NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

2. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman.POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. dan memerangi rasuah. termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah. Menteri-menteri yang dilantik ialah: . Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009). Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA).

segala prosedur akan diperkemas. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. • Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Sesungguhnya. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. Setiap NKRA. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Maknanya dalam setiap enam minggu. Keluarga dan Masyarakat) V. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. 3.I. Bagi NKRA memerangi rasuah. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Menteri Pelajaran) II. • Bukan itu sahaja. Berpandukan dengan KPI ini. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. IV. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). 4. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri.

akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. • Puncanya ialah. singkatannya NKRA. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. 5. akan apakah inisiatif. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. Untuk setiap NKRA. • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. Malah. Hatta. maka segala prosedur akan diperkemas. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. Dengan adanya KPI ini. 6. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . Australia dan Kanada. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. • Pada 28hb April.

kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Didapati. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. • Oleh yang demikian.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Selangor. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Dalam usaha ini. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. Pulau Pinang dan Johor. Seperti mana yang kita semua tahu. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. . iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. Untuk itu. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Selain itu.

Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. • Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. berinovatif. • Oleh itu. Maka. • Sehubungan dengan itu. • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. generasi muda Malaysia perlu berilmu. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. sebagai projek perintis. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. mesti berfikiran kreatif. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. Berkaitan itu. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. Dengan ini. Untuk itu. • Selain itu . 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. kluster. sekolah bestari. dalam bidang pendidikan. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. sosioekonomi. bagi menangani kemelut ini. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi.• Oleh itu. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Mahu tidak mahu. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. terdiri daripada jenis harian biasa. sebanyak 100 buah sekolah.

Daripada jumlah itu. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. Oleh itu. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. 5km dari kemudahan jalan . kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. • Sehubungan ini juga.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. Manakala pengesahan status lebih 14. Mengikut rekod sistem e-kasih. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. • Sememangnya. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). lebih 11.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. Maka. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Justeru. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Sehingga Jun 2009 sahaja. atas prinsip maslahah umum juga. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. terdapat hampir 45. bagi tempoh yang sama. Malah. • Lantaran itu.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun.

PM mengumumkan menjelang penghujung 2012.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. mapan dan berjangka panjang. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. Justeru. buat langkah permulaannya. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. • Pada masa ini. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. • Selanjutnya. Jadi. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. Jadinya. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion.berturap.000 buah rumah. Namun. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. untuk meningkatkan peratus ini. Sejumlah RM3. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. harus disedari.000 buah rumah. . memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Walau apa pun.

NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. PERINGKAT NKRA . Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala. Semua kementerian.” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12. malahan di kawasan sering dilanda banjir. Hala tuju strategik NKRA . terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian. pasar dan stesen bas.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10.Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA. di lebuh raya yang sibuk. Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. hospital.[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon.[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan . Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu.[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya. Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat. jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak. seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Setiap NKRA. sekolah.

KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan.Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6. Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -. Memerangi rasuah .NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009.Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . ketabahan. Mengurangkan jenayah . Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu .menteri dan timbalan menteri -. NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan. Pencapaian Diutamakan". Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi. memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak. Keluarga dan Masyarakat) 5. Rakyat akan mengundi -.Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2. integriti.Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita.bukan menerusi SMS . Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman . budaya ketetapan. kesetiaan.Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri.[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri. Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik. Melalui KPI. kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain.[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009. kebijaksanaan dan budaya inovasi. Sebagai satu keluarga. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara. budaya ilmu. 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3. Menteri Pelajaran) 4.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. Menambah baik pengangkutan awam bandar .[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009.

000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2. [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan.000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu.000 anggota dari Pasukan Gerakan Am. Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah.000 projek dan 100 program dipamerkan. Balai Polis Sentral Johor. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %. "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak.Selangor. Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA.my) untuk hubungan langsung. 20 % jenayah jalanan diturunkan.[8] Lebih 1.Petaling Jaya. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas".tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti.720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas. Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %. menipu orang . 1.3.[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp. Johor dan Pulau Pinang.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA. yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing.[7] Lebih 7. Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan.Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Badan Bukan Kerajaan (NGO). mahkamah.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja". Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan. Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah . Balai Polis Tampoi Johor.gov.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur. Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang. Selangor. Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan.

ramai dan memalsukan mata wang. termasuk majikan. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki. Sarawak dan Semenanjung. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC). Pada 13 disember 2009.Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak.812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93. Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa.927. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan. permit masuk (16.Rumah PPRT bernilai RM33. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. jalan raya. akan diberikan secara .360 permohonan.[18] 50. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam. penyediaan bekalan elektrik. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44.000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012.Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan. 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA).[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32. Bangi. 172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang. hanya 't-baton' sahaja. 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah. Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara.000 di Sabah dan Sarawak. Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin.[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah.

52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang. LRT dan Monorel. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3.000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam. Laluan LRT Ampang LRT seramai 33. Kerajaan berharap 2.000 orang akan menggunakan bas.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012.5 minit sahaja. Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam . Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam.Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan. • • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010. Komuter KTM menyumbang 95. Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207.000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam. 1. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2. Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5.42 % atau 153.000 penumpang. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter. RapidKL.000 penumpang.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel . Usaha ke arah itu termasuklah : 1.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik.5 % (atau 600. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan. Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT.000. .Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam. 360.

70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang . .[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita.[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan. 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan.000 hingga RM50.[22] Geran pembaikan antara RM10. Anggota Parlimen Kota Marudu. Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM. tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar. Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.000 boleh diberi kepada setiap rumah. 6. Kota Marudu terdapat 1. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya.000 untuk membaiki kediaman mereka. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010. Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012. • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan).• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR. Cadangan pembaikan: 1. peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen.000 dan RM15. Terminal Gombak siap 2010. Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina. Terdapat 117. Kos antara RM40. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah .

Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah. Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan. tidak lagi menggunakan kayu.[27] .Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan. Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam.511 orang pada 2010.[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M. Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid.[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1. 3. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7. NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4. 2010 disasarkan 90 %.MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman. Contohnya rumah panjang di Batang Ai.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional. Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 . kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS). Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. kreatif dan inovatif. Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid. Semua prasekolah.[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang.

UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara.'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua. .

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful