Bersetujukah anda dengan pendapat yang mengatakan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepada isu ekonomi berbanding dengan

aspek-aspek politik dan keselamatan serantau.

ASEAN mula dibentuk dengan penubuhan sebuah organisasi dikenali sebagai Persatuan Asia Tenggara (Association of Southeast Asia atau ASA) yang dianggotai oleh Filipina, Malaysia dan Thailand pada tahun 1961. ASA merupakan asas kepada pembentukan ASEAN sekarang. Pada masa itu,

Indonesia tidak ingin menyertai ASA kerana tidak mahu terikat dengan pertubuhan yang mempunyai perlbagai anggota. Akibat daripada berlaku

pembentukan Malaysia

pada 16 September 1963, pertikaian

khususnya antara Indonesia dan Filipina yang menganggap pembentukan Malaysia adalah sebagai satu bentuk penjajahan baru. Ini kerana mereka mendakwa Sabah merupakan sebahagian daripaa Filipina manakala Sarawak pula adalah sebahagian daripada Indonesi.-masing1 Oleh kerana pertikaian tersebut, munculnya slogan Ganyang Malaysia yang membawa kepada konfrantasi pada 1965-1966 oleh Indonesia. Selepas tamatnya konfrantasi tersebut, semua negara-negara Asia Tenggara bersepakat untuk

mewujudkan persefahaman untuk memberi ruang kepada semua negaranegara terbabit bersatu dalam perkara yang melibatkan kepentingan bersama.

1

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

Maka, pada 8 Ogos 1967, lima pemimpin - Menteri Luar Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand ( Adam Malik, Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Thanat Khoman) - duduk bersama di dewan utama Jabatan Hal Ehwal Luar di Bangkok, Thailand dan

menandatangani satu dokumen yang kini dikenali sebagai Deklarasi ASEAN.2 Dengan kewujudan pertubuhan ini, maka terwujudlah juga perdamaian di wilayah Asia Tenggara berbanding kawasan lain dalam 40 tahun

kebelakangan ini.

Walaupun

pertimbangan

strategic

dan

politik

merupakan

asas

penubuhan ASEAN,

pertimbangan ekonomi dan kestabilan sosial kawasan

serantau juga tidak diabaikan. Seperti yang diketahui umum, antara matlamat penubuhan ASEAN adalah seperti mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di rantau Asia Tenggara, di samping menggalakkan keamanan di rantau Asia Tenggara, mematuhi prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, serta

menggalakkan hubungan kerjasama dan bantuan antara satu sama lain di kalangan anggota ASEAN dan juga antarabangsa terutama dalam bidang perdagangan, pertanian, perusahaan, pelancongan dan sebagainya bagi meningkatkan taraf hidup penduduk.

2

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

NAFTA dan sebagainya ditubuhkan. Justeru itu Negara barat menggunakan stok penimbal untuk menentukan 3 Murniza. pertubuhan ini tidak semata-mata menumpukan kepada isu-isu keselamatan serantau mahupun yang melibatkan aspek-aspek politik. dalam buku Dasar-dasar kerajaan Malaysia turut menyatakan bahawa buat masa ini.malaysia dan kerjasama serantau.com/doc . ASEAN dilihat lebih banyak menumpukan kepada isu ekonomi. Pelbagai blok perdagangan dunia seperti EC. Harga komoditi dunia adalah tidak stabil di dunia pasaran.www. Ini dapat dibuktikan kerana pada masa ini. Yusuf ismail et al.scribd. Ini kerana aspek ekonomi dianggap sangat mustahak memandangkan kecenderungkan dunia ke arah perlindungan perdagangan yang dilakukan oleh Negara-negara barat.3 Aktiviti ekonomi ASEAN adalah bermula daripada kerjasama ekonomi Bari iaitu pada tahun 1967 sehingga tahun 1976 tetapi ia boleh dikatakan agak lembab kerana tiada aktiviti dijalankan pada peringkat ASEAN. aspek ekonomi diberi keutamaan yang lebih berbanding dengan aspek politik dan keselamatan. Kerjasama ekonomi bermula setelah beberapa perjanjian dibuat seperti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (treaty of amity and cooperation) dan perisytiharan Pakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) yang ditandatangani pada tahun 1976 semasa mesyuarat ketua-ketua Kerajaan ASEAN pertama. Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza daripada ASA iaitu untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang berkaitan. kawasan Asia Tenggara muncul sebagai salah satu kawasan yang mempunyai kekuatan ekonomi yang boleh dilihatkan di Asia bahkan di dunia.Walaupun demikian.

Di Malaysia. pasaran saham menjunam dan para pemimpin ASEAN telah meletakkan agenda krisis kewangan ini sebagai agenda utama. ada orang berpendapat kemelesetan ekonomi . Para pemimpin Asia mungkin merasai hakikat yang sama. Ada pula yang melontarkan idea dunia mungkin memerlukan suatu sistem ekonomi baru yang lebih adil.harga barangan utama yang dikeluarkan oleh Negara yang sedang membangun supaya mereka sentiasa mendapat keuntungan. Situasi krisis ekonomi dan kewangan global yang serius begini memerlukan tindakan keserantauan. Bank-bank di Asia dikatakan menghadapi gelombang yang tidak sama. Sistem baru itu dikatakan haruslah berdasarkan pengurusan kolektif dan permuafakatan dalam rangka kerjasama itu. serta eksport yang kekal menjadi jentera pertumbuhan ekonomi rantau itu pun lambat laun ikut dipengaruhi situasi global. lalu menyepakati bagaimana mereka boleh bekerjasama melawani tsunami atau ribut besar ekonomi yang melanda masing-masing negara. Ada pemimpin dunia yang menyebut era penguasaan ekonomi Amerika Syarikat kini menuju ke penghujung. Sungguhpun begitu keadaan turun naik pasaran saham sangat negatif dan kadar pertukaran wang juga tidak mantap. Isu kewangan dunia ini dibincangkan tatkala ekonomi negara pengeksport menjadi perlahan. ASEAN sedia mengatur langkah-langkah bersama secara strategik bagi menghadapinya.

sejagat ini dikatakan suatu ancaman baru yang sedang dihadapi negara. Negara anggota turut bantu membantu sesama sendiri untuk memajukan dengan ekonomi malah turut maju mengurangkan konflik dalaman.4 Kerjasama ASEAN untuk meningkat ekonomi negara anggota adalah antaranya melalui sistem pasaran bebas. tidak hairanlah impak tersebut turut terkena pada Negara-negara anggota ASEAN. Keempat. Ketiga.scribd. pekebun kecil dan penduduk luar bandar.com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4-Globalisasi- Dan- Kerjasama-Ekonomi . terjejasnya eksport negara akibat kemelut ekonomi di Amerika dan Eropah dengan adanya kemungkinan penguncupan permintaan produk sektor perkilangan misalnya produk industri elektrik dan elektronik. menjunamnya harga komoditi khususnya minyak sawit mentah (CPO) dan getah yang bukan sahaja memberi impak kepada pendapatan negara tetapi juga para peneroka. Justeru itu. kesan yang datang dan tekanan aliran keluar modal yang meningkat akibat hilangnya keyakinan pelabur. Ada empat faktor yang disandarkan yakni penurunan harga minyak dunia yang akan memberi kesan kepada pendapatan Negara yang bergantung lebih daripada 40 peratus kepada hasil petroleum. Dialog Negara-negara diadakan seperti Kesatuan Ekonomi Eropah (EC) supaya kewujudan pasaran 4 http://www. Impak keruntuhan sistem kewangan Amerika menjadi kesan berantai terhadap negara-negara lain termasuk ke atas negara-negara maju seperti Jepun dan Kesatuan Eropah. Kedua.

Article_ad37e545-c0a81573-3bd73bd7-6a782082 . Kepentingan ekonomi ASEAN turut dapat dikawal dengan adanya AFTA ( Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN). EC diseru supaya menghormati keputusan rundingan di Uruguay tentang usaha mewujudkan kawasan perdagangan bebas bagi kemakmuran dan kesejahteraan di dunia. EAEC di anggota oleh ASEAN 7.cms. 5 http://www. mempromosi . China. Pasaran Serantau Bersepadu apabila hampir kesemua cukai dan tariff bagi barangan yang diniagakan diturunkan kepada tahap minimum atau dihapuskan sepenuhnya.mengawal perdagangan bebas.my/cms/content.tms. ASEAN turut mencadangkan penubuhan EAEC (EAST ASIA ECONOMIC CAUCAS) sebagai satu forum untuk membincangkan isu-isu perdagangan bagi memelihara kepentingan negara-negara ASEAN. Ia bermatlamat untuk meningkatkan kerjasama politik.tunggal di Eropah Barat pada 1992 tidak membentuk kawasan perlindungan perdagangan di kalangan negara Eropah. mempertingkatkan persefahaman serantau dan meyumbang kepada system perdagangan pelbagai hala.5 EAEC bukanlah satu blok perdagangan seperti yang didakwa oleh negara perindustrian barat.miti. AFTA bertujuan untuk membentuk satu pasaran besar untuk menarik pelabur asing seramai yang mungkin. Ia hanya bertindak sebagai satu badan yang menjaga kepentingan perdagangan negara anggota ASEAN melalui perbincangan. Jepun dan Republik Korea.article.jsp?id=com.gov.

Majlis 6 R. Melalui pertubuhan ASEAN juga. Winantyo et al. pelonggaran langkahlangkah bukan tariff dan peluasan tariff istimewa. Hasil daripada kerjasama ASEAN ini akan meningkatkan keyakinan pelabur asing apatah lagi ASEAN memegang konsep ASEAN memakmurkan jiran. Selain itu.6 Dalam bidang kewangan pula.Projek Baja Urea ASEAN masing-masing di Malaysia dan Indonesia. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. Keistimewaan yang diberikan dalam perjanjian tersebut adalah termasuk kontrak kualiti jangka panjang.Projek Garam-Batuan Abu-Soda ASEAN di Thailand. .Justeru ASEAN mengadakan pelbagai projek perindustrian ASEAN.Projek Vaksin Hepatitis B di Singapura. .Projek Fabrikasi tembaga di Filipina. pelbagai usahasama dalam ekonomi diadakan sesama Negara anggota malah antara Negara anggota dengan Negara luar lain. pada tahun 1977 ASEAN telah mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Negara anggota. serta . . . Memperkuatkan senergi ASEAN. Salah satu daripada kerjasama ekonomi ASEAN adalah seperti pelaksanaan projek-projek perindustrian seperti. ASEAN telah bekerjasama untuk menubuhkan satu Majlis Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Council). perolehan istimewa oleh entity kerajaan. ASEAN juga mengadakan skim pelengkapan Perindustrian ASEAN misalnya dalam bidang automatif.

Tambahan daripada kerjasama ASEAN yang telah memajukan dan mempercepatkan tahap liberalisasi ekonomi ASEAN maka terwujudlah kawasan pertumbuhan segitiga. Ia dicapai berdasarkan kepada persefahaman dan persetujuan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Pulau Pinang dan perak . Antara kerjasama dalam sektor pemakanan dan pertanian pula ialah dengan Penubuhan Pusat Perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN sebagai bank data atau pusat maklumat mengenai masalah pertanian. Disamping penubuhan Majlis Perbankan tersebut. Kedah.Perbankan ini pula ditubuhkan adalah bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN. pelancongan. Kerjasama dalam bidang komunikasi pula dapat dilihat melalui pemasangan kabel laut ASEAN untuk menghubungkan semua Negara anggota. Penubuhan ASEAN centre for development of agricultural cooperate di Indonesia. ASEAN telah mewujudkan kawasan pertumbuhan segitiga yang menggalakkan pembangunan dalam bidang perdagangan. pengiktirafan lesen pemandu di rantau ASEAN. Penubuhan Plain Quarantine Training Centre and Institute di Serda. Selain itu ASEAN juga mengasaskan Skim Pertukaran Berita Televisyen. Syarikat kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberikan kemudahan kewangan kepada Negara-negara yang terlibat dalam projek-projek usahasama ASEAN. dan perhubungan seperti - IMT-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Sumatera utara dan Acheh) –Malaysia (perlis. pengangkutan.

Manakala bagi IMT-GT pula merupakan sumber pertanian dan pelancongan ASEAN. Bagi BIMP-EAGA pula. Antaranya adalah seperti. pelbagai aktiviti ekonomi dilakukan. iii. Labuan) –Filipina (Mindanao dan Palawan) Kerjasama dalam pertumbuhan segitiga ini dilakukan dengan baik demi perkembangan ekonomi ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota. Songkla. Satun dan Patani) - IMS-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Riau) –Malaysia (Johor) -Singapura) - BIMP-EAGA (Kawasan pertumbuhan ASEAN timur Brunei – Indonesia (Sulawesi Utara. Kanhaya L Gupta.utara) –Thailand (narathiwat. Kerana itu dapat kita lihat ia merujuk kepada kawasan Riau dan Johor masing-masing di Indonesia dan Malaysia. i. ii. Perdagangan Pelaburan Pengaliran buruh 7 Hafiz A Akhand. IMS-GT berfungsi sebagai perhubungan dan perdagangan dalam perindustrian. Economic development in Pacific Asia . Sarawak. Yala.7 Kerjasama dalam pertumbuhan segitga ini memainkan peranan yang penting dalam memajukan wilayah dan negara anggota. Kalimantan Timur dan barat) – Malaysia (Sabag.

perkilangan dan perindustrian. malah dalam bidang perkhidmatan. Ia akan mampu memberi impak yang besar keatas naik atau turunnya ekonomi ASEAN jika negara anggota bekerjasama atau tidak dalam memainkan peranan dan mengambil bahagian dalam penanaman modal bagi setiap aktiviti ekonomi ASEAN. vi. ia dapat membantu manusia mendalami dan . mesin. (b) Teknologi Teknologi turut menyumbang kepada ekonomi ASEAN. petroleum. Malah dengan adanya teknologi. Pelaburan modal bukan sahaja daripada syarikat besar. sosial dan ekonomi. bahan. Ia melibatkan pelbagai alat.iv. Ia boleh berbentuk dari segi fizikal. ASEAN dapat mengeksploitasi pelbagai sumber yang terdapat dalam negara anggota contohnya hasil hutan. peniaga individu. v. pengeluaran atau proses dan sumber tenaga untuk mendapat kerja lebih mudah dan produktif. Penggunaan sumber Pengangkutan dan perhubungan Teknologi Antara aspek–aspek saling kebergantungan negara anggota pula adalah seperti. (a) Pelaburan Negara anggota diperlukan untuk menanam modal dalam aktiviti ekonomi. teknik. tetapi juga daripada pihak swasta mahupun daripada sumbangan kerajaan.

Malah ASEAN masih lagi banyak bergantung kepada Negara maju lain dari segi ekonomi. Dalam teknologi juga kita mampu lebih cepat dalam pengurusan perjanjian. Akibatnya Negara-negara ASEAN terpaksa memberikan perhatian kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan. Penyelidikan bersama serta lain-lain. buruh. aspek – aspek saling kebergantungan adalah seperti dalam aspek pelaburan iaitu proses menanam modal dalam aktiviti ekonomi. pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran. Perpindahan teknologi boleh berlaku melalui pelaburan terus oleh syarikat asing atau negara luar. Walaubagamanapun. Pada peringkat permulaan. usahasama.memperluas penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus meningkat ekonomi ASEAN. Negara-negara maju masih mempunyai kelebihan ekonomi dari segi kos pengeluaran dan kecanggihan teknologi. Pengeluaran dan pemasaran keluaran yang sama telah menyebabkan persaingan yang sengit dalam kalangan Negara-negara anggota dan antara Negara ASEAN dan Negara maju lain. Dalam globalisasi ekonomi saling kebergantungan antara Negara pada bahan. mengimport barangan modal.Konsep saling kebergantungan antara kawasan merujuk kepada hubungan antara Negara atau kawasan untuk keperluan ekonomi. perlesenan. pelbagai pengurusan francais persidangan teknikal. khidmat teknikal. modal. pengurangan terhadap permintaan pasaran dunia terhadap sumber bahan utama seperti biji timah dan getah asli Negara-negara ASEAN telah membantutkan pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Ia diperoleh daripada .

pelaburan dr segi fizikal. Layanan yang lebih adil dalam perdagangan dapat diperolehi daripada utara jika anggota-anggota ASEAN Paparan bersama di kalangan begara ASEAN bersatu. petroleum.social. pengeluaran atau proses produktif. dan sumber tenaga untuk Ia boleh membantu mendapat kerja lebih mudah dan mendalami dan memperluas manusia penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup Anggota-anggota ASEAN sebagai negara sedang membangun harus bersatu dalam menuntut kadar syarat perdagangan yang lebih baik daripada negara-negara utara yang maju. perkilangan . Projek industri ASEAN diumumkan bagi menubuhkan industri-industri tertentu di kalangan anggota ASEAN seperti yang telah tersenarai di atas supaya hasilnya dapat digunakan bersama. Manakala dalam bidang Teknologi pula seperti alat. bahan. teknik.perkhidmatan. .kerajaan dan swasta. ekonomi. hutan. Pelbagai langkah telah diambil untuk menjalankan projek industri secara usahasama dikalangan negara anggota ASEAN melalui pinjaman Jepun. Ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran barat yang nyata lebih menguasai pasaran dunia. Idea ini akan memudahkan aliran barang-barang dagangan di kalangan negara anggota ASEAN dan jumlah dagangan dapat dipertingkatkan. exploitasi sumber. dapat diusahakan dan direalisasikan jika wujud kerjasama yang erat. mesin.

1. Konflik politik wilayah dalam Negara anggota . Keperluan guna tenaga buruh Selain itu. Antara kepantingan dan masalah yang dapat dilihat adalah seperti. Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). perbincangan dan masalah dalam kerjasama ekonomi serantau turut melibatkan. Pasaran bersama ASEAN 3. 1. dan EAEC. perdagangan dan Dialog terbuka dijalankan dan setiap pandangan dihormati. APEC. Antaranya termasuklah. Meningkatkan daya saing serantau 4. Perbezaan ekonomi antara Negara anggota 2. Ia merupakan forum untuk memudahkan pertumbuhan pelaburan di rantau Asia Pasifik. Malah sesiapa pun tidak akan terikat tetapi tetap bekerjasama dalam APEC. Mengurangkan kesan negative globalisasi ekonomi dunia 2. Menjaga kepentingan bersama serantau 5. kerjasama. ekonomi. Ia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. memberi kemakmuran sekaligus mengeratkan harmoni negara anggota dan negara lain.ASEAN juga telah mengambil pendirian bersama dalam beberapa isu perdagangan antarabangsa khususnya mengenai tarif dan halangan ke arah mewujudkan perdagangan bebas di dunia bagi kepentingan pembangunan negara dunia ke tiga. Turut dibincangkan adalah kepentingan dan masalah terutama dalam pakatan ekonomi serantau yang mana lebih tertumpu kepada ASEAN.

dari Bandar besar ke Bandar kecil. dari wilayah . Pencemaran rentas sempadan 6. iaitu suatu era baru meningkatkan eksport negara anggota sesama sendiri juga dengan negara luar. Pengeluaran dalam negara juga di adakan seperti aktiviti pengeluaran dari Bandar ke luar Bandar.3. kerjasama dan kemajuan dalam ekonomi membolehkan industry berpindah dari lokasi asal (Negara maju) ke lokasi baru (negara sedang membangun. Mengubah tradisi aktiviti ekonomi Negara membangun mengangkat martabat Negara ke era perindustrian . Keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau 4. Persaingan serantau 5. menambah peluang pekerjaan meningkat aktiviti perkhidmatan menggalakkan pertumbuhan ekonomi antara kepentingan Negara dengan kepentingan Pengeluaran ASEAN.) Negara maju akan menyebabkan kos buruh tinggi manakala Negara sedang membangun pula kos buruh rendah dan kos pengeluaran turut rendah. Keselamatan serantau Pelbagai usaha ASEAN untuk menjamin ekonomi ASEAN dapat membantu untuk.

hapus sekatan dagangan. tariff khas. Ini kerana kekurangan buruh dalam sesebuah Negara dan kawasan boleh ditampung oleh Negara lain yang menganggotai ASEAN. dan sebagainya. Negara-negara di dunia berlumba-lumba . Namun.Pusat ke wilayah pinggir (d) pasaran Negara-negara anggota ASEAN majoriti mempunyai penduduk yang ramai yang mempunyai kuasa beli yang tinggi. Pengenalan AFTA telah membolehkan barangan sesama Negara ASEAN memasuki pasaran Negara-negara ASEAN dengan mudah dan telus. Sebagai contoh tenaga kerja di Indosia berhijrah ke Malaysia. justeru itu tenaga buruh yang berlebihan akan disalurkan ke negara-negara yang memerlukan. Manakal persaingan turut diperlukan untuk memastikan perindustrian sentiasa maju dan bersaing dengan sihat. hapus cukai dua kali. bebas cukai barangan tertentu . (e) bekalan buruh . Ini adalah Hasil perbinccangan dan kerjasama negara anggota. ASEAN amat memerlukan kerjasama sesama negara anggota mahupun negara lain.kerjasama ASEAN dalam ekonomi dapat dilihat dari segi kekurangan buruh. Ini kerana ia akan memberi kecekapan dalam pengurusan ekonomi seperti melalui perjanjian keutamaan dagangan . Indonesia mempunyai tenaga buruh yang lebih. Contoh lain pula adalah di lihat dari sektor perladangan dan pembinaan. Persaingan antara negara dielakkan.

ASEAN turut tidak ketinggalan untuk turut berlumba dan bersaing agar tidak mundur dan mampu berjaya seperti negara-negara maju lain. juga tanpa banyak sekatan . Asia Tenggara ingin mengekalkan kestabilan politik demi menjaga keamanan di rantau ini. 8 Taylor & Francis. Oleh itu. Negara tersebut akan menghasilkan pengkhususan untuk mengelakkan persaingan. ASEAN turut menyertai perdagangan antarabangsa (import & eksport) tanpa tariff. Southeast Asian Development. Oleh itu. ZOPFAN yang dikenali sebagai satu Kawasan Zon Aman. Konsep utama ZOPFAN adalah kawasan Asia Tenggara tidak seharusnya menjadi kancah perebutan kuasa dan persengketaan di kalangan kuasa-kuasa besar. bebas Dan Berkecuali dibentuk pada tahun 19718. Negara Berjaya mengurangkan kos pengeluaran barangan akan berjaya dalam pengeluaran ini.manghasilkan barangan serta perkhidmatan terbaik untuk dipasarkan di peringkat global. ekonomi mampu ditingkatkan setanding negara luar yang berjaya. Barangan berkualiti dan berharga rendah akan dihasilkan oleh Negara yang bersaing. Penyertaan ASEAN dalam perdagangan aktiviti import dan eksport tanpa campur tangan ZOPFAN membuktikan bahawa ASEAN sangat memntingkan aktivti ekonomi. dan kuota. 2008. Oleh itu. Hoboken : . tiada campur tangan ZOPFAN.

Membincangkan tentang ASEAN mementingkan isu ekonomi turut dapat dilihat apabila para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membentuk satu komuniti ASEAN. Komuniti ASEAN ditandai dengan: i) ii) semakin besarnya interaksi bidang politik dan keamanan. Komuniti Keamanan ASEAN. kebudayaan dan informasi serta perlindungan lingkungan. jasa. ASEAN lebih tertumpu kepada bantahan terhadap mana-mana kem yang bersengketa sebaliknya ASEAN lebih suka mengambil sikap dasar berbaikbaik sesama negara. terdapat beberapa isu yang kurang dipersetujui oleh ASEAN terutama bagi sesetengah negara anggota. Walau bagaimana pun. Terdapat pasar tunggal dan produksi asas dengan aliran bebas barang. yang menitikberatkan pada pembangunan sosial. Isu-isu politik masih ditumpukan oleh ASEAN kerana ia tetap berkaitan dengan ekonomi. modal dan orang. Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Ini dapat menggalakkan keamanan negara anggota sekaligus kemajuan dalam pencapaian usaha ekonomi. Komuniti ASEAN yang diinginkan itu didasarkan atas tiga cabang iaitu. pendidikan dan pengembangan SDM. . kesehatan masyarakat. iii) Terwujudnya masyarakat yang lebih prihatin. Hakikat dari suatu Komuniti ASEAN terwujudnya suatu integrasi penuh kawasan yang damai dan sejahtera.

kuasa-kuasa besar tidak mempunyai sebarang alasan yang berpanjangan dan penglibatan kuasa-kuasa besar dunia dalam hal ehwal politik dalaman negara-negara ASEAN. D kalangan negara ASEAN juga kurang memuaskan. Kuasa-kuasa besar tidak bersetuju dengan konsep ZOPFAN kerana kehadiran tentera amerika di Filipina akan mengakibatkan negara itu lebih unggul dari segi pengaruhnya di Asia Tenggara.Asia peperangan Tenggara tidak akan menjadi akibat kawasan yang bebas daripada besar. Indonesia lebih suka pertahanan dan keselamatan diuruskan oleh negara masing-masing. Dengan sikap berkecuali. setiap negara masih mahu untuk mengekalkan ketenteraman negara masing-masing walaupun dengan cara sendiri. Tetapi dengan menjaga keamanan dalam negara anggota ASEAN . Ini membuktikan bahawa ASEAN kurang menumpukan kepada kerjasama politik dan sosial. Daripada situasi politik dan ketidak seragaman persetujuan negaranegara anggota terhadap usaha pertahanan dan keselamatan negara. langsung persengketaan kuasa-kuasa Kestabilan politik yang berkekalan menjadi ddayapenarik kepada pelabur asing untuk terus melabur di negara-negara dalam ASEAN. Singapura pula berpendapat rantau Asia tenggara memerlukan penglibatan kuasa-kuasa besar untuk menjaga keselamatannya. dapat disimpulkan bahawa setiap negara mempunyai alasan untuk bersetuju atau tidak bersetuju ke atas mana-mana cadangan untuk menjaga keselamatan negara. Thailand pula lebih cenderung kepada bantuan ketenteraan Amerika dalam menjaga keselamatannya daripada Vietnam. Walaupun demikian.

isu ekonomi juga lebih banyak disentuh dan dibahaskan. Manakala dalam perbincangan-perbincangan ketua-ketua kerajaan.akan dapat meyakinkan pelabur-pelabur asing terhadap status ekonomi ASEAN sekaligus terus melabur dan menyambut pasaran-pasaran dari negara-negara ASEAN. Aktivitiaktiviti ASEAN juga banyak merujuk kepada aktiviti keusahawanan dan perindustrian. Oleh itu. isu ekonomi masih mempengaruhi isu politik mahupun sosial di ASEAN. pengangkutan perdagangan dan dan pelancongan. Isu-isu lain dalam perbincangan ASEAN masih disentuh tetapi disamping itu. juga sentiasa justeru sangkut dalam paut sistem dengan pehubungan kepentingan ekonomi ASEAN. dapat disimpulkan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepentingan ekonomi negara-negara anggota berbanding isu politik dan sosial. . Hal yang sentiasa dipersetujui bersama oleh negara anggota adalah lebih tertumpu kepada bidang ekonomi dan kepentingan bersama. Justeru dalam struktur ASEAN juga lebih banyak merujuk kepada kepentingan ekonomi serantau.

Hafiz A Akhand. teks pra-u stpm. Rusly Musa et al. Satu analisis dasar. Kanhaya L Gupta.Senarai Rujukan. Pearson Sdn . Kuala Lumpur. Geografi alam sekitar manusia. Ekonomi Malaysia. Economic development in Pacific Asia Jamal Ali. 2003. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Rujukan Buku.

id/index. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.wikipedia. Hoboken : Yusof Ismail et al. Dasar-dasar Kerajaan Malaysia.php? option=com_content&view=article&id=1771:menlu-asean-harus-pentingkanrakyat&catid=17:nasional&Itemid=30 . 2004. Percetakan Safa sdn bhd. Petaling Jaya.scribd.php/images/flash/plugins/content/highslide/index.co.Bhd.org/wiki/Sejarah_ASEAN http://www.com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4GlobalisasiDan-Kerjasama-Ekonomi http://www. Memperkuatkan senergi ASEAN. Winantyo et al. Taylor & Francis. http://ms. R. 2008. Southeast Asian Development. Kuala Lumpur. Rujukan Internet.waspada.

article.Article_ad37e545c0a81573-3bd73bd7-6a782082 http://www.php?option=com_content&view=article&id=140:krisisekonomi-dan-kewangan-global&catid=1&Itemid=49 .cms.my/cms/content.tms.rights.jsp?id=com.gov.miti.my/index.http://www.com.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful