Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Sebagai Guru Besar, anda diminta menerangkan dalam mesyuarat kurikulum

sekolah berhubung perkara-perkara berikut: a. b. Mengapakah penyeliaan perlu dibuat? Dengan merujuk kepada contoh-contoh yang sesuai,

bagaimanakah melaksanakan penyeliaan klinikal di sekolah anda? Azizi bin Omar Guru Besar SK Teloi Timur 09300 Kuala Ketil 1. PENDAHULUAN

Guru sering mendapat perhatian masyarakat kerana peranannya yang begitu signifikan dalam membentuk generasi akan datang. Ini bermakna profesion perguruan yang berkualiti mampu menjana dan mengubah paradigma serta perilaku mereka. Lantaran itu, profesion perguruan yang mantap dan berkesan perlu diwujudkan agar aspirasi untuk memartabatkannya bukan sekadar fatamorgana malahan merupakan suatu realiti. Kita mesti mengakui bahawa keperluan tahap pendidikan yang berkualiti semakin ketara. Desakan daripada perubahan dalam pembentukan tamadun yang semakin canggih menjadi asas berlakuknya fenomena ini. Guru-guru seharusnya sedar akan hakikat tuntutan itu dan bersedia menyahut cabaran-cabaran ke arah memartabatkan profesion perguruan di negara ini. Warga pendidik perlu menggembleng sepenuh tenaga dan memberi kerjasama yang sewajarnya dalam mencapai hasrat itu. Di sinilah letaknya peranan dan kecemerlangan guru dalam memastikan kecemerlangan pelajar dalam sesebuah institusi pendidikan. Justeru, penyeliaan oleh pihak pengurusan sekolah amat perlu dalam memastikan kecemerlangan kerja guru secara berterusan. Penyeliaan akan dapat membantu guru menyelaraskan aktiviti pengajaraan dan merangsang guru untuk mencapai prestasi kerja yang

Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 1/15

Menyelia membawa erti melihat. Dalam Bahasa Inggeris. 3. manakala penyeliaan merupakan satu daripada tugas utama guru besar sebagai pengurus pendidikan di sekolah. Berdasarkan Himpunan Modul Kursus Pengurusan Kepimpinan Sekolah oleh Institut Aminuddin Baki. DEFINISI PENYELIAAN Pelaksanaan kurikulum merupakan core business setiap sekolah. Penyelia juga mempunyai pandangan yang mendalam untuk mengetahui bagaimana hendak mendapatkan apa yang patut berlaku tidak berlaku tetapi akan berlaku pada masa yang akan datang. 1995). penyeliaan kurikulum bermaksud satu proses mendapatkan maklumat bagi memastikan pengurusan kurikulum di institusi pendidikan iaitu sekolah dilaksanakan mengikut prosedur yang ditetapkan. Ini bermakna orang yang menyelia itu mempunyai vision yang super. 1995). Penyeliaan adalah satu aktiviti yang kompleks (Hazil. menjaga. Penyelia ialah orang yang mempunyai kuasa atau kebolehan melihat apa yang patut berlaku tetapi tidak berlaku. penyeliaan secara berterusan dapat meningkatkan kualiti pengajaran guru dan memperbaiki kelemahan guru dalam proses pengajaran.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] cemerlang. 2. mengawas dan mengawal (Hazil. penyeliaan bermaksud supervision. Hakikatnya. KONSEP DAN OBJEKTIF PENYELIAAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 2/15 . Ini bermakna penyelia. pada masa yang sama membuat telahan. Secara tidak langsung penyeliaan turut membantu guru membina kemahiran dalam perancangan pengajaran dan memastikan proses pengajaran dan pembelajaran dapat berjalan dengan lancar.

ii.2 Objektif Penyeliaan Menurut Hazil (1995). Contohnya:i. menilai prestasi guru. mengendali. konsep penyeliaan adalah seperti yang berikut:i.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] 3. iii. memuji. 3. objektif penyeliaan adalah untuk memperkembangkan potensi guru dalam segala hal yang berkaitan dengan profesion perguruan. ketahanan diri dan nilai-nilai sesuai dengan profesion perguruan ii. penyeliaan pengajaran ialah segala tindakan atau perlakuan yang dirancang untuk mempengaruhi tingkah laku pengajaran guru. Ia dilakukan sama ada untuk memastikan guru melaksanakan tugasnya seperti yang telah ditentukan atau untuk mengesani kekuatan atau kelemahan guru dan dengan itu dapat menganalisis dan memperbaiki mutu pengajaran guru. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 3/15 . Menurut Ismail Kailani (1995). membaiki. penyeliaan juga adalah satu proses sosial yang melibatkan hubungan antara individu dan kerjasama antara guru dan penyelia.1 Konsep Penyeliaan Konsep penyeliaan membawa maksud memerhati. Ia merupakan khidmat bantuan kepada guru ke arah menyediakan suasana dan keadaan pengajaran yang berkesan. menegur. membimbing. penyeliaan boleh juga dikatakan sebagai satu set kegiatan yang dirancang dan direka bentuk untuk meningkatkan pembelajaran pengajaran dan memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. memberi bimbingan ke arah perkembangan sahsiah. menilai dan merunding. menyelenggara.

Di peringkat awal. ataupun dari segi kepimpinannya(Hazil.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Perlu diingat bahawa objektif akhir penyeliaan pengajaran ialah untuk memaksimumkan manfaat pengalaman pembelajaran murid. 4. Oleh itu penekanan dan tumpuan dalam penyeliaan adalah ke atas perkembangan guru. 4. tetapi juga kepada bagaimana guru mengembangkan kurikulum dan memupuk pembelajaran di sekolah.2 Fungsi Penyeliaan Menurut Hazil (1995). baik dari segi kemahiran mengajar. meningkatkan ilmu. Antara fungsi penyeliaan sebenarnya merangkumi perkara-perkara seperti berikut: i. memberi maklum balas yang objektif kepada guru tentang tahap pencapaian pengajarannya yang terkini Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 4/15 . Setelah itu. Walaupun penyelia tidak berinteraksi secara langsung dengan murid. Akhir-akhir ini pula diperkatakan bahawa kejayaan pendidikan dan keberkesanan sekolah bergantung kepada bukan sahaja kemahiran guru mengajar. tetapi hasil proses penyeliaan adalah untuk memberi faedah kepada pembelajaran murid. tumpuan berubah ke arah meningkatkan pengajaran guru dan ke arah pengajaran yang saintifik kerana masyarakat menganggap pendidikan adalah tanggung jawab guru dan kejayaan pendidikan bergantung pada prestasi guru.1 Tumpuan Penyeliaan Walaupun matlamat asas penyeliaan tidak berubah tetapi tumpuan kegiatan penyeliaan telah berubah. penyeliaan mempunyai pelbagai fungsi. penyeliaan pengajaran menekankan isi kandungan pembelajaran atau kurikulum di atas kepercayaan bahawa ia adalah segala-galanya dalam pendidikan. TUMPUAN DAN FUNGSI PENYELIAAN 4. 1995).

akan sukar untuk melakukan perubahan walaupun perubahan diperlukan. RASIONAL PENYELIAAN Penyeliaan perlu dilakukan kerana guru dapat dibimbing dan dibantu ke arah perubahan iaitu peningkatan mutu pengajarannya. meningkatkan dan mengekalkan motivasi guru mengawal dan menyelaras pengajaran dan pembelajaran guru menilai hasil pendidikan viii. xi. x. iii. Berdasarkan Buku Perancangan Strategik Jemaah Nazir Sekolah 2001 – 2010. iv. vii.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] ii. vi. Apabila kebiasaan terbentuk. antara dapatan pemeriksaan yang menyebabkan pengurusan sekolah tidak berkesan ialah kurangnya penyeliaan yang dilaksanakan oleh guru besar sama ada dalam pengurusan program pendidikan mahupun dalam penyeliaan pengajaran dan pembelajaran. Guru yang tidak pernah diselia selepas mengikuti latihan perguruan mungkin terus melakukan kesilapan-kesilapan tanpa menyedarinya. 5. Amalan negatif ini berlaku kerana ada antara pihak pengurusan sekolah: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 5/15 . mengenal pasti dan menyelesaikan masalah pengajaran membantu guru membentuk kemahiran menggunakan strategi pengajaran membantu guru membentuk sikap sihat tentang pembangunan profesional berterusan v. memberi pendedahan atau pengalaman pensosialan kerjaya mewujudkan ciri dan nilai keinsanan mengurus ketegangan. memperkenalkan perubahan kepada sesuatu program atau pendekatan baru ix.

v. menurunkan kuasa (empowerment) memantau kepada subordinates tanpa bimbingan yang betul. Kerap berlaku abdication of power guru besar kepada guru-guru penolong kanan. Tidak berlaku perkongsian ilmu dalam proses memantau dan menyelia antara kedua-dua belah pihak. melaksanakan penyeliaan tetapi tidak tepat atau tidak menilai perkara yang sepatutnya sebagaimana yang dikehendaki dalam peraturan yang ditetapkan sehingga membawa impak yang negatif iv. iaitu sekurang-kurangnya lima waktu pengajaran mengikut surat Ketua Pengarah Pelajaran Malaysia. Bilangan 5. Tahun 1998 ii. tiada ilmu. tidak melaksanakan penyeliaan tidak memahami peraturan (berdasarkan garis panduan atau surat-surat pekeliling yang dikeluarkan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia) yang dapat membantu mereka melaksanakan penyeliaan yang betul iii. kemahiran dan pengalaman menyelia secara berfokus dan berstruktur vi.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] i. Tahun 1987 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 6/15 . tiada ruang dan peluang untuk mereka mendapatkan ilmu dan kemahiran atau mengikuti kaedah dan cara menyelia yang betul dan berkesan dari mana-mana institusi latihan Kementerian Pelajaran Malaysia Pernyataan Standard Kualiti Pendidikan Malaysia (SKPM) menekankan bahawa guru besar perlu memainkan peranan sebagai pemimpin kurikulum dengan mengambil tindakan-tindakan berikut: i. menjalankan penyeliaan pengajaran dan pembelajaran seperti yang terkandung dalam Surat Pekeliling Ikhtisas. mengajar sejumlah waktu. Bilangan 3. ii.

dan Pengurusan Panitia Mata Pelajaran vi. PELAKSANAAN PENYELIAAN KLINIKAL Penyeliaan klinikal merupakan proses penyeliaan yang mengandungi ciri-ciri seperti pemerhatian secara langsung.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] iii. memantau dan menyelia kemajuan murid Dengan melaksanakan penyeliaan kurikulum. pengumpulan data dari pemerhatian.1995). Penyeliaan klinikal ini lebih menumpu kepada pembangunan dan pengukuhan kecekapan berikut iaitu: i. 1969 dalam Hazil. menggalakkan pembangunan budaya ilmu dan berfikir dalam kalangan warga sekolah melalui kursus perkembangan staf v. memberi bimbingan kepada guru untuk meningkatkan kualiti pengajaran dan pembelajaran iv. Kecekapan teknikal Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 7/15 . diharapkan dapat membantu guru besar melihat keberkesanan program dan membolehkan penambahbaikan dilaksanakan secara lebih berfokus dan terancang. Namun begitu. bagi menjayakan hasrat tersebut semua guru termasuk guru-guru penolong kanan perlu berkongsi tanggungjawab bersamasama guru besar. 6. menggerakkan dan menyelia perjalanan Jawatankuasa Kurikulum Sekolah. Data dan maklumat yang diperoleh hasil penyeliaan kurikulum dapat membantu guru besar di sekolah mempercepat peningkatan kemenjadian murid dalam bidang akademik. penganalisisan tingkah laku mengajar dan aktiviti lain dengan tujuan memberi bimbingan serta meningkatkan mutu pengajaran (Goldhammer.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] penguasaan metoda pengajaran. iv. dan teknikteknik mengawal kelas. Guru perlu mempelajari kemahiran intelektual dan kemahiran tingkah laku dalam usaha mempertingkatkan mutu pengajaran ii. 1995) ciri-ciri penting penyeliaan adalah seperti yang berikut:i. menyuarakan tentangan mengenai ’permissiveness’ dan bentuk-bentuk kawalan sosial yang bersifat menindas. proses kelompok. bagaimana memilih dan mengelola kandungan kurikulum. ii. bagaimana boleh dipelajari dan kriteria digunakan untuk mengukur kejayaan. Kecekapan peribadi kesedaran kendiri. bagaimana mengstruktur bilik darjah untuk pembelajaran. membuat pendirian etika. pembinaan kemahiran interpretif. Penyelia bertanggungjawab membawa guru membentuk: Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 8/15 . Menentukan apa yang harus diajar. iii. dalam Hazil. dan mengutamakan kualiti. kemahiran-kemahiran spesifik menyoal dsb). Kecekapan klinikal bagaimana membuat keputusan secara reflektif. bagaimana menggunakan strategi (kemahiran mengajar. Kecekapan kritikal membuat keputusan reflektif dan tindakan menguatkan lagi usaha mewujudkan sekolah yang lebih adil dan rasional. dan tindakan menyelesai masalah praktikal. membina gaya peribadi selaras dengan peranan guru. menimbang penuh tujuan dan amalan mengambil tindakan menangani masalah praktikal. Menurut (Achesan dan Gall 1987.

Proses penyeliaan pada dasarnya berpusat pada analisis pengajaran Setiap guru mempunyai kebebasan dan tanggungjawab untuk menimbulkan isu. Bukan kepada pencacian pola-pola yang tidak berjaya vii. Perbincangan bertumpu kepada beberapa isu pengajaran yang mustahak. xi. Perancangan dan analisis berpusat kepada membuat dan menguji hipotesis pengajaran berasaskan bukti cerapan v. Perbincangan maklum balas memusat kepada analisis membina dan pengukuhan pola-pola yang berjaya. Penyeliaan satu proses memberi dan menerima yang dinamik di mana penyelia dan guru adalah rakan sejawat sama-sama berusaha mencari kefahaman pendidikan yang saling berfaedah x. relevan kepada guru dan boleh membawa perubahan vi. cerapan dan analisis adalah berterusan dan kumulatif ix. menganalisis dan memperbaiki pengajarannya sendiri. Bukti cerapan dijadikan asas. juga untuk membentuk kaedah pengajarannya yang tersendiri Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 9/15 . Putaran perancangan. Penyelia memberi penekanan tentang apa yang diajar dan bagaimana guru mengajar untuk memperbaiki pengajaran dan bukan untuk menukar personalitI guru iv.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] a) kemahiran sistematik b) kemahiran mengeksperimen dan mengubahsuai kurikulum c) kemahiran dan teknik mengajar yang luas dan pelbagai iii. bukan pertimbangan nilai menganalisis proses pengajaran berasaskan data viii.

v. iv. ii. penyelia akan memikirkan strategi Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 10/15 . penyelia akan membuat pemerhatian berpandukan aspek-aspek yang telah dibincangkan pada peringkat pra pemerhatian. pengendaliannya mempunyai peringkat-peringkat berikut: i. Penyelia mempunyai kebebasan dan tanggungjawab menganalisis dan menilai penyeliaannya sendiri sebagaimana juga guru menganalisis dan menilai pengajarannya sendiri..Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] xii. Cadangan yang diberikan adalah sekadar untuk memberikan pendapat. iii. 1995). perbincangan pra pemerhatian pemerhatian di bilik darjah analisis dan strategi perbincangan pos pemerhatian analisis keseluruhan Tujuan mengadakan perbincangan pra pemerhatian untuk menjalinkan suasana mesra dan meyakinkan guru untuk menjalankan pengajarannya di bilik darjah. Pendekatan ini berpunca dari data yang telah dikutip. Penyeliaan boleh dipersepsi. Di peringkat analisis dan strategi pula penyelia akan membuat catatan daripada pemerhatian tersebut. Di peringkat pemerhatian di bilik darjah. Langkah-langkah Penyeliaan Klinikal Pendekatan penyeliaan klinikal adalah berasaskan kepada apa yang berlaku di bilik darjah.1997 dalam Hazil. dianalisis dan diperbaiki sebagaimana juga pengajaran xiii. Dari itu. Menurut (Goldhammer et al.

Aktiviti pengajaranpembelajaran yang dijalankan hendaklah selaras dengan apa yang telah dirancang. Di samping kesesuaian bahan pengajaran (isi pelajaran.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] untuk menerangkan analisis itu kepada guru. Menurut Abu Hassan dan Meor Ibrahim (1995). penyelia perlu menilai kesesuaian objektif pengajaran dan perancangan pengajaran yang melibatkan isi pelajaran. faktor kesesuaian masa untuk melaksanakan setiap aktiviti yang dirancang turut diambil kira dalam bahagian penyampaian ini. penyelia akan memberikan maklum balas terhadap pengajaran yang dilakukan oleh guru. Kayu pengukur penting untuk menilai keberkesanan sesuatu penyampaian adalah sama ada objektif pengajaran yang dirancang telah dicapai oleh murid atau tidak. Seterusnya guru akan membuat pertimbangan tentang apa yang telah dikemukakan. ii. iii. Di peringkat ini juga penyelia akan mencadangkan beberapa alternatif untuk mempertingkatkan lagi pengajaran dan pembelajaran guru. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 11/15 . Pada peringkat pos pemerhatian. peralatan dan sebagainya) dengan objektif. Semasa Pengajaran : Penyampaian Pengajaran Konsep serta kesesuaian aktiviti di dalam rancangan pengajaran perlu dilihat oleh penyelia untuk memastikan guru melaksanakan segala perancangan di dalam bilik darjah. susunan dan peralatan mengajar. Bagi memenuhi keperluan sistem pendidikan itu sendiri. proses penyeliaan klinikal yang dipraktikkan ketika menyelia melibatkan tiga peringkat. sebelum pengajaran semasa pengajaran selepas pengajaran Sebelum Pengajaran : Perancangan Dan Penulisan Persediaan Mengajar. i.

guru perlu menunjukkan keyakinan yang tinggi. Ini meliputi perancangan. penggunaan peralatan dan papan hitam yang sesuai dan berkesan sangat membantu pembelajaran murid. penulisan dan penyampaian pengajaran. tenang dan ceria. Selepas Pengajaran : Bimbingan Dan Perbincangan Selepas sesuatu pengajaran selesai. bersemangat. Pada peringkat ini penyelia memberi maklum balas terhadap pengajaran yang telah dilakukan. Cara guru menyampaikan pengajaran di dalam bilik darjah sangat penting.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Pengajaran yang “tidak cukup masa” atau “berlebihan masa” adalah pengajaran yang tidak dirancang dengan teliti dan baik. Bagi mewujud dan mengekalkan pembelajaran murid secara berkesan. Di samping itu. Penyeliaan ini perlu diusahakan dengan cara terancang dan bersungguh-sungguh dan mengambil kira peningkatan kemahiran guru secara berterusan. Penyeliaan klinikal perlu melalui tiga peringkat ini. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 12/15 . penyelia perlu membincangkan semua aspek penyampaian pengajaran yang telah dilakukan oleh guru. Perbincangan ini perlu diasaskan pada persefahaman yang telah diwujudkan.

Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 13/15 .

dan Bent. A. Kepimpinan Pendidikan. H. R. Thomson. Casio. Kementerian Pelajaran Malaysia. III (1998). Strategic Management: From Concept To Implementation.. Strategy. (1980).. Strategic Management: Concepts and Cases. 4th. W. Kotler. Mass : Houghton-Mifflin. Strategic marketing for Educational Institutions. W. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. & Ireland. Edisi Disember 2004. Ed.. Rancangan Malaysia Ke-9. (1995)..L Ramaiah. & Strickland. A. Standard Kualiti Pendidikan Malaysia – Sekolah. Douglas. New Jersey: Prentice Hall... J. Orlando: The Dryden Press. SKPM 2. San Francisco: Jossey – Bass Publisher. (1992). Pernyataan Standard. Kementerian Pelajaran Malaysia. SKPM 1. P. R. I & Fisbein M.F. Understanding Attitudes and Predicting Social Behavior. A. Jr. Strategic Management Journal. C. Jemaah Nazir Sekolah (2004). D. (1961). Bourgeois. Corporate Distinctive Competence. Daft. Cambride.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] RUJUKAN Bahagian Perancangan dan Penyelidikan Dasar Pendidikan (2006). (1997) Management. Jemaah Nazir Sekolah (2004). The Dryden Press Etzioni. Improving Academic Management. A Comparative Analysis of Complex Organization. Jedamus. & Marvin. Ajzen. P. Edisi Disember 2004. (1981). Boston: Irwin McGraw-Hill. (1987). Industry and Performance. R. A. M. (1985). III (1996). Pelan Induk Pembangunan 2006 – 2010. New York : Free Pres. Cabaran Masa Kini. Democratic Supervision in Secondary Schools.. L. P. New Jersey :Prentice Hall Inc. Hitt. J. New York : Prentice Hall Inc. R. (1953). Ed. 10th.W. Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 14/15 . Instrumen Pemastian Standard. K.. A. July – September. Petaling Jaya: IBS Buku Sdn Bhd. Boardman. A. Applied Psychology in Personnel Management. L. Kementerian Pelajaran Malaysia.

Terjemahan Mohd Salmi Mohd Sohod dan rakan.T & Boudreau J.Kursus Kepimpinan dan Pengurusan Pendidikan [KKPP] Etzioni. Koontz. Zahid Mohd Nordin.. Eye. Herberg. California : EdiTS Publishers. (1977). A.W. Edisi Baru. Netzer dan Krey. dan Weihrich.. Bhd. (1979). Wan Mohd. Irwin. Management and Organization. (1981). H. Handbook In Reaserch And Evaluation. Stephen Issaac & William B. Selaras Dengan Tuntutan Wawasan 2020. Bhd. UKM. 193 Tugasan Individu KKPP Oktober 2010 15/15 . Boston. Michael. H. (1957). Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Dasar Pendidikan Kebangsaan Ke Arah Pemantapan Pelaksanaan Dasar Pendidikan Negara. Human Resourse Management. Houghton Mufflin Company. Pengurusan. The Managerial Choice : To be Efficient and To Human. Salt Lake City : Olympia Publishing. (1971). Organisasi Moden. Utusan Printcorp Sdn. Terjemahan Maisarah Mat Dum. Kuala Lumpur : Dewan Bahasa dan Pustaka. Surat Pekeliling Khas dalam Wan Mohd Zahid bin Mohd Nordin (1993). Vardman & Halterman. (1975). (1964). (1993).. dalam Ramaiah. Kamus Dewan. Kepimpinan Pendidikan. (1991). Wawasan Pendidikan Agenda Pengisian. Milkovoich G. F. Kuala Lumpur : Nurin Enterprise.. Seminar Pendidikkan. AL (1979).. IBS Buku Sdn. (1969).

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful