NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. 2. dan memerangi rasuah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009).POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Menteri-menteri yang dilantik ialah: . Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA.

Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. 3. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit.I. • Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. Maknanya dalam setiap enam minggu. Bagi NKRA memerangi rasuah. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). segala prosedur akan diperkemas. 4. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. IV. Berpandukan dengan KPI ini. Setiap NKRA. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Keluarga dan Masyarakat) V. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Sesungguhnya. • Bukan itu sahaja. Menteri Pelajaran) II.

yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. • Puncanya ialah. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. • Pada 28hb April. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. Dengan adanya KPI ini. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. Malah. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. singkatannya NKRA. Australia dan Kanada. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. 5. Hatta. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. maka segala prosedur akan diperkemas.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. Untuk setiap NKRA. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. akan apakah inisiatif. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. 6. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat.

kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Pulau Pinang dan Johor. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. • Oleh yang demikian. Selangor. Selain itu. Didapati. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Dalam usaha ini. . kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Seperti mana yang kita semua tahu. Untuk itu. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur.

• Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. Mahu tidak mahu.• Oleh itu. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . Dengan ini. Berkaitan itu. sebanyak 100 buah sekolah. sosioekonomi. terdiri daripada jenis harian biasa. dalam bidang pendidikan. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. mesti berfikiran kreatif. Maka. Untuk itu. • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. sebagai projek perintis. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. • Sehubungan dengan itu. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. sekolah bestari. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. kluster. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. generasi muda Malaysia perlu berilmu. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. • Selain itu . PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. bagi menangani kemelut ini. berinovatif. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. • Oleh itu.

Maka. Sehingga Jun 2009 sahaja. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. Malah. atas prinsip maslahah umum juga. terdapat hampir 45.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. 5km dari kemudahan jalan . Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Mengikut rekod sistem e-kasih. Justeru. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. lebih 11. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. • Sehubungan ini juga. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). Daripada jumlah itu. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Manakala pengesahan status lebih 14.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. bagi tempoh yang sama. • Lantaran itu. • Sememangnya. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. Oleh itu. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak.

000 buah rumah. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung.000 buah rumah. harus disedari. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. untuk meningkatkan peratus ini. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. Namun. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Jadi. Walau apa pun. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Jadinya. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. Sejumlah RM3.berturap. mapan dan berjangka panjang. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Justeru. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. . Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. • Pada masa ini. • Selanjutnya. buat langkah permulaannya. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion.

seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Hala tuju strategik NKRA .[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. di lebuh raya yang sibuk.[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya. PERINGKAT NKRA . Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. sekolah. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil.” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12. malahan di kawasan sering dilanda banjir. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan .[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat.Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. Semua kementerian. Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu. hospital. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala. terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian. pasar dan stesen bas. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Setiap NKRA. berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep.

Melalui KPI.Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3. KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara. Memerangi rasuah . integriti. Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman . Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik. Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -.[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009.Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2. kesetiaan.menteri dan timbalan menteri -.Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik. Mengurangkan jenayah . 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1.NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009. Menambah baik pengangkutan awam bandar .Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri.bukan menerusi SMS . Sebagai satu keluarga. budaya ilmu. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak. Menteri Pelajaran) 4. kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain.[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri. ketabahan. Rakyat akan mengundi -. Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu . Pencapaian Diutamakan".[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009.Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. Keluarga dan Masyarakat) 5. NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. budaya ketetapan. kebijaksanaan dan budaya inovasi.

Balai Polis Tampoi Johor. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan.720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas. Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas". "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja.000 anggota dari Pasukan Gerakan Am.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi. Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia. mahkamah.tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti. Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan.[7] Lebih 7. Badan Bukan Kerajaan (NGO). [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur. yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing.000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2.[8] Lebih 1.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja".my) untuk hubungan langsung. Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. Balai Polis Sentral Johor. Johor dan Pulau Pinang. Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan. 20 % jenayah jalanan diturunkan.gov. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah.Petaling Jaya. Selangor. Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang. 1.Selangor.Pegawai Kementerian Dalam Negeri.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -. menipu orang . Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah . PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009.3. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid.[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %.000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur. dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA.000 projek dan 100 program dipamerkan. Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %.

927.[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah. 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA). Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah. jalan raya.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar.Rumah PPRT bernilai RM33.Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak. akan diberikan secara . permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar. Pada 13 disember 2009.360 permohonan.000 di Sabah dan Sarawak. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan. Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara.Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api.812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93. hanya 't-baton' sahaja. Bangi. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki. 172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang. penyediaan bekalan elektrik. Sarawak dan Semenanjung. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC).000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012.ramai dan memalsukan mata wang. 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan.[18] 50. bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. permit masuk (16. termasuk majikan. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32. Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan.[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah.

Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan.000.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel .000 penumpang. Kerajaan berharap 2. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010.Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah. 360.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012. 52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang.Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan. Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2. . Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas. LRT dan Monorel. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam . Usaha ke arah itu termasuklah : 1. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina.5 minit sahaja. Komuter KTM menyumbang 95.000 penumpang. RapidKL. Laluan LRT Ampang LRT seramai 33.42 % atau 153. Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam. 1. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2. • • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010.000 orang akan menggunakan bas.000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam. Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600.000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam.5 % (atau 600.

Cadangan pembaikan: 1. Kota Marudu terdapat 1. Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010.[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah. tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah . Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya.000 dan RM15. Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. Terminal Gombak siap 2010. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina. Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM.[22] Geran pembaikan antara RM10. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang. 70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang .000 boleh diberi kepada setiap rumah. . Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. Kos antara RM40. peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak. Terdapat 117. • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan).000 hingga RM50. Anggota Parlimen Kota Marudu.• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012.000 untuk membaiki kediaman mereka. 6.[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan.

NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1. Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam. Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1. Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah. Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS). 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 . kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M.MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010. kreatif dan inovatif. Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang. Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2. Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. 3. Semua prasekolah.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman. tidak lagi menggunakan kayu.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional.Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan.[27] . 2010 disasarkan 90 %. Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan.[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis.511 orang pada 2010.[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7. Contohnya rumah panjang di Batang Ai.

UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara. Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua.'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful