Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

Ini bermakna penyelia. penyeliaan bermaksud supervision. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar. 1995). mengawas dan mengawal (Hazil. menjaga. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. 3. penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran. 1995). DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. pada masa yang sama membuat telahan.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. 2. Hakikatnya. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. Dalam Bahasa Inggeris. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . Menyelia membawa erti melihat. Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku.

1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. membaiki. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. ii. menilai prestasi guru. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. 3. menyelenggara. objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. iii.2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). menilai dan merunding. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. membimbing. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . Menurut Ismail Kailani (1995). memuji. menegur.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. mengendali. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia. Contohnya:i.

ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . 4. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. 1995). 4. meningkatkan ilmu. Setelah itu. tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. baik dari segi kemahiran mengajar. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. Di peringkat awal. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4.

x.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . iv. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. iii. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii. akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. vi. xi. 5. Apabila kebiasaan terbentuk. vii. mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010.

iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. Bilangan 3. mengajar sejumlah waktu. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . v. ii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. tiada ilmu. Tahun 1998 ii. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Bilangan 5. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi.

1995). Namun begitu. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar. 1969 dalam Hazil. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer. dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung. menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik. Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. pengumpulan data dari pemerhatian. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . 6. diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv.

Menurut (Achesan dan Gall 1987. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . pembinaan kemahiran interpretif. dan tindakan menyelesai masalah praktikal. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. iv. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. proses kelompok. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. dan teknikteknik mengawal kelas. Menentukan apa yang harus diajar. ii. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. dalam Hazil. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. membuat pendirian etika. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. dan mengutamakan kualiti. iii. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. xi. Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. Bukti cerapan dijadikan asas. Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. Putaran perancangan.

Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. Dari itu. 1995). iv. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut. penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. Menurut (Goldhammer et al. Di peringkat pemerhatian di bilik darjah. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah. perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah.. ii. v. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . Penyeliaan boleh dipersepsi.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii.1997 dalam Hazil. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. iii.

penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. iii. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. ii. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. susunan dan peralatan mengajar. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran. Pada peringkat pos pemerhatian. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). i. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru.

Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Ini meliputi perancangan. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan. penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. Di samping itu. Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan. bersemangat. penulisan dan penyampaian pengajaran. guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. tenang dan ceria.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

Ed. D. Cabaran Masa Kini. (1961). III (1996). L.L Ramaiah.. A. Douglas. J. & Marvin. & Strickland. Boardman. H.. Cambride.. (1980). Orlando: The Dryden Press. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. R. Bourgeois. Strategic Management: Concepts and Cases. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . Instrumen Pemastian Standard. SKPM 2.. Improving Academic Management. Ajzen. & Ireland. Ed. C. P.. K. P. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. (1995).F. Applied Psychology in Personnel Management. Kementerian Pelajaran Malaysia. A. 4th. Strategic Management Journal. New Jersey :Prentice Hall Inc.W. Casio. M. W. Kepimpinan Pendidikan. Kementerian Pelajaran Malaysia. (1981). A Comparative Analysis of Complex Organization. Rancangan Malaysia Ke-9. L. July – September. (1987).Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). Kotler.. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. Jemaah Nazir Sekolah (2004). III (1998). SKPM 1. Democratic Supervision in Secondary Schools.. Thomson. Jedamus. W. New Jersey: Prentice Hall. Edisi Disember 2004. (1992). Hitt. San Francisco: Jossey – Bass Publisher. A. Strategic Management: From Concept To Implementation. A. R. Kementerian Pelajaran Malaysia. Edisi Disember 2004. New York : Free Pres. New York : Prentice Hall Inc. Jr. A. Boston: Irwin McGraw-Hill. Industry and Performance. Strategic marketing for Educational Institutions. (1997) Management. R. Jemaah Nazir Sekolah (2004). (1953). I & Fisbein M. A. dan Bent. R. (1985). The Dryden Press Etzioni. Corporate Distinctive Competence. Strategy. P. Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010.. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. 10th. Pernyataan Standard. J. Daft. Mass : Houghton-Mifflin.

(1964). F. H. Bhd. California : EdiTS Publishers. Wan Mohd. Houghton Mufflin Company. (1979). Kepimpinan Pendidikan.T & Boudreau J. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. Salt Lake City : Olympia Publishing. Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan. Utusan Printcorp Sdn. A. Seminar Pendidikkan. Michael. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise. Edisi Baru. Pengurusan. (1977).. Netzer dan Krey. Terjemahan Maisarah Mat Dum. Management and Organization. (1975). AL (1979). dalam Ramaiah. (1969).. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . UKM. Milkovoich G. Boston.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. Vardman & Halterman.. (1971). The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. dan Weihrich.W. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). Organisasi Moden.. Irwin.. Zahid Mohd Nordin. Stephen Issaac & William B. Human Resourse Management. (1981). Kamus Dewan. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1991). Koontz. Eye. H. (1957). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. (1993). Handbook In Reaserch And Evaluation. Bhd. Herberg. Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. IBS Buku Sdn.