NKRA Kementerian Pelajaran Malaysia Monday, 11 January 2010 17:49 Khairul Hazman Othman Di bawah NKRA (Bidang Keberhasilan Utama

Nasional) KPM tersebut difokuskan kepada 4 sub-NKRA iaitu: 1. Prasekolah - dimana peningkatan 20% penyertaan kanak-kanak 5 tahun ke atas ke pendidikan prasekolah dengan menjadikan pendidikan prasekolah sebagai aliran perdana dalam sistem pendidikan kebangsaan pada tahun 2012. 2. Literasi dan Numerasi - di mana semua kanak-kanak yang tidak mempunyai masalah pembelajaran boleh menguasai kemahiran literasi dan numerasi sebelum melangkah ke tahun 4 pada tahun 2012. 3. Sekolah Berprestasi Tinggi - di mana usaha KPM membangunkan 100 buah ' high performance schools ' termasuk 'trust schools' pada akhir tahun 2012. 4. Pengetua/Guru Besar - di mana bai'ah atau akujanji kepada Pengetua/Guru Besar berdasarkan 'performance based assessment' mulai tahun 2010. Key Performance Indicator (KPI) atau Bidang Pengukuran Prestasi bagi KPPM telah ditetapkan berdasarkan kepada beberapa kpi : 1. Nisbah Guru:Murid mengikut sasaran tahun semasa ( Sekolah Menengah 1:17, Sekolah Rendah 1:16) 2. Penurunan kes disiplin sekolah sebanyak 0.02% setahun bagi semua jenis sekolah rendah dan sekolah menengah seluruh negara. 3. Peratus peningkatan sebanyak 1.0 % setahun bagi kadar pencapaian murid dalam Kelas Intervensi Awal (KIA2M). 4. Pencapaian pelajar berdasarkan Gred Purata Nasional pada peringkat UPSR (GPN=3.00), PMR (GPN=3.50), dan SPM (GPN = 6.00). 5. Peningkatan 2 % Guru Ijazah Terlatih di sekolah rendah dan 1 % di sekolah menengah. 6. Penurunan peratus jurang pencapaian pelajar bandar dan luar bandar (UPSR - 0.3%, PMR - 0.3%, dan SPM - 0.2%)

POINTERS 6 BIDANG KEBERHASILAN UTAMA NEGARA (NKRA) Soalan Dan Jawapan 1. Bidang-bidang lain termasuk meluaskan akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. dan menambah baik pengangkutan awam dalam jangka masa sederhana. Perdana Menteri Datuk Seri Najib Tun Razak telah mengumumkan Indeks Prestasi Utama (KPI) enam teras Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA). Siapakah Menteri-menteri yang bertanggungjawab menerajui 6 NKRA berkenaan? • Bagi setiap NKRA. 2. memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman. dan memerangi rasuah. meningkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah. Bilakan Perdana Menteri Dato’ Seri Najib Tun Razak mengumumkan 6 National Key Result Area (NKRA)? • Pada Isnin (27 Julai 2009). Menteri-menteri yang dilantik ialah: . termasuk membabitkan bidang usaha bagi mengurangkan kadar jenayah. seorang menteri akan dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan.

Bagi NKRA tingkatkan taraf hidup rakyat berpendapatan rendah pula menterinya ialah Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Bagi NKRA untuk meluaskan akses pendidikan berkualiti dan berkemampuan. Setiap NKRA. anggota Jemaah Menteri lain yang tidak termasuk dalam NKRA juga tidak terkecuali daripada mempunyai KPI kerana mereka tetap dipertanggungjawabkan untuk mencapai KPI kementerian masing-masing. Sesungguhnya. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) III. Bagaimanakah NKRA dilaksanakan? • Perdana Menteri akan bertanggungjawab secara keseluruhan terhadap matlamat NKRA dan pencapaian KPI tersebut • KPI akan diletakkan kepada setiap 6 jurusan NKRA. kita komited melakukan proses transformasi melalui pengurusan berteraskan pencapaian dengan menggunakan kaedah penetapan NKRA dan pengukuran KPI. Bagi NKRA memerangi rasuah. akan dikenal pasti pula KPI-KPI nya dengan sasaran khusus agar dapat diukur. 4. menterinya ialah Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri. 3. yang akan dinilai oleh Perdana Menteri sendiri setiap enam bulan. Bagi NKRA mengurangkan kadar jenayah. Keluarga dan Masyarakat) V. Latar belakang merevolusikan pengurusan Perkhidmatan Kerajaan : Pencapaian Diutamakan . 3 bengkel khusus telah diadakan di peringkat Jemaah Menteri. Bagi NKRA menambah baik pengangkutan awam. Bagi NKRA memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman ialah Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) VI.I. PM akan dapat menyelesaikan satu pusingan penilaian pencapaian bagi enam lapangan NKRA seperti yang direncanakan. menterinya ialah Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan). Menteri Pelajaran) II. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan • Setiap minggu PM akan berjumpa dengan setiap 'lead minister' ini bagi menilai pencapaian KPI yang ditentukan. segala prosedur akan diperkemas. Ini semua dilakukan bagi memastikan pada analisa akhir rakyatlah yang akan memperoleh faedahnya. IV. Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri). memperincikan dan mencari penyelesaian terhadap isu-isu yang berbangkit. • Sebagai bukti tahap kebersungguhan untuk menjayakan rencana ini. Berpandukan dengan KPI ini. Maknanya dalam setiap enam minggu. Bengkel-bengkel tersebut adalah bagi merangka. • Bukan itu sahaja.

Untuk setiap NKRA. • Puncanya ialah. Apakah tujuan pelaksanaan NKRA? • Tujuan PM memperkenalkan NKRA dan KPI adalah bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius. wujud di kalangan anggota pentadbiran dan juga penjawat awam. PM telah mengutarakan Key Performance Indicator atau Petunjuk Prestasi Utama ringkasnya KPI. yang akan menjadi piawai kepada pencapaian anggota pentadbiran dan penjawat awam. Australia dan Kanada. maka segala prosedur akan diperkemas.• Pada hari pertama dilantik menjadi Perdana Menteri. Metodologi ini juga akan membolehkan perkhidmatan awam bahkan anggota pentadbiran dinilai secara menyeluruh dari aspek kuantitatif dan kualitatif. akan dikenal pasti pula KPI-KPI-nya dengan sasaran secara khusus agar dapat diukur. mekanisme ini juga diterima pakai dengan jayanya oleh kerajaan di negara-negara maju seperti Britain. Malah. Apakah perincian 6 Bidang Keberhasilan Utama Nasional (NKRA)? 1) NKRA yang pertama :Mengurangkan Kadar Jenayah . • Ini kerana Kepimpinan tidak akan bermakna jika ia tidak berpaksikan kepada pencapaian. 5. KPI merupakan satu amalan penting dalam pengurusan prestasi untuk menilai dan mengukur sasaran yang ditetapkan oleh sesuatu organisasi seperti kementerian atau agensi kerajaan secara objektif. segala sumber dan tenaga dalam organisasi akan digembleng dan segala usaha akan ditumpu untuk mencapai sasaran yang di pateri dalam satu tempoh masa munasabah yang dijanjikan. PM telah mengumumkan 6 bidang keberhasilan utama nasional atau National Key Results Area. Hatta. singkatannya NKRA. 6. Ia menjadi bidang-bidang yang diberi keutamaan di peringkat kebangsaan. bagi menempa sebuah zaman baru dan bakal menjelmakan pula sebuah kerajaan yang mengutamakan pencapaian berpaksikan kepentingan rakyat. • PM turut meletakkan KPI kepada 6 jurusan NKRA tersebut. • PM mahu segala rancangan pembangunan negara demi kesejahteraan rakyat ini di maklum dan diketahui oleh rakyat agar mereka dapat memantau dan menilai pencapaian sasaran seperti yang ditetapkan. PM telah menyatakan dengan jelas bahawa kepimpinan negara di bawah panji pentadbiran kini akan membawa pendekatan baru. rencana dan hala tuju pembangunan yang sedang digembleng oleh Kerajaan. kemuncak kepada penilaian rakyat berkait kepimpinan sektor awam mahupun politik adalah pencapaian. • Pada hari ke seratus pentadbiran PM baru-baru ini. KPI telah diguna pakai oleh banyak syarikat korporat dan didapati sebagai radas timbangan kerja yang sangat berkesan. • Pada 28hb April. PM tidak mahu rakyat sebagai klien utama berada dalam keadaan teraba-raba dan samar. Dengan adanya KPI ini. akan apakah inisiatif.

samun tanpa bersenjata dan samun berkawan tanpa bersenjata api. Manakala hot spots kepada jenayah jenis ini telah dikenal pasti terutamanya di empat kawasan utama iaitu Kuala Lumpur. Statistik menunjukkan jenayah kategori ini bukanlah enteng-entengan kerana ia merupakan 17% daripada keseluruhan indeks jenayah 2008. Didapati. balai-balai yang berkaitan akan dinaiktarafkan serta peralatan-peralatan yang diperlukan akan turut ditambah. Selangor. Oleh sebab itu kerajaan menetapkan sasaran pengurangan jenayah jalanan ini sebanyak 20% pada penghujung tahun 2010. negeri-negeri ini mencatat sebanyak 72% daripada jumlah keseluruhan jenayah jalanan pada tahun 2008. kerajaan memandang serius isu pencegahan jenayah dan meletakkan keutamaan pengurangan kadar jenayah sebagai salah satu NKRA di bawah Kementerian Dalam Negeri. Pulau Pinang dan Johor. gejala rasuah haruslah dibendung sebelum ianya terus membarah. Pastinya ada sahaja dari masa ke semasa kejadian-kejadian yang sukar untuk dielakkan daripada ianya berlaku. Kementerian Dalam Negeri akan bekerjasama dengan Jabatan Peguam Negara dan Jabatan Perdana Menteri untuk mengkaji cara-cara mempercepatkan proses perundangan terhadap kes-kes tertangguh misalnya dengan mewujudkan tribunal atau mahkamah khas bagi jenayah jalanan. kerajaan telah mengenal pasti NKRA pengurangan jenayah dan di pecah bahagi kepada tiga bahagian iaitu: i) Jenayah jalanan Jenayah jalanan diberi penekanan kerana didapati ia mendatangkan trauma dan ketakutan berpanjangan kepada ahli keluarga juga anggota masyarakat. langkah-langkah pengawalan dan pencegahan akan ditingkatkan lagi dengan menambah peralatan CCTV. Dalam usaha ini. • Oleh yang demikian. Apa yang dimaksudkan dengan jenayah jalanan termasuklah curi ragut. Badan antarabangsa iaitu Transparency International dalam Corruption Perception Index mereka. meletakkan Malaysia di tangga 47 pada tahun 2008 berbanding dengan kedudukan nombor 39 pada tahun 2004.• Sesebuah negara yang menuju ambang kemajuan seperti Malaysia perlu berada dalam keadaan aman dan damai. Untuk itu. Ini termasuklah penyeragaman uniform supaya mereka dapat dilibatkan bersama PDRM khususnya dalam usaha membanteras jenayah jalanan. Seperti mana yang kita semua tahu. Jauh dari segala bentuk ancaman dan jenayah. Selain itu. . iii) Peningkatan Prestasi Agensi Penguatkuasaan Untuk menaikkan prestasi agensi penguatkuasaan pula. ii) Keselamatan awam Penumpuan akan diberikan dalam hal penambahbaikan persepsi rakyat terhadap keselamatan awam di mana pasukan-pasukan sukarela yang sedia ada terutamanya RELA akan dikemas kini dan diberi latihan secukupnya secara lebih teratur. 2) NKRA yang kedua – Memerangi rasuah • Kerajaan amat komited dalam usaha memerangi rasuah. Walau bagaimanapun di mana-mana negara di dunia pencegahan jenayah secara total tidak mungkin dapat dicapai.

Mahu tidak mahu. kerajaan dengan ini ingin menawarkan new deal atau satu Bai’ah baru kepada semua pengetua dan guru besar sekolah dengan janji ganjaran berasaskan pencapaian sekolah masing-masing. • Bersesuaian dengan konsep pencapaian diutamakan pula. generasi muda Malaysia perlu berilmu. • Adalah amat merugikan kerana terdapat kanak-kanak yang pergi ke sekolah tetapi masih tidak Justeru. bercirikan nilai murni serta mampu bersaing di persada internasional yang penuh cabaran ini dari kemudahan yang diberikan. pendidikan prasekolah akan dijadikan sebahagian daripada sistem pendidikan kebangsaan dalam aliran perdana. • Sehubungan dengan itu. Maka. bagi menangani kemelut ini. PM mahu memastikan anak-anak bangsa mendapat akses kepada pendidikan berkualiti dan berkemampuan. • Selain itu . kerajaan beriltizam mengemas kini polisi. jadi KPI menjelang 2012 berharap pencapaian ini dapat dinaikkan sekurangkurangnya kepada 80%. kepimpinan sekolah di peringkat rendah dan menengah perlu menyedari mereka adalah peneraju tapak semaian modal insan nasional. prosedur dan penguatkuasaan yang berkaitan. untuk memastikan persepsi kedudukan dan ranking Malaysia bertambah pulih pada masa hadapan. Berkaitan itu. kerajaan telah pun mengambil keputusan bahawa semua perolehan kerajaan haruslah menggunakan tender terbuka atau pun tender terhad kecuali dalam kes-kes tertentu. sebagai projek perintis. sekolah bestari. ilmu pengetahuan menjadi kandil penyuluh yang menerangi kegelitaan hidup di dunia. 3) NKRA yang ketiga – Meluaskan Akses Kepada Pendidikan Berkualiti dan Berkemampuan • Seperti yang semua maklum. menulis dan mengira ketika melangkah ke Tahun 4 sekolah rendah sebelum penghujung 2012. terdiri daripada jenis harian biasa. akan dikenal pasti untuk diangkat menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi. mesti berfikiran kreatif. trust school atau sekolah berpiagam dan sekolah berasrama penuh. berinovatif. sebanyak 100 buah sekolah. • Kerajaan akan memberikan keutamaan untuk menyediakan pendidikan yang terbaik bermula daripada peringkat asas iaitu peringkat prasekolah.• Oleh itu. • Oleh itu. Untuk itu. kerajaan telah pun menaikkan taraf badan pencegah rasuah menjadi Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) dengan bidang kuasa dan perundangan yang lebih efektif. PM telah menetapkan supaya semua kanak-kanak normal yang bersekolah boleh menguasai kemahiran membaca. Dengan ini. Manakala dari segi peningkatan penguatkuasaan. dalam bidang pendidikan. Malah ilmu menjadi prasyarat kepada pembikinan mana-mana tamadun yang pernah terbina dan yang menentukan kelancangannya. kerajaan akan terus mengiktiraf dan memberikan ruang kepada yang terbaik dan terbilang tanpa mengira latar keturunan mahupun taraf menguasai kemahiran membaca atau menulis apabila meninggalkan bangku pengajian. kerajaan akan menyediakan persekitaran pelajaran dan pembelajaran yang kondusif serta menggalakkan kerjasama antara sektor . sosioekonomi. kluster. Kerajaan menyedari hanya 60% sahaja anak-anak Malaysia yang dapat akses pendidikan pra sekolah.

Daripada jumlah itu. sebagai sebuah kerajaan yang prihatin. 5km dari kemudahan jalan . lebih 11. janganlah hendaknya harta dan kekayaan itu beredar di kalangan orang-orang berada sahaja bahkan sepatutnya ia melimpah ke seluruh negara. Jumlah ini akan ditambah lagi kepada 1. • Sehubungan ini juga. Oleh itu. Mengikut rekod sistem e-kasih. Kerajaan mahu setiap bantuan yang dijanjikan bukan sahaja sampai ke tangan rakyat tetapi tiba pada masa yang tepat. 5) NKRA yang kelima : Memperkasa Prasarana Luar Bandar dan Pedalaman • Bersesuaian dengan semangat dan konteks ajaran al Quran Surah Al-Hashr ayat 7 bahawa. terdapat hampir 45. • Jalan-jalan yang akan dibina terdiri daripada tiga (3) kategori iaitu jalan berturap (paved). kerajaan sentiasa mendengar rintihan serta merasai denyut nadi rakyat dan tidak sekali-kali memandang mudah soal kebajikan rakyat. pentadbiran kerajaan akan terus giat memperkasa infra luar bandar dan pedalaman.000 orang menjelang tahun 2012 melalui program Amanah Ikhtiar Malaysia. kaum hawa membentuk separuh dari penduduk Malaysia.000 telah disahkan statusnya dan telah pun mendapat bantuan Jabatan Kebajikan Masyarakat. bagi tempoh yang sama. tiada yang sepatutnya tercicir dari merasai mahsul kemakmuran. Menjelang tamatnya tahun 2010 dirancang sepanjang 750 km jalan luar bandar akan siap dibina di Sabah dan Sarawak. liputan rangkaian jalan luar bandar akan dipertingkatkan bagi memastikan kesemua rakyat tinggal paling jauh pun. bermula Januari 2010 semua bantuan kebajikan untuk rakyat akan dibayar pada tiap 1 hari bulan bagi bulan yang berkenaan. • Sememangnya. Malah. sumbangan kaum wanita kepada pembangunan negara tidak dapat dinafikan. • Manakala di Semenanjung Malaysia pula. atas prinsip maslahah umum juga.000 KIR di Sabah dan Sarawak sedang giat dijalankan oleh Kementerian Pembangunan Wanita.500km atau dua kali ganda daripada perancangan awal. kerajaan dengan ini menetapkan matlamat untuk menambah lagi jumlah usahawan di kalangan wanita ini kepada seramai 4. • Lantaran itu. Bersesuaian itu kerajaan berhasrat untuk melatih dan melahirkan lebih ramai jumlah usahawan wanita. Sehingga Jun 2009 sahaja. Manakala pengesahan status lebih 14. Keluarga dan Masyarakat dan dijangka selesai pada penghujung tahun 2010. Semua rencana ini akan dilaksanakan dalam tempoh 3 tahun sebelum penamat 2012.awam dan swasta bagi memacu lagi pencapaian pelajar. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM4 bilion dan akan siap terlaksana sebelum penamat tahun 2012. seramai 717 wanita yang berpotensi untuk dibimbing menjadi usahawan dalam program Sahabat Amanah Ikhtiar telah dikenal pasti.000 ketua isi rumah (KIR) miskin tegar di seluruh negara. jalan kerikil (gravel) dan jalan tanah yang akan memberi kemudahan perhubungan serta faedah kepada hampir 2 juta penduduk luar bandar di Sabah dan Sarawak. Justeru. Maka. 4) NKRA yang keempat – Meningkat Taraf Hidup Rakyat Yang Berpendapatan Rendah • PM bertekad untuk membanteras kemiskinan tegar menjelang 31 Disember 2010 sesuai dengan matlamat RMK9.

PM mengumumkan menjelang penghujung 2012. Jadi. Untuk tujuan ini sejumlah RM2 bilion diperuntukkan dan akan membawa kemudahan kepada 60. Sejumlah RM3. Kerajaan akan membina dan membaik pulih sejumlah 50. Ini akan melibatkan peruntukan berjumlah RM1 bilion dan bermakna jumlah peruntukan yang diperlukan bagi penyediaan infrastruktur asas sehingga 2012 adalah sebanyak RM5 bilion. pada masa ini hanya 16% daripada penduduk Lembah Klang menggunakan sistem pengangkutan awam. kerajaan berhasrat untuk menyediakan rangkaian sistem pengangkutan awam yang komprehensif bagi memenuhi keperluan rakyat.000 rumah Orang Asli di Semenanjung pada akhir tahun 2012. untuk meningkatkan peratus ini.000 buah rumah. Kerajaan begitu serius untuk menyediakan kemudahan bekalan air bersih kepada semua rakyat dalam tempoh terdekat ini. Justeru. Kerajaan juga menyasarkan untuk memberi bekalan elektrik 24 jam kepada 7. . harus disedari. ia melibatkan pelbagai pelaburan yang besar.000 unit rumah bagi keperluan golongan tersebut sehingga penghujung 2012 di seluruh Malaysia. Namun. tindakan segera akan diambil untuk meningkatkan liputan bekalan air sehingga 90% di Sabah dan Sarawak pada penghujung tahun 2012. Walau apa pun. Jadinya. • Kerajaan turut berhasrat untuk menyediakan kemudahan kediaman yang lebih selesa kepada golongan miskin dan sehubungan itu. Kesimpulan Bidang Keberhasilan Utama Negara (NKRA) ini membuktikan Kerajaan di bawah pimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak begitu telus dan komited untuk melaksanakan transformasi perkhidmatan kerajaan yang bermutu tinggi kepada rakyat. tambahan 35 set “4-car-train” akan beroperasi untuk laluan LRT Kelana Jaya. Kerajaan bermatlamat untuk meningkatkan liputan bekalan elektrik di kedua-dua negeri tersebut kepada 95% pada akhir tahun 2012. mapan dan berjangka panjang.000 buah rumah. memandangkan pada masa ini liputan bekalan elektrik di Sabah dan Sarawak juga masih rendah iaitu masing-masing sekitar 80% berbanding 99% di Semenanjung. Kerajaan sedar bahawa usaha yang serius dan bersifat jangka panjang diperlukan bagi menjayakan matlamat ini. Ini kerana dengan adanya NKRA ini rakyat boleh menilai keberkesanan kepimpinan YB Dato Seri Najib Tun Razak secara adil dan sistematik tanpa berdasarkan emosi ataupun persepsi semata-mata. Kerajaan menyasarkan bahawa peratus ini akan ditingkatkan lagi kepada 25% pada penghujung tahun 2012. • Selanjutnya. liputan bekalan air bersih di Sabah dan Sarawak masih belum memuaskan iaitu masingmasing di sekitar 62%.9 bilion akan diperuntukkan untuk tujuan ini yang akan membawa nikmat kepada 80. 6) NKRA yang keenam – Menambah Baik Pengangkutan Awam dalam jangka masa sederhana • Dalam era Malaysia melangkah sebagai sebuah negara maju. Kerajaan telah menetapkan pada akhir RMK9 liputan bekalan air bagi kedua-dua negeri berkenaan akan dipertingkatkan kepada 70%. • Pada masa ini. buat langkah permulaannya. • Mengikut pada statistik Kementerian Pengangkutan.berturap.

[3] Sekarang lebih ramai menteri menanggalkan jaket dan menyinsing lengan untuk melihat sendiri masalah rakyat agar mereka dapat menyelesaikannya.Kabinet Najib dibentuk pada 9 April 2009 melibatkan barisan jemaah menteri yang lebih kecil. hospital. Era menteri disediakan permaidani merah dan menerima cendera hati selepas menyampaikan ucapan sudah berlalu. sekolah. “ rakyat didahulukan dan pencapaian di utamakan. Semua kementerian. seorang menteri dilantik sebagai 'lead minister' atau menteri pimpinan bagi menerajui NKRA yang ditetapkan.[1] Datuk Seri Najib Tun Razak menjadi Perdana Menteri Malaysia pada 3 April 2008. malahan di kawasan sering dilanda banjir. NKRA ini juga merupakan manifestasi kerajaan dalam meletakkan amanah dan mandat rakyat di kedudukan tertinggi dan bermaruah di samping mencapai konsep 1Malaysia di mana. terdiri daripada 28 menteri dan 25 kementerian. perancangan dan pelaksanaan selaras dengan Rancangan Malaysia Ke-10. Ia dilancarkan dalam majlis Perdana Menteri Bersama Anggota Pentadbiran dan penjawat Awam di Pusat Konvensyen Antarabangsa Putrajaya (PICC).Selain daripada itu juga Kerajaan pimpinan YB PM telah memperkenalkan sistem pengukuran prestasi yang boleh membuktikan secara fakta keberkesanan setiap 6 bidang NKRA.[2] Pengerusi Lembaga Pemandu NKRA ialah Senator Tan Sri Dr Koh Tsu Koon. pasar dan stesen bas. Menteri perlu mendengar denyutan nadi rakyat. Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) NKRA ialah Senator Datuk Seri Idris Jala. NKRA diperkenalkan oleh Perdana Menteri Malaysia. PERINGKAT NKRA . Rakyat bertembung dengan menteri di rumah-rumah pangsa yang sesak.” NKRA Bidang Keberhasilan Utama Negara atau NKRA merupakan usaha kerajaan Malaysia untuk memenuhi keperluan rakyat selepas PRU12. Datuk Seri Najib Tun Razak pada 11 Julai 2009. mengenal pasti dan melaksanakan keperluan penyediaan NKRA dan KPI di peringkat masing-masing. di lebuh raya yang sibuk. berbanding 32 menteri dan 27 kementerian semasa pentadbiran Abdullah. Hala tuju strategik NKRA . Setiap NKRA. jabatan dan agensi kerajaan negeri giat memperkasakan keupayaan pegawai dan kakitangan untuk memahami konsep. Kerajaan terbuka kepada semua maklum balas yang diterima dan bersedia untuk merealisasikan kesemua pelan .

Najib akan menilai prestasi anggota pasukannya -. Memperkasa prasarana luar bandar dan pedalaman . memfokus bukan saja kepada aspek kuantitif dan kualitatif tetapi juga kepuasan rakyat sebagai ukuran kemuncak. Menambah baik pengangkutan awam bandar . budaya ketetapan. Memerangi rasuah .NKRA pada peringkat negara dilaksanakan bermula September 2009.[4] INDEKS PRESTASI UTAMA Indeks Prestasi Utama atau KPI (Key Performent Index) dirangka bagi memastikan elemen kebertanggungjawaban yang serius dapat disemai di kalangan anggota pentadbiran dan perkhidmatan awam negeri. ketabahan.Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein (Menteri Dalam Negeri) 2. Ia kini merupakan pendekatan sistematik bagi mengukur prestasi.menteri dan timbalan menteri -. Sebagai satu keluarga.Datuk Seri Ong Tee Keat (Menteri Pengangkutan) GAGASAN 1MALAYSIA Rencana utama: 1Malaysia Konsep 1Malaysia menekankan penerapan teras perpaduan dan penerapan nilai-nilai aspirasi termasuk budaya berprestasi tinggi. 6 TERAS NKRA Enam bidang tumpuan NKRA ialah : 1. KPI tidak setakat slogan retorik di kalangan mereka dalam lengkongan kerajaan.[6] Najib memperkenalkan KPI pada 9 April 2009. tetapi hati tetap taat dan setia kepada negara. Menteri Pelajaran) 4. kesetiaan. Rakyat akan mengundi -. kebijaksanaan dan budaya inovasi.bukan menerusi SMS . budaya ilmu.Datuk Seri Shahrizat Abdul Jalil (Menteri Pembangunan Wanita. Pencapaian Diutamakan". Ia merupakan ramuan yang boleh jadi penawar semua kaum dan etnik. Ini bukan slogan dan bukan retorik politik.dalam mencapai matlamat pentadbirannya "Rakyat Didahulukan. integriti. Melalui KPI. Meningkatkan taraf hidup isi rumah berpendapatan rendah . Mengurangkan jenayah . NKRA peringkat kementerian yang dikenali sebagai KRA akan dilaksanakan mulai Januari 2010 NKRA dibahagikan kepada dua fasa melibatkan peringkat negara dan kementerian yang berkuatkuasa pada tempoh berlainan.Datuk Seri Mohamed Nazri Aziz (Menteri di Jabatan Perdana Menteri) 3.Tan Sri Muhyiddin Yassin (Timbalan Perdana Menteri.Datuk Seri Shafie Apdal (Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah) 6.[5] Perdana Menteri membuat penilaiannya ke atas 28 menteri dan 40 timbalan menteri menjelang November 2009. kita akan menjadi negara yang kuat dengan etnik lain. Keluarga dan Masyarakat) 5. Meluaskan akses kepada pendidikan bermutu dan termampu .

Balai Polis Cheras dan Balai Polis Klang.000 komen bertulis mengenai inisiatif NKRA itu.3.[11] Terdapat 157 kawasan panas di seluruh negara yang membabitkan Kuala Lumpur. Badan Bukan Kerajaan (NGO). Polis tambahan dalam syarikat berkaitan kerajaan akan dipinjamkan untuk rondaan jalanan "di kawasan-kawasan panas". Muhammad Shaahidullah Shayaa menyatakan bahawa respon daripada orang ramai diperlukan.gov. Pelajar asing ditangkap kerana menjual dadah . Rakyat boleh bekerja sama dengan polis bagi menangani jenayah secara lebih berkesan. penjara dan Agensi Anti Dadah Kebangsaan. mahkamah.Petaling Jaya. 1. Semangat kesukarelawan di kalangan rakyat Malaysia dapat membantu mengurangkan jenayah kerana ia "bukan tugas polis sahaja".720 dari Rela dan 485 dari Jabatan Pertahanan Awam akan ditempatkan di lokasi panas. yang bermatlamat untuk menarik lebih ramai pelancong asing. PELAN TRANSFORMASI KERAJAAN Pada 17-19 disember 2009.[14] Masalah pekerja asing tanpa izin dan pelajar asing yang menyalahgunakan pas pelajar turut ditekankan. Pelawat menyalahgunakan program visa sebaik ketibaan. pasukan para militari Polis Diraja Malaysia.000 anggota dari Pasukan Gerakan Am.000 aktiviti di seluruh negara bersama lebih 2. Johor dan Pulau Pinang.seperti dalam program realiti TV tetapi menerusi peti undi -.[9] KADAR JENAYAH Isu jenayah melibatkan pejabat Peguam Negara.Selangor. Balai Polis Sentral Johor. [10] Kementerian Dalam Negeri sedang berusaha mengurangkan jenayah jalanan. Orang ramai berpeluang menilai pencapaian kerajaan melalui lapan makmal GTP dan NKRA. menipu orang . Setiausaha Sulit Kanan kepada Menteri di Jabatan Perdana Datuk Seri Idris Jala. Talian hayat yang mereka ada ialah rakyat. badan antarabangsa dan juga orang ramai akan dilantik untuk memastikan polis mencapai standard antarabangsa dan tanda aras yang ditetapkan. "Big League Tables" membolehkan rakyat menentukan kedudukan setiap balai sama ada mencapai sasaran atau tidak.[7] Lebih 7. dan 70 % pengunjung bersetuju dengan cadangan dalam keenam-enam NKRA. Indeks jenayah kekerasan disasarkan turun sebanyak lima %. Bilangan Polis Simpanan Sukarelawan akan ditambah menerusi latihan sambil kerja. Balai Polis Tampoi Johor.[12] Ketua Polis Negara Tan Sri Musa Hassan memberi alamat emelnya (musa@rmp. 50 kawasan panas jenayah jalanan dikenal pasti terutama sekitar Balai Polis Tun HS Lee di Kuala Lumpur. 20 % jenayah jalanan diturunkan.[13] Jenayah jalanan di 50 "kawasan panas" di seluruh negara akan diatasi. pameran terbuka Pelan Transformasi Kerajaan (GTP) dipamerkan selama dua hari di Pusat Konvensyen Sunway Pyramid.tentang prestasi kerajaan bila tiba PRU13 nanti. Program komuniti polis ditingkatkan 5 %. Selangor.my) untuk hubungan langsung.[8] Lebih 1.000 projek dan 100 program dipamerkan. Latihan kadet Tingkatan 4 dan 5 Jabatan Pertahanan Awam akan terus diserapkan selepas tamat sekolah.Pegawai Kementerian Dalam Negeri. Pelajar asing yang ditaja oleh kerajaan masing-masing untuk melanjutkan pengajian di Malaysia tidak menimbulkan masalah.

Menerusinya pemberi maklumat 'kebal' daripada dikenakan tindakan sivil atau jenayah akibat pendedahan yang dilakukan.[15] Akta Pendedah Salah Laku akan digubal untuk memerangi rasuah. Namun mereka tidak dibekalkan dengan senjata api. Pindaan Akta Keselamatan Dalam Negeri RASUAH Ketua Makmal Keberhasilan Utama Negara (NKRA) bagi memerangi rasuah ialah Datuk Hisham Nordin. Antaranya ialah permohonan tertunggak untuk mendapatkan kewarganegaraan. 172 anggota Rela dan Jabatan Pertahanan Awam (JPAM) yang tamat menjalani latihan tujuh minggu sebagai anggota polis sukarela ditempatkan di kawasan panas di Lmbah Klang. bekalan air serta perumahan rakyat luar bandar di Sabah. Menteri Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah Datuk Seri Mohd Shafie Apdal. Sabah menjadi destinasi kegemaran ramai pelancong dalam dan luar negara. termasuk majikan.927. Permohonan tertunggak untuk kewarganegaraan adalah 32. Pada 13 disember 2009. Indeks Persepsi Rasuah antarabangsa akan diperbaiki.[16] Transparency International Malaysia (TI-M) boleh bekerjasama dengan polis dan Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) bagi menghapuskan rasuah.Masalah pendatang asing tanpa izin (PATI) di Sabah memerlukan kerjasama semua pihak. 14 buah lagi Mahkamah Sesyen Khas Rasuah dan empat Mahkamah Tinggi Khas Rayuan Kes Rasuah akan ditubuhkan.000 buah rumah perumahan rakyat termiskin (PPRT) akan siap pada 2012. permit masuk (16. Datuk Seri Hishammuddin Tun Hussein menyatakan sasaran KPI telah disiapkan. kempen kesedaran melalui media massa dan menjalin hubungan baik dengan masyarakat.000 bagi setiap unit di Semenanjung Malaysia dan RM44. penyediaan bekalan elektrik. Bangi.812) dan sijil kelahiran yang didaftarkan lewat ialah 93.[17] LUAR BANDAR Sasaran utama ialah pembinaan jalan raya luar bandar. jalan raya.000 di Sabah dan Sarawak. bekalan elektrik dan air di kawasan luar bandar. hanya 't-baton' sahaja.Rumah PPRT bernilai RM33. akan diberikan secara . 490 anggota JPAM dan Rela telah dilatih sebagai anggota polis sukarela di Akademi Latihan Pertahanan Awam Malaysia (ALPHA).360 permohonan.ramai dan memalsukan mata wang. menyatakan bahawa M12 bilion disediakan bagi perumahan.[18] 50. Antaranya ialah persidangan memerangi rasuah peringkat antarabangsa. SPRM hendaklah diletakkan pada landasan sebagai sebuah badan bebas tetapi juga mematuhi prinsip dan prosedur Konvensyen mengenai Rasuah Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu (UNCAC). Sarawak dan Semenanjung. Imej Suruhanjaya Pencegahan Rasuah Malaysia (SPRM) ditingkatkan melalui pelbagai cara. permit masuk dan sijil kelahiran yang lewat didaftar. Kini hanya ada dua buah mahkamah khas tersebut di Kuala Lumpur dan dua lagi di Shah Alam.

5 minit sahaja. Menteri Pengangkutan Datuk Seri Ong Tee Keat menyatakan bahawa 240.Selama ini penduduk Sabah dan Sarawak amat bergantung kepada bot untuk membawa hasil pengeluaran atau menghantar anak ke sekolah. • Suruhanjaya Pengangkutan Awam Darat akan diwujudkan pada 2010. Laluan LRT Ampang LRT seramai 33. Bas RapidKL akan ditingkatkan kepada 850 buah bas.000 orang akan menggunakan perkhidmatan pengangkutan awam di Lembah Klang menjelang akhir 2012.42 % atau 153. Mengurangkan kesesakan kenderaan berat di kawasan pusat pernigaan (CBD) 4. Komuter KTM menyumbang 95.5 % (atau 600.000) penduduk Lembah Klang menggunakan pengangkutsn awam.000 dari jumlah populasi Lembah Klang ( 10 -12 %) mengunakan pengangkutan awam . 52 laluan baru diperkenakan bagi memudahkan orang ramai ke Lembah Klang. LRT dan Monorel. Kelemahan wujud kerana 12 kementerian terlibat dalam hala tuju pengangkutan awam. Kerajaan berharap 2. Menstruktur semula peraturan untuk kelangsungan yang berpanjangan 5. Ia sebagai kapten industri tunggal untuk menyelaras usaha kepada keseluruhan sistem pengangkutan awam. 1.500 kilometer jalan raya di Sabah dan Sarawak akan dibina.Penurapan jalan yang terletak lima kilometer daripada jalan bertar di Semenanjung Malaysia dijangka siap pada 2012. Set generator atau kuasa solar akan disediakan di kawasan terpencil di Sabah dan Sarawak untuk bekalan elektrik. • Masa menunggu selama 3 minit di stesen komuter akan dikurangkan kepada 2.000 orang ini akan menggunakan perkhidmatan rel . Tanah yang sesuai dikenal pasti untuk membina rumah PPRT. • • Perkhidmatan Bas Transit Lebuhraya (BET) di empat koridor di Lembah Klang dilancarkan pada 2010.[19] PENGANGKUTAN AWAM NKRA mensasarkan 600. Merangsang permintaan menerusi "pendekatan tarikan" 3.000.000 orang akan menggunakan bas. Meningkatkan kapasiti pengangkutan awam 2.Laluan khas untuk bas yang meliputi 12 koridor utama di Lembah Klang diperkenalkan.000 penumpang. . Bancian melaporkan bahawa 58 % atau 207. Mengadakan pengurusan permintaan masa depan melalui "pendekatan tolakan.percuma tanpa ada sewa atau bayaran apa-apa. Laluan LRT Kelana Jaya seramai 62. Usaha ke arah itu termasuklah : 1.000 penumpang. KTM Berhad telah membeli lima set tren elektrik (ETS) untuk perkhidmatan antara Ipoh-KL-Seremban menjelang April 2010. RapidKL. Pengangkutan awam Lembah Klang kini telah tepu terutama bagi perkhidmatan rel (KTM Komuter.000 pengguna kenderaan persendirian hendaklah beralih kepada pengangkutan awam. 360.

70 % rumah panjang dari 30 rumah panjang di Matunggong didapati sangat usang .[20] KEMISKINAN TEGAR Menteri Pembangunan Wanita. Contohnya rumah panjang Marimbau Darat dan Rita di Matunggong.[21] PROGRAM PERUMAHAN Program Bantuan Rumah (PBR) dilancarkan oleh kerajaan Persekutuan Malaysia agar rakyat marhain mendapat rumah mampu milik bagi membasmi kemiskinan.000 untuk membaiki kediaman mereka.000 boleh diberi kepada setiap rumah. Kota Marudu terdapat 1. • Terminal bas di Bandar Tasik Selatan (selatan). 14 Hentian Akhir Bandar turut disediakan. Perkhidmatan feeder ke stesen rel diperbaiki serta meningkatkan stesen dan terminal bas yang sesak.000 hingga RM50. . tidak selamat diduduki dan perlu pembaikan besar.000 bagi setiap unit perlu disediakan bagi membina rumah baru PBR. peruntukan sedia ada hanya dapat membaiki kira-kira 60 buah rumah di setiap kawasan parlimen. Pinjaman tanpa faedah bagi jenis rumah . Bantuan dalam bentuk atap zink dan dinding papan lapis masih tidak cukup. Cadangan pembaikan: 1. Terminal di Bandar Tasik Selatan sedang dibina. Plaza Rakyat dan Pudu untuk menampung laluan trafik dari pinggir ke dalam bandar raya.000 dan RM15.545 penerima yang dibayar setiap bulan oleh JKM. Bantuan membaiki rumah bagi kediaman yang masih boleh didiami 2. Model PBR bagi rumah percuma golongan miskin yang disediakan Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah (KKLW) 3. Ia diperluaskan ke Sabah dan Sarawak menerusi sistem e-Kasih dan Projek Cari. Gombak (timur) and Sungai Buloh (utara) akan diwujudkan. Keluarga dan Masyarakat Datuk Seri Shahrizat Jalil mengumumkan duit Jabatan Kebajikan Masyarakat (JKM) diberi pada setiap 1 hari bulan bermula pada Januari 2010. 1Seamless Journey" meliputi kesemua 16 operator di Lembah Klang. Golongan miskin penghuni rumah panjang boleh memohon pinjaman RM10. 750 bas dari selatan dan pantai timur Semenanjung akan dialihkan dari pusat bandar. Anggota Parlimen Kota Marudu. 6.• • Sistem tiket bersepadu dan struktur tambang di bawah konsep "1Ticket. Rumah panjang ini dibina semasa kerajaan Berjaya. • Hab terminal antara bandar raya di Pasarama Kota. Terminal Sungai Buloh akan menampung bas ekspres ke utara selepas 2012. Terminal Gombak siap 2010.800 tempat baru meletak kenderaan di 14 stesen rel di luar kawasan bandar raya akan ditambah.495 penduduk miskin tegar yang layak mendapatkan bantuan Program E-Kasih tetapi pada setiap tahun. Datuk Seri Dr Maximus Ongkili menyatakan bahawa skim perumahan di rumah panjang Sabah dan Sarawak perlu diubahsuai. Kos antara RM40.[22] Geran pembaikan antara RM10. Terdapat 117.

2010 disasarkan 90 %. Mewujudkan Sekolah Berprestasi Tinggi 4. 3. Guru Pemulihan ditambah kepada nisbah 1:15 murid. Ketua Menteri Sarawak Tan Sri Abdul Taib bin Mahmud berharap penghuni rumah panjang akan menyokong program pembangunan yang disediakan oleh kerajaan. kreatif dan inovatif. Contohnya rumah panjang di Batang Ai. Bangunan khusus akan dibina atau dibina dalam rumah panjang. 20 % murid menyertai kelas prasekolah pada akhir 2012 . tidak lagi menggunakan kayu. Tahun 2012 dijangka 100 buah sekolah. Standard antarabangsa menetapkan tempoh 12 tahun bagi setiap murid. Ketua Menteri Sarawak juga memberi dokongan penuh. kerajaan mahupun swasta akan menggunakan Kurikulum Standard Prasekolah Kebangsaan (KSPK).[25] LINUS ditumpukan kepada murid yang lemah penguasaannya dalam kemahiran 3M. Memperluas dan memantapkan pendidikan prasekolah 2.Sekolah aliran vokasional dan kemahiran menjadi satu daripada bidang aliran perdana dalam sistem pendidikan. Semua sekolah dipastikan mendapat bekalan elektrik 24 jam. NKRA PENDIDIKAN Timbalan Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin Yassin menyatakan bahawa sub NKRA terbahagi kepada 4 iaitu : 1. Kadar literasi murid sekolah rendah adalah 87 %.MAKMAL BUMIPUTERA Pada 21 Januari 2010.511 orang pada 2010.69 buah Sekolah Menengah Teknik distruktur semula untuk dijadikan Sekolah Menengah Vokasional. Banyak rumah panjang di Sarawak kini menggunakan batu-bata dan simen. Insentif berbentuk kewangan dan bukan kewangan kepada kepimpinan sekolah. Guru-guru terbaik akan mengajar Tahun 1.[26] 20 buah sekolah disasarkan untuk menjadi Sekolah Berprestasi Tinggi pada tahun 2010.[27] .[24] Kanak-kanak seawal umur empat tahun dalam sistem prasekolah diharapkan dapat membina keyakinan anak-anak dan membentuk pemikiran kritis. Kelas Prasekolah akan dibina di rumah-rumah panjang di Sarawak. Semua prasekolah. Prasekolah berpusat terutama di kawasan pedalaman akan diperkenalkan. Meningkatkan kadar literasi dan numerasi (LINUS). 315 buah kelas prasekolah disediakan dengan bilangan guru prasekolah seramai 7. Semua murid normal boleh menguasai asas kemahiran literasi dan numerasi selepas tiga tahun mengikuti pendidikan rendah. Menteri di Jabatan Perdana Menteri yang juga Ketua Pegawai Eksekutif Unit Penyampaian dan Pengurusan Prestasi (Pemandu) Senator Datuk Seri Idris Jala menyatakan bahawa makmal bumiputera akan ditubuhkan.Sabah dan Sarawak akan mempunyai model pembangunan tersendiri dengan penubuhan sebuah makmal khusus untuk membuat pengubahsuaian dan dilaksanakan dengan berkesan. Ia melibatkan bumiputera di Sabah dan Sarawak.[23] Ia mendapat kerjasama penuh daripada Ketua Menteri Sabah Datuk Seri Musa Aman.

Malaysia di kalangan 56 negara yang berada di kedudukan aras tinggi pada Indeks Pembangunan Untuk Semua. .'New Deal' atau Bai'ah Baru diperkenalkan kepada pemimpin sekolah dengan hasrat untuk meningkatkan profesionalisme pengurusan dan kecemerlangan sekolah. UNESCO dalam Laporan Pemantauan Global Pendidikan Untuk Semua 2009 meletakkan Malaysia pada kedudukan ke-45 daripada 129 negara.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful