NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

dan memerangi rasuah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA. Menteri-menteri yang dilantik ialah: . Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009). memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. 2. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah.

Bagi NKRA memerangi rasuah. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. • Bukan itu sahaja. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Setiap NKRA. segala prosedur akan diperkemas. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. 3. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. 4. Menteri Pelajaran) II. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. Sesungguhnya.I. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. IV. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. Keluarga dan Masyarakat) V. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Berpandukan dengan KPI ini. Maknanya dalam setiap enam minggu. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. • Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri).

Australia dan Kanada. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. akan apakah inisiatif. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. • Pada 28hb April. 5. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. Malah. Hatta. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. singkatannya NKRA. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. 6. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. Untuk setiap NKRA. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. • Puncanya ialah. Dengan adanya KPI ini. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. maka segala prosedur akan diperkemas.

• Oleh yang demikian. Dalam usaha ini. . Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Seperti mana yang kita semua tahu. Selangor. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Untuk itu. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Pulau Pinang dan Johor. Selain itu. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Didapati. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur.

Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan.• Oleh itu. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. Maka. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. Dengan ini. sebagai projek perintis. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. sosioekonomi. berinovatif. • Sehubungan dengan itu. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. terdiri daripada jenis harian biasa. Berkaitan itu. • Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. Untuk itu. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . • Oleh itu. sekolah bestari. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. kluster. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. dalam bidang pendidikan. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. generasi muda Malaysia perlu berilmu. • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. mesti berfikiran kreatif. bagi menangani kemelut ini. sebanyak 100 buah sekolah. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. • Selain itu . kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. Mahu tidak mahu.

000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Manakala pengesahan status lebih 14. terdapat hampir 45. Sehingga Jun 2009 sahaja. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Mengikut rekod sistem e-kasih. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Justeru. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. atas prinsip maslahah umum juga. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Oleh itu. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. Maka. Daripada jumlah itu.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. lebih 11. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. • Sehubungan ini juga. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. 5km dari kemudahan jalan . • Lantaran itu. • Sememangnya. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. bagi tempoh yang sama. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. Malah. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita.

000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Justeru. • Selanjutnya.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. untuk meningkatkan peratus ini. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan.000 buah rumah. harus disedari. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. • Pada masa ini.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012.000 buah rumah. Walau apa pun. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.berturap. Namun. Sejumlah RM3. . Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. Jadi. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%. mapan dan berjangka panjang. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. buat langkah permulaannya. Jadinya.

Semua kementerian. seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan.[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon. Setiap NKRA.Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu. terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian. PERINGKAT NKRA . Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. malahan di kawasan sering dilanda banjir. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. hospital. pasar dan stesen bas. Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak. Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat.[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. Hala tuju strategik NKRA . di lebuh raya yang sibuk. sekolah. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala.[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya. berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan.” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan .

NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3. ketabahan. integriti.Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6. kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain.[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . Pencapaian Diutamakan". Memerangi rasuah . kesetiaan. Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman . KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan.menteri dan timbalan menteri -. Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara. Melalui KPI.Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. Menteri Pelajaran) 4.[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009. Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu .[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik. Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi. Mengurangkan jenayah . Rakyat akan mengundi -. Menambah baik pengangkutan awam bandar . Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik.Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. kebijaksanaan dan budaya inovasi. budaya ilmu. Sebagai satu keluarga. 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1. budaya ketetapan. memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak.bukan menerusi SMS .Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Keluarga dan Masyarakat) 5.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan.Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2.

000 projek dan 100 program dipamerkan.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara. [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. 20 % jenayah jalanan diturunkan. menipu orang .000 anggota dari Pasukan Gerakan Am. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %.000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja". Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah. Johor dan Pulau Pinang. Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah .Selangor. Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %. Balai Polis Tampoi Johor. Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -. Balai Polis Sentral Johor. PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia. dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA. Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas".[8] Lebih 1. Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan.720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas.gov. Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan.tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti.[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp. 1.3. Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan.[7] Lebih 7. Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang. Selangor.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan.my) untuk hubungan langsung. yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA. Badan Bukan Kerajaan (NGO).Petaling Jaya. "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan.Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah.000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2. mahkamah.

bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan.Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan.ramai dan memalsukan mata wang. Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa.000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012.Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak.927.[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah.Rumah PPRT bernilai RM33. jalan raya. akan diberikan secara . 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan.[18] 50. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan. Bangi. permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC).[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara. hanya 't-baton' sahaja. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki. Sarawak dan Semenanjung.360 permohonan.000 di Sabah dan Sarawak. 172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang. permit masuk (16.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44.812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93. 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA). Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32. termasuk majikan. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api. penyediaan bekalan elektrik. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Pada 13 disember 2009.

• • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010.000.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam. Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam. Komuter KTM menyumbang 95. . Laluan LRT Ampang LRT seramai 33. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2. Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5.Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3.000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina. Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207.5 minit sahaja.000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam. Kerajaan berharap 2.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240.000 penumpang. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010.000 orang akan menggunakan bas.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4. 360. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam.42 % atau 153.5 % (atau 600.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel .Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan. 1. LRT dan Monorel. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2. 52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang. RapidKL.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa. Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam . Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. Usaha ke arah itu termasuklah : 1.000 penumpang.

• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya. 70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang .[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan.000 untuk membaiki kediaman mereka. 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010. . Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup.000 hingga RM50. Anggota Parlimen Kota Marudu. tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar. Cadangan pembaikan: 1. Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak.[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan.000 boleh diberi kepada setiap rumah. Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya. Terdapat 117.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun. Kos antara RM40. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. Terminal Gombak siap 2010.000 dan RM15.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR.[22] Geran pembaikan antara RM10. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah . 6. Kota Marudu terdapat 1. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang. • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan). peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari. Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM.

511 orang pada 2010. kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid. Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan. Contohnya rumah panjang di Batang Ai. 3. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS).[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2. kreatif dan inovatif.[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M.[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis. Semua prasekolah.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1. 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 .MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010.Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan. 2010 disasarkan 90 %. Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %. Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan. Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan. tidak lagi menggunakan kayu. Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid.[27] . Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7.

'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara. Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua. .