Doa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 7 Komen Cetak Chenta! Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan, maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik, bahkan ilmu fiqh, hadith, al-Quran, dan sebagainya. Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad (iaitu Imam al-Haddad; 1044-1132H) sangat menggalakkan anak-anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang-ulang oleh para pelajar di Darul Mustafa, Tarim. Doa yang diajarkan oleh Imam al-Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitut taalluma wa ta lim, Wannaf a wal intifa , Wal muzzakarata wa tazkir, Wal ifadati wal istifadah , wal hassa ala tamasuki bikitabillah, wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam waddua ilal huda, waddalalata alal khair, ibtigha wajhillah, wa mardatiihi wa kurbihi wa sawabih. Amin

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfa'at, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

kunci-kunci surga) DOA APABILA MULA BELAJAR Ertinya: Ya Allah.Oleh itu. (Mafatihul Jinan. akan menjadi inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini. dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli µalâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi. Niat yang ikhlas akan membawa hasil yang berkat. Allâhummaftah µalaynâ abwâba rahmatika. wa akrimnî bi nûril fahmi. wansyur µalaynâ khazâina µulûmi. Doa sebelum belajar Posted on March 1. Buku ini adalah biografi kisah hidup Imam al-Haddad. bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al-Badawi. pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati. keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini. bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. dan hati pula adalah satu tempat yang sangat senang untuk berubah-ubah dan berbolak-balik sifatnya. 2008 by Syamsuri Rifai . Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah. . Ya Allah.ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah.

sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. wahai Tuhan semesta alam.´ . Artinya: ³Ya Allah.Doa Ketika Hendak Mula Belajar Doa Setelah Belajar : Allahumma inni astaudi¶uka ma µallamtanihi fardudhu ilayya µinda hajati ilaihi wa laa tansanihi ya rabbal µalamina. maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya.

Dan kefasihan hafalan para Rasul. Artinya: ³Ya Allah. dan persiapkan kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu.Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu : Allahumma alhimni µilman a¶rifu bihi awamiraka wa a¶rifu bihi nawahiyaka warzuqni.´ . Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu. Allahumma binuril µilmi wa sur¶atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa µallimni israra hikmatika ya rabbal µalamina. Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. kefahaman yang mendalam dari para nabi. Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur¶ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimni. Artinya: ³Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhanMu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Berikanlah kepadaku ya Allah. wahai Tuhan semesta alam. Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah.´ Doa Ketika akan Memasuki Ujian: Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi¶ lana min amrina rasyada.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful