ia merujuk kepada lunas-lunas dalam dasar pemerintahan demokrasi untuk dijadikan panduan am tindakan rakyat di Malaysia. . Rukun Negara adalah amalan yang perlu dilakukan dan satu visi bagi merealisasikan kontrak sosial yang dipersetujui oleh kaum-kaum utama di Malaya atau Malaysia semasa penggubalan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu mahupun Perlembagaan Persekutuan Malaysia.Pengenalan y Dalam konteks Rukun Negara sebagai ideologi kebangsaan. y Rukun Negara adalah satu nilai yang perlu dicapai.

Konsep Rukun Negara y Rukun Negara adalah ideologi kebangsaan Malaysia. Ia adalah satu susunan cara ataupun prinsip hidup bermasyarakat yang mengandungi nilai-nilai kenegaraan dan norma-norma sosial yang meliputi semua aspek kehidupan bernegara. Rukun Negara juga adalah satu doktrin untuk mencapai perpaduan kaum demi keharmonian dan kemakmuran negara Malaysia. .

dibentuk mengikut acuan Malaysia dan dimiliki bersama oleh rakyat Malaysia yang berbilang kaum dan agama. .Konsep Rukun Negara y Ideologi negara ini menggariskan lima prinsip yang lahir daripada aspirasi masyarakat dan negara Malaysia. Rukun Negara yang menjadi pedoman kepada seluruh rakyat Malaysia jelas merupakan kunci kepada masyarakat pelbagai kaum di Negara ini untuk membentuk warga berintegriti.

Prinsip Rukun Negara y Bahawasanya negara kita Malaysia mendukung cita- cita untuk mencapai perpaduan yang lebih erat di kalangan seluruh masyarakatnya. menjamin satu cara yang liberal terhadap tradisi kebudayaannya yang kaya dan berbagai-bagai corak. memelihara satu cara hidup demokratik. membina satu masyarakat progesif yang akan menggunakan sains dan teknologi moden . mencipta masyarakat yang adil bagi kemakmuran negara yang akan dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama.

y MAKA KAMI. berikrar akan menumpukan seluruh tenaga dan usaha kami untuk mencapai cita-cita tersebut berdasarkan prinsipprinsip yang berikut: Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran perlembagaan Kedaulatan undang-undang Kesopanan dan kesusilaan y y y y y . rakyat Malaysia.

ditubuhkan bagi memulihkan perpaduan yang semakin goyah pada masa itu .Sejarah Pembentukan Rukun Negara y Rukun Negara diisytiharkan oleh Yang Di-Pertuan Agong pada 31 Ogos 1970 iaitu semasa negara menyambut Hari Kemerdekaan Kali Ke-13 y diperkenalkan oleh Majlis Gerakan Negara (MAGERAN) y MAGERAN yang diketuai oleh seorang Pengarah.

pihak Jepun mengamalkan dasar yang antiCina dan pro-Melayu telah membangkitkan kemarahan dan prasangka orang Cina terhadap orang Melayu .Faktor Penggumbalan Rukun Negara y Perlaksanaan dasar pecah dan perintah Inggeris telah mengeruhkan perpaduan masyarakat di Tanah Melayu y Peristiwa berdarah yang berlaku pada 13 Mei 1969 telah mendedahkan manifestasi sebenar perasaan tiga etnik yang terbesar di Malaysia y Semenjak pendudukan Jepun pada perang Dunia Kedua.

y Kacau bilau dan pertumpahan darah yang berlaku pada 13 Mei 1969 itu telah memaksa kerajaan untuk mengisytiharkan perintah darurat .

Objektif Dan Matlamat rukun Negara a) Untuk mencipta satu masyarakat yang adil supaya kemakmuran negara dapat dinikmati bersama secara adil dan saksama b) Untuk memelihara cara hidup demokratik c) Untuk mencapai perpaduan yang lebih erat dalam kalangan seluruh masyarakat d) Untuk membentuk satu sikap yang liberal terhadap tradisi kebudayaan yang kaya dan berbagai-bagai corak e) Untuk membina sebuah masyarakat progresif dengan menggunakan sains dan teknologi moden .

Penjelasan Prinsip Rukun Negara .

Perlembagaan Persekutuan memperuntukkan bahawa Islam ialah agama rasmi Persekutuan. Melalui kepercayaan beragama inilah akan menjadikan bangsa dan negara ini sebagai satu bangsa dan negara yang berdaulat.Kepercayaan Kepada Tuhan y Bangsa dan Negara ini telah diwujudkan atas kepercayaan yang kukuh kepada Tuhan. prinsip ini telah dipilih sebagai prinsip pertama dalam Rukun Negara. . tetapi agama dan kepercayaan-kepercayaan lain boleh diamalkan dengan aman dan tenteram di mana-mana bahagian di dalam Persekutuan dan tindakan membeza-bezakan terhadap seseorang warganegara atas alasan agama adalah dilarang sama sekali. y Jawatankuasa penggubal Rukun Negara menyedari akan pentingnya agama dan kepercayaan kepada Tuhan dalam kehidupan manusia. Menyedari betapa pentingnya keteguhan pegangan anggota masyarakat terhadap ajaran agama masing-masing. Ketiadaan agama boleh meruntuhkan keperibadian seseorang dan juga sesuatu bangsa dan negara.

Kesetiaan kepada Raja dan Negara bermaksud. . Selaras dengan kedudukan Yang di-Pertuan Agong sebagai Raja mengikut Perlembagaan. dan Yang Di-Pertua Negeri bagi negeri-negeri yang tidak beraja. rakyat dikehendaki menumpukan taat setia kepada raja yang memerintah negeri tempat mereka bermastautin tanpa mengurangkan taat setia kepada Yang diPertuan Agong.Kesetiaan Kepada Raja dan Negara y Malaysia mengamalkan Sistem Demokrasi Berparlimen dan Raja Berpelembagaan dengan Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong sebagai Ketua Negara. y Seri Paduka Baginda. sistem beraja juga diamalkan di setiap negeri. y Di peringkat negeri pula. jujur dan ikhlas kepada Seri Paduka Baginda Yang di-Pertuan Agong. bahawa setiap warganegara hendaklah menumpukan sepenuh taat setia. Raja-Raja dan Yang Di-Pertua Negeri adalah merupakan lambang perpaduan rakyat.

Dengan demikian ia merupakan satu kontrak sosial rakyat yang tidak boleh dipersoalkan dan diganggu gugat oleh mana-mana individu atau mana-mana pihak. mematuhi dan mempertahankan keluhuran atau kemuliaan Perlembagaan Negara. . Perlembagaan Malaysia menentukan pola politik dan kedudukan sosio-ekonomi rakyat di negara ini. menghargai. perundangan. Perlembagaan Negara adalah sumber perundangan yang tertinggi. Fungsinya untuk memberi perlindungan kepada setiap rakyat negara ini akan hak dan keistimewaan mereka sebagai warganegara. y Perlembagaan Negara telah digubal berasaskan kesepakatan semua kaum dan semu pihak di negara ini. kedudukan dan hak sosio-ekonomi rakyat. Ia adalah sumber rujukan bagi segala hal yang berkaitan denga sistem pemerintahan. Setiap warga negara Malaysia dikehendaki menghormati. serta memahami maksud dan kandungan serta latar belakang sejarah pembentukan Perlembagaan Negara.Keluhuran Perlembagaan y Prinsip ini menekan perlunya rakyat menerima.

Kedaulatan Undang-Undang y Keadilan diasaskan atas kedaulatan undang-undang di mana setiap rakyat sama tarafnya di sisi undang-undang negara. Undang-undang negara berasaskan kepada Perlembagaan. hidup bermasyarakat dan bernegara tidak aman dan stabil. Kebebasan asasi terjamin bagi semua warganegara Malaysia. Tanpa undang-undang. Oleh itu kedaulatannya perlu diterima dan dipertahankan. Hakhak dari kebebasan yang dijamin oleh Perlembagaan itu tidaklah termasuk hak menggulingkan kerajaan sama ada dengan kekerasan atau dengan cara-cara yang tidak menurut Perlembagaan. di mana semua anggota masyarakat akan merasas selamat. Kewujudan undang-undang akan menjamin kehidupan anggota masyarakat dapa bergerak dengan licin dan teratur tanpa sebarang kekacauan. stabil dan makmur. Oleh itu undang-undang negara dijamin pula oleh institusi kehakiman yang bebas dan berwibawa. Setiap negara memerlukan undang-undang untuk mengawal dan mewujudkan satu masyarakat yang aman. . Hak-hak semua rakyat boleh diamalkan dengan bebas asalkan tidak melanggar undang-undang serta perkara-perkara sebagaimana yang dijamin oleh Perlembagaan Negara.

y Sikap bersopan santun dan bersusila patut diamalkan bagi membentuk seseorang individu dan masyarakat yang berdisiplin serta bermoral tinggi yang akan membantu mewujudkan sebuah masyarakat yang harmoni. Tujuannya ialah untuk membentuk warga negara yang bersopan santun dan bersusila selaras dengan kempen Budi Bahasa dan Nilai Murni yang dijalankan sekarang. Sifat individu yang bersopan santun dan bersusila adalah paling bermakna dan amat penting dalam konteks perhubungan antara satu sama lain dalam masyarakat pelbagai kaum di negara ini. Tatasusila ini membenci dan mengutuk tingkah laku atau perbuatan yang angkuh atau menyinggung perasaan seseorang atau sesuatu golongan. . Prinsip ini menjadi panduan supaya perilaku masyarakat sentiasa terpelihara dan berkembang sesuai dengan keperibadian bangsa dan nilai-nilai murni.Kesopanan dan Kesusilaan y Prinsip ke lima ini menekankan perkembangan personaliti dan tingkah laku seseorang rakyat. Tingkah laku sopan juga mengandungi suatu darjah kesusilaan yang tinggi dalam kedua-dua kehidupan persendirian dan kehidupan bernegara.

Ancaman dan kelemahan ini boleh mengakibatkan kedaulatan negara terjejas dan berlaku huru-hara rusuhan. tanpa perpaduan. negara akan terdedah kepada pelbagai ancaman dan kelemahan. tahap pencapaian ekonomi negara dapat dipertingkatkan supaya taraf hidup rakyat akan bertambah maju di samping mewujudkan suasanan politik yang stabil .Kepentingan Rukun Negara y Perpaduan Negara. y Menerusi perpaduan yang kukuh. pergaduhan kaun dan sebagainya.

kemakmuran dan kesejahteraan negara . Rukun Negara juga menjadikan kita mengetahui asal usul dan sejarah Malaysia.y Mewujudkan semangat patriotik kepada rakyat Malaysia. y Memelihara keamanan.

sesebuah negara itu akan menjadi lemah. sukar untuk dibangunkan dan mudah diancam sama ada oleh kuasa luar atau dalam negara itu sendiri.Rumusan y Rukun Negara dicipta ekoran daripada rusuhan kaum yang berlaku pada 13 Mei 1969. Perpaduan kaum pula adalah matlamat penting yang ingin dicapai oleh semua negara di dunia termasuklah Malaysia. Ia penting kerana tanpa perpaduan. Tragedi ni telah menyebabkan semua rakyat Malaysia mengetahui betapa pentingnya bersatu-padu dan hidup dengan aman dan damai serta dapat menghindari sifat curigamencurigai antara satu sama lain. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful