P. 1
Kajian Kes

Kajian Kes

|Views: 642|Likes:
Published by cankijo

More info:

Published by: cankijo on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Kajian Kes Mengenai Kemunduran Dan Masalah Lembam Di Kalangan Murid Tahun 3 Arif

1. Pengenalan

Bagi menjalankan tugas yang diberi saya telah memilih 2 orang murid sebagai sampel yang akan saya kupas pada kajian kes kali ini. Saya mengenali murid ini semasa memasuki semasa kali pertama saya memasuki kelas 3 Arif. Di mana pada ketika itu saya ditugaskan untuk mengajar kelas 3 Arif bagi subjek Pendidikan Islam. Semasa sesi suai kenal diantara murid dan guru dijalankan dua orang murid ini tidak banyak bercakap. Kemudian bila kertas kerja diberi, dua orang murid ini mengalami masalah dalam memahami arahan yang diberi oleh guru. Selain itu, mereka berdua juga juga gagal menulis nama penuh mereka dengan betul dan cantik. Mereka berdua

merupakan murid pemulihan dan murid yang lemah dari tahun tiga.

Bagi mengetahui kemahiran dua orang murid ini, satu ujian telah dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka berdua. Ujian diagnostik yang dijalankan menunjukkan beberapa kelemahan yang dihadapi oleh mereka berdua. Di antara kelemahan yang paling ketara adalah dari segi tulisan. Mereka berdua menghadapi masalah dalam menulis perkataan-perkataan dan mengambil masa yang lama untuk menulis dan tulisan mereka berdua juga terlalu buruk dan amat tidak berpadanan dengan usia mereka.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dua orang murid ini ialah dari segi mengenali huruf-huruf. Mereka berdua mengambil masa yang lama untuk mengenal huruf yang ditunjukkan oleh guru. Di mana Ujian Diagnostik Lisan telah dijalankan, dua orang murid ini menghadapi masalah dalam mengenal setiap huruf yang di tunjukkan oleh guru. Terdapat banyak huruf seperti ³ba´, ³ta´, ³jim´, ³ha´, ³cha´, ³kho´, ³dal´, ³dzal´, ³ro´, ³zai´, ³sin´, ³syin´, ³sod´, ³dhod´, ³tho´, ³zho´, ³ain´, ³ghain´, ³fa´, ³pa´, ³qaf´, ³wau´, ³va´, ³sa´ dan ³nya´, yang tidak dapat dibezakan oleh mereka. Murid-murid ini

Setiap kali guru memberikan latihan yang melibatkan murid ke hadapan. 2. Jadi guru-guru yang mengajar mereka akan memberi perhatian kepada dua orang murid ini agar mereka tidak menganggu murid lain sepanjang proses P&P. mereka berdua ini selalu akan mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan soalan serta tidak yakin dengan jawapan yang diberi. Keyakinan diri dua orang murid ini juga agak rendah. Disebabkan dua orang murid ini menghadapi masalah dalam mengenal huruf serta dalam mengeja. perwatakan mereka sama sama seperti murid-murid yang lain. membatang suku kata dan mengeja perkataan atau juga dikenali dengan murid yang lembam. Telah memasuki kelas pemulihan khas sejak dari tahun 2 lagi. Guru-guru lain terpaksa memberi perhatian yang lebih kepada mereka berdua agar tidak ketinggalan di dalam pembelajaran. Ini berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Burt (1950) yang menyifatkan murid lembam sebagai murid yang pada pertengahan alam persekolahannya tidak berkebolehan untuk mengikuti pelajaran dalam kelas satu peringkat lebih rendah daripada kelas yang sesuai dengan umurnya. Aktif dimaksudkan disini adalah dua orang murid ini sering menganggu murid-murid lain dan tidak melakukan kerja yang diberi semasa di dalam kelas. Analisis Masalah Nadila dan Zakiah merupakan murid tahun 3 Arif. Cuma yang membezakannya adalah dari segi pelajaran dan tingkah laku mereka yang agak aktif. setiap jawapan yang diberi adalah salah. Mengikut temubual saya bersama guru mata pelajaran lain. Jika dilihat dari segi fizikal dua orang murid ini. . Pada pemikiran mereka.menghadapi masalah dalam mengingat setiap perkataan yang di pamerkan secara rawak. mereka berdua juga banyak menghadapi masalah dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas lain. Mereka ini diketegorikan sebagai murid yang lemah dalam mengenal huruf. dua orang murid ini menghadapi banyak masalah dan sering tertinggal di dalam pembelajaran.

Mereka ini lebih bergerak aktif kerana mereka boleh menjawab soalan yang diberi dengan lebih aktif berbanding di dalam kelas arus perdana. Bila mereka berdua berada di dalam kelas pemulihan. Menurut kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). mereka berdua ketinggalan dalam pelajaran.Mengikut Kirk (1972). Giddard (1890). Mereka berdua menjadi pendiam bila diajukan soalan kerana mereka tidak mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan yang diberikan. Ini disebabkan aktiviti P&P yang dijalankan oleh guru tersebut lebih menumpukan dan khusus kepada murid yang agak bijak dan boleh memahami dengan cepat isi pelajaran. tiada aktiviti yang boleh menarik minat murid-murid yang lemah ini untuk belajar sama. Sebagai guru Pendidikan Islam yang mengajar murid ini. Menurut Dr Koh Boh Boon (1980). Dengan pengajaran secara berkumpulan. Berdasarkan pemerhatian saya. bila dua orang murid ini memasuki kelas saya mereka berdua menjadi pendiam dan kurang berkomunikasi dan mengambil bahagian di dalam aktiviti yang dijalankan. Selain itu. keyakinan diri yang rendah menyebabkan murid kurang aktif dan kurang minat untuk menyertai kegiatan pelajaran dalam bilik darjah. keadaannya amat berbeza. saya merasakan dua orang murid ini boleh mengenal huruf dan membaca suku kata serta perkataan jika mereka berdua diberikan perhatian yang sepenuhnya dan sesi P&P yang menarik minat mereka. Oleh kerana itu. Ini kerana aktiviti pembelajaran di dalam kelas pemulihan amat berbeza berbanding di dalam kelas arus perdana. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. kemunduran pada umumnya merupakan label yang diberikan kepada kes murid yang pencapaian akademiknya jauh lebih rendah daripada kebolehan semula jadinya. Dari pemerhatian yang saya lihat bila mereka berdua di dalam kelas arus perdana mereka berdua menjadi pasif dan lebih banyak mendiamkan diri. setiap pembelajaran di bahagikan . Jelas kita lihat mereka berdua ketinggalan dari segi akademik berbanding rakan sebaya mereka yang lain.

misalnya masalah gangguan masa tidur. Tiada bimbingan diberikan kepada mereka berdua semasa di rumah. Taraf kehidupan biasanya rendah dan tidak terdapat cukup makanan yang berkhasiat yang tidak bagus untuk perkembangan minda. bimbingan untuk membaca hanya diberikan semasa berada di sekolah sahaja.kepada tiga bahagian iaitu pengajaran. Rumah yang sesak mengakibatkan satu lagi kekurangan atau penderitaan yang serius. Faktor Yang Menyebabkan Kemunduran dan Masalah Lembam Jika dilihat kepada keadaan mereka berdua ini. Terdapat kurangnya perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak yang menyebabkan ibu bapa kurang memberikan galakan dan rangsangan serta kasih sayang kepada anak-anak mereka. rehat dan keletihan yang akan memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan seterusnya pencapaian akademik mereka. Ibu bapa atau keluarga mereka berdua haruslah memainkan peranan mereka sepanjang berada di sekolah. Ini juga berlaku ke atas Nadila dan Zakiah di mana ibu dan bapanya sibuk bekerja bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Keadaan ini juga akan menimbulkan lagi masalah. 3. . Oleh itu. tumpuan boleh banyak di berikan kepada setiap murid di dalam kelas dan murid tidak malu dan tidak pasif untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. Taraf kehidupan keluarga juga memberikan kesan yang mendalam kepada diri dua orang murid ini. permainan dan pengukuhan. Guru hanya dapat membimbing mereka berdua semasa berada di sekolah. Jelas di sini keperluan asas manusia dari yang rendah sehinggalah keperluan peringkat tertinggi seperti yang terdapat dalam Keperluan Herarki Maslow akan memberikan kesan terhadap perkembangan individu jika tidak sempurna atau gagal dipenuhi. Kemungkinan kesibukan ibu bapa dan tidak mengambil tahu perihal anak-anak menyebabkan mereka berdua tidak berminat langsung untuk belajar di rumah.

peringkat praoperasi (2-7 tahun). Jika murid-murid ini tidak dapat berfikir dan mentafsir sesuatu mengikut peringkat umur yang sepatutnya mereka bolehlah dikatakan murid mundur. Faktor persekitaran seperti ibu bapa dan keluarga mereka yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran mereka berdua menjadikan mereka berdua sering ketinggalan dalam pelajaran. Ibu bapa murid mundur juga seringkali jarang memberi peluang anak mereka membuat keputusan dan tidak mendedahkan mereka dengan situasi yang membantu perkembangan pemikiran. Murid-murid yang mundur biasanya tidak memperolehi perkembangan mental sebagaimana sepatutnya disebabkan persekitaran yang tidak mengalakkan mereka melalui proses-proses pekembangan pemikiran. peringkat operasi konkrit (711 tahun) dan peringkat operasi formal (11 tahun ke atas). sikap mental dan emosi yang tidak sesuai terhadap guru dan pelajaran. Kelembapan ini tentulah . walau bagaimanapun ia tidak semestinya benar kerana ramai juga murid yang mundur tetapi tidak lembam. Daripada kes Nadila dan Zakiah ini. Schonnel (1949) berpendapat bahawa 65% hingga 80% murid-murid mundur adalah lembap dan selebihnya mempunyai kesukaran dalam pelajaran kerana tidak dapat menyesuaikan diri dari segi sosial dan emosi. faktor persekitarannya mungkin antara penyebab kepada terjadinya mereka berdua lambat untuk menerima isi pelajaran yang diajar. penyakit dan keadaaan fizikal yang lemah. Kemunduran mereka mungkin bukan disebabkan kerencatan intelek tatapi keadaan persekitarannya atau faktor-faktor ekstrinsik seperti kaedah mengajar yang tidak berkesan.Kemunduran umum pada dasarnya adalah akibat kelemahan intelek atau lembam (otak lembap). Menurut Piaget perkembangan kognitif kanak-kanak akan melalui satu siri urutan yang berperingkat-peringkat iaitu peringkat deria motor (0-2 tahun). Walaupun kemunduran pada asasnya menunjukkan satu keadaan intelektual tetapi pada hakikatnya ia menunjukkan satu ciri atau sifat psikologi yang timbul dari personaliti hasil gabungan sifat yang diwarisi dan pengaruh persekitaran dalam proses perkembangan yang akhirnya mempengaruhi personaliti individu.

Sebahagian daripada murid-murid yang lembab atau mundur ini. Kad imbasan yang mempunyai gambar adalah satu perkara yang mudah untuk murid mengingat. Seperti yang diberitahu. Kaedah untuk mengatasi masalah kemunduran ini akan dijelaskan. Walau apa jua kaedah yang hendak digunakan adalah untuk membantu murid-murid ini dengan membuat penyesuaian yang cukup dengan permintaan situasinya. dua orang murid ini masih tidak mengenali sesetengah huruf dan terpaksa dibantu oleh guru. 4. dengan tidak melupakan batasan yang dikenakan oleh keadaan dan kebolehan semulajadinya. sebahagian daripada mereka bukan lemah disebabkan oleh fizikal atau mental tetapi disebabkan kurangnya dalam mengulangkaji pelajaran. sekali lagi persekitaran murid-murid ini baik di sekolah ataupun di rumah harus diberi perhatian yang secukupnya kerana terdapat interaksi antara perkembangan dan persekitarannya. Dan teknik ini boleh dipelbagaikan dengan menjadikan satu permainan yang lebih menarik minat murid. tidak memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan faktor-faktor persekitaran yang lain.menghadkan murid ini memperolehi kandungan ilmu pengetahuan dan pencapaian dalam pelajaran. mental. termasuk setiap aspek perkembangan fizikal. emosi dan juga intelektual. Teknik seperti kad imbasan merupakan satu teknik pembelajaran yang bagus. Kaedah Mengatasi Kemunduran dan Masalah Lembam Setelah melihat kes kemunduran pelajar dari perspektif psikologi. Ini kerana murid mudah untuk memahami sesuatu perkara. Pelbagai kaedah asas yang boleh perkenalkan kepada murid ialah melalui kaedah fonik yang memberi fokus kepada cara mempelajari perkataan yang belum . Oleh itu pelbagai cara boleh digunakan dalam mengajar supaya mereka tidak perlu untuk memikir kembali huruf-huruf tadi. Beberapa cara boleh digunakan oleh guru dalam mengajar dan membantu anak murid yang lemah seperti Nadila dan Zakiah dalam mengajarnya membaca dan mengingat huruf atau abjad.

ibu bapa perlulah berusaha menggalakkan si anak membaca dari kecil lagi. Beberapa kaedah telah difikirkan untuk membantu murid ini dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Kanak-kanak berbeza antara satu sama lain dari segi kesedaran membaca. Ini ada kaitan dengan interaksi baka dan pengaruh psikososial seperti galakan yang diterimanya. Kaedah ini telah saya gunakan kepada Nadila dan Zakiah dan menampakkan keberkesanannya.dikenali dengan bunyi bahasa. Bunyi-bunyi huruf dicantumkan sehingga terbentuknya perkataan yang sempurna. kemudian guru akan memperkenalkan nama huruf dan bentuk huruf. Minat membaca juga dipengaruhi oleh orang sekelilingnya. Di dalam kelas saya. Cuma ada beberapa abjad yang murid ini menghadapi masalah dalam mengingat dan menyebut. Oleh kerana masalah membaca merupakan sebab utama yang menyebabkan wujudnya masalah pembelajaran di kalangan murid.1 Kaedah Pengajaran Pengajaran yang menarik boleh menarik minat murid untuk memberikan tumpuan serta sepenuh perhatian ketika sesi P&P berjalan. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Apabila murid sudah menguasai kemahiran mengenal huruf.1 Kaedah Kumpulan Kaedah ini bererti murid belajar dan membuat kerja dalam kumpulan. saya mengamalkan tiga cara dalam pengajaran iaitu :4. Kebiasaannya. .1. Diantaranya ialah :- 4. peluang-peluang serta sumber-sumber bacaan yang terdapat di rumah serta motivasi si anak itu sendiri untuk membaca. Contohnya seperti huruf ¶mim¶ disebut apabila memakan sesuatu makanan yang sedap iaitu ¶emm¶. kumpulan ini diwujudkan berdasarkan kebolehan atau pun perbezaan minat.

Di mana saya akan mengambil Nabila dan Zakiah secara individu untuk berjumpa saya pada setiap awal pagi dan sekurang-kurang tempoh masanya ialah 10minit ± 15 minit. saya akan menggunakan kaedah ini. Cara ini amat berkesan sekali.Dalam kelas saya sememangnya mudah mengajar secara kumpulan berbanding individu kerana murid mempunyai daerah kelemahan yang sama. 4. saling bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi dan berkongsi idea. Kebiasaannya kaedah individu ini dijalankan di luar bilik darjah. Kebiasaannya.2 Kaedah Individu Kaedah ini menekankan tumpuan guru hanya kepada seorang murid sahaja. Murid akan diberi latihan bagi mengukuhkan ingatan murid ini mengenai pengajaran yang dijalankan sebelum ini. Kebiasannya. Oleh yang demikian. bahan yang hendak dihasilkan juga mudah. Guru akan lebih mudah fokus kepada objektif pembelajaran murid dan murid berasakan mendapat lebih perhatian daripada guru.3 Kaedah Rakan Sebaya Apabila mengajar dalam kelas yang mempunyai tiga kelompok murid pemulihan dalam kuantiti yang banyak.1. murid dalam kategori ini lebih mudah diurus kerana guru tidak mengalami gangguan µbanyak mulut¶ daripada murid semasa mengajar. 4. murid-murid yang dilihat matang dan lebih cerdik daripada rakan yang lain akan dibimbing dan dilatih untuk membantu melicinkan pengajaran dan . Dengan adanya kaedah ini akan dapat membantu kelancaran komunikasi sesama murid.1.

³teruskan usaha´.´. Menurut L.. ³baik´ dan banyak lagi dapat membangkitkan semangat murid dalam pembelajarannya. Cara ini juga memberi keyakinan kepada diri murid.games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults. Kata penghargaan dan pujian akan meransang murid untuk melakukan yang terbaik dalam sesi pengajaran. Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main adalah membina semula realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan. mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku manusia.. ³bagus´. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat murid untuk lebih memahami apa yang akan diajar. dan menggerakkan perkembangan intelek secara tidak langsung. saya sering akan memberikan nasihat kepada mereka supaya kerap membaca buku dan menyiapkan latihan atau kerja rumah yang diberikan oleh guru. saya akan memberi motivasi kepada dua orang murid ini agar mereka sentiasa menanamkan sifat ingin belajar dalam dirinya. dimana motivasi didefinisikan sebagai satu kuasa dalaman yang membangkitkan. ³cuba lagi´. .pembelajaran saya pada hari berkenaan. ini jelas menunjukkan permainan dalam pengajaran dapat membantu murid untuk memahami apa yang diajar oleh guru. Nasihat dan Kata-kata Pujian Sebagai seorang guru yang mengajar mereka berdua ini. Alan Chamberlain (1986) juga ada menyatakan ³.. 4.2 Permainan Dalam Pengajaran Saya akan memasukkan elemen permainan yang memerlukan murid untuk bergerak bebas.. Seperti yang diungkapkan oleh Woolfolk (1990). Selain itu. Kata-kata seperti. 4. Cara ini juga berkesan bagi memotivasikan diri mereka berdua.3 Motivasi.

markah. dua orang murid ini menunjukkan kesungguhan dalam setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. banyak kelemahan yang dihadapi seperti tidak boleh membatang suku kata serta menghadapi masalah dalam mengeja perkataan yang diberi oleh guru. atau apa sahaja benda yang boleh ditunaikan atau ditebus (cashed in) dengan barang-barang bernilai atau kemudahankemudahan tertentu (privileges). Guru juga tidak seharusnya putus asa dalam membantu pelajar dalam memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam diri dua orang murid ini. Selain itu. Token ini adalah dalam bentuk benda seperti duit syiling plastik.4. Perhatian dalam konteks ini bukan sahaja di kelas dan sekolah tetapi juga melibatkan Ibu bapa di rumah. Ini merupakan satu prosedur yang teratur di mana token atau hadiah diberikan sebagai peneguhan untuk tingkah laku yang bersesuaian. ianya menarik dan merubah sikap pelajar ini yang kerap tidak hadir ke sekolah. . Kesimpulan Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. 5. Murid juga mula mengenal dan boleh membunyikan suku kata yang melibatkan terbuka dan tertutup. tetapi mereka ini memerlukan sedikit perhatian untuk dipulihkan. Jika dilihat dari permulaan saya mengenali mereka berdua. Perhatian yang diberikan sekurangkurangnya akan membantu mereka berdua dalam menguasai kemahiran dalam membaca dan tidak lagi ketinggalan di dalam pembelajaran yang dibawa di dalam kelas. Tetapi setelah beberapa langkah diperkenalkan seperti sistem token ekonomi dipamerkan. Sistem ini dijalankan di dalam kelas pemulihan bagi tujuan menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran selain untuk mendisiplinkan pelajar. murid yang dikaji iaitu Nadila dan Zakiah bukan seorang murid yang tidak boleh di bentuk.4 Sistem Token Satu teknik behaviorisme yang biasa digunakan ialah token ekonomi atau pemberian hadiah. Selain itu murid juga kerap kali tidak hadir ke sekolah.

Dalam membantu memulihkan murid ini. . murid ini tidak harus dipinggirkan dan sepatutnya menerima pelajaran sama seperti murid-murid lain. Walaupun mereka berdua tergolong dalam golongan murid yang lemah dalam pembelajaran. tetapi ianya harus melibatkan pelbagai pihak seperti guru-guru lain serta ahli keluarga murid ini seperti abang atau kakak yang boleh membantu mereka dalam menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru serta perhatian yang diberikan oleh ibu bapa kepada murid-murid ini. bukan hanya terletak pada guru pemulihan sahaja.

Husin (1993). Pedagogi 3. Bhd. Bhd. Psikologi Pendidikan. Petaling Jaya. Bimbingan dan Kaunseling. UNITEM Sdn. Bhd. ´Keberkesanan Kaedah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Kamarudin Hj. Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah. Siti Hawa Munji. Bhd. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Kuala Lumpur.Bibliografi Shahbuddin Hashim. Mahani Razali. Suradi Salim (1996). Azman Bin Kanil. Ramlah Jantan (2003). (2000). Psikologi Pendidikan. Khadijah Rohani. Ma¶aruf Redzuan (1993). . Longman Malaysia. Kuala Lumpur. Maktab Perguruan Keningau. Penghantar Psikologi. Ramlah Jantan (2005). Kuala Lumpur. Mahani Razali. PTS Publications & Distributor Sdn.´ Sabah: Jabatan Ilmu Pendidikan. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distrubutors Sdn.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->