P. 1
Beribadah Kepada Allah

Beribadah Kepada Allah

|Views: 74|Likes:
Published by Try Kurniawan

More info:

Published by: Try Kurniawan on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2010

pdf

text

original

KECUALI UNTUK BERIBADAH KEPADA-KU Setiap individu muslim memahami bahwa tujuan dirinya diciptakan ke dunia ini tia

da lain dan tiada bukan adalah kecuali untuk beribadah kepada-Nya... Dia yang me nciptakan langit, bumi, dan segala isinya... Dia yang telah menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di timur. Dia yang telah mengutus seorang yang mulia di kalangan hamba-Nya... Dia yang menjaga kesucian al Quran dan menjagany a dari tangan-tangan perusak... Dialah Allah Rabbul aalamiin... Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (berib adah) kepada-Ku. (QS. Adz Dzaariyaat, 51: 56) Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kep adanya: "Bahwasanya tidak ada Ilaah melainkan Aku, maka sembahlah Aku." (QS. Al Anbiyaa, 21: 25) Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", (QS. An Nahl, 16: 36) Peribadahan atau penghambaan atau pengabdian yang sempurna hanyalah untuk Allah semata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ket aatan kepada-Nya dalam diin yang hanif. (QS. Al Bayyinah, 98: 5) Karenanya, Rasuulullah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa bersumpah dalam setiap shalat kita... Bersumpah untuk memurnikan peribadahan hanya kepadaNya saja dengan membaca ayat: ...sesungguhnya shalatku, nusuk-ku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. (QS. Al An aam, 6: 162) Itulah penghambaan yang sempurna, menyerahkan kehidupan dan kematian hanya kepad a-Nya semata. Maka, tidak ada satu hal pun yang dilakukan kita di dunia ini mela inkan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada-Nya. Setiap kata yang kita keluarkan dari lisan kita adalah ibadah, setiap duduk kita adalah ibadah, setiap kaki kita melangkah adalah ibadah, setiap mata ini memandang adalah ibadah, set iap kita berbaring adalah ibadah, setiap kita makan adalah ibadah, setiap kita b ahagia adalah ibadah, setiap kita sedih adalah ibadah, setiap kita mencinta adal ah ibadah, setiap kita membenci adalah ibadah. Setiap detak kehidupan kita adalah ibadah, karena jika tidak, berarti kita telah memalingkah wajah dari Allah. Bukankah dari Allah semua berasal dan kepada-Nya pula akan kembali..? Bukankah hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan madhara t..? Bukankah Allah pemberi rizqi, pengatur alam, pembuat hukum, yang menghidupk an dan mematikan..? Bukankah Allah yang akan menghisab kita di akhirat..? Itulah alasan mengapa kita harus menyempurnakan pengambaan kita kepada-Nya. Karena Dia lah satu-satu-Nya Rabb yang haqq. Jika kita melakukan sesuatu untuk selain Allah, maka kita telah berbuat syirik d alam peribadahan. Jika kita meyakini bahwa kehidupan dan kematian, manfaat dan m adharat, rizqi, aturan atau hukum hadir dari sesuatu selain Allah, maka kita tel ah menyekutukan Allah dari sisi ke-Rubbubiyahan-Nya. Keduanya adalah syirik. Sed angkan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala d osa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. A n Nisaa , 4: 48)

. nadzar (76: 7). (QS. (Az Zumar. Kita harus beriltizam (komitmen) dengan ikrar dan sumpah yang tel ah kita ucapkan. Ghaafir 40: 60). maka ia telah mengkhianati All ah. Maka segala amal shalihnya terhapus seketi ka. (Al Ghasyiyah. Maka.. da n dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Al Baqara Tiada pengharapan (ar raja ) kecuali pada-Nya. Berdo'alah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu. kecuali kepada-Nya. tanpa penghalang dan tanpa perantara. dan ia menjadi orang yang rugi di akhirat. tidak ada rasa takut (khauf dan khasy-yah). h 2: 150). Maka jangan lah kamu takut kepada mereka. ia mem asuki api yang sangat panas (neraka). tetapi takutlah kepada-Ku. (QS. ia bekerja keras lagi kepayahan. jika masih tersimpan kesy irikan dalam hati kita. . maka sejak saat ini tiada lagi do a yang akan kita panjatkan kecuali kepada-Nya. istighatsah (8: 9). (QS Al Kahfi 18 : 110). (QS. (QS.. rahbah. Dan hanya kepada Allah-lah kamu bertawakkal. orangorang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka dalam keadaa n hina-dina". Dan hanya kepada Allah-lah supaya kamu bertawakkal. " Maka janganlah kamu takut kepada mereka. Setelah kita memahami bahwa kita harus mengabdi dengan sempurna. tiada kata lain kecuali menyempurnakan penghambaan ini hanya kepa da-Nya semata. 3 : 175). dengan penghambaan dan jihad kita. memohon pertolongan (1: 4). Maka tidak ada inabah (39: 54). yakni membeli syurga dan Ridha-Nya dengan harta d an jiwa kita. Karena Do'a itu a dalah sari ibadah" (HR. maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan jangan lah mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya". Tirmidzi). Maka ia telah berbuat syirik. Al An aam. yakni Asy Syahadatain (dua kalimat syahadat). memohon perlindungan (113: 1 dan 114: 1-3). jika kamu benar-benar orang yang beriman". amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. jika kamu benarbenar orang yang beriman. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah k amu termasuk orang-orang yang merugi. Hanya bertawakkal kepada-Nya. (QS.Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. Ali 'Imran. maka sesungguhnya ia telah te rsesat sejauh-jauhnya. Menyerahkan raghbah. bahwa sebanyak apapun kita beramal shalih. (QS. An Nisaa . Sesungguhnya. Untuk itu barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhanya. 39: 65) Maka dari itu. Al Maa'idah 5: 23). 88: 2-4) Seandainya mereka mempersekutukan Allah. 4: 116) Ketahuilah. 6: 88) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. cinta (2: 165) dan benci atau permusuhan (60: 4) kecuali karena Allah semata. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah. (QS. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yan g telah mereka kerjakan. sembelihan (6: 162). tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar or ang yang beriman. Al M aa'idah 5: 23). Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). dan khusyu (ketundukan) kepada-Nya. sebagai ijab qabu l jual beli kita dengan Allah.. Sehingga tidak mungkin ada do a kecuali kepadaNya. B arangsiapa memalingkan sebagian atau keseluruhan.

Jika ia ahli tauhid maka ia bukanlah ah li syirik....Menjadi seorang muslim berarti menjadi seorang muwahhid (ahli tauhid). yakni ora ng-orang yang telah memurnikan penghambaan hanya kepada Allah semata. Menjadi muslim muwahhid atau menjadi musyrik lagi kafir. Tidak mungkin seseorang me njadi ahli tauhid sekaligus ahli syirik. Tidak mungkin dalam satu jiwa terdapat dua sifat ini. Sedangkan para pengkhianat itu adalah ahli syirik. atau ia berdiri sekaligus berbaring. pilihan ada di tangan kita. Karena tidak mungki n syirik dan tauhid bersatu.. Tidak mungkin. sebagaimana tidak mungkin bagi seseorang untuk berg erak sekaligus diam.. jika ia ahli syirik maka ia bukanlah ahli tauhid. . Maka..

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->