Doa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 7 Komen Cetak Chenta! Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan, maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik, bahkan ilmu fiqh, hadith, al-Quran, dan sebagainya. Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad (iaitu Imam al-Haddad; 1044-1132H) sangat menggalakkan anak-anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang-ulang oleh para pelajar di Darul Mustafa, Tarim. Doa yang diajarkan oleh Imam al-Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitut taalluma wa ta lim, Wannaf a wal intifa , Wal muzzakarata wa tazkir, Wal ifadati wal istifadah , wal hassa ala tamasuki bikitabillah, wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam waddua ilal huda, waddalalata alal khair, ibtigha wajhillah, wa mardatiihi wa kurbihi wa sawabih. Amin

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfa'at, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

Niat yang ikhlas akan membawa hasil yang berkat. Doa sebelum belajar Posted on March 1. bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati. wa akrimnî bi nûril fahmi. Allâhummaftah µalaynâ abwâba rahmatika. kunci-kunci surga) DOA APABILA MULA BELAJAR Ertinya: Ya Allah. bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah.ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn. Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al-Badawi. Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli µalâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi. Buku ini adalah biografi kisah hidup Imam al-Haddad. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini. akan menjadi inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini. 2008 by Syamsuri Rifai . keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. dan hati pula adalah satu tempat yang sangat senang untuk berubah-ubah dan berbolak-balik sifatnya. Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah. dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi.Oleh itu. wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Ya Allah. (Mafatihul Jinan. . wansyur µalaynâ khazâina µulûmi.

´ . Artinya: ³Ya Allah. maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya. wahai Tuhan semesta alam. sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku.Doa Ketika Hendak Mula Belajar Doa Setelah Belajar : Allahumma inni astaudi¶uka ma µallamtanihi fardudhu ilayya µinda hajati ilaihi wa laa tansanihi ya rabbal µalamina.

wahai Tuhan semesta alam. dan persiapkan kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu. Allahumma binuril µilmi wa sur¶atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa µallimni israra hikmatika ya rabbal µalamina. Artinya: ³Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhanMu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur¶ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimni. Artinya: ³Ya Allah.Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu : Allahumma alhimni µilman a¶rifu bihi awamiraka wa a¶rifu bihi nawahiyaka warzuqni.´ . Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. Berikanlah kepadaku ya Allah. Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah.´ Doa Ketika akan Memasuki Ujian: Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi¶ lana min amrina rasyada. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya. Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. kefahaman yang mendalam dari para nabi. Dan kefasihan hafalan para Rasul.