P. 1
Tugasan KKPP Individu

Tugasan KKPP Individu

|Views: 201|Likes:
Published by Azizi Omar

More info:

Published by: Azizi Omar on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

Hakikatnya. Dalam Bahasa Inggeris. menjaga. penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ini bermakna penyelia. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. Menyelia membawa erti melihat. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. 1995). 3. 1995). KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . pada masa yang sama membuat telahan. penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran. Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. 2. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. penyeliaan bermaksud supervision. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. mengawas dan mengawal (Hazil.

Contohnya:i. menilai prestasi guru.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Menurut Ismail Kailani (1995).2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. 3. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. mengendali. ii. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. menilai dan merunding. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia. membimbing. menyelenggara. membaiki.1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. iii. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. menegur. memuji.

Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). Setelah itu. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i. 4. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. 1995). tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. Di peringkat awal. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. meningkatkan ilmu.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. 4. baik dari segi kemahiran mengajar. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid.

Apabila kebiasaan terbentuk. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. iii. iv. x. 5. vi. vii. xi. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010.

tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. mengajar sejumlah waktu. v. ii. Tahun 1998 ii. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi. tiada ilmu. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Bilangan 3. Bilangan 5. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 .

PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. 6. 1969 dalam Hazil. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. Namun begitu. pengumpulan data dari pemerhatian. Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i.1995). Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik.

ii. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. dan tindakan menyelesai masalah praktikal. membuat pendirian etika. iii. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. proses kelompok. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. dan mengutamakan kualiti. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. dalam Hazil. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. iv. Menurut (Achesan dan Gall 1987. pembinaan kemahiran interpretif. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. dan teknikteknik mengawal kelas. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. Menentukan apa yang harus diajar.

bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. Bukti cerapan dijadikan asas. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. xi. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Putaran perancangan.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak.

iii. pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah.. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri. Menurut (Goldhammer et al. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. iv. v. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah. Di peringkat pemerhatian di bilik darjah.1997 dalam Hazil. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut. Penyeliaan boleh dipersepsi. ii. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. 1995). Dari itu.

proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. Pada peringkat pos pemerhatian. i. peralatan dan sebagainya) dengan objektif.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. susunan dan peralatan mengajar. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. ii. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). iii. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. Ini meliputi perancangan. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. penulisan dan penyampaian pengajaran. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . tenang dan ceria. Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. bersemangat. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Di samping itu. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

Douglas. J. P. (1980). A. Rancangan Malaysia Ke-9. Kepimpinan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. Ajzen. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. Hitt. Ed. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010. & Marvin. Strategic Management: From Concept To Implementation. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Boston: Irwin McGraw-Hill.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Mass : Houghton-Mifflin. Bourgeois.. III (1996). Democratic Supervision in Secondary Schools. A. C. New York : Free Pres. Cambride. dan Bent. A Comparative Analysis of Complex Organization. Kementerian Pelajaran Malaysia.. Casio. D. 10th. Applied Psychology in Personnel Management. Jr. San Francisco: Jossey – Bass Publisher. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . New Jersey: Prentice Hall. P. A.. & Strickland. I & Fisbein M. Industry and Performance. R. (1985). J. (1981). Strategic Management: Concepts and Cases. (1992). Edisi Disember 2004. R. Boardman. H. Daft. M.L Ramaiah. (1987). SKPM 2. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. New York : Prentice Hall Inc. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. A.... Kementerian Pelajaran Malaysia. W.. Jedamus. L. III (1998).. July – September. A. L. Edisi Disember 2004. Corporate Distinctive Competence. P. & Ireland. (1953).F. K.W. Cabaran Masa Kini. R. Kotler. W. Strategy. (1961). Strategic Management Journal. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Orlando: The Dryden Press. SKPM 1. 4th. Thomson. New Jersey :Prentice Hall Inc. Instrumen Pemastian Standard. Ed. (1995). R. The Dryden Press Etzioni. Strategic marketing for Educational Institutions. A. Improving Academic Management. Pernyataan Standard. (1997) Management.

Michael. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Kamus Dewan.. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Milkovoich G. Handbook In Reaserch And Evaluation. Human Resourse Management. (1975). (1964). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Bhd. H... Zahid Mohd Nordin. A. Houghton Mufflin Company. (1969). Pengurusan. Stephen Issaac & William B. Edisi Baru. The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. AL (1979). Kepimpinan Pendidikan. California : EdiTS Publishers. UKM. Salt Lake City : Olympia Publishing. Management and Organization. Vardman & Halterman. F. Seminar Pendidikkan. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . (1977). (1981).T & Boudreau J. Terjemahan Maisarah Mat Dum. Organisasi Moden.. (1993). Boston. H. Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. Eye. (1979).. (1991).W. Koontz. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. dan Weihrich. Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan. dalam Ramaiah. (1957). Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. Wan Mohd.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. Irwin. IBS Buku Sdn. Utusan Printcorp Sdn. (1971). Herberg. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). Bhd. Netzer dan Krey.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->