Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. Menyelia membawa erti melihat. pada masa yang sama membuat telahan. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. 1995). 2. penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. penyeliaan bermaksud supervision. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. 1995). menjaga. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. Ini bermakna penyelia. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. Dalam Bahasa Inggeris. KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . mengawas dan mengawal (Hazil. penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran. 3. Hakikatnya. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. membaiki.2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). Contohnya:i. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. mengendali. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. membimbing. iii. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. 3.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. menilai prestasi guru.1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. menilai dan merunding. menyelenggara. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . ii. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. menegur. memuji. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia. Menurut Ismail Kailani (1995).

Di peringkat awal. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. Setelah itu.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. 4. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. 4. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . meningkatkan ilmu.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). baik dari segi kemahiran mengajar. 1995). penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru. tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i.

Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii. iii. Apabila kebiasaan terbentuk. xi. vi.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. vii. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. 5. x. iv. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya.

Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. Bilangan 5. tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . v. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. tiada ilmu. mengajar sejumlah waktu. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Bilangan 3. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi. Tahun 1998 ii. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. ii.

menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . pengumpulan data dari pemerhatian. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum. Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar. Namun begitu. 6.1995). 1969 dalam Hazil.

dan teknikteknik mengawal kelas. Menurut (Achesan dan Gall 1987. proses kelompok. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. Menentukan apa yang harus diajar. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. pembinaan kemahiran interpretif. ii. dalam Hazil. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. dan tindakan menyelesai masalah praktikal. iii. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. membuat pendirian etika. iv.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . dan mengutamakan kualiti. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Bukti cerapan dijadikan asas. bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. xi. Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. Putaran perancangan. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix.

Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut. Menurut (Goldhammer et al. Di peringkat pemerhatian di bilik darjah. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian.. Penyeliaan boleh dipersepsi. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah.1997 dalam Hazil. iv. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. Dari itu.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. iii. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah. v. ii. 1995). pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri.

Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. ii. Pada peringkat pos pemerhatian. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . i. faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. susunan dan peralatan mengajar. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. iii. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru.

Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. bersemangat. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan. Di samping itu.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. tenang dan ceria. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. penulisan dan penyampaian pengajaran. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting. Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini. Ini meliputi perancangan. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

D. H. P. J. Thomson.L Ramaiah.. Applied Psychology in Personnel Management. Strategic Management: Concepts and Cases. III (1998). A. Democratic Supervision in Secondary Schools. Kementerian Pelajaran Malaysia. Cambride.. 4th. & Marvin. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1953). A. Boston: Irwin McGraw-Hill. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . A. 10th.W.. L. New Jersey :Prentice Hall Inc. SKPM 2. Strategic marketing for Educational Institutions. L. Jemaah Nazir Sekolah (2004). K. P. Corporate Distinctive Competence. (1995). M. Strategy. Boardman. Edisi Disember 2004.. Pernyataan Standard. Kepimpinan Pendidikan. & Strickland. J. New York : Free Pres. R. & Ireland. Edisi Disember 2004. Kotler. Strategic Management: From Concept To Implementation. Hitt. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010. Casio. San Francisco: Jossey – Bass Publisher. Rancangan Malaysia Ke-9. III (1996). Daft.. Instrumen Pemastian Standard.. Cabaran Masa Kini. W. W. A Comparative Analysis of Complex Organization. (1997) Management. Industry and Performance.. July – September. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. (1981). New Jersey: Prentice Hall. R. Ed. Kementerian Pelajaran Malaysia. Mass : Houghton-Mifflin.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). dan Bent. Ajzen. (1961). SKPM 1. Jedamus. Bourgeois.F. C. (1980). Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. Orlando: The Dryden Press. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. Strategic Management Journal. Ed.. I & Fisbein M. (1985). Improving Academic Management. The Dryden Press Etzioni. Jr. R. A. R. Douglas. A. (1987). (1992). New York : Prentice Hall Inc. P. A.

Salt Lake City : Olympia Publishing. (1971). Human Resourse Management. AL (1979). (1991). (1993). 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . Bhd. (1964). (1981).T & Boudreau J. Wan Mohd. Stephen Issaac & William B. (1957). UKM. California : EdiTS Publishers. Netzer dan Krey. Boston. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. H. Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. Terjemahan Maisarah Mat Dum. Koontz. Houghton Mufflin Company. H. F. Bhd. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Herberg. Vardman & Halterman. Zahid Mohd Nordin. Management and Organization. Irwin. Utusan Printcorp Sdn. A.W. Michael. IBS Buku Sdn. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Milkovoich G.. Kepimpinan Pendidikan. Eye.. dalam Ramaiah. (1979). Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Kamus Dewan. (1975).Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. dan Weihrich. Edisi Baru. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020.. Handbook In Reaserch And Evaluation. Seminar Pendidikkan. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. (1969).. Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan. Organisasi Moden. Pengurusan.. (1977).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful