P. 1
Peranan Dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pembinaan Negara Bangsa

Peranan Dan Tanggung Jawab Guru Dalam Pembinaan Negara Bangsa

|Views: 4,388|Likes:
Published by Aishah Papo

More info:

Published by: Aishah Papo on Oct 09, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

1.

0

PENGENALAN

Dalam memacu kemajuan negara kita hari ini yang lebih tinggi, prasyarat utama untuk menilai keupayaan kita adalah bergantung kepada usaha dalam pembinaan negara bangsa yang bersatu padu dan harmoni yang memerlukan hasil usaha daripada semua pelbagai pihak. Oleh yang demikian, keupayaan membina negara bangsa pula bergantung kepada sejauh mana nilai patriotisme, toleransi serta sikap saling menghormati dapat dipupuk dan dikongsi secara bersama oleh setiap lapisan rakyat tanpa mengira kaum dan agama. Usaha membina negara bangsa bermula dengan pembinaan insan yang seimbang dan berasaskan kepada ilmuan, kerohanian dan kemahiran yang tinggi. Dengan itu, terdapat elemen penting yang disepadukan termasuklah nasionalisme, patriotisme dan ideologi kebangsaan untuk membina kecemerlangan warga dan seterusnya membina negara bangsa sejajar dengan pelan kerajaan dalam dasar Falsafah pendidikan Negara. Nasionalisme menjadi tenaga penggerak yang amat berpengaruh dalam menangani perjuangan sesuatu bangsa. Ianya bertujuan menggerakkan komitmen rakyat untuk membangun dengan memberi penekanan kepada penyelesaian masalah dan dalaman.

2.0

PEMBINAAN NEGARA BANGSA

Pembinaan negara bangsa dalam istilah sains, politik merujuk kepada sebuah negara yang mempunyai budaya sivik. Budaya sivik yang dimaksudkan adalah sebuah negara yang rakyatnya sudah menerima satu pandangan dunia (weltanschauung) politik yang sama. Ciri-ciri dan sifat masyarakat tersebut adalah masyarakat yang hidup aman damai tanpa dipisahkan oleh elemen-elemen sempit seperti etnik, kebudayaan dan kepercayaan. Pembinaan negara pula bergantung kepada satu ideologi politik yang mencakupi strategi dan dasar penyelesaian konflik hubungan kaum,

ketidakseimbangan ekonomi, agenda pembangunan manusia melalui pendidikan dan latihan, penstrukturan ekonomi ,serta reformasi ekonomi negara. Tegasnya bahawa perpaduan dapat dibentuk dalam pembinaan negara bangsa tanpa memberi implikasi kepada sesuatu kelompok etnik. Proses dalam mewujudkan kebudayaan kebangsaan
1

Tanpa pendidikan. Diantara peranan dan tanggungjawab guru dalam konteks pembinaan negara bangsa ialah: y y y Kerjaya guru sebagai satu ibadah Guru bertanggungjawab dalam pembangunan insan kamil dikalangan murid Sebagai agen sosialisasi iaitu penjalin hubungan yang rapat dengan masyarakat y Agen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik 2 . rohani dan intelektual seperti yang termaktub dalam Falsafah Pendidikan Kebangsaan. Sesebuah negara perlukan warganegara yang terdidik dalam semua aspek jasmani. Oleh itu. Ini menjurus kepada peranan utama yang diharap oleh sistem pendidikan formal negara kita dalam membina bangsa yang bersatu dan moden serta mencapai produk generasi akan datang yang berkualiti menjadi realiti.0 PERANAN GURU DALAM PEMBINAAN NEGARA BANGSA Pendidikan dan pembinaan negara adalah berkait rapat antara satu sama lain. 3. emosi. produktif dan kreatif ke arah membentuk Misi Nasional menjadikan Malaysia sebuah negara maju.ini mengikut dasar kebudayaan nasional yang masih memelihara keaslian budaya penduduk dalam negara. bangsa dan negara. guru yang mempunyai tahap keprofesionalan yang tinggi perlu memahami akan tanggungjawab yang dipikul serta amanah mereka untuk melahirkan insan yang seimbang dari segi ilmu serta akhlak moral agar segala ilmu yang diperoleh dapat disalurkan kepada kebaikan demi kepentingan agama. Tanggungjawab yang perlu digalas oleh guru menunjukkan bahawa besarnya amanah dan tugas dalam mendidik anak bangsa untuk mencapai matlamat negara kita. proses pembinaan negara tidak akan tercapai. pembinaan negara bangsa juga merupakan salah satu daripada enam teras strategik bagi melahirkan modal insan yang cemerlang. Dalam masa yang sama. Ini adalah salah satu pengorbanan dan langkah ke arah pembinaan negara bangsa yang perlu dihargai oleh semua lapisan masyarakat malaysia.

Dalam hal ini. guru atau pendidik merupakan fokus utama dalam penerapan nilai. dan cinta sepenuhnya kepada Allah sesuai dengan tujuan dijadikan manusia itu sendiri. perbuatan dan amalan. yang sentiasa melengkapi diri dengan ilmu dan kemahiran yang tinggi. perkara.y Guru yang sentiasa menerapkan nilai-nilai patriotisme melalui sejarah pembinaan negara y Guru yang menghayati Falsafah Pendidikan Negara (FPK) sebagai panduan dalam menjalankan tugas. Ini secara langsung dapat menjadikan guru sebagai rol model kepada murid-murid yang dipertanggungjawabkannya. iaitu tunduk patuh sepenuhnya kepada Allah. Murid atau pelajar mengalami proses perpindahan ilmu. jujur dan ikhlas. maklumat dan ketrampilan. hormat-menghormati serta adil dan bijaksana. Penerapan nilai-nilai murni yang merentasi kurikulum dan kokurikulum perlu diwujudkan dalam sistem pengajaran di sekolah lantaran nilai adalah ukur tara terhadap sesuatu benda. Baik pada ukuran nilai tidak sahaja pada pertimbangan akal dan rasional tetapi juga pada hati dan terlihat dalam amalan dan percakapan. Penerapan nilai murni kemanusiaan ini memandu manusia agar hidup bertatahkan adab agar pembinaan bangsa itu berada di tahap yang tinggi dari segi ilmu dan akhlaknya.1 Kerjaya guru sebagai satu ibadah Ini bermaksud guru yang berwibawa yang meletakkan tugas dan tanggungjawab kerjaya ini sebagai satu amanah. Nilai juga melibatkan persepsi minda dan hati berasaskan sifat dan syarat tertentu yang serasi dan sejalan dengan fitrah. Nilai-nilai teras di samping nilai-nilai tambahan dan kembangan harus disuburkan secara kreatif dan bijaksana agar watak yang bersih sifatnya dapat digarap dalam jiwa pelajar. Matlamat akhir 3 . Guru seharusnya mempunyai falsafah dan prinsip hidup yang berlandaskan keagamaan. Dalam pendidikan perlu ada nilai-nilai teras yang sifatnya fundamental seperti amanah. 3. Ibadah ini mengandungi dua unsur.

Pada diri guru pula. Hasil pendekatan di atas yang praktikkan. Penerapan nilai-nilai nasionalisma. guru berada di peringkat kedua menjadikan dirinya teladan dan sumber ikutan para pelajar. Elemen yang ada dalam Rukun Negara boleh dilihat sebagai penyatuan pemikiran. nilai-nilai perpaduan yang boleh dilaksanakan oleh guru dengan mengamalkan dan mengaplikasikan elemen-elemen di dalam Rukun Negara. rohani dan intelek dan sentiasa memupuk semangat perpaduan dikalangan pelajarnya. seharusnya ada sifat muallim. 2009). emosi. jiwa. Oleh yang demikian.pendidikan ialah berlakunya transformasi diri dan penitipan adab kepada diri pelajar.2 Guru bertanggungjawab dalam pembangunan insan kamil di kalangan murid. murabbi dan pelbagai sifat-sifat pendidik yang tinggi lain agar proses pendidikan ini dapat dilihat sebagi proses bina insan. 3. hasrat. Sifat-sifat ini hendaklah terlihat dalam proses pengajaran dan pembelajaran dan ianya boleh menyebabkan berlakunya transformasi diri. Dengan bermatlamatkan dengan memperkembangkan potensi individu secara menyeluruh dari segi intelek. Pada diri pendidik ada contoh yang fitrah sifatnya dan seperti ibu bapa juga. perasaan dan semua aspek yang menunjukkan simbol negara Malaysia. seorang guru mampu mendidik para pelajarnya kearah kebaikan yang menjurus kepada unsur-unsur yang terdapat dalam falsafah pendidikan negara iaitu jasmani. (Mok Soon Sang. bangsa Malaysia mendokong lima rukun negara yang menjadi teras kepada pembentukan negara. y y y Kepercayaan kepada Tuhan Kesetiaan kepada Raja dan Negara Keluhuran Perlembagaan 4 . Rukun Negara sebagai satu ideologi kebangsaan yang dapat merapatkan perpaduan dalam kalangan masyarakat. jasmani rohani dan emosi. Pembinaan negara bangsa adalah agenda kerajaan bagi menyatukan rakyat yang berbilang kaum.

sedikit sebanyak dapat memupuk rasa cinta kepada negara sekaligus berperanan membina negara bangsa yang bersatu padu dan patuh kepada konsep raja berperlembagaan serta mewujudkan semangat perpaduan yang erat di kalangan kaum dalam negara.3 Guru sebagai agen sosialisasi iaitu penjalin hubungan yang rapat dengan masyarakat. progresif dan hidup dalam suasana aman dan harmoni. Di peringkat sekolah. Sistem penilaian yang seragam juga diwujudkan untuk pensijilan dan pengiktirafan. demokratik. liberal.y y Kedaulatan Undang-Undang Kesopanan dan Kesusilaan. para pelajar dan msyarakat sekeliling. Penekanan kepada konsep `Malayanization' ialah untuk membina satu bangsa Malaysia yang mempunyai taat setia dan cintakan negara serta dapat menyumbang ke arah masa depan pembangunan bangsa. adil. menggunakan bahasa Malaysia sebagai lambang penyatuan dan kekuatan budaya bangsa. menggunakan kurikulum berorientasikan Malaysia dan mendukung aspirasi dan cita-cita baru pembinaan negara Malaysia. Amalan prinsip Rukun Negara membolehkan rakyat Malaysia menjadi warganegara yang bersatu padu. Hasil penerapan lima prinsip yang kekal di kalangan diri guru. 5 . para pendidik dikehendaki menanamkan bibit-bibit kesedaran baru untuk penyatuan. 3. Guru sebagai agen sosialisasi perlu menerapkan konsep bertunjangkan satu Malaysia sebagai satu proses membina generasi baru Malaysia yang berpendidikan dan berkiblatkan Malaysia. perpaduan dan pembangunan kewarganegaraan melalui mata pelajaran yang di sampaikan dalam proses pengajaran dan pembelajaran.

kuasa politik ketuanan. sejarah perjuangan bangsa dan sejarah pembinaan semula masa depan nasib bangsa yang telah menghalami proses penjajahan sama ada oleh kuasa barat mahupun kuasa-kuasa lain. Asas-asas pembinaan negara bangsa ini pula diperkukuhkan dengan merujuk kepada sejarah awal ketamadunan bangsa. Membebaskan diri daripada kongkongan mana-mana kuasa atau pengaruh ke atas negara dan bangsa adalah satu lambang sejarah perjuangan bangsa Melayu yang menjadi teras pembinaan negara-Bangsa. perlembagaan negara yang menjamin kedudukan negara-bangsa. keunggulan. Wawasan Malaysia dikira turut menyumbang kepada rangka model NegaraBangsa yang dihasratkan. Lambang-lambang kenegaraan yang berteraskan kepada Negara-Bangsa ditonjolkan bukan sahaja sebagai satu penghayatan kesedaran tetapi juga bagi tujuan melambangkan cita-cita. Asas-asas pembinaan negara ini dibuat dengan memperkukuhkan unsur-unsur nasionalisma dan budaya kebangsaan seperti bahasa kebangsaan. Demokrasi model Malaysia. Bagaimanapun konsep Negara-Bangsa ini mengambilkira kepentingan bangsabangsa lain yang bermastautin di negara ini yang merupakan sebahagian daripada satu rumpun budaya dan politik negara-bangsa yang menjadi wadah untuk membina wawasan masa depan bangsa yang dipanggil Bangsa Malaysia. Penekanan kepada Sains. teknologi dan Era Informasi Maklumat amat penting dalam pembentukan Negara-Bangsa dan dari satu segi lain ianya adalah mencabar dan kritikal. Nilai-nilai Malaysia. kebanggaan. kebudayaan kebangsaan. 6 .Sebagai alat sosialisasi politik bagi membina kesedaran baru dan membangkitkan imej baru negara Malaysia sebagai Negara-Bangsa. agama dan begitu juga dengan Lambang-lambang kedaulatan Negara-Bangsa. Pendidikan juga akan menjadi alat pembangunan bagi merealisasikan impian dan cita-cita menjadikan Malaysia negara membangun sepenuhnya menjelang abad ke 21. Slogan baru seperti `Malaysia Boleh'. Konsep perjuangan dan kesinambungan sejarah merupakan prinsip asas pembinaan bangsa. perpaduan dan kedaulatan bangsa dan negara.

nilai dan harga diri. Malahan subjek sejarah juga dilihat 7 . Selain itu. Guru sebagai agen perubahan yang dinamik sering membuat satu pembaharuan teknik atau kaedah pengajaran yang dapat menarik perhatian para pelajarnya dan sentiasa menekankan pemikiran yang positif. Hasilnya murid atau pelajar dapat menghayati dan mensyukuri nikmat negara hari ini dan sentiasa menanam nilai perpaduan kaum untuk pembinaan bangsa yang harmonis. subjek sejarah amat penting dalam menerapkan nilai-nilai patrorisme di kalangan pelajar atau murid pada hari ini. 3. dapat memberi tanggungjawab untuk membentuk keperibadian diri pelajar menjadi insan yang seimbang. semangat perjuangan antara semua kaum dalam negara untuk mengecapi kebebasan melalui kemerdekaan negara.5 Guru yang sentiasa menerapkan nilai-nilai patriotisme melalui sejarah pembinaan negara. Dalam konteks ini. ianya juga diletakkan harapan supaya generasi muda yang lahir daripada sistem pendidikan kebangsaan mempunyai semangat nasionalisme dan patriotisme yang jitu. Kerana dengan sejarah negara. mendorong kepada membaiki maruah. Penekanan yang serius bagi menanamkan nilai-nilai patriotisme bagi tujuan mewujudkan negara malaysia yang mempunyai semangat ketahanan jiwa. Melalui subjek sejarah juga. sosial dan moral yang tinggi serta berupaya menghadapi cabaran untuk menghadapi perubahan dan kemajuan.4 Guru sebagai agen perubahan dalam dunia pendidikan yang dinamik Pendidikan menjadi alat untuk membina semangat patriotisme yang membawa kesedaran kebangsaan.3. moral. Penekanan bahasa kebangsaan amat penting kerana bahasa kebangsaan menjadi teras pembinaan bangsa Malaysia yang melibatkan penjanaan minda bangsa dengan menunjukkan rasa bangga menggunakan bahasa tersebut sekaligus mempamerkan semangat patriotik terhadap negara dan unsur-unsur kenegaraan. murid dapat menghargai jasa-jasa tokoh negara.

toleransi. moral dan akhlak pelajar y Nilai Politik ± nilai yang memberikan pendedahan tentang nilai ekonomi. para pelajar dapat mengetahui peristiwa dan memberi pengajaran terhadap peristiwa berdarah yang berlaku pada13 mei 1969. pembelajaran sejarah bukan sahaja semata-mata menghafal sahaja malah ianya boleh diterapkan dengan kaedah pembelajaran yang menyeronokkan dengan kaedah penyelidikan. tingkah laku. Hal ini dapat membangkitkan perasaan bangga dalam diri dan seterusnya timbul pula semangat untuk mengetahui sejarah bangsa. Melalui kefahaman tersebut. Ini dapat merangsang ingin tahu dalam diri pelajar. Sebagai seorang guru. masyarakat. sikap bersatu-padu antara kaum demi memartabatkan keamanan dan perpaduan kaum dalam negara. masyarakat dan negara. Sikap Toleransi inilah yang mewujudkan semangat perpaduan dalam masyarat kita hari ini. bangsa dan negara. Terdapat beberapa nilai dan pengetahuan sejarah dalam mata pelajaran sejarah iaitu: y y Nilai Intelek ± nilai yang membina pemikiran pelajar seperti kritis dan objektif Nilai Moral dan Etika ± nilai yang membentuk kod etika.keluarga. kepercayaan. perubahan budaya dan pembinaan tamadun bangsa. Melalui sejarah juga. 8 . perbuatan. Dari aspek penerapan nilai. yang berkaitan dengan diri . y Nilai budaya ± nilai yang menerapkan tentang pemahaman amalan. lahirlah persefahaman yang memangkinkan sikap toleransi dalam diri masing-masing. kepentingan sejarah yang diterapkan dalam diri pelajar. Sejajar dengan itu. para pelajar dapat mengetahui sejarah diri keluarga pelajar masing-masing. Peristiwa tersebut dapat memberi gambaran tentang pentingnya persefahaman.sebagai pendekatan terbaik untuk menyemai semangat perpaduan dalam kalangan generasi muda. perkembangan ekonomi dan sejarah ekonomi. Sejarah ialah peristiwa yang sudah berlaku dalam kehidupan harian kita. agama.

prinsip-prinsip dan cita-cita demokrasi mengikut y Berperanan melahirkan rakyat yang taat setia kepada raja dan cinta kepada negara. dan bersikap toleransi. y Berperanan melahirkan rakyat yang boleh memahami dan menerima serta mengamalkan perlembagaan. mahir serta cekap supaya membolehkannya berupaya melaksanakan tugas secara produktif dan sempurna demi memberikan sumbangan terhadap kemajuan negara. Ianya juga bermatlamatkan untuk melahirkan insan yang harmonis dan seimbang supaya menjadi warganegara yang baik dan berguna. progresif. Sebagai guru yang bertanggungjawab. y Guru berperanan mengurangkan jurang perbezaan dari ekonomi. y Melahirkan rakyat yang memahami serta mengamalkan prinsip-prinsip Rukun Negara.6 Guru yang menghayati Falsafah pendidikan negara sebagai panduan dalam menjalankan tugas.3. sosial dan peluang di antara kaum dengan membekalkan kemudahan-kemudahan asas pendidikan kepada golongan kurang berada. demi wujudnya perpaduan rakyat berbilang kaum. 9 . dan di antaranya adalah seperti berikut: y Melahirkan rakyat yang bertanggungjawab. Penghayatan perlu wujud bagi melahirkan perpaduan dikalangan masyarakat malaysia. Ini bersesuaian dengan Matlamat Pendidikan Negara. adalah penting dalam meneliti dan memahami kehendak-kehendak matlamat pendidikan Negara demi memainkan peranan sebagai pembina negara yang berkesan.

Manakala patriotisme memerlukan komitmen pemimpin dan semua golongan rakyat dengan mempertahankan asas pembinaan dan kedaulatan negara.4. Dari sudut pendidikan pula. peranan pendidik amat penting kerana pendidikan disekolah adalah pendidikan terawal bagi pelajar-pelajar dan untuk memastikan generasi yang akan datang adalah generasi cemerlang dan berpotensi serta mempunyai sikap patroitik terhadap negara. bangsa dan agama. keinginan dan keupayaan untuk mencapai perubahan dan yang lebih mustahak ialah membina maruah dan harga diri.0 KESIMPULAN Pembinaan negara adalah ditunjangi oleh warganegara Malaysia yang menepati ideologi negara dan bersikap patriotik. Inilah peranan utama guru yang mempunyai tahap profesianal yang tinggi dalam pembentukan watak insan kamil demi kepentingan pembentukan negara bangsa. 10 . Oleh yang demikian nasionalisme dan patroitisme perlu ada dalam jiwa masyarakat kita dalam membentuk negara bangsa yang aman serta perpaduan yang kukuh Nasionalisme mencerminkan semangat dikalangan pelbagai kaum dalam negara. Untuk melahirkan sebegini mestilah berpaksikan kepada kemantapan rohani. ilmu yang benar dan tenaga kerja mahir. Watak-watak berkeperibadian yang tinggi serta kepimpinan berasaskan nilai secara tidak langsung yang akan menghasilkan produk berkualiti untuk kemajuan negara pada masa akan datang untuk meneroka kemajuan dan perubahan yang sifatnya membangun bukan meruntuhkan.

Ilmu Pendidikan Untuk KPLI (Komponen 3: Profesionalisme Keguruan) Sekolah Rendah. Mok Soon Sang. Selangor : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Rukun Negara Teras Pembinaan Modal Insan: Satu Komentar®. Selangor . Falsafah dan Pendidikan Di Malaysia Untuk Program Perguruan Pendidikan Rendah Pengajian 4 Tahun. pp 12-13.0 BIBLIOGRAFI Ishak Saat.5. (2009). Universiti Putra Malaysia. (2009. Selangor : Karisma Publication Sdn Bhd. Januari). Kuala Lumpur : Kumpulan Budiman Sdn Bhd. Abd Rahim Abd Rashid. Koo Kee Ping. Lee Yok Fee Dan Sarjit S. (2008). Kuala Lumpur : Utusan Publication & Distributors Sdn Bhd. Patriotisme Agenda Pembinaan Bangsa. Gill. (2009). Majalah Pendidik. Sejarah Membina Jati Diri. Choong Lean keow. (2004). Pendidikan Negara Bangsa Malaysia. 11 . (2008).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->