Tugas dan Wewenang, dan Hak Tugas dan wewenang MPR antara lain: Mengubah dan menetapkan (Undang

-Undang Dasar Republik Indonesia 1945), (UndangUndang Dasar) Melantik Presiden dan Wakil Presiden berdasarkan hasil pemilihan umum Memutuskan usul DPR berdasarkan putusan (Mahkamah Konstitusi) untuk memberhentikan Presiden/Wakil Presiden dalam masa jabatannya Melantik Wakil Presiden menjadi Presiden apabila Presiden mangkat, berhenti, diberhentikan, atau tidak dapat melaksanakan kewajibannya dalam masa jabatannya Memilih Wakil Presiden dari 2 calon yang diajukan Presiden apabila terjadi kekosongan jabatan Wakil Presiden dalam masa jabatannya Memilih Presiden dan Wakil Presiden apabila keduanya berhenti secara bersamaan dalam masa jabatannya Tugas dan wewenang DPR antara lain: Membentuk Undang-Undang yang dibahas dengan Presiden untuk mendapat persetujuan bersama Membahas dan memberikan persetujuan Peraturan Pemerintah Pengganti UndangUndang Menerima dan membahas usulan RUU yang diajukan DPD yang berkaitan dengan bidang tertentu dan mengikutsertakannya dalam pembahasan Menetapkan APBN bersama Presiden dengan memperhatikan pertimbangan DPD Melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan UU, APBN, serta kebijakan pemerintah Memilih anggota Badan Pemeriksa Keuangan dengan memperhatikan pertimbangan DPD Membahas dan menindaklanjuti hasil pemeriksaan atas pertanggungjawaban keuangan negara yang disampaikan oleh Badan Pemeriksa Keuangan; Memberikan persetujuan kepada Presiden atas pengangkatan dan pemberhentian anggota Komisi Yudisial Memberikan persetujuan calon hakim agung yang diusulkan Komisi Yudisial untuk ditetapkan sebagai hakim agung oleh Presiden Memilih tiga orang calon anggota hakim konstitusi dan mengajukannya kepada Presiden untuk ditetapkan; Memberikan pertimbangan kepada Presiden untuk mengangkat duta, menerima penempatan duta negara lain, dan memberikan pertimbangan dalam pemberian amnesti dan abolisi Memberikan persetujuan kepada Presiden untuk menyatakan perang, membuat perdamaian, dan perjanjian dengan negara lain Menyerap, menghimpun, menampung dan menindaklanjuti aspirasi masyarakat

pendidikan. DPR kemudian mengundang DPD untuk membahas RUU tersebut. Memberi pertimbangan-pertimbangan di bidang hukum baik diminta maupun tidak kepada lembaga tinggi negara yang lain. dan penggabungan daerah.M. hubungan pusat dan daerah. pajak. pembentukan dan pemekaran. dan agama. Memberikan pertimbangan kepada DPR atas RUU APBN dan RUU yang berkaitan dengan pajak.c. dan sumber daya ekonomi lainnya. Soeharto(12 Maret 1967-21 Mei 1999) Prof. Sc. Memeriksa permohonan kasasi dan peninjauan kembali 2. Menguji secara materiil hanya terhadap peraturan di bawah undang-undang 3. pemekaran. Melakukan pengawasan atas pelaksanaan undang-undang mengenai otonomi daerah. Memberi nasihat hukum kepada Presiden selaku Kepala Negara dalam rangka pemberian dan penolakan grasi 4. Menerima hasil pemeriksaan keuangan negara dari BPK untuk dijadikan bahan membuat pertimbangan bagi DPR tentang RUU yang berkaitan dengan APBN Tugas dan Wewenang Mahkamah Agung 1.81% 14. hubungan pusat dan daerah. pendidikan.h. pengelolaan sumber daya alam. Memberikan pertimbangan kepada DPR dalam pemilihan anggota Badan Pemeriksa Keuangan. dan sumber daya ekonomi lainnya serta yang berkaitan dengan perimbangan keuangan pusat dan daerah. pembentukan. dan penggabungan daerah. Dr.51% 0% 19. pelaksanaan APBN. Dr. Soekarno (17 Agustus 1945 -12 Maret 1967) H. pengelolaan sumber daya alam.30% . Ir.Tugas dan wewenang DPD antara lain: Mengajukan kepada DPR Rancangan Undang-Undang yang berkaitan dengan otonomi daerah. Bacharuddin Jusuf Habibie(21 Mei 1998-20 Oktober 1999) Abdurrahman Wahid (Gus Dur)(20 Oktober 1999 -23 Juli 2001) Megawati Sukarno Putri (23 Juli 2001 -20 Oktober 2004) Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 -Sekarang) 23 13 8 2 0 11 40.Ing. dan agama.35% 22.04% 3.

.

.

.

.

.

.

.

8. mempengaruhi beban keuangan negara dan atau mengharuskan adanya perubahan / pembentukan Undang-Undang harus dengan persetujuan DPR. 3. Menetapkan calon Hakim Agung yang diusulkan oleh KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Membuat perjanjian yang menyangkut hajat hidup orang banyak. 10. Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih DPR atas dasar pertimbangan DPD. Menyatakan keadaan bahaya yang syarat-syaratnya ditetapkan oleh UndangUndang.M. Memberikan Amnesti dan Abolisi Rehabilitasi dengan pertimbangan dari DPR. AD / Angkatan Darat dan AL / Angkatan Laut. Membahas rancangan Undang-Undang untuk mendapatkan persetujuan dari . Menyatakan perang dengan negara lain. Soeharto(12 Maret 1967-21 Mei 1999) Prof. 13. Mangangkat duta dan konsul untuk negara lain dengan pertimbangan DPR. 5. Memberi gelar. 12. Bacharuddin Jusuf Habibie(21 Mei 1998-20 Oktober 1999) Abdurrahman Wahid (Gus Dur)(20 Oktober 1999 -23 Juli 2001) Megawati Sukarno Putri (23 Juli 2001 -20 Oktober 2004) Susilo Bambang Yudhoyono (20 Oktober 2004 -Sekarang) 1. Menerima duta dari negara lain dengan pertimbangan DPR.h. Dr. 4. Sc. 2. 9. Menetapkan dan mengajukan anggota dari hakim konstintusi. 7. Memberikan Grasi dan Rehabilitasi dengan pertimbangan dari MA / Mahkamah Agung.Ir. Membentuk dewan pertimbangan yang memiliki tugas memberi nasehat dan pertimbangan untuk Presiden yang diatur oleh UU.c. Soekarno (17 Agustus 1945 -12 Maret 1967) H. 6. 14. Dr. tanda kehormatan dan sebagainya yang diatur oleh UU. tanda jasa. 11. damai dengan negara lain dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR.Ing. Memegang kekuasaan tertinggi atas AU / Angkatan Udara.

DPR. Mengangkat dan memberhentikan anggota KY / Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR. Mengajukan Rangcangan UU / Undang-Undang APBN untuk dibahas bersama DPR agar bisa menjadi Undang-Undang. Menetapkan Peraturan Pemerintah Sebagai Pengganti Undang-Undang / Perpu dalam keadaan yang genting dan memaksa. Kewajiban. dan Angkatan Udara * Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Angkatan Laut. dan Hak Presiden Indonesia antara lain: * Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD * Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat. 15. membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR * Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR * Menyatakan keadaan bahaya * Mengangkat duta dan konsul. 17. dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU * Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD * Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR * Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden. tanda jasa. * Memberi grasi. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU.DPR. Presiden memperhatikan pertimbangan DPR * Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. * Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) * Menetapkan Peraturan Pemerintah * Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri * Menyatakan perang. Mengesahkan RUU / Rancangan Undang-Undang yang disetujuai bersamasama DPR agar dapat menjadi Undang-Undang secara penuh. 16. Wewenang. 18. rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung * Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR * Memberi gelar. Dalam mengangkat duta. dan Mahkamah Agung * Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR .

dan Angkatan Udara * Mengajukan Rancangan Undang-Undang kepada DPR. Presiden memperhatikan pertimbangan DPR * Menerima penempatan duta negara lain dengan memperhatikan pertimbangan DPR. dan tanda kehormatan lainnya yang diatur dengan UU * Meresmikan anggota Badan Pemeriksa Keuangan yang dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD * Menetapkan hakim agung dari calon yang diusulkan oleh Komisi Yudisial dan disetujui DPR * Menetapkan hakim konstitusi dari calon yang diusulkan Presiden. rehabilitasi dengan memperhatikan pertimbangan Mahkamah Agung * Memberi amnesti dan abolisi dengan memperhatikan pertimbangan DPR * Memberi gelar. Sebagai kepala pemerintahan. Presiden melakukan pembahasan dan pemberian persetujuan atas RUU bersama DPR serta mengesahkan RUU menjadi UU. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. Tugas-Tugas Menteri 22-Oct-2009 Seorang menteri juga memiliki tugas-tugas yang harus dijalankan agar Indonesia menjadi negara yang tertib dan teratur. Presiden adalah simbol resmi negara Indonesia di dunia. * Memegang kekuasaan pemerintahan menurut UUD * Memegang kekuasaan yang tertinggi atas Angkatan Darat. DPR. membuat perdamaian dan perjanjian dengan negara lain dengan persetujuan DPR * Membuat perjanjian internasional lainnya dengan persetujuan DPR * Menyatakan keadaan bahaya * Mengangkat duta dan konsul. Menteri Koordinator . berikut penjelasan mengenai tugas-tugas para menteri. memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. tanda jasa.Sebagai kepala negara. memegang kekuasaan eksekutif untuk melaksanakan tugas-tugas pemerintahan sehari-hari. * Menetapkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (dalam kegentingan yang memaksa) * Menetapkan Peraturan Pemerintah * Mengangkat dan memberhentikan menteri-menteri * Menyatakan perang. * Memberi grasi. Dalam mengangkat duta. Angkatan Laut. Nah. dan Mahkamah Agung * Mengangkat dan memberhentikan anggota Komisi Yudisial dengan persetujuan DPR Sebagai kepala negara. Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet. Sebagai kepala pemerintahan. Presiden dibantu oleh menteri-menteri dalam kabinet.

Misalnya. bekerja sama dengan TNI untuk menjaga perdamaian di Nusantara. Menteri Departemen Sekretaris Negara Tugasnya mengurus administrasi presiden dan wakil presiden selama melaksanakan tugas.Menteri Koordinator Bidang Politik. Misalnya. Ia menjaga hubungan baik dan nama baik Indonesia dengan negara-negara di dunia. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Bertugas membantu presiden dalam menyelenggarakan sebagian urusan pemerintahan di bidang hukum dan hak asasi manusia (HAM). Menteri Luar Negeri Tugasnya mengurusi segala hal yang berhubungan dengan negara yang ada di dunia ini. menanggulangi kemiskinan di Indonesia. Hal ini termasuk memecahkan masalah-masalah ekonomi yang ada. Hukum dan Keamanan Tugasnya adalah mengatur para menteri negara di bidang politik dan keamanan. Menteri Dalam Negeri Tugasnya mengurus urusan negara yang bersifat nasional alias di dalam negara Indonesia. Misalnya. Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Tugasnya mengatur cara kerja para menteri negara di bidang perekonomian. menyiapkan naskah untuk presiden dan wakil presiden. Menteri Koordinator Bidang Kesejahteraan Rakyat Tugasnya adalah memecahkan masalah yang berhubungan dengan kesejahteraan rakyat. memelihara dan memantapkan keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Menteri Pertahanan Tugasnya untuk memantau pertahanan dan keamanan di negara kita. Sebagai contoh. Menteri Keuangan .

Menteri Pekerjaan Umum Tugasnya berhubungan dengan perbaikan jalan serta pembangunan gedung-gedung pemerintahan. baik dengan pedagang lokal maupun internasional.Bertugas mengelola keuangan negara dan kekayaan negara. Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Bertugas mengurus masalah pekerja di Indonesia yang bekerja baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Bertugas untuk mengelola sumber kekayaan alam yang ada di Indonesia. Menteri Kesehatan . dan udara di Indonesia. Menteri Pertanian Bertugas mengatur segala hal yang berkaitan dengan pertanian. agar kekayaan alam ini bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia. Tentunya. Menteri Perdagangan Tugasnya mengatur jalannya proses perdagangan di Indonesia. Menteri Perindustrian Tugasnya untuk mengatur perkembangan industri di Indonesia. mengatur keuangan negara supaya utang Indonesia tidak bertambah banyak. Menteri Kelautan dan Perikanan Bertugas memantau keadaan laut beserta kekayaan alam yang ada di dalamnya. Juga. Ia juga mengurus masalah transmigrasi di Indonesia. b>Menteri Kehutanan Menteri Kehutanan Menteri Perhubungan Bertugas mengatur masalah transportasi darat. laut.

Menteri Kebudayaan dan Pariwisata Bertugas untuk memperkenalkan budaya dan daerah-daerah wisata di Indonesia agar dikenal oleh dunia. seperti menentukan sistem pendidikan di Indonesia. . Misalnya. memberikan pengetahuan tentang virus H1N1 (flu babi) dan cara penanggulangannya. Menteri Sosial Bertugas mengatur segala sesuatu yang berhubungan dengan kehidupan sosial di masyarakat. Menteri Pendidikan Nasional Berperan di dunia pendidikan.Bertugas mengatur tentang masalah kesehatan. Menteri Agama Tugasnya mengatur tentang hukum dan tata cara masing-masing agama di Indonesia.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful