NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009). Menteri-menteri yang dilantik ialah: . meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. dan memerangi rasuah. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA.POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. 2. termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

• Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Menteri Pelajaran) II. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. Keluarga dan Masyarakat) V. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. 4. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. Maknanya dalam setiap enam minggu. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. segala prosedur akan diperkemas. IV. Setiap NKRA. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. 3. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur.I. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . • Bukan itu sahaja. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Bagi NKRA memerangi rasuah. Sesungguhnya. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. Berpandukan dengan KPI ini.

Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. Malah. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. Australia dan Kanada. maka segala prosedur akan diperkemas. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. singkatannya NKRA. 5. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. • Pada 28hb April. akan apakah inisiatif. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. 6. Untuk setiap NKRA. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. Dengan adanya KPI ini. • Puncanya ialah. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. Hatta. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain.

iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. . Untuk itu. Didapati. • Oleh yang demikian. Pulau Pinang dan Johor. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Selain itu. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. Dalam usaha ini. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Seperti mana yang kita semua tahu. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. Selangor. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka.

bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. • Sehubungan dengan itu. Berkaitan itu. Untuk itu. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. kluster. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. Maka. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. sebanyak 100 buah sekolah. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. terdiri daripada jenis harian biasa. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. generasi muda Malaysia perlu berilmu. • Oleh itu. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. • Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Mahu tidak mahu. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . sekolah bestari. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia.• Oleh itu. berinovatif. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. dalam bidang pendidikan. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. sebagai projek perintis. • Selain itu . • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. mesti berfikiran kreatif. bagi menangani kemelut ini. sosioekonomi. Dengan ini.

Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. terdapat hampir 45. Maka. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Oleh itu.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. • Sememangnya. Mengikut rekod sistem e-kasih.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). 5km dari kemudahan jalan . Daripada jumlah itu. • Sehubungan ini juga. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Sehingga Jun 2009 sahaja. Malah. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. bagi tempoh yang sama. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. Manakala pengesahan status lebih 14. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. lebih 11. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Justeru. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula. atas prinsip maslahah umum juga. • Lantaran itu. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4.

Jadinya. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. • Pada masa ini. Namun. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam.000 buah rumah. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. Walau apa pun. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012.berturap. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Jadi.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. mapan dan berjangka panjang.000 buah rumah. • Selanjutnya. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. .000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. buat langkah permulaannya. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. untuk meningkatkan peratus ini. Sejumlah RM3. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. harus disedari. Justeru.

“ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. Semua kementerian.” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12.[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. malahan di kawasan sering dilanda banjir.[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil. seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak. di lebuh raya yang sibuk. terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian.Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu. jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep. PERINGKAT NKRA . Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala.[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya. pasar dan stesen bas. Setiap NKRA. Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan . berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. hospital. sekolah. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10. Hala tuju strategik NKRA .

Rakyat akan mengundi -. Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu . Pencapaian Diutamakan". Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik. Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi.[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. Melalui KPI. budaya ketetapan. NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan. Keluarga dan Masyarakat) 5. Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman .Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Memerangi rasuah .[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009. KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan. kebijaksanaan dan budaya inovasi. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara.bukan menerusi SMS .Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik. Menambah baik pengangkutan awam bandar .Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2. ketabahan. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain.NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009.Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6.Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3. Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -. budaya ilmu. Menteri Pelajaran) 4.[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009. integriti. kesetiaan. memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak. Mengurangkan jenayah . Sebagai satu keluarga.menteri dan timbalan menteri -.

Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan.gov.[8] Lebih 1. Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah . dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia.Selangor.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid. Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. 20 % jenayah jalanan diturunkan.my) untuk hubungan langsung.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara. Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan.Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Johor dan Pulau Pinang. yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing. Balai Polis Tampoi Johor.000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu.720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas. "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -.3. PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009.000 projek dan 100 program dipamerkan.000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2. Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur.tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas". Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %. Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang. [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan. mahkamah. Badan Bukan Kerajaan (NGO).[7] Lebih 7. Selangor.Petaling Jaya. menipu orang .000 anggota dari Pasukan Gerakan Am. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah. Balai Polis Sentral Johor. 1. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja".[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp.

jalan raya. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan. permit masuk (16.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC).[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah. akan diberikan secara . permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar. hanya 't-baton' sahaja. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api. Sarawak dan Semenanjung.360 permohonan. penyediaan bekalan elektrik. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam. Pada 13 disember 2009. Bangi.000 di Sabah dan Sarawak. Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki.Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan.000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah.927. bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar.[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah. 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan. Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara.812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93.Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak. 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA). Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa.[18] 50. termasuk majikan.Rumah PPRT bernilai RM33. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan.ramai dan memalsukan mata wang. 172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang.

000 penumpang. • • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010.42 % atau 153.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600.000 penumpang. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2. Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel . 1. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik. Usaha ke arah itu termasuklah : 1. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam. 52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina. Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5.000. Laluan LRT Ampang LRT seramai 33.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa. LRT dan Monorel. Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT. RapidKL. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan.Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012. 360. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam .000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012. Kerajaan berharap 2. Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam. Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010.5 minit sahaja. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240.000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam.000 orang akan menggunakan bas. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010. .Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan. Komuter KTM menyumbang 95.5 % (atau 600.

Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.[22] Geran pembaikan antara RM10.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah.[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina.000 boleh diberi kepada setiap rumah. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen. Anggota Parlimen Kota Marudu. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang.000 dan RM15. 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah . • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan). Terminal Gombak siap 2010. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012. tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar. Kota Marudu terdapat 1. 70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang .000 untuk membaiki kediaman mereka. 6.[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM. Terdapat 117. Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Kos antara RM40. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan.• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket. . Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya. Cadangan pembaikan: 1.000 hingga RM50.

Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Semua prasekolah. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1. Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS). Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid. 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 . Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah. NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1. Contohnya rumah panjang di Batang Ai. Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan.MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2. 2010 disasarkan 90 %. Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid. kreatif dan inovatif.[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan.[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan. tidak lagi menggunakan kayu.[27] . 3. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang.Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan. kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan.[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional.511 orang pada 2010. 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah.

UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara. .'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful