TEKNIK-TEKNIK PENGAJARAN KEMAHIRAN MENULIS

DEFINISI
Kemahiran menulis adalah sebagai satu keupayaan menurunkan perasaan dalam bentuk penulisan seperti pengumuman, berita, laporan, penerangan, ucapan, minit mesyuarat dan penghujahan sesuatu persoalan. Bagi mereka yang berbakat penulisan boleh menjangkau bidang penulisan kreatif sama ada bentuk prosa atau puisi. Dengan itu, penulis perlu melalui pelbagai tahap penulisan dan perlu berfikir secara kreatif untuk mendapatkan isi, idea atau fakta itu semula secara berkesan. Nik Safiah Karim, 1987

PROSES MENULIS
Mencari

dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula mengedit dan menerbit .

TAHAP PENULISAN Pra Penulisan Menulis Menulis semula .

PRAPENULISAN Mencari pendekatan yang sesuai bagi menyampaikan isi/ idea Membuat rangka kasar tentang apa yang hendak ditulis Membuat pembacaan dan rujukan serta nota Perbincangan dalam kumpulan kecil/ kelas Sumbansaran isi / idea .

MENULIS Memberi bukti/ alasan untuk menyokong kenyataan yang dibuat. . Tanda baca yang sesuai untuk menjelaskan maksud. pengenalan dan penutup yang berkesan. Membina dan mengembangkan isi kecil menjadi isi utama. frasa untuk mempertajamkan sesuatu maksud yang dikehendaki. Mencari perkataan. Merancang tajuk. Menghubung ayat dan perenggan untuk memperlihat kan kesinambungan isi / idea.

PENULISAN SEMULA Memeriksa/ membetulkan tanda baca. isi. ejaan Memotong/ menambah isi. perenggan. idea. Menyusun semula ayat dan perenggan. fakta. Mewujudkan kelancaran idea/pemikiran. pengenalan dan penutup. . Menyemak kesesuaian penggunaan tajuk.

Mencari dan mengumpul maklumat Menulis draf Menyemak dan menulis semula Mengedit dan menerbit semula .

ASAS MENULIS KARANGAN Menulis pendahuluan Mengenal jenis perenggan Penutup / Kesimpulan .

PENDAHULUAN YANG MENARIK Ayat-ayat yang digunakan hendaklah padat. Pendahuluan harus mempunyai hubungan dengan perenggan-perenggan seterus kerana pendahuluan menjadi asas perbincangan dalam perenggan berikutnya. kosa kata yang dipilih jitu. . Pendahuluan perlulah mempunyai pertalian yang baik dengan tajuk. dan wacana yang sesuai semasa menggabungkan ayat. Pendahuluan yang diolah dengan kemas dapat menjimatkan ruang dan menarik minat pembaca. seterusnya memudahkan pengolahan isi-isi dalam karangan tersebut. isi dan kesimpulan.

Perenggan adalah gabungan ayat yang sempurna untuk menghuraikan sesuatu idea dan menjadi sebahagian daripada karangan yang lebih panjang (Sullivan. Semakin banyak idea yang disampaikan. . Perenggan membentuk karangan. 1989) Idea dihuraikan melalui perenggan. semakin banyak perenggan yang perlu dibina.( Spangler. 1976) Perenggan juga boleh dianggap sebagai sekumpulan ayat yang mengembangkan sesuatu idea tentang sesuatu perkara dengan memberikan huraian khusus untuk menyokong dan menghuraikan idea.

1.PERENGGAN DEDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH .

2. PERENGGAN INDUKTIF HURAIAN CONTOH ISI PENTING .

PERENGGAN GABUNGAN DEDUKTIF / INDUKTIF ISI PENTING HURAIAN CONTOH ISI PENTING .3.

mengulangi fakta-fakta dan isi yang telah dikemukakan.PENUTUP Kesimpulan mestilah berkesan dan memberi kepuasan kepada pembaca. . penanda wacana yang Tidak Menggunakan sesuai.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Jelas Tepat : Tidak meleset Konkrit : Tidak abstrak Khusus : Tidak umum .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepaduan Fokus : Tanpa idea yang tidak berkaitan Tanpa pergerakan idea ke arah lain Tiada pengulangan idea .

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Ayat bergerak lancar: Berpaut Tanpa ruang kosong atau jurang fikiran Tanpa idea tertinggal. .

Tepat menggunakan rujukan kata ganti diri.CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Kepautan Ketepatan penggunaan wacana atau alat-alat penghubung. . Pengulangan perkataan penting.

CIRI-CIRI PENULISAN BERKESAN Mengikut urutan masa Mengikut urutan ruang Mengikut urutan deduktif Mengikut urutan induktif Soalan kepada jawapan Kerapian .

KAEDAH MENGEMBANGKAN ISI Kaedah Punca/ Faktor ( PUNCA) Kaedah Langkah/ Cara ± ( IMPAK) Kaedah KESAN Kaedah Dua E / E Bertindih .

P U N C A Punca (Isi) Ulasan ( Huraian/ Definisi Isi) Narrate/ Ceritakan bagaimana terjadi Contoh Akibat/ Kesan . ibu-ibu muda semakin ibubanyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk ibuperbuatan mereka/ atau mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu ibukecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak / Tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah.KAEDAH PUNCA TAJUK : PUNCA-PUNCA BERLAKUNYA FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibuibuibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. bayi. Akibat kurangnya didikan agama. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibuibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang.

ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini/ akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. Fenomena ini berlaku apabila ibu-ibu tidak tahu baik buruk perbuatan / mereka tidak gentar akan dosa/ kesalahan yang dilakukan. Kajian oleh Jabatan Kebajikan Masyarakat membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang.MENULIS Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. . Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak/ tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. Akibat kurangnya didikan agama.

. Tegasnya.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Kurangnya pendidikan agama dan moral dalam kalangan ibu-ibu muda menyebabkan berlakunya fenomena pembuangan bayi. Jabatan Kebajikan Masyarakat juga telah membuktikan bahawa kecetekan pendidikan agama dan moral ini telah menyebabkan ibu-ibu bertindak di luar kemanusiaan dan mudah terdorong untuk melakukan perbuatan sumbang. Oleh itu. Pendidikan agama yang dimaksudkan di sini ialah ibu-ibu yang kecetekan ilmu tentang penjagaan dan kewajipan terhadap anak. Lantas. mereka tidak gentar akan dosa mahupun kesalahan yang dilakukan. Mereka juga tidak memiliki kesyukuran atas anugerah Allah. kekurangan didikan agama telah menyebabkan ibu-ibu muda semakin banyak melakukan perbuatan keji dan terkutuk ini. Akibatnya semakin ramai ibu yang membuang anak tanpa memikirkan implikasinya. ibu-ibu muda ini tidak tahu buruk baik perbuatan mereka.

Syarikat berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. menghindarinya. Sebagai contoh. anakmuda. sosial. tersebut. nikah. . I M Isi/ Isi/ Langkah Mengapa (Pendidikan Seks) P A K Proses/ Pengaplikasian/ Cara dijalankan Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks. akan akibat buruk seks sebelum kahwin dan mereka pasti akan menghindarinya. Pendidikan seks wajar diberi penekanan kerana anak-anak anakmuda masih mempunyai keraguan tentang seks / kerana mereka terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencubamencubacuba/ cuba/ terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial.KAEDAH IMPAK TAJUK : LANGKAH-LANGKAH MENGATASI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja / anak-anak muda. pendidikan seks secara formal di Amerika contoh. remaja tahu seks. Seseungguhnya pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah.

. SEKS SECARA FORMAL DI AMERIKA SYARIKAT BERJAYA MENGURANGKAN FENOMENA SEKS LUAR NIKAH DALAM KALANGAN MUDA TERBUKTI BAHAWA DENGAN ADANYA PENDIDIKAN SEKS. PENDIDIKAN SEKS WAJAR DIBERI PENEKANAN KERANA ANAK-ANAK MUDA MASIH / KERANA MEREKA TERLALU GHAIRAH TENTANG SEKS SEHINGGA MAHU MENCUBA-CUBA/ TERJEBAK KE DALAM KES MAKSIAT ATAU KETERLANJURAN DALAM PERGAULAN SOSIAL. REMAJA TAHU AKAN AKIBAT BURUK SEKS SEBELUM KAHWIN DAN MEREKA PASTI AKAN MENGHINDARINYA.MENULIS LANGKAH YANG AFDAL UNTUK MENANGANI FENOMENA PEMBUANGAN BAYI ADALAH DENGAN MEMBERIKAN PENDIDIKAN SEKS BERILMIAH KEPADA REMAJA / ANAK-ANAK MUDA. SEBAGAI CONTOH. MEMPUNYAI KERAGUAN TENTANG SEKS SESEUNGGUHNYA PENDIDIKAN SEKS DAPAT MENANGANI FENOMENA INI SEANDAINYA IBU BAPA DAN INSTITUSI SEKOLAH MEMBERIKAN KAUNSELING DAN MAKLUMAT TENTANG BAIK BURUK SEKS SEBELUM NIKAH. PENDIDIKAN DI NEGARA TERSEBUT.

.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA Langkah yang afdal untuk menangani fenomena pembuangan bayi adalah dengan memberikan pendidikan seks berilmiah kepada remaja atau anak-anak muda. Sesungguhnya. Dengan demikian. Mereka juga terlalu ghairah tentang seks sehingga mahu mencuba-cuba lantas terjebak ke dalam kes maksiat atau keterlanjuran dalam pergaulan sosial. Sebagai contoh. pendidikan seks dapat menangani fenomena ini seandainya ibu bapa dan institusi sekolah memberikan kaunseling dan maklumat tentang baik buruk seks sebelum nikah. Justeru telah terbukti bahawa dengan adanya pendidikan seks. Pendidikan seks ini wajar diberi penekanan kerana anak-anak muda masih mempunyai keraguan tentang seks . remaja tahu akan akibat buruk seks sebelum kahwin . pendidikan seks secara formal di Amerika Syarikat telah berjaya mengurangkan fenomena seks luar nikah dalam kalangan muda di negara tersebut. mereka pasti akan menghindarinya.

perladangan. tempat sendiri . Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing. .KAEDAH KESAN HURAIKAN KESAN-KESAN NEGARA INI SECARA HARAM. tempatan. asing. TAJUK : DARIPADA KEMASUKAN WARGANEGARA ASING KE K E Kesan/ Isi Explain Bagaimana Warganegara asing merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan. S A N Sebab terjadi Alibi/ Contoh/ Bukti / Keterangan Kesan/ Akibat Akibatnya. upah/ pekerjaan. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. pekerja tempatan menganggur di Akibatnya.

Akibatnya.MENULIS Warganegara tempatan. Majikan berbuat demikian kerana pekerja asing merupakan pekerja yang rajin / tidak cerewet tentang upah/ tidak memilih pekerjaan. Berlaku di sektor perkilangan / perladangan. pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri . asing merampas peluang pekerjaan rakyat Majikan mengupah pekerja asing dan memperlekehkan pekerja tempatan / Majikan memberhentikan pekerja tempatan dan memberikan laluan kepada pekerja asing.

Adapun majikan berbuat demikian adalah disebabkan pekerja asing merupakan pekerja yang rajin. Ini banyak Akibatnya.MENGEDIT DAN MENULIS SEMULA . Perkara ini berlaku apabila majikan mengupah pekerja asing memperlekehkan memberhentikan pekerja pekerja tempatan. berlaku di sektor perkilangan dan perladangan. pekerja tempatan menganggur di tempat sendiri . tidak cerewet tentang upah dan tidak memilih pekerjaan. tempatan Ada kerana pula majikan dan yang hendak semata-mata memberikan laluan kepada pekerja asing. Warganegara asing telah merampas peluang pekerjaan rakyat tempatan.

Kaedah Dua E / E Bertindih ISI ULASAN BAGAIMANA KESAN CONTOH .

. KESAN Lahir perasaan kasih sayang terhadap anak dan sedar akan kesilapan/ tahu membetulkan keadaan. ULASAN Diadakan secara dua peringkat Sebelum alam perkahwinan ± kursus perkahwinan Pendidikan kekeluargaan ..tanggunjawab ibu bapa .Tajuk: Langkah-langkah Mengatasi Penderaan Kanak-kanak ISI Khidmat kaunseling kepada ibu bapa . BAGAIMANA / MENGAPA Memantapkan institusi keluarga dengan memahami peranan masing-masing. CONTOH Baru-baru ini semua pasangan muda diwajibkan mengikuti kursus perkahwinan.

Pesta Makanan . . ULASAN Diadakan oleh pihak kerajaan dan swasta. CONTOH Pesta Flora. Pelancong tertarik dengan kempen yang diadakan. KESAN Pelancong mulai kenal Malaysia. BAGAIMANA / MENGAPA Peranan media massa Menyebarkan maklumat.Tajuk: Langkah-langkah Menarik Pelancong asing ISI Melaksanakan kempen .

dan berasaskan keupayaan murid. Guru perlu menguasai pendekatan dan kaedah yang lebih praktikal. tetapi ini tetap pasti akan membawa perubahan kepada segelintir murid yang lain. minat dan cita rasa semua murid. serta persekitaran sekolah. Kemungkinan pendekatan/ kaedah itu tidak dapat memenuhi keperluan. . penilaian dan keperluan peperiksaan.RUMUSAN Kaedah penulisan yang dicadangkan mengambil kira pegangan semasa tentang pengajaran dan pembelajaran. realistik.

SEKIAN SELAMAT MENULIS .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful