Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. mengawas dan mengawal (Hazil. Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. Hakikatnya. Menyelia membawa erti melihat.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. Ini bermakna penyelia. 2. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 3. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. penyeliaan bermaksud supervision. 1995). menjaga. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. 1995). KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Dalam Bahasa Inggeris. pada masa yang sama membuat telahan. penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran.

penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. memuji. menilai dan merunding. membaiki. menyelenggara. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. ii. 3. menilai prestasi guru. Contohnya:i. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. Menurut Ismail Kailani (1995).2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. membimbing. menegur. iii. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 .Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. mengendali.1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati.

tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i. meningkatkan ilmu. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid. penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). Setelah itu. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. baik dari segi kemahiran mengajar. Di peringkat awal. 4.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil. 4. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. 1995).Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid.

antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. x. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . vi. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. xi. Apabila kebiasaan terbentuk. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. vii. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. iv. 5. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010. iii.

Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. tiada ilmu. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. Bilangan 3. Tahun 1998 ii. Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. Bilangan 5.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. ii. v. mengajar sejumlah waktu.

Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. 1969 dalam Hazil. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. Namun begitu. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik. 6. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. pengumpulan data dari pemerhatian. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung.1995). bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. ii. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . proses kelompok. dalam Hazil. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. iii. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. membuat pendirian etika. pembinaan kemahiran interpretif. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). dan teknikteknik mengawal kelas. Menurut (Achesan dan Gall 1987. dan mengutamakan kualiti. iv. dan tindakan menyelesai masalah praktikal. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. Menentukan apa yang harus diajar.

Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. xi. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. Bukti cerapan dijadikan asas.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Putaran perancangan. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu.

penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 .Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. iii. ii. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah. v. pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. iv. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. Dari itu. Penyeliaan boleh dipersepsi. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. 1995). Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri.. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut.1997 dalam Hazil. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah. Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. Menurut (Goldhammer et al. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. Di peringkat pemerhatian di bilik darjah.

faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru. susunan dan peralatan mengajar. Pada peringkat pos pemerhatian. ii. i. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . iii.

Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. penulisan dan penyampaian pengajaran. Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. Ini meliputi perancangan. bersemangat. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. Di samping itu. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . tenang dan ceria. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

III (1998). W. R. Strategic Management: From Concept To Implementation. Edisi Disember 2004. Cambride.. Daft. New York : Free Pres. (1980). A. Ed. Boardman.. (1997) Management. I & Fisbein M. R. SKPM 2. New York : Prentice Hall Inc. Orlando: The Dryden Press. R. San Francisco: Jossey – Bass Publisher. Kementerian Pelajaran Malaysia. & Strickland. A. Improving Academic Management. Bourgeois. Edisi Disember 2004. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Ajzen. J.. J. Kepimpinan Pendidikan. Jedamus. Applied Psychology in Personnel Management. C. (1981). D. New Jersey: Prentice Hall. The Dryden Press Etzioni. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. Kementerian Pelajaran Malaysia. W.W. H. Strategic Management: Concepts and Cases. L. SKPM 1. M. Strategic marketing for Educational Institutions. July – September. A.L Ramaiah. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. (1995). Industry and Performance.F. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Casio. 4th. L.. Douglas. Thomson. Corporate Distinctive Competence... Mass : Houghton-Mifflin. (1987). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. A. (1985). R. Pernyataan Standard. (1961). A. Cabaran Masa Kini. dan Bent. (1953). Rancangan Malaysia Ke-9. P. Kementerian Pelajaran Malaysia. Hitt. P.. P. Democratic Supervision in Secondary Schools. A. Boston: Irwin McGraw-Hill. (1992). Instrumen Pemastian Standard. & Ireland. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Strategy. III (1996). Jr. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010. Kotler. A Comparative Analysis of Complex Organization. 10th. Strategic Management Journal. Ed. & Marvin. K.. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . New Jersey :Prentice Hall Inc.

Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). H. Seminar Pendidikkan. F. UKM. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Houghton Mufflin Company. Human Resourse Management. California : EdiTS Publishers. (1991). Vardman & Halterman. Wan Mohd.. A. (1977). Terjemahan Maisarah Mat Dum. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . (1971). Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. (1964). dalam Ramaiah. Milkovoich G. Michael. (1981).. (1979). Handbook In Reaserch And Evaluation. Stephen Issaac & William B. (1975). Kamus Dewan. Kepimpinan Pendidikan. Pengurusan. Salt Lake City : Olympia Publishing. (1969). (1957). Irwin. Bhd. (1993). The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. Netzer dan Krey. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Organisasi Moden. H.. Eye.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. Management and Organization. Zahid Mohd Nordin. Edisi Baru.W. Bhd. Koontz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.T & Boudreau J. Utusan Printcorp Sdn. dan Weihrich. AL (1979). Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. IBS Buku Sdn.. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Herberg.. Boston.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful