KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID DAN HUKUM BACAAN BASMALAH SERTA ISTIZHAH

1. PENGERTIAN ILMU TAJWID 1.1 1.2 Tajwid pada bahasa ialah memperelokkan sesuatu Tajwid pada Istilah suatu ilmu yang membincangkan mengenai cara membaca ayat – ayat al- quran menurut hukum yang tertentu, dengan menyebut huruf, menurut hak asli dan hak mendatang. Hak asli : Dengung pada huruf nun dan mim Hak mendatang : Tafkhim ( tebal ) dan tarqiq

2.

NAMA LAIN BAGI ILMU TAJWID Dikalangan ulama menggelarkan : 2.1 2.2 Seni tajwid Seni mempersembahkan ilmu tajwid

3.

DALIL MEMPELAJARI ILMU TAJWID Firman Allah Taala :

           
Maksudnya Atau lebih dari seperdua itu. dan Bacalah Al Quran itu dengan perlahan-lahan. Surah Al- Muzammil ayat 4 1

4.quran sebagai bacaan sunat Iaitu membacanya ketika tidak wajib dibaca seperti dalam sembahyang Ini kerana al. tenang dan penuh pengamatan untuk memahami isi kandungan al quran. walaupun ketika membaca al. 2 . menyebut dengan betul serta mengetahui tempat berhenti. maka ia adalah berdosa.Tartil ialah bacaan lambat.huruf.2 5. Ia termasuk mentajwidkan huruf.quran wajib dibaca mengikut bacaan sepertimana ia diturunkan tanpa melakukan sebarang perubahan. HUKUM MENGETAHUI DAN MEMPRAKTIKKAN ILMU TAJWID 5. BAHAGIAN ILMU TAJWID Tajwid terbahagi kepada dua bahagian : 4.a. maka sesungguhya al quran itu akan mensyafaatkan orang yang membacanya pada hari kiamat” 4.neka yang mana bacaannya membawa bacaan yang salah. sesiapa yang membaca al. Sepertimana Sabda Rasulullah s.Al.1 Mengetahui dan mempraktikkan ilmu tajwid hukumnya adalah fardhu ain.w “ Bacalah al-quran.quran tanpa bertajwiddan membacanya dengan meneka.1 Tajwid Ilmi : Mengetahui hukum yang terkandung dalam buku tajwid iaitu mendalami kaedah – kaedah dengan lebih terperinci berdasarkan tulisan tulisan ilmuan tajwid Tajwid Amali : Mempraktikkan hukum yang berkaitan dengan huruf – huruf serta boleh melafazkan kalimahnya.

Mencapai kejayaan dan kebahgiaan serta mendapat rahmat dan keredhaan daripada Allah s. 3 .1 6. menyebut dengan tepat. KEPENTINGAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Kepentingan mempelajari ilmu tajwid: 7.2 6.w Menghilangkan kesamaran yang terdapat didalam sesuatu hukum dengan jelas kerana sesuatu hukum itu terdapat perbezaan yang amat jelas berdasarkan tandanya.t di dunia dan akhirat 6. umat islam tidak hanya berbakti kepada Allah dengan memahami makna.makna dan hukum.6.hukumnya. makhraj dan sifat huruf huruf yang diterimma daripada para qura’ yang bersambung sanadnya dengan rasulullah s. TUJUAN MEMPELAJARI ILMU TAJWID Tujuan mempelajari ilmu tajwid: 6.3 Memelihara lidah daripada kesalahan membaca al.4 7.1 Imam al.quran Membaca mengikut apa yang telah diajar oleh Rasulullah s.malah dikatakan juga berbakti sekiranya melakukan ibadah dengan membetulkan sebutan.a.w.w. bacaan.Suyuti menjelaskan.a.

W. 4 .1 Jumhur ulama’ berpendapat hukum membaca Istiazah ketika memulakan bacaan Al-Quran adalah sunat muakad (dituntut ) di awal atau di pertengahan surah. ISTIAZAH 8. HUKUM BACAAN ISTIAZAH 10.       Maksudnya: Apabila Engkau membaca Al-Quran. LAFAZ ISTIAZAH 9. maka hendaklah Engkau terlebih dahulu memohon perlindungan kepada Allah dari hasutan syaitan yang di rejam .1 Istiazah ialah lafaz yang memohon perlindungan dan naungan Allah daripada syaitan yang dilaknat 9.Terdapat sebahagian ulamak berpendapat hukum membacanya adalah wajib berdasarkan firman Allah S.1 Lafaz Istiazah ialah ‫أعوذ بالله من الشيطـن الرجيم‬ 10.HUKUM BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH 8.T.

Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha perkasa dari ganguan syaitan yang menyesatkan. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah dari syaitan yang di rejam sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui. Selain daripada lafaz Istiazah di atas.Ulamak berselisih pendapat pada kata kerja suruhan  yang bererti memohon perlindungan dalam ayat di atas. ‫إن الله هو السميع العليم أعوذ بالله‬ ‫من الشيطـن الرجيم‬ ‫أعوذ بالله السميع العليم من الشيطـن الرجيم‬ 5 . ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن‬ Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah yang Maha Besar dari syaitan yang di rejam 2. 4. terdapat lafaz-lafaz yang lain iaitu : 1. 3.tetapi amat dituntut. Ertinya: Aku memohon perlindungan dengan Allah sesungguhnya Allah Maha Mendengar lagi Maha Mengetahui dari syaitan yang di rejam. ‫الرجيم‬ ‫أعوذ بالله القوي من الشيطـن الغوي‬ .Jumhur ulamak berpendapat kata kerja  bukan suruhan wajib.

maka pembaca-pembaca yang berikutnya harus menbacanya secara perlahan.* 12.majlis keagamaan dan semasa belajar. BASMALAH 12. Dengan nama Allah.1 Dibaca dengan perlahan Ketika dalam sembahyang dan seorang diri. 12.11.1 Dibaca dengan nyaring Ketika dalam majlis seperti daalm majlis tilawah AlQuran. Yang Maha Pemurah. lagi Maha Mengasihani. * Jika Istiazah telah dbaca dengan nyaring sewaktu memulakan bacaan dalam majlis Al-Quran secara bergilir-gilir seperti majlis tadarrus.1 Basmalah ialah memuji Allah dengan rahmatnya sebelum melakukan sesuatu pekerjaaan atau amalan termasuklah ketika membaca Al-Quran 13.1Lafaz basmalah ialah :         . LAFAZ BASMALAH 13. 6 . CARA MEMBACA ISTIAZAH Terdapat dua cara membaca Istiazah: 11.

2 kemudian membaca basmalah dan menyambung terus dengan awal surah yang berikutnya ) ‫قطــع الول ووصــل الثــاني‬ ‫)بالثالـــث‬iaitu wakaf pada akhir surah pertama 7 .1 Mazhab syafie berpendapat bahawa basmalah adalah dikira sebagai salah satu ayat didalam surah AlFatihah. CARA MEMBACA BASMALAH DI ANTARA DUA SURAH 15.Seterusnya membaca awal surah berikutnya dan cara ini adalah yang lebih utama. Contohnya:       #        #     15. HUKUM BACAAN BASMALAH 14. 15.14.1.1.1 Harus kepada mereka yang membaca basmalah di antara dua surah dengan 3 cara berikut: 15.Manakala hukum bacaan basmalah disetiap awal surah menurut persepakatan ulamak adalah sunat dan wajib membaca basmalah pada surah Al-Fatihah ketika solat.Haram membaca basmalah pada awal surah Attaubah kerana surah ini diturunkan ketika darurat (peperangan).1 ( ‫ )الجميع قطع‬iaitu wakaf pada akhir surah dan wakaf selepas membaca basmalah.

1.3 surah dengan sekaligus dengan satu nafas Contohnya: (‫) وصل الجميع‬ iaitu menyambungkan akhir basmalah dan awal surah             Bagaimanapun cara yang tidak diharuskan ialah menyambung akhir surah dan basmalah dan berhenti.kemudian baru memulakan bacaan .bahawa basmalah itu adalah ayat akhir surah.awal surah Contohnya:        #      Cara bacaan ini tidak dibolehkan kerana akan menimbulkan sangkaan yang salah. 8 .Contohnya:     #       #     15.

* ‫#أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬          ‫هو‬  #   16.2.16.         ‫هو‬ 9 ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ .4 Wasal ( menyambung bacaan )Istiazah dan basmalah sahaja. Wakaf pada Istiazah dan terus sambung basmalah dengan awal surah ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬      ‫هو‬    16.1 Wakaf pada istiazah dan basmalah ( bacaan ini adalah yang lebih utama ) * Bacaan hendaklah diwakafkan pada setiap akhir ayat. CARA BACAAN ISTIAZAH DAN BASMALAH DI AWAL SURAH Terdapat 4 cara iaitu: 16.

16.5 Menyambung ketiga-tiga (Istiazah.           ‫هو‬ ‫أعوذ بالله العظيم من الشيطـن الرجيم‬ 10 .basmalah dan awal surah) dengan satu nafas.

Tuliskan lafaz basmalah dan istiazah ( i _____________________________________________________________________ ) ( ii ) ______________________________________________________________________ (2M) .Tuliskan 3 tujuan mempelajari ilmu tajwid (i) (ii) (iii) ________________________________________________________ ________________________________________________________ ________________________________________________________ 4. Jelaskan pengertian ilmu tajwid pada bahasa dan istilah bahasa : ________________________________________________________ Istilah: ________________________________________________________ (4M) 2. 11 .LEMBARAN KERJA Jawab semua soalan berikut 1. Apakah hukum mempelajari ilmu tajwid? (1M) 3.

12 .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful