penilaian hendaklah dilaksanakan semula. Tindakan susulan adalah aktiviti bimbingan.Tindakan Susulan Sebagaimana yang terkandung dalam Huraian Kurikulum Prasekolah Kebangsaan (2003). Perkembangan dan kemajuan murid dapat dipantau dengan seadilnya secara individu.

Main juga memberi kebebasan kepada kanak-kanak .mereka berkembang. orang lain atau secara bersendirian. Herbert Spencer (1973) dalam teori Surplus energy menyatakan main adalah penting bagi kanak-kanak untuk membuang lebih tenaga mereka. Beliau percaya bermain adalah asas untuk kanakkanak mempelajari sesuatu. Friedrich Wilhelm Froebel (1782–1852) yang digelar ‘father of kindegarten’ telah meneroka dan membina satu sistem pendidikan awal kanak-kanak yang berasaskan kepada konsep belajar melalui bermain. Semua manusia telah dibekalkan dengan tenaga dan sekiranya tenaga ini tidak digunakan ia harus dibuang dan cara yang menyeronokkan ialah melalui main. Kanak-kanak merasa terhibur apabila mereka bermain. Bagi kanak-kanak. kebebasan. kanakkanak berinteraksi dengan bahan. Dalam konteks pendidikan prasekolah. kerehatan dalaman dan luaran serta kedamaian di dalam dunia kanak-kanak. Melalui aktiviti bermain kanak-kanak belajar berkenaan diri dan alam persekitarannya. menyeronokkan. Struktur otak akan membentuk melalui penggunaan simbol dan alat. kepuasan. Alat-alat permainan yang digunakan oleh kanak-kanak perlu dipilih dengan teliti bagi tujuan untuk menyokong perkembangan kanak-kanak. bermain ialah satu proses pembelajaran yang terancang dan berstruktur dalam memberi peluang kepada murid belajar dalam suasana yang informal. Ia merupakan saluran untuk melahirkan perasaan dan punca untuk mendapatkan kegembiraan dan keseronokan. Mengikut Vygotsky (1967) Main membantu perkembangan bahasa dan pemikiran. bermain merupakan aktiviti di dalam kehidupan seharian mereka. Melalui bermain. Bermain adalah satu bentuk kesenian kanakkanak. Beliau berpendapat bahawa semua kanak-kanak suka belajar melalui bermain. Beliau percaya bahawa kanak-kanak belajar dari persekitarannya dan pembentukan peribadi di pengaruhi oleh cara kanak-kanak bermain. Banyak tokoh ahli Psikologi kanak-kanak yang menekankan kepentingan bermain kepada kanak-kanak termasuklah Montessori yang menganggap permainan adalah pekerjaan kanak-kanak. bebas dan selamat. Froebel juga yakin permainan yang sesuai dapat membantu kanak-kanak berfikir mengenai dan mampu memberi keseronokan. ia juga membantu dalam pembentukan ini.

Walaupun main bukan kesamaan dengan pembelajaran. Maka.1 Aspek Perkembangan Kognitif Banyak kajian telah menunjukkan perhubungan yang positif antara main dan pembelajaran kanak-kanak. Mereka dibenarkan untuk memperoleh proses pemikiran yang tinggi melalui bermain. Dalam cara ini kanak-kanak dapat mengawal situasi dan menyesuaikannya dalam dunia sebenar. di samping memperkukuhkan pembelajaran yang baru dijalankan dalam suasana yang tenang. main memainkan peranan yang penting dalam perkembangan emosi dan sosial kanak-kanak. Main Kognitif (Cognitive Play). kreativiti dan emosi. Sigmun Freud (1968) memandang main sebagai suatu cara untuk mengurangkan emosi kebimbangan. fizikal. sosial. . apa yang pasti.untuk meluahkan tekanan dalam menghadapi dunia sebenar. Penilaian Semasa Kanak-kanak Bermain Dari sudut psikologi terdapat 12 aspek perkembangan yang dapat dikenal pasti semasa memerhati kanak-kanak yang sedang bermain. Begitu juga dengan Jean Piaget (1962) yang berpendapat bahawa tujuan main ialah menggerakkan perkembangan kognitif kanak-kanak. bahasa. Piaget memandang main sebagai aktiviti pengukuhan untuk tingkah laku yang baru dipelajari. Walau bagaimanapun hanya lima aspek perkembangan yang akan dibincangkan iaitu: 4. main mempermudahkan cara pembelajaran. dan mengawal emosi dengan melepaskan tindakan haram dalam dunia khayalan. keupayaan adaptasi psikologikal adalah amat penting dalam memastikan perkembangan struktur kognitif atau mental kanak-kanak. dan Main Sosiodrama (Socio-dramatic Play). Ini adalah kerana bermain memberi peluang kepada kanak-kanak untuk memperoleh pengalaman baru agar dapat diadaptasikan dalam struktur kognitif mereka. Antaranya ialah Main Sosial (Social Play). Guru haruslah peka dan memahami pelbagai nilai main yang boleh menyumbang ke arah perkembangan kanakkanak di prasekolah secara menyeluruh dan seimbang dari aspek kognitif. Guru-guru prasekolah pada masa kini sedar nilai sesebuah permainan sebagai satu cara pembelajaran yang mampu merangsang minda dan mempunyai kepentingan tersendiri dalam perkembangan kanak-kanak prasekolah. Mengikut Piaget (1983. Terdapat pelbagai jenis main yang boleh dijadikan aktiviti pengajaran dan pembelajaran di prasekolah.

dan sebagainya. kanak-kanak juga dapat menambah pengetahuan tentang konsep isi padu. Contohnya bagi meningkatkan kefahaman kanak-kanak mengenai bentuk.Banyak aktiviti yang boleh dilakukan untuk membantu merangsang perkembangan kognitif kanak-kanak.1 Memerhati dan meneroka ciri-ciri air seperti menuang air ke dalam beberapa bekas berbeza saiz dan bentuk melalui cara seperti membuat teh tarik. Melakukan penyelenggaraan pada akuarium yang mengandungi hidupan air. timbul tenggelam. Aktiviti-aktiviti yang boleh dijalankan semasa main air yang boleh menggalakkan perkembangan kognitif ialah: 4. batu. Guru perlu mengambil kira beberapa aspek semasa kanak-kanak menjalani aktiviti main air. mempelajari perkara baru dan juga belajar dalam menyelesaikan masalah. bentuk. Melalui Permainan air kanak-kanak boleh meneroka persekitaran. menjadi sebuah basikal. dan membuat perbandingan. Membanding dan membezakan serta membuat anggaran isi padu air. pasir. saiz. Guru boleh menggalakkan kanak-kanak berfikir dengan cara mengadakan permainan yang boleh mencabar pemikiran kanak-kanak seperti bersoal-jawab apa yang mereka akan rasa sekiranya mereka menjadi sebuah buku. Bermain dengan kenderaan air atau objek untuk mengetahui konsep tenggelam dan timbul. Permainan air boleh dijalankan di dalam atau di luar kelas. Permainan seperti ini mendorong kanak-kanak berfikir secara spontan dan secara langsung akan membantu perkembangan kognitif mereka.1. dan mengambil langkahlangkah keselamatan yang perlu. mestilah berdekatan dengan sumber air. Menjalankan eksperimen seperti menyediakan larutan air daripada bahan-bahan berbeza seperti garam. Berbagai perkara dalam aspek kognitif dapat dikembangkan melalui permainan air seperti kemahiran menyiasat. membuat anggaran. konsep penyerapan. gula. dan sebagainya. serta penyejukan dan pemanasan. saiz . Tempat air boleh berbentuk tetap atau sementara. Aktiviti lain yang guru boleh jalankan ialah aktiviti permainan air. Aktiviti bermain dengan bongkah juga boleh mengembangkan kognitif kanakkanak. penyediaan tempat atau ruang. Selain itu. kapasiti. pakaian yang sesuai. Antaranya ialah penyediaan bahan. menjalankan eksperimen.

Guru juga hendaklah memberi perangsang dengan mengemukakan beberapa soalan yang boleh menggalakkan kanak-kanak berbual dan bercerita mengenai aktiviti yang mereka lakukan. kanak-kanak boleh menjalani aktiviti dengan cara bermain seperti mengumpulkan bongkah mengikut ciri-ciri yang ditetapkan iaitu mengumpulkan semua bongkah berwarna merah. bagi kemahiran membezakan warna dan bentuk. dan bentuk. main pasir dan main peranan. bangunan. Guru boleh menjalankan aktiviti bagi memberi peluang kepada kanak-kanak meluaskan perkembangan bahasa melalui aktiviti bermain bongkah. kanak-kanak bermain dengan bongkah yang pelbagai warna. Permainan diulang dengan kanak-kanak membezakan bentuk pula.dan ciri-ciri. berimaginasi. Aktiviti main pondok-pondok juga boleh menggalakkan perkembangan bahasa di kalangan kanak-kanak. segi empat dan sebagainya. saiz. Semasa aktiviti ini berjalan guru menggalakkan kanak-kanak melahirkan perasaan seperti bercerita. kenderaan dan sebagainya. guru akan menggunakan bongkah pelbagai warna dan bentuk. Mereka juga menyedari setiap objek di persekitaran mereka mempunyai nama dan peranan yang tersendiri. kanak-kanak meniru . Selain itu. Melalui permainan ini juga kanak-kanak akan berbincang sesama sendiri mengenai bahan binaan mereka. melalui aktiviti bermain dengan bongkah juga kanak-kanak dapat meneroka kemahiran awal sains yang merupakan salah satu cabang perkembangan kognitif. bermain pondok-pondok. Oleh itu. secara tidak langsung. Kanak-kanak memberikan bongkah yang sama warna seperti yang dikehendaki guru. Permainan yang melibatkan bahasa dapat merangsang minda kanak-kanak menguasai dan membantu mereka menambah perbendaharaan kata. perbendaharaan kata kanakkanak akan bertambah. jalan raya. Melalui aktiviti bermain bongkah. main dengan binaan mengajar pelbagai konsep kuantitatif dan ruang. Mereka membuat binaan seperti rumah. Sewaktu bermain pondok-pondok. Contohnya. Kanak-kanak menyusun dan mengumpul bongkah mengikut warna serta menamakan warna itu. Menurut Piaget ( 1962 ). mengumpulkan semua bongkah berbentuk bulat. Aspek Perkembangan Bahasa Melalui bermain juga dapat membantu perkembangan bahasa kanak-kanak. segi tiga. dan menyanyi ketika bermain dengan bongkah. jambatan.

kanak-kanak guru dapat meningkatkan perkembangan bahasa kanak-kanak. Selain aktiviti main bongkah dan main pondok-pondok. ibu. dan mereka cerita khayalan daripada pengalaman mereka sendiri. Kemudian. tangan dan kaki bergerak secara berselang-seli seperti mendayung sampan sambil menyanyi lagu tersebut dalam bahasa Inggeris dan bahasa Melayu dengan iringan muzik. mempelbagaikan dan memanipulasikan perkataan dalam pelbagai situasi. Kanak-kanak memegang tangan pasangannya dan kaki bertemu kaki pasangannya. Sewaktu bermain kanak-kanak akan berbual sesama mereka berdasarkan watak yang telah dipilih. dan adik. Melalui aktiviti ini kanak-kanak dapat mempelajari perkataan-perkataan baru dan secara langsung kosa kata kanak-kanak akan semakin bertambah. Mereka belajar dengan meniru orang dewasa dan rakannya bercakap dan meluahkannya dengan cara tertentu. peniaga dan sebagainya. Contohnya. kakak. mudah. Dengan cara ini. Aktiviti tersebut diulang beberapa kali sehingga kanakkanak dapat menyebut lirik lagu itu. Mereka juga akan meniru perwatakan orang-orang di sekeliling mereka seperti doktor. Melalui aktiviti ini aspek perkembangan bahasa kanak-kanak dapat dipertingkatkan. menghasilkan . abang. aktiviti main sambil menyanyi juga adalah satu cara bagaimana kanak-kanak memperkembangkan penguasaan bahasa mereka. Peningkatan perkembangan bahasa dapat berkembang melalui sebutan semasa menyanyi. Contoh permainan lagu berantai ialah seperti: Malam yang sepi pi… pi Pak Mat jual topi pi…pi . anggota polis. Aktiviti yang baik ini perlu dipupuk tetapi perlu ada kawalan dan batasan daripada guru.perwatakan ahli keluarga seperti bapa. Antaranya dengan meniru bunyi yang pernah didengarinya. Sepanjang aktiviti tersebut kanakkanak kelihatan sangat gembira. Kanak-kanak belajar bahasa melalui pelbagai cara. Contoh aktiviti yang boleh dijalankan ialah menyanyi lagu Row Row Your Boat atau dalam bahasa Melayu ialah Dayung Dayung Sampan sambil membuat aksi mendayung sampan secara berpasangan. Dengan nyanyian juga dapat memperkenalkan pelbagai konsep dan bahasa dapat ditingkatkan kerana ia mudah diingati dan difahami oleh kanak-kanak. permainan lagu berantai membolehkan kanak-kanak menghafal. guru. Mereka membina perkataan yang lucu.

. Semasa bermain pasir kanak-kanak akan berkongsi dan bergilir-gilir menggunakan peralatan bersama rakan-rakan. Pelbagai aktiviti bermain boleh dilakukan di prasekolah dalam membantu perkembangan sosial kanak-kanak. Selain itu.Topinya koyak yak…yak Pak Mat jual tempoyak yak…yak Tempoyaknya basi si…si Pak Mat jual nasi si… si Aspek Perkembangan Sosial Perkembangan sosial amat penting dalam kehidupan manusia dan dipelajari sejak kecil. Ini termasuklah cara kanak-kanak berinteraksi dengan kanak-kanak lain dan orang dewasa dalam kehidupan mereka. Hal ini demikian kerana. Antaranya aktiviti bermain pasir. meminta dan bertanya. Kemahiran sosial termasuklah berkongsi. dan bekerjasama sesama rakan. memberi idea dan memuji atau memberi penghargaan. Di samping itu. bekerjasama dan mematuhi peraturan. mereka dilatih bersifat sabar dan mematuhi peraturan kerana perlu bergilir-gilir semasa bermain dengan alatan permainan yang terhad. Kemahiran asas sosial yang perlu dikuasai oleh kanak-kanak ialah kemahiran menarik perhatian orang lain. menghargai sumber dan idea orang lain. Sebaliknya Thacker (1996) pula mendefinisikan kemahiran sosial sebagai keupayaan untuk berkomunikasi secara efektif dengan individu lain dalam situasi sosial atau kerja. Ruang pasir haruslah berkeadaan teduh dan selesa untuk kanak-kanak bermain. Guru harus menyediakan pelbagai peralatan untuk memberi peluang kepada murid membuat penerokaan dan penemuan baru serta bersosialisasi dengan rakan-rakan. Permainan pasir boleh dijalankan di dalam dan di luar kelas. berkongsi dan memberi. semasa aktiviti bermain di taman permainan kanak-kanak perlu bergaul dengan semua rakan sebaya. Secara tidak langsung kanak-kanak ini belajar untuk menghormati perasaan dan hak orang lain. Menurut Philip (1991) kemahiran sosial membawa maksud tingkah laku-tingkah laku yang prihatin untuk melakukan perhubungan interpersonal yang efektif. aktiviti bermain di taman permainan juga boleh menggalakkan kanakkanak meningkatkan aspek perkembangan sosial di kalangan kanak-kanak. hormat-menghormati.

Spinoza. Menurut Plato. Semasa bermain dengan kanak-kanak lain. Mengikut Daniel Goleman ( 1997 ). serta ada kecenderungan yang berbeza-beza untuk bertindak. ketakutan. emosi mempunyai peranan yang sangat besar dalam mempengaruhi kehidupan manusia secara keseluruhannya. dan Hume telah mengemukakan teori-teori berkaitan emosi yang menjadi asas kepada penyelidikan tentang emosi dan kaitannya dengan kehidupan manusia. . Oleh itu. aktiviti bermain yang dijalankan semasa berada di sekolah. Ini adalah kerana penyesuaian semasa bergaul adalah asas kepada proses sosialisasi kanak-kanak. kesedihan. Emosi bermaksud jiwa yang kuat. Antara komponen emotif yang dimaksudkan ialah kegembiraan. kehendak (desire). dam ular. Ini bermakna emosi biasanya digambarkan dengan bahasa badan fizikal . bermain doh ataupun semasa bermain permainan dalaman seperti congkak. Aspek Perkembangan Emosi Terdapat pelbagai cara untuk memupuk perkembangan emosi kanak-kanak di peringkat prasekolah. dan kemarahan. Emosi juga boleh dimanifestasikan melalui bahasa badan ataupun gerak geri seseorang. Aristotle. Kepentingan emosi dalam kehidupan telah mula diakui oleh ahli-ahli falsafah sejak zaman Greek lagi. Tidak hairanlah jika Plato. Semasa bermain bersama rakan-rakan.Begitu juga aktiviti bermain pondok-pondok. ketingting dan sebagainya. terdapat tiga komponen asas dalam minda manusia iaitu daya taakulan. dan komponen emotif. Bahasa badan ialah pergerakan badan seperti postur dan ekspresi wajah. kanak-kanak akan cuba belajar dan mengekalkan hubungan yang sedia terjalin. Manusia adalah makhluk yang mempunyai perasaan yang tinggi dan paling halus. Memberi pendedahan sosial yang awal kepada kanak-kanak memudahkan mereka menyesuaikan diri dengan persekitaran di samping dapat menanam sifat berani dan berani ke hadapan. jelas menunjukkan bahawa aktiviti-aktiviti main ini menggalakkan kanak-kanak bergaul dengan rakan dan secara langsung membantu perkembangan sosial mereka. kanak-kanak sebenarnya sedang belajar cara-cara berinteraksi dan bersosial bersama orang lain di luar daripada lingkungan ahli keluarga. Hobbes. Contohnya. emosi merujuk kepada sesuatu perasaan dan pemikiran tersendiri di bawak keadaan psikologikal dan biological. Bagi Aristotle juga. iaitu bahasa bukan lisan. Descartes.

Selain itu. perkembangan sosioemosi juga boleh dipupuk semasa guru mengajar aktiviti nyanyian. meluahkan emosi. dan kebolehan mereka dalam pelbagai cara. Ini kerana aktiviti ini memberi peluang untuk kanak-kakak menyampaikan perasaan. Banyak lagi aktiviti seni visual yang boleh dijalankan di prasekolah dalam membentuk perkembangan emosi kanak-kanak. Kebanyakan kanak-kanak suka bermain dengan warna air kerana pada mereka aktiviti ini mencabar kebolehan mereka. Ini . kanak-kanak akan menyanyi dan menari bersama rakanrakan yang lain. serta muzik dan gerakan. mereka dapat meluahkan perasaan gembira yang ditunjukkan melalui ekspresi muka semasa aktiviti nyanyian ini dijalankan. guru dapat menilai sejauh mana meningkatnya perkembangan emosi seseorang kanak-kanak. Kanak-kanak berasa seronok dan gembira sewaktu aktif menggunakan bahagian-bahagian anggota badan mereka untuk bersenam. Ini adalah kerana bermain dapat membantu memberikan kepuasan dan ketenangan emosi kepada kanak-kanak terutamanya apabila mereka diberikan kebebasan berkreatif dan berimaginasi tanpa gangguan. Contohnya aktiviti seni visual dengan menggunakan warna air. kelihatan kanak-kanak seronok dan emosi kegembiraan terpancar di wajah mereka. Antaranya semasa penyertaan kanak-kanak dalam aktiviti nyanyian berkumpulan. Aspek Perkembangan Fizikal Permainan biasanya melibatkan aktiviti fizikal yang berhubung rapat dengan perkembangan kanak-kanak dari aspek motor kasar dan motor halus serta kesedaran tentang badan mereka.Perkembangan emosi bagi seseorang kanak-kanak adalah sangat penting. Dengan cara ini. mereka mungkin tidak akan berjaya menghadapi tekanan-tekanan yang bakal dihadapi dalam hidup. Hal ini demikian kerana muzik digemari secara semula jadi oleh kanak-kanak. Aktiviti percikan dan tiupan warna air di atas kertas lukisan. Kanak-kanak dapat meluahkan perasaan gembira atau seronok melalui aktiviti muzik. Oleh itu. Sekiranya seseorang kanak-kanak gagal berkembang secara positif. karya. Oleh sebab itulah di peringkat prasekolah pemupukan emosi positif amat dititik beratkan terutamanya dalam aktiviti bermain. Antara aktiviti yang boleh dijalankan untuk guru menilai dan menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak ialah melalui aktiviti Komponen Kreativiti dan Estetika. Semasa aktiviti ini dijalankan. Aktiviti muzik dapat membantu menggalakkan perkembangan emosi kanak-kanak.

membolehkan kanak-kanak meningkatkan kemahiran yang membolehkan mereka berasa lebih selamat. menjahit kad berlubang. Misalnya. Aktiviti pergerakan akan membantu pertumbuhan tubuh badan menjadi sihat. dan mencabar. mengoyak dan merenyuk kertas. Dalam masyarakat di mana kanak-kanak menghadapi tekanan. Komponen Perkembangan fizikal memberi fokus kepada empat aspek penting iaitu perkembangan psikomotor halus. pantas. Dengan bermain terutamanya dalam permainan aktif. Antara strategi pengajaran dan pembelajaran yang boleh dijalankan untuk memupuk perkembangan fizikal kanakkanak ialah: Aspek Perkembangan Psikomotor Kasar Kanak-kanak harus diberi peluang menyertai pelbagai aktiviti pergerakan yang aktif. pergerakan kreatif dan gimnastik. Antara aktiviti dalam bentuk permainan yang boleh dijalankan bagi membantu perkembangan fizikal dalam aspek ini ialah seperti merantai manik. aktiviti bermain di padang permainan. kesihatan dan keselamatan. perkembangan psikomotor kasar. kanak-kanak dapat menguasai kemahiran fizikal serta dapat meningkatkan lagi keupayaan pergerakannya melalui pengalaman yang diperolehi melalui permainan. menconteng kertas. . melipat. Aspek Perkembangan Motor Halus Kemahiran motor halus ialah kemahiran yang melibatkan kemahiran menggunakan otot kecil seperti pergerakan jari serta koordinasi jari dan mata. menguli doh dan lain-lain lagi. keyakinan dan sikap bersaing untuk berjaya dalam segala bidang amat diperlukan. Perkembangan fizikal merupakan suatu aspek penting dalam pendidikan awal kanak-kanak. Aspek perkembangan fizikal kanak-kanak dapat dikembangkan melalui empat aspek yang telah dinyatakan. Selain itu. bermain buaian dan sebagainya dapat membantu perkembangan fizikal kanak-kanak. aktiviti seperti memanjat dan menuruni gelongsor. kanakkanak belajar mengawal pergerakan dan mengimbangi tubuh mereka serta melicinkan perjalanan sistem dalam tubuh seperti sistem pernafasan dan sistem saraf. Penguasaan psikomotor halus yang baik amat penting dalam membantu pergerakan asas dan kemahiran menulis kepada kanak-kanak. lebih yakin. bergayut pada ‘ monkey bar ’. dan boleh berdikari.

pengetahuan. tingkah laku dapat diperhatikan. Senarai semak ini juga dapat menyatakan sama ada murid itu boleh atau tidak boleh. unik dan signifikan . Guru hendaklah sentiasa memerhatikan sesuatu perubahan tabiat atau perlakuan kanak-kanak. dan rekod berterusan. afektif dan psikomotor. Senarai item yang disediakan adalah untuk menentukan sama ada tingkah laku yang berlaku.Salah satu aktiviti yang menyeronokkan kanak-kanak dalam membantu aspek perkembangan fizikal ialah bermain dengan doh. Merekodkan Pemerhatian Setiap pemerhatian yang dilakukan merupakan maklumat penting yang perlu direkodkan secara sistematik. dan pencapaian murid yang ingin dinilai.1 Rekod Senarai Semak Senarai semak ialah senarai item yang disediakan untuk mengenal pasti perkembangan dari segi pengetahuan. lengkap dan jelas. Biarkan kanak-kanak menggaul dan menguli doh dengan tangan. Pemerhatian guru memainkan peranan penting untuk menilai kanak-kanak prasekolah. rekod anekdot. Dengan cara ini. dan kekerapan tingkah laku itu berlaku dengan menandakan ( √ ) atau cara lain mengikut arahan dalam senarai semak. Menyediakan doh sendiri memberi peluang kepada kanak-kanak merasa sendiri struktur doh dan memilih sendiri warna yang mereka suka. 5. Proses mengadun. menggaul. mencapai atau tidak mencapai hasil pembelajaran yang diingini. Merekod pemerhatian ialah aktiviti mencatat maklumat secara sistematik daripada apa yang diperhatikan berkaitan dengan perkembangan. kebolehan. tepat dan padat mengenai sesuatu peristiwa atau tingkah laku murid yang dianggap penting. Maklumat tersebut dapat membantu guru menyediakan laporan kemajuan kanak-kanak pada bilabila masa diperlukan. Senarai item yang disediakan hendaklah mengambil kira domain kognitif. kemahiran. Maklumat ini hendaklah direkodkan secepat mungkin. ia melatih pergerakan motor halus kanak-kanak. sikap dan kebolehan. kemajuan. Sebelum kanak-kanak bermain dengan doh. Rekod Anekdot Rekod anekdot adalah satu catatan yang ringkas. tepat. meramas adalah baik untuk jari-jemari kanak-kanak dan ia juga adalah latihan awal bagi persediaan untuk menulis. guru hendaklah membimbing kanak-kanak membuat doh sendiri.Pemerhatian boleh direkodkan dengan menggunakan rekod senarai semak.

Setiap perlakuan dan apa yang dikatakan oleh murid akan dicatat sepanjang tempoh pemerhatian. Prosedur pemerhatian: . 5.untuk direkodkan. Maklumat yang perlu ada dalam rekod anekdot ialah nama kanakkanak. Pemerhatian yang terperinci ini biasanya dijalankan dalam tempoh 3 hingga 8 minit.Mengenal pasti peristiwa itu penting dan signifikan kepada aspek perkembangan kanak-kanak. .Merekod hasil pemerhatian sebaik sahaja selesai pemerhatian dibuat. Catatan ringkas ini akan membantu guru memahami kanak-kanak berkenaan.Masukkan respons orang lain sekiranya ada kaitan dengan tingkah laku Kanak-kanak yang diperhatikan. .Maklumat yang biasanya direkodkan adalah berpandukan peristiwa menggambarkan tentang perkembangan bahasa dan literasi. peristiwa yang berlaku. masa. . . pola interaksi sosial dan kemahiran menyelesaikan masalah. ulasan guru dan cadangan atau tindakan guru. . Panduan Merekod: .3 Rekod Berterusan Rekod Berterusan merupakan catatan dalam bentuk cerita (narative) yang dibuat ke atas individu atau kumpulan murid semasa berlakunya sesuatu peristiwa. tarikh.Membuat pemerhatian terhadap peristiwa yang berlaku.Menulis apa yang dilihat secara objektif . merangkumi kelebihan dan kekurangan. Rekod anekdot hendaklah ditulis secara objektif untuk menerangkan apa yang berlaku.Mencatat tingkah laku dan apa yang diperkatakan oleh kanak-kanak.Pastikan peristiwa dicatat mengikut urutan .Menulis maklumat selepas peristiwa berlaku . bila dan di mana berlaku. . tempat.Maklumat yang direkodkan hendaklah berpandukan peristiwa yang menggambarkan perkembangan kanak-kanak.Membuat catatan dalam buku nota bagi memastikan peristiwa yang direkodkan tidak tercicir. Perkara-perkara yang perlu dipertimbangkan untuk menulis rekod anekdot ialah: .

Dua Cara Merekod Tingkah Laku Kanak-kanak Saya akan menghuraikan tentang dua cara merekodkan tingkah laku kanak-kanak daripada aspek Perkembangan Sosial iaitu Rekod Anekdot dan Rekod Berterusan.1 Rekod Anekdot Nama : Muhammad Munir Bin Mohtar Umur : 6 Tahun Kelas : Pra Bestari Tarikh : 22 Februari 2009 Masa : 8. Rekod hendaklah tepat dan padat. 6.Fokus kepada kanak-kanak yang ingin diperhatikan. Pastikan item yang akan difokuskan semasa pemerhatian. Tambahan pula. Gunakan bahasa yang boleh difahami. Catatkan dengan jelas setiap perlakuan mengikut urutan. tangannya sakit. Tiba-tiba. . Pastikan buku nota atau kertas catatan diletak di tempat yang strategik atau sulit. Gunakan singkatan semasa mencatat. dan Iskandar beratur untuk memanjat tangga gelungsur.35 Pagi Tempat : Taman Permainan Prasekolah Nama Guru : Puan Zailani Binti Zakaria Peristiwa yang diperhatikan: Semasa aktiviti bermain di taman permainan prasekolah. Kelihatan Munir. tidak terlalu deskriptif atau “ Judgemental”. Faris. Tulis secara objektif. Rekodkan apa yang dilakukan oleh kanak-kanak secara terperinci. Faris kelihatan memarahi Haikal kerana berebut hendak memanjat gelungsur dahulu. Panduan menulis: Merekodkan perkara-perkara yang sebenarnya berlaku. Hazeem. Haikal berlari menuju ke arah kumpulan kanak-kanak yang sedang beratur tadi lalu menolak Faris hingga terjatuh. Tulis secara terperinci tentang tingkah laku yang ingin diperhatikan.

Cadangan: Guru harus menonjolkan sifat terpuji yang dimiliki Munir dengan menceritakan semula peristiwa yang berlaku di hadapan rakan-rakan yang lain agar menjadi teladan kepada orang lain. Ibu bapa semakin menumpukan perhatian yang lebih kepada perkembangan . Rekod Berterusan Nama : Nur Arifah Aqilah Binti Sulaiman Umur : 6 Tahun Tarikh : 18 Mac 2009 Masa : 9.15 – 9. Haikal kelihatan mengangguk-angguk seolah-olah mengiakan kata-kata Munir. Bilngan anak dalam sesuatu keluarga pula semakin berkekurangan . Dia berkata kepada Haikal bahawa tidak baik berbuat demikian. taraf kesihatan dan pemakanan kanak-kanak adi negara ini telah meningkat.html MENILAI KANAK.20 pagi Tempat : Pusat Main Pasir Nama Guru : Puan Zailani Binti Zakaria http://cikguani.blogspot. Selain itu. Munir menyuruh Haikal bersalam dan meminta maaf pada Faris. Ini menjadi Faktor utama menurunnya kadar kematian bayi dan kanak-kanak berbanding masapmasa lalu.KANAK PRASEKOLAH Dalam tempoh 25 tahun yang lalu. cikgu sudah beritahu kalau bermain mesti ikut giliran. Katanya.Munir dengan segera membangunkan Faris. Ulasan Guru: Munir memiliki sifat empati pada rakan. Haikal dan Faris pun bersalam.com/2009/03/penilaian-di-prasekolah. dia juga mempunyai sifat interpersonal yang positif serta sudah memahami bahawa dia perlu mengikut peraturanperaturan tertentu semasa bermain di taman permainan.

Kanak -kanak tersebut telah dibahagikan kepada dua kumpulan dan diuji daya intelek mereka . Satu kumpulan telah diberikan program pengayaan (enhancement programme ) yang memerlukan juga penglibatan sekumpulan wanita secara sukarela yang telah dilatih tentang cara -cara merangsang bayi dan kanak -kanak . dapatlah program pembelajaran masa depannya diaturkan Ibu bapa perlu mengetahui kekutan -kekuatan dan kelemahan -kelemahan anak mereka . bermain . rencat akal yang teruk serta cacat fizikalyang mengakibatkan ketidakupayaan untuk mengerakkan tangan dan kaki seperti lazimnya . Kecacatan -kecacatan yang serius biasanya mudah dikenal pasti oleh ibu bapa sebelum anak menjangkau usia tiga tahun . minum . Selepas dua bulan .intelek anak -anak mereka . mereka telah meluangkan banyak masa untuk berinteraksi . membaca . Mereka . Kadangkala . kanak-kanak itu tidak dapat mencapai potensi yang optimum . Oleh itu . Faktor -faktor negatif yang mempengaruhi perkembangannya perlu dikenal pasti untuk membolehkan pakar -pakar merancang program pemulihan dari peringkat awal lagi . Tetapi . minum . setiap kanak -kanak dalam kedua -dua kumpulan telah diuji inteleknya . Didapati bahawa kanak -kanak dalam kumpulan yang telah mendapat rangsangan lebih cepat mencapai kemahiran bertutur . membelai . persekitaran dan cara gaya keibubapaan yang tidak menggalakkan perkembangan anak boleh menjadi punca sesetengah kanak -kanak prasekolah lembab dari segi pencapaian bahasa . Ini termasuklah cacat penglihatan . bergaul dan berdikari berbanding dengan adik -beradiknya yang lain . mengasuh serta melayan kanak -kanak ini makan . UKM dalam tahun 1983 . Ada juga ibu bapa yang saya temui yang tidak langsung berasa bimbang tentang prestasi intelek anak mereka walaupun si anak memang lembab jika dibandingkan dengan kanak -kanak yang sebaya dengannya . Faktor baka banyak mempengaruhi prestasi intelek seseorang kanak -kanak tetapi tanpa persekitaran yang optimum . kemahiran sosial dan kebolehannya melakukan aktiviti -aktiviti tanpa bantuan orang lain seperti makan . Punca seseorang anak itu lembab prestasi inteleknya boleh dikaitkan dengan faktor biologi (baka ) dan faktor budaya atau kekeluargaan . Banyak kajian telah menunjukkan bahawa intervensi awal lebih membawa manfaat daripada intervensi yang dijalankan apabila si anak itu sudah dewasa . Jika penilaian terhadapkanak -kanak prasekolah yang lembab dilakukan dari awal -awal lagi . Ibu bapa sering membanding kebolehan anak mereka dengan adik -beradik yang lain atau dengan anak jiran tetangga mereka . berdikari .memakai baju dan membuka seluar sendiri . Tidaklah menghairankan mengapa kanak -kanak di pusat -pusat jagaan yang tidak mendapatcukup perhatian didapati lembab dalam banyak aspek . bercakap . bersalin pakaian dan sebagainya . pada hakikatnya kanak -kanak berbeza antara satu sama lain dari segi pencapaian sesuatu ciri perkembangan. persepsi ibu bapa tentanganak mereka akan mempengaruhi mereka dalam membuat penilaian tentang prestasi intelek anak mereka . Ibu bapa mungkin menganggap anak mereka lembab jika si anak lebih lambat memperolehi kemahiran bertutur . Tetapi .bercerita . Ini dibuktikan melalui satu projek penyelidikan yang pernah dijalankan dipusat jagaan kanak -kanak tempatan oleh jabatan pediatrik . dia kelihatan normal . Mereka sangat khuatir jika anak mereka yang berada dalam lingkungan usia tiga hingga lima tahun (pra sekolah ) lembab . bersosial dan sebagainya . Ini menunjukan betapa kuatnya faktor stimulasi dalam proses meningkatkan prestasi intelek seseorang kanak -kanak itu Pakar kanak -kanak menyarankan agar kanak -kanak yang mengalami masalah perkembangan dikenal pasti dari awal -awal lagi supaya rancangan pemulihan atau pengayaan dapat diatur untuknya . Ibu bapa yang bersikap demikian sebenarnya membuat kesimpulan daripada pemerhatianmereka terhadap pencapaian kefahaman bahasa atau keupayaan pertuturan anak mereka yang dirasakan lebih lambat berbanding dengan kanak -kanak yang sebaya dengannya . ada sesetengah ibu bapa yang merasakan bahawa anak mereka terlalu lembab dibandingkan dengan kanak -kanak yang sebaya dengannya walaupun pada zahirnya .

Jika si anak dinilai oleh seorang pakar psikologi atau pakar pendidikan . Merekalah yang bertanggungjawab mengaturkan penilaian lanjut oleh pakar-pakar psikologi dan para profesional dalam bidang yang berkaitan. Pakar psikologi atau pakar pendidikan perlulah benar -benar pasti bahawa kanak -kanak yang lembab mengalami masalah perubatan dan merujukkan kes -kes berkenaan kepada pakar kanak -kanak atau doktor untuk pemeriksaan selanjutnya . Doktor dan pakar kanak-kanak merupakan golongan profesional yang mula-mula berhadapan dengan kanak-kanak yang mempunyai masalah kesihatan atau perkembangan. sungguh ketara sekali yang dia menghidap penyakit tersebut . Pakar tersebut juga akan menentukan sama ada masalah perkembangan yang dialami oleh seseorang kanak-kanak adalah disebabkan oleh faktor baka. sukar memahami sesuatu arahan yang di beri . kurang zat pemakanan atau lain-lain. Apa yang agak merumitkan iailah keadaan di mana seseorang kanak -kanak itu mengalami masalah rencat akal akibat sesuatu penyakit atau lain -lain keadaan yang memerlukan rawatan .Dia mual pandai berjalan hanya pada usia dua tahun serta masih belumpandai bertutur . . Penyakit sawan yang terbiar tanpa rawatan boleh menjejaskan prestasi intelek kanak -kanak yang menghidapinya . dia mengalami keadaan yang dinamakan congenital hypothyroidism dan memerlukan penilaian doktor untuk memastikan keadaan ini. Para profesional dalam bidang perkembangan kanak -kanak mempunyai teknik mereka sendiri untuk menilai kanak -kanak yang bermasalah . Sawan ada berbagai -bagai jenis. kurang zat pemakanan atau kurang rangsangan. Kanak-kanak prasekolah yang bagaimanakah yang perlu dinilai? Pengetahuan tentang perkembangan kanak-kanak telah berkembang denagn pesatnya melalui sumbangan-sumbagan pakar kanak-kanar. Kebetulan .cephalogram (EEG ) menyokong diagnosis ini dan telah dirawat dengan ubat tahan sawan . pakar pendidikan dan pakar patologi pertuturan (speech pathologist). pengetahuan dalam bidang perubatan pediatrik (paediatrics medicine). Oleh itu . Saya pernah bertemu seorang kanak -kanak berusia lima tahun yang telah menghidap penyakit sawan selama tiga tahun . jika perlu. Walau bagaimanapun.perlu dibimbing oleh para profesional tentang caragaya keibubapaan dan strategi -strategi pembelajaran yang betul supaya intervensi awal dapat di jalankan di rumah . patologi pertuturan. Contohnya iailah seorang kanak -kanak berusia tiga tahun yang dikatakan lembab . Dianggarkan satu daripada seribu orang kanak -kanak yang mengalami congenital hypothyroidism .) embriologi. Memandangkan perkembangan yang pesat dalam bidang ini. Masalah pendegaran atau penglihatan perlu dikenal pasti. Ahli profesional yang tidak mempunyai latar belakang perubatan mungkin tidak akan terfikir untuk menimbangkan kemungkinan ini . Mereka juga perlu memastilkan sama ada tumbesaran yang dihadapi ole kanak-kanak itu disebabkan oleh penyakit.Merekalah yamg perlu memastikan sama ada kanak-kanak tersebut menghidap sebarang penyakit lain yang memerlukan rawatan atau tidak. kurang aktif dan bantut . Sejenis sawan yang dinamakan petit mal epilepsy yang sering menyerang kanak -kanak akan mengakibatakn si mangsa secara tiba -tiba termenung beberapa ketika walaupun sejurus sebelum itu dia bercakap atau sedang menjalankan sesuatu aktiviti . pakar psikologi. Daripada riwayat yang diambil . sains urat saraf dan psikologi (nuerilogical and psychological sciences. penyakit sawan kanak -kanak itu kemungkinan lambat atau tidak akan dirawat langsung . Pemeriksaan electroen . perubatan sosial jurulatih cara kerja dan jurupulih cara anggota diperlukan. pendekatan yang bercorak multidisiplinari telah digunakan di negara-negara maju. pendiagnosan penyakit tidak akan dibuat kecuali pakar tersebut berhubung rapat dengan doktor atau pakar kanak -kanak . Kanak -kanak yang mengalami perkembangan perlu dipasti sama ada menghidap keadaan di atas atau tidak . Untuk menilai seseorang kanak-kanak prasekolah yang lembab. pendekatan ini amat sukar dilaksanakan di negara-negara membangun seperti Malaysia yang masih kekurangan pakar dalam bidang-bidang berkenaan. pendidikan. Keadaan ini boleh dirawat dengan menggunakan hormon tiroksina .

Maklumat -maklumat yang diperoleh dapat membantu doktor menentukan sama ada kanak -kanak itu benar -benar mempunyai masalah pembelajaran dan sebab -sebab timbulnya masalah tersebut . Bagaiman menilai kanak -kanak prasekolah yang lembab ? Riwayat yang terperinci perlu dicatitkan . sama ada mereka akan mengambil perhatian berat dan mendapatkan nasihat para profesional dengan segera tidaklah dapat dipastikan . Apabila dikaji riwayatnya secara . Pakar kanak-kanak sudah lama mengetahui bahawa sawan di peringkat pranatal yang disebabkan oleh kekurangan bahan kimia glukos boleh mengakibatkan seseorang anak itu lembab pemikirannya apabila dia meningkat dewasa.Peristiwa ini mungkin berlaku 10 hingga 20 kali dan perlu dirawat dengan ubat . Penilaian para profesional yang arif tentang masalah ini perlu di perolehi . Contohnya kanak -kanak berusia 3 1/2 tahun yang hanya boleh menuturkan beberapa patah perkataan sahaja tetapi boleh menuturkan beberapa patah perkataan sahaja tetapi boleh memahami dan mengikut arahan -arahan yang diberikan walaupun kepintarannya dianggarkan hanya setaraf dengan kanak -kanak yang berusia dua tahun . Kanak -kanak yang termasuklah dalam golongan di bawah mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami masalah pembelajaran . Mereka yang menunjukan prakelakuan seperti kurang tumpuan perhatian (attenspan deficit disorder ) . . Maklumat ini penting untuk memahami punca asa kelembapan pemikiran si anak ini. Mereka yang dilahirkan ringan timbangan beratnya (kurng daripada 2. 2. Ini di sebabkan oleh kekurangan bahan glukos dalam darahnya pada masa itu. Satu lagi kes melibatkan seorang kanak-kanak lelaki yang berusia tiga tahun yang telah dibawa berjumpa doktor kerana didapati tahap pemikirannya lembab. Kanak -kanak yang bagaimana yang memerlukan penilaian ? Dari pengalaman saya. Pada pandangan saya. Mereka yang sering berpenyakit 3.5kg ) terutamanya jika mereka pernah menerima rawatan intensif selepas dilahirkan akibat kelemasan (perinatal aspyxia ) atau penyakit kuning yang serius (septicaemia ) 1. Itulah sebabnya setiap bayi yang dilahirkan prematur diawasi supaya tahap glukos dalam darahnya sentiasa berada pada paras normal. Keupayaan dari segi pelaksanaan aktiviti -aktiviti harian seperti makan minum . bersalin pakaian . Mereka yang tinggal dalam suasana rumahtangga dan keluarga yang kucar -kacir sehingga mereka berasa kurang tenteram . dia tidak akan dapat menumpukan perhatian kepada pelajarannya di dalam bilik darjah . bilangan kanak -kanak prasekolah yang dikenal pasti lembab dan diberi intervensi awal oleh para profesional adalah terlalu kecil . Tanpa rawatan . Dia dilahirkan prematur ( 32 minggu sahaja dan telah disahkan menghidap sawan pada hari pertama kelahirannya . kebanyakanibu bapa yang mempunyai anak yang bermasalah dapat mengesan jika ada sesuatu yang tidak kena pada anak mereka itu . Golongan yang mempunyai taraf sosioekonomi rendah biasanya mempunyai reratusan kanak -kanak prasekolah lembab yang lebih tinggi dibandingkan dengan golongan sosioekonomi dan taraf pendidikan yang tinggi . Tetapi . Mereka yang mempamerkan ciri -ciri perkembangan yang lambat . masalah pergaulan dan masalah komunikasi 4. berjalan dan sebagainya adalah memuaskan .

terlalu aktif . Memang tepat seperti yang diduga . penguji perlulah meninjau kebolehannya dari berbagai -bagai segi termasuklah kemahiran pertuturan . Apabila dikaji riwayat keluarganya . mata. Kanak -kanak berusia tiga tahun yang rencat akal mungkin hanya boleh bertutur satu atau dua patah perkataan sahaja . Kedua-dua kes ini menunjukkan betapa pentingnya kajian yang terperinci keatasa riwayat seseorang kanakkanak itu untuk mengatahui punca-punca atau sebab -sebab pemikirannya lembab.Olehitu . kanak -kanak yang berusia tiga tahun lazimnya sudah boleh meniru bentuk bulatan dengan pensil jika disuruh dan boleh mengecam serta menunjukan gambar -gambar binatang dengan tepat seperti yang di arahkan oleh si penguji . Saya pernah bertemu kanak -kanak yang lambat bercakap walaupun dia boleh memahami dan mengikuti arahan -arahan yang diberikan . kemahiran kendiri dan juga kemahiran sosialnya . Dalam menilai prestasi intelek seseorang kanak -kanak . Satu cara lagi ialah dengan menyuruh dia menunjuk kearah gambar kucing. Kebolehan melukis . hidung dan telinganya. Umpamanya . masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak itu kelihatannya ada kaitan dengan baka dan tidak perlu bimbangkan kerana dia bercakap dengan normal apabila dewasa sedikit kelak .rambut. perhatian juga perlu diberikan . didapati bahawa dia pernah mendapat penyakit meningitis atau lembam otak pada usia tiga tahun. Jika perkembangan pertuturannya berlainan daripada kanak -kanak lain . Antaranya iailah kurang daya pendengaran . keupayaan memahami bahasa yang digunakan oleh orang lain . kebolehan menggunakan tangannya untuk melukis . Kanak -kanak yang sebegini seolah -olah kurang mempunyai motivasi untuk bercakap . Perkembangan dari segi yang lain juga memuaskan . umpamanya . pekak atau sawan. adik haus . kemahiran pertuturannya meningkat dalam tempoh masa beberapa bulan kemudiannya . .terperinci. Pemeriksaan perkembangan kanak -kanak prasekolah yang lembab perlu dijalankan untuk menentukan tahap perkembangannya dalam aspek seperti pergerakan motor halus . kerosakan pada alat pertuturan dan sebagainya . meniru gambar lukisan atau membuat sesuatu bentuk dengan kiub boleh memberi maklumat tentang prestasi inteleknya . pada usia tiga tahun seorang kanak -kanak yang normal sudah boleh bercakap menggunakan ayat yang penuh . Pemeriksaan fizikal tidak menunjukan apa -apa masalah seperti kurang pendengaran . mereka bentuk model. didapati bahawa ayahnya juga lambat bercakap sewaktu kecilnya dahulu . Satu kaedah ujian yang digunakan bagi kanak-kanak pekak yang berusia dua tahun ialah dengan menyuruh dia menunjukkan mulut. kereta. Penyakit meningitis boleh mengakibatkan rencat otak. dapatlah seseorang penguji itu mengaggarkan tahap pemikirannya. Tetapi. nak minum air oren ". didapati bahawa ayahnya . Ada berbagai -bagai punca yang menyebabkan seseorang kanak -kanak lambat bercakap . Umpamanya kecerdasan pemikiran seorang kanak-kanak yang pekak dan tidak boleh bercakap seperti kanakkanak biasa boleh diukur berdasarkan keupayaannya mematuhi arahan-arahan si penguji. tidak mahu bergaul dengan orang lain atau asyik bersendirian . Jika dia mempamerkan tingkah laku yang abnormal seperti kurang tumpuan perhatian . Lazimnya . perhatian yang sewajarnya perlu diberikan kerana ini boleh menjejaskan perkembangan bahasanya . kurang peluang bergaul dan berinteraksi dengan orang di sekelilingnya . botol susu dan sebagainya. rencat akal dan mungkin juga kerosakan di bahagian otak yang menguasai fungsi pertuturan . Kajian terhadap perkembangan bahasa seseorang kanak -kanak juga amatlah penting kerana kanak -kanak yang lembab mempunyai risiko yang tinggi untuk mengalami masalah pembelajaran apabila dia dewasa . " Mak . Dari bahasa dan percakapan kanak-kanak. meniru susunan kiub dan memasukkan sesuatu bentuk geometrik kedalam acuannya. ujian-ujian ini akan diubahsuaikan. jika seseorang kanak-kanak itu pekak atau tidak berupaya bersuara seperti kanak-kanak biasa.

pakar kanak -kanak akan meninjau prestasi tumbesaran kanak -kanak itu dengan menggunakan carta tumbesaran ( growth chart ). Dalam pergaulan dan cara dia berinteraksi dengan orang lain. jika seseorang kanak -kanak itu tidak mempunyai motivasi untuk bercakap . membina keyakinan diri dan memberi dia peluang berinteraksi serta bergaul dengan dengan rakan -rakan sebayanya boleh . usaha -usaha untuk merangsang minatnya . Umpamanya . buah zakar tak turun ( undescended testis ) . dia sering mengantuk . masalah jantung dan katarak mata . cara memproses sesuatu maklumat atau stimulasi yang diberikan serta tingkah laku kanak -kanak itu memuaskan atau tidak . Intervensi awal Penilaian ke atas kanak -kanak dari peringkat prasekolah awal adalah penting supaya program -program intervensi awal dapat diaturkan. daya ingatan (memory ) . kekuatan -kekuatan dan kelemahan -kelemahan kanak -kanak itu sendiri . Pakar tersebut juga boleh memerhatikan tingkah laku kanak -kanak tersebut tatkala dia bermain -main seorang diri atau bersama -sama kanak -kanak lain dan juga dengan mendengar pertuturannya yang secara tidak langsung dapat memberikan gambaran tentang apa yangterkandung dalam pemikirannya (thought content ) . penyakit . resdung . Kanak -kanak yang bermasalah akan dirujukkan kapada pihak -pihak yang berkenaan untuk tindakan selanjutnya . Dia juga perlu meninjau sama ada tumpuan perhatian kanak -kanak itu singkat atau tidak dan sama ada kemahiran pengamatan (perceptual skills ) . meneliti tingkah lakunya. Kadang kala . Program -program intervensi juga perlu disesuaikan untuk setiap kanak -kanak menurut diagnosis . Satu kaedah yang saya gunakan untuk kanak -kanak yang berusia dua hingga tiga tahun iailah dengan menunjukkannya gambar -gambar serta menyuruh dia bercerita tentang setiap gambar itu . Dia akan memastikan yang kanak -kanak itu tidak mengalami masalah pendengaran dan penglihatan . pucat dan sebagainya perlu dirawat terlebih dahulu sebelum penilaian intelek kanak -kanak prasekolah yang lembab ini boleh dilakukan dengan memuaskan . Mereka hanya sekadar dapat membuat pendiagnosan masalah yang dihadapi oleh kanak -kanak itu mungkin terpaksa merujuk pada ahli psikologi untuk mendapat keputusan ujian intelek yang lebih terperinci . Pakar kanakkanak dan pakar psikologi perkembangan kanak-kanak yang mahir boleh menilai tahap perkembangan seseorang kanak-kanak dari pelbagai segi hanya dengan memerhatikan kanakkanak itu menjalani ujian-ujian yang diaturkan. sawan tidak membesar ( failure to thrive ) . suasana di pasar . Sesuatu program yang diatur itu mempunyai objektif -objektifnya yang tersendiri yang perlu difahami oleh ibu bapa .Gambar-gambar yang dipilih mestilah sesuai dengan tahap intelek kanak-kanak itu. Pakar -pakar yang menjalankan pemeriksaan perkembangan urat saraf ( neurodevelopmental examinition ) akan memastikan sama ada si anak itu boleh menggerakkan kaki dan tangannya tanpa rasa kekok atau mempamerkan sebarang ciri -ciri kelemahan dan gerakan yang tidak normal .penyakit seperti lelah . pemeriksaan terhadapkanak -kanak yang lembab mungkin mendedahkan kelainan -kelainan tertentu seperti rabit lelangit (cleft palate ) . Dalam menjalankan pemeriksaan . lapangan terbang . Kebanyakan pakar kanak -kanak tidak mempunyai masa yang cukup untuk meneliti perkembangan kanak -kanak prasekolah yang lembab . Kanak -kanak yang pucat (anaemic) mungkin mengalami kerurnnan cacing seperti cacing kerawit dan sebagainya . pemandangan di tengah -tengah kota raya dan sebagainya . Kanak -kanak yang bijak akan menunjukkan kebolehannya bercerita dengan baik tentang setiap gambar itu . Gambar -gambar yang biasa saya gunakan iailah gambar pemandangan di tepi laut . tidak bermaya dan tidak menunjukan minat untuk belajar.

dijalankan . Bagi kanak-kank yang hiperaktif.com/2010/07/menilai-kanak-kanak-prasekolah. kemahiran bahasa mempunyai kaitan yang rapat dengan pencapaian akademik . Sebagaimana yang telah diterangkan . Sumber: http://home. Penilaian awal keatas kanak-kanak prasekolah yang dikhuatiri lembab akan membantu para profeional. Jika penguasaan bahasanya lemah . intervensi-intervensi awal yang merangkumi program pengubahsuaian tingkah laku bagi membantunya mengawal diri (self-control) perlu diaturkan. Contohnya. Bagi kanak-kanak yang menghadapi masalah pengamatan dan tidak boleh mengenal abjad. Kanak -kanak yang berusia tiga hingga empat tahun yang masih tidak mempamerkan kemahiran pengamatan (perceptual skills ) boleh diberikan pendidikan khas . Kanak-kanak yang mengalami kekurangan hormon tirod (hypothyroidism) akan dibekalkan denagn hormon tersebut seumur hidup. disekolah yang menawakan pendidikan khas ataupun dipusat-pusat pengajian yang mempunyai program-program pendidikan diluar sistem persekolahan yang formal.html .htm http://cikguani. Biasanya. seseorang kanak-kanak yang lembab akan mempamerkan ciri-ciri perkembangan bahasa yang lembab. Intervensi mungkin memerlukan rawatan ubat. Oleh itu . berbagai-bagai kaedah pembelajaran boleh digunakan untuk mempertingkatkan prestasi inteleknya.blogspot. Perlu ditegaskan lagi bahawa pencapaian bahasa amatlah penting kerana ini adalah asas bagi menguasai kebolehan membaca dan menulis . Kesimpulan Kanak-kanak prasekolah yang lembab perlu mejalani penilaian yang terperinci supaya pendiagnosan dapat dibuat dan ciri-ciri kekuatan serta kelemahan anak itu dapat dikenal pasti. Ini amatlah penting agar program pemulihan berserta objektif-objektif yang telah disesuaikan bagi seseorang kanak-kanak itu dapat diaturkan. dia haruslah digalakkan supaya lebih banyak berbual serta mengikuti sesi -sesi bimbingan khas untuk mempertingkatkan kefahaman bahasanya . kanak-kanak yang sering mendapat sawan perlu diberikan ubat cegah sawan.hamidarshat.com/TENTANG%20KANAK-KANAK. perhatian yang sewajarnya haruslah diberikan terhadap perkembangan bahasa seseorang kanak-kanak. ibu bapa dan jabatan pendidikan menentukan sama ada dia boleh ditempatkan disekolah biasa. Ubat-ubat tertentu boleh digunakan untuk mengurangkan keresahan anak itu sewaktu menjalani program pemgubahsuaian tingkah laku. Setiap kanak-kanak yang didapati lambat bercakap perlulah mendapatkan penilaian lanjut .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful