BESUT, TERENGGANU

NAMA PROJEK : KHIDMAT MASYARAKAT MINGGU AKTIVITI SEM 2

-

Membaiki pagar-pagar yang berlubang yang dinamakan µIkatan Kasih Sayang¶
: KAWASAN SEKITAR PAGAR MAKTAB : AHMAD HAIRI BIN AHMAD AMIRUDDIN : 09246 : 2 AL-HAITHAM : SEMUA PELAJAR TINGKATAN DUA

TEMPAT NAMA NO MKTB KELAS AHLI PROJEK

GURU PENYELIA : ENCIK MD FIRDAUS BIN ABDUL RAZAK GURU SUBJEK : ENCIK MOHD SHAHRIL BIN MAHBOB

PENGHARGAAN««««««««««««««««..

OBJEKTIF«««««««««««««««««««...

PENGENALAN««««««««««««««««««

LAPORAN««««««««««««««««««««

CADANGAN«««««««««««««««««««.

PENUTUP««««««««««««««««««««

RUJUKAN««««««««««««««««««««.

ASSALAMUALAIKUM«

Setinggi-tinggi penghargaan saya ucapkan kepada kedua-dua ibu bapa saya yang memberi banyak sokongan dan semangat bagi menyiapkan folio ini. Mereka turut membantu saya dari segi kewangan dan sokongan. Juga penghargaan kepada guru matapelajaran, pendidikan sivik dan kewarganegaraan iaitu Encik Mohd Shahril bin Mahbob kerana telah memberikan panduan kepada saya untuk menyiapkan folio ini. Tidak lupa juga kepada rakan- rakan yang turut menolong saya dengan ikhlas bagi menjayakan lagi folio ini. Berkat daripada pertolongan mereka semua , saya telah berjay menghasilkan folio khidmat masyarakat ini dengan baik.

Sekian, Terima kasih

Untuk mengelakan para pelajar keluar daripada kawasan maktab tanpa kebenaran Melahirkan generasi yang sentiasa bekerjasama untuk melakukan tugasan

Dapat mengeratkan hubungan antara pelajar dengan pelajar yang lain Dapat membantu maktab dalam menangani masalah keluar maktab tanpa kebenaran

µBagai isi dengan kuku¶ itulah peribahasa yang sesuai untuk menggambarkan dengan sifat bekerjasama sesame manusia ketika melakukan sesuatu pekerjaan. Oleh itu, saya ingin menceritakan tentang aktiviti yang telah kami lakukan pada minggu aktiviti untuk program khidmat masyarakat dalam folio ini. Dalam folio ini, saya telah menceritakan tentang aktiviti yang telah dilakukan semasa program khidmat masyarakat. Sesungguhnya, program yang dijalankan dapat melahirkan perasaan atau sifat bekerjasama dikalngan pelajar. Sekian, Terima kasih

LAPORAN AKTIVITI KHIDMAT MASYARAKAT , MINGGU AKTIVITI SEMESTER 2
PROGRAM TEMPAT HARI TARIKH MASA GURU PENYELARAS : Ikatan kasih sayang : seluruh kawasan mrsm besut : Ahad : 1 ogos 2010 : 10.30-12.30 tengahari : EN.Md Firdaus bin Abdul Razak

PELAJAR YANG TERLIBAT : semua pelajar tingkatan 2 (178 orang)

Pada 1 ogos 2010, MRSM Besut telah merasmikan permulaan minggu aktiviti semester ke-2. Pelbagai aktiviti yang menarik telah diadakan salah satu program yang diadakan ialah µprogram khidmat masyarakat¶. Selepas perasmian minggu aktiviti , pelajar tingkatan dua diminta untuk beratur di dalam Dewan Seri Gemilang bagi melaksanakan program khidmat masyarakat . disebabkan oleh kelewatan guru penyelaras, para pelajar berasa bosan lalu membuat bising di dalam dewan dan keluar masuk dari dewan. Pada pukul 11.15 tengahari, guru penyelaras iaitu cikgu Md Firdaus telah tiba. Cikgu Firdaus memberitahu serba sedikit tentang program yang akan dijalankan sebentar nanti. Beliau menerangkan tentang aktiviti yang akan dijalankan iaitu mengikat pagar- pagar maktab yang berlubang untuk mengelakkan pelajar keluar dari maktab tanpa kebenaran di seluruh kawasan maktab. Aktiviti ini dinamakan µikatan kasih syang¶.

Cikgu meminta beberapa orang pelajar tingkatan dua untuk mengagihkan dawai yang akan digunakan. Setiap pelajar haruslah meronda satu maktab untuk mencari pagar yang berlubang. Sesetengah pelajar memberikan kerjasama yang baik ketika menjalankan tugas ini bagai µaur dengan tebing¶. Namun ada sesetengah pelajar hanya bejalan ± jaln di kawasan maktab tanpa membuat sebarang ikatan dip agar. Cikgu juga memarahi beberapa orang pelajar perempuan kerna mereka mengunakan dawai yang diberikan untuk membuat pelbagi bentuk. Para pelajar berasa letih dan bosan kerana aktiviti ini dijalankan pada waktu tengahari. Program ini berakhir pada pukul 12.30 tengahari. Para pelajar diminta berkumpul semula di Dewan Seri Gemilang. Cikgu firdaus mengucapkan terima kasih kepada semua pelajar kerana bekerjasama untuk menjayakan program ini. Pada pukul 12.45 tengahari, para pelajar terus ke dewan selera untuk menikmati hidangan makanan tengahari yang disediakan serta dapat menghilangkan dahaga selepas berjemuran di tengah panas semasa melakukan program khidmat masyarakat . Kesimpulannya, program khidmat masyarakat pada kali ini kurang menarik, lebih-lebih lagi, program ini banyak melibatkan kawasan didalam maktab. Para pelajar berharap agar program khidmat masyarakat pada tahun hadapan akan diadakan di luar maktab seperti bergotong ± royong membersihkan rumah orang tua agar kami dapat merasai suasana program khidmat masyarakat yang sebenar.

Laporan disediakan, AHMAD HAIRI BIN AHMAD AMIRUDDIN Setiausaha program khidmat masyarakat Minggu aktiviti semester dua MRSM Besut

Di kesempatan ini , saya ingin memberikan sedikit cadangan ataupun komen mengenai aktiviti yang disediakan iaitu µikatan kasih sayang¶ Walaupun aktiviti ini dapat memupuk sikap bekerjasama ataupun dapat mengeratkan hubungan sesame pelajar, namun aktiviti ini agak membosankan. Program ini telah menimbulkan perasaan tidak puas hati dikalangan pelajar lebih- lebih lagi program ini dilakukan pada waktu tengahari. Saya ingin mencadangkan agar program khidmat masyarakat pada tahun hadapan agar lebih menyeronokan. Diharapkan lagi agar kami dapat menjalankan aktiviti khidmat masyarakat in di luar maktab. Sekian ,Terima kasih

Assalamualikum« Kesimpulanya, khidmat masyarakat ini dapat mengeratkan hubungan sesama pelajar dan dapat memupuk semangat bekerjasama galam kumpulan, namun aktiviti ini dapat memberikan faedah kepada para pelajar. Diharapkan aktiviti ini dapat diadakan gengan aktiviti yang lebih menyeronokan untuk ilakukan.

BUKU TEKS PENDIDIKAN SIVIK DAN KEWARGANEGARAAN TINGKATAN DUA -PENGARANG :MAIMOOM BINTI JANTAN
ROSHANI BINTI ABDULLAH JOHARI BINTI HASHIM -TAHUN PENERBITAN : 2005

SUMBER PREMIER -ENCIK MD FIRADAUS BIN ABDUL RAZAK

MENEMUBUAL BEBERAPA ORANG RAKAN
-NURZAIRA BINTI MOHD ZAMRI -NURULELYANA BINTI RAMDAM -BADIHAH BINTI MAT SUD -AIN FAQIHAH BINTI AFANDI -NOR FIEZATUL ASHIKIN BINTI AFFANDI