Kepentingan membaca. Tidak ada sesiapa menafikan peri pentingnya aktiviti membaca di dalam kehidupan.

Membaca menjadi akar tunjang kekuatan seseorang individu, malah sesuatu bangsa dan sesebuah negara. Dikatakan bahawa betapa kuat pun sistem ketenteraan atau sistem ekonomi sesebuah negara, pasti akan tumbang jua akhirnya jika tidak didasari oleh ketinggian ilmu pengetahuan. Di peringkat awal, sudah tentu ilmu pengetahuan diperoleh melalui proses pembacaan. Menyedari akan hal ini, pada tahun 1989, Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengambil daya usaha untuk memperkenalkan Program NILAM melalui Surat Pekeliling Ikhtisas Bil 13/1998: Program Membina Tabiat Membaca. Arahan tersebut menghendaki setiap sekolah melaksanakan Program Galakan Membaca NILAM (Nadi Ilmu Amalan Membaca) secara terancang dan teratur. Di peringkat sekolah, telah terbukti bahawa amalan dan tabiat membaca di kalangan pelajar telah melahirkan individu yang menyerlah dalam pelbagai aspek. Kecemerlangan mereka tidak khusus kepada bidang akademik sahaja, malah memberi kesan langsung terhadap keterampilan, peribadi mulia, sahsiah dan tingkah laku. Pada ketika sama, sekolah yang memberi keutamaan terhadap aspek pembacaan di kalangan pelajarnya turut meraih kecemerlangan. Tidak hairanlah pihak Kementerian Dalam Negeri juga turut mengambil pendekatan yang sama apabila mewajibkan semua kakitangan Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK) dan pelatih Pusat Serenti mengikuti Kempen Galakan Membaca melalui Pekeliling Pentadbiran AADK/KP/2/2008: Pekeliling Kempen Galakan Membaca Agensi Antidadah Kebangsaan. Apa yang diharapkan, melalui program membaca pegawai AADK akan lebih berwibawa di dalam menjalankan tugas mereka serta memberikan maklumat dan keyakinan kepada pelatih Pusat Serenti apabila kembali berhadapan dengan masyarakat. Terbaharu, pihak Kementerian Pelajaran Malaysia telah mengeluarkan arahan kaedah latihan secara pembacaan menggantikan hari berkursus. Surat ini menghendaki setiap penjawat awam mempertingkatkan kemahiran mereka melalui pembacaan buku. Setiap pegawai dan kakitangan dikehendaki membaca, merekod dan mempersembahkan dapatan mereka. Pemilihan buku perlu ada hubung-kaitnya dengan bidang tugas sedia ada. Program membaca buku ini bertujuan memenuhi dasar latihan sekurang-kurangnya 7 hari kursus dalam setahun bagi setiap kakitangan kerajaan.

pandangan." . pembaca mestilah menumpukan sepenuh perhatian .Meningkatkan Mutu Pembacaan Teknik Membaca Berkesan Oleh Taidin Suhaimin Petikan Kata-Kata Motivasi Belajar: MOTIVASI. Ianya adalah suatu proses memerhatikan isi sesuatu yang tertulis atau tercetak dengan teliti dan memahamkan makna kandungannya. Pengertian & Kepentingan Membaca Pembacaan adalah aktiviti yang amat penting dalam proses pembelajaran. bagi setiap mata pelajaran terutamanya di sekolah rendah dan menengah di negara kita telahpun ditetapkan sekurang-kurangnya sebuah buku teks oleh Kementerian Pelajaran Malaysia sebagai bahan bacaan dan rujukan utama.(Gall & Rakan-Rakan. malah. . Pengenalan Artikel ini menjelaskan kepentingan. oleh kerana membaca adalah suatu proses komunikasi. malah minat anda untuk membaca juga boleh terturun atau menurun. (1991). pengertian. Oleh kerana itu. penekanan utama dalam proses pembacaan sebagai suatu proses komunikasi ialah kefahaman yang mantap. Membaca ialah suatu proses komunikasi di antara dua pihak iaitu pembaca dengan penulis. persepsi serta perasaannya . sekiranya anda mahir dan cekap membaca. Anda juga akan dapat menjimatkan masa anda serta membuat lebih banyak aktiviti pembelajaran. Namun. Dan. kualiti pembaca yang baik serta bagaimana pembacaan yang luas dan banyak boleh membawa kejayaan kepada anda. Oleh itu. bagaimana anda boleh meningkatkan mutu pembacaan. Teknik Belajar dan Strategi Menghadapi Peperiksaan "Kemahiran belajar disertai dengan motivasi belajar yang tinggi telah terbukti boleh meningkatkan pencapaian pelajar dalam peperiksaan. anda akan lebih pantas pula faham serta mengingati fakta-fakta penting dari bahan yang anda baca itu. Kurang kemahiran membaca bukan sahaja akan menyebabkan proses pembelajaran anda menjadi sukar.Kamus Dewan Edisi Baru. tujuan. Ini secara tidak langsung pula akan meningkatkan lagi minat anda untuk membaca dan membaca. Tools for Learning).fikiran. proses pembelajaran anda bukan sahaja akan menjadi lebih lancar.terhadap apa yang dibaca agar benar-benar dapat memahami serta menjiwai maksud yang tersurat serta yang tersirat pada apa yang dibaca. penglihatan. .

Sambil MEMBACA bahan bacaan anda. bentuk soalan yang boleh anda buat ialah ³Bagaimana saya dapat meningkatkan mutu pembacaan saya?´ Dengan adanya soalan itu semasa anda membaca. Adalah lebih berkesan jika anda menyebutkan fakta-fakta kepada diri anda secara lisan. Fikirkan berapa banyakkah idea-idea daripada bab yang baru anda baca itu dapat anda ingati. carilah tempat di mana anda boleh membaca dengan sepenuh tumpuan. (d) Self-Recitation (Menyebut Kendiri) MENYEBUT KENDIRI ialah suatu proses di mana anda mencuba ingat fakta-fakta utama bab atau bahan yang anda telah baca. (e) Test (Uji) UJI diri anda setelah anda habis membaca keseluruhan bab. tajuk bagi seksyen ini ialah Meningkatkan Mutu Pembacaan. Jadi. dan (d) secara serentak. (b) Question (Soal) Question. Pada peringkat inilah anda harus mula menyimpan apa yang telah anda pelajari ke dalam ingatan jangka panjang anda. Ellen Lamar. TINJAU tajuk-tajuk utama pada keseluruhan buku atau bab tertentu dengan memberi perhatian kepada tajuk-tajuk besar dan kecil padanya. Membaca Dengan Berkesan: Panduan Umum . Robinson dan H. (a) Preview (Tinjau) Preview. Dengan mendapat gambaran segera tentang kandungan buku itu. fikiran anda akan lebih tertumpu kepada isu-isu utama yang dibincang atau diutarakan pada buku tersebut. SOAL diri anda dengan menjadikan tajuk besar dan kecil dalam bab itu sebagai soalannya. (c) Read (Baca) Baca satu seksyen ke satu seksyen untuk mencari jawapan soalan yang anda telah bentuk itu. (c). Teknik Membaca PQRST ini memudah dan mempercepatkan proses pembacaan serta pengingatan anda. anda akan dapat meningkatkan keberkesanan dan impak proses pemahaman serta pengingatan anda terhadap idea-idea utama bahan yang dibaca. Berikut adalah 5 langkah yang menjadi tunjang Teknik Membaca PQRST ini. Dengan berbuat demikian. Oleh itu. Ini merupakan suatu pembacaan yang aktif. Misalnya. masalah terlalu banyak untuk dibaca akan dapat anda atasi. tumpuan fikiran anda akan lebih fokus kepada mencari jawapan atau jawapan-jawapan tentang soalan yang tertumpu pada fikiran anda pada ketika anda membaca. tumpukan perhatian untuk mendapatkan jawapan bagi soalan yang anda telah timbulkan itu. Alan dalam buku mereka yang bertajuk "Improving Reading In Every Class". Tujuan utamanya ialah untuk mengingat semula apa yang anda telah baca iaitu dengan menggabungkan semua proses (b). Dengan menggunakan Teknik Membaca PQRST.TEKNIK MEMBACA BERKESAN Teknik Membaca PQRST Sistem PQRST adalah suatu teknik membaca yang diperkenalkan oleh Thomas. Tujuan utama proses meninjau ini adalah untuk anda mendapatkan gambaran keseluruhan tentang isi-isi penting pada buku atau bab-bab dalam buku itu.

KUALITI-KUALITI PEMBACA YANG BAIK Pembaca yang baik adalah yang: y y y Memahami hakikat keharusan atau kepentingan membaca. Menghafal tanpa memahami apa yang anda baca boleh menyebabkan anda cepat bosan belajar. baik dari segi pengertian mahupun kegunaannya. difahami dengan sepenuhnya. barulah anda cari pengertiannya. Peringatan y y Anda mestilah membaca buku berkaitan mata pelajaran yang anda akan pelajari sebelum ianya diajar oleh guru di kelas. catatkan pengertiannya serta ayat yang sesuai bagi perkataan tersebut. anda tidak harus serta-merta membuka kamus jika perkataan itu tidak begitu penting. Di samping perkataan itu. Sewaktu membaca. Dengan cara ini anda akan dapat memperluaskan pengetahuan anda tentang perkataan-perkataan. Perbendaharaan Kata Setiap perkataan baru yang terdapat dalam bahan bacaan. Gambar Rajah Anda hendaklah memberi perhatian kepada gambar-gambar atau rajah-rajah di dalam buku. Jika anda faham apa yang anda baca. Anda akan lebih mudah mengingati fakta-fakta atau isiisi utama / bahan-bahan yang anda baca jika anda memahami apa yang anda baca. hendaklah anda kumpulkan ke dalam sebuah buku khas. Cuba gunakan perkataan-perkataan itu dalam karangan dan percakapan anda sehari-hari. bukan saja bacaan anda menjadi lancar. minat anda akan meningkat untuk membaca seterusnya.Fokuskan Kepada Isu Yang Anda Baca Semasa membaca. Dengan adanya perbendaharaan kata yang luas. Memastikan semua bacaan yang dibacanya. Apabila selesai bacaan. bahkan anda akan lebih mudah memahami semua yang terkandung dalam buku itu. Yang penting ialah anda faham apa yang anda sedang baca. Jangan hiraukan tahap kelajuan membaca anda. Anda hendaklah tandakan dengan pensil perkataan yang anda tidak fahami itu. anda pula akan lebih mudah membuat nota daripada bacaan anda. . Memberhentikan bacaan untuk mendapat pengertiannya akan mengganggu proses pembacaan anda. Biasanya. tumpukan sepenuh perhatian dan fikiran anda kepada TOPIK yang anda sedang baca. garis atau catat isi-isi pentingnya. gambar atau rajah mengandungi maksud yang menerangkan sesuatu dengan lebih jelas. Ini membolehkan anda memahami huraian buku tersebut dengan lebih mudah. Ingat peribahasa Cina ini: "A picture is worth a thousand words". Di samping itu. Boleh mengulas kembali buku yang dibaca dengan terperinci dan mampu merealisasikan apa yang difahami ke dalam kehidupan sehariannya. Fahami Dahulu Baru Hafal Tumpukan perhatian kepada MEMAHAMI dan mendapat idea-idea atau fakta-fakta utama bacaan anda. Perkataan yang Anda Tidak Mengerti Sekiranya terdapat perkataan-perkataan yang anda tidak tahu ertinya semasa anda membaca.

.y Sediakan soalan-soalan jika perlu. Manusia yang suka membaca adalah manusia yang mempunyai banyak ilmu. kita mestilah menjadikan tabiat suka membaca sebagai amalan hidup. Oleh itu.

Sign up to vote on this title
UsefulNot useful