P. 1
Beribadah Kepada Allah

Beribadah Kepada Allah

|Views: 74|Likes:
Published by Try Kurniawan

More info:

Published by: Try Kurniawan on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as TXT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

11/19/2010

pdf

text

original

KECUALI UNTUK BERIBADAH KEPADA-KU Setiap individu muslim memahami bahwa tujuan dirinya diciptakan ke dunia ini tia

da lain dan tiada bukan adalah kecuali untuk beribadah kepada-Nya... Dia yang me nciptakan langit, bumi, dan segala isinya... Dia yang telah menerbitkan matahari dari barat dan menenggelamkannya di timur. Dia yang telah mengutus seorang yang mulia di kalangan hamba-Nya... Dia yang menjaga kesucian al Quran dan menjagany a dari tangan-tangan perusak... Dialah Allah Rabbul aalamiin... Dan aku tidak menciptakan jin dan manusia melainkan supaya mereka mengabdi (berib adah) kepada-Ku. (QS. Adz Dzaariyaat, 51: 56) Dan Kami tidak mengutus seorang rasulpun sebelum kamu melainkan Kami wahyukan kep adanya: "Bahwasanya tidak ada Ilaah melainkan Aku, maka sembahlah Aku." (QS. Al Anbiyaa, 21: 25) Dan sungguhnya Kami telah mengutus rasul pada tiap-tiap umat (untuk menyerukan): "Sembahlah Allah (saja), dan jauhilah Thaghut itu", (QS. An Nahl, 16: 36) Peribadahan atau penghambaan atau pengabdian yang sempurna hanyalah untuk Allah semata. Padahal mereka tidak disuruh kecuali supaya menyembah Allah dengan memurnikan ket aatan kepada-Nya dalam diin yang hanif. (QS. Al Bayyinah, 98: 5) Karenanya, Rasuulullah memberikan contoh kepada kita untuk senantiasa bersumpah dalam setiap shalat kita... Bersumpah untuk memurnikan peribadahan hanya kepadaNya saja dengan membaca ayat: ...sesungguhnya shalatku, nusuk-ku, hidupku dan matiku hanyalah untuk Allah, Rabb semesta alam. (QS. Al An aam, 6: 162) Itulah penghambaan yang sempurna, menyerahkan kehidupan dan kematian hanya kepad a-Nya semata. Maka, tidak ada satu hal pun yang dilakukan kita di dunia ini mela inkan dalam rangka menyempurnakan ibadah kita kepada-Nya. Setiap kata yang kita keluarkan dari lisan kita adalah ibadah, setiap duduk kita adalah ibadah, setiap kaki kita melangkah adalah ibadah, setiap mata ini memandang adalah ibadah, set iap kita berbaring adalah ibadah, setiap kita makan adalah ibadah, setiap kita b ahagia adalah ibadah, setiap kita sedih adalah ibadah, setiap kita mencinta adal ah ibadah, setiap kita membenci adalah ibadah. Setiap detak kehidupan kita adalah ibadah, karena jika tidak, berarti kita telah memalingkah wajah dari Allah. Bukankah dari Allah semua berasal dan kepada-Nya pula akan kembali..? Bukankah hanya Allah yang dapat memberi manfaat dan madhara t..? Bukankah Allah pemberi rizqi, pengatur alam, pembuat hukum, yang menghidupk an dan mematikan..? Bukankah Allah yang akan menghisab kita di akhirat..? Itulah alasan mengapa kita harus menyempurnakan pengambaan kita kepada-Nya. Karena Dia lah satu-satu-Nya Rabb yang haqq. Jika kita melakukan sesuatu untuk selain Allah, maka kita telah berbuat syirik d alam peribadahan. Jika kita meyakini bahwa kehidupan dan kematian, manfaat dan m adharat, rizqi, aturan atau hukum hadir dari sesuatu selain Allah, maka kita tel ah menyekutukan Allah dari sisi ke-Rubbubiyahan-Nya. Keduanya adalah syirik. Sed angkan tidak ada dosa yang tidak diampuni kecuali syirik. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan Dia mengampuni segala d osa yang selain dari (syirik) itu, bagi siapa yang dikehendaki-Nya. Barangsiapa yang mempersekutukan Allah, maka sungguh ia telah berbuat dosa yang besar. (QS. A n Nisaa , 4: 48)

(QS. maka hendaklah ia mengerjakan amal shalih dan jangan lah mempersekutukan seorangpun dalam beribadah kepada Tuhannya". tetapi takutlah kepada-Ku jika kamu benar-benar or ang yang beriman.. rahbah. ia mem asuki api yang sangat panas (neraka). Dan hanya kepada Allah-lah kamu bertawakkal. kecuali kepada-Nya. bahwa sebanyak apapun kita beramal shalih. Sehingga tidak mungkin ada do a kecuali kepadaNya. Maka tidak ada inabah (39: 54). tidak ada rasa takut (khauf dan khasy-yah). da n dia mengampuni dosa yang selain syirik bagi siapa yang dikehendaki-Nya. yakni membeli syurga dan Ridha-Nya dengan harta d an jiwa kita. sembelihan (6: 162). Kita harus beriltizam (komitmen) dengan ikrar dan sumpah yang tel ah kita ucapkan. memohon pertolongan (1: 4). Banyak muka pada hari itu tunduk terhina. (QS. " Maka janganlah kamu takut kepada mereka. 88: 2-4) Seandainya mereka mempersekutukan Allah. Setelah kita memahami bahwa kita harus mengabdi dengan sempurna. orangorang yang enggan untuk beribadah kepada-Ku pasti akan masuk neraka dalam keadaa n hina-dina". Al Baqara Tiada pengharapan (ar raja ) kecuali pada-Nya. tanpa penghalang dan tanpa perantara. Maka segala amal shalihnya terhapus seketi ka. maka ia telah mengkhianati All ah. Dan hanya kepada Allah-lah supaya kamu bertawakkal. "Jika kamu mempersekutukan (Tuhan). Karena Do'a itu a dalah sari ibadah" (HR. dan ia menjadi orang yang rugi di akhirat. 39: 65) Maka dari itu.. niscaya lenyaplah dari mereka amalan yan g telah mereka kerjakan.Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa mempersekutukan (sesuatu) dengan Dia. (QS. Untuk itu barangsiapa yang mengharap perjumpaan dengan Tuhanya. Ali 'Imran. niscaya akan hapuslah amalmu dan tentulah k amu termasuk orang-orang yang merugi. maka sesungguhnya ia telah te rsesat sejauh-jauhnya. ia bekerja keras lagi kepayahan. Hanya bertawakkal kepada-Nya. dengan penghambaan dan jihad kita. . nadzar (76: 7). Maka. jika masih tersimpan kesy irikan dalam hati kita. Sesungguhnya.. maka sejak saat ini tiada lagi do a yang akan kita panjatkan kecuali kepada-Nya. (Al Ghasyiyah. cinta (2: 165) dan benci atau permusuhan (60: 4) kecuali karena Allah semata. yakni Asy Syahadatain (dua kalimat syahadat). Ghaafir 40: 60). tetapi takutlah kepada-Ku. 6: 88) Dan sesungguhnya telah diwahyukan kepadamu dan kepada (nabi-nabi) yang sebelummu. istighatsah (8: 9). Al Maa'idah 5: 23). amalan tersebut tidak akan diterima di sisi Allah. jika kamu benarbenar orang yang beriman. Barang siapa yang mempersekutukan (sesuatu) dengan Allah. Berdo'alah kamu kepada-Ku niscaya akan Kuperkenankan bagimu.. (QS. Maka jangan lah kamu takut kepada mereka. 4: 116) Ketahuilah. (QS Al Kahfi 18 : 110). B arangsiapa memalingkan sebagian atau keseluruhan. tiada kata lain kecuali menyempurnakan penghambaan ini hanya kepa da-Nya semata. dan khusyu (ketundukan) kepada-Nya. Maka ia telah berbuat syirik. 3 : 175). (QS. h 2: 150). An Nisaa . jika kamu benar-benar orang yang beriman". memohon perlindungan (113: 1 dan 114: 1-3). sebagai ijab qabu l jual beli kita dengan Allah. Al An aam. (QS. (Az Zumar. (QS. Menyerahkan raghbah. Al M aa'idah 5: 23). Tirmidzi).

pilihan ada di tangan kita.Menjadi seorang muslim berarti menjadi seorang muwahhid (ahli tauhid). jika ia ahli syirik maka ia bukanlah ahli tauhid. Karena tidak mungki n syirik dan tauhid bersatu. atau ia berdiri sekaligus berbaring.. Jika ia ahli tauhid maka ia bukanlah ah li syirik. Tidak mungkin.... sebagaimana tidak mungkin bagi seseorang untuk berg erak sekaligus diam. . Tidak mungkin seseorang me njadi ahli tauhid sekaligus ahli syirik. Tidak mungkin dalam satu jiwa terdapat dua sifat ini. Maka... yakni ora ng-orang yang telah memurnikan penghambaan hanya kepada Allah semata. Menjadi muslim muwahhid atau menjadi musyrik lagi kafir. Sedangkan para pengkhianat itu adalah ahli syirik.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->