KATA HUBUNG • • • • • • • • • • • • • • • • Dan Atau Tetapi Serta Lalu Sambil Kemudian Yang Bahawa Untuk Kerana Sekiranya Kalau

Hingga Ketika Walaupun • • • • • • • Walaupun • Agar Jika Supaya Semasa Sewaktu Apabila

KATA SERU Hai • • •

KATA TANYA Mengapa Siapa Apa

KATA PERINTAH • -

KATA PANGKAL AYAT • • Hatta Maka • • • • • • • • •

KATA BANTU Akan Sudah Pernah Telah Sedang Masih Mahu Mesti Hendak • • • • • • •

KATA PENGUAT Sangat Amat Paling Terlalu Agak Sekali Benar • • •

KATA PENEGAS Juga Lah Pun

KATA NAFI • • Bukan Tidak • •

KATA PEMERI Ialah Adalah • • • • • • • • • • • • • • • • • •

KATA SENDI NAMA Di Dari Dalam Ke Kepada Pada Demi Tentang Seperti Bagai Oleh Hingga Antara Untuk Dengan Sampai Terhadap -nya

KATA PEMBENAR • -

KATA BILANGAN • • • • • Lima Dua Tujuh Semua Banyak • • • • • • • •

KATA ARAH Dalam Atas Antara Bawah Tengah Dalam Luar Hadapan

KATA PEMBENDA •

KATA PENEKAN -nya

RAJAH 11: CONTOH KATA TUGAS DI DALAM PETIKAN