KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID DAN HUKUM BACAAN BASMALAH SERTA ISTIZHAH

1. PENGERTIAN ILMU TAJWID 1.1 1.2 Tajwid pada bahasa ialah memperelokkan sesuatu Tajwid pada Istilah suatu ilmu yang membincangkan mengenai cara membaca ayat – ayat al- quran menurut hukum yang tertentu, dengan menyebut huruf, menurut hak asli dan hak mendatang. Hak asli : Dengung pada huruf nun dan mim Hak mendatang : Tafkhim ( tebal ) dan tarqiq

2.

NAMA LAIN BAGI ILMU TAJWID Dikalangan ulama menggelarkan : 2.1 2.2 Seni tajwid Seni mempersembahkan ilmu tajwid

3.

DALIL MEMPELAJARI ILMU TAJWID Firman Allah Taala :

           
Maksudnya Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al- Muzammil ayat 4 1

Sepertimana Sabda Rasulullah s. walaupun ketika membaca al. Ia termasuk mentajwidkan huruf.huruf. BAHAGIAN ILMU TAJWID Tajwid terbahagi kepada dua bahagian : 4.Tartil ialah bacaan lambat.quran wajib dibaca mengikut bacaan sepertimana ia diturunkan tanpa melakukan sebarang perubahan.quran sebagai bacaan sunat Iaitu membacanya ketika tidak wajib dibaca seperti dalam sembahyang Ini kerana al. menyebut dengan betul serta mengetahui tempat berhenti. maka sesungguhya al quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat” 4. HUKUM MENGETAHUI DAN MEMPRAKTIKKAN ILMU TAJWID 5. sesiapa yang membaca al. 4. tenang dan penuh pengamatan untuk memahami isi kandungan al quran.w “ Bacalah al-quran.2 5. maka ia adalah berdosa.1 Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah – kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan tulisan ilmuan tajwid Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf – huruf serta boleh melafazkan kalimahnya. 2 .neka yang mana bacaannya membawa bacaan yang salah.Al.a.quran tanpa bertajwiddan membacanya dengan meneka.1 Mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain.

a. umat islam tidak hanya berbakti kepada Allah dengan memahami makna. Mencapai kejayaan dan kebahgiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan daripada Allah s. bacaan.w. makhraj dan sifat huruf huruf yang diterimma daripada para qura’ yang bersambung sanadnya dengan rasulullah s.quran Membaca mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah s. menyebut dengan tepat.malah dikatakan juga berbakti sekiranya melakukan ibadah dengan membetulkan sebutan.Suyuti menjelaskan.3 Memelihara lidah daripada kesalahan membaca al.1 Imam al.2 6.makna dan hukum. KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Kepentingan mempelajari ilmu tajwid: 7.w. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Tujuan mempelajari ilmu tajwid: 6.w Menghilangkan kesamaran yang terdapat didalam sesuatu hukum dengan jelas kerana sesuatu hukum itu terdapat perbezaan yang amat jelas berdasarkan tandanya.hukumnya.1 6.6.4 7.a. 3 .t di dunia dan akhirat 6.

1 Lafaz Istiazah ialah ‫أعوذ بالله من الشيطـن الرجيم‬ 10.W. 4 .T.1 Jumhur ulama’ berpendapat hukum membaca Istiazah ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakad (dituntut ) di awal atau di pertengahan surah. HUKUM BACAAN ISTIAZAH 10. maka hendaklah Engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang di rejam .       Maksudnya: Apabila Engkau membaca Al-Quran.HUKUM BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH 8.1 Istiazah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat 9. LAFAZ ISTIAZAH 9.Terdapat sebahagian ulamak berpendapat hukum membacanya adalah wajib berdasarkan firman Allah S. ISTIAZAH 8.

‫الرجيم‬ ‫أعوذ بالله القوي من الشيطـن الغوي‬ . 3.Ulamak berselisih pendapat pada kata kerja suruhan  yang bererti memohon perlindungan dalam ayat di atas. Selain daripada lafaz Istiazah di atas.tetapi amat dituntut. 4. terdapat lafaz-lafaz yang lain iaitu : 1.Jumhur ulamak berpendapat kata kerja  bukan suruhan wajib. ‫إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله‬ ‫من الشيطـن الرجيم‬ ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطـن الرجيم‬ 5 . Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang di rejam. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha perkasa dari ganguan syaitan yang menyesatkan. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang di rejam sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن‬ Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha Besar dari syaitan yang di rejam 2.

BASMALAH 12.1 Dibaca dengan nyaring Ketika dalam majlis seperti daalm majlis tilawah AlQuran. LAFAZ BASMALAH 13. 6 .1 Dibaca dengan perlahan Ketika dalam sembahyang dan seorang diri.majlis keagamaan dan semasa belajar. * Jika Istiazah telah dbaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan dalam majlis Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarrus.11.1Lafaz basmalah ialah :         . Dengan nama Allah. lagi Maha Mengasihani. 12. maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus menbacanya secara perlahan.1 Basmalah ialah memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaaan atau amalan termasuklah ketika membaca Al-Quran 13. Yang Maha Pemurah. CARA MEMBACA ISTIAZAH Terdapat dua cara membaca Istiazah: 11.* 12.

1 Mazhab syafie berpendapat bahawa basmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat didalam surah AlFatihah.1 ( ‫ )الجميع قطع‬iaitu wakaf pada akhir surah dan wakaf selepas membaca basmalah.1.Seterusnya membaca awal surah berikutnya dan cara ini adalah yang lebih utama.Manakala hukum bacaan basmalah disetiap awal surah menurut persepakatan ulamak adalah sunat dan wajib membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika solat.1. 15.14. Contohnya:       #        #     15.2 kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah yang berikutnya ) ‫قطــع الول ووصــل الثــاني‬ ‫)بالثالـــث‬iaitu wakaf pada akhir surah pertama 7 .Haram membaca basmalah pada awal surah Attaubah kerana surah ini diturunkan ketika darurat (peperangan). CARA MEMBACA BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 15. HUKUM BACAAN BASMALAH 14.1 Harus kepada mereka yang membaca basmalah di antara dua surah dengan 3 cara berikut: 15.

1.bahawa basmalah itu adalah ayat akhir surah.3 surah dengan sekaligus dengan satu nafas Contohnya: (‫) وصل الجميع‬ iaitu menyambungkan akhir basmalah dan awal surah             Bagaimanapun cara yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah dan basmalah dan berhenti.Contohnya:     #       #     15.awal surah Contohnya:        #      Cara bacaan ini tidak dibolehkan kerana akan menimbulkan sangkaan yang salah. 8 .kemudian baru memulakan bacaan .

4 Wasal ( menyambung bacaan )Istiazah dan basmalah sahaja. Wakaf pada Istiazah dan terus sambung basmalah dengan awal surah ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬      ‫هو‬    16.2.         ‫هو‬ 9 ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ .1 Wakaf pada istiazah dan basmalah ( bacaan ini adalah yang lebih utama ) * Bacaan hendaklah diwakafkan pada setiap akhir ayat.16. CARA BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH DI AWAL SURAH Terdapat 4 cara iaitu: 16.* ‫#أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬          ‫هو‬  #   16.

          ‫هو‬ ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ 10 .16.basmalah dan awal surah) dengan satu nafas.5 Menyambung ketiga-tiga (Istiazah.

11 . Tuliskan lafaz basmalah dan istiazah ( i _____________________________________________________________________ ) ( ii ) ______________________________________________________________________ (2M) . Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (1M) 3.Tuliskan 3 tujuan mempelajari ilmu tajwid (i) (ii) (iii) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Jelaskan pengertian ilmu tajwid pada bahasa dan istilah bahasa : ________________________________________________________ Istilah: ________________________________________________________ (4M) 2.LEMBARAN KERJA Jawab semua soalan berikut 1.

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful