P. 1
Teknik-teknik Pengajaran Menulis

Teknik-teknik Pengajaran Menulis

|Views: 4,610|Likes:
Published by yatiiee

More info:

Published by: yatiiee on Oct 10, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as PPT, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

09/11/2013

pdf

text

original

TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

DEFINISI
Kemahiran menulis adalah sebagai satu keupayaan menurunkan perasaan dalam bentuk penulisan seperti pengumuman, berita, laporan, penerangan, ucapan, minit mesyuarat dan penghujahan sesuatu persoalan. Bagi mereka yang berbakat penulisan boleh menjangkau bidang penulisan kreatif sama ada bentuk prosa atau puisi. Dengan itu, penulis perlu melalui pelbagai tahap penulisan dan perlu berfikir secara kreatif untuk mendapatkan isi, idea atau fakta itu semula secara berkesan. Nik Safiah Karim, 1987

PROSES MENULIS
Mencari

dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula mengedit dan menerbit .

TAHAP PENULISAN Pra Penulisan Menulis Menulis semula .

PRAPENULISAN Mencari pendekatan yang sesuai bagi menyampaikan isi/ idea Membuat rangka kasar tentang apa yang hendak ditulis Membuat pembacaan dan rujukan serta nota Perbincangan dalam kumpulan kecil/ kelas Sumbansaran isi / idea .

. Mencari perkataan. Membina dan mengembangkan isi kecil menjadi isi utama. Menghubung ayat dan perenggan untuk memperlihat kan kesinambungan isi / idea. Tanda baca yang sesuai untuk menjelaskan maksud. frasa untuk mempertajamkan sesuatu maksud yang dikehendaki. pengenalan dan penutup yang berkesan.MENULIS Memberi bukti/ alasan untuk menyokong kenyataan yang dibuat. Merancang tajuk.

PENULISAN SEMULA Memeriksa/ membetulkan tanda baca. fakta. Mewujudkan kelancaran idea/pemikiran. Menyusun semula ayat dan perenggan. idea. Menyemak kesesuaian penggunaan tajuk. . isi. perenggan. pengenalan dan penutup. ejaan Memotong/ menambah isi.

Mencari dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula Mengedit dan menerbit semula .

ASAS MENULIS KARANGAN Menulis pendahuluan Mengenal jenis perenggan Penutup / Kesimpulan .

seterusnya memudahkan pengolahan isi-isi dalam karangan tersebut. Pendahuluan harus mempunyai hubungan dengan perenggan-perenggan seterus kerana pendahuluan menjadi asas perbincangan dalam perenggan berikutnya. Pendahuluan yang diolah dengan kemas dapat menjimatkan ruang dan menarik minat pembaca.PENDAHULUAN YANG MENARIK Ayat-ayat yang digunakan hendaklah padat. isi dan kesimpulan. . kosa kata yang dipilih jitu. dan wacana yang sesuai semasa menggabungkan ayat. Pendahuluan perlulah mempunyai pertalian yang baik dengan tajuk.

. Perenggan membentuk karangan. Semakin banyak idea yang disampaikan.( Spangler. semakin banyak perenggan yang perlu dibina.Perenggan adalah gabungan ayat yang sempurna untuk menghuraikan sesuatu idea dan menjadi sebahagian daripada karangan yang lebih panjang (Sullivan. 1976) Perenggan juga boleh dianggap sebagai sekumpulan ayat yang mengembangkan sesuatu idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan huraian khusus untuk menyokong dan menghuraikan idea. 1989) Idea dihuraikan melalui perenggan.

1.PERENGGAN DEDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH .

2. PERENGGAN INDUKTIF HURAIAN CONTOH ISI PENTING .

PERENGGAN GABUNGAN DEDUKTIF / INDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH ISI PENTING .3.

.PENUTUP Kesimpulan mestilah berkesan dan memberi kepuasan kepada pembaca. mengulangi fakta-fakta dan isi yang telah dikemukakan. penanda wacana yang Tidak Menggunakan sesuai.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Jelas Tepat : Tidak meleset Konkrit : Tidak abstrak Khusus : Tidak umum .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepaduan Fokus : Tanpa idea yang tidak berkaitan Tanpa pergerakan idea ke arah lain Tiada pengulangan idea .

.CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Ayat bergerak lancar: Berpaut Tanpa ruang kosong atau jurang fikiran Tanpa idea tertinggal.

Tepat menggunakan rujukan kata ganti diri.CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepautan Ketepatan penggunaan wacana atau alat-alat penghubung. . Pengulangan perkataan penting.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Mengikut urutan masa Mengikut urutan ruang Mengikut urutan deduktif Mengikut urutan induktif Soalan kepada jawapan Kerapian .

KAEDAH MENGEMBANGKAN ISI Kaedah Punca/ Faktor ( PUNCA) Kaedah Langkah/ Cara ± ( IMPAK) Kaedah KESAN Kaedah Dua E / E Bertindih .

Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk ibuperbuatan mereka/ atau mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan.KAEDAH PUNCA TAJUK : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibuibuibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibuibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. P U N C A Punca (Isi) Ulasan ( Huraian/ Definisi Isi) Narrate/ Ceritakan bagaimana terjadi Contoh Akibat/ Kesan . bayi. Akibat kurangnya didikan agama. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu ibukecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak / Tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. ibu-ibu muda semakin ibubanyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya.

MENULIS Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk perbuatan / mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Akibat kurangnya didikan agama. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak/ tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. .

MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. mereka tidak gentar akan dosa mahupun kesalahan yang dilakukan. . kekurangan didikan agama telah menyebabkan ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini. Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak. Tegasnya. Mereka juga tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral ini telah menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Oleh itu. ibu-ibu muda ini tidak tahu buruk baik perbuatan mereka. Lantas.

nikah. . remaja tahu seks. Sebagai contoh.KAEDAH IMPAK TAJUK : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja / anak-anak muda. sosial. pendidikan seks secara formal di Amerika contoh. tersebut. menghindarinya. I M Isi/ Isi/ Langkah Mengapa (Pendidikan Seks) P A K Proses/ Pengaplikasian/ Cara dijalankan Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks. Seseungguhnya pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. Pendidikan seks wajar diberi penekanan kerana anak-anak anakmuda masih mempunyai keraguan tentang seks / kerana mereka terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencubamencubacuba/ cuba/ terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. anakmuda. akan akibat buruk seks sebelum kahwin dan mereka pasti akan menghindarinya. Syarikat berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut.

MEMPUNYAI KERAGUAN TENTANG SEKS SESEUNGGUHNYA PENDIDIKAN SEKS DAPAT MENANGANI FENOMENA INI SEANDAINYA IBU BAPA DAN INSTITUSI SEKOLAH MEMBERIKAN KAUNSELING DAN MAKLUMAT TENTANG BAIK BURUK SEKS SEBELUM NIKAH. SEBAGAI CONTOH. . SEKS SECARA FORMAL DI AMERIKA SYARIKAT BERJAYA MENGURANGKAN FENOMENA SEKS LUAR NIKAH DALAM KALANGAN MUDA TERBUKTI BAHAWA DENGAN ADANYA PENDIDIKAN SEKS. PENDIDIKAN SEKS WAJAR DIBERI PENEKANAN KERANA ANAK-ANAK MUDA MASIH / KERANA MEREKA TERLALU GHAIRAH TENTANG SEKS SEHINGGA MAHU MENCUBA-CUBA/ TERJEBAK KE DALAM KES MAKSIAT ATAU KETERLANJURAN DALAM PERGAULAN SOSIAL. REMAJA TAHU AKAN AKIBAT BURUK SEKS SEBELUM KAHWIN DAN MEREKA PASTI AKAN MENGHINDARINYA. PENDIDIKAN DI NEGARA TERSEBUT.MENULIS LANGKAH YANG AFDAL UNTUK MENANGANI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKS BERILMIAH KEPADA REMAJA / ANAK-ANAK MUDA.

Pendidikan seks ini wajar diberi penekanan kerana anak-anak muda masih mempunyai keraguan tentang seks . remaja tahu akan akibat buruk seks sebelum kahwin . . Justeru telah terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks. Dengan demikian. mereka pasti akan menghindarinya. Sesungguhnya.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja atau anak-anak muda. Mereka juga terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencuba-cuba lantas terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. Sebagai contoh. pendidikan seks secara formal di Amerika Syarikat telah berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah.

Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. tempatan. . S A N Sebab terjadi Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Akibatnya. Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing. upah/ pekerjaan. tempat sendiri .KAEDAH KESAN HURAIKAN KESAN-KESAN NEGARA INI SECARA HARAM. perladangan. pekerja tempatan menganggur di Akibatnya. asing. TAJUK : DARIPADA KEMASUKAN WARGANEGARA ASING KE K E Kesan/ Isi Explain Bagaimana Warganegara asing merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan.

Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. asing merampas peluang pekerjaan rakyat Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing.MENULIS Warganegara tempatan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri . Akibatnya.

pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri . Perkara ini berlaku apabila majikan mengupah pekerja asing memperlekehkan memberhentikan pekerja pekerja tempatan. Adapun majikan berbuat demikian adalah disebabkan pekerja asing merupakan pekerja yang rajin. Warganegara asing telah merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. tempatan Ada kerana pula majikan dan yang hendak semata-mata memberikan laluan kepada pekerja asing.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA . berlaku di sektor perkilangan dan perladangan. tidak cerewet tentang upah dan tidak memilih pekerjaan. Ini banyak Akibatnya.

Kaedah Dua E / E Bertindih ISI ULASAN BAGAIMANA KESAN CONTOH .

KESAN Lahir perasaan kasih sayang terhadap anak dan sedar akan kesilapan/ tahu membetulkan keadaan. ULASAN Diadakan secara dua peringkat Sebelum alam perkahwinan ± kursus perkahwinan Pendidikan kekeluargaan .tanggunjawab ibu bapa . . BAGAIMANA / MENGAPA Memantapkan institusi keluarga dengan memahami peranan masing-masing. CONTOH Baru-baru ini semua pasangan muda diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan..Tajuk: Langkah-langkah Mengatasi Penderaan Kanak-kanak ISI Khidmat kaunseling kepada ibu bapa .

Pesta Makanan . . CONTOH Pesta Flora. KESAN Pelancong mulai kenal Malaysia. Pelancong tertarik dengan kempen yang diadakan. BAGAIMANA / MENGAPA Peranan media massa Menyebarkan maklumat. ULASAN Diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta.Tajuk: Langkah-langkah Menarik Pelancong asing ISI Melaksanakan kempen .

serta persekitaran sekolah. dan berasaskan keupayaan murid.RUMUSAN Kaedah penulisan yang dicadangkan mengambil kira pegangan semasa tentang pengajaran dan pembelajaran. minat dan cita rasa semua murid. penilaian dan keperluan peperiksaan. Guru perlu menguasai pendekatan dan kaedah yang lebih praktikal. Kemungkinan pendekatan/ kaedah itu tidak dapat memenuhi keperluan. . tetapi ini tetap pasti akan membawa perubahan kepada segelintir murid yang lain. realistik.

SEKIAN SELAMAT MENULIS .

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->