Soal jawab tentang dunia motosikal 4 tahun tak pernah servis motosikal SAYA mempunyai motosikal empat lejang

. Selama empat tahun menggunakannya saya ti dak pernah menghantarnya untuk servis. Saya hanya menukar minyak hitam setiap en am bulan atau 12 bulan sekali. Untuk pengetahuan tuan, perbatuan baru mencecah 10,000 kilometer kerana jarang d igunakan. Apakah kesannya jika saya tidak pernah menghantar ke kedai untuk diservis? Adaka h ia boleh memberi kesan kepada prestasi enjinnya?

SHAHRIR RAHMAN, Selangor.

JAWAPAN ELOK dilakukan servis sepenuhnya untuk motosikal yang direhatkan sudah lama. Ser vis sebenar membabitkan banyak faktor lain selain penukaran minyak pelincir. Karburetor perlu diperiksa dan dicuci untuk membuang segala kotoran terkumpul da lam takungan minyak, termasuk kemungkinan ada air dalam takungan karburetor dise babkan wap. Begitu juga dengan tangki bahan api yang mungkin berkarat kerana ia tidak berkoc ak seperti waktu melakukan perjalanan. Kocakan bahan api ini sebenarnya membasahi keseluruhan dinding tangki dan mengel akkan berkarat. Penapis udara mungkin lama dan reput menyebabkan ia tidak dapat menjalankan tuga snya dengan baik dan mendatangkan masalah. Palam pencucuh yang lama berkarat dan menyebabkan litar pintas. Namun, untuk men gelak masalah elok dihidupkan enjin selang beberapa hari jika boleh. Jika motosikal hendak ditinggalkan lama, elok cabut kepala bateri dan piston dil etakkan pada tahap paling atas iaitu dengan menekan penghidup tendang (kick star ter) supaya merasa tekanan dan berhenti di situ. Kedudukan piston di tahap paling atas menghasilkan mampatan dan ini menyebabkan injap tertutup dan mengelakkan udara lembap masuk ke kebuk pembakaran serta meny ebabkan komponen enjin berkarat. Sumbat lubang udara dan ekzos supaya tidak dimasuki serangga. Amaran awal kehausan brek

Kini. selalunya ia diwarnakan biru. Bendalir brek yang digunakan perlulah sesuai dengan dinyatakan pada penutup tang ki cecair brek. Brek yang sudah haus lazimnya terasa lebih rendah atau memerlukan tarikan tuil b rek lebih banyak dan tekanan jauh untuk brek kaki. Tetapi jika kelajuan purata pada 80 hingga 90 km sejam. kelajua n purata 100 hingga 110 kilometer (km) sejam dan selepas kira-kira 40 km perjala nan.000 km. Ia boleh menyebabkan pengembangan dan kerosakan pada getah pam brek anda. Jangan gunakan bendalir brek lebih rendah daripada tahap ditetapkan seperti meng gunakan bendalir DOT 3 untuk pam DOT 4. Selalunya ini berlaku jika getah dal am pam brek sudah keras dan tidak berfungsi dengan baik.848 km dan penukaran ketiga akan dilakukan dalam masa terdekat. Bunyi pelik ketika laju SAYA membeli motosikal Honda Wave 125 pada September 2005. Namun. pengesanan sewaktu membrek dapat memberi amaran awal pembaharuan pelapik atau brek. ada bunyi seperti kertas dikoyakkan pada bahagian enjin.Soalan: BAGAIMANA caranya kita mengetahui brek motosikal sudah mengalami kehausan? INGIN TAHU Pahang Jawapan: MOTOSIKAL moden kini selalunya mempunyai penanda aras kehausan pelapik brek untu k memudahkan kita mengetahui tahap ketebalan pelapik brek yang berbaki. Lakukanlah pemeriksaan tuil brek motosikal. Minyak pelincir yang diguna kan adalah jenis semi sintetik. Masalah saya. Bagi sistem brek hidraulik pula seperti sesetengah motosikal kini. Penukaran minyak pelincir kedua saya lakukan pada jarak perjalanan 4. sistem brek y ang rosak mungkin boleh dirasai jika tuil brek terasa lembut dan seperti span ap abila ditarik. Jangan campur bendalir brek anda. Apakah masalah yang saya hadapi? Apakah cara terbaik untuk menyelenggara motosik al itu dengan jarak perjalanan seperti yang dinyatakan itu? . Setiap hari bekerja saya berulang-alik dari Sungai Buloh ke Putrajaya menggunakan motos ikal itu dengan jarak perjalanan kira-kira 120km sehari. merah atau jerni h. Saya tidak menunggangn ya melebihi had laju yang dibenarkan dan menukar minyak pelincir pada jarak perj alanan 1. jarak perjalanan itu sudah hampir mencecah 7. bunyi itu tiada.000km.

Bagaimanapun. Apa yang saudara hadapi mungkin berpunca daripada rantai penalaan yang longgar s ekali sekala kerana peregang rantai itu tidak berfungsi dengan baik. Selalunya pusat servis bertauliah mengukur tahap kehausan sesuatu bahagian enjin itu sama ada ia masih dalam julat boleh diterima. ia mendatangkan pelbag ai penyakit yang tidak diundang. Cuba dapatkan kepastian punca bunyi itu dan tinggalkan jentera anda kepada seora ng mekanik yang dipercayai untuk diuji. Cara paling baik ialah dengan membawa mo tosikal anda ke Pusat Servis Honda untuk mereka mengenalpasti punca sebenar. MASALAH begini sering memeningkan mekanik kerana ia muncul sekali sekala dan kad angkala tiada langsung sewaktu diperiksa. Jika tidak. Janganlah berjimat dalam mengikut jadual penukaran minyak pelincir anda kerana i a amalan yang tidak ekonomik sebenarnya. lazimnya ter jadi apabila ia sudah meningkat usia dan bahagian berkenaan mengalami kehausan. Perhatikan juga sebarang perubahan pengendalian motosikal sewaktu ia mengeluarka n bunyi itu seperti kehilangan kuasa ataupun penurunan kelajuan. Di sinilah peranan dan pengetahuan pen ungggang amat penting untuk menggambarkan gejala masalah berkaitan supaya mekani k dapat mengenalpasti punca sebenar kerosakan. Penggunaan minyak lebih pekat atau tinggi tahap kelikatan boleh menyelesaikan ma salah bunyi bising pada enjin memandangkan banyak bahagian yang haus dan longgar . bahagian yang hau s ini diganti dengan alat ganti yang baru untuk memastikan prestasi enjin baik. ini hanya dapat dipastikan dengan memandu uji jentera anda ataupun membuka enjin. Bagaimana car a untuk mengatasinya? ALI KARIM Selangor Jawapan MASALAH bunyi bising lebih tinggi daripada kebiasaan bagi jentera anda bergantun g kepada banyak faktor. ini bergantung kepada tahap kehausan dialami. Minyak pelincir ibarat darah kepada enjin dan jika kotor. Dengan mengandaikan kebisingan merujuk kepada bunyi daripada enjin. Kehausan bahagian bergerak enjin juga secara amnya bergantung kepada penggunaan minyak pelincir sesuai dan penukaran minyak enjin menepati jadual penukaran. sama ada masih dalam julat spesifikasi kehausan boleh diterima pakai untuk prestasi enjin memuaskan atau tidak. Namun.ZAHARIMAN Putrajaya. Cara atasi bunyi bising enjin Soalan: MOTOSIKAL saya mengalami masalah bunyi bising pada bahagian enjin.

JAWAPAN PENJAGAAN motosikal ini atau model lain tidaklah begitu sukar. Penulis percaya penjagaan sendiri paling baik. Malah. Serpihan logam dari bahagian yang pecah itu masuk ke bahagian enjin yang berg erak laju tadi dan sudah tentunya mendatangkan kesan negatif. namun ia kurang sesuai untuk enjin motosikal yang rata-rata menggunakan sist em klac terendam minyak. Bagaimanakah cara terbaik menjaga motosikal ini termasuk minyak pelincir.pada enjin berusia. Elak guna alat ganti tiruan SAYA baru membeli Yamaha LC135. Penggunaan barang tiruan lazimnya mendatangkan mudarat kepada enjin dan kadangka la ia mendatangkan masalah besar terutamanya untuk bahagian dalaman enjin. Ia boleh digunakan melainkan beberapa jenama dan model motosikal tertentu menggu nakan klac kering atau kotak gear berasingan iaitu minyak pelincir dan minyak ad alah terpisah. Cuci sendi ri jentera anda sambil meneliti tiap bahagian motosikal dicuci untuk mengenalpas ti kerosakan kecil. Apa yang penting. Cuba elakkan dari berjimat untuk alat ganti anda kerana selalunya lebih banyak m erugikan daripada menguntungkan. Selangor. Kuala Lumpur. Bayangkan pelapik yang pecah dalam enjin sewaktu enjin beroperasi pada rpm tingg i. Gunakan alat ganti tulen saja ker ana ia sudah diuji. Sayangi jentera anda dan sentiasa memeriksanya apabila berkesempatan. Lazimnya menggunakan bahan penambah mungkin menyebabkan prestasi yang menurun ba gi enjin klac basah kerana ia menambahkan tahap kelicinan minyak pelincir dan mu ngkin menyebabkan klac tergelincir (clutch slipping) terutama sekali sewaktu pec utan dan pada RPM tinggi. ikuti semua panduan dan jadual penjagaan yang diberikan pengeluar motosikal dan pastikan minyak pelincir serta 2T diisi secukupnya. bateri dan minyak brek? GENG YAMAHA. ada bahan tambahan dijual di pasaran yang dapat memendam bunyi bising enj in. Elak penapis udara tersumbat SAYA pemilik skuter Modenas 150Elit yang tidak pernah servis selain menukar miny . Alat ganti tulen boleh didapati dari ejen pengedar alat gant i Yamaha yang sah atau didapati sendiri dari pusat alat gantinya terletak di Sun gai Buluh.

Ini lazimnya menyebabkan pengumpulan karbon berlebihan di kepala silinder seakan satu lapisan arang.Johor. Sentiasa p eriksa semua komponen enjin dan mungkin sudah tiba masanya untuk membaik pulih ( overhaul). haba sedikit ini sebenarnya membantu proses aw al penghidupan enjin.ak enjin sejak memilikinya. Lapisan ini selain menyerap campuran bahan api yang masuk ke dalam kebuk pembaka ran ia menyerap haba dihasilkan proses mampatan apabila omboh atau piston memamp atkan campuran bahan api. Penapis udara tersumbat ini menyebabkan campuran bahan api menjad i mewah dan menghasilkan karbon berlebihan sewaktu pembakaran. . Ini sebabnya kadangkala kita mendapati enjin amat susah hidup pada waktu pagi. Na mun begitu. Mat Belia Johor JAWAPAN TIADA yang lebih baik selain menghantar motosikal itu untuk menjalani servis. Pada waktu pagi atau enjin sejuk. Jawapan: SOALAN ini agak am dan banyak sebab menyumbang kepada kuasa dan penggunaan minya k pelincir. Enjin bersih jimat minyak Soalan: APAKAH yang menyebabkan penggunaan minyak yang tinggi tetapi prestasi enjin masi h kurang berkuasa? KAMARUL ALI. t etapi menjadi mudah dihidupkan apabila ia panas sedikit. sebenarnya banyak perkara yang boleh dibuat sendiri untuk menjimatka n sedikit wang. Cuba periksa penapis udara anda yang mungkin tersumbat dan menyebabkan enjin suk ar dihidupkan. Tahap kecekapan enjin menyumbang kepada kehilangan kuasa. Saya ingin mohon pandangan saudara cara terbaik memulihkan skuter saya dengan kos murah kerana saya masih belajar. Saya berdepan dengan kesukaran mendapatkan mekanik y ang arif berhubung skuter Modenas. Cuba lakukan pembuangan karbon di kepala selinder dan kikis bahan karbon terlekat di kepala silinder da n kepala omboh. Proses ini mudah dibuat sendiri dengan bantuan rakan berpengalam an berbekalkan sedikit gerak hati. Sekarang skuter saya sukar dihidupkan sama ada menggunakan tendang atau elektrik .

pelarasan atau penukaran jetting yang dibuat teliti mekanik berpen galaman mampu memaksimum kecekapan perjalanan enjin dengan mendapatkan campuran bahanapi yang tepat bagi semua julat kuasa enjin dan ada ketikanya lebih menjima tkan penggunaan bahan api. Ketika memecut atau dalam kedudukan gear satu apakah penyebab enjin seakan-akan menjadi berat (bunyi dari ekzos kuat tetapi daya pecutan meleret) ketika pendiki t dipulas secara mengejut? Adakah ini normal bagi RG tanpa klac tangan? Ketika pendikit dipulas seperti bia sa ketika memecut (memberi ruang kelegaan antara kemasukan gear dan memulas pend ikit) bunyi dari ekzos dan daya pecutan normal. Baik pulih blok dan piston dengan pembesaran (re-bore) secara mudahnya jarang me merlukan penukaran jejarum atau jetting. Dimaklumkan saiz asal pist on adalah 20 dan motosikal saya sudah dua kali menjalani overhaul pada blok. Apakah ini berpunca dari karbure tor? Adakah setiap kali 'potong blok' maka minjet dan pilotjet pada karburetor harus ditukar? Saya sekarang menggunakan piston bersaiz 50. . Saya menggunakan sejak 2004 dengan per batuan terkini ialah 23. omboh (piston).Enjin hilang kuasa pecut ketika pendikit dipulas mengejut SAYA memiliki motosikal Suzuki RG Sport 110 tanpa klac tangan. Cukup sekadar menaikkan jarum utama dalam karburetor. Periksa kembali alat ganti digunakan adalah tulen. yang boleh dilaras ketingg iannya untuk membenarkan lebih bahanapi masuk selaras dengan pembesaran sesaran enjin. Bagaimanapun. Baru-baru ini say a membuat overhaul pada bahagian blok. Enjin konfigurasi asal lebih baik SAYA memiliki Skuter Naza Symphony 125cc.000km. ring. Apa kah saiz minjet dan pilotjet yang disarankan bagi omboh bersaiz 50? Geng RG Melaka JAWAPAN ADA kemungkinan spring klac yang ditukar lembut menyebabkan ia mencengkam lambat apabila kuasa hantaran dari enjin (dengan rpm tinggi) adalah kuat. Karburetor yang mampu meningkatkan rpm enjin apabila pendikit dipulas selalunya tidak mendatangkan masalah. Ini kadangka la terjadi dengan penggunaan minyak pelincir yang tidak betul yang menyebabkan t erjadinya kelucutan klac (clutch-slip). rod. bearing dan kl ac plate.

000 km dan minyak gear setiap 10. namun ia pandangan keseluruhan yang me ngambil kira kadar penggunaan bahan api.000km. tetapi jika dikaji sehalusnya. Pahang ENJIN yang sukar dihidupkan pada waktu pagi selalunya disebabkan pelarasan karbu retor tidak tepat. namun kosnya agak tinggi. Potong blok dapa t memulihkan prestasi enjin. enjin dengan konfigu rasi asal standard menghasilkan prestasi lebih baik berbanding enjin yang sudah melalui proses berkenaan.Sejak kebelakangan ini. Hasrul Adzhar Kuala Lumpur Jawapan: BERGANTUNG kepada gaya tunggangan dan dari bunyi yang kuat sewaktu bebanan tingg i atau memandu laju. Kuantan. Kenyataan ini memang boleh dipertikaikan. Karburator juga pernah diservis. Apakah puncanya? Untuk mengatasinya saya perlu membuka sedikit pendikit b agi memastikan enjin tidak mati. Jika blok enjin masih boleh dipotong atau re-bore . Penggantian blok pula perlu dilakukan jika blok habis dipotong sehingga piston y ang paling besar tidak dapat digunakan. saya sentiasa menukar minyak enjin setiap 1. Mungkin ada yang merasakan enjin mereka lebih berprestasi selepas potong blok dan ia benar kerana enjin itu kini menggu nakan piston yang lebih besar. Untuk pengetahuan saudara. namun enjin standard lebih ringan operasinya dan dapat mencapai rpm memuaskan dengan lebih cepat. Air-filter juga dicuci setiap 2. kelegaan injap kurang tepat menghasilkan masala . gunakan saja blok asal kerana ia lebih menjimatkan. Sebaiknya mengga nti blok baru dan menggunakan piston standard semula. Enjin sukar dihidup SEJAK kebelakangan ini saya mendapati motosikal saya sukar dihidupkan pada waktu pagi. motosikal yang digunakan selama itu mungkin perlu dibaik pu lih sepenuhnya. Drive-belt juga baru ditukar. Enjin turut mengeluarkan bunyi lebih kuat jika saya memandu sekitar 70 hingga 80 km/j. Bolehkah saudara memberi cadangan bagaimana saya boleh meningkatkan prestasinya seperti asal. Blok perlu diganti atau dibaik pulih dengan menggunakan sleeve. up lambat dan Pick untuk mencapai 70km/j mengambil masa lebih lama berbanding ketika mula-mula menu nggangnya dulu.000km. Namun begitu. saya mendapati prestasi skuter saya semakin menurun. INGIN TAHU. dengan kadar penggunaan bahan a pi yang lebih rendah.

Penggantian blok pula perlu dilakukan jika blok habis dipotong sehingga piston y ang paling besar tidak dapat digunakan. Air-filter juga dicuci setiap 2. Untuk pengetahuan saudara. Kelegaan injap yang tidak tepat. Karburator juga pernah diservis.000 km dan minyak gear setiap 10.h sama. Sebaiknya mengga nti blok baru dan menggunakan piston standard semula. namun kosnya agak tinggi. Drive-belt juga baru ditukar. Hasrul Adzhar Kuala Lumpur Jawapan: BERGANTUNG kepada gaya tunggangan dan dari bunyi yang kuat sewaktu bebanan tingg i atau memandu laju. Enjin turut mengeluarkan bunyi lebih kuat jika saya memandu sekitar 70 hingga 80 km/j. Enjin kehilangan kuasa dan mungkin sukar dihidupkan kerana mampatan yang baik ti dak diperolehi. Jika blok enjin masih boleh dipotong atau re-bore . saya sentiasa menukar minyak enjin setiap 1. saya mendapati prestasi skuter saya semakin menurun. Blok perlu diganti atau dibaik pulih dengan menggunakan sleeve. gunakan saja blok asal kerana ia lebih menjimatkan. Saya menggunakan sejak 2004 dengan per batuan terkini ialah 23. up lambat dan Pick untuk mencapai 70km/j mengambil masa lebih lama berbanding ketika mula-mula menu nggangnya dulu.000km. Potong blok dapa t memulihkan prestasi enjin. sama ada terlalu luas kadangkala digelar longga r dan mengeluarkan bunyi bising atau terlalu ketat memberi kesan pelbagai kepada prestasi enjin. Kelegaan injap penting untuk memastikan injap terbuka dan tertut up cukup rapat sewaktu operasi enjin.000km. .000km. Sejak kebelakangan ini. tetapi jika dikaji sehalusnya. enjin dengan konfigu rasi asal standard menghasilkan prestasi lebih baik berbanding enjin yang sudah melalui proses berkenaan. Enjin konfigurasi asal lebih baik SAYA memiliki Skuter Naza Symphony 125cc. motosikal yang digunakan selama itu mungkin perlu dibaik pu lih sepenuhnya. Bolehkah saudara memberi cadangan bagaimana saya boleh meningkatkan prestasinya seperti asal. pada masa ditetapkan.

Gegaran berlaku bila galas tayar haus SAYA memiliki Honda EX5. namun enjin standard lebih ringan operasinya dan dapat mencapai rpm memuaskan dengan lebih cepat. Enj in yang mati di pertengahan jalan boleh berpunca daripada sebab di atas. namun ia pandangan keseluruhan yang me ngambil kira kadar penggunaan bahan api. Jalan Pantai Permai 10. dengan kadar penggunaan bahan a pi yang lebih rendah. enjin seperti kehilangan kuasa. . Kelantan. saya menukar tayar depan kepada tayar lebih kecil dan nipis. Penelitian yang menyeluruh oleh mekanik berpengalaman perlu untuk mengenal pasti masalah sebenar malah cara atau perkara berlaku sebelum enjin mati dapat member ikan panduan untuk mengenal pasti punca masalah sebenar. Apakah masalah yang berlaku? ADLI AZIZ. Kuala Lumpur. Ia gear yang menjana beban tertinggi kepada enjin dan menyebabkan bahan api tida k dapat dibakar sepenuhnya serta mengakibatkan kehilangan kuasa. Mungkin ada yang merasakan enjin mereka lebih berprestasi selepas potong blok dan ia benar kerana enjin itu kini menggu nakan piston yang lebih besar. JAWAPAN JENTERA yang sebu seperti ini selalunya menjurus kepada pelarasan karburetor yan g kurang tepat dan enjin tidak dapat mengeluarkan kuasa sepatutnya. Malah. Pada gear empat. tayar depan bergelung dan bergegar apabila mencapai kelajuan 60 km/j. Gear 5 hilang kuasa Soalan SAYA mempunyai motosikal RG Sports keluaran 1995. masalah percikan api kecil menyebabkan enjin menjadi kurang berkuasa. Ketika berada dalam dalam gear lima.Kenyataan ini memang boleh dipertikaikan. kebocoran mampatan disebabkan kehausan gelang piston dan piston tidak bol eh diketepikan. Pada masa sama. Ada kah ini memberi kesan kepada tayar depan motosikal saya? ZAID RAHIM. motosikal boleh mencapai 100km/j dan apabila masuk gear lima kelajuan berkurangan ke 80km/j walaupun mem ulas minyak sepenuhnya. Saya membuat penjajaran tiga bulan lalu apabila tayar depan motosikal pancit. Namun. Masalahnya. Campuran bahan api menjadi terlalu mewah dan membasahi palam pencucuh ketika ber ada dalam gear teratas.

Selain meningkatkan kehausan tayar berbanding dengan tayar bersaiz standar d. kebolehan mengambil selekoh terjejas walaupun tayar kecil terasa lebih ringan dan laju terutamanya di jalan lurus. Motosikal yang baru digunakan selama lima bulan masih lagi dilindungi jaminan at au waranti dan harus dibawa kembali kepada pengeluar. Oleh itu penggunaan tayar kecil tidak digalakkan. barangan berkualiti mahal dan pengeluar motosikal perlu mengambil kira faktor penentuan harga dalam pengeluaran jentera mereka. Lazimnya. Kuasa membrek berkurangan dan tahap keselamatan secara keseluruhan menurun keran a saiz tayar kecil tidak dapat menampung keperluan motosikal dari segi berat dan saiz motosikal itu sendiri. Seandainya motosikal anda tidak dapat mencecah 100km/j.JAWAPAN GEGARAN tayar boleh terjadi kerana kerosakan pada galas tayar yang haus dan long gar dan galas stering yang terletak pada tengkuk motosikal anda. Keseimbangan tayar perlu diperiksa semula jika didapati tayar masih bergegar ker ana keseimbangan tayar boleh hilang jika ia mengalami pelanggaran lopak jalan te rutamanya pada tayar menggunakan rim lelidi. Rim sport lebih teguh dalam menghadapi keadaan jalan kurang memuaskan kerana ia tidak mudah bengkok. boleh diandaikan ada ses uatu yang tidak kena dengan motosikal anda dan ia haruslah dibawa ke pusat servi s Honda bertauliah untuk pemeriksaan lanjut. Pulau Pinang. Penggunaan tayar bersaiz kecil memberi kesan negatif kepada pemanduan motosikal anda. HONDA 125S boleh mencapai kelajuan lebuh raya 110 km/j dengan selesa. sepert i penyumbatan pada jetting karburetor. Guna aksesori berkualiti SAYA baru memiliki Honda 125S. kecuali sebab kecil kadangkala. Apakah puncanya dan bagaimanakah untuk meningkatkan prestasiny a. . Sebenarnya jarang berlaku keadaan begini. Saya juga baru menukar rim biasa kepada rim sport. malah cuku p selesa untuk melebihi had laju berkenaan sewaktu memotong kenderaan lain. MAT HONDA. Penggunaan alat tambah atau aksesori berkualiti sesuai bagi mana-mana jenis moto sikal. Minyak pelincir berlebihan menyebabkan bebanan pada enjin atau penukaran gegancu atau sproket yang tidak bersesuaian. lima bulan yang lalu tetapi kelajuan maksimum yan g boleh dicapai hanya kurang daripada 100km/j.

perlu disedari gantian sebegini pe rlu dibuat dengan rim sport dikeluarkan khusus untuk model motosikal anda. Apabila pendikit minyak dipulas minyak seperti lambat sa mpai. sehinggalah enjin meluncur laju kembali. Kabel pendikit karat punca bunyi enjin tinggi . Penggunaan brek sewaktu mengambil selekoh sering disalah tafsirkan. tetapi sekadar memperl ahankan kenderaan apabila diperlukan. Selalunya ada bahan api yang tidak terbakar terkumpul dalam kebuk pembakaran ata u ekzos. Rim sport lebih tegar dan tahan berbanding rim asal dan ia lebih ringan. Ini seb enarnya menyumbang kepada penjimatan penggunaan bahan. Selalunya ini terjadi dengan penggunaan gear terlalu rendah. Modifikasi rim sport terutama pada tapak gegalas menyebabkan ia lemah kerana tap ak ini biasanya dikeraskan melalui proses mekanikal atau haba dan sebarang pengu bahsuaian mengikis lapisan dikeraskan itu. Kadangkala b rek hadapan digunakan sewaktu membelok bukannya kerana untuk memperlahankan kend eraan tetapi cukup sekadar untuk menurunkan bahagian hadapan motosikal supaya da pat mengambil selekoh pada sudut lentang yang lebih baik bagi mendapatkan radius atau bulatan pusingan lebih kecil serta pantas. Penggunaan rim sport yang sesuai dan dipasang baik memberikan kesan positif terh adap prestasi enjin dan komponen lain. Namun. Apakah punca masalah berkenaan? Jamaludin Raja Mohammad Johor Jawapan: APABILA menurun bukit. Ini menyebabkan keadaan lebihan bahan api melimpah sedikit dan palam pe ncucuh menjadi basah. Ini satu lagi cara untuk kita mengenal pasti kualiti rim sport itu sendiri. enjin sebenarnya menghasilkan kuasa penampanan pembakaran bahan api bukan menghasilkan daya kilasan seperti biasa dan menahan piston dari bergerak laju. Ia menyebabkan pembakaran kurang sempurna untuk jangka masa sekejap. Ada rim sport yang didakwa berkualiti tetapi tapak bearing menjadi longgar apabi la kita menukar gegalas menyebabkan rim tidak dapat digunakan lagi. Hadapi masalah daki bukit dari gear tinggi ke rendah Soalan: MOTOSIKAL saya menghadapi masalah apabila mendaki bukit dari gear tinggi hendak ditukar ke gear rendah. Penurunan bukit seb enarnya elok dilakukan dengan kombinasi gear sesuai dan penggunaan brek berhemah iaitu dengan tidak menekan brek sepanjang menurun bukit. Tidak menghairankan apabila kita memulas pendikit serta letupan terhasil kerana pembakaran bahan api berlebihan terjadi.Sebab itulah kadangkala aksesori ini tidak dipasang sebagai peralatan standard.

Adakah ia suatu yang biasa bagi motosikal dua lejang? Mat Ali Kelantan JAWAPAN MASALAH enjin melahu atau idle terlalu tinggi di pagi hari disebabkan kabel pend ikit yang haus dan mula berkarat bahagian dalamnya. Jangan lupa mem eriksa pemulas pendikit untuk memastikan ia berjalan lancar. Tukarkan kabel pendikit ini selain periksa bahagian kepala karburetor di bahagia n kabel itu masuk ke dalam karburetor. Kerosakan bahagian kepala karburetor ini mungkin punca kabel tersangkut begitu j uga jika terdapat kerosakan pada omboh atau silinder karburetor. Apakah penjagaan sesuai untuk motosikal dua leja ng supaya prestasi dan enjin sentiasa berkeadaan baik? Ahmad Negeri Sembilan JAWAPAN Bagi jentera dua lejang. Pelarasan yang kurang tepat atau pengali ran masuk 2T tidak mencukupi menyebabkan kekurangan bahan pelincir yang masuk un tuk melincirkan bahagian berkenaan dan menyebabkan kehausan melampau pada kompon en itu. Kaedah betul penjagaan motosikal SAYA bercadang membeli motosikal Kawasaki KRR 150 untuk kegunaan ke tempat kerja dari Seremban ke Kuala Lumpur.JIKA saya menghidupkan motosikal pada waktu pagi bahagian tali minyak seakan ter tarik menyebabkan bunyi enjin tinggi. Pelincir 2T berlebihan menyebabkan ia tidak terbakar bersama bahan api dan menye babkan pengumpulan karbon berlebihan pada kebuk pembakaran dan menurunkan prestasi enjin. tetapi berjalan lancar semula selepas di pulas berulang kali dan ia kembali berkarat apabila malam. Kepanasan seperti diketahui umum melembutkan logam dan komponen enjin men jadi cepat haus. Bahan pelincir 2T menyumbang kepada penyejukan enjin dan kekurangan 2T menyebabk an enjin lebih panas. . pelinciran bagi piston ring. Karat ini menyebabkan kabel tersangkut. piston dan dinding piston datangnya dari pelincir 2T itu sendiri.

Pen ggunaan petrol dibancuh 2T sebenarnya digalakkan kerana campuran tepat dapat dip eroleh dan enjin tidak dihadapkan kepada kemungkinan pam 2T rosak serta menyebab kan kerosakan serius pada enjin. Oleh itu jangan amalkan lambat menukar minyak pelincir kerana ia sebenarnya meru gikan anda sendiri. tetapi tidak harus d ilupakan bahawa minyak pelincir 4T itu diperlukan bahagian enjin lain seperti ko tak gear mengalami bebanan yang berat sewaktu operasi enjin. yang mana terdahulu. Bagi apa juga je nis motosikal. Campuran ini perlu digoncang sebetulnya untuk mendapatkan campuran betul betul d an sekata. Kehausan komponen enjin punca kehilangan kuasa Soalan SAYA mempunyai motosikal Honda EX5 yang memakai rim bersaiz 18/1. Sekarang say . Penggunaan pam 2T lebih tepat dan jitu meningkatkan kos pembuatan motosikal. Pam ini juga adalah pam asas digunakan cukup sekadar menyukat dan menyalurkan 2T ke dalam kebuk pembakaran.000 km pe rjalanan atau paling lewat enam bulan jika motosikal tidak digunakan). Pada kelajuan tinggi agak sukar mengukur secara tepat campuran dikehendaki enjin. Piston enjin dua lejang dilicinkan melalui campuran 2T yang masuk bersama bahan api dan campuran dipam masuk melalui pam 2T ke karburetor. Setiap minyak pelincir mempunyai kelebihannya tersendiri dan bergantung kepada p engguna untuk memilih minyak bersesuaian bagi corak tunggangan. sebenarnya penulis berpendapat tunggangan dan amalan yang baik un tuk menjaga hayat enjin ialah dengan menunggangnya pada kadar 70 peratus dari ku asa enjin yang ada. Tukarlah minyak pelincir dengan yang baru setiap 5. Bahan penambah itu selalunya terdiri dari bahan pemangkin pelinciran dan bahan p embersih untuk membantu minyak pelincir itu supaya dapat menyesarkan kotoran ser ta bahan logam haus sewaktu operasi enjin. Memang pelinciran en jin dua lejang banyak bergantung kepada minyak pelincir 2T.Enjin dua lejang sebenarnya kurang efisien dari segi mampatan jika dibandingkan dengan enjin empat lejang dan sistem pelincirnya kurang efisien serta piston rin g lebih cepat haus.4. Pelinciran enjin dua lejang lazimnya menggunakan bahan pelincir sama bagi kedua-dua komponen enjin dan kotak gear memandangkan ia berkongsi ruang sam a. Ini membekalkan kita dengan 30 peratus kuasa untuk keadaan k ecemasan yang memerlukan pecutan cepat selain tidak membebankan enjin pada beban an maksima sepanjang masa. Gunakan minyak pelincir dicadangkan pengeluar enjin yang mana ia sudah dikenalpa sti bagi memberikan perlindungan mencukupi bagi enjin anda. Setiap minyak pelincir mempunyai formula tersendiri dan berbeza mengikut pengelu ar. Apa yang lazimnya membezakan antara minyak pelincir dengan lain ialah bahan penambah yang ditambah kepada minyak asas. Pelarasan pam 2T perlu dilakukan secara manual iaitu dengan me rekodkan penggunaannya berbanding bahan api atau petrol serta memastikan berada pada kadar disyorkan pembuat motosikal lazimnya pada kadar 1:50.

Sekarang. Cuba kosongkan semua bahan api dan perhatikan sama ada ia ber campur air. Kehausan komponen enjin menghasilkan kehilangan kuasa yang dihasilkan enjin baik di bahagian kebuk pembakaran mahupun bahagian pemindahan kuasa seperti kotak ge ar. Kelebihan servis sendiri motosikal SAYA baru memiliki motosikal Yamaha RXZ terpakai yang dikeluarkan pada 1992. Masalah sekarang ialah k elajuan motosikal menurun berbanding dulu. Keadaan ini boleh diguna pakai pada semua bahagian enjin dan jumlah kehilangan k uasa dihasilkan memberikan perbezaan ketara pada prestasi enjin berusia. Mohd Faris Fikri Perlis . Kita dapat merasakan perbezaannya. Tukarkan penebat g etah ini untuk kepastian. mungkin kebanyakan komponen enjin motosikal anda s udah haus dan memerlukan baik pulih sepenuhnya. Jika ada. Servis saja kadangkala tidak memadai kerana banyak faktor dan komponen enjin yan g perlu diperiksa untuk mendapat hasil memuaskan. gigi gear yang haus menghasilkan kelonggaran dan menyebabkan ia seper ti ketukan apabila menolak satu sama lain. Contohnya. periksa sumber kebocoran yang selalunya datang daripada pe nutup tangki bocor atau penebat getahnya sudah menjadi keras. Adakah gegancu yang digunakan sesuai? GENG HONDA Pahang JAWAPAN PENUKARAN sproket harus mengambil kira julat kuasa mana yang diinginkan kerana p enukaran gegancu saja mungkin menambah kuasa pecutan tetapi mengurangkan kelajua n akhir.a menggunakan gegancu depan bersaiz 15 dan belakang 45. Baik pulih dalam erti kata sebenar perlu dilakukan menurut spesifikasi dicadangk an pengeluar enjin dan semua kelegaan setiap komponen enjin diperiksa untuk mema stikan ia berada dalam julat disyorkan. Ini kerana pemindahan kuasa yang baik memerlukan ketepatan kelegaan pada sesuatu bahagian enjin itu. Apakah nasihat tuan berhubung servis motosikal ini. Bergantung kepada usia enjin. jauhkan atau renggangkan jarak antara tapak tangan anda dan tolak kota k berkenaan. Andaikan kita meletakkan tapak tangan kita rapat pada sebuah kotak dan kemudian menolak kotak berkenaan. Ini dapat dikesan dengan memeriksa bahan api dalam tangki.

hmetro.my/ .com. Lebih mudah. karburator dan skru pembuangan minyak pelincir supaya dapat dilakukan sendiri pada kemudian hari. Servis sendiri lazimnya lebih teliti dan terperinci. SUMBER : http://www. eloklah dibawa kepada mekanik b erdekatan untuk servis sambil memerhatikan cara pembukaan komponen penapis udara . Kadangkala kerosakan yang sedikit jika dibiarkan mungkin mengakibatkan kos pemba ikan yang banyak. ia menyebabkan kerosakan pad a rantai dan gegancu. sebarang skru longgar.JAWAPAN JIKA anda masih baru dengan model motosikal ini. Jadikan amalan memeriksa motosikal anda dari segi luaran seminggu sekali dengan teliti. Contohnya skru pelaras rantai yang hilang atau longgar amat mu dah dan murah diganti tetapi jika tidak diperbaiki. Memang kos servis tidak mahal. oper asi lampu isyarat (signal) dan brek serta bahagian lain. rekahan tayar. Masalah yang dikenal pasti awa l menjimatkan wang dan kos pembaikan. lakukan semua ini sewaktu membasuh motosikal anda dengan memerhatik an jika ada kebocoran minyak pada bahagian enjin. tetapi melakukan servis sendiri ada kelebihannya. sambil memeriksa bahagian lain motosikal yang mungkin memerlukan perhatian dan diganti. perhatikan kekenduran rantai.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful