Doa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 7 Komen Cetak Chenta! Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan, maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik, bahkan ilmu fiqh, hadith, al-Quran, dan sebagainya. Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad (iaitu Imam al-Haddad; 1044-1132H) sangat menggalakkan anak-anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang-ulang oleh para pelajar di Darul Mustafa, Tarim. Doa yang diajarkan oleh Imam al-Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitut taalluma wa ta lim, Wannaf a wal intifa , Wal muzzakarata wa tazkir, Wal ifadati wal istifadah , wal hassa ala tamasuki bikitabillah, wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam waddua ilal huda, waddalalata alal khair, ibtigha wajhillah, wa mardatiihi wa kurbihi wa sawabih. Amin

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfa'at, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

kunci-kunci surga) DOA APABILA MULA BELAJAR Ertinya: Ya Allah. sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah. keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. wa akrimnî bi nûril fahmi. (Mafatihul Jinan. pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati. bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Allâhummaftah µalaynâ abwâba rahmatika. . wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. dan hati pula adalah satu tempat yang sangat senang untuk berubah-ubah dan berbolak-balik sifatnya.Oleh itu. Ya Allah. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini. Niat yang ikhlas akan membawa hasil yang berkat.ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. 2008 by Syamsuri Rifai . bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah. wansyur µalaynâ khazâina µulûmi. Doa sebelum belajar Posted on March 1. Buku ini adalah biografi kisah hidup Imam al-Haddad. Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al-Badawi. akan menjadi inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini. Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli µalâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi.

sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. Artinya: ³Ya Allah. wahai Tuhan semesta alam.´ .Doa Ketika Hendak Mula Belajar Doa Setelah Belajar : Allahumma inni astaudi¶uka ma µallamtanihi fardudhu ilayya µinda hajati ilaihi wa laa tansanihi ya rabbal µalamina. maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya.

´ Doa Ketika akan Memasuki Ujian: Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi¶ lana min amrina rasyada.Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu : Allahumma alhimni µilman a¶rifu bihi awamiraka wa a¶rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Berikanlah kepadaku ya Allah. Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu. wahai Tuhan semesta alam. Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. kefahaman yang mendalam dari para nabi. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya. Artinya: ³Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhanMu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah. Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur¶ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimni. Artinya: ³Ya Allah. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan.´ . dan persiapkan kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu. Allahumma binuril µilmi wa sur¶atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa µallimni israra hikmatika ya rabbal µalamina. Dan kefasihan hafalan para Rasul.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful