KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID DAN HUKUM BACAAN BASMALAH SERTA ISTIZHAH

1. PENGERTIAN ILMU TAJWID 1.1 1.2 Tajwid pada bahasa ialah memperelokkan sesuatu Tajwid pada Istilah suatu ilmu yang membincangkan mengenai cara membaca ayat – ayat al- quran menurut hukum yang tertentu, dengan menyebut huruf, menurut hak asli dan hak mendatang. Hak asli : Dengung pada huruf nun dan mim Hak mendatang : Tafkhim ( tebal ) dan tarqiq

2.

NAMA LAIN BAGI ILMU TAJWID Dikalangan ulama menggelarkan : 2.1 2.2 Seni tajwid Seni mempersembahkan ilmu tajwid

3.

DALIL MEMPELAJARI ILMU TAJWID Firman Allah Taala :

           
Maksudnya Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al- Muzammil ayat 4 1

maka ia adalah berdosa. BAHAGIAN ILMU TAJWID Tajwid terbahagi kepada dua bahagian : 4. 4. sesiapa yang membaca al.a.quran sebagai bacaan sunat Iaitu membacanya ketika tidak wajib dibaca seperti dalam sembahyang Ini kerana al. maka sesungguhya al quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat” 4.quran tanpa bertajwiddan membacanya dengan meneka. Ia termasuk mentajwidkan huruf.quran wajib dibaca mengikut bacaan sepertimana ia diturunkan tanpa melakukan sebarang perubahan. walaupun ketika membaca al.huruf. 2 . tenang dan penuh pengamatan untuk memahami isi kandungan al quran.w “ Bacalah al-quran.1 Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah – kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan tulisan ilmuan tajwid Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf – huruf serta boleh melafazkan kalimahnya. HUKUM MENGETAHUI DAN MEMPRAKTIKKAN ILMU TAJWID 5.neka yang mana bacaannya membawa bacaan yang salah.2 5. menyebut dengan betul serta mengetahui tempat berhenti.Tartil ialah bacaan lambat. Sepertimana Sabda Rasulullah s.1 Mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain.Al.

umat islam tidak hanya berbakti kepada Allah dengan memahami makna.makna dan hukum.quran Membaca mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah s.2 6.6.a. bacaan.w. KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Kepentingan mempelajari ilmu tajwid: 7.a.1 6.w.malah dikatakan juga berbakti sekiranya melakukan ibadah dengan membetulkan sebutan.4 7.t di dunia dan akhirat 6.1 Imam al. Mencapai kejayaan dan kebahgiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan daripada Allah s. makhraj dan sifat huruf huruf yang diterimma daripada para qura’ yang bersambung sanadnya dengan rasulullah s. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Tujuan mempelajari ilmu tajwid: 6.3 Memelihara lidah daripada kesalahan membaca al.Suyuti menjelaskan.hukumnya.w Menghilangkan kesamaran yang terdapat didalam sesuatu hukum dengan jelas kerana sesuatu hukum itu terdapat perbezaan yang amat jelas berdasarkan tandanya. menyebut dengan tepat. 3 .

ISTIAZAH 8. 4 . LAFAZ ISTIAZAH 9.T.       Maksudnya: Apabila Engkau membaca Al-Quran.1 Jumhur ulama’ berpendapat hukum membaca Istiazah ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakad (dituntut ) di awal atau di pertengahan surah. maka hendaklah Engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang di rejam .1 Istiazah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat 9.1 Lafaz Istiazah ialah ‫أعوذ بالله من الشيطـن الرجيم‬ 10.HUKUM BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH 8.Terdapat sebahagian ulamak berpendapat hukum membacanya adalah wajib berdasarkan firman Allah S. HUKUM BACAAN ISTIAZAH 10.W.

3. ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن‬ Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha Besar dari syaitan yang di rejam 2. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang di rejam sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. ‫إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله‬ ‫من الشيطـن الرجيم‬ ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطـن الرجيم‬ 5 . ‫الرجيم‬ ‫أعوذ بالله القوي من الشيطـن الغوي‬ . Selain daripada lafaz Istiazah di atas. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang di rejam.Ulamak berselisih pendapat pada kata kerja suruhan  yang bererti memohon perlindungan dalam ayat di atas. terdapat lafaz-lafaz yang lain iaitu : 1.Jumhur ulamak berpendapat kata kerja  bukan suruhan wajib. 4. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha perkasa dari ganguan syaitan yang menyesatkan.tetapi amat dituntut.

1Lafaz basmalah ialah :         . 12. 6 .* 12. CARA MEMBACA ISTIAZAH Terdapat dua cara membaca Istiazah: 11. lagi Maha Mengasihani. Yang Maha Pemurah. BASMALAH 12. LAFAZ BASMALAH 13.majlis keagamaan dan semasa belajar. maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus menbacanya secara perlahan. * Jika Istiazah telah dbaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan dalam majlis Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarrus.11.1 Dibaca dengan perlahan Ketika dalam sembahyang dan seorang diri. Dengan nama Allah.1 Dibaca dengan nyaring Ketika dalam majlis seperti daalm majlis tilawah AlQuran.1 Basmalah ialah memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaaan atau amalan termasuklah ketika membaca Al-Quran 13.

14.1. HUKUM BACAAN BASMALAH 14. Contohnya:       #        #     15.2 kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah yang berikutnya ) ‫قطــع الول ووصــل الثــاني‬ ‫)بالثالـــث‬iaitu wakaf pada akhir surah pertama 7 .Haram membaca basmalah pada awal surah Attaubah kerana surah ini diturunkan ketika darurat (peperangan).1 ( ‫ )الجميع قطع‬iaitu wakaf pada akhir surah dan wakaf selepas membaca basmalah.1 Mazhab syafie berpendapat bahawa basmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat didalam surah AlFatihah.Seterusnya membaca awal surah berikutnya dan cara ini adalah yang lebih utama. 15.Manakala hukum bacaan basmalah disetiap awal surah menurut persepakatan ulamak adalah sunat dan wajib membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika solat.1. CARA MEMBACA BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 15.1 Harus kepada mereka yang membaca basmalah di antara dua surah dengan 3 cara berikut: 15.

3 surah dengan sekaligus dengan satu nafas Contohnya: (‫) وصل الجميع‬ iaitu menyambungkan akhir basmalah dan awal surah             Bagaimanapun cara yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah dan basmalah dan berhenti.1.bahawa basmalah itu adalah ayat akhir surah.awal surah Contohnya:        #      Cara bacaan ini tidak dibolehkan kerana akan menimbulkan sangkaan yang salah. 8 .kemudian baru memulakan bacaan .Contohnya:     #       #     15.

* ‫#أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬          ‫هو‬  #   16. CARA BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH DI AWAL SURAH Terdapat 4 cara iaitu: 16.         ‫هو‬ 9 ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ . Wakaf pada Istiazah dan terus sambung basmalah dengan awal surah ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬      ‫هو‬    16.2.16.1 Wakaf pada istiazah dan basmalah ( bacaan ini adalah yang lebih utama ) * Bacaan hendaklah diwakafkan pada setiap akhir ayat.4 Wasal ( menyambung bacaan )Istiazah dan basmalah sahaja.

basmalah dan awal surah) dengan satu nafas.           ‫هو‬ ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ 10 .5 Menyambung ketiga-tiga (Istiazah.16.

Tuliskan 3 tujuan mempelajari ilmu tajwid (i) (ii) (iii) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Tuliskan lafaz basmalah dan istiazah ( i _____________________________________________________________________ ) ( ii ) ______________________________________________________________________ (2M) .LEMBARAN KERJA Jawab semua soalan berikut 1. 11 . Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (1M) 3. Jelaskan pengertian ilmu tajwid pada bahasa dan istilah bahasa : ________________________________________________________ Istilah: ________________________________________________________ (4M) 2.

12 .