NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan. Menteri-menteri yang dilantik ialah: . Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009). dan memerangi rasuah. 2.POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah.

3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . Keluarga dan Masyarakat) V. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. Menteri Pelajaran) II. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Setiap NKRA. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan.I. 3. memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. Maknanya dalam setiap enam minggu. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. segala prosedur akan diperkemas. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. Bagi NKRA memerangi rasuah. IV. • Bukan itu sahaja. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI. Berpandukan dengan KPI ini. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. 4. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. • Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Sesungguhnya.

5. Dengan adanya KPI ini. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. • Pada 28hb April. • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. • Puncanya ialah. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. maka segala prosedur akan diperkemas. singkatannya NKRA. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. Hatta. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. Untuk setiap NKRA. Malah. Australia dan Kanada. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. akan apakah inisiatif. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. 6. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar.

Pulau Pinang dan Johor. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Seperti mana yang kita semua tahu. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Didapati. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Dalam usaha ini. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka. Selain itu. iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. . Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. • Oleh yang demikian. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004. Selangor. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Untuk itu. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV.

kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. sebanyak 100 buah sekolah. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. dalam bidang pendidikan. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. • Selain itu . kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. berinovatif. mesti berfikiran kreatif. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. Mahu tidak mahu. kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah. • Sehubungan dengan itu. Dengan ini. sekolah bestari. terdiri daripada jenis harian biasa. Untuk itu. generasi muda Malaysia perlu berilmu. • Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. sosioekonomi. bagi menangani kemelut ini. • Oleh itu. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. Berkaitan itu. sebagai projek perintis. kluster. Maka. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional.• Oleh itu. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh.

atas prinsip maslahah umum juga. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. • Sememangnya. Oleh itu. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Sehingga Jun 2009 sahaja. • Sehubungan ini juga. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. 5km dari kemudahan jalan .000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. Justeru. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. terdapat hampir 45. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. Malah. Mengikut rekod sistem e-kasih. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. lebih 11. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. bagi tempoh yang sama. kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. Daripada jumlah itu. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. Manakala pengesahan status lebih 14. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Maka. • Lantaran itu.

000 buah rumah. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. Jadinya. Namun. buat langkah permulaannya. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. harus disedari. mapan dan berjangka panjang. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam.berturap.000 buah rumah.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. • Pada masa ini. . untuk meningkatkan peratus ini. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan. Sejumlah RM3. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. Justeru. • Selanjutnya. Jadi. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Walau apa pun. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya.

Semua kementerian. pasar dan stesen bas. Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu. Setiap NKRA. seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan.[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. PERINGKAT NKRA .” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil. Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC). jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan . malahan di kawasan sering dilanda banjir. hospital. Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. di lebuh raya yang sibuk. sekolah. “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10. Hala tuju strategik NKRA .Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA.[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon.[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya. terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian. berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak.

Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6. 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik.[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009. KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan. Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -. Menambah baik pengangkutan awam bandar . ketabahan. kesetiaan. NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan. Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi. Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu . Sebagai satu keluarga. Memerangi rasuah . Mengurangkan jenayah . Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman .Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. budaya ilmu. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3.[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009. Melalui KPI. Pencapaian Diutamakan". memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara.bukan menerusi SMS . Keluarga dan Masyarakat) 5.[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri. kebijaksanaan dan budaya inovasi.NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain.Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. Menteri Pelajaran) 4.Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Rakyat akan mengundi -.Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2. budaya ketetapan. integriti.menteri dan timbalan menteri -.

000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja".gov. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid.000 anggota dari Pasukan Gerakan Am. Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara. PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009. Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. Badan Bukan Kerajaan (NGO). Johor dan Pulau Pinang.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur. 1.000 projek dan 100 program dipamerkan.tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti. Balai Polis Tampoi Johor.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur. Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas".720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA. Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah . "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan.Selangor. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah. mahkamah. Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %.Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah. Balai Polis Sentral Johor. Selangor.[7] Lebih 7.[8] Lebih 1. 20 % jenayah jalanan diturunkan. Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan. Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -.[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp.3. menipu orang . yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing. Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan.000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA.Petaling Jaya. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %.my) untuk hubungan langsung. [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat.

172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang. termasuk majikan.[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah. Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan. permit masuk (16.927. bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar.[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki.000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam.360 permohonan. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api.000 di Sabah dan Sarawak. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. hanya 't-baton' sahaja. permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar. Bangi. penyediaan bekalan elektrik. 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah. Sarawak dan Semenanjung.Rumah PPRT bernilai RM33. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32.ramai dan memalsukan mata wang. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA).Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak. Pada 13 disember 2009. Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan. akan diberikan secara . Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan.[18] 50. jalan raya.Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC).812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93.

RapidKL.000.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam .000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240. Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207. Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5.000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012.000 penumpang. Komuter KTM menyumbang 95.42 % atau 153. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter. Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam.000 orang akan menggunakan bas. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2.Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan. 360. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel . 1.5 minit sahaja. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3. Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam.Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah.5 % (atau 600. Laluan LRT Ampang LRT seramai 33. • • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010. . LRT dan Monorel. 52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010. Kerajaan berharap 2. Usaha ke arah itu termasuklah : 1.000 penumpang.

000 untuk membaiki kediaman mereka. Kota Marudu terdapat 1. tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar. 70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang . Terdapat 117.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010. Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup. Kos antara RM40.000 dan RM15.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM. Terminal Gombak siap 2010. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak. peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen.000 boleh diberi kepada setiap rumah. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Anggota Parlimen Kota Marudu. . Cadangan pembaikan: 1. Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya. Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.[22] Geran pembaikan antara RM10. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan. • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan). 6. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang. 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah . Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar.000 hingga RM50.[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita.• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun.[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah.

Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan.[27] .[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010. 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional. Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %. 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 . Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. tidak lagi menggunakan kayu. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan. Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam.[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman.511 orang pada 2010. 3. Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah. Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid. Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS).MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010. kreatif dan inovatif. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1.Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan. kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK). Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang. 2010 disasarkan 90 %.[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M. Semua prasekolah. Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan. Contohnya rumah panjang di Batang Ai. NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1.

Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua. .'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful