PEMBANGUNAN LESTARI ????

Mampukah Malaysia merealisasikan pembangunan mampan?
Sistem ekologi terjaga seiring pembangunan yang maju menjadi wadah baru kerajaan dalam mengemudi Malaysia ke arah mencapai Wawasan 2020. Pembangunan mampan atau pembangunan lestari merupakan gabungan antara pembangunan yang maju, pemuliharaan dan pemeliharaan. Dimana pemuliharaan adalah membaik pulih sumber alam sekitar seperti air, hutan, mineral yang telah digunakan supaya tidak kehabisan sumber di masa hadapan. Manakala, pemeliharaan pula melibatkan aspek penjagaan serta pelindungan terhadap alam semula jadi daripada diceroboh dan diteroka oleh manusia dengan rakus. Alam semula jadi menjadi tonggak utama negara sebagai kawasan tadahan hujan, habitat flora fauna dan sumber kayu-kayan. Hari Bumi yang disambut setiap 22 April bagaikan tiada kesan apabila sumbersumber alam ini masih lagi rakus diterokai untuk manusia menikmati pembangunan. Berdasarkan pembentukan Model Ekonomi Baru (MEB) yang dirangka oleh Majlis Penasihat Ekonomi Negara (MPEN) serta Rancangan Malaysia ke-10 (RMK10) yang dibangunkan oleh Unit Perancang Ekonomi (EPU) menunjukkan kerajaan Malaysia yang diterajui oleh Dato’ Sri Najib Tun Razak cuba merealisasikan pembangunan lestari di negara ini. Namun begitu, persoalannya, adakah Malaysia mampu membina ekonomi negara dengan mempertahankan pembangunan lestari yang menekankan pemuliharaan alam sekitar, setelah mengambil kira faktor-faktor seperti kos, penguatkuasaan, partisipasi masyarakat dan lainlain? Sebagai permulaan dalam menjadikan Malaysia sebagai negara “hijau” dan maju, Malaysia mula menganjurkan konvensyen-konvensyen alam sekitar juga menandatangani perjanjian alam sekitar peringkat serantau dan atarabangsa. Berdasarkan sumber daripada United Nations Environment Programme (UNEP), perjanjian peringkat antarabangsa bermula sejak tahun 1933, lebih 200 perjanjian telah ditandatangani. Malaysia telah menandatangani lebih kurang 40 perjanjian alam sekitar dan 20 daripadanya berada di bawah bidang kuasa Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar (NRE), manakala selebihnya berada di bawah bidang kuasa Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani dan Kementerian Pengangkutan. Antara konvensyen yang disertai Malaysia ialah Konvensyen Stockholm mengenai pencemaran, Konvensyen Ramsar mengenai tanah lembap dan lain-lain. Sempena sambutan Hari Bumi 2010 pada April lalu, satu forum bertajuk Malaysia Hijau telah diadakan untuk membincangkan landskap pembangunan Malaysia. Dimana kronologi masalah pembangunan

Pada masa kini. beliau antara yang bekerja keras dalam memastikan Langkawi Geopark mendapat pengiktirafan daripada Tenggara dan ke-52 di dunia. Polisi seperti Penilaian Impak Alam Sekitar atau EIA menuntut pemaju supaya membuat laporan berdasarkan polisi EIA. Garis panduan ini menekankan mengenai pembangunan mampan dengan membina kolam takungan atau kolam tahanan untuk menyimpan lebihan air ketika musim hujan. Pada tahun 2000 pula. projek mega seperti pembinaan lebuh raya. Kawalan dan perancangan yang dilakukan secara konsisten mampu UNESCO sebagai Geopark global pertama di Asia meyeimbangkan kepentingan pembangunan dan pemuliharaan alam sekitar serta mampu mengelakkan kemusnahan akibat daripada pembangunan mega. Tsunami pada tahun 2004. kejadian Bukit Antarabangsa dan banjir besar di Johor dibentangkan. Melalui Program Transformasi Kerajaan atau GTP yang melibatkan Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA yang mana menggariskan beberapa perkara penting .dan alam sekitar Malaysia seperti kes Highland Towers yang terjadi pada tahun 1993. seakan menjadi trend apabila pemaju gemar menggondolkan bukit untuk membina kawasan perumahan mewah. Malah. Konsep laporan EIA membolehkan pihak berkuasa memantau pemaju berdasarkan laporan yang dibentangkan sebelum sesuatu projek dimulakan. pembinaan kawasan lapangan terbang. skim pertanian. Kemudian Malaysia mengorak langkah dengan membentuk polisi baru yang mana mampu mengekalkan alam sekitar di samping pembangunan yang pesat. industri kimia dan sebagainya. Setelah membentangkan laporan berkenaan kepada Jabatan Alam Sekitar (JAS) baharulah JAS akan memberi kelulusan atau tidak. skim pengairan. antara universiti tempatan yang aktif dalam membicarakan pembangunan mampan ialah Universiti Kebangsaan Malaysia di bawah seliaan Profesor Datuk Dr. Golongan cendiakawan juga tidak ketinggalan dalam menyumbangkan tenaga dan idea mereka untuk merealisasikan pembangunan lestari di Malaysia. Antara kriteria laporan yang ditetapkan di dalam EIA ialah mengenai tebus guna tanah kawasan pantai. Ibrahim Komoo merupakan Felo Utama Institut Alam Sekitar dan Pembangunan (LESTARI) merangkap ikon pembangunan mampan di Malaysia. satu garis panduan iaitu Manual Saliran Mesra Alam (MaSMA) dikeluarkan oleh Jabatan Pengaliran dan Saliran (JPS) untuk pemaju patuhi jika ingin meneruskan pembinaan. Trend ini menyebabkan berlaku beberapa peristiwa hitam yang meragut banyak nyawa dalam sejarah pembangunan Malaysia. Strategi ini sesuai untuk dipraktikkan di semua tempat kerana kolam takungan tersebut bertindak sebagai kolam tadahan dan menjadi sumber air bersih apabila tiba musim kemarau.

kerajaan perlu mengambil inisiatif memperbanyakkan pendidikan secara formal di sekolah mengenai pembangunan lestari dan bagaimana untuk menyelamatkan alam sekitar. visi negara China ialah membangunkan kawasan luar bandar dengan menerapkan konsep pembangunan lestari. kos perbelanjaan yang tinggi menyebabkan pelbagai pihak sangsi dengan kemampuan Malaysia dalam membina bandar hijau sebaliknya mencadangkan kerajaan supaya mencarri alternatif lain yang lebih menjimatkan. Akta Perhutanan Negara dan sebagainya. bagi . Salah satunya. Partisipasi pegawai-pegawai kerajaan serta masyarakat menjayakan pembangunan lestari China. memperbaiki kemudahan pengangkutan awam supaya rakyat mengurangkan penggunaan kereta. Ini selari dengan janji yang dibuat oleh Perdana Menteri bahawa Malaysia akan turut serta dalam mengurangkan kadar karbon dioksida bagi mengurangkan kesan pemanasan global di Persidangan Perubahan Iklim Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu di Copenhagen. Pada masa yang sama. Denmark. Kedua. Sejak tahun 2000.untuk pembangunan negara. menggunakan kaedah yang digunakan seperti Denmark dan Jepun menanam semula tumbuhan akuatik dan mewujudkan tanah becah(wetland) di kawasan landai. (1MDB) pembinaan sebuah bandar bebas karbon telah dicadangkan menelan kos sebanyak AS$100 juta dan mengambil masa 8 tahun untuk disiapkan. hasilnya. Semua akta ini diperlukan supaya dapat membendung alam sekitar daripada kemusnahan disebabkan oleh sikap manusia yang tidak bertanggungjawab. Bandar tersebut mampu menampung kapasiti penduduk seramai 45 000 ribu orang lengkap dengan 1500 buah premis perniagaan dan kilang perindustrian yang menggunakan teknologi mesra alam. Malaysia juga perlu mematuhi perjanjian yang ditandatangani di peringkat antarabangsa seperti Protokol Kyoto yang cuba mengurangkan kesan rumah hijau terhadap iklim dunia. Dengan kerjasama sebuah syarikat dari Abu Dhabi (Masdar) dan 1Malaysia Development Bhd. Namun begitu. Malaysia boleh menjadikan China sebagai model pembangunan lestari. dalam usaha merealisasikan pembangunan lestari di Malaysia. pihak kerajaan cuba memelihara bangunan warisan sedia ada di samping meningkatkan peluang ekonomi (dari sektor pelancongan) komuniti tempatan. China mempunyai 138 buah geopark bertaraf kebangsaan. Antara akta lain yang terlibat dalam mengawal pembangunan lestari di Malaysia ialah Akta Kualiti Alam Sekitar. Ketiga. Pembangunan ini membuka peluang pekerjaan kepada masyarakat luar bandar yang kebanyakan berada dalam kemiskinan. pembangunan hijau di China menarik minat pelancong asing seperti di kawasan Hexingten dan Yandangshan merupakan geopark global utama dunia. Pembinaan bandar hijau ini bertepatan dengan konsep pembangunan mampan yang diuar-uarkan oleh pihak kerajaan.

empangan hidro di Terangganu. Seharusnya kerajaan menggalakkan penyelidikan mengenai alam sekitar dan alternatif yang boleh diguna pakai untuk mengurangkan kemusnahan alam sekitar. Pembangunan lestari mampu dilaksanakan jika semua pihak bekerjasama termasuk badan bukan kerajaan dan masyarakat. Masyarakat juga perlu menitik beratkan masalah alam sekitar supaya tidak merugikan negara pada masa hadapan kerana hutan adalah sumber berharga negara dan pembangunan pula menjadi tunjang ekonomi negara. . Contohnya.pendidikan tidak formal badan-badan bukan kerajaan perlu memainkan peranan untuk meringankan beban kerajaan. Selain itu. ombak dan matahari. Pemaju-pemaju perlu mempunyai kesedaran untuk menyeimbangkan pembangunan yang mampan. penggunaan sumber tenaga daripada elektrik kepada sumber alam yang lebih menjimatkan dan mesra alam seperti hidro.