P. 1
ASEAN

ASEAN

|Views: 2,266|Likes:
Published by Nang Meg Ali Karar

More info:

Published by: Nang Meg Ali Karar on Oct 11, 2010
Copyright:Attribution Non-commercial

Availability:

Read on Scribd mobile: iPhone, iPad and Android.
download as DOC, PDF, TXT or read online from Scribd
See more
See less

12/16/2014

pdf

text

original

Bersetujukah anda dengan pendapat yang mengatakan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepada isu ekonomi berbanding dengan

aspek-aspek politik dan keselamatan serantau.

ASEAN mula dibentuk dengan penubuhan sebuah organisasi dikenali sebagai Persatuan Asia Tenggara (Association of Southeast Asia atau ASA) yang dianggotai oleh Filipina, Malaysia dan Thailand pada tahun 1961. ASA merupakan asas kepada pembentukan ASEAN sekarang. Pada masa itu,

Indonesia tidak ingin menyertai ASA kerana tidak mahu terikat dengan pertubuhan yang mempunyai perlbagai anggota. Akibat daripada berlaku

pembentukan Malaysia

pada 16 September 1963, pertikaian

khususnya antara Indonesia dan Filipina yang menganggap pembentukan Malaysia adalah sebagai satu bentuk penjajahan baru. Ini kerana mereka mendakwa Sabah merupakan sebahagian daripaa Filipina manakala Sarawak pula adalah sebahagian daripada Indonesi.-masing1 Oleh kerana pertikaian tersebut, munculnya slogan Ganyang Malaysia yang membawa kepada konfrantasi pada 1965-1966 oleh Indonesia. Selepas tamatnya konfrantasi tersebut, semua negara-negara Asia Tenggara bersepakat untuk

mewujudkan persefahaman untuk memberi ruang kepada semua negaranegara terbabit bersatu dalam perkara yang melibatkan kepentingan bersama.

1

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

Maka, pada 8 Ogos 1967, lima pemimpin - Menteri Luar Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand ( Adam Malik, Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Thanat Khoman) - duduk bersama di dewan utama Jabatan Hal Ehwal Luar di Bangkok, Thailand dan

menandatangani satu dokumen yang kini dikenali sebagai Deklarasi ASEAN.2 Dengan kewujudan pertubuhan ini, maka terwujudlah juga perdamaian di wilayah Asia Tenggara berbanding kawasan lain dalam 40 tahun

kebelakangan ini.

Walaupun

pertimbangan

strategic

dan

politik

merupakan

asas

penubuhan ASEAN,

pertimbangan ekonomi dan kestabilan sosial kawasan

serantau juga tidak diabaikan. Seperti yang diketahui umum, antara matlamat penubuhan ASEAN adalah seperti mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di rantau Asia Tenggara, di samping menggalakkan keamanan di rantau Asia Tenggara, mematuhi prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, serta

menggalakkan hubungan kerjasama dan bantuan antara satu sama lain di kalangan anggota ASEAN dan juga antarabangsa terutama dalam bidang perdagangan, pertanian, perusahaan, pelancongan dan sebagainya bagi meningkatkan taraf hidup penduduk.

2

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

Ini kerana aspek ekonomi dianggap sangat mustahak memandangkan kecenderungkan dunia ke arah perlindungan perdagangan yang dilakukan oleh Negara-negara barat. Justeru itu Negara barat menggunakan stok penimbal untuk menentukan 3 Murniza. ASEAN dilihat lebih banyak menumpukan kepada isu ekonomi. dalam buku Dasar-dasar kerajaan Malaysia turut menyatakan bahawa buat masa ini.Walaupun demikian.3 Aktiviti ekonomi ASEAN adalah bermula daripada kerjasama ekonomi Bari iaitu pada tahun 1967 sehingga tahun 1976 tetapi ia boleh dikatakan agak lembab kerana tiada aktiviti dijalankan pada peringkat ASEAN. Harga komoditi dunia adalah tidak stabil di dunia pasaran. Yusuf ismail et al. Kerjasama ekonomi bermula setelah beberapa perjanjian dibuat seperti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (treaty of amity and cooperation) dan perisytiharan Pakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) yang ditandatangani pada tahun 1976 semasa mesyuarat ketua-ketua Kerajaan ASEAN pertama. Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza daripada ASA iaitu untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang berkaitan. NAFTA dan sebagainya ditubuhkan. Pelbagai blok perdagangan dunia seperti EC. Ini dapat dibuktikan kerana pada masa ini.com/doc .www. aspek ekonomi diberi keutamaan yang lebih berbanding dengan aspek politik dan keselamatan.malaysia dan kerjasama serantau. pertubuhan ini tidak semata-mata menumpukan kepada isu-isu keselamatan serantau mahupun yang melibatkan aspek-aspek politik.scribd. kawasan Asia Tenggara muncul sebagai salah satu kawasan yang mempunyai kekuatan ekonomi yang boleh dilihatkan di Asia bahkan di dunia.

ASEAN sedia mengatur langkah-langkah bersama secara strategik bagi menghadapinya.harga barangan utama yang dikeluarkan oleh Negara yang sedang membangun supaya mereka sentiasa mendapat keuntungan. Situasi krisis ekonomi dan kewangan global yang serius begini memerlukan tindakan keserantauan. Sistem baru itu dikatakan haruslah berdasarkan pengurusan kolektif dan permuafakatan dalam rangka kerjasama itu. ada orang berpendapat kemelesetan ekonomi . Ada pula yang melontarkan idea dunia mungkin memerlukan suatu sistem ekonomi baru yang lebih adil. pasaran saham menjunam dan para pemimpin ASEAN telah meletakkan agenda krisis kewangan ini sebagai agenda utama. Sungguhpun begitu keadaan turun naik pasaran saham sangat negatif dan kadar pertukaran wang juga tidak mantap. Di Malaysia. serta eksport yang kekal menjadi jentera pertumbuhan ekonomi rantau itu pun lambat laun ikut dipengaruhi situasi global. Isu kewangan dunia ini dibincangkan tatkala ekonomi negara pengeksport menjadi perlahan. lalu menyepakati bagaimana mereka boleh bekerjasama melawani tsunami atau ribut besar ekonomi yang melanda masing-masing negara. Bank-bank di Asia dikatakan menghadapi gelombang yang tidak sama. Ada pemimpin dunia yang menyebut era penguasaan ekonomi Amerika Syarikat kini menuju ke penghujung. Para pemimpin Asia mungkin merasai hakikat yang sama.

menjunamnya harga komoditi khususnya minyak sawit mentah (CPO) dan getah yang bukan sahaja memberi impak kepada pendapatan negara tetapi juga para peneroka.com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4-Globalisasi- Dan- Kerjasama-Ekonomi . Keempat. Ada empat faktor yang disandarkan yakni penurunan harga minyak dunia yang akan memberi kesan kepada pendapatan Negara yang bergantung lebih daripada 40 peratus kepada hasil petroleum. tidak hairanlah impak tersebut turut terkena pada Negara-negara anggota ASEAN.sejagat ini dikatakan suatu ancaman baru yang sedang dihadapi negara. Justeru itu. Negara anggota turut bantu membantu sesama sendiri untuk memajukan dengan ekonomi malah turut maju mengurangkan konflik dalaman. Kedua. terjejasnya eksport negara akibat kemelut ekonomi di Amerika dan Eropah dengan adanya kemungkinan penguncupan permintaan produk sektor perkilangan misalnya produk industri elektrik dan elektronik. Impak keruntuhan sistem kewangan Amerika menjadi kesan berantai terhadap negara-negara lain termasuk ke atas negara-negara maju seperti Jepun dan Kesatuan Eropah. Ketiga.4 Kerjasama ASEAN untuk meningkat ekonomi negara anggota adalah antaranya melalui sistem pasaran bebas. kesan yang datang dan tekanan aliran keluar modal yang meningkat akibat hilangnya keyakinan pelabur. pekebun kecil dan penduduk luar bandar.scribd. Dialog Negara-negara diadakan seperti Kesatuan Ekonomi Eropah (EC) supaya kewujudan pasaran 4 http://www.

Jepun dan Republik Korea.tms.tunggal di Eropah Barat pada 1992 tidak membentuk kawasan perlindungan perdagangan di kalangan negara Eropah. Kepentingan ekonomi ASEAN turut dapat dikawal dengan adanya AFTA ( Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN). Ia hanya bertindak sebagai satu badan yang menjaga kepentingan perdagangan negara anggota ASEAN melalui perbincangan.cms. EAEC di anggota oleh ASEAN 7.jsp?id=com.my/cms/content. Pasaran Serantau Bersepadu apabila hampir kesemua cukai dan tariff bagi barangan yang diniagakan diturunkan kepada tahap minimum atau dihapuskan sepenuhnya. 5 http://www. mempromosi .miti.article. AFTA bertujuan untuk membentuk satu pasaran besar untuk menarik pelabur asing seramai yang mungkin.gov.mengawal perdagangan bebas. China. ASEAN turut mencadangkan penubuhan EAEC (EAST ASIA ECONOMIC CAUCAS) sebagai satu forum untuk membincangkan isu-isu perdagangan bagi memelihara kepentingan negara-negara ASEAN. mempertingkatkan persefahaman serantau dan meyumbang kepada system perdagangan pelbagai hala. EC diseru supaya menghormati keputusan rundingan di Uruguay tentang usaha mewujudkan kawasan perdagangan bebas bagi kemakmuran dan kesejahteraan di dunia.Article_ad37e545-c0a81573-3bd73bd7-6a782082 .5 EAEC bukanlah satu blok perdagangan seperti yang didakwa oleh negara perindustrian barat. Ia bermatlamat untuk meningkatkan kerjasama politik.

Melalui pertubuhan ASEAN juga.Justeru ASEAN mengadakan pelbagai projek perindustrian ASEAN. Salah satu daripada kerjasama ekonomi ASEAN adalah seperti pelaksanaan projek-projek perindustrian seperti. pelbagai usahasama dalam ekonomi diadakan sesama Negara anggota malah antara Negara anggota dengan Negara luar lain. Keistimewaan yang diberikan dalam perjanjian tersebut adalah termasuk kontrak kualiti jangka panjang. Hasil daripada kerjasama ASEAN ini akan meningkatkan keyakinan pelabur asing apatah lagi ASEAN memegang konsep ASEAN memakmurkan jiran. Memperkuatkan senergi ASEAN. . serta .Projek Baja Urea ASEAN masing-masing di Malaysia dan Indonesia.Projek Vaksin Hepatitis B di Singapura. .Projek Garam-Batuan Abu-Soda ASEAN di Thailand. . pelonggaran langkahlangkah bukan tariff dan peluasan tariff istimewa.6 Dalam bidang kewangan pula. ASEAN telah bekerjasama untuk menubuhkan satu Majlis Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Council). Majlis 6 R. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Winantyo et al. perolehan istimewa oleh entity kerajaan. pada tahun 1977 ASEAN telah mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Negara anggota. . Selain itu. ASEAN juga mengadakan skim pelengkapan Perindustrian ASEAN misalnya dalam bidang automatif.Projek Fabrikasi tembaga di Filipina.

Disamping penubuhan Majlis Perbankan tersebut. Pulau Pinang dan perak . Antara kerjasama dalam sektor pemakanan dan pertanian pula ialah dengan Penubuhan Pusat Perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN sebagai bank data atau pusat maklumat mengenai masalah pertanian. ASEAN telah mewujudkan kawasan pertumbuhan segitiga yang menggalakkan pembangunan dalam bidang perdagangan. Penubuhan ASEAN centre for development of agricultural cooperate di Indonesia. Tambahan daripada kerjasama ASEAN yang telah memajukan dan mempercepatkan tahap liberalisasi ekonomi ASEAN maka terwujudlah kawasan pertumbuhan segitiga. dan perhubungan seperti - IMT-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Sumatera utara dan Acheh) –Malaysia (perlis. Selain itu ASEAN juga mengasaskan Skim Pertukaran Berita Televisyen. pengangkutan. Ia dicapai berdasarkan kepada persefahaman dan persetujuan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. pelancongan. Kerjasama dalam bidang komunikasi pula dapat dilihat melalui pemasangan kabel laut ASEAN untuk menghubungkan semua Negara anggota. Syarikat kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberikan kemudahan kewangan kepada Negara-negara yang terlibat dalam projek-projek usahasama ASEAN.Perbankan ini pula ditubuhkan adalah bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN. pengiktirafan lesen pemandu di rantau ASEAN. Penubuhan Plain Quarantine Training Centre and Institute di Serda. Kedah.

Songkla. Yala. Labuan) –Filipina (Mindanao dan Palawan) Kerjasama dalam pertumbuhan segitiga ini dilakukan dengan baik demi perkembangan ekonomi ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota. Perdagangan Pelaburan Pengaliran buruh 7 Hafiz A Akhand. Manakala bagi IMT-GT pula merupakan sumber pertanian dan pelancongan ASEAN.utara) –Thailand (narathiwat. Kanhaya L Gupta. i.7 Kerjasama dalam pertumbuhan segitga ini memainkan peranan yang penting dalam memajukan wilayah dan negara anggota. ii. Bagi BIMP-EAGA pula. Antaranya adalah seperti. Economic development in Pacific Asia . Kalimantan Timur dan barat) – Malaysia (Sabag. Sarawak. IMS-GT berfungsi sebagai perhubungan dan perdagangan dalam perindustrian. Satun dan Patani) - IMS-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Riau) –Malaysia (Johor) -Singapura) - BIMP-EAGA (Kawasan pertumbuhan ASEAN timur Brunei – Indonesia (Sulawesi Utara. pelbagai aktiviti ekonomi dilakukan. Kerana itu dapat kita lihat ia merujuk kepada kawasan Riau dan Johor masing-masing di Indonesia dan Malaysia. iii.

mesin. v. peniaga individu.iv. malah dalam bidang perkhidmatan. Ia melibatkan pelbagai alat. petroleum. ASEAN dapat mengeksploitasi pelbagai sumber yang terdapat dalam negara anggota contohnya hasil hutan. vi. sosial dan ekonomi. Malah dengan adanya teknologi. teknik. (b) Teknologi Teknologi turut menyumbang kepada ekonomi ASEAN. bahan. perkilangan dan perindustrian. pengeluaran atau proses dan sumber tenaga untuk mendapat kerja lebih mudah dan produktif. Ia akan mampu memberi impak yang besar keatas naik atau turunnya ekonomi ASEAN jika negara anggota bekerjasama atau tidak dalam memainkan peranan dan mengambil bahagian dalam penanaman modal bagi setiap aktiviti ekonomi ASEAN. (a) Pelaburan Negara anggota diperlukan untuk menanam modal dalam aktiviti ekonomi. Penggunaan sumber Pengangkutan dan perhubungan Teknologi Antara aspek–aspek saling kebergantungan negara anggota pula adalah seperti. tetapi juga daripada pihak swasta mahupun daripada sumbangan kerajaan. Ia boleh berbentuk dari segi fizikal. ia dapat membantu manusia mendalami dan . Pelaburan modal bukan sahaja daripada syarikat besar.

perlesenan. Negara-negara maju masih mempunyai kelebihan ekonomi dari segi kos pengeluaran dan kecanggihan teknologi. khidmat teknikal. Penyelidikan bersama serta lain-lain. Perpindahan teknologi boleh berlaku melalui pelaburan terus oleh syarikat asing atau negara luar. Pengeluaran dan pemasaran keluaran yang sama telah menyebabkan persaingan yang sengit dalam kalangan Negara-negara anggota dan antara Negara ASEAN dan Negara maju lain. mengimport barangan modal. Dalam globalisasi ekonomi saling kebergantungan antara Negara pada bahan. Pada peringkat permulaan. usahasama. Akibatnya Negara-negara ASEAN terpaksa memberikan perhatian kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan. modal. pelbagai pengurusan francais persidangan teknikal.Konsep saling kebergantungan antara kawasan merujuk kepada hubungan antara Negara atau kawasan untuk keperluan ekonomi. Walaubagamanapun. Ia diperoleh daripada . pengurangan terhadap permintaan pasaran dunia terhadap sumber bahan utama seperti biji timah dan getah asli Negara-negara ASEAN telah membantutkan pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Malah ASEAN masih lagi banyak bergantung kepada Negara maju lain dari segi ekonomi. pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran.memperluas penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus meningkat ekonomi ASEAN. buruh. aspek – aspek saling kebergantungan adalah seperti dalam aspek pelaburan iaitu proses menanam modal dalam aktiviti ekonomi. Dalam teknologi juga kita mampu lebih cepat dalam pengurusan perjanjian.

mesin. teknik. Manakala dalam bidang Teknologi pula seperti alat. ekonomi. perkilangan . . hutan. Layanan yang lebih adil dalam perdagangan dapat diperolehi daripada utara jika anggota-anggota ASEAN Paparan bersama di kalangan begara ASEAN bersatu. petroleum. bahan. Pelbagai langkah telah diambil untuk menjalankan projek industri secara usahasama dikalangan negara anggota ASEAN melalui pinjaman Jepun.perkhidmatan. Idea ini akan memudahkan aliran barang-barang dagangan di kalangan negara anggota ASEAN dan jumlah dagangan dapat dipertingkatkan. pelaburan dr segi fizikal. pengeluaran atau proses produktif.kerajaan dan swasta. dapat diusahakan dan direalisasikan jika wujud kerjasama yang erat. dan sumber tenaga untuk Ia boleh membantu mendapat kerja lebih mudah dan mendalami dan memperluas manusia penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup Anggota-anggota ASEAN sebagai negara sedang membangun harus bersatu dalam menuntut kadar syarat perdagangan yang lebih baik daripada negara-negara utara yang maju. Projek industri ASEAN diumumkan bagi menubuhkan industri-industri tertentu di kalangan anggota ASEAN seperti yang telah tersenarai di atas supaya hasilnya dapat digunakan bersama. Ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran barat yang nyata lebih menguasai pasaran dunia. exploitasi sumber.social.

Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Perbezaan ekonomi antara Negara anggota 2. memberi kemakmuran sekaligus mengeratkan harmoni negara anggota dan negara lain. dan EAEC. Konflik politik wilayah dalam Negara anggota . ekonomi. Menjaga kepentingan bersama serantau 5. Turut dibincangkan adalah kepentingan dan masalah terutama dalam pakatan ekonomi serantau yang mana lebih tertumpu kepada ASEAN. Antaranya termasuklah. Pasaran bersama ASEAN 3. APEC. Antara kepantingan dan masalah yang dapat dilihat adalah seperti. 1. perdagangan dan Dialog terbuka dijalankan dan setiap pandangan dihormati. Ia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. perbincangan dan masalah dalam kerjasama ekonomi serantau turut melibatkan. 1. Meningkatkan daya saing serantau 4. kerjasama.ASEAN juga telah mengambil pendirian bersama dalam beberapa isu perdagangan antarabangsa khususnya mengenai tarif dan halangan ke arah mewujudkan perdagangan bebas di dunia bagi kepentingan pembangunan negara dunia ke tiga. Keperluan guna tenaga buruh Selain itu. Malah sesiapa pun tidak akan terikat tetapi tetap bekerjasama dalam APEC. Mengurangkan kesan negative globalisasi ekonomi dunia 2. Ia merupakan forum untuk memudahkan pertumbuhan pelaburan di rantau Asia Pasifik.

) Negara maju akan menyebabkan kos buruh tinggi manakala Negara sedang membangun pula kos buruh rendah dan kos pengeluaran turut rendah. Persaingan serantau 5. dari wilayah . Pengeluaran dalam negara juga di adakan seperti aktiviti pengeluaran dari Bandar ke luar Bandar. Pencemaran rentas sempadan 6.3. menambah peluang pekerjaan meningkat aktiviti perkhidmatan menggalakkan pertumbuhan ekonomi antara kepentingan Negara dengan kepentingan Pengeluaran ASEAN. Mengubah tradisi aktiviti ekonomi Negara membangun mengangkat martabat Negara ke era perindustrian .dari Bandar besar ke Bandar kecil. Keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau 4. iaitu suatu era baru meningkatkan eksport negara anggota sesama sendiri juga dengan negara luar. Keselamatan serantau Pelbagai usaha ASEAN untuk menjamin ekonomi ASEAN dapat membantu untuk. kerjasama dan kemajuan dalam ekonomi membolehkan industry berpindah dari lokasi asal (Negara maju) ke lokasi baru (negara sedang membangun.

justeru itu tenaga buruh yang berlebihan akan disalurkan ke negara-negara yang memerlukan. Ini kerana kekurangan buruh dalam sesebuah Negara dan kawasan boleh ditampung oleh Negara lain yang menganggotai ASEAN. ASEAN amat memerlukan kerjasama sesama negara anggota mahupun negara lain. Negara-negara di dunia berlumba-lumba . Contoh lain pula adalah di lihat dari sektor perladangan dan pembinaan. bebas cukai barangan tertentu . Persaingan antara negara dielakkan. hapus cukai dua kali. Namun. dan sebagainya. Indonesia mempunyai tenaga buruh yang lebih. Ini adalah Hasil perbinccangan dan kerjasama negara anggota.Pusat ke wilayah pinggir (d) pasaran Negara-negara anggota ASEAN majoriti mempunyai penduduk yang ramai yang mempunyai kuasa beli yang tinggi. Manakal persaingan turut diperlukan untuk memastikan perindustrian sentiasa maju dan bersaing dengan sihat. Ini kerana ia akan memberi kecekapan dalam pengurusan ekonomi seperti melalui perjanjian keutamaan dagangan .kerjasama ASEAN dalam ekonomi dapat dilihat dari segi kekurangan buruh. Pengenalan AFTA telah membolehkan barangan sesama Negara ASEAN memasuki pasaran Negara-negara ASEAN dengan mudah dan telus. Sebagai contoh tenaga kerja di Indosia berhijrah ke Malaysia. (e) bekalan buruh . hapus sekatan dagangan. tariff khas.

manghasilkan barangan serta perkhidmatan terbaik untuk dipasarkan di peringkat global. Oleh itu. ekonomi mampu ditingkatkan setanding negara luar yang berjaya. ASEAN turut tidak ketinggalan untuk turut berlumba dan bersaing agar tidak mundur dan mampu berjaya seperti negara-negara maju lain. Southeast Asian Development. Negara tersebut akan menghasilkan pengkhususan untuk mengelakkan persaingan. Oleh itu. bebas Dan Berkecuali dibentuk pada tahun 19718. Konsep utama ZOPFAN adalah kawasan Asia Tenggara tidak seharusnya menjadi kancah perebutan kuasa dan persengketaan di kalangan kuasa-kuasa besar. Asia Tenggara ingin mengekalkan kestabilan politik demi menjaga keamanan di rantau ini. ASEAN turut menyertai perdagangan antarabangsa (import & eksport) tanpa tariff. Negara Berjaya mengurangkan kos pengeluaran barangan akan berjaya dalam pengeluaran ini. ZOPFAN yang dikenali sebagai satu Kawasan Zon Aman. juga tanpa banyak sekatan . Penyertaan ASEAN dalam perdagangan aktiviti import dan eksport tanpa campur tangan ZOPFAN membuktikan bahawa ASEAN sangat memntingkan aktivti ekonomi. dan kuota. tiada campur tangan ZOPFAN. 2008. Hoboken : . 8 Taylor & Francis. Barangan berkualiti dan berharga rendah akan dihasilkan oleh Negara yang bersaing. Oleh itu.

modal dan orang. Komuniti ASEAN ditandai dengan: i) ii) semakin besarnya interaksi bidang politik dan keamanan. ASEAN lebih tertumpu kepada bantahan terhadap mana-mana kem yang bersengketa sebaliknya ASEAN lebih suka mengambil sikap dasar berbaikbaik sesama negara. Hakikat dari suatu Komuniti ASEAN terwujudnya suatu integrasi penuh kawasan yang damai dan sejahtera. Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Ini dapat menggalakkan keamanan negara anggota sekaligus kemajuan dalam pencapaian usaha ekonomi.Membincangkan tentang ASEAN mementingkan isu ekonomi turut dapat dilihat apabila para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membentuk satu komuniti ASEAN. kebudayaan dan informasi serta perlindungan lingkungan. Walau bagaimana pun. Komuniti Keamanan ASEAN. . pendidikan dan pengembangan SDM. Isu-isu politik masih ditumpukan oleh ASEAN kerana ia tetap berkaitan dengan ekonomi. jasa. Komuniti ASEAN yang diinginkan itu didasarkan atas tiga cabang iaitu. Terdapat pasar tunggal dan produksi asas dengan aliran bebas barang. yang menitikberatkan pada pembangunan sosial. kesehatan masyarakat. terdapat beberapa isu yang kurang dipersetujui oleh ASEAN terutama bagi sesetengah negara anggota. iii) Terwujudnya masyarakat yang lebih prihatin.

langsung persengketaan kuasa-kuasa Kestabilan politik yang berkekalan menjadi ddayapenarik kepada pelabur asing untuk terus melabur di negara-negara dalam ASEAN. Kuasa-kuasa besar tidak bersetuju dengan konsep ZOPFAN kerana kehadiran tentera amerika di Filipina akan mengakibatkan negara itu lebih unggul dari segi pengaruhnya di Asia Tenggara. Walaupun demikian. Tetapi dengan menjaga keamanan dalam negara anggota ASEAN .Asia peperangan Tenggara tidak akan menjadi akibat kawasan yang bebas daripada besar. Dengan sikap berkecuali. Singapura pula berpendapat rantau Asia tenggara memerlukan penglibatan kuasa-kuasa besar untuk menjaga keselamatannya. D kalangan negara ASEAN juga kurang memuaskan. kuasa-kuasa besar tidak mempunyai sebarang alasan yang berpanjangan dan penglibatan kuasa-kuasa besar dunia dalam hal ehwal politik dalaman negara-negara ASEAN. setiap negara masih mahu untuk mengekalkan ketenteraman negara masing-masing walaupun dengan cara sendiri. Thailand pula lebih cenderung kepada bantuan ketenteraan Amerika dalam menjaga keselamatannya daripada Vietnam. Ini membuktikan bahawa ASEAN kurang menumpukan kepada kerjasama politik dan sosial. dapat disimpulkan bahawa setiap negara mempunyai alasan untuk bersetuju atau tidak bersetuju ke atas mana-mana cadangan untuk menjaga keselamatan negara. Daripada situasi politik dan ketidak seragaman persetujuan negaranegara anggota terhadap usaha pertahanan dan keselamatan negara. Indonesia lebih suka pertahanan dan keselamatan diuruskan oleh negara masing-masing.

Justeru dalam struktur ASEAN juga lebih banyak merujuk kepada kepentingan ekonomi serantau.akan dapat meyakinkan pelabur-pelabur asing terhadap status ekonomi ASEAN sekaligus terus melabur dan menyambut pasaran-pasaran dari negara-negara ASEAN. pengangkutan perdagangan dan dan pelancongan. Hal yang sentiasa dipersetujui bersama oleh negara anggota adalah lebih tertumpu kepada bidang ekonomi dan kepentingan bersama. Oleh itu. Isu-isu lain dalam perbincangan ASEAN masih disentuh tetapi disamping itu. Manakala dalam perbincangan-perbincangan ketua-ketua kerajaan. isu ekonomi juga lebih banyak disentuh dan dibahaskan. . juga sentiasa justeru sangkut dalam paut sistem dengan pehubungan kepentingan ekonomi ASEAN. isu ekonomi masih mempengaruhi isu politik mahupun sosial di ASEAN. Aktivitiaktiviti ASEAN juga banyak merujuk kepada aktiviti keusahawanan dan perindustrian. dapat disimpulkan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepentingan ekonomi negara-negara anggota berbanding isu politik dan sosial.

Dewan Bahasa dan Pustaka. Rusly Musa et al. Rujukan Buku. Geografi alam sekitar manusia. Economic development in Pacific Asia Jamal Ali.Senarai Rujukan. Ekonomi Malaysia. Satu analisis dasar. Hafiz A Akhand. 2003. Kuala Lumpur. teks pra-u stpm. 2006. Pearson Sdn . Kanhaya L Gupta.

R.id/index.php? option=com_content&view=article&id=1771:menlu-asean-harus-pentingkanrakyat&catid=17:nasional&Itemid=30 . Petaling Jaya. Memperkuatkan senergi ASEAN. Southeast Asian Development. Rujukan Internet. Hoboken : Yusof Ismail et al.scribd. http://ms. Taylor & Francis. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia. 2008.co. Kuala Lumpur.wikipedia. Winantyo et al.php/images/flash/plugins/content/highslide/index.waspada.org/wiki/Sejarah_ASEAN http://www. 2004. Percetakan Safa sdn bhd. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4GlobalisasiDan-Kerjasama-Ekonomi http://www.Bhd.

my/index.com.tms.article.http://www.Article_ad37e545c0a81573-3bd73bd7-6a782082 http://www.cms.miti.my/cms/content.php?option=com_content&view=article&id=140:krisisekonomi-dan-kewangan-global&catid=1&Itemid=49 .jsp?id=com.rights.gov.

You're Reading a Free Preview

Download
scribd
/*********** DO NOT ALTER ANYTHING BELOW THIS LINE ! ************/ var s_code=s.t();if(s_code)document.write(s_code)//-->