RUJUKAN Baharin Abu, 2000; Felder & Silverman, 1988; Godleski, 1984; Oxford et al., 1991; Smith & Renzulli, 1984.

Dunn dan Dunn (1978), Pembolehubah ini dikenal sebagai pemboleh ubah yang diandaikan akan membawa perubahan pada pembolehubah bersandar (Sabitha, 2006).

Teori belajar dalam Docking, 1987) (Bandura, 1977 ). Suppiah Nachiappan, 2008). Gyabelajar

(Felder dan Henriques, 1995). Kajian oleh Bass dan Greary (1996) . Klavas (1994) (Honey dan Mumford, 1992; Dunn dan Dunn, 1978) Cahaya Tobias (1996) Vbunyi Menurut Ibrahim Abu Samah (1995), didapati faktor persekitaran yang bising serta tidak menyenangkan boleh mengurangkan minat pelajar terhadap pembelajaran mereka. Hakikat ini jelas menunjukkan bahawa suasana persekitaran yang berbeza akan melahirkan gaya pembelajaran yang berbeza (Garger, 1984). (Bell, 1972). Pancaindera Atan Long (1988), Haynes (1989), Low Xin Xin (2003)

2004). (1995) Ewin &Yong(1992) Matthews (1985) dan Reid(1997) Shareena(1995). (Iran Herman. Sheldon and Janes( 1976) dan Restak(1979) metod (Mohd Najib Abdul Ghaffar. .Yee Mei Heong (2002) Honey dan Mumford (1983) Kolb (1984) Canfield (1977) Rahil et al. 1999).