Bersetujukah anda dengan pendapat yang mengatakan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepada isu ekonomi berbanding dengan

aspek-aspek politik dan keselamatan serantau.

ASEAN mula dibentuk dengan penubuhan sebuah organisasi dikenali sebagai Persatuan Asia Tenggara (Association of Southeast Asia atau ASA) yang dianggotai oleh Filipina, Malaysia dan Thailand pada tahun 1961. ASA merupakan asas kepada pembentukan ASEAN sekarang. Pada masa itu,

Indonesia tidak ingin menyertai ASA kerana tidak mahu terikat dengan pertubuhan yang mempunyai perlbagai anggota. Akibat daripada berlaku

pembentukan Malaysia

pada 16 September 1963, pertikaian

khususnya antara Indonesia dan Filipina yang menganggap pembentukan Malaysia adalah sebagai satu bentuk penjajahan baru. Ini kerana mereka mendakwa Sabah merupakan sebahagian daripaa Filipina manakala Sarawak pula adalah sebahagian daripada Indonesi.-masing1 Oleh kerana pertikaian tersebut, munculnya slogan Ganyang Malaysia yang membawa kepada konfrantasi pada 1965-1966 oleh Indonesia. Selepas tamatnya konfrantasi tersebut, semua negara-negara Asia Tenggara bersepakat untuk

mewujudkan persefahaman untuk memberi ruang kepada semua negaranegara terbabit bersatu dalam perkara yang melibatkan kepentingan bersama.

1

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

Maka, pada 8 Ogos 1967, lima pemimpin - Menteri Luar Indonesia, Filipina, Malaysia, Singapura dan Thailand ( Adam Malik, Narciso R. Ramos, Tun Abdul Razak, S. Rajaratnam, dan Thanat Khoman) - duduk bersama di dewan utama Jabatan Hal Ehwal Luar di Bangkok, Thailand dan

menandatangani satu dokumen yang kini dikenali sebagai Deklarasi ASEAN.2 Dengan kewujudan pertubuhan ini, maka terwujudlah juga perdamaian di wilayah Asia Tenggara berbanding kawasan lain dalam 40 tahun

kebelakangan ini.

Walaupun

pertimbangan

strategic

dan

politik

merupakan

asas

penubuhan ASEAN,

pertimbangan ekonomi dan kestabilan sosial kawasan

serantau juga tidak diabaikan. Seperti yang diketahui umum, antara matlamat penubuhan ASEAN adalah seperti mempercepatkan pertumbuhan ekonomi, kemajuan sosial dan pembangunan kebudayaan di rantau Asia Tenggara, di samping menggalakkan keamanan di rantau Asia Tenggara, mematuhi prinsip piagam Pertubuhan Bangsa-bangsa Bersatu, serta

menggalakkan hubungan kerjasama dan bantuan antara satu sama lain di kalangan anggota ASEAN dan juga antarabangsa terutama dalam bidang perdagangan, pertanian, perusahaan, pelancongan dan sebagainya bagi meningkatkan taraf hidup penduduk.

2

http://ms.wikipedia.org/wiki/Sejarah_ASEAN

Kerjasama ekonomi bermula setelah beberapa perjanjian dibuat seperti Perjanjian Persahabatan dan Kerjasama (treaty of amity and cooperation) dan perisytiharan Pakatan ASEAN (Declaration of ASEAN Concord) yang ditandatangani pada tahun 1976 semasa mesyuarat ketua-ketua Kerajaan ASEAN pertama. Harga komoditi dunia adalah tidak stabil di dunia pasaran.Walaupun demikian.www. aspek ekonomi diberi keutamaan yang lebih berbanding dengan aspek politik dan keselamatan.scribd. ASEAN dilihat lebih banyak menumpukan kepada isu ekonomi.3 Aktiviti ekonomi ASEAN adalah bermula daripada kerjasama ekonomi Bari iaitu pada tahun 1967 sehingga tahun 1976 tetapi ia boleh dikatakan agak lembab kerana tiada aktiviti dijalankan pada peringkat ASEAN. pertubuhan ini tidak semata-mata menumpukan kepada isu-isu keselamatan serantau mahupun yang melibatkan aspek-aspek politik. kawasan Asia Tenggara muncul sebagai salah satu kawasan yang mempunyai kekuatan ekonomi yang boleh dilihatkan di Asia bahkan di dunia. dalam buku Dasar-dasar kerajaan Malaysia turut menyatakan bahawa buat masa ini. Justeru itu Negara barat menggunakan stok penimbal untuk menentukan 3 Murniza. Yusuf ismail et al. NAFTA dan sebagainya ditubuhkan. Matlamat ASEAN tidak banyak berbeza daripada ASA iaitu untuk meningkatkan kerjasama dalam bidang ekonomi dan bidang lain yang berkaitan. Pelbagai blok perdagangan dunia seperti EC.malaysia dan kerjasama serantau. Ini kerana aspek ekonomi dianggap sangat mustahak memandangkan kecenderungkan dunia ke arah perlindungan perdagangan yang dilakukan oleh Negara-negara barat.com/doc . Ini dapat dibuktikan kerana pada masa ini.

Di Malaysia. lalu menyepakati bagaimana mereka boleh bekerjasama melawani tsunami atau ribut besar ekonomi yang melanda masing-masing negara. Situasi krisis ekonomi dan kewangan global yang serius begini memerlukan tindakan keserantauan. Para pemimpin Asia mungkin merasai hakikat yang sama. pasaran saham menjunam dan para pemimpin ASEAN telah meletakkan agenda krisis kewangan ini sebagai agenda utama. Bank-bank di Asia dikatakan menghadapi gelombang yang tidak sama. Sistem baru itu dikatakan haruslah berdasarkan pengurusan kolektif dan permuafakatan dalam rangka kerjasama itu. Isu kewangan dunia ini dibincangkan tatkala ekonomi negara pengeksport menjadi perlahan.harga barangan utama yang dikeluarkan oleh Negara yang sedang membangun supaya mereka sentiasa mendapat keuntungan. Ada pula yang melontarkan idea dunia mungkin memerlukan suatu sistem ekonomi baru yang lebih adil. serta eksport yang kekal menjadi jentera pertumbuhan ekonomi rantau itu pun lambat laun ikut dipengaruhi situasi global. Sungguhpun begitu keadaan turun naik pasaran saham sangat negatif dan kadar pertukaran wang juga tidak mantap. ada orang berpendapat kemelesetan ekonomi . Ada pemimpin dunia yang menyebut era penguasaan ekonomi Amerika Syarikat kini menuju ke penghujung. ASEAN sedia mengatur langkah-langkah bersama secara strategik bagi menghadapinya.

scribd. tidak hairanlah impak tersebut turut terkena pada Negara-negara anggota ASEAN. Kedua. Keempat. pekebun kecil dan penduduk luar bandar. Ketiga. Dialog Negara-negara diadakan seperti Kesatuan Ekonomi Eropah (EC) supaya kewujudan pasaran 4 http://www. Justeru itu.com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4-Globalisasi- Dan- Kerjasama-Ekonomi .sejagat ini dikatakan suatu ancaman baru yang sedang dihadapi negara. terjejasnya eksport negara akibat kemelut ekonomi di Amerika dan Eropah dengan adanya kemungkinan penguncupan permintaan produk sektor perkilangan misalnya produk industri elektrik dan elektronik.4 Kerjasama ASEAN untuk meningkat ekonomi negara anggota adalah antaranya melalui sistem pasaran bebas. Negara anggota turut bantu membantu sesama sendiri untuk memajukan dengan ekonomi malah turut maju mengurangkan konflik dalaman. kesan yang datang dan tekanan aliran keluar modal yang meningkat akibat hilangnya keyakinan pelabur. Ada empat faktor yang disandarkan yakni penurunan harga minyak dunia yang akan memberi kesan kepada pendapatan Negara yang bergantung lebih daripada 40 peratus kepada hasil petroleum. menjunamnya harga komoditi khususnya minyak sawit mentah (CPO) dan getah yang bukan sahaja memberi impak kepada pendapatan negara tetapi juga para peneroka. Impak keruntuhan sistem kewangan Amerika menjadi kesan berantai terhadap negara-negara lain termasuk ke atas negara-negara maju seperti Jepun dan Kesatuan Eropah.

5 http://www. EAEC di anggota oleh ASEAN 7. Kepentingan ekonomi ASEAN turut dapat dikawal dengan adanya AFTA ( Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN).article. China. Jepun dan Republik Korea. Ia hanya bertindak sebagai satu badan yang menjaga kepentingan perdagangan negara anggota ASEAN melalui perbincangan.tms.mengawal perdagangan bebas. Pasaran Serantau Bersepadu apabila hampir kesemua cukai dan tariff bagi barangan yang diniagakan diturunkan kepada tahap minimum atau dihapuskan sepenuhnya.gov. mempertingkatkan persefahaman serantau dan meyumbang kepada system perdagangan pelbagai hala. ASEAN turut mencadangkan penubuhan EAEC (EAST ASIA ECONOMIC CAUCAS) sebagai satu forum untuk membincangkan isu-isu perdagangan bagi memelihara kepentingan negara-negara ASEAN.5 EAEC bukanlah satu blok perdagangan seperti yang didakwa oleh negara perindustrian barat. AFTA bertujuan untuk membentuk satu pasaran besar untuk menarik pelabur asing seramai yang mungkin.miti.jsp?id=com.tunggal di Eropah Barat pada 1992 tidak membentuk kawasan perlindungan perdagangan di kalangan negara Eropah.my/cms/content. Ia bermatlamat untuk meningkatkan kerjasama politik. EC diseru supaya menghormati keputusan rundingan di Uruguay tentang usaha mewujudkan kawasan perdagangan bebas bagi kemakmuran dan kesejahteraan di dunia.Article_ad37e545-c0a81573-3bd73bd7-6a782082 .cms. mempromosi .

Memperkuatkan senergi ASEAN. Hasil daripada kerjasama ASEAN ini akan meningkatkan keyakinan pelabur asing apatah lagi ASEAN memegang konsep ASEAN memakmurkan jiran. Winantyo et al. . pada tahun 1977 ASEAN telah mewujudkan Peraturan Perdagangan Istimewa 1977 yang bertujuan untuk meningkatkan perdagangan antara Negara anggota.Projek Fabrikasi tembaga di Filipina. pelonggaran langkahlangkah bukan tariff dan peluasan tariff istimewa. Selain itu. Majlis 6 R. perolehan istimewa oleh entity kerajaan. pelbagai usahasama dalam ekonomi diadakan sesama Negara anggota malah antara Negara anggota dengan Negara luar lain. . Keistimewaan yang diberikan dalam perjanjian tersebut adalah termasuk kontrak kualiti jangka panjang. Melalui pertubuhan ASEAN juga. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015.Projek Vaksin Hepatitis B di Singapura. .Projek Garam-Batuan Abu-Soda ASEAN di Thailand.6 Dalam bidang kewangan pula.Justeru ASEAN mengadakan pelbagai projek perindustrian ASEAN. .Projek Baja Urea ASEAN masing-masing di Malaysia dan Indonesia. ASEAN telah bekerjasama untuk menubuhkan satu Majlis Perbankan ASEAN (ASEAN Banking Council). Salah satu daripada kerjasama ekonomi ASEAN adalah seperti pelaksanaan projek-projek perindustrian seperti. serta . ASEAN juga mengadakan skim pelengkapan Perindustrian ASEAN misalnya dalam bidang automatif.

Ia dicapai berdasarkan kepada persefahaman dan persetujuan yang dicapai antara pihak-pihak yang terlibat. Syarikat kewangan ASEAN ditubuhkan untuk memberikan kemudahan kewangan kepada Negara-negara yang terlibat dalam projek-projek usahasama ASEAN. pelancongan. Tambahan daripada kerjasama ASEAN yang telah memajukan dan mempercepatkan tahap liberalisasi ekonomi ASEAN maka terwujudlah kawasan pertumbuhan segitiga. Kedah. pengiktirafan lesen pemandu di rantau ASEAN. Penubuhan ASEAN centre for development of agricultural cooperate di Indonesia. Selain itu ASEAN juga mengasaskan Skim Pertukaran Berita Televisyen. Kerjasama dalam bidang komunikasi pula dapat dilihat melalui pemasangan kabel laut ASEAN untuk menghubungkan semua Negara anggota. Disamping penubuhan Majlis Perbankan tersebut. dan perhubungan seperti - IMT-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Sumatera utara dan Acheh) –Malaysia (perlis. Antara kerjasama dalam sektor pemakanan dan pertanian pula ialah dengan Penubuhan Pusat Perancangan Pembangunan Pertanian ASEAN sebagai bank data atau pusat maklumat mengenai masalah pertanian. pengangkutan. Penubuhan Plain Quarantine Training Centre and Institute di Serda. ASEAN telah mewujudkan kawasan pertumbuhan segitiga yang menggalakkan pembangunan dalam bidang perdagangan. Pulau Pinang dan perak .Perbankan ini pula ditubuhkan adalah bertujuan untuk menyelaraskan kegiatan bank-bank perdagangan di rantau ASEAN.

Economic development in Pacific Asia .7 Kerjasama dalam pertumbuhan segitga ini memainkan peranan yang penting dalam memajukan wilayah dan negara anggota. Perdagangan Pelaburan Pengaliran buruh 7 Hafiz A Akhand.utara) –Thailand (narathiwat. ii. Manakala bagi IMT-GT pula merupakan sumber pertanian dan pelancongan ASEAN. Yala. iii. Antaranya adalah seperti. Bagi BIMP-EAGA pula. Sarawak. pelbagai aktiviti ekonomi dilakukan. Songkla. Kalimantan Timur dan barat) – Malaysia (Sabag. i. Labuan) –Filipina (Mindanao dan Palawan) Kerjasama dalam pertumbuhan segitiga ini dilakukan dengan baik demi perkembangan ekonomi ASEAN dan kepentingan negara-negara anggota. Kanhaya L Gupta. IMS-GT berfungsi sebagai perhubungan dan perdagangan dalam perindustrian. Kerana itu dapat kita lihat ia merujuk kepada kawasan Riau dan Johor masing-masing di Indonesia dan Malaysia. Satun dan Patani) - IMS-GT (Pertumbuhan Segitiga Indonesia (Riau) –Malaysia (Johor) -Singapura) - BIMP-EAGA (Kawasan pertumbuhan ASEAN timur Brunei – Indonesia (Sulawesi Utara.

Ia akan mampu memberi impak yang besar keatas naik atau turunnya ekonomi ASEAN jika negara anggota bekerjasama atau tidak dalam memainkan peranan dan mengambil bahagian dalam penanaman modal bagi setiap aktiviti ekonomi ASEAN. Penggunaan sumber Pengangkutan dan perhubungan Teknologi Antara aspek–aspek saling kebergantungan negara anggota pula adalah seperti. peniaga individu. v. petroleum. vi. perkilangan dan perindustrian.iv. bahan. Malah dengan adanya teknologi. sosial dan ekonomi. (a) Pelaburan Negara anggota diperlukan untuk menanam modal dalam aktiviti ekonomi. ia dapat membantu manusia mendalami dan . pengeluaran atau proses dan sumber tenaga untuk mendapat kerja lebih mudah dan produktif. teknik. Pelaburan modal bukan sahaja daripada syarikat besar. Ia boleh berbentuk dari segi fizikal. Ia melibatkan pelbagai alat. (b) Teknologi Teknologi turut menyumbang kepada ekonomi ASEAN. mesin. tetapi juga daripada pihak swasta mahupun daripada sumbangan kerajaan. ASEAN dapat mengeksploitasi pelbagai sumber yang terdapat dalam negara anggota contohnya hasil hutan. malah dalam bidang perkhidmatan.

usahasama. pasaran dan teknologi dalam proses pengeluaran. mengimport barangan modal. Pengeluaran dan pemasaran keluaran yang sama telah menyebabkan persaingan yang sengit dalam kalangan Negara-negara anggota dan antara Negara ASEAN dan Negara maju lain. pengurangan terhadap permintaan pasaran dunia terhadap sumber bahan utama seperti biji timah dan getah asli Negara-negara ASEAN telah membantutkan pertumbuhan ekonomi di rantau ini. Ia diperoleh daripada . Perpindahan teknologi boleh berlaku melalui pelaburan terus oleh syarikat asing atau negara luar. Pada peringkat permulaan. pelbagai pengurusan francais persidangan teknikal.memperluas penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup sekaligus meningkat ekonomi ASEAN. khidmat teknikal. Negara-negara maju masih mempunyai kelebihan ekonomi dari segi kos pengeluaran dan kecanggihan teknologi. Malah ASEAN masih lagi banyak bergantung kepada Negara maju lain dari segi ekonomi. Akibatnya Negara-negara ASEAN terpaksa memberikan perhatian kepada sektor perkilangan dan perkhidmatan. Dalam teknologi juga kita mampu lebih cepat dalam pengurusan perjanjian. Dalam globalisasi ekonomi saling kebergantungan antara Negara pada bahan. perlesenan.Konsep saling kebergantungan antara kawasan merujuk kepada hubungan antara Negara atau kawasan untuk keperluan ekonomi. buruh. Walaubagamanapun. Penyelidikan bersama serta lain-lain. aspek – aspek saling kebergantungan adalah seperti dalam aspek pelaburan iaitu proses menanam modal dalam aktiviti ekonomi. modal.

Pelbagai langkah telah diambil untuk menjalankan projek industri secara usahasama dikalangan negara anggota ASEAN melalui pinjaman Jepun. mesin.social. dapat diusahakan dan direalisasikan jika wujud kerjasama yang erat. dan sumber tenaga untuk Ia boleh membantu mendapat kerja lebih mudah dan mendalami dan memperluas manusia penguasaan tentang alam sekitar untuk meningkatkan taraf hidup Anggota-anggota ASEAN sebagai negara sedang membangun harus bersatu dalam menuntut kadar syarat perdagangan yang lebih baik daripada negara-negara utara yang maju.perkhidmatan. teknik. pelaburan dr segi fizikal. Idea ini akan memudahkan aliran barang-barang dagangan di kalangan negara anggota ASEAN dan jumlah dagangan dapat dipertingkatkan. Manakala dalam bidang Teknologi pula seperti alat. perkilangan . exploitasi sumber. . ekonomi. Projek industri ASEAN diumumkan bagi menubuhkan industri-industri tertentu di kalangan anggota ASEAN seperti yang telah tersenarai di atas supaya hasilnya dapat digunakan bersama. petroleum. Ini dapat mengurangkan kebergantungan kepada pasaran barat yang nyata lebih menguasai pasaran dunia. bahan. hutan. pengeluaran atau proses produktif.kerajaan dan swasta. Layanan yang lebih adil dalam perdagangan dapat diperolehi daripada utara jika anggota-anggota ASEAN Paparan bersama di kalangan begara ASEAN bersatu.

Mengurangkan kesan negative globalisasi ekonomi dunia 2. dan EAEC. Perbezaan ekonomi antara Negara anggota 2. ekonomi. 1. kerjasama. Pasaran bersama ASEAN 3. APEC. Keperluan guna tenaga buruh Selain itu. memberi kemakmuran sekaligus mengeratkan harmoni negara anggota dan negara lain. Meningkatkan daya saing serantau 4. perdagangan dan Dialog terbuka dijalankan dan setiap pandangan dihormati. Konflik politik wilayah dalam Negara anggota . Kerjasama Ekonomi Asia Pasifik (APEC). Ia merupakan forum untuk memudahkan pertumbuhan pelaburan di rantau Asia Pasifik. Antara kepantingan dan masalah yang dapat dilihat adalah seperti. Antaranya termasuklah. perbincangan dan masalah dalam kerjasama ekonomi serantau turut melibatkan. Turut dibincangkan adalah kepentingan dan masalah terutama dalam pakatan ekonomi serantau yang mana lebih tertumpu kepada ASEAN.ASEAN juga telah mengambil pendirian bersama dalam beberapa isu perdagangan antarabangsa khususnya mengenai tarif dan halangan ke arah mewujudkan perdagangan bebas di dunia bagi kepentingan pembangunan negara dunia ke tiga. Malah sesiapa pun tidak akan terikat tetapi tetap bekerjasama dalam APEC. Ia bertujuan untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi. 1. Menjaga kepentingan bersama serantau 5.

Pengeluaran dalam negara juga di adakan seperti aktiviti pengeluaran dari Bandar ke luar Bandar. Mengubah tradisi aktiviti ekonomi Negara membangun mengangkat martabat Negara ke era perindustrian . Keselamatan serantau Pelbagai usaha ASEAN untuk menjamin ekonomi ASEAN dapat membantu untuk. menambah peluang pekerjaan meningkat aktiviti perkhidmatan menggalakkan pertumbuhan ekonomi antara kepentingan Negara dengan kepentingan Pengeluaran ASEAN. kerjasama dan kemajuan dalam ekonomi membolehkan industry berpindah dari lokasi asal (Negara maju) ke lokasi baru (negara sedang membangun. dari wilayah .3.dari Bandar besar ke Bandar kecil. Persaingan serantau 5. Keupayaan melaksanakan projek kerjasama serantau 4.) Negara maju akan menyebabkan kos buruh tinggi manakala Negara sedang membangun pula kos buruh rendah dan kos pengeluaran turut rendah. Pencemaran rentas sempadan 6. iaitu suatu era baru meningkatkan eksport negara anggota sesama sendiri juga dengan negara luar.

Persaingan antara negara dielakkan.kerjasama ASEAN dalam ekonomi dapat dilihat dari segi kekurangan buruh. Pengenalan AFTA telah membolehkan barangan sesama Negara ASEAN memasuki pasaran Negara-negara ASEAN dengan mudah dan telus. Indonesia mempunyai tenaga buruh yang lebih. ASEAN amat memerlukan kerjasama sesama negara anggota mahupun negara lain. Ini adalah Hasil perbinccangan dan kerjasama negara anggota. tariff khas. bebas cukai barangan tertentu . Contoh lain pula adalah di lihat dari sektor perladangan dan pembinaan. Sebagai contoh tenaga kerja di Indosia berhijrah ke Malaysia. Negara-negara di dunia berlumba-lumba . hapus cukai dua kali. hapus sekatan dagangan. Ini kerana kekurangan buruh dalam sesebuah Negara dan kawasan boleh ditampung oleh Negara lain yang menganggotai ASEAN. (e) bekalan buruh . Ini kerana ia akan memberi kecekapan dalam pengurusan ekonomi seperti melalui perjanjian keutamaan dagangan .Pusat ke wilayah pinggir (d) pasaran Negara-negara anggota ASEAN majoriti mempunyai penduduk yang ramai yang mempunyai kuasa beli yang tinggi. Namun. Manakal persaingan turut diperlukan untuk memastikan perindustrian sentiasa maju dan bersaing dengan sihat. justeru itu tenaga buruh yang berlebihan akan disalurkan ke negara-negara yang memerlukan. dan sebagainya.

Barangan berkualiti dan berharga rendah akan dihasilkan oleh Negara yang bersaing. juga tanpa banyak sekatan . ASEAN turut menyertai perdagangan antarabangsa (import & eksport) tanpa tariff. 8 Taylor & Francis. Negara tersebut akan menghasilkan pengkhususan untuk mengelakkan persaingan. Asia Tenggara ingin mengekalkan kestabilan politik demi menjaga keamanan di rantau ini. Konsep utama ZOPFAN adalah kawasan Asia Tenggara tidak seharusnya menjadi kancah perebutan kuasa dan persengketaan di kalangan kuasa-kuasa besar. Penyertaan ASEAN dalam perdagangan aktiviti import dan eksport tanpa campur tangan ZOPFAN membuktikan bahawa ASEAN sangat memntingkan aktivti ekonomi. 2008. Oleh itu. Oleh itu. tiada campur tangan ZOPFAN. dan kuota. Southeast Asian Development. ekonomi mampu ditingkatkan setanding negara luar yang berjaya. bebas Dan Berkecuali dibentuk pada tahun 19718. Negara Berjaya mengurangkan kos pengeluaran barangan akan berjaya dalam pengeluaran ini.manghasilkan barangan serta perkhidmatan terbaik untuk dipasarkan di peringkat global. ASEAN turut tidak ketinggalan untuk turut berlumba dan bersaing agar tidak mundur dan mampu berjaya seperti negara-negara maju lain. Hoboken : . Oleh itu. ZOPFAN yang dikenali sebagai satu Kawasan Zon Aman.

pendidikan dan pengembangan SDM. Ini dapat menggalakkan keamanan negara anggota sekaligus kemajuan dalam pencapaian usaha ekonomi. kesehatan masyarakat. terdapat beberapa isu yang kurang dipersetujui oleh ASEAN terutama bagi sesetengah negara anggota.Membincangkan tentang ASEAN mementingkan isu ekonomi turut dapat dilihat apabila para pemimpin ASEAN telah bersepakat untuk membentuk satu komuniti ASEAN. kebudayaan dan informasi serta perlindungan lingkungan. Terdapat pasar tunggal dan produksi asas dengan aliran bebas barang. Isu-isu politik masih ditumpukan oleh ASEAN kerana ia tetap berkaitan dengan ekonomi. jasa. Hakikat dari suatu Komuniti ASEAN terwujudnya suatu integrasi penuh kawasan yang damai dan sejahtera. Komuniti ASEAN yang diinginkan itu didasarkan atas tiga cabang iaitu. iii) Terwujudnya masyarakat yang lebih prihatin. yang menitikberatkan pada pembangunan sosial. ASEAN lebih tertumpu kepada bantahan terhadap mana-mana kem yang bersengketa sebaliknya ASEAN lebih suka mengambil sikap dasar berbaikbaik sesama negara. Komuniti Keamanan ASEAN. modal dan orang. . Walau bagaimana pun. Komuniti Ekonomi ASEAN dan Komuniti Sosial Budaya ASEAN. Komuniti ASEAN ditandai dengan: i) ii) semakin besarnya interaksi bidang politik dan keamanan.

Tetapi dengan menjaga keamanan dalam negara anggota ASEAN .Asia peperangan Tenggara tidak akan menjadi akibat kawasan yang bebas daripada besar. Ini membuktikan bahawa ASEAN kurang menumpukan kepada kerjasama politik dan sosial. langsung persengketaan kuasa-kuasa Kestabilan politik yang berkekalan menjadi ddayapenarik kepada pelabur asing untuk terus melabur di negara-negara dalam ASEAN. Kuasa-kuasa besar tidak bersetuju dengan konsep ZOPFAN kerana kehadiran tentera amerika di Filipina akan mengakibatkan negara itu lebih unggul dari segi pengaruhnya di Asia Tenggara. Walaupun demikian. Indonesia lebih suka pertahanan dan keselamatan diuruskan oleh negara masing-masing. Dengan sikap berkecuali. kuasa-kuasa besar tidak mempunyai sebarang alasan yang berpanjangan dan penglibatan kuasa-kuasa besar dunia dalam hal ehwal politik dalaman negara-negara ASEAN. dapat disimpulkan bahawa setiap negara mempunyai alasan untuk bersetuju atau tidak bersetuju ke atas mana-mana cadangan untuk menjaga keselamatan negara. Daripada situasi politik dan ketidak seragaman persetujuan negaranegara anggota terhadap usaha pertahanan dan keselamatan negara. Singapura pula berpendapat rantau Asia tenggara memerlukan penglibatan kuasa-kuasa besar untuk menjaga keselamatannya. Thailand pula lebih cenderung kepada bantuan ketenteraan Amerika dalam menjaga keselamatannya daripada Vietnam. setiap negara masih mahu untuk mengekalkan ketenteraman negara masing-masing walaupun dengan cara sendiri. D kalangan negara ASEAN juga kurang memuaskan.

akan dapat meyakinkan pelabur-pelabur asing terhadap status ekonomi ASEAN sekaligus terus melabur dan menyambut pasaran-pasaran dari negara-negara ASEAN. isu ekonomi juga lebih banyak disentuh dan dibahaskan. pengangkutan perdagangan dan dan pelancongan. Oleh itu. Justeru dalam struktur ASEAN juga lebih banyak merujuk kepada kepentingan ekonomi serantau. Aktivitiaktiviti ASEAN juga banyak merujuk kepada aktiviti keusahawanan dan perindustrian. . dapat disimpulkan bahawa ASEAN lebih menumpukan kepentingan ekonomi negara-negara anggota berbanding isu politik dan sosial. juga sentiasa justeru sangkut dalam paut sistem dengan pehubungan kepentingan ekonomi ASEAN. Hal yang sentiasa dipersetujui bersama oleh negara anggota adalah lebih tertumpu kepada bidang ekonomi dan kepentingan bersama. Isu-isu lain dalam perbincangan ASEAN masih disentuh tetapi disamping itu. isu ekonomi masih mempengaruhi isu politik mahupun sosial di ASEAN. Manakala dalam perbincangan-perbincangan ketua-ketua kerajaan.

2003. Kanhaya L Gupta. teks pra-u stpm. Economic development in Pacific Asia Jamal Ali. Hafiz A Akhand. Satu analisis dasar. Kuala Lumpur.Senarai Rujukan. Geografi alam sekitar manusia. Ekonomi Malaysia. Rusly Musa et al. Dewan Bahasa dan Pustaka. 2006. Rujukan Buku. Pearson Sdn .

Dasar-dasar Kerajaan Malaysia. R. Southeast Asian Development.org/wiki/Sejarah_ASEAN http://www.id/index. Rujukan Internet. Memperkuatkan senergi ASEAN. http://ms. Petaling Jaya.php/images/flash/plugins/content/highslide/index. Winantyo et al.Bhd.co.scribd.wikipedia.php? option=com_content&view=article&id=1771:menlu-asean-harus-pentingkanrakyat&catid=17:nasional&Itemid=30 .com/doc/19162129/Modul-PP-Geografi-STPM-Tema-4GlobalisasiDan-Kerjasama-Ekonomi http://www. Masyarakat Ekonomi ASEAN (MEA) 2015. 2004. Taylor & Francis.waspada. Hoboken : Yusof Ismail et al. Percetakan Safa sdn bhd. 2008. Kuala Lumpur.

article.jsp?id=com.Article_ad37e545c0a81573-3bd73bd7-6a782082 http://www.my/index.com.my/cms/content.cms.miti.php?option=com_content&view=article&id=140:krisisekonomi-dan-kewangan-global&catid=1&Itemid=49 .rights.gov.http://www.tms.