FAKULTI PENDIDIKAN DAN BAHASA

HBHE2103: PROGRAM BERSEPADU SEKOLAH SIHAT SEMESTER : SEPTEMBER 2010

1. Tugasan ini mengandungi SATU (1) soalan sahaja. Anda boleh menjawab sama ada

menggunakan Bahasa Inggeris atau Bahasa Melayu. 2. Tugasan anda perlu ditaip atas kertas A4 dengan menggunakan saiz font 12 “Times New Roman” dan langkau baris 1.5.
3. Tugasan ini menyumbang sebanyak 30% kepada gred akhir kursus.

4. Tugasan ini perlu disiapkan secara individu. 5. Anda perlu menghantar tugasan secara online melalui myVLE. Sila rujuk kepada arahan dalam portal untuk mendapatkan maklumat lanjut berkenaan penghantaran tugasan secara online.
6.

Tugasan anda hendaklah diserahkan sebelum atau pada Tutorial ke 5. Serahan Tugasan anda akan dinilai berdasarkan kepada spesifikasi rubrik yang disertakan di

selepas tarikh tidak akan diterima.
7.

dalam soalan tugasan.
8. Tugasan ini terhad kepada 1000 – 1200 patah perkataan sahaja. 9.

Plagiarisma dalam apa jua bentuk adalah dilarang sama sekali. Tugasan yang dihantar a. Tugasan bertindih antara 10-30% akan dikenakan 20% penolakan markah

secara automatik akan disemak untuk persamaan. keseluruhan.

Dalam kes tertentu. berikan pandangan anda secara analitikal sejauh mana keberkesanan dan kejayaan program RMT ini. (5 markah) (Jumlah: 30 markah) .b. (15 markah) b) Kenal pasti beberapa orang pelajar yang terlibat dalam RMT sebagai sampel dalam kajian anda. gred kursus akan ditentukan berdasarkan komponen lain dalam keseluruhan penilaian. Tugasan bertindih melebihi 30% akan diberikan markah sifar (0) keseluruhan. Program ini bertujuan untuk memberi makanan secara percuma kepada pelajar sekolah rendah terutama di kawasan luar bandar dan golongan yang berpendapatan rendah. a) Buat satu kajian secara menyeluruh berkaitan dengan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah anda. SOALAN TUGASAN Rancangan Makanan Tambahan (RMT) ialah satu program yang dilaksanakan oleh Kementerian Pelajaran Malaysia dalam usaha untuk membantu dan meningkatkan taraf pemakanan serta kesihatan pelajar di sekolah rendah. (10 markah) c) Berdasarkan tinjauan dan kajian yang telah anda lakukan. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah keberkesanan RMT dalam mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar yang terlibat.

. Kajian anda mestilah mencakupi aspek berikut : Pentadbiran/ organisasi Sumber kewangan diperoleh untuk program RMT Kaedah dan kriteria pemilihan peserta RMT Kaedah dan kriteria pemilihan tender untuk RMT Kaedah pembayaran kepada pihak penyedian makanan Kaedah pengagihan makanan kepada peserta Pemilihan pekerja-pekerja yang terlibat RMT Pemilihan bahan-bahan mentah Menu makanan yang disediakan Cara penyediaan makanan disediakan (b) Kenal pasti beberapa orang pelajar yang terlibat dalam RMT sebagai sampel dalam kajian anda.PANDUAN PELAJAR (a) Buat satu kajian secara menyeluruh berkaitan dengan Rancangan Makanan Tambahan (RMT) di sekolah anda. Kajian ini bertujuan untuk melihat sejauh manakah keberkesanan RMT dalam mempertingkatkan pencapaian akademik pelajar yang terlibat.

. berikan pandangan anda secara analitikal sejauh mana keberkesanan dan kejayaan program RMT ini.Pemilihan sampel berdasarkan criteria berikut: Taraf sosio ekonomi . rumah kos rendah atau perkampungan Taraf pendidikan ibu bapa . Kesimpulan anda secara menyeluruh tentang program RMT ini. Berikan cadangan penambahbaikan program ini.tamat sekolah rendah dan menengah rendah Bilangan adik-beradik . Hujah anda hendaklah meliputi cadangan yang relevan jika program RMT ini kurang berkesan di sekolah anda.pendapatan kurang daripada RM 1000.melebihi daripada 5 orang Keberkesanan program RMT ini – sebelum dan selepas Akademik Kesihatan Keyakinan kendiri pelajar (c) Berdasarkan tinjauan dan kajian yang telah anda lakukan.00 Kawasan tempat tinggal .kawasan setinggan.

.

Tutor diminta agar membantu pelajar dalam penulisan tugasan. 5. 2. Gunakan gaya penulisan APA. Tutor juga diminta untuk mencadangkan format yang sesuai bagi membantu pelajar dalam penulisan tugasannya. . Tutor perlu membimbing pelajar tentang teknik penulisan rujukan sama ada menggunakan buku atau laman sesawang dengan betul. Memeriksa dan menandakan tugasan pelajar dan seterusnya memberi markah serta memasukkan markah ke dalam OMES.PANDUAN TUTOR 1. Mencadangkan jabatan atau agensi kerajaan yang terlibat dalam Program Bersepadu Sekolah Sihat. 3. 4.