Doa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 7 Komen Cetak Chenta! Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan, maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik, bahkan ilmu fiqh, hadith, al-Quran, dan sebagainya. Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad (iaitu Imam al-Haddad; 1044-1132H) sangat menggalakkan anak-anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang-ulang oleh para pelajar di Darul Mustafa, Tarim. Doa yang diajarkan oleh Imam al-Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitut taalluma wa ta lim, Wannaf a wal intifa , Wal muzzakarata wa tazkir, Wal ifadati wal istifadah , wal hassa ala tamasuki bikitabillah, wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam waddua ilal huda, waddalalata alal khair, ibtigha wajhillah, wa mardatiihi wa kurbihi wa sawabih. Amin

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfa'at, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Oleh itu. sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah. Buku ini adalah biografi kisah hidup Imam al-Haddad. Allâhummaftah µalaynâ abwâba rahmatika. dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al-Badawi. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini. Ya Allah. Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli µalâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi. akan menjadi inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini. 2008 by Syamsuri Rifai . Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah. (Mafatihul Jinan. bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. wansyur µalaynâ khazâina µulûmi. dan hati pula adalah satu tempat yang sangat senang untuk berubah-ubah dan berbolak-balik sifatnya. kunci-kunci surga) DOA APABILA MULA BELAJAR Ertinya: Ya Allah. Niat yang ikhlas akan membawa hasil yang berkat. pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati.ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. . wa akrimnî bi nûril fahmi. Doa sebelum belajar Posted on March 1. keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang.

sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku.´ .Doa Ketika Hendak Mula Belajar Doa Setelah Belajar : Allahumma inni astaudi¶uka ma µallamtanihi fardudhu ilayya µinda hajati ilaihi wa laa tansanihi ya rabbal µalamina. Artinya: ³Ya Allah. wahai Tuhan semesta alam. maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya.

Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur¶ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimni. dan persiapkan kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya. kefahaman yang mendalam dari para nabi. Dan kefasihan hafalan para Rasul.´ . Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah.´ Doa Ketika akan Memasuki Ujian: Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi¶ lana min amrina rasyada. Artinya: ³Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhanMu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. wahai Tuhan semesta alam. Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. Berikanlah kepadaku ya Allah. Allahumma binuril µilmi wa sur¶atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa µallimni israra hikmatika ya rabbal µalamina. Artinya: ³Ya Allah. Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu.Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu : Allahumma alhimni µilman a¶rifu bihi awamiraka wa a¶rifu bihi nawahiyaka warzuqni.