P. 1
Tugasan KKPP Individu

Tugasan KKPP Individu

|Views: 201|Likes:
Published by Azizi Omar

More info:

Published by: Azizi Omar on Oct 08, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

01/06/2014

pdf

text

original

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran. mengawas dan mengawal (Hazil. penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. Dalam Bahasa Inggeris. 1995). KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . Ini bermakna penyelia. Menyelia membawa erti melihat. penyeliaan bermaksud supervision. menjaga. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. 2.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. 3. 1995). Hakikatnya. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. pada masa yang sama membuat telahan.

iii. objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia.2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). 3. menilai prestasi guru. menyelenggara. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. Contohnya:i. mengendali. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. Menurut Ismail Kailani (1995).1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. ii. membimbing. membaiki. menegur. menilai dan merunding. memuji.

2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. 1995). Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid. Di peringkat awal. tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. 4. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. Setelah itu. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i. baik dari segi kemahiran mengajar. 4.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. meningkatkan ilmu.

antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. iii. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010. xi. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. x. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. iv. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii. Apabila kebiasaan terbentuk. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. vii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . 5. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. vi.

ii. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Tahun 1998 ii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. Bilangan 5. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. tiada ilmu. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi. mengajar sejumlah waktu. Bilangan 3. Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. v.

menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum. PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. 6. Namun begitu. Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar. pengumpulan data dari pemerhatian. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik.1995). 1969 dalam Hazil. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 .

iii. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. proses kelompok. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. dan teknikteknik mengawal kelas. dalam Hazil. membuat pendirian etika. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . iv. Menentukan apa yang harus diajar.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. Menurut (Achesan dan Gall 1987. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. ii. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. pembinaan kemahiran interpretif. dan mengutamakan kualiti. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. dan tindakan menyelesai masalah praktikal.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Bukti cerapan dijadikan asas. xi. Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. Putaran perancangan. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v.

pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Penyeliaan boleh dipersepsi. iii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut. v..1997 dalam Hazil. Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah. 1995). Di peringkat pemerhatian di bilik darjah. Dari itu. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. Menurut (Goldhammer et al. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri. ii. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. iv.

ii. penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. i. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. susunan dan peralatan mengajar. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. iii. Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. Pada peringkat pos pemerhatian.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran.

tenang dan ceria. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. Ini meliputi perancangan. penulisan dan penyampaian pengajaran. Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. Di samping itu. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. bersemangat. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

Casio.. Cabaran Masa Kini. Boardman. Industry and Performance. K.L Ramaiah. New York : Prentice Hall Inc. & Ireland. Edisi Disember 2004. J. New Jersey :Prentice Hall Inc. Jr. A. R. (1992). Ed. (1995). Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. dan Bent. Cambride. San Francisco: Jossey – Bass Publisher.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Jemaah Nazir Sekolah (2004). Corporate Distinctive Competence. Ed. I & Fisbein M. Mass : Houghton-Mifflin. Douglas. (1961). Applied Psychology in Personnel Management. Ajzen. Bourgeois. M. Boston: Irwin McGraw-Hill. & Marvin. SKPM 1. Rancangan Malaysia Ke-9. R. Strategy. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010. (1997) Management. L. P. Kepimpinan Pendidikan. W.. A. III (1996). P. Strategic Management: From Concept To Implementation. W. 4th. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Kotler.. A.. Improving Academic Management. The Dryden Press Etzioni.F. July – September. (1987). (1985).. New York : Free Pres. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. L. (1981). J. Hitt.. Kementerian Pelajaran Malaysia. Pernyataan Standard. Strategic marketing for Educational Institutions. D. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . A. Kementerian Pelajaran Malaysia. A Comparative Analysis of Complex Organization. Jedamus. III (1998). A. & Strickland. New Jersey: Prentice Hall. P. R. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah..W. Kementerian Pelajaran Malaysia. Strategic Management: Concepts and Cases. Strategic Management Journal. (1980). C. Thomson. R. H. Edisi Disember 2004. Instrumen Pemastian Standard.. SKPM 2. Daft. Democratic Supervision in Secondary Schools. (1953). Orlando: The Dryden Press. A. 10th.

(1977). AL (1979). Houghton Mufflin Company. A. Bhd. (1979). Management and Organization. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . (1971). Koontz. (1991).. Utusan Printcorp Sdn. Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan. Milkovoich G..W. California : EdiTS Publishers. Bhd. Kamus Dewan. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. (1964). Irwin. (1969). Zahid Mohd Nordin..Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. dan Weihrich. F. Wan Mohd. Organisasi Moden. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Kepimpinan Pendidikan. Herberg. UKM. dalam Ramaiah. Salt Lake City : Olympia Publishing. Edisi Baru. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Netzer dan Krey. Pengurusan. Handbook In Reaserch And Evaluation. Human Resourse Management.T & Boudreau J. Boston. Eye. H. (1957). Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. (1975). (1993). The Managerial Choice : To be Efficient and To Human.. IBS Buku Sdn. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Terjemahan Maisarah Mat Dum. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). Vardman & Halterman. Stephen Issaac & William B. Michael.. Seminar Pendidikkan. (1981). H.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->