Doa Belajar oleh Imam al-Haddad

23 Februari 2007 7 Komen Cetak Chenta! Niat adalah inti utama ibadat. Tanpa niat yang betul dan ikhlas, amalan yang baik sekalipun tidak akan diterima oleh Allah. Oleh itu, apabila kita mencari ilmu, tidak kira ilmu berkaitan Islam atau pun bukan, maka adalah penting bagi kita untuk sentiasa memeriksa niat kita itu. Sesuatu ilmu itu menjadi ilmu sekular apabila ia membawa kita jauh dari mengingati Allah, sama ada Geografi, Fizik, Matematik, bahkan ilmu fiqh, hadith, al-Quran, dan sebagainya. Oleh itu, Imam Abdullah bin Alawi al-Haddad (iaitu Imam al-Haddad; 1044-1132H) sangat menggalakkan anak-anak muridnya untuk membaca satu doa yang dibaca sebelum memulakan sesi pembelajaran. Dan doa ini adalah antara doa yang selalu diulang-ulang oleh para pelajar di Darul Mustafa, Tarim. Doa yang diajarkan oleh Imam al-Haddad itu adalah seperti di bawah ini:

Bismillahirrahmanirrahim, Nawaitut taalluma wa ta lim, Wannaf a wal intifa , Wal muzzakarata wa tazkir, Wal ifadati wal istifadah , wal hassa ala tamasuki bikitabillah, wa bil sunnati rasulillahi sallalah hualahi wassalam waddua ilal huda, waddalalata alal khair, ibtigha wajhillah, wa mardatiihi wa kurbihi wa sawabih. Amin

Dengan nama Allah yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang Aku niatkan untuk belajar dan mengajar, mengambil dan memberi manfa'at, mengambil dan memberi peringatan, mengambil faedah dan memberi faedah, berpegang teguh pada Kitab Allah dan sunnah Rasulullah sallahu alayhi wassalam, menyeru kepada petunjuk, menunjuk ke arah kebaikan, menuntut dan mencari keredhaan Allah, mendekatkan diri dan mendapatkan balasan dari-Nya. Amin.

kunci-kunci surga) DOA APABILA MULA BELAJAR Ertinya: Ya Allah. Niat yang ikhlas akan membawa hasil yang berkat.ka birahmatika yâ Arhamar râhimîn.Oleh itu. Allâhummaftah µalaynâ abwâba rahmatika. Bismillâhir Rahmânir Rahîm Allâhumma shalli µalâ Muhammadin wa âli Muhammad Allâhumma akhrijnî min zhulumâtil wahmi. Ya Allah. . wahai yang Maha Pemurah lagi Maha Penyayang. Doa sebelum belajar Posted on March 1. dan curahkan kepada kami khazanah-khazanah ilmu-Mu dengan rahmat-Mu wahai Yang Maha Pengasih dari segala yang mengasihi. Mungkin kisah yang akan saya ceritakan di bawah ini. bukakan kepada kami pintu-pintu rahmat-Mu. Dengan asma AllahYang Maha Pengasih dan Maha Penyayang Ya Allah. (Mafatihul Jinan. keluarkan aku dari gelapnya kebingungan dan muliakan aku dengan cahaya pemahaman. wa akrimnî bi nûril fahmi. bukakanlah ke atas kami hikmat-hikmat-Mu dan limpahilah ke atas kami khazanah rahmat-Mu. pastikan kita selalu memeriksa niat kerana niat itu terletak di hati. dan hati pula adalah satu tempat yang sangat senang untuk berubah-ubah dan berbolak-balik sifatnya. sampaikan shalawat kepada Rasulullah dan keluarganya Ya Allah. Kisah ini saya petik dari The Sufi Sage of Arabia oleh Dr Mostafa al-Badawi. wansyur µalaynâ khazâina µulûmi. 2008 by Syamsuri Rifai . Buku ini adalah biografi kisah hidup Imam al-Haddad. akan menjadi inspirasi dalam usaha kita mencedok dan mencari ilmu yang bermanfaat yang ada di serata dunia ini.

Doa Ketika Hendak Mula Belajar Doa Setelah Belajar : Allahumma inni astaudi¶uka ma µallamtanihi fardudhu ilayya µinda hajati ilaihi wa laa tansanihi ya rabbal µalamina. wahai Tuhan semesta alam. sesungguhnya aku menitipkan pada-Mu apa yang telah Engkau ajarkan kepadaku. maka kembalikanlah padaku saat aku membutuh¬kannya dan janganlah Engkau jadikan aku lupa padanya. Artinya: ³Ya Allah.´ .

wahai Tuhan semesta alam. Dan keluarkanlah saya dari kgelapan keraguan. Tuhan kami berilah kami di sisi-Mu suatu rahmah. Dan bukalah untukku semua pintu rahmat-Mu dan ajrakanlah kepadaku rahasia hikmah-Mu.´ . Dan cepatnya ilmu para Malaikat yang dekat dengan-Mu. Artinya: ³Ya Allah. Berikanlah kepadaku ya Allah. kefahaman yang mendalam dari para nabi. Dan kefasihan hafalan para Rasul. dan persiapkan kami mengenai urusan kami dengan petunjuk-Mu. Dan karuniakanlah kepadaku ya Allah dengan cahaya ilmu dan cepat tanggap dalam memahaminya.´ Doa Ketika akan Memasuki Ujian: Rabbana atinaa mil ladunka rahmatan wa hayyi¶ lana min amrina rasyada.Doa Cepat Tanggap dalam Memahami Ilmu : Allahumma alhimni µilman a¶rifu bihi awamiraka wa a¶rifu bihi nawahiyaka warzuqni. Allahumma binuril µilmi wa sur¶atil fahmi wa akhrijni min zulumatil wahmi waftahli abwaba rahmatika wa µallimni israra hikmatika ya rabbal µalamina. Artinya: ³Ya Allah ilhamilah saya dengan ilmu yang dapat menjadi alat untuk semua suruhanMu dan dapat untuk mengetahui semua larangan-Mu. Allahumma balagata fahman nabiyyina wa fasahata hifzil mursalina wa sur¶ata ilhamil malaikatil muqarrabina wa akrimni.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful