RANCANGAN PENGAJARAN HARIAN Nama No i/c Tarikh Masa Tahun Bidang Mata pelajaran Tajuk : Mazaini binti Mokhtar : 890223

-11-5452 : 5 September 2010 : 11.15-12.15 pagi : 4 Bestari : Asas Ulum Syar¶iyyah : Adab dan Akhlak Islamiah : Adab Semasa di Sekolah

Hasil pengajaran : Di akhir pengajaran dan pembelajaran, murid seharusnya dapat, Aras 1 1. Menyatakan adab ketika di sekolah dengan betul Aras 2 1. Membezakan amalan beradab dan tidak beradab semasa di sekolah dengan betul Aras 3 1. Menyenaraikan faedah semasa di sekolah dengan betul Pengetahuan sedia ada : 1. Murid telah mempelajari adab dalam menuntut ilmu dalam pelajaran lepas. 2. Murid telah mengalami pengalaman berada di sekolah sejak darjah satu. Penggabungjalinan Penyerapan ilmu : Ibadah. : Muzik, Bahasa Melayu, Matematik.

Penerapan nilai Kemahiran berfikir kad imbasan.

: Jujur, bekerjasama, bersungguh-sungguh,tekun,berdisiplin. : Menjana idea, menyenaraikan, membanding beza.

Bahan Bantu Mengajar (BBM) : Laptop, LCD, pembesar suara, slaid, lagu nasyid, dadu, video,

Langkah/Masa

Isi Pelajaran Bacaan doa belajar:

Aktiviti Pembelajaran Semua murid berdiri dan guru meminta seorang murid untuk mengetuai bacaan doa dan murid lain membaca doa bersamasama. Guru mendengar dan membetulkan kesalahan bacaan murid.

Catatan

Pendahuluan 2 Minit

Nilai: Berdisiplin

Membaca dua kalimah syahadah:

Set Induksi 6 Minit

Video suasana di dalam bas sekolah. Apakah perbuatan yang kamu lihat dalam tayangan video tadi? Siapakah yang menaiki bas ke sekolah pagi tadi?

1) Guru menayangkan video suasana di dalam bas sekolah. 2) Guru bersoal jawab dengan murid berkaitan video yang ditayangkan. 3) Guru mengaitkan jawapan murid dengan Kemahiran berfikir: Nilai: Patuh Bahan Bantu Mengajar: Video, pembesar suara,laptop,LCD.

-

Adakah kamu berebut-rebut semasa menaiki bas?

tajuk pembelajaran hari ini.

Menjana idea

-

Adakah kita perlu beradab dalam bas? 1) Guru memaparkan

Langkah 1 Minit

Adab ketika di sekolah: Sematkan niat menuntut ilmu Hormati warga sekolah Taati perintah guru Sayangi dan membantu rakan sebaya Hargai dan sayangi harta benda sekolah

adab-adab ketika di sekolah kepada kelas menggunakan slaid power point. 2) Murid membaca paparan slaid di hadapan kelas. 3) Guru menerangkan adab ketika di sekolah kepada murid. 4) Murid disoal kembali tentang adab ketika di sekolah secara kelas, kumpulan dan individu. 5) Guru membetulkan kesalahan murid jika ada.

Bahan Bantu Mengajar: Slaid,,laptop,LCD.

Nilai: Tekun

1) Guru mengadakan Langkah 2 Minit Amalan beradab dan tidak beradab semasa di sekolah: permainan dengan menayangkan pelbagai gambar amalan beradab dan tidak beradab semasa di sekolah . 2) Guru akan memilih mana-mana murid untuk membuat Nilai: Kerjasama ,jujur. Bahan Bantu Mengajar: Slaid, dadu, laptop,LCD.

balingan dadu untuk menentukan nombor gambar. 3) Murid-murid diminta menyatakan sama ada gambar tersebut amalan beradab atau tidak beradab semasa di sekolah . 4) Guru menjelaskan amalan beradab dan tidak beradab semasa di sekolah.

1) Murid dibahagikan Langkah 3 7 Minit Faedah beradab semasa di sekolah: kepada empat kumpulan. 2) Setiap kumpulan akan Bahan Bantu Mengajar: Kad imbasan

y y y y

Murid berdisiplin Maju dalam pelajaran Menjadi murid contoh Disegani dan dihormati

dibekalkan dengan kad imbasan yang mengandungi faedah dan bukan faedah beradab semasa di sekolah. 3) Murid diminta untuk mengkategorikan faedah dan bukan faedah beradab semasa di sekolah mengikut kategori masing-masing. 4) Guru akan memilih dua kumpulan untuk menyenaraikan faedah beradab semasa di sekolah di papan hitam. 5) Guru membetulkan kesalahan murid jika ada. 1) Guru meminta

y

Disayangi guru dan rakan

Langkah 4 Minit

Soalan Interaktif dalam Microsoft Power Point. 1. Ali menyusup pagar sekolah untuk pulang ke rumah. Adakah Ali beradab atau tidak? 2. Abdullah menolong Pak Mat menyiram pokok bunga . Adakah Abdullah beradab atau tidak?

beberapa orang murid menjawab soalan interaktif dalam Microsoft power point secara individu. 2) Murid menjawab dengan bimbingan guru. 3) Soalan yang gagal dijawab, peluang akan dibuka kepada murid

3. Aminah menconteng dinding sekolah. Adakah Aminah beradab atau tidak? 4. Khadijah dan rakan-rakan mengulangkaji pelajaran di perpustakaan dengan tertib . Adakah Khadijah dan rakanrakan beradab atau tidak? 5. Abdul Aziz melawan Ustazah Zaharah . Adakah Abdul Aziz beradab atau tidak?

yang lain. 4) Guru memastikan murid dapat menjawab dengan betul. 5) Guru membetulkan kesalahan murid jika ada. 6) Kemudian, guru meminta murid menjawab soalan pengayaan dalam Microsoft Excell Interaktif. 7) Guru membetulkan kesalahan murid jika ada. 8) Guru memberi pengukuhan positif kepada murid.

Soalan pengayaan dalam Microsoft Excell Interaktif.

Penutup kognitif Penutup minit -soal jawab tentang adab ketika di sekolah, amalan beradab dan tidak beradab semasa di sekolah dan faedah

1) Guru membuat rumusan mengenai tajuk yang dipelajari. 2) Guru bersoal jawab kembali mengenai adab ketika di sekolah, amalan beradab dan Bahan Bantu Mengajar: Lagu nasyid, laptop,LCD, pembesar suara, lembaran kerja

beradab semasa di sekolah.

tidak beradab semasa di sekolah dan faedah beradab semasa di sekolah.

-nyanyian lagu ³Adikadikku sayang´ Penutup sosial -Motivasi supaya muridmurid belajar bersungguh-sungguh

3) Guru memberi pujian kepada murid kerana dapat menguasai tajuk pada hari ini dan memberi nasihat supaya belajar bersungguh-sungguh. 4) Guru memaparkan slaid lagu di hadapan kelas. 5) Guru dan murid menyanyikan lagu ³Adik-adikku sayang´ bersama-sama. Nilai: Bersungguhsungguh

Refleksi kendiri

Ulasan guru pembimbing:

Ulasan pensyarah penyelia: