Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran. penyeliaan bermaksud supervision. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. 3. Menyelia membawa erti melihat. menjaga. 1995). Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. Dalam Bahasa Inggeris. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. pada masa yang sama membuat telahan. 2. 1995). mengawas dan mengawal (Hazil. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. Hakikatnya. Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . Ini bermakna penyelia.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. iii. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. menilai dan merunding. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan.2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). Contohnya:i.1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. ii. memuji. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. menyelenggara. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. membimbing. Menurut Ismail Kailani (1995). 3. objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. menilai prestasi guru. membaiki. mengendali. menegur.

penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru. baik dari segi kemahiran mengajar. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. Di peringkat awal. Setelah itu. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. 4. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . meningkatkan ilmu. Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. 4. 1995).

Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. vi. xi. x. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. 5. vii. Apabila kebiasaan terbentuk. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010. iii. antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. iv.

Bilangan 3. ii. tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. mengajar sejumlah waktu. Tahun 1998 ii. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. tiada ilmu. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. v.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. Bilangan 5.

memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. 6. PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung. pengumpulan data dari pemerhatian.1995).Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik. 1969 dalam Hazil. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. Namun begitu.

dan teknikteknik mengawal kelas. pembinaan kemahiran interpretif. dan mengutamakan kualiti. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. iv. Menurut (Achesan dan Gall 1987.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). proses kelompok. Menentukan apa yang harus diajar. membuat pendirian etika. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. iii. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. ii. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. dalam Hazil. dan tindakan menyelesai masalah praktikal.

bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. xi. Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Bukti cerapan dijadikan asas. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. Putaran perancangan. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya.

Di peringkat pemerhatian di bilik darjah. 1995). Penyeliaan boleh dipersepsi. v. Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. iii. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut.1997 dalam Hazil.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. Dari itu. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. Menurut (Goldhammer et al. iv. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah. pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri.. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . ii.

penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. iii. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran. i. faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). ii. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar. penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. susunan dan peralatan mengajar. Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru. Pada peringkat pos pemerhatian.

tenang dan ceria. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. Ini meliputi perancangan. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. Di samping itu. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan. bersemangat. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting. penulisan dan penyampaian pengajaran. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

& Marvin. Kotler. J. P. SKPM 1. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. Hitt. R. R. 4th. Edisi Disember 2004. A Comparative Analysis of Complex Organization..F. Kementerian Pelajaran Malaysia. Rancangan Malaysia Ke-9. P.. 10th. L. & Ireland. The Dryden Press Etzioni. & Strickland. H. Cabaran Masa Kini. Strategic Management: From Concept To Implementation. Jedamus. R. III (1998). Industry and Performance. J. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010.. (1981). (1985). Improving Academic Management. Democratic Supervision in Secondary Schools.. Boardman. Corporate Distinctive Competence. D.. A. Strategic Management: Concepts and Cases. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah.. III (1996). W. Orlando: The Dryden Press. Ajzen. W. P. New York : Prentice Hall Inc. Strategic marketing for Educational Institutions. A. Casio. Kementerian Pelajaran Malaysia. A. Bourgeois. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . New York : Free Pres. C. (1995).Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). dan Bent. Applied Psychology in Personnel Management. M. Jemaah Nazir Sekolah (2004). New Jersey :Prentice Hall Inc. R. Kepimpinan Pendidikan. Ed. I & Fisbein M. L. Douglas.. Boston: Irwin McGraw-Hill. A. Ed. Instrumen Pemastian Standard. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah.. New Jersey: Prentice Hall. SKPM 2. Cambride.W. Kementerian Pelajaran Malaysia. Daft. Edisi Disember 2004. (1992). A. Strategy. K. Jemaah Nazir Sekolah (2004). Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. (1997) Management. Strategic Management Journal. Mass : Houghton-Mifflin. (1980). (1987). (1961). Jr.L Ramaiah. July – September. A. Thomson. (1953). San Francisco: Jossey – Bass Publisher. Pernyataan Standard.

(1993). Human Resourse Management. Houghton Mufflin Company.. (1975). Utusan Printcorp Sdn.. Boston. Salt Lake City : Olympia Publishing. Bhd. Irwin. Terjemahan Maisarah Mat Dum. (1991).T & Boudreau J. (1977). Kamus Dewan. Wan Mohd. (1957). F. H. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. UKM. Edisi Baru. (1969). Kepimpinan Pendidikan. Michael. Seminar Pendidikkan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka.. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). (1981). California : EdiTS Publishers. Herberg. (1964). Handbook In Reaserch And Evaluation. (1971). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Management and Organization. dalam Ramaiah. dan Weihrich. H. Vardman & Halterman. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. Milkovoich G. Organisasi Moden. A. Koontz.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni.. Netzer dan Krey. (1979). Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.W. Zahid Mohd Nordin. Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan.. Stephen Issaac & William B. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . IBS Buku Sdn. Eye. Bhd. Pengurusan. AL (1979).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful