KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID DAN HUKUM BACAAN BASMALAH SERTA ISTIZHAH

1. PENGERTIAN ILMU TAJWID 1.1 1.2 Tajwid pada bahasa ialah memperelokkan sesuatu Tajwid pada Istilah suatu ilmu yang membincangkan mengenai cara membaca ayat – ayat al- quran menurut hukum yang tertentu, dengan menyebut huruf, menurut hak asli dan hak mendatang. Hak asli : Dengung pada huruf nun dan mim Hak mendatang : Tafkhim ( tebal ) dan tarqiq

2.

NAMA LAIN BAGI ILMU TAJWID Dikalangan ulama menggelarkan : 2.1 2.2 Seni tajwid Seni mempersembahkan ilmu tajwid

3.

DALIL MEMPELAJARI ILMU TAJWID Firman Allah Taala :

           
Maksudnya Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al- Muzammil ayat 4 1

2 .quran sebagai bacaan sunat Iaitu membacanya ketika tidak wajib dibaca seperti dalam sembahyang Ini kerana al. BAHAGIAN ILMU TAJWID Tajwid terbahagi kepada dua bahagian : 4.1 Mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain. sesiapa yang membaca al. Ia termasuk mentajwidkan huruf.neka yang mana bacaannya membawa bacaan yang salah. 4.2 5.Al.w “ Bacalah al-quran. menyebut dengan betul serta mengetahui tempat berhenti.quran wajib dibaca mengikut bacaan sepertimana ia diturunkan tanpa melakukan sebarang perubahan. tenang dan penuh pengamatan untuk memahami isi kandungan al quran.a.huruf. HUKUM MENGETAHUI DAN MEMPRAKTIKKAN ILMU TAJWID 5. maka sesungguhya al quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat” 4.quran tanpa bertajwiddan membacanya dengan meneka.1 Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah – kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan tulisan ilmuan tajwid Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf – huruf serta boleh melafazkan kalimahnya. walaupun ketika membaca al. Sepertimana Sabda Rasulullah s.Tartil ialah bacaan lambat. maka ia adalah berdosa.

3 Memelihara lidah daripada kesalahan membaca al. 3 .1 Imam al. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Tujuan mempelajari ilmu tajwid: 6. menyebut dengan tepat.t di dunia dan akhirat 6.a. Mencapai kejayaan dan kebahgiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan daripada Allah s.w. makhraj dan sifat huruf huruf yang diterimma daripada para qura’ yang bersambung sanadnya dengan rasulullah s.w.hukumnya. KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Kepentingan mempelajari ilmu tajwid: 7.6.makna dan hukum.Suyuti menjelaskan.2 6. umat islam tidak hanya berbakti kepada Allah dengan memahami makna.a.1 6.w Menghilangkan kesamaran yang terdapat didalam sesuatu hukum dengan jelas kerana sesuatu hukum itu terdapat perbezaan yang amat jelas berdasarkan tandanya.4 7.quran Membaca mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah s.malah dikatakan juga berbakti sekiranya melakukan ibadah dengan membetulkan sebutan. bacaan.

HUKUM BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH 8.Terdapat sebahagian ulamak berpendapat hukum membacanya adalah wajib berdasarkan firman Allah S. 4 .1 Jumhur ulama’ berpendapat hukum membaca Istiazah ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakad (dituntut ) di awal atau di pertengahan surah. maka hendaklah Engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang di rejam .1 Istiazah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat 9.T. HUKUM BACAAN ISTIAZAH 10.1 Lafaz Istiazah ialah ‫أعوذ بالله من الشيطـن الرجيم‬ 10.W. LAFAZ ISTIAZAH 9. ISTIAZAH 8.       Maksudnya: Apabila Engkau membaca Al-Quran.

4. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang di rejam.tetapi amat dituntut. ‫إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله‬ ‫من الشيطـن الرجيم‬ ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطـن الرجيم‬ 5 .Ulamak berselisih pendapat pada kata kerja suruhan  yang bererti memohon perlindungan dalam ayat di atas. terdapat lafaz-lafaz yang lain iaitu : 1. Selain daripada lafaz Istiazah di atas. ‫الرجيم‬ ‫أعوذ بالله القوي من الشيطـن الغوي‬ . ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن‬ Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha Besar dari syaitan yang di rejam 2. 3. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang di rejam sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha perkasa dari ganguan syaitan yang menyesatkan.Jumhur ulamak berpendapat kata kerja  bukan suruhan wajib.

1 Basmalah ialah memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaaan atau amalan termasuklah ketika membaca Al-Quran 13. 6 .1Lafaz basmalah ialah :         .* 12. 12. Dengan nama Allah.majlis keagamaan dan semasa belajar. LAFAZ BASMALAH 13.1 Dibaca dengan nyaring Ketika dalam majlis seperti daalm majlis tilawah AlQuran. Yang Maha Pemurah.1 Dibaca dengan perlahan Ketika dalam sembahyang dan seorang diri. * Jika Istiazah telah dbaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan dalam majlis Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarrus.11. BASMALAH 12. maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus menbacanya secara perlahan. CARA MEMBACA ISTIAZAH Terdapat dua cara membaca Istiazah: 11. lagi Maha Mengasihani.

1 ( ‫ )الجميع قطع‬iaitu wakaf pada akhir surah dan wakaf selepas membaca basmalah.14. CARA MEMBACA BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 15.1.1. Contohnya:       #        #     15.Manakala hukum bacaan basmalah disetiap awal surah menurut persepakatan ulamak adalah sunat dan wajib membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika solat.2 kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah yang berikutnya ) ‫قطــع الول ووصــل الثــاني‬ ‫)بالثالـــث‬iaitu wakaf pada akhir surah pertama 7 . 15.1 Harus kepada mereka yang membaca basmalah di antara dua surah dengan 3 cara berikut: 15. HUKUM BACAAN BASMALAH 14.Seterusnya membaca awal surah berikutnya dan cara ini adalah yang lebih utama.1 Mazhab syafie berpendapat bahawa basmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat didalam surah AlFatihah.Haram membaca basmalah pada awal surah Attaubah kerana surah ini diturunkan ketika darurat (peperangan).

8 .bahawa basmalah itu adalah ayat akhir surah.3 surah dengan sekaligus dengan satu nafas Contohnya: (‫) وصل الجميع‬ iaitu menyambungkan akhir basmalah dan awal surah             Bagaimanapun cara yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah dan basmalah dan berhenti.kemudian baru memulakan bacaan .1.Contohnya:     #       #     15.awal surah Contohnya:        #      Cara bacaan ini tidak dibolehkan kerana akan menimbulkan sangkaan yang salah.

16. Wakaf pada Istiazah dan terus sambung basmalah dengan awal surah ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬      ‫هو‬    16.* ‫#أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬          ‫هو‬  #   16.4 Wasal ( menyambung bacaan )Istiazah dan basmalah sahaja. CARA BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH DI AWAL SURAH Terdapat 4 cara iaitu: 16.         ‫هو‬ 9 ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ .2.1 Wakaf pada istiazah dan basmalah ( bacaan ini adalah yang lebih utama ) * Bacaan hendaklah diwakafkan pada setiap akhir ayat.

16.5 Menyambung ketiga-tiga (Istiazah.basmalah dan awal surah) dengan satu nafas.           ‫هو‬ ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ 10 .

11 .LEMBARAN KERJA Jawab semua soalan berikut 1.Tuliskan 3 tujuan mempelajari ilmu tajwid (i) (ii) (iii) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (1M) 3. Jelaskan pengertian ilmu tajwid pada bahasa dan istilah bahasa : ________________________________________________________ Istilah: ________________________________________________________ (4M) 2. Tuliskan lafaz basmalah dan istiazah ( i _____________________________________________________________________ ) ( ii ) ______________________________________________________________________ (2M) .

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful