P. 1
Kajian Kes

Kajian Kes

|Views: 642|Likes:
Published by cankijo

More info:

Published by: cankijo on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOCX, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

07/29/2013

pdf

text

original

Kajian Kes Mengenai Kemunduran Dan Masalah Lembam Di Kalangan Murid Tahun 3 Arif

1. Pengenalan

Bagi menjalankan tugas yang diberi saya telah memilih 2 orang murid sebagai sampel yang akan saya kupas pada kajian kes kali ini. Saya mengenali murid ini semasa memasuki semasa kali pertama saya memasuki kelas 3 Arif. Di mana pada ketika itu saya ditugaskan untuk mengajar kelas 3 Arif bagi subjek Pendidikan Islam. Semasa sesi suai kenal diantara murid dan guru dijalankan dua orang murid ini tidak banyak bercakap. Kemudian bila kertas kerja diberi, dua orang murid ini mengalami masalah dalam memahami arahan yang diberi oleh guru. Selain itu, mereka berdua juga juga gagal menulis nama penuh mereka dengan betul dan cantik. Mereka berdua

merupakan murid pemulihan dan murid yang lemah dari tahun tiga.

Bagi mengetahui kemahiran dua orang murid ini, satu ujian telah dijalankan bagi mengenal pasti masalah yang dihadapi oleh mereka berdua. Ujian diagnostik yang dijalankan menunjukkan beberapa kelemahan yang dihadapi oleh mereka berdua. Di antara kelemahan yang paling ketara adalah dari segi tulisan. Mereka berdua menghadapi masalah dalam menulis perkataan-perkataan dan mengambil masa yang lama untuk menulis dan tulisan mereka berdua juga terlalu buruk dan amat tidak berpadanan dengan usia mereka.

Selain itu, masalah lain yang dihadapi dua orang murid ini ialah dari segi mengenali huruf-huruf. Mereka berdua mengambil masa yang lama untuk mengenal huruf yang ditunjukkan oleh guru. Di mana Ujian Diagnostik Lisan telah dijalankan, dua orang murid ini menghadapi masalah dalam mengenal setiap huruf yang di tunjukkan oleh guru. Terdapat banyak huruf seperti ³ba´, ³ta´, ³jim´, ³ha´, ³cha´, ³kho´, ³dal´, ³dzal´, ³ro´, ³zai´, ³sin´, ³syin´, ³sod´, ³dhod´, ³tho´, ³zho´, ³ain´, ³ghain´, ³fa´, ³pa´, ³qaf´, ³wau´, ³va´, ³sa´ dan ³nya´, yang tidak dapat dibezakan oleh mereka. Murid-murid ini

Mengikut temubual saya bersama guru mata pelajaran lain. Cuma yang membezakannya adalah dari segi pelajaran dan tingkah laku mereka yang agak aktif. . setiap jawapan yang diberi adalah salah. Setiap kali guru memberikan latihan yang melibatkan murid ke hadapan. Ini berdasarkan teori yang dikeluarkan oleh Burt (1950) yang menyifatkan murid lembam sebagai murid yang pada pertengahan alam persekolahannya tidak berkebolehan untuk mengikuti pelajaran dalam kelas satu peringkat lebih rendah daripada kelas yang sesuai dengan umurnya. Aktif dimaksudkan disini adalah dua orang murid ini sering menganggu murid-murid lain dan tidak melakukan kerja yang diberi semasa di dalam kelas. 2. Disebabkan dua orang murid ini menghadapi masalah dalam mengenal huruf serta dalam mengeja. perwatakan mereka sama sama seperti murid-murid yang lain. mereka berdua juga banyak menghadapi masalah dalam mengikuti pembelajaran di dalam kelas lain. Jika dilihat dari segi fizikal dua orang murid ini. Analisis Masalah Nadila dan Zakiah merupakan murid tahun 3 Arif.menghadapi masalah dalam mengingat setiap perkataan yang di pamerkan secara rawak. Mereka ini diketegorikan sebagai murid yang lemah dalam mengenal huruf. mereka berdua ini selalu akan mengambil masa yang agak lama untuk menyelesaikan soalan serta tidak yakin dengan jawapan yang diberi. membatang suku kata dan mengeja perkataan atau juga dikenali dengan murid yang lembam. Keyakinan diri dua orang murid ini juga agak rendah. Guru-guru lain terpaksa memberi perhatian yang lebih kepada mereka berdua agar tidak ketinggalan di dalam pembelajaran. dua orang murid ini menghadapi banyak masalah dan sering tertinggal di dalam pembelajaran. Telah memasuki kelas pemulihan khas sejak dari tahun 2 lagi. Jadi guru-guru yang mengajar mereka akan memberi perhatian kepada dua orang murid ini agar mereka tidak menganggu murid lain sepanjang proses P&P. Pada pemikiran mereka.

Ini kerana aktiviti pembelajaran di dalam kelas pemulihan amat berbeza berbanding di dalam kelas arus perdana. Mereka berdua menjadi pendiam bila diajukan soalan kerana mereka tidak mempunyai keyakinan diri untuk menjawab soalan yang diberikan. saya merasakan dua orang murid ini boleh mengenal huruf dan membaca suku kata serta perkataan jika mereka berdua diberikan perhatian yang sepenuhnya dan sesi P&P yang menarik minat mereka.Mengikut Kirk (1972). Bila mereka berdua berada di dalam kelas pemulihan. Mereka ini lebih bergerak aktif kerana mereka boleh menjawab soalan yang diberi dengan lebih aktif berbanding di dalam kelas arus perdana. mereka berdua ketinggalan dalam pelajaran. Sebagai guru Pendidikan Islam yang mengajar murid ini. Jelas kita lihat mereka berdua ketinggalan dari segi akademik berbanding rakan sebaya mereka yang lain. Selain itu. Dengan pengajaran secara berkumpulan. setiap pembelajaran di bahagikan . Menurut Dr Koh Boh Boon (1980). tiada aktiviti yang boleh menarik minat murid-murid yang lemah ini untuk belajar sama. Oleh kerana itu. Giddard (1890). Dari pemerhatian yang saya lihat bila mereka berdua di dalam kelas arus perdana mereka berdua menjadi pasif dan lebih banyak mendiamkan diri. Newman (1937) dan Shieldo (1962) telah membuktikan bahawa setiap individu mempunyai kecerdasan dan kebolehan intelek yang berbeza dengan rakan sebayanya. Berdasarkan pemerhatian saya. Ini disebabkan aktiviti P&P yang dijalankan oleh guru tersebut lebih menumpukan dan khusus kepada murid yang agak bijak dan boleh memahami dengan cepat isi pelajaran. kemunduran pada umumnya merupakan label yang diberikan kepada kes murid yang pencapaian akademiknya jauh lebih rendah daripada kebolehan semula jadinya. Menurut kajian ahli-ahli psikologi Galton (1865). keadaannya amat berbeza. keyakinan diri yang rendah menyebabkan murid kurang aktif dan kurang minat untuk menyertai kegiatan pelajaran dalam bilik darjah. bila dua orang murid ini memasuki kelas saya mereka berdua menjadi pendiam dan kurang berkomunikasi dan mengambil bahagian di dalam aktiviti yang dijalankan.

Taraf kehidupan keluarga juga memberikan kesan yang mendalam kepada diri dua orang murid ini. . Keadaan ini juga akan menimbulkan lagi masalah. Jelas di sini keperluan asas manusia dari yang rendah sehinggalah keperluan peringkat tertinggi seperti yang terdapat dalam Keperluan Herarki Maslow akan memberikan kesan terhadap perkembangan individu jika tidak sempurna atau gagal dipenuhi. Kemungkinan kesibukan ibu bapa dan tidak mengambil tahu perihal anak-anak menyebabkan mereka berdua tidak berminat langsung untuk belajar di rumah. Taraf kehidupan biasanya rendah dan tidak terdapat cukup makanan yang berkhasiat yang tidak bagus untuk perkembangan minda. rehat dan keletihan yang akan memberi kesan kepada kesihatan tubuh badan seterusnya pencapaian akademik mereka. Ini juga berlaku ke atas Nadila dan Zakiah di mana ibu dan bapanya sibuk bekerja bagi meningkatkan taraf hidup mereka. Rumah yang sesak mengakibatkan satu lagi kekurangan atau penderitaan yang serius. tumpuan boleh banyak di berikan kepada setiap murid di dalam kelas dan murid tidak malu dan tidak pasif untuk menjawab soalan yang diberikan oleh guru. misalnya masalah gangguan masa tidur. permainan dan pengukuhan.kepada tiga bahagian iaitu pengajaran. Faktor Yang Menyebabkan Kemunduran dan Masalah Lembam Jika dilihat kepada keadaan mereka berdua ini. Oleh itu. Guru hanya dapat membimbing mereka berdua semasa berada di sekolah. Terdapat kurangnya perhubungan antara ibu bapa dan anak-anak yang menyebabkan ibu bapa kurang memberikan galakan dan rangsangan serta kasih sayang kepada anak-anak mereka. bimbingan untuk membaca hanya diberikan semasa berada di sekolah sahaja. Ibu bapa atau keluarga mereka berdua haruslah memainkan peranan mereka sepanjang berada di sekolah. Tiada bimbingan diberikan kepada mereka berdua semasa di rumah. 3.

penyakit dan keadaaan fizikal yang lemah.Kemunduran umum pada dasarnya adalah akibat kelemahan intelek atau lembam (otak lembap). peringkat operasi konkrit (711 tahun) dan peringkat operasi formal (11 tahun ke atas). Murid-murid yang mundur biasanya tidak memperolehi perkembangan mental sebagaimana sepatutnya disebabkan persekitaran yang tidak mengalakkan mereka melalui proses-proses pekembangan pemikiran. Daripada kes Nadila dan Zakiah ini. Ibu bapa murid mundur juga seringkali jarang memberi peluang anak mereka membuat keputusan dan tidak mendedahkan mereka dengan situasi yang membantu perkembangan pemikiran. peringkat praoperasi (2-7 tahun). Menurut Piaget perkembangan kognitif kanak-kanak akan melalui satu siri urutan yang berperingkat-peringkat iaitu peringkat deria motor (0-2 tahun). walau bagaimanapun ia tidak semestinya benar kerana ramai juga murid yang mundur tetapi tidak lembam. Kemunduran mereka mungkin bukan disebabkan kerencatan intelek tatapi keadaan persekitarannya atau faktor-faktor ekstrinsik seperti kaedah mengajar yang tidak berkesan. Faktor persekitaran seperti ibu bapa dan keluarga mereka yang kurang mengambil berat mengenai pelajaran mereka berdua menjadikan mereka berdua sering ketinggalan dalam pelajaran. Kelembapan ini tentulah . sikap mental dan emosi yang tidak sesuai terhadap guru dan pelajaran. Schonnel (1949) berpendapat bahawa 65% hingga 80% murid-murid mundur adalah lembap dan selebihnya mempunyai kesukaran dalam pelajaran kerana tidak dapat menyesuaikan diri dari segi sosial dan emosi. Walaupun kemunduran pada asasnya menunjukkan satu keadaan intelektual tetapi pada hakikatnya ia menunjukkan satu ciri atau sifat psikologi yang timbul dari personaliti hasil gabungan sifat yang diwarisi dan pengaruh persekitaran dalam proses perkembangan yang akhirnya mempengaruhi personaliti individu. faktor persekitarannya mungkin antara penyebab kepada terjadinya mereka berdua lambat untuk menerima isi pelajaran yang diajar. Jika murid-murid ini tidak dapat berfikir dan mentafsir sesuatu mengikut peringkat umur yang sepatutnya mereka bolehlah dikatakan murid mundur.

Kad imbasan yang mempunyai gambar adalah satu perkara yang mudah untuk murid mengingat. Teknik seperti kad imbasan merupakan satu teknik pembelajaran yang bagus. Oleh itu pelbagai cara boleh digunakan dalam mengajar supaya mereka tidak perlu untuk memikir kembali huruf-huruf tadi. Kaedah Mengatasi Kemunduran dan Masalah Lembam Setelah melihat kes kemunduran pelajar dari perspektif psikologi. Pelbagai kaedah asas yang boleh perkenalkan kepada murid ialah melalui kaedah fonik yang memberi fokus kepada cara mempelajari perkataan yang belum . Seperti yang diberitahu. sebahagian daripada mereka bukan lemah disebabkan oleh fizikal atau mental tetapi disebabkan kurangnya dalam mengulangkaji pelajaran. sekali lagi persekitaran murid-murid ini baik di sekolah ataupun di rumah harus diberi perhatian yang secukupnya kerana terdapat interaksi antara perkembangan dan persekitarannya. dengan tidak melupakan batasan yang dikenakan oleh keadaan dan kebolehan semulajadinya. emosi dan juga intelektual. termasuk setiap aspek perkembangan fizikal.menghadkan murid ini memperolehi kandungan ilmu pengetahuan dan pencapaian dalam pelajaran. Dan teknik ini boleh dipelbagaikan dengan menjadikan satu permainan yang lebih menarik minat murid. 4. Walau apa jua kaedah yang hendak digunakan adalah untuk membantu murid-murid ini dengan membuat penyesuaian yang cukup dengan permintaan situasinya. dua orang murid ini masih tidak mengenali sesetengah huruf dan terpaksa dibantu oleh guru. Ini kerana murid mudah untuk memahami sesuatu perkara. mental. Beberapa cara boleh digunakan oleh guru dalam mengajar dan membantu anak murid yang lemah seperti Nadila dan Zakiah dalam mengajarnya membaca dan mengingat huruf atau abjad. Sebahagian daripada murid-murid yang lembab atau mundur ini. Kaedah untuk mengatasi masalah kemunduran ini akan dijelaskan. tidak memberi tumpuan semasa sesi pengajaran dan faktor-faktor persekitaran yang lain.

dikenali dengan bunyi bahasa.1 Kaedah Pengajaran Pengajaran yang menarik boleh menarik minat murid untuk memberikan tumpuan serta sepenuh perhatian ketika sesi P&P berjalan. Di dalam kelas saya. Minat membaca juga dipengaruhi oleh orang sekelilingnya. Kaedah ini telah saya gunakan kepada Nadila dan Zakiah dan menampakkan keberkesanannya. Kanak-kanak berbeza antara satu sama lain dari segi kesedaran membaca. Oleh kerana masalah membaca merupakan sebab utama yang menyebabkan wujudnya masalah pembelajaran di kalangan murid. Beberapa kaedah telah difikirkan untuk membantu murid ini dalam mengatasi masalah yang dihadapinya. Bunyi-bunyi huruf dicantumkan sehingga terbentuknya perkataan yang sempurna. Cuma ada beberapa abjad yang murid ini menghadapi masalah dalam mengingat dan menyebut. kumpulan ini diwujudkan berdasarkan kebolehan atau pun perbezaan minat. peluang-peluang serta sumber-sumber bacaan yang terdapat di rumah serta motivasi si anak itu sendiri untuk membaca. . ibu bapa perlulah berusaha menggalakkan si anak membaca dari kecil lagi. Ada yang lambat dan ada yang cepat. Apabila murid sudah menguasai kemahiran mengenal huruf. Kebiasaannya. saya mengamalkan tiga cara dalam pengajaran iaitu :4. Diantaranya ialah :- 4. Contohnya seperti huruf ¶mim¶ disebut apabila memakan sesuatu makanan yang sedap iaitu ¶emm¶. kemudian guru akan memperkenalkan nama huruf dan bentuk huruf.1 Kaedah Kumpulan Kaedah ini bererti murid belajar dan membuat kerja dalam kumpulan. Ini ada kaitan dengan interaksi baka dan pengaruh psikososial seperti galakan yang diterimanya.1.

Kebiasaannya. bahan yang hendak dihasilkan juga mudah. Kebiasannya. saling bekerjasama dalam menyiapkan sesuatu tugasan yang diberi dan berkongsi idea. murid-murid yang dilihat matang dan lebih cerdik daripada rakan yang lain akan dibimbing dan dilatih untuk membantu melicinkan pengajaran dan . Murid akan diberi latihan bagi mengukuhkan ingatan murid ini mengenai pengajaran yang dijalankan sebelum ini. Guru akan lebih mudah fokus kepada objektif pembelajaran murid dan murid berasakan mendapat lebih perhatian daripada guru. Di mana saya akan mengambil Nabila dan Zakiah secara individu untuk berjumpa saya pada setiap awal pagi dan sekurang-kurang tempoh masanya ialah 10minit ± 15 minit.3 Kaedah Rakan Sebaya Apabila mengajar dalam kelas yang mempunyai tiga kelompok murid pemulihan dalam kuantiti yang banyak. murid dalam kategori ini lebih mudah diurus kerana guru tidak mengalami gangguan µbanyak mulut¶ daripada murid semasa mengajar.Dalam kelas saya sememangnya mudah mengajar secara kumpulan berbanding individu kerana murid mempunyai daerah kelemahan yang sama.2 Kaedah Individu Kaedah ini menekankan tumpuan guru hanya kepada seorang murid sahaja. Kebiasaannya kaedah individu ini dijalankan di luar bilik darjah. 4.1. 4.1. saya akan menggunakan kaedah ini. Oleh yang demikian. Cara ini amat berkesan sekali. Dengan adanya kaedah ini akan dapat membantu kelancaran komunikasi sesama murid.

Cara ini juga berkesan bagi memotivasikan diri mereka berdua. ³bagus´. ³teruskan usaha´. ini jelas menunjukkan permainan dalam pengajaran dapat membantu murid untuk memahami apa yang diajar oleh guru. ³cuba lagi´.. mengarah dan mengawal minat dan tingkah laku manusia.´. Cara ini juga memberi keyakinan kepada diri murid.2 Permainan Dalam Pengajaran Saya akan memasukkan elemen permainan yang memerlukan murid untuk bergerak bebas. Menurut L. Alan Chamberlain (1986) juga ada menyatakan ³. saya akan memberi motivasi kepada dua orang murid ini agar mereka sentiasa menanamkan sifat ingin belajar dalam dirinya.. Seperti yang diungkapkan oleh Woolfolk (1990).games can be used at all levels in language syllabus and with all types of pupils from primary school children to adults. Selain itu. ³baik´ dan banyak lagi dapat membangkitkan semangat murid dalam pembelajarannya. dan menggerakkan perkembangan intelek secara tidak langsung. dimana motivasi didefinisikan sebagai satu kuasa dalaman yang membangkitkan. Ini secara tidak langsung akan menimbulkan minat murid untuk lebih memahami apa yang akan diajar. 4.. . Kata penghargaan dan pujian akan meransang murid untuk melakukan yang terbaik dalam sesi pengajaran. Kata-kata seperti. 4..pembelajaran saya pada hari berkenaan. Nasihat dan Kata-kata Pujian Sebagai seorang guru yang mengajar mereka berdua ini. Vygotsky (1976) berpendapat fungsi main adalah membina semula realiti tanpa pengaruh situasi atau halangan. saya sering akan memberikan nasihat kepada mereka supaya kerap membaca buku dan menyiapkan latihan atau kerja rumah yang diberikan oleh guru.3 Motivasi.

Guru juga tidak seharusnya putus asa dalam membantu pelajar dalam memperbaiki kelemahan yang terdapat di dalam diri dua orang murid ini. 5. Jika dilihat dari permulaan saya mengenali mereka berdua. Perhatian dalam konteks ini bukan sahaja di kelas dan sekolah tetapi juga melibatkan Ibu bapa di rumah.4 Sistem Token Satu teknik behaviorisme yang biasa digunakan ialah token ekonomi atau pemberian hadiah.4. ianya menarik dan merubah sikap pelajar ini yang kerap tidak hadir ke sekolah. Tetapi setelah beberapa langkah diperkenalkan seperti sistem token ekonomi dipamerkan. Sistem ini dijalankan di dalam kelas pemulihan bagi tujuan menarik minat pelajar untuk menumpukan perhatian dalam pelajaran selain untuk mendisiplinkan pelajar. tetapi mereka ini memerlukan sedikit perhatian untuk dipulihkan. Kesimpulan Berdasarkan kepada kajian yang dijalankan. Selain itu. Murid juga mula mengenal dan boleh membunyikan suku kata yang melibatkan terbuka dan tertutup. Selain itu murid juga kerap kali tidak hadir ke sekolah. markah. murid yang dikaji iaitu Nadila dan Zakiah bukan seorang murid yang tidak boleh di bentuk. banyak kelemahan yang dihadapi seperti tidak boleh membatang suku kata serta menghadapi masalah dalam mengeja perkataan yang diberi oleh guru. Perhatian yang diberikan sekurangkurangnya akan membantu mereka berdua dalam menguasai kemahiran dalam membaca dan tidak lagi ketinggalan di dalam pembelajaran yang dibawa di dalam kelas. Ini merupakan satu prosedur yang teratur di mana token atau hadiah diberikan sebagai peneguhan untuk tingkah laku yang bersesuaian. . dua orang murid ini menunjukkan kesungguhan dalam setiap pembelajaran yang diberikan oleh guru. atau apa sahaja benda yang boleh ditunaikan atau ditebus (cashed in) dengan barang-barang bernilai atau kemudahankemudahan tertentu (privileges). Token ini adalah dalam bentuk benda seperti duit syiling plastik.

murid ini tidak harus dipinggirkan dan sepatutnya menerima pelajaran sama seperti murid-murid lain. tetapi ianya harus melibatkan pelbagai pihak seperti guru-guru lain serta ahli keluarga murid ini seperti abang atau kakak yang boleh membantu mereka dalam menyiapkan kerja sekolah yang diberikan oleh guru serta perhatian yang diberikan oleh ibu bapa kepada murid-murid ini. .Dalam membantu memulihkan murid ini. Walaupun mereka berdua tergolong dalam golongan murid yang lemah dalam pembelajaran. bukan hanya terletak pada guru pemulihan sahaja.

Kuala Lumpur. Suradi Salim (1996). ´Keberkesanan Kaedah Kuliah dalam Pengajaran dan Pembelajaran. Penggunaan Psikologi dalam Bilik Darjah. Ramlah Jantan (2005). Bhd. Bhd. UNITEM Sdn.´ Sabah: Jabatan Ilmu Pendidikan. PTS Publications & Distributor Sdn. Psikologi Pendidikan. Maktab Perguruan Keningau. Siti Hawa Munji. Ma¶aruf Redzuan (1993). Ramlah Jantan (2003). Husin (1993). Kamarudin Hj. Pedagogi 3. Penerbit Fajar Bakti Sdn. Mahani Razali. Bimbingan dan Kaunseling. Psikologi Pendidikan. Azman Bin Kanil. Bhd. Longman Malaysia. Kuala Lumpur. Bhd. Mahani Razali. Khadijah Rohani. .Bibliografi Shahbuddin Hashim. Petaling Jaya. Kuala Lumpur. Utusan Publications & Distrubutors Sdn. Kuala Lumpur. Penghantar Psikologi. (2000).

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->