KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID DAN HUKUM BACAAN BASMALAH SERTA ISTIZHAH

1. PENGERTIAN ILMU TAJWID 1.1 1.2 Tajwid pada bahasa ialah memperelokkan sesuatu Tajwid pada Istilah suatu ilmu yang membincangkan mengenai cara membaca ayat – ayat al- quran menurut hukum yang tertentu, dengan menyebut huruf, menurut hak asli dan hak mendatang. Hak asli : Dengung pada huruf nun dan mim Hak mendatang : Tafkhim ( tebal ) dan tarqiq

2.

NAMA LAIN BAGI ILMU TAJWID Dikalangan ulama menggelarkan : 2.1 2.2 Seni tajwid Seni mempersembahkan ilmu tajwid

3.

DALIL MEMPELAJARI ILMU TAJWID Firman Allah Taala :

           
Maksudnya Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al- Muzammil ayat 4 1

quran wajib dibaca mengikut bacaan sepertimana ia diturunkan tanpa melakukan sebarang perubahan.Al.huruf. tenang dan penuh pengamatan untuk memahami isi kandungan al quran. maka sesungguhya al quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat” 4. sesiapa yang membaca al. HUKUM MENGETAHUI DAN MEMPRAKTIKKAN ILMU TAJWID 5. BAHAGIAN ILMU TAJWID Tajwid terbahagi kepada dua bahagian : 4.neka yang mana bacaannya membawa bacaan yang salah.a.2 5.quran sebagai bacaan sunat Iaitu membacanya ketika tidak wajib dibaca seperti dalam sembahyang Ini kerana al. menyebut dengan betul serta mengetahui tempat berhenti.quran tanpa bertajwiddan membacanya dengan meneka. walaupun ketika membaca al. 4.1 Mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain.1 Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah – kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan tulisan ilmuan tajwid Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf – huruf serta boleh melafazkan kalimahnya. maka ia adalah berdosa.w “ Bacalah al-quran.Tartil ialah bacaan lambat. Sepertimana Sabda Rasulullah s. 2 . Ia termasuk mentajwidkan huruf.

4 7.w Menghilangkan kesamaran yang terdapat didalam sesuatu hukum dengan jelas kerana sesuatu hukum itu terdapat perbezaan yang amat jelas berdasarkan tandanya.Suyuti menjelaskan. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Tujuan mempelajari ilmu tajwid: 6.a. menyebut dengan tepat.t di dunia dan akhirat 6. Mencapai kejayaan dan kebahgiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan daripada Allah s.makna dan hukum.3 Memelihara lidah daripada kesalahan membaca al.malah dikatakan juga berbakti sekiranya melakukan ibadah dengan membetulkan sebutan. makhraj dan sifat huruf huruf yang diterimma daripada para qura’ yang bersambung sanadnya dengan rasulullah s.2 6. bacaan.w. 3 . KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Kepentingan mempelajari ilmu tajwid: 7.6.1 6.1 Imam al.w.quran Membaca mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah s. umat islam tidak hanya berbakti kepada Allah dengan memahami makna.a.hukumnya.

W. HUKUM BACAAN ISTIAZAH 10.Terdapat sebahagian ulamak berpendapat hukum membacanya adalah wajib berdasarkan firman Allah S.1 Lafaz Istiazah ialah ‫أعوذ بالله من الشيطـن الرجيم‬ 10. LAFAZ ISTIAZAH 9.1 Jumhur ulama’ berpendapat hukum membaca Istiazah ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakad (dituntut ) di awal atau di pertengahan surah.T. ISTIAZAH 8. 4 .HUKUM BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH 8. maka hendaklah Engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang di rejam .1 Istiazah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat 9.       Maksudnya: Apabila Engkau membaca Al-Quran.

‫إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله‬ ‫من الشيطـن الرجيم‬ ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطـن الرجيم‬ 5 . 3.Ulamak berselisih pendapat pada kata kerja suruhan  yang bererti memohon perlindungan dalam ayat di atas. 4. ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن‬ Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha Besar dari syaitan yang di rejam 2. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang di rejam sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui.tetapi amat dituntut. terdapat lafaz-lafaz yang lain iaitu : 1. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang di rejam. Selain daripada lafaz Istiazah di atas.Jumhur ulamak berpendapat kata kerja  bukan suruhan wajib. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha perkasa dari ganguan syaitan yang menyesatkan. ‫الرجيم‬ ‫أعوذ بالله القوي من الشيطـن الغوي‬ .

12. Dengan nama Allah.* 12. BASMALAH 12.majlis keagamaan dan semasa belajar. CARA MEMBACA ISTIAZAH Terdapat dua cara membaca Istiazah: 11. 6 .1 Basmalah ialah memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaaan atau amalan termasuklah ketika membaca Al-Quran 13. lagi Maha Mengasihani. Yang Maha Pemurah. maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus menbacanya secara perlahan. LAFAZ BASMALAH 13.1Lafaz basmalah ialah :         .11. * Jika Istiazah telah dbaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan dalam majlis Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarrus.1 Dibaca dengan perlahan Ketika dalam sembahyang dan seorang diri.1 Dibaca dengan nyaring Ketika dalam majlis seperti daalm majlis tilawah AlQuran.

Seterusnya membaca awal surah berikutnya dan cara ini adalah yang lebih utama. CARA MEMBACA BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 15.1.Haram membaca basmalah pada awal surah Attaubah kerana surah ini diturunkan ketika darurat (peperangan).14. 15.1 Mazhab syafie berpendapat bahawa basmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat didalam surah AlFatihah.Manakala hukum bacaan basmalah disetiap awal surah menurut persepakatan ulamak adalah sunat dan wajib membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika solat.2 kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah yang berikutnya ) ‫قطــع الول ووصــل الثــاني‬ ‫)بالثالـــث‬iaitu wakaf pada akhir surah pertama 7 .1 ( ‫ )الجميع قطع‬iaitu wakaf pada akhir surah dan wakaf selepas membaca basmalah. HUKUM BACAAN BASMALAH 14.1 Harus kepada mereka yang membaca basmalah di antara dua surah dengan 3 cara berikut: 15. Contohnya:       #        #     15.1.

1.bahawa basmalah itu adalah ayat akhir surah.kemudian baru memulakan bacaan . 8 .3 surah dengan sekaligus dengan satu nafas Contohnya: (‫) وصل الجميع‬ iaitu menyambungkan akhir basmalah dan awal surah             Bagaimanapun cara yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah dan basmalah dan berhenti.awal surah Contohnya:        #      Cara bacaan ini tidak dibolehkan kerana akan menimbulkan sangkaan yang salah.Contohnya:     #       #     15.

Wakaf pada Istiazah dan terus sambung basmalah dengan awal surah ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬      ‫هو‬    16.         ‫هو‬ 9 ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ .1 Wakaf pada istiazah dan basmalah ( bacaan ini adalah yang lebih utama ) * Bacaan hendaklah diwakafkan pada setiap akhir ayat.2.4 Wasal ( menyambung bacaan )Istiazah dan basmalah sahaja.* ‫#أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬          ‫هو‬  #   16. CARA BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH DI AWAL SURAH Terdapat 4 cara iaitu: 16.16.

16.5 Menyambung ketiga-tiga (Istiazah.           ‫هو‬ ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ 10 .basmalah dan awal surah) dengan satu nafas.

LEMBARAN KERJA Jawab semua soalan berikut 1. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (1M) 3. Jelaskan pengertian ilmu tajwid pada bahasa dan istilah bahasa : ________________________________________________________ Istilah: ________________________________________________________ (4M) 2.Tuliskan 3 tujuan mempelajari ilmu tajwid (i) (ii) (iii) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. 11 . Tuliskan lafaz basmalah dan istiazah ( i _____________________________________________________________________ ) ( ii ) ______________________________________________________________________ (2M) .

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful