KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN

PENDIDIKAN SENI VISUAL

Nama dan alamat Sekolah: SEKOLAH KEBANGSAAN SIMPANG 5, 08000 SUNGAI PETANI KEDAH,

Nama pengkaji : MOHD YAZID BIN SUKIMAN

Tajuk kajian : MEMBUKA MINDA IDEA KREATIVITI MURID TAHUN 6 CEMPAKA DENGAN PROGRAM ³ILHAM SENI´ DAN ³LETS SKETCH´ 2010.

1. Refleksi pengajaran dan pembelajaran lalu. Seni merupakan sesuatu yang begitu indah sekiranya diamati dengan teliti dan menjiwai seni tersebut. Pelbagai flora dan fauna disekeliling kita yang boleh dijadikan sebagai suatu sumber inspirasi ketika membuat aktiviti seni. Suatu masa dahulu, saya telah mengikuti latihan amali praktikum selama 3 bulan di Sekolah Kebangsaan Simpang 5 dan telah mengajar tahun 6. Minggu pertama, saya meminta murid melukiskan ³pemandangan di tepi pantai´ dan minggu seterusnya saya meminta mereka melukiskan tentang ³rumahku syurgaku´. Setelah 2 minggu menjalankan peraktikum di sekolah tersebut saya menyemak lukisan hasil kerja murid tersebut untuk menandakan markah mereka. Saya mendapati 85% daripada lukisan tersebut adalah hampir serupa dari beberapa aspek seperti penggunaan warna. Selain itu, hampir kesemua lakaran mereka serta posisi imej adalah sama seakan peniruan dan lebih tepat lagi seperti dilukis oleh seorang pelukis sahaja. walaupun mereka berada di tahap 2 dan seterusnya akan melangkah ke sekolah menengah, akan tetapi tahap lukisan mereka terlalu rendah dan terhad serta banyak peniruan sesama rakan-rakan lain. Hal ini menunjukkan kreativiti mereka kurang berkembang dan kekurangan idea untuk lukisan yang akan dihasilkan. Selain itu, ramai juga murid yang membuat lukisan sambil lewa serta dipengaruhi oleh rakan-rakan mereka. Hal ini mungkin mereka kurang diberi

Terdapat juga murid yang menjawab. mereka akan meniru sahaja apa yang rakan mereka lukis di atas kertas lukisan tersebut. Adakah saya perlu mengulang kembali tentang unsur-unsur seni dan prinsip seni dari awal kepada murid-murid ? Mungkinkah saya perlu menunjukkan seberapa banyak yang mungkin contoh-contoh lukisan menarik kepada murid menggunakan ICT ? Apakah yang perlu saya lakukan untuk meningkatkan kreativiti idea mereka ketika melukis ? Adakah saya mampu untuk mengajar kesemua sekali tentang seni supaya mereka boleh menjadi seperti seorang pelukis yang berbakat ? Saya telah membincangkan pekara ini dengan beberapa guru lain serta panitia seni dalam mesyuarat bulanan sekolah. ³mereka meniru rakan mereka dan tidak tahu untuk melukis yang lain´. apakah langkah yang terbaik untuk membantu murid-murid ini mempunyai minda dan pemikiran yang kreatif dan idea ? Setelah mencuba mempelbagaikan kaedah pengajaran dan pembelajaran. Sebahagian guru mengatakan yang tidak kesemua murid akan menjadi seorang pelukis apabila besar kelak. Saya berpendapat bahawa murid kekurangan idea untuk membuat lukisan kerana mereka kurang diberi pendedahan yang meluas serta murid tidak pernah melakukan aktiviti di luar kelas. Sekiranya begitu.KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL pendedahan tentang seni tersebut. Kekurangan idea ini juga berkemungkinan daripada pengabaian guru termasuklah saya dalam meningkatkan kreativi dan idea muridmurid semua. . akan tetapi sekiranya minda dan pemikiran mereka kreatif kesemua yang akan dilakukan akan berjaya. Saya merasakan murid-murid ini kurang diberikan pendedahan dari segi contoh-contoh lukisan yang lain dan lebih menarik supaya murid dapat membina idea mereka untuk melukis lukisan mereka. namunn hasil lukisan murid masih di tahap yang sama. Oleh yang demikian. Saya ada bertanyakan kepada beberapa murid tentang lukisan mereka yang seakan serupa dan mereka menjawab. saya perlu memperbetulkan situasi ini supaya tahap kreativit dan idea murid lebih meluas dan sekaligus dapat menjadikan mereka murid yang cemerlang dalam semua aspek. Hal itu memang tidak dinafikan.

Objektif khusus y y Meningkatkan kreativiti murid Meningkatkan keupayaan murid untuk mengaplikasikan kreativiti dalam lukisan mereka . Objektif kajian Setelah kajian permasalahan ini selesai dijalankan. Fokus kajian secara keseluruhannya saya mendapati murid-murid menghadapi pelbagai masalah dan saya telah mengfokuskan kajian ini kepada satu skop yang kecil iaitu masalah dari segi kreativiti serta kekurangan idea ketika melukis.KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 2. Murid lebih suke meniru lukisan rakan-rakan atau contoh yang telah dibuat oleh guru. murid-murid diharapkan akan mencapao objektif-objektif berikut : i. kelemahan-kelemahan ini dapat diatasi oleh murid supaya boleh menjadi seorang yang lebih kreatif dan mempunyai minda yang kreativiti bukan sahaja dalam penghasilan karya mereka sekaligus dalam pelbagai aspek pelajaran yang lain. Murid tidak reti untuk menokok tambah lukisan mereka mengikut kreativiti masing-masing supaya menjadi lebih menarik. 3. Seterusnya. Kebanyakan murid telah melakukan :  Meniru lukisan rakan-rakan  Lakaran dan penggunaan warna yang terhad  Kurang kreativiti dan terhad  Kekurangan idea dalam lukisan yang dihasilkan  Kurang pendedahan dari guru Oleh yang demikian. ii. mereka dapat membuat lukisan yang menarik dan membuka minda mereka tentang kreativiti yang ada dalam diri mereka sendiri. Objektif umum Meningkatkan daya kreativiti dan pendedahan murid terhadap subjek seni visual supaya pembelajaran di sekolah menjadi menarik.

Meminta murid untuk melukis dan mewarnakan ³rumahku syurgaku´. 4. Guru membawa smua murid tahun 6 Cempaka ke dalam dewan terbuka. Guru memberikan setiap murid 3 helai kertas lukisan. 4.KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL y y Membantu murid meningkatkan pemikiran yang kreatif Memberi pendedahan kepada murid tentang pentingnya seni dalam kehidupan. .1 Tinjauan masalah Sebelum langkah-langkah yang seterusnya dijalankan. Menjalankan aktiviti melukis di luar kelas dan meminta murid melukiskan pemandangan sekitar sekolah. Tindakan yang dicadangkan 5. 3. 5. tinjauan terhadap masalah yang dikenalpasti akan dibuat bertujuan untuk memahami dengan lebih mendalam mengenai permasalahan terserbut. Guru meminta murid melukiskan Rumahku Syurgaku. 2. Kumpulan sasaran Kajian ini melibatkan seramai 42 orang murid tahun 6 cempaka yang keseluruhannya berbangsa melayu serta sekolah yang terletak di luar Bandar (kawasan kampong).2 Program ³ ILHAM SENI ´ Cara perlaksanaan : 1. 5. Guru akan mengulas tentang lukisan murid-murid semua dan mendedahkan murid bagaimana untuk mendapatkan idea. Tinjauan dilakukan dengan bertujuan untuk mengumpulkan data yang seperti berikut : y y y Meminta murid untuk membuat lukisan ³pemandangan di tepi pantai´.

KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 5. 4. 2. 6.3 Program ³LETS SKETCH´ ( 2 jam 2 lukisan dalam tempoh 3 minggu ) Cara perlaksanaan : 1. 8. guru meneliti kesemua lukisan murid-murid samada murid dapat meningkatkan tahap kreativiti dan perkembangan idea mereka. Guru meminta murid mencari sehelai daun yang menarik untuk mereka lukiskan dan sebagai sumber inspirasi murid dan guru meminta murid melukiskan sebesar kertas lukisan. Guru menganalisis kedua-dua lukisan murid tersebut. Guru meminta murid meneliti dengan baik dan seterusnya melukiskannya. 5. Guru memberikan 2 helai kertas lukisan kepada setiap murid. Untuk lukisan kedua. . 5. Aktiviti ini akan diubahsuai mengikut keadaan dan keperluan setelah membuat tinjauan awal. Guru meminta murid meneliti daun tersebut dan barulah melukiskannya. Guru meminta murid memerhatikan alam semulajadi di sekeliling mereka yang boleh dijadikan sebagai sumber inspirasi dan idea ketika melukis. 6. Guru meminta murid untuk melukiskan pemandangan di tepi pantai. 7. Aktiviti tersebut dijalankan di tempat yang sama selama tiga minggu. 7. Guru menayangkan beberapa contoh lukisan pemandangan di tepi pantai yang menarik menggunakan ICT untuk murid mendapatkan beberapa idea dalam lukisan yang seterusnya. Guru membawa murid ke bawah pohon di tepi padang sekolah yang terbuka. 3. Selepas tiga minggu. guru meminta murid melukiskan 1 akar pokok untuk subjek utama mereka. 9.

18. 2. 11. 8. 5. 19. 3.KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 6. 9. 28 Mac 2010 2 Mac 2010 10 Mac 2010 16 Mac 2010 19 Mac 2010 23 Mac 2010 12. Aktiviti Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan ± (individu / panitia) Melaksanakan tindakan ± aktiviti 1 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 1 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan ± aktiviti 2 Mengenal pasti masalah dan pengumpulan data awal Menulis proposal kajian Merancang tindakan ± (individu / panitia) Melaksanakan tindakan ± aktiviti 1 Melaksanakan masalah yang timbul dalam tindakan 1 (dalam panitia) Melaksanakan tindakan ± aktiviti 2 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 2 (dalam panitia) Tarikh pelaksanaan 2 Mac 2010 10 Mac 2010 16 Mac 2010 19 Mac 2010 23 Mac 2010 6. 7. 13. 4. 17. 10. 15. Ujian untuk mengesan pencapaian murid Refleksi kajian Menulis laporan kajian Pembentangan dapatan kajian . 1 April 2010 9 April 2010 14. Melaksanakan tindakan ± aktiviti 3 Membincangkan masalah yang timbul dalam tindakan 3 (dalam panitia) 12 April 2010 14 April 2010 18 April 2010 20 April 2010 22 April 2010 28 April 2010 16. Jadual pelaksanaan kajian Bil 1.

50 Jumlah kos RM 42 RM 63 RM 80 1 x RM 55 1 x RM40 1 x RM 2 JUMLAH RM 55 RM 40 RM 2 RM 282 . Kos kajian Bil 1.20 126 x RM 0. 3B. 2. 6. Jenis Bahan Kertas lukisan Pensel 2B. 3. 4.KERTAS CADANGAN (PROPOSAL) KAJIAN TINDAKAN PENDIDIKAN SENI VISUAL 7. 5. 4B Potostat bahan & laporan kajian Plastik tempat duduk (20¶ x 30¶) White board (3¶ x 2¶) Buku catatan guru Kuantiti x harga seunit 250 x RM 0.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful